HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4"

Átírás

1 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004

2 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International Dissemination Section in co-operation with national statistical offices. A Bulletin a Tájékoztatási főosztály Nemzetközi tájékoztatási osztályán, a nemzeti statisztikai hivatalok közreműkődésével készült. HEAD OF DEPARTMENT FŐOSZTÁLYVEZETŐ Szabó István HEAD OF SECTION OSZTÁLYVEZETŐ Németh Eszter HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL II. Keleti Károly u. 5 7 H 1024 Budapest Hungary Contact person: Ms. Eszter Németh fax: , : E mail: Web: This publication can be purchased at: HCSO Bookshop 1024 Budapest, Keleti Károly str.10. Telephone: (36-1) This publication can be ordered at: HCSO, Marketing Section Telephone: (36-1) , Fax: (36-1) A kiadvány megvásárolható KSH Szakkönyvesbolt 1024 Budapest, Keleti Károly u. 10. Telefon: Megrendelhető: KSH Marketing Tel.: , Fax: Data of this publication can be used with only identification of the source A kiadványban közzétett adatok csak a forrás megjelölésével használhatók fel. ISSN

3 TABLE OF CONTENS TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK... IV GENERAL CHARACTERISTICS IN 2001 ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1 Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS) Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS) Unemployment by sex (LFS) Munkanélküliség nemek szerint (LFS) Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS) Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS) Unemployment rate by age-groups (LFS) Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS) Retired persons (end of period) Nyugdíjasok (az időszak végén) Pensions Nyugdíjak Monthly gross nominal wages and salaries Bruttó havi nominálbérek, keresetek Index of monthly real wages and salaries Az átlagos havi reálbérek, keresetek indexe Indices of monthly gross nominal wages and salaries by kind of activity (NACE classification) Bruttó havi nominálbérek, keresetek indexei tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás) Structure of household expenditures (Household Budget Survey) monetary expenditure A háztartások kiadásainak szerkezete (a háztartási költségvetési felvétel alapján) pénzbeni kiadások Monthly consumption of selected foodstuffs per capita (Household Budget Survey) Néhány élelmiszer egy főre jutó havi fogyasztása (a háztartási költségvetési felvétel alapján) ECONOMIC INDICATORS GAZDASÁGI JELZŐSZÁMOK National Accounts Nemzetgazdasági elszámolások 2.1 Gross domestic product (GDP) by expenditure (current prices) A bruttó hazai termék (GDP) felhasználása (folyó áron) GDP volume indices by expenditure A GDP felhasználásának volumenindexe Structure of gross value added by kind of activity (NACE classification, current prices) A bruttó hozzáadott érték (BHÉ) szerkezete tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, folyó áron) Foreign direct investment position (end of period) Közvetlen külfölditőke-befektetés (az időszak végén) a. Foreign direct investment (end of period) in percent of GDP Közvetlen külfölditőke-befektetés (az időszak végén) a GDP százalékában IV

4 TABLE OF CONTENS Finance Pénzügy TARTALOMJEGYZÉK 2.5 Central government budget Központi költségvetés Foreign debt (end of period) Külföldi adósság (az időszak végén) Deficit/surplus of general government budget in per cent of GDP Az államháztartás hiánya (többlete) a GDP százalékában General government debt (end of period) millions of USD Államadósság (az időszak végén) millió USA-dollár a. General government debt (end of period) in percent of GDP Államadósság (az időszak végén) a GDP százalékában Balance of payments reserve change, millions of USD Fizetési mérleg nemzetközi tartalékok változása, millió USA-dollár a. Balance of payments - current account, in percent of GDP Fizetési mérleg folyó fizetési mérleg egyenlege, a GDP százalékában Money (M1) (end of period) Pénzállomány (M1) (az időszak végén) Quasi money (end of period) Kvázipénz (az időszak végén) Exchange rates Devizaárfolyamok Official discount rate (end of period) Leszámítolási kamatláb (az időszak végén) Average interest rates of commercial banks Kereskedelmi banki átlagos kamatlábak Prices Árak 2.15 Consumer price index Fogyasztóiár-index Consumer price indices (COICOP classification) Fogyasztóiár-indexek (COICOP-osztályozás) Industrial producer price indices Ipari termelőiár-indexek Construction work price indices Az építőipari tevékenység árindexei External trade price indices Külkereskedelmi árindexek Terms of trade Cserearány-mutató Agriculture Mezőgazdaság 2.21 Total agricultural output volume indices A mezőgazdasági bruttó termelés volumenindexe V

5 TABLE OF CONTENS VI TARTALOMJEGYZÉK 2.22 Sales or procurement of main agricultural products Alapvető mezőgazdasági termékek értékesítése vagy felvásárlása Industry Ipar 2.23 Industrial production volume indices Az ipari termelés volumenindexe Industrial production volume indices by kind of activities (NACE classification) Az ipari termelés volumenindexei tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás) Manufacturing volume indices by selected branches (NACE classification) A feldolgozóipar volumenindexei ágazatok szerint (NACE-osztályozás) Industrial productivity volume indices Az ipari termelékenység volumenindexe Construction Építőipar 2.27 Construction output volume indices Az építőipari termelés volumenindexe Retail trade Kiskereskedelem 2.28 Retail trade turnover volume indices A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe External trade Külkereskedelem 2.29 External trade volume indices A külkereskedelem volumenindexei Imports and exports (current prices) Behozatal és kivitel (folyó áron) External trade with EU-15 (current prices) Külkereskedelem az Európai Unióval (folyó áron) Structure of imports by SITC commodity groups (current prices) A behozatal szerkezete árucsoportonként a SITC-nómenklatúra szerint (folyó áron) Structure of exports by SITC commodity groups (current prices) A kivitel szerkezete árucsoportonként a SITC-nómenklatúra szerint (folyó áron) Transport Közlekedés 2.34 Freight transport Áruszállítás Passenger transport Személyszállítás Tourism Idegenforgalom 2.36 International tourism Nemzetközi idegenforgalom GLOSSARY METHODOLOGICAL NOTES SZÓJEGYZÉK MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK

6 TABLE OF CONTENS TARTALOMJEGYZÉK NOTE Some annual and quarterly data have a preliminary character. During the year some of them are regularly revised when additional information is available, and others may be corrected. Data and information corrected in comparision with the previous issue are printed in bold letters. MEGJEGYZÉS Néhány éves és negyedéves adat előzetesnek tekintendő. Év közben némelyiket folyamatosan felülvizsgáljuk, másokat kijavíthatjuk. Az előző számhoz képest megváltozott adatokat és információkat vastag betűvel szedjük. Symbols Jelek Bulgaria BG Bulgária Cyprus CY Ciprus Czech Republic CZ Csehország Estonia EE Észtország Hungary HU Magyarország Latvia LV Lettország Lithuania LT Litvánia Poland PL Lengyelország Romania RO Románia Republic of Slovenia SI Szlovénia Slovak Republic SK Szlovákia New bulgarian lev BGN Új leva Cyprus font CYP Font Czech koruna CZK Cseh korona Estonian kroon EEK Észt korona Forint HUF Magyar forint Latvian lats LVL Lett lat Lithuanian litas LTL Litván litas Polish zloty PLN Lengyel zloty Romanian leu ROL Román lej Slovenian tolar SIT Szlovén tolár Slovak crown SKK Szlovák korona USA dollar USD USA-dollár European currency EURO Euró Purchasing Power Parity PPPs Vásárlóerő-paritás Estimate E Becslés Preliminary data P Előzetes adat Not available. Nem ismeretes Confidencial data.. Titkos adat No data Nincs adat Not applicable x Nem alkalmazható See: Methodological notes * Lásd: a Módszertant Magnitude more than zero but less than the least unit expressible in the table A mennyiség nullánál nagyobb, de kisebb, mint a táblázatban alkalmazott legkisebb mennyiség Break in series, data are not fully comparable Törés az idősorban, az adatok összehasonlíthatósága korlátozott VII

7 GENERAL CHARACTERISTICS GENERAL CHARACTERISTICS IN 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK, 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK Surface area in km 2 Population in thousand Népesség ezerben Ország Terület, km 2 mid year évközepi end of the year év végén Density of population per km 2 (end of the year) Népsűrűség, fő/km 2 (év végén) GDP per capita in PPS a) Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján BG CY b) b) b) 87 b) CZ EE c) HU LV LT PL RO SI SK BG d) CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Agricultural land in per cent of total area (end of the year) Mezőgazdasági földterület az összes terület %-ában (év végén) e) e) 49.7 Urban population in per cent of total (end of the year) Városi népesség az össznépesség %-ában (év végén) f) 56.0 Women in per cent of total population (end of the year) Nők az össznépesség %-ában (év végén) Population by age groups in per cent of total (end of the year) A népesség korcsoportok szerint az össznépesség %-ában (év végén) f) f) f) Economically active population in per cent of total A gazdaságilag aktív népesség az össznépesség %-ában f) Marriages per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó házasságkötés Divorces per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó válás Live-births per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó élveszületés Deaths per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó halálozás Deaths up to 1 year per 1000 live-births 1000 élveszületésre jutó csecsemőhalálozás

8 GENERAL CHARACTERISTICS GENERAL CHARACTERISTICS IN 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK, 2002* ÁLTALÁNOS JELZŐSZÁMOK end of table a tábla vége BG d) CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Natural increase per 1000 inhabitants 1000 lakosra jutó természetes szaporodás Expectation of life at birth (in years) A születéskor várható élettartam (év) men férfiak 68.5 g) 76.1 h) i) 69.9 women nők 75.4 g) 81.0 h) i) 77.6 Expectation of life at the age of 65 (in years) 65 éves korban még várható élettartam (év) men férfiak 13.0 g) 16.5 h) i) 13.3 women nők 15.7 g) 19.1 h) i) 16.9 Net migration rates per 1000 inhabitans 1000 lakosra jutó nettó migrációs ráta Average useful floor space of a dwelling completed (in m 2 ) Az épített lakások átlagos területe (m 2 ) j) Number of dwellings completed per 1000 inhabitants Az 1000 lakosra jutó épített lakások száma j) 2.6 Number of passenger cars per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma (év végén) Number of mobil phone subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó mobil-telefonok száma (év végén) Number of telephone subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az 1000 lakosra jutó távbeszélőfővonalak száma (év végén) k) Number of internet subscribers per 1000 inhabitants (end of the year) Az ezer lakosra jutó internetelőfizetők száma (év végén) l) h) 68 m) n) 25 a) Data are expressed in euro at purchasing power parity and are from Eurostat source. a) Az adatok vásárlóerő-paritáson kifejezett euróban vannak megadva és Eurostat forrásból származnak. b) Data cover the whole of Cyprus. All other data refer to the Government controlled area only. b) Az adatok Ciprus egész területére vonatkoznak. Az összes többi adat csak a kormány által ellenőrzött területre vonatkozik. c) Population density has been calculated for the territory of km 2, which excludes the areas of two large lakes (part of the Lake Peipus belonging to Estonia and the Lake Võrtsjärv). c) A népsűrűség km 2 -re van számolva és nem tartalmazza a két nagy észt tó, a Peipus és Võrtsjärv területét. d) Demographic data are preliminary. d) Demografiai adatok előzetesek. e) Share of utilized agricultural land e) Hasznosított mezőgazdasági föld megoszlása. f) Data based on the results of the National Census f) Az adatokat a évi népszámlálás alapján módosították. g) Data refer to the period g) Az adat időszakra vonatkozik. h) Data refer to the year h) évi adat. i) Data are for year 2001/2002. i) 2001/2002. évi adat. j) Change in methodology, break in series compared to previous years. j) Törés az idősorban, az adatok összehasonlíthatósága korlátozott. k) Including ISDN lines k) ISDN-vonalakkal együtt. l) The data are not complete l) Becsült adat. m) Data for Source: Statistics in focus, Eurostat, Theme 4-17/2002.I. m) évi adat. Forrás: Statistics in focus, Eurostat, Theme 4-17/2002.I. n) Data refer to Internet users. n) Az internetfelhasználók. 2

9 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1. SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* Ország Total Összesen (O) in thousands ezerben I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Ország Agriculture, hunting, forestry and fishing Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat (A + B) in thousands ezerben I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

10 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Mining and quarrying Bányászat ( C ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Manufacturing Feldolgozóipar (D) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

11 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Electricity, gas and water supply Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ( E ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Construcţion Építőipar ( F ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

12 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Trade and repair Kereskedelem és javítás ( G ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Hotels and restaurants Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ( H ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

13 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* continued folytatás Transport, storage and communication Szállítás, raktározás és távközlés ( I ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Financial activities Pénzügyi tevékenység ( J ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

14 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.1. Average employment by kind of activity (NACE classification, LFS)* Foglalkoztatottak száma tevékenységfajták szerint (NACE-osztályozás, LFS)* end of table a tábla vége Real estate, renting and business activities Ingatlanügyletek, bérbeadás, üzleti tevékenység ( K ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Other activities Egyéb tevékenységek ( L,M,N,O,P,Q ) in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

15 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.2. Unemployment by sex (LFS)* Munkanélküliség nemek szerint (LFS)* Total Összesen in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Men Férfi in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

16 SOCIAL INDICATORS 1.2. Unemployment by sex (LFS)* Munkanélküliség nemek szerint (LFS)* TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK end of table a tábla vége Women Nő in thousands ezerben Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Economic activity rate and unemployment rate by sex ( LFS methodology)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta total összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

17 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS methodology)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* continued folytatás Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta men férfi in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Economic activity rate Gazdasági aktivitási ráta women nő in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

18 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* continued folytatás Unemployment rate Munkanélküliségi ráta total összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Unemployment rate Munkanélküliségi ráta men férfi in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

19 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.3. Economic activity rate and unemployment rate by sex (LFS)* Gazdasági aktivitási és munkanélküliségi ráta nemek szerint (LFS)* end of table a tábla vége Unemployment rate Munkanélküliségi ráta women nő in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Unemployment rate by age groups (LFS)* Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS)* Total age group up to 24 Összesen 24 éves korig in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK

20 SOCIAL INDICATORS TÁRSADALMI JELZŐSZÁMOK 1.4. Unemployment rate by age groups (LFS) * Munkanélküliségi ráta korcsoportok szerint (LFS)* end of table a tábla vége Total age group 25 or more 25 éves és idősebb, összesen in per cent százalékban Ország I II III IV I II III IV I IV BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SI SK Retired persons (end of period)* Nyugdíjasok (az időszak végén)* Year Thousands Ezer fő Év BG CY CZ EE HU LV LT a) PL RO a) SI SK a) Year In percent of total population Az össznépesség %-ában Év BG CY CZ EE HU LV LT a) PL RO a) SI SK a) Average number a) Átlagos létszám. 14

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/3

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/3 NGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/3 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. november

Ipari termelői árak, 2007. november Közzététel: 2008. január 4. Sorszám: 2. Következik: 2008. január 7. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Ipari termelői árak, 2007. november Az ipar belföldi értékesítési árai 2007. novemberben az előző

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. augusztus

Ipari termelői árak, 2007. augusztus Közzététel: 2007. szeptember 28. Következik: 2007. október 2. Külkereskedelmi forgalom, 2007. július (részletes) Sorszám:166. Ipari termelői árak, 2007. augusztus Az ipar belföldi értékesítési árai 2007.

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2005 2006 BUDAPEST, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office

Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 2005 LABOUR FORCE SURVEY 2005 Budapest, 2006 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és Emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2004 2005 E kiadvány tartalmazza a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) adatait KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december

Létszám és kereset a nemzetgazdaságban január december Közzététel: 2011. február 18. Sorszám: 27. Következik: 2011. február 21. Népmozgalom, 2010. január december Létszám és kereset a nemzetgazdaságban 2010. január december A legalább 5 fős vállalkozásoknál

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december

forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, január december Közzététel: 2014. február 21. Következik: 2014. február 24. Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I IV. negyedév Sorszám: 28. 230 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január december

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004

KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ENVIRONMENTAL PROTECTION EXPENDITURE AND ENVIRONMENT INDUSTRY 2004 Budapest, 2005

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2008. február

Fogyasztói árak, 2008. február Közzététel: 2008. március 11. Sorszám: 47. Következik: 2008. március 12.Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2008. február 2008. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,1% volt, 2007. februárhoz

Részletesebben

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január)

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Közzététel: 2015. február 11. Következik: 2015. február 12. Építőipar Sorszám: 23. Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Januárban a fogyasztói árak átlagosan

Részletesebben

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év)

Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. december és 2014. év) Közzététel: 2015. január 14. Következik: 2015. január 15. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 9. Decemberben 0,9%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. december és. év) Decemberben a fogyasztói

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március)

Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, március) Közzététel: 2013. április 11. Következik: 2013. április 12. Ipar Sorszám: 58. Márciusban 2,2%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. március) Márciusban a fogyasztói árak 2,2%-kal voltak magasabbak,

Részletesebben

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak

Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak Közzététel:. május 13. Következik:. május 14. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 64. Áprilisban 0,1%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. április) Áprilisban a fogyasztói árak 0,1%-kal

Részletesebben

Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. november)

Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2014. november) Közzététel:. december 11. Következik:. december 12. Mezőgazdasági termelői árak Sorszám: 161. Novemberben 0,7%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak,. november) Novemberben a fogyasztói árak

Részletesebben

Júliusban 1,8%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, július)

Júliusban 1,8%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, július) Közzététel: 2013. augusztus 13. Következik: 2013. augusztus 14. Bruttó hazai termék (GDP) előzetes Sorszám: 120. Júliusban 1,8%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. július) Júliusban a fogyasztói

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office. A munkaerőköltség alakulása, 2005 Labour cost in Hungary, 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office. A munkaerőköltség alakulása, 2005 Labour cost in Hungary, 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Hungarian Central Statistical Office A munkaerőköltség alakulása, 2005 Labour cost in Hungary, 2005 Budapest, 2007 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Életszínvonal- és

Részletesebben

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év)

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év) Közzététel: 2014. január 15. Következik: 2014. január 16. Építőipar Sorszám: 10. Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. december és 2013. év) Decemberben a fogyasztói árak 0,4%-kal voltak

Részletesebben

Júniusban 1,9%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. június)

Júniusban 1,9%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. június) Közzététel: 2013. július 11. Következik: 2013. július 12. Ipar Sorszám: 105. Júniusban 1,9%-os volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. június) Júniusban a fogyasztói árak 1,9%-kal voltak magasabbak, mint

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2006. szeptember

Fogyasztói árak, 2006. szeptember www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Mezőgazdasági árak 2006. október 12. Közzététel: 2006. október 11. Sorszám: 176. Fogyasztói árak, 2006. szeptember 2006. szeptemberben

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

Februárban 0,1% volt az infláció (Fogyasztói árak, február)

Februárban 0,1% volt az infláció (Fogyasztói árak, február) Közzététel: 2014. március 11. Következik: 2014. március 12. Külkereskedelmi termékforgalom Sorszám: 36. Februárban 0,1% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2014. február) Februárban a fogyasztói árak 0,1%-kal

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI

MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL ACCOUNTS HUNGARY 2010 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE MAGYARORSZÁG NEMZETI SZÁMLÁI NATIONAL

Részletesebben

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014)

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014) Release date: 30 June 2014 Next release: 2 July 2014. Revenues expenditures general government sector, 1st quarter 2014 Number 85 Industrial prices have decreased permanently for 3 months (Industrial prices,

Részletesebben

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. május 14. Következik: 2014. május 15. Bruttó hazai termék (GDP), 2014. I. negyedév (első becslés) Sorszám: 65. Márciusban 10,2%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági

Részletesebben

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary,

A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, The NAMEA-Air System in Hungary, Központi Statisztikai Hivatal Hungarian Central Statistical Office A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai, 2000 2003 The NAMEA-Air System in Hungary, 2000 2003 Budapest, 2005 1 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013)

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013) Release date: 7 January 2014 Next release: 8 January 2014 Preliminary industrial data, November 2013 Number 4 Industrial prices slightly decrease in November (Industrial prices, November 2013) As an aggregate

Részletesebben

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006

GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE GROSS DOMESTIC PRODUCT 2006 (Second estimation) Budapest, September 2007 Edited by the National Accounts and the Sector Accounts Departments of HCSO Heads of Departments:

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, március

Mezőgazdasági termelői árak, március Közzététel: 2011. május 12. Sorszám: 74. Következik: 2011. május 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2011. március Az agrár termelőiár-szintje 2011 márciusában 48,2%-kal magasabb

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2015. február 16. Következik: 2015. február 20. Keresetek Sorszám: 26. Decemberben 6,6%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014. december 2014 decemberében

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember

Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Közzététel: 2010. november 15. Következik: 2010. november18. Személysérüléses közúti közlekedési balesetek, 2010. III. negyedév Sorszám:178. Mezőgazdasági termelői árak, 2010. szeptember Az agrár termelőiár-szintje

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics)

FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS KERESETI ARÁNYOK 1998 2005 (Munkaügyi adattár) EMPLOYMENT AND EARNINGS 1998 2005 (Labour Statistics) Budapest, 2007

Részletesebben

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai

Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 2016-os országjelentése és ajánlásai Növekedés, munkahelyteremtés és egyensúly Magyarországon: Az Európai Bizottság 216-os országjelentése és ajánlásai Székely P. István Országigazgató, Európai Bizottság és Címzetes egyetemi tanár, Budapesti

Részletesebben

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július)

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) Közzététel: 2013. szeptember 13. Következik: 2013. szeptember 16. Építőipar, 2013. július Sorszám: 139. Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) 2013 júliusában az

Részletesebben

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember)

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) Közzététel: 2013. november 15. Következik: 2013. november 18. Építőipar, 2013. szeptember Sorszám: 172. Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) 2013 szeptemberében

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége közép-európai összehasonlításban

A magyar gazdaság versenyképessége közép-európai összehasonlításban Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche The Vienna Institute for International Economic Studies www.wiiw.ac.at KPMG Konferencia 2015 május 15 A magyar gazdaság versenyképessége közép-európai

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, április

Mezőgazdasági termelői árak, április Közzététel:. június 15. Sorszám: 96. Következik:. június 18. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Mezőgazdasági termelői árak,. április Az agrár termelőiár-szintje áprilisában 5,7%-kal csökkent az előző

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 12. Sorszám: 44. Következik:. március 17. Ipar Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 3,6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest.

Részletesebben

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data)

Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Regional distribution of gross domestic product (GDP), 2010 (preliminary data) Hungarian Central Statistical Office May 2012 Contents Regional distribution of gross domestic product (GDP) in 2010 (preliminary

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel: 2014. november 12. Következik: 2014. november 13. Építőipar, 2014. szeptember Sorszám: 147. Szeptemberben 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak, 2014.

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE A KÖZOKTATÁS TERÜLETI ADATAI REGIONAL DATA OF EDUCATION 1990 2003 BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, január

Mezőgazdasági termelői árak, január Közzététel:. március 10. Sorszám: 42. Következik:. március 11. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak,. január Az agrár termelőiár-szintje januárjában 39,6%-kal magasabb volt az egy évvel

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február

III.K.1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma nemzetgazdasági ágak és régiók szerint január-február A ezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás 1 1 db 1 2 2 1 2 2 1 11 A Élelmiszer, ital, dohány gyárt. 1 1 B Textília, textilárú gyártása 1 1 Fafeldolgozás 1 1 2 E apírgyártás, kiadói, nyomdai tev. G Vegyi anyag,

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, május

Mezőgazdasági termelői árak, május Közzététel:. július 12. Sorszám: 108. Következik:. július 13. Fogyasztói árak,. június Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 0,6%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES)

STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) STATISZTIKAI ADATOK (STATISTICAL DATA WITH ENGLISH SUBTITLES) Összállította (Edited by) Fazekas Károly Köllõ János Lakatos Judit Lázár György Székely Judit statisztikai adatok (statistical data with english

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, november

Mezőgazdasági termelői árak, november Közzététel: 2009. január 14. Sorszám: 8. Következik: 2009. január 15. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje. novemberben 22,3%-kal mérséklődött az előző év

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február Közzététel: 2008. április 7. Következik: 2008. április 8. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2008. február Sorszám:60. Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2008. január február 2008. január

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások, 2004 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services, 2004 (with tables

Részletesebben

Közzététel: 2008. március 14. Sorszám: 49. Következik: 2008. március 17. Szállodai mutatószámok, 2008. január február. Ipar, 2008.

Közzététel: 2008. március 14. Sorszám: 49. Következik: 2008. március 17. Szállodai mutatószámok, 2008. január február. Ipar, 2008. Közzététel: 2008. március 14. Sorszám: 49. Következik: 2008. március 17. Szállodai mutatószámok, 2008. február Ipar, 2008. Az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 2008 jában 6,1%-kal

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. november Közzététel: 2010. január 13. Sorszám: 8. Következik: 2010. január 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. november Az agrár termelőiár-szintje novemberében 5,2%-kal csökkent az előző év azonos

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007

BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2007 (ELŐZETES ADATOK ) Budapest, 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-194-0 Felelős szerkesztők: Ligeti Csák főosztályvezető

Részletesebben

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. december 12. Következik:. december 15. Építőipar,. október Sorszám: 162. Októberben 5,7%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. október októberében a mezőgazdasági

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Nemzetközi utazások, 2007. év

Nemzetközi utazások, 2007. év Közzététel: 2008. február 21. Következik: 2008. február 22. A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II félév Sorszám:31. Nemzetközi utazások, 2007. év 2007-ben előzetes adatok szerint 39,4 millió

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, február

Mezőgazdasági termelői árak, február Közzététel:. április 11. Sorszám: 58. Következik:. április 12. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. február Az agrár termelőiár-szintje februárjában 47,5%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május

Mezőgazdasági termelői árak, 2009. május Közzététel:. július 10. Sorszám: 110. Következik:. július 14. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. május Az agrár termelőiár-szintje májusában 21,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december

Foglalkoztatottság és munkanélküliség október december Közzététel: 2008. január 30. Következik: 2008. január 30. Ipari termelői árak, 2007. december Sorszám:17. Foglalkoztatottság és munkanélküliség 2007. október december 2007 IV. negyedévében a foglalkoztatottak

Részletesebben

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói

Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói Nemzetgazdasági teljesítmény mutatói A nemzetgazdasági össztermelés és a halmozódás problémája. A GDP pontos értelmezése, különbözõ megközelítései. A GDP nagysága és felhasználása Magyarországon. További

Részletesebben

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. október 13. Következik:. október 16. Építőipar,. augusztus Sorszám: 134. Augusztusban 3,3%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus augusztusában

Részletesebben

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities (folyó ár, millió Ft) Ágazati kapcsolatok mérlege (szervezeti elhatárolásban), 1998 Erdőgazdálkodás Halászat, halgazdálkodás Szénbányászat, tőzegkitermelés Mezőgazdaság, vadgazdálkodás Kőolaj-, földgázkitermelés,

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások

A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások A magyar gazdaságról: helyzetkép és kilátások MAVZ Közgyűlés 206 206. május 26. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu Az EU országok egy főre eső GDP-je vásárlóerőparitáson

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

Ábrák jegyzéke List of figures

Ábrák jegyzéke List of figures Ábrák jegyzéke List of figures 1. A gyermeknépesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén... IX Child dependency ratio, 1 January 2011 2. Az idős népesség eltartottsági rátája, 2011. január 1-jén...

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus

Mezőgazdasági termelői árak, augusztus Közzététel:. október 12. Sorszám: 163. Következik:. október 13. Fogyasztói árak Mezőgazdasági termelői árak,. augusztus Az agrár termelőiár-szintje augusztusában 11,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakihoz

Részletesebben

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak

Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Közzététel:. szeptember 12. Következik:. szeptember 15. Építőipar,. július Sorszám: 120. Júliusban 5,1%-kal csökkentek a mezőgazdasági termelői árak Mezőgazdasági termelői árak,. július júliusában a mezőgazdasági

Részletesebben

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június

Foglalkoztatottság és munkanélküliség, április június Közzététel: 2009. július 29. Sorszám: 118. Következik: 2009. július 29. Ipari termelői árak Foglalkoztatottság és munkanélküliség, 2009. április június 2009 II. negyedévében a 15 74 éves foglalkoztatottak

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2007. január augusztus Közzététel: október 5. Sorszám: 169. Következik: október 9. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, január augusztus 2007 első nyolc hónapjában a kereskedelmi

Részletesebben

6. Szociális támogatások Social benefits

6. Szociális támogatások Social benefits 6. Szociális támogatások Social benefits 6.1. Önkormányzatok által nyújtott főbb rendszeres támogatások... 77 Main regular benefits granted by local governments 6.2. Önkormányzatok által nyújtott főbb

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben