Meghívó. Időpont: április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó. Időpont: 2014. április 24., 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem"

Átírás

1

2 Meghívó Szeretettel meghívunk mindenkit a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottsága által a 2013/2014. tanév II. félévében megrendezendő Tudományos Diákköri Konferenciára. Időpont: április 24., 16:00 Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0, F01 terem

3 Tudományos Diákköri Bizottság Elnök: Dr. Fazekas István, egyetemi tanár OTDT képviselő: Dr. Kormos János, egyetemi tanár Titkár: Biró Piroska, egyetemi tanársegéd Hallgatói képviselő: Csont István Információk: Ügyintézés: DE IK, I-227 Kedd: Csütörtök: Felelős szerkesztő Biró Piroska, egyetemi tanársegéd Borítót és logót tervezte Biró Zsuzsanna, grafikus 2

4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ ÉS TUDNIVALÓK... 4 A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR... 5 PROGRAM... 6 MEGNYITÓ... 6 SZEKCIÓK... 6 ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHIRDETÉS... 6 INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 7 KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 8 ÖSSZEFOGLALÓK... 9 INFORMATIKA TUDOMÁNYI SZEKCIÓ... 9 KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ A TDK DOLGOZATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A TDK ELŐADÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI A RÉSZTVEVŐK NÉVSORA HALLGATÓK TÉMAVEZETŐK

5 Köszöntő és tudnivalók Köszöntjük a 2013/2014. tanév II. félévi Informatikai Tudományos Diákköri Konferencia előadóit, társszerzőt, a munkájukat irányító témavezetőket, a bíráló bizottságok tagjait, valamint minden kedves érdeklődőt. Bízunk abban, hogy a megrendezésre kerülő tudományos diákköri konferencia mindenki számára hasznos, új tapasztalatokkal szolgál majd. Az Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferenciája egy közös megnyitóval kezdődik, melyen minden előadó részvételére számítunk. Ezután két szekcióban hangoznak el előadások (Informatika Tudományi Szekcióban és Könyvtártudományi Szekcióban). Az előadások hossza legfeljebb 15 perc, melyet szintén legfeljebb 5 perces vita követ. Kérjük a résztvevőket az időkeretek pontos betartására. Mindenkit szeretettel várunk április 24-én! A szervezők 4

6 A Tudományos Diákkör A tudományos és művészeti diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos ismeretek elmélyítését, a képzési követelményeket, a tantervi tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, ennek nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma. A tudományos és művészeti diákköri tevékenység az egyetemi, főiskolai tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe, a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban. A diáktudományos és művészeti tevékenység a tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori képzés (PhD-, illetve DLA-képzés) egyik legjobb előiskolája. A TDK keretei között folytatott tudományos és művészeti tevékenység kitartó, következetes munkán, folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, néha még a felnőtt tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek előtt igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó becsületességére, a kutatói életforma nagyszerűségére, a felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de együttműködésre és toleranciára is nevel. A TDK-munka vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A kölcsönös együttműködésen alapuló műhelymunka tanárnak, diáknak egyformán nagy lehetőség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvező hatással van az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos és művészeti életének egészére is. (Forrás: az OTDK kézikönyve) 5

7 Program Kérünk minden tisztelt érdeklődőt, hogy az előadások zavartalanságának biztosítása érdekében a terembe lehetőség szerint a szekció kezdete előtt üljenek be, és csak a szünetben hagyják azt el. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadások kezdési időpontjai tájékoztató jellegű adatok, néhány perces eltérések előfordulhatnak. Megnyitó A konferencia elnöke: DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F0 terem 16:00 16:05 DR. MIHÁLYDEÁK TAMÁS, dékán A konferencia megnyitása 16:05 16:10 DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Résztvevők köszöntése, általános információk Szekciók 16:10 18:30 Informatika Tudományi Szekció F0 terem 16:20 17:40 Könyvtártudományi Szekció F01 terem Ünnepélyes eredményhirdetés 19:00 Informatika Tudományi és Könyvtártudományi Szekció DR. FAZEKAS ISTVÁN, tudományos dékánhelyettes Minden résztvevő megjelenésére feltétlenül számítunk az ünnepélyes eredményhirdetésen. 6

8 Informatika Tudományi Szekció Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F0 terem Bíráló bizottság: Dr. Fazekas István, egyetemi tanár (elnök) Dr. Gáll József, egyetemi docens Dr. Varga Imre, egyetemi adjunktus 16:10 16:30 FORGÁCS RICHÁRD Baromfi inkubátor fejlesztése PIC mikroprocesszorral Témavezető: Dr. Végh János 16:30 16:50 LÁSZLÓ ZSOLT RSS hírcsatornák FOREX árfolyamokra gyakorolt hatásának vizsgálata Témavezető: Kovács György 16:50 17:10 KATONA TAMÁS Gépi tanuló algoritmusok tőzsdei használata Témavezetők: Dr. Várterész Magda 17:10 17:30 BARTA FERENC, MECSEI DÁNIEL Gauss eloszlású pszeudovéletlen számok generálása a rács alapú kriptográfiában Témavezető: Dr. Folláth János 17:30 17:50 MAJOROS TAMÁS Sugárterápiás berendezés szimulációja és az inverz tervezés megvalósítására Témavezető: Ujvári Balázs 17:50 18:10 DÓCZI ROLAND Fürkész, az autonóm robotautó Témavezető: Dr. Végh János 18:10 18:30 ALEXA BENCE Az intelligens babanapló: adatelemzés a gyermekfejlődésben Témavezető: Dr. Adamkó Attila 7

9 Könyvtártudományi Szekció Helyszín: Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, földszint, F01 terem Bíráló bizottság: Dr. Fazekas Attila, egyetemi docens (elnök) Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, egyetemi adjunktus Vágner Anikó, egyetemi tanársegéd 16:20 16:40 NAGY GERGŐ MÁTÉ Könyvtárak kalandorai, avagy a szerepjáték-közösségek térhódítása a könyvtárakban Témavezető: Dr. Boda István 16:40 17:00 BALÁZSI DORINA A digitális kompetenciák komparatív analízise az Európai Unió országaiban Témavezető: Eszenyiné dr. Borbély Mária 17:00 17:20 FEKETE MÁRTON, KIS ANDREA A digitális műveltség képlete és relatív számértéke az európai középiskolások körében Témavezető: Dr. Kovács Béla Lóránt 17:20 17:40 SEBESTYÉN KATALIN Miből lesz a cserebogár, az informatikatanár? Témavezető: Dr. Csernoch Mária 8

10 Összefoglalók Informatika Tudományi Szekció 9

11 Baromfi inkubátor fejlesztése PIC mikroprocesszorral FORGÁCS RICHÁRD A TDK dolgozat fő témája egy baromfi keltető implementálása PIC típusú mikroproceszszorral. A dolgozat részletesen bemutatja hogyan lehetséges egy természetes folyamat modellezése, majd utánzása a mai technológiák segítségével. A mezőgazdaság korszerűsítése, az állattenyésztés összekapcsolása a jelen kor elektronikai lehetőségeivel egyaránt fontos témát jelent. A világ lakosságának rohamosan növekvő táplálékigénye igényli a természetes élelemelőállítási folyamatok automatizálását, nagy méretű megvalósítását; amihez az informatikának a maga eszközeivel hozzá kell járulni. A dolgozat bevezető része bemutatja a baromfi tenyésztés hagyományos módját és igényeit, a természetes kelési folyamatok legmeghatározóbb szempontjait. A bevezetésben még olvashatunk a keltető alapvető koncepciójáról és funkcióiról. A tárgyalás rész részletesen foglalkozik a keltető hardveres és szoftveres implementálásával, azok mély és alapos bemutatásával. A szoftveres algoritmusok közül a PID szabályzó algoritmusa, a hőmérséklet érzékelés implementálása, a szellőztetés és pártartalom szabályzása a legmeghatározóbb témák közé tartozik. Szintén fontos témája a dolgozatnak a mikrokontrollerek közötti kommunikáció, amely fontos részét képezi a vezérlésnek. Ennek implementálása és egyedi megoldás témája a dolgozatnak. A befejezés tartalmazza az elért eredmények összefoglalását, az esetleges hiányokat és a jövőre kitűzött célokat. Témavezető: Dr. Végh János, egyetemi tanár DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok 10

12 RSS hírcsatornák FOREX árfolyamokra gyakorolt hatásának vizsgálata LÁSZLÓ ZSOLT A valutakereskedés a gazdasági szféra egyik legfontosabb és legaktívabb területe, rendkívül sok gazdasági szereplővel és befolyásoló tényezővel. A legtöbb résztvevő elsődleges célja, hogy az említett piacon az árfolyamok ingadozásából adódó lehetőségeket kihasználja, és ezáltal a lehető legnagyobb profitra tegyen szert. A sikeres kereskedéshez mindenkinek szüksége van valamilyen prognózisra, számításokra, előzetes tapasztalatra, vagy megfigyelésekre, tehát egyfajta gondolkodásmódra, amely segítségével megpróbálja megbecsülni a jövőbeni árfolyammozgásokat. Tudományos dolgozatunk célja, hogy fényt derítsünk arra, vajon az RSS hírcsatornákon felbukkanó hírek, információk kimutatható hatással vannak-e az árfolyamok alakulására, megfigyelhetők-e rendszerszerű, hasonló jellegű, gyakori változások, amelyek a hírek megjelenésének időpontjában, vagy azt követően mutatkoznak az egyes valutapárok árfolyamaiban. Az elemzésekhez különböző hírforrásokból több tízezer hírt gyűjtöttünk össze márciusától márciusáig, az árfolyamok alakulásának tendenciáját és mértékét lineáris regresszió segítségével igyekeztünk megbecsülni, majd próbáltunk kapcsolatot teremteni a hírcsatornákon keresztül beáramló információk, gyakran előforduló kifejezések és a kalkulált árfolyam-ingadozások között. Jelenlegi eredményeinkből arra következtethetünk, hogy az RSS hírforrások, illetve az árfolyamok alakulásában bekövetkezett változások között összefüggések állnak fenn. Témavezető: Kovács György, egyetemi tanársegéd DE IK Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék 11

13 Gauss eloszlású pszeudovéletlen számok generálása a rács alapú kriptográfiában BARTA FERENC, MECSEI DÁNIEL Ma a kriptográfia területén rendkívül aktív kutatási terület a rács alapú kriptográfia, melynek előnyei az erős matematikai bizonyosság és biztonság, továbbá a kvantum algoritmusokkal szembeni ellenállóság. Egyes rács alapú kriptorendszerekhez szükséges az egész számok halmaza feletti diszkrét normális eloszlásból való mintavételezés. Az erre alkalmas algoritmusok közül, tudomásunk szerint, csak néhánynak van nyilvános, szabadon felhasználható implementációja. Kutatásunk célja egy olyan nyílt forrású függvénykönyvtár létrehozása, amely számos módszert biztosít a fenti eloszlásból való véletlen számok generálására. A tervezés során figyelembe vettük a különböző felhasználási területeken jelentkező eltérő igényeket és lehetőségeket, igyekeztünk egy bővíthető, optimalizált eszközt biztosítani. Nincs tudomásunk arról, hogy az eddigi kutatások eredményeként megjelent cikkekben volna egy átfogó, számos módszert érintő, azok implementációin alapuló összehasonlítás, azonban az elkészült függvénykönyvtárat alapul véve lehetőségünk nyílt ennek elkészítésére. Bízunk benne, hogy a dolgozatban megfogalmazott eredmények, illetve az elkészített függvénykönyvtár a jövőben alapjául szolgálhat egy nyílt forrású rács alapú kriptográfiai rendszernek. Témavezető: Dr. Folláth János, egyetemi adjunktus DE IK Számítógéptudományi Tanszék 12

14 Sugárterápiás berendezés szimulációja és az inverz tervezés megvalósítására MAJOROS TAMÁS A forgórendszerű GammaART-6000TM egy Debrecenben évek óta használt berendezés az idegi tumorok eltávolítására. Ez az eszköz pontosan és koncentráltan képes dózisokat leadni a fejbe, ezzel helyettesítve a veszélyes műtétet. Erre Co-60 izotópot használ, amit úgy helyeznek el, hogy a leadott radioaktív sugárzás csak a megfelelő területen okozzon sejthalált. Mivel a fizikában a különböző részecskék és az anyag kölcsönhatásának vizsgálatára évtizedek óta vannak szoftverek, a mai legmodernebb GEANT4-gyel szimuláltuk az eszközt. Először a program keretein belül felépítettük a berendezést, a beteg CT képe alapján pedig a kezelendő terület CT képpel azonos részletességű modelljét is elkészítettük. Mivel ez a program egyenként szimulálja a nagyenergiás fotonok útját és energia leadását, mindenképpen szükség volt a szimuláció felgyorsítására. Erre több módszert kipróbáltunk, jelenleg azt használom, hogy egy hosszú futással meghatározom azoknak a fotonoknak a helyét, irányát, energiáját, akik elérik a fejet. Ezzel azt érem el, hogy csak azoknál a fotonoknál szimulálom a kölcsönhatást, amik részt vesznek a dózis kialakításában. Így 150 ezerszer gyorsabb lett az eredeti szimulációhoz képest a számítás. Ezzel az ún. virtuális forrással elkészítek 360 fájlt, amiben a teljes körbefordulás minden lehetséges szögéből leadok elegendő mennyiségű fotont. Ezeket a fokonkénti eloszlásokat használom arra, hogy ezeket súlyozva különböző alakú dózistérfogatokat hozzak létre. A módszerem lényege az, hogy egy elvárt dózisterületet megadva, addig változtatom az egyes szögekből érkező részecskék számát, míg ezeket összeadva, azaz megvalósítva egy fokonként különböző sebességű forgatást, az elvárt térfogathoz legjobban hasonlító dózisterületet kapok. Első lépésként elkészítettem az eszköz által egyszerű mozgáskombinációkkal előállítható területeket, ezek később, mint alapvető formák használhatók lesznek a bonyolultabb területek kirakására. Célom az, hogy egy tetszőleges, lehetséges tumorhoz az eszköz szimulációja alapján tudjak egy kezelési tervet adni, ami a jelenlegi módszernél pontosabb, skálázhatóbb. Ma ez az elvárt időnél többet vesz igénybe, de megfelelő hardver és tovább finomított szoftveres eljárásaim segítségével lehetséges a pár percnyi tervezés elérése. Témavezető: Ujvári Balázs, egyetemi tanársegéd DE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 13

15 Gépi tanuló algoritmusok tőzsdei használata KATONA TAMÁS Napjaink felgyorsult és gazdaságilag globalizálódott világában egyre nagyobb volumenű pénz cserél gazdát nap mint nap a világ tőzsdéin. A kommunikációs forradalomnak és a hozzá tartozó eszközök térnyerésének köszönhetően manapság bárki kereskedhet devizával, tőzsdeindexekkel, részvényekkel, akinek internetkapcsolat áll rendelkezésére. A tőzsdén az utóbbi időben teret nyertek az automatizált kereskedő eszközök. Ezek olyan szoftverek, melyek emberi beavatkozás nélkül egy előre meghatározott algoritmus alapján kereskednek. Ezeknek a robotoknak egy része nagy frekvenciás kereskedéssel (HFT, High Frequency Trading) működik. Ez egy olyan forma, ahol szinte másodpercről másodpercre adnak és vesznek instrumentumokat, egy-egy megbízáson centes haszonkulccsal dolgozva. Jórészt ennek köszönhető, hogy a piac természete az utóbbi időben teljesen megváltozott, a trendek rövidültek. Kutatási témám során egy olyan eszközt fejlesztettem, mellyel egyszerűen és gyorsan lehet gépi tanuló algoritmusokat készíteni és tesztelni tőzsdei felhasználásra. Saját fogadási stratégiát fejlesztettem, amely egy kismértékben még veszteséges algoritmusból is képes nyereséget produkálni. A rendszerhez tartozik egy webes felület. Melyet Ruby on Rails keretrendszerben fejlesztettem. Ennek segítségével feladatokat írhatunk ki tesztelésre. Tartozik hozzá egy kliens, amely gépi tanuló algoritmusokat tesztel a feladatban kiírt paraméterek szerint. A felületen különböző eredményeket hasonlíthatunk össze kiválasztva a számunkra megfelelő modellt további felhasználásra. Témavezető: Dr. Várterész Magda, egyetemi docens DE IK Számítógéptudományi Tanszék 14

16 Fürkész, az autonóm robotautó DÓCZI ROLAND Az önjáró eszközök akkor a legbiztonságosabbak, ha pilóta nélküliek, tehát autonóm módon funkcionálnak, a külső kölcsönhatásokra reagálnak, felderítenek. Szakdolgozatomban egy ilyen kisautó megvalósítását tűztem ki célul. Elsődleges célkitűzésem az volt, hogy tudjon egy sík, hirtelen emelkedőktől, illetve lejtőktől mentes útszakaszon boldogulni, eljutni egy előre meghatározott pontból egy másikba. A kocsit egy előre összeszerelt, 25cm x 14cm es, kerekenként 1-1 motorral rendelkező vázzal kezdtem. A motorok vezérlését egy Texas Instruments által forgalmazott Stellaris LaunchPad (LM4F120H5QR) valósítja meg. Ennek feladata még egy giroszkóp/gyorsulásmérő modul működtetése, adatainak lekérése, illetve továbbítása, továbbá négy ultrahangszenzor triggerelése. A mért adatok egy Android eszközre továbbítódnak vezeték nélküli protokoll segítségével. Ugyanezen modulon keresztül a Stellaris LaunchPad válaszként kap GPS, illetve iránytű adatokat. Ha egy tárgy, amely a szenzorok szerint elég közel helyezkedik el ahhoz, hogy esetleg kárt tegyen benne az autó, illetve az tegyen kárt az autóban, akkor a mikrokontroller figyelmen kívül hagyja a bejövő adatokat, parancsokat és a tárgy kikerülését helyezi magasabb prioritású feladattá. Az Android eszköz itt egy okostelefon. Azért választottam ezt a módszert, mert ebben benne van az összes modul, amire szükségem lehet a fejlesztés során, így költséghatékonyabbá tehető az eszköz. A okostelefon feladatai a következők; az Android egy saját, beépített szolgáltatását használva mobil hozzáférési pontot biztosít, GPS, iránytű adatok lekérdezése, illetve továbbítása, Bluetooth modul használata, továbbá a beépített kamera használata. A mobil hozzáférési ponton keresztül elérhető webszerver szolgáltatja az érzékelők által mért adatok visszajelzését és a kamera képének megjelenítését a felhasználó felé. A GPS koordinátákból, továbbá a mágneses északtól viszonyított eltérésből kiszámítható egy olyan alfa szög, amely megadja azt, hogy az északtól hány fokkal kell elfordítani az autót, hogy a cél irányába álljunk. Ezután ezt továbbítjuk a Stellaris LaunchPadra, az pedig indítja a motorokat. Témavezető: Dr. Végh János, egyetemi tanár DE IK Informatikai Rendszerek és Hálózatok 15

17 Az intelligens babanapló: adatelemzés a gyermekfejlődésben ALEXA BENCE Pályamunkám témája egy olyan mobil alkalmazás, amely ha távolról szemlélünk, akkor a kismamáknak, kisgyerekes családoknak nyújt olyan lehetőséget, amely a hagyományos babanaplók, fénykép-gyűjtemények, fejlődési és egészségügyi kiskönyvek illetve további adatok digitális formában történő tárolására és rendszerezése alkalmas. Ha közelebbről szemléljük, akkor az ilyen módon összegyűjtött viszonylag nagy mennyiségű adatot egy kis kreativitással és analízissel olyan átfogó információs eszközzé alakítjuk, amely a gyermek elsősorban egészségügyi felügyeletében és fejlesztésében új, korszerű és hasznos távlatokat nyithat. Tekintsük a következő példát: az alkalmazás egy moduljában rendszeres időközönként feljegyezhetőek a gyermek különböző paraméterei (súly, magasság, stb.). Ezek a nyers adatok önmagukban nem bírnak nagy jelentőséggel. Azonban amint az alkalmazás az adatokat kiértékeli, és összeveti egy hitelesített külső, vagy online kapcsolat híján az előre beprogramozott belső adattárral, akkor az esetleges néha akár kóros mértékű eltérésekre (például az alultápláltság vagy növekedési zavarok) idejében felhívhatja a szülő figyelmét, elősegítve ezzel a gyermek kezelésének mihamarabbi elkezdését. A különböző adatok az alkalmazáson belülről elérhetőek grafikus formában, az ezekből származtatott értékek grafikonokon megjelenve figyelmeztetik a szülőt az esetleges problémára. Például a megadott súly és magasság függvényében az alkalmazás testtömeg-indexet számol, azonnali visszajelzést adva a baba állapotáról a felvezetett adatpár alapján. Természetesen az összetettebb értékek precíz elemzéséhez rendszeres adatfelvétel szükséges. Az eltérések szemléltetésén túl hasznos információt ad az éppen aktuális normálértékektől való eltérés, illetve a tartomány végpontjaihoz való közelítés jelzése. Ilyen módon pontos adatokra támaszkodva figyelmeztethető a szülő, ha a gyermek esetleg diétára szorul, vagy jelezhető, ha valamilyen genetikus növekedési kórképben szenved. Hasonló alapokkal fejlesztjük az esetleges betegségek lefolyását prognosztizáló modult is, amely az előzőleg felvitt betegségek, illetve a külső forrás adatainak elemzése alapján ésszerű keretek között terápiás lehetőségeket ajánl a felhasználónak. Ezen felül felhívja az esetleges orvoshoz fordulás szükségességére a felhasználó figyelmét. További hasznos funkció a leggyakrabban előforduló betegségek tüneteinek, előfordulásának megfelelő, számunkra már orvos által hitelesített leírása. A világhálón terjedő weborvos portálok pontatlanságai, tárgyi tévedései ily módon kikerülhetők, így segítve a szülő megfelelő tájékoztatását és a gyermek megfelelő ellátását. A programcsomag része még többek között a babakorpusz, melynek hangfelvételeivel, azok rendszerezésével és ellenőrzésével a gyermek mentális és szociális fejlődése is nyomon követhető. 16

18 Az alkalmazás nagyszerűsége egyszerűségében rejlik: minimális felhasználói interakcióval képes olyan átfogó információt szolgáltatni, amelyek egyébként csak nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel lehetnének elérhetők. Az alkalmazás fejlesztésének egy távolabbi célja egy olyan átfogó külső adattár létrehozása, amely kellően nagyszámú felhasználó esetén értékes statisztikákat és adatot szolgáltathat mind a felhasználó és megfelelő anonimitás mellett akár különböző egészségügyi szervezetek számára is. Témavezető: Dr. Adamkó Attila, egyetemi adjunktus DE IK Információ Technológia Tanszék 17

19 18 Könyvtártudományi Szekció

20 Könyvtárak kalandorai, avagy a szerepjáték-közösségek térhódítása a könyvtárakban NAGY GERGŐ MÁTÉ Idei TDK dolgozatomban azt a célt tűztem ki magam elé, hogy az előző projektemet szeretném folytatni. Előző dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a könyvtáraknak milyen lehetőségei és mekkora esélyei vannak arra, hogy a papír alapú szerepjátékok segítségével új olvasókat tudjanak becsábítani, valamint esetlegesen extra nyereségre tegyenek szert. Ennek folytatásaként megpróbálok fényt deríteni arra, hogy a már létező szerepjáték projektek és rendezvények, hogyan hatottak a könyvtárak életére a tengeren túl, illetve a hazai könyvtárakban. Azért választottam ezt a témát, mert úgy érzem, hogy a mai világban, amikor a könyvtárak komoly átalakuláson mennek keresztül a társadalmi változások következtében, kiemelten fontos az, hogy a könyvtárak minél több csoport felé nyissanak és minél több szubkultúrát öleljenek fel, támogassák a feltörekvő irányzatokat és művészi tehetségeket. Annak érdekében, hogy a dolgozat további részei teljesen érthető legyen úgy érzem ismét definiálnom kell a papír alapú szerepjáték fogalmát. A szerepjáték egy olyan társasjáték, amelyben a játékosok verbális úton alakítanak egy közösen elképzelt fantáziavilágot, ahol a játék menete sokban emlékeztet egy közösen kitalált könyv vagy film cselekményére. A játékosok ennek az elképzelt világnak egy-egy kitalált szereplőjét, a karaktereket személyesítik meg. A történet alapötletét a mesélő határozza meg, aki a szabályok alapján a játékosok nézeteltéréseit is elbírálja. A mesélő nem egy karakterrel rendelkezik, hanem a játékot és a mellékszereplőket mozgatja és a karakterek számára motivációt, bonyodalmat biztosít. Ezt a játékosok a karakterek ismereteit felhasználva igyekeznek megoldani. A karakterekkel történő azonosulásnak a különböző szerepjáték típusokban különböző korlátai vannak. A legelterjedtebb, asztali játékban a játékosok nem teljesen imitálják a karaktereik tetteit, csak szóban közlik, illetve jelzik azokat. A karakter szavait szokás egyes szám első személyben előadni, ilyenkor megengedett a gesztikulálás és mindenféle, a játékot segítő metakommunikáció. A projekt során próbáltam felvenni a kapcsolatot amerikai könyvtárakkal, valamint folyamatos megfigyelés alatt tartottam a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár és a Mentálcsavar Klub közös szervezésében létrejött szerepjátékos rendezvénysorozatot. A rendezvényen megjelent résztvevőkkel kérdőíveket töltettem ki, amelyekben demográfiai és elégedettségre vonatkozó adatokat gyűjtöttem be. Kutatásom során még mindig nem tudtam magyar nyelvű könyvtári szakirodalomra támaszkodni, mert a hazai könyvtárügyben ezzel a területtel még szinte senki sem foglalkozik. Kutatásom jelentőségét véleményem szerint éppen az adja, hogy ezt a területet eddig még senki sem vizsgálta a magyarországi könyvtári szakirodalomban, így az "úttörő" jellegűnek tekinthető. Témavezető: Dr. Boda István, egyetemi docens DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 19

21 A digitális kompetenciák komparatív analízise az Európai Unió országaiban BALÁZSI DORINA Manapság egyre fontosabbá válik a kérdés, hogy a modern információs és kommunikációs technológiai (IKT) képességek és eszközök mennyire terjedtek el, illetve, hogy ezeket az eszközöket, milyen mértékben tudja a lakosság hasznosítani. Egy ország versenyképességnek megállapítása érdekében azt is fontos boncolgatni, hogy az IKT eszközök milyen mértékben váltak a hétköznapi élet, a kultúra elfogadott elemeivé. Tudományos Diákköri tevékenységem során a digitális írásbeliség, digitális műveltség különböző jártassági szintjeinek társadalmi arányaival foglalkozom. Vizsgálom az Európai Unió 27 tagállamának átlagos eredményeit, összehasonlítva három, Európa északi területén fekvő ország, Dánia, Svédország és Norvégia lakosságának értékeivel. Érdeklődésemet felkeltette a magyar lakók digitális jártasságának szintje is, ezért kiemelve az Unió régiói közül, elemezem hazánk társadalmának számítógép- használatát, informatikai ismeretét. Rövid kérdőíves felmérést követően, a saját környezetemben élők számítógépes tudását is igyekszem felmérni. Mivel a digitális készségek mértéke és szintje folyamatosan változik, a témában való eligazodáshoz nagy szükség van megbízható, pontos statisztikai adatokra. Kutatásomhoz, az Eurostat szabadon hozzáférhető adatbázisából származó jelentések alapján közzétett információkat használom fel. A kapott értékek alapján a lakosságot nem, életkor és iskolai végzettség szerint csoportosítom és analizálom az általam készített ábrák segítségével. Célom a digitális írásbeliség fontosságára való felhívás, mivel a létszükségletté váló információs és számítógépes tudás hiánya akadályozza, vagy nagymértékben megnehezíti a társadalmi integrációt és a személyes fejlődést egyaránt. Eredményeim tükrében okok és megoldások keresésére törekszem a digitális műveltség mutatóinak javítása érdekében. Témavezető: Eszenyiné dr. Borbély Mária, egyetemi adjunktus DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 20

22 A digitális műveltség képlete és relatív számértéke az európai középiskolások körében FEKETE MÁRTON, KIS ANDREA TDK kutatásunk keretében 2010 óta foglalkozunk a digitális környezetben való olvasással, a digitális műveltséggel. Gyakorlati felmérési eredmények alapján igazoltuk és korábbi konferenciákon bemutattuk, hogy az általános országos- és nemzetközi oktatás- és neveléspolitika és a technikai fejlődés differenciáltsága kihatással van a digitális kultúra és a digitális írásbeliség elterjedésére, fejlődésére is. Dolgozatunkban pontosan definiáljuk a digitális műveltséget, melyet kutatásaink alapján három alapvetőszintre osztottunk, ti. digitális olvasás, -írás és -műveltség. Ismertetünk egy képletet, melyet magunk alkottunk meg; ennek alkalmazásával tetszőleges minta digitális műveltsége, így digitális olvasás- és írástudása válik mérhetővé, de legalábbis abszolút módon összehasonlíthatóvá. Ezen képletet használatban is bemutatjuk, ismertetve az Európai Unió tagállamaiban tanuló középiskolások átlagos digitális műveltségét és annak elmúlt években való változását, melyhez a 2009-es és a 2012-es PISA felmérések eredményei szolgáltatják az adatokat. Témavezető: Dr. Kovács Béla Lóránt, igazgató Méliusz Juhász Péter Könyvtár 21

23 Miből lesz a cserebogár, az informatikatanár? SEBESTYÉN KATALIN A Debreceni Egyetemre 2011 augusztusában beiratkozott elsőéves egyetemi hallgatók alapvető informatikai ismereteit tesztelő felmérés részeredményeit alapul véve a hallgatók beviteli eszközökhöz kötött nyelvhasználati szokásait vizsgáltuk. Arra kerestük a választ, hogy a digital-born nemzedék tagjai mennyire ismerik második anyanyelvük, a számítógép, az informatika nyelvét, képesek-e a helyes terminus használatára. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az alapvető beviteli egységekhez, az egérhez és a billentyűzethez, kapcsolódó terminológiával sincsenek tisztában a hallgatók. Az eredmények ismeretében mindenképpen indokolt keresni azokat az okokat, amelyek a hallgatók ilyen szintű nem-tudásához vezetnek. Továbbá mindenképpen kiemelt fontosságú volt az oktatási segédanyagok minőségének felmérése. Kutatásaink korábbi fázisában az informatika tankönyvek beviteli eszközökhöz kapcsolódó terminológiahasználatát és következetességét vizsgáltuk. A megvizsgált tankönyvek egyrészt azt mutatják, hogy az adott témában nincs egységes terminológiája a szakmának, másrészt pedig azt, hogy a könyvek számtalan ellentmondást tartalmaznak. Ezen kettősség következtében a tankönyvek hibás tartalmakat közvetítenek, amelyek magyarázhatják mind a tanári, mind a tanulói hiányosságokat, az egyetemisták informatikai ismereteinek rendkívül alacsony színvonalát. A hallgatói eredménytelenségnek, a fentebb ismertetett okokon túl, számos más magyarázata is lehet. Az előadásomban az alábbi hipotéziseket szeretném igazolni, vagy cáfolni. A Kerettanterv(ek) nem határozza meg pontosan, hogy milyen ismeretek megszerzése szükséges az egyes évfolyamokon. Az informatikatanárok nem rendelkeznek motivációval. Az informatikatanárok nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel. Az informatikatanárok többsége nem tartja fontosnak a helyes terminológia kialakítását, már az informatika oktatás kezdeti szakaszában sem fordítanak kellő figyelmet a helyes fogalomhasználatra, illetve a tanórák nagy részét a diákok szabadfoglalkozással töltik. Így a kutatás jelenlegi szakaszában a tanárok motiváltságát, alkalmazott módszereit igyekeztem felmérni egy kérdőív segítségével. Témavezető: Dr. Csernoch Mária, egyetemi docens DE IK Könyvtárinformatika Tanszék 22

24 A TDK dolgozatok értékelési szempontjai 1. A dolgozat szerkesztése, stílusa (0 5 pont) 0 pont ha a dolgozat formai kivitele, megjelenése erősen kifogásolható; 2 pont ha a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett, sok szerkesztési, nyelvtani hibával; 4 pont ha a dolgozat gondosan szerkesztett, azonban nehezen áttekinthető, körülményes; 5 pont ha a dolgozat közel hibamentes, jól tagolt, követhető, gördülékeny stílusú. 2. Ábrák, táblázatok, hivatkozások (0 4 pont) a) Ábrák, táblázatok 0 pont ha a dolgozat nem vagy kevés ábrát, ill. táblázatot tartalmaz, pedig a téma feldolgozása igényelte volna; 2 pont ha a dolgozat kellő számú ábrát, táblázatot tartalmaz. b) Irodalmi hivatkozások 0 pont a hivatkozások hiányoznak, rosszak vagy félreérthetők; 1 pont a hivatkozások hiányosak, pontatlanok; 2 pont a hivatkozások pontosak, számuk megfelelő. 23

Meghívó. Időpont: 2015. november 19. 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0 terem

Meghívó. Időpont: 2015. november 19. 16:00. Helyszín: Debreceni Egyetem Informatikai Kar F0 terem Meghívó Szeretettel meghívunk mindenkit a Debreceni Egyetem Informatikai Kar Tudományos Diákköri Bizottsága által a 2015/2016. tanév I. félévében megrendezendő Tudományos Diákköri Konferenciára. Időpont:

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A Jövő Internet elméleti alapjai. Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar A Jövő Internet elméleti alapjai Vaszil György Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Kutatási témák Bizalmas adatok védelme, kriptográfiai protokollok DE IK Számítógéptudományi Tsz., MTA Atomki Informatikai

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez

Projekt beszámoló. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe: DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. NEWSIT News basedearlywarning System forintradaytrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt

ÓBUDAI EGYETEM Neumann János Informatikai Kar Informatikai Rendszerek Intézet Témavezető: Bringye Zsolt Témavezető: Bringye Zsolt Diplomamunka/szakdolgozat címe: X64 szerver virtualizáció technológiai kérdéseinek áttekintése, kereskedelmi termékekben történő megvalósításuk elemzése (funkcionalitás, teljesítmény,

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Digitális írástudás, digitális műveltség

Digitális írástudás, digitális műveltség Digitális írástudás, digitális műveltség A statisztikai adatok és kutatási eredmények tükrében Eszenyiné dr. Borbély Mária Országos Könyvtárügyi Konferencia 202. november 22-23. Eurostat, 202 e-skills

Részletesebben

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.)

Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2008. 09. 01-2012. 01. 04.) Felvehető szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák (2012. 01. 04.) 1. Vezérlés, számolás és képfeldolgozás FPGA-n és/vagy GPU-val (BsC,

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb. SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.hu Mesterséges intelligencia oktatás a DE Informatikai

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN

MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN MATEMATIKAI ÉS PÉNZÜGYI ISMERETEK A GAZDASÁGI VÁLSÁG KONTEXTUSÁBAN Európai együttműködések a minőségi oktatásért konferencia Budapest, 2015. május 20. Utassy Katalin Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25.

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. 2009. május 24-25. Az informáci ció életútjatja Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet 2009. május 24-25. Mit oktassunk nem informatika szakos hallgatóknak? ( orvos, gyógyszerész, főiskolai: ápoló, gyógytornász,

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Datakart Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.

Datakart Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft. Jövő-központúság és rugalmasság Igényfelmérés és partnerség Funkcionalitás és kezelhetőség Kivitelezés és karbantartás Hozzáértés és motiváció Egyediség és felhasználó-központúság Egyedi szoftver és rendszermegoldások

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat. keretében kifejlesztett. digitális filmtechnika tananyag és a tervezett képzés. bemutatása

ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat. keretében kifejlesztett. digitális filmtechnika tananyag és a tervezett képzés. bemutatása Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat keretében kifejlesztett digitális filmtechnika tananyag és a tervezett képzés bemutatása A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter indulásakor került kialakításra

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar

Tudományos Diákköri Konferencia. Neumann János Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferencia Neumann János Informatikai Kar Ünnepélyes megnyitó: F06. előadó 2012. november15. 13 30 Megnyitja: Dr. Nádai László dékán Szekció ülések: Informatika alkalmazások I. szekció

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Egészségügy Üzletága olyan, a tanácsadói munka iránt érdeklődő fiatalokat keres, akik érdekelődnek az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani kérdések iránt; jó elemző

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu

Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan. bertalan.forstner@aut.bme.hu Szociális hálók mobilon Avagy mi rejlik a hívószó mögött? Dr. Forstner Bertalan Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bertalan.forstner@aut.bme.hu BME-AAIT 2008 NJSZT Dr. Forstner Bertalan 1 Témáink

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS. Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között XV. Nemzetközi Tudományos Napok 2016. március 30 31. 1. FELHÍVÁS 1 TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Elnök Dinya László CSc, egyetemi

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME

Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Mérnökinformatikus képzés a KF GAMF Karon ELŐADÁS CÍME Helyi sajátosságok Célunk a gyakorlatorientált képzés nagyszámú jól felszerelt laboratórium max. 14 fős laborgyakorlatok jól képzett, széleskörű gyakorlati

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN

AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN AZ INTERNET SZEREPE A FELSŐOKTATÁSI BEISKOLÁZÁSI MARKETINGBEN, ILLETVE AZ INTÉZMÉNYVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN Bányai Edit, PhD Dudás Katalin, PhD III. Felsőoktatási Marketing Konferencia, Pécs, 2010. október

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség

8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség 8.3. Az Információs és Kommunikációs Technológia és az olvasás-szövegértési készség Az IALS kutatás során felmerült egyik kulcskérdés az alapkészségeknek az egyéb készségekhez, mint például az Információs

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek

ENELFA záró konferencia 2014. január. 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek ENELFA záró konferencia 2014. január 21. századi oktatási trendek, e-learning - Cesim OnService pilot tréningek Children must be taught how to think, not what to think. Margaret Mead A jelenlegi felsőoktatási

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány

GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány GEOMATECH @ Élményszerű természettudomány A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben