ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, március 18. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) A Szolgáltató internetes honlapjának címe Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Az Előfizetői Szerződés tárgya Az Előfizetői Szerződés Teszt időszak Igénybejelentés Írásban történő igénybejelentés Személyesen, vagy telefonon tett igénybejelentés Online igénybejelentés Az Előfizetői Szerződés megkötése Online szerződéskötés Ügyfélkezelés Telefonos ügyfélszolgálat Írásos ügyfélszolgálat Előfizetői Panaszok kezelése Díjcsomagok, számlázás, díjfizetés Díjcsomagok Általános díjcsomagok Akciós díjcsomagok A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények Díjfizetés Díjfizetés módjai Online bankkártyás fizetés vásárlási/fizetési feltételei A számla kiegyenlítésének napja Fizetőképesség vizsgálata Előlegfizetés kérése Díj túlfizetés A szükségesnél kevesebb díj befizetése Késedelmes Díjfizetés Értesítés Az Előfizetői Szerződés időtartama Az Előfizetői Szerződés hatálya

3 9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei Alvállalkozó bevonásának feltételei Az Előfizető jogai és kötelezettségei Spam küldés Reklámcélú listák Hozzájáruló nyilatkozat Feltételek Spam bejelentés elkerülése Tiltott tartalom Kötbér és kártérítési igények kezelése Kártérítési kötelezettség Szolgáltató részéről Kártérítési kötelezettség alóli mentesülés Szolgáltató részéről Kártérítési kötelezettség Előfizető részéről Előfizetői Szerződés megszűnése Adatkezelés Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért Naplóbejegyzések használata Az Előfizető személyes adatainak kezelése Adatok valódisága Jogtalan programhasználat Vegyes rendelkezések Szolgáltató felelőssége az Előfizetői Szerződés teljesítéséért Előfizető tájékoztatása (hírlevél, reklámanyag) Szerződés módosítása Egyéb rendelkezések Vitarendezés VIS MAIOR

4 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott Internet alapú, bérelhető OneCRM rendszerre (Későbbiekben: OneCRM Rendszer) kötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az Előfizetői Szerződések alapján nyújtott elektronikus szolgáltatásnak nem minősülő Kiegészítő Szolgáltatásokra terjed ki. 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME Az Előfizetői Szerződésben meghatározott OneCRM Rendszert a oldal üzemeltetője, a Onesoft Hungary Kft. nyújtja. A cég adatai a következők: Neve: Onesoft Hungary Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Telephelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETŐSÉG, NYITVATARTÁSI IDŐ) Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 4. Nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 óra között A telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 között Az ügyfélszolgálat központi címe: Az ügyfélszolgálat hibabejelentésre alkalmas címe: A Szolgáltató en keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogadja ügyfelei bejelentését A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME 4

5 1.4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) honlapján teszi közzé. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződés tárgya az Onesoft Hungary Kft. által készített, modulokból álló ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (későbbiekben: OneCRM Rendszer), mely elősegíti a felhasználó szervezet vezetését, irányítását, és naprakész információt biztosít a felhasználó fő tevékenységeiről, folyamatairól, az árbevételekről, költségekről, nyereségességről, készletekről stb. Az OneCRM Rendszer egy a Szolgáltató szerverén működő, internet alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás, melybe a weboldalon keresztül tud Felhasználó bejelentkezni. Az OneCRM Rendszer az Előfizető által tovább fejleszthető, bővíthető, melynek kivitelezését a Szolgáltató a további árajánlatban foglalt ár, és határidő betartásával elkészíti. Az Előfizetőnek lehetősége van az erre a célra létrehozott Adminisztrátor Felhasználóval különböző jogosultsági szintek és különböző felhasználói hozzáférések meghatározására, beállítására a felhasználókra vonatkozóan. Az Előfizetőnek lehetősége van további felhasználókat hozzáadni, már meglévőket törölni, illetve a meglévő felhasználók adatait módosítani, aktiválni, inaktiválni. Az OneCRM Rendszer használatához szükséges feltételek: Szélessávú internetkapcsolat; Windows Internet Explorer 9.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome vagy kompatibilis internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Aktív felhasználónév és jelszó ismerete (bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy felhasználó jelentkezhet be) Előfizető befizette az aktuális szolgáltatási díjakat Előfizetőnek korábbról nem áll fenn számla tartozása Szolgáltató felé. 5

6 3. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 3.1. TESZT IDŐSZAK Szolgáltató 30 napos díjmentes teszt időszakot biztosít Előfizető számára, mely időszak alatt megismerkedhet az OneCRM Rendszer moduljaival, funkcióival. Teszt időszak alatt Előfizető hozzá fér az OneCRM Rendszer összes alap moduljához, funkciójához, kivéve a plusz költségtérítés ellenében igénybe vehető funkciókhoz (Pl.: elektronikus számlázás, hírlevélküldés, SMS küldés). Szolgáltató a teszt időszak idejére maximum 5 felhasználói hozzáférést biztosít Előfizető részére. A teszt OneCRM Rendszert bármilyen cég, vállalkozás és magánszemély igénybe veheti, aki jelzi ez irányú szándékát a megfelelő formában. A teszt időszak lejártát követően az OneCRM Rendszer az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő Előfizetői Szerződés megkötését követően, valamint a mindenkori Díjszabásnak megfelelő havi díj Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően használható tovább. Előfizető a teszt időszak alatt az OneCRM Rendszer használatát bármikor felmondhatja, külön indoklás nélkül IGÉNYBEJELENTÉS Előfizető az OneCRM Rendszer használatára, illetve Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését a következő módokon teheti meg: - Írásban ( -ben vagy levélben) - Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán - Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán - Szolgáltató internetes honlapján a kapcsolat-felvételi űrlap segítségével (http://onecrm.hu/megrendeles) 6

7 Az igénybejelentést Előfizetőnek vagy képviselőjének szükséges megtennie, az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásának tudatában. Igénybejelentéskor a következő adatok megadása kötelező: Kapcsolattartó neve cím Cég neve Telefonszám Számlázási adatok (30 napos teszt rendszer igénylése során ezen adatok megadása elhagyható). Amennyiben Előfizető a valóságnak nem megfelelő adatokat közöl, úgy Szolgáltató jogosult az OneCRM Rendszer használatra bocsájtását megtagadni, a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az OneCRM Rendszer használatából kizárni ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEJELENTÉS Az írásban tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (lásd pontban). Ezen adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg. Előfizető az igénybe venni kívánt OneCRM Rendszerrel kapcsolatos igénybejelentésre és az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló szándékát bejelentheti írásban, a Szolgáltató internetes elérhetőségén (http://onecrm.hu), címén vagy levelezési címén (1201 Budapest, Vágóhíd u. 4.) keresztül. Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem csatolja a megfelelő iratokat, úgy a Szolgáltató hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja elbírálni, Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának. Amennyiben Előfizető bármely adata az igénybejelentést és az Előfizetői Szerződés aláírását követően megváltozik, Előfizető köteles azt Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 7

8 SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON TETT IGÉNYBEJELENTÉS Előfizető a szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést személyesen, a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán, vagy a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán teheti meg. A személyesen, vagy telefonos ügyfélszolgálaton tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges 3.3. pontban felsorolt adatokat. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg. Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem bocsájtja ügyintéző rendelkezésére a szükséges iratokat, úgy ügyintéző a szükséges iratok pótlására kéri leendő Előfizetőt. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja teljesíteni ezen okok miatt, úgy Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja leendő Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának ONLINE IGÉNYBEJELENTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy igénybejelentését a weblapon található online űrlap kitöltésével jelezze Szolgáltató felé. Előfizető az igénybejelentést az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával, valamint az OneCRM Rendszer megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. Szolgáltató az igénybejelentést követő 1 munkanapon belül hozzáférést biztosít Előfizető részére a teszt OneCRM Rendszer eléréséhez. Az OneCRM Rendszer 30 napos tesztelése teljesen díjmentes és semmilyen kötelezettséggel nem jár Előfizető részére. A teszt időszakot követően Előfizető az OneCRM Rendszert a mindenkori Díjszabásnak megfelelő díj, előre történő megfizetése ellenében használhatja tovább. 8

9 Amennyiben Előfizető a teszt időszakot követően nem fizet elő az OneCRM Rendszer használatára, úgy az automatikusan lekapcsolásra kerül, és nem lesz elérhető Előfizető számára AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Amennyiben az igénybejelentés csak az általános feltételek szerinti szolgáltatást testesít meg, jelen ÁSZF teljes körűen leírja a felhasználást. Amennyiben az igénybejelentésből körvonalazódik, hogy a szolgáltatás az ÁSZF feltételétől eltér (egyedi fizetési feltételek, egyedi modul készítése, stb.) akkor az eltérések pontos meghatározását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza. Az Egyedi Előfizetői Szerződést a Szolgáltató aláírva 2 példányban küldi el az Előfizetőnek, amelyből az egyik példányt az Előfizetőnek általa aláírva vissza kell juttatnia Szolgáltató részére. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Előfizetőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van, vagy személyes adatait tekintve nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl és erre fény derül. Az Előfizetői Szerződés a következő esetekben jön létre: Előfizetői Szerződésnek Előfizető és Szolgáltató részéről egyaránt történő aláírása, és egyben annak tartalmának elfogadása esetén. Ráutaló magatartással, különösen az OneCRM Rendszer Előfizető által történő használatával. A ráutaló magatartással az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A ráutaló magatartással megkötött Előfizetői Szerződés az OneCRM Rendszer teszt időszakon túli használatával jön létre és lép hatályba. (Ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésnek minősül különösen, ha az Előfizető, a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül veszi igénybe az OneCRM Rendszert. Szolgáltató Bankszámlájára beérkezik az OneCRM Rendszer bérleti díja. Előfizető és ha van ilyen: a Költségviselő az alábbi adatokat köteles megadni Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés megkötésekor: 9

10 Egyéni Előfizető esetén: Előfizető nevét, születési nevét, anyja nevét Előfizető születési helyét és idejét Állandó lakóhelyének címét, postázási címét, Előfizető személyi igazolvány, vagy útlevél számát Ha Szolgáltató kéri, Előfizető bankszámlaszámát Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Előfizető cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát Előfizető székhelyét és postázási címét, Előfizető bankszámlaszámát, Előfizető adószámát Aláírási címpéldányt A Szolgáltató által az igénybejelentést követően meghatározott iratokat és adatokat Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: Kapcsolattartó nevét, címét, beosztását, telefonszámát, címét Az Előfizető által igényelt Szolgáltatás megjelölését Jelen ÁSZF-től való eltéréseket. Az Előfizetői Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a fenti, 3.3. pontokban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni az Előfizetőtől, és ezekről a dokumentumokról másolatot készíteni. A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság köteles a Szolgáltatónak a cégbejegyzési kérelem benyújtását tanúsító okiratot bemutatni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a gazdasági társaság tagjai és vezető tisztségviselői a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 16. -a szerint felelnek a gazdasági társaság, mint előtársaság kötelezettségeiért. A gazdasági társaság bejegyzéséről vagy elutasításáról Előfizető köteles a Szolgáltatót tájékoztatni, amennyiben a Szolgáltató kéri, a szükséges iratok és dokumentumok bemutatásával. Az adatok megadásakor Előfizető nem adhat meg trágár, a jó erkölcsöt vagy jó ízlést sértő szavakat (jelszavakat, felhasználóneveket, címeket, stb.), továbbá köteles a valóságnak 10

11 megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontba ütköző adatok megadása esetén Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja az Előfizetői Szerződés megkötését. Az Előfizető nem veheti igénybe az OneCRM Rendszert olyan vállalkozás, illetve gazdasági tevékenység támogatására, mely illegálisnak, erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak minősül, így amennyiben erre fény derül, Szolgáltató jogosult az Előfizető által történő OneCRM Rendszer használatát megtagadni, az Előfizetői Szerződést pedig azonnali hatállyal felbontani ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy az OneCRM Rendszer használatára a weblapon található online űrlap kitöltésével ajánlatot kérjen. Előfizető az ajánlatkérését az OneCRM Rendszer megrendeléséhez szükséges adatok megadásával küldheti el Szolgáltató részére. Az ajánlatkérés a megrendelés véglegesítésekor kerül elküldésre a Szolgáltató felé. Szolgáltató az online adatlapon feladott ajánlat regisztrációja után az Előfizetőt 2 munkanapon belül ben értesíti arról, hogy az ajánlatot nyilvántartásba vette és elkészíti a személyre szabott ajánlatot. Szolgáltató, az ajánlati űrlap kitöltését és elküldését követően az Előfizető által megadott adatokat megvizsgálja és ajánlatot tesz. Az ajánlattétel nem minősül szerződéskötésnek, ez csak az írásbeli ajánlat elfogadását követően, vagyis az Előfizető által az Előfizetői Szerződés aláírását követően jön létre. Az elfogadott árajánlatot követően, a Szolgáltató személyes egyeztetést kísérel meg az Előfizetővel, igényei még teljesebb mértékben történő megvalósítása érdekében. Az online szerződéskötés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén valósul meg: Az ajánlatra adott választ az Előfizető ben elfogadja Előfizető aláírja a Szolgáltatótól kapott ajánlatnak megfelelő Előfizetői Szerződést az OneCRM Rendszer használatáért meghatározott bérleti díj a Szolgáltató 11

12 bankszámlájára megérkezik. Az Előfizető online ajánlatának elutasítását Szolgáltató az ajánlati kötöttség ideje alatt az Előfizető által megadott elérhetőségeken (levélben, ben) közli Előfizetővel, illetve ugyanígy jogosult Szolgáltató az adatok kiegészítését vagy pontosítását kérni. Szolgáltató a fentiekben megkötött Előfizetői Szerződéseket elektronikus módon nyilvántartja, azokról kérésre Előfizetőnek ben díjmentesen évente egyszer másolatot küld, illetve lehetőséget biztosít azok személyes megtekintésére a telephelyen. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződéskötési szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó igazolt költségeit így különösen a társszolgáltatóknak fizetendő díjakat teljes körűen megtéríteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megrendelőlap tartalmának az elküldést követő elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. Internet böngészők, Internet kapcsolat) és az Internet hálózat sajátosságai miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megkötött Előfizetői Szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. Az utólag fizetett szolgáltatások esetében az igénybejelentés Szolgáltató általi visszaigazolását követően a Szolgáltató által megküldött Előfizetői Szerződést Felek írásban kötik meg. 4. ÜGYFÉLKEZELÉS A Szolgáltató az OneCRM Rendszerrel kapcsolatban, előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet. Az Előfizető, általános információkéréssel, számlázással, díjfizetéssel, előfizetői szerződéssel, adatmódosítással, a szolgáltatás nyújtásával, minőségével, a szerződés teljesítésével, vagy egyéb technikai hibabejelentésekkel kapcsolatban keresheti fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Szolgáltató az adatvédelmi elvek mentén működik, így az Előfizető személyes adatainak 12

13 kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató a tevékenységének minden területén maradéktalanul betartja TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 9 órától délután 17 óráig normál tarifával hívható ös telefonszámon. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélszolgálatra érkezett telefonhívásokról hangfelvételt készíteni, a későbbi vitás helyzetek rendezése érdekében. A hangrögzítés tényéről, a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Ha a hívó fél nem szakítja meg a hívást ebben az esetben, úgy hozzájárul a hangrögzítéshez. A Szolgáltató a rögzített hanganyag másolatát Előfizető kérésére, a tárolási időn belül bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított. A hanganyag átvételi elismervény kitöltése nélkül, a hanganyag kiadását a Szolgáltató jogosult megtagadni. A telefonos ügyfélszolgálat a következő ügytípusokban illetékes: általános információ kérés technikai hibabejelentés technikai segítségnyújtás OneCRM Rendszer nyújtásával OneCRM Rendszer minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ingyenes ( es, on-line-os) kapcsolatfelvételi csatornákat is biztosít a panaszok rendezéséhez, az Előfizető által igényelt kártérítésként a telefonköltséget a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti meg ÍRÁSOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szolgáltató írásos ügyfélszolgálata elektronikus úton a a honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, valamint a 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. szám alatti postázási címen érhető el. 13

14 általános információ kéréssel technikai hibabejelentéssel technikai segítségnyújtással OneCRM Rendszer nyújtásával OnesCRM Rendszer minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban a címen, míg számlázással díjfizetéssel díjhátralékkal kapcsolatban a címen jelentkezhet az Előfizető. A Szolgáltató, a hozzá érkezett megkeresést nyilvántartásba veszi, kézhezvételt követő 30 napon belül kivizsgálja, és az Előfizetőt elektronikus úton tájékoztatja. 5. ELŐFIZETŐI PANASZOK KEZELÉSE A beérkezett panasznak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, ellenkező esetben a Szolgáltató a vizsgálat lefolytatását mindaddig jogosult megtagadni, amíg ezen információkat az Előfizető nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére. Egyéni Előfizető esetén: Ügyfélszám és Ügyfélbiztonsági kód Kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla sorszámát) Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Ügyfélszám és Ügyfélbiztonsági kód Kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla sorszámát). 14

15 Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő előtt nyújtotta be, úgy a vizsgálat lefolytatásáig, mentesül a fizetési kötelezettség alól, és ebben az esetben a Szolgáltató késedelmi kamatot nem számíthat fel, továbbá a késedelmes fizetés miatt a szolgáltatást nem szüneteltetheti. Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő lejártát követően nyújtotta be, úgy a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani a teljesítési határidő, és a számla összeg beérkezése között eltelt időszakra, továbbá a vizsgálat lefolytatásáig Előfizető nem mentesül a fizetési kötelezettség alól. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Előfizetőknek, illetve az aktív OneCRM Rendszerrel rendelkező aktív Előfizetőknek áll a rendelkezésére; vagyis azon Előfizetőknek, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt az OneCRM Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldását követően. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden további Előfizető ügyének kivizsgálását jogosult megtagadni. 6. DÍJCSOMAGOK, SZÁMLÁZÁS, DÍJFIZETÉS Szolgáltató 30 napos díjmentes teszt időszakot biztosít Előfizető számára, mely időszakot követően az OneCRM Rendszer az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő, Előfizetői Szerződés megkötését követően, valamint a mindenkori Díjszabásnak megfelelő díj Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően használható tovább. Az OneCRM Rendszer bérleti díjának megfizetése attól a naptól kötelező, amikortól lejár a 30 napos ingyenes próbaidőszak. Az online szolgáltatásként bérelhető OneCRM Rendszer rendszeres bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. A rendszeres bruttó bérleti díj az aktív Felhasználók száma és az igénybe vett funkcionalitás csomag alapján kerül kiszámításra, függetlenül az adott napi tényleges bejelentkezéstől. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van az OneCRM Rendszerbe bejelentkezni. 15

16 A bérleti díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. A bérleti díj tar - talmazza korlátlan számú ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, a személyre szabott workshopos oktatást (a rendszer használatát, illetve testreszabását elősegítő, kiscsoportos, 3 alkalmas intenzív elméleti és gyakorlati oktatás), korlátlan számú belépést az OneCRM Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget. Az Előfizető a befizetést forintban végzi Szolgáltató számlájára. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatti kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 5 GB dokumentumtár tárhely és 50 MB aktív adatbázis-terület használatát DÍJCSOMAGOK A Szolgáltató által nyújtott bérleti díjakat a mindenkori Díjszabás tartalmazza, egyedi igény alapján készített CRM Rendszer esetében a díjak mértékét az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő Egyedi Szolgáltatói Szerződés tartalmazza. A Szolgáltatónak lehetősége van az OneCRM Rendszer díjait az éves hivatalos inflációt követő, de azt meg nem haladó mértékben módosítani. A díjak változását a Szolgáltató 30 nappal a változást megelőzően köteles az Előfizető tudomására hozni. Szolgáltató különbséget tesz általános és akciós díjcsomagok között ÁLTALÁNOS DÍJCSOMAGOK Szolgáltató ezen díjcsomagjait bármely Előfizető igénybe veheti a díjcsomagra vonatkozó Előfizetői Szerződés aláírását követően AKCIÓS DÍJCSOMAGOK Szolgáltató jogosult akciós díjcsomagok nyújtására, mely díjcsomagokat időszakosan bocsátja Előfizetők rendelkezésére. 16

17 A Szolgáltató által nyújtott akciós díjcsomagokat csakis előre meghatározott előfizetői kör veheti igénybe az akciós díjcsomagok feltételbeli követelményeinek és időbeli feltételeinek betartásával. A Szolgáltató által biztosított aktuális akciók és akciós díjak a Szolgáltató honlapján (www.onecrm.hu) érhetőek el A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK A Szolgáltató az Előfizető határozott idejű kötelezettségvállalásáért (hűségvállalás) különböző típusú kedvezményeket nyújthat. A hűségvállalásért cserébe Előfizető és Szolgáltató között határozott idejű szerződés köttetik. Amennyiben az Előfizetői Szerződés határozott időtartama lejár, és Előfizető másképp nem rendelkezik, úgy a határozott idejű szerződés lejártát követő első naptári napon, a szerződés határozatlan időre módosul, a szerződés tartalmának változatlansága mellett. A Szolgáltató által nyújtott konkrét kedvezményeket és azok feltételeit ideértve kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt a Szolgáltató és az Előfizető által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza DÍJFIZETÉS Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor köteles az OneCRM Rendszer használati díját előre megfizetni a Szolgáltató részére, melynek összege a Szolgáltató Díjszabásában szerepel. A Díjszabás az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Szolgáltató Díjszabását bármikor egyoldalúan módosíthatja, mely módosításról Szolgáltató minden esetben köteles írásos formában tájékoztatni az Előfizetőt. Amennyiben Előfizető meg kívánja tekinteni a Szolgáltató által meghatározott Díjszabást, úgy Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azt, vagy Előfizető megtekintheti Szolgáltató weboldalán. Előfizető minden esetben előre meghatározott számlázási ciklus szerint köteles rendezni számláit, mely számlázási ciklust Szolgáltató bármikor módosíthatja. Szolgáltató a számlázási ciklus módosításáról Előfizetőt 30 nappal a módosítást megelőzően tájékoztatja. Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor az OneCRM Rendszer igénybevételéért előre meg kell fizetnie az adott szolgáltatás díjszabásban szereplő díját. A díjszabásban 17

18 szereplő díj előre meg nem történő kifizetése esetében Szolgáltató nem teszi lehetővé OneCRM Rendszer igénybevételét Előfizető számára. Előfizető kötelessége, hogy az OneCRM Rendszer Szolgáltató Díjszabásában megszabott mindenkori díját havi előfizetési díj formájában minden hónapban megfizesse az aktuális számlán szereplő fizetési határidőre és összegben. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). Az OneCRM Rendszer bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Felhasználó kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer. Előfizető részéről az OneCRM Rendszer használati díjának rendezése a Szolgáltató által havonta kiküldésre kerülő számlák alapján történik. A fizetendő díjak mértéke annak függvénye, hogy Előfizető mely OneCRM Rendszer csomagot választotta. Nem havi díjas Szolgáltatások esetében is (Pl.: egyedi OneCRM Rendszer fejlesztése) Előfizető köteles a Szolgáltató által kibocsájtott számlán feltüntetett esedékes teljes összeget a számlán feltüntetett fizetési határnapig Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltató az aktuális havi számlát elektronikus úton küldi meg Előfizető elektronikus címére, mely címet az Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető adott meg. A Szolgáltató által kiküldött számlák és értesítések azon a napon tekintendőek kézbesítettnek, mely napon a kézbesítési visszaigazolás megérkezik Szolgáltató részére. Abban az esetben, ha Előfizető postai úton tart igényt a számlára, úgy azt jelezni köteles az Előfizetői Szerződés megkötése pillanatában, vagy az egyes számlázási időszakok vége előtt legalább 30 nappal, elektronikus formában az címre. Szolgáltató részéről a papír alapú számla vagy értesítések kiküldése az Előfizető által megadott levelezési címre történik. A Szolgáltató által az Előfizető részére postai úton kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 7. napon tekintendőek kézbesítettnek. Szolgáltató részéről az Áfás számla kiállítása és megküldése csakis postai úton történik az 18

19 Előfizető levelezési címére és nevére. Szolgáltatónak kizárólag magyarországi postai levelezési címre áll módjában Áfás számlát küldeni DÍJFIZETÉS MÓDJAI banki átutalás személyes befizetés postai átutalás online bankkártyás fizetés ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS VÁSÁRLÁSI/FIZETÉSI FELTÉTELEI Mivel a Szolgáltató harmadik félnek adja át a Szolgáltatás megrendelése során Előfizető által megadott Megrendelési adatokat, ezért az Előfizetőnek a Tranzakció indítása érdekében feltétlenül szükséges elfogadnia a következő Adattovábbítási nyilatkozatot: Elfogadom, hogy az Onesoft Hungary Kft.,1201 Budapest Vágóhíd utca 4. által az onecrm.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út ), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK NAPJA postai átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg banki átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a befizetett összeget készpénzes befizetés esetén: az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét készpénzben kiegyenlíti banki ATM-automatán keresztül történő befizetés esetén: amikor a bank sikeresen megterheli az ügyfél számláját az adott összeggel Online bankkártyás fizetés esetén a számla kiegyenlítésének napja az a nap, amikor az Előfizető a Szolgáltató internetes honlapján online bankkártyás fizetéssel a számlát kiegyenlítette. 19

20 6.4. FIZETŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA Szolgáltató minden további nélkül jogosult Előfizető fizetőképességét, okmányainak valódiságát megvizsgálni, és Előfizetőtől ezt az igényt segítő okmányokat elkérni. Előfizető köteles tűrni a Szolgáltató ilyen irányú kéréseit, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szerződéskötést megtagadni ELŐLEGFIZETÉS KÉRÉSE A Szolgáltató az Előfizetőtől bármikor kérhet előleget (elsősorban egyedi CRM Rendszer fejlesztésekor), melynek összegéről saját belátása szerint dönthet. Amennyiben a Szolgáltató ilyen előleg befizetését kéri, annak jogcímét a befizetéskor feltétlenül megjelöli. Az ily módon befizetett előleg összege az aktuális számla végösszegéből levonásra kerül, azaz az előleg mértékével csökken a számla végösszege DÍJ TÚLFIZETÉS Díjtúlfizetés akkor keletkezik, ha Előfizető a számlán szereplő összegen felül, szándékától függetlenül további összeget fizet be (pl. több számlafizetési módon történő fizetés). Amennyiben Előfizető több lejárt határidejű számlával is rendelkezik, úgy Szolgáltató a legrégebben lejárt határidejű számlához köti a túlfizetés összegét, kivéve, ha Előfizető másképp nem rendelkezik. Amennyiben előfizető lejárt határidejű számlával nem rendelkezik, - eltérő megállapodás hiányában - Szolgáltató jogosult az Előfizető következő számláján jóváírni a túlfizetés összegét. Amennyiben Előfizető más módon igényli a túlfizetés összegének visszafizetését, úgy Előfizető köteles megtéríteni Szolgáltató irányába a visszafizetéssel járó összes felmerülő költséget (Pl.: adminisztrációs költségek, banki költségek). Szolgáltató ezen költségeket jogosult vagy levonni a keletkezett túlfizetés összegéből, vagy kiszámlázni azt a következő számlában A SZÜKSÉGESNÉL KEVESEBB DÍJ BEFIZETÉSE 20

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben