A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában"

Átírás

1 A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

2 Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár Gábor Lektorálta: Dr. Berki Erzsébet Copyright Társadalompolitikai Miniszter 2010 Kiadja: Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS FÓRUMOK A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD RENDSZERÉBEN Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) MAKROSZINTŰ KONZULTATÍV FÓRUMOK A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD RENDSZERÉBEN Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Nemzeti ILO Tanács (NILO) Az Országos Érdekegyeztető Tanács bizottságai Bér-, és Kollektív Megállapodások Bizottsága Esélyegyenlőségi Bizottság Gazdasági Bizottság Munkaerőpiaci Bizottság Munkajogi Bizottság Munkavédelmi Bizottság Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság Szakképzési Bizottság Szociális Bizottság SZEKTORÁLIS FÓRUMOK Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF) AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS FÓRUMAKÉNT MŰKÖDŐ, SZAKTERÜLETI FÓRUMOK Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete (MAT) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) A KORMÁNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ, TANÁCSADÓ, JAVASLATTEVŐ, VÉLEMÉNYEZŐ, ELEMZŐ- ÉS ÉRTÉKELŐ TESTÜLETEK Fogyasztóvédelmi Tanács (FT) Idősügyi Tanács (IT) Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület (NLTT) Nemzeti Sporttanács (NST) Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács (NFTET) Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) Országos Szociálpolitikai Tanács (OSZT) Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) Roma Integrációs Tanács (RIT) Távmunka Tanács (TT) KÖZÉPSZINTŰ SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS Ágazati Párbeszéd Bizottságok Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság

4 Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsága Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság Rehabilitációs Szakágazati Párbeszéd Bizottság Településszolgáltatási Alágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa (ÁPBT) Középszintű, tárcákhoz kapcsolódó intézmények Ágazati Érdekegyeztető Tanács (ÁÉT) Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács (EÜÉT) Energetikai Érdekképviseleti Tanács (EÉT) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács (FÉT) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács (FÖVÉT) Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztető Tanács (IRÉT) Kereskedelmi Tanácsadó Testület (KTT) Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT) Közoktatás-politikai Tanács (KT) Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács (KPÉT) Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (KÁÉT) Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács (KÁSzT) Országos Diákjogi Tanács (ODJT) Országos Kisebbségi Bizottság (OKB) Országos Köznevelési Tanács (OKNT) Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács (OSZÉT) Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) Szociális és Munkaügyi Érdekegyeztető Tanács (SZOMÉT) Vállalkozásfejlesztési Tanács (VT) Vasúti Egyeztető Bizottság (VEB) EGYÉB KONZULTATÍV FÓRUMOK, KORMÁNYZATI, ÁGAZATI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK Európai Migrációs Hálózat (EMH) Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács (FCKT) Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF) Honvédelmi Idősügyi Tanács (HIT) Integrációs Szakértői Munkacsoport (ISZM) Kormány- Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) Menekültek Áttelepítése Szakértői Munkacsoport (MÁSZM)

5 7.8. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társadalmi Tanácsadó Testület (NEFE TTT) Regionális Tanácsok Regionális Egészségügyi Tanácsok Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok Regionális Fejlesztési Tanácsok Regionális Munkaügyi Tanácsok Regionális Szociálpolitikai Tanácsok

6 Előszó A társadalom egyre inkább igényli a nyitott és átlátható kormányzást, a társadalmi-gazdasági döntés-előkészítő, döntéshozatali folyamatban való részvételt. A konszenzuskeresés valójában egyidős a rendszerváltással, amelyet a évi európai uniós csatlakozás tovább erősített. A nyitott kormányzás elvének elfogadása, a társadalmi egyeztetés fontosságának elvi szintű megfogalmazása, és a társadalmi aktivitás növelésére tett erőfeszítések hazánkban is abba az irányba hatnak, hogy a kormányzati, közigazgatási döntések hatékonysága és minősége növekedjék írta 2007 májusában a Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere (TEEN) című civil kiadvány. A TEEN program melyet az Európai Bizottság is támogatott szűkebben a civil párbeszéd hazai gyakorlatát vizsgálta, ugyanakkor új fejezettel gazdagította a hazai párbeszéd több mint másfél évtizedes intézményi tapasztalatait. Európai összefüggésekbe illesztve kitágította a társadalmi párbeszéd intézményrendszerét, teret nyitott a civil Magyarország és a mindenkori kormányzat közötti dialógusnak. Kötetnyi irodalma van már annak, hogy a rendszerváltozást követően miként alakult ki és erősödött meg a munkaügyi kapcsolatok rendszere. A munka világának szereplői a munkavállalók és szakszervezeteik, a munkáltatók, illetve érdekképviseleti szövetségeik, valamint az állam, mint szabályozó és esetenként tárgyaló fél olyan átfogó kapcsolatrendszerben működnek, amely az együttműködés fenntartására, a konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult konfliktusok megoldására irányul. A rendszerváltás óta ez a rendszer nem kevés változáson ment keresztül. Az intézményi módosulásokat befolyásolták a gazdasági élet változásai, a verseny- és a költségvetési szférában történő társadalmi mozgások. Ma már evidencia, hogy a szociális partnerségre épülő érdekegyeztetési rendszer kiegyensúlyozza a munka világában feszültségeket keltő piaci hatásokat, elősegíti a szociális partnerek és a kormány közös érdekeinek érvényesülését, a munkabéke fenntartását. A szociális párbeszéd része az országos és a középszintű tárgyalások és megállapodások rendszere, ennek működése is. Kiadványunk a hazai makro- és mezoszinten működő társadalmi párbeszéd intézményeinek számbavételével egységes szerkezetbe foglaltan ad átfogó képet és aktuális információkat a közötti időszakról. A tartalmi munka tekintetében az utóbbi négy év tevékenységét mutatja be, így biztosítja a nyilvánosság és a kontroll lehetőségét, hiszen evidencia az is, hogy az érdemi társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés a hatékony kormányzás szükséges, de nem elégséges feltétele. Magyarországon kiemelt jelenősége van az országos érdekegyeztetésnek Az országos érdekegyeztetés nem jogi kérdés, valljuk egybehangzóan a szakszervezeti konföderációkkal és munkáltatói szövetségekkel, hiszen számtalanszor megtapasztaltuk, hogy az a felek elkötelezettségén és motivációján, együttműködési szándékán és a másik fél véleményének, álláspontjának figyelembevételén, az oldalak kompromisszum-készségén múlik. 6

7 A versenyszférában a háromoldalú tárgyalások legátfogóbb, országos fóruma az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), amelynek több mint két évtizedes múltra visszatekintő tevékenységére tagjai joggal lehetnek büszkék decemberében Országos Érdekegyeztető Tanács néven, majd 1990-ben Érdekegyeztető Tanács (ÉT) néven alakult meg a hazai tripartit érdekegyeztetés kulcsintézménye, amely 1999-ben átadta helyét az Országos Munkaügyi Tanácsnak (OMT), és 2002-től ismét Országos Érdekegyeztető Tanácsként működött. E kulcsintézmény keretei között július 26-án köttetett megállapodás a szociális partnerekkel az érdekegyeztetés rendszerének megújításáról, amelynek egyik hozadéka az országos érdekegyeztetésről szóló törvény december 11-ei elfogadása. Az akkor elfogadott törvényt az ágazati szociális párbeszédről szóló törvénnyel együtt a köztársasági elnök megküldte az Alkotmánybíróságnak normakontrollra, majd a módosított törvény augusztus 20-án lépett hatályba. Az OÉT-hez hasonló súlyú a közszférában közalkalmazottakat, köztisztviselőket, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait érintő jövedelempolitikai, bérpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó makroszintű testület az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). A júliusi Megállapodás kiemelt célként fogalmazta meg a középszintű érdekegyeztető fórumok megerősítését, valamint az autonóm társadalmi párbeszéd erősítését, az ágazati, területi és regionális érdekegyeztetési rendszer fejlesztését és hatékonyabbá tételét is. Ennek keretében jött létre évben Phare program keretében a versenyszférát lefedő ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB) rendszere. A hazai ÁPB-k létrehozásában érvényesült az európai minta; az európai ágazati szociális párbeszéd a katalizátora volt annak a folyamatnak, amelyben a szereplők önszerveződés útján, érdekeiktől vezérelten olyan új intézményt hoztak létre, amely lehetővé teszi az ágazati szociális partnerek számára szakmai és szociális érdekeik érvényesítését. Az ÁPB-k sikeres működése kiszámíthatóbbá teszi az ágazati munkaügyi kapcsolatokat, elősegíti az ágazati szociális partnerek közötti párbeszédet, az ágazati kollektív szerződések kötését és kiterjesztését. Az ÁPB-k alkalmasak arra, hogy a szociális partnerek a kompetenciájukba tartozó területeken megvitassák az ágazatukat érintő kérdéseket, közös projekteket kezdeményezzenek és részt vegyenek az európai ágazati szociális párbeszéd bizottságok munkájában, így közvetlenül az európai integráció aktív résztvevői legyenek. A társadalmi párbeszéd intézményrendszere kiépítésében hasonló mérföldkő volt a évi Megállapodásban rögzített GSZT létrehozása is. A Megállapodás szerint az átfogó nemzeti stratégiai célok és programok egyeztetésének konzultatív fóruma a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT), amelynek munkájában részt vesznek a munkáltatói, a munkavállalói érdekképviseletek mellett a gazdasági, társadalmi élet meghatározó szervezetei és képviselői. A nemzeti konzultációs fórum augusztus 24-én alakult meg, a GSZT-ben a szociális partnerek mellett a tudományos élet reprezentánsai, valamint a civil szféra képviselői is oldalt alkotnak. Az Adattár GSZT Titkársága által közölt információi jól jelzik az elmúlt öt és fél év eredményeit, különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB) kialakított szakmai munkakapcsolatát. Erre építeni lehet a első félévi magyar EU elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátása során is. Az Adattár azonban hiányos lenne, ha csak a kormányzati politika alakításában résztvevő intézményeket mutatná be, ezért is került az első fejezetbe a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT), mint az Országgyűlés Elnöke által 2008-ban létrehozott intézmény, amely működése során stratégiai partnerre talált a GSZT-ben. 7

8 Áttekintve a közel száz működő makro- és középszintű érdekegyeztető intézményt, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a társadalmi párbeszéd intézményrendszere kiépült hazánkban. Mivel első alkalommal készül hazánkban ilyen tartalmú és célú kiadvány, belátjuk, van még mit tökéletesíteni a minisztériumok által rendelkezésre bocsájtott információk egységesítésében, amint a kiadvány megjelenítésében is. Kutatás tárgya lehet a társadalmi párbeszéd hatásainak, hatékonyságának vizsgálata, a távolság-csökkentő kormányzati munka jellemzőinek számbavétele. Az Adattár a műfaj keretei között maradva egy ilyen kutatás kiindulópontja lehet, de nem tartalmaz a rendszer működéséről szóló, értékelő tanulmányokat, miután annak megítélése, hogy mennyire hatékonyan működik ez az intézményrendszer, nem kormányzati kompetencia. A magunk részéről hatékony párbeszédre törekedtünk az elmúlt nyolc év során. Most azzal a meggyőződéssel ajánlhatom az Adattárat minden érdeklődőnek, hogy nemcsak egy szerteágazó intézményrendszer aktuális és hiteles adatait láthatják itt, hanem a társadalmi párbeszéd kultúrájának fejlesztésére irányuló kormányzati tevékenység eredményeit is. Budapest, március 15. Kiss Péter miniszter 8

9 1. Nemzeti konzultációs fórumok a társadalmi párbeszéd rendszerében 1.1. Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Cím 1051 Budapest, Nádor u 7. Alapítás éve 2004 Működésének célja A gazdaságot és a társadalmat érintő átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák rendszeres vizsgálata, a gazdaság és a társadalom mindenkori állapotának értékelése és a feltárt problémák kezelésére javasolt nemzeti stratégiák megvitatása. Működésének formája Plenáris ülések, Állandó Bizottság, CSR munkabizottság Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Alapszabály (mellékelve) Gazdasági szféra Soros elnök, társelnök: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Parragh László (elnök) Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége - Antalffy Gábor (elnök) Agrár-munkaadói Szövetség - Balogh István (elnök) Magyar Agrárkamara - Forgács Barna (elnök) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Dávid Ferenc (főtitkár) Országos Szövetkezeti Tanács - Farkas Tamás (elnök) Joint Venture Szövetség - Fekete István (elnök) Magyar Bankszövetség - Erdei Tamás (elnök) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége - Futó Péter (elnök) Magyar Nemzeti Bank - Karvalits Ferenc (alelnök) Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége - Nagy Tamás (elnök) Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága - Rudnay János (elnök) Befektetői Tanács - Takács János (elnök) Budapesti Értéktőzsde Rt. - Patai Mihály (elnök) Ipartestületek Országos Szövetsége - Szűcs György Magyar Iparszövetség - Tokár István (elnök) Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége - Tóth István (elnök) Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége - Zs. Szőke Zoltán (elnök) 9

10 Munkavállalói oldal Társelnök: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - Varga László (elnök) Autonóm Szakszervezetek Szövetsége - Borsik János (elnök) Liga Szakszervezetek - Gaskó István (elnök) Munkástanácsok Országos Szövetsége - Palkovics Imre (elnök) Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége - Pataky Péter (elnök) Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülése - Vígh László (tb. elnök) Civil oldal Társelnök: Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete - Tóth János (elnök) Európa Ház - Barabás Miklós (elnök) Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület - Dietz Gusztávné (elnök) Országos Fogyatékosügyi Tanács - Hegedűs Lajos (társelnök) Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület Herczog Mária (szakmai ig.), a GSZT Állandó Bizottság elnöke Idősügyi Tanács Jankovits György (tag) Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács - Kormosné Debreceni Zsuzsanna (tag) Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége - Kaposvári Bertalan Levegő Munkacsoport - Lukács András (elnök) Gyermek- és Ifjúsági Konferencia - Pongrácz Gábor (társelnök) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége - Tardy Pál (alelnök) Tudomány oldala Társelnök: Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA korábbi elnöke Berend T. Iván akadémikus az MTA korábbi elnöke ME Felnőttképzési Regionális Központ - Besenyei Lajos (egyetemi tanár) Budapesti Corvinus Egyetem - Chikán Attila (egyetemi tanár) Glatz Ferenc akadémikus, az MTA korábbi elnöke Magyar Közgazdasági Társaság - Halm Tamás (főtitkár) a GSZT főtitkára Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József akadémikus (elnök) Rektori Konferencia - Roóz József (elnökségi tag) 10

11 A tagok mandátuma lejár között végzett tevékenysége A tanács egyebek között a következő témákban alakított ki állásfoglalást: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programok Nemzeti Versenyképességi Stratégia Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Nemzeti Reformprogram és Akció Tervek (Megújult Lisszaboni Stratégia) Egészségügyi reform A foglalkoztatás bővítése az Út a Munkához program koncepciója Állásfoglalás a közoktatás fejlesztéséről Állásfoglalás a civil szektor helyzetéről Ajánlást fogadott el a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásáról a kormány, a vállalatok és a civil szervezetek számára. Nemzetközi tevékenység: 2006 márciusában a magyar GSZT és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közös szervezésében nemzetközi konferenciát tartott Budapesten a megújult lisszaboni stratégiáról 2006 júniusában Regionális Konzultatív Fórumot szervezett az EGSZB-vel közösen 2007 júniusától a magyar GSZT elnökségi tagja a Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szövetségének (AICESIS) ben magyar elnök irányította az AICESIS munkáját július 9 11-én Budapesten tartotta közgyűlését és konferenciáját az AICESIS Megjelent könyvek: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez A modern állam feladatai Megrendelt tanulmányok: A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései. A fejlesztéspolitika as éve Messze van a munka. Az alacsony képzettségűek foglalkoztatási problémái Magyarországon Népesedési helyzetünk. Demográfiai kihívások és az azokra adható szükséges és lehetséges válaszok a 21. század első felében Jelentés az EU lisszaboni stratégiájának magyarországi megvalósításáról 11

12 - Családpolitika más szemmel. A korai intézményes gyermekgondozás indokoltsága Honlap Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név Gazdasági és Szociális Tanács Titkársága Cím 1051 Budapest, Nádor u. 7. Telefon Honlap Kapcsolattartó Halm Tamás Telefon

13 1.2. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Cím Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Alapítás éve 2008 Működésének célja Az MNVH célja az FVM rendelet szerint a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében. Továbbá cél a gyakorlat orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek nemzetközi képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, de a hazai vidékfejlesztő közösségek közvetlenül is tanulhatnak a külföldi mintákból Működésének jogszabályi alapja - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005 EK Tanácsi rendelet és módosítása (74/2009/EK Tanácsi rendelet). Ennek 69. cikke előírja, hogy Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. A 68. cikke rendelkezik arról, hogy Európai Vidékfejlesztési Hálózatot kell létrehozni a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékenykedő nemzeti hálózatok, szervezetek és közigazgatási szervek hálózatba szervezése céljából. - A 2008/168/EK Tanácsi határozat, mely meghatározza az Európai Vidékfejlesztési Hálózat szervezeti kialakítását. - A 1060/2008 (IX. 26.) Kormány határozat, amely az FVM mellett a hálózat munkájában öt tárca közreműködését rendeli el. - A 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet, mely részletesen meghatározza az MNVH célját és feladatait, illetve a szervezet létrehozását és a regisztráció folyamatát. - A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 13

14 2/2009. (FVÉ 2.) FVM utasítása, mely az MNVH irányítási és működtetési rendjéről szól. Működésének formája Tanácsülés, Elnökségi ülés, Elnöki Munkabizottsági ülés, Szakterületi Munkabizottsági ülések, Szakterületi képviselők összevont értekezletei Szakterületek (11): fenntartható energia; állattenyésztés; szántóföldi növénytermesztés; élelmiszer-feldolgozás; vidéki örökség; kertészet és természet-közeli gazdálkodás; LEADER; erdészeti és vadgazdálkodás; turizmus és vállalkozásfejlesztés; társadalmi integráció; innováció és K+F Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Ideiglenes ügyrend (mellékelve) Az MNVH céljait, feladatait, eszközeit, a társadalmi egyeztetéseken, valamint az MNVH Tanácsa által is jóváhagyott MNVH Cselekvési Terve tartalmazza. 171 szavazati taggal rendelkező Tanács 31 fős Elnökség Elnök Dr. Galtz Ferenc, akadémikus Főtitkár Pásztohy András, Miniszteri biztos Az MNVH hálózatnak nincs formális tagsága, a regisztráció minden hazai vidéki szereplő számára nyitott, a szakterületek közül több is választható február 12-én 6259 regisztrált volt, ezeknek mintegy fele természetes személy, a többi civil szervezet, vállalkozás, önkormányzat, társulás, egyház, stb. A tagok mandátum lejáratának határideje között végzett tevékenység főbb eredményei 2013 Az Elnökség ülésein áttekintette a vidékpolitika több fontos, aktuális ügyét, többek között a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség és a reformszövetség fejlesztési javaslatait, tájékozódott a vidéki hálózatok megalakulásáról a többi EU tagországban, a vidékfejlesztés hazai forrásairól, a tanyák helyzetéről, az Út a munkába és a KALÁKA programokról. Az MNVH Elnöke és Elnöksége Vidéki Fórumokat rendezett (Győr, Lajosmizse, Szabadka, Gödöllő, Budapest). Fő témák voltak: a sikeres vidék; a tanyák jelene és jövője; a határ menti együttműködések lehetőségei; a Közös Agrárpolitika jövője és a fiatal gazdák helyzete. A főtitkár sok vidéki programon ismertette a hálózati munka eredményeit és további lépéseit (Falu napi rendezvények, a Magyar Vidék Napja, szakmai konferenciák, stb.), valamint a regisztrálás módját. 14

15 Az MNVH munkájában résztvevőkkel, köztestületekkel, intézményekkel, társtárcákkal, azok hálózataival illetve a 11 szakterület képviselőivel többszöri egyeztetést folytattunk a vidék fejlődésében érdekelt szakmai hálózatok együttműködése érdekében. Megállapítottuk, hogy sok szakmai témakör kibontására az együttműködés feltételeit az MNVH biztosíthatja. Az MNVH Állandó Titkársága az FVM Agrárfoglalkoztatást segítő Programirodája tevékenységét segítve a vidéki foglalkoztatás legjobb gyakorlatait feltárta és közzé teszi, megismerteti. A főtitkár által A megújuló vidékért címmel meghirdetett pályázatokból, a megvalósított, mintaértékű agrár-vidékfejlesztési projektek és programok leírását tartalmazó, folyamatosan bővíthető adatbázist alakít ki és gondoz. Az MNVH részt vesz az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában, amelynek a 27 tagország delegáltjaiból álló Koordinációs Bizottsága és LEADER Albizottsága a magyar hálózat eredményes munkájának elismeréseként szeptemberben Budapesten tartotta ülését. Ekkor és korábban, a márciusi LEADER EXPO keretében mód nyílt a magyar vidékfejlesztési eredmények bemutatására és a LEADER helyi akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére. További feladatok, kihívások: a hálózati tevékenységgel elősegíteni a vidéki térségekben a közösségek fejlődését, az információáramlást, a helyi tudáskapacitás bővülését; a hatékony gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködéseket; az agrár-ágazatok érdekérvényesítő, piacbefolyásoló szerepének növelését; a vidék által létrehozott, előállított közjavak fölértékelődését; szemléletváltozást, a vidékfejlesztés újszerű térségi, integrált, komplex megközelítésében; a nemzetközi együttműködés lehetőségeit és tapasztalatainak hasznosulását. Honlap 15

16 Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név Állandó Titkárság Cím 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon Kapcsolattartó Pásztohy András 16

17 1.3. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3 Alapítás éve 2008 Működésének célja A hazai fenntartható fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése. Működésének jogszabályi alapja 100/2007. (XI. 14.) és 57/2008. (V. 22.) Ogy. hat. Működésének formája Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Plenáris ülések, Szakmai- Tudományos Munkabizottság (MB), Energia- Klíma MB, Vidék- Agrár MB, Vízpolitikai MB, Társadalmi Tudatosság MB Ügyrend (mellékelve) Országgyűlés: Dr. Katona Béla, az NFFT elnöke A Kormány delegáltja: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Szabó Imre, miniszter, az NFFT társelnöke A parlamenti pártok képviselőcsoportjai: FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Ékes József, parlamenti képviselő, Kereszténydemokrata Néppárt, Nagy Andor, parlamenti képviselő, az NFFT társelnöke Magyar Szocialista Párt, Tóbiás József, parlamenti képviselő, Szabad Demokraták Szövetsége, Velkey Gábor, parlamenti képviselő, Magyar Tudományos Akadémia: Láng István, akadémikus, a Tanács társelnöke Náray-Szabó Gábor, akadémikus, MTA Könyvtár főigazgatója 17

18 Vida Gábor, akadémikus, ELTE kutatóprofesszora Gazdasági kamarák: Magyar Agrárkamara, Dr. Csikai Miklós, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Dr. Parragh László, elnök Egyházak: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Nagytiszteletű Karsai Eszter, református lelkész, emeritus professzor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Főtisztelendő Dr. Beran Ferenc, plébános, docens Szakszervezetek: Munkástanácsok Országos Szövetsége, Palkovics Imre, elnök, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Varga László, elnök Munkaadói szervezetek: Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Dr. Rolek Ferenc, alelnök Magyar Iparszövetség, Tokár István, elnök Önkormányzati szövetségek: Markó Antal, Szügy polgármestere Vécsey László, Szada polgármestere Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége: Dr. Gordos Géza, elnök Magyar Rektori Konferencia: Dr. Szabó Gábor, elnök, Szegedi Tudományegyetem rektora Szociális és egészségügyi civil szervezetek: Magyar Vese Alapítvány, Dr. Rosivall László, elnök, Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, Prof. Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár, az NFFT társelnöke Nemzeti és etnikai kisebbségek: Országos Horvát Önkormányzat, Hepp Mihály, elnök Bolgár Országos Önkormányzat, Dr. Muszev Dimitrov Dancso, elnök Környezet-és természetvédő szervezetek: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért, Dr. Gyulai Iván, igazgató E-misszió Egyesület, Zalatnay László Réteg-és korosztályi szervezetek: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Lasztovicza László Magyar Nukleáris Társaság, Dr. Pázmándi Tamás, elnök Oktatási és kulturális civil szervezetek: Kárpátaljai Szövetség, Katona Tamás, elnök Öveges József Tanáregylet, Bárdy Péter, igazgató 18

19 A tagok mandátuma lejár a tagok mandátuma 2 évre szól között végzett tevékenység - Jövő kereső c. jelentés a társadalomnak - Éghajlatvédelmi törvény tervezete - állásfoglalások - konferenciák, fórumok szervezése - kapcsolatfelvétel hasonló külföldi (EU) szervezetekkel - honlapon olvashatók a részletes információk Honlap Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név NFFT Titkárság Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3 Telefon Honlap Kapcsolattartó Lőrincz Zsuzsa Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. Telefon

20 2. Makroszintű konzultatív fórumok a szociális párbeszéd rendszerében 2.1. Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Cím OÉT Titkársága 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. (SZMM) Alapítás éve 1988 Elődszervezet, alapításának éve Országos Érdekegyeztető Tanács Érdekegyeztető Tanács Országos Munkaügyi Tanács Országos Érdekegyeztető Tanács Működésének célja Az OÉT az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói szövetségek (a továbbiakban: munkavállalói, illetve munkáltatói oldal) és a kormány közötti makroszintű konzultációk és tárgyalások folyamatosan működő, legátfogóbb, országos, háromoldalú (tripartit) érdekegyeztető fóruma. A munkavállalók, a munkáltatók és a kormány érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások kialakítása, az esetleges országos konfliktusok megelőzése, rendezése, valamint információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata. Ennek érdekében megvitatja a munka világával összefüggő valamennyi kérdéskört, beleértve a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló, az adózással, járulékfizetéssel és költségvetéssel összefüggő témaköröket, jogszabálytervezeteket. Az OÉT intézményi keretet nyújt a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek közötti konzultációnak, különösen az alábbi tárgykörökben: - a foglalkoztatáspolitikával, - a bérpolitikával, - a munkajogi szabályozással, - a munkavédelemmel, - a munkaügyi ellenőrzéssel, - a munkaügyi kapcsolatokkal, - az oktatás- és képzéspolitikával, - a szociálpolitikával, - a társadalombiztosítási befizetésekkel és ellátásokkal, - a vállalkozásokat és a munkajövedelmeket terhelő adókkal és járulékokkal, - az éves költségvetéssel, 20

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása költségvetési támogatási rendszerének és a támogatások hasznosulásának ellenőrzéséről 12112 2012. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0016-170/2012.

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről JELENTÉS a közfoglalkoztatás és a hozzá kapcsolódó képzési programok támogatási rendszere hatékonyságának, eredményességének ellenőrzéséről 13097 2013. szeptember Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0009-339/2013.

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben