A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése"

Átírás

1 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

2 1. Független könyvvizsgálói jelentés

3

4 2. Konszolidált éves beszámoló 2005

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 1051 Budapest, Nádor u. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság i konszolidált éves beszámolójához Budapest, május

14 1. Általános kiegészítések A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása 4 Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről Leányvállalatok bemutatása Leányvállalatok tevékenysége Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok tevékenysége Társult vállalkozások Társult vállalkozások tevékenysége A konszolidációs kör tárgyévi változásai A teljeskörűen bevont leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok körében bekövetkezett tárgyévi változások A társult vállalkozások körében bekövetkezett tárgyévi változások A konszolidációs kör tárgyévi változásainak hatása Számviteli politika A számviteli politika lényeges elemeinek összefoglalása A konszolidált éves beszámoló Számviteli alapelvek Külföldi pénznemben fennálló eszközök és források értékének átszámítása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok Követelések Immateriális javak és tárgyi eszközök Készletek Kötelezettségek Mérlegen kívüli tételek A konszolidáció alapelvei A konszolidációs kör kialakítása Mentességek Előkészítő lépések A konszolidációba történő első bevonás időpontja Leányvállalatok tőkekonszolidációja Leányvállalatok adósságkonszolidációja Leányvállalatok hozam-ráfordítás és közbenső eredmény konszolidációja Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok és társult vállalkozások konszolidációja Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások figyelembe vétele Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak és tárgyi eszközök 38

15 3.10 Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Általános tartalék Leányvállalati saját tőke változás Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonos részesedése Devizamérleg A konszolidált mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Kamat bevételek és ráfordítások Kapott (járó) és fizetett (fizetendő) díjak és jutalékok Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei és ráfordításai Befektetési szolgáltatás bevételei és ráfordításai Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye Egyéb bevételek és ráfordítások Általános igazgatási költségek Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás követelések után, kockázati céltartalékképzés és felhasználás a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés képzés és értékvesztés visszaírás részesedések után Rendkívüli eredmény Általános tájékoztató kiegészítések Betétvédelmi alap Valódi penziós ügyletek Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések Veszélyes hulladékok Támogatások Kamatswap ügyletek Függő és jövőbeni kötelezettségek 60 2

16 5.8 A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb események Egyéb tájékoztató adatok Mellékletek 63 3

17 1. Általános kiegészítések 1.1 A konszolidációba bevonásra kerülő társaságok bemutatása Anyavállalat - MFB Rt. bemutatása A társaság neve: Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: Részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: A Bank vezérigazgatói: Gazdasági és Közlekedési Miniszter Erős János (lakhely: Budapest) Czirják Sándor (lakhely: Budapest) Részvények száma, névértéke: A névre szóló törzsrészvények értéke: ,-Ft, amely db ,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris tevékenység, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység. Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: A bank információs honlapja: 973/1997/F A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt., Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság. 4

18 A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27-én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. A Társaság december 1-én kezdte meg működését. Az alapítás mft alaptőkével és mft tőketartalékkal, összesen mft saját vagyonnal történt. A társaság július 1-től december 31-ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. sz. felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) életre hívta és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot, illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézetként, az egyetlen hazai fejlesztési bankként folytatta tevékenységét. A Bank január 1-től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB törvény), az Alapító Okirat rendelkezései, valamint a Bank Stratégiája határozzák meg. Az MFB Rt. az MFB törvény alapján az alábbi pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzügyi lízing; az MFB törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Rt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik; kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; hitelreferencia szolgáltatása; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység pénzügyi szolgáltatás közvetítése. 5

19 Egyéb szolgáltatások Az MFB Rt. külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott, a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen : a támogatott pályázatok kezelését, döntés-előkészítést, pénzügyi lebonyolítást, monitoring végzését, a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, tanácsadást, valamint egyéb, a fentiekben felsorolt tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat. Az MFB Rt. főbb mutatószámai A Bank jegyzett tőkéje, saját tőkéje és mérlegfőösszege milliárd Ft Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőösszeg Jegyzett tőke 87,6 87,6 87,6 87,6 Saját tőke 92,3 100,2 105,5 113,5 Mérlegfőösszeg 507,8 533,9 605,8 779,4 milliárd Ft 6

20 A Bank külföldi számlavezetői ABN-AMRO Bank New York, USA Commerzbank AG Frankfurt, Németország Bank Austria Bécs, Ausztria Euroclear Brüsszel, Belgium Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán Royal Bank of Scotland London, UK Zuercher Kantonalbank Zürich, Svájc Tagság hazai és nemzetközi szervezetekben Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Hitelgarancia Rt Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Országos Betétbiztosítási Alap European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége European Investment Fund (EIF) 1 Európai Befektetési Alap 1 Club of Institutions in the European Union Specialising in Long-Term Credit (ISLTC) Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek Klubja Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis- és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara International Capital Market Association (ICMA) Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség European Private Equity & Venture Capital Association (EVCA) Európai Magántőke és Kockázati Tőke Szövetség júliusától az MFB Rt. 0,25 %-os részesedéssel rendelkezik az EIF-ben, mint tagszervezet 7

21 Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A év eseményei közül az alábbiak voltak a legfontosabbak: A Bank működését befolyásoló főbb események o o o o o o A évi Költségvetési törvény a hatékonyabb és rugalmasabb működés érdekében - jelentősen emelte az MFB Rt. forrásbevonására és árfolyam-garanciájára vonatkozó kereteket (éven túli forrásbevonás: 2004: 800 mrdft, 2005: mrdft; készfizető kezesség, bankgarancia: 2004: 200 mrdft, 2005: 400 mrdft; Forrásoldali árfolyamgarancia-keret: 2004: 530 mrdft, 2005: 900 mrdft). Az Országgyűlés június 27-i ülésén módosította az MFB Rt.-ről szóló törvényt. A módosítások elemei a következők voltak: fejlesztési célú hitelnek, illetve kölcsönnek minősül a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszközigény finanszírozása és lehetővé vált a beruházást terhelő ÁFA finanszírozása, valamint az MFB tartós tulajdonában levő gazdasági társaságok részére tagi kölcsön nyújtása. a törvény mellékletében szereplő, 100 %-ban MFB tulajdonú társaságok köre kibővült a Beszállítói Befektetői Rt.-vel (a Bank közvetett tulajdona a Corvinus Rt. leányvállalataként). Az MFB törvény november 19-i módosítása lehetővé tette a Bank számára, hogy 100 %-os tulajdonrészt szerezzen a Tőkepartner Befektetési és Vagyonkezelő ZRt-ben, valamint a Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő ZRt-ben. Az 1041/2005. (V.5.) Kormányhatározat szerint a Bank - a programok jobb átláthatósága és kezelhetősége érdekében - az eddig működő hitelprogramjait továbbá új programcélokat is meghirdetve a Sikeres Magyarországért Hitelprogramokba vonta össze. A Moody s nemzetközi hitelminősítő ügynökség 2005-ben is megerősítette a Bank előző évi minősítését. A minősítés eredményeként Bankunk A1, az ország szuverén adósi besorolásával megegyező besorolást megtartotta. A évben az elfogadott 3 éves új informatikai stratégiának megfelelően tovább folytatódott az SAP rendszer fejlesztése I. negyedévében befejeződött a CML II. fázisa, az év második felében megkezdődött a CML III. fejlesztési fázis (elsősorban a hitelezési és kockázatkezelési tevékenységhez kapcsolódó funkciók és nyilvántartások fejlesztése). A Bank üzletmentével kapcsolatos főbb események o A kormányhatározatnak megfelelően az MFB átalakította hitelprogramjainak rendszerét. A Bank hitelezési tevékenységében a Sikeres Magyarországért Hitelprogramok bevezetésével áttekinthetőbb hitelstruktúra alakult ki. A Bank a közvetlen hitelezés mellett a kereskedelmi bankokon keresztül megvalósuló refinanszírozási tevékenységét kívánta erőteljesebben bővíteni, fejleszteni. A hitelprogramok összevonását, átalakítását követően a Bank 4 hitelprogram keretében fogad be kérelmeket. A Bank élő hitelprogramjai az alábbiak: 8

22 o "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra-fejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram 2. Az összes hitelprogram keretében befogadott kérelmek száma db, értéke meghaladta a 258 milliárd Ft-ot. Az év végéig a Bank db, közel 197 milliárd Ft összértékű kérelmet hagyott jóvá az egyes programok meghirdetése óta. Az MFB a bankról szóló törvényben meghatározott társaságok 100 %-os tulajdonosaként olyan bankcsoport vezető bankja kíván lenni, amely teljes körű pénzügyi szolgáltatások nyújtásával képes kiszolgálni a potenciális ügyfeleket. A bankcsoporton belüli többes tulajdonlás elkerülése miatt a Bank megvásárolta Corvinus Rt. EximBank Rt. és Mehib Rt. tulajdonában lévő, összesen 2,4 milliárd Ft értékű részvényeit. Ezen kívül 5 milliárd Ft összegben tőkét emelt a társaságban az összefoglalóban említett tőkebefektetési alap létrehozására. A Bank augusztus hónapban a Corvinus Rt. részére értékesítette a Kisvállalkozás-fejlesztési Pénzügyi Rt.- ben lévő részesedését. o Az MFB a közösségi forrásokból (Strukturális Alapok), illetve az elkülönített nemzeti forrásokból (költségvetési célelőirányzatok, állami pénzalapok) finanszírozott uniós és hazai támogatási programok végrehajtásában vesz részt. E tevékenység jogi keretét a Strukturális Alapok kezelésére vonatkozó kormányrendeletek és az egyes támogatási programokat működtető minisztériumok (GKM, Turisztikai Hivatal, FMM) MFB-vel kötött megbízási szerződései alkotják. o Az MFB 2005-ben összesen 514 millió EUR összegű hitelfelvételt hajtott végre (A megkötött, de nem lehívott hitelkeret-megállapodásokkal együtt a forrásbevonás volumene 685 millió EUR volt). A forrásportfolió súlyozott átlag-futamideje 6,51 év, kamatozása EURIBOR+0,115% p.a. A bevont összeg instrumentumok szerinti megoszlása a következő volt: 39 % szindikált hitel, 32 % intézményi hitelek, 29 % értékpapírosított hitelek. A Bank évi forrásbevonási tevékenysége a piaci forrásköltséggel összevetve versenyképes árazású forrásokat biztosított az MFB számára. A gazdálkodás, a jogszabályi megfelelőség és törvényesség betartásának vizsgálata o o decemberében kezdte meg a vizsgálatát az APEH. A és évre vonatkozóan lefolytatott átfogó, minden adónemre kiterjedő vizsgálat augusztusában átadott jegyzőkönyvvel zárult le, melyet a Bank nem kifogásolt meg. A vizsgálat kisösszegű (15 mft) adókülönbözetet állapított meg decemberében kezdte meg az Állami Számvevőszék a átfogó, évekre vonatkozó vizsgálatát, mely a mérlegkészítésig nem zárult le év végi Kormányhatározat alapján meghirdetése január 16-án történt 9

23 1.1.2 Leányvállalatok bemutatása A konszolidációba leányvállalatként - teljeskörűen - bevont társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Corvinus Nemzetközi Befektetési zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Export-Import Bank zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Exporthitel Biztosító zrt Budapest, Nagymező u Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Követeléskezelő zrt Budapest, Henger u. 2/B. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Magyar Közmű zrt Budaörs, Ébner György köz 4. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 100,00% 74,95 % 74,94 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 74,95 % 74,94 % 100,00% 100 % 100 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk Leányvállalatok tevékenysége Corvinus Nemzetközi Befektetési zrt. A társaság célja a magyar vállalatok nemzetközi integrációjának segítése, kereskedelmi-, gazdasági-kapcsolatok fejlesztésének ösztönzése. Magyar Export-Import Bank zrt. A bank tevékenységének célja a magyar exportőrök külpiaci megjelenésének banki eszközökkel történő elősegítése az exportügyletekhez kapcsolódó hitelezési, garanciavállalási és kockázat-megosztási lehetőségek biztosítása révén, valamint olyan importügyletek finanszírozása által, melyek az exportteljesítmények bővülését segítik elő. 10

24 Magyar Exporthitel Biztosító zrt. A biztosító tevékenységi köre az állam megbízásából kizárólagos jogon végzett nem piacképes (nem viszontbiztosítható /politikai/), és a piacképes (viszontbiztosítható /kereskedelmi/) kockázatú exporthitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás, valamint a belföldi biztosításra, illetve az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatásra terjed ki. Magyar Követeléskezelő zrt. A társaság lejárt követelések kezelését és faktoring tevékenységet végez. A társaság egy évi jogszabály módosítás révén újra pályázat nélkül vehet át APEH követeléseket. Az APEH-hal a felszámolás, illetve a végelszámolás alatt álló szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot megillető követelések engedményezésére kötött szerződést a társaság. Magyar Közmű zrt. A társaság projekt-előkészítést, pályázatírást és projektgondozási tevékenységet végez júniusától a Magyar Közmű Rt. szolgáltatásai között megjelent a hazai és uniós pályázatok készítése önkormányzati és egyéb szervezetek, illetve gazdasági társaságok részére. A társaság 2006-ban beolvad a Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt.-be. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. A társaság tevékenységi körébe tartozik az ingatlanforgalmazás, barnamezős ingatlan beruházás, ingatlan beruházás, eladás, bérbeadás, üzemeltetés, kezelés, valamint üzletviteli tanácsadás és egyéb gazdasági szolgáltatás. 11

25 1.1.3 Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok A konszolidációba mentesített leányvállalatként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: a., Végelszámolás vagy felszámolási eljárás miatt mentesített társaságok: Vállalkozás neve, székhelye CW-Abwicklungs AG. (I.a.) 1010 Wien, Doblhoffgasse 9. Tulajdonos : Magyar Követeléskezelő Rt. Defend Security Kft. V.a Budapest, Telek u. 5. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. D-Park Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Melcom-Ing Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Trewin Kft. V.a. Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Trewin Vagyonkezelő Kft. V.a Budapest, Faludi u. 3. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csoportra jutó tulajdoni arány 100,00 % 60,00 % 100,00% 100 % 60 % 100,00 % 100,00% 93,48 % 6,52 % 100,00% 100 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) b., Jegyzett tőke nagysága alapján mentesített társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Lacto-Csík S.A. Románia, Csatószeg Tulajdonos : Corvinus Rt. Motor-Force Impex Srl. Románia, Kolozsvár, Unirii u. 5/39. Tulajdonos : Corvinus Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 50,71 % 57,80 % 50,71 % 57,80 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

26 Vécsei 2005 Ingatlanforgalmazási Kft Budapest, Vécsey u. 4. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100,00 % 100,00 % Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a leányvállalatoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk. A lényegesség elve - jegyzett tőke nagysága - alapján teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok jegyzett tőkéjét az 1. számú melléklet tartalmazza Teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok tevékenysége CW Abwicklungs (I.a.) A társaság végelszámolás alatt áll, jelenleg gazdasági tevékenységet nem folytat. Defend Security Kft. V.a A társaság tevékenysége az őrzés-védelem, magánnyomozás, pénzfeldolgozás, pénzszállítás. A társaság január 1-től végelszámolási eljárás alá került. D-Park Kft. V.a. A társaság alaptevékenysége ingatlanforgalmazási és ingatlanhasznosítási tevékenység. Lacto-Csík S.A. A vállalkozás alaptevékenysége szarvasmarha tenyésztés. Melcom-Ing Kft. V.a. A társaság tevékenységi köre ingatlanforgalmazás, bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés, vagyonkezelés. A társaság évben üzleti tevékenységet nem folytatott. Motor-Force Impex Srl. Kereskedelmi vállalkozás, ipari, kertészeti és erdészeti gépeket forgalmaz. Trewin Kft. V.a. A társaság fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás. A társaság június 30-tól tevékenységet nem folytat. Vécsei 2005 Ingatlanforgalmazási Kft. A társaság fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás. A társaság év folyamán egy Alapítói határozat értelmében a Bankba kerül beolvasztásra. 13

27 1.1.4 Társult vállalkozások A konszolidációba társult vállalkozásként - részesedés értékelés módszerével - bevont társaságok: Vállalkozás neve, székhelye Albertfalva Üzletközpont Kft Bp., Bartók Béla út Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Aranykapu zrt Kunfehértó, IV. Körzet 6. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Beszállítói Befektető Rt Budapest, Baross u Tulajdonos : Corvinus zrt. Budai Egészségközpont Kft Budapest, Nagy Jenő u. 8. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Bükkszéki Sport- és Gyógyhotel Kft Bükkszék, Gyógyüdülő Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Civil Biztonsági Szolgálat zrt Budapest, Petzvál J. u. 56. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Construktőr Kft Budapest, Komáromi u. 17/C. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csepeli Lakásfejlesztő Rt Budapest, Gyepsor utca 1. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Csépány és Társai Konzervipari Kft Gyöngyös, Karácsondi u. 1/A. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 49,00 % 48,94 % 49,00 % 49,00 % 48,94 % 49,00 % 49,00 % 48,98 % 48,72 % 48,87 % 49,00 % 48,62 % 49,00 % 48,98 % 48,72 % 48,87 % 49,00 % 48,62 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

28 Vállalkozás neve, székhelye Debreceni Hús Rt. * 4301 Debrecen, Holló L. sétány Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Egressy Ingatlanberuházó Rt Budapest, Hermina út 17. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Firebird-Füredi Kapu Kft Debrecen, Pacsirta u Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Ganz Transelektro Villamossági zrt. ** 1061 Budapest, Király u. 16. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Grafika Press Rt Budapest, Monori út 1-3. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Hotel Egerszalók zrt Budapest, Őzgida u. 15/9. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Hunguest Hotels Montenegro Montenegro, Herceg Novi, ul. Sveta Bubala bb. Tulajdonos : Corvinus zrt. Intergas Hungária zrt Budapest, Fertő u. 14. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Immo-Invest 21 Kft Budapest, Baross tér 18. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Keresztúri Ingatlanfejlesztő Rt Budapest, Borsó u. 73. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt.* 6400 Kiskunhalas, Vasút u. 21. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 49,00 % 48,91 % 48,95 % 41,98 % 48,98 % 20,00 % 44,50 % 48,78 % 49,00 % 48,98 % 47,85 % 49,00 % 48,91 % 48,95 % 41,98 % 48,98 % 20,00 % 44,50 % 48,78 % 49,00 % 48,98 % 47,85 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt)

29 Vállalkozás neve, székhelye Megatrend Romania SRL. Kolozsvár, Clabucet u. 4/a. Tulajdonos : Corvinus zrt. Organica zrt Budapest, Tűzoltó u. 59. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Pólus Palace zrt Göd, Kádár u. 49. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Salina Invest S.A. Marosvásárhely, Tiretulni u. 2. Tulajdonos : Corvinus zrt. Stúdió 96 zrt Miskolc, Tüzér u. 1/A. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Szalók Holding zrt Eger, Vörösmarty u. 14. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Telepes Projekt Kft Budapest, Telepes u. 59. P/1. Tulajdonos : Nemzeti Ingatlanfejlesztő és Lakásberuházó zrt. Victoria Gem Kft.** 2083 Solymár, Panoráma u. 73. Tulajdonos : Magyar Fejlesztési Bank Rt. Csoportra jutó tulajdoni arány 39,38 % 48,97 % 48,99 % 43,51 % 49,00 % 39,38 % 48,97 % 48,99 % 43,51 % 49,00 % 48,93 % 48,93 % 48,78 % 48,78 % 48,78 % 48,78 % Társaság saját tőkéje (MFt) Csoportra jutó saját tőke (MFt) Társaság jegyzett tőkéje (MFt) Csoportra jutó jegyzett tőke (MFt) * A megjelölt társaságok a konszolidált éves beszámolójuk alapján kerültek a konszolidációba bevonásra, valamint a táblázatban bemutatott számok a társaságok arányos konszolidált saját tőke adatain alapulnak, csökkentve a külső tulajdonosok részesedéseivel. ** Tekintettel arra, hogy a megjelölt társaság - a Bank konszolidált beszámoló készítése során figyelembe vehető határidőig évi auditált éves beszámolója nem készült el, ezért a konszolidációba történő bevonásra a társaság utolsó rendelkezésre álló auditált éves beszámolója (2004) alapján került sor, összhangban a Számviteli törvény előírásaival. Az MFB csoportra jutó saját tőke számításánál a társult vállalkozásoknál elszámolt értékelési tartalékot figyelmen kívül hagytuk Társult vállalkozások tevékenysége Albertfalva Üzletközpont Kft. A társaság tevékenységi körébe tartozik az ingatlan beruházás, ingatlan bérbeadás, ingatlankezelés és üzletviteli tanácsadás. 16

30 Aranykapu zrt. Borászati melléktermékek feldolgozásával foglalkozó nagyüzem. Beszállítói Befektető Rt. A társaság tőkebefektetéseket hajt végre vállalkozásokban, amelyek tevékenysége erősíti a beszállítói kapcsolatokat, a környezetvédelmi szempontok érvényesítését és a regionális gazdaságfejlesztést. Budai Egészségközpont Kft. A társaság egy magán egészségügyi intézmény. Bükkszéki Sport- és Gyógyhotel Kft. A társaság majd a beruházás befejeztével gyógyszálló üzemeltetéssel foglalkozik. Civil Biztonsági Szolgálat zrt. A társaság alaptevékenysége az őrzés-védelem. Construktőr Kft. A társaság V. kerületi tömb-rehabilitációt hajt végre. Csepeli Lakásfejlesztő Rt. A társaság csepeli ingatlanfejlesztéssel foglalkozik. Csépány és Társai Konzervipari Kft. A társaság zöldség és gyümölcs feldolgozással és tartósítással foglalkozik. Debreceni Hús Rt. A társaság húsfeldolgozással és értékesítéssel foglalkozik. Egressy Ingatlanberuházó Rt. A társaság fő tevékenysége a lakókomplexumok építése. Firebird-Füredi Kapu Rt. Ingatlanforgalmazás, ingatlankezelés, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, valamint ingatlanügynöki tevékenységgel foglalkozó vállalkozás. Ganz Transelektro Villamossági zrt. A társaság alaptevékenysége a villamos motor, áramfejlesztő, valamint áramelosztó, - szabályozó készülékek, és fémszerkezetek gyártása. Grafika Press Rt. Nyomdaipari termékek előállítása. Hotel Egerszalók zrt. A társaság fő tevékenységi körébe a szállodai szolgáltatás és az ingatlanforgalmazási tevékenység tartozik. Hunguest Hotels Montenegro Szállodaüzemeltetési feladatokat lát el. 17

31 Intergas Hungária Kft. A társaság fő tevékenysége energiahordozó nagykereskedelem. Immo-Invest 21 Kft. A társaság fő tevékenysége a lakókomplexumok építése a XI. kerületben. Keresztúri Ingatlanfejlesztő Rt. Az Rt. alakulásának célja a Budapest XVII. Kerület es utcák által határolt területen történő ingatlanfejlesztés megvalósítása. Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. Viziszárnyas és baromfifeldolgozás és értékesítés. Megatrend Romania SRL A cég információs rendszerek fejlesztésére és üzemeltetésére szakosodott. Organica zrt. A társaság ipari és kommunális szennyvíztisztítók építésével és üzemeltetésével, valamint kárelhárítással foglalkozik. Pólus Palace zrt. Szálloda és golfpálya üzemeltetése, konferenciák rendezése. Salina Invest S.A. Vagyonkezelő cég, amely azon kívül, hogy a Balneoclimaterica S.A. részvényeit 93,98 %- ban birtokolja, érdemi tevékenységet nem végez. Stúdió 96 zrt. Nyomdaipari termékek előállítása. Szalók Holding zrt. Szálloda és gyógyfürdő létesítése és üzemeltetése. Telepes Projekt Kft. A társaság fő tevékenysége lakóingatlanok építése és értékesítése. Viktória Gem Kft. A cég ékszer nagykereskedelmi és oktatási tevékenységet végez. A konszolidációba, mint társult vállalkozások évben először került volna bevonásra a Diószeghy Udvar Kft., mely társaság nem tudta az elfogadott éves beszámolóját a Bank rendelkezésére bocsátani a konszolidációs munkálatok lezárásáig. Tekintettel arra, hogy a Bank évben lett közvetett tőkeemelések útján tulajdonos a társaságokban, a társaság utolsó éves beszámolója alapján történő bevonása nem értelmezhető. 18

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2004. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM

Tőkekonszolidáció. Várkonyiné Dr. Juhász Mária. Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet MISKOLCI EGYETEM MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Tőkekonszolidáció Várkonyiné Dr. Juhász Mária Konszolidált éves beszámoló összeállításának

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók

1-2. ELŐADÁS SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL. I. A konszolidáció célja egyedi beszámolók SZÁMVITEL MSC 2013/2014 KONSZERNSZÁMVITEL 1-2. ELŐADÁS Rózsa Ildikó, BME, 2013. szeptember 20-21. 2 A leányvállalatok gazdaságilag nem önállóak, egy másik vállalkozás érdekeit szolgálják. Csak akkor mutat

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Konszernszámvitel Mintavizsga

Konszernszámvitel Mintavizsga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pénzügyek Tanszék Név:... NEPTUN KÓD:... Konszernszámvitel Mintavizsga Feladat Elérhető pontszám Elért pontszám 1. 5 2. 30 3. 25 4. 5 5. 35 Összesen 100 A

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése

Az OTP Bank Rt évi Auditált konszolidált IAS Jelentése Az OTP Bank Rt. 2001. évi Auditált konszolidált IAS Jelentése JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2001. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt.

MÉRLEG KSH: Cg.: DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG KSH: 14819131-6919-2 Cg.: 02-10-060351 DRB Dél-Dunántúli Regionális bank ZRt. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben