Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző"

Átírás

1 Az előterjesztés 5 határozati javaslatot tartalmaz Iktatószám: 41- /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Átszervezés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Óvodáiban Az anyagot készítette: Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport Az anyagot látta: Korsós Ágnes jegyző Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

2 Ikt. szám: 41- /2007 Tárgy: Átszervezés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Óvodáiban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 568/2006. (11.16.) Kgy. számú határozatával elfogadta a város Közoktatási Koncepcióját, majd 631/2006. (12.13.) Kgy. számú határozatával a város Közoktatási Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Tervét. Mindkét alapdokumentumban célként fogalmazódott meg egy fenntartható, rugalmasan működő óvodai struktúra kialakítása. Ennek megvalósítása érdekében a tagóvodák az előterjesztés szerint telephelyként működnek tovább a következő tanévtől, így az intézmények működési területét a Közoktatási törvény értelmében nem tagintézményenként, hanem intézményi szinten kell meghatározni. Ez lehetővé teszi, hogy az óvoda körzetében lakó gyermekek száma között előforduló aránytalanságokat egyes városrészekben több, máshol jóval kevesebb óvodás korú gyermek lakik az óvodai felvételekről határozó óvodavezetők rugalmasan kezelhessék a zsúfoltság, illetve a kapacitás kihasználatlanságának elkerülése céljából. Több esetben egyes tagóvodák a jövőben más törzsóvodához kerülnek telephelyként, szintén a fentiek érdekében. Az átszervezés megvalósulását követően az alábbi rendszer alakul ki: A Hermann Alice Óvoda 2 csoportos Dózsa György utcai Tagóvodája az 1. számú határozati javaslatban foglaltak szerint megszűnik, a gyermekek a szülők választása szerint vagy a Malom utcai vagy a Pálffy utcai telephelyen folytatják óvodai életüket, de bármely más óvodát is megjelölhettek a szülők. Az új nevelési évtől a Hermann Alice Óvoda Pál utcai székhelyén kívül telephellyel a Malom utcán és a Pálffy utcán rendelkezne majd. (4. számú határozati javaslat) A Janikovszky Éva Óvoda jelenlegi 3 tagintézménye 2 telephelyre módosulna, az Észak utcai telephely, valamint a Szent István utcai telephely tartozna szervezetileg a székhelyóvodához, utóbbiban a beiratkozás alapján plusz egy csoport indítása vált szükségessé. A Szabadság Téri Tagóvoda pedig telephelyként átkerül a Brunszvik Teréz Óvodához. (5. számú határozati javaslat) A Brunszvik Teréz Óvoda jelenlegi 2 tagintézménye is változik: az Oldalkosár Utcai Tagóvoda a jövőben telephelyként működik tovább, a Klauzál Utcai Tagóvoda átkerül az Exner Leó Óvodához telephelyként, a Brunszvik viszont átveszi a Szabadság Téri Tagóvodát, s az új nevelési évtől telephelyeként fogadja ott is a gyermekeket. (2. számú határozati javaslat)

3 Az Exner Leó Óvoda tagintézménye a Tornyai Utcai Tagóvoda telephellyé válik, és telephelyként átveszi a Brunszvik Teréz Óvodától a Klauzál Utcai Tagóvodát. Továbbá a június 7. napján tartandó Közgyűlés döntése alapján átveszi telephelyként a megszűnő Móra Ferenc Külterületi ÁMK óvodai intézményegységeit. Így az Exner Leó Óvoda az új nevelési évtől két belterületi és négy külterületi telephellyel rendelkezik majd (Szikáncs, Batida, Erzsébet, Kútvölgy).(3. számú határozati javaslat) A fent leírt elveknek megfelelően készültek el az intézmények alapító okiratai, melyekben a Közgyűlés által korábban elfogadott új felvételi körzethatárok átvezetésre kerültek. Az átszervezés kérdését valamennyi óvoda alkalmazotti közössége megtárgyalta. A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően megtörtént a tervezett intézkedéshez szükséges szakértői vélemény beszerzése: Összegzésében az OKÉV által kijelölt független szakértő megállapította, hogy az átszervezések, intézmény megszüntetések az intézkedések következtében nem jelentenek aránytalan terhet a gyermekek, tanulók számára, és lehetővé teszik a gyermekek, tanulók, szülők számára a szolgáltatások megfelelő színvonalon való biztosítását. Az átszervezés megvalósításához szükséges volt a Csongrád Megyei Önkormányzat szakvéleményének beszerzése is. A Csongrád Megyei Önkormányzat véleményében kijelentette, hogy az átszervezésre vonatkozó elképzelés a megyei fejlesztési tervben foglalt alapelveknek megfelel, összhangban van a megyei Feladat-ellátási, Intézményhálózatműködtetési és Fejlesztési Terv célkitűzéseivel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjék a határozati javaslatokat elfogadni. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester

4 1. számú határozati javaslat Tárgy: A Hermann Alice Óvoda Dózsa György utcai Tagóvodájának bezárása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 102. (2) bekezdés a) pontjában rögzített jogkörében eljárva megszünteti 2007 július 01-jei hatállyal a Hermann Alice Óvoda Dózsa György utcai Tagóvodáját. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri Dr. Lázár János polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. PH Jogi-Közgazdasági Iroda 5. Érintett intézmény 6. Irattár

5 2. számú határozati javaslat Tárgy: Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88 (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1982-ben létesített, ma Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Brunszvik Teréz Óvoda 2. Az intézmény típusa: 9 csoporttal működő óvoda 3. Az intézmény OM azonosítója: OM Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u Hódmezővásárhely, Szabadság tér Intézményegységgel nem rendelkezik. 7. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 8. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 9. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani 3 éves kortól 7 éves korig, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a törvény által meghatározott korig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését, a gyermeki személyiség fejlesztését, óvodai nevelését és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: óvodai nevelés, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ). Az óvoda feladata az Oldalkosár u. 4. szám alatti telephelyén biztosítani az ép intellektusú, sajátos nevelési igényű - testi, beszédfogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, gyermekek integrált óvodai nevelését (1993. évi LXXIX. Törvény (1) bekezdés 29/a. és 29/b. Szakfeladat száma: ) A gyermekek részére napközis ellátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ) is nyújt. Biztosítja az óvodai intézményi étkeztetést (Államháztartási szakfeladat elnevezése, száma: Óvodai intézményi közétkeztetés, , TEÁOR szám: 55.52, szakfeladat száma: ) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az óvoda a rendelkezésére álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőmunkát, illetve ha az nem vállalkozási jelleggel történik, hanem a szabad kapacitás kihasználása érdekében. (TEÁOR 70.20)

6 10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 239 fő. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 12. Az intézmény működési területe: A Brunszvik Teréz Óvoda körzeti óvodai nevelési feladatokat a vasút vonalától a Bajcsy- Zsilinszky utca, Vas utca, Mátyás utca, Búvár utca, Gomba utca, valamint a Simonyi utca és a Kutasi út vonalától délre eső területen, a Jókai utcának a Rárósi út és a Kutasi úttól délre eső részén, Rárósi út, Szabadság tér, Völgy utca, Kálvin tér, Andrássy utcától délre eső részén, Szőnyi utca, Kallós Ede utca, és a Bartók Béla utca által határolt területen, továbbá Kertváros városrészben állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében látja el. 13. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A Brunszvik Teréz Óvodának a feladatok ellátásához rendelkezésére áll: Az Oldalkosár u. 14. szám alatti székhelyén lévő az Önkormányzat tulajdonát képező 13415/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 3307 m alapterületű ingatlan a rajta található 691,96 m2 területű óvodai épülettel, a benne lévő 4 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. Az Oldalkosár u. 4. szám alatti telephelyen a feladatok ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, hrsz. alatt nyilvántartott 2360m alapterületű ingatlan a rajta található 423,08 m2 területű óvodai épülettel, a benne lévő 3 óvodai foglalkoztatóval, tornaszobával és kiszolgálóhelyiségekkel. A Szabadság tér 93. szám alatti telephelyen a feladatok ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, hrsz. alatt nyilvántartott négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 2 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 15. Az óvoda nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 16.Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 17. Az intézmény ÁFA alanyisága: alanyi mentes

7 18. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, a rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Az óvoda vezetője gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 19. Az óvoda alapító okirata július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 365/2006. (09.01.) Kgy. h. számon jóváhagyott alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester A határozatot kapja: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4. PH. Jogi- Közgazdasági Iroda 5. Érintett intézmény, valamint általa MÁK és APEH 6. Irattár

8 3. számú határozati javaslat Tárgy: Exner Leó Óvoda alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezetben) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1892-ben létesített, ma Exner Leó Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda 2. Típusa: 15 csoporttal működő óvoda 3. Az intézmény OM azonosítója: Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Nádor u Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u Hódmezővásárhely, Klauzál u Hódmezővásárhely - Batida, Iskola u Hódmezővásárhely - Erzsébettelek, Posta u Hódmezővásárhely - Kútvölgy, Dózsa György u Hódmezővásárhely - Szikáncs, Fő u Tagintézménnyel, intézményegységgel nem rendelkezik. 7. Intézményegységgel nem rendelkezik. 8. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 9. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 10. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani 3 éves kortól 7 éves korig, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a törvény által meghatározott korig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését, a gyermeki személyiség fejlesztését, óvodai nevelését és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: óvodai nevelés, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ). A gyermekek részére napközis ellátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Alapfokú oktatás, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ) is nyújt. Biztosítja az óvodai intézményi étkeztetést (Államháztartási szakfeladat elnevezése, száma: óvodai intézményi közétkeztetés, , TEÁOR szám: 55.51, szakfeladat száma: ) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az óvoda a rendelkezésére álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőmunkát, illetve ha az nem vállalkozási jelleggel történik, hanem a szabad kapacitás kihasználása érdekében. (TEÁOR 70.20)

9 9. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 340 fő. 10. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 11. Az intézmény működési területe: Az Exner Leó Óvoda a körzeti óvodai nevelési feladatokat az Orosházi úttól délre eső területen, a Simonyi utca, Gomba utca, valamint a Búvár utca, Mátyás utca, Vas utca és a Bajcsy-Zsilinszky utcának a Garzó Imre és a Vasút közötti szakaszának vonaláig terjedő területen, továbbá Újváros városrészben, a Szikáncson, Batidán, Erzsébettelken, Kútvölgyön és Gorzsán, illetőleg a környező tanyavilágban állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében látja el. 12. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 13. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az Exner Leó Óvodának rendelkezésére áll: a 6761 hrsz. alatt nyilvántartott Nádor u. 23. szám alatti székhelyen lévő - az Önkormányzat tulajdonát képező m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 532 m alapterületű óvodai épülettel, a benne lévő 4 foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A 8406 hrsz. alatt nyilvántartott Tornyai János utca 15. szám alatti telephelyen a feladatok ellátáshoz rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, 1609 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 365 m2 alapterületű óvodai épülettel, a benne lévő 4 foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel, A 9688 hrsz. alatt nyilvántartott Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33. szám alatti 1849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 366,44 m2 alapterületű óvodai épülettel, a benne lévő 3 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel a Hódmezővásárhely-Szikáncs Fő u. 16. alatti 7652 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található óvodaépülettel; a Hódmezővásárhely-Batida, hrsz. alatt nyilvántartott Iskola utca 2. szám alatti négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található iskolaépülettel, a benne lévő óvodai foglalkoztatóval; a Hódmezővásárhely-Erzsébettelek, 17001/1 hrsz. alatt nyilvántartott Posta utca 2. szám alatti épületben lévő óvodai foglalkoztató; a Hódmezővásárhely-Kútvölgy, hrsz. alatt nyilvántartott Dózsa György utca 9. szám alatti, 6316 négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található iskolaépülettel, a benne lévő tanteremmel és óvodai foglalkoztatóval.

10 A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 14. Az óvoda nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 15. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 16. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanyi mentes. 17. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, a rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Az óvoda vezetője gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 18. Az óvoda a Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ tagóvodáinak általános jogutódja. 19. Az óvoda alapító okirata július 01. napján lép hatályba, a módosítással az 514/2005. (09.08.) Kgy. h. számú alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ PH. Közgazdasági Iroda 5./ Érintett intézmény, valamint általa MÁK és APEH 6./ Irattár

11 4. számú határozati javaslat Tárgy: Hermann Alice Óvoda alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1931-ben létesített, ma Hermann Alice Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Hermann Alice Óvoda 2. Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény típusa: 11 csoporttal működő óvoda 4. Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Pál u Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Malom u Hódmezővásárhely, Pálffy u Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 7. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 8. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 9. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani 3 éves kortól 7 éves korig, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a törvény által meghatározott korig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését, a gyermeki személyiség fejlesztését, óvodai nevelését és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: óvodai nevelés, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat elnevezése és száma: óvodai nevelés). A gyermekek részére napközis ellátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: napköziotthoni és tanulószobai ellátás, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ) is nyújt. Biztosítja az óvodai intézményi étkeztetést (Államháztartási szakfeladat elnevezése, száma: óvodai intézményi közétkeztetés, , TEÁOR szám: 55.51, szakfeladat száma: ), Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az óvoda a rendelkezésére álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelőmunkát, illetve ha az nem vállalkozási jelleggel történik, hanem a szabad kapacitás kihasználása érdekében. (TEÁOR 70.20) 10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 265 fő. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

12 Az óvoda vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló LXV. Törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 12. Az intézmény működési területe: A Hermann Alice Óvoda körzeti óvodai nevelési feladatokat a Bartók Béla utca, Kallós Ede utca és a Szántó Kovács János utca vonalától nyugatra eső terület, Pál utca, a Kovács István utcától nyugatra eső rész, valamint Kishomokon állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében látja el. 13. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az óvoda az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Az óvoda pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a Hermann Alice Óvodának rendelkezésére áll : a 4169 hrsz. alatt nyilvántartott Pál u. 54. szám alatti székhelyen lévő az Önkormányzat tulajdonát képező 1217 m² alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 3 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A 2130 hrsz. alatt nyilvántartott Malom u. 25. szám alatti telephelyen a feladat ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, Malom u. 25. sz. alatti 2472 m² alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 4 óvodai foglalkoztatóval, tornateremmel és kiszolgálóhelyiségekkel. A 4782 hrsz. alatt nyilvántartott Pálffy u. 41. szám alatti telephelyen a feladatok ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, Pálffy u. 41. sz. alatti 1642 m² alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 3 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 15. Az óvoda nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 16. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 17. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanyi mentes 18. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, a rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Az óvoda vezetője gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat.

13 19. Az óvoda alapító okirata július 01. napján lép hatályba, a módosítással a 617/2005. (10.06.) Kgy. h. számú alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, június 07. Dr. Lázár János polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ PH. Közgazdasági Iroda 5./ Érintett intézmény, valamint általa MÁK és APEH 6./ Irattár

14 5. számú határozati javaslat Tárgy: Janikovszky Éva Óvoda alapító okiratának meghatározása (egységes szerkezet) HATÁROZATI JAVASLAT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az február 1-jén létesített, ma Janikovszky Éva Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Janikovszky Éva Óvoda 2. Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény típusa: 8 csoporttal működő óvoda 4. Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Magvető u Telephelyei: 6800 Hódmezővásárhely, Észak u Hódmezővásárhely, Szent I. u Intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik. 7. Az intézmény alapítója: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 8. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 9. Az intézmény alaptevékenysége: Az óvoda feladata biztosítani 3 éves kortól 7 éves korig, valamint a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a törvény által meghatározott korig a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését, a gyermeki személyiség fejlesztését, óvodai nevelését és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Alapfokú oktatás, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat elnevezése és száma: , óvodai nevelés). A gyermekek részére napközis ellátást (Államháztartási szakágazat elnevezése, száma: Alapfokú oktatás, , TEÁOR szám: 80.10, szakfeladat száma: ) is nyújt. Biztosítja az óvodai intézményi étkeztetést (Államháztartási szakfeladat elnevezése, száma: munkahelyi közétkeztetés, , TEÁOR szám: 55.52, szakfeladat száma: ) Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az óvoda a rendelkezésére álló helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb időtartamra bérletbe adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő munkát, illetve ha az nem vállalkozási jelleggel történik, hanem a szabad kapacitás kihasználása érdekében. (TEÁOR 70.20) 10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 211 fő. 11. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az óvoda vezetőjét a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 9. (4) és 12. (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) e) pontja alapján a Közgyűlés bízza meg nyilvános pályázat útján. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a Jegyző látja el, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 91. (4) d) pontja szerint. 12. Az intézmény működési területe:

15 A Janikovszky Éva Óvoda körzeti óvodai nevelési feladatokat az Orosházi út, a Kutasi úttól a temető felé eső terület, Jókai utca a Kovács István utcáig, Szabadság tér és a Völgy utcáig terjedő részen belüli utcák, Andrássy út, Szántó Kovács János utca, Hattyas utca, Kovács István utca, Nefelejcs utca által határolt területen állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek esetében látja el. 13. A vagyon feletti rendelkezési jog és a gazdálkodási jogosultság: Az óvoda az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, gazdálkodásának megszervezése tekintetében részben önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 14. A feladat ellátását szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához a Janikovszky Éva Óvodának rendelkezésére áll: a székhelyen lévő 10726/48 hrsz. alatt nyilvántartott Magvető u. 2. alatti az Önkormányzat tulajdonát képező négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található m beépített területű óvodai épülettel, a benne lévő 3 óvodai foglalkoztatóval, tornateremmel és kiszolgálóhelyiségekkel. Az Észak utca 96. szám alatti telephelyen a feladat ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, 3593 hrsz. alatt nyilvántartott Észak u. 96. sz. alatti négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 2 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A Szent István utca 63. szám alatti telephelyen a feladat ellátásához rendelkezésre áll az Önkormányzat tulajdonát képező, hrsz. alatt nyilvántartott Szent István u. 63. sz. alatti négyzetméter alapterületű ingatlan, a rajta található óvodai épülettel, a benne lévő 4 óvodai foglalkoztatóval és kiszolgálóhelyiségekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 15. Az óvoda nem jogosult a rendelkezésére álló vagyont elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 16. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 17. Az intézmény ÁFA alanyiságának ténye: alanyi mentes 18. Az óvoda a közoktatási törvényben foglaltak alapján önálló jogi személy, a rábízott vagyonnal, költségvetésével önállóan gazdálkodik. Az óvoda vezetője gyakorolja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a munkáltatói jogokat. 19. Az óvoda alapító okirata július 01. napján lép hatályba, a módosítással a 108/2006. (02.21.) Kgy. h. számú alapító okirat hatályát veszti. Hódmezővásárhely, június 07. A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ PH. Oktatási, Ifjúsági és Sport Csoport 4./ PH. Jogi- Közgazdasági Iroda 5./ Érintett intézmény, valamint általa MÁK és APEH 6./ Irattár Dr. Lázár János polgármester

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

13/2013. ( ) Kgy.h.

13/2013. ( ) Kgy.h. 13/2013. (02. 01.) Kgy.h. Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Exner Leó Óvoda létrehozásáról valamint az alapító okirat elfogadásáról HATÁROZAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása. Az anyagot látta: Előadók: I/D kötet 1. oldal Iktatószám: 21-7897-2./2011 ( 12 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-7897./2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása Az anyagot készítette: Az anyagot látta: Előadók:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. június 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Önkormányzati óvodák megszüntető alapító okiratának jóváhagyása... 2

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására

Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. október 22-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Gémesi György

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io<vf Oktatási és Közművelődési Főosztálv f t == + -^3 >

Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io<vf Oktatási és Közművelődési Főosztálv f t == + -^3 > Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármesteri Hivatal ÁOl^h $ IJH / io

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása a hatályos törvények rendelkezései szerint. Az anyagot készítette: Jogi Csoport

Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása a hatályos törvények rendelkezései szerint. Az anyagot készítette: Jogi Csoport Iktatószám: 21-26832/2010. Az előterjesztés 15db. határozati javaslatot tartalmaz. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirat módosítása

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./E kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./E kötet I/E kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./E kötet A lakbérek megállapításáról szóló 6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17.

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. ÉS MAGTÁR U. 17. Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szerv Neve: APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, VÖRÖSMARTY U. 8. Feladat ellátási helyei: TAKTAHARKÁNY,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Nagy csoport. Vegyes csoport Észak Utcai Tagóvoda Szent István Utcai Tagóvoda

MELLÉKLETEK. Nagy csoport. Vegyes csoport Észak Utcai Tagóvoda Szent István Utcai Tagóvoda Commitment Pedagógiai Intézet 4028 Debrecen Zákány utca 5. Telefon: 52/418-784 www.commitment.hu email: info@commitment.hu MELLÉKLETEK Intézmény Kis csoport Középső csoport Nagy csoport Vegyes csoport

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt)

A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1./ Intézmény megnevezése: Zalakomári Napközi Otthonos Óvoda 2.1 Intézmény székhelye, címe: 8751 Zalakomár, Tavasz út 17. 2.a/ Tagintézmény megnevezése:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 349/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bervavölgyi Óvoda Megszüntető Okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben