A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

2 1. Független könyvvizsgálói jelentés

3

4 2. Konszolidált éves beszámoló 2005

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 1051 Budapest, Nádor u. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság i konszolidált éves beszámolójához Budapest, május

14 1. Általános kiegészítések A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása 4 Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről Leányvállalatok bemutatása Leányvállalatok tevékenysége Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok tevékenysége Társult vállalkozások Társult vállalkozások tevékenysége A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A társult vállalkozások körében bekövetkezett tárgyévi változások A konszolidációs kör tárgyévi változásainak hatása Számviteli politika A számviteli politika lényeges elemeinek összefoglalása A konszolidált éves beszámoló Számviteli alapelvek Külföldi pénznemben fennálló eszközök és források értékének átszámítása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok Követelések Immateriális javak és tárgyi eszközök Készletek Kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek A konszolidáció alapelvei A konszolidációs kör kialakítása Mentességek Előkészítő lépések A konszolidációba történő első bevonás időpontja Leányvállalatok tőkekonszolidációja Leányvállalatok adósságkonszolidációja Leányvállalatok hozam-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok és társult vállalkozások konszolidációja Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások figyelembe vétele Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak és tárgyi eszközök 38

15 3.10 Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Általános tartalék Leányvállalati saját tőke változás Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonos részesedése Devizamérleg A konszolidált mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kamat bevételek és ráfordítások Kapott (járó) és fizetett (fizetendő) díjak és jutalékok Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei és ráfordításai Befektetési szolgáltatás bevételei és ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások Általános igazgatási költségek Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás követelések után, kockázati céltartalékképzés és felhasználás a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás részesedések után Rendkívüli eredmény Általános tájékoztató kiegészítések Betétvédelmi alap Valódi penziós ügyletek Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések Veszélyes hulladékok Támogatások Kamatswap ügyletek Függő és jövőbeni kötelezettségek 60 2

16 5.8 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb események Egyéb tájékoztató adatok Mellékletek 63 3

17 1. Általános kiegészítések 1.1 A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: Részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: A Bank vezérigazgatói: Gazdasági és Közlekedési Miniszter Erős János (lakhely: Budapest) Czirják Sándor (lakhely: Budapest) Részvények száma, névértéke: A névre szóló törzsrészvények értéke: ,-Ft, amely db ,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység. Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: A bank információs honlapja: 973/1997/F A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt., Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság. 4

18 A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás mft alaptőkével és mft tőketartalékkal, összesen mft saját vagyonnal történt. A társaság július 1-től december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. sz. felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) életre hívta és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot, illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézetként, az egyetlen hazai fejlesztési bankként folytatta tevékenységét. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény), az Alapító Okirat rendelkezései, valamint a Bank Stratégiája határozzák meg. Az MFB Rt. az MFB törvény alapján az alábbi pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; az MFB törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Rt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik; kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; hitelreferencia szolgáltatása; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység pénzügyi szolgáltatás közvetítése. 5

19 Egyéb szolgáltatások Az MFB Rt. külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott, a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen : a támogatott pályázatok kezelését, döntés-előkészítést, pénzügyi lebonyolítást, monitoring végzését, a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, tanácsadást, valamint egyéb, a fentiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat. Az MFB Rt. főbb mutatószámai A Bank jegyzett tőkéje, saját tőkéje és mérlegfőösszege milliárd Ft Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőösszeg Jegyzett tőke 87,6 87,6 87,6 87,6 Saját tőke 92,3 100,2 105,5 113,5 Mérlegfőösszeg 507,8 533,9 605,8 779,4 milliárd Ft 6

20 A Bank külföldi számlavezetői ABN-AMRO Bank New York, USA Commerzbank AG Frankfurt, Németország Bank Austria Bécs, Ausztria Euroclear Brüsszel, Belgium Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán Royal Bank of Scotland London, UK Zuercher Kantonalbank Zürich, Svájc Tagság hazai és nemzetközi szervezetekben Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hitelgarancia Rt Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Országos Betétbiztosítási Alap European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége European Investment Fund (EIF) 1 Európai Befektetési Alap 1 Club of Institutions in the European Union Specialising in Long-Term Credit (ISLTC) Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek Klubja Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara International Capital Market Association (ICMA) Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) Európai Magántőke és Kockázati Tőke Szövetség júliusától az MFB Rt. 0,25 %-os részesedéssel rendelkezik az EIF-ben, mint tagszervezet 7

21 Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A év eseményei közül az alábbiak voltak a legfontosabbak: A Bank működését befolyásoló főbb események o o o o o o A évi Költségvetési törvény a hatékonyabb és rugalmasabb működés érdekében - jelentősen emelte az MFB Rt. forrásbevonására és árfolyam-garanciájára vonatkozó kereteket (éven túli forrásbevonás: 2004: 800 mrdft, 2005: mrdft; készfizető kezesség, bankgarancia: 2004: 200 mrdft, 2005: 400 mrdft; Forrásoldali árfolyamgarancia-keret: 2004: 530 mrdft, 2005: 900 mrdft). Az Országgyűlés június 27-i ülésén módosította az MFB Rt.-ről szóló törvényt. A módosítások elemei a következők voltak: fejlesztési célú hitelnek, illetve kölcsönnek minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszközigény finanszírozása és lehetővé vált a beruházást terhelő ÁFA finanszírozása, valamint az MFB tartós tulajdonában levő gazdasági társaságok részére tagi kölcsön nyújtása. a törvény mellékletében szereplő, 100 %-ban MFB tulajdonú társaságok köre kibővült a Beszállítói Befektetői Rt.-vel (a Bank közvetett tulajdona a Corvinus Rt. leányvállalataként). Az MFB törvény november 19-i módosítása lehetővé tette a Bank számára, hogy 100 %-os tulajdonrészt szerezzen a Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő ZRt-ben, valamint a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő ZRt-ben. Az 1041/2005. (V.5.) Kormányhatározat szerint a Bank - a programok jobb átláthatósága és kezelhetősége érdekében - az eddig működő hitelprogramjait továbbá új programcélokat is meghirdetve a Sikeres Magyarországért Hitelprogramokba vonta össze. A Moody s nemzetközi hitelminősítő ügynökség 2005-ben is megerősítette a Bank előző évi minősítését. A minősítés eredményeként Bankunk A1, az ország szuverén adósi besorolásával megegyező besorolást megtartotta. A évben az elfogadott 3 éves új informatikai stratégiának megfelelően tovább folytatódott az SAP rendszer fejlesztése I. negyedévében befejeződött a CML II. fázisa, az év második felében megkezdődött a CML III. fejlesztési fázis (elsősorban a hitelezési és kockázatkezelési tevékenységhez kapcsolódó funkciók és nyilvántartások fejlesztése). A Bank üzletmentével kapcsolatos főbb események o A kormányhatározatnak megfelelően az MFB átalakította hitelprogramjainak rendszerét. A Bank hitelezési tevékenységében a Sikeres Magyarországért Hitelprogramok bevezetésével áttekinthetőbb hitelstruktúra alakult ki. A Bank a közvetlen hitelezés mellett a kereskedelmi bankokon keresztül megvalósuló refinanszírozási tevékenységét kívánta erőteljesebben bővíteni, fejleszteni. A hitelprogramok összevonását, átalakítását követően a Bank 4 hitelprogram keretében fogad be kérelmeket. A Bank élő hitelprogramjai az alábbiak: 8

22 o "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram 2. Az összes hitelprogram keretében befogadott kérelmek száma db, értéke meghaladta a 258 milliárd Ft-ot. Az év végéig a Bank db, közel 197 milliárd Ft összértékű kérelmet hagyott jóvá az egyes programok meghirdetése óta. Az MFB a bankról szóló törvényben meghatározott társaságok 100 %-os tulajdonosaként olyan bankcsoport vezető bankja kíván lenni, amely teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtásával képes kiszolgálni a potenciális ügyfeleket. A bankcsoporton belüli többes tulajdonlás elkerülése miatt a Bank megvásárolta Corvinus Rt. EximBank Rt. és Mehib Rt. tulajdonában lévő, összesen 2,4 milliárd Ft értékű részvényeit. Ezen kívül 5 milliárd Ft összegben tőkét emelt a társaságban az összefoglalóban említett tőkebefektetési alap létrehozására. A Bank augusztus hónapban a Corvinus Rt. részére értékesítette a Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Rt.- ben lévő részesedését. o Az MFB a közösségi forrásokból (Strukturális Alapok), illetve az elkülönített nemzeti forrásokból (költségvetési célelőirányzatok, állami pénzalapok) finanszírozott uniós és hazai támogatási programok végrehajtásában vesz részt. E tevékenység jogi keretét a Strukturális Alapok kezelésére vonatkozó kormányrendeletek és az egyes támogatási programokat működtető minisztériumok (GKM, Turisztikai Hivatal, FMM) MFB-vel kötött megbízási szerződései alkotják. o Az MFB 2005-ben összesen 514 millió EUR összegű hitelfelvételt hajtott végre (A megkötött, de nem lehívott hitelkeret-megállapodásokkal együtt a forrásbevonás volumene 685 millió EUR volt). A forrásportfolió súlyozott átlag-futamideje 6,51 év, kamatozása EURIBOR+0,115% p.a. A bevont összeg instrumentumok szerinti megoszlása a következő volt: 39 % szindikált hitel, 32 % intézményi hitelek, 29 % értékpapírosított hitelek. A Bank évi forrásbevonási tevékenysége a piaci forrásköltséggel összevetve versenyképes árazású forrásokat biztosított az MFB számára. A gazdálkodás, a jogszabályi megfelelőség és törvényesség betartásának vizsgálata o o decemberében kezdte meg a vizsgálatát az APEH. A és évre vonatkozóan lefolytatott átfogó, minden adónemre kiterjedő vizsgálat augusztusában átadott jegyzőkönyvvel zárult le, melyet a Bank nem kifogásolt meg. A vizsgálat kisösszegű (15 mft) adókülönbözetet állapított meg decemberében kezdte meg az Állami Számvevőszék a átfogó, évekre vonatkozó vizsgálatát, mely a mérlegkészítésig nem zárult le év végi Kormányhatározat alapján meghirdetése január 16-án történt 9

23 1.1.2 Leányvállalatok bemutatása A konszolidációba leányvállalatként - teljeskörűen - bevont társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Corvinus Nemzetközi Befektetési zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Export-Import Bank zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Exporthitel Biztosító zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Követeléskezelő zrt Budapest, Henger u. 2/B. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Közmű zrt Budaörs, Ébner György köz 4. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 100,00% 74,95 % 74,94 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,95 % 74,94 % 100,00% 100 % 100 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk Leányvállalatok tevékenysége Corvinus Nemzetközi Befektetési zrt. A társaság célja a magyar vállalatok nemzetközi integrációjának segítése, kereskedelmi-, gazdasági-kapcsolatok fejlesztésének ösztönzése. Magyar Export-Import Bank zrt. A bank tevékenységének célja a magyar exportőrök külpiaci megjelenésének banki eszközökkel történő elősegítése az exportügyletekhez kapcsolódó hitelezési, garanciavállalási és kockázat-megosztási lehetőségek biztosítása révén, valamint olyan importügyletek finanszírozása által, melyek az exportteljesítmények bővülését segítik elő. 10

24 Magyar Exporthitel Biztosító zrt. A biztosító tevékenységi köre az állam megbízásából kizárólagos jogon végzett nem piacképes (nem viszontbiztosítható /politikai/), és a piacképes (viszontbiztosítható /kereskedelmi/) kockázatú exporthitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás, valamint a belföldi biztosításra, illetve az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatásra terjed ki. Magyar Követeléskezelő zrt. A társaság lejárt követelések kezelését és faktoring tevékenységet végez. A társaság egy évi jogszabály módosítás révén újra pályázat nélkül vehet át APEH követeléseket. Az APEH-hal a felszámolás, illetve a végelszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követelések engedményezésére kötött szerződést a társaság. Magyar Közmű zrt. A társaság projekt-előkészítést, pályázatírást és projektgondozási tevékenységet végez júniusától a Magyar Közmű Rt. szolgáltatásai között megjelent a hazai és uniós pályázatok készítése önkormányzati és egyéb szervezetek, illetve gazdasági társaságok részére. A társaság 2006-ban beolvad a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt.-be. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. A társaság tevékenységi körébe tartozik az ingatlanforgalmazás, barnamezős ingatlan beruházás, ingatlan beruházás, eladás, bérbeadás, üzemeltetés, kezelés, valamint üzletviteli tanácsadás és egyéb gazdasági szolgáltatás. 11

25 1.1.3 Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok A konszolidációba mentesített leányvállalatként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: a., Végelszámolás vagy felszámolási eljárás miatt mentesített társaságok: Vállalkozás neve, székhelye CW-Abwicklungs AG. (I.a.) 1010 Wien, Doblhoffgasse 9. Tulajdonos : Magyar Követeléskezelő Rt. Defend Security Kft. V.a Budapest, Telek u. 5. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. D-Park Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Melcom-Ing Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Trewin Kft. V.a. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Trewin Vagyonkezelő Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csoportra jutó tulajdoni arány 100,00 % 60,00 % 100,00% 100 % 60 % 100,00 % 100,00% 93,48 % 6,52 % 100,00% 100 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) b., Jegyzett tőke nagysága alapján mentesített társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Lacto-Csík S.A. Románia, Csatószeg Tulajdonos : Corvinus Rt. Motor-Force Impex Srl. Románia, Kolozsvár, Unirii u. 5/39. Tulajdonos : Corvinus Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 50,71 % 57,80 % 50,71 % 57,80 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

26 Vécsei 2005 Ingatlanforgalmazási Kft Budapest, Vécsey u. 4. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100,00 % 100,00 % Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk. A lényegesség elve - jegyzett tőke nagysága - alapján teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok jegyzett tőkéjét az 1. számú melléklet tartalmazza Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok tevékenysége CW Abwicklungs (I.a.) A társaság végelszámolás alatt áll, jelenleg gazdasági tevékenységet nem folytat. Defend Security Kft. V.a A társaság tevékenysége az őrzés-védelem, magánnyomozás, pénzfeldolgozás, pénzszállítás. A társaság január 1-től végelszámolási eljárás alá került. D-Park Kft. V.a. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási és ingatlanhasznosítási tevékenység. Lacto-Csík S.A. A vállalkozás alaptevékenysége szarvasmarha tenyésztés. Melcom-Ing Kft. V.a. A társaság tevékenységi köre ingatlanforgalmazás, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. A társaság évben üzleti tevékenységet nem folytatott. Motor-Force Impex Srl. Kereskedelmi vállalkozás, ipari, kertészeti és erdészeti gépeket forgalmaz. Trewin Kft. V.a. A társaság fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás. A társaság június 30-tól tevékenységet nem folytat. Vécsei 2005 Ingatlanforgalmazási Kft. A társaság fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás. A társaság év folyamán egy Alapítói határozat értelmében a Bankba kerül beolvasztásra. 13

27 1.1.4 Társult vállalkozások A konszolidációba társult vállalkozásként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Albertfalva Üzletközpont Kft Bp., Bartók Béla út Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Aranykapu zrt Kunfehértó, IV. Körzet 6. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Beszállítói Befektető Rt Budapest, Baross u Tulajdonos : Corvinus zrt. Budai Egészségközpont Kft Budapest, Nagy Jenő u. 8. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bükkszéki Sport- és Gyógyhotel Kft Bükkszék, Gyógyüdülő Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Civil Biztonsági Szolgálat zrt Budapest, Petzvál J. u. 56. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Construktőr Kft Budapest, Komáromi u. 17/C. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csepeli Lakásfejlesztő Rt Budapest, Gyepsor utca 1. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csépány és Társai Konzervipari Kft Gyöngyös, Karácsondi u. 1/A. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 49,00 % 48,94 % 49,00 % 49,00 % 48,94 % 49,00 % 49,00 % 48,98 % 48,72 % 48,87 % 49,00 % 48,62 % 49,00 % 48,98 % 48,72 % 48,87 % 49,00 % 48,62 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

28 Vállalkozás neve, székhelye Debreceni Hús Rt. * 4301 Debrecen, Holló L. sétány Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Egressy Ingatlanberuházó Rt Budapest, Hermina út 17. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Firebird-Füredi Kapu Kft Debrecen, Pacsirta u Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Ganz Transelektro Villamossági zrt. ** 1061 Budapest, Király u. 16. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Grafika Press Rt Budapest, Monori út 1-3. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Hotel Egerszalók zrt Budapest, Őzgida u. 15/9. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Hunguest Hotels Montenegro Montenegro, Herceg Novi, ul. Sveta Bubala bb. Tulajdonos : Corvinus zrt. Intergas Hungária zrt Budapest, Fertő u. 14. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Immo-Invest 21 Kft Budapest, Baross tér 18. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Keresztúri Ingatlanfejlesztő Rt Budapest, Borsó u. 73. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt.* 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 49,00 % 48,91 % 48,95 % 41,98 % 48,98 % 20,00 % 44,50 % 48,78 % 49,00 % 48,98 % 47,85 % 49,00 % 48,91 % 48,95 % 41,98 % 48,98 % 20,00 % 44,50 % 48,78 % 49,00 % 48,98 % 47,85 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

29 Vállalkozás neve, székhelye Megatrend Romania SRL. Kolozsvár, Clabucet u. 4/a. Tulajdonos : Corvinus zrt. Organica zrt Budapest, Tűzoltó u. 59. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Pólus Palace zrt Göd, Kádár u. 49. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Salina Invest S.A. Marosvásárhely, Tiretulni u. 2. Tulajdonos : Corvinus zrt. Stúdió 96 zrt Miskolc, Tüzér u. 1/A. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Szalók Holding zrt Eger, Vörösmarty u. 14. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Telepes Projekt Kft Budapest, Telepes u. 59. P/1. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Victoria Gem Kft.** 2083 Solymár, Panoráma u. 73. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 39,38 % 48,97 % 48,99 % 43,51 % 49,00 % 39,38 % 48,97 % 48,99 % 43,51 % 49,00 % 48,93 % 48,93 % 48,78 % 48,78 % 48,78 % 48,78 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) * A megjelölt társaságok a konszolidált éves beszámolójuk alapján kerültek a konszolidációba bevonásra, valamint a táblázatban bemutatott számok a társaságok arányos konszolidált saját tőke adatain alapulnak, csökkentve a külső tulajdonosok részesedéseivel. ** Tekintettel arra, hogy a megjelölt társaság - a Bank konszolidált beszámoló készítése során figyelembe vehető határidőig évi auditált éves beszámolója nem készült el, ezért a konszolidációba történő bevonásra a társaság utolsó rendelkezésre álló auditált éves beszámolója (2004) alapján került sor, összhangban a Számviteli törvény előírásaival. Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a társult vállalkozásoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk Társult vállalkozások tevékenysége Albertfalva Üzletközpont Kft. A társaság tevékenységi körébe tartozik az ingatlan beruházás, ingatlan bérbeadás, ingatlankezelés és üzletviteli tanácsadás. 16

30 Aranykapu zrt. Borászati melléktermékek feldolgozásával foglalkozó nagyüzem. Beszállítói Befektető Rt. A társaság tőkebefektetéseket hajt végre vállalkozásokban, amelyek tevékenysége erősíti a beszállítói kapcsolatokat, a környezetvédelmi szempontok érvényesítését és a regionális gazdaságfejlesztést. Budai Egészségközpont Kft. A társaság egy magán egészségügyi intézmény. Bükkszéki Sport- és Gyógyhotel Kft. A társaság majd a beruházás befejeztével gyógyszálló üzemeltetéssel foglalkozik. Civil Biztonsági Szolgálat zrt. A társaság alaptevékenysége az őrzés-védelem. Construktőr Kft. A társaság V. kerületi tömb-rehabilitációt hajt végre. Csepeli Lakásfejlesztő Rt. A társaság csepeli ingatlanfejlesztéssel foglalkozik. Csépány és Társai Konzervipari Kft. A társaság zöldség és gyümölcs feldolgozással és tartósítással foglalkozik. Debreceni Hús Rt. A társaság húsfeldolgozással és értékesítéssel foglalkozik. Egressy Ingatlanberuházó Rt. A társaság fő tevékenysége a lakókomplexumok építése. Firebird-Füredi Kapu Rt. Ingatlanforgalmazás, ingatlankezelés, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, valamint ingatlanügynöki tevékenységgel foglalkozó vállalkozás. Ganz Transelektro Villamossági zrt. A társaság alaptevékenysége a villamos motor, áramfejlesztő, valamint áramelosztó, - szabályozó készülékek, és fémszerkezetek gyártása. Grafika Press Rt. Nyomdaipari termékek előállítása. Hotel Egerszalók zrt. A társaság fő tevékenységi körébe a szállodai szolgáltatás és az ingatlanforgalmazási tevékenység tartozik. Hunguest Hotels Montenegro Szállodaüzemeltetési feladatokat lát el. 17

31 Intergas Hungária Kft. A társaság fő tevékenysége energiahordozó nagykereskedelem. Immo-Invest 21 Kft. A társaság fő tevékenysége a lakókomplexumok építése a XI. kerületben. Keresztúri Ingatlanfejlesztő Rt. Az Rt. alakulásának célja a Budapest XVII. Kerület es utcák által határolt területen történő ingatlanfejlesztés megvalósítása. Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. Viziszárnyas és baromfifeldolgozás és értékesítés. Megatrend Romania SRL A cég információs rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére szakosodott. Organica zrt. A társaság ipari és kommunális szennyvíztisztítók építésével és üzemeltetésével, valamint kárelhárítással foglalkozik. Pólus Palace zrt. Szálloda és golfpálya üzemeltetése, konferenciák rendezése. Salina Invest S.A. Vagyonkezelő cég, amely azon kívül, hogy a Balneoclimaterica S.A. részvényeit 93,98 %- ban birtokolja, érdemi tevékenységet nem végez. Stúdió 96 zrt. Nyomdaipari termékek előállítása. Szalók Holding zrt. Szálloda és gyógyfürdő létesítése és üzemeltetése. Telepes Projekt Kft. A társaság fő tevékenysége lakóingatlanok építése és értékesítése. Viktória Gem Kft. A cég ékszer nagykereskedelmi és oktatási tevékenységet végez. A konszolidációba, mint társult vállalkozások évben először került volna bevonásra a Diószeghy Udvar Kft., mely társaság nem tudta az elfogadott éves beszámolóját a Bank rendelkezésére bocsátani a konszolidációs munkálatok lezárásáig. Tekintettel arra, hogy a Bank évben lett közvetett tőkeemelések útján tulajdonos a társaságokban, a társaság utolsó éves beszámolója alapján történő bevonása nem értelmezhető. 18

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés

Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés Nem konszolidált Pénzügyi Jelentés KÉSZÜLT A NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZABVÁNYOK ALAPJÁN 1997. december 31. Független könyvvizsgálói jelentés A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. tulajdonosainak: Elvégeztük

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezetségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben