HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4"

Átírás

1 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004

2 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International Dissemination Section in co-operation with national statistical offices. A Bulletin a Tájékoztatási főosztály Nemzetközi tájékoztatási osztályán, a nemzeti statisztikai hivatalok közreműkődésével készült. HEAD OF DEPARTMENT FŐOSZTÁLYVEZETŐ Szabó István HEAD OF SECTION OSZTÁLYVEZETŐ Németh Eszter HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL II. Keleti Károly u. 5 7 H 1024 Budapest Hungary Contact person: Ms. Eszter Németh fax: , : E mail: Web: This publication can be purchased at: HCSO Bookshop 1024 Budapest, Keleti Károly str.10. Telephone: (36-1) This publication can be ordered at: HCSO, Marketing Section Telephone: (36-1) , Fax: (36-1) A kiadvány megvásárolható KSH Szakkönyvesbolt 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Telefon: Megrendelhető: KSH Marketing Tel.: , Fax: Data of this publication can be used with only identification of the source A kiadványban közzétett adatok csak a forrás megjelölésével használhatók fel. ISSN

3 TABLE OF CONTENS TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK... IV GENERAL CHARACTERISTICS IN 2001 ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1 Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS) Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS) Unemployment by sex (LFS) Munkanélküliség nemek szerint (LFS) Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS) Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS) Unemployment rate by age-groups (LFS) Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS) Retired persons (end of period) Nyugdíjasok (az időszak végén) Pensions Nyugdíjak Monthly gross nominal wages and salaries Bruttó havi nominálbérek, keresetek Index of monthly real wages and salaries Az átlagos havi reálbérek, keresetek indexe Indices of monthly gross nominal wages and salaries by kind of activity (NACE classification) Bruttó havi nominálbérek, keresetek indexei tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás) Structure of household expenditures (Household Budget Survey) monetary expenditure A háztartások kiadásainak szerkezete (a háztartási költségvetési felvétel alapján) pénzbeni kiadások Monthly consumption of selected foodstuffs per capita (Household Budget Survey) Néhány élelmiszer egy főre jutó havi fogyasztása (a háztartási költségvetési felvétel alapján) ECONOMIC INDICATORS GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK National Accounts Nemzetgazdasági elszámolások 2.1 Gross domestic product (GDP) by expenditure (current prices) A bruttó hazai termék (GDP) felhasználása (folyó áron) GDP volume indices by expenditure A GDP felhasználásának volumenindexe Structure of gross value added by kind of activity (NACE classification, current prices) A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) szerkezete tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, folyó áron) Foreign direct investment position (end of period) Közvetlen külfölditőke-befektetés (az időszak végén) a. Foreign direct investment (end of period) in percent of GDP Közvetlen külfölditőke-befektetés (az időszak végén) a GDP százalékában IV

4 TABLE OF CONTENS Finance Pénzügy TARTALOMJEGYZÉK 2.5 Central government budget Központi költségvetés Foreign debt (end of period) Külföldi adósság (az időszak végén) Deficit/surplus of general government budget in per cent of GDP Az államháztartás hiánya (többlete) a GDP százalékában General government debt (end of period) millions of USD Államadósság (az időszak végén) millió USA-dollár a. General government debt (end of period) in percent of GDP Államadósság (az időszak végén) a GDP százalékában Balance of payments reserve change, millions of USD Fizetési mérleg nemzetközi tartalékok változása, millió USA-dollár a. Balance of payments - current account, in percent of GDP Fizetési mérleg folyó fizetési mérleg egyenlege, a GDP százalékában Money (M1) (end of period) Pénzállomány (M1) (az időszak végén) Quasi money (end of period) Kvázipénz (az időszak végén) Exchange rates Devizaárfolyamok Official discount rate (end of period) Leszámítolási kamatláb (az időszak végén) Average interest rates of commercial banks Kereskedelmi banki átlagos kamatlábak Prices Árak 2.15 Consumer price index Fogyasztóiár-index Consumer price indices (COICOP classification) Fogyasztóiár-indexek (COICOP-osztályozás) Industrial producer price indices Ipari termelőiár-indexek Construction work price indices Az építőipari tevékenység árindexei External trade price indices Külkereskedelmi árindexek Terms of trade Cserearány-mutató Agriculture Mezőgazdaság 2.21 Total agricultural output volume indices A mezőgazdasági bruttó termelés volumenindexe V

5 TABLE OF CONTENS VI TARTALOMJEGYZÉK 2.22 Sales or procurement of main agricultural products Alapvető mezőgazdasági termékek értékesítése vagy felvásárlása Industry Ipar 2.23 Industrial production volume indices Az ipari termelés volumenindexe Industrial production volume indices by kind of activities (NACE classification) Az ipari termelés volumenindexei tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás) Manufacturing volume indices by selected branches (NACE classification) A feldolgozóipar volumenindexei ágazatok szerint (NACE-osztályozás) Industrial productivity volume indices Az ipari termelékenység volumenindexe Construction Építőipar 2.27 Construction output volume indices Az építőipari termelés volumenindexe Retail trade Kiskereskedelem 2.28 Retail trade turnover volume indices A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe External trade Külkereskedelem 2.29 External trade volume indices A külkereskedelem volumenindexei Imports and exports (current prices) Behozatal és kivitel (folyó áron) External trade with EU-15 (current prices) Külkereskedelem az Európai Unióval (folyó áron) Structure of imports by SITC commodity groups (current prices) A behozatal szerkezete árucsoportonként a SITC-nómenklatúra szerint (folyó áron) Structure of exports by SITC commodity groups (current prices) A kivitel szerkezete árucsoportonként a SITC-nómenklatúra szerint (folyó áron) Transport Közlekedés 2.34 Freight transport Áruszállítás Passenger transport Személyszállítás Tourism Idegenforgalom 2.36 International tourism Nemzetközi idegenforgalom GLOSSARY METHODOLOGICAL NOTES SZÓJEGYZÉK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

6 TABLE OF CONTENS TARTALOMJEGYZÉK NOTE Some annual and quarterly data have a preliminary character. During the year some of them are regularly revised when additional information is available, and others may be corrected. Data and information corrected in comparision with the previous issue are printed in bold letters. MEGJEGYZÉS Néhány éves és negyedéves adat előzetesnek tekintendő. Év közben némelyiket folyamatosan felülvizsgáljuk, másokat kijavíthatjuk. Az előző számhoz képest megváltozott adatokat és információkat vastag betűvel szedjük. Symbols Jelek Bulgaria BG Bulgária Cyprus CY Ciprus Czech Republic CZ Csehország Estonia EE Észtország Hungary HU Magyarország Latvia LV Lettország Lithuania LT Litvánia Poland PL Lengyelország Romania RO Románia Republic of Slovenia SI Szlovénia Slovak Republic SK Szlovákia New bulgarian lev BGN Új leva Cyprus font CYP Font Czech koruna CZK Cseh korona Estonian kroon EEK Észt korona Forint HUF Magyar forint Latvian lats LVL Lett lat Lithuanian litas LTL Litván litas Polish zloty PLN Lengyel zloty Romanian leu ROL Román lej Slovenian tolar SIT Szlovén tolár Slovak crown SKK Szlovák korona USA dollar USD USA-dollár European currency EURO Euró Purchasing Power Parity PPPs Vásárlóerő-paritás Estimate E Becslés Preliminary data P Előzetes adat Not available. Nem ismeretes Confidencial data.. Titkos adat No data Nincs adat Not applicable x Nem alkalmazható See: Methodological notes * Lásd: a Módszertant Magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table A mennyiség nullánál nagyobb, de kisebb, mint a táblázatban alkalmazott legkisebb mennyiség Break in series, data are not fully comparable Törés az idősorban, az adatok összehasonlíthatósága korlátozott VII

7 GENERAL CHARACTERISTICS GENERAL CHARACTERISTICS IN 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK, 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK Surface area in km 2 Population in thousand Népesség ezerben Ország Terület, km 2 mid year évközepi end of the year év végén Density of population per km 2 (end of the year) Népsűrűség, fő/km 2 (év végén) GDP per capita in PPS a) Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján BG CY b) b) b) 87 b) CZ EE c) HU LV LT PL RO SI SK BG d) CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Agricultural land in per cent of total area (end of the year) Mezőgazdasági földterület az összes terület %-ában (év végén) e) e) 49.7 Urban population in per cent of total (end of the year) Városi népesség az össznépesség %-ában (év végén) f) 56.0 Women in per cent of total population (end of the year) Nők az össznépesség %-ában (év végén) Population by age groups in per cent of total (end of the year) A népesség korcsoportok szerint az össznépesség %-ában (év végén) f) f) f) Economically active population in per cent of total A gazdaságilag aktív népesség az össznépesség %-ában f) Marriages per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó házasságkötés Divorces per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó válás Live-births per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó élveszületés Deaths per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó halálozás Deaths up to 1 year per 1000 live-births 1000 élveszületésre jutó csecsemőhalálozás

8 GENERAL CHARACTERISTICS GENERAL CHARACTERISTICS IN 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK, 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK end of table a tábla vége BG d) CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Natural increase per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó természetes szaporodás Expectation of life at birth (in years) A születéskor várható élettartam (év) men férfiak 68.5 g) 76.1 h) i) 69.9 women nők 75.4 g) 81.0 h) i) 77.6 Expectation of life at the age of 65 (in years) 65 éves korban még várható élettartam (év) men férfiak 13.0 g) 16.5 h) i) 13.3 women nők 15.7 g) 19.1 h) i) 16.9 Net migration rates per 1000 inhabitans 1000 lakosra jutó nettó migrációs ráta Average useful floor space of a dwelling completed (in m 2 ) Az épített lakások átlagos területe (m 2 ) j) Number of dwellings completed per 1000 inhabitants Az 1000 lakosra jutó épített lakások száma j) 2.6 Number of passenger cars per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (év végén) Number of mobil phone subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó mobil-telefonok száma (év végén) Number of telephone subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó távbeszélőfővonalak száma (év végén) k) Number of internet subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az ezer lakosra jutó internetelőfizetők száma (év végén) l) h) 68 m) n) 25 a) Data are expressed in euro at purchasing power parity and are from Eurostat source. a) Az adatok vásárlóerő-paritáson kifejezett euróban vannak megadva és Eurostat forrásból származnak. b) Data cover the whole of Cyprus. All other data refer to the Government controlled area only. b) Az adatok Ciprus egész területére vonatkoznak. Az összes többi adat csak a kormány által ellenőrzött területre vonatkozik. c) Population density has been calculated for the territory of km 2, which excludes the areas of two large lakes (part of the Lake Peipus belonging to Estonia and the Lake Võrtsjärv). c) A népsűrűség km 2 -re van számolva és nem tartalmazza a két nagy észt tó, a Peipus és Võrtsjärv területét. d) Demographic data are preliminary. d) Demografiai adatok előzetesek. e) Share of utilized agricultural land e) Hasznosított mezőgazdasági föld megoszlása. f) Data based on the results of the National Census f) Az adatokat a évi népszámlálás alapján módosították. g) Data refer to the period g) Az adat időszakra vonatkozik. h) Data refer to the year h) évi adat. i) Data are for year 2001/2002. i) 2001/2002. évi adat. j) Change in methodology, break in series compared to previous years. j) Törés az idősorban, az adatok összehasonlíthatósága korlátozott. k) Including ISDN lines k) ISDN-vonalakkal együtt. l) The data are not complete l) Becsült adat. m) Data for Source: Statistics in focus, Eurostat, Theme 4-17/2002.I. m) évi adat. Forrás: Statistics in focus, Eurostat, Theme 4-17/2002.I. n) Data refer to Internet users. n) Az internetfelhasználók. 2

9 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1. SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* Ország Total Összesen (O) in thousands ezerben I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Ország Agriculture, hunting, forestry and fishing Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat (A + B) in thousands ezerben I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

10 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Mining and quarrying Bányászat ( C ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Manufacturing Feldolgozóipar (D) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

11 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Electricity, gas and water supply Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ( E ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Construcţion Építőipar ( F ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

12 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Trade and repair Kereskedelem és javítás ( G ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Hotels and restaurants Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ( H ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

13 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Transport, storage and communication Szállítás, raktározás és távközlés ( I ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Financial activities Pénzügyi tevékenység ( J ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

14 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* end of table a tábla vége Real estate, renting and business activities Ingatlanügyletek, bérbeadás, üzleti tevékenység ( K ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Other activities Egyéb tevékenységek ( L,M,N,O,P,Q ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

15 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.2. Unemployment by sex (LFS)* Munkanélküliség nemek szerint (LFS)* Total Összesen in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Men Férfi in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

16 SOCIAL INDICATORS 1.2. Unemployment by sex (LFS)* Munkanélküliség nemek szerint (LFS)* TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK end of table a tábla vége Women Nő in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Economic activity rate and unemployment rate by sex ( LFS methodology)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta total összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

17 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS methodology)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* continued folytatás Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta men férfi in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta women nő in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

18 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* continued folytatás Unemployment rate Munkanélküliségi ráta total összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Unemployment rate Munkanélküliségi ráta men férfi in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

19 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* end of table a tábla vége Unemployment rate Munkanélküliségi ráta women nő in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Unemployment rate by age groups (LFS)* Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS)* Total age group up to 24 Összesen 24 éves korig in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

20 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.4. Unemployment rate by age groups (LFS) * Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS)* end of table a tábla vége Total age group 25 or more 25 éves és idősebb, összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Retired persons (end of period)* Nyugdíjasok (az időszak végén)* Year Thousands Ezer fő Év BG CY CZ EE HU LV LT a) PL RO a) SI SK a) Year In percent of total population Az össznépesség %-ában Év BG CY CZ EE HU LV LT a) PL RO a) SI SK a) Average number a) Átlagos létszám. 14

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év)

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év) Közzététel: 2015. január 14. Következik: 2015. január 15. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 9. Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. december és. év) Decemberben a fogyasztói

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011

Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 Csillik Péter: A magyar gazdaság teljesítménye 2011 - ben ON THE PERFORMANCE OF THE HUNGARIAN ECONOMY IN 2011 EXECUTIVE SUMMARY In 2011 in Hungary, GDP rose by 1.7%, 0.1% faster than GDP in the EU-27.

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

A gazdaság fontosabb mutatószámai

A gazdaság fontosabb mutatószámai A gazdaság fontosabb mutatószámai 2008. január 1-től ahogy azt korábban már jeleztük a KSH a TEÁOR 08 szerint gyűjti az adatokat. Ezek első közzétételére a 2009. januári ipari adatok megjelentetésekor

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2006 Nyilvántartási szám: J/2872 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG 2006 Budapest, 2007 C Központi Statisztikai Hivatal, 2007 ISSN 1416-2768 A kézirat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA ZÖLD KÖNYV AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, xxx COM(2005) yyy final ZÖLD KÖNYV Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység promóciója: a túlsúly, az elhízottság és a krónikus betegségek megelőzésének

Részletesebben

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából

Setting the Pace from New Europe. State of the art project at TVK. Massive developments at INA. Records at Slovnaft. Friss lendület az Új Európából Winter / Tél 2005 2006 MOL Group s Business Magazine A MOL-csoport üzleti magazinja Setting the Pace from New Europe Friss lendület az Új Európából State of the art project at TVK Aranykönyvbe illô beruházás

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.3 Issue 1 2011 ISSN 1821-2506

DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.3 Issue 1 2011 ISSN 1821-2506 55 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN REGIONAL DIFEERENCES IN THE EUROPEAN UNION Csaba Sarudi, Dr., egyetemi tanár Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Regionális gazdasági- és Statisztika Tanszék

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)*

Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Tanulmányok Infláció, fogyasztói árak Magyarországon a második világháború után II. (1968 2011)* Dr. Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője E-mail: Adam.Marton@ksh.hu A forint 1946. évi bevezetése után,

Részletesebben

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27

ISSN 1419-9033 2012 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 ATÁS-FEJLESZTÉS KUT K+F_borito_2012.indd 1 2013.10.07. 14:41:27 2013.10.07. 14:41:27 KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2012 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás-fejlesztés, 2012 Budapest, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013 ISSN: 1419-9033 Készült: Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai

Részletesebben

A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN. TÖMPE FERENC dr.

A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN. TÖMPE FERENC dr. A JAPÁN GAZDASÁG NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A XXI. SZÁZAD FORDULÓJÁN TÖMPE FERENC dr. Kulcsszavak: gazdasági növekedés, defláció, mezőgazdasági termelés, farmjövedelmek, élelmiszerfogyasztás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában*

Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Gondolatok az inflációról, több évtized távlatában* Marton Ádám, a KSH ny. osztályvezetője Email: marton.adam4@upcmail.hu Az elmúl fél évszázadban világszerte jelentős, bár országonként nagyon eltérő mértékű

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban

A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban A különbözõ típusú árutermelô mezõgazdasági üzemek jövedelemhelyzete 2006-ban Keszthelyi Szilárd PhD, az Agrárgazdasági Kutatóintézet osztályvezetője E-mail: keszthelyi.szilard@akii.hu Az agrárpolitikai

Részletesebben

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL

MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL MENNYIRE TERHELI A KÖRNYEZETET A HAZAI HÁZTARTÁSOK FOGYASZTÁSA? - A FOGYASZTÁSI SZERKEZET VIZSGÁLATA ÁKM-EGYÜTTHATÓKKAL Kiss Károly Bevezetés A tanulmány témája a fenntartható fogyasztás 1. A fenntartható

Részletesebben

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year))

DEVIZA KÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (2009. október 29.-től) FOR NON-RESIDENTS (as of 29th October, 2009.) futamideje (év) (Maturity (year)) MKB fiók: (MKB branch) MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): (Contract identification number(s)) HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ LOAN APPLICATION FOR DEMANDING MKB MORTGAGE LOAN

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 25. április A fogyasztói árak alakulása 24-ben STATISZTIKAI TÜKÖR 22/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Európai uniós kitekintés...3 2. A fogyasztói árak alakulása Magyarországon...6

Részletesebben