CONTENTS. rész A... 2 rész B rész C rész D rész M... 87

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONTENTS. rész A... 2 rész B... 53 rész C... 65 rész D... 85 rész M... 87"

Átírás

1 CONTENTS rész A... 2 rész B rész C rész D rész M... 87

2 RÉSZ A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Zero House szöveg két sorban írva, közös nagy zöld O betűvel benne. Fekete, fehér, zöld Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő/fagyasztó, szárító, szellőztető berendezések vízszolgáltatási és szaniter célokra Építőanyagok (nem fém); nem fém merev csövek építkezéshez; aszfalt, kátrány/szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható épületek; emlékművek (nem fémből készült ~) Építkezési szerkezetek; javítás; felszerelési szolgáltatások;tanácsadás olyan építőanyagok kiválasztáshoz, melyek támogatják az alacsony erőforrás felhasználást Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;melegítő, hűtő, szellőztető, vízellátó, világító berendezések ipari tervezése, tisztító berendezések alacsony erőforrás felhasználás eléréséhez;olyan építőanyagok ipari tervezése, melyek támogatják az alacsony erőforrás felhasználást; építészeti szolgáltatás;tanácsadási mérnöki tevékenységekkel kapcsolatban Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 21/177 2

3 rész A.1. CTM Papír, kartonpapír, és ezekből az anyagokból készült, máshová nem sorolt áruk; nyomtatványok; könyvkötő anyag; Fényképek; írószerek/papíráruk; ragasztószerek/-anyagok írószerekhez/papíráruhoz vagy háztartási használatra; (grafikus, képző)művész anyagok; festőecsetek; írógépek és irodaszerek (bútor kivételével); oktatási és képzési anyag (készülékek kivételével); műanyag csomagolóanyagok (más osztályban nem szereplő); nyomdabetűk/betűtípusok; nyomódúcok. 4 - Anyagkezelés;nyomtatási és nyomdai szolgáltatások;nyomtatás és nyomdai munkákkal kapcsolatos műszaki tanácsadás;nyomdai előkészítő vállalatok nyomdai előkészítési tevékenységei és szolgáltatásai, nevezetesen litográfia, szkennelés, szedés, filmek kinyomtatása / plotterrel papírra vitele, digitálisan is, adatok automatizált és kézi összeállítása (szöveg, kép, hang); a fentemlített szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció;(digitális) fotografikus képek előhívása és kinyomtatása;negatívok, filmek és videók előhívása;tájékoztatás és tanácsadás az előbb felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban;fényképészeti és reprográfiai szolgáltatások, ezek között fényképek, filmek, és videók, valamint rajzolt és fényképészeti képanyag digitalizálása;digitális kép- és színezés feldolgozás;fénykép feldolgozása és fényképkidolgozás, számítógépes támogatással is;kép manipuláció;digitális nyomtatási folyamatokkal is;fényképészeti laboratórium és előhívó központ szolgáltatásai; nyomtató szolgáltatás; kőnyomás;nyomtatványok grafikai befejezése;felvilágosítások nyújtása nyomtatási és nyomdai szolgáltatásokról Tanácsadás formatervezéssel kapcsolatban, különösen nyomtatásról;grafikus formatervezés, grafikus tervező szolgáltatások és más nyomdai szolgáltatások;grafikai/nyomdai szolgáltatások és tanácsadás e tárgyban;műszaki szaktanácsadás nyomtatási projektek kivitelezésével kapcsolatban;kiadványszerkesztés (desk-top- publishing, DTP); tervező, alakító szolgálat;szedésterv (lay-out ) kialakítása;grafikai tervező iroda szolgáltatásai, amelyek nyomtatványok és csomagolások tervezéséből, termékek fejlesztéséből, logók és egységes arculatok és nyomtatványok tervezéséből állnak;nyomtatványok tervezése és formai kialakítása;weboldalak és online alkalmazások tervezése és fejlesztése;szoftverek tervezése és fejlesztése;tartalom tervezése és fejlesztése multimédiás termékek részére /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 9 - (rögzített) számítógép program; elektronikus publikációk; hang vagy képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló készülék; mágneses adathordozók, (jel)hordozó lemezek; adatfeldolgozó berendezések Papír, kartonpapír, és ezekből az anyagokból készült, máshová nem sorolt áruk; nyomtatványok; írószerek/papíráruk; oktatási és képzési anyag (készülékek kivételével); magazinok;katalógusok, hírlevelek;szakirodalom, és kézikönyvek Ruházat, lábbelik, fejfedők Játékok és játékszerek; más osztályokhoz nem tartozó torna- és sporttermékek Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység;sport utasítások és sportvezetés;akadémiák (oktatás), tanácsadás a nevelési vagy oktatás területén; egészségklubok; egészségvédő klub szolgáltatások; sportlétesítmények ügyvitele; tornatanítás/gimnasztikai képzés;felvilágosítások az oktatás és aktív szabadidő területén; testnevelés;oktatás (írásban), valamit felvilágosítások a (levelező) oktatás területén; versenyek megszervezése; rendezés és lebonyolítás (szeminárium ~);versenyek és sportmérkőzések szervezése; sporttábori szolgáltatások /2/21 EXECUTIVE PARTNERS Fekete, vörös, fehér Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Nyomdai cikkek: nyomtatványok, nyomtatott anyagok, űrlapok, brossúrák, könyvek, nyomtatott kézikönyvek, folyóiratok, naptárak, almanachok, noteszok, kézi noteszek, kiadványok, újságok, bizonyítványok, címtárak, képregények;anyagok oktatásokhoz, oktató anyagok, kivéve készülékek;katalógusok, prospektusok;fényképek, művészi képek, grafikai reprodukciók, rajzok, grafikai lenyomatok, grafikus ábrázolások; tuskihúzók; ismertetők;válaszfalak, spanyolfalak; címírógépek; Feliratok; poszterek; albumok; írótömbök, noteszek;írómappák, rajztömbök, rajzblokkok, cserélhető betétlapos fedőlapok, papír borítók dokumentumokra; írófelszerelések/-eszközök Reklámozás;kereskedelmi ügyletek vezetése, kereskedelmi tevékenységek adminisztrációja; irodai funkciók;munkaközvetítő irodák, alkalmi, időszakos munkák közvetítése, munkaerő és személyzet toborzása, kiválasztása, személyek kiválasztása pszichotermikus metódusok segítségével, szakmai tesztek, személyes tesztek, kvalifikációs tesztek és pszichológiai vizsgálatok, fent megnevezett módszerekkel végzett munkaerő toborzás, dolgozók bérlése, alkalmi munkások kölcsönzése, munkások lízingje, káder-munkaerő szolgáltatások és dolgozók toborzása harmadik fél számára, személyzeti tanácsadások, tanácsadások dolgozók toborzási marketing területén, tanácsadások szakmai fejlesztési folyamatok kiválasztásának ügyeiben, karrier tervezés, személyek vizsgálata szakmai hozzáértés meghatározása céljából, munkapszyhológia terén végzett szolgáltatások, human resources fejlesztése és értékelése, konzultáció személyzeti kérdésekben, káderek vezetése, tanácsadások munkaerő toborzás és lízing ügyekben, személyzeti - auditing - teszt kutatások vezetése több aspektusos lehetőség végett menedzser káderek és jellegzetes munkaerő csoportok kiértékelésére, toborzás területén tervek realizálása, személyzeti tanácsadások, munkaközvetítő irodák, marketing, kutatási keresések és piacanalizis, önköltségelemzés, közvélemény-kutatás, 21/177 3

4 CTM rész A statisztikák készítése, on-line módon is, számítógépes adatbázisokba való információ összeállítása, számítógépes adatbázisokban való adat rendszerezése, számítógépes állománykezelés, információkutatás számítógépes fájlokban, keresés számítógépes adatbázisokban, adatok rendszerezése számítógép adatbázisokban dolgozókról és munkára jelentkezőkről, kereskedelmi feladatok realizálása harmadik fél számára, mindez online szolgáltatások összekapcsolásával is, gazdasági tevékenységek szervezése és vezetése terén tanácsadások nyújtása, speciális tanácsadások káder-munkabér területén, dolgozók toborzása, üzleti információk elektronikus adatbázisoksegítségével, vagy azok nélkül, ipari, vagy kereskedelmi management segédnyújtás, tanácsadások vállalkozások stratégiai fejlesztése területén, lojalitás tervek vezetése, rábeszélő tervek kliensek számára, valamint promóciós tervek, versenypályázatok szervezése, aukciók, licitációk, valamint kiállítások gazdasági célokból és/vagy reklámcélokból, iratok sokszorosítása, fénymásolás, gépírás, szabadtéri hirdetés, titkársági szolgáltatások, könyvelői szolgáltatások, káder-bérezési szolgáltatások. munkaközvetítés call center kereteken belül Tanítás; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális szolgáltatások;képzés, továbbképzés és pályaválasztási tanácsadás [oktatás, vagy továbbképzés terén tanácsadások], e-learning, felnőttek alapképzése, szakmai képzések [bemutatók], oktatási tervek kivitelezése, levelező tanfolyamok szervezése, kiszolgálása és lebonyolítása, szemináriumok, kongresszusok, fórumok, konferenciák, szimpóziumok, konzultációk, tréningek, műhelyek és tanfolyamok pszichoedukációs és pszichoterápiás területeken (pszichológiai, valamint társadalmi hozzáértés kompetenciák, pl. kommunikáció, asszertivitás, integrációs, negócianus),;versenyek, szerencsejátékok, fogadások és kiállítások, játékok, fesztiválok, piknikek, tematikus bemutatók szervezése, kiszolgálása és levezetése, micro-kiadási szolgáltatások, kiadás, megjelentetés, könyvek, szövegek, újságok, folyóiratok és elektronikus médiumok kiadása és forgalmazása, egyben elektronikus online publikációk kiszolgálása is, video kazetták, lemezek, CD-ROM-ok, MP3- ak, adat és információ hordozók kölcsönzése Tudományos és technológiai szolgáltatások és ezekkel kapcsolatos kutatási és tervezési szolgáltatások; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;informatikai szolgáltatások számítógép programok tervezése és kidolgozása területén személyes, kvalifikációs tesztek és munkaerő kiválasztása céljából;hírek, képek, szövegek, beszéd, jelek és adatok felvétele, kiértékelése, feldolgozása, tárolása, és/vagy reprodukálása főként numerikus formában;munkaerő fejlesztése terén nyújtott professzionális tanácsadások és szolgáltatások, személyzeti management, szakmai tanácsadások, személyes tesztek, pszichológiai vizsgálatok és szakmai karrier továbbképzési tanácsadások;informatikai szolgáltatások információs oldalak és szolgáltatások tervezése és bemutatása területén, programozói szolgáltatások jogi szolgáltatások a munkapiacot érintő munkajog és előírások területén /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Más osztályokhoz nem tartozó torna- és sporttermékek Sporttevékenységek; képzés; gyakorlati képzési bemutatók Higiéniás és szépségápoló szolgáltatások személyek számára; Orvosi szolgáltatások /6/21 fekete szegélyű piros körlap közepén fehér görög epszilon kisbetű, árnyékkal piros, fehér, fekete epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltó készülékek Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 4 21/177

5 rész A.1. CTM Távközlés /4/21 TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papír és írószer anyagok, nyomtatványok, publikációk, könyvek, reklám kiadványok, katalógusok, magazinok, folyóiratok, folyóiratok, brossúrák, mappák, flip chart papír, prospektusok, nyomtatványok, feliratok, poszterek, matricák, irodai anyagok, oktató és instruktori anyagok (kivéve készülékeket) Speciális tanácsadások és kontultációk, segítség nyújtása és szolgáltatások üzleti tevékenységek szervezéséhez és vezetéséhez, vállalkozásokhoz, valamint gazdasági és kereskedelmi vállalkozásokhoz, auditor szolgáltatások, könyvelés és számlázás, kereskedelmi tranzakcióhoz közvetítő szolgáltatások, szolgáltatások speciális kereskedelmi és gazdasági tanácsok nyújtása területén, kereskedelmi közvetítő szolgáltatások, import/export ügynökségi szolgáltatások és kereskedelmi ügynökségek, termékek eladási promóciója, árverés szervezése; gazdasági tevékenységek terén végzett kutatások és vizsgálatok, gazdasági tevékenységek területén nyújtott kutatások, kifizetődések kutatása, önköltség-elemzés; üzleti célú relokációs szolgáltatások, gazdasági tevékenységek részére végzett információ beszerzési, feldolgozási és hozzáférési szolgáltatások nyújtása; irodai munkák; állásközvetítő irodák, személyzettoborzás és személyzet kiválasztása területén nyújtott szolgáltatások, konzultáció személyzeti és káder kérdésekben; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú vásár és kiállítás/bemutató ~); piackutatások és közvéleménykutatások területén nyújtott szolgáltatások, ekonómiai prognózisok és piacelemzések kivitelezése, költségelemzés, statisztikai vizsgálatok és gazdasági tevékenységek értékelésének vezetése területén nyújtott szolgáltatások;statisztikai információk feldolgozása, számlakivétek rendezése, informatikai gyűjtemények és adatgyűjtemények kezelése számítógéprendszerekben, számítógépes adatbázisokba való információ összeállítása, számítógépes adatbázisokban való adatok rendszerezése és feldolgozása, számítógépes állománykezelés, számítógépes állományokban és adatbázisokban információk keresése;reklám és promóciós szolgáltatások, "public relations" jellegű szolgáltatások, szó, hang, audiovizuális és multimediális, valamint számítógép hálózatok közvetítésével működtetett reklámok terén végzett szolgáltatások, reklámanyagok és relámajánlatok terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfelületekhez és reklámidőkhöz való hozzáférés biztosítása, lojalitás jellegű programok és promóciós programok területén végzett szolgáltatások; dokumentumok archiválása elektronikus és tradíciós metódusokkal Pénzügyi, monetáris és biztosítási szolgáltatások, banki szolgáltatások, mekler szolgáltatások nyújtása, értékpapír megőrzési kontók vezetése, értékpapír-kereskedelmi műveletek végrehajtása, tőkepiacra történő, értékpapír piaci, valamint ingatlanpiaci befektetések, értékpapírok vétele és eladása területén végzett szolgáltatások, tőzsdei árfolyamjegyzés, pénzügyi aktívumok kezelése terén nyújtott szolgáltatások (kliensi megbízások teljesítése), értékpapír forgalmazása területén nyújtott tanácsadó szolgáltatások - jelentések, beszámolók, elemzések és megrendelések kidolgozása a kliens részére, közvetítési szolgáltatások nagyértékű plakettek területén végezve, emissziós prospektusok kidolgozása, közforgalmazásra társaságok bevezetési szolgáltatásai, emissziók szponzorálási funkcióinak teljesítése, piac, valamint a piaci szereplők vizsgálata, információs emlékeztetők készítése, nem publikus piacon cégek értékpapír forgalmazás szervezési szolgáltatásai, értékpapírok emissziós és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek végzése, értékpapírok garantált emissziós szolgáltatásai (underwriting);közvetítések értékpapírok forgalmazása területén, makler számlák vezetése, értékpapírok beszerzése és eladása harmadik fél megrendelése szerint, elszámolások vezetése értékpapírok tartása, beszerzése és eladása címén, akciós pakettek beszerzésében közreműködés, maklerház szolgáltatások, szakértelem szolgáltatása és pénzügyi prognóziók adása, pénzügyi elemzés, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi területen végzett konzultációs-tanácsadó szolgáltatások nyújtása, beruházási tanács, megbízási tevékenységek területén végzett szolgáltatások, pénzügyi alapok kezelése, pénzügyi megbízások teljesítése saját néven és közös számlára pénzügyi alapok megbízása szerint, pénzügyi alapokban való részvétel megszerzése, Magánnyugdíj Pénztári Számlák vezetése terén nyújtott szolgáltatások, Társasági Befektetési Alapok egységeinek forgalmazása, hitelnyújtási és kiszolgálási szolgáltatások értékpapírok vásárlásához, pénzügyi eszközök, valamint más aktivák vezetése megbízás alapján, kockázatkezelési szolgáltatások, befektetési és megbízási alapok vezetése és kezelése;betéti és hitel szolgáltatások, brókeri szolgáltatások, clearing és factoring szolgáltatások, tőkealapok területén végzett szolgáltatások, akreditívek, utazási csekkek kiszolgálása, bankszámlák vezetése, határidős megtakarítások és betétek fogadása, hitelek és kölcsönök nyújtása, valamint behajtása, tranzakciós elszámolások vezetése, hitelkártya és csekk műveletek végzése, elektronikus tranzakciók és átutalások végzése;belföldi és külföldi banki betétek fogadása és ügyintézése, kezesség és banki garanciák fogadása és nyújtása, devizaértékek forgalmazási műveletei, értékek, dokumentumok és értékpapírok megőrzésének fogadása, valamint értékmegőrző széfek biztosítása, banki konzorciumok szervezése és részvétel azokban, könyvelt forgalmak végzése, más bankok által adott megbízások teljesítése banki műveletek területén, megbízási tevékenységek végzése, fizetőkártyák kiadása és kiszolgálása, határidős pénzügyi megbízások elvégzése, biztosítási tevékenységek területén nyújtott tevékenységek, biztosítási közvetítések; ingó és ingatlanügyekben végzett értékbecslések, pénzügyi igazgatás, vállalkozások likviditásával kapcsolatos pénzügyi műveleti szolgáltatások, ingatlanforgalmazásokkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások végzése, ingatlan örökségek területén végzett szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések, pénzügyi szponzorálás; a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása;befektetési alapok és nyugdíj alapok, társaságok vezetése Információs és újság ügynökségek szolgáltatásai, információ továbbító szolgáltatások, szöveges, képi, hang és vegyes információk továbbítása elektronikus formában, valamint összeköttetések biztosítása ilyen jellegű információk küldéséhez számítógép terminálokon keresztül, világhálózatokon keresztül, telefonok, távírókészülékek, telexek, fax-berendezések, rádió, televízió, valamint szatellit berendezések segítségével, összeköttetések biztosítása és szöveges, hang és képi információk továbbítása számítógép terminálok segítségével, valamint világhálózatokon keresztül, számítógépes világhálózatokhoz való hozzáférés biztosítása telekommunikáció segítségével, készülékek bérlése információk küldése céljából, elektronikus hirdetmények terjesztése, elektronikus posta és szolgáltatás és hozzáférés biztosítása, internetes transzmissziós szolgáltatások, internet portál szolgáltatások, on-line fórum 21/177 5

6 CTM 9175 rész A szolgáltatások, kommunikációs és információs portálok szolgáltatásai;pénzügyi, gazdasági, tőkepiaci, adózási, jogi, valamint befektetőknek szóló kommenteket és tanácsokat tartalmazó információkkal rendelkező portálokhoz való hozzáférés, Forex piacon (valutapiac) végzett befektetésekhez való internetes platformokhoz való hozzáférés, adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten keresztül, internetes összeköttetések biztosítása lehetővé téve a kliensek interneten keresztül történő kiszolgálását, a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása; telekonferenciás szolgáltatások, faxok továbbítása, modemek bérlése, távközlési műszerek bérlése és üzenetküldés, telefonos összeköttetések biztosítása; adatok, valamint információk továbbítása és feladása számítógép hálózatokon és/vagy interneten keresztül Kiadói szolgáltatások, szövegek kiadása, árucikkek, könyvek, időszaki kiadványok, újságok,folyóiratok, multimédiás prezentációk, elektronikus on-line publikációk, hang, vizuális felvételek kiadása, video felvételek, elektronikus információ hordozók; filmgyártás, audio és/vagy video felvételek, valamint rádió és televíziós programok készítése; Oktatás, képzés, szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység; oktató, sport, kulturális és szórakoztató versenyek és játékok megszervezése, sportversenyek szervezése; szerencsejátékok, fesztiválok, előadó műsorok szervezése; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, gyűlések, oktatás, kiállítások és vetélkedők szervezése és lebonyolítása; sport, oktatási-iskolai, valamint kulturális jellegű kiállítások szervezése; a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI Tengerészkék, vörös Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papír és írószer anyagok, nyomtatványok, publikációk, könyvek, reklám kiadványok, katalógusok, magazinok, folyóiratok, folyóiratok, brossúrák, mappák, flip chart papír, prospektusok, nyomtatványok, feliratok, poszterek, matricák, irodai anyagok, oktató és instruktori anyagok (kivéve készülékeket) Speciális tanácsadások és kontultációk, segítség nyújtása és szolgáltatások üzleti tevékenységek szervezéséhez és vezetéséhez, vállalkozásokhoz, valamint gazdasági és kereskedelmi vállalkozásokhoz, auditor szolgáltatások, könyvelés és számlázás, kereskedelmi tranzakcióhoz közvetítő szolgáltatások, szolgáltatások speciális kereskedelmi és gazdasági tanácsok nyújtása területén, kereskedelmi közvetítő szolgáltatások, import/export ügynökségi szolgáltatások és kereskedelmi ügynökségek, termékek eladási promóciója, árverés szervezése; gazdasági tevékenységek terén végzett kutatások és vizsgálatok, gazdasági tevékenységek területén nyújtott kutatások, kifizetődések kutatása, önköltség-elemzés; üzleti célú relokációs szolgáltatások, gazdasági tevékenységek részére végzett információ beszerzési, feldolgozási és hozzáférési szolgáltatások nyújtása; irodai munkák; állásközvetítő irodák, személyzettoborzás és személyzet kiválasztása területén nyújtott szolgáltatások, konzultáció személyzeti és káder kérdésekben; szervezés (kereskedelmi vagy reklám célú vásár és kiállítás/bemutató ~); piackutatások és közvéleménykutatások területén nyújtott szolgáltatások, ekonómiai prognózisok és piacelemzések kivitelezése, költségelemzés, statisztikai vizsgálatok és gazdasági tevékenységek értékelésének vezetése területén nyújtott szolgáltatások;statisztikai információk feldolgozása, számlakivétek rendezése, informatikai gyűjtemények és adatgyűjtemények kezelése számítógéprendszerekben, számítógépes adatbázisokba való információ összeállítása, számítógépes adatbázisokban való adatok rendszerezése és feldolgozása, számítógépes állománykezelés, számítógépes állományokban és adatbázisokban információk keresése;reklám és promóciós szolgáltatások, "public relations" jellegű szolgáltatások, szó, hang, audiovizuális és multimediális, valamint számítógép hálózatok közvetítésével működtetett reklámok terén végzett szolgáltatások, reklámanyagok és relámajánlatok terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámfelületekhez és reklámidőkhöz való hozzáférés biztosítása, lojalitás jellegű programok és promóciós programok területén végzett szolgáltatások; dokumentumok archiválása elektronikus és tradíciós metódusokkal Pénzügyi, monetáris és biztosítási szolgáltatások, banki szolgáltatások, mekler szolgáltatások nyújtása, értékpapír megőrzési kontók vezetése, értékpapír-kereskedelmi műveletek végrehajtása, tőkepiacra történő, értékpapír piaci, valamint ingatlanpiaci befektetések, értékpapírok vétele és eladása területén végzett szolgáltatások, tőzsdei árfolyamjegyzés, pénzügyi aktívumok kezelése terén nyújtott szolgáltatások (kliensi megbízások teljesítése), értékpapír forgalmazása területén nyújtott tanácsadó szolgáltatások - jelentések, beszámolók, elemzések és megrendelések kidolgozása a kliens részére, közvetítési szolgáltatások nagyértékű plakettek területén végezve, emissziós prospektusok kidolgozása, közforgalmazásra társaságok bevezetési szolgáltatásai, emissziók szponzorálási funkcióinak teljesítése, piac, valamint a piaci szereplők vizsgálata, információs emlékeztetők készítése, nem publikus piacon cégek értékpapír forgalmazás szervezési szolgáltatásai, értékpapírok emissziós és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek végzése, értékpapírok garantált emissziós szolgáltatásai (underwriting);közvetítések értékpapírok forgalmazása területén, makler számlák vezetése, értékpapírok beszerzése és eladása harmadik fél megrendelése szerint, elszámolások vezetése értékpapírok tartása, beszerzése és eladása címén, akciós pakettek beszerzésében közreműködés, maklerház szolgáltatások, szakértelem szolgáltatása és pénzügyi prognóziók adása, pénzügyi elemzés, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi területen végzett konzultációs-tanácsadó szolgáltatások nyújtása, beruházási tanács, megbízási tevékenységek területén végzett szolgáltatások, pénzügyi alapok kezelése, pénzügyi megbízások teljesítése saját néven és közös számlára pénzügyi alapok megbízása szerint, pénzügyi alapokban való részvétel megszerzése, Magánnyugdíj Pénztári Számlák vezetése terén nyújtott szolgáltatások, Társasági Befektetési Alapok egységeinek forgalmazása, hitelnyújtási és kiszolgálási szolgáltatások értékpapírok vásárlásához, pénzügyi eszközök, valamint más aktivák vezetése megbízás alapján, koc- 6 21/177

7 rész A.1. CTM kázatkezelési szolgáltatások, befektetési és megbízási alapok vezetése és kezelése;betéti és hitel szolgáltatások, brókeri szolgáltatások, clearing és factoring szolgáltatások, tőkealapok területén végzett szolgáltatások, akreditívek, utazási csekkek kiszolgálása, bankszámlák vezetése, határidős megtakarítások és betétek fogadása, hitelek és kölcsönök nyújtása, valamint behajtása, tranzakciós elszámolások vezetése, hitelkártya és csekk műveletek végzése, elektronikus tranzakciók és átutalások végzése;belföldi és külföldi banki betétek fogadása és ügyintézése, kezesség és banki garanciák fogadása és nyújtása, devizaértékek forgalmazási műveletei, értékek, dokumentumok és értékpapírok megőrzésének fogadása, valamint értékmegőrző széfek biztosítása, banki konzorciumok szervezése és részvétel azokban, könyvelt forgalmak végzése, más bankok által adott megbízások teljesítése banki műveletek területén, megbízási tevékenységek végzése, fizetőkártyák kiadása és kiszolgálása, határidős pénzügyi megbízások elvégzése, biztosítási tevékenységek területén nyújtott tevékenységek, biztosítási közvetítések; ingó és ingatlanügyekben végzett értékbecslések, pénzügyi igazgatás, vállalkozások likviditásával kapcsolatos pénzügyi műveleti szolgáltatások, ingatlanforgalmazásokkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások végzése, ingatlan örökségek területén végzett szolgáltatások; jótékonysági célú gyűjtések, pénzügyi szponzorálás; a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása;befektetési alapok és nyugdíj alapok, társaságok vezetése Információs és újság ügynökségek szolgáltatásai, információ továbbító szolgáltatások, szöveges, képi, hang és vegyes információk továbbítása elektronikus formában, valamint összeköttetések biztosítása ilyen jellegű információk küldéséhez számítógép terminálokon keresztül, világhálózatokon keresztül, telefonok, távírókészülékek, telexek, fax-berendezések, rádió, televízió, valamint szatellit berendezések segítségével, összeköttetések biztosítása és szöveges, hang és képi információk továbbítása számítógép terminálok segítségével, valamint világhálózatokon keresztül, számítógépes világhálózatokhoz való hozzáférés biztosítása telekommunikáció segítségével, készülékek bérlése információk küldése céljából, elektronikus hirdetmények terjesztése, elektronikus posta és szolgáltatás és hozzáférés biztosítása, internetes transzmissziós szolgáltatások, internet portál szolgáltatások, on-line fórum szolgáltatások, kommunikációs és információs portálok szolgáltatásai;pénzügyi, gazdasági, tőkepiaci, adózási, jogi, valamint befektetőknek szóló kommenteket és tanácsokat tartalmazó információkkal rendelkező portálokhoz való hozzáférés, Forex piacon (valutapiac) végzett befektetésekhez való internetes platformokhoz való hozzáférés, adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten keresztül, internetes összeköttetések biztosítása lehetővé téve a kliensek interneten keresztül történő kiszolgálását, a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása; telekonferenciás szolgáltatások, faxok továbbítása, modemek bérlése, távközlési műszerek bérlése és üzenetküldés, telefonos összeköttetések biztosítása; adatok, valamint információk továbbítása és feladása számítógép hálózatokon és/vagy interneten keresztül Kiadói szolgáltatások, szövegek kiadása, árucikkek, könyvek, időszaki kiadványok, újságok,folyóiratok, multimédiás prezentációk, elektronikus on-line publikációk, hang, vizuális felvételek kiadása, video felvételek, elektronikus információ hordozók; filmgyártás, audio és/vagy video felvételek, valamint rádió és televíziós programok készítése; Oktatás, képzés, szórakoztatás; sport és kulturális tevékenység; oktató, sport, kulturális és szórakoztató versenyek és játékok megszervezése, sportversenyek szervezése; szerencsejátékok, fesztiválok, előadó műsorok szervezése; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, gyűlések, oktatás, kiállítások és vetélkedők szervezése és lebonyolítása; sport, oktatási-iskolai, valamint kulturális jellegű kiállítások szervezése; a fenti szolgáltatásokról információk nyújtása /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; tisztító, fényesítő és dörzsölő készítmények; szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok, hajvizek/- szeszek; fogkrémek. 6 - Közönséges fémek és ötvözeteik; fém építőanyagok; szállítható épületek (fémből készült ~); vasúti sínek fémanyagai; közönséges fémből készült, nem villamos kábelek és vezetékek; vas- és fémáru, kisméretű fémtárgyak; csövek, csővezetékek (fém-); széfek, páncélszekrények; más osztályokba nem sorolt közönséges fémáru; ércek Más osztályokba nem sorolt nemesfémek és ötvözeteik, nemesfémből készült vagy azzal bevont áruk; ékszerek, drágakövek; időméréssel kapcsolatos és időmérő eszközök Bőr és műbőr, valamint ezekből az anyagokból készült és máshová nem sorolt áruk; állatbőrök, irhák; utazóládák és utazótáskák; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok/korbácsok, lószerszám és nyergesáru Ruházat, lábbelik, fejfedők /6/21 LeenLife 21/177 7

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE A SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE ÉS AZ ÁFA 2012 Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold A szerkesztés lezárva: 2012. február 16. ISBN

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a kereskedelemről szóló 2005.

Részletesebben

Egyedi megjelölés, még sincs megkülönbözető képessége domain név, mint védjegybejelentés tárgya

Egyedi megjelölés, még sincs megkülönbözető képessége domain név, mint védjegybejelentés tárgya Egyedi megjelölés, még sincs megkülönbözető képessége domain név, mint védjegybejelentés tárgya Hivatali és bírósági gyakorlat generikus domain nevek védjegyeztetésével kapcsolatban MIE őszi konferencia

Részletesebben

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.

BEJELENTÉS a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend. Bk S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE

SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE Központi Statisztikai Hivatal SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE (SZJ 03) Második, javított kiadás Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2002 ISSN 0324-5985 ISSN 1219-2287 Összeállította: és szerkesztette

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján)

BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához (210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja alapján) Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. :56/568-455 Fax: 56/568-462; 3.000 Ft-os illetékbélyeg helye (Kitöltendő 2 példányban) BEJELENTÉS bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés Illetékbélyeg helye 3.000.- Ft Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés A Szigethalom,.... utca.. házszám,... helyrajzi szám alatti címre az alábbi adatokkal kérem a bejelentésem

Részletesebben

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés 2.200.- Ft. illeték HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J É N E K 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. Tel.: 52/384-103; fax.: 384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény

Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének Főszabály 37. meghatározása - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

Az ÁFA törvény változások 2015.

Az ÁFA törvény változások 2015. Az ÁFA törvény változások 2015. 2013. évi XXXIII. törvény 2014. évi LXXIV. törvény Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének

Részletesebben

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata

2011.03.23. Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium. A szervezet és környezetének kapcsolata A szervezet és környezetének kapcsolata Vállaltok Külső és belső kommunikációja (PR) szeminárium Emberi erőforrások szak 2010 2011 es tanév II. félév Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Szervezet

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:...

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez / engedélyezéséhez. 1.3. Neve:... Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel: (84) 504-100/114; Fax: (84) 504-130. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda 07:30-12:00 óra, 13:00-16:00 óra péntek: 07:30-12:00 óra A Űrlap kereskedelmi

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRÓL SZÓLÓ BEJELENTÉS I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai: 1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: 2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

2010-09-03-i változat

2010-09-03-i változat 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016310 Betakarítást követő növény termelése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt 016410 Vetési célú magfeldolgozás növény termelése 0112 Zöldség, dísznövény

Részletesebben

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer

Tájékoztató SAP Business One Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer Tájékoztató Integrált Vállalatirányítási Információs Rendszer. Átrium Park Irodaház Váci út 49. Budapest 1134 Telefon: +36 1 237 1730 www.hostlogic.hu Copyright 2012. Minden jog fenntartva. 1 Tájékoztató

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ 1. kiadás Budapest 2012 ÚTMUTATÓ A VENDÉGLÁTÁS ÉS ÉTKEZTETÉS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Ez az útmutató a MgSzH koordinációjával, a hazai,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

SALUX. D6 Jelentés a bemutatott és elemzett jó gyakorlati megoldásokról

SALUX. D6 Jelentés a bemutatott és elemzett jó gyakorlati megoldásokról SALUX Egy európai hálózat a feldolgozott élelmiszerek összetétele reformulálásának követésére; a jó gyakorlatok bemutatása és kicserélési lehetősége a KKV-k és a fogyasztók számára D6 Jelentés a bemutatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES 18 %-OS ADÓ- KULCS ALÁ TARTOZÓ TERMÉKEK TARIFÁLIS BE- SOROLÁSÁRÓL Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény módosította

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu

Községi Önkormányzat. 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Községi Önkormányzat 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: sajokaza@parisat.hu Tárgy: Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem (A kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben