Általános feltételek I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak II. Fizetési forgalom III. Pénztári műveletek... 12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános feltételek I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak II. Fizetési forgalom III. Pénztári műveletek... 12"

Átírás

1 Hatályos: május 2-től TARTALOMJEGYZÉK Általános feltételek... 2 I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak... 3 II. Fizetési forgalom... 5 III. Pénztári műveletek IV. Okmányos műveletek V. Faktoring szolgáltatások VI. Csekkforgalom (külön megállapodás alapján) VII. Betét- és hitelkondíciók VIII. Széf szolgáltatások IX. Egyéb... 24

2 Általános feltételek 1. Bankunknál kisvállalati ügyfélnek minősül minden legfeljebb 700 millió forint éves nettó árbevétellel és legfeljebb 1 millió euró (ill. 250 millió forint) Banki kötelezettséggel rendelkező vagy azt igénylő egyéni vállalkozó ill. gazdálkodó és egyéb szervezet, amely nem tartozik nemzetközi vállalatcsoporthoz vagy olyan belföldi vállalatcsoporthoz, amelyben a tagvállalatok összesített éves nettó árbevétele meghaladja a 700 millió forint összeget, nem helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzati tulajdonú cég, nem pénzügyi vagy befektetési szolgáltató, nyugdíjpénztár vagy biztosító, és nem egyetem, kórház és egészségügyi intézmény. 2. Jelen Kondíciós Lista díjtételei az irányadók a nem kisvállalati számlacsomagok (lásd Kisvállalati forint számlacsomagok, devizaszámla és devizaszámla csomag kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Origó, Fix kártya, A la carte, A la carte Plusz), a Kisvállalati forint számlacsomagok, devizaszámla és devizaszámla csomag kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Gold), a Kisvállalati forint számlacsomagok, devizaszámla és devizaszámla csomag kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Silver), a Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Bázis, Komfort, Dupla), a Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Standard, Elektronikus, Mini-max, Első) ), valamint a nem szakmai számlacsomagok (lásd Audit -, Non profit-, Paragrafus-, Patika-, Praxis-, Stúdió-, Társasházi számlacsomagok kondíciós listái) igénybevétele esetén, továbbá amennyiben ezen kisvállalati és szakmai számlacsomagok külön kondíciós listái nem határoznak meg eltérő díjakat. 3. Elektronikus szolgáltatásinkra vonatkozóan az Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére, betéti bankkártyáinkra vonatkozóan a Betéti bankkártya kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére, hitelkártyáinkra vonatkozóan pedig a Hitelkártya kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére elnevezésű dokumentumok érvényesek. Az egyes megbízások teljesítési rendjét a Hirdetmény a megbízások teljesítési rendéjről szóló dokumentum tartalmazza. Ezen dokumentumok a jelen kondíciós lista részét képezik. 4. A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) előző évi éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. 5. A Bank a jelen Kondíciós Listától eltérő megállapodásokat visszavonásig érvényes egyedi akciónak tekinti. 6. A Bank a forint átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított díjakkal a hónap utolsó Bankmunkanapján, deviza számláról indított forint átutalásokért valamint deviza illetve nemzetközi átutalásokért felszámított díjakkal pedig a megbízás végrehajtásával egyidejűleg terheli meg az Ügyfél fizetésiilletve ügyfélszámláját. Az Értékpapír műveletek kondíciós listájában foglalt, az Értékpapír műveletekhez kapcsolódó díjak, illetve a letéti díj időarányos része negyedévente vagy a szerződés felmondásakor válnak esedékessé. Az egyéb, esetenként felmerülő díjakat, jutalékokat, költségeket a Bank azok felmerülésekor terheli az Ügyfél fizetési-, illetve ügyfélszámlájára, kötelezettségvállalás esetén az egész időszakra előre. 7. A jelen Kondíciós listában felsorolt jutaléktételeken felül az Ügyfelet terhelik a Bank készkiadásai, mint postai továbbítás, futárszolgálat, távirat, telefon, telefax, SWIFT költségei, az esetleges illetékek, bármilyen más készkiadás, valamint a megbízás végrehajtásában közreműködő partnerbankok által felszámított jutalékok és költségek. 8. A díjak, költségek számításnál amennyiben a százalékos mérték és /vagy deviza árfolyam alapul vételével számított forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki- a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy a 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti. Amennyiben a Bank okmányos ügylettel kapcsolatos díjait az Ügyfél külföldi partnere viseli, a Bank Standard Terms and Conditions for Foreign Correspondent Banks kiadványa az irányadó. 9. Külön rendelkezés hiányában a Bank a Kondíciós lista IV/ 1 és 3e pontja szerinti ügyletek keretében benyújtott elfogadványokat, illetve az azok alapján elfogadott váltókat lejáratig a megbízott partnerbanknál őrizetben hagyja. 10. Az Okmányos ügyletekkel kapcsolatban fizetendő díjakat és költségeket függetlenül a fizetendő díj vagy költség devizanemétől- a Bank az Ügyfél nála vezetett forint fizetési számlája megterhelésével szedi be. Ha az Ügyfél nem rendelkezik a Banknál forint devizanemű fizetési számlával, a Bank az esedékesség napján az Ügyfél bármely más devizanemben vezetett fizetési számláját terheli meg az esedékes díjnak és/vagy költségnek a számlavezetés devizaneme és az esedékes díj vagy költség devizaneme közötti, a Banknál az esedékesség napján érvényes keresztárfolyam alapulvételével számított ellenértékével. Amennyiben Bank az 2

3 Ügyfélnek több különböző, nem forint devizanemű fizetési számlát vezet, úgy Bank az Ügyfél ellenkező értelmű utasítása hiányában jogosult saját belátása szerint kiválasztani a költségekkel és díjakkal megterhelendő fizetési számlá(ka)t. 11. Banknál elhelyezhető legkisebb forint és devizabetét összege (a betétlekötés legrövidebb ideje: 1 hét): Látra szóló forint és deviza betét esetén 0,- Lekötött betét: Devizanem Összeg HUF ,- USD ,- GBP 6.000,- CHF ,- EUR ,- 12. Az UniCredit Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi jövedelemadó (adóelőleget), illetve egészségügyi hozzájárulás levonását követően teljesíti, továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést megtagadja. _ I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak Forint- és devizaszámla-vezetés Online elektronikus cégkivonat-lekérdezés díja Számlanyitási díj (minden ügyfél által kezdeményezett számlanyitás esetén) Számlazárási díj Havi zárlati díj (a havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül) Minden elektronikus cégkivonat lekérdezés esetében ugyanazon összeget köteles megfizetni a Bank részére az ügyfél, amekkora összeget a Banknak fizetnie kell az elektronikus szolgáltatásért a szolgáltató részére. HUF 5.000,-/szla HUF /szla (egy éven belüli számlazárás esetén)* HUF 6.313,- / hó / számla (a normál díj HUF 8.000,- / hó /számla, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.) Pénzforgalmi betétszámlakönyv nyitása HUF 8.000,- / számla 3

4 Postafiók (1 db kulcs) további kulcsok Díjmentes, károkozás esetén a kár teljes körű megtérítése Postaköltség - Minden elkészült bankszámlakivonat után (egy borítékban több kivonat is postázásra kerülhet) - Egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén Bankfiókban maradó kivonat díja Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján) A mindenkor érvényes postai díjszabás szerint. A mindenkor érvényes postai díjszabás szerint. A mindenkor érvényes helyi postai díj 50%-a. 0,1% min. HUF 2.200,- / hó Letéti díj / Óvadéki őrzés 0,1% min. HUF 2.000,- / hó Letéthez kapcsolódó okmányvizsgálat díja 1% min. HUF 5.000,- Számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj (pl. átutalási megbízásról, számlavezetésről, számlaegyenlegről; SWIFT üzenet másolat) Az igazoláson szereplő összeg 0,01%-a min. HUF 1.100,-/db** Pótlólagos okmánykiküldési díj, bizonylatok felkutatása visszamenőleg (pl. utólagos kivonat pótlás) Forint-váltó továbbítása beszedésre Az okmányon szereplő összeg, ill. összforgalom 0,01%-a min. HUF 600,- + Áfa / okmány** 0,01%, min. HUF 4.000,- szállítási távolságtól függően** * Amennyiben a Számlatulajdonos fogyasztó vagy mikrovállalkozás, az egy éven túl hatályban lévő Keretszerződés felmondása esetén a Keretszerződést a Számlatulajdonos díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül mondhatja fel. ** A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes. 4

5 II. Fizetési forgalom Jóváírások Forintban 1. Elszámolás forintszámla javára Díjmentes 2. Elszámolás devizaszámla javára 0,05 %, min. EUR 10,-, max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő ellenérték más devizában 3. Beszedési megbízás, hatósági átutalás, bírósági végzés indítása Csatolt okmányok nélkül elektronikusan Csatolt okmányok nélkül papíron Csatolt okmányokkal 0,01%, min. HUF 300,-/ db* 0,015%, min. HUF 300.-/ db* 0,03%, min. HUF 2.500,- /db* 4. Csoportos beszedés indítása Bankon kívülre Bankon belülre 0,05%, min. HUF 35,-/ tétel* 0,03%, min. HUF 17,-/ tétel* 5. Csoportos beszedés jóváírása Bankon kívülre Bankon belülre 0,125 %, min. HUF 35,- / tétel 0,095 %, min. HUF 17,- / tétel 6. Postai készpénz-átutalási megbízás A Magyar Posta vonatkozó díjszabása szerint + 0,011%, min. HUF 175,- / jóváírás / könyvelési sor* 7. Postai csekk előállítási díja HUF 23,-/ db 8. Irányítószámla szolgáltatás Szolgáltatás aktiválási díj Elszámolási díj egyedi megállapodás alapján egyedi megállapodás alapján 5

6 Devizában 1. Elszámolás forintszámla javára (beleértve a beérkező SEPA átutalásokat is) 0,05 %, min. EUR 10,-, max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő ellenérték más devizában 2. Elszámolás devizaszámla javára (beleértve a beérkező SEPA átutalásokat is) A beérkezés devizanemében 0,05 %, min. EUR 10,-, max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő ellenérték más devizában A beérkezés devizanemétől eltérő devizanemben Devizaösszegek jóváírása egyedi értesítéssel, külön rendelkezésre 0,05 %, min. EUR 10,-, max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő ellenérték más devizában HUF ,- / hó Terhelések Forintban Teljesítés 1. Terhelés Forint- és Devizaszámla terhére Átutalási jutalék bankon kívülre Electronic Banking** segítségével Eredeti banki formanyomtatvány használatával Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással*** 0,125 %, min. HUF 210,- 0,145 %, min. HUF 520,- 0,145 %, min. HUF 1.600,- Átutalási jutalék bankon belülre Electronic Banking** segítségével Eredeti banki formanyomtatvány használatával Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással*** 0,095 %, min. HUF 210,- 0,125 %, min. HUF 515,- 0,125 %, min. HUF 1.600,- 6

7 VIBER utalások 0,5 %; min. HUF ,- max. HUF ,- EFER átutalás **** 0,75 %, min. HUF 400,- 2. Saját számlák közötti átvezetés díjmentes 3. Kifizetési postautalvány Papír alapú megbízás esetén Electronic banking esetén Magyar Posta vonatkozó díjszabása szerint + 0,03%, min. HUF 63/utalvány* Magyar Posta vonatkozó díjszabása szerint + 0,01%, min. HUF 63/utalvány* 4. Csoportos átutalás terhelése Bankon kívülre Bankon belülre 0,115 %, min. HUF 105,- / tétel 0,085 %, min. HUF 52,- / tétel 5. Csoportos beszedés terhelése 0,125 %, min. HUF 210,- / tétel 6. Beszedési megbízás, hatósági átutalás, bírósági végzés teljesítése Papíron beadott megbízás esetén Elektronikus úton érkező megbízás esetén a nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli, illetve bankon kívüli átutalás díjával azonos az elektronikus úton benyújtott bankon belüli, illetve bankon kívüli átutalás díjával azonos 7

8 Devizában Teljesítés 1. Terhelés Forint- és Devizaszámla terhére Átutalási jutalék bankon kívülre Electronic Banking** segítségével Eredeti banki formanyomtatvány használatával Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással*** 0,161 %, min. EUR 16,- 0,187 %, min. EUR 21,- 0,187 %, min. EUR 48,- Átutalási jutalék bankon belülre Electronic Banking** segítségével Eredeti banki formanyomtatvány használatával Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással*** 0,107 %, min. EUR 11,- 0,134 %, min. EUR 16,- 0,134 %, min. EUR 37,- SEPA átutalás / SEPA beszedés terhelése Electronic Banking** segítségével Ha az átutalás összege ,- EUR vagy annál kisebb: - bankon kívülre - bankon belülre 0,1% min EUR 15,- * 0,5% min EUR 10,- * Ha az átutalás összege ,- EUR nál nagyobb: Saját számlák közötti deviza-átvezetés az elektronikus úton benyújtott bankon belüli, illetve bankon kívüli deviza átutalás díjával azonos díjmentes 8

9 Sürgősségi devizautalás, illetve saját számlák közötti sürgősségi konverziós devizaátvezetés Spectra, Spectra Light, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking és Multicash ügyfélprogram segítségével (HUF, EUR és USD devizáknál) 2. Deviza beszedés teljesítése Papíron beadott megbízás esetén Papíron beadott megbízás esetén (amennyiben a jogosult is UniCredit Bank ügyfél) 0,35 %, min. EUR 50,- 0,175% min. EUR 40,- 0,125% min. EUR 30,- 9

10 Egyéb Könyvelési sordíj kisvállalati fizetési számlán és bármely egyéb, speciális, önálló díjszabással rendelkező számlacsomagba nem tartozó fizetési számlán: a. A Pti. 1 törvény hatálya alá tartozó nem készpénz tranzakciók esetén b. Pti. 1 törvény hatálya alá tartozó készpénz tranzakciók esetén 2 c. Egyéb tranzakciók esetén Beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás befogadása/módosítása/törlése (SEPA beszedésre vonatkozó felhatalmazás is) Állandó megbízások terhelése HUF 6.080,- / könyvelési tétel (a Bank akciósan HUF 50,- + 0,3 %, de maximum HUF 6.050,- díjat számít fel tételenként, eltekintve a kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol minden naptári év első tranzakciója után HUF 850,- díjat, majd a további tranzakciók esetén HUF 50,- díjat számít fel a bank. Az akció visszavonásig érvényes. 3 ) HUF ,- / könyvelési tétel (a Bank akciósan HUF 50,- + 0,6 %, de maximum HUF ,- díjat számít fel tételenként. Az akció visszavonásig érvényes. 3 ) HUF 80,-/ könyvelési tétel (a Bank akciósan HUF 50,-/könyvelési tétel díjat számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.) HUF 2.300,- / felhatalmazás a mindenkori Electronic Banking átutalási jutaléknak megfelelően Állandó megbízás befogadása/módosítása/törlése papíron vagy Telefonbankon Állandó megbízás befogadása/módosítása/törlése elektronikusan HUF 1.000,- HUF 500,- 10

11 Floppyn beadott tranzakciók feldolgozása Floppy szállítására használatos tasak Túlmenesztés rendezése HUF 5.910,- / floppy HUF 3.000,- + Áfa / db A túlmenesztett összeg 0,2%-a, min. HUF 1.050,-* Készpénzátutalási megbízások részletező adatainak ben történő továbbítása Közreműködés készpénzátutalási megbízás (postai csekk) előállításában Közreműködés készpénzátutalási megbízás Magyar Posta Zrt. általi minősítésében (OC 31) HUF 1.000,-/ hó/ számla HUF 3.000,-+ÁFA HUF ,- + ÁFA Fedezet biztosítása nélkül kiadott konverziós megbízás Treasury üzletkötés telefonon 1,5% min. HUF ,- Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: 0,5% min HUF ,-) Treasury üzletkötés ClickFX rendszeren ClickFX rendszer üzembehelyezés Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: 0,15% min HUF 1.500,-) Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: HUF ,-) ClickFX rendszer havidíj Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: a forgalom 0,05% min HUF 7.500,-) Feldolgozhatatlan/hibás tranzakciók törlése és erről értesítés küldése Adathiányos, adathibás megbízás pénzforgalmi különdíja**** Díjmentes akciósan visszavonásig (a normál díj: HUF 5.000,-) 0,01%, min. EUR 10,- /megbízás* Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén 0,01%, min. EUR 10,- /megbízás* 11

12 Átutalási megbízás visszavonása, módosítása belföldi tranzakció esetén külföldi tranzakció esetén 0,03% min. HUF 2.500,-* 0,05% min. HUF 5.000,-* (+ külföldi bankköltség + SWIFT díj) Vámhivatal felé indított átutalási megbízások azonnali internetes lekérdezhetőségének biztosítása 0,02%, min. HUF 130.-/db* Nemzetközi pénzforgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál, illetve terhelésnél) a Bank a deviza teljesítésekre érvényes kondíciókat alkalmazza. A bank a deviza konverzióval történő fizetéseknél a vállalkozásokra érvényes megfelelő (vételi/eladási) deviza árfolyamokat alkalmazza. * A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes. ** Spectra, Spectra Light, Multicash, SpectraNet Internet Banking és Mobil Banking, Telefonbank *** Ide értendők az azonnali igazolást igénylő, cut-off time után beadott megbízások, illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli. **** EFER átutalást a Bank kizárólag forint fizetési számláról teljesít évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről. 2 A betéti bankkártyás készpénzfelvételek után az Egyéb tranzakciók estén alkalmazott könyvelési sordíj érvényes. 3 A díj mértéke igazodik a mindenkori pénzügyi tranzakciós illeték mértékéhez és maximumához. Azok jogszabályi változása esetén a Bank haladéktalanul módosítja a mértéket, illetve a maximum összeget, a változással azonos mértékben. A 50 Ft-on felüli díjrészt külön sorokon jelenítjük meg a számlakivonaton: nem készpénz tranzakciók esetén PTI, kártyás fizetési tranzakciók esetén POS, készpénzes tranzakciók esetén PTIKP jelöléssel. III. Pénztári műveletek Befizetések Forint Forint befizetés forint számlára: Pénztári nagydarabszámú forint befizetés (1000 db HUF bankjegy feletti darabszámú készpénz befizetés esetén, a teljes összegre)* Érme jóváírása sommás átvétellel (zsákos befizetés érmében) ** 0, 066%, min. HUF 400,- 0,3%, min. HUF 580,- 1,5 %, min. HUF 500,- 12

13 Valuta Számla devizanemével egyező valutában: Pénztári nagydarabszámú valuta befizetés (500 db valuta bankjegy feletti darabszámnál, a teljes összegre)*: 0, 621%, min. HUF 642,- 0,8%, min. HUF 900,- Számla devizanemétől eltérő valutában: Díjmentes, valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával Valuta érme befizetés díja: Valuta érme elfogadás a következő devizanemekben: Legkisebb elfogadott címlet: 10 %, min. HUF 500,- EUR 1,00- Egyéb pénztári tranzakciók Vámpénztári befizetés 0,2 %; min HUF 1.100,- Éjszakai trezor Egyszer használatos tasak Harmadik táskától Sérülés esetén új táska igénylés HUF 3.100,-/hó HUF 30,- + Áfa /db HUF 2.500,- + Áfa /táska HUF 1.000,- + Áfa /táska Zsákos befizetés forintban **: Zsákos befizetés valutában **: Egyszer használatos biztonsági tasak zsákos befizetéshez 0,05 %, min. HUF 400,- 0,4%, min. HUF 500,- 120 HUF+ ÁFA Pénzszállító által feldolgozott készpénz jóváírása forint **: Pénzszállító által feldolgozott készpénz jóváírása valuta **: Sérült vagy kivont (valuta) bankjegy beváltása Sérült vagy kivont forint bankjegy beváltása 0,05%, de min. HUF 400,- 0,4%, min. HUF 500,- 90%-on kerül beváltásra (forintra váltva) díjmentes 13

14 * A Bank azonos napon azonos valutában teljesített készpénzbefizetéseket darabszám tekintetében összevontan kezeli. ** Amennyiben a befizetés céljából/jóváírásra átadott készpénzben a Bank sérült vagy kivont bankjegyet vagy valuta érmét talál, a befizetésre/jóváírásra a sérült vagy kivont bankjegyek és a valuta érmék elszámolására vonatkozó, külön részletezett díjak és feltételek érvényesek. Kifizetések Készpénz felvételét min. HUF ,- esetén egy munkanappal, USD, EUR esetén HUF ,--nak megfelelő összegű valuta felett két munkanappal egyéb valuta esetén összeghatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. A Bank készpénzkifizetést ,- Ft, illetve annak MNB hivatalos árfolyamon számított deviza ellenértéke felett kizárólag a Felek külön megállapodása alapján teljesít. Az ügyfél által benyújtott készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének megtérítésének érdekében jogosult a pénztári készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum HUF-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél fizetési számlájára terhelni. Címletlista szerinti készpénz felvételét egy munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Számla devizanemével egyező valutában deviza: 0,621 % min. HUF 910,- HUF: 0,348 %, min. HUF 675,- Számla devizanemétől eltérő valutában Címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltás költségmentes, val. vét. és val. elad. árfolyam alkalmazásával díjmentes* Címletenként 50 darabot meghaladó bankjegy- és érmeváltás esetén az 50 darab feletti mennyiség - érme esetén - bankjegy esetén 4,75 % - a 1,75 % -a *A bank a címletenként 50 darabot meg nem haladó bankjegy- és érmeváltást kizárólag számlavezetett ügyfelei részére nyújtja. Készpénz kiszállítás Forintban egy munkanappal korábbi, devizában legalább két munkanappal korábbi bejelentés esetén címre kért forint kiszállítás címre kért valuta kiszállítás pénztári kifizetés díja, min. HUF 7.500,- pénztári kifizetés díja, min. HUF 7.500,- 14

15 Váltás Valutáról forintra Valutáról valutára Forintról valutára val. vét. árfolyam alkalmazásával val. vét. és val. elad. árfolyam alkalmazásával val. elad. árfolyam alkalmazásával Készpénz valuta váltása esetén a Bank nem számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák IV. Okmányos műveletek 1. Export váltó és okmányos beszedvény (inkasszó) a.) Beszedési jutalék 0,25 %, min. EUR 80,- (Beszedési megbízás törlése vagy okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása esetén is alkalmazandó) b.) Módosítási jutalék c.) Elfogadott váltó letéti őrzése d.) Váltó kitöltési díj e.) Export ellenérték továbbutalása harmadik bank felé EUR 80,- / megbízás EUR 50,- / tétel EUR 50,- / tétel EUR 80,- / tétel 2. Import váltó és okmányos beszedvény (inkasszó) Ha a Bank jutalékait és költségeit az ügyfél viseli a.) Beszedési jutalék 0,25 % min. EUR 80,- ( Beszedési megbízás törlése vagy okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása esetén is alkalmazandó) b.) Módosítási jutalék c.) Árufelszabadítási jutalék EUR 80,- / megbízás 0,3 % min. EUR 80,- (A benyújtott okmányok összege után számított díj, ha az árut a bank címére vagy rendeletére küldték) 15

16 d.) Elfogadott váltó letéti őrzése e.) Váltó kitöltési díj f.) Továbbítás másik banknak EUR 50,- / tétel EUR 50,- / tétel EUR 100,- (Ha a Bank levelezője megbízásából, vagy az ügyfél kérésére másik bankhoz továbbítja a beszedvényt további ügyintézésre) 3. Export okmányos meghitelezés (akkreditív) Ha a Bank jutalékait és költségeit az ügyfél viseli a.) Előzetes értesítés jutaléka EUR 50,- b.) Avizálási jutalék (Kötelezettségvállalás nélküli közvetlenértesítés estén) 0,15 % min. EUR 80,- c.) Igazolási jutalék (Az avizálási jutalékon felül alkalmazandó, ha a Bank kötelezettséget vállal) d.) Módosítási jutalék (Igazolt export akkreditívek lejáratának hosszabbításakor és/vagy összegének emelésekor, illetőleg export akkreditívek összegének emelésekor a Bank további Igazolási díjat, illetőleg további Avizálási jutalékot számít fel a hosszabbítás idejére és/vagy az emelés összegére a Módosítási jutalékon felül) d.) Igénybevételi jutalék (az igénybevétel összege után számított díj) Egyedi megállapodás alapján, a vonatkozó ország-/ bankkockázat függvényében, de minden esetben min. EUR 400,- EUR 80,- / megbízás 0,2 %, min. EUR 80,- / igénybevétel f.) Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutaléka EUR 80,- / igénybevétel g.) Átruházási jutalék 0,3 %, min. EUR 200,- (Akkreditív második kedvezményezett javára történő átruházása esetén alkalmazandó, az átruházás összege után, ill. az átruházás összegének emelésekor az emelés összege után) h.) Engedményezési jutalék (Az akkreditívek keretében történő engedményezéskor alkalmazandó, az engedményezés összege után, ill. az engedményezés összegének emelésekor az emelés összege után) 0,2 %, min. EUR 80,- 16

17 i.) Avizálás harmadik Bank felé (Kötelezettségvállalás nélküli harmadik bankon keresztüli értesítés a Bank levelezője megbízásából vagy a cég kérésére) 0,2 % min. EUR 200,- j.) Halasztott fizetésű export akkreditív igénybe vételének leszámítolása k.) Előzetes okmányvizsgálat Egyedi megállapodás alapján, a vonatkozó ország - és bankkockázat függvényében EUR 80,- / igénybevétel l.) Nyitás sürgetése külföldi banknál EUR 80,- m.) Okmányvizsgálati felár (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szokványainál részletesebb előírás esetén) n.) Váltó kitöltési díj o.) Okmányeltérés / okmányjavíttatás p.) Export ellenérték továbbutalása harmadik Bank felé EUR 80,- igénybevétel EUR 50,- / tétel EUR 80,- / igénybevétel EUR 80,- / tétel 4. Import okmányos meghitelezés (akkreditív) a.) Nyitási jutalék b.) Halasztott fizetési jutalék (Halasztott fizetésű akkreditívek esetén alkalmazandó a halasztott fizetés időtartamára az Akkreditív nyitási díjon felül, az igénybevétel összege után) c.) Módosítási jutalék (Akkreditívek lejáratának hosszabbításakor és/vagy összegének emelésekor a Bank további Akkreditív nyitási jutalékot számít fel a hosszabbítás idejére és/vagy az emelés összegére a Módosítási jutalékon felül) d.) Igénybevételi jutalék (Az igénybevétel összege után számított díj) e.) Halasztott fizetésű akkreditívek kezelési jutaléka 0,1 % megkezdett havonként, de min. EUR 80,- megkezdett havonként vagy a vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint 0,1 % megkezdett havonként, de min. EUR 80,- megkezdett havonként vagy a vonatkozó hitelkeret-szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint EUR 80,- / megbízás 0,2 % min. EUR 80,- EUR 80,- / igénybevétel 17

18 f.) Árufelszabadítási jutalék (az igénybevétel összege után számított díj, ha az árut a Bank címére vagy rendeletére küldték) g.) Igénybe nem vett import okmányos meghitelezés (akkreditív) törlése (kivéve stand-by akkreditív 0,3 % min. EUR 80,- / tétel EUR 80,- 5. Belföldi akkreditív Lásd az export/import akkreditívekre vonatkozó díjtételeket 6. Kapott bankgaranciák a.) Avizálási/ nyilvántartásba vételi jutalék (Kötelezettségvállalás nélküli értesítés) b.) Módosítási jutalék (A garancia összegének emelésekor a Bank további Avizálási jutalékot számít fel az emelés összegére a Módosítási jutalékon felül) 0,15% min. EUR 80,- EUR 80,- / megbízás c.) Igénybevételi jutalék 0,2%, min. EUR 80,- 18

19 7. Adott bankgaranciák a.) Garancia és szándéknyilatkozat kibocsátási munkadíj (a garancia kötelezettség vállalási díjon felül) b.) Garancia és szándéknyilatkozat kötelezettségi vállalási díj és Garanciaígérvény díja (a teljes futamidőre előre alkalmazandó) c.) Módosítási jutalék d.) Igénybevételi jutalék e.) Garancia kibocsátás a bank által elfogadott, nem standard szöveggel a 7. a.) pont felett f.) Garancia kibocsátás két nyelven vagy több eredeti példányban a 7.a.) és c.) pontok felett 8. Engedményezés/Kiértesítés EUR 80,-- egyszeri díj kibocsátott garanciánként, illetve szándéknyilatkozatonként a vonatkozó hitelkeret szerződés, illetve megállapodás feltételei szerint vagy min. havi 0,25%, min. EUR 80,-/megkezdett hó EUR 80,- / megbízás 0,2%, min. EUR 100,- EUR 80,- EUR 50,- 0,05% min. EUR 80,- max. EUR 400,- 9. Egyéb (A 3., 4., 5., 6. és 7. pontra vonatkozólag) a. Tanácsadás / Szövegtervezet készítése b. Állomány kimutatás c. Előkészített megbízások visszavonása d. Akkreditív összegének túllépése, vagy lejáraton túli okmánykezelés e. Sürgetés (az ügyfél kérésére küldött, 3. sürgetéstől kerül felszámításra) f. Soron kívüli teljesítések Min. EUR 80,-. max. EUR 1.000,-, ill. egyedi megállapodás szerint EUR 80,- EUR 80,- EUR 80,- / igénybevétel EUR 50,- / tétel EUR 80,- A jelen IV. pontban számított jutalékok, amennyiben azok alapösszege toleranciával történt meghatározásra, a magasabb összegre értendők. A jelen IV. pontban felsorolt jutaléktételek csak olyan konvertibilis devizában adott megbízásokra vonatkoznak, amelyek átlagos lebonyolítást igényelnek. A túlzott részletezésért, vagy a megszokotthoz képest többlet előkészítésért stb. további jutalék, díj számítható fel. A fenti díjtételek nem tartalmazzák a tranzakciókkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő posta / futárposta / swift költségeket és a partnerbankok által felszámított jutalékokat és költségeket. 19

20 V. Faktoring szolgáltatások 1. Alap- és Finanszírozott faktordíj szerződés szerint, de min. HUF ,- / év vagy EUR 1 000,- /év 2. Vevő- vagy Szállítói limit alapítási és 0,2%, min. HUF ,-, max. HUF ,- módosítási díja: vagy 0,2%, min. EUR 130,-, max. EUR 200,- 3. Lejárt számla nyilvántartási díja HUF 1200,-/ hó/számla vagy EUR 4,- /hó/számla 4. Hitelbiztosítási limit bírálati díja HUF ,- /vevő vagy EUR 100,- / vevő 5. Faktoring finanszírozási kamatláb változó, szerződés szerint 6. Faktoring biztosítási díj 0,35%/hó a nyitott követelésállomány alapján 7. Faktoring hitelképesség vizsgálati díja HUF ,- 8. Sürgősségi felár: HUF ,- vagy EUR 40,- 9. Faktor forgalmi kivonat pótlási díja: HUF 6.000,- vagy EUR 20.- VI. Csekkforgalom (külön megállapodás alapján) Bankcsekk és Utazási csekk beszedésre, vásárlásra, jóváírásra történő átvételét a Bank indoklás nélkül megtagadhatja. Utazási csekk jóváírás Azonos devizában vezetett számla javára Díjmentes, valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával Eltérő devizában vezetett számla javára Díjmentes, valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával Utazási csekk vétel Azonos valuta ellenében Díjmentes, valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával Más valuta ellenében Díjmentes, valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával 20

21 Forint ellenében Díjmentes, valuta vételi árfolyam alkalmazásával UniCredit csekk vétel visszkeresettel azonos valuta ellenében, pénztári kifizetéssel 0,8 %, min. HUF 4.000,- /csekk + külföldi bankköltség más valuta ellenében forint ellenében valuta vét. és elad. + 0,8 % min. HUF 4.000,- /csekk + külföldi bankköltség valuta vét. és elad. + 0,8 % min. HUF 4.000,-/csekk + külföldi bankköltség Bankcsekk azonnali jóváírása visszkeresettel Azonos valutában vezetett számla javára, másnapi elszámolással Eltérő valutában vezetett számla javára, másnapi elszámolással 1,2 %, min. HUF 4.000,- /csekk + külföldi bankköltség deviza vét. és elad. árf alkalmazásával + 1,2 % min. HUF 4.000,- csekk + külföldi bankköltség Utazási csekk átvétel beszedésre visszkeresettel 0,5% min. HUF 3.000,- csekkenként + külföldi bankköltség* Csekk átvétel jóváírásra visszkeresettel Csekk átvétel beszedésre Fizetetlen csekk kezelése UniCredit Bank Hungary által kibocsátott garantált devizacsekk 1 % min. HUF 4.000,- /csekk + külföldi bankköltség 0,4 % min. HUF 4.000,- max ,- / csekk, + külföldi bankköltség A beszedés módjának megfelelő díjtétel szerint 0,15 %, min. EUR 15 / csekk 21

22 UniCredit Bank Hungary által kibocsátott nem garantált csekk 0,15 %, min. EUR 15 / csekk Csekkűrlap díja HUF 100 / csekk Csekk beváltása 0,15 %, min. EUR 15 / csekk Garantált devizacsekk visszaváltás 0,2%, min. EUR 6,-* SWIFT-TO-CHEQUE díj: a devizautalási megbízás díjával megegyező Electronic Banking megbízás Eredeti banki formanyomtatványon Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes feldolgozással 0,15 %, min. EUR 15 / csekk 0,175 %, min. EUR 20 / csekk 0,175 %, min. EUR 45 / csekk * A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes. VII. Betét- és hitelkondíciók Kamatok és díjak Forint számlára fizetett látra szóló kamat A Bank mindenkori H I R D E T M É N Y Az UniCredit Bank Hungary Zrt. betéti kamatkondíciói kisvállalati ügyfelek részére elnevezésű dokumentum szerint. Forint számlán túlhívás esetén speciális hitelkamat MNB alapkamat kétszerese Devizaszámlára fizetett látra szóló kamat A Bank mindenkori H I R D E T M É N Y Az UniCredit Bank Hungary Zrt. betéti kamatkondíciói kisvállalati ügyfelek részére elnevezésű dokumentum szerint. Devizaszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat 1 havi LIBOR(*) + 10 % 22

23 Betéti kamat lejárat előtti felmondás esetén: HUF, deviza betétekre A Bank mindenkori H I R D E T M É N Y Az UniCredit Bank Hungary Zrt. betéti kamatkondíciói kisvállalati ügyfelek részére elnevezésű dokumentum szerint. (*) a számla devizanemének megfelelő a nemzetközi pénzpiacokon jegyzett 1 havi referencia kamatláb Betéti kamat elszámolásának esedékessége Forintszámlák esetén: Devizaszámlák esetén: Betétszámlák esetén: naptári negyedévenként naptári negyedévenként lejáratkor VIII. Széf szolgáltatások A széfbérleti szolgáltatást a bank kizárólag nála forint fizetési számlával rendelkező ügyfelei részére nyújtja. Széfbérleti díjak 1 Méretek 2 ár Ft/hó I. kis méret (5.000 cm 3 alatt) 4.200,- + ÁFA II. közepes méret ( cm 3 ) 5.200,- + ÁFA III. nagy méret ( cm 3 ) 6.200,- + ÁFA IV. extra méret ( cm 3 felett) 7.200,- + ÁFA Fenti árak alkalmazása esetén a széfben elhelyezett tárgyak ,- Ft-ig biztosítva vannak a szerződésben részletezett feltételeknek megfelelően. Egyéb ár Ft/db. Kulcskaució (első kulcs után) ,- Kulcskaució (másodkulcs után) ,- Másodkulcs díja (max 1. db.) 3,4 Széf feltörése, ill. kényszerfeltörése Megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés/felelős őrzés díja ,- + ÁFA A feltörés teljes költségét a Bank az ügyfélre áthárítja. Mértéke megegyezik a mindenkori széf bérleti díjjal. 23

24 1 A díj számítási módja: a széfbérleti szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési számlán a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes. 2 A széfrekeszek magassági és szélességi méretei fiókonként eltérőek lehetnek azonos űrtartalom kategórián belül után kötött szerződés esetén a széf rekeszekhez minden esetben 2 kulcs (egy első kulcs és egy másodkulcs) kerül átadásra a Bérlő számára előtt kötött szerződés esetén érvényes díj után megkötött szerződés, vagy után létrejött szerződésmódosítás esetén másodkulcs nem igényelhető. IX. Egyéb Bankinformáció, közbeszerzési pályázatokhoz kiadott információ HUF ,- Törzstőke igazolás HUF 3.500,- Igazolás saját forrás rendelkezésre állásáról (pályázatokhoz) HUF ,- Audit levél Elektronikus audit levél HUF ,- Papír alapú audit levél HUF ,- SWIFT MT 940 beállítási/módosítási/törlési díj* SWIFT MT940 számlakivonat UC csoporton belül* SWIFT MT940 UC csoporton kívül* SWIFT MT942 számlakivonat UC csoporton belül* SWIFT MT942 számlakivonat UC csoporton kívül* SWIFT MT 101 set-up/módosítási/törlési díj* SWIFT MT101 bejövő megbízás utalásra EUR 20,- vagy HUF 6.000,- EUR 30,-/ hó /szla vagy HUF 9.000,- /hó/szla EUR 40,-/ hó /szla vagy HUF ,- /hó/szla EUR 40,-/ hó /szla vagy HUF ,- /hó/szla EUR 50,-/ hó /szla vagy HUF ,- /hó/szla EUR 50,- vagy HUF ,- EUR 5,-/tétel * Az euro-ban meghatározott díj euro számlára, a forint díj pedig a forint vagy egyéb (euro-tól különböző) devizaszámlára történő díjterhelés esetén érvényes. Nyomtatvány költség költségmentes 24

25 Fax díj belföld: Európa: Európán kívül: HUF 400,- + Áfa / oldal HUF 700,- + Áfa / oldal HUF 1.500,- + Áfa / oldal Faxon küldött árfolyam Fénymásolat HUF 4.000,- + Áfa / hó HUF 100,- + Áfa / oldal UniCredit KKV Hitelvédelem Csoportos biztosítás: Szolgáltatáscsomagok Alap csomag Prémium csomag Bármely okú halál + + Bármely okú, 80%-ot elérő munkaképesség-csökkenés + + Baleseti eredetű 50%-ot elérő maradandó egészségkárosodás - + Kiemelt kockázatú betegségek - + Havi biztosítási díj a szerződéses hitelösszeg %-ában (annuitásos törlesztésű hitelek esetén) Havi biztosítási díj a jóváhagyott hitelkeret %-ában (folyószámla típusú kölcsönök esetén). A biztosító kockázatban az aktuális tőketartozás erejéig áll. 0,05%/hónap (0,6%/év) 0,05%/hónap (0,6%/év) A kockázatok és egyéb feltételek részletes ismertetése az UniCredit KKV Hitelvédelem Csoportos biztosítás ügyfél tájékoztatójában található. Lakáscélú munkáltatói kölcsön és vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos díjak: Lakáscélú munkáltatói kölcsön lebonyolításáért felszámított díjak 0,1%/hónap (1,2%/év) 0,1%/hónap (1,2%/év) Munkáltatói kölcsön folyósításához kapcsolódó kezelési költség: Munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó lakásigény méltányolhatósági vizsgálat díja: HUF ,- /munkavállalói kölcsönügylet, mely a folyósítási igazolás kiadásakor azonnal esedékes. HUF ,- + ÁFA /munkavállalói kölcsönügylet, mely a vizsgálatokról kiadott igazolást követően azonnal esedékes. Amennyiben a Munkáltató a munkáltatói kölcsönök nyilvántartásával és a törlesztő részletek beszedésével is megbízza a Bankot Lakáscélú munkáltatói kölcsön beszedésének díja: havi 2.500,- Ft / hitelkezelési számla, mely minden hónapban a törlesztés beszedésével egyidejűleg esedékes. Lakáscélú munkáltatói vissza nem térítendő támogatás lebonyolításáért felszámított díjak Munkáltatói Lakáscélú támogatás éves egyszeri igazolásának díja: 3.000,- Ft/Munkavállaló, de min Ft, max Ft/ igazolás, amely minden tárgyévet követő év január 31-én, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon esedékes. 25

26 Munkáltatói Lakáscélú Támogatás elkülönített alszámla díjai*: Megegyeznek a Számlatulajdonos mindenkori forint fizetési számlájának díjaival. *Az Exkluzív Gold és Exkluzív Silver forint számlacsomag szerinti tranzakciós díjkedvezmény nem vonatkozik az ún. Munkáltatói Lakáscélú Támogatás elkülönített alszámlára. /Lásd Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Silver) és Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Gold)./ 26