A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA. dr. Halmos György Témavezető: Prof. Dr. Vizi E.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA. dr. Halmos György Témavezető: Prof. Dr. Vizi E."

Átírás

1 A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA dr. Halmos György Témavezető: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter Doktori értekezés tézisei Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Budapest Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 6/I. Idegtudományok VI. Alprogram: Neurofarmakológia

2 Irodalmi háttér A belső szőrsejtek a hallás valódi receptorsejtjei, mivel az afferens hallóideg %-a róluk vezetődik el, azonban fontos tudni, hogy ezek valójában passzív receptorsejtek, hiszen a finom hangolást (nagyfokú szenzitivitás és frekvencia specificitás) a külső szőrsejtek biztosítják elektromotilis tevékenységükkel. A belső szőrsejtekből felszabaduló ingerületátvivő anyag legnagyobb valószínűség szerint a glutamát, ami a központi idegrendszer általános excitatoros transzmittere. Az oliva superior mediális sejtcsoportjaiból eredő mediális olivocochlearis efferens rostok zömmel az ellenoldali belsőfülbe futnak, ahol szinapszist képeznek a külső szőrsejtekkel, és szabályozzák azok motilis tevékenységét. A mediális olivocochleáris rostok és a külső szőrsejtek között a fő ingerületátvivő az acetilkolin, de CGRP és GABA jelenlétét is kimutatták ebben a szinapszisban. A lateralis olivocochleáris rostok az azonos oldali oliva superior laterális magcsoportjaiból szállítanak információt a belsőfülbe, a belső szőrsejtek alatt az afferens idegrost dendritjein alkotnak szinapszist. A belső szőrsejt és az afferens idegrost közötti ingerületátvitel modulációját végzik ezek a rostok. Az itt felszabaduló transzmittereket immunhisztokémiai és folyadékszcintillációs módszerekkel azonosították, ezek az acetilkolin, a dopamin, a GABA, a szerotonin és különböző neuropeptidek (encephalinok, dinorphinok, CGRP). Laboratóriumunkban Gáborján és mtsai (1999) elsőként szolgáltattak neurokémiai bizonyítékot a dopamin felszabadulására izolált tengerimalac cochleából in vitro mikrotérfogatú perfúziós rendszerrel. A glutamát felszabadulása ischaemiás körülmények között a sejtek tartós depolarizációja következtében a megnövekedik. A belső szőrsejtekből felszabaduló extrém mértékű glutamát az afferens rostok dendritjein elhelyezkedő ionotróp glutamát receptorok aktivációja következtében nagy mennyiségű nátrium- és kalciumion belépéséhez vezet. Ez vízbeáramlást okoz, mely az afferens rostok duzzadásához vezet. A belépő kalciumionok proteázokat, lipázokat aktiválnak, illetve aktiválódik az NO szintetáz is, mely hosszú távon az afferens degenerációjához, pusztulásához vezet. A primer afferens rostok akusztikus trauma kiváltotta duzzadása, majd degenerációja és pusztulása ugyanennek a folyamatnak, azaz a glutamát excitotoxicitásnak a következménye. A két noxa, azaz az ischaemia és zajhatás, hasonló patomorfológiai következményének egyik oka a zaj hatására fellépő csökkent cochleáris véráramlás, és az endolympha oxigénszaturációjának romlása, másrészt a belső szőrsejtek kóros túlaktivációja. A cochlea szinapszisrendszere ACh DA GABA NP 5-HT D2 nachr Lateralis Olivocochlearis Efferens Belsõ szõrsejt NMDA Glu AMPA kainát I. típusú II. típusú Afferens Külsõ szõrsejt Glu 9nAChR machr Medialis Olivocochlearis Efferens ACh GABA NP Az aminoglikozid antibiotikumok gramnegatív baktériumok ellen hatékonyak.. Támadáspontjuk többes, egyrészt a fehérjeszintézist gátolják a bakteriális riboszómákhoz való kötődés révén, másrészt foszfolipidekhez is kötődnek, amivel membránkárosodást is létrehoznak, harmadrészt szabadgyökképzés révén a fehérje-, zsír- és DNSkatabolizmust is indukálnak. Ezek a folyamatok nem kizárólag

3 a baktériumokban, de a gazdaszervezetben is lejátszódhatnak. Bár ezeknek a gyógyszereknek az oto- és nefrotoxicitása jól ismert, a klinikai gyakorlat még a mai napig rákényszeríti az orvosokat az aminoglikozidok használatára súlyos gram-negatív fertőzésekben. Az ototoxikus antibiotikumok egy csoportja főleg vesztibulotoxikus, mint pl.: a streptomycin és a gentamicin, másik részük inkább cochleáris károsodást idéz elő, ilyenek az amikacin, a kanamycin és a neomycin. Ezeknek az antibiotikumoknak nagy dózisa a legtöbb emberben toxikus reakciókat vált ki, de egyes családokban már kis koncentrációk is halláskárosodást, süketséget okoznak. Az ototoxikus halláskárosodáshoz való genetikai fogékonyság intenzív kutatások tárgyát képezi, feltételezik egy öröklött mutáció szerepét A belső szőrsejtet ért akusztikus noxa, vagy ischaemia hatására abból extrém mértékű glutamát szabadul fel, ez a nervus cochlearis izgalma révén a ochleáris magvakba juttatja az ingerületet, ami átkapcsolódás után az oliva superior lateralis magvainak ingerületi állapotát okozza. Ezekből a magokból a lateralis olivocochleáris rostok a cochleába vezetik vissza az információt, mégpedig a belső szőrsejtek alatti afferensek dendritjeihez. Ezt a visszacsatoló kört nevezzük short-loop feed-back mechanizmusnak. A lateralis olivocochleáris rostoknak védő funkciót tulajdonítanak; zaj és ischemia esetén az extrém glutamát felszabadulás toxikus hatását posztszinaptikusan gátolja az afferens ideg dendritjén. A lateralis efferens elektromos stimulációja csökkentette az intenzív hanginger kiváltotta cochleáris potenciálokat. Kimutatták, hogy, intenzív akusztikus expozíció a cochlea potenciáljait jobban megváltoztatja, amennyiben az efferenseket gátolják. A lateralis efferensek transzmitterei közül kísérleteink során a dopaminra fókuszáltunk. A dopamin önmagában alkalmazva nem befolyásolja az afferens spontán aktivitását, ezzel szemben az NMDA- és AMPA-kiváltotta tüzelést dopamin és D1, illetve D2 dopamin-receptor agonisták dózis-függően gátolják. Egy D2/D3 agonista szer, a piribedil intracochleáris perfúziója során azt találták, hogy intenzív zajexpozíció alatt, illetve ischaemia előtt alkalmazva, hatására a cochleáris potenciálok kevésbé változtak meg. Ezzel morfológiailag egybevág, hogy a piribedil alkalmazása mellett az afferens dendritek károsodása elmaradt, ugyanakkor a szőrsejtek károsodása ugyanolyan mértékű volt. Ez a kísérletsorozat arra utal, hogy a dopamin közvetlenül az afferens rostokat védő funkciót lát el ischaemia, illetve zajkárosodás esetén. Célkitűzések: 1. Izolált tengerimalac cochleán végzett in vitro kísérleteinkkel bizonyítékokat akartuk szolgáltatni a preparátumunkból felszabadult dopamin neurális eredetéről. 2. Arra kerestük a választ, hogy gyógyszeresen modellezett zaj és ischaemia hatására valóban emelkedik-e a dopamin felszabadulása. 3. Meg akartuk tudni, hogy a cochleáris dopamin felszabadulásában az ionotróp glutamát receptorok szerepet játszanak-e. 4. Célunk volt egy új módszer beállítása, melynek segítségével izolált tengerimalac cochleából in vitro mikroperfúziós módszer segítségével párhuzamosan detektálhatóvá válik a dopamin és a glutamát felszabadulása. 5. Dopamin agonista és antagonista szerekkel végzett kísérleteink során arra kerestük a válasz, hogy a glutamát felszabadulására hatással van-e a dopamin. 6. Kísérleteinkkel az aminoglikozidok hatását vizsgáltuk a dopamin felszabadulására. Figyelembe véve, hogy a dopaminnak ischaemia és zaj esetén védő szerepet tulajdonítanak, az aminoglikozid antibiotikumok hatásmechanizmusában a dopamin-felszabadulás blokkolása új patofiziológiai utat jelenthet. 7. Jelenleg is folyó kísérleteinkkel a fenti folyamatok intracelluláris mechanizmusainak jobb megértését tűztük ki célul. Ennek érdekében egy olyan preparátum létrehozásándolgoztunk, mely elsőként lehetőséget teremt a halló érzékhám különböző sejtjeinek intracelluláris kalciumion koncentrációjának szimultán mérése. Mindezt olyan körülmények között kívántuk elérni, melyben a sejteket saját környezetükben vizsgálhatók, nem elveszítve a más sejtekkel fennálló kapcsolataikat.

4 Módszer Dopamin felszabadulásának mérése A tengeri malacok dekapitálását követően csontos bulla tympanit kiemeltük. Sztereómikroszkópos szemellenőrzés mellett a csiga csontos vázát körkörösen lepattintottuk, a stria vascularist lefejtettük, a modiolust a cochlea bázisánál eltörtük. Az így kapott preparátumot trícium izotóppal jelölt dopamint tartalmazó perilympha-szerű oldatba helyeztük. Egy órás inkubációt követően a cochlea-preparátumokat egyenként 100 M belső térfogatú plexiüveg kamrákba helyeztük. Ezt követően 0,3 ml/perc áramlási sebességgel a kamrákat perilymphaszerű oldattal áramoltattuk át. Egy órás előperfúziót követően a kifolyót 20 db 3 perces frakcióba gyűjtöttük. Az egyes frakciók rádióaktivitását meghatároztuk. Az elektromos téringerlést általában a 3. és 13. mintagyűjtési periódus alatt alkalmaztuk. Egyek kísérletekben kizárólag a 3. periódus alatt ingereltünk, míg bizonyos kísérletek során nem végeztünk elektromos ingerlést. A perfúziót követően a cochlea a preparátumok szöveti radioaktivitásként lemértünk. Az egyes frakciókra jutó dopamin-felszabadulást az egész szövet radioaktivitásának az adott frakcióra jutó aktivitásának arányaként határoztuk meg. Glutamát és dopamin felszabadulásának párhuzamos mérése A fenti preparálást és töltést követően, a preparátumunkat in vitro mikrotérfogatú perfúziós rendszerbe helyeztük, a kifolyót 8 db 3 perces frakcióba gyűjtöttük. A 0,9 ml-es mintákból 0,5 ml-t folyadék szcintillációs spektrometriás dopamin-meghatározásra, a fennmaradó 0,4 ml-t pedig magas nyomású folyadékkromatográfiás (HPLC) glutamát meghatározásra használtunk fel. Elektromos ingerlést a 3. frakció alatt alkalmaztunk olyan ingerlési paraméterekkel, melyek mellett mind a dopamin, mind a glutamát felszabadulását szignifikánsan megnő. Aminoglikozid antibiotikumok hatásának vizsgálata a dopamin felszabadulására Az aminoglikozid antibiotikumok hatásának vizsgálatakor a dopamin felszabadulásának mérését a fentiek szerint végeztük. A krónikus neomycin-kezelést 14 napig végeztük 50 mg/kg/die adaggal, majd a cochleájukat izoláltuk. Ezt követően in vitro mikrotérfogatú perfúziós módszer segítségével, a fentiek szerint vizsgáltuk a dopamin felszabadulását elektromos téringerlés hatására, neomycin különböző koncentrációjú oldatainak a jelenlétében. Intracelluláris Ca 2+ -koncentrációmérés intakt tengerimalac Corti-szerven A fenti preparálási procedúrát megváltoztattuk, úgy hogy a csiga csontos vázát nem teljesen pattintottuk le, hanem csak a csúcsi részről távolítottuk el a csontot. A stria vascularist nem fejtettük le, és a modiolust a cochlea bázisánál nem törtük el. Az érzékhám felületének óvatos scarificálásával távolítottuk el a Reissner membránt és a membrana tectoriát. A preparátumunkat 10 µm fura-2/am-mel töltöttük, majd perfundáló kamrában rögzítettük, melyet 2 ml/perc sebességgel áramoltattunk át perilympha-szerű oldattal. A preparátumot 40X vízimmerziós objektívvel vizsgáltuk. A preparátumot 340 és 380 nm-es ultraibolya (UV) fénnyel gerjesztettük, az emittált fényt ( = nm) egy hűtött CCD kamerával detektáltuk. Ingerléshez a perfundáló folyadékhoz adott 100 mm koncentrációjú kálium klorid oldatot használtunk. Eredmények Veratridinnel modellezett ischaemia hatására a dopamin felszabadulása megnő, mely egyben bizonyítja a dopamin neuronális eredetét Kísérleteinkben a 10 M veratridin koncentráció kisebb mértékben emelte meg a [ 3 H]dopamin nyugalmi felszabadulását, hatására azonban jelentősen növekedett az elektromos ingerlés

5 hatására létrejött kiáramlás. 30 M veratridin szignifikánsan hatott a dopamin bazális felszabadulására, és az elektromos stimulálás hatására a dopamin-kiáramlás ezt követően még tovább emelkedett, így az ingerlés hatására létrejött felszabadulás növekedés is szignifikáns volt. A nem-szelektív Na + -csatorna blokkoló tetrodotoxin (TTX) 1 M koncentrációban teljes mértékben antagonizálta a veratridin hatását. Glutamát receptor antagonisták hatástalanok a dopamin felszabadulására Glutamát receptor antagonisták hatását vizsgálva azt találtuk, hogy sem az NMDA-receptor antagonista dizocilpin (3 M), sem pedig a non-nmda-receptor antagonista GYKI (100 M) nem befolyásolta a veratridin-kiváltotta [ 3 H]dopamin-felszabadulást. További kísérleteink során azt találtuk, hogy a glutamát receptor antagonisták sem a bazális sem pedig a veratridin + elektromos ingerlés kiváltotta [ 3 H]dopamin-felszabadulást nem befolyásolták. A dopaminal együtt a glutamát felszabadulását is szignifikánsan megemeli az elektromos ingerlés Elektromos téringerlés hatására a mind a [ 3 H]dopamin, mind a glutamát felszabadulása szignifikánsan megemelkedett, majd stimulációt követően a bazális kiáramlás közel az alapértékre tért vissza mindkét transzmitter esetében. A TTX hatására a stimuláció-kiváltotta és a nyugalmi [ 3 H]dopamin-felszabadulás is szignifikánsan csökkent. A TTX blokkolta a stimuláció által okozott glutamát-felszabadulás növekedést, de a glutamát nyugalmi kiáramlására nem volt hatással. Dopamin receptor agonista és antagonista nem változtata meg a glutamát felszabadulását A D2 dopamin receptor agonista bromokriptin (20 µm) és a D2 antagonista szulpirid (100 µm) is az elektromos téringerlés hatására létrejött [ 3 H]dopamin-kiáramlást szignifikánsan megemelte. Ugyanezek a drogok hatástalanak voltak a glutamát bazális és stimuláció-kiváltotta felszabadulására. Neomycin hatására a dopamin ingerlés kiváltotta felszabadulása csökken A neomycin hatására az elektromos téringerlés kiváltotta [ 3 H]dopamin-felszabadulás koncentráció-függően csökkent. A gentamicin és a kanamycin egyik koncentrációban sem volt hatással a [ 3 H]dopamin felszabadulására. A krónikus neomycinnel kezelt állatok cochleáival végzett kísérletek során meglepő módon egyik koncentrációjú neomycin oldat sem okozott az előkezeletlen állatokéhoz hasonló hatást. KCl ingerlésre a belső szőrsejtek intracelluláris kalciumkoncentrációja megemelkedik A preparátumunkon DIC mikroszkópiával megvilágítva felkerestük a megfelelő látóteret, melyen felülnézetből azonosítottuk a támasztósejteket, a külső szőrsejtek három sorát, a külső és belső pillérsejtek által alkotott Corti alagutat, a belső szőrsejtsort. A megfelelő sejtek azonosítását követően ugyanazt a látóteret UV fénnyel világítottuk meg, és az emittált fényt detektáltuk. A belső szőrsejtsor fluoreszcenciája megfelelő volt, a pillérsejtek nem töltődtek, a külső szőrsejtek belső sora részben töltődött, míg a második és harmadik sor nem. A belső szőrsejtek kalciumion koncentrációját monitoroztuk 100 mm KCl oldat perfúziója közben. A KCl oldattal való ingerlés hatására a belső szőrsejtek nagy részében szignifikáns intracelluláris kalciumion koncentráció-változást tapasztaltunk. Összefoglalás A dopamin védő funkciója a belsőfülkárosodások ellen néhány éve ismert. A lateralis olivocochlearis efferensekből felszabadulva posztszinaptikusan gátolja a glutamát hatását, azaz zaj és ischaemia esetén az excitotoxicitás által okozott afferens rostok károsodása ellen nyújt védelmet. A veratridin a nátrium csatornák aktiválásával gyors intracelluláris nátriumion

6 koncentráció emelkedést, az ischaemiához igen hasonló intracelluláris állapotot hoz létre. Hatását kizárólag depolarizálható sejtmembránokon hozza létre, azaz csak neuronális sejteken hat. A veratridin alkalmazásával tehát bizonyítottuk, hogy olyan kísérleti körülmények között, melyek hasonlítanak az ischaemiához és a zajhatáshoz, emelkedik a neuronális dopamin felszabadulása a cochleában. Ezek a kísérletek, illetve az, hogy a veratridin hatása blokkolható volt tetrodotoxinnal azt bizonyítják, hogy kísérleti modellünkben a dopamin neuronális struktúrákból származott. Mivel más dopamint tartalmazó struktúra nem ismert a cochleában, feltételezhetjük, hogy a dopamin felszabadulás eredete a lateralis olivocochlearis efferensek axon-terminálisai voltak. A veratridinnel végzett kísérletek mindezeken túl azt is bizonyítják, hogy a dopamin felszabadulása fokozható exogén anyagokkal, és mivel a dopamin védő hatású, így ez terápiás lehetőségekhez juttathatnak bennünket a jövőben az idegi halláskárosodások terápiájában. Az ismert short-loop feed-back körön kívül elképzelhető egy, cochleán belüli fékező mechanizmus, melyben a nagy mennyiségben felszabadult glutamát közvetlenül a lateralis olivocochleáris efferensek terminálisain hatva serkentené a dopamin felaszabadulását. Mivel a glutamát receptor antagonisták hatástalannak bizonyultak a dopamin felszabadulására, így kísérleteink ennek a lokális mechanizmusnak a működését nem igazolták. A rendelkezésre álló korábbi anatómiai és élettani adatok alapján a belsőfülben a glutamát és dopamin közötti interakció nagyon valószínű. Ezért akartunk egy olyan módszert létrehozni, mellyel egyszerre mérhető e két transzmitter felszabadulása. A párhuzamos mérések előnye még az is, hogy az ingerlés hatására mindkét transzmitter felszabadulásának megemelkedése bizonyítja a stimulus hatékonyságát. Kísérleteink során elektromos ingerlés hatására szignifikáns kiáramlás-emelkedést észleltünk mindkét transzmitter részéről, melyet tetrodotoxin mindkét esetben gátolt, bizonyítva ezzel a glutamát és a dopamin neuronális eredetét új kísérleti rendszerünkben. A D2 dopamin receptor agonistával és antagonistával végzett kísérleteink során azt találtuk, hogy a dopamin, közismert posztszinaptikus gátló hatásán kívül nem volt hatással a glutamát felszabadulására. Bár korábbi kísérletek kizárták a D2 receptorok részvételét a dopamin felszabadulásának preszinaptikus szabályozásában, mi ezzel szemben mind a dopamin agonista, mind az antagonista hatására dopamin-szint emelkedést észleltünk a kifolyókban. Ennek hátterében állhat az, hogy a detektálható glutamát-felszabadulás érdekében jelentősen megemeltük az elektromos téringerlés paramétereit. Az agonista és antagonista egyforma hatása több módon magyarázható: (1) a lateralis olivocochlearis terminálisain a szulpirid a a preszinaptikus receptorok blokkolásával a lokális feed-back mechanizmust kikapcsolta; (2) a bromocriptin partialis agonistaként kisebb agonista aktivitást fejtett ki, mint az endogén ligand, azaz a dopamin, így a bromocriptin kompetícióba lépett a dopaminnal, és elfedte a ligandkötő helyeket; (3) az agonista magas koncentrációja deszenzitizálta a D2 receptorokat. Több mechanizmust feltételeznek az aminoglikozidok halláskárosító mechanizmusának hátterében. Ezek közül az egyik a külső szőrsejteken az L-típusú feszültségfüggő kalciumcsatornák blokkolása, másik a külső szőrsejtek másodlagos hírvivő rendszerének a gátolása. Továbbá kimutatták, hogy az aminoglikozidok a mediális olivocochleáris efferens terminálisainak preszinaptikus muszkarin receptoraihoz kötődnek, és ezeket gátolva kikapcsolják az acetilkolin negatív feed-back szabályozását, melynek eredményeként az acetilkolin felszabadulása jelentősen megnő. Végül a glutamáterg transzmisszó zavarát is kimutatták aminoglikozid antibiotikumok hatására, az afferens rostok dendritjén elhelyezkedő NMDA receptorok aktivációját figyelték meg, ami ion- és következményes vízbeáramlással az ischaemiás és zaj okozta afferensduzzadást és- degenerációt okoz. Kísérleteinknél abból a kísérleti megfigyelésből indultunk ki, hogy aminoglikozidokkal és intenzív hanggal kezelt állatoknál nagyobb küszöbemelkedést tapasztaltak, mint a külön-külön kezelés során. Mivel a dopaminnak védő funkciót a zaj elleni védelemben, így feltételezhetjük, hogy a fenti mechanizmusokon kívül az aminoglikozidok negatívan befolyásolják a cochleáris dopamin felszabadulását. Kísérleteink során azt találtuk, hogy a neomycin koncentráció-függő módon gátolta a dopaminnak ingerlés hatására történő felszabadulását. Ennek legvalószínűbb

7 hatásmódja a lateralis olivocochleáris efferens rostokon található feszültségfüggő kalciumcsatornák gátlása, melyek a laboratóriumunkban korábban végzett kísérletek alapján, legnagyobb valószínűséggel N-típusú csatornák. Az, hogy a neomycinnel hosszabb ideig kezelt állatok izolált cochleáival végzett kísérletek során az előzőekkel ellentétben a perfundáló oldatban alkalmazott neomycin egyik koncentrációban sem változtatta meg a dopamin felszabadulását, egy adaptív mechanizmust feltétélez. Az intracelluláris szabad kalciumszint a halló érzékhámban különös jelentőséggel bír, hiszen a hanginger elektromos jellé alakítása, illetve a külső szőrsejtek motilitása is transzdukciós mechanizmusok eredményei, melyek kalcium által szabályozottak. Az izolált sejtpreparátumok nagy előrelépést jelentettek a hanginger perifériás feldolgozásának jobb megértéséhez, azonban a fiziológiás viszonyoktól távol kerültek a sejtek izolálásával. Intakt Corti szerven végzett kísérletek során bebizonyosodott, hogy ugyanolyan a kísérleti körülmények között például a külső szőrsejtek nyugalmi potenciálja szignifikánsan eltér egymástól. Mindezek figyelembevételével egy olyan izolált intakt Corti szerv preparátumot hoztunk létre, melyen egyszerre és saját környezetükben vizsgálhatók a halló érzékhám idegi struktúrái. Ez eddig elvégzett kontroll kísérletek folytatásaként a közeljövőben eddigi eredményeink pontosabb megértése, a cochlea fiziológiás és patológiás folyamataink sejtszintű detektálása válik lehetővé egy olyan preparátumon, mely az eddig ismertekhez képest közelebb áll a fiziológiás viszonyokhoz. Köszönetnyilvánítás Elsősorban köszönetet szeretnék mondani témavezetőmnek, Vizi E. Szilveszter Profeszor Úrnak, akinek a segítsége, útmutatásai nélkül nem készülhetett volna el ez az értekezés. Szeretnék köszönetet mondani volt és jelenlegi főnökeimnek, Z. Szabó László Professzor Úrnak és Csokonai Vitéz Lajos Tanár Úrnak, akik kutatási tevékenységemet támogatták. Köszönet illeti minden kollégámat, akik a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának Fül-orr-gégeklinikáján Ph.D. napomon helyettem is dolgoztak a betegellátásban. Köszönet illeti Dr. Gáborján Anitát, aki a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben izolált tengerimalac cochleán az in vitro mikrotérfogatú perfúziós technikával való dopamin mérést beállította, és megtanította. Köszönetet szeretnék mondani Dr. Lendvai Balázsnak, Dr. Zelles Tibornak, Dr. Tóth Miklósnak, Baranyi Máriának kísérleteimhez nyújtott segítségükért. A Ph.D. tandíjamat az OMKER Rt. vállalta a teljes képzés ideje alatt, ezért a cégnek, és személy szerint Sztanoj Miklós Úrnak szeretnék köszönetet mondani. A kongresszusi részvételeimet részben a Solvay Pharma és az AstraZeneca cég szponzorálta, ezért nekik is szeretnék köszönetet mondani. Végül, de nem utolsó sorban köszönettel tartozom családomnak kutatómunkám és az értekezés megírása alatti megértésükért és támogatásukért.

8 A témában megjelent publikációk jegyzéke Közlemények: 1. Halmos, G., Gáborján, A., Répássy, G., Z. Szabó, L., Vizi, E.S., Veratridine-evoked release of dopamine in guinea pig isolated cochlea. Hear. Res. 144, Gáborján, A., Halmos, G., Répássy, G., E.S. Vizi, E.,S., A new aspect of aminoglycoside ototoxicity: Impairment of cochlear dopamine release. Neuroreport 12(15), Halmos G., Lendvai, B., Gáborján, A., Baranyi, M., Z. Szabó, L., Csokonai Vitéz, L., Simultaneous measurement of glutamate and dopamine release from isolated guinea pig cochlea. Neurochem. Int. 40(4) (közlésre elfogadva) Előadások 1. Halmos, G., Gáborján, A., Répássy, G., Z.Szabó, L., Vizi, E.S The effect of veratridine on the release of dopamine at the axon terminal of the lateral olivocochlear efferent fibres. Fund. Clin. Pharmacol. 13/Suppl.1., 343s. 2. Vizi, E.S., Gáborján, A., Répássy, G., Halmos, G., Z.Szabó, L., Neurotransmitters in the cochlea: Role of dopaminergic innervation. International Békésy Centenary Conference on Hearing and Related Sciences, 1999, Budapest. 3. Halmos, G., Gáborján, A., Z.Szabó, L., Vizi, E.S., Neurotranszmitter rendszerek kölcsönhatásai a zaj elleni védelemben. Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának XXXVI. Vándorgyûlése, Gyõr. 4. Gáborján, A., Halmos, Gy., Répássy, G., Vizi, E.S., Efferens moduláció a belsõfül mûködésében. Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának XXXVI. Vándorgyûlése, Gyõr. 5. Halmos, G., Gáborján, A., Z.Szabó, L., Vizi, E.S., 1999 Effect of ototoxic drugs on cochlear neurotransmission and outer hair cell function. 31 st Annual Scientific Symposium of the HMAA, 1999, Sarasota, Florida. 6. Halmos, G., Gáborján, A., Baranyi, M., Halmos, P., Z. Szabó, L., Vizi, E.S., Simultaneous measurement of glutamate and dopamine release from isolated guinea pig cochlea. Laryngo-Rhino-Otologie 79/Suppl. 1., S Halmos, G., Gáborján, A., Baranyi, M., Z. Szabó, L., Vizi, E.S., Glutamát és dopamin felszabadulásának szimultán mérése izolált tengerimalac cochleából. Magyar Fül-orrgégeorvosok Nemzeti Kongresszusa, Hévíz. 8. Halmos, G., Zelles, T., Lendvai, B., Csokonai Vitéz, L., Vizi, E.S., Szőrsejtek intracelluláris Ca 2+ -koncentrációjának vizsgálata intakt tengerimalac Corti-szerven. Magyar Fülorr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának XXXVII. Vándorgyûlése, Pécs.

GABAerg mechanizmusok szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában

GABAerg mechanizmusok szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában GABAerg mechanizmusok szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában Doktori tézisek Dr. Doleviczényi Zoltán Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA

A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A COCHLEA DOPAMINERG ÉS GLUTAMÁTERG NEUROTRANSZMISSZIÓJÁNAK VIZSGÁLATA Doktori (Ph.D.) Értekezés dr. Halmos György Témavezető: Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD

Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor. László Tamás MD Tamás László: Fülben végbemenő folyamatok nagy hangosságú zajok, zenei események tartós behatásakor László Tamás MD A hang, intenzitásától függően előidézhet Adaptációt, élettani jelenség a 70dB és annál

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

GABAerg mechanizmus szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában

GABAerg mechanizmus szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában GABAerg mechanizmus szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában Doktori értekezés Dr. Doleviczényi Zoltán Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Lendvai

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

Parakrin szabályozású védekező mechanizmusok vizsgálata a Corti szervben. Dr. Horváth Tamás

Parakrin szabályozású védekező mechanizmusok vizsgálata a Corti szervben. Dr. Horváth Tamás Parakrin szabályozású védekező mechanizmusok vizsgálata a Corti szervben Doktori tézis Dr. Horváth Tamás Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Zelles Tibor

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására

Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Gyermekek követéses objektív hallásvizsgálati eredményei zenei gyerekműsorok hatásának bemutatására Dr. Gáborján Anita Semmelweis Egyetem, Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika 2015. április

Részletesebben

Szinaptikus folyamatok

Szinaptikus folyamatok Szinaptikus folyamatok Jelátvitel az idegrendszerben Elektromos szinapszisok Kémiai szinapszisok Neurotranszmitterek és receptoraik Szinaptikus integráció Szinaptikus plaszticitás Kettős információátvitel

Részletesebben

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János A sejtek közöti kommunikáció formái BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János 2010. 03.19. I. Kommunikáció, avagy a sejtek informálják egymást Kémiai jelátvitel formái Az üzenetek kémiai úton történő

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Az újszülöttek hallásszűréséről /Alapkutatástól a napi gyakorlatig/

Az újszülöttek hallásszűréséről /Alapkutatástól a napi gyakorlatig/ Az újszülöttek hallásszűréséről /Alapkutatástól a napi gyakorlatig/ Dr. Subicz Imre; Dr. Borkó Rezső Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház Fül-orr-gégészeti és Szájsebészeti Osztály, Audiológia

Részletesebben

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák

Részletesebben

A somatomotoros rendszer

A somatomotoros rendszer A somatomotoros rendszer Motoneuron 1 Neuromuscularis junctio (NMJ) Vázizom A somatomotoros rendszer 1 Neurotranszmitter: Acetil-kolin Mire hat: Nikotinos kolinerg-receptor (nachr) Izom altípus A parasympathicus

Részletesebben

Az adenozin-dezamináz gátlás hatása az interstitialis adenozin-szintre eu-és hyperthyreoid tengerimalac pitvaron

Az adenozin-dezamináz gátlás hatása az interstitialis adenozin-szintre eu-és hyperthyreoid tengerimalac pitvaron Az adenozin-dezamináz gátlás hatása az interstitialis adenozin-szintre eu-és hyperthyreoid tengerimalac pitvaron Erdei Tamás IV. éves gyógyszerészhallgató Témavezető: Dr. Gesztelyi Rudolf DE GYTK Gyógyszerhatástani

Részletesebben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben A nyugalmi potenciál jelentősége Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben Transzportfolyamatok a sejt nyugalmi állapotában a sejt homeosztázisának (sejttérfogat, ph) fenntartása ingerlékenység érzékelés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban Jegyzőkönyv dr. Kozsurek Márk A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban című doktori értekezésének házi védéséről Jegyzőkönyv dr. Kozsurek

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 anyagcsere hőcsere Az élőlény és környezete nyitott rendszer inger hő kémiai mechanikai válasz mozgás alakváltoztatás

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV

KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: BALOGH VERONIKA ELTE IDEGTUDOMÁNY ÉS HUMÁNBIOLÓGIA SZAKIRÁNY MSC 2015/16 II. FÉLÉV TÉNYEK, CÉLOK, KÉRDÉSEK Kísérlet központja Neuronok és réskapcsolatokkal összekötött asztrocita hálózatok

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3)

4. Egy szarkomer sematikus rajza látható az alanti ábrán. Aktív kontrakció esetén mely távolságok csökkenése lesz észlelhető? (3) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2009. jan. 6. Villamosmérnöki és Informatikai Kar Semmelweis Egyetem Budapest Egészségügyi Mérnök Mesterképzés Felvételi kérdések orvosi élettanból

Részletesebben

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink

Az elmúlt években végzett kísérleteink eredményei arra utaltak, hogy az extracelluláris ph megváltoztatása jelentősen befolyásolja az ATP és a cink A cystás fibrosis (CF) a leggyakoribb autoszomális, recesszív öröklődés menetet mutató halálos kimenetelű megbetegedés a fehérbőrű populációban. Hazánkban átlagosan 2500-3000 élveszületésre jut egy CF

Részletesebben

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál Membránpotenciál Vig Andrea 2014.10.29. Nyugalmi membránpotenciál http://quizlet.com/8062024/ap-11-nervous-system-part-5-electrical-flash-cards/ Akciós potenciál http://cognitiveconsonance.info/2013/03/21/neuroscience-the-action-potential/

Részletesebben

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék

Ex vivo elektrofiziológia. Élettani és Neurobiológiai Tanszék Ex vivo elektrofiziológia Élettani és Neurobiológiai Tanszék Bevezetés Def.: Élő sejtek vagy szövetek elektromos tulajdonságainak vizsgálata kontrollált körülmények között Módszerei: Klasszikus elektrofiziológia

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben

Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben dendrit Sejttest Axon sejtmag Axon domb Schwann sejt Ranvier mielinhüvely csomó (befűződés) terminális Sejt - kölcsönhatások az idegrendszerben Szinapszis típusok

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata Az OTKA pályázat keretében több irányban végeztünk kutatásokat a fájdalom mechanizmusok tisztázása érdekében. Az egyes kutatások eredményeit külön fejezetekben ismertetem. I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

Részletesebben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben Dr. Németh Adrienn Katalin Anatómiai

Részletesebben

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk

Farmakodinámia. - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás. - Receptorok és felosztásuk Farmakodinámia A gyógyszer hatása a szervezetre - Szerkezetfüggő és szerkezettől független gyógyszerhatás - Receptorok és felosztásuk - A gyógyszer-receptor kölcsönhatás összefüggései Szerkezetfüggő és

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt apoláros szerkezet (szabad membrán átjárhatóság) szteroid hormonok, PM hormonok, retinoidok hatásmech.: sejten belül

Részletesebben

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János

Csontos és hártyás labyrinthus. dr. Hanics János Csontos és hártyás labyrinthus dr. Hanics János A belső fül (auris interna) elhelyezkedése Külső fül Középfül Belső fül A belső fül labyrinthus rendszere - Bonyolult egymással folytonosan közlekedő üregrendszer

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció

Kommunikáció. Sejtek közötti kommunikáció Kommunikáció Sejtek közötti kommunikáció soksejtűekben elengedhetetlen összehangolni a sejtek működését direkt és indirekt kommunikáció direkt kommunikáció: rés-illeszkedés (gap junction) 6 connexin =

Részletesebben

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1.

Orvosi élettan. Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Orvosi élettan Bevezetés és szabályozáselmélet Tanulási támpontok: 1. Prof. Sáry Gyula 1 1. Szabályozáselmélet Definiálja a belső környezet fogalmát és magyarázza el, miért van szükség annak szabályozására.

Részletesebben

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok

A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa. kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok A sejtek közötti kommunikáció módjai és mechanizmusa kommunikáció a szomszédos vagy a távoli sejtek között intracellulári jelátviteli folyamatok A kommunikáció módjai szomszédos sejtek esetén autokrin

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Halláscsökkenést okozó belső fül elváltozások vizsgálata és rehabilitációja humán beteganyagon és állatkísérletes modellen Dr. Bakó Péter PTE KK Fül-Orr-Gégészeti

Részletesebben

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei Nature reviewes 2015 - ellentmondás: az asztrociták relatív lassú és térben elkent Ca 2+ hullámokkal kommunikálnak a gyors és pontos neuronális körökkel - minőségi ugrás kell a kísérleti és analitikai

Részletesebben

A bélmozgások in vitro tanulmányozása izolált bélen

A bélmozgások in vitro tanulmányozása izolált bélen A bélmozgások in vitro tanulmányozása izolált bélen Patkány béldarab (ileum) spontán mozgásainak tanulmányozása ill. egyes mediátorok és ionok bélmozgásra gyakorolt hatásának vizsgálata. A mérési adatok

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika Panyi György 2014. November 12. Mesterséges membránok ionok számára átjárhatatlanok Iontranszport a membránon keresztül:

Részletesebben

S-2. Jelátviteli mechanizmusok

S-2. Jelátviteli mechanizmusok S-2. Jelátviteli mechanizmusok A sejtmembrán elválaszt és összeköt. Ez az információ-áramlásra különösen igaz! 2.1. A szignál-transzdukció elemi lépései Hírvivô (transzmitter, hormon felismerése = kötôdés

Részletesebben

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai Sejtszintű elektrofiziológia 1.: csatornák funkcionális Sejtszintű elektrofiziológia 2.: izolált/sejtkultúrában

Részletesebben

szekrécióra kifejtett hatásukat vizsgáltuk. I. Epesavak hatásának karakterizálása a pankreász duktális sejtek működésére

szekrécióra kifejtett hatásukat vizsgáltuk. I. Epesavak hatásának karakterizálása a pankreász duktális sejtek működésére A pankreász duktális sejtek fő funkciója egy HCO 3 ban gazdag, izotónikus folyadék szekréciója, amely alapvető szerepet játszik az acinusok által termelt emésztőenzimek kimosásában illetve a gyomor felől

Részletesebben

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia Ez az anyagrész az önálló fejfájások pathomechanizmusát foglalja össze. A tüneti fejfájások kóreredetét terjedelmi okokból nem tárgyaljuk. III./2.2.1.: Anatómiai

Részletesebben

Limbikus rendszer Tanulás, memória

Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus rendszer Tanulás, memória Limbikus kéreg Részei: septum, area piriformis, preapiriformis, amygdala, hippocampus, hypothalamus thalamus bizonyos részei. Limbikus rendszer: Funkciója: motiváció,

Részletesebben

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2.

Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása. 2010. november 2. Az erek simaizomzatának jellemzői, helyi áramlásszabályozás. Az erek működésének idegi és humorális szabályozása 2010. november 2. Az ér simaizomzatának jellemzői Több egységes simaizom Egy egységes simaizom

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken

Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken Gyógyszervegyületek elektrofiziológiai szűrése nagy hatáskereszt-metszetű ( semi high-troughput ) rendszereken Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudomány Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Tengerimalacból izolált I. típusú ganglion spirale neuronok. elektrofiziológiai jellemzése

Tengerimalacból izolált I. típusú ganglion spirale neuronok. elektrofiziológiai jellemzése EGYETEMI DOKTORI(Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Tengerimalacból izolált I. típusú ganglion spirale neuronok elektrofiziológiai jellemzése Dr. Szabó Zsolt Témavezet k: Prof. Dr. Sziklai István Dr. Rusznák Zoltán

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert Az akciós potenciál (AP) 2.rész Szentandrássy Norbert Ismétlés Az akciós potenciált küszöböt meghaladó nagyságú depolarizáció váltja ki Mert a feszültségvezérelt Na + -csatornákat a depolarizáció aktiválja,

Részletesebben

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL

PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL PROBLÉMAMEGOLDÓ ESETTANULMÁNYOK A NEUROPSZICHIÁTRIA FARMAKOLÓGIÁJÁBÓL PTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dr. Borbély Éva 1 1. Mely pályarendszerekben nincs szerepe a dopaminnak a KIR-ben?

Részletesebben

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT)

Orvostájékoztató urológusoknak. Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) Orvostájékoztató urológusoknak Erektilis Diszfunkció Lökéshullám terápia (EDSWT) 1 Tartalom Erektilis Diszfunkció Lökéshullám Terápia (EDSWT) A kezelés Klinikai eredmények Következtetések 2 Az ED páciensek

Részletesebben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben EMG-ENG ENG és s kiváltott válasz v vizsgálatok helye és s szerepe a neurológiai betegségekben gekben Dr. Pfund Zoltán, PhD PTE Neurológiai Klinika DIAGNOSZTIKUS ALAPKÉRD RDÉS Tünetek Centrális Periféri

Részletesebben

Az emberi hallás. A fül felépítése

Az emberi hallás. A fül felépítése Az emberi hallás A fül felépítése Külső fül: Hangösszegyűjtés, ami a dobhártyán rezgéssé alakul át. Középfül: mechanikai csatolás a dobhártya és a belső fül folyadékkal töltött részei között. Kb. 2 cm

Részletesebben

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása MEHNAM-info / Orvos továbbképzés Iratjel: verhigitoesvernyomascsokkentoakonyhaso141029 Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés Ph.D. munkám során az agynak a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységét vizsgáltam, különös tekintettel a korai neonatális fejlődést befolyásoló különböző

Részletesebben

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert Összefoglaló Az idegsejtek közt az ingerületátvitel döntően kémiai természetű, míg az idegsejten belül az elektromos jelterjedés a jellemző. A

Részletesebben

A pályázat célul tűzte ki a gerincvelői nociceptív ingerületfeldolgozást végző érző és a gerincvelői szintű motoros működéseket irányító mozgató

A pályázat célul tűzte ki a gerincvelői nociceptív ingerületfeldolgozást végző érző és a gerincvelői szintű motoros működéseket irányító mozgató A pályázat célul tűzte ki a gerincvelői nociceptív ingerületfeldolgozást végző érző és a gerincvelői szintű motoros működéseket irányító mozgató neuronhálózatok vizsgálatát. A munkaterv célkitűzéseinek

Részletesebben

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs

Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Szőlőmag extraktum hatása makrofág immunsejtek által indukált gyulladásos folyamatokra Radnai Balázs, Antus Csenge, Sümegi Balázs Pécsi Tudományegytem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai

Részletesebben

Az elért eredmények. a) A jobb- és baloldali petefészek supraspinális beidegzése

Az elért eredmények. a) A jobb- és baloldali petefészek supraspinális beidegzése Az elért eredmények A perifériás belsőelválasztású mirigyek működésének szabályozásában a hypothalamushypophysis-célszerv rendszer döntő szerepet játszik. Közvetett, élettani megfigyelések arra utaltak,

Részletesebben

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund

A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát. Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund A plazminogén metilglioxál módosítása csökkenti a fibrinolízis hatékonyságát Léránt István, Kolev Kraszimir, Gombás Judit és Machovich Raymund Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémia Intézet, Budapest Fehérjék

Részletesebben

A hallás finom szabályozása: lassú motilis válasz és elektromotilitás a külsı szırsejtekben

A hallás finom szabályozása: lassú motilis válasz és elektromotilitás a külsı szırsejtekben Egyetemi Doktori (Ph.D.) értekezés A hallás finom szabályozása: lassú motilis válasz és elektromotilitás a külsı szırsejtekben Dr. Borkó Rezsı DEBRECENI EGYETEM Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fül-Orr-Gégészeti

Részletesebben

I./3. fejezet: A fül anatómiája

I./3. fejezet: A fül anatómiája I./3. fejezet: A fül anatómiája dr. Szőnyi Magdolna A fül részei a külső a közép és a belső fül. Az előbbi kettő a környezeti hangok felfogásában és átvitelében játszik szerepet, míg az utóbbi a hangingereket

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős:

Kalcium anyagcsere. A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: Kalcium anyagcsere A kalcium szerepe a gerincesekben szerepe kettős: 2/13 szervetlen sók, főleg hidroxiapatit Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH) formájában a belső vázat alkotja másrészt oldott állapotban az extracelluláris

Részletesebben

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK

HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK HUMÁN ÉLETTAN I. ELİADÁSOK TEMATIKÁJA GYÓGYSZERÉSZ HALLGATÓKNAK 2006/2007 A tananyag elsajátításához Fonyó: Élettan gyógyszerész hallgatók részére (Medicina, Budapest, 1998) címő könyvet ajánljuk. Az Élettani

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt.

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt. A szkizofrénia dopamin elmélete Az antipszichotikumok kutatása Gyertyán István Richter Gedeon NyRt. Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika. Dr. Bagdy György Skizofrénia

Részletesebben

Nyugalmi és akciós potenciál

Nyugalmi és akciós potenciál Nyugalmi és akciós potenciál A sejtmembrán ingerlékenysége 2/14 az állati sejtek belseje negatívabb, mint a környezet - nyugalmi potenciál az ideg-, izom-, és egyes érzéksejtekben ez a feszültség átmenetileg

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Adrenerg stimuláció hatása a szívizomsejtek akciós potenciáljára, és az őket kialakító ionáramokra Dr. Ruzsnavszky Ferenc Témavezető: Prof. Dr. Magyar János DEBRECENI

Részletesebben

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel

Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Excitátoros aminosav neurotranszmitterek meghatározása biológiai mintákból kapilláris elektroforézissel Doktori tézisek Dr. Wagner Zsolt Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

A VR1 receptorokkal jelölt primér szenzoros rostokat nyomon követtük az a. basilaris, az AICA, a SMA, és az a. radiolaris felszínén.

A VR1 receptorokkal jelölt primér szenzoros rostokat nyomon követtük az a. basilaris, az AICA, a SMA, és az a. radiolaris felszínén. A 2008-as év eredményei: A cochlea folyadék, ion és ph homeostasisának fenntartásában a stria vascularisnak alapvető szerepet tulajdonítanak. Ebben a folyamatban a Ca ++, a Na +, és a K + ionok játsszák

Részletesebben

beállítottuk a csirke Bmal1, Clock és AA-NAT mrns szintek kvantitatív mérésére

beállítottuk a csirke Bmal1, Clock és AA-NAT mrns szintek kvantitatív mérésére 1. BMAL1, CLOCK ÉS AA-NAT GÉNEK CIRKADIÁN EXPRESSZIÓS MINTÁZATÁNAK VIZSGÁLATA IN VIVO CSIRKE RETINÁBAN ÉS TOBOZMIRIGYBEN A pályázatban elõírt feladatok közül elsõként saját tervezésû primerekkel sikeresen

Részletesebben

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK

AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK AKUSZTIKUS KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATOK Dr. Nagy Ferenc Kaposi Mór M r Oktató Kórház, Neurológiai Osztály Dr. Pfund Zoltán PTE, Neurológiai Klinika Klinikai Neurofiziológiai továbbk bbképzés, PécsP 2011

Részletesebben

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin 1 AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin Az idegszövet elektromos impulzusok generálására és gyors továbbítására specializálódott szövetféleség, idegsejtekből és gliasejtekből épül fel. Az egyedfejlődés során a

Részletesebben

Speciális működésű sejtek

Speciális működésű sejtek Speciális működésű sejtek Mirigysejt Izomsejt Vörösvérsejt Idegsejt Mirigysejt Kémiai anyagok termelése Váladék kibocsátása A váladék anyaga lehet: Fehérje Szénhidrát Lipid Víz+illatanyag Vörösvérsejt

Részletesebben

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában

A MASP-1 dózis-függő módon vazorelaxációt. okoz egér aortában Analog input Analog input 157.34272 167.83224 178.32175 188.81127 Relaxáció (prekontrakció %) Channel 8 Channel 8 Analog input Volts Volts Channel 12 A dózis-függő módon vazorelaxációt Vehikulum 15.80

Részletesebben

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László

CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK. Dr. Virág László CELLULÁRIS SZÍV- ELEKTROFIZIOLÓGIAI MÉRÉSI TECHNIKÁK Dr. Virág László Intracelluláris mikroelektród technika Voltage clamp technika Patch clamp technika Membrane potentials and excitation of impaled single

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról

Opponensi vélemény. Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról Pécs, 2016. szeptember 21. Opponensi vélemény Dr Tajti János A migrén kórfolyamatának vizsgálata című MTA doktori pályázatáról A szerző 159 oldalas doktori pályázatot nyújtott be, mely 18 közleményen alapul,

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+ A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA A SZÍNLÁTÁS ELMÉLETE ELEKTRORETINOGRAM Két kérdés: Sötétben minden tehén fekete Lehet-e teniszt játszani sötétben kivilágított hálóval, vonalakkal, ütőkkel és labdával? A szem törőközegei

Részletesebben

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok kémiai anyag közvetítése a jeladó - jel - csatorna - jelfogó rendszerben szöveti hormon hormon szövet közötti tér véráram neurotranszmisszió neurotranszmitter

Részletesebben

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák Dr. Jost Norbert SZTE, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Az ingerület vezetése a szívben Conduction velocity in m/s Time to

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM Mit tanulunk? Megismerkedünk idegrendszerünk alapvetı felépítésével. Hallunk az idegrendszer

Részletesebben

PhD (doktori) értekezés. AZ OLIVOCOCHLEÁRIS RENDSZER ÉS A HALLÓPÁLYA ANATÓMIÁJÁRÓL SZERZETT ÚJABB ISMERETEK Dr. Horváth Miklós

PhD (doktori) értekezés. AZ OLIVOCOCHLEÁRIS RENDSZER ÉS A HALLÓPÁLYA ANATÓMIÁJÁRÓL SZERZETT ÚJABB ISMERETEK Dr. Horváth Miklós PhD (doktori) értekezés AZ OLIVOCOCHLEÁRIS RENDSZER ÉS A HALLÓPÁLYA ANATÓMIÁJÁRÓL SZERZETT ÚJABB ISMERETEK Dr. Horváth Miklós Témavezetok: Prof. Dr. Palkovits Miklós és Prof. Dr. Ribári Ottó Semmelweis

Részletesebben

A MONOAMIN TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS SAJÁTSÁGAI: DEPRESSZIÓVAL KAPCSOLATOS KLINIKAI VONATKOZÁSOK

A MONOAMIN TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS SAJÁTSÁGAI: DEPRESSZIÓVAL KAPCSOLATOS KLINIKAI VONATKOZÁSOK MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés A MONOAMIN TRANSZPORTEREK FUNKCIONÁLIS SAJÁTSÁGAI: DEPRESSZIÓVAL KAPCSOLATOS KLINIKAI VONATKOZÁSOK DR. KISS JÁNOS MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Gyógyszerkutatási

Részletesebben