ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, március 18. 1

2 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai A Szolgáltató neve és címe A Szolgáltató elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) A Szolgáltató internetes honlapjának címe Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége Az Előfizetői Szerződés tárgya Az Előfizetői Szerződés Teszt időszak Igénybejelentés Írásban történő igénybejelentés Személyesen, vagy telefonon tett igénybejelentés Online igénybejelentés Az Előfizetői Szerződés megkötése Online szerződéskötés Ügyfélkezelés Telefonos ügyfélszolgálat Írásos ügyfélszolgálat Előfizetői Panaszok kezelése Díjcsomagok, számlázás, díjfizetés Díjcsomagok Általános díjcsomagok Akciós díjcsomagok A Szolgáltató által nyújtott kedvezmények Díjfizetés Díjfizetés módjai Online bankkártyás fizetés vásárlási/fizetési feltételei A számla kiegyenlítésének napja Fizetőképesség vizsgálata Előlegfizetés kérése Díj túlfizetés A szükségesnél kevesebb díj befizetése Késedelmes Díjfizetés Értesítés Az Előfizetői Szerződés időtartama Az Előfizetői Szerződés hatálya

3 9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei Alvállalkozó bevonásának feltételei Az Előfizető jogai és kötelezettségei Spam küldés Reklámcélú listák Hozzájáruló nyilatkozat Feltételek Spam bejelentés elkerülése Tiltott tartalom Kötbér és kártérítési igények kezelése Kártérítési kötelezettség Szolgáltató részéről Kártérítési kötelezettség alóli mentesülés Szolgáltató részéről Kártérítési kötelezettség Előfizető részéről Előfizetői Szerződés megszűnése Adatkezelés Felelősség az átvitt, illetve tárolt adattartalomért Naplóbejegyzések használata Az Előfizető személyes adatainak kezelése Adatok valódisága Jogtalan programhasználat Vegyes rendelkezések Szolgáltató felelőssége az Előfizetői Szerződés teljesítéséért Előfizető tájékoztatása (hírlevél, reklámanyag) Szerződés módosítása Egyéb rendelkezések Vitarendezés VIS MAIOR

4 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató által nyújtott Internet alapú, bérelhető OneCRM rendszerre (Későbbiekben: OneCRM Rendszer) kötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az Előfizetői Szerződések alapján nyújtott elektronikus szolgáltatásnak nem minősülő Kiegészítő Szolgáltatásokra terjed ki. 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME Az Előfizetői Szerződésben meghatározott OneCRM Rendszert a oldal üzemeltetője, a Onesoft Hungary Kft. nyújtja. A cég adatai a következők: Neve: Onesoft Hungary Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Telephelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM, EGYÉB ELÉRHETŐSÉG, NYITVATARTÁSI IDŐ) Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 4. Nyitvatartási ideje: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 óra között A telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 között Az ügyfélszolgálat központi címe: Az ügyfélszolgálat hibabejelentésre alkalmas címe: A Szolgáltató en keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogadja ügyfelei bejelentését A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME 4

5 1.4. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) honlapján teszi közzé. 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYA A szerződés tárgya az Onesoft Hungary Kft. által készített, modulokból álló ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (későbbiekben: OneCRM Rendszer), mely elősegíti a felhasználó szervezet vezetését, irányítását, és naprakész információt biztosít a felhasználó fő tevékenységeiről, folyamatairól, az árbevételekről, költségekről, nyereségességről, készletekről stb. Az OneCRM Rendszer egy a Szolgáltató szerverén működő, internet alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás, melybe a weboldalon keresztül tud Felhasználó bejelentkezni. Az OneCRM Rendszer az Előfizető által tovább fejleszthető, bővíthető, melynek kivitelezését a Szolgáltató a további árajánlatban foglalt ár, és határidő betartásával elkészíti. Az Előfizetőnek lehetősége van az erre a célra létrehozott Adminisztrátor Felhasználóval különböző jogosultsági szintek és különböző felhasználói hozzáférések meghatározására, beállítására a felhasználókra vonatkozóan. Az Előfizetőnek lehetősége van további felhasználókat hozzáadni, már meglévőket törölni, illetve a meglévő felhasználók adatait módosítani, aktiválni, inaktiválni. Az OneCRM Rendszer használatához szükséges feltételek: Szélessávú internetkapcsolat; Windows Internet Explorer 9.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome vagy kompatibilis internet böngésző; A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép; Aktív felhasználónév és jelszó ismerete (bejelentkezésnél használt felhasználónévvel és jelszóval egyszerre csak egy felhasználó jelentkezhet be) Előfizető befizette az aktuális szolgáltatási díjakat Előfizetőnek korábbról nem áll fenn számla tartozása Szolgáltató felé. 5

6 3. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 3.1. TESZT IDŐSZAK Szolgáltató 30 napos díjmentes teszt időszakot biztosít Előfizető számára, mely időszak alatt megismerkedhet az OneCRM Rendszer moduljaival, funkcióival. Teszt időszak alatt Előfizető hozzá fér az OneCRM Rendszer összes alap moduljához, funkciójához, kivéve a plusz költségtérítés ellenében igénybe vehető funkciókhoz (Pl.: elektronikus számlázás, hírlevélküldés, SMS küldés). Szolgáltató a teszt időszak idejére maximum 5 felhasználói hozzáférést biztosít Előfizető részére. A teszt OneCRM Rendszert bármilyen cég, vállalkozás és magánszemély igénybe veheti, aki jelzi ez irányú szándékát a megfelelő formában. A teszt időszak lejártát követően az OneCRM Rendszer az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő Előfizetői Szerződés megkötését követően, valamint a mindenkori Díjszabásnak megfelelő havi díj Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően használható tovább. Előfizető a teszt időszak alatt az OneCRM Rendszer használatát bármikor felmondhatja, külön indoklás nélkül IGÉNYBEJELENTÉS Előfizető az OneCRM Rendszer használatára, illetve Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését a következő módokon teheti meg: - Írásban ( -ben vagy levélben) - Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán - Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán - Szolgáltató internetes honlapján a kapcsolat-felvételi űrlap segítségével (http://onecrm.hu/megrendeles) 6

7 Az igénybejelentést Előfizetőnek vagy képviselőjének szükséges megtennie, az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásának tudatában. Igénybejelentéskor a következő adatok megadása kötelező: Kapcsolattartó neve cím Cég neve Telefonszám Számlázási adatok (30 napos teszt rendszer igénylése során ezen adatok megadása elhagyható). Amennyiben Előfizető a valóságnak nem megfelelő adatokat közöl, úgy Szolgáltató jogosult az OneCRM Rendszer használatra bocsájtását megtagadni, a hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve az OneCRM Rendszer használatából kizárni ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEJELENTÉS Az írásban tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (lásd pontban). Ezen adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg. Előfizető az igénybe venni kívánt OneCRM Rendszerrel kapcsolatos igénybejelentésre és az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló szándékát bejelentheti írásban, a Szolgáltató internetes elérhetőségén (http://onecrm.hu), címén vagy levelezési címén (1201 Budapest, Vágóhíd u. 4.) keresztül. Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem csatolja a megfelelő iratokat, úgy a Szolgáltató hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja elbírálni, Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának. Amennyiben Előfizető bármely adata az igénybejelentést és az Előfizetői Szerződés aláírását követően megváltozik, Előfizető köteles azt Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 7

8 SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON TETT IGÉNYBEJELENTÉS Előfizető a szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést személyesen, a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán, vagy a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán teheti meg. A személyesen, vagy telefonos ügyfélszolgálaton tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges 3.3. pontban felsorolt adatokat. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg. Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem bocsájtja ügyintéző rendelkezésére a szükséges iratokat, úgy ügyintéző a szükséges iratok pótlására kéri leendő Előfizetőt. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja teljesíteni ezen okok miatt, úgy Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja leendő Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának ONLINE IGÉNYBEJELENTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy igénybejelentését a weblapon található online űrlap kitöltésével jelezze Szolgáltató felé. Előfizető az igénybejelentést az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával, valamint az OneCRM Rendszer megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. Szolgáltató az igénybejelentést követő 1 munkanapon belül hozzáférést biztosít Előfizető részére a teszt OneCRM Rendszer eléréséhez. Az OneCRM Rendszer 30 napos tesztelése teljesen díjmentes és semmilyen kötelezettséggel nem jár Előfizető részére. A teszt időszakot követően Előfizető az OneCRM Rendszert a mindenkori Díjszabásnak megfelelő díj, előre történő megfizetése ellenében használhatja tovább. 8

9 Amennyiben Előfizető a teszt időszakot követően nem fizet elő az OneCRM Rendszer használatára, úgy az automatikusan lekapcsolásra kerül, és nem lesz elérhető Előfizető számára AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Amennyiben az igénybejelentés csak az általános feltételek szerinti szolgáltatást testesít meg, jelen ÁSZF teljes körűen leírja a felhasználást. Amennyiben az igénybejelentésből körvonalazódik, hogy a szolgáltatás az ÁSZF feltételétől eltér (egyedi fizetési feltételek, egyedi modul készítése, stb.) akkor az eltérések pontos meghatározását az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza. Az Egyedi Előfizetői Szerződést a Szolgáltató aláírva 2 példányban küldi el az Előfizetőnek, amelyből az egyik példányt az Előfizetőnek általa aláírva vissza kell juttatnia Szolgáltató részére. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Előfizetőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van, vagy személyes adatait tekintve nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl és erre fény derül. Az Előfizetői Szerződés a következő esetekben jön létre: Előfizetői Szerződésnek Előfizető és Szolgáltató részéről egyaránt történő aláírása, és egyben annak tartalmának elfogadása esetén. Ráutaló magatartással, különösen az OneCRM Rendszer Előfizető által történő használatával. A ráutaló magatartással az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A ráutaló magatartással megkötött Előfizetői Szerződés az OneCRM Rendszer teszt időszakon túli használatával jön létre és lép hatályba. (Ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésnek minősül különösen, ha az Előfizető, a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül veszi igénybe az OneCRM Rendszert. Szolgáltató Bankszámlájára beérkezik az OneCRM Rendszer bérleti díja. Előfizető és ha van ilyen: a Költségviselő az alábbi adatokat köteles megadni Szolgáltatónak az Előfizetői Szerződés megkötésekor: 9

10 Egyéni Előfizető esetén: Előfizető nevét, születési nevét, anyja nevét Előfizető születési helyét és idejét Állandó lakóhelyének címét, postázási címét, Előfizető személyi igazolvány, vagy útlevél számát Ha Szolgáltató kéri, Előfizető bankszámlaszámát Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Előfizető cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát Előfizető székhelyét és postázási címét, Előfizető bankszámlaszámát, Előfizető adószámát Aláírási címpéldányt A Szolgáltató által az igénybejelentést követően meghatározott iratokat és adatokat Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: Kapcsolattartó nevét, címét, beosztását, telefonszámát, címét Az Előfizető által igényelt Szolgáltatás megjelölését Jelen ÁSZF-től való eltéréseket. Az Előfizetői Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a fenti, 3.3. pontokban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni az Előfizetőtől, és ezekről a dokumentumokról másolatot készíteni. A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság köteles a Szolgáltatónak a cégbejegyzési kérelem benyújtását tanúsító okiratot bemutatni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a gazdasági társaság tagjai és vezető tisztségviselői a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 16. -a szerint felelnek a gazdasági társaság, mint előtársaság kötelezettségeiért. A gazdasági társaság bejegyzéséről vagy elutasításáról Előfizető köteles a Szolgáltatót tájékoztatni, amennyiben a Szolgáltató kéri, a szükséges iratok és dokumentumok bemutatásával. Az adatok megadásakor Előfizető nem adhat meg trágár, a jó erkölcsöt vagy jó ízlést sértő szavakat (jelszavakat, felhasználóneveket, címeket, stb.), továbbá köteles a valóságnak 10

11 megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontba ütköző adatok megadása esetén Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja az Előfizetői Szerződés megkötését. Az Előfizető nem veheti igénybe az OneCRM Rendszert olyan vállalkozás, illetve gazdasági tevékenység támogatására, mely illegálisnak, erkölcstelennek vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak minősül, így amennyiben erre fény derül, Szolgáltató jogosult az Előfizető által történő OneCRM Rendszer használatát megtagadni, az Előfizetői Szerződést pedig azonnali hatállyal felbontani ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy az OneCRM Rendszer használatára a weblapon található online űrlap kitöltésével ajánlatot kérjen. Előfizető az ajánlatkérését az OneCRM Rendszer megrendeléséhez szükséges adatok megadásával küldheti el Szolgáltató részére. Az ajánlatkérés a megrendelés véglegesítésekor kerül elküldésre a Szolgáltató felé. Szolgáltató az online adatlapon feladott ajánlat regisztrációja után az Előfizetőt 2 munkanapon belül ben értesíti arról, hogy az ajánlatot nyilvántartásba vette és elkészíti a személyre szabott ajánlatot. Szolgáltató, az ajánlati űrlap kitöltését és elküldését követően az Előfizető által megadott adatokat megvizsgálja és ajánlatot tesz. Az ajánlattétel nem minősül szerződéskötésnek, ez csak az írásbeli ajánlat elfogadását követően, vagyis az Előfizető által az Előfizetői Szerződés aláírását követően jön létre. Az elfogadott árajánlatot követően, a Szolgáltató személyes egyeztetést kísérel meg az Előfizetővel, igényei még teljesebb mértékben történő megvalósítása érdekében. Az online szerződéskötés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén valósul meg: Az ajánlatra adott választ az Előfizető ben elfogadja Előfizető aláírja a Szolgáltatótól kapott ajánlatnak megfelelő Előfizetői Szerződést az OneCRM Rendszer használatáért meghatározott bérleti díj a Szolgáltató 11

12 bankszámlájára megérkezik. Az Előfizető online ajánlatának elutasítását Szolgáltató az ajánlati kötöttség ideje alatt az Előfizető által megadott elérhetőségeken (levélben, ben) közli Előfizetővel, illetve ugyanígy jogosult Szolgáltató az adatok kiegészítését vagy pontosítását kérni. Szolgáltató a fentiekben megkötött Előfizetői Szerződéseket elektronikus módon nyilvántartja, azokról kérésre Előfizetőnek ben díjmentesen évente egyszer másolatot küld, illetve lehetőséget biztosít azok személyes megtekintésére a telephelyen. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződéskötési szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó igazolt költségeit így különösen a társszolgáltatóknak fizetendő díjakat teljes körűen megtéríteni. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megrendelőlap tartalmának az elküldést követő elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. Internet böngészők, Internet kapcsolat) és az Internet hálózat sajátosságai miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli. Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megkötött Előfizetői Szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. Az utólag fizetett szolgáltatások esetében az igénybejelentés Szolgáltató általi visszaigazolását követően a Szolgáltató által megküldött Előfizetői Szerződést Felek írásban kötik meg. 4. ÜGYFÉLKEZELÉS A Szolgáltató az OneCRM Rendszerrel kapcsolatban, előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet. Az Előfizető, általános információkéréssel, számlázással, díjfizetéssel, előfizetői szerződéssel, adatmódosítással, a szolgáltatás nyújtásával, minőségével, a szerződés teljesítésével, vagy egyéb technikai hibabejelentésekkel kapcsolatban keresheti fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Szolgáltató az adatvédelmi elvek mentén működik, így az Előfizető személyes adatainak 12

13 kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató a tevékenységének minden területén maradéktalanul betartja TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 9 órától délután 17 óráig normál tarifával hívható ös telefonszámon. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélszolgálatra érkezett telefonhívásokról hangfelvételt készíteni, a későbbi vitás helyzetek rendezése érdekében. A hangrögzítés tényéről, a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Ha a hívó fél nem szakítja meg a hívást ebben az esetben, úgy hozzájárul a hangrögzítéshez. A Szolgáltató a rögzített hanganyag másolatát Előfizető kérésére, a tárolási időn belül bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított. A hanganyag átvételi elismervény kitöltése nélkül, a hanganyag kiadását a Szolgáltató jogosult megtagadni. A telefonos ügyfélszolgálat a következő ügytípusokban illetékes: általános információ kérés technikai hibabejelentés technikai segítségnyújtás OneCRM Rendszer nyújtásával OneCRM Rendszer minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ingyenes ( es, on-line-os) kapcsolatfelvételi csatornákat is biztosít a panaszok rendezéséhez, az Előfizető által igényelt kártérítésként a telefonköltséget a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti meg ÍRÁSOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Szolgáltató írásos ügyfélszolgálata elektronikus úton a a honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, valamint a 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. szám alatti postázási címen érhető el. 13

14 általános információ kéréssel technikai hibabejelentéssel technikai segítségnyújtással OneCRM Rendszer nyújtásával OnesCRM Rendszer minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban a címen, míg számlázással díjfizetéssel díjhátralékkal kapcsolatban a címen jelentkezhet az Előfizető. A Szolgáltató, a hozzá érkezett megkeresést nyilvántartásba veszi, kézhezvételt követő 30 napon belül kivizsgálja, és az Előfizetőt elektronikus úton tájékoztatja. 5. ELŐFIZETŐI PANASZOK KEZELÉSE A beérkezett panasznak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, ellenkező esetben a Szolgáltató a vizsgálat lefolytatását mindaddig jogosult megtagadni, amíg ezen információkat az Előfizető nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére. Egyéni Előfizető esetén: Ügyfélszám és Ügyfélbiztonsági kód Kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla sorszámát) Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Ügyfélszám és Ügyfélbiztonsági kód Kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla sorszámát). 14

15 Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő előtt nyújtotta be, úgy a vizsgálat lefolytatásáig, mentesül a fizetési kötelezettség alól, és ebben az esetben a Szolgáltató késedelmi kamatot nem számíthat fel, továbbá a késedelmes fizetés miatt a szolgáltatást nem szüneteltetheti. Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő lejártát követően nyújtotta be, úgy a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani a teljesítési határidő, és a számla összeg beérkezése között eltelt időszakra, továbbá a vizsgálat lefolytatásáig Előfizető nem mentesül a fizetési kötelezettség alól. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ügyfélszolgálata kizárólag a 30 napos tesztidőszakukat töltő Előfizetőknek, illetve az aktív OneCRM Rendszerrel rendelkező aktív Előfizetőknek áll a rendelkezésére; vagyis azon Előfizetőknek, akiknek nincs számlatartozásuk, illetve amennyiben korábbi számlatartozás miatt az OneCRM Rendszerük felfüggesztésre került, kizárólag a felfüggesztés feloldását követően. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden további Előfizető ügyének kivizsgálását jogosult megtagadni. 6. DÍJCSOMAGOK, SZÁMLÁZÁS, DÍJFIZETÉS Szolgáltató 30 napos díjmentes teszt időszakot biztosít Előfizető számára, mely időszakot követően az OneCRM Rendszer az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő, Előfizetői Szerződés megkötését követően, valamint a mindenkori Díjszabásnak megfelelő díj Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően használható tovább. Az OneCRM Rendszer bérleti díjának megfizetése attól a naptól kötelező, amikortól lejár a 30 napos ingyenes próbaidőszak. Az online szolgáltatásként bérelhető OneCRM Rendszer rendszeres bérleti díja tartalmazza a szoftver folyamatos üzemeltetését a későbbiekben meghatározottak szerint, továbbá magában foglalja a naponkénti adatmentés elkészítését, és a kiszolgálótól független helyen történő tárolását. A rendszeres bruttó bérleti díj az aktív Felhasználók száma és az igénybe vett funkcionalitás csomag alapján kerül kiszámításra, függetlenül az adott napi tényleges bejelentkezéstől. Aktív Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van az OneCRM Rendszerbe bejelentkezni. 15

16 A bérleti díj tartalmazza az általános forgalmi adót és a kötelező terheket. A bérleti díj tar - talmazza korlátlan számú ügyfél és feladat kezelését, a napi adatmentést, a személyre szabott workshopos oktatást (a rendszer használatát, illetve testreszabását elősegítő, kiscsoportos, 3 alkalmas intenzív elméleti és gyakorlati oktatás), korlátlan számú belépést az OneCRM Rendszerbe, garantált ügyfélszolgálati segítséget. Az Előfizető a befizetést forintban végzi Szolgáltató számlájára. A Szolgáltató a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatti kell érteni többek között a Felhasználónként átlagosan maximum 5 GB dokumentumtár tárhely és 50 MB aktív adatbázis-terület használatát DÍJCSOMAGOK A Szolgáltató által nyújtott bérleti díjakat a mindenkori Díjszabás tartalmazza, egyedi igény alapján készített CRM Rendszer esetében a díjak mértékét az Előfizető és Szolgáltató között létrejövő Egyedi Szolgáltatói Szerződés tartalmazza. A Szolgáltatónak lehetősége van az OneCRM Rendszer díjait az éves hivatalos inflációt követő, de azt meg nem haladó mértékben módosítani. A díjak változását a Szolgáltató 30 nappal a változást megelőzően köteles az Előfizető tudomására hozni. Szolgáltató különbséget tesz általános és akciós díjcsomagok között ÁLTALÁNOS DÍJCSOMAGOK Szolgáltató ezen díjcsomagjait bármely Előfizető igénybe veheti a díjcsomagra vonatkozó Előfizetői Szerződés aláírását követően AKCIÓS DÍJCSOMAGOK Szolgáltató jogosult akciós díjcsomagok nyújtására, mely díjcsomagokat időszakosan bocsátja Előfizetők rendelkezésére. 16

17 A Szolgáltató által nyújtott akciós díjcsomagokat csakis előre meghatározott előfizetői kör veheti igénybe az akciós díjcsomagok feltételbeli követelményeinek és időbeli feltételeinek betartásával. A Szolgáltató által biztosított aktuális akciók és akciós díjak a Szolgáltató honlapján (www.onecrm.hu) érhetőek el A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK A Szolgáltató az Előfizető határozott idejű kötelezettségvállalásáért (hűségvállalás) különböző típusú kedvezményeket nyújthat. A hűségvállalásért cserébe Előfizető és Szolgáltató között határozott idejű szerződés köttetik. Amennyiben az Előfizetői Szerződés határozott időtartama lejár, és Előfizető másképp nem rendelkezik, úgy a határozott idejű szerződés lejártát követő első naptári napon, a szerződés határozatlan időre módosul, a szerződés tartalmának változatlansága mellett. A Szolgáltató által nyújtott konkrét kedvezményeket és azok feltételeit ideértve kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt a Szolgáltató és az Előfizető által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza DÍJFIZETÉS Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésekor köteles az OneCRM Rendszer használati díját előre megfizetni a Szolgáltató részére, melynek összege a Szolgáltató Díjszabásában szerepel. A Díjszabás az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Szolgáltató Díjszabását bármikor egyoldalúan módosíthatja, mely módosításról Szolgáltató minden esetben köteles írásos formában tájékoztatni az Előfizetőt. Amennyiben Előfizető meg kívánja tekinteni a Szolgáltató által meghatározott Díjszabást, úgy Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azt, vagy Előfizető megtekintheti Szolgáltató weboldalán. Előfizető minden esetben előre meghatározott számlázási ciklus szerint köteles rendezni számláit, mely számlázási ciklust Szolgáltató bármikor módosíthatja. Szolgáltató a számlázási ciklus módosításáról Előfizetőt 30 nappal a módosítást megelőzően tájékoztatja. Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor az OneCRM Rendszer igénybevételéért előre meg kell fizetnie az adott szolgáltatás díjszabásban szereplő díját. A díjszabásban 17

18 szereplő díj előre meg nem történő kifizetése esetében Szolgáltató nem teszi lehetővé OneCRM Rendszer igénybevételét Előfizető számára. Előfizető kötelessége, hogy az OneCRM Rendszer Szolgáltató Díjszabásában megszabott mindenkori díját havi előfizetési díj formájában minden hónapban megfizesse az aktuális számlán szereplő fizetési határidőre és összegben. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártakor a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza (felfüggessze). Az OneCRM Rendszer bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek, azonban a Felhasználó kérésére történő felfüggesztés esetén a felfüggesztési időszakban nem kerül számlázásra a rendszer. Előfizető részéről az OneCRM Rendszer használati díjának rendezése a Szolgáltató által havonta kiküldésre kerülő számlák alapján történik. A fizetendő díjak mértéke annak függvénye, hogy Előfizető mely OneCRM Rendszer csomagot választotta. Nem havi díjas Szolgáltatások esetében is (Pl.: egyedi OneCRM Rendszer fejlesztése) Előfizető köteles a Szolgáltató által kibocsájtott számlán feltüntetett esedékes teljes összeget a számlán feltüntetett fizetési határnapig Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltató az aktuális havi számlát elektronikus úton küldi meg Előfizető elektronikus címére, mely címet az Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető adott meg. A Szolgáltató által kiküldött számlák és értesítések azon a napon tekintendőek kézbesítettnek, mely napon a kézbesítési visszaigazolás megérkezik Szolgáltató részére. Abban az esetben, ha Előfizető postai úton tart igényt a számlára, úgy azt jelezni köteles az Előfizetői Szerződés megkötése pillanatában, vagy az egyes számlázási időszakok vége előtt legalább 30 nappal, elektronikus formában az címre. Szolgáltató részéről a papír alapú számla vagy értesítések kiküldése az Előfizető által megadott levelezési címre történik. A Szolgáltató által az Előfizető részére postai úton kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 7. napon tekintendőek kézbesítettnek. Szolgáltató részéről az Áfás számla kiállítása és megküldése csakis postai úton történik az 18

19 Előfizető levelezési címére és nevére. Szolgáltatónak kizárólag magyarországi postai levelezési címre áll módjában Áfás számlát küldeni DÍJFIZETÉS MÓDJAI banki átutalás személyes befizetés postai átutalás online bankkártyás fizetés ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS VÁSÁRLÁSI/FIZETÉSI FELTÉTELEI Mivel a Szolgáltató harmadik félnek adja át a Szolgáltatás megrendelése során Előfizető által megadott Megrendelési adatokat, ezért az Előfizetőnek a Tranzakció indítása érdekében feltétlenül szükséges elfogadnia a következő Adattovábbítási nyilatkozatot: Elfogadom, hogy az Onesoft Hungary Kft.,1201 Budapest Vágóhíd utca 4. által az onecrm.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út ), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK NAPJA postai átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg banki átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a befizetett összeget készpénzes befizetés esetén: az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét készpénzben kiegyenlíti banki ATM-automatán keresztül történő befizetés esetén: amikor a bank sikeresen megterheli az ügyfél számláját az adott összeggel Online bankkártyás fizetés esetén a számla kiegyenlítésének napja az a nap, amikor az Előfizető a Szolgáltató internetes honlapján online bankkártyás fizetéssel a számlát kiegyenlítette. 19

20 6.4. FIZETŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA Szolgáltató minden további nélkül jogosult Előfizető fizetőképességét, okmányainak valódiságát megvizsgálni, és Előfizetőtől ezt az igényt segítő okmányokat elkérni. Előfizető köteles tűrni a Szolgáltató ilyen irányú kéréseit, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szerződéskötést megtagadni ELŐLEGFIZETÉS KÉRÉSE A Szolgáltató az Előfizetőtől bármikor kérhet előleget (elsősorban egyedi CRM Rendszer fejlesztésekor), melynek összegéről saját belátása szerint dönthet. Amennyiben a Szolgáltató ilyen előleg befizetését kéri, annak jogcímét a befizetéskor feltétlenül megjelöli. Az ily módon befizetett előleg összege az aktuális számla végösszegéből levonásra kerül, azaz az előleg mértékével csökken a számla végösszege DÍJ TÚLFIZETÉS Díjtúlfizetés akkor keletkezik, ha Előfizető a számlán szereplő összegen felül, szándékától függetlenül további összeget fizet be (pl. több számlafizetési módon történő fizetés). Amennyiben Előfizető több lejárt határidejű számlával is rendelkezik, úgy Szolgáltató a legrégebben lejárt határidejű számlához köti a túlfizetés összegét, kivéve, ha Előfizető másképp nem rendelkezik. Amennyiben előfizető lejárt határidejű számlával nem rendelkezik, - eltérő megállapodás hiányában - Szolgáltató jogosult az Előfizető következő számláján jóváírni a túlfizetés összegét. Amennyiben Előfizető más módon igényli a túlfizetés összegének visszafizetését, úgy Előfizető köteles megtéríteni Szolgáltató irányába a visszafizetéssel járó összes felmerülő költséget (Pl.: adminisztrációs költségek, banki költségek). Szolgáltató ezen költségeket jogosult vagy levonni a keletkezett túlfizetés összegéből, vagy kiszámlázni azt a következő számlában A SZÜKSÉGESNÉL KEVESEBB DÍJ BEFIZETÉSE 20

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére Hatályos: Budapest, 2014. október 1-től. Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai... 3 A Szolgáltató magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek QuickCRM Projektkezelő rendszer használatához Érvényes 2016. december 01-től Szolgáltató Név: Virtualcom Szoftverház Kft. Székhely: Ügyvezető: Madarász Endre Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az EuCargo Flotta Kft. (továbbiakban Forteam) A cég rövidített elnevezése: EuCargo Flotta Kft. A cég elnevezése:

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Audit and Account Szolgáltatások Kft. (1184 Budapest, Építő utca 2. 1/1.; Cg. 01-09-994922) által üzemeltetett

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Tárhely Bérleti Szerződés

Tárhely Bérleti Szerződés Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK G. MELLÉKLET A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szolgáltatásainak kedvezményes feltételeire vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1. Okos csomag akció... 2 1.1 Igénybe vételének feltételei...

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. Oláh Gábor egyéni vállalkozó (Oláh Gábor, 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Webshop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.; Cg. 09-09-024017) által üzemeltetett online szolgáltatásként

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben