Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura"

Átírás

1 Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura 1

2 9. HÉT : SĂPTĂMÂNA 9: Tartalom Cuprins 1. AFCN: Finantarea proiectelor culturale 2. Finanțare pentru Platforme europene 3. Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására Testvér-települési együttműködés pályázati felhívás Európa a polgárokért 6. INTERREG EUROPE 7. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása 8. Európa megértése az európai közterek és kulturális terek népszerűsítése című keretprogram 9. Társadalmi kihívások A gazdaság környezetbarátabbá változtatása 10. A kulturális örökség mint a fenntartható növekedés fő hajtóereje 11. Sprijin pentru realizarea de conținut în proiecte individuale - film 12. Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural 13. ORIZONT STEP utazási támogatás (STEP Beyond Travel Grant) / Granturi pentru mobilitate 15. Bridge Budapest Ösztöndíj Újságíróknak (granturi pentru mobilitatea ziaristilor)

3 Obiectivul programului Administratia Fondului Cultural National (AFCN) Finantarea proiectelor culturale Pe 1 martie Administratia Fondului Cultural National (AFCN) va lansa o noua sesiune de finantare a proiectelor culturale. persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private, cf. OG 51/1998, care asigura o cofinantare de minimum 10% din bugetul proiectului. S-au definit noua arii de finantare, cu prioritati specifice pentru fiecare arie: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICA, DANS, INTERVENTIE CULTURALA, EDUCATIE PRIN CULTURA, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL. Perioada de derulare a proiectelor este iunie noiembrie Prioritatile de finantare, bugetul alocat precum si plafoanele de finantare pentru fiecare arie vor fi comunicate de indata ce va fi emisa fila de buget. álló Minim 10% Perioada de inscriere a proiectelor culturale este , termenul limita este 30 martie 2016, ora 17:00.

4 Obiectivul programului álló Uniunea Europeana / Europa Creativa Finanțare pentru Platforme europene Crearea unei platforme cu scopul de a aduce în prim-plan viziunea artistică comună, în conformitate cu obiectivele Subprogramului Cultura, dar și de a îmbunătăți abordările de dezvoltare a publicului. - promovarea mobilității și a vizibilității creatorilor, îndeosebi a celor la început de carieră, care nu beneficiază de expunere la nivel internațional; - stimularea unor programe de activități culturale la nivelul întregii Europe, în vederea facilitării accesului la producții culturale europene străine prin intermediul turneelor, al expozițiilor, al festivalurilor etc.; - aplicarea unei strategii de comunicare și de branding, inclusiv crearea unei mărci europene a de calității; - dezvoltarea și construirea de noi segmente de public, o atenție deosebită acordându-se publicului tânăr; - dezvoltarea publicului prin utilizarea tehnologiilor digitale și a abordărilor inovatoare. Organizații care promovează artiști europeni la început de carieră și producțiile acestora. Platformele trebuie sa fie formate dintro entitate coordonatoare și minimum 10 organizații membre din cel puțin 10 țări eligibile diferite, dintre care cel puțin 5 trebuie să fie state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. Toate organizațiile trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile. coordonare, monitorizare, promovare, evaluare și supervizare a activităților derulate de membri, precum și activități în legătură cu dezvoltarea sustenabilă a platformei (selectarea de noi membri); activități de încurajare a mobilității creatorilor, în special a celor care nu beneficiază de promovare internațională, prin sprijinirea unei puternice programări europene; activități de dezvoltare a publicului; activități de colaborare în rețea și de învățare inter pares în rândul administratorilor culturali ai membrilor, în vederea atingerii obiectivelor platformei maximum / platformă/an 20% 6 aprilie

5 Obiectivul programului álló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Pályázati felhívás az ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására 2017 Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által. olyan önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy, amely a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel létesítő okiratában, jellemzően tevékenységének célcsoportja a év közötti korosztály tagjai Támogatható kiadások: -a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai), -működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek). Nem támogatható kiadások: egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés) ingatlan- és gépjárművásárlás jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.) késedelmi kamat, bírság vis maior támogatások adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások) A Pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására. Megpályázható összeghatár Ft Ft közötti összeg A pályázat kiírója nem március 18. teszi óra kötelezővé (középeurópai idő az önrész bemutatását. szerint). gi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2017/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozos segek_tevekenysegenek_tamogatasara_2017/

6 Obiectivul programului álló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvértelepülési kívül élő magyarság Magyarország határain együttműköd szülőföldjén való és pályázati boldogulásának, felhívás 2017 Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. pályázatot magyarországi települési önkormányzat nyújthat be. A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani. A pályázati felhívás tárgya: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül: meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között, a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása, a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása új testvér-települési kapcsolatok kiépítése. Támogatható kiadások: A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai) Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege forinttól forintig terjedhet. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását március 31., óra (középeurópai idő szerint) _felhivas_2017/testver_telepulesi_egyuttmukodes_palyazati_felhivas_2017/

7 Obiectivul programului álló Európai Unió Európa a Az Európai Unió Európa a polgárokért polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. Alprogramoktól függően a következők vehetnek részt az Európa a polgárokért programban: - helyi / regionális hatóságok - városok / települések - testvérvárosi szövetségek - helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei - helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek - civil társadalmi szervezetek - ifjúsági, oktatási és kutatási szervezetek 1. Alprogram: Európai emlékezés Az Európai Emlékezés alprogram2017 évi prioritásai: 1917 A társadalmi és politikai forradalmak, a nagyhatalmak bukása, illetve ezek hatása Európa politikai és történelmi összképére 1957 A római szerződés és az Európai Gazdasági Közösség létrejötte. 2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel: Testvérváros-program Városok hálózatai Civil társadalmi projektek A program teljes költségvetése a ( közötti) hét éves id ő szakra EUR változó március 1. / szeptember 1.

8 Finantare Obiectivul programului/ / Suplimentare/ Website program Európai Bizottság Comisia Europeana INTERREG EUROPE ( ) - harmadik felhívás A program az INTERREG IVC folytatása, a regionális fejlesztési szakpolitikák és programok továbbfejlesztése, célja a regionális jelentőségű szereplők közötti tapasztalatcsere és szakpolitikai ismeretátadás. INTERREG Acest program reprezinta EUROPE continuarea programului (2014- INTERREG IV C din perioada 2020) al si se adreseaza treilea apel doar proiectelor de de proiecte cooperare interregionala. hatóságok (helyi, regionális, országos), közintézmények, magán nonprofit szervezetek. A konzorcium összetétele: a partnerek legalább 3 különböző országból, amelyek közül két ország kötelezően EU-tagállam. autorităṭi publice (locale, regionale, naṭionale), organisme/entităṭi publice, entităṭi private non-profit Consorṭiile trebuie să fie compuse din parteneri din cel puṭin 3 state diferite din care cel puṭin 2 state membre ale UE : Tematikus célok: 1. Kutatás és innováció, 2. A KKV-k versenyképességének fejlesztése, 3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság, 4. Környezetvédelem és az erőforráshatékonyság előmozdítása 4 axe prioritare sunt prevăzute: 1. Cercetare ṣi inovare 2. Competitivitatea IMM- urilor; 3. Economie cu emisie redusă de carbon; 4. Mediu ṣi eficacitatea resurselor álló 359 millió euró 15% a közintézmények számára, 25% a magán nonprofit szervezetek számára 359 de milioane 15% pentru de euro autorităṭile ṣi organismele publice, 25% pentru entităṭile private nonprofit a pályázat benyújtási határideje március 1 - június 30. depunerea aplicaṭiilor intre 1 Martie - 30 Junie cts/apply-for-funding/ zések

9 Obiectivul programului A program célja álló Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországg al való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudat ának megerősítése a magyar vonatkozású első világháborús emlékhelyek méltó gondozása által. civil szervezet, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy A határon túli településeken felállított, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállítása. - első világháborús helyi emlékművek (szobor, emléktábla, emlékjel, emlékoszlop, kopjafa stb.) felújítása, helyreállítása; - az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása; az emlékmű megközelíthetőségének biztosítása; - tervdokumentáció elkészítése műemléknek minősülő emlékhely felújításához. A pályázat keretében nincs lehetőség hadisírok, sírhelyek felújítására, azonban temetési hely területén található emlékmű rendbetételére lehet pályázni. Támogatható kiadások: A programhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai. A teljes támogatási Ft. Megpályázh ató összeghatár Ft Ft közötti összeg A pályázat A pályázat kiírója nem benyújtása: teszi kötelezővé február 15. az önrész bemutatás március 17. át óra között oru_tortenelmi_emlekeit_orzo_emlekmuvek_felujitasa/az_elso_vilaghaboru_tort enelmi_emlekeit_orzo_emlekmuvek_rendbetetele_felujitasa_helyreallitasanak_t amogatasa/

10 Obiectivul programului A program célja álló Európai Bizottság / Horizon 2020 program Európa Európa megértése az kulturális, európai közterek szociális és kulturális terek népszerűsítése című keretprogram (H2020-SC6- CULT-COOP ) egységének és megosztottságának jobb megértése a múltján keresztül. Pályázhat bármely törvényesen létrehozott szervezet a programban részt vevő országokból: Az innovációs és kutatási pályázatokra legalább 3 különböző, egymástól független szervezet jelentkezhet, 3 különböző országból. A koordinációs és támogatási pályázatokat egyetlen szervezet is benyújthatja. A felhívások között számos, a kulturális szektort is érintő kutatási lehetőség várja a pályázókat 11 témában (európai demokráciák; az európai ifjúság kulturális műveltsége; kulturális örökség védelme; virtuális múzeumok; vallási megosztottság Európában stb.): CULT-COOP : A demokratikus diskurzus és a jogállamiság ; CULT-COOP : Az európaiak kölcsönös megértésének elősegítése a múlt problémainak figyelembe vételével ; CULT-COOP : Európa fiatal generációinak kulturális alfabetizálása ; CULT-COOP : Európa jelenkori történelme a művészi és kreatív gyakorlat tükrében (leírás magyarul itt: ail/639 ); CULT-COOP : Vallási sokszínűség Európában - múlt, jelen és jövő (leírás magyarul: ail/640 ) ; CULT-COOP : Az érdekeltek bevonását és a társadalmi innovációt ösztönző szemléletformálás a kultúrában (leírás magyarul itt ail/676 ) ; CULT-COOP : Európa parti és tengeri régióinak kulturális öröksége ; CULT-COOP : Európa kulturális örökségéhez hozzáférés, ennek elemzése a múlt gazdagabb értelmezése érdekében ; CULT-COOP : Kultúra, integráció és az európa közélet; CULT-COOP : Értsük meg az európai közigazgatás átalakulását ; CULT-COOP : Az alapvető fontosságú és kulturális értékek fontossága a migráció kihívásainak tükrében ; Teljes költségvetés % témától függően 2017 február 2. vagy szeptember 13.

11 Obiectivul programului álló Európai Bizottság / Horizon 2020 program Társadalmi kihívások A gazdaság környezetbarátabbá változtatása A program a Társadalmi kihívások prioritás ötödik kihívása (Challenge 5). Fő célja egy erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és társadalom kialakításához való hozzájárulás, a természeti erőforrások és ökoszisztéma védelme és fenntartható kezelése, a nyersanyag-ellátás és felhasználás fenntartható biztosítása. Mindezek segítségével pedig egy valódi zöld gazdaság kiépítése, melynek eléréséhez strukturális és intézményi változások végrehajtása szükséges. Pályázhat: bármely törvényesen létrehozott szervezet a programban részt vevő országokból (Románia is részt vesz a programban). SC : A kulturális örökség, mint a fenntartható növekedés fő hajtóereje (leírás magyarul itt: competition/detail/918 ); SC : Innovatív pénzügyi megoldások, üzleti és irányítási modellek a kulturális örökség adaptív újrahasznosítására Az önrész a megpályázott tevékenység típusától függ. témától függően március 7. és/ vagy szeptember /calls/h2020-sc html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC /1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

12 Obiectivul programului álló Horizon 2020 A kulturális örökség mint a fenntartható növekedés fő hajtóereje A pályázati felhívás keretében a évi benyújtási re a következő témakörben nyújthatók be pályázatok: a vidéki térség újjászületése a kulturális örökség segítségével. A pályázatok keretében a fenntartható növekedést biztosító, újszerű, a kulturális örökségre alapozott, rendszerszerű megközelítést alkalmazó, nagyléptékű demonstrációs projektek megvalósítására kell törekedni, melynek során a projektben kialakított példaértékű modell megismétlését elősegítő megoldások kidolgozása is cél. A példaértékű modell olyan vidéki térszín, amelyben igazolhatóan sikeresen zajlott le a kulturális örökségen alapuló megújulási folyamat. Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek. Sikeres kulturális örökség vezérelte megújító modellek példaértékű modellként való feltérképezése, elemzése és szisztematikus dokumentálása, a kulturális és természeti örökség összekapcsolásával, továbbá mindezek elérhetőségének biztosítása az EU kompetens hatóságai, tervezői, gyakorlati szakemberei, vállalkozásai és egyéb érdekeltjei számára, innovatív kommunikációs és képzési stratégiák segítségével. Az eredmények átvételének elősegítése, szakértelem, tanácsadás és kapacitásépítés biztosításával. A vidéki megújulást biztosító séma teljesítményének értékelésére alkalmas, szilárd monitoring rendszer felállítása, amely lehetővé teszi a pályázat hatásainak a benyújtás pillanatában megállapított bázisértékek tükrében való, lehetőség szerint számszerűsítésen alapuló értékelését. A kulturális örökség vezérelte megújulási projektek eltérő körülmények között való megismétlését elősegítő módszertan kidolgozása, beleértve az innovatív befektetési stratégiák, irányítási és üzleti modellek megismétlésének elősegítését is. A potenciális szabályozási, gazdasági és technikai akadályok azonosítása, valamint a politikai, szabályozási és adminisztratív keretek optimalizálását elősegítő konkrét törekvések megfogalmazása. Hosszú távú, fenntartható adatplatform kialakítása, amely hozzájárul a következetes adat- és teljesítmény-mérésekhez, az adatok interoperabilitásához, a hatékony kommunikációhoz, a nyilvános konzultációhoz, a gyakorlat és tapasztalatok megosztásához, a tudásportfólió folyamatos építéséhez, illetve alakításához a Horizont 2020 program keretében, illetve azon túl (a projektek lezárását követően) megvalósuló tevékenységeken keresztül, és biztosítja az eredmények hosszútávú kiaknázhatóságát. A pályázatok keretében a fenti szempontok mindegyikét érvényesíteni szükséges. Profitorientált társaságok részére 70%, non-profit szervezetek számára 100%.

13 Obiectivul programului Contribu-tia álló Benyúj-tási EACEA - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură Sprijin pentru realizarea de conținut în proiecte individuale - film îmbunătățirea capacității producătorilor din sectorul audiovizualului de a realiza proiecte audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia, precum și de a facilita realizarea de coproducții europene și internaționale, inclusiv de televiziune. Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor subprogramului MEDIA, în special societăți europene de producție audiovizuală. lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe; proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate; proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. Condițiile privind experiența minimă oferită utilizatorului nu se aplică în cazul formatelor neliniare (de exemplu, realitatea virtuală). Între Euro / proiect 20 aprilie 2017, ora _en

14 Obiectivul programului Contribu-tia : álló Granturi SEE / Operator de program: Unitatea de Management a Proiectului - Ministerul Culturii Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural Prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat se derulează în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale Măsura B - susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între entități din Romania și statele donatoare, cu activitate relevantă pentru obiectivele programului. In cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat solicitanții / partenerii eligibili din România și din statele donatoare sunt: instituții publice: autorități publice, instituții culturale și arhivele statului; organizații neguvernamentale active în domeniul patrimoniului cultural sau al minorităților etnice; organizații religioase recunoscute din punct de vedere juridic; instituții de învățământ superior și institute de cercetare; alte entități noncomerciale. Următoarele acțiuni de parteneriat între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare vor fi eligibile pentru finanțare: activități pentru inițierea/dezvoltarea de parteneriate între entitățile din România și cele din statele donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe, împărtășirii de experiențe; participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru pe teme relevante pentru obiectivele programului. Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de euro. maximă a finanțării / solicitant este de: de euro pentru organizarea de evenimente pentru creare/ menținere/ dezvoltare parteneriate de euro dacă acțiunea constă numai în deplasări (întâlniri cu partenerii/ participare la conferințe/ seminarii/ateliere de lucru/ evenimente). Rata de finanțare pentru o acțiune de parteneriat este de 100% din totalul costurilor eligibile pentru autorități/instituț ii publice și 90% pentru alt tip de solicitant. până la epuizarea bugetului alocat

15 Obiectivul programului Solicitanti eligibili : álló Uniunea Europeana ORIZONT 2020 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare in cadrul Uniunii Europene -Intreprinzatori privati -Universitati -Centre de cercetare Structura ului Cadru Orizont 2020: Excelenta stiintifica Tehnologii viitoare si emergente Actiunile Marie Curie Infrastructuri de cercetare Consiliul European pentru Cercetare (ERC) Pozitia de lider in sectorul industrial Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) Nanotehnologii si materiale avansate Spatiu Accesul la finantarea de risc Inovarea in IMM-uri Tehnologii generice esentiale (KET) Provocari societale Sanatate, schimbari demografice si bunastare Surse de energie sigure, ecologice si eficiente Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a resurselor si a materiilor prime Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive Securitate alimentara, agricultura durabila, cercetare marina si maritima si bioeconomie Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei si cetatenilor sai Alte activitati Raspandirea excelentei si largirea participarii Stiinta cu si pentru societate Variabila Variabila Variabil 20/master_calls.html

16 de Obiectivul programului / Suplimenta Contributi a / Európai Kulturális Alapítvány / Fundatia Cultural Europeana STEP utazási támogatás (STEP Beyond Travel Grant) / Granturi de mobilitate pentru artisti STEP (STEP Beyond Travel Grant) Az Európai Kulturális Alapítvány által nyújtott STEP utazási támogatás (STEP Beyond Travel Grant) pályájuk kezdetén járó ígéretes művészeket és kulturális szakembereket segít abban, hogy az EU és az Unióval közvetlenül határos szomszédos országok között utazva megismerkedjenek egymás szemléletmódjával és nézeteivel, fejlesszék készségeiket és ihletet kapjanak munkájukhoz. / Fondul de mobilitate al FCE, STEP beyond sprijina calatoriile, incurajeaza deplasarile artistilor pe teritoriul UE si a tarilor invecinate. Ki jogosult pályázni? Az utazási támogatásra azok a 35 év alatti művészek és kulturális szakemberek pályázhatnak, akik az EU-tagországok valamelyikének állampolgárai. Az Európai Kulturális Alap a művészi és kulturális önkifejezés számos formáját támogatja, köztük a következő tevékenységi területeket: zene, képzőművészet, színház, tánc, film- és dokumentumfilmkészítés, multimédia, fotózás, tervezés, divat és kulturális kapacitásépítés. / Candidatii: Artisti, operatori culturali avand varsta sub 35 de ani din statele membre UE. Artisti pot lucra in oricare dintre domeniile: muzica, arte plastice, teatru, dans, film, filme documentare, multimedia, fotografie, desing, moda sau consolidarea capacitatilor culturale. Az Európai Kulturális Alapítvány olyan projektek részére biztosít támogatást, amelyek összhangban vannak az alapítvány három vezérelvével, azaz: a művészetek és a kultúra révén helyzetbe hozzák az embereket, nyitott tudáshálózatot építenek ki, és összekötő kapcsot hoznak létre a kulturális szakpolitika és a gyakorlat között. / FCE sprijina proiectele care au ca scop incurajarea persoanelor si partenerilor culturali sa initieze o cooperare si, daca este posibil, sa stabileasca parteneriate de lunga durata. álló A STEP utazási támogatás esetében nincsen : az online pályázati űrlapot egész évben ki lehet tölteni. / Nu exista date limita pentru a candida. Formularul poate fi trimis oricand. zések

17 de Obiectivul programului Solicitanti eligibili/ Activitati eligibile/ Observații Támogatás kérhető álló zések Bridge Budapest Bridge Budapest Ösztöndíj Újságíróknak (Burse de mobilitate pentru jurnalisti, Ungaria) A Bridge Budapest Ösztöndíja Újságírók számára, 1-2 hetes ún. árnyékprogram a LogMeInnél, az NNG-nél, a Prezinél vagy a Ustreamnél tapasztalatszerzés céljából. A Bridge Budapest lehetőséget ajánl arra, hogy Magyarországról indult, sikeres internetes vállalkozások belső folyamatait mutathasd meg és fedezhesd fel San Franciscóban, Bostonban és Budapesten. Meglátogathatod a cégeket a Szilícium-völgyben, követheted az alapítókat, kérdezheted őket a döntéseikről, a lehetőségeikről, a trendekről és a motivációkról. Évente legfeljebb 5 újságírónak biztosítanak lehetőséget. Újságírók A Bridge Budapest finanszírozza az utazást (repülőjegyet és szállást), és segít a program megszervezésében. A jelentkezés folyamatos.

18

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura 1 4. HÉT : 2017.1.26. SĂPTĂMÂNA 4: 26.01.2017 Tartalom Cuprins

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra. Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Kultúra Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Cultura 1 Tartalom Cuprins 34. HÉT : 2014.08.18 SĂPTĂMÂNA 34: 18.08.2014

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Szociális témák

Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Szociális témák Hargita Megye Tanácsának pályázatfigyelő hírlevele Szociális témák Newsletter al Consiliului Județean Harghita privind apelurile de proiecte Teme sociale 1 51. HÉT : 2016.12.21. Tartalom Cuprins SĂPTĂMÂNA

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010.

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Központ október 12.

Magyar Fejlesztési Központ október 12. Magyar Fejlesztési Központ 2015. október 12. Létrehívás A magyar Kormány felismerte, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló, az Európai Strukturális és Beruházási

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása

A LIFE Éghajlat-politika Alprogram évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása A LIFE Éghajlat-politika Alprogram 2016. évi hagyományos projektekre vonatkozó felhívása II. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. június 30. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember

A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása szeptember A Duna, Central Europe és INTERREG Europe együttműködési programok bemutatása 2015. szeptember INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8 948 000 000 9 000 000 000 8 000 000 000 7 750 000 000 7 000 000

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs www.nkth.gov.hu 2010. június 8. 2. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

IVC eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND IVC eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI Információs nap 2015. április 28., Budapest SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC/EUROPE információs nap 2015.04.28

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46 503 779 E-mail: Weblap: www.norria.hu Az EUREKA program Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015.

A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása. Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. A Duna és a Közép Európa 2020 transznacionális együttműködési programok bemutatása Hegyesi Béla - kapcsolattartó pont 2015. január INTERREG- és ETE-források 1990-től 2020-ig 8948000000,0 9000000000,0 8000000000,0

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária

REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN. Dr. Molnár Annamária REGIONÁLIS ÉS EU-s PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK JELENLEG ROMÁNIÁBAN Dr. Molnár Annamária A Nyugati Régio térképe 32.034 km 2 (13,4% a Ro-területéből) 42 város 318 közigazgatási területek 2 10 292 km állami közúthálózat

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Szüdi Gábor EUREKA NPC 2012.04.05 Székesfehérvár Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató

Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek. Vámosi Gábor igazgató Energetikai célú beruházások megvalósítására igénybe vehető nemzetközi pályázati rendszerek Vámosi Gábor igazgató Tartalom Nemzetközi pályázati rendszerek bemutatása 1. ELENA 2. JESSICA 3. LIFE + program

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok

LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok LIFE Éghajlat-politikai irányítási és tájékoztatási (GIC) pályázatok IV. LIFE Klímapolitikai Tréning 2017. február 16. Kovács Barbara LIFE Éghajlat-politika alprogram Nemzeti kapcsolattartó I. A LIFE program

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

K+F+I Pályázati Áttekintő

K+F+I Pályázati Áttekintő K+F+I Pályázati Áttekintő Gubacska Anikó Innovációs referens, NKFI Hivatal HORIZONT 2020 program 2016-2017. évi Biztonságos, Tiszta Hatékony Energia felhívások pályázati információs napja 2015. november

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK ADAPTYKES címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása ADAPTYKES - Adaptation of trainings based up on the Finnish Szervezeti innovációk a kis- és középvállalati szektorban A BGF és a BKIK "ADAPTYKES" címmel megvalósuló közös nemzetközi projektjének bemutatkozása

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök

DUNA Új Transznacionális Együttműködési Program. Közép-Európa Pecze Tibor Csongor elnök A Duna 2014-2020 - Új Transznacionális Együttműködési programban rejlő lehetőségek és kihívások BKIK - Budapest, 2014. október 16. DUNA 2014-2020 Új Transznacionális Együttműködési Program Közép-Európa

Részletesebben

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI Cooperare interregională 1 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI În data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia pentu Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în Oradea, a lansat un proiect strategic de dezvoltare

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek

Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közvetlen brüsszeli pályázati lehetőségek Közel a segítség Országos konferenciasorozat, Balmazújváros Előadó: Pajna Zoltán, Elnök Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közvetlen brüsszeli források A közvetlen

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM

NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM NÓGRÁD MEGYEI CIVIL HÍRLEVÉL 2016/3. SZÁM PÁLYÁZAT Pályázati felhívás Salgótarjánban 1. Közeledő határidő:2016. április 13. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet salgótarjáni sportszervezetek

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes

Humán erőforrások és mobilitás a 6. Keretprogramban. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Humán erő és mobilitás a 6. Csuzdi Szonja Ideiglenes Mobilitási NCP Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság Humán erő és mobilitás a 6. EK Keretprogram 16 270! Az európai kutatás

Részletesebben

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése

Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése Dr. Bessenyei György Európai Beruházási Bank 1 2013. november.13. MTA KTB ünnepi tudományos ülése 2 » Az európai lakosság több, mint 70%-a városi környezetben él, ezek az agglomerációk az Európai Unió

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban

Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális tudásrégióban Regional universities as generators of a transnational knowledge region Centre for Regional Studies Hungarian MTA Regionális Academy Kutatások of Központja Sciences Az egyetemek fejlesztő szerepe egy transznacionális

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám február 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 7. szám 2013. február 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a KMKSZ Jótékonysági Alapítvány közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: Az Ukrajnában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen

I4C eredmények. Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen. SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I4C eredmények Gönczi Richárd NCP SZPI SMART CAFÉ 2014. December 9, Debrecen SMART CAFE, 2014. december 09., Debrecen INTERREG IVC eredmények Learning by sharing Tanulás

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap

Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției Beruházási adatlap Anexa nr. 1/1-es számú csatolmány Notă de fundamentare a cererii de cofinanțare a investiției -2013- Beruházási adatlap TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE / A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE INFORMAŢII PRIVIND TIPUL

Részletesebben