S Z O M B AT H Y B Á L I N T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z O M B AT H Y B Á L I N T"

Átírás

1 S Z O M B AT H Y B Á L I N T A K T I V I Z M U S O K: F O T Ó M U N K Á K A K T I V I Z M I: F O T O R A D O V I A C T I V I S M S: P H O T O W O R K S

2 S Z O M B AT H Y B Á L I N T A K T I V I Z M U S O K: F O T Ó M U N K Á K A K T I V I Z M I: F O T O R A D O V I A C T I V I S M S: P H O T O W O R K S V I N T A G E G A L É R I A B U D A P E S T

3 Miško Šuvaković Fotóindexek Szombathy Bálint fotómunkái a hetvenes években Szombathy Bálint mûvészeti gyakorlata a 70-es években a neoavantgárd kísérletezés és a konceptuális mûvészet analitikus-politikai elemzésének körében helyezkedett el. Szombathy mûvészeti gyakorlata nomád és hibrid mûvészeti alkotások kivitelezése révén jött létre és fejlôdött. Szombathy mûvészként a szerb, a többnemzetiségû jugoszláv és a magyar kultúra mezsgyéin tevékenykedett. Az ólmos hetvenes években Kelet felé felszabadító hatású ötleteket és ismereteket hozott a kortárs nemzetközi mûvészetbôl (konceptuális mûvészet, küldeménymûvészet, testmûvészet, tájmûvészet, akciómûvészet), Nyugat felé pedig közvetített a felforgató és ismeretlen kelet-európai undergroundról, kritikai konceptualizmusról és kísérleti neoavantgárdról. Szombathy Bálint különféle médiumokban és elôadó-mûvészeti területeken alkotott, s kivételes eredményeket ért el a fotó-performansz és a jeltani fotókutatások, azaz a fotó-indexikus jelölés mûvészeti gyakorlata terén. A fotó-szemiológia avagy jelmûvészet a vizuális jelentés mûvészeti kutatása egy természeti vagy urbánus térben, amely a jelek indexelése majd válogatott vizuális textusokban való bemutatása révén azonosítható. A fotó-performansz és a fotó-szemiológiai kutatások a fénykép erejét használják, mellyel az adatokat közvetít a rögzített eseményrôl és a kialakított helyzetrôl. Szombathy jelfényképészeti munkája ezért igen közel áll az adat-esztétikához: ahhoz a mûvészeti gyakorlathoz, amely a megjelölt események és helyzetek konceptuális fotó-prezentációk közvetítésével való elsajátításán és bemutatásán alapul. A Vizuális szemiológia (1973) címû fotósorozat, illetve az elszigetelt fotóprezentációkból álló Tarcs rendet! (1973) a hétköznapok látható világának, azaz a vizuális kultúrának a megjelölése és feltérképezése által keletkezett. A hétköznapok vizuális jeleit olyan objektumokként mutatja be, melyek a fotó-indexikus jelölés révén felmutatják az emberi élet sajátos költészeti potenciálját. A fényképészeti reprodukálásban a közönséges, a triviális vagy a mindennapi a posztduchampi megragadás mozzanatának bizonyul. A mûvész a jelkutatói munkát úgy értelmezte, mint közvetlen beavatkozást a látható valóság jelentéseinek bemutatását célzó episztemológiai mezôbe. Szombathynak a hétköznapok triviális objektumairól készített fényképei az egyediség, a töredékesség és az elszigeteltség dokumentum-értékû megjelölései voltak, ezáltal pedig a szürke szocialista-realizmus lényegi politikumáé is. A fotó-performanszok egészen sajátos elôadómûvészi és akciómûvészeti munkák, melyek a fényképezôgép objektívje elôtti élô, nyilvános vagy privát magatartás-mûvészeti elôadások. A fotó-performansz esetében a középponti esemény az, amelyet dokumentálni kell, és közvetetten tanúsítani egy olyan fotósorozattal, amelynek alapján a mûvész viselkedése vagy tevékenysége rekonstruálható. Szombathy a következô fotó-performanszokat hajtotta végre: Bizalmat a fiataloknak (1971), Lenin in Budapest (1972), Bauhaus (1972), Ida Biarddal Újvidéken Szombathy Bálinttal Párizsban (1975), Gumi és hús (1979), Poetry-Language (1979) és Trip with Szombathy Art (társszerzô: Bogdanka Poznanović, 1979). Szombathy korai fotó-performanszai, mint a Lenin in Budapest (Budapest, 1972) vagy a Bauhaus (Újvidék, 1972) a szocialista-realista modern társadalom ideológia-alapú hétköznapjaiba ágyazottan kivitelezett felforgató indexikus jelölés példái. Szombathy Budapesten egy plakátot hordozott Lenin arcmásával, mintha az reklámfelület vagy választási kampányanyag lenne. Azáltal, hogy a szocialista-realista élet triviális hétköznapjaiba ágyazta, a politikai plakáttól elvitatta a pártfétis-funkciót, egyidejûleg az árucikkek reklámjainak státuszát is parodizálva. A Bauhaus fotósorozat egy olyan fotó-performansz dokumentuma, melyet a mûvész újvidéki padláslakásában vitt végbe. A fényképek egy elhagyatott, omladozó és nyomorúságos szocialista-realista teret mutatnak egy beékelt transzparenssel, melyen nagy nyomtatott betûkkel a BAUHAUS szó olvasható. A vizuális (egy romos szoba fényképe) és a verbális (BAUHAUS) közötti jelentéskapcsolat egy ellentmondással szembesít. Tudniillik ellentételezôdik a BAUHAUS elmélete (mértaniság, konstruktivizmus, azok a jelszavak mint: a kevesebb a több, az új ideológiája, a magas szintû architektonikus és dizájn-techno modernizmus) és a létezô szocializmus hétköznapjainak külleme (a szocialista-realizmus peremvidékének kicsi, zsúfolt és roskatag tere). Az Ida Biarddal Újvidéken Szombathy Bálinttal Párizsban Ida Biard párizsi nem-formális galériájában, a French Window-ban végrehajtott kiállítói tevékenység dokumentumainak bemutatása. A mûvészet világa a vizuális esemény megjelölést kapja, amelyet fényképekkel dokumentálnak és galériai bemutató formájában tárnak közönség elé. A Trip with Szombathy Art (társszerzô: Bogdanka Poznanović) projektum a mûvész testének szemiotikai átértelmezése, amely a turistacélpont (a helyszín) és a másik személy kisajátítására használt termékmárka összetettségébôl építkezik. Szombathy a pecsétes munkáiban (Gumi és hús, Testjelölés valamint Poetry-Language) a mûvészeti folyamat kétszeres jelöléséhez folyamodik: 1. a szuper-bürokrata hatalmat kisajátítva jelöli a világot, majd 2. parodizálja azt, ahogyan a hivatali mechanizmus ráalkalmazódik a látható testekre, a mûvészetet a bürokrata szellem ellentettjeként mutatva fel. 3

4 Miško Šuvaković Fotoindeksi Foto-radovi Balinta Sombatija u sedamdesetim godinama Umetnička praksa Balinta Sombatija u polju je neoavangardnog eksperimenta i analitičko-političkih analiza konceptualne umetnosti. Sombatijeva umetnička praksa je uspostavljena i razvijana izvodjenjem nomadskih i hibridnih umetničkih produkcija. Sombati je kao umetnik delovao na granicama srpske, multietničke jugoslovenske i madjarske kulture. On je tokom olovnih sedamdesetih na Istok donosio emancipatorske koncepte i informacije o savremenoj internacionalnoj umetnosti (konceptualna umetnost, mail art, body art, land art, performans umetnost), a na Zapad je prenosio informacije o subverzivnom i nepoznatom istočnoevropskom undergroundu, kritičkom konceptualizmu i eskperimentalnim neoavangardama. Foto-semiološka istraživanja ili semio-art su umetnička istraživanja vizuelnih značenja u prirodnom ili urbanom prostoru koji se identifikuje na osnovu indeksiranja i prezentovanja tih znakova u selektivnim vizuelnim tekstovima. U slučaju foto-performansa i foto-semioloških istraživanja koristi se moć fotografske slike da posreduje podatke o snimljenom dogadjaju i predstavljenoj situaciji. Sombatijev semiofotografski rad je, zato, veoma blizak data estetici: umetničkoj praksi zasnovanoj na prisvajanju i prezentovanju indeksiranih dogadjaja i stituacija posredstvom konceptualnih foto-prezentacija. Serije fotografija Vizuelna semiologija (1973) ili pojedinačne fotografske prezentacije Drži red! (1973), nastajale su iz prakse indeksiranja i mapiranja vidljivog sveta svakodnevice tj. vizuelne kulture. Vizuelni znakovi svakodnevice su predočeni kao objekti koji fotografskom indeksacijom treba da se pokažu kao specifični poetički potencijali ljudskog života. To je bio postdišanovski zahvat prisvajanja običnog, trivijalnog ili svakodnevnog posredstvom fotografske reproduktivnosti. Umetnik je semioistraživački rad video kao direktnu intervenciju u epistemološkom polju prezentacije značenja vidljive realnosti. Sombatijeve fotografije trivijalnih objekata svakodnevice su bile dokumentarne indeksacije same pojedinačnosti, fragmentarnosti i izolovanosti pa time i bitne političnosti sivog realnog socijalizma. Balint Sombati je delovao u različitim medijskim i performativnim područjima, a izuzetne rezultate je ostvario u području fotoperformansa i fotosemioloških istraživanja tj. u umetničkom radu sa fotoindeksiranjem. Fotoperformansi su sasvim specifični performerski i akcioni umetnički radovi zasnovani na živom javnom ili privatnom bihevioralnom izvodjenju ispred objektiva fotoaparata. U fotoperformansima bitan je dogadjaj koji treba dokumentiovati i posredno predočiti serijom fotografija na osnovu kojih je moguće rekonstruisati ponašanje ili delovanje umetnika. Sombati je izveo fotoperformanse Poverenje mladima (1971), Lenin in Budapest (1972), Bauhaus (1972), Sa Idom Biard u Novom Sadu Sa Balintom Sombatijem u Parizu (1975), Guma i meso (1979), Poetry-Language (1979) i Trip with Szombathy Art (ko-autor: Bogdanka Poznanović, 1979). Sombatijevi rani fotoperformansi Lenin in Budapest (Budimpešta, 1972) ili Bauhaus (Novi Sad, 1972) primer su izvodjenja indeksnog poremećaja u ideološki strukturiranoj svakodnevici realsocijalističkog modernističkog društva. Sombati je poster sa Lenjinovim likom nosio Budimpeštom kao reklamni poster ili poster sa protestnim parolama. Oduzeo je političkom posteru funkciju partijskog fetiša, postavljajući ga u trivijalnu svakodnevicu realsocijalističkog života. Istovremeno je parodirao i status robne reklame. Serija fotografija Bauhaus je dokument fotoperformansa koji je umetnik izveo na tavanu-mansardi u kojoj je živeo u Novom Sadu. Fotografije prikazuju zapušteni, trošni i siromašni realsocijalistički prostor u kome je postavljen transparent sa velikim štampanim slovima uredjenim u reč BAUHAUS. Značenjski odnos vizuelnog (fotografija ruševne sobe) i verbalnog (reč BAUHAUS) teksta izveden je predočavanjem paradoksa. Suočena je ideja BAUHAUSA (geometrizam, konstruktivizam, parola: manje je više, ideologija novog, visoki arhitektonski i dizajnerski tehno modernizam) i izgled realsocijalističke svakodnevice (mali prepuni i trošni prostor trivijalne realsocijalističke margine). Fotoperformans Sa Idom Biard u Novom Sadu Sa Balintom Sombatijem u Parizu dokumentarna je prezentacija izlagačkih intervencija u neformalnoj galeriji Ide Biard French Window. Svet umetnosti je indeksiran kao vizuelni dogadjaj koji se fotografski dokumentuje i izvodi kao galerijska prezentacija. Projektom Trip with Szombathy Art (ko-autor: Bogdanka Poznanović) koristi složenost semiotičkog preimenovanja tela umetnika, turističkog mesta gde se preimenovanje odigrava i brenda kojim umetnik prisvaja drugog. Sombati u radovima sa pečatiranjem (Guma i meso, Signalizacija tela ili Poetry-Language) radi sa dvostrukom simbolizacijom umetničkog procesa: (1) imenuje svet preuzimajući moć nad-birokrate, te (2) parodira birokratski mehanizam aproprijacije vidljivog tela pokazujući umentost kao inverziju birokratizacije. 4 5

5 Miško Šuvaković Photo Indexes Bálint Szombathy s Photographic Works in the Seventies In the 1970 s, Bálint Szombathy s artistic practice could be positioned in the sphere of neo-avantgarde experimentation and the analytical political investigation of Conceptual Art. Szombathy s artistic practice emerged and developed through the production of nomad and hybrid artworks. He has continued his artistic activities on the boundaries of Serbian, multi-ethnic Yugoslavian, and Hungarian cultures. In the leaden seventies, he transmitted liberal ideas and concepts of contemporary international art (Conceptual Art, Mail Art, Body Art, Land Art, and Action Art) to the East, simultaneously mediating information to the West about the scene of East European subversive underground, critical conceptualism, and experimental avant-garde, which was unknown there. Photo-semiology or sign art is the artistic research of visual signification within a natural or urban space, which can be identified through the indexing of signs and their presentation in alternating visual texts. Photo performance and photo-semiological researches utilise the power of the photograph whereby it conveys data of the recorded event and the formed situation. Szombathy s art of sign photography, thus, is very close to data aesthetics, an artistic practice based on appropriating and presenting the marked events and situations by means of conceptual photo presentations. The photographic series of Visual Semiology (1973) as well as Keep Order (1973), a series comprised of isolated photo presentations, were created by marking and mapping the visible world of quotidian existence, i.e., visual culture. The visual signs of mundane reality are shown as objects that manifest the peculiar poetic potential of human life through photo-indexation. In its photographic reproduction, the appropriation of the ordinary, the trivial, or the everyday proves to be an act of post-duchampian conceptualisation. The artist interpreted the task of sign-research as a direct intervention into the epistemological field aiming at the presentation of the actual reality. Szombathy s photographs of trivial objects of mundane life were documentary indexations of individuality, fragmentariness, and isolation, thus indexing the essentially political nature of the dull socialist realism as well. Bálint Szombathy has been engaging with diverse media and various areas of performance art, with outstanding achievements in the field of photo performance and semiotic researches, i.e., the artistic practice of photographic indexing. Photo performances belong to the genre of performance or action art, in that they are live performances of behavioural art, carried out in front of a camera. In the case of a photo performance, a chosen action has to be documented and evinced through a series of photographs, so that the artist s performance can be reconstructed through them. Szombathy has conceived the following photo performances: Trust the Young Ones (1971), Lenin in Budapest (1972), Bauhaus (1972), With Ida Biard in Novi Sad With Bálint Szombathy in Paris (1975), Rubber and Flesh (1979), Poetry Language (1979), and Trip with Szombathy Art (in collaboration with Bogdanka Poznanović, 1979). Szombathy s early photo performances, such as Lenin in Budapest (Budapest, 1972) or Bauhaus (Novi Sad, 1972), are examples of subversive indexical signification embedded in the ideology-based mundane life of the socialist realist modern society. In this performance Szombathy carried a billboard with a portrait of Lenin through the streets of Budapest, as if it were meant as an advertisement surface or an election campaign poster. By embedding the political poster into the space of a trivial quotidian life of the really existing socialism, he deprived it of the function of a party fetish, while simultaneously parodying the status of advertisements of commodity goods. The Bauhaus photo series is the document of a photo performance carried out by the artist in his Novi Sad garret apartment. The photographs show an abandoned, dilapidated, and wretched socialist realist space with a billboard wedged in it, displaying the capitalised word, BAUHAUS. The referential connection between the visual (the photo of a decrepit room) and the verbal (BAUHAUS) confronts the viewer with a contradiction; namely, the opposition between the theory of BAUHAUS (geometry, constructivism, its slogans, such as less is more, the ideology of novelty, high-tech architectonic and designer techno-modernism), and the outward appearance of the really existing socialism (the small, crammed, and crumbling space on the fringes of socialist realism). His series, With Ida Biard in Novi Sad With Bálint Szombathy in Paris, presents the photo documentation of an exhibition activity in French Window, Ida Biard s non-formal gallery in Paris. The world of art is indexed as a visual event and is documented in photos and presented to the public in the form of a gallery show. Trip with Szombathy Art (with the collaboration of Bogdanka Poznanović) is the semiotic re-interpretation of the artist s body as a place (a tourist destination) and as a product brand appropriating the other s personality. In his rubber-stamp works (Rubber and Flesh, Body Signalisation, as well as Poetry Language) Szombathy applies a double indexing of the artistic process: 1) he marks the world by appropriating the super-bureaucratic authority, then 2) he ridicules the way bureaucratic mechanisms invade the body, while seeing art as an antithesis of a bureaucratic mentality. 6 7

6 1. Bizalmat a fiataloknak/poverenje mladima/trust the Young Ones, 1971 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x240 mm Dormán László 2. Lenin in Budapest, 1972 ezüstzselatin, papírzászló/fotografija, papirna zastava silver print, paper flag, 125x228 mm Ismeretlen fotográfus/nepoznati fotograf/unknown photographer

7 3. Bauhaus I, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán 4. Bauhaus II, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán

8 5. Bauhaus III, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán 6. Bauhaus IV, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 400x300 mm Apró Zoltán

9 7. Bauhaus V, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán 8. Bauhaus VI, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán

10 9. Bauhaus VII, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán 10. Bauhaus VIII, 1972 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400 mm Apró Zoltán

11 11. Tarcs rendet!/drži red!/halte Ordnung! I, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x240 mm Lazukics Anna 12. Tarcs rendet!/drži red!/halte Ordnung! II, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x240 mm Lazukics Anna

12 13. Tarcs rendet!/drži red!/halte Ordnung! III, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x240 mm Lazukics Anna 14. Testjelölés/Signalizacija tela/body Signalization, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 240x180 mm Slavko Matković

13 15. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm 16. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm

14 17. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm 18. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm

15 19. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm 20. Tárgyi jellegû formák-nyújtott alakzatok/oblici predmetnog karakteraizdužene forme/objectual Shapes-Elongated Forms, 1973 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 300x400mm

16 21. Gumi és hús/guma i meso/rubber and Flesh I, 1979 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 130x85 mm Bakos Zoltán 22. Gumi és hús/guma i meso/rubber and Flesh II, 1979 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 130x85 mm Bakos Zoltán

17 23. Átjárás/Prelaz/Way Through, 1979 Papír/Paper, 160x230 mm Társszerzô/koautor/co-author: Tóth Gábor, Bakos Zoltán 24. Átjárás/Prelaz/Way Through, 1979 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 160x230 mm Társszerzô/koautor/co-author: Tóth Gábor, Bakos Zoltán

18 25. Szombathy Art in America, 1979 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 90x125 mm Társszerzôk/koautori/co-authors: Bill Gaglione, Nicolo Vanzetti, Polly Esther Nation 26. Beke László, 1981 ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x230mm Tóth Gábor

19 SZOMBATHY Bálint Pacsér, 1950 Multimediális alkotó (írott és vizuális költészet, kritika, esszé, elektrográfia, installáció, akciómûvészet, performansz, poszt-konceptualizmus). Multimedijalni umetnik (pisana i vizuelna poezija, kritika, esej, elektrografika, instalacija, umetnost akcije, performans, post-konceptualizam). Multimedia artist (written and visual poetry, critic, essay, electrography, installation, action art, performance, post-conceptualism). Fontosabb csoportos kiállítások, fesztiválok/važnije kolektivne izložbe i festivali/important group shows and festivals 1975 Visual Poetry International. de Doelen Gallery, Rotterdam; t Hoogt Centrum, Utrecht; Van Gogh Museum, Amsterdam 1975 Aspekte-Gegenwärtige Kunst aus Jugoslawien. Akedemie der Bildenden, Künste, Wien 1977 Die Kunst der Avantgarde in Osteuropa Heute, Saal Hermann-Schafft-Haus, Kassel 1977 Oosteuropese conceptuele fotografie. Technische Hogeschool, Eindhoven 1978 Tendenzen in den Jugoslawischen Kunst von Heute. Museum am Ostwall, Dortmund; Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin; Kunsthalle, Nürnberg 1979 Tendenze dell arte Jugoslavia d oggi. Galleria Nazionale d Arte Moderna, Roma 1981 Yugoslav Drawing: Current Trends. University Art Gallery, State University of New York at Albany, Albany, N.Y Vetrina-Produzioni culturali giovanili dell area Mediterranea. Piscina delle Pavoniere, Firenze 1989 International Invitational Artistamp Exhibition. Davidson Galleries, Seattle, Washington 1993 Exposition d Oeuvres de Sources Éléctroniques. Institut hongrois, Paris 1993,1995,1997,1999 OSTranenie-Internationales Videofestival. International Electronic Media Forum, Bauhaus, Dessau 1995 Poesia visiva e dintorni (L ultima avanguardia). Ex Convento di San Domenico Musei di Spoleto, Spoleto Mail Art-Osteuropa in Internationalen Netzwerk. Saatliches Museum, Schwerin; Museum für Post und Kommunikation, Berlin; Mûcsarnok, Budapest; Haus Dacheröden, Erfurt Body and the East-From the 1960s to the Present. Museum of Modern Art, Ljubljana After the Wall-Art and Culture in Post-Communist Europe. Moderna Museet, Stockholm; Kortárs Mûvészeti Múzeum-Ludwig Múzeum, Budapest, Nationalgalerie-Hamburger Bahnhof, Berlin 2001 Body and the East-From the 1960s to the Present. Exit Art, New York 2001 Polysonneries-2nd International Live Art Festival. Les Subsistances, Lyon 2002 NIPAF International Festival of Performance Art. Kagurazaka Die Platze, Tokyo; Nana Fuku Tei, Aichi-Nagoya; Art Complex 1928, Kyoto; Neon Hall, Nagano 2002 Balkan Art-3rd International Triennial of Contemporary Art. Center for Visual Culture Zlatno oko, Novi Sad 2002 Fix02-5th Biennial of Performance Art. Catalyst Arts, Belfast 2003 Art-action: Recontres Internationales Paris/Berlin. Immanence, Paris; Podewil, Berlin 2004 European Performance Art Festival. Cultural Centre, Lublin 2004 Hungarian Contemporary Art Exhibition. Gallery Saoh & Tomos, Tokyo 2005 Avant-garde Art in the Region, Gallery Center, Varaždin 2005 East Art Museum. An Exhibition of East Art Map-A (Re)construction of the History of Contemporary Art ( ) in Eastern Europe. Karl Ernst Osthaus-Museum, Haagen 2008 Eksperyment w sztuce Jugoslawii w Latach 60. i 70. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa 2009 On Normality. Art from Serbia Katzen Art Center, Washington; Museum Moderner Kunst Kärtnen, Klagenfurt 2009 Real Presence, Serbische Gegenwartskunst. Künstlerhaus, Graz Válogatott bibliográfia/izabrana bibliografija/selected bibliography Beke László: One more Poetry no more. Híd no. 1, Novi Sad, 1983 Denegri Ješa: Balint Szombathy. In: Fragmenti: šezdesete-sedamdesete. Umetnici iz Vojvodine. Prometej, Novi sad, 1994 Pejić Bojana: Body-based Art: Serbia and Montenegro. In: Body and the East-From the 1960s to the Present. Museum of Modern Art, Ljubljana, 1998 Howell Anthony: The Analysis of Performance Art. Harwood Academic Publishers, Amsterdam, 1999 Gržinić Marina: Encountering the Balkan. The Radicalization of Positioning. In: Art in Europe , Skira Editore, Milano, 2002 Šuvaković Miško: Art as a Political Machine: Fragments on the Late Socialist and Postsocialist Art of Mitteleuropa and the Balkans. In: Postmodernism and the Postsocialist Condition-Politicized Art Under Late Socialism. University of California Press, Berkeley-Los Angeles- London, 2003 Djurić Dubravka-Šuvaković Miško ed.: Impossible Histories-Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge-London, 2003 Denegri Ješa: Balint Szombathy. In: Opstanak umetnosti u vremenu krize. Cicero, Beograd, 2004 Milenković Nebojša: An Aesthetics of Freedom or Politics of Freedom (A Guide through the Art of Bálint Szombathy, ). In: szombathy art-monograph. Museum of Contemporary Art, Novi Sad, 2005 Šuvaković Miško: Performing of Politics of Art-Transitional Fluxes of Conflict (Tactics of Political de-centering of Bálint Szombathy). Ibid. Šuvaković Miško: Konceptualna umetnost. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007 H. Nagy, Péter: A betûcivilizáció szétrobbantása. Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma (monográfia). Ráció Kiadó-Magyar Mûhely Kiadó, Budapest, 2008 Šuvaković Miško: Evropski konteksti umetnosti XX veka u Vojvodini. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2009 Fontosabb önálló tárlatok/važnije samostalne izložbe Important solo shows 1971 Novi Sad, Galerija Tribine mladih 1973 Paris, French Window 1976 Kraków, Galeria Pryzmat 1979 Budapest, Fiatal Mûvészek Klubja 1980 Montreal, Vehicule Art Centre 1987 Subotica, Salon Likovnog susreta 1992 Budapest, Bercsényi Galéria 1993 Québec, Le Lieu 1994 Budapest, Vasarely Múzeum 1996 Novi Sad, Galerija Zlatno oko 2000 Budapest, Black-Black Galéria 2002 Budapest, MAMÛ Galéria 2005 Novi Sad, Muzej savremene umetnosti Vojvodine 2008 Novi Sad, Galerija Zlatno oko 2008 Split, Ghetto Club Mûvek gyûjteményekben/kolekcije/collections Muzej savremene umetnosti, Beograd Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad Likovni susret, Subotica Gradski muzej, Subotica Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb Kolekcija Marinko Sudac, Zagreb Artpool Mûvészetkutató Központ, Budapest Paksi Képtár, Paks Városi Mûvészeti Múzeum, Gyôr Stiftung Bauhaus, Dessau Kröller-Müller Museum, Otterlo 34 35

20 Kötet megjelenését támogatta/supported by Szombathy Bálint, 2010 Szöveg/Text: Miško Šuvaković Magyar fordítás: Bakos Petra Angol fordítás/english translation: Andrea Szekeres Könyvterv: Csontó Lajos Rep ro duk ció: Bozsó And rás Képfeldolgozás: Kiss Dóra Nyomta: Mester Nyomda ISBN: Borító/Cover: Tarcs rendet!/drži red!/halte Ordnung! II, 1973, ezüstzselatin/fotografija/silver print, 180x240 mm, Lazukics Anna Hátsó borító/back cover: Testjelölés/Signalizacija tela/body Signalization, 1973, ezüstzselatin/fotografija/silver print, 240x180 mm, Slavko Matković Vintage Galéria 1053 Budapest, Magyar utca 26. tel/fax:

21 V I N T A G E G A L É R I A B U D A P E S T

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

mozgásképek motionpictures

mozgásképek motionpictures S z o m b at h y B á l i n t mozgásképek motionpictures SZOMBATHY BÁLINT AKTIVIZMUSOK: MOZGÁSKÉPEK ACTIVISMS: MOTION-PICTURES KÉPÍRÁS FÜZETEK 2010 2011 TELEFOTÓ MUNKÁK A 80-AS ÉVEKBŐL A nyolcvanas évek

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Ádám Zoltán. honlap. Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz. Születési év: 1959, Budapest 1980-1984. Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987

Ádám Zoltán. honlap. Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz. Születési év: 1959, Budapest 1980-1984. Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987 Ádám Zoltán honlap Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz Születési év: 1959, Budapest 1980-1984 Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987 tanár a Gyík Mûhelyben, a Ferenczy István Szakkörben, a Magyar

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Contemporary Hungarian Photography

Contemporary Hungarian Photography Kortárs Magyar Fotográfia II. Contemporary Hungarian Photography Kortárs Magyar Fotográfia II. Contemporary Hungarian Photography GYENIS HAJAS HALÁSZ HARIS JOKESZ LÔRINCZY ÔSZ PAUER PERNECZKY PINCZEHELYI

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Smartphone Smart City Infokommunikációs akadálymentesítés Budapesten Info communication Accessibility in Budpest

Smartphone Smart City Infokommunikációs akadálymentesítés Budapesten Info communication Accessibility in Budpest Smartphone Smart City Infokommunikációs akadálymentesítés Budapesten Info communication Accessibility in Budpest Bonecz Ervin 90 decibel Project + Média Akadálymentesítés/Accessibility o Fizikai/physical

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

Dr. habil Gyenes Zsolt DLA. Publikációs jegyzék Művészeti tevékenység

Dr. habil Gyenes Zsolt DLA. Publikációs jegyzék Művészeti tevékenység Dr. habil Gyenes Zsolt DLA Publikációs jegyzék Művészeti tevékenység Idegen nyelvű publikációk Szakcikkek, tanulmányok 2014 Gyenes, Zs.: Terra Incognita The Expanding Field of Media and Abstraction in

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei csereháti mintaterületen Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Smart city alkalmazások bevezetésének lehetőségei

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN

SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN SZOLGÁLTATÁS-VALIDÁCIÓ ITU-T AJÁNLÁSOK ALAPJÁN Szoftver verifikáció és validáció (BMEVIMMD052) 2013. december 11., Budapest Kara Péter András doktorandusz BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

The Crisis Year in Seklerland: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949 The Crisis Year in Seklerland: 1949 In Romania, the political turning point was 1948, but on the local level the political, economic and social changes could be felt only by 1949. Going through the events

Részletesebben

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling

Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling 19 November 0, Budapest Effect of the different parameters to the surface roughness in freeform surface milling Balázs MIKÓ Óbuda University 1 Abstract Effect of the different parameters to the surface

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz

Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba 2015/2016 tavasz Kvantumkapuk, áramkörök 2016. március 3. A kvantummechanika posztulátumai (1-2) 1. Állapotleírás Zárt fizikai rendszer aktuális állapota

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

2015-2016. évi 6. Hírlevél

2015-2016. évi 6. Hírlevél Kedves Lions tagok, kedves Oroszlánok! 2015-2016. évi 6. Hírlevél Itt van az ősz, itt van újra. Valóban, beköszöntött az ősz, becsengettek az iskolákban is. Elindult hivatalosan is a 2015-2015-os Lions

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE

SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE Tájökológiai Lapok 12 (2): 391 399. (2014) 391 SÁMSONHÁZA KÖZSÉG EGYEDI TÁJÉRTÉK KATASZTERÉNEK ELKÉSZÍTÉSE TÓTH Enikő Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY LÁTHATATLAN JELENLÉT - A LÁTHATATLAN JELENLÉT MOBIL FOTOGRÁFIAI KIÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRA LÁTOGAT 2013

SAJTÓKÖZLEMÉNY LÁTHATATLAN JELENLÉT - A LÁTHATATLAN JELENLÉT MOBIL FOTOGRÁFIAI KIÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRA LÁTOGAT 2013 SAJTÓKÖZLEMÉNY LÁTHATATLAN JELENLÉT - A LÁTHATATLAN JELENLÉT MOBIL FOTOGRÁFIAI KIÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁGRA LÁTOGAT 2013 Sárospatak / Szombat 15.6. / 21:00 Comenius utca/hild tér Szentendre / Péntek 21.6.

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. János SZIRTES. Budapest. 1954. STUDIES, ACTIVITIES

CURRICULUM VITAE. János SZIRTES. Budapest. 1954. STUDIES, ACTIVITIES CURRICULUM VITAE János SZIRTES Budapest. 1954. STUDIES, ACTIVITIES Since 2007 Head of the Department of Media Design, later Studies of Media Design 2008-2010. Head of the Visual Communication Department

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben

A forrás pontos megnevezésének elmulasztása valamennyi hivatkozásban szerzői jogsértés (plágium).

A forrás pontos megnevezésének elmulasztása valamennyi hivatkozásban szerzői jogsértés (plágium). A szakirodalmi idézések és hivatkozások rendszere és megadásuk szabályai A bibliográfia legfontosabb szabályai Fogalma: Bibliográfiai hivatkozáson azoknak a pontos és kellően részletezett adatoknak az

Részletesebben

VINTAGE GALÉRIA. Modern Magyar Fotográfia Modern Hungarian Photography

VINTAGE GALÉRIA. Modern Magyar Fotográfia Modern Hungarian Photography VINTAGE GALÉRIA Modern Magyar Fotográfia Modern Hungarian Photography Modern Magyar Fotográfia Modern Hungarian Photography Aczél Berda Brassaï Csörgeô Escher Gross-Bettelheim Kaczúr Kerny Langer Martsa

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

White Paper. Grounding Patch Panels

White Paper. Grounding Patch Panels White Paper Grounding Patch Panels Tartalom 1. Bevezető... 1 2. A földelés jelentőssége... 3 3. AC elosztó rendszer... 3 4. Földelési rendszerek... 3 4.1. Fa... 3 4.2. Háló... 5 5. Patch panel földelési

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

LA U Y S G IC HOL IA LÉR A E G G TA IN V HOLICS GYULA

LA U Y S G IC HOL IA LÉR A E G G TA IN V HOLICS GYULA HOLICS GYULA HOLICS GYULA VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2015 ELŐSZÓ PROLOGUE Az 1987-ben készített Magyar Fényképészek Arcképcsarnoka, majd Gera Mihály jóvoltából 1997-ben kiadott könyvemben a Róla készített

Részletesebben

Perneczky Géza - egyéni kiállítás május 5, este 7 óra Müvész: Chimera-Project Gallery

Perneczky Géza - egyéni kiállítás május 5, este 7 óra Müvész: Chimera-Project Gallery POST INFINITE Perneczky Géza - egyéni kiállítás SAJTÓSZÖVEG Megnyitó: 2016. május 5, este 7 óra Müvész: Perneczky Géza Megnyitó beszéd Féher Dávid Helyszín: Chimera-Project Gallery 1072 Budapest, Klauzál

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe

Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1. Bevezetés a bevezetésbe Propedeutika-teszt 1 (1) 1. Mi a művészettörténet? az emberiség mindenkori művészi-esztétikai tevékenységeinek és az ebből fakadó emlékanyag összessége; a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

Absztrakt / Konkrét fotográfiák Barbárok bejövetele (New York City), camera obscura felvétel színes negatívra, 3/12x18 cm, 1999 Entrópia I-II., szendvicskép, színes fotográfia, 2/47x60 cm, 1999 Perforáció,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

bevezetés Artdor - kapcsolat a stílussal

bevezetés Artdor - kapcsolat a stílussal bevezetés Artdor - kapcsolat a stílussal Alumínium-szürke fémes / fehér Ezüstkék fémes / fehér Rézszínû fémes / fehér Titánszürke fémes / fehér Kobaltkék fémes / fehér Alumínium-szürke fémes / arany tölgy

Részletesebben

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2

A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 A Margit híd pillérszobrának 3D-s digitális alakzatrekonstrukciója Nagy Zoltán 1 Túri Zoltán 2 1 hallgató, Debreceni Egyetem TTK, e-mail: zoli0425@gmail.com 2 egyetemi tanársegéd, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2012. december 14. HISZK, Hódmezővásárhely / Webex 14.00-15.00 15.00-15.30 15.30-15.40 Mai program 1. Amit feltétlenül ismernünk kell: az irányítótábla közelebbről.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések:

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések: Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Elementary tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A1 szintjének deskriptorai és kompetenciái

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára

Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára EREDETI KÖZLEMÉNY GYERMEKGYÓGYÁSZAT 2009; 60. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Családalapítási tervek változásának hatása az egészségügyi szakemberek munkájára Soósné Kiss Zsuzsanna dr. 1, Feith Helga Judit dr. 2, Czinner

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben