Munkahelyi kockázatok kezelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi kockázatok kezelése"

Átírás

1 Munahelyi ocázao ezelése A vállalanál minden munaörre el le végezve a ocázaéréelés, az alábbi jogszabályo alapján: évi XCIII. örvény a munavédelemről, évi XXV. örvény a émiai bizonságról, /2000. (XII. 27.) EüM rendele a veszélyes anyagoal és a veszélyes észíményeel apcsolaos egyes eljáráso, illeve evéenysége részlees szabályairól - 25/1998. (XII. 27.) EüM rendele az elsősorban hásérülése ocázaával járó ézi ehermozgaás minimális egészségi és bizonsági öveelményeiről, /1999. (XI. 3.) EüM rendele a épernyő elői munavégzés minimális egészségügyi és bizonsági öveelményeiről - 66/2005. (XII. 22.) EüM rendele a munavállalóa érő zajexpozícióra vonaozó minimális egészségi és bizonsági öveelményeről - 10/2016. (IV. 5.) NGM rendele a munaeszözö és használau bizonsági és egészségügyi öveelményeine minimális szinjéről - 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendele a foglalozás-egészségügyi szolgálaról - 27/1995. (VII. 25.) NM rendele a foglalozás-egészségügyi szolgálaásról - 61/1999. (XII. 9.) EüM rendele a biológiai ényező haásána ie munavállaló egészségéne védelméről - 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendele Munahelye munavédelmi öveelményeine minimális szinjéről, 2. A ocázaéréelésben az összes munaör leheséges veszélyei meg lee haározva, valamin a ocázao megszűneésére, illeve csöenésére végrehajandó inézedésee haározun meg. A biológiai ényező haásána ie munavállalóra ülön biológiai ocázaéréelés is észül. A ocázaéréelése alapján észül Munabizonsági szabályza, amely az alábbiaa aralmazza: - A vállala ine munavédelemmel apcsolaos feladaai - A vállala dolgozóina munavédelemmel apcsolaos feladaai - A vállala munabizonsági szaemberéne feladaai - Munavédelmi épviselőre vonaozó előíráso - A vállala foglalozás-egészségügyi szolgálaána munabizonsággal apcsolaos feladaai - A vállalanál örénő munavégzés szabályai - A vállala elephelyeire, léesíményeire vonaozó munabizonsági szabályo, előíráso - Veszélyes evéenység végzéséne, engedélyezéséne szabályai - Balese észlelésével, jelzésével apcsolaos feladao - Munabalesee és foglalozási megbeegedése ivizsgálásána és nyilvánarásána rendje

2 - Egyes munaörö eseében előír egyéni védőeszözö - Egyes munaörö eseében előír munaruháza szabályai A ocázaéréelés 3 évene, illeve szüség szerin, a biológiai ocázaéréelés évene, illeve szüség szerin felülvizsgálju, és szüség eseén módosíju. Az alábbi áblázaban láhaó összefoglalva az egyes munaörö ocázaai, valamin az azora e inézedése:

3 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Vezeé- és csőhálóza - szerelő 2 fő vízvezeé szerelés Kézi anyagmozgaás Balesei veszéllyel járó munaör Vágásos, szúrásos sérülése megfelelő alalmazása oaás feléele

4 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Laaos Forgácsoló Fémcsiszoló, öszörűs, szerszámöszörűs 12 fő forgácsolás, hegeszés Gyaori ézi isgépe ezeléséből adódó veszélye Válozó örnyezei örülménye Ív- és lánghegesző Égési sérülés, áramüés veszélye megfelelő alalmazása Foozo felügyele mellei munavégzés oaás Napi ellenőrzési feladao elvégzése muna- végzéséne Kézi anyagmozgaás Leeső árgya Veszélyes anyago Balesei veszéllyel járó munaör Forgó-mozgó gépalarésze ocázaa

5 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Dísznöv-, virág- és fais. erész, csemeenevelő Egyéb aaríó és isegíő Közhasznú 7 lészám fűnyírás, ergondozás, erépíés Közúi özleedés ocázaa Kivágódó árgya ocázaa Kézi anyagmozgaás Balesei veszéllyel járó munaör Válozó munaörülménye megfelelő alalmazása oaás Vágásos szúrásos sérülése ocázaa Gépjármű- és moorarbanaró, - javíó 17 fő auó javíása diagnoszia, villamossági mérése Emelőgépe Kézi anyagmozgaás Leeső árgya Veszélyes anyago Balesei veszéllyel járó munaör megfelelő alalmazása oaás

6 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Adminiszrációs és ügyvieli munaörö 73 fő Adminiszrációs és ügyvieli evéenység, özleedés az épüleben, számíógép használaa, nem rendszeres és nem jellemző ézi anyagmozgaás, eleromos eszözö ezelése. A számíógéppel örénő munavégzésor a szem foozo igénybevéeléből, a számíógép és a program nem megfelelő állapoából adódó ocáza, pszichiai erhelés. A napi négy óra vagy az meghaladó számíógép használaa eseén a jogszabályi feléelene megfelelő épernyős munahely ialaíása és egyéb feléele bizosíása. Oaás. A munaörnyeze, munavégzés örülményeine folyamaos figyelemmel ísérése. Személygépocsi Tehergépocsi 26 fő Gépjárművezeés Közleedésből adódó foozo pszichés erhelés, a gépocsi napi arbanarási feladaai, üzemanyag ölése során fellépő ocáza, balesei veszéllyel járó munaör megfelelő alalmazása. oaás. KRESZ előíráso foozo bearása.

7 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Villamos gépe és észülée műszerésze, javíója 4 fő Eleromos gépe, berendezése arbanarása, javíása,. Áramüés veszélye. Kézi anyagmozgaás. Villamos éziszerszámo. Szúrásos, vágásos sérülése. Balesei veszéllyel járó munaör, leesés beesés ocázaa. megfelelő alalmazása Rendszeres oaás munavédelmi Leesés elleni védelem ialaíása - eljes eshevederze használaamunaör haárolásra Épülevillamossági szerelő, villanyszerelő Eleromos hálóza arbanarása, javíása, Áramüés veszélye. Kézi anyagmozgaás. Villamos éziszerszámo. Szúrásos, vágásos sérülése. Balesei veszéllyel járó munaör, leesés beesés ocázaa. megfelelő alalmazása Rendszeres oaás munavédelmi Leesés elleni védelem ialaíása - eljes eshevederze használaamunaör haárolásra

8 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Ügy igazgaó 2 fő A Kf. evéenységéne, munafolyamao irányíása. Közleedés a elephelyen, özúon. Foozo pszichés erhelés. Közúi özleedés ocázaa Számíógép használaából adódó ocáza. oaás. Munaöri alalmassági vizsgála. A elepen belüli - özúi özleedés szabályaina oaása. Munaörnyezeszámíógép megfelelő ialaíása. Jogszabályo, bizonsági előíráso bearása. Porás, elepőr, egyszerű őr 20 fő ügyfele fogadása, a elep folyamaos A elephelyen belüli figyelmelen özleedés során adódó bolás és csúszásveszély. oaás. Munaöri alalmassági vizsgála. A elepen belüli özleedés szabályaina bearása. Munaörnyeze megfelelő ialaíása.

9 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Inézményi aaríó és isegíő Járműaaríó 10 fő Taaríás Kézi anyagmozgaás. Veszélyes anyago. Vágásos, szúrásos sérülése. Elcsúszás ocázaa. Tesrésze beszorulása, neiüődés árgyana. Magasban (lérán) örénő munavégzés esén sabiliás elveszése, leesés. Az épüleen, udvaron, parolóban özleedés ocázaai. Eleromos eszözö ezeléséből adódó veszélyforráso. megfelelő használaa. oaás. Megfelelő lérá használaa, leesés elleni védelem bizosíása. muna- végzéséne Balesei veszéllyel járó munaör.

10 Munaör munaerüleenén Végze muna Kocáza Jelenlegi inézedés ocázao csöenésére (munaidő edvezmény, védőolás, védőeszöz, Megállapíás- Éréelés További inézedés Mezőgazd-i, erdőgazdasági, növényvédő gép ezelő, Földmunagép és hasonló önnyűés nehézgép ezelő 6 fő 9 fő Gépezelés Közleedésből adódó foozo pszichés erhelés, a gépocsi napi arbanarási feladaai, üzemanyag ölése során fellépő ocáza. Kézi- gépi anyagmozgaás. Veszélyes anyago. Vágásos, szúrásos sérülése. Válozó örnyezei örülménye. Kézi anyagmozgaás. Leeső árgya. Veszélyes anyago. Balesei veszéllyel járó munaör megfelelő használaa. oaás. Megfelelő lérá használaa, leesés elleni védelem bizosíása. muna- végzéséne Temeezési foglalozású 14 fő Elhunya szállíása, sírásás, Kézi anyagmozgaás megfelelő alalmazása

11 ravaalozás, emeő gondozás Közleedés ocázaa oaás