BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A,,Foglalkoztatási paktum Békés megyében" c1mu TOP-5.l.1-15-BSl azonosítószámú projekthez illetve a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP l 5-BCl )" tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodások aláírása Előkészítő: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének május 9-én tartandó soron kívüli nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 535/2016. (X. 20.) közgy. határozatában elfogadta a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP l 5-BCl )" tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodást, illetve 626/2016. (XII. 15.) közgy. határozatában elfogadta a,,foglalkoztatási paktum Békés megyében" című TOP-5.l.1-15-BSl azonosítószámú projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodást és felhatalmazta Szarvas Péter polgármestert a dokumentumok aláírására. A fenti határozatoknak megfelelően az együttműködési megállapodások mind a megyei mind a járási paktum esetében aláírásra kerültek. A pályázatok megvalósítása során közreműködő szervezetként eljáró Magyar Államkincstár részéről érkezett hiánypótlási felhívás alapján mindkét paktum esetében az együttműködési megállapodásba további partnerszervezetek bevonása szükséges, a paktum heterogenitásának biztosítása miatt. A hiánypótlás teljesítése érdekében szükséges aláírni az előterjesztés mellékletét képező, kibővített együttműködési megállapodásokat is.

2 Az előterjesztés soron kívüli közgyűlésén való tárgyalását az indokolja, hogy a Magyar Államkincstár által meghatározott hiánypótlási határidő május 15. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti, a,,foglalkoztatási paktum Békés megyében" című TOP BSl azonosítószámú projekthez, illetve a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP BCl )" tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokat és felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a dokumentumok aláírására. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a,,foglalkoztatási paktum Békés megyében" című TOP-5.l BSl azonosítószámú projekthez illetve a Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében (TOP l 5- BCl )" tárgyú pályázathoz kapcsolódó megállapodások, nyilatkozatok, szerződések és egyéb dokumentumok aláírására. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: a projektek zárásáig Békéscsaba, május o.f

3 Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodás A Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum aláírói egyrészt a Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében" című, TOP BCl azonosító számú projektet megvalósító konzorciumi tagok: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata(5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 képviseli: Szarvas Péter polgármester), mint Konzorciumvezető; Békés Megyei Kormányhivatal(5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., kormánymegbízott helyett eljáró: Dr. Takács Árpád), mint Konzorciumi Tag; továbbá a TOP BCI kódszámú támogatási felhívás előírásai szerint a foglalkoztatási együttműködésbe bevonandó partnerek: Békés Megyei Önkormányzat(5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., képviseli: Zalai Mihály elnök), mint Partner; Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (1054 Budapest, Szabadság tér 7., képviseli: dr. Orosz Tivadarelnök), mint Partner továbbá a Paktum szándéknyilatkozatát aláíró alábbi partnerek (a továbbiakban együttesen: felek): ALFA Kisosz Érdekvédő és Képző Egyesület (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey 0. utca 4/1., képviseli: Czibula Zoltán igazgató), mint Partner, Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete (5600 Békéscsaba, Dugonics utca 3., képviseli:kovács Erzsébet), mint Partner, Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat (5600 Békéscsaba, Berényi u. 125., képviseli: Kondor Péter intézményvezető), mint Partner, Békéscsabai Médiacentrum Kft. Zoltán ügyvezető), mint Partner, (5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6., képviseli: Opauszki Békés-Park Alapítvány (5600 Békéscsaba Október 6 utca 5., képviseli: Fábián Ferenc elnök), mint Partner, Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey 0. u. 2., képviseli: Dr. Dávid Sándor elnök), mint Partner, Békés Megyei Sportszövetségek Érdekvédelmi Egyesülete (5600 Békéscsaba, József Attila u C/II/206., képviseli: Marik Lászlóné elnök), mint Partner, BMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 8., képviseli: Kovács Erzsébet elnök), mint Partner, 1

4 BORA Ital- nagykereskedelmi Kft. (Békéscsaba, Balassa u. hrsz.6147/8., képviseli: Bora Imre ügyvezető), mint Partner, Civil Szervezetek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7., képviseli: Gólya Pál elnök), mint Partner, Csabaszabadi Község Önkormányzata (5609 Csabaszabadi, Apácai út 6., képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester), mint Partner, CSABATÁJ Mezőgazdasági Zrt. (5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 243., képviseli: Végh László elnök), mint Partner, ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesület (5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4., képviseli: Schriffertné Lócskai Henriett elnök), mint Partner, Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u. 62., képviseli: Schriffertné Lócskai Henriettelnök), mint Partner, Élésker Kft (5600 Gyula, Honvéd u. 1., képviseli: Tyetyák Magdolna ügyvezető), mint Partner, ERGOFÉM Kft. (5661, Újkígyós, Eperjes út 2. képviseli: Domokos Balázs ügyvezető), mint Partner, EURO-CONSULT Bt. (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 3., képviseli: Fábián Ferenc ügyvezető), mint Partner, Foster Biztosítási Alkusz Kft. (Békéscsaba, Munkácsy u. 2. A. II. 3., képviseli: Fazekas István ügyvezető), mint Partner, Game Invest Kft. (5600. Békéscsaba, Munkácsy M. u /6., képviseli: Kukely János ügyvezető), mint Partner, Ipszilon Felnőttképzési Intézet (5600 Békéscsaba, Békési út , képviseli: Becsei Attila ügyvezető), mint Partner, Kiss Kreatív Kft. (Gyula 5711, Szarkaláb utca 7., képviseli: Kiss József elnök), mint Partner, Linamar Hungary Zrt. (5900 Orosháza, Csorvási út 27., képviseli: Havasi Csaba vezérigazgató), mint Partner, Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete (5600 Békéscsaba, Bajza u. 15., képviseli: Tóth Zoltánné megyei igazgató), mint Partner, Marzek Kner Packaging Kft. (5600 Békéscsaba, Baross utca 9-21., képviseli: Kása István Zoltán ügyvezető igazgató), mint Partner, Mentálhigiénés Egyesület (5630 Békés, Borosgyán u. 1/1., képviseli: Körömi János elnök), mint Partner, 2

5 Pro Novum Innovációs Egyesület (5600 Békéscsaba, Lencsési út emelet 18. ajtó., képviseli: Károlyi Krisztián elnök), mint Partner, Szabadkígyós Község Önkormányzata (5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7, képviseli: Balogh József polgármester), mint Partner, Szumaszi Bt. (5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 102., képviseli: Dr. Malatyinszki Szilárd ügyvezető), mint Partner, Telekgerendás Község Önkormányzata (5675 Telekgerendás, Dózsa György utca 13., képviseli: Ránkli Ferenc polgármester), mint Partner, Újkígyós Város Önkormányzata (5661 Újkígyós, Kossuth utca 41., képviseli: Szebellédi Zoltán polgármester), mint Partner, A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, amelyhez bármikor lehet csatlakozni és indoklással ki is lehet lépni. 1. Bevezetés Az aláíró felek elkötelezettek Békéscsaba Megyei Jogú Város és várostérségének gazdasági fejlődése és a helyi lakosság életszínvonalának emelése iránt ezért elhatározzák, hogy Magyarország Kormányának támogatásával és az Európai Unió forrásaira támaszkodva a foglalkoztatás helyzetének javítása a humánerőforrás fejlesztése, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében tevékenységüket összehangolják, és közös erőfeszítéseket tesznek. A Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal konzorciuma által megvalósításra kerülő Helyi foglalkoztatási együttműködések Békéscsaba Megyei Jogú Város területén és várostérségében" című, TOP BCl kódszámú projekt részeként a felek kezdeményezik a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Paktum létrehozását. A felek egyetértenek abban, hogy a Békéscsabai járás foglalkoztatási helyzetének érdemi javulása csak olyan komplex, valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedő fejlesztési programmal érhető el, ami a térség vállalkozásaival szoros együttműködésben, másrészről az állami, az önkormányzati, a gazdasági és a társadalmi érdekképviseleti szervezetek összefogásával valósul meg. Ennek keretében a felek különösen az alábbi feladatokban való együttműködést vállalják: a Békéscsabai járás munkaerő-piaci helyzetének közös feltárása és értékelése; stratégiai tervezés, a Békéscsabai járásra érvényes foglalkoztatási stratégia megalkotása; gondoskodnak olyan munkaerő-piaci projektek, intézkedések és szolgáltatások megvalósulásáról, ami elősegíti a várostérségben élő társadalmi célcsoportok foglalkoztathatóságának javítását; 3

6 a várostérség munkaerő és népességmegtartó képességének javítását és a képzett, piacképes munkaerő számára vonzó körülmények megteremtését; a vállalkozások munkaerő-piaci nehézségeinek megoldását, foglalkoztatási képességének javítását, versenyképességének elősegítését, illetve új beruházások létrejöttéhez szükséges feltételek megteremtését; a Békéscsabai járás munkaerő-piaci helyzetének közös feltárásában és értékelésben részvétel; stratégiai tervezés, a Békéscsabai járásra érvényes foglalkoztatási stratégia megalkotásában közreműködés; a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítását. II. Az együttműködés céljai A fentiek szellemében az Együttműködési Megállapodás aláírói és tagszervezetei az alábbi célok megvalósítása érdekében fognak össze és működnek együtt: 1. Munkaerő biztosítása A társadalmi célcsoportok széles rétegeinek bekapcsolása a programba, a potenciális munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása a megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatás biztosításával. A foglalkoztatási együttműködésben részt vevők elsődlegesen a következő társadalmi célcsoportokat azonosítják: az alacsony iskolai végzettségű személyek, 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport), 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, inaktívak, közfoglalkoztatottak. 2. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő oktatás, képzés biztosítása A Békéscsabai járásban jelen lévő foglalkoztatók versenyképességének elősegítése, javítása érdekében munkaadói igényeknek megfelelő képzési struktúrát kell kialakítani és működtetni. Az együttműködés egyes részcéljai: az igazolt munkaadói igény alapján kialakított képzési, szakképzési kínálat; a helyi vállalkozások intenzívebb bevonása a gyakorlati szakképzésbe; az igazolt munkaadói igényhez kapcsolódó pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás; keresletorientált felnőttképzési programok indítása. 4

7 3. Működő partnerség A paktum menedzsmentjének és szervezetének fenntartható működtetése (paktum iroda, Irányító Csoport és a csatlakozó tagok által létrehozandó paktum szervezet működtetésével). Az együttműködés egyes részcéljai: valamennyi releváns gazdasági ágazatra kiterjedő partnerség létrehozása, a paktum céljainak tudatosítása a részt vevő szervezetekben; a várostérségben induló gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési programok, projektek és tevékenységek koordinálása; a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk összegyűjtése, rendszerezése és megosztása; rövidtávon a megyei, hosszabb távon az országos és határon átnyúló szakmai partnerségi hálózatokhoz csatlakozás és tevékeny részvétel. III. A foglalkoztatási paktum szervezete 1. A Foglalkoztatási Fórum A megfelelő szintű társadalmi részvétel, a demokratikus működés és a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum szervezet tagjai Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Fórumot (a továbbiakban: Fórum) működtetnek, amely a paktum taggyűléseként működik. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. 2. Irányító Csoport Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője (1 fő), Békés Megyei Kormányhivatal képviselője (1 fő), Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő), Békés Megyei Önkormányzat képviselője (1 fő). Az Irányító Csoport elnökeként bármelyik tag megválasztható. Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el: információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását, feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait, kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját, koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről, segíti a járási, megyei, országos partnerségi kapcsolatok fejlődését. 5

8 IV. Egyéb rendelkezések A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. A felmondás bármely szerződő fél általi kezdeményezése esetében a szerződő feleknek részletes írásos és szóbeli indoklást kell elkészíteniük, amelyet az Irányító Csoport és a Békéscsabai Járási Foglalkoztatási Fórum is megtárgyal. A megállapodás határozatlan időre szól, de legalább a projekt fenntartási időszakának végéig. Az együttműködés megfelel a Megvalósíthatósági Tanulmány sablonjának pontjában foglaltaknak. A felek vállalják, hogy jelen megállapodás tartalmát legalább évente felülvizsgálják, és szükség esetén kezdeményezik a módosítást, kiegészítést. A jelen megállapodást - amely 36 magyar nyelvű, egymással szó szerint megegyező példányban készült - a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Szarvas Péter polgármester)... B ékés Megyei Kormányhivatal (kormánymegbízott helyett eljáró: dr. Takács Árpád főigazgató)... B ékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (képviseli: dr. Orosz Tivadar elnök) Békés Megyei Önkormányzat (képviseli: Zalai Mihály elnök) Békéscsaba, május.... ALFA Kisosz Érdekvédő és Képző Egyesüle (képviseli: Czibula Zoltán igazgató) Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete (képviseli: Kovács Erzsébet) 6

9 Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat (képviseli: Kondor Péter intézményvezető) Békéscsabai Médiacentrum Kft (képviseli: Opauszki Zoltán ügyvezető) Békéscsaba, május.... Békéscsaba, május... Békés-Park Alapítvány (képviseli: Fábián Ferenc elnök) Békéscsaba, május Béth el Alapítvány (képviseli: Dr. Dávid Sándor elnök) Békéscsaba, május.... Békés Megyei Sportszövetségek Érdekvédelmi Egyesülete (képviseli: Marik Lászlóné elnök).... BMJ V Roma Nemzetiségi Önkormányzata (képviseli: Kovács Erzsébet elnök) Békéscsaba, május... BORA Ital- nagykereskedelmi Kft. (képviseli: Bora Imre ügyvezető) Civil Szervezetek Szövetsége (képviseli: Gólya Pál elnök) Békéscsaba, május.... Csabaszabadi Község Önkormányzata CSABAT ÁJ Mezőgazdasági Zrt. (képviseli: Végh László elnök) 7

10 (képviseli: Szeverényi Attiláné polgármester) ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesület (képviseli: Schriffertné Lócskai Henriett elnök) május.... Egyensúly AE Egyesület (képviseli: Schriffertné Lócskai Henriettelnök) Élésker Kft. (képviseli: Tyetyák Magdolna ügyvezető) ERGOFÉM Kft. (Domokos Balázs ügyvezető) Békéscsaba, május.... EURO-CONSULT Bt. (Fábián Ferenc ügyvezető) Foster Biztosítási Alkusz Kft. (képviseli: Fazekas István ügyvezető) Game Invest Kft. (képviseli: Kukely János ügyvezető) május.... Ipszilon Felnőttképzési Intézet (képviseli: Becsei Attila ügyvezető) Kiss Kreatív Kft. (képviseli: Kiss József ügyvezető) Linamar Hungary Zrt. (Havasi Csaba vezérigazgató) 8

11 Békéscsaba, május Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete (képviseli: Tóth Zoltánné megyei igazgató) Békéscsaba, május Marzek Kner Packaging Kft. (képviseli: Kása István Zoltán ügyvezető igazgató) Békéscsaba, május Mentálhigiénés Egyesület (képviseli: Körömi János elnök) Pro Novum Innovációs Egyesület (Károlyi Krisztián elnök) Szabadkígyós Község Önkormányzata (képviseli: Balogh József polgármester), Békéscsaba, május Szumaszi Bt. (képviseli: Dr. Malatyinszki Szilárd ügyvezető) Békéscsaba, május Telekgerendás Község Önkormányzata (képviseli: Ránkli Ferenc polgármester) Újkígyós Város Önkormányzata (képviseli: Szebellédi Zoltán polgármester) Békéscsaba, május Ellenjegyzem: Dr. Bacsa Vendel jegyző május.... Pénzügyi ellenjegyzés: 9

12 Tamé Stuber Éva osztályvezető 10

13 Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodás A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum aláírói egyrészt a Foglalkoztatási paktum Békés megyében" című, TOP-5.l.l-15-BSl azonosító számú projektet megvalósító konzorciumi tagok: Békés Megyei Önkormányzat (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., képviseli: Zalai Mihály elnök), mint Konzorciumvezető; Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., képviseli: Kraller József ügyvezető), mint Konzorciumi Tag; Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., képviseli: a kormánymegbízott helyett eljáró dr. Takács Árpád főigazgató), mint Konzorciumi Tag; a TOP kódszámú támogatási felhívás előírásai szerint a foglalkoztatási együttműködésbe bevonandó partner: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (5600 Békéscsaba, Penza ltp, 5.), képviseli: Dr. Orosz Tivadar elnök), mint Partner (a továbbiakban együttesen: felek) továbbá együttműködő partner: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 képviseli: Szarvas Péter polgármester), mint Partner; valamint a Megyei foglalkoztatási együttműködés (Paktum) szándéknyilatkozatát aláíró alábbi Partnerek (a továbbiakban együttesen felek): Jövő Építők TDM Kh. Egyesület (5904 Orosháza, Fasor u. 1-3., képviseli: Kiss László elnök), mint Partner, ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület (5600 Békéscsaba, Becsey Oszkár u. 411., képviseli: Dudás István elnök), mint Partner Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. U. 35 képviseli: Szrenka Pálné elnök), mint Partner Szent Lázár Alapítvány (5630 Békés, Hunyadi tér 1/1 képviseli: Kovács Ildikó igazgató), mint Partner Cetera Egyesület (5630 Békés, Nyíri u. 1/1 képviseli: Csibor Géza elnök), mint Partner Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (5630 Békés, Hőzső u. 39 képviseli: Marton József igazgató), mint Partner Magyar Szakszervezeti Szövetség Békés Megyei Képviselete (1068 Budapest, Városligeti fasor képviseli: Leszkó Andrea képviseletvezető),mint Partner 1

14 Béthel Alapítvány (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 2., képviseli: Román János ügyvezető), mint Partner Békéscsabai Szakképzési Centrum (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1., képviseli: Mucsi Balázs Sándor főigazgató), mint Partner Gyulai Szakképzési Centrum (5700 Gyula, Szent István út 38., képviseli: Kovács Zsuzsanna főigazgató), mint Partner Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány (5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 8. 2/7., képviseli: Pappné Darida Andrea elnök), mint Partner OKT-OPERISZ Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Kossuth tér 6. 3/10., képviseli: Szabó Istvánné ügyvezető) Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete (5650 Mezőberény, Petőfi u. 54., képviseli: Balázsné Nelhübel Henriette ügyvezető), mint Partner TÍZVÁROS Alapítvány (5650 Mezőberény, Deák Ferenc u. 5-7., képviseli: Süveges Szabolcs elnök), mint Partner Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., képviseli: Szász Zsolt ügyvezető igazgató), mint Partner Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (5600 Békéscsaba, Kölcsey utca 27., képviseli: Kovács Ágnes elnök), mint Partner A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, amelyhez bármikor lehet csatlakozni, és indoklással ki is lehet lépni. 1. Bevezetés Az aláíró felek elkötelezettek Békés megye gazdasági fejlődése és a helyi lakosság életszínvonalának emelése iránt ezért elhatározzák, hogy Magyarország Kormányának támogatásával és az Európai Unió forrásaira támaszkodva a foglalkoztatás helyzetének javítása a humánerőforrás fejlesztése, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítése érdekében tevékenységüket összehangolják, és közös erőfeszítéseket tesznek. A Békés Megyei Önkormányzat, a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. és a Békés Megyei Kormányhivatal konzorciuma által megvalósításra kerülő Foglalkoztatási paktum Békés megyében" című, TOP BSl kódszámú projekt részeként a felek kezdeményezték a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozását. A felek egyetértenek abban, hogy Békés megye foglalkoztatási helyzetének érdemi javulása csak olyan komplex, valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedő fejlesztési programmal érhető el, ami a térség vállalkozásaival szoros együttműködésben, másrészről az állami, az önkormányzati, a gazdasági és a társadalmi érdekképviseleti szervezetek összefogásával valósul meg. Ennek keretében a felek különösen az alábbi feladatokban való együttműködést vállalják: 2

15 a Békés megyei munkaerő-piaci helyzetének közös feltárása és értékelése; gondoskodnak olyan munkaerő-piaci projektek, intézkedések és szolgáltatások megvalósulásáról, ami elősegíti a megyében élő társadalmi célcsoportok foglalkoztathatóságának javítását; a megye munkaerő és népességmegtartó képességének javítását és a képzett, piacképes munkaerő számára vonzó körülmények megteremtését; a vállalkozások munkaerő-piaci nehézségeinek megoldását, foglalkoztatási képességének javítását, versenyképességének elősegítését, illetve új beruházások létrejöttéhez szükséges feltételek megteremtését; a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzési kínálat biztosítását. II. Az együttműködés céljai A fentiek szellemében az Együttműködési Megállapodás aláírói az alábbi célok megvalósítása érdekében fognak össze és működnek együtt: 1. Munkaerő biztosítása A társadalmi célcsoportok széles rétegeinek bekapcsolása a programba, a potenciális munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása a megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatás biztosításával. A foglalkoztatási együttműködésben részt vevők elsődlegesen a következő társadalmi célcsoportokat azonosítják: az alacsony iskolai végzettségű személyek, 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, inaktívak közfoglalkoztatottak 2. A munkaerőpiaci igényeknek megfelelő oktatás, képzés biztosítása A Békés megyében jelen lévő foglalkoztatók versenyképességének elősegítése, javítása érdekében munkaadói igényeknek megfelelő képzési struktúrát kell kialakítani és működtetni. Az együttműködés egyes részcéljai: az igazolt munkaadói igény alapján kialakított képzési, szakképzési kínálat; a megyei vállalkozások intenzívebb bevonása a gyakorlati szakképzésbe; az igazolt munkaadói igényhez kapcsolódó pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás; keresletorientált felnőttképzési programok indítása. 3. Működő partnerség 3

16 A paktum menedzsmentjének és szervezetének fenntartható működtetése (paktum iroda, Irányító Csoport és a csatlakozó tagok által létrehozandó paktum szervezet működtetésével). Az együttműködés egyes részcéljai: valamennyi releváns gazdasági ágazatra kiterjedő partnerség létrehozása, a paktum céljainak tudatosítása a részt vevő szervezetekben; a megyében induló gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési programok, projektek és tevékenységek koordinálása; a munkaerő-piaccal és a képzési lehetőségekkel kapcsolatos információk összegyűjtése, rendszerezése és megosztása; rövidtávon a megyei, hosszabb távon az országos és határon átnyúló szakmai partnerségi hálózatokhoz csatlakozás és tevékeny részvétel. III. A foglalkoztatási paktum szervezete 1. A Foglalkoztatási Fórum A megfelelő szintű társadalmi részvétel, a demokratikus működés és a széles körű nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum szervezet tagjai Békés Megyei Foglalkoztatási Fórumot (a továbbiakban: Fórum) működtetnek, amely a paktum taggyűléseként működik. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal. A Fórum működési rendjét a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja által elfogadott ügyrend (vagy egyéb szabályozó dokumentum) tartalmazza. 2. Irányító Csoport Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak: Békés Megyei Önkormányzat képviselője (1 fő) Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. képviselője (1 fő), Békés Megyei Kormányhivatal képviselője (1 fő), Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő), Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője (1 fő). Az Irányító Csoport elnökeként bármelyik tag megválasztható. Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el: információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását, feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait, kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját, koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között, beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről, segíti a járási, megyei, országos partnerségi kapcsolatok fejlődését. Az Irányító Csoport működését a Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportja által elfogadott ügyrend tartalmazza. 4

17 IV. Finanszírozás A foglalkoztatási együttműködés finanszírozása február 28-ig a Foglalkoztatási paktum Békés megyében" című, TOP BSl azonosító számú projekt keretében rendelkezésre álló támogatásból biztosítható a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint, a támogatási felhívás és a támogatás felhasználására vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. Ezen kívül a felek támogatási felhívás előírásaival összhangban, a paktum fenntartható működtetését biztosítani képes, diverzifikált finanszírozási modellt dolgoznak ki. V. Egyéb rendelkezések A megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodást bármelyik fél a másik félhez intézett jognyilatkozattal 30 napos határidővel felmondhatja. A felmondás bármely szerződő fél általi kezdeményezése esetében a szerződő feleknek részletes írásos és szóbeli indoklást kell elkészíteniük, amelyet az Irányító Csoport és a Békés Megyei Foglalkoztatási Fórum is megtárgyal. A felek vállalják, hogy jelen megállapodás tartalmát legalább évente felülvizsgálják, és szükség esetén kezdeményezik a módosítást, kiegészítést. A jelen megállapodást - amely huszonnégy magyar nyelvű, egymással szó szerint megegyező példányban készült - a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. Békés Megyei Önkormányzat (képviseli: Zalai Mihály elnök) Békés Megyei Kormányhivatal (képviseli: a kormánymegbízott helyett eljáró dr. Takács Árpád főigazgató) Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (képviseli: Dr. Orosz Tivadar elnök) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Szarvas Péter polgármester) Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. (képviseli: Kraller József ügyvezető) 5

18 Jövő Építők TDM Kh. Egyesület (képviseli: Kiss László elnök elnök) ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület (képviseli: Dudás István elnök) Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (képviseli: Szrenka Pálné elnök) Szent Lázár Alapítvány (képviseli: Kovács Ildikó igazgató) Cetera Egyesület (képviseli: Csibor Géza elnök) Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (képviseli: Szlota József igazgató) Magyar Szakszervezeti Szövetség Békés Megyei Képviselete (képviseli: Leszkó Andrea képviseletvezető) Béthel Alapítvány (képviseli: Román János ügyvezető) Békéscsabai Szakképzési Centrum (képviseli: Mucsi Balázs Sándor főigazgató) Gyulai Szakképzési Centrum (képviseli: Kovács Zsuzsanna főigazgató) 6

19 Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány (képviseli: Pappné Darida Andrea elnök) Békéscsaba, OKT-OPERISZ Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. (képviseli: Szabó Istvánné ügyvezető) Békéscsaba, Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete (képviseli: Balázsné Nelhübel Henriette ügyvezető) Békéscsaba, TÍZV ÁROS Alapítvány (képviseli: Süveges Szabolcs elnök) Békéscsaba, Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (képviseli: Szász Zsolt ügyvezető igazgató) Békéscsaba, Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete (képviseli: Kovács Ágnes elnök) Békéscsaba,