SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS"

Átírás

1 SCIENTIFIC COMMITTEE TUDOMÁNYOS TANÁCS BERÁCS József Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem BESSENYEI István University of Pécs Pécsi Tudományegyetem BOKROS Lajos Central European University, Budapest & Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Közép-európai Egyetem, Budapest & Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár DEMETER Krisztina Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem HEIDRICH Balázs Budapesti Gazdasági Főiskola Budapest Business School FOJTIK János University of Pécs Pécsi Tudományegyetem GÖRÖG Mihály Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem HORVÁTH Gyula University of Pécs Pécsi Tudományegyetem NAGY Ágnes Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár NAGY Bálint Zsolt Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár PETE István Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár POÓR József Szent István University, Gödöllő Szent István Egyetem, Gödöllő SZÁZ János Corvinus University of Budapest Budapesti Corvinus Egyetem SZINTAY István University of Miskolc Miskolci Egyetem VINCZE Mária Transylvanian Museum Society & Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca Erdélyi Múzeum Egyesület & Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

2 ORGANIZING COMMITTEE SZERVEZŐBIZOTTSÁG Coordination, contact / Koordináció, kapcsolattartás KEREKES Kinga KOVÁCS Gyöngyvér SZODORAI Melinda Accounting and finance section / Számvitel és pénzügy szekció FEKETE Szilveszter KOVÁCS Imola BENYOVSZKI Annamária CARDOŞ Ildikó Réka JUHÁSZ Jácint KOVÁCS Ildikó Economics section / Közgazdaságtan szekció MOLNÁR Judit SZÉKELY Imre AVORNICULUI Mihai Management section / Menedzsment szekció SZÁSZ Levente GYÖRFY Lehel PETRU Tünde Petra Marketing section / Marketing szekció ALT Mónika Anetta SĂPLĂCAN Zsuzsa SEER László

3 PROGRAM Registration of participants / Regisztráció Location: First Floor Hall, Faculty of Economics and Business Administration Helyszín: Első emeleti előcsarnok, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Book presentation / Könyvbemutató Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem KOCZISZKY György: Bevezetés a területi elemzések ökonometriájába (presented by/ bemutatja BENYOVSZKI Annamária) TÓTH Géza: Bevezetés a területi elemzések módszertanába (presented by/ bemutatja TÖRÖK Ibolya) KOCZISZKY György, BENEDEK József: Bevezetés a regionális politikába (presented by/ bemutatja NAGY Egon) SZLÁVIK János: Fenntartható gazdálkodás (presented by/ bemutatja SEBESTYÉNNÉ SZÉP Tekla) Coffee break / Kávészünet Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok Welcome speeches / Köszöntő beszédek Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem Plenary session / Plenáris előadások Location: Aula / Helyszín: Aula VINCZE Mária: The new challenges of Romanian rural development in the programming period/ A romániai vidékfejlesztés új kihívásai a programozási időszakban BOKROS Lajos: The relationship between state and market in a modern economy/ Állam és piac viszonya a modern gazdaságban és társadalomban BERÁCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában GÖRÖG Mihály: Critical analysis of organisational project management maturity models/ A szervezeti projektvezetési érettség értékelő modelljeinek kritikai elemzése Lunch / Ebéd Location: First Floor Hall / Helyszín: Első emeleti előcsarnok Panel sessions / Szekcióülések Dinner / Vacsora Location: Restaurant Maimuţa Plângătoare, 3 Emil Isac St., Cluj-Napoca Helyszín: Zokogó Majom Vendéglő, Emil Isac u. 3, Kolozsvár

4 ACCOUNTING AND FINANCE SECTION SZÁMVITEL ÉS PÉNZÜGY SZEKCIÓ Location: Room 102 / Helyszín: 102-es terem Moderators: LUKÁCS János, FEKETE Szilveszter MIKLÓS Gábor: With IMF-credit or without it in Central-Europe/ IMF-hitellel vagy nélküle Közép-Európában? Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István SEPSI Barbara: How forex credits deferred by 90+ days have changed in Hungary/ Így változott a 90 napon túli késedelmes deviza alapú hitelek helyzete Magyarországon Discussant/Felkért hozzászóló: KOVÁCS Ildikó SZABÓ Árpád: The application of chaos theory in trading/ A káosz elmélet alkalmazása a tőzsdei kereskedésben Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt NAGY Bálint Zsolt: Attitude towards risk, game theory and neuroeconomics an interdisciplinary approach/ Kockázati magatartás, játékelmélet és neuro-közgazdaságtan egy interdiszciplináris megközelítés Discussant/Felkért hozzászóló: JUHÁSZ Jácint HAUBER György: Black market and tax evasion in Hungary/ A feketegazdaság és adócsalás Magyarországon Discussant/Felkért hozzászóló: PETE István PETE István, CARDOŞ Ildikó Réka: Audit on the management of public funds and property/ A közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás vizsgálata Discussant/Felkért hozzászóló: MIKLÓS Gábor VARGA Ezsébet Teréz: The comparison of the equity effect of progressive income and consumption taxation/ A progresszív jövedelem és fogyasztási adó méltányosságra gyakorolt hatásának összevetése Discussant/Felkért hozzászóló: KOVÁCS Imola Coffee break / Kávészünet Moderators: JUHÁSZ Jácint, KOVÁCS Imola KOVÁCSNÉ SIPOS Ágnes, TÓTH Zsófia: Tax morale Hungarian legal, historical, social and cultural circumstances/ Adómorál Jogi, történelmi, társadalmi és kulturális környezet Magyarországon Discussant/Felkért hozzászóló: LUKÁCS János CSONGRÁDI Gyöngyi: Corporate income tax allowance for sports development in Hungary/ Társasági adó kedvezmény a sport fejlesztésére Magyarországon Discussant/Felkért hozzászóló: CARDOŞ Ildikó Réka

5 KOVÁCS Imola, JUHÁSZ Jácint: Real options based valuation of a strategic acquisition through convertible bonds with preferential interest rate/ Kedvezményes kamatú átváltható kötvényen keresztül történő stratégiai felvásárlás reálopciós értékelése Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Bálint Zsolt LUKÁCS János: Development (simplification) directions of the Hungarian accounting system/ A magyar számviteli rendszer fejlesztési (egyszerűsítési) irányai Discussant/Felkért hozzászóló: FEKETE Szilveszter FENYVES Veronika, ZSIDÓ Kinga: Liquidity risk assessment regarding businesses from a Hungarian and a Romanian region/ Likviditási kockázat vizsgálata egy magyarországi és egy romániai régió vállalkozásainak körében Discussant/Felkért hozzászóló: JUHÁSZ Jácint FEKETE Szilveszter: EQVM. Proposal for a new measurement methodology for earnings quality/ EQVM. Javaslat a számviteli információk minőségének új mérési módszerére Discussant/Felkért hozzászóló: VLADU Beattrice

6 ECONOMICS SECTION / KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ Location: Room 118 / Helyszín: 118-as terem Moderators: TAKÁCS István, MOLNÁR Judit SEBESTYÉNNÉ SZÉP Tekla: Eight methods for decomposing the aggregate energy intensity with special regard to the industrial sector/ Nyolc módszer az aggregált energiaintenzitás dekompozíciós vizsgálatára, különös tekintettel az ipari szektorra Discussant/Felkért hozzászóló: MEZEI Elemér SZLÁVIK János, CSÁFOR Hajnalka, SEBESTYÉNNÉ SZÉP Tekla: Aspects of sustainability in regional territorial planning Focusing on the territorial plan of two counties in the North Hungarian region/ A fenntarthatóság szempontjainak megjelenése a területfejlesztésben Két észak-magyarországi megye területfejlesztési koncepciójának példáján Discussant/Felkért hozzászóló: VINCZE Mária BÍRÓ Boróka-Júlia, BÍRÓ Bíborka-Eszter: Defining new borders for Romanian development regions/ A romániai fejlesztési régiók határainak átszabása Discussant/Felkért hozzászóló: TAKÁCS István MADARAS Szilárd: Impact of the economic crisis in the unemployment changes. Romanian regional case study/ A gazdasági válság hatása a munkanélküliség változására. Romániai regionális esettanulmány Discussant/Felkért hozzászóló: BÍRÓ Bíborka-Eszter STĂNCULESCU Oana: Evaluating Romania's regional competitiveness using analytic hierarchy process/ Románia regionális versenyképességének értékelése analitikus hierarchia folyamat segítségével Discussant/Felkért hozzászóló: BÍRÓ Boróka-Júlia TAKÁCS István: Positioning of North Hungarian Region based on socio-economic characteristics/ Az Észak-magyarországi régió pozícionálása a gazdasági-társadalmi jellemzők alapján Discussant/Felkért hozzászóló: SZLÁVIK János VINCZE Mária, MEZEI Elemér, MEZEI Zsófia: Territorial challenges of Romanian agriculture- and rural development/ A romániai agrár- és vidékfejlesztés területi kihívásai Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga Coffee break / Kávészünet Moderators: TÓTHNÉ SZITA Klára, SZÉKELY Imre HARSÁNYI Gergely, SIKLÓSI Ágnes, VERESS Attila: Hungarian higher education in international comparison/ A magyar felsőoktatás nemzetközi összehasonlításban Discussant/Felkért hozzászóló: SZÉKELY Imre

7 TÓTNÉ SZITA Klára, GÁL Balázs Sándor: Analyzing the status of the green world economy and renewable resources/ A zöld világgazdaság és a megújuló erőforrások helyzetének vizsgálata Discussant/Felkért hozzászóló: SZLÁVIK János DABASI HALÁSZ Zsuzsanna, HEGYI-KÉRI Ágnes: Examination of the consequences of deindustrialization/ A dezindusztrializáció fizikai és társadalmi következményeinek összefüggése Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNÁR Judit PAPP Judit: Innovation capabilities and alternative knowledge transfers of the Hungarian higher education institutions on the labour market efficiency of the graduating students/ A magyar gazdasági felsőoktatási intézmények innovációs készségének és tudás transzferének hatása a végzett hallgatók munkaerő-piaci hatékonyságára Discussant/Felkért hozzászóló: BÍRÓ Boróka-Júlia HONVÁRI János: Employment-based migration intentions of students in the Hungarian higher education system/ A magyar felsőoktatásban résztvevő hallgatók munkavállalási célú migrációs szándékai Discussant/Felkért hozzászóló: MADARAS Szilárd CSISZÉR Orsolya, KEREKES Kinga: Rejuvenation in agriculture. Implementation of rural development measure 112 in the North-West Region of Romania/ Fiatalítás a mezőgazdaságban. A 112-es vidékfejlesztési intézkedés megvalósítása Románia Északnyugati régiójában Discussant/Felkért hozzászóló: AVORNICULUI Mihai SZÉKELY Imre: The introduction of the Euro in Romania Economic policy experiences and perspectives/ A romániai eurobevezetés Gazdaságpolitikai tapasztalatok és kilátások Discussant/Felkért hozzászóló: MOLNÁR Judit BESSENYEI István, GYÖRFY Lehel: Spatial economic structures and regional inequalities. Térgazdasági struktúrák és regionális egyenlőtlenségek Discussant/Felkért hozzászóló: TÓTHNÉ SZITA Klára BARANCSUK János, MOLNÁR Judit: The effects of advertising in a locational approach/ A reklám hatásai lokációs szemléletben Discussant/Felkért hozzászóló: SZÉKELY Imre

8 MANAGEMENT SECTION MENEDZSMENT SZEKCIÓ Location: Room 121 / Helyszín: 121-es terem Moderators: HEIDRICH Balázs, SZÁSZ Levente KARAKASNÉ MORVAY Klára, RUDOLFNÉ KATONA Mária: Adaptability of the GAP model for measurement of hotel service quality/ A GAP modell alkalmazásának lehetősége a szállodai szolgáltatások minőségmérésében Discussant/Felkért hozzászóló: GUBÁN Ákos GUBÁN Ákos, KÁSA Richárd: Lost in services: Problems and methods of service process reengineering/ Lost in services: Szolgáltatási folyamatok újraszervezésének problémái és módszerei Discussant/Felkért hozzászóló: KARAKASNÉ MORVAY Klára MARCINIAK Róbert: Effects of economic crisis on business service sector in the CEE region/ Gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a KKE régióban Discussant/Felkért hozzászóló: RUDOLFNÉ KATONA Mária FARKAS Szilveszter, GUBIK SÁFRÁNY Andrea: A test of the theory of planned behaviour the cross section of the students entrepreneurial attitude in Hungary/ A tervezett magatartás elmélet tesztje a hallgatói vállalkozási attitűd alakulása Magyarországon Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra KOZMA Miklós, KAZAINÉ ÓNODI Annamária: Measuring business performance in sports - how the Balanced ScoreCard approach can help sports organisations in operating along strategic objectives/ Sportszervezetek teljesítménymérése hogyan segítheti a Balanced ScoreCard módszer a sportszervezeteket abban, hogy stratégiai céljaik szerint működjenek Discussant/Felkért hozzászóló: GUBÁN Ákos SZÁSZ Levente, DEMETER Krisztina: A dynamic analysis of operations strategy configurations in manufacturing firms/ Termelővállalatok működési stratégiájának dinamikus elemzése Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt MATYUSZ Zsolt: Configurational methods in operations management contingency research overview and possible new applications/ Konfigurációs eszközök a termelésmenedzsment kontingenciatényezőinek kutatásában áttekintés és lehetséges új megközelítések Discussant/Felkért hozzászóló: SZÁSZ Levente Coffee break / Kávészünet

9 Moderators: GÖRÖG Mihály, SZÁSZ Levente HEIDRICH Balázs, KÁSA Richárd, SHU Wesley: Welcome to the Machine How webbased technologies affect team collaboration?/ A hálózat fogságában Hogyan befolyásolják a web alapú technológiák a csoportok együttműködését? Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós KISPÁL Gabriella, ALMÁDI Bernadett, LAJOS Attila: The possibility of the realization and the quality assurance of wine cluster from Csongrád/ A Csongrádi borklaszter beruházásának megvalósíthatósága és minőségbiztosítása Discussant/Felkért hozzászóló: KOZMA Miklós TAKÁCS-GYÖRGY Katalin: Characteristics of management in SMEs from the point of view of a survey in the North-Hungarian Region/ Kis- és középvállalati menedzsment jellemzők egy észak-magyarországi felmérés tükrében Discussant/Felkért hozzászóló: MATYUSZ Zsolt MAROSI Ildikó: Trust and innovation practices among Hungarian SMEs/ Bizalom és innovációs gyakorlatok a magyar KKV-k körében Discussant/Felkért hozzászóló: TAKÁCS-GYÖRGY Katalin BENYOVSZKI Annamária, NAGY Ágnes, PETRU Tünde Petra: Female entrepreneurship in Romania/ Női vállalkozói tevékenység Romániában Discussant/Felkért hozzászóló: TAKÁCS-GYÖRGY Katalin BECSKY-NAGY Patrícia, PAPP Zsófia, TÓTH Edina: The legitimity of spin-offs in the countryside Comparative analisys of spin-offs located in Debrecen and Budapest/ A vidéki spin-off cégek létjogosultsága Debreceni és budapesti székhelyű spin-off vállalatok összehasonlító elemzése Discussant/Felkért hozzászóló: SZÁSZ Levente HUA Nam Son, GUBÁN Miklós, GUBÁN Ákos: A fluid-flow problem solved by shopping basket theory and the analysis of the algorithm of the method/ Egy fluidumáramlási probléma megoldása bevásárlókosár elmélettel és a módszer algoritmusainak vizsgálata Discussant/Felkért hozzászóló: PETRU Tünde Petra AVORNICULUI Mihai, KOVÁCS Gyöngyvér: Water pollution issues in the implementation of an integrated waste management system. Case study: Harghita county/ A vizek szennyezésének kérdése egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer kivitelezési munkálatai esetén Hargita megyében Discussant/Felkért hozzászóló: KEREKES Kinga KEREKES Kinga, POÓR József, ZAHARIE Monica: Influence of local HR departments on decisions concerning HRM in multinational companies from Central and Eastern Europe/ A helyi HR részleg befolyása az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos döntésekre a középkeleteurópai multinacionális vállalatokban Discussant/Felkért hozzászóló: KOVÁCS Gyöngyvér

10 Marketing Section Marketing szekció Location: Room 127 / Helyszín: 127-es terem Moderator: ALT Mónika Anetta BRÁVÁCZ Ibolya: Examination of environmentally conscious consumer groups on the Hungarian food market/ Környezettudatos fogyasztók vizsgálata a magyar élelmiszerpiacon Discussant/Felkért hozzászóló: SĂPLĂCAN Zsuzsa PUTZER Petra, SZŰCS Krisztián, TÖRŐCSIK Mária: Gap between consumer behaviour and attitude towards CSR/ A fogyasztói magatartás és a CSR iránti attitűd közötti rés elemzése Discussant/Felkért hozzászóló: BRÁVÁCZ Ibolya CSORDÁS Tamás: The new role of consumer meanings and legitimacy in building marketing value/ A fogyasztói jelentések és a legitimáció szerepe a marketing értékteremtésben Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Ákos András FOJTIK János, PUTZER Petra: Development of Marketing education in the Bologna system the case of Hungary/ A marketingoktatás helyzete a Bologna-rendszerben a magyar eset Discussant/Felkért hozzászóló: SĂPLĂCAN Zsuzsa BÁNYAI Edit, DUDÁS Katalin: The role of teachers and parents in the decisionmaking process of students in higher education/ A tanárok és szülők szerepe a középiskolás diákok felsőoktatásban való továbbtanulási döntéseiben Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta LÁNYI Beatrix, DUDÁS Katalin, PUTZER Petra: The future of master degree, new enrolment challenges the case of business and economic faculties/ A mesterképzés jövője, avagy új kihívások a hallgatói toborzásban a közgazdasági karok esete Discussant/Felkért hozzászóló: BRÁVÁCZ Ibolya SĂPLĂCAN Zsuzsa: Marketing skills required by companies in Romania/ Marketing készség- és tudásigény a romániai munkaerőpiacon Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor Coffee break / Kávészünet Moderator: SĂPLĂCAN Zsuzsa BERTALAN Zsolt: The effects of social media on the purchasing process/ A közösségi média hatása a vásárlási döntés folyamatára Discussant/Felkért hozzászóló: NÉMETH Péter KÁNYA Hajnalka, SZILÁGYI Benedek Dávid: The use of blogs in Romania for business and marketing purposes/ A blogok üzleti és marketingcélú alkalmazása Romániában Discussant/Felkért hozzászóló: NÉMETH Péter

11 NAGY Ákos András, GYURICZA Gergely: Group cohesion, group commitment and identity as determinants of ewom in a brand specific online community/ Kohézió, csoportelkötelezettség és identitás mint az ewom meghatározó tényezői egy márkaspecifikus online közösség esetében Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor NÉMETH Péter, NAGY Ákos András, SZŰCS Krisztián, TÖRŐCSIK Mária: Virtual life of men/ A férfiak virtuális élete Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta GERDESICS Viktória, Nagy Ákos András, PAVLUSKA Valéria, SZŰCS Krisztián, TÖRŐCSIK Mária: Diffusion of renewable energy innovations Innovation-acceptance behaviour of the Hungarian society/ A megújuló energia innovációk diffúziója a magyar társadalom innovációelfogadási magatartása Discussant/Felkért hozzászóló: SĂPLĂCAN Zsuzsa NAGY Gábor, BERÁCS József: Adaptation of Hungarian firms to the changing economic environment during the past twenty years of economic transition: Perceived environmental turbulence and its effect on organizational characteristics of firms/ A magyar vállalatok külső környezeti feltételekhez történő alkalmazkodása a gazdasági átmenet húsz évében: Az észlelt környezeti turbulencia vállalatok piaci irányultságának kialakulására gyakorolt hatása Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Ákos András SZAKÓ Tímea: The responsibility of marketing and advertising to children/ A marketing felelőssége és a gyermekeknek szóló reklámozás Discussant/Felkért hozzászóló: ALT Mónika Anetta SZŐCS Attila, BERÁCS József: Causal vs. reflective specification: A methodological review/ Okozati vs. reflektív specifikáció: Módszertani áttekintés Discussant/Felkért hozzászóló: NAGY Gábor ALT Mónika Anetta, BERÁCS József: Economic growth and advertising expenditures during recession Theoretical approach and empirical evidence in Hungary and Romania/ Gazdasági növekedés és a reklámköltségek alakulása különös tekintettel a gazdasági válságokra Elméleti megfontolások és tapasztalatok Magyarországon és Romániában Discussant/Felkért hozzászóló: NÉMETH Péter

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk

PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes. Tudományos folyóirat cikk 2009. 09. 20. PATAKI GYÖRGY Publikációs lista részletes Tudományos folyóirat cikk Ámon Ada, Baranyi Árpád, Gulyás Ágnes, Horváth Zoltán, Matolay Réka és Pataki Gy. 1992. Szennyezés transzfer? ÖKO, Vol.

Részletesebben

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Elméleti tanulmányok / Theoretical Studies THE THEORETICAL BASES OF KNOWLEDGE MANAGEMENT Dr. Márta B. ERDŐS Dr. Gábor JUHÁSZ Dr. Péter GARAI Absztrakt A XX. század második felére a tudás a termelés meghatározó

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja

O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Központ - Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja O.K. Centre - National Financial and Economic Education Centre for Secondary School Students Az O.K. Központ Mottónk Dr. Vizi

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

Erdélyi Ferenc közleményei

Erdélyi Ferenc közleményei 1 / 22 2014.09.18. 22:47 Erdélyi Ferenc közleményei 1 Bikfalvi Péter, Erdélyi Ferenc, Kulcsár Gyula, Tóth Tibor, Kulcsárné Forrai Mónika On Some Functions of the MES Applications Supporting Production

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között

Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Kereskedelem és marketing a mezőgazdaságban 2003 2006 között Könyvek az OMgK állományából EU 1280:5 Agrármarketing / Szerzők Horváth Ágnes [et al.]. - Gödöllő : SzIE, 2001. - 156 p. ; 23 cm. - (Gödöllői

Részletesebben

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12

Az év támogatottja program 2011-12. Charity of the Year Programme 2011-12 Az év támogatottja program 2011-12 Charity of the Year Programme 2011-12 1 Az év támogatottja programról Tartalom Table of contents Az év támogatottja programot Magyarországon 2003-ban hagyományteremtő

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell

Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Lesz-e nyugdíj? - Egy lehetséges mikroszimulációs modell Szabó Zsolt Mihály Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

Challenges to internal audit in the heart of Europe A belső ellenőrzés kihívásai Európa szívében

Challenges to internal audit in the heart of Europe A belső ellenőrzés kihívásai Európa szívében 1ST CONFERENCE ON INTERNAL AUDITING IN THE CENTRAL EUROPE, 19. - 20. OCTOBER, BRATISLAVA 2006 A KÖZÉP-EURÓPAI BELSŐ ELLENŐRZÉS 1. KONFERENCIÁJA - POZSONY, 2006. OKTÓBER 19 20 Challenges to internal audit

Részletesebben

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon

An invitation to grow with us. Grant Thornton Magyarországon An invitation to grow with us Grant Thornton Magyarországon Tartalomjegyzék 4 IB Grant Thornton Magyarországon 5 Rólunk 6 Helyismeret, globális csapat 9 Márkaértékeink 10 Megkülönböztető ismérveink 13

Részletesebben

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration

Ki kicsoda. Who s Who. a magyar. in Hungary? bevándorlásügyben? in the field of immigration Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? Who s Who in the field of immigration in Hungary? Ki kicsoda a magyar bevándorlásügyben? A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram finanszírozásával jött létre Sponsored

Részletesebben

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom

Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia, bizalom Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Szervezeti tanulás, hálózati kompetencia,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 353 LOVAS ANITA RÁBA VIKTÓRIA 1 Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában A Jeremie-program áttekintése Az innovatív, induló vállalkozások kiemelt

Részletesebben

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2013/8 Kettős állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET - BUDAPEST,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S

S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S 1 S E L E C T E D L I S T O F P U B L I C A T I O N S By Professor László CSABA /incomplete, as of June, 2015/ I. MONOGRAPHS 1. Eastern Europe in the World Economy. Cambridge and New York: Cambridge University

Részletesebben