TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1

2 Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS szak

3 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában

4 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink! Gratulálok Önöknek abból az örömteli alkalomból, hogy a legfiatalabb hazai egyetem, a Széchenyi István Egyetem hallgatói lettek! Önök az ország legdinamikusabb térségében működő egyetemen tanulnak, s készülhetnek jövendő pályájukra. A diploma megszerzéséért folytatott küzdelem nem öncélú tevékenység: a követelmények teljesítése ma is életük meghatározó része, s mindinkább az lesz a jövőben. Felkészültségüket, rátermettségüket tanulmányaik során oktatóik, diplomásként majd a munkaerőpiac minősíti. Oktató munkánk célja, hogy a magyar gazdaságban a Széchenyi István Egyetemen szerzett diploma továbbra is elismert induló pozíciót jelentsen. Mi számítunk az Önök szakmai ambícióira, s a lehetőségeink szerint támogatjuk szakmai törekvéseiket. Tanulmányaik helyszíne Győr városa, amely sokat tett a győri felsőoktatás minőségi fejlődéért, a Széchenyi István Egyetem létrejöttéért. Nehéz, sok küzdelemmel járó, ugyanakkor felemelő érzéseket ébresztő felsőfokú tanulmányaikhoz a Széchenyi István Egyetem valamennyi oktatója, munkatársa nevében sok sikert, erőt, kitartást kívánok! Dr. Szekeres Tamás rektor Győr, szeptember 3.

5 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓJA Széchenyi István Egyetem 9026 Győr, Egyetem tér 1. Honlap: Tel.: +36 (96) *, +36 (30) , +36 (20) Fax: +36 (96) Alapító okirat száma: /2007. adószáma: bankszámlaszáma: MÁK intézményi azonosító: FI AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Győr mindig is jelentős iskolaváros volt. Egyházi és világi alapfokú, középfokú iskolái mellett a XVIII. századtól a kor igényeinek és színvonalának megfelelő felsőoktatási intézmények is működtek a városban. Az 1718-ban létrehozott jezsuita Akadémia hittudományi, bölcseleti és jogi képzést nyújtott, s 1745-től világi hallgatók is tanulhattak az intézményben. A Győri Királyi Akadémia 1776-ban kezdte meg működését. A jogtudomány és a magyar irodalom olyan jelentős személyiségei folytatták tanulmányaikat Győrött, mint Deák Ferenc, Csányi László (1848-ban Széchenyi István után a közlekedési és közmunkaügyi miniszter) és Mikszáth Kálmán. Az akadémia kisebb nagyobb megszakításokkal a XIX. század végéig, 1892-ig működött a városban a következő jelentős időpont. Ebben az évben alapították intézményünk közvetlen jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát. A főiskola a közlekedési és távközlési infrastruktúra számára képezett - akkori szóhasználattal - mérnököket. Ekkor épült fel a Mosoni Duna festői szépségű kanyarulatában, a barokk belvárostól néhány percnyi sétaútra az az épületegyüttes, amely - Magyarországon párját ritkító kivételként - eredetileg is felsőoktatási célokra épült. Az intézmény 1986-tól viseli a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevét. Az egyetem a város és a térség gazdaságát, társadalmát a képzési spektrum folyamatos színesítésével szolgálta és szolgálja a jövőben is. Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szociális képzés is megjelent az oktatási kínálatban ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem programkihelyezése révén a jogi képzés, a jogász szak is visszatért a városba, s 2002-től a Széchenyi István Egyetem saját jogon indított szakja lett. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Győri Tagozatának 1995-ben történt integrálásával az ezredforduló időszakára ténylegesen létrejött egy olyan universitas, amely hallgatói létszámával, oktatói 4.

6 karának tudományos minőségével, képzési kínálatának sokszínűségével kaphatta meg január 1-jével az egyetemi rangot. A sikerben meghatározó az Universitas-Győr Alapítvány szerepe. Az alapítvány 1990-től segíti, ösztöndíjakkal és költségtérítésekkel támogatja a győri egyetem tudományos hátterének megteremtését. Az alapképzési szakok (BA, BSc) általában 7 félévesek, s - hasonlóan a főiskolai képzéshez - közvetlen elhelyezkedési lehetőséget is kínálnak a hallgatóknak. A végzettek másfél- vagy kétéves mesterképzésben (MA, MSc) folytathatják tanulmányaikat, amely a klasszikus egyetemi szintű diplomát adja. Egyetemünkön a hallgatók felkészültségük kiteljesítése érdekében más szakok tantárgyai közül is választhatnak, s párhuzamos képzésben tanulhatnak. Így pl. a közgazdászok jogi vagy mérnöki ismeretekkel is bővíthetik tanulmányaikat. A közel tizenkétezer nappali tagozatos hallgató mellett ötezren levelező vagy távoktatási szakokon tanulnak. Képzési kínálatunkban az internetes távoktatás is megtalálható. Dinamikusan fejlődő egyetemként folyamatosan megújítjuk képzéseinket, a térség gazdaságával, a munkaadókkal eredményes kapcsolatot alakítottunk ki. Sikeres pályázatokkal, több térségbeli céggel együttműködve olyan tudományos-kutatási programokat indítottunk, amelyek bizonyítják, hogy a győri egyetem és a győri, a térségi gazdaság kapcsolata szoros. A tanulmányi erőfeszítéseket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a győri egyetem szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. Győr városa, a környező térség motiválóan színes tanulmányi helyszín. A képzési versenyben a Széchenyi István Egyetemnek már nem a hazai piacon kell bizonyítania, hanem olyan multinacionális cégek szintjén, mint például az Audi, a NOKIA vagy a Philips. 5.

7 A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK 1.1. DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék Bűnügyi Tudományok Tanszék Jogelméleti Tanszék Jogtörténeti Tanszék Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Európa-tanulmányi Központ 1.2. KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodástudományi Tanszék Idegen Nyelvi Oktatási Központ Marketing és Menedzsment Tanszék Nemzetközi Kommunikáció Tanszék Nemzetközi Tanulmányok Tanszék Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1.3. MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR INFRASTRUKTURÁLIS RENDSZEREK MODELLEZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE MULTIDISZCIPLINÁRIS MŰSZAKI TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék Építészettörténeti és Városépítési Tanszék Épülettervezési Tanszék Környezetmérnöki Tanszék Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék Közlekedési Tanszék Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék Szerkezetépítési Tanszék JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET Alkalmazott Mechanika Tanszék Anyagismereti és Járműgyártási Tanszék Audi Hungária Belső Égésű Motorok Tanszék Automatizálási Tanszék Fizika és Kémia Tanszék 6.

8 Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék Informatika Tanszék Közúti és Vasúti Járművek Tanszék Matematika és Számítástudomány Tanszék Műszaki Tanárképző Tanszék Távközlési Tanszék EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK Rádiófrekvenciás Vizsgáló Laboratórium 1.4. PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET Egészségtudományi Tanszék Szociális Munka Tanszék TESTNEVELÉSI ÉS SPORTKÖZPONT 1.5. VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET Szólóhangszerek és Művészetelmélet Tanszék Zenekari Hangszerek Tanszék 2. A REKTOR KÖZVETLEN HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ TUDOMÁNYOS KUTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont Kooperációs Kutató Központ 3. SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 3.1. EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT 3.2. EGYETEMI KOLLÉGIUM 3.3. EGYETEMI KÖNYVTÁR Állományalakítási és Feldolgozó Csoport Olvasószolgálati és Tájékoztató Csoport 3.4. FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 4. FUNKCIONÁLIS SZERVEZETI EGYSÉGEK 4.1. BELSŐ ELLENŐRZÉS 4.2. GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG Munkaügyi Csoport Műszaki Osztály Pénzügyi és Számviteli Osztály 4.3. REKTORI HIVATAL Oktatásszervezési Csoport Kommunikációs Titkárság Tanulmányi Osztály Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport 7.

9 A 2008/2009-ES TANÉV IDŐBEOSZTÁSA I. félév Bevezető foglalkozások (Gólyatábor) Tanévnyitó ünnepség (Az I. évfolyam hallgatóinak) Oktatási szünet Szorgalmi időszak (14 hét) (37. naptári hét naptári hét) Tantárgyválasztás véglegesítése (36. naptári hét) Beiratkozás (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek, személyes megjelenés) nappali tagozat levelező/távoktatási tagozat Bejelentkezés (hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, a Neptun rendszeren keresztül) Akadémiai Nap (oktatási szünet) Munkaszüneti napok állami ill. egyházi ünnepek miatt Munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti nap (jogszabály alapján) Munkanap áthelyezés miatt munkanap (jogszabály alapján) Magyar Tudomány Ünnepe (központi egyetemi rendezvény) Házi TMDK (ősz) ( tól oktatási szünet) Szakirányválasztás (ápolás és betegellátás (BSc) nappali+levelező; egészségügyi szervező (BSc) nappali+levelező, építőmérnöki (BSc) nappali+levelező) Kurzuskiírási időszak Vizsgajelentkezés Vizsgaidőszak (51. naptári hét - 4. naptári hét) a jogász szak hallgatói számára Méltányossági és nem saját hibás halasztott vizsgák a jogász szak hallgatói számára 8. Téli záróvizsga időszak (hétfő csütörtök) (hétfő) Városi Egyetemi Csarnok (hétfő) (szombat) (hétfő szombat) , (kedd - szerda) , (péntek-szombat) (hétfő szombat) (szerda) (csütörtök) nemzeti ünnep (péntek) (szombat) az oktatás a nappali tagozaton szünetel (szerda) (szerda) (hétfő szombat) (hétfő péntek) (hétfő) tól (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat) (szerda) (péntek)

10 Diplomaátadó ünnepélyek DFK (szombat) 10 óra Egyetemi Hangversenyterem KGK (szombat) 10 óra Városi Egyetemi Csarnok MTK (péntek) 10 óra 14 óra Városi Egyetemi Csarnok PLI (szombat) 10 óra PLI épületének Aulája VTI (szombat) 10 óra Egyetemi Hangversenyterem Nyitott kapuk január 13. (kedd) 9.

11 II. félév Tantárgyválasztás (regisztrációs hét) (5. és 6. naptári hét) Bejelentkezés (hallgatói jogviszonnyal rendelkezőknek, a Neptun rendszeren keresztül) Beiratkozás (hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezőknek, személyes megjelenés) nappali és levelező/távoktatási tagozat Szorgalmi időszak (14 hét) (7. naptári hét naptári hét) Munkaszüneti napok állami, ill. egyházi ünnepek miatt Szakirányválasztás (gépészmérnöki (BSc) nappali+levelező, közlekedésmérnöki (BSc) nappali+távoktatás, környezetmérnök (BSc) nappali + levelező, mechatronikai mérnöki (BSc) nappali, mechatronikai mérnöki (MSc) nappali+levelező, villamosmérnöki (BSc) nappali+levelező, nemzetközi igazgatás (BA) nappali+levelező, gazdálkodási és menedzsment (BA) nappali+távoktatás, kereskedelem és marketing (BA) nappali+levelező, közszolgálati (BA) nappali+levelező, környezetmérnöki (BSc) nappali+levelező, műszaki menedzser (BSc) nappali+távoktatás) Kurzuskiírási időszak Vizsgajelentkezés Vizsgaidőszak (21. naptári hét naptári hét) MTK BGI mérőgyakorlatot teljesítő hallgatói valamint a jogász szak hallgatói számára Méltányossági és nem saját hibás halasztott vizsgák a jogász szak hallgatói számára (hétfő szombat) (hétfő szombat) (csütörtök-péntek) (hétfő szombat) (húsvét hétfő) (péntek) állami ünnep (pünkösdhétfő) (hétfő) (szombat) (hétfő csütörtök) (hétfő) tól (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat) (hétfő) (szombat)

12 Nyári záróvizsga időszak (szerda péntek) Diplomaátadó ünnepélyek DFK (szombat) 10 óra; 12 óra Egyetemi Hangversenyterem KGK (szombat) 10 óra 14 óra Városi Egyetemi Csarnok MTK (péntek) 10 óra 14 óra Városi Egyetemi Csarnok PLI (szombat) 14 óra Egyetemi Hangversenyterem VTI (péntek) 14 óra Egyetemi Hangversenyterem Nyári általános szabadságolás (hétfő) (vasárnap) (20 munkanap) Az általános szabadságolás idején az igazgatási és tanulmányi épületek munkanapokon 8 oo - 15 oo között vannak nyitva! A kollégium épületei nyitva tartanak. Bejelentkezés (35. naptári hét) (hétfő szombat) Tantárgyválasztás (34. és 35. naptári hét) (hétfő szombat) 11.

13 HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény alapján a Széchenyi István Egyetem Szenátusa a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának egyetértésével fogadta el az Egyetem Hallgatói Követelményrendszerét. A Hallgatói Követelményrendszert a - Tanulmányi és Vizsga Szabályzat (TVSZ), - Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ), - Kollégiumi Szabályzat, - Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat, - Hallgatói Baleseti Szabályzat, - Hallgatói Jogok és Kötelességek Gyakorlásának Rendje, valamint a - Felvételi Eljárási Rend együtt alkotja. A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeit, valamint pénzügyeit szabályozó TVSZ és TJSZ megtalálható a Információk/Szabályzatok/Hallgatói Szabályzatok menüpont alatt, illetve a honlapon. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség, de a soron következő félév első (ún. regisztrációs) hetében az aktív vagy a passzív félévet be kell jelenteni. Az aktív félévre történő bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs lejárt fizetési kötelezettsége az Egyetemmel szemben. Az aktív félév bejelentésének elmulasztása automatikusan passzív félév megkezdését jelenti. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése (passzív félév) nem lehet hosszabb, mint 2 félév. Ha a hallgató 2 egybefüggően szüneteltetett félév után nem jelenti be szándékát az aktív félév megkezdésére, az Egyetem a TVSZ-ben leírt eljárást követően a hallgatói jogviszonyt megszűnteti. Egy hallgató legfeljebb 12 féléven át folytathat a felsőoktatásban államilag támogatott finanszírozási formában tanulmányokat. Az adott szakon rendelkezésre álló támogatási idő azonban legfeljebb 2 félévvel lehet hosszabb, mint a szak képesítési követelményben meghatározott képzési ideje. Egy adott képzési szinten (felsőfokú szakképzés, BSc, MSc) történt diploma megszerzése után, ugyanazon a szinten, más képzésen csak költségtérítéses formában lehet tanulmányokat folytatni. A nappali tagozatos hallgató tanulmányai második aktív félévének végén 30, a negyedik aktív félévének végén 60 kreditponttal kell, hogy rendelkezzen. Amennyiben nem szerzi meg a szükséges kreditpontszámot, akkor hallgatói jogviszonya megszűnik. Ebben az esetben a tanulmányok későbbi folytatása csak újabb, rendes felvételi eljárás után lehetséges. 12.

14 Az államilag támogatott hallgató, aktív féléveiben az Egyetem vonatkozó szabályzata szerint pénzbeli támogatásokban (ösztöndíj, szociális támogatás, lakhatási támogatás, stb.) részesülhet. A költségtérítéses hallgató pénzbeli támogatásban nem részesülhet, kivéve a köztársasági ösztöndíjat, melynek elnyerésére pályázatot nyújthat be. Az Egyetem, az államilag támogatott hallgató és a költségtérítéses hallgató a TVSZ-ben meghatározott kötelezettségének elmulasztását vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez köti, melynek mértékét a TJSZ tartalmazza. A költségtérítéses képzésre felvett hallgató a TJSZ-ben, illetve a Képzési szerződésben rögzített költségtérítés fizetésére kötelezett. Amennyiben fizetési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, a TVSZ-ben rögzített eljárás (figyelmeztetés, felszólítás, stb.) lefolytatása után sem, hallgatói jogviszonyát az Egyetem megszűnteti. HALLGATÓI MOBILITÁS Az egyetem hallgatói két módon utazhatnak külföldre tanulmányaik során: 1. Részképzés (tanulási céllal) 2. Szakmai gyakorlat (munkavállalási céllal) Részképzés Részképzés során a hallgató anyagi támogatással vagy saját költségen egy választott vagy ajánlott külföldi intézményben tölthet el a kiutazás formájától függően egy bizonyos időt. A hallgatók részképzésre, nyári egyetemre (egy intézmény által szervezett 1-3 hetes intenzív szeminárium) utazhatnak az egyetem által szervezett formában, illetve egyéni pályázatok útján. Szervezett részképzést nyújtó pályázatok például: a. ERASMUS az EU oktatással foglalkozó Élethosszigtartó Tanulás (Lifelong Learning Project) pályázati program felsőoktatásra vonatkozó alpályázata. Ennek keretében a hallgató: a Széchenyi István Egyetem európai partneregyetemeinek egyikén (összesen 62 intézmény) tanulhat szakjának megfelelően min. 3 hónapot, melynek támogatásához ösztöndíjra pályázhat az egyetemen, vagy az általa kiválasztott külföldi cégnél tölthet el szakmai gyakorlatot min. 3 hónap időtartamban. (www.tka.hu ) b. CEEPUS az ERASMUS-hoz hasonló EU-s pályázat mely elsősorban a keleeurópai intézményeken való részképzést támogatja. Feltételei az előbbiekkel azonosak. (www.tka.hu ) Egyéni pályázati lehetőségek például: (fogadó intézményt a hallgatónak önállóan kell keresnie) a. Magyar Ösztöndíj Bizottság kétoldalú államközi megállapodások alapján hirdeti meg ösztöndíjlehetőségeit évente a világ bármely országába, bármely szakon. (www.scholarship.hu ) 13.

15 b. British Council elsősorban az Egyesült Királyság egyetemein kínál ösztöndíj lehetőségeket bizonyos feltételekkel. (www.britishcouncil.hu ) c. Osztrák-Magyar Akció Alapítvány elsődleges célja a hallgatók támogatás közös kutatási, képzési és oktatási tevékenységek megvalósításában, illetve magyar és német nyelvű nyári nyelvtanfolyamokon való részvételben. (www.omaa.hu ) d. Fulbright az Egyesült Államok különböző egyetemein eltöltendő tanulmányokhoz kínál ösztöndíjakat. Feltétele a kiváló angol nyelvtudás. (www.fulbright.hu ) e. Különböző Alapítványok (Pl. Pro Renovanda Hungariae, Külföldi Tanulást segítő Megyei Közalapítvány, Győr) fogadó intézménytől és országtól függetlenül anyagi támogatásért lehet pályázni a külföldi részképzés idejére. Szakmai gyakorlat A hallgató tanulmányai során kötelezően vagy szabadon választott módon töltheti szakmai gyakorlatát külföldön. Szervezett szakmai gyakorlat: A Széchenyi István Egyetem nem szervez hallgatóinak külföldi szakmai gyakorlatot, de egyetemközi megállapodásai alapján, illetve a tanszéki nemzetközi kapcsolatok alapján a hallgató kezdeményezheti egyénileg a szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlathoz ösztöndíjpályázatot az Erasmus program keretében van lehetőség beadni. Egyéni gyakorlati lehetőségek: AIESEC/AIESTE A közgazdász, illetve mérnök hallgatók nemzetközi szövetsége folyamatosan lehetőséget kínál külföldi szakmai gyakorlatra. A Széchenyi István Egyetemen mindkét szövetség képviselteti magát, így a helyi iroda segítséget tud nyújtani az egyéni igények kielégítésében. Közvetítő ügynökségek az egyetem számos esetben kap értesítést a külföldi cégektől közvetlenül, vagy ügynök útján szakmai gyakorlati helyekről. Ezek a lehetőségek a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport faliújságján (Ig. ép. 3. emelt) folyamatosan nyomon követhetőek. Hallgatói mobilitással a Széchenyi István Egyetemen a Tudományszervezési és Nemzetközi Csoport foglalkozik, így fentiekről bővebb felvilágosítást ott található. Elérhetőségek: Tel: +36 (96) ,419 Igazgatási épület iroda FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTOR Azizi Zouheirné Németh Judit ügyvivő-szakértő Tel.: +36 (96) /3069, +36 (30)

16 TANULMÁNYI ÉS ÉLETPÁLYA TANÁCSADÁS - Jelentkezési tanácsadás: Kommunikációs Titkárság +36 (96) , +36 (96) , - Elhelyezkedés, munkaerőpiac: Karrier Iroda. +36 (96) , - Öregdiák: +36 (96) , DIÁKMUNKA Pannon-Work (9026 Győr, Hédervári u. 31.) Tel: +36 (96) , +36 (96) Web: EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, ADÓAZONOSÍTÓ JEL A nappali tagozatos, aktív vagy passzív státuszú, magyar állampolgárságú hallgatók egészségügyi szolgáltatásra jogosultak. A nem nappali és nem aktív státuszú hallgatók az APEH-nál teljesítik kötelező jelleggel járulékfizetési kötelezettségüket. Az EU-s tagállamokból érkezők az EU egészségbiztosítási kártya birtokában jogosultak sürgősségi egészségügyi szolgáltatásra. Teljes körű egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés mellett jogosultak. Ehhez rendelkezniük kell tartózkodási engedéllyel és lakcímkártyával. Az EU kártyát a szolgáltatónál az igénybevételkor be kell mutatniuk. Az EU-n kívüli országokból érkezők hazájukban vagy Magyarországon saját jogon, illetve nemzetközi szerződés, vagy az oktatási miniszter által adományozott állami ösztöndíj alapján rendezik biztosításukat. Sürgősségi ellátást útlevelük alapján vehetnek igénybe. Egyéni szerződéssel többlet szolgáltatásra szerezhetnek jogosultságot. A cím: Egészségbiztosítási Pénztár, 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a /200, 201, 202, 203, 204 A külföldi hallgatók az APEH-től (9021 Győr, Szent István u. 15/17.) kérhetnek adóazonosító jelet. Ennek megléte a feltétel minden pénzbeni juttatás kifizetésének. EGYETEMI KOLLÉGIUM Weboldal: Levelezési cím: 9007 Győr, Pf Általánosságok - A havi térítési díj jelenleg az alábbiak szerint alakul: Ft kollégiumi díj Ft fejlesztési hozzájárulás Ft kábeltévé díj. - Az internet csatlakozás költsége félévenként 5000 Ft/fő. - Szobánként egy 4 évnél nem idősebb saját vagy új bérelt (7.500Ft/szoba/félév) hűtő elhelyezése engedélyezett. - A kollégiumok egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS, csak az arra kijelölt helyen lehetséges, megszegése fegyelmi vétségnek minősül. - Mosási lehetőség mindkét kollégiumban adott o Ágyneműt bérelni, illetve mosatni lehet. 15.

17 16. o A kollégiumokban zsetonnal (300Ft/zseton) működő, korszerű mosógépek elhelyezésével bővült a hallgatók mosási lehetősége. A zsetonokat, a portákon, illetve a gondnokságon vásárolhatják meg a hallgatók. Hegedűs Gyula Kollégium 9026 Győr, Egyetem tér 1. Földrajzi koordináta: N E A kollégium 1158 férőhellyel rendelkezik. Elhelyezés 3 ágyas szobákban. Két szobához tartozik egy vizesblokk, ami tartalmazza a zuhanyzót, mosdót, és a felújított szobákban a toalettet is! Folyosónként mikrohullámú sütővel, főzőlappal mosogatóval, felszerelt konyhák vannak kialakítva,lehetőséget adva a kulturált főzésre, étel melegítésre. Szobánként egy mikrohullámú sütő (1.500Ft/szoba/félév), kisteljesítményű konyhai kiegészítő gépek elhelyezhetők. Külső kollégium 9026 Győr, Mészáros Lőrinc út Földrajzi koordináta: N47 40'58.9" - E17 39'9,8" A kollégium 450 férőhellyel rendelkezik. Elhelyezés 2*2 és 2*3 ágyas lakóegységekben. Egy lakóegységhez tartozik egy vizesblokk és egy teakonyha. Kollégiumi belépő kártyák A kollégiumokban ujjlenyomat azonosítással működő elektronikus beléptető rendszer működik, melyek használata belépő kártyákkal történik. A belépőket a beköltözés során kapják meg a kollégisták. A belépők a kártyák sorszámát tartalmazzák amelyhez hozzárendelődik a hallgató fényképe, neptun kódja, szoba száma. Ezek az adatok jelennek meg a portaszolgálat monitorján jelezve a belépés jogosultságát. A hallgató ujjlenyomatával saját magát igazolja minden kétséget kizáróan a belépés során. Kártyákkal való minden nemű visszaélés fegyelmi vétségnek minősül. További információkat találhat a kollégiumokról a honlapon. EGYETEMI KÖNYVTÁR (Igazgatási épület földszint és I. emelet) A könyvtár feladata az egyetemen folyó oktatási, tanulmányi és kutatómunka szakirodalmi és szakirodalmi tájékoztatási és információs igényeinek szolgálata, a hallgatók általános művelődési igényeinek kielégítése a dokumentum állományának rendelkezésre bocsátásával. Segítséget nyújt más könyvtárak állományához illetve információs adatbázisok adataihoz való hozzáféréshez könyvtárközi kölcsönzés illetve on-line adatbázis keresés útján. Biztosítja az előfizetett számítógépes, teljes szövegű adatbázisokhoz való hozzáférést a könyvtár, illetőleg az egyetem területén lévő, hálózatra kapcsolt számítógépeken. Dokumentumállományunkat az ALEPH integrált számítógépes rendszer segítségével tárjuk fel. A katalógusunk bárki számára elérhető az interneten címen.

18 A beiratkozás személyi igazolvány alapján ingyenesen történik a földszinten lévő kölcsönző pultnál. A kölcsönzést szintén az ALEPH nevű integrált könyvtári szoftverrel végezzük. A könyvtár állományának jelentős része a két szinten szabadpolcos rendszerben található. A könyvtár állományában való tájékozódáshoz, a különböző témák irodalmának összegyűjtéséhez az emeleti szolgálati helyen lévő szaktájékoztató könyvtáros nyújt segítséget A könyvtár állományának jelentős része kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő négy hét, ami három alkalommal meghosszabbítható (telefonon 96/ is). Egyszerre maximum hat dokumentum lehet kölcsön. Nem kölcsönözhetők a folyóiratok, az egy vagy két piros csíkkal ellátott kézikönyvek, a szabványok, a szabadalmak és a szakdolgozatok. Reprográfiai szolgáltatás A könyvtár dokumentumairól, illetve hozott anyagról rendelésre, színes vagy fekete-fehér másolatokat készítünk. SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK A Széchenyi István Egyetem számítástechnikai kabinetjeiben mintegy 600 korszerű számítógép szolgálja a hallgatók szakmai felkészülését. A számítástechnikai kabineteket a Széchenyi István Egyetem hallgatói térítésmentesen használhatják az órarendi órákon, a különböző szintfelmérők (ZH, teszt, vizsga stb.) megírásakor, az önálló tanulás, gyakorlás, feladatkészítés, TDK dolgozatkészítés stb. alkalmával és a tanulmányaikkal összefüggő adminisztratív tennivalók alkalmával. A térítésmentes használat naponta legalább 6 óra, a lehetőségek szerint a délutáni időpontokban. A kollégiumokban szobánként egy szélessávú internetes végpont található. Az aulában, a kollégiumban e-magyarország pontok, a Hallgatói Információs Központban további internetes számítógépek találhatók. A campus program keretében a Széchenyi István Egyetem hallgatói jogtiszta szoftvert igényelhetnek. SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG A Testnevelési és Sportközpont az edzőcsarnokban, a villanyvilágításos szabadtéri kézilabda és kosárlabda pályán, az ergometriás laboratóriumban, a Városi-Egyetemi Csarnok küzdőtere mellett annak erősítő és kardió termében szervezi, koordinálja a hallgatók testnevelését, szabadidő- és versenysportját. Kora tavasztól késő őszig vízi sportolásra (kajak-kenu) is lehetőség van, a kollégium épületénél és a Bridge Hallgatói Oktatói Klubban csónakkölcsönző működik. A Körtöltés úti sporttelepen kondicionáló és küzdősport terem, villanyvilágításos füves labdarúgópálya, 2 kézilabda és 5 teniszpálya működik. A Városi Egyetemi Csarnok hétköznaponként 8-16 óráig testnevelési foglalkozásokra a hallgatók rendelkezésére áll. 17.

19 A szabadidő egészséges eltöltéséhez ajánlott és biztosított feltételek mellett egyetemünk Sport Egyesülete több szakosztály fenntartásával, más-más szintű bajnokságban való részvétel biztosításával ad lehetőséget a versenysport rendszerességét és emelt követelményeit is vállaló hallgatók sportolásához. A szabadidősport keretében labdarúgás, jéghoki, kajak-kenu, küzdősportok (kyo-kushinkay, judo, ökölvívás), floorball, futsal, tollaslabda, tájékozódási futás és sziklamászó sportcsoport is működik. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve minden évben sportáganként házibajnokságokat, futó és sportnapokat rendezünk. A versenysportra vállalkozó hallgatók jelentkezését a SZESE irodájában várjuk, ahol az átigazolással és versenyekkel kapcsolatos teendőket intézzük. Szertárainkból sportszereket, téli és nyári sportoláshoz szükséges sportfelszereléseket lehet kérni. A fenti szolgáltatásokat egyetemünk hallgatói, dolgozói vehetik igénybe pártolói igazolvány ellenében. Kiemelkedő sporteredményt elérő hallgatóink félévente sportösztöndíjra pályázhatnak, a szorgalmi időszak első hónapjának végéig. A Széchenyi István Egyetem Jó tanuló Jó sportoló pályázata és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Magyar Köztársaság Jó tanuló Jó sportoló versenykiírása a 2008/2009-as tanévre is érvényes. 18.

20 TÁJÉKOZTATÓ A NEPTUN.NET TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL Az Egyetemen az oktatással kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatok ellátásához a Neptun.NET informatikai rendszer nyújt támogatást. Döntő többségben e szoftverrendszer hallgatói webes felületén keresztül végezhetik el a hallgatók a tanulmányaikkal kapcsolatos teendőket, úgymint - tantárgyak felvétele, egyéni tanrend összeállítása - vizsgára jelentkezés, vizsgajegyek, átlagok ellenőrzése - a hallgató számára folyósított támogatások (ösztöndíj, szociális támogatások, stb.) ellenőrzése - a hallgató által fizetendő díjak (költségtérítés, tandíj, ismételt vizsga (IV) díj,stb.) teljesítése - kollégiumi jelentkezés, - stb. A kreditrendszerű oktatás szervezésének elengedhetetlen feltétele egy ilyen rendszer működtetése. Csak így teljesíthetők a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt feltételek, amelyek a hallgatóság számára biztosítják azt a lehetőséget, hogy a diploma megszerzéséhez lehetséges számtalan út közül az egyéniségének legmegfelelőbbet válassza. A rendszer működtetésében az üzemeltetőkön kívül az egyetemi oktatás minden szereplője részt vesz egy jogosultsági rendszer által meghatározott szerepben. Ennek lényeges részét jelenti a hallgatók együttműködése, amihez szükséges a Neptun.NET hallgatói web ismerete. Erre szolgál a Nepun.NET honlap (http://neptun.sze.hu), a Neptun hirdetőtáblákon megjelenített információk, valamint a Neptun.NET rendszeren eljuttatott üzenetek. A Neptun.NET hallgatói web a honlap Hallgatói web menüpontján keresztül érhető el. A belépéshez az azonosítót (neptun kód) és a hozzá tartozó jelszót kell megadni, melyeket az első éves hallgatók számára írásban juttatjuk el. Kérjük, hogy a honlapon megjelenő híreket, információkat rendszeresen és figyelmesen olvassa el. A hallgatói web funkcióinak használatáról a honlap Oktatási anyagok menüpontjában találhat egy részletes leírást, illetve a Segítségnyújtás menüben tájékozódhat, hogy kérdéseivel kihez fordulhat. További információkat találhat a Tanulmányi Osztály (http://to.sze.hu), valamint a Felnőttképzési Központ (http://fk.sze.hu) honlapján is. 19.

21 A KREDIT RENDSZERŰ TANTERV ÉS A TANULMÁNYOK TERVEZÉSE A kreditrendszer a hallgatói munka mennyiségi értékelését szolgáló rendszer. A kreditrendszeren belül minden tantárgyhoz kreditpont tartozik. A tantárgyanként meghatározott kreditpontok jelentik az adott tantárgy ismeretanyagának elsajátításához szükséges együttes munkamennyiség mérőszámát. A kreditpont mennyiségi és nem minőségi értékelést jelent, tehát a jeles (5) érdemjeggyel és az elégséges (2) érdemjeggyel eredményesen teljesített tantárgy egyformán pl. 2 kreditpontot ér. A tantervben kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak vannak. A kötelező tárgyakat kivétel nélkül teljesíteni kell a záróvizsgára bocsátáshoz. A kötelező tárgyak teljesítésének időpontját az előtanulmányi követelmények szigorú betartásával Ön választja ki. A választható tantárgyak csoportokba sorolva kerültek a tantervbe. Minden egyes csoporthoz egy-egy mennyiségi követelmény (adott kreditpontszám, adott számú tantárgy) került előírásra a tantervben. A mennyiségi követelményt az adott csoportba tartozó tantárgyak közül tetszés szerinti félévben, tetszés szerint választott tantárgyakkal lehet teljesíteni. A záróvizsgára bocsátáshoz kivétel nélkül minden egyes csoportból teljesíteni kell az adott mennyiségi követelményt. A tanulmányok eredményes lezárásához, a záróvizsgára bocsátáshoz a fentieken túl feltétel - szaktól függően a mérő- és kitűzési gyakorlatok, nyári üzemi és pedagógiai gyakorlatok teljesítése, valamint - a testnevelési követelmények teljesítése. Az oklevél kiadásának feltétele a - a képesítési követelményben előírt államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése. A szakhoz tartozó konkrét követelmények leírása az adott képzés szöveges leírásában található. A kreditrendszerű képzésben minden hallgató egyéni tanrend szerint tanul, melyet saját magának kell összeállítani a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően. Ön minden félév szorgalmi időszakában lehetőséget kap, hogy kiválassza a következő félévben felvenni szándékozott tárgyakat. Ez a tantárgyválasztás. A tantárgyválasztás a Tanulmányi Tájékoztatóban megtalálható tantervi mátrix és egyéb tantervi adatok alapján, számítógépen történik a számítástechnikai kabinetek valamelyikében, vagy interneten keresztül a Neptun.NET Hallgatói Információs rendszerben. Minden félévben hirdetményeken tesszük közzé, hogy mikor lehetséges a tantárgyválasztás. A tantárgyválasztáskor Önnek azon tantárgyak közül lesz lehetősége választásra, melyek a soron következő félév(ek)ben indításra kerülnek, és amelyeknek az előtanulmányi követelményét Ön már teljesítette vagy a folyó félév vizsgaidőszakában tervezi teljesíteni. A tanulmányok során a tantárgyválasztást, szakirányválasztást segítendő - lehetőség van a képzéshez tartozó tantárgyak rövid leírásának megtekintésére a Neptun.NET rendszerben. 20.

22 Ha a tantárgyválasztáskor kialakított egyéni tanrendje, valamilyen külső ok miatt felborul (egy sikertelen vizsga miatt nem teljesülő előtanulmányi követelmény, egy a kevés számú jelentkező miatt törölt tárgy, stb.), akkor Ön a beiratkozási időszakban korrekciós tantárgyválasztást tehet. A tantárgyválasztáskor felkínált (kötelező és választható) tárgyak közül szabadon választhatja ki azokat, melyeket a következő félévben teljesíteni kíván. Ön nem köteles követni a mátrixban megadott javasolt tantervet. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy az ajánlott tantervtől való nagy mértékű eltérés azt eredményezheti, hogy Ön nem tudja az összes követelményt a képzési idő (szaktól függően 6, 7 ill. 8 félév) alatt teljesíteni. A tantárgyválasztás megtörténte nem egyenlő a félévre történő bejelentkezéssel. Minden félév első hete a regisztrációs hét, ez a bejelentkezési időszak. Önnek ekkor a bejelentkezési lapon aláírásával hitelesítve kell nyilatkoznia bejelentkezési szándékáról. A bejelentkezés elmulasztása esetén a soron következő félév automatikusan passzív félévként kerül az Ön nyilvántartásába. Ha Ön két egybefüggően szünetelő hallgatói jogviszonyú félév (passzív félév) után nem teljesíti bejelentkezési kötelezettségét, akkor hallgatói jogviszonyát megszűntetjük, és erről írásban értesítjük. A tantárgyválasztáshoz használt Neptun.NET Hallgatói Információs Rendszer segítségével Ön megtekintheti saját tanulmányi eredményeit, ahogy azok a számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a számítógépen felvett tantárgyait, elért tanulmányi eredményeit. Ha eltérést, hibát stb. észlel, akkor haladéktalanul forduljon a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön tanulmányi előadójához. A tantárgyválasztáshoz és saját tanulmányi nyilvántartásának megtekintéséhez Ön hallgatói azonosítója (neptun kód) és egy jelszó segítségével fér hozzá. A jelszó nyolc karakterből áll: születési év, hó, nap (pl ). Az eredeti jelszóval történő első belépéskor Önnek személyre szóló, más által nem ismert, jelszót kell választania. Ezt a jelszót jól jegyezze meg mert Önön kívül ezt senki sem ismeri. Ha mégis elfelejti, akkor jelentkezzen a Tanulmányi Osztályon/Felnőttképzési Központban az Ön tanulmányi előadójánál, aki visszaállítja a fent leírt eredeti jelszót, amit Ön az első belépéskor ismét cserélni lesz köteles. A tanulmányi munka részletes szabályozását a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat tartalmazza, kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át. 21.

23 A tantárgyi táblázatok oszlopai, rövidítések: kód a tantárgy egyértelmű azonosítója, felépítése a következő: az első karakter a képzés tagozatát jelenti (pl. N=nappali tagozat), a második karakter a képzés helyszínét mutatja (pl. G= Győr) a harmadik karakter a képzés típusát mutatja (pl. B= BSc alapképzés) a negyedik, ötödik karakter a tantárgy oktatásáért felelős tanszék betűkódja (pl. SE= Szerkezetépítési Tanszék) a hat-nyolcadik karakter a tantárgy sorszáma az adott tanszéken belül (pl. 001= első tantárgy) a kilencedik karakter jelzi az adott tantárgyon belül az oktatott félévszámot (pl. 2= a tantárgy második féléves része) heti elm. heti elméleti óraszám (órarendi óra) heti gyak heti gyakorlati óraszám (órarendi óra) heti labor heti labor óraszám (órarendi óra) bszf f folyamatos számonkérés (beszámolási v vizsga forma) b-5 5 fokozatú beszámoló b-3 3 fokozatú beszámoló (jól megfelelt/megfelelt/nem felet meg átváltása jeles (5)/közepes (3)/elégtelen (1) a aláírás megszerzése krp A tantárgy teljesítése esetén kapott kreditpont (kreditpontszám) af A tantárgy felvétele ebben a félévben ajánlott (ajánlott félév) if A tantárgy csak őszi (1), vagy csak tavaszi (2), esetleg mindkét (3) (indítás féléve) Előtanulmányi követelmény félévben indításra kerül A tantárgy felvételének előfeltétele a táblázatban jelölt tantárgy(ak) teljesítése 22.

24 Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet JÁI Gépipari mérnökasszisztens szak GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS SZAK TANTERVE Képzési cél: A gépipari mérnökasszisztens szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak saját munkaterületükön szervezni, irányítani és ellenőrizni azokat a termelési folyamatokat, amelyek ma már jórészt NC/CNC vezérlésű forgácsoló, alakító gépeken, rugalmas gyártórendszereken valósulnak meg. A gépipari mérnökasszisztenesek a megszerzett ismeretek birtokában képesek: - meghatározni a munkadarabok egyes csoportjait abból a szempontból, hogy melyik gépen milyen gyártórendszereken munkálhatók meg. - Irányítani az alkatrészcsoportok NC/CNC programjainak kidolgozását, gyártástervezését (CAD/CAM rendszerek felhasználásával). - Elkészíteni NC/CNC programokat valamint a hozzá tartozó gyártástechnológiai dokumentációkat - Gazdaságossági számításokkal meghatározni a gyártandó alkatrészek bonyolultsága, gyártási volumene figyelembevételével, az NC/CNC gépekre kerülő, valamint a hagyományos gépeken, automatákon gyártandó alkatrészek körét. - Megtervezni és irányítani a gyártáshoz szükséges minőségirányítási feladatokat. - A rendelkezésre álló géppark és szoftverek részletes ismeretének birtokában gondoskodni azok karbantartásáról. Végzettségi szint: Gépipari mérnökasszisztens - (OKJ azonosító szám: ) - (OKJ kiadásának éve: 2000.) A képzési idő: 4 félév A végzettség megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 120 A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya: Szakirány: nincs Képzési terület: kredit %-os arány Alapismereti modul Közös műszaki modul Gépész modul Összesen Szakmai gyakorlat: Intézményen kívül teljesítendő. Időtartama legalább 4 hét. Ismeretek ellenőrzési rendszere: A tantervben előírt követelmények megszerzéséből, szakmai gyakorlat elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből, záróvizsga letételéből tevődik össze. A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozatban arról kell a hallgatónak számot adnia, hogy hogyan képes egy konkrét téma komplex elemzése kapcsán felhasználni a felsőfokú szakmai képzés (FSZ) során szerzett, elméleti ismereteket, illetve módszereket, valamint a szakirodalmat. A minimálisan 30 oldalas szakdolgozat a hallgató önálló munkájának eredménye a gépgyártástechnológia területéről. A hallgatónak bizonyítania kell önálló feladatmegoldó képességét, a tanult szakmai ismeretek alkalmazását. A dolgozatot vizsgabizottság előtt kell megvédeni.

25 Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet A záróvizsgára bocsátás feltételei: - Az előírt 120 kredit megszerzése - A szakdolgozat elkészítése - Központi 180 perces írásbeli vizsga sikeres teljesítése Gépipari mérnökasszisztens szak Nappali tagozat A szakmai vizsga részei: írásbeli vizsga, szakdolgozat védése, szóbeli vizsga A záróvizsga részei: - A szakdolgozat megvédése - Szóbeli vizsga az OKJ szerinti szakmai és vizsgakövetelményekben rögzítettek alapján A záróvizsga eredménye: - Szakmai gyakorlat (a szakdolgozat alapján) - Szakmai elmélet (az írásbeli és szóbeli vizsgák számtani átlaga) Felhívjuk Tisztelt Hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi Tájékoztató adatai tájékoztató jellegűek. A mindenkori, érvényes adatokat tartalmazó tantervek a Neptun rendszeren és a weblap Letöltések menüpontjában találhatóak. Győr, szeptember JÁI Gépipari mérnökasszisztens szak - 24.

26 Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Gépipari mérnökasszisztens szak Nappali tagozat T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantárgyak (alapismereti modul): ssz. kód megnevezés heti elm. heti gyak heti labor bszf. krp af if előtanulmányi 1. AK89GA Gazdasági alapismeretek f AK91GA Vállalkozói és munkaerőpiaci alapismeretek f SZ41GA Számítógépes alapismeretek I f TT43GA Társadalmi alapismeretek f SZ46GA Számítógépes alapismeretek II f MT44GA Munkavégzési technikák, irodaszervezés v MT45GA Önmenedzselés f Összes kreditpontszám 19 követelmény Kötelező tantárgyak (közös műszaki modul): ssz. kód megnevezés heti elm. heti gyak heti labor bszf. krp af if előtanulmányi 1. AG44GA Műszaki dokumentáció v FI06GA Műszaki fizika I v MA25GA Matematika I f FI07GA Műszaki fizika II v IN46GA Műszaki informatika f MA26GA Matematika II v KM47GA Környezetismeret és környezettechnika f LO69GA Gazd. és vállalkozói ismeretek v MA27GA Matematika III v Összes kreditpontszám 30 követelmény Kötelező tantárgyak (gépész modul): ssz. kód megnevezés heti elm. heti gyak heti labor bszf. krp af if 1. AG45GA Mechanika I v AJ70GA Méréselmélet és -technika f AJ85GA Anyagismeret, anyagvizsgálat I v AG46GA Mechanika II v AG47GA Gépszerkezetek és gépek üzemtana v AG57GA Munkavédelembiztonságtechnika f AJ72GA Minőségügy I f AJ86GA Anyagismeret, anyagvizsgálat II v AJ84GA Karbantartás f AJ71GA Irányítástechnika f előtanulmányi követelmény JÁI Gépipari mérnökasszisztens szak - 25.

27 Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Gépipari mérnökasszisztens szak Nappali tagozat Kötelező tantárgyak (gépész modul) (folytatás): ssz. kód megnevezés heti elm. heti gyak heti labor bszf. krp af if 11. AJ73GA Minőségügy II v AJ82GA Gépgyártástechnológia I v AJ87GA Előgyártási technológiák f AJ74GA Minőségügy III f AJ75GA Gyakorlati foglalkozás, szakdolgozat f AJ78GA Technológiai tervezés gyakorlat f AJ79GA Szerszám- és készüléktervezés v AJ83GA Gépgyártástechnológia II v Összes kreditpontszám 71 előtanulmányi követelmény JÁI Gépipari mérnökasszisztens szak - 26.

28 Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet k r e d i t Gépipari mérnökasszisztens szak Nappali tagozat A szak tantárgyainak javasolt felvételi rendje FÉLÉV Gazdasági alapismeretek Számítógépes alapism. II. Munkavégzési technikák, Környezetismeret és 1 2 (AK89GA) (SZ46GA) irodaszerv. (MT44GA) környezettechnika 2 3 Vállalkozói és Műszaki fizika II. 3 (KM47GA) 4 munkaerőpiaci alapismeretek 4 (FI07GA) Önmenedzselés 5 5 (AK91GA) Gazd. és vállalkozói (MT45GA) 6 ismeretek 6 7 Számítógépes alapism. I. Műszaki informatika 7 (LO69GA) 8 (SZ41GA) (IN46GA) Minőségügy III. 8 9 Társadalmi alapismeretek Matematika III. (AJ74GA) 9 10 (TT43GA) Matematika II. 10 (MA27GA) (MA26GA) Gyakorlati foglalkozás, 12 Műszaki dokumentáció Karbantartás szakdolgozat (AG44GA) Mechanika II. (AJ84GA) (AJ75GA) Műszaki fizika I. (AG46GA) Irányítástechnika (FI06GA) (AJ71GA) 17 Technológiai tervezés Matematika I. Gépszerkezetek és gépek gyakorlat (MA25GA) üzemtana Minőségügy II. 19 (AJ78GA) 20 Mechanika I. (AG47GA) (AJ73GA) (AG45GA) 22 Munkavédelembiztonságtech. (AG57GA) Szerszám- és Gépgyártástechnológia I. készüléktervezés Méréselmélet és -technika Minőségügy I. 24 (AJ82GA) (AJ79GA) 25 (AJ70GA) 25 (AJ72GA) Anyagismeret, Anyagismeret, Előgyártási technológiák Gépgyártástechnológia II. anyagvizsgálat I. anyagvizsgálat II. 28 (AJ87GA) 29 (AJ83GA) 29 (AJ85GA) (AJ86GA) Félévenkénti kreditpontszám: Összes kreditpontszám: 120 k r e d i t JÁI Gépipari mérnökasszisztens szak - 27.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 JOGI ASSZISZTENS szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2010. február Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010. február FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina 2 Tisztelt Elsőéves Hallgatóink!

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MA szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 KÖZSZOLGÁLATI (BA) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MSC szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 GÉPÉSZMÉRNÖKI (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2007.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 MŰSZAKI SZAKOKTATÓ (INFORMATIKAI) BSC SZAK Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 MECHATRONIKAI MÉRNÖKI (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Készült a Palatia

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 KERESKEDELEM ÉS MARKETING BA SZAK Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI BSC SZAK Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009. február FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉVI ALAPOKMÁNYA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2004. ÉVI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai! PIR törzsszáma: 308900! az

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 VARGA TIBOR ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2008/2009 MŰSZAKI SZAKOKTATÓ KÖZLEKEDÉSI (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010 NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI BA SZAK Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2009. február NAPPALI KÉPZÉSEK Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba Készült

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó!

ALUMNI HÍRLEVÉL. Bevezető. További információk: Impresszum. Különszám - Keresztféléves képzések 2012. Szolnoki Főiskola 1. Kedves Olvasó! Kedves Olvasó! Bevezető Az Alumni hírlevél különszámával jelentkezünk. Jelenlegi hírlevelünk célja, hogy értesítést és információt adjunk a Szolnoki Főiskola keresztféléves képzéseiről. Képzési kínálatunkban

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz Regina Kzült

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AG001_1 Általános géptan 2 0 0 f 4 1 1 2. NGB_AG003_1 Gépszerkezettan 2 2 0 f 4 1 1 3. NGB_AJ025_1 Fémtan, anyagvizsgálat 2

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Winkler Csaba

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012. 1. Az Egyetem neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2. Székhelye: Budapest Címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Levelezési címe: 1581

Részletesebben

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Igazgatásszervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható tárgyak

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Széchenyi István Egyetem Győr TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2006/2007 MŰSZAKI SZAKOKTATÓ INFORMATIKA (BSC) szak Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Bieber Norbert Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

SZF. Intézmény elérhetősége:

SZF. Intézmény elérhetősége: SZF Intézmény elérhetősége: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Telefon: (56) 510-300 Fax: (56) 340-106 E-mail: tanhiv@szolf.hu Honlap: http://www.szolf.hu AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu

Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu Mészáros Márta SZE Nemzetközi Munkacsoport http://ipc.sze.hu kiutazás csak szerződött intézménybe (tanulmányi ösztöndíj esetén) Aktív hallgatói jogviszony (tan. esetén) min. 3 (gyakorlat esetén 2) hónap,

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben. Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc) NAPPALI TAGOZAT Specializációk Gépgyártó Gépüzemfenntartó Szolnok A képzési

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes

Szakmai gyakorlat. a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Dr. Koppány Krisztián PhD. egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes Szakmai gyakorlat a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon egyetemi docens, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes gyakorlat-orientáció Üzleti BA szakok képzési struktúrája, szakaszai elméleti alapképzés

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz)

Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Különleges szabályok a tantervváltáshoz ill. tanterv megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti időszakra (Melléklet a Tanulmányi és Vizsga Szabályzathoz) Bevezetés 1. (1) Jelen melléklet azon szabályok összefoglalása,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Ikt. Szám: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. sz példány NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2015-2016-os tanévtől felmenő rendszerben A tanterv

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések

Felsőoktatási felvételi tájékoztató februárban induló képzések Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható kizárólag második tanári szakképzettségek magyar mint idegen nyelv tanára háztartásgazdálkodás-tanár életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

ALAPKÉPZÉSBEN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK SZIE-GÉK FI69207 Elérhetőség: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-021 Fax: (28) 420-997 E-mail: info@gek.szie.hu Honlap: http://www.gek.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség:

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar

Debreceni Egyetem Informatikai Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Informatikus könyvtáros (B.A.) szak 2009-es mintatanterv Debrecen 2011/2012. tanév INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapképzési szak megnevezése: informatikus

Részletesebben

A ES TANÉV

A ES TANÉV A 2014-2015-ES TANÉV II. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁRÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. február 09. HATÁLYOS: 2015. augusztus 31. Azonosító: DU 1/2015. Iktatószám: KDH-14/1/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők)

Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Hallgatók tájékoztatása a 2014/15. tanévi díjtételekről (kiírások és fizetési határidők) Tisztelt Hallgatók! A BGF szenátusa 2014. június 12-én az alábbi határozatot hozta: A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR Közigazgatás-szervező alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A mintatanterv tárgyai 2 kategóriába soroltak: kötelező tárgyak szabadon választható

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben