Pénzügyi matematika. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi matematika. Sz cs Gábor. Szeged, 2011. szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet"

Átírás

1 Pénzügyi matematika Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet Szeged, szi félév Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 1 / 79

2 Értékpapírpiacok Bevezetés Értékpapírpiacok A t zsde (piac, market) egy olyan intézmény, melyen a résztvev k különféle eszközökkel (devizával, értékpapírral, árúval, energiával, stb.) kereskednek. Mi az értékt zsdével, tehát a devizák és értékpapírok piacával foglalkozunk. Törvényileg el írt szabályok: minden résztvev ugyanazokhoz az információkhoz juthat hozzá (tiltott a bennfentes kereskedés); minden pénzügyi eszköz esetén engedélyezett a short selling (fedezetlen eladás). Feltevések, melyek a valóságban (általában) nem teljesülnek: minden pénzügyi eszköz (deviza és értékpapír) korlátlanul osztható és likvid (bármikor eladható és megvásárolható); nincsenek tranzakciós költségek, megbízási jutalékok; a banki betét- és hitelkamatok egyenl ek; nincs korlátozás a bankkölcsön nagyságára és az értékpapírvásárlás mennyiségére. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 2 / 79

3 Bevezetés Értékpapírpiacok Matematikai modellek: mindig egy rögzített [0, T ] id intervallumot vizsgálunk; a determinisztikus T > 0 értéket lejárati id pontnak nevezzük; a cél bizonyos termékek piaci árának modellezése; további cél egy optimális kereskedési stratégia kidolgozása. Modellek típusai: diszkrét idej modellek: csak bizonyos 0 = t 0 < t 1 < < t N = T id pontokban kereskedhetünk, és emiatt az értékpapírok árát is csak ezekben az id pontokban vizsgáljuk. folytonos idej modellek: a [0, T ] intervallumon bármely id pontban kereskedhetünk, ezért az árakat folytonos id ben modellezzük. A piaci szerepl k a valóságban (általában) folytonos idej modelleket alkalmaznak, de a tranzakciós költségek miatt csak véges sok id pontban kereskednek. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 3 / 79

4 Bevezetés Értékpapírpiacok Részvény (Stock) Olyan eszköz, melynek nincs rögzített hozama. A piaci ára egy 0 t T id pontban egy S t véletlen változó, melynek értéke a t id pont el tt (általában) nem ismert. Kötvény (Bond) Olyan eszköz, melynek el re bejelentett kamata van, tehát kockázatmentes. Értéke egy 0 t T id pontban B t, mely a t id pont el tt is ismert. Például, diszkrét idej piacokon: (0 = t 0 < t 1 < < t N = T) a részvény ára a t k id pontban S k = S tk, mely csak a t k id pontban válik ismerté; a kötvény ára ugyanebben az id pontban B k = B tk, melyet legkés bb a t k 1 id pontban kihírdetnek. A modellekben egy vagy több részvénnyel, de csak egy kötvénnyel dolgozunk. (A piacon több kötvény is létezhet, de mi mindig kiválasztjuk azt, amelyik a legmagasabb hozamot biztosítja.) Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 4 / 79

5 Bevezetés Származtatott értékpapírok Származtatott értékpapírok Opciók Opciónak nevezünk egy olyan szerz dést, melyben az egyik fél vételi vagy eladási kötelezettséget vállal bizonyos piaci termékre a másik féllel szemben. Opciók közös jellemz i: a kötelezettséget vállaló felet az opció eladójának nevezzük, és azt mondjuk, hogy rövid (short) pozícióban van; a másik felet vev nek hívjuk, aki hosszú (long) pozícióban van; az opció mindig egy rögzített és véges [0, T ] id intervallumra vonatkozik, T a szerz dés lejárati id pontja; a kötelezettség általában csak akkor lép életbe, ha bizonyos piaci feltételek teljesülnek; az opció érvényesítését lehívásnak nevezzük; a vev a szerz dés megkötésekor a kötelezettségvállalásért cserébe díjat zet az eladónak, ez az opció ára. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 5 / 79

6 Bevezetés Származtatott értékpapírok Az opciós szerz déseket tovább lehet adni a másodlagos piacon, gyakorlatilag értékpapírnak tekinthet ek. Származtatott értékpapírok (derivatívák) A származtatott értékpapírok olyan pénzügyi eszközök, melyek értéke más eszközök értékét l függ. Megjegyzés: Általában az opció tulajdonosa (a kedvezményezett) nem érvényesíti a vételi vagy eladási jogát, hanem az eladó az aktuális piaci árak alapján készpénzzel váltja ki a kötelezettségét. (Tranzakciós költségek!) Kizetési függvény A kizetési függvény azt mutatja meg, hogy az opció tulajdonosa mekkora pénzösszeget realizál, ha optimálisan használja fel a jogosultságát. F kérdés: Hogyan árazzunk egy opciót, tehát mennyiért adjuk el vagy vásároljuk meg, hogy megérje nekünk? Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 6 / 79

7 Bevezetés Származtatott értékpapírok Európai vételi (call) opció Vételi jog (de nem kötelesség) egy adott részvényre. Az eladó vállalja, hogy a T lejárati id pontban a szerz désben rögzített K áron elad egy darab részvényt az opció aktuális tulajdonosának, ha az ezt akarja. Az európai vételi opció jellemz i: a K értéket kötési árnak (strike) nevezzük; a továbbiakban C jelöli az opció piaci árát; kizetési függvény: f (S T ) = (S T K) + ; a vev nyeresége: f (S T ) C = (S T K) + C; az eladó nyeresége: C f (S T ) = C (S T K) +. C K S T C K S T K S T Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 7 / 79

8 Bevezetés Származtatott értékpapírok Európai eladási (put) opció Eladási jog (de nem kötelesség) egy adott részvényre. Az eladó vállalja, hogy a T lejárati id pontban a szerz désben rögzített K áron megvesz egy darab részvényt az opció aktuális tulajdonosától, ha az ezt akarja. Az európai eladási opció jellemz i: a K értéket kötési árnak (strike) nevezzük; a továbbiakban P jelöli az opció piaci árát; kizetési függvény: f (S T ) = (K S T ) + ; a vev nyeresége: f (S T ) P = (K S T ) + P; az eladó nyeresége: P f (S T ) = P (K S T ) +. K K P P K S T P K S T P K K S T Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 8 / 79

9 Bevezetés Származtatott értékpapírok Kombinált opciók Kombinált opciónak nevezzük azt, amikor az opciós szerz dés több ugyanazon értékpapírra vonatkozó opciót egyesít. Példák: Bull spread: vételi opció (K 1, T ) vétele + vételi opció (K 2, T ) eladása, ahol K 1 < K 2 ; Bear spread: vételi opció (K 1, T ) vétele + vételi opció (K 2, T ) eladása, ahol K 1 > K 2 ; Calendar spread: vételi opció (K, T 1 ) vétele + vételi opció (K, T 2 ) eladása; Straddle (terpeszállás): vételi opció (K, T ) vétele + eladási opció (K, T ) vétele; Buttery spread: vételi opció (K 1, T ) vétele + vételi opció (K 2, T ) vétele + 2 vételi opció ((K 1 + K 2 )/2, T ) eladása. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 9 / 79

10 Bevezetés Származtatott értékpapírok Példa olyan opcióra, melynek kizetési függvénye nem csak az értékpapír lejáratkori árától függ: Look-back vételi opció Vételi jog (de nem kötelesség) egy adott részvényre a szerz désben adott T id pontban min{s t, 0 t T } kötési áron. Kizetési függvénye: f = S T min{s t, 0 t T } = max{s T S t, 0 t T }. Példa olyan opcióra, mely a lejárat el tt is lehívható: Amerikai vételi opció Vételi jog (de nem kötelesség) egy adott részvényre adott K kötési áron, melyet a vev a T id pontig bármikor lehívhat. A lehívás id pontja egy τ véletlen változó (megállási id ), a kizetési függvény f = (S τ K) +. Feladat: Deniáljuk a look-back eladási és az amerikai eladási opciót, és írjuk fel a kizetési függvényüket. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 10 / 79

11 Bevezetés Származtatott értékpapírok Hogyan árazzunk egy opciót, mi egy opció igazságos ára? Az igazságos ár alatt megéri megvenni, efölött megéri eladni az opciót. Szerencsejátékoknál és biztosításmatematikában a nagy számok törvénye miatt az igazságos ár a várható kizetés, tehát a kizetés várható értéke. Ez most nem jó ötlet, a nagy számok törvénye nem alkalmazható, ugyanis egy-egy opciót csak egyszer kötünk meg, és az egyes opciók nem is függetlenek. Más módszert fogunk alkalmazni. Meghatározzuk, hogy minimálisan mennyi pénzre van szükségünk ahoz, hogy a futamid végén a rendelkezésünkre álljon akkora összeg, amennyit zetnünk kell, tehát ami az opció kizetési függvénye. Az európai (és egyes más) opciók esetében elég a vételi opciót árazni, ebb l az eladási opció ára meghatározható. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 11 / 79

12 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon Opcióárazás egylépéses bináris piacon Kereskedési id pontok: 0 = t 0 < t 1 = T. A részvény ára: S 0 (determinisztikus) és S 1 (véletlen). A kötvény ára: B 0 és B 1 = (1 + r)b 0, ahol r > 1. Adott egy opció, a kizetési függvénye a részvény árától függ: F = f (S 1 ). A részvénynek, és ezáltal az opciónak két értéke lehet: eseménytér: Ω = {ω, ω }, P({ω }) = p, 0 < p < 1; a részvény és a kizetési függvény értéke: (s s ) S 1 (ω) = { s, ω = ω, s, ω = ω, F (ω) = f (S 1 ) = { f, ω = ω, f, ω = ω, Feladat: Árazzuk az opciót, tehát adjunk meg egy olyan X 0 értéket, mellyel gazdálkodva az opció eladója a lejáratkor át tud adni F = f (S 1 ) összeget az opció tulajdonosának. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 12 / 79

13 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon Portfólió A birtokunkban lév részvények és kötvények együttesét portfóliónak nevezzük. A részvények és a kötvények száma a t id pontban γ t illetve β t. Erre a portfólióra a π t = (β t, γ t ) jelölést fogjuk használni. A portfólió értéke a t id pontban: X t = β t B t + γ t S t. A portfólióban β és γ lehet negatív is. A negatív β hitelfelvételt, a negatív γ részvények kölcsönadását jelenti. Replikáló portfólió Azt mondjuk, hogy a portfólió replikál egy F értéke X T = F m.b. opciót, ha a lejáratkori Feladat: Adjuk meg azt a minimális X 0 értéket, melyb l kiindulva összeállíthatunk egy replikáló portfóliót. Tehát adjuk egy π 1 = (β 1, γ 1 ) portfóliót úgy, hogy X 1 = β 1 B 1 + γ 1 S 1 = F m.b. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 13 / 79

14 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon Ez az ár valóban igazságos, ugyanis bármely más opcióár esetén arbitrázsra, kockázatmentes hozamra van lehet ség: Ha az opció piaci ára C > X 0, akkor adjuk el az opciót C áron, X 0 összegb l állítsuk össze a (β 1, γ 1 ) replikáló portfóliót, és a maradék C X 0 összeget fektessük kötvénybe. A portfóliónk értéke az opció lejárati id pontjában éppen a kizetési függvény X 1 = F, tehát kockázatmentesen kerestünk (1 + r)(c X 0 ) összeget. Ha az opció piaci ára C < X 0, akkor adjuk el X 0 áron a (β 1, γ 1 ) replikáló portfóliót (short selling). A bejöv pénzb l C áron vegyük meg az opciót, a fennmaradó X 0 C összeget fektessük kötvénybe. A portfóliót a lejáratkor vissza kell ugyan vásárolnunk, de a birtokunkban lév opció éppen fedezi ezt az árat, és a kötvények lejáratkori ára kockázatmentes nyereség. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 14 / 79

15 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon A π 1 = (β 1, γ 1 ) portfólió értéke a T id pontban: β 1 (1 + r)b 0 + γ 1 s = f, ha ω = ω, β 1 (1 + r)b 0 + γ 1 s = f, ha ω = ω. Ennek létezik egyértelm megoldása: γ 1 = f f s s, β 1 = f γ 1 s (1 + r)b 0 = s f s f (s s )(1 + r)b 0. A portfólió értéke a 0 id pontban, tehát az opció ára: X 0 = β 1 B 0 + γ 1 S 0 = 1 [ (1 + r)s0 s ] f + [ s ] (1 + r)s 0 f 1 + r s s = 1 [ p 1 f + (1 p )f ] = 1 + r 1 + r E (F ) = r E (X 1 ), ahol p = P ({ω }) = P (F = f ) = (1 + r)s 0 s s s. Ha s < (1 + r)s 0 < s, akkor 0 < p < 1. (Arbitrázsmentesség!) Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 15 / 79

16 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon Ha a s < (1 + r)s 0 < s feltétel nem teljesülne, akkor arbitrázsra, kockázatmentes nyereségre lenne lehet ség, amit a piac hosszabb vagy rövidebb id alatt korrigálna: Ha (1 + r)s 0 s teljesülne, akkor állítsuk össze a ( S 0, B 0 ) portfóliót, tehát adjunk el S 0 kötvényt, és vegyünk B 0 részvényt. A portfólió értéke: X 0 = β 1 B 0 + γ 1 S 0 = 0, X 1 = β 1 B 1 + γ 1 S 1 ( S 0 )(1 + r)b 0 + B 0 s 0. Mivel ezt a piac minden szerepl je észrevenné, mindenki részvényt akarna venni, vagyis a részvény kiindulási S 0 ára megemelkedne. Ha (1 + r)s 0 s, akkor állítsuk össze az (S 0, B 0 ) portfóliót, adjunk el B 0 részvényt (short selling), és vegyünk S 0 kötvényt. A portfólió értéke: X 0 = β 1 B 0 + γ 1 S 0 = 0, X 1 = β 1 B 1 + γ 1 S 1 S 0 (1 + r)b 0 + ( B 0 )s 0. Emiatt mindenki próbálna megszabadulni a részvényeit l, hogy a pénzét kötvénybe fektesse, vagyis a részvény S 0 ára leesne. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 16 / 79

17 Bevezetés Opcióárazás egylépéses bináris piacon Példa: Európai call opció K = 1 kötési árral: r = 0, S 0 = B 0 = 1, s = 2 s = 0, 5, f = 1, f = 0. A formulák alkalmazásával: β 1 = 1/3 és γ 1 = 2/3. A portfólió értéke a 0 id pontban: X 0 = β 1 B 0 + γ 1 S 0 = 1/3. A mesterségesen bevezetett valószín ség: p = 1/3, amivel E (X 1 ) = E (F ) = p f + (1 p )f = 1/3 = X r. Diszkontált értékfolyamat A V t = X t /B t, 0 t T, folyamatot diszkontált értékfolyamatnak nevezzük. A korábbiak miatt: E (V 1 ) = E (X 1 ) (1 + r)b 0 = X 0 B 0 = V 0. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 17 / 79

18 Bevezetés Opcióárazás kétlépéses bináris piacon Opcióárazás kétlépéses bináris piacon Kereskedési id pontok: 0 = t 0 < t 1 < t 2 = T. Eseménytér: Ω = {ω, ω, ω, ω }. A kötvény ára: B 1 = B 0 (1 + r 1 ) és B 2 = B 1 (1 + r 2 ), ahol B 0 és r 1 determinisztikus, valamint { r r 2 =, ω {ω, ω }, r, ω {ω, ω }. A részvény ára S 0, S 1 S 1 = { s, ω {ω, ω }, s, ω {ω, ω }. és S 2, ahol S 0 determinisztikus, és S 2 = s, ω = ω, s, ω = ω, s, ω = ω, s, ω = ω. Az F 2 = f (S 0, S 1, S 2 ) kizetési függvény értékei: f, f, f, f. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 18 / 79

19 Bevezetés Opcióárazás kétlépéses bináris piacon Feladat: Határozzuk meg az opció igazságos árát, és adjunk meg egy replikáló stratégiát. Megoldás: Visszavezetjük a problémát három egylépéses piacra: Meghatározzuk, hogy a t 1 id pontban mekkora F 1 t kével kell rendelkeznünk ahoz, hogy a t 2 id pontra legyen replikáló portfóliónk. Az F 1 változó értékei { f F 1 =, S 1 = s, f, S 1 = s. Kiszámoljuk, hogy a t 0 id pontban mekkora F 0 determinisztikus t kével kell rendelkeznünk, hogy a t 1 -ben legyen F 1 összegünk. Mindeközben az egylépéses piacok portfóliói stratégiát is adnak. Mindehez fel kell tennünk, hogy mindhárom piac arbitrázsmentes, tehát s < S 0 (1 + r) < s, s < s (1 + r ) < s, s < s (1 + r ) < s. Házi feladat: Adjunk formulát az F 0 replikáló portfóliók összetételét. értékre, valamint határozzuk meg a Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 19 / 79

20 Diszkrét idej piacok Diszkrét idej piacok Deníciók Diszkrét idej piac Egy {Ω, A, P, F, B, S} halmazt N lépéses diszkrét idej piacnak nevezünk, ( jelölésben: (B, S) N ), ha (Ω, A, P) valószín ségi mez, N Z + ; F = {F n : n = 1,..., N} ltráció az eseménytéren, melyre F 1 = {, Ω} = F 0 F 1 F N = A; B = {B n 0 : n = 0,..., N} a kötvény el rejelezhet árfolyamata; S = {S n 0 : n = 0,..., N} a részvény árfolyamata, mely adaptált az F ltrációhoz, tehát S n mérhet F n -re, n = 0,..., N. El rejelezhet ség Azt mondjuk, hogy véletlen változóknak egy B 0,..., B N sorozata el rejelezhet, ha B n mérhet az F n 1 -re nézve, n = 0,..., N. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 20 / 79

21 Diszkrét idej piacok Deníciók Diszkrét idej bináris piac Egy (B, S) N diszkrét idej piac bináris (r 1,..., r N ) kamatlábakkal, valamint (a 1,..., a N ) és (b 1,..., b N ) együtthatókkal, ha r n > 1 és b n > a n > 1, n = 1,..., N; a kötvény ára determinisztikus B n = (1 + r n )B n 1, n = 1,..., N; a részvény ára S n = (1 + ρ n )S n 1, és valamely 0 < p n < 1 mellett P(ρ n = b n ) = p n és P(ρ n = a n ) = 1 p n, n = 1,..., N; minden információt a részvény árából szerzünk, tehát F n = σ(s 0,..., S n ) = σ(ρ 0,..., ρ n ), n = 0,..., N; Diszkrét idej homogén bináris piac Egy diszkrét idej bináris piac homogén, ha valamely r, a, b, p R értékekre r n = r, a n = a, b n = b és p n = p, n = 1,..., N; változók függetlenek (és azonos eloszlásúak). a ρ 1,..., ρ N Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 21 / 79

22 Diszkrét idej piacok Deníciók Kényelmi feltevés A továbbiakban feltesszük, hogy egy diszkrét idej piac esetén véges az eseménytér, és minden kimenetelnek pozitív a valószín sége. Jegyezzük meg, hogy egy diszkrét idej bináris piac reprezentálható az alábbi módon. Legyen az eseménytér illetve az események halmaza { Ω 0 = (x 1,..., x N ) : x n {a n, b n }, n = 1,..., N} és A0 = P(Ω 0 ). Ekkor egy ω = (x 1,..., x N ) Ω kimenetel valószín sége P 0 ( {ω} ) = P(ρ1 = x 1,..., ρ N = x N ). A kényelmi feltevés miatt P 0 (ω) > 0 minden ω Ω 0 esetén. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 22 / 79

23 Diszkrét idej piacok Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon Stratégia Legyen β n és γ n el rejelezhet változó, tehát legyenek mérhet ek az F n 1 σ-algebrára, n = 0,..., N. A π = { π n = (β n, γ n ) : n = 0,..., N } portfóliósorozatot stratégiának nevezzük. A stratégia értékfolyamata és diszkontált értékfolyamata X π n = β n B n + γ n S n, V π n = X π n /B n, n = 0,..., N. Megjegyzések: π n az n 1 id pontban összeállított portfólió. π 0 az eredetileg rendelkezésre álló portfólió, gyakran π 0 = (β 0, 0). Nálunk F 1 = F 0 = {0, Ω}, ezért π 0 és π 1 determinisztikus. Az Xn π és a Vn π, n = 0,..., N, sorozat adaptált. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 23 / 79

24 Diszkrét idej piacok Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon Önnanszírozó stratégia A π stratégia önnanszírozó, ha X π n 1 = β nb n 1 + γ n S n 1, n = 1,..., N. Jelentése: Nem teszünk be és nem veszünk ki pénzt a rendszerb l. Dierenciasorozat Egy α n véletlen vagy determinisztikus sorozat dierenciasorozata Önnanszírozó stratégiák Az alábbiak ekvivalensek. 1 A π stratégia önnanszírozó. α n = α n α n 1, n = 1, 2,... 2 Xn π = β n B n + γ n S n, n = 1,..., N. 3 B n 1 β n + S n 1 γ n = 0, n = 1,..., N. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 24 / 79

25 Diszkrét idej piacok Egy általánosabb diszkrét idej modell: Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon K 1 részvény és egy kötvény. A részvények S (k) n, k = 1,..., K, n = 0,..., N, ára adaptált, az egyes részvények árfolyamata általában nem független. Stratégia, el rejelezhet sorozat: { π = π n = ( β n, γ (1) n,..., γ (K) ) } n, n = 0,..., N. A portfólió értéke: Xn π = β n B n + K k=1 γ(k) n n, n = 0,..., N. A stratégia önnanszírozó, ha az alábbi ekvivalens állítások valamelyike teljesül: 1 X π n 1 = β nb n 1 + K 2 X π n = β n B n + K k=1 γ(k) n S (k) n 1 k=1 γ(k) n S (k) S (k), n = 1,..., N; n, n = 1,..., N; 3 B n 1 β n + K k=1 S (k) n 1 γ(k) n = 0, n = 1,..., N. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 25 / 79

26 Diszkrét idej piacok Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon Fedezeti stratégia (hedging stratégia) Egy (B, S) N diszkrét idej piacon legyen x R és f N : R N+1 R mérhet függvény. Egy π stratégiát (x, f N ) hedging stratégiának, fedezeti stratégiának vagy röviden fedezetnek nevezünk, ha X π = 0 x és X π N f ( ) N S0,..., S N m.b. A fedezeti stratégiát minimálisnak vagy tökéletesnek nevezzük, ha X π N = f ( ) N S0,..., S N m.b. Megjegyzések: Az Ω eseményen nincsen 0 valószín ség kimenetel, ezért a m.b. egyenl ség/egyenl tlenség minden ω Ω kimenetelre teljesül. Mi csak önnanszírozó (x, f N ) fedezeti stratégiákat fogunk vizsgálni. Ezek halmaza: Π(x, f N ). ( ) Speciális eset: f N S0,..., S N = g(sn ). Például: Európai opciók. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 26 / 79

27 Diszkrét idej piacok Stratégia és fedezet diszkrét idej piacon Arbitrázsstratégia Egy (B, S) N diszkrét idej piacon egy π önnanszírozó stratégia arbitrázs vagy arbirázsstratégia, ha X π = 0 m.b.; 0 Xn π 0 m.b., n = 1,..., N; P(X π N > 0) > 0, tehát létezik ω Ω, melyre X π N (ω) > 0. Általában feltesszük, hogy a piacon arbitrázsmentes, nincsen ingyenebéd. Arbitrázsstratégia létezése Tfh egy (B, S) N diszkrét idej piacon egy π önnanszírozó stratégiára teljesül, hogy X π = 0 m.b., 0 X π N 0 m.b. és P(X π N > 0) > 0. Ekkor létezik arbitrázsstratégia a piacon. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 27 / 79

28 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek Ekvivalens martingálmértékek Ekvivalens mértékek Legyen µ és µ mérték egy (X, F) mérhet téren. Azt mondjuk, hogy a két mérték ekvivalens, ha abszolút folytonosak egymásra nézve, (azaz µ µ és µ µ), tehát tetsz leges A F mérhet halmazra µ(a) = 0 pontosan akkor teljesül, ha µ (A) = 0. Ekvivalens mértékek megszámlálható alaphalmazon Legyen µ és µ mérték az (X, F) téren, ahol X megszámlálható halmaz és F = 2 X. A két mérték pontosan akkor ekvivalens, ha tetsz leges x X elem esetén µ({x}) = 0 pontosan akkor, ha µ ({x}) = 0. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 28 / 79

29 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek Ekvivalens martingálmérték Azt mondjuk, hogy P martingálmérték a (B, S) N piacon, ha P valószín ségi mérték az (Ω, A) téren; az S n /B n folyamat martingált alkot a P mérték alatt az F n, n = 0,..., N, ltrációra nézve. Ha ezen túl P és P ekvivalens mértékek, akkor P ekvivalens martingálmérték a piacon. A továbbiakban E jelöli a P szerinti várható értéket. Martingálmértékek diszkrét idej piacon Egy (B, S) N diszkrét idej piacon az alábbiak ekvivalensek. 1 P martingálmérték a piacon. 2 Tetsz leges π önnanszírozó stratégia esetén a V π n = X π n /B n diszkontált értékfolyamat martingál a P mérték alatt az F n, n = 0,..., N, ltrációra nézve. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 29 / 79

30 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek Ekvivalens martingálmértékek diszkrét idej bináris piacon Tfh a (B, S) N diszkrét idej bináris piacon a n < r n < b n, n = 1,..., N, és tekintsük az eseménytér korábban vett (Ω 0, A 0, P 0 ) reprezentációját. Legyen p n = r n a n, n = 1,..., N, b n a n P ( { (x1,..., x N ) }) = (1 pn). Ekkor teljesülnek az alábbiak. 1 n N xn=bn p n 1 n N xn=an 1 A ρ 1,..., ρ N változók függetlenek a P valószín ségre nézve, és P (ρ n = b n ) = p n, n = 1,..., N. 2 A piacon P az egyetlen martingálmérték. 3 Ha teljesül a kényelmi feltevés, tehát minden kimenetelnek pozitív a P 0 valószín sége, akkor P ekvivalens martingálmérték. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 30 / 79

31 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek Jegyezzük meg, hogy az (B, S) N diszkrét idej homogén bináris piacon az S N részvényár lehetséges értékei s k = S 0 (1 + b) k (1 + a) N k, k = 0,..., N. A részvényár pontosan akkor s k, ha az ár k alkalommal lépett felfelé, és N k alkalommal lépett lefelé. A binoniális fán az ilyen utak száma ( ) N k. Ekvivalens martingálmértékek diszkrét idej homogén bináris piacon Tegyük fel, hogy a (B, S) N diszkrét idej homogén piacon a < r < b. Ekkor a piacon létezik pontosan egy ekvivalens martingálmérték, melyre P ( ) ( ) N (p S N = S 0 (1+b) k (1+a) N k = ) k( 1 p ) N k, k = 0,..., N, k ahol p = (r a)/(b a). Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 31 / 79

32 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek A közgazdászok az ekvivalens martingálmértéket kockázatsemleges valószín ségnek nevezik. Az egyszer ség kedvéért legyen B 0 = 1, és tegyük fel, hogy S 0 összeget fektetünk be. Ha egy darab részvényt veszünk, akkor a befektetés diszkontált lejáratkori értékének várható értéke P szerint E ( S N /B N ) = S0 /B 0 = S 0. Ha a teljes összeget kötvénybe fektetjük, akkor a diszkontált lejáratkori érték várható értéke E ( S 0 B N /B N ) = S0. Tehát a kockázatos részvénybefektetés várható értékben pontosan akkora hozamot ad, mint a kötvény. Speciálisan, diszkrét idej bináris piacon E (S N ) = (1 + r 1 ) (1 + r N )S 0. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 32 / 79

33 Diszkrét idej piacok Ekvivalens martingálmértékek Martingálok Legyen V 0,..., V N az F 0,..., F N ltrációhoz adaptált sorozat, és tegyük fel, hogy tetsz leges τ : Ω {0,..., N} megállási id esetén E(V τ ) = E(V 0 ). Ekkor V 0,..., V N martingál a ltrációra nézve. Az arbitrázsmentességre vonatkozó f tétel Egy (B, S) N diszkrét idej piacon a következ k ekvivalensek. 1 Létezik ekvivalens martingálmérték. 2 A piac kizárja az arbitrázslehet séget. A f tétel következménye bináris piacon Tegyük fel, hogy egy (B, S) N diszkrét idej bináris piacon teljesül a kényelmi feltevés. Ekkor az alábbiak ekvivalensek. 1 Létezik ekvivalens martingálmérték. 2 A piac kizárja az arbitrázslehet séget. 3 a n < r n < b n, n = 1,..., N. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 33 / 79

34 A piac teljessége Diszkrét idej piacok A piac teljessége Teljes piac A (B, S) N diszkrét idej piac teljes, ha bármely f N kizetési függvényhez létezik minimális fedezet, tehát olyan π önnanszírozó stratégia, melyre X π N = f ( ) N S0,..., S N m.b. A teljességre vonatkozó f tétel következménye: Teljesség diszkrét idej bináris piacon A (B, S) N diszkrét idej bináris piac pontosan akkor teljes, ha a n r n b n, n = 1,..., N. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 34 / 79

35 Diszkrét idej piacok A piac teljessége A teljességre vonatkozó f tétel Tegyük fel, hogy a (B, S) N diszkrét idej piacon létezik P ekvivalens martingálmérték. Ekkor az alábbiak ekvivalensek. 1 A piac teljes. 2 P az egyetlen ekvivalens martingálmérték a piacon. 3 Tetsz leges (M n, F n, P ) 0 n N martingál el áll M n = M 0 + n k=1 alakban, ahol a γ n, n = 1,..., N ( Sn γ k S ) n 1, n = 1,..., N, B n B n 1 változók el rejelezhet ek. A gyakorlatban, ha adott egy piac és egy részvényopció: (2) Létezik egyértelm ekvivalens martingálmérték = (1) Az opcióra létezik fedezeti stratégia, bár nem ismerjük = (3) A fedezeti stratégia felírható, az opció árazható Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 35 / 79

36 Opciók árazása Diszkrét idej piacok Opciók árazása Befektetési költség A (B, S) N diszkrét idej piacon tekintsünk egy f N (S 0,..., S N ) kizetési függvényt, valamint az ehhez kapcsolódó opciót. A C N,fN = inf { x R : Π(x, f N ) } értéket az opció befektetési költségének nevezzük. Fedezeti stratégia létezése A (B, S) N piacon tetsz leges f N (S 0,..., S N ) kizetési függvény esetén létezik x R, melyre Π(x, f N ). Ebb l C N,fN <. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 36 / 79

37 Diszkrét idej piacok Opciók árazása Feltételes követelések árazása Tfh létezik P ekvivalens martingálmérték a (B, S) N diszkrét idej piacon, és tekintsünk egy f N (S 0,..., S N ) kizetési függvényt. Ekkor C N,fN [ ] E B0 ( ) f N S0,..., S N. B N Továbbá, ha a piac teljes, akkor a kizetési függvény replikálható, és a befektetési költség [ ] C N,fN = E B0 ( ) f N S0,..., S N. B N Megjegyzések: Teljes piacon az opció igazságos (arbitrázsmentes) ára C N,fN. Ha π egy minimális fedezeti stratégia, akkor [ X X π n = B n E π ] [ N 1 Fn = B n E ( ) ] f N S0,..., S N Fn. B N B N Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 37 / 79

38 Diszkrét idej piacok Néhány széles körben alkalmazott árazási formula Néhány széles körben alkalmazott árazási formula Árazás diszkrét idej bináris piacon Tfh a (B, S) N diszkrét idej bináris piacon a n < r n < b n, n = 1,..., N, és tegyük fel, hogy teljesül a kényelmi feltevés. Jelölje P az egyetlen ekvivalens martingálmértéket a piacon, és tekintsünk egy tetsz leges f N (S 0,..., S N ) kizetési függvényt. Ekkor az opcióra létezik minimális fedezeti stratégia, és az opció árbitrázsmentes ára C N,fN = 1 d E ( ) N f N S0,..., S N, ahol d = (1 + r n ). Speciálisan, ha f (S 0,..., S N ) = g(s N ), akkor C N,fN = 1 ( g S 0 + b n ) d H {1,...,N} n H(1 ) (1 + a n ) n H n H n=1 (1 pn). p n n H Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 38 / 79

39 Diszkrét idej piacok Néhány széles körben alkalmazott árazási formula Fedezeti stratégia diszkrét idej bináris piacon Az el z tétel feltételei mellett legyen M n = 1 d E [ f N ( S0,..., S N ) Fn ], n = 0,..., N. Ekkor teljesülnek az alábbiak. 1 Léteznek h n : R n R mérhet determinisztikus függvények, hogy M n = h n ( ρ1,..., ρ n ) m.b., n = 1,..., N. 2 Az alábbi stratégia egy lehetséges fedezet a kizetési függvényre: β 0 = M 0, γ 0 = 0, β n = M n γ n S n B n, n = 1,..., N, γ n = B [ n ( ) ( ) ] h n ρ1,..., ρ n 1, b n hn ρ1,..., ρ n 1, a n, S n 1 (b n a n ) Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 39 / 79

40 Diszkrét idej piacok Néhány széles körben alkalmazott árazási formula CoxRossRubinstein árazási formula A (B, S) N diszkrét idej homogén bináris piacon legyen a < r < b. Ekkor az európai call opció arbitrázsmentes ára K lejáratkori ár esetén ahol p = r a b a, C N,K = S 0 B(k 0, N, p) K(1 + r) N B(k 0, N, p ), p = 1 + b log 1 + r p, k 0 = 1 + K S0(1+a) N log 1+b 1+a továbbá j Z és 0 p 1 esetén N ( N ) k=j k p k (1 p) N k, 0 j N, B(j, N, p) = 0, j > N, 1, j < 0., Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 40 / 79

41 Diszkrét idej piacok Néhány széles körben alkalmazott árazási formula Put-Call paritás Ha a (B, S) N diszkrét idej piac teljes, akkor a K kötési árhoz tartozó európai vételi és eladási opció arbitrázsmentes árára P N,K = C N,K S 0 + KE ( B 0 /B N ). Speciálisan, teljes bináris piacon P N,K = C N,K S 0 + K/ N n=1 (1 + r n). Amerikai típusú opciók árazása Egy opciót amerikai típusúnak nevezünk, ha a lejárati id el tt is lehívható. Tegyük fel, hogy a (B, S) N piacon létezik P ekv. martingálmérték. Az opció fedezéséhez szükséges összeg: Cn Am, n = 0,..., N. A kizetés, ha az opciót lehívják az n. id pontban: Cn, L n = 0,..., N. Ekkor a befektetési költség C Am 0, ahol visszafelé haladó rekurzióval ] F n C Am n = max ( [ ) Cn, L Cn Eu, C Eu n = E Bn C Am n+1 B n+1, n = 0,..., N 1. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 41 / 79

42 Sztochasztikus kalkulus A standard Wiener folyamat és tulajdonságai A standard Wiener folyamat és tulajdonságai A standard Wiener folyamat A W (t), t 0, sztochasztikus folyamat standard Wiener folyamat vagy standard Brown mozgás, ha W (0) = 0 m.b. W (t), t 0, független növekmény. Tetsz leges 0 s t esetén W (t) W (s) N(0, t s). (= a folyamat stacionárius növekmény ) W (t), t 0, mintafolytonos. Legyen µ R és σ > 0 tetsz leges. Az X (t), t 0, folyamat Brown mozgás µ drifttel és σ volatilitással, ha X (t) = µt + σw (t), t 0. Sz cs Gábor (SZTE, Bolyai Intézet) Pénzügyi matematika szi félév 42 / 79

Sztochasztikus folyamatok

Sztochasztikus folyamatok Sztochasztikus folyamatok Pap Gyula, Sz cs Gábor Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék Utolsó frissítés: 2014. február 8. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 1. Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

Kockázati modellek (VaR és cvar)

Kockázati modellek (VaR és cvar) Kockázati modellek (VaR és cvar) BSc Szakdolgozat Írta: Kutas Éva Matematika BSc Alkalmazott matematikus szakirány Témavezet Mádi-Nagy Gergely egyetemi adjunktus Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

Mozgóátlag folyamatok

Mozgóátlag folyamatok Mozgóátlag folyamatok 3.. Deníció. Legyen ε(t független érték zaj, vagy fehér zaj - gyakran Gauss fehér zaj (GWN, Gaussian white noise. Ekkor az X(t = β ε(t + β ε(t +... + β q ε(t q folyamatot q-rend mozgóátlag

Részletesebben

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok.

Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Wiener-folyamatok legfontosabb tulajdonságai. Poisson-folyamatok. Láttuk, hogy a Wiener-folyamat teljesíti az úgynevezett funkcionális centrális határeloszlástételt. Ez az eredmény durván szólva azt fejezi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldása Szakdolgozat Soós Ivett Matematika B.Sc., Matematikai elemz szakirány Témavezet : Mincsovics Miklós

Részletesebben

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat)

Barczy Mátyás és Pap Gyula. Sztochasztikus folyamatok. (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat) Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok Példatár és elméleti kiegészítések I. Rész (Gauss-folyamatok, Poisson-folyamat mobidiák könyvtár Barczy Mátyás és Pap Gyula Sztochasztikus folyamatok

Részletesebben

KALKULUS II. PÉLDATÁR

KALKULUS II. PÉLDATÁR Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŽ Fazekas István Lajkó Károly KALKULUS II. PÉLDATÁR Programozó és programtervez

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak

k=1 k=1 találhatjuk meg, hogy az adott feltétel mellett az empirikus eloszlás ennek az eloszlásnak Nagy eltérések elmélete. A Szanov tétel. Egy előző feladatsorban, a Nagy eltérések elmélete; Független valós értékű valószínűségi változók feladatsorban annak az eseménynek a valószínűségét vizsgáltuk,

Részletesebben

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat)

Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sztochasztikus folyamatok a gazdaságban (előadás vázlat) Sinkovicz Péter PhD hallgató S t 0 0 50 00 50 00 50 t 0 0 04 Sinkovicz Peter BEVEZETÉS Statisztikai alapfogalmak Események valószínűségének értelmezése.....................................

Részletesebben

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó

NUMERIKUS MÓDSZEREK FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT. Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó FARAGÓ ISTVÁN HORVÁTH RÓBERT NUMERIKUS MÓDSZEREK 2013 Ismertet Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Gondozó Szakmai vezet Lektor Technikai szerkeszt Copyright Az Olvasó most egy egyetemi jegyzetet tart

Részletesebben

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek.

hogy a tételben megfogalmazott feltételek nemcsak elégséges, hanem egyben szükséges feltételei is a centrális határeloszlástételnek. A Valószínűségszámítás II. előadássorozat második témája. A CENTRÁLIS HATÁRELOSZLÁSTÉTEL A valószínűségszámítás legfontosabb eredménye a centrális határeloszlástétel. Ez azt mondja ki, hogy független valószínűségi

Részletesebben

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Kockázati folyamatok (jegyzet TEMPUS AC-JEP-13358-98) Michaletzky György Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Kockázati modellek

Részletesebben

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS

VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS 16 HITELINTÉZETI SZEMLE RADNAI MÁRTON SZATMÁRI ALEXANDRA VaR ALAPÚ ÜGYFÉLKOCKÁZAT-KEZELÉS Az elmúlt években a kockáztatott érték (VaR) módszerek elfogadottá váltak a kereskedési portfóliók piaci kockázatának

Részletesebben

A Shapley-megoldás airport játékokon

A Shapley-megoldás airport játékokon A Shapley-megoldás airport játékokon Szakdolgozat Készítette: Márkus Judit Alkalmazott közgazdaságtan alapszak Közgazdaságtudományi Kar Szakszemináriumvezet : Pintér Miklós Péter, egyetemi docens Matematika

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a

Feladatok: a huszadik vagy valamely későbbi dobásban jelenik meg. n 1 5. hatos dobás a 20. dobásban vagy azután jelenik meg egyenlő annak a Feladatok:. Dobjunk fel egy szabályos dobókockát egymás után egymástól függetlenül végtelen sokszor. Számítsuk ki annak a valószínűségét, hogy a harmadik hatos dobás vagy a huszadik vagy valamely későbbi

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

Tudományos Diákköri Dolgozat

Tudományos Diákköri Dolgozat Tudományos Diákköri Dolgozat GÁSPÁR MERSE ELŽD VÉGTELEN ELLENÁLLÁSHÁLÓZATOK SZÁMÍTÁSA Témavezet k: Cserti József Dávid Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest,. október 3. Tartalomjegyzék El szó 3.

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

Döntési módszerek. Diplomamunka. Írta: Kiss Csaba. Alkalmazott matematikus szak. Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens

Döntési módszerek. Diplomamunka. Írta: Kiss Csaba. Alkalmazott matematikus szak. Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens Döntési módszerek Diplomamunka Írta: Kiss Csaba Alkalmazott matematikus szak Témavezet : Dr. Fullér Róbert, egyetemi docens Operációkutatási Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE

KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE KONVEX HALMAZ, FARKAS TÉTEL, GORDAN TÉTEL, EXTREMÁLIS PONT, EXTREMÁLIS IRÁNY, LINEÁRIS PROGRAMOZÁS ELMÉLETE DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

25. előadás: BIZONYTALANSÁG

25. előadás: BIZONYTALANSÁG 25. előadás: BIZONYTALANSÁG Kertesi Gábor Muraközy Balázs Varró László Varian 12. fejezete átdolgozva 25.1 Bevezető A bizonytalanság az élet velejárója. A jövő nem látható előre. Gazdasági döntéseinket

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 2 II. A valószínűségi VÁLTOZÓ És JELLEMZÉsE 1. Valószínűségi VÁLTOZÓ Definíció: Az leképezést valószínűségi változónak nevezzük, ha

Részletesebben

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez David Knezevic and Süli Endre University of Oxford, Computing Laboratory Wolfson Building, Parks Road, Oxford OX1 3QD, U.K. 2007. október

Részletesebben

A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében

A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében 44 HITELINTÉZETI SZEMLE SZŰCS BALÁZS ÁRPÁD 1 A geometriai Brown-mozgás feltevésének elfogadhatósága a reálopciók értékelésében A reálopciók a döntési rugalmasság megtestesítőiként jelen vannak a vállalatvezetők

Részletesebben

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok

LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK. Példák és feladatok LÁNG CSABÁNÉ TELJES INDUKCIÓ, LOGIKA, HALMAZOK, RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK Példák és feladatok Lektorálta: Czirbusz Sándor c Láng Csabáné, 2010 ELTE IK Budapest 20101020 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...............................

Részletesebben