MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament Véleménytervezet Iratxe García Pérez (PE571.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament Véleménytervezet Iratxe García Pérez (PE571."

Átírás

1 Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015/2097(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-35 Iratxe García Pérez (PE v01-00) Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról (2015/2097(INI)) AM\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /22 AM\ doc

3 1 Michaela Šojdrová A preambulumbekezdés A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75%-os célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben a nők munkaerőpiaci részvételének támogatását célzó elsősorban a családi és háztartási tevékenységek terén a férfiak és a nők közötti munkamegosztás kiegyenlítésére irányuló politikai intézkedéscsomagok általi lépések bevezetésében nem történik jelentős előrelépés; A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75%-os célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben nem történnek nagyléptékű intézkedések annak érdekében, hogy a nők és az anyák hatékonyan össze tudják egyeztetni a munkahelyi és magánéletbeli feladataikat, továbbá az anyasági vagy szülői szabadságot követően a munkahelyre való visszatérésük támogatásával növekedjen a nők munkaerő-piaci részvétele; 2 Monika Vana A preambulumbekezdés A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75%-os célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben a nők munkaerő-piaci részvételének támogatását célzó elsősorban a családi és háztartási tevékenységek terén a férfiak és a nők közötti munkamegosztás kiegyenlítésére irányuló politikai intézkedéscsomagok általi lépések bevezetésében nem történik (A magyar változatot nem érinti.) AM\ doc 3/22 PE v01-00

4 jelentős előrelépés; 3 Iratxe García Pérez A preambulumbekezdés A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75%-os célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben a nők munkaerő-piaci részvételének támogatását célzó elsősorban a családi és háztartási tevékenységek terén a férfiak és a nők közötti munkamegosztás kiegyenlítésére irányuló politikai intézkedéscsomagok általi lépések bevezetésében nem történik jelentős előrelépés; A. mivel az Európa 2020 stratégiában a foglalkoztatás tekintetében meghatározott 75%-os célráta a férfiak esetében már teljesült, a nők esetében azonban 2020-ig valószínűleg nem érhető el (jelenleg 63,5%), amennyiben nem vezetnek be széles körű intézkedéseket a nők munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében, elsősorban a háztartási tevékenységek, valamint a gyermekek és más eltartott személyek ellátása terén a férfiak és a nők közötti munkamegosztás kiegyenlítésére irányuló szakpolitikai intézkedéscsomagok formájában; Or. es 4 Michaela Šojdrová A a preambulumbekezdés (új) Aa. mivel az anyaság és az anyai gondoskodás nincs kellően elismerve és nincs a munkaerő-piaci részvétellel egyenrangú tevékenységként kezelve, és ez arra presszionálja a nőket, hogy a munkahelyi előmenetelt előnyben részesítsék az anyasággal szemben; PE v /22 AM\ doc

5 5 Viorica Dăncilă A a preambulumbekezdés (új) Aa. mivel a családpolitikáknak hozzá kell járulniuk a nemek közötti egyenlőség megvalósításához, és a családpolitikát a demográfiai változásoknak, a népesség elöregedése következményeinek, a generációs különbség felszámolásának, a munkaerőpiacon a női munkavállalás ösztönzésének, valamint a nők és férfiak között az eltartottgondozási feladatok megosztásának összefüggésében kell vizsgálni; Or. ro 6 Inês Cristina Zuber A a preambulumbekezdés (új) Aa. mivel az alacsony születési aránnyal rendelkező uniós országok némelyikében a nők és párok nem a saját akaratukból kényszerülnek lemondani a gyermekvállalásról, hanem azért, mert az élet- és munkakörülményeik azt ellehetetlenítő mértékben romlottak az ún. megszorító politikák közvetlen hatására, melyek következményeként megnőtt a munkanélküliség és a bizonytalan foglalkoztatás, megszűntek vagy érvényesíthetetlenné váltak az anyasággal és apasággal kapcsolatos munkahelyi AM\ doc 5/22 PE v01-00

6 jogok, nőtt az alapvető áruk és szolgáltatások ára, megszűntek vagy meggyengültek egyes közszolgáltatások, és nehezebbé vált a gyermekellátó intézmények szolgáltatásainak igénybevétele; Or. pt 7 Viorica Dăncilă A b preambulumbekezdés (új) Ab. mivel számos tagállamban nem hoztak kielégítő eredményt azok az intézkedések, melyek arra kívánták ösztönözni a férfiakat, hogy egyenlő mértékben vegyék ki a részüket a családi feladatokból; Or. ro 8 Monika Vana B preambulumbekezdés B. mivel a rendelkezésre álló adatok megerősítik, hogy a fizetés nélküli vagy alacsony fizetéssel járó, családi okokkal igazolható szabadságidőszakok alacsony igénybevételi arányt eredményeznek, és hogy az apák a szülői szabadságnak csupán kis részét veszik igénybe, amennyiben az családi okokkal igazolható, átruházható jogosultságnak minősül; mivel ugyanakkor az át nem ruházható B. mivel a rendelkezésre álló adatok megerősítik, hogy a fizetés nélküli vagy alacsony fizetéssel járó, családi okokkal igazolható szabadságolási formák alacsony igénybevételi arányt eredményeznek, és hogy az apák a szülői szabadságot igénylő szülőknek csak elenyésző kisebbségét teszik ki, amennyiben az családi okokkal igazolható, átruházható jogosultságnak minősül; mivel PE v /22 AM\ doc

7 szabadságidőszakokat mindkét szülő nagymértékben igénybe veszi, amennyiben azok a jövedelempótlás szintjének megfelelő vagy azt megközelítő juttatással járnak; ugyanakkor az át nem ruházható szabadságidőszakokat mindkét szülő nagymértékben igénybe veszi, amennyiben azok a jövedelempótlás szintjének megfelelő vagy azt megközelítő juttatással járnak; 9 Michaela Šojdrová B a preambulumbekezdés (új) Ba. mivel a cél a fizetések, jövedelmek és a nyugdíj terén a nemek között kialakult és továbbra is fennálló különbségek mérséklése, és ezáltal a pénzforrásokhoz való hozzáférés terén kialakult egyenlőtlenség csökkentése, ami egyúttal a nők időskori elszegényedésének kockázatát is csökkenti; 10 Iratxe García Pérez C preambulumbekezdés C. mivel az Eurostat 2010-re (a 28 tagú Unióra) vonatkozó adatai szerint a szülői szabadságot abban az évben igénybe vevő mintegy szülő közül volt nő, és csupán férfi; C. mivel az Eurostat 2010-re (a 28 tagú Unióra) vonatkozó adatai szerint a szülői szabadságot abban az évben igénybe vevő mintegy szülő közül volt nő, és csupán férfi; mivel a férfiak így csupán az ilyen szabadsággal élők 2,7%-át teszik ki; AM\ doc 7/22 PE v01-00

8 Or. es 11 Iratxe García Pérez C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel az anyasági, apasági vagy szülői szabadság férfiak és nők általi igénybevétele közötti mennyiségi különbség oly mértékű, hogy az nyilvánvalóvá teszi a nemi alapú hátrányos megkülönböztetés fennállását a gyermekgondozás és a nők munkaerőpiaci részvétele tekintetében; Or. es 12 Monika Vana C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel a megfelelő, egyéni jogosultság alapján járó és jövedelmet biztosító szülői szabadság elengedhetetlen az azonos nemű, gyermeket nevelő párok számára annak érdekében, hogy össze tudják egyeztetni a munkahelyi és magánéletüket; 13 Michaela Šojdrová PE v /22 AM\ doc

9 C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel a szociális partnerek közötti, a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartó keretmegállapodás a legmegfelelőbb mód a szülői szabadságra vonatkozó közös minimumkövetelmények elérésére, és minden további szabályozási törekvés e tekintetben a kívánttal ellentétes hatást válthat ki; 14 Inês Cristina Zuber C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel kulcsfontosságú, hogy a nők hozzáférjenek jogokat biztosító munkahelyekhez, és joguk legyen az anyasághoz anélkül, hogy ezért büntetnék őket, hiszen ez továbbra is a nőket érinti a legsúlyosabban, és őket éri legtöbbször hátrányos megkülönböztetés; mivel e diszkriminatív gyakorlatok magukban foglalják a munkaadó általi nyomásgyakorlást a nőkkel folytatott állásinterjúk során, amikor kérdések merülnek fel arra vonatkozóan, hogy vane gyermekük, és ha igen, milyen életkorúak, azzal a céllal, hogy befolyásolják a nők döntéseit, és a gyermektelen munkavállalókat részesítsék előnyben, akikkel szabadabban rendelkezhetnek, továbbá a női munkavállalókat érő, arra irányuló egyre fokozottabb gazdasági és munkával összefüggő nyomásgyakorlást, hogy ne vegyenek igénybe szülési szabadságot; AM\ doc 9/22 PE v01-00

10 Or. pt 15 Monika Vana C b preambulumbekezdés (új) Cb. mivel a szülői szabadság igénybevétele révén a munkahelyi és magánélet összeegyeztetéséhez fűződő jogukat gyakorló nők a munkahelyre való visszatérésükkor megbélyegzéssel szembesülnek, melynek következményeképp kedvezőtlenebb munkafeltételeket és létbizonytalanságot eredményező munkaszerződéseket kínálnak nekik; 16 Inês Cristina Zuber C b preambulumbekezdés (új) Cb. mivel számos munkanélküli vagy bizonytalan foglalkozásban lévő munkavállaló nem jogosult szülői szabadságra; Or. pt 17 Iratxe García Pérez 1 bekezdés PE v /22 AM\ doc

11 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében; 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban többek között a gyermekek és más eltartottak gondozásában való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében, és e kudarc következményeként sérülnek a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatban rögzített uniós elvek és értékek; Or. es 18 Michaela Šojdrová 1 bekezdés 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében; 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv csak korlátozott mértékben érte el a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban való részvételére vonatkozó céljait; 19 Viorica Dăncilă AM\ doc 11/22 PE v01-00

12 1 bekezdés 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében; 1. kéri a szociális partnereket, hogy a végrehajtási jelentés tervezete alapján ismerjék el, hogy a szülői szabadságról szóló uniós irányelv kudarcot vallott a munka és a családi élet közötti egyensúlyra, a nők munkaerő-piaci részvételére, a demográfiai kihívásokra és a férfiak családi feladatokban való részvételére vonatkozó célok elérése tekintetében, következésképp úgy véli, hogy hatékonyabb intézkedésekre van szükség a családi feladatok férfiak és nők közötti kiegyensúlyozottabb megosztásának ösztönzése érdekében; Or. ro 20 Michaela Šojdrová 2 bekezdés 2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek a szülői szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; 2. további egyeztetésre szólít fel az irányelvvel kapcsolatban a közelmúltban elfogadott Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti egyenlőségért ( ) című bizottsági munkadokumentummal összefüggésben, ideértve olyan intézkedésekre vonatkozó javaslatok előterjesztését, amelyek a szülői szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása érdekében; PE v /22 AM\ doc

13 21 Inês Cristina Zuber 2 bekezdés 2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek a szülői szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; 2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek garantálják a szülői szabadság alatt járó illetményeknek a referenciabér 100%-a alapján történő megállapítását, a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; Or. pt 22 Monika Vana 2 bekezdés 2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek a szülői szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; 2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek aktiválniuk kellene a felülvizsgálati záradékot; kéri az irányelv felülvizsgálatát, ideértve olyan intézkedések elfogadását, amelyek a szülői szabadságot igénybe vevő szülők kieső jövedelméért megfelelő és ösztönzőkön alapuló pénzügyi kárpótlást vezetnek be a családok szociális és gazdasági jólétének biztosítása, valamint a szülői szabadság apák általi igénybevételének elősegítése érdekében; hangsúlyozza, hogy az irányelv bárminemű felülvizsgálatakor holisztikus megközelítést kell alkalmazni, amely AM\ doc 13/22 PE v01-00

14 magában foglalja az anyasági, apasági és szülői szabadságot egyaránt; 23 Iratxe García Pérez 2 a bekezdés (új) 2a. sürgeti a Bizottságot, hogy fontolja meg az anyasági, apasági és szülői szabadságokra vonatkozó rendelkezések egyetlen irányelvbe való belefoglalását, mivel e szabadságtípusok azonos indokokra vezethetők vissza, nevezetesen egy gyermek születésére vagy örökbefogadására, és az ezzel összefüggésben a szülőkre háruló azon kötelezettségre, hogy megfelelő módon gondozzák gyermekeiket; Or. es 24 Michaela Šojdrová 3 bekezdés 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot oly módon kell kialakítani, hogy azok növeljék azok igénybevételének arányát, így végső soron a szülői létállapot felértékelődését és a szülők gazdasági és szociális jólétét eredményezzék; megállapítja, hogy a keretmegállapodásban előírt minimális 4 PE v /22 AM\ doc

15 eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; hónapos jogosultságot fenn kell tartani; 25 Inês Cristina Zuber 3 bekezdés 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; úgy véli, hogy a tagállamoknak a női szervezetekkel és a szakszervezetekkel folytatott konzultációk eredményével összhangban meg kell határozniuk azokat a módozatokat, melyek lehetővé teszik a szabadságok megosztását vagy egyidejű igénybevételét, oly módon, hogy e módozatok ne veszélyeztethessék a már meglévő szociális jogosultságokat; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; rámutat, hogy fontolóra kell venni egy AM\ doc 15/22 PE v01-00

16 minimális kötelező szabadságidőszak gyermekágyi időszakot követő kivételének előírását az anyák számára, a 92/85/EGK irányelv módosításáról szóló október 20-i európai parlamenti jogszabálytervezettel összhangban; Or. pt 26 Monika Vana 3 bekezdés 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; 3. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi és a magánélet összeegyeztethetőségét célzó politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható, és a kieső jövedelem ésszerű mértékű pótlását biztosító jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a nemek közötti bérszakadék megszüntetését és a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; 27 PE v /22 AM\ doc

17 Iratxe García Pérez 3 bekezdés 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; e tekintetben kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; 3. hangsúlyozza, hogy a családokkal kapcsolatos politikai eszközöket, például a szülői szabadságot személyre szóló, nem átruházható jogosultságokként kell kialakítani egyrészt a jóléti jogosultságokra vonatkozó elsődleges elv érvényesítése végett, amely szerint e jogosultságokat az összes többi munkával összefüggő jogosultsághoz, pl. az éves szabadsághoz, betegszabadsághoz vagy egyéb indokkal kivehető szabadsághoz, valamint a munkanélküli segélyhez hasonlóan egyéni alapon kell megítélni, másrészt hatékonyságuk és elsősorban férfiak általi igénybevételi arányuk növelése érdekében, ami végső soron a férfiak és nők munkaerő-piaci helyzetének kiegyensúlyozottabbá tételét eredményezi és csökkenti azokat a diszkriminatív hatásokat, amelyek a hosszabb ideig tartó munkaerő-piaci inaktivitás révén az anyasági és szülői szabadságot igénybe vevő nőket érik; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vezessék be a mindkét szülőnek egyformán járó, azonos időtartamú rendes szabadságot, mely jogosultság semmi esetre sem lehet átruházható, és nem vonhat maga után jövedelemcsökkenést; hangsúlyozza, hogy a szülői szabadság át nem ruházható részeit egyenletesen kell megosztani a két szülő között; kéri, hogy a minimális 4 hónapos jogosultságot 6 hónapra növeljék; Or. es 28 Iratxe García Pérez AM\ doc 17/22 PE v01-00

18 3 a bekezdés (új) 3a. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, hogy a jövőben lehetséges volna-e az anyasági, az apasági és a szülői szabadságok idejére járó illetmények azonos összegben való megállapítása, melynek alapját legalábbis kezdetben a 92/85/EGK irányelv anyasági szabadságra vonatkozó rendelkezései képeznék; Or. es 29 Viorica Dăncilă 4 bekezdés 4. rámutat, hogy az anyasági, apasági és szülői szabadságot magukban foglaló tagállami szabadságrendszerek nagyobb fokú következetessége és hozzáférhetősége fokozza az igénybevételi arányokat és a családok támogatását célzó politikai intézkedéscsomagok általános hatékonyságát. 4. rámutat, hogy az anyasági, apasági és szülői szabadságot magukban foglaló tagállami szabadságrendszerek nagyobb fokú következetessége és hozzáférhetősége fokozza az igénybevételi arányokat és a családok támogatását célzó politikai intézkedéscsomagok általános hatékonyságát; hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy a munkavállalók gyakorolhassák a szülői szabadsághoz való jogukat, a tagállamoknak és/vagy a szociális partnereknek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy védelmet biztosítsanak a munkavállalókkal szembeni kedvezőtlenebb bánásmód vagy a munkavállalók elbocsátása ellen, ha arra a szülői szabadság kérelmezése, illetve igénybevétele miatt kerül sor; PE v /22 AM\ doc

19 Or. ro 30 Iratxe García Pérez 4 a bekezdés (új) 4a. sajnálja, hogy a Tanács képtelennek bizonyult arra, hogy megállapodásra jusson az anyasági szabadságról szóló irányelv módosításáról szóló javaslattal kapcsolatban kialakult patthelyzet feloldásáról, és hogy öt évvel azután, hogy a Parlament jóváhagyta a javaslatot, a Bizottság úgy határozott, hogy visszavonja azt; sürgeti a Bizottságot, hogy mielőbb terjessze elő az Új kezdet a dolgozó családoknak a munka és a családi élet közötti egyensúly kihívásainak kezelésére című ütemtervét, amely a Bizottság szándéka szerint az anyasági szabadságról szóló irányelvre vonatkozó, fent említett módosító javaslat helyébe lépne, és egy sor jogalkotási és nem jogalkotási intézkedést fog tartalmazni, melyek a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtésére irányulnak; fenntartja, hogy ez olyan szakterület, amelyen a Bizottságnak jogalkotási javaslatokat kell benyújtania; Or. es 31 Monika Vana 4 a bekezdés (új) AM\ doc 19/22 PE v01-00

20 4a. hangsúlyozza a közszféra úttörő szerepet játszó munkaadóként betöltött szerepének jelentőségét, mivel a közszférában több férfi vesz ki szülői szabadságot, és az Unióban rendszerint nagyobb védelmet élveznek a munkavállalók a közszférában, mint a magánszférában; 32 Inês Cristina Zuber 4 a bekezdés (új) 4a. hangsúlyozza, hogy mindenki számára megkülönböztetés, valamint a dolgozó apák és anyák munkaszerződésének típusára való tekintet nélkül biztosítani kell a szülői szabadsághoz való jogot; Or. pt 33 Monika Vana 4 b bekezdés (új) 4b. kéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy javítsák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést a munka és a családi élet egyensúlyával kapcsolatba hozható hátrányos megkülönböztetés és jogtalan elbocsátás esetén, hatékony igazságszolgáltatási rendszer, valamint annak biztosításával, hogy az érintettek széles köre rendelkezzen a szükséges PE v /22 AM\ doc

21 információkkal az e téren őket megillető jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban; 34 Inês Cristina Zuber 4 b bekezdés (új) 4b. mivel másfajta szülői szabadságokat is garantálni kellene, és szükség lenne például az anyasági szabadság egy speciális formájának létrehozására a koraszülés esetében, mely az újszülött kórházi ellátásának teljes időtartamára szól, és amely a referenciabér 100%-ának megfelelő juttatást garantál, valamint a kórházi ellátást igénylő egészségi problémával születő gyermekek szülei által igényelhető szabadság létrehozására; Or. pt 35 Inês Cristina Zuber 4 c bekezdés (új) 4c. úgy véli, a tagállamoknak feltétlenül biztosítaniuk kell, hogy rendelkezzenek a szükséges felügyeleti erőforrásokkal annak ellenőrzésére, hogy a szülőket megillető jogokat védelmező jogszabályokat betartják-e; Or. pt AM\ doc 21/22 PE v01-00

22 PE v /22 AM\ doc

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Európai Parlament 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 17.11.2015 MUNKADOKUMENTUM a szegénységről: a nemek közötti egyenlőség szempontjai Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó: Maria Arena

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-62. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2210(INI) 29.1.2015. Véleménytervezet Daniela Aiuto (PE544.312v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 1-62. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2210(INI) 29.1.2015. Véleménytervezet Daniela Aiuto (PE544.312v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 29.1.2015 2014/2210(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-62 Daniela Aiuto (PE544.312v01-00) Családi vállalkozások Európában (2014/2210(INI)) AM\1047685.doc

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/2152(INI) 23.10.2013. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Külügyi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 23.10.2013 2013/2152(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Az emberi jogok helyzete

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2132(INI) Véleménytervezet Vicente Miguel Garcés Ramón. PE500. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 28.11.2012 2012/2132(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-21 Vicente Miguel Garcés Ramón (PE500.516v01-00) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014/2160(INI) 6.3.2015 JELENTÉSTERVEZET a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-22. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008. Véleménytervezet Den Dover (PE400. EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 2007/2206(INI) 4.3.2008 MÓDOSÍTÁS: 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) a nőkről és a tudományról (2007/2206(INI)) AM\712026.doc PE402.819v01-00

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 06.5.2011 2011/2049(INI) JELENTÉSTERVEZET az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó:

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2010.7.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/41/EU IRÁNYELVE (2010. július 7.) az önálló vállalkozói tevékenységet folytató

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit

A családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit A családi élet és a munka összeegyeztethetősége Budapest, 2012. szeptember 25. Dr. Czuglerné dr. Ivány Judit Fogalom Cél: családi élet és a munkavégzés összeegyeztethetősége Lényege: - Az egyén munkája

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519.

Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Halászati Bizottság Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 6.12.2013 2013/2150(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-34 Jelentéstervezet Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (PE519.712v01-00)

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010)

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 22.11.2010 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE(29/2010) Tárgy: A Holland Királyság Képviselőházának indoklással ellátott véleménye a harmadik országbeli állampolgárok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418.

EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁS: 1-12. Kulturális és Oktatási Bizottság 2008/2330(INI) 19.2.2009. Véleménytervezet Cornelis Visser (PE418. EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/2330(INI) 19.2.2009 MÓDOSÍTÁS: 1-12 Cornelis Visser (PE418.242v02-00) Megújított szociális menetrend (COM(2009)0412 2008/2330(INI)) AM\770151.doc

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 29.11.2013 2013/2147(INI) VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére Szaúd-Arábiáról, kapcsolatairól

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében

GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében GYES-menedzsment a munkáltatók és a munkavállalók szerepe a nők sikeres munkaerőpiaci visszatérésében Egyenlő Bánásmód Hatóság Tapasztalat átadó konferencia 2012.11.15. Misszió Jövőképünk egy olyan társadalom,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2007/2290(INI) 10.9.2008 VÉLEMÉNY Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a szociális biztonsági

Részletesebben

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő alkalmazása

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő alkalmazása 2010.2.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 46 E/95 56. hangsúlyozza, hogy szükséges a politikai pártok fejlesztése, a nemzetgyűlésen belül az adott témákra összpontosító bizottságok létrehozása, a

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Gazdasági és Monetáris Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 28.1.2010 2009/0009(CNS) MÓDOSÍTÁS: 10 19 Jelentéstervezet David Casa (PE430.975v01-00) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló nek a számlázás

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2018(INI)

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2018(INI) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2010/2018(INI) 2.6.2010 JELENTÉSTERVEZET a bizonytalan foglalkoztatási feltételek mellett dolgozó nőkről (2010/2018(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 4. (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az elnökség az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács Előző dok. sz.: 8610/15 SOC 284

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C

12606/16 eh/zv/zv/eh/ju 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 27. (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a szociális védelemmel foglalkozó bizottság az Állandó Képviselők

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 6.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Christian Monatte francia állampolgár által benyújtott 826/2001. számú petíció egy feltehetően nemi alapon

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2107(INI) 15.7.2015. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2015/2107(INI) 15.7.2015. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015/2107(INI) 15.7.2015 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére az Európai

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2040(BUD) Véleménytervezet Paul Rübig. PE v01-00

MÓDOSÍTÁS: 1-8. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2040(BUD) Véleménytervezet Paul Rübig. PE v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/2040(BUD) 9.9.2014 MÓDOSÍTÁS: 1-8 Paul Rübig (PE537.201v01-00) az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetéséről összes szakasz

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament Európai Parlament 204-209 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 3.7.206 MUNKADOKUMENTUM A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése,

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0130(COD) a Jogi Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0130(COD) a Jogi Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0130(COD) 10.11.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Jogi Bizottság részéről a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4.

Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka az ideális telephely? Investors Conference 2008. április 4. Távmunka Magyarországon Jogszabályi környezet adott Több pályázati lehetőség Sikeres projekt: örkényi távmunkaház Több szervezet is

Részletesebben

A TANÁCS 8/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 8/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN 2010.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 123 E/5 A TANÁCS 8/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az önálló vállalkozói tevékenységet folytató férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM

A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A SZEGÉNYSÉG, A TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI KÜZDELEM A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

BUDAPEST. 2006. január 30.

BUDAPEST. 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte BUDAPEST 2006. január 30. A jó gyakorlat megosztása Európa szerte Mike Buckley Stratégiai és kampány igazgató A Fogyatékosság és Rehabilitáció Királyi Egyesülete

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2205(INI) a nők szerepéről az idősödő társadalomban (2009/2205(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/2205(INI) a nők szerepéről az idősödő társadalomban (2009/2205(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2009/2205(INI) 1.6.2010 JELENTÉSTERVEZET a nők szerepéről az idősödő társadalomban (2009/2205(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 15.4.2015 2014/2236(INI) JELENTÉSTERVEZET a Szociális vállalkozásokról és szociális innovációról a munkanélküliség leküzdése során (2014/2236(INI))

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE. (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról HU AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2010. július 12.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény jövedelemkorlátozást bevezető módosításáról (CON/2010/56) Bevezetés és jogalap 2010. július 1-jén a magyar

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Fejlesztési Bizottság 2014/0059(COD) 7.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Fejlesztési Bizottság részéről a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére a konfliktusok által érintett és

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2046(INI) 4.5.2012. a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2012/2046(INI) 4.5.2012 JELENTÉSTERVEZET a nők munkakörülményeiről a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.11.2007 COM(2007) 686 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló európai keretmegállapodásról

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0139/1. Módosítás 5.3.2014 A7-0139/1 1 21 a bekezdés (új) 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges büntetıjogi vádakat, és nyújtsanak számára védelmet, és következésképpen akadályozzák

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0455(COD) 5.3.2012. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Jogi Bizottság részére

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/0455(COD) 5.3.2012. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről. a Jogi Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0455(COD) 5.3.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére az Európai Unió tisztviselőinek

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009 2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 24.1.2014 2013/2173(INI) VÉLEMÉNY a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére az Európai

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: Tisztelt Elnök Úr! Korrizs Lajo s országgy ű lési képviselő Országgy űlés Hivatal a ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ Irományszám : 44 t i,ldb l Érkezett: 2016 NOV 0 7a Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részére Kénvisel ői önálló indítvá n Határozati javaslat kezdeményezése

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben