Széphavas nyugati oldalán kanyargó út a Laposhavas (1296 m) és Récéd érintésével megérkezik a Pogányhavas (1351 m) alá. A Köpüs-kút tájékán az út kétf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széphavas nyugati oldalán kanyargó út a Laposhavas (1296 m) és Récéd érintésével megérkezik a Pogányhavas (1351 m) alá. A Köpüs-kút tájékán az út kétf"

Átírás

1 Gerincösvények A Csíki-havasok fő gerincének bejárása egy hetes, tíz napos időtartamot ölel fel. 1. útvonal: Első nap: Terkő-mező (1300 m) - Naskalat (1553 m) - Szalamás-tető (1551 m) - Kondra kereszt - Bocs tető (1372 m) - Utasalj tető (1254 m) - Égés tető (1232 m) - Kőnyak (1314 m) - Széphavas oldala (1336 m) - Lapos havas (1296 m) - Pogány havas oldala (1351 m) - Gyimesi hágó (1155 m) Jelzés: piros csík, hiányos Hossza: 24 km Menetidő: 7-8 óra Maximális szintkülönbség: (az Olt völgye Balánbánya alatt és a Naskalat csúcs között) 704 m. A Csíki-havasok északi részének legszebb és legszámottevőbb, a turisták által igen kedvelt útvonala. A Terkőn keresztül közvetlen kapcsolódik a Nagy-Hagymás impozáns tömegéhez. (Északon: az Öcsém, Egyeskő). Nyugatról, az Olt völgyéből a Gálkútja- és Bálint-patakok közti hegy élen kapaszkodik fel a DJ 127/B erdőkitermelő út (Ördög-hágó) a Terkő-nyeregbe, a Tatros és az Olt vízgyűjtő medencéjének választóvonalára. Keletről a Hidegség-Jávárdi útján (DJ 127/A) érhető el a Terkő-nyereg.A jelzések ritkák és kopottak. Ezért az utat követve tartjuk az északnyugat-délkelet irányt, és szinte észrevétlenül térünk át a széles havasi legelő keleti peremére, a Szakadát sziklás csúcsai mögött (1396, 1320 m). Az ösvénnyé szűkülő út az erdő szélét követi. 10 perces kapaszkodó után nyugatról megkerüli az egyik kisebb csúcsot (1418 m) és enyhe lejtéssel leereszkedik a Dánfalvi-Naskalat északi pusztájára. Felkapaszkodunk a Dánfalvi-Naskalatra (1454 m). Innen az út a hosszan nyúló, elkeskenyedő hegygerinc nyugati peremén halad tovább, mígnem megérkezik a Naskalatra(1553 m). Tovább folytatva utunkat, rövid egy kilométer után a Naskalat ikertestvéréhez a Szalamás-hoz (1551 m) érkezünk. Néhány esztenát elhagyva leereszkedünk a Szalamás- (kelet) és Átalag-patakok (nyugat) vízválasztójára a Kondra kereszthez. Ide fut össze a gyimesközéplok-sötétpataki turistaút (3 sz.) és a Csíkszentdomokosról induló 5-ös számú, piros kereszttel jelzett ösvény. A Kondra kereszttől irányt változtatva nyugatra fordulunk és megkerüljük a Sötét-patak vízgyűjtő katlanját. Itt rövid ideig a Sötétpatak és Kaloda-patak nyergén együtt fut a gerincút piros csík jelzése a Gyimesközéplokról induló, csak szórványosan felfedezhető piros kereszt jellel. Mi a délnyugatra tájolt, szép gerincúton haladunk tovább tágas pusztákon át, mígnem enyhe kapaszkodóval a Bocs-tetőre (1372 m) érkezünk. A Bocs-tetőről a fenyőerdő keleti peremén ereszkedünk alá. A Kis-Bükk felső végénél (1276 m) a gerincút kettéválik. A délnyugati út nem jelzett, a Lóvész-tetőre (1290 m) vezet, majd tovább halad a vasút vonaláig. Mi a délkeletre tartó gerinc utat követjük, amely fokozatosan leereszkedik a lóvészi vasúti alagút tetejére. (a vasút vonalán legyalogolva a bő kilométerre lévő lóvészi állomáson a Csíkba vagy a Gyimesekbe menő vonatok bármelyikét igénybe lehet venni). Visszatérve az alagúthoz, a gerincút áthalad fölötte, majd egy meredek kapaszkodóval az erdő keskeny nyílásán felível az Utasalj (1254 m) nyugati ponkjára, hogy rögtön le is ereszkedjen a túl oldalon. Az eddig is zegzugosan haladó út újból irányt változtat és több apró dombon és nyergen áthaladva délnyugatra tart a Rez-tetőig (1219 m). Közben mindenhol a változatos táj szépségében gyönyörködhetünk. Tovább az út félkörívben koszorúzza a Kis-Rána patak forrásvidékét (délkelet), majd délnek igazodva rövid emelkedővel néhány erdőfolt között felvezet a Kőnyak (1314 m) keleti oldalán lévő gondozott kaszálóra (nyaktól délkeletre a Szép-havas (1336 m) látható). A

2 Széphavas nyugati oldalán kanyargó út a Laposhavas (1296 m) és Récéd érintésével megérkezik a Pogányhavas (1351 m) alá. A Köpüs-kút tájékán az út kétfelé ágazik. Délnyugatnak tartó ága a Hegy útja Szépvíz nagyközségbe vezet. Hosszú és sok látnivalóban bővelkedő utunk utolsó részéhez, a Gyimesi (Fügésteleki)- hágóhoz (1155 m) érkeztünk. Itt halad át a Csíkot Moldvával összekötő 12/A országút. Éjszakai szállás a közeli Bükklokapatakában az első csángó településen remélhető. Második-harmadik nap: Gyimesi-hágó (1155 m) - a Szellő alatt (1494 m) - a három Tomot (1402 m) - Orála (1301 m) - Gyürke-tető (1366 m) - Ágas-teto (1359 m) - Endre-tető (1307 m) - Hágó-feje (1233 m) - Benesd-tető (1270 m) - az Óriás-tető alatt (1297 m) - Havas-tető (1253 m) - Csécsend (1194 m) - a Nagy-Rugát mögött (1181 m) - Rugát-tető (1085 m) Jelzés: piros csík, nagyon hiányos Hossza: km Menetidő: 9-10 óra Szintkülönbség: kb. 410 m Téli túrára nem ajánljuk a hosszú út és a szálláslehetőségek hiánya miatt, a települések is meglehetősen messze esnek. Mivel jelzései majdnem egészen lekoptak és a hegygerinc nagyon zegzugosan kanyarog, a tájékozódás fokozott figyelmet igényel. A Gyimesi-hágó keskeny vállán átlépve az aszfaltozott úton, kilenc kilométeren át követjük az ősrégi hegyi utat a Szellő (1494 m) impozáns törzséig. Apró dombokon (Fügéstelek, Rátamosó, Radó-mező, Motorsirülő) és alig bemélyedő nyergeken sétálunk át, ahol közel s távol alig fedezünk fel egy-egy magányos fenyőfát vagy facsoportot. A Motorsirülőnek nevezett hely több út találkozási pontja. Ide jön fel a szépvízi víztárolótól a gépkocsival is járható Szénás út. A Szép-fej (1371 m) megkerülése után tovább folytatódik hosszú kilométereken át Gyimesbükk felső végéig. A Szép-fej déli oldalában közvetlen az út mellett található a Szerelmesek forrása - az egyetlen forrás ezen a szakaszon! A kényelmes, széles hegyi út, amely nyugatra kanyarodik a Fata-patak katlanjának peremén, csábítóan hívogat, pedig csak egy mellékgerinc útja, amelyet a Csíksomlyóról feljövő piros kereszt jelöl, s amelyik a Szellő alatt a Fata- és Havas-patakok keskeny vízválasztóján csatlakozik a fő gerincútba. A Havas-patak nyergéből egyenesen és meredeken kapaszkodunk fel egy fűvel borított traktorúton az Első-Tomot tetejére (1422 m), ahol az út keletre kanyarodik. Mi nem azt követjük, hanem délnek fordulva leereszkedünk az Ástút- és Tomot-patakok vízválasztójára. Ha eddig eljutottunk, innen már csekély az eltévedés veszélye, mert a Hágó-bérc oldalában ismét egy útra lelünk, amely kiszerpentinezik a hegy élére, majd megkerüli nyugat felől a Középső-Tomot (1415 m) csúcsát. Ennek déli részén újabb nyereg következik, ahol az út kétfelé ágazik. Mi nem követhetjük a nyugat felé kanyarodó ágat, mert akkor 5 km után Potyondon találnánk magunkat ), hanem éles szögben hirtelen keletnek fordulunk és a Középső-Tomot oldalába vágott úton leereszkedünk egy kisebb patak völgyébe. Átkelve a patakon, egy keskeny erdosávon felkapaszkodunk a Hátulsó-Tomot végére. Egy kisebb ponkon (1242 m) áthaladva máris az Orála (1301 m) alatt vagyunk. Ennek a hegyecskének a megkerülése is több mint egy kilométert jelent. Itt is a kezdeti déli irányt egy hirtelen, éles kanyarral északkeletre váltjuk a Bükk-bérc és az Orála nyújtott nyergében. Nemsokára a Gyürke-tető (1366 m) és az Orála közötti legalacsonyabb ponton - egy újabb nyeregben állunk. Itt átlósan harántoljuk a Fiság völgyén feljövő régi, de nagyon jó állagú utat, amely a Csobányos völgyébe vezet. Már csak a Gyürke-tetőt kell megmásznunk, ahhoz, hogy jó útra találjunk, ugyanis a Fiság nyergétől csak alig látható ösvény áll rendelkezésünkre. A

3 Gyürke-tetőt nyugatról érintve megint délnek fordulunk. Most már egy jó darabon egyenesben vagyunk" - azaz a Fiság- (nyugat) és Egerszék (kelet)- patakok közötti hegygerincen. Több mint öt kilométeren egyre délnek tartunk érintve az Ágas-tetőt (1358 m), az Endre (András)-tetőt (1307 m) és a Hágó fejét (1133 m). Az Ágas-tető és az Endre-tető közötti hosszú, lapos élen ágazik el kelet felé a kék kereszttel jelzett turistaösvény, amely Csinódnál csatlakozik az uz-völgyi útba. A Hágó fejétől a hegygerinc lassan délnyugatra kanyarodik, balról követve az Uz völgyét. Alacsony csúcsok, nyergek között kanyarog az út, ahol kaszálók, legelők és erdőfoltok váltakoznak egymással. Ezen a részen a felszín fontosabb kiemelkedései a Benesd- (1278 m), a Karocsi-hegy (1193 m), az Óriás-tető (1297 m) és a Csécsend (1194 m). A gerincútról több ponton belátható az Uz-völgy felső szakasza Csinód és Egerszék településekkel. A Csécsend tetejérol alig húsz perces ereszkedő után utunk végcéljához a Rugát-tetőre érkezünk. Negyedik-ötödik nap: Rugát-tető (1085 m) - Botsarka oldala (1199 m) - Gyorödszeg (1152 m) - Fenyő-feje (1133 m) - Aklos-bérc (1164 m) - Katorka-éle (1049 m) - Fehérvíz-nyaka (vízválasztó) - Káposztás-havas (1455 m) - Bobiska (1453 m) - Kopacág (1389 m) - Répát-tető (1291 m) - Füge-tető (1173 m) - Polyán bérce (1173 m) - Gombás-bérc (1198 m) - Lassúág pataka Jelzés: hiányos piros csík Hossza: 34 km Menetidő: óra Szintkülönbség: kb. 475 m Jellemzés: Csak nyári túrára ajánljuk, tetszés szerint felosztva két napra a turisták óhaja, fizikai erőnléte szerint. Gyönyörű nyeregből indulunk tovább újabb 34 kilométeres útszakaszra. Az enyhe szerpentinnel induló szekérút keskeny cserjésen halad át, majd a Botsarka menedékesen emelkedő, kaszálós oldalán kettéválik. Mi a menetirányban bal felé kanyarodó szép, hegyi utat választjuk a Botsarka (1192 m) és Járos teteje (1213 m) között. Szintben haladva megkerüljük az Uz jobb oldali forrását. A Gyorödszeg (1152 m) előtt már az Uz völgye felső szakaszán lefelé kanyargó út (DJ 123) és a jobbról-balról összefutó kisebb patakok látványában gyönyörködhetünk. Tovább haladva bal felé a kanyargós gerincen legelőkön, kisebb erdőfoltokon át, a Fenyő feje (1135 m) nagy pusztájáról Csinód (Egerszék) csángó település házai bontakoznak ki, délre, a másik oldalon a két Gyertyános katlanja bújik meg, s lennebb a Kászonimedencében Nagykászon község házsorait, templomtornyát fedezzük fel. Rövid kilométer után a hosszú, széles pusztán néhány házhoz érkezünk (Lesődieknek hívják). Alig nézhetünk körül, máris az Aklos bércén (1164 m) vagyunk. Innen tovább, 4-5 kilométeren át, végig erdőben, helyenként széldöntésben haladunk, elég nehézkesen. A Szőke-tető (1104 m) után hosszú lejtőn ereszkedünk lefelé. Délről megkerülünk egy dombot (1049 m). Itt az erdő véget ér. Jó nagy tisztásra érkezünk, amely tulajdonképpen egy lapos nyereg. Utunkat a Margit-patakból feljövő erdei út keresztezi és keresztülvágva az erdőszélen eltűnik az Uz völgye felé. Egyenesen megcélozzuk a tisztás túlsó végét és pontosan a közepén felsétálunk a Fehérvíz nyaka ponkjának tetejére (1015 m). Innen már az erdő keskeny nyílásán át könnyűszerrel leszállunk az alig 150 méterre lévő vízválasztó erdőkitermelő útjára, amely az uz-völgyi Aklosból jön, áthajlik a Fehérvíz nyakán (980 m) és leereszkedik a Kászoni-medencébe a Margit-patak, majd Kászon vize mentén. A fakitermelő úton kb. 400 métert teszünk meg visszafelé, az Uz völgye irányába. Itt egy erdei tisztáson (maga az út is átmegy rajta) megkezdjük a Káposztás-havas ostromát. Utunk legnagyobb emelkedőjéhez érkeztünk. Több mint két kilométeren át egyre csak felfelé kapaszkodtunk, 476 métert emelkedve a Fehérvíz nyakától a

4 Káposztás-havas csúcsáig, vigyázva arra, hogy mindig annak a hegylábnak az élén maradjunk, amelyik a Tőrös-bérc- és Jáhoros-patakokat választja el egymástól. A beindulásnál két választás adódik: vagy haránt irányban (dél) indulunk el a hegyoldalon a Ráduly kútja irányába és egy félkör alakú kanyarral az erdő szélén (észak) visszatérünk a hegyláb élére, vagy egyenesen nekivágunk a gerincnek (kb. 300 m) addig a pontig, ahol az előbbi út és a hegyláb gerincútja keresztezik egymást. Innen felfelé fenyőerdőben, helyenként széldöntött helyen törünk előre, megkerülve az Uz völgye oldaláról (észak) egy kis csúcsot (1298 m). A ponkocskát elhagyva végre egy kis, lapos nyeregbe érkezünk. Itt a fiatal fenyőerdőben gerincutunkat egy haránt irányú ösvény keresztezi, amely a Kászoni-medencébe, illetve az Uz völgyébe vezet. Tovább kapaszkodva az erdőben 800 m után végre kijutunk a Sándor-hegyese tisztására. A Sándor-hegyesén derékszögben délnek kanyarodunk az eddigi nyugat-keleti irány helyett. A gerincen maradva tartjuk a déldélkelet irányt, és úgy megyünk el a Káposztás-havas (1455 m) csúcsa közelében a keleti oldalon, hogy szinte észre sem vesszük azt. Sűrű fenyvesben gyalogolunk, a jelek nagyon ritkák és kilátás még mindig nincs semmilyen irányba. Enyhe lejtésű nyereg következik, ahol egy újabb harántösvény keresztezi utunkat. Egyenesen előre haladva pár perc múlva a Bobiskán (1453 m) vagyunk, ahol az erdő is véget ér. Innen a Nagy-Répát csúcsáig (1291 m) öt kilométer hosszan tisztásokon, apró erdőfoltokon át kanyarog a gerincút. A Répát-tető több turistaút találkozási pontja. Nyugatról Kászonfeltízről, a piros ponttal jelzett turistaösvény (17. út) érkezik a gerincre. Kelet felől a Baska-havas piros keresztes útja (16. út) vezet ide. Az ösvény tovább halad az egyre alacsonyodó, lapos csúcsokkal tűzdelt hegygerincen. Újabb öt kilométer következik a Füge-tetőig (1189 m) teljesen zárt lomb- és fenyőerdőben. A Füge-tetőről elindulva nyugat-délnyugatra kanyarodik a gerinc. Innen a Bor fejéig együtt halad a Kászonjakabfalvára menő piros pontos ösvény a gerincút piros csík jelzésével. Másfél kilométeren vegyes erdőben haladunk először leereszkedve a Fügetetőről, majd enyhén felkapaszkodva a Mocsvár (1145 m) tetejére. A Mocsvártól a Bor fejéig (1038 m) lejt az út. Újból hosszú, keskeny, bokros tisztáson haladunk. Jobbról elhagyjuk a piros ponttal jelzett ösvényt és délnek tartva két kilométer után fent vagyunk az erdővel takart Polyán-bércen (1173 m). A gerincen apró tisztások szakítják meg az egybefüggő fenyő- és bükkerdőt egészen a Gombás-bérc (1198 m) nagy kiterjedésű, havasi pusztájáig. Kelet felé leereszkedünk a Gombás-bércről, átvágunk egy bükkerdővel borított hegylábon és megérkezünk a Lassúág völgyének tágas rónájára. Innen a legközelebbi szálláslehetőség a két kilométerre levő Csángótelep vagy a Közbérc alatt megbúvó Esztelnek község négy kilométer távolságra. 2. útvonal: Első nap: Rugát-tető (1085 m) - Botsarka oldala (1192 m) - Meggyes feje (1116 m) - Pap hegye alatt (1164 m) - Fertés-tető (1051 m) - Nyerges-tető (876 m) Jelzés: kék csík, hiányos Hossza: 16 km Menetidő: 5-6 óra Szintkülönbség: 390 m Jellemzés: Az év minden időszakában járható. Bemutatásra kerülő útvonalunk a Csíki-havasok "kék gerincösvénye" az Alcsíki- és Kászoni-medencék közti, hosszú hegyvonulaton. A Rugát-tetőről induló enyhén felfelé kanyargó hegyi út kezdetben együtt halad a kárpáti főgerinc jelzésével: a piros csíkkal, amelytől a Botsarka (1192 m) északnyugati lejtőjén válik

5 el. Mi a jobb oldali utat követjük a Botsarka nyugati, vastag fűvel borított oldalában, érintve egy erdőfolt szélét, ahonnan kitűnő rálátás nyílik a Rugátra feljövő útra és Csíkszentmárton keleti részére. Az út általános tájolása dél. Hullámos felszínen halad, apró dombokon és nyergeken át, derékig érő fűtengerben. A Cseke-patak forrásvidékén egy kis dombról (1108 m) bekukkanthatunk a Nagy-Szetye-patak mély völgyébe, a Kászoni-medence keleti felébe. Később tőlünk balra (kelet) egy domb hajlatában elhagyunk egy esztenát, majd a Meggyes fejénél (1116 m) kilencven fokos szögben nyugatra kanyarodunk, aztán ismét délnek fordulunk, így kerülve ki a Kis-Szetye-patak forrásvidékét. Így közelítjük meg a Pap hegyét (1164 m) nyugatról. Hogy teljes legyen a körkép, fel is mehetünk a csúcsra. Nyugaton az Alcsíki-medence és a Dél- Hargita bontakozik ki. Északon a fenyősörényes Bot sarka, s rajta túl a Nagy-Rugát simul bele háttérdíszletébe, a Csécsendbe. A Pap hegyéről meredek oldalúton egy rég kiirtott erdő halott csutakosán ereszkedünk alá majdnem egy kilométeren, nyugatnak, majd délnyugatnak kanyarodva. Innen menedékesen emelkedik az út a Kecske-tetőre (1061 m). Utána a Fertés-tető (1051 m) pusztája következik. A Fertés hosszú, két kilométeres oldalán lesétálunk a Nyerges-tetőre. Az út utolsó szakasza meredeken bukik alá egy öreg fenyvesben, amely a Nyerges-tetőn augusztus elsején elesett székely honvédek temetőjét rejti. Tíz perc múlva úgy is a kozmás - kászoni országúton állhatunk (11B), szemben a "Csíki Thermophülé" (Orbán B.) hőseinek tiszteletére emelt emlékoszloppal, a Nyerges-tetőn. Második nap: Nyerges-tető (876 m) - Len-kert (1092 m) - Nyerges éle (Balázs dombja, Töris-tető) - Cecele (1173 m) - Gorgán-tető (1135 m) - Köz-tető oldala (1087 m) - Bálványosvár (1056 m) Jelzés: kék csík Hossza: 14 km Menetidő: 4-5 óra Szintkülönbség: 297 m Jellemzés: Minden évszakban járható út, jelzései nagyon hiányosak. Megtekinthető Tuzson János csatájának színhelye. A Nyerges-tetőről a turistaút az emlékmű mellől indul. Rögtön belevesz a sötét fenyőerdőbe. Még száraz időben is sárosan, durva traktorok nyomaitól barázdáltan kanyarog fölfelé a Nyerges oldalán. Újból bebújunk az öreg erdőbe, még egy szerpentin, aztán az út fövenyessé, szárazzá válik, és hirtelen kint találjuk magunkat a gyönyörű, tágas Len-kertben. A Balázs dombja (1074 m) tájékán összeszűkül a hegyhát tisztásszalagja, ezért a panoráma csak a Csíki-havasok északi gerincére nyitott. Folyamatosan sétálunk délnek, úgy ahogyan az út vezet kissé szinuszosan, de mindig előre. A kis, ide-oda hajló kanyarok a kétoldali harántpatakok forrásvidékének íveit követik. A Köpüs-kút sarkától leereszkedve a Töris előtti hegynyeregbe (jobbra elhagytuk a Vályus-kutat) gyönyörű helyre érkezünk. Kilátás csak nyugatra van. Előttünk Lázárfalva "tündérkertje": a Kápolna-mező. Ott vigyázzák szomszédai a hegyes Mohos, Fűharam, a Nagyharam. Távolabb a nyugati láthatáron még a Nagy-Piliskét is felfedezzük (Dél-Hargita).A Töris csúcsáról meredeken lefelé visz az út. Alig ér le egy kis nyeregbe, rögtön fel is kaptat a szemben lévő domboldalra bükk- és cserefa (tölgy) erdők között. Utunk derékszögben keletre hajlik az erdő felső peremén, felvezetve az előttünk tornyosuló hatalmas, füves kupolára, a Cecelére (1173 m). Itt állunk a Csíki-havasok végvárán. Nyugaton a Dél-Hargita Kakkuk hegyétől a Mitács-pusztáig és Nagy-Piliskéig tart a horizont. Délnyugaton kibontakozik a Bodoki-havasok gerince és a Büdös. Tőlünk a második hegyláb végén szinte kézzel tapintható közelségben ott áll Bálványosvár csonka tornya. A pihenő után visszatérünk a Ceceléről a gerincösvényre és átlépünk a Bodoki-havasok területére. Követjük a nyugat-délnyugat irányú erdei utat a

6 Gorgán (Tőrös) tetején, mely az erdő szélén halad, mindaddig, amíg jobbról hozzánk csatlakozik a Csíkkozmásról feljövő piros keresztes turistaút. Tovább ezt a jelet követjük, mert ez frissebb, mint társa a kék csík, amellyel együtt kellene haladniuk Bálványosvárig. Figyelem a déli oldalán kopasz Gorgán és a bükkerdővel borított Köztető között! Itt a nyeregben az eddigi kelet-nyugat irányt harántolva változtatjuk észak-dél irányra, másképp elveszítjük az ösvényt, amely a bálványos hegylábon fut végig. A vár meglátogatása után leereszkedhetünk Bálványosfürdore, ahol számtalan lehetőség nyílik a sátorozásra, pihenésre, a túra kellemes befejezésére.

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán!

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! A túra távja 39,1 km, amit 11 óra alatt kell teljesíteni. Figyelem! Az ellenőrzőpontok 6 km/h sebességre nyitnak! Ezt vedd figyelembe, ha gyorsabban akarsz

Részletesebben

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m)

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m) Bélbor útvonalai 24.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Csobot-bükk-csúcs (1254 m) - a Rakottyás telep alatti út (900 m) - Obcsina-csúcs (1387 m) - Malom-bérc (1380 m) - Köves-mező (1380 m) - Kistoplica-mező

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán!

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! A túra távja 59,1 km, amit - 6:00 indulási idővel- 16 óra alatt kell teljesíteni. 6-8:00 ig saját idő terhére lehet indulni! A cél 22:00-kor bezár Mátrakeresztesre

Részletesebben

A Csíki havasok keleti részének turistaösvényei

A Csíki havasok keleti részének turistaösvényei A Csíki havasok keleti részének turistaösvényei 11-es útvonal: Comanesti - Supán-patak völgye - Kohíd (La Podul de piatra) - Lápos-bérc(1336 m) - Lápos-havas - Magyarós-hegy (1371 m) - Uzvölgye-telep (Tábla

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

Tusnádfürdő turistaösvényei

Tusnádfürdő turistaösvényei Tusnádfürdő turistaösvényei 1. útvonal: Tusnádfürdő - Apor-bástya - Ludmilla-kilátó - Tusnádfürdő A körút jelzése: piros pont Menetidő: 50 perc-1óra Az útvonal hossza: 1,5 km Maximális szintkülönbség:

Részletesebben

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető" nevű helyre. Itt, első világháborús

közlekedhetünk tovább az út rossz állapota miatt, és kezdünk ereszkedni be a Fügés-nyakba, a,,temető nevű helyre. Itt, első világháborús Gerincútvonalak 1.útvonal: Pongrác-tető (1255) - Nyerges-nyak (1375) - Kis-havas csúcsa alatt (1375) - Likas-havas csúcsa alatt (1385) - Dancúrás-nyak (1248) - Dancúráskő alatt (1378) - Vinkli-puszta (1445)

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 25 elnevezésű

Részletesebben

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE Rendezők: Útvonalkövetők Klubja Teljesítménytúrázók Társasága Gödöllő Fóti-Somlyó Alsógöd, 2011. december 30. - 1 - Tisztelt Sporttárs! Szeretettel üdvözlünk

Részletesebben

Borszék útvonalai. 1.Útvonal: Borszék központi pavilon (890 m) - Bükk-havas (1309 m)

Borszék útvonalai. 1.Útvonal: Borszék központi pavilon (890 m) - Bükk-havas (1309 m) Borszék útvonalai 1.Útvonal: Borszék központi pavilon (890 m) - Bükk-havas (1309 m) Útvonal hossza: 4,0 km Összesített emelkedő: 420 m Időtartam: Menet 1 1/2 óra, jövet 1 óra Jelzés: sárga pont Tudnivaló:

Részletesebben

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal.

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Időpont: 2017. szeptember 22-24.(péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Szállás: panzióban, Boga-telepen, 2-3-4 személyes zuhanyzós szobákban. Étkezés: közös boltolás, félpanzió a szálláson.

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET és KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tájak Korok Múzeumok Egyesület ( TKME ) és Kurd község

Részletesebben

A Via Margaritarum zarándokút alapútjának teljes útleírása

A Via Margaritarum zarándokút alapútjának teljes útleírása Margitsziget, Palatinus Strand buszmegálló (26-os busz) A Via Margaritarum zarándokút alapútjának teljes útleírása Össztáv Jelzés Útvonal: Budapest-Csobánka Nehézség Úttípus nincs (Budapest-Mátraverebély/Szentkút)

Részletesebben

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi Jelzés Útvonal: Sóly-Litér Nehézség Úttípus Sóly 207 0,00 Gy A vasúti sínek keresztezése után rögtön jobbra ráfordulunk egy ra, szántóföldek között haladunk. Jelzésre nem sok helyen volt mód, de az út

Részletesebben

Pécselyi kirándulások

Pécselyi kirándulások Pécselyi kirándulások Pécselyről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal Pécselyről Tótvázsony felé megyünk, és bal felé, tábla jelzi a letérőt,

Részletesebben

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút er Steyer tú ra Kiindulópont Budapesttől:..... 420 km Túratáv:................... 154 km Ebbôl murvás út:.............. 0 km Összes emelkedés:.......... 1000 m Túraidô:.................... 15 óra Tájékozódás:...............

Részletesebben

A Felsővadászi Diáksport Egyesület Rendezvénye VII. M A G A S H E G Y teljesítménytúra. Útvonalvezető, igazoló füzet 2014.szeptember 27.

A Felsővadászi Diáksport Egyesület Rendezvénye VII. M A G A S H E G Y teljesítménytúra. Útvonalvezető, igazoló füzet 2014.szeptember 27. Név :.. Rajtszám : Indulási idő :.. Táv:.. Érkezési idő: Irota, Görög Katolikus Templom Nyésta,Római Katolikus Templom Gagybátor, Ref.Templom Szanticska,Völgy út 38. A Felsővadászi Diáksport Egyesület

Részletesebben

Verecke 30 km. Teljesítménytúra a Borzsa-havasban. Útvonalleírás, igazolófüzet

Verecke 30 km. Teljesítménytúra a Borzsa-havasban. Útvonalleírás, igazolófüzet Verecke 30 km Teljesítménytúra a Borzsa-havasban Útvonalleírás, igazolófüzet Kedves Túrázó! A Verecke 30 teljesítménytúra igazolófüzetét tartod a kezedben. Mielőtt nekivágnál az útnak, néhány hasznos

Részletesebben

Szent Benedek Zarándoklat. Útleírás

Szent Benedek Zarándoklat. Útleírás Szent Benedek Zarándoklat Útleírás Pannonhalma-Bakonyszentlászló Az út az apátság kapujánál kezdődik. Lemegyünk jobbra a lépcsőn, majd egy meredek úton elindulunk lefelé. Nemsokára lesz egy elágazás, ahol

Részletesebben

Németh László emléktúra

Németh László emléktúra 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Péter-hegy 5. ellenőrző pont Bécsi út, 218-as busz megálló 6. ellenőrző pont 141-es határkő 7. ellenőrző pont Virágos-nyereg 8. ellenőrző pont

Részletesebben

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Kezdőlap ŐRSÉG 50 ŐRSÉG 30 ŐRSÉG 20 VENDVIDÉK 25 VENDVIDÉK 12 Térképek Statisztika Képek TTT HVTE Őriszentpéter Felsőszölnök ŐNPI Őrség.INFO

Részletesebben

Érkezés Pomázon át kocsival

Érkezés Pomázon át kocsival Érkezés Pomázon át kocsival Dobogókő felé 1 Elágazás (pléh Krisztus) 6 cél 2 Margit ligeti kastély 3 falu széle 4 Székely kapu 5 Üdülők útja hídja a patak felett A térkép a Budakalász felől jövő régi szentendrei

Részletesebben

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata

Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata Utasi Zoltán A Ceredi-medence morfometriai vizsgálata A Ceredi-medence Magyarország egy kevéssé vizsgált határvidéke, mely változatos litológiai, morfológiai viszonyai ellenére mindeddig elkerülte a kutatók

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

FOTÓTÚRA- PONTOK BALATONSZŐLŐS ÉS PÉCSELY KÖRNYÉKÉN, ÉS JAVASOLT TÚRA- PROGRAMOK. Készítette: Pongrácz László 2011 Január 14.

FOTÓTÚRA- PONTOK BALATONSZŐLŐS ÉS PÉCSELY KÖRNYÉKÉN, ÉS JAVASOLT TÚRA- PROGRAMOK. Készítette: Pongrácz László 2011 Január 14. FOTÓTÚRA- PONTOK BALATONSZŐLŐS ÉS PÉCSELY KÖRNYÉKÉN, ÉS JAVASOLT TÚRA- PROGRAMOK Készítette: Pongrácz László 2011 Január 14. Pécsely 1 Fotótúra- pontok Balatonszőlős 1. Vásár- hegy (240,7 m) északi oldala,

Részletesebben

Start Autó Eger Rallye 2009. Április. 3-5

Start Autó Eger Rallye 2009. Április. 3-5 2009. Április. 3-5 2/21 2009. Április. 3-5. 3/21 2009. Április. 3-5 4/21 Általános információk: Sajtó iroda: Hotel Eger, Eger, Szálloda u. 1-3. Szervízpark: Eger Kistályai u. - Bosch Rexroth Ipar terület

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben

XIII. BÖRZSÖNY VÁNDORTÚRA

XIII. BÖRZSÖNY VÁNDORTÚRA Rajtszám: Név:.. Rajt:. BÖRSÖNY AKCIÓCSOORT XIII. BÖRSÖNY VÁNDORTÚRA Cél:.. Nagy-Kőszikla-hegy (4 km) 7:3 11: Szokolya-Riezner (1,1 km) 8:3 12:45 app-hegyi kilátó (13 km) 9: 13:3 Deszkametsző-völgy (16,2

Részletesebben

Hármashatár-hegyi kilátópont

Hármashatár-hegyi kilátópont 2016. áprilisától látogatható a Hármashatár-hegy legmagasabb pontján épült új kilátó. A fából készült szerkezet 8 méter magas, és tökéletes panoráma nyílik róla Budapestre. Csatapunk ezúttal a gömb alakot

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTŐ FRISSÍTŐPONTOK. (az útvonal módosításának jogát a szervezők fenntartják!) Végig azonos útvonalon halad: páros és trió váltók

RÖVID ÁTTEKINTŐ FRISSÍTŐPONTOK. (az útvonal módosításának jogát a szervezők fenntartják!) Végig azonos útvonalon halad: páros és trió váltók (az útvonal módosításának jogát a szervezők fenntartják!) Végig azonos útvonalon halad: páros és trió váltók 7 km-ig azonos távon halad: 7k SHORTRUN 11 km-ig azonos távon halad: 11k MIDRUN Animált térkép

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VII. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2010. október 2-10. Erdély-Gyimesi csángók világa Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Sóly - Gyártelep. 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24. 1. nézői pont. 2-3. nézői pont. 4. nézői pont. 6. nézői pont. 7. nézői pont. 5.

Sóly - Gyártelep. 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24. 1. nézői pont. 2-3. nézői pont. 4. nézői pont. 6. nézői pont. 7. nézői pont. 5. www.veszpremrallye.net www.larocosport.com Sóly - Gyártelep 14km - Gy1 15:36, Gy2 17:24 1. nézői pont 2-3. nézői pont 4. nézői pont 6. nézői pont 5. nézői pont 7. nézői pont RAJT CÉL GPS koordináták: É47

Részletesebben

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA Gyalogolni jó! -írta riportregénye címéül Móricz Zsigmond. Van ebben a címben valami rendkívüli, egy olyan gondolat, ami már-már a néző és látó ember életszemléletét is tükrözi. Mert ő, Móricz Zsigmond

Részletesebben

ÉLŐ TÁJ TANÖSVÉNY TELJESÍTMÉNYTÚRA 2011. szeptember 3. 35 km

ÉLŐ TÁJ TANÖSVÉNY TELJESÍTMÉNYTÚRA 2011. szeptember 3. 35 km 1. EP: Cukrászda 2. EP: Pm. forrás 3. EP. Vízmérce 4. EP: Kőhegyi th. 5. EP: Csepel-forrás 6. EP: Bükkös-p. ÉLŐ TÁJ TANÖSVÉNY TELJESÍTMÉNYTÚRA 2011. szeptember 3. 35 km Kedves túrázó! Szeretettel köszöntünk

Részletesebben

354748 aszfalt keskeny műút A 94 m 1 m 0 m J (Ady Endre utca) 1 T20_1 306301 aszfalt keskeny műút A 63 m 1 m 0 m NxJ3 COMMENT 1 T20_1

354748 aszfalt keskeny műút A 94 m 1 m 0 m J (Ady Endre utca) 1 T20_1 306301 aszfalt keskeny műút A 63 m 1 m 0 m NxJ3 COMMENT 1 T20_1 Mátraverebély 918234 aszfalt keskeny műút A 145 m 0 m 0 m 1 T20_1 918235 aszfalt keskeny műút A 223 m 1 m 0 m 1 T20_1 354747 aszfalt keskeny műút A 123 m 1 m 0 m J (Ságvári Endre utca) 1 T20_1 Móricz kocsma

Részletesebben

Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén

Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén Bakonyi kalandok szurdok túra Csesznek környékén Csesznek - Kőmosó-völgy - Kő-árok - Kő-hegy - Ördög-gát - Sűrű-hegyi ördöglik - Ördög-árok kijárata Csesznek A túra időpontja: 2013. július 14. vasárnap,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:.

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:. Rajt: Ősfenyves turistaház (7.00 10.00) 1. ep.: Pápateszér (8.30 10.30) (csak 50 km-es távon) 2. ep.: Fenyőfői műút (7.45 12.00) Cuha 50/35/25 teljesítménytúra

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:.

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:. Rajtszám:. Név:... Indulási idő:.. Érkezési idő:. Rajt: Ősfenyves turistaház (7.00 10.00) 1. ep.: Pápateszér (8.30 10.30) (csak 50 km-es távon) 2. ep.: Fenyőfői műút (7.45 12.00) Cuha 50/35/25 teljesítménytúra

Részletesebben

RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ----------

RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ---------- RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ---------- Monostorapáti, 2015.11.29. A túra fontosabb adatai (35* km) Túránk főbb pontjai / 35* km Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva Monostorapáti, Vén Platán

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló

Cuha 50/35/25. teljesítménytúra. Bakonyszentlászló Cuha 50/35/25 teljesítménytúra Bakonyszentlászló Kedves Sporttárs! Szeretettel köszöntünk az 5. alkalommal megrendezett Cuha 25 teljesítménytúrán, valamint a kisjubileum alkalmával először megrendezett

Részletesebben

Országhatártúra 2016-17. Országhatártúra felvidéki része

Országhatártúra 2016-17. Országhatártúra felvidéki része Országhatártúra 2016-17 A második (két túraszakaszos) túra kiírása Országhatártúra felvidéki része Az ezeréves - történelmi Magyarország északi határa a mai Szlovákia, Lengyelország és Csehország területére

Részletesebben

Az Országos Kéktúra (OKT) útvonala (Írott-kő Hollóháza) Tapolca. Forrás: turistautak.hu. # Burkolat Szélesség Járhatóság HOSSZ FEL LE W IKON C SZ T

Az Országos Kéktúra (OKT) útvonala (Írott-kő Hollóháza) Tapolca. Forrás: turistautak.hu. # Burkolat Szélesség Járhatóság HOSSZ FEL LE W IKON C SZ T # Burkolat Szélesség Járhatóság HOSSZ FEL LE W IKON C SZ T Tapolca 739490 aszfalt országút A 8 m 0 m 0 m Jobbra Széchenyi utca 1 T05_1 739491 aszfalt országút A 60 m 1 m 0 m Jobbra Damjanich utca 1 T05_1

Részletesebben

Permanens IVV Vándorlás Vinye -35. Név: Lakcím: Egyesület: Időpont:

Permanens IVV Vándorlás Vinye -35. Név: Lakcím: Egyesület: Időpont: Név: Lakcím: Egyesület: Időpont: Permanens IVV Vándorlás Vinye -35 Kapcsolat: Orbán Imre 8523 Egyházaskesző Kossuth utca 7. Telefon: 06/70/942-4410 E-mail: bakonyturistaja@googlemail.com Hernády Endre:

Részletesebben

Időpontok Indulás-érkezés* Telítettség Jelentkezési határidő. Ár: 159 000 Ft 10% törzsutas kedvezménnyel: 143 100 Ft

Időpontok Indulás-érkezés* Telítettség Jelentkezési határidő. Ár: 159 000 Ft 10% törzsutas kedvezménnyel: 143 100 Ft Korzika - GR20 A Túra. Átlényegülsz, ha megcsinálod :) Időpontok Indulás-érkezés* Telítettség Jelentkezési határidő 2015. július 16. - 2015. július 28. A jelentkezés lezárult. 2015. május 10. Ár: 159 000

Részletesebben

első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz. Erzsébet Gimnázium 20,7 km, 8, 00-9,00 óra Apahavas

első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz. Erzsébet Gimnázium 20,7 km, 8, 00-9,00 óra Apahavas M05 Gyimesbükk Apahavas Ugra pataka Szép-havas Csíkszépvíz Csíkborzsova Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó - 2 nap/47, 5 km első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz.

Részletesebben

Helyszínek, szállások megközelíthetősége

Helyszínek, szállások megközelíthetősége Helyszínek, szállások megközelíthetősége A PTE Bölcsészettudományi Kar (Ifjúság úti Campus, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. GPS-koordináták: 46.076124, 18.207806) A regisztráció, tagozati ülések, eredményhirdetés,

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Szigligeti Félmaraton 21 km-es táv

Szigligeti Félmaraton 21 km-es táv Szigligeti Félmaraton 21 km-es táv (azonos útvonalon halad: egyéni, páros és trió) Váltóban futóknak: a váltópontok minden esetben a rajt-cél állomáson lesznek! A 4 frissítőpontot összesen (beleértve a

Részletesebben

840484 aszfalt keskeny műút A 50 m 1 m 0 m 1 T24a_1 578112 aszfalt keskeny műút A 25 m 0 m 0 m C24a.1.1x 1 T24a_1

840484 aszfalt keskeny műút A 50 m 1 m 0 m 1 T24a_1 578112 aszfalt keskeny műút A 25 m 0 m 0 m C24a.1.1x 1 T24a_1 Putnok vá. 840484 aszfalt keskeny műút A 50 m 1 m 0 m 1 T24a_1 578112 aszfalt keskeny műút A 25 m 0 m 0 m C24a.1.1x 1 T24a_1 50787 aszfalt országút (D-É) A 768 m 0 m 8 m C24a.1.2x 1 T24a_1 737092 aszfalt

Részletesebben

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN

AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN AZ ERDŐSÜLTSÉG ÉS AZ ÁRHULLÁMOK KAPCSOLATA A FELSŐ-TISZA- VIDÉKEN Lóki J. 1 Szabó J. 1 Konecsny K. 2 Szabó G. 1 Szabó Sz. 3 Előzmények, célkitűzés Az elmúlt években az árhullámok magassága a Felső-Tisza

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

ELLENŐRZŐPONTOK IGAZOLÁSA. 1. ep., Segítő szűz-forrás 2. ep., Ipolyszög, parkoló 3. ep., Kecske-domb

ELLENŐRZŐPONTOK IGAZOLÁSA. 1. ep., Segítő szűz-forrás 2. ep., Ipolyszög, parkoló 3. ep., Kecske-domb ELLENŐRŐONTO IGAOLÁA 1. ep., egítő szűz-forrás 2. ep., Ipolyszög, parkoló 3. ep., ecske-domb 4. ep., Csesztve, élelmiszerbolt 5. ep., zente, pihenőpark 6. ep., Mohora, Mikszáth- Mauks-emlékpark 7. ep.,

Részletesebben

Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével

Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével Hegyvidéki túrautak elemzése GIS rendszerek segítségével Dombay István, Magyari-Sáska Zsolt 1. A túrautakról általánosságban Jelentőségük Jelenlegi túraútvonalaink szinte kizárólag az elmúlt század 20-as,

Részletesebben

B Ö R Z S Ö N Y A K C I Ó C S O P O R T 5. TELEKI

B Ö R Z S Ö N Y A K C I Ó C S O P O R T 5. TELEKI B Ö R Z S Ö N Y A K C I Ó C S O P O R T 5. TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRA DR. TELEKI PÁL GRÓF EMLÉKÉRE BÖRZSÖNY, 2004. ÁPRILIS 3. Kedves Résztvevő! Szeretettel köszöntünk az ötödik TELEKI 50 TELJESÍTMÉNYTÚRÁN.

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere

Felsőpáhok Község Polgármestere Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. ELŐTERJESZTÉS a Felsőpáhok Község Képviselő-testületének 2010. február 25-i ülésére Tárgy: A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Kedves Természetjárók!

Kedves Természetjárók! A túra időpontja: 2016.11.26 szombat A tervezett indulás: Kedves Természetjárók! Találkozó: 2016.11.26. 8.50 Buszpályaudvar Veszprém A menetjegy ára: 50 %-os 280 HUF oda és vissza is; Összesen: 560 (A

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

Kedves Természetjárók!

Kedves Természetjárók! A túra időpontja: 2016.12.10 szombat A tervezett indulás: Kedves Természetjárók! Találkozó: 2016.12.10. 8.45 Buszpályaudvar Veszprém A menetjegy ára: 50 %-os 280 HUF oda vissza pedig 325; Összesen: 605

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

- december - Kaptárkő Egyesület havi hírlevele. Ez történt novemberben: Túravezetők és jelzésfestők találkozója

- december - Kaptárkő Egyesület havi hírlevele. Ez történt novemberben: Túravezetők és jelzésfestők találkozója Kaptárkő Egyesület havi hírlevele - december - Az év vége közeledtével beköszöntött a fagy is, de ez nem szegi kedvünket, sőt, idén is megtartjuk hagyományos évzáró gyűlésünket, melynek keretében egyesek

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Kezdőlap ŐRSÉG 50 ŐRSÉG 30 ŐRSÉG 20 VENDVIDÉK 25 VENDVIDÉK 12 Térképek Statisztika Képek TTT HVTE Őriszentpéter Felsőszölnök ŐNPI Őrség.INFO

Részletesebben

Gyilkostóról kiinduló útvonalak

Gyilkostóról kiinduló útvonalak Gyilkostóról kiinduló útvonalak 3 útvonal: Gyilkostó üdülőtelep központja (967) - Kőerkély (1007) - Márton Ferenc útja - Pisztrángtenyészet (993) - Csónakkikötő (983) - Gyilkostó központja (967) (körút)

Részletesebben

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-3.1.4-08/-009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010.

Részletesebben

CSILLAGTÚRÁK TEREPEN BBF 2011

CSILLAGTÚRÁK TEREPEN BBF 2011 RENDEZŐ: Bike Fest Kft. és a X2S HELYSZIN: Balatonfüred, és a Balaton-felvidék erdei útjai JELENTKEZÉS A TÚRASÁTORBAN: Balatonfüred, Tagóre sétány, mólónál INDULÁS: Balatonfüred, Tagóre sétány, mólónál

Részletesebben

8. Börzsöny Vulkántúra BREUER LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA

8. Börzsöny Vulkántúra BREUER LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA NÉV: ELLENŐRZŐ LAP RAJTSZÁM: 8. Börzsöny Vulkántúra BREUER LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA Királyrét-rajt (6:00-9:30): Királyrét-cél (11:00-21:30): 1. ellenőrzőpont (3,950 km) (0670 2916613) 2. ellenőrzőpont (6,984 km)

Részletesebben

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád Baranya Zöldút Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Baranya Zöldút bejárása 1. szakasz: Bakonya Pécs1 A Baranya Zöldút ezen a szakaszon a Mecsek Zöldúttal közös nyomon halad. A törzsútvonal egy

Részletesebben

Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra

Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra Rafting - vadvízi evezés az Olt-folyón. Helyszín: Olt-folyó, Tusnádi-szoros. Program időtartartama (felkészítővel együtt): 3-4 óra A túrát nemzetközileg elismert engedéllyel rendelkező, gyakorlott vezetők

Részletesebben

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján.

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. Fa elem Bagua szám 3. Család, egészség - Kelet Bagua szám 4. Gazdagság, siker Délkelet Energiamozgás:

Részletesebben

ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ. Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem

ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ. Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem ADALÉKOK A CEREDI-MEDENCE VÍZHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ BEVEZETÉS Utasi Zoltán doktorandusz, Debreceni Egyetem A Ceredi-medence a magyar-szlovák határ által kettéválasztott, kevéssé kutatott peremvidék.

Részletesebben

Készítette: DuEn

Készítette: DuEn Pálya ajánló Szentkirályszabadja 13km - Gy1 9:03, Gy4 12:21 3. nézői pont 2. nézői pont 5. nézői pont 1. nézői pont 4. nézői pont RAJT CÉL GPS koordináták: É47 03,821' K17 59,643' É47 05,442' K17 57,180'

Részletesebben

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE

BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE BIATORBÁGY FORGALOMTECHNIKAI TERVE KÉSZÍTETTE: Mezey András okl. mérnök Saár Szabolcs okl. közlekedésmérnök 2005. DECEMBER MEZEY MÉRNÖKIRODA CSOMÓPONT MÉRNÖKI IRODA 2100

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET és KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tájak Korok Múzeumok Egyesület ( TKME ) és Kurd község

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

Tájfutó elméleti ismeretek 2 Kis gödör

Tájfutó elméleti ismeretek 2 Kis gödör Ellenőrző kérdések. Mit jelöl a térképen? Kis sziklatömb Tájfutó elméleti ismeretek Kis gödör 4. foglalkozás Kis domb Ellenőrző kérdések. Milyen tereptárgy volt a 6-os pont? Domb Gödör Szárazárok Ellenőrző

Részletesebben

39283 középen füves szekérút B 2 203 m 1 m 159 m T_N-B.B1 C01.1.1x 1 T01_1

39283 középen füves szekérút B 2 203 m 1 m 159 m T_N-B.B1 C01.1.1x 1 T01_1 Írott-kő 39283 középen füves szekérút B 2 203 m 1 m 159 m T_N-B.B1 C01.1.1x 1 T01_1 83312 aszfalt keskeny műút A 45 m 1 m 0 m 1 T01_1 238180 aszfalt keskeny műút A 174 m 13 m 0 m 1 T01_1 238179 aszfalt

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS MISKOLCTAPOLCA BARLANGFÜRDŐ ÉPÜLETEGYÜTTESÉHEZ CSATLAKOZÓ SZÁLLODAÉPÜLET ÖTLETPÁLYÁZATÁHOZ A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ELEMZÉSE, TÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEK Épített környezet Barlangfürdő A barlangfürdő

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja

Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Az Őrség és a Vendvidék teljesítménytúrák hivatalos honlapja Kezdőlap VENDVIDÉK 25 VENDVIDÉK 12 ŐRSÉG 50 ŐRSÉG 30 ŐRSÉG 20 Térképek Statisztika TTT HVTE Felsőszölnök Őriszentpéter ŐNPI Bognár Étterem III.

Részletesebben

F650.hu. Itt egy szemetesben várt az elsõ globalista benyomás Szlovákiáról, egy újságlap: magyar cím alatt kínai szöveg, hurrá!

F650.hu. Itt egy szemetesben várt az elsõ globalista benyomás Szlovákiáról, egy újságlap: magyar cím alatt kínai szöveg, hurrá! Tátrai villámtúra Szerzõ Alvaro Ezúttal úgy döntöttünk, hogy egy viszonylag olcsó rövid kiruccanást szervezünk a Magas-Tátrába, mert ott még nem jártunk. Más helyeken bajban voltunk a neten át hirtelen,

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET és KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Tolnai Hegyhát 40/30/25/18 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tájak Korok Múzeumok Egyesület ( TKME ) és Kurd község

Részletesebben

Az Országos Kéktúra (OKT) útvonala (Írott-kő Hollóháza) Szárliget vá. Forrás: turistautak.hu

Az Országos Kéktúra (OKT) útvonala (Írott-kő Hollóháza) Szárliget vá. Forrás: turistautak.hu # Burkolat Szélesség Járhatóság HOSSZ FEL LE W IKON HELY SZ T Szárliget vá. 213721 aszfalt keskeny műút A 101 m 7 m 0 m 1 T11_1 213734 középen füves turistaút B 168 m 0 m 17 m 1 T11_1 213720 föld szekérút

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben