Környezetvédelmi analitika II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi analitika II."

Átírás

1 Környezetvédelmi analitika II. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK tavasz Tantárgy felelős: Horváth Viola Óra vázlat Téma 1: Téma 2: Téma 3: Téma 4: Bevezetés, a tantárgy programja és előadói Levegőszennyezés vizsgálatok Előadó: Kőmíves József 8 óra Víz- és talaj-szennyezések, hulladékok szerves és szervetlen anion szennyezőinek vizsgálata Előadó: Balla József 10 óra Az ökoszisztémát, az egészséget károsító elemek analízise levegő, víz, talaj, hulladék és biológiai mintákból. Előadó: Bezur László 6 óra Tanszéki honlapon: Kari honlapon:

2 Környezetvédelmi analitika BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK Tantárgy felelős: Horváth Viola tavasz Tanszéki honlapon: Kari honlapon:

3 A KÖRNYEZETVÉDELEM FELOSZTÁSA A környezetvédelem felosztása LEVEGŐ emisszió levegőminőség VÍZ felszíni víz talajvíz szennyvíz termelési HULLADÉK kommunális FÖLD ásvány vagyon termőföld talaj veszélyes TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET TÁJ KITERJEDÉS *Helyi 0-20 km *Regionális km *Kontinentális *Globális

4 Környezetvédelmi analitika Levegőszennyezés vizsgálatok BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK Kőmíves József egyetemi docens Tel.: Budapest, tavasz

5 A levegőtisztaság-védelem területei EMISSZIÓ: helyhez kötött mozgó források TRANSZMISSZIÓ pontforrások diffúz források kémények kürtők természetes eredetű vonal forrás épület forrás felületi források IMMISSZIÓ: környezeti levegő szennyezettség MUNKAHELYI LÉGTEREK BELTÉRI LÉGTEREK emberi eredetű mg/m 3 NO 2 Formaldehid Benzol Emisszió ( ) 20 5 Munkahelyi 9 8 órás 0,6 3 Környezeti 0, órás 0,012 0,01 Beltéri 0,02 24 órás 0,05 As low as possible

6 Az atmoszféra összetétele

7 Fontosabb légszennyező anyagok Szén-dioxid Kén-dioxid Nitrogén-oxidok Szén-monoxid Szálló por Toxikus fémek Szerves anyagok VOC: oldószerek, BTEX, metán Volatile Organic Compounds Formaldehid, PAH-ok, dioxinok HCl / HF Ammónia Ózon

8 Mértékegységek Térfogat koncentráció (v/v) tf% mólarány ppm (v/v) part per million 1 tf% = ppm (v/v) parciális nyomás Nem függ a nyomástól és a hőmérséklettől! Mixing ratio Tömeg koncentráció (m/v) mg/m 3 mg/nm 3 (101,3 kpa, 273 K) Emisszió: Fajlagos emisszió: Ülepedés: kg/h kg/m 2, kg/db, stb. g/m 2 x 30 nap

9 Átszámítások ppm (v/v) átszámítása (Part Per Million) M g / mol 22,41 m 3 mg / Nm ppm 3 CO: 1,25 NOX, mint NO2: 2,05 SO2: 2,86 20 C: 24,09 m 3 Átszámítás fizikai normál állapotra p T p * V T * V ,3[ kpa]* V 273,15[ K]

10 Határértékek csoportosítása Levegőterheltségi szint, µg/m 3 Egészségügyi (órás, 24 órás, éves) Kiemelt jelentőségű anyagok (benzol) Tervezési irányérték (kb. 170, ebből 130 VOC) Ökológiai Füst-köd riadó intézkedési: tájékoztatási és riasztási küszöbértékek Kibocsátási általános, mg/nm 3 Technológiai eljárás specifikus 4/2011. VM: 56 db elj. spec. (VOC rendelet) Egyedi (pl. szagkoncentráció) Össztömegű Munkahelyi: ÁK / CK / MK Nemzeti Jogszabálytár portal/kereses/jogszabalykereso.html

11 Általános technológiai kibocsátási határértékek-1. Veszélyességi fokozattól függően: Koncentráció: mg/m 3, száraz, fizikai normál körülmények (p=101,3 kpa, T=273,15 K) mellett

12 Általános technológiai kibocsátási határértékek-2. 4/2011. VM rendelet, 6. melléklet Osztály 2.4. Szerves anyagok Légszennyező anyag tömegárama Kibocsátási határérték A 0,1 kg/h 20 mg/m 3 B 2 kg/h 100 mg/m 3 C 3 kg/h 150 mg/m Egyes rákkeltő légszennyező anyagok Példa etilén-oxid, formaldehid, tetraklór-etilén benzinek ásványolajból metanol, trimetil-amin aceton, etanol, IPA, etil-acetát, paraffin CH-ek, petróleum, toluol, xilolok, trimetil-benzolok A 0,5 g/h 0,1 mg/m 3 (3,4-benz(a)pirén), Cd B 5 g/h 1 mg/m 3 As, Cr, Ni C 10 g/h 5 mg/m 3 benzol, 1,3-butadién, triklór-etilén, vinil-klorid

13 Meghatározott oxigén-tartalomra történő átszámítás Földgáz 97 % CH 4 1,1 % C 2 H 6 0,3 % C 3 H 8 0,1 % C 4 H 10 0,1 % CO 2 0,5 % N 2 (H 2 O) Égéslevegő 20,9 % O 2 78,1 % N 2 0,9 % Ar (1 % H 2 O) Gázégő Sztöchiometrikus 0 % O 2 3 % O 2 11,9 % CO 2 10,2 % CO 2 87,1 % N 2 1,0 % Ar (24,4 % H 2 O) (21,0 % H 2 O) szárazra Légfelesleg tényező 3% O 2 esetén: [CO 2 ] sztöch. 11,9 = [CO 10,2 = 1,16 2 ] valós Gáztüzelés 3 % Olajtüzelés 3 % Széntüzelés 6/7 % Gázturbina 15 % Gázmotor 5 % Hulladékégetés 11 % Tégla- és cserépgyártás 17 % Cementgyártás 10 % Porcelángyártás 18 % Aszfaltkeverés 17 % Egyéb tüzeléses és termikus tech. 5 % a levegőből tényleges oxigénelvonás történik C átszámított = C valós * 21-O vonatk. 21-O valós [tf %] [tf %]

14 Levegőterheltségi szint munkahelyi légterek mg/m 3 Levegőterheltségi szint egészségügyi határértékei órás 24 órás éves Munkahelyi levegőben SO2 0,25 0,125 0,05 ÁK=CK=5 CO ÁK=33; CK=132 NO2 0,1 0,085 0,04 NO2 ÁK=CK=9 NOX 0,2 0,150 0,07 NO ÁK=30 Szálló por PM10 TSPM - 0,05 0,04 0,2 0,1 0,05 Total= 10 Resp.= 6 Benzol - 0,01 0,005 MK=3 Hg és vegyületei - - 0,001 ÁK=0,08;CK=0,32 Dioxinok, furánok Etanol tervezési irányérték 5,0 5,0 - ÁK=1900;CK=7600

15 Mintavételi-mérési lehetőségek 1. Extrakciós technika Direkt kijelzésű analizátorok 2. In-situ módszerek Minták laboratóriumi mérése Diffúziós mintavétel Színreagens csövek Extrakciós technika: mintavétel a pontforrás véggázából (részgázáram leszívatása), környezeti vagy munkahelyi levegőből. Mintavevő pumpát igényel. Hígításos mintavétel lehetősége. In-situ módszerek: nincs mintavétel, magában a vizsgálandó közegben mérek. Nyitott sugárutas módszerek (Open-path)

16 Direkt kijelzésű mérési módszerek 1. Spektroszkópia: NDIR / GFC AS: CO, SO 2, CO 2, NO, N 2 O, CH 4 FTIR AS: akár 40 molekula egy készülékkel NIR TDL AS: Tunable Diode Laser VIS-UV DOAS: Differential Optical Adsz. Sp. UV abszorpció: NO, NO 2, O 3 UV fluoreszcencia: SO 2 Kemilumineszcencia: NO, O 3 Fényszórásos módszerek 2. Láng- és fotoionizáció (FID, PID) 3. Elektroanalitika (O 2, gázérzékelők) 4. Paramágnesesség (O 2 ) 5. Radioanalitika (β-sugaras környezeti pormérő) 6. Triboelektromosság (pormérés) 7. TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance, környezeti pormérés)

17 Kiemelt jelentőségű légszennyezők Referencia módszerek

18 Spekroszkópiai módszerek Az elektromágneses sugárzás főbb spektrális tartományai és az átmenetek típusai Ábra forrása: Környezetmérnöki Tudástár 5. kötet: Környezeti analitika Szerkesztő: Dr. Pokol György Abszorpciós módszerek (fény elnyelése) Emissziós módszerek (fény kibocsátása) Fényszórásos módszerek Fluoreszcens módszerek

19 Molekulák abszorpcióját, sugárzásmentes relaxációját és fluoreszcenciáját kísérő energiaváltozások

20 ND-IR analizátor

21 UV abszorpciós ózon analizátor elvi felépítése Jellemző molekulák elnyelése az UV tartományban

22 Fotoelektron sokszorozó detektor PMT: Photomultiplier Tube Pl. egy 9 dinódás sokszorozóban egyetlen beeső foton mintegy db elektron kilépését idézheti elő.

23 UV fluoreszcens SO 2 analizátor UV UV nm nm SO 2 SO 2 * SO 2 Zavar: Fluoreszcens sugárzást el tudja nyelni (vízgőz, CH-ek) Maguk is fluoreszcenciára képesek (m-xilol, naftalin)

24 Horiba UV fluoreszcens SO 2 analizátor 1. Az SO 2 abszorpciós spektruma 2. Az SO 2 fluoreszcens spektruma 3. A cink UV-lámpa utáni optikai szűrő áteresztése (maximum 215 nm-nél) 4. Vörös színszűrő áteresztése a PMT detektor előtt. 5. A fotodióda referencia detektor karakterisztikája. 6. A PMT minta detektor karakterisztikája JICA: Sajó-völgy project (Közben: Chinoin, Opel Szentgothárd, utak)

25 Direkt kijelzésű mérési módszerek 1. Spektroszkópia: NDIR / GFC AS: CO, SO 2, CO 2, NO, N 2 O, CH 4 FTIR AS: akár 40 molekula egy készülékkel (jövőre) NIR TDL AS: Tunable Diode Laser (jövőre) VIS-UV DOAS: Diff. Optical Adsz. Sp. (jövőre) UV abszorpció: NO, NO 2, O 3 UV fluoreszcencia: SO 2 Kemilumineszcencia: NO, O 3 Fényszórásos módszerek 2. Láng- és fotoionizáció (FID, PID) 3. Elektroanalitika (O 2, gázérzékelők: jövőre) 4. Paramágnesesség (O 2 ) 5. Radioanalitika (β-sugaras környezeti pormérő) 6. Triboelektromosság (pormérés, jövőre) 7. TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance, környezeti pormérés. jöv.)

26 Kemilumineszcenciás NO X analizátor NO + O 3 NO 2 *+O 2 h : a nm-es tartományban emittált fény NO + O 3 NO 2 +O nm-es maximummal. NO 2 * NO 2 +h M: egy harmadik ütköző partner, amely átveszi az energiát, de nem vesz részt a reakcióban. NO 2 * + M NO 2 + M A 4. reakció valószínűsége vákuum reakció kamra alkalmazásával Az NO molekulák megközelítően csökkenthető, 10 %-a reagál ami növeli a módszer érzékenységét. az ózonnal gerjesztett állapotú NO 2 keletkezésével. A 4. reakció valószínűsége vákuum reakció kamra alkalmazásával csökkenthető, ami növeli a módszer érzékenységét. Ózon előállítás: nagyfeszültségű térben (ozonizátor) levegőből vagy tiszta oxigénből. Konverter: NO 2 NO Katalizátor: rozsdamentes acél, 800 o C molibdén, 315 o C Detektor: PMT fotodióda A fenti reakció alapján az ózon is mérhető, de jobb és sokkal olcsóbb reakciópartner az ózon számára az etilén: O 3 + C 2 H 4 O 2 + H 2 C CH * 2 O H 2 C CH * 2 H 2 C CH 2 + h ( nm) O O

27 A nitrogén különböző oxidációs fokú jellemző vegyületei Elem Oxid (Oxid) Elem Hőmérséklet

28 Paramágneses oxigén mérés

29 Paramágneses oxigén mérés

30 FID és PID érzékelők THC THC TOC TVOC Fotoionizációs detektor 10,6 ev NO RF 8 NO 2 RF 10 S-vegyületek Hlg-vegyületek Lángionizációs detektor

31 Kémények mérési lehetőségei Membrán pumpa Hordozható szonda fűtött porleválasztóval

32 Gázelőkészítés folyamatos méréshez: extrakciós, száraz PROBLÉMA MEGOLDÁS Gáz hőmérséklete Korrózió, mérendő komponens megkötődése Gáz portartalma Gáz víztartalma Fűtött mintavevő szonda Szerkezeti anyagok megfelelő megválasztása Többlépcsős porszűrés Szárítás: - kondenzáció hűtéssel - permeáció - (adszopció) Zavaró komponensek Szelektív leválasztás (szelektív szűrés az analizátorban)

33 Emissziós füstgáz mérés mintavétei-mérési elrendezése Opel Vivaro mérőkocsi, 2016 Fűtött minta vezetékek

34 Mercedes Vito mérőkocsi, 2006

35

36 Toyota busz belső berendezése

37 Horiba PG-250 hordozható füstgázanalizátor Telepítés különböző helyszíneken

38 ISD-Power (EMA-Power) Dunaújváros

39 BERT Kelenföld

40 Csepel II. Erőmű

41 Mátrai Erőmű Heller-Forgó hűtőtorony Hűtőtorony, középen a kéntelenítő kéményével Hűtőtorony belső része

42 Kaszkád impaktor a Mátrai Erőműben

43 Porcelángyártás 4 3

44 Porcelángyártás

45 Porcelángyártás

46 Porcelángyártás

47 Porcelángyártás

48 Swiss Krono, Vásárosnamény

49 Swiss Krono, Vásárosnamény

50 Kőzetgyapot gyártás, Rockwool: Tapolca

51 Kőzetgyapot gyártás, RockWool: Tapolca TVOC BAT: 30 Határértékek CO NO X SO 2 Por Fenol FA NH 3 Eljárás spec. (19.), 8 % O BAT: 10 BAT: 5 BAT: 60 Általános Konc., mg/nm (2D) (3C) 20 (3A) 500 (2D) Küszöbérték, kg/h 5,0 (0,5) 3,0 0,1 5,0

52 Elektroanalitikai módszerek Lambda Az szonda amperometriás elven működő elektrokémiai cellákat nap alkalmazzák a munkahelyi légtér és kisebb kazánok ellenőrzésére szolg elektrokémiai cellában az anódon általában a mérendő komponens oxi Amperometriás A leggyakrabban elven alkalmazott működő gázérzékelők elektroanalitikai (szenzorok) módszereket a. táb katódon pedig az oxigén molekula átalakulása vizzé vagy hidroxil-io Ezek közül a SO 2 konduktometriás mérése a legrégebb óta adódóan a jelenlévő hasonló elektródpotenciálu anyagok egymás megh méréstechnika mind az emissziós, mind az immissziós területen. A mé SO 2 a vizes konduktometriás készülékek jóval hidrogén-peroxid mérése olcsóbbak, mint pl. az IR monitorok, de nem e oldattal: 241. Old. tájékoztató mérésekre alkalmasak. 2 A H2 legismertebb O2 SO2 2H2 culometriás O H2SO4 elven 2H2O működő 2H3O készülék SO4 a Philips cég imm Hasonló A gyakorlatilag elven teljesen működő disszociált készülékeket kénsav alkalmaztak okozta vezetőképesség az NSZK-ban válto SO 2 szennyezettséget mérik. coulometriás A rendszeres mérése mérő karbantartás állomásokon. mellett A készülékben igen megbízható a SO 2 -ot készüléke jóddal ox alkalmazták a németországi 2 SO monitoring hálózatban, majd egy ré 2 I2 2H2O SO 4 4H 2I fluoreszcens berendezésekkel cserélték le. Majd Majd a jodid-iont a jodid-iont egy polarizálható egy polarizálható Pt indikátor Pt indikátor elektródon elektródon visszaalakították visszaalak jóddá, és mérték közben a közben átfolyó áramot az az indikátor elektród elektród és egy referencia és egy elektród referencia között. elektród

53 Lambda szonda A -szondában 400 C fölötti hőmérsékleten oxigén-ionok diffundálnak a ZrO 2 kerámia rácshibáin át. A ZrO 2 kerámiát gyakran Yttrium-oxiddal adalékolják. A ZrO 2 membrán két oldalán lévő oxigén parciális nyomásokra érvényes a Nernst egyenlet: U R T po ( levegő) 2 ln n F P O 2 A ZrO 2 detektorokat gyakran alkalmazzák füstgázok oxigén koncentrációjának mérésére. Ekkor a detektort állandó hőmérsékletre fűtik. A gépjárművek kipufogógázaiba közvetlenül helyezik el a szondát. Itt tulajdonképpen nem az O 2 koncentráció pontos mérése a feladat, hanem a levegő/üzemanyag arány szabályozása. Amennyiben a kipufogógázok észrevehető mennyiségű CO-ot és CH-eket tartalmaznak, oxigén felesleg esetén a szonda Pt elektródja által katalizált égés jön létre. Az oxigén feleslegre a füstgázban szükség van a katalitikus konverter megfelelő működéséhez. A -szonda nevét innen kapta, mivel feladata akkora légfelesleg beszabályozása, amekkora az el nem égett komponensek teljes oxidációjához szükséges.

54 Amperometriás elektrokémiai érzékelők

55 Amperometriás elektrokémiai érzékelők

56 Szakaszos átszívásos mintavételek Adszorpció Kémiai reagenssel impregnált hordozó (adszorbens vagy szűrőlap) Elnyeletés (abszorpció) Porszűrés Több fázisú mintavétel

57 Példák adszorpciós mintavételre VEGYÜLET ADSZORBENS LEOLDÁS ANALÍZIS Alifás és aromás CH-ek Halogénezett CH-ek Észterek, ketonok, stb. Aktívszén CS 2 GC-FID GC-MS Butánok Molekulaszita (pl. Anarsorb CMS) CS 2 GC MeOH, EtOH, IPA, Aceton, MEK Anasorb 747 CS 2 + DMF GC Fenolok, krezolok XAD-7 MeOH HPLC-UV GC-MS Ciklohexanon, Naftalin Chromosorb-106 CS 2 GC

58 Mintavétel kémiai reagenssel impregnált hordozóra VEGYÜLET REAGENS/HORDOZÓ LEOLDÁS ANALÍZIS Aldehidek 2,4-DNPH / Szilikagél Acetonitril HPLC-UV Alifás aminok NBD-Cl / XAD-7 7-kloro-4-nitrobenzo- -2-oxo-1,3-diazol THF HPLC-FLR HPLC-VIS Etilénoxid HBr / Aktívszén DMF GC-MS (2-bróm-etanol) Diizocianátok PP / Üvegszálas szűrő 1-(2-piridil)-piperazin Acetonitril + 10 % DMS HPLC-UV HPLC-FLR Ózon NO 2 - / Üvegszálas szűrő Ionmentes víz IC

59 Példák elnyeletéses mintavételre VEGYÜLET ELNYELETŐ OLDAT ANALÍZIS HCl, HF Ionmentes víz IC NaOH Ionmentes víz Sav-bázis titrálás Ammónia 0,05 M kénsav VIS (indofenolkék) HCN 0,5 M NaOH VIS SO 2, SO 3 0,3 % H 2 O 2 IC Cl 2 2 % KI Redox. titr. Na-tioszulfáttal NO 2 TEA IC

60 Formaldehid mérése levegőből erős sav katalizátor Karbonil csoport 2,4-dinitro-fenil-hidrazin DNPH Stabil színes hidrazon származék R1, R2: -alkil vagy aromás csoport = keton (aceton, MEK) -egyik vagy mindkettő H = aldehid Mintavétel: EMI, Mh., Imm. átszívásos és diffúziós egyaránt Labor analízis: HPLC, UV det. (opt. 365 nm) leoldás: acetonitril pl. oktadekaszilán kolonna, 1:3 víz:metanol mozgó fázis formalin: fertőtlenítés, tartósítás műgyanták, habok textil, bőr és szőrme kezelése kozmetikumok bútoripar, gyógyszeripar közlekedés dohányzás

61 MSZ EN 1911: A HCl meghatározásának kézi módszere MÓDSZER ZAVARÓ HATÁS KIKÜSZÖBÖLÉS A. Argentometriás titrálás, potenciometriás végpontjelzés (Ag ionszelektív elektród) [1 mg/nm 3-5 g/nm 3 ] Br -, I - S 2-, SO 3 2- CN - SCN - Titrálás több lépcsőben + 30 %-os H 2 O 2 + formaldehid + H 2 O 2 + NH 3 + melegítés ph = 10 oldatban B. Spektrofotometria Hg-tiocianáttal (460 nm) [ 0,1 mg/nm 3-5 g/nm 3 ] Br -, I -, CN - oxidáló anyagok: pl NO 2, H 2 O 2, Cl 2 HgCl 2 -al komplexképző vegyületek Más módszer alkalmazása C. Ionkromatográfia [0,1 mg/nm 3-5 g/nm 3 ] CO 3-2 (H 2 O az alapvonalat torzíthatja) Kolonna, eluálószer megválasztása (Eluálószer a mintába)

Környezetvédelmi analitika II.

Környezetvédelmi analitika II. Környezetvédelmi analitika II. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK 2017. tavasz Tantárgy felelős: Horváth Viola Óra vázlat Téma 1: Téma 2: Téma 3: Téma

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-0972/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki

Részletesebben

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése

A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése A VOC kibocsátás szabályozásának áttekintése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS S ANALITIKAI KÉMIA K TANSZÉK Dr. Kőmíves József egyetemi docens Devecser Eszter okl. biomérnök

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1626/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. KÖRNYEZET- ÉS MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1201/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ENCOTECH Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Laboratóriuma (1089 Budapest, Bláthy

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1423/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Plánum'97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Laboratóriuma

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1201/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ENCOTECH Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Laboratóriuma (1089 Budapest, Bláthy

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1238/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Államvasutak Zrt., EBK Osztály, Környezetvédelmi Mûszaki Szolgáltató Központ (1087 Budapest, Salgótarjáni

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1003/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe II.

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (6500 Baja,

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK Budapesti Reáltanoda Fontos! Sok reakcióegyenlet több témakörhöz is hozzátartozik. Szögletes zárójel jelzi a reakciót, ami más témakörnél található meg. Alkánok, cikloalkánok

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus Drog és toxikológiai A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék Kezelés Fizikai, fizikai-kémiai Biológiai Kémiai Szennyezők típusai Módszerek Előnyök

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1003/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek

Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek Szabványos és nem szabványos on-line analitikai i imódszerek Dr. Zsilák Zoltán Fl Felszíni íivíz Talajvíz Ivóvíz, ivóvíz-technológia Technológiai víz (lágyított és kezelt víz) Szennyvíz (ipari iés kommunális)

Részletesebben

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS S ANALITIKAI KÉMIA K TANSZÉK Devecser Eszter okl. biomérnök Kmecz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1205/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BLAUTECH HUMÁN- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT. MÉRÉSI IRODA (8200 Veszprém,

Részletesebben

A kibocsátások mérésével és ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok

A kibocsátások mérésével és ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok A kibocsátások mérésével és ellenőrzésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok 2016. december 7. dr. Csókási Pál ENCOTECH Kft. Jogszabályi háttér 6/2011. (I.14.) VM rendelet 4. fejezet követelmények:

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Általános Kémia, 2008 tavasz

Általános Kémia, 2008 tavasz 9 Elektrokémia 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-1 Elektródpotenciálok mérése 9-2 Standard elektródpotenciálok 9-3 E cell, ΔG, és K eq 9-4 E cell koncentráció függése 9-5 Elemek: áramtermelés kémiai reakciókkal

Részletesebben

Levegıvizsgálati módszerek. Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia

Levegıvizsgálati módszerek. Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia Levegıvizsgálati módszerek Jánosik Eszter BME VBK Környezetmérnök MSc I. félév Környezeti mikrobiológia és biotechnológia Légszennyezı anyagok I. Üvegházhatású gázok (légköri koncentráció): szén-dioxid

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004.

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2004. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden megítélt

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1003/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay utca 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

Környezetvédelmi eljárások és berendezések

Környezetvédelmi eljárások és berendezések Környezetvédelmi eljárások és berendezések Levegőtisztaság-védelem Hulladékégetők füstgáztisztítása dr. Örvös Mária Levegő összetétele Levegőt szennyező anyagok Kb. 1500 fajta Levegőt szennyező források

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13.

Légszennyezés. Légkör kialakulása. Őslégkör. Csekély gravitáció. Gázok elszöktek Föld légkör nélkül maradt 2014.11.13. BME -Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Légszennyezés VÁROSI KÖRNYEZETVÉDELEM 2012 Horváth Adrienn Légkör kialakulása Őslégkör Hidrogén + Hélium Csekély gravitáció Gázok elszöktek Föld légkör nélkül

Részletesebben

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2. 6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen

Részletesebben

Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás

Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás Molekulák alakja és polaritása, a molekulák között működő legerősebb kölcsönhatás I. Egyatomos molekulák He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn - a molekula alakja: pontszerű - a kovalens kötés polaritása: NINCS kötés

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A légkör keletkezése A Föld keletkezésekor:

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Melléklet: HATÁROZAT I.

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra!

Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) , , K/2. Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! Szervetlen kémia I. kollokvium, (DEMO) 16. 05. 17., 00-12 00, K/2 Írják fel a nevüket, a Neptun kódjukat és a dátumot minden lapra! TESZT KÉRDÉSEK Kérdésenként 60 s áll rendelkezésre a válaszadásra. Csak

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2.

7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei Témakörök: 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. 7. évfolyam kémia osztályozó- és pótvizsga követelményei 1. Anyagok tulajdonságai és változásai (fizikai és kémiai változás) 2. Hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, halmazállapot-változások 3. A levegő,

Részletesebben

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Atom- és molekula-spektroszkópiás módszerek Módszer Elv Vizsgált anyag típusa Atom abszorpciós spektrofotometria (AAS) A szervetlen Lángfotometria

Részletesebben

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során

Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése során Eötvös Loránd Tudományegyetem Analitikai Kémiai Tanszék Adszorbeálható szerves halogén vegyületek koncentráció változásának vizsgálata kommunális szennyvizek eltérő módszerekkel történő fertőtlenítése

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita Egyetemi Docens okl.gm. Ph.D. hallgató BUDAPESTI MŰSZAKI M ÉS S GAZDASÁGTUDOM GTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK Témakörök

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) A légkör keletkezése Környezetvédelem (KM002_1) 3a. Antropogén légszennyezés, levegőtisztaság-védelem 2015/2016-os tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1070/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi laboratóriumi

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Mûszaki, Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (6500 Baja, Szent László

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal I. FELADATSOR 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA II. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató A következő kérdésekre az egyetlen helyes

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

KS-502-VS ELŐNYPONTOK KS-502-VS MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ NAGY HATÓTÁVOLSÁGÚ LEVEGŐ, GÁZMINTAVEVŐ GÁZMOSÓEDÉNYEKEN ÉS / VAGY SZORPCIÓS, VOC ÉS / VAGY PUF CSÖVEKEN TÖRTÉNŐ MINTAGÁZ ÁTSZÍVÁSRA Kalibrált mikró venturi térfogatáram-mérő.

Részletesebben

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária

Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:

Részletesebben

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati Aer medicinalis Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1238 AER MEDICINALIS Levegő, gyógyászati DEFINÍCIÓ Nyomás alatt lévő környezeti levegő. Tartalom: 20,4 21,4 %V/V oxigén (O 2 ). SAJÁTSÁGOK Küllem: színtelen

Részletesebben

Minőségi kémiai analízis

Minőségi kémiai analízis Minőségi kémiai analízis Szalai István ELTE Kémiai Intézet 2016 Szalai István (ELTE Kémiai Intézet) Minőségi kémiai analízis 2016 1 / 32 Lewis-Pearson elmélet Bázisok Kemény Lágy Határestek H 2 O, OH,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1633/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. Műszaki Igazgatóság Méréstechnikai Laboratórium

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2000 Megoldás 000. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 000 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A NITROGÉN ÉS SZERVES VEGYÜLETEI s s p 3 molekulák között gyenge kölcsönhatás van, ezért alacsony olvadás- és

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 12 pont. 3. feladat Összesen: 14 pont. 4. feladat Összesen: 15 pont 1. feladat Összesen: 8 pont Az autók légzsákját ütközéskor a nátrium-azid bomlásakor keletkező nitrogéngáz tölti fel. A folyamat a következő reakcióegyenlet szerint játszódik le: 2 NaN 3(s) 2 Na (s) +

Részletesebben

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése Instacioner kazán füstgáz mérése A légszennyezés jelentős részét teszik ki a háztartási tüzelőberendezések. A gázüzemű kombi kazán elsősorban CO, CO 2, NO x és C x H y szennyezőanyagokat bocsát ki a légtérbe.

Részletesebben

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy.

Kémiai reakciók. Közös elektronpár létrehozása. Általános és szervetlen kémia 10. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 10. hét Elızı héten elsajátítottuk, hogy a kémiai reakciókat hogyan lehet csoportosítani milyen kinetikai összefüggések érvényesek Mai témakörök a közös elektronpár létrehozásával

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22.

A XVII. VegyÉSZtorna II. fordulójának feladatai, október 22. Az eredményeket 2014. november 17-ig kérjük e-mailben (kkfv@chem.u-szeged.hu). A később elküldött megoldásokat nem fogadhatjuk el. A verseny részletes szabályai, a számításokhoz alkalmazandó állandók és

Részletesebben

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése

A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése A levegőtisztaság-védelem aktuális kérdései, a levegőterheltségiszint vizsgálata, a zavaró környezeti szaghatás értékelése Pusztai Krisztina, Dr. Béres András KVI Plusz Kft A KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRÉS ÉS

Részletesebben

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata. 2013. március 22. Előadó: Engel György

Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata. 2013. március 22. Előadó: Engel György Nagy teljesítményű tüzelőberendezések emisszió vizsgálata 2013. március 22. Előadó: Engel György Program A Testo cég bemutatása Méréstechnikai ismeretek A Testo füstgázelemzők evolúciója Füstgázelemző

Részletesebben

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek Hő felszabadítás katalitikus izzótéren, (ULE) ultra alacsony káros anyag kibocsátáson és alacsony széndioxid kibocsátással. XIV. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIÁT

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Környezetvédelemben felhasznált elektroanalitikai módszerek csoportosítása Potenciometria (ph, Li +, F - ) Voltametria (oldott oxigén) Coulometria

Részletesebben