Meghívó. Időpont: április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem"

Átírás

1

2 Meghívó Szeretettel meghívunk mindenkit a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottsága által a 2013/2014. tanév II. félévében megrendezendő Tudományos Diákköri Konferenciára. Időpont: április 24., 16:00 Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

3 Tudományos Diákköri Bizottság Elnök: Dr. Fazekas István, egyetemi tanár OTDT képviselő: Dr. Kormos János, egyetemi tanár Titkár: Biró Piroska, egyetemi tanársegéd Hallgatói képviselő: Csont István Információk: Ügyintézés: DE IK, I-227 Kedd: Csütörtök: Felelős szerkesztő Biró Piroska, egyetemi tanársegéd Borítót és logót tervezte Biró Zsuzsanna, grafikus 2

4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ ÉS TUDNIVALÓK... 4 A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR... 5 PROGRAM... 6 MEGNYITÓ... 6 SZEKCIÓK... 6 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS... 6 INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 7 KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 8 ÖSSZEFOGLALÓK... 9 INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 9 KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ A TDK DOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A TDK ELŐADÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A RÉSZTVEVŐK NÉVSORA HALLGATÓK TÉMAVEZETŐK

5 Köszöntő és tudnivalók Köszöntjük a 2013/2014. tanév II. félévi Informatikai Tudományos Diákköri Konferencia előadóit, társszerzőt, a munkájukat irányító témavezetőket, a bíráló bizottságok tagjait, valamint minden kedves érdeklődőt. Bízunk abban, hogy a megrendezésre kerülő tudományos diákköri konferencia mindenki számára hasznos, új tapasztalatokkal szolgál majd. Az Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája egy közös megnyitóval kezdődik, melyen minden előadó részvételére számítunk. Ezután két szekcióban hangoznak el előadások (Informatika Tudományi Szekcióban és Könyvtártudományi Szekcióban). Az előadások hossza legfeljebb 15 perc, melyet szintén legfeljebb 5 perces vita követ. Kérjük a résztvevőket az időkeretek pontos betartására. Mindenkit szeretettel várunk április 24-én! A szervezők 4

6 A Tudományos Diákkör A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemi, főiskolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-, illetve DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája. A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, néha még a felnőtt tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó becsületességére, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK-munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is. (Forrás: az OTDK kézikönyve) 5

7 Program Kérünk minden tisztelt érdeklődőt, hogy az előadások zavartalanságának biztosítása érdekében a terembe lehetőség szerint a szekció kezdete előtt üljenek be, és csak a szünetben hagyják azt el. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadások kezdési időpontjai tájékoztató jellegű adatok, néhány perces eltérések előfordulhatnak. Megnyitó A konferencia elnöke: DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F0 terem 16:00 16:05 DR. MIHÁLYDEÁK TAMÁS, dékán A konferencia megnyitása 16:05 16:10 DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Résztvevők köszöntése, általános információk Szekciók 16:10 18:30 Informatika Tudományi Szekció F0 terem 16:20 17:40 Könyvtártudományi Szekció F01 terem Ünnepélyes eredményhirdetés 19:00 Informatika Tudományi és Könyvtártudományi Szekció DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Minden résztvevő megjelenésére feltétlenül számítunk az ünnepélyes eredményhirdetésen. 6

8 Informatika Tudományi Szekció Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F0 terem Bíráló bizottság: Dr. Fazekas István, egyetemi tanár (elnök) Dr. Gáll József, egyetemi docens Dr. Varga Imre, egyetemi adjunktus 16:10 16:30 FORGÁCS RICHÁRD Baromfi inkubátor fejlesztése PIC mikroprocesszorral Témavezető: Dr. Végh János 16:30 16:50 LÁSZLÓ ZSOLT RSS hírcsatornák FOREX árfolyamokra gyakorolt hatásának vizsgálata Témavezető: Kovács György 16:50 17:10 KATONA TAMÁS Gépi tanuló algoritmusok tőzsdei használata Témavezetők: Dr. Várterész Magda 17:10 17:30 BARTA FERENC, MECSEI DÁNIEL Gauss eloszlású pszeudovéletlen számok generálása a rács alapú kriptográfiában Témavezető: Dr. Folláth János 17:30 17:50 MAJOROS TAMÁS Sugárterápiás berendezés szimulációja és az inverz tervezés megvalósítására Témavezető: Ujvári Balázs 17:50 18:10 DÓCZI ROLAND Fürkész, az autonóm robotautó Témavezető: Dr. Végh János 18:10 18:30 ALEXA BENCE Az intelligens babanapló: adatelemzés a gyermekfejlődésben Témavezető: Dr. Adamkó Attila 7

9 Könyvtártudományi Szekció Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F01 terem Bíráló bizottság: Dr. Fazekas Attila, egyetemi docens (elnök) Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, egyetemi adjunktus Vágner Anikó, egyetemi tanársegéd 16:20 16:40 NAGY GERGŐ MÁTÉ Könyvtárak kalandorai, avagy a szerepjáték-közösségek térhódítása a könyvtárakban Témavezető: Dr. Boda István 16:40 17:00 BALÁZSI DORINA A digitális kompetenciák komparatív analízise az Európai Unió országaiban Témavezető: Eszenyiné dr. Borbély Mária 17:00 17:20 FEKETE MÁRTON, KIS ANDREA A digitális műveltség képlete és relatív számértéke az európai középiskolások körében Témavezető: Dr. Kovács Béla Lóránt 17:20 17:40 SEBESTYÉN KATALIN Miből lesz a cserebogár, az informatikatanár? Témavezető: Dr. Csernoch Mária 8

10 Összefoglalók Informatika Tudományi Szekció 9

11 Baromfi inkubátor fejlesztése PIC mikroprocesszorral FORGÁCS RICHÁRD A TDK dolgozat fő témája egy baromfi keltető implementálása PIC típusú mikroproceszszorral. A dolgozat részletesen bemutatja hogyan lehetséges egy természetes folyamat modellezése, majd utánzása a mai technológiák segítségével. A mezőgazdaság korszerűsítése, az állattenyésztés összekapcsolása a jelen kor elektronikai lehetőségeivel egyaránt fontos témát jelent. A világ lakosságának rohamosan növekvő táplálékigénye igényli a természetes élelemelőállítási folyamatok automatizálását, nagy méretű megvalósítását; amihez az informatikának a maga eszközeivel hozzá kell járulni. A dolgozat bevezető része bemutatja a baromfi tenyésztés hagyományos módját és igényeit, a természetes kelési folyamatok legmeghatározóbb szempontjait. A bevezetésben még olvashatunk a keltető alapvető koncepciójáról és funkcióiról. A tárgyalás rész részletesen foglalkozik a keltető hardveres és szoftveres implementálásával, azok mély és alapos bemutatásával. A szoftveres algoritmusok közül a PID szabályzó algoritmusa, a hőmérséklet érzékelés implementálása, a szellőztetés és pártartalom szabályzása a legmeghatározóbb témák közé tartozik. Szintén fontos témája a dolgozatnak a mikrokontrollerek közötti kommunikáció, amely fontos részét képezi a vezérlésnek. Ennek implementálása és egyedi megoldás témája a dolgozatnak. A befejezés tartalmazza az elért eredmények összefoglalását, az esetleges hiányokat és a jövőre kitűzött célokat. Témavezető: Dr. Végh János, egyetemi tanár DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok 10

12 RSS hírcsatornák FOREX árfolyamokra gyakorolt hatásának vizsgálata LÁSZLÓ ZSOLT A valutakereskedés a gazdasági szféra egyik legfontosabb és legaktívabb területe, rendkívül sok gazdasági szereplővel és befolyásoló tényezővel. A legtöbb résztvevő elsődleges célja, hogy az említett piacon az árfolyamok ingadozásából adódó lehetőségeket kihasználja, és ezáltal a lehető legnagyobb profitra tegyen szert. A sikeres kereskedéshez mindenkinek szüksége van valamilyen prognózisra, számításokra, előzetes tapasztalatra, vagy megfigyelésekre, tehát egyfajta gondolkodásmódra, amely segítségével megpróbálja megbecsülni a jövőbeni árfolyammozgásokat. Tudományos dolgozatunk célja, hogy fényt derítsünk arra, vajon az RSS hírcsatornákon felbukkanó hírek, információk kimutatható hatással vannak-e az árfolyamok alakulására, megfigyelhetők-e rendszerszerű, hasonló jellegű, gyakori változások, amelyek a hírek megjelenésének időpontjában, vagy azt követően mutatkoznak az egyes valutapárok árfolyamaiban. Az elemzésekhez különböző hírforrásokból több tízezer hírt gyűjtöttünk össze márciusától márciusáig, az árfolyamok alakulásának tendenciáját és mértékét lineáris regresszió segítségével igyekeztünk megbecsülni, majd próbáltunk kapcsolatot teremteni a hírcsatornákon keresztül beáramló információk, gyakran előforduló kifejezések és a kalkulált árfolyam-ingadozások között. Jelenlegi eredményeinkből arra következtethetünk, hogy az RSS hírforrások, illetve az árfolyamok alakulásában bekövetkezett változások között összefüggések állnak fenn. Témavezető: Kovács György, egyetemi tanársegéd DE IK Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék 11

13 Gauss eloszlású pszeudovéletlen számok generálása a rács alapú kriptográfiában BARTA FERENC, MECSEI DÁNIEL Ma a kriptográfia területén rendkívül aktív kutatási terület a rács alapú kriptográfia, melynek előnyei az erős matematikai bizonyosság és biztonság, továbbá a kvantum algoritmusokkal szembeni ellenállóság. Egyes rács alapú kriptorendszerekhez szükséges az egész számok halmaza feletti diszkrét normális eloszlásból való mintavételezés. Az erre alkalmas algoritmusok közül, tudomásunk szerint, csak néhánynak van nyilvános, szabadon felhasználható implementációja. Kutatásunk célja egy olyan nyílt forrású függvénykönyvtár létrehozása, amely számos módszert biztosít a fenti eloszlásból való véletlen számok generálására. A tervezés során figyelembe vettük a különböző felhasználási területeken jelentkező eltérő igényeket és lehetőségeket, igyekeztünk egy bővíthető, optimalizált eszközt biztosítani. Nincs tudomásunk arról, hogy az eddigi kutatások eredményeként megjelent cikkekben volna egy átfogó, számos módszert érintő, azok implementációin alapuló összehasonlítás, azonban az elkészült függvénykönyvtárat alapul véve lehetőségünk nyílt ennek elkészítésére. Bízunk benne, hogy a dolgozatban megfogalmazott eredmények, illetve az elkészített függvénykönyvtár a jövőben alapjául szolgálhat egy nyílt forrású rács alapú kriptográfiai rendszernek. Témavezető: Dr. Folláth János, egyetemi adjunktus DE IK Számítógéptudományi Tanszék 12

14 Sugárterápiás berendezés szimulációja és az inverz tervezés megvalósítására MAJOROS TAMÁS A forgórendszerű GammaART-6000TM egy Debrecenben évek óta használt berendezés az idegi tumorok eltávolítására. Ez az eszköz pontosan és koncentráltan képes dózisokat leadni a fejbe, ezzel helyettesítve a veszélyes műtétet. Erre Co-60 izotópot használ, amit úgy helyeznek el, hogy a leadott radioaktív sugárzás csak a megfelelő területen okozzon sejthalált. Mivel a fizikában a különböző részecskék és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatára évtizedek óta vannak szoftverek, a mai legmodernebb GEANT4-gyel szimuláltuk az eszközt. Először a program keretein belül felépítettük a berendezést, a beteg CT képe alapján pedig a kezelendő terület CT képpel azonos részletességű modelljét is elkészítettük. Mivel ez a program egyenként szimulálja a nagyenergiás fotonok útját és energia leadását, mindenképpen szükség volt a szimuláció felgyorsítására. Erre több módszert kipróbáltunk, jelenleg azt használom, hogy egy hosszú futással meghatározom azoknak a fotonoknak a helyét, irányát, energiáját, akik elérik a fejet. Ezzel azt érem el, hogy csak azoknál a fotonoknál szimulálom a kölcsönhatást, amik részt vesznek a dózis kialakításában. Így 150 ezerszer gyorsabb lett az eredeti szimulációhoz képest a számítás. Ezzel az ún. virtuális forrással elkészítek 360 fájlt, amiben a teljes körbefordulás minden lehetséges szögéből leadok elegendő mennyiségű fotont. Ezeket a fokonkénti eloszlásokat használom arra, hogy ezeket súlyozva különböző alakú dózistérfogatokat hozzak létre. A módszerem lényege az, hogy egy elvárt dózisterületet megadva, addig változtatom az egyes szögekből érkező részecskék számát, míg ezeket összeadva, azaz megvalósítva egy fokonként különböző sebességű forgatást, az elvárt térfogathoz legjobban hasonlító dózisterületet kapok. Első lépésként elkészítettem az eszköz által egyszerű mozgáskombinációkkal előállítható területeket, ezek később, mint alapvető formák használhatók lesznek a bonyolultabb területek kirakására. Célom az, hogy egy tetszőleges, lehetséges tumorhoz az eszköz szimulációja alapján tudjak egy kezelési tervet adni, ami a jelenlegi módszernél pontosabb, skálázhatóbb. Ma ez az elvárt időnél többet vesz igénybe, de megfelelő hardver és tovább finomított szoftveres eljárásaim segítségével lehetséges a pár percnyi tervezés elérése. Témavezető: Ujvári Balázs, egyetemi tanársegéd DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 13

15 Gépi tanuló algoritmusok tőzsdei használata KATONA TAMÁS Napjaink felgyorsult és gazdaságilag globalizálódott világában egyre nagyobb volumenű pénz cserél gazdát nap mint nap a világ tőzsdéin. A kommunikációs forradalomnak és a hozzá tartozó eszközök térnyerésének köszönhetően manapság bárki kereskedhet devizával, tőzsdeindexekkel, részvényekkel, akinek internetkapcsolat áll rendelkezésére. A tőzsdén az utóbbi időben teret nyertek az automatizált kereskedő eszközök. Ezek olyan szoftverek, melyek emberi beavatkozás nélkül egy előre meghatározott algoritmus alapján kereskednek. Ezeknek a robotoknak egy része nagy frekvenciás kereskedéssel (HFT, High Frequency Trading) működik. Ez egy olyan forma, ahol szinte másodpercről másodpercre adnak és vesznek instrumentumokat, egy-egy megbízáson centes haszonkulccsal dolgozva. Jórészt ennek köszönhető, hogy a piac természete az utóbbi időben teljesen megváltozott, a trendek rövidültek. Kutatási témám során egy olyan eszközt fejlesztettem, mellyel egyszerűen és gyorsan lehet gépi tanuló algoritmusokat készíteni és tesztelni tőzsdei felhasználásra. Saját fogadási stratégiát fejlesztettem, amely egy kismértékben még veszteséges algoritmusból is képes nyereséget produkálni. A rendszerhez tartozik egy webes felület. Melyet Ruby on Rails keretrendszerben fejlesztettem. Ennek segítségével feladatokat írhatunk ki tesztelésre. Tartozik hozzá egy kliens, amely gépi tanuló algoritmusokat tesztel a feladatban kiírt paraméterek szerint. A felületen különböző eredményeket hasonlíthatunk össze kiválasztva a számunkra megfelelő modellt további felhasználásra. Témavezető: Dr. Várterész Magda, egyetemi docens DE IK Számítógéptudományi Tanszék 14

16 Fürkész, az autonóm robotautó DÓCZI ROLAND Az önjáró eszközök akkor a legbiztonságosabbak, ha pilóta nélküliek, tehát autonóm módon funkcionálnak, a külső kölcsönhatásokra reagálnak, felderítenek. Szakdolgozatomban egy ilyen kisautó megvalósítását tűztem ki célul. Elsődleges célkitűzésem az volt, hogy tudjon egy sík, hirtelen emelkedőktől, illetve lejtőktől mentes útszakaszon boldogulni, eljutni egy előre meghatározott pontból egy másikba. A kocsit egy előre összeszerelt, 25cm x 14cm es, kerekenként 1-1 motorral rendelkező vázzal kezdtem. A motorok vezérlését egy Texas Instruments által forgalmazott Stellaris LaunchPad (LM4F120H5QR) valósítja meg. Ennek feladata még egy giroszkóp/gyorsulásmérő modul működtetése, adatainak lekérése, illetve továbbítása, továbbá négy ultrahangszenzor triggerelése. A mért adatok egy Android eszközre továbbítódnak vezeték nélküli protokoll segítségével. Ugyanezen modulon keresztül a Stellaris LaunchPad válaszként kap GPS, illetve iránytű adatokat. Ha egy tárgy, amely a szenzorok szerint elég közel helyezkedik el ahhoz, hogy esetleg kárt tegyen benne az autó, illetve az tegyen kárt az autóban, akkor a mikrokontroller figyelmen kívül hagyja a bejövő adatokat, parancsokat és a tárgy kikerülését helyezi magasabb prioritású feladattá. Az Android eszköz itt egy okostelefon. Azért választottam ezt a módszert, mert ebben benne van az összes modul, amire szükségem lehet a fejlesztés során, így költséghatékonyabbá tehető az eszköz. A okostelefon feladatai a következők; az Android egy saját, beépített szolgáltatását használva mobil hozzáférési pontot biztosít, GPS, iránytű adatok lekérdezése, illetve továbbítása, Bluetooth modul használata, továbbá a beépített kamera használata. A mobil hozzáférési ponton keresztül elérhető webszerver szolgáltatja az érzékelők által mért adatok visszajelzését és a kamera képének megjelenítését a felhasználó felé. A GPS koordinátákból, továbbá a mágneses északtól viszonyított eltérésből kiszámítható egy olyan alfa szög, amely megadja azt, hogy az északtól hány fokkal kell elfordítani az autót, hogy a cél irányába álljunk. Ezután ezt továbbítjuk a Stellaris LaunchPadra, az pedig indítja a motorokat. Témavezető: Dr. Végh János, egyetemi tanár DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok 15

17 Az intelligens babanapló: adatelemzés a gyermekfejlődésben ALEXA BENCE Pályamunkám témája egy olyan mobil alkalmazás, amely ha távolról szemlélünk, akkor a kismamáknak, kisgyerekes családoknak nyújt olyan lehetőséget, amely a hagyományos babanaplók, fénykép-gyűjtemények, fejlődési és egészségügyi kiskönyvek illetve további adatok digitális formában történő tárolására és rendszerezése alkalmas. Ha közelebbről szemléljük, akkor az ilyen módon összegyűjtött viszonylag nagy mennyiségű adatot egy kis kreativitással és analízissel olyan átfogó információs eszközzé alakítjuk, amely a gyermek elsősorban egészségügyi felügyeletében és fejlesztésében új, korszerű és hasznos távlatokat nyithat. Tekintsük a következő példát: az alkalmazás egy moduljában rendszeres időközönként feljegyezhetőek a gyermek különböző paraméterei (súly, magasság, stb.). Ezek a nyers adatok önmagukban nem bírnak nagy jelentőséggel. Azonban amint az alkalmazás az adatokat kiértékeli, és összeveti egy hitelesített külső, vagy online kapcsolat híján az előre beprogramozott belső adattárral, akkor az esetleges néha akár kóros mértékű eltérésekre (például az alultápláltság vagy növekedési zavarok) idejében felhívhatja a szülő figyelmét, elősegítve ezzel a gyermek kezelésének mihamarabbi elkezdését. A különböző adatok az alkalmazáson belülről elérhetőek grafikus formában, az ezekből származtatott értékek grafikonokon megjelenve figyelmeztetik a szülőt az esetleges problémára. Például a megadott súly és magasság függvényében az alkalmazás testtömeg-indexet számol, azonnali visszajelzést adva a baba állapotáról a felvezetett adatpár alapján. Természetesen az összetettebb értékek precíz elemzéséhez rendszeres adatfelvétel szükséges. Az eltérések szemléltetésén túl hasznos információt ad az éppen aktuális normálértékektől való eltérés, illetve a tartomány végpontjaihoz való közelítés jelzése. Ilyen módon pontos adatokra támaszkodva figyelmeztethető a szülő, ha a gyermek esetleg diétára szorul, vagy jelezhető, ha valamilyen genetikus növekedési kórképben szenved. Hasonló alapokkal fejlesztjük az esetleges betegségek lefolyását prognosztizáló modult is, amely az előzőleg felvitt betegségek, illetve a külső forrás adatainak elemzése alapján ésszerű keretek között terápiás lehetőségeket ajánl a felhasználónak. Ezen felül felhívja az esetleges orvoshoz fordulás szükségességére a felhasználó figyelmét. További hasznos funkció a leggyakrabban előforduló betegségek tüneteinek, előfordulásának megfelelő, számunkra már orvos által hitelesített leírása. A világhálón terjedő weborvos portálok pontatlanságai, tárgyi tévedései ily módon kikerülhetők, így segítve a szülő megfelelő tájékoztatását és a gyermek megfelelő ellátását. A programcsomag része még többek között a babakorpusz, melynek hangfelvételeivel, azok rendszerezésével és ellenőrzésével a gyermek mentális és szociális fejlődése is nyomon követhető. 16

18 Az alkalmazás nagyszerűsége egyszerűségében rejlik: minimális felhasználói interakcióval képes olyan átfogó információt szolgáltatni, amelyek egyébként csak nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel lehetnének elérhetők. Az alkalmazás fejlesztésének egy távolabbi célja egy olyan átfogó külső adattár létrehozása, amely kellően nagyszámú felhasználó esetén értékes statisztikákat és adatot szolgáltathat mind a felhasználó és megfelelő anonimitás mellett akár különböző egészségügyi szervezetek számára is. Témavezető: Dr. Adamkó Attila, egyetemi adjunktus DE IK Információ Technológia Tanszék 17

19 18 Könyvtártudományi Szekció

20 Könyvtárak kalandorai, avagy a szerepjáték-közösségek térhódítása a könyvtárakban NAGY GERGŐ MÁTÉ Idei TDK dolgozatomban azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az előző projektemet szeretném folytatni. Előző dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a könyvtáraknak milyen lehetőségei és mekkora esélyei vannak arra, hogy a papír alapú szerepjátékok segítségével új olvasókat tudjanak becsábítani, valamint esetlegesen extra nyereségre tegyenek szert. Ennek folytatásaként megpróbálok fényt deríteni arra, hogy a már létező szerepjáték projektek és rendezvények, hogyan hatottak a könyvtárak életére a tengeren túl, illetve a hazai könyvtárakban. Azért választottam ezt a témát, mert úgy érzem, hogy a mai világban, amikor a könyvtárak komoly átalakuláson mennek keresztül a társadalmi változások következtében, kiemelten fontos az, hogy a könyvtárak minél több csoport felé nyissanak és minél több szubkultúrát öleljenek fel, támogassák a feltörekvő irányzatokat és művészi tehetségeket. Annak érdekében, hogy a dolgozat további részei teljesen érthető legyen úgy érzem ismét definiálnom kell a papír alapú szerepjáték fogalmát. A szerepjáték egy olyan társasjáték, amelyben a játékosok verbális úton alakítanak egy közösen elképzelt fantáziavilágot, ahol a játék menete sokban emlékeztet egy közösen kitalált könyv vagy film cselekményére. A játékosok ennek az elképzelt világnak egy-egy kitalált szereplőjét, a karaktereket személyesítik meg. A történet alapötletét a mesélő határozza meg, aki a szabályok alapján a játékosok nézeteltéréseit is elbírálja. A mesélő nem egy karakterrel rendelkezik, hanem a játékot és a mellékszereplőket mozgatja és a karakterek számára motivációt, bonyodalmat biztosít. Ezt a játékosok a karakterek ismereteit felhasználva igyekeznek megoldani. A karakterekkel történő azonosulásnak a különböző szerepjáték típusokban különböző korlátai vannak. A legelterjedtebb, asztali játékban a játékosok nem teljesen imitálják a karaktereik tetteit, csak szóban közlik, illetve jelzik azokat. A karakter szavait szokás egyes szám első személyben előadni, ilyenkor megengedett a gesztikulálás és mindenféle, a játékot segítő metakommunikáció. A projekt során próbáltam felvenni a kapcsolatot amerikai könyvtárakkal, valamint folyamatos megfigyelés alatt tartottam a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Mentálcsavar Klub közös szervezésében létrejött szerepjátékos rendezvénysorozatot. A rendezvényen megjelent résztvevőkkel kérdőíveket töltettem ki, amelyekben demográfiai és elégedettségre vonatkozó adatokat gyűjtöttem be. Kutatásom során még mindig nem tudtam magyar nyelvű könyvtári szakirodalomra támaszkodni, mert a hazai könyvtárügyben ezzel a területtel még szinte senki sem foglalkozik. Kutatásom jelentőségét véleményem szerint éppen az adja, hogy ezt a területet eddig még senki sem vizsgálta a magyarországi könyvtári szakirodalomban, így az "úttörő" jellegűnek tekinthető. Témavezető: Dr. Boda István, egyetemi docens DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 19

21 A digitális kompetenciák komparatív analízise az Európai Unió országaiban BALÁZSI DORINA Manapság egyre fontosabbá válik a kérdés, hogy a modern információs és kommunikációs technológiai (IKT) képességek és eszközök mennyire terjedtek el, illetve, hogy ezeket az eszközöket, milyen mértékben tudja a lakosság hasznosítani. Egy ország versenyképességnek megállapítása érdekében azt is fontos boncolgatni, hogy az IKT eszközök milyen mértékben váltak a hétköznapi élet, a kultúra elfogadott elemeivé. Tudományos Diákköri tevékenységem során a digitális írásbeliség, digitális műveltség különböző jártassági szintjeinek társadalmi arányaival foglalkozom. Vizsgálom az Európai Unió 27 tagállamának átlagos eredményeit, összehasonlítva három, Európa északi területén fekvő ország, Dánia, Svédország és Norvégia lakosságának értékeivel. Érdeklődésemet felkeltette a magyar lakók digitális jártasságának szintje is, ezért kiemelve az Unió régiói közül, elemezem hazánk társadalmának számítógép- használatát, informatikai ismeretét. Rövid kérdőíves felmérést követően, a saját környezetemben élők számítógépes tudását is igyekszem felmérni. Mivel a digitális készségek mértéke és szintje folyamatosan változik, a témában való eligazodáshoz nagy szükség van megbízható, pontos statisztikai adatokra. Kutatásomhoz, az Eurostat szabadon hozzáférhető adatbázisából származó jelentések alapján közzétett információkat használom fel. A kapott értékek alapján a lakosságot nem, életkor és iskolai végzettség szerint csoportosítom és analizálom az általam készített ábrák segítségével. Célom a digitális írásbeliség fontosságára való felhívás, mivel a létszükségletté váló információs és számítógépes tudás hiánya akadályozza, vagy nagymértékben megnehezíti a társadalmi integrációt és a személyes fejlődést egyaránt. Eredményeim tükrében okok és megoldások keresésére törekszem a digitális műveltség mutatóinak javítása érdekében. Témavezető: Eszenyiné dr. Borbély Mária, egyetemi adjunktus DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 20

22 A digitális műveltség képlete és relatív számértéke az európai középiskolások körében FEKETE MÁRTON, KIS ANDREA TDK kutatásunk keretében 2010 óta foglalkozunk a digitális környezetben való olvasással, a digitális műveltséggel. Gyakorlati felmérési eredmények alapján igazoltuk és korábbi konferenciákon bemutattuk, hogy az általános országos- és nemzetközi oktatás- és neveléspolitika és a technikai fejlődés differenciáltsága kihatással van a digitális kultúra és a digitális írásbeliség elterjedésére, fejlődésére is. Dolgozatunkban pontosan definiáljuk a digitális műveltséget, melyet kutatásaink alapján három alapvetőszintre osztottunk, ti. digitális olvasás, -írás és -műveltség. Ismertetünk egy képletet, melyet magunk alkottunk meg; ennek alkalmazásával tetszőleges minta digitális műveltsége, így digitális olvasás- és írástudása válik mérhetővé, de legalábbis abszolút módon összehasonlíthatóvá. Ezen képletet használatban is bemutatjuk, ismertetve az Európai Unió tagállamaiban tanuló középiskolások átlagos digitális műveltségét és annak elmúlt években való változását, melyhez a 2009-es és a 2012-es PISA felmérések eredményei szolgáltatják az adatokat. Témavezető: Dr. Kovács Béla Lóránt, igazgató Méliusz Juhász Péter Könyvtár 21

23 Miből lesz a cserebogár, az informatikatanár? SEBESTYÉN KATALIN A Debreceni Egyetemre 2011 augusztusában beiratkozott elsőéves egyetemi hallgatók alapvető informatikai ismereteit tesztelő felmérés részeredményeit alapul véve a hallgatók beviteli eszközökhöz kötött nyelvhasználati szokásait vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy a digital-born nemzedék tagjai mennyire ismerik második anyanyelvük, a számítógép, az informatika nyelvét, képesek-e a helyes terminus használatára. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az alapvető beviteli egységekhez, az egérhez és a billentyűzethez, kapcsolódó terminológiával sincsenek tisztában a hallgatók. Az eredmények ismeretében mindenképpen indokolt keresni azokat az okokat, amelyek a hallgatók ilyen szintű nem-tudásához vezetnek. Továbbá mindenképpen kiemelt fontosságú volt az oktatási segédanyagok minőségének felmérése. Kutatásaink korábbi fázisában az informatika tankönyvek beviteli eszközökhöz kapcsolódó terminológiahasználatát és következetességét vizsgáltuk. A megvizsgált tankönyvek egyrészt azt mutatják, hogy az adott témában nincs egységes terminológiája a szakmának, másrészt pedig azt, hogy a könyvek számtalan ellentmondást tartalmaznak. Ezen kettősség következtében a tankönyvek hibás tartalmakat közvetítenek, amelyek magyarázhatják mind a tanári, mind a tanulói hiányosságokat, az egyetemisták informatikai ismereteinek rendkívül alacsony színvonalát. A hallgatói eredménytelenségnek, a fentebb ismertetett okokon túl, számos más magyarázata is lehet. Az előadásomban az alábbi hipotéziseket szeretném igazolni, vagy cáfolni. A Kerettanterv(ek) nem határozza meg pontosan, hogy milyen ismeretek megszerzése szükséges az egyes évfolyamokon. Az informatikatanárok nem rendelkeznek motivációval. Az informatikatanárok nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel. Az informatikatanárok többsége nem tartja fontosnak a helyes terminológia kialakítását, már az informatika oktatás kezdeti szakaszában sem fordítanak kellő figyelmet a helyes fogalomhasználatra, illetve a tanórák nagy részét a diákok szabadfoglalkozással töltik. Így a kutatás jelenlegi szakaszában a tanárok motiváltságát, alkalmazott módszereit igyekeztem felmérni egy kérdőív segítségével. Témavezető: Dr. Csernoch Mária, egyetemi docens DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 22

24 A TDK dolgozatok értékelési szempontjai 1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (0 5 pont) 0 pont ha a dolgozat formai kivitele, megjelenése erősen kifogásolható; 2 pont ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett, sok szerkesztési, nyelvtani hibával; 4 pont ha a dolgozat gondosan szerkesztett, azonban nehezen áttekinthető, körülményes; 5 pont ha a dolgozat közel hibamentes, jól tagolt, követhető, gördülékeny stílusú. 2. Ábrák, táblázatok, hivatkozások (0 4 pont) a) Ábrák, táblázatok 0 pont ha a dolgozat nem vagy kevés ábrát, ill. táblázatot tartalmaz, pedig a téma feldolgozása igényelte volna; 2 pont ha a dolgozat kellő számú ábrát, táblázatot tartalmaz. b) Irodalmi hivatkozások 0 pont a hivatkozások hiányoznak, rosszak vagy félreérthetők; 1 pont a hivatkozások hiányosak, pontatlanok; 2 pont a hivatkozások pontosak, számuk megfelelő. 23

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC)

FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) Országjelentés Szlovákia 2013 FELNŐTTEK KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGMÉRÉSE (PIAAC) MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Elὄszó MI A PIAAC (Programme for the International Assessment

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén

Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Hangya Gábor őrnagy Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin

Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN. Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin Debreceni Egyetem Informatikai Kar FELNŐTTKÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI AZ INFORMATIKA OKTATÁSÁBAN Témavezető: Dr. Nyakóné dr. Juhász Katalin tudományos főmunkatárs Készítette: Andó Pál informatika tanár Debrecen

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése

Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Csapó Benõ Az elõzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnõttképzési Intézet

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben