A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában"

Átírás

1 A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

2 Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár Gábor Lektorálta: Dr. Berki Erzsébet Copyright Társadalompolitikai Miniszter 2010 Kiadja: Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda 2

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓS FÓRUMOK A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD RENDSZERÉBEN Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) MAKROSZINTŰ KONZULTATÍV FÓRUMOK A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD RENDSZERÉBEN Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Nemzeti ILO Tanács (NILO) Az Országos Érdekegyeztető Tanács bizottságai Bér-, és Kollektív Megállapodások Bizottsága Esélyegyenlőségi Bizottság Gazdasági Bizottság Munkaerőpiaci Bizottság Munkajogi Bizottság Munkavédelmi Bizottság Nemzeti Fejlesztési Terv Bizottság Szakképzési Bizottság Szociális Bizottság SZEKTORÁLIS FÓRUMOK Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (KOMT) Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fóruma (SZÉF) AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETÉS FÓRUMAKÉNT MŰKÖDŐ, SZAKTERÜLETI FÓRUMOK Munkaerő-piaci Alap Irányító Testülete (MAT) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács (NSZFT) A KORMÁNY MUNKÁJÁT SEGÍTŐ, TANÁCSADÓ, JAVASLATTEVŐ, VÉLEMÉNYEZŐ, ELEMZŐ- ÉS ÉRTÉKELŐ TESTÜLETEK Fogyasztóvédelmi Tanács (FT) Idősügyi Tanács (IT) Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület (NLTT) Nemzeti Sporttanács (NST) Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács (NFTET) Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) Országos Szociálpolitikai Tanács (OSZT) Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) Roma Integrációs Tanács (RIT) Távmunka Tanács (TT) KÖZÉPSZINTŰ SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS Ágazati Párbeszéd Bizottságok Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Élelmiszeripari Ágazati Párbeszéd Bizottság Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság Fürdőszolgáltatás Szakágazati Párbeszéd Bizottság

4 Gázipari Alágazati Párbeszéd Bizottság Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság Kohászati Ágazati Párbeszéd Bizottság Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsága Légiszállítási Ágazati Párbeszéd Bizottság Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság Mezőgazdasági Ágazati Párbeszéd Bizottság Nyomdaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Postai Ágazati Párbeszéd Bizottság Rehabilitációs Szakágazati Párbeszéd Bizottság Településszolgáltatási Alágazati Párbeszéd Bizottság Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Villamosenergia-ipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Víziközmű Ágazati Párbeszéd Bizottság Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa (ÁPBT) Középszintű, tárcákhoz kapcsolódó intézmények Ágazati Érdekegyeztető Tanács (ÁÉT) Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács (EÜÉT) Energetikai Érdekképviseleti Tanács (EÉT) Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács (FÉT) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanács (FÖVÉT) Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) Igazságügyi és Rendészeti Érdekegyeztető Tanács (IRÉT) Kereskedelmi Tanácsadó Testület (KTT) Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT) Közoktatás-politikai Tanács (KT) Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács (KPÉT) Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (KÁÉT) Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács (KÁSzT) Országos Diákjogi Tanács (ODJT) Országos Kisebbségi Bizottság (OKB) Országos Köznevelési Tanács (OKNT) Országos Szülői Érdekképviseleti Tanács (OSZÉT) Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) Szociális Ágazati Érdekegyeztető Tanács (SZÁÉT) Szociális és Munkaügyi Érdekegyeztető Tanács (SZOMÉT) Vállalkozásfejlesztési Tanács (VT) Vasúti Egyeztető Bizottság (VEB) EGYÉB KONZULTATÍV FÓRUMOK, KORMÁNYZATI, ÁGAZATI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK Európai Migrációs Hálózat (EMH) Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács (FCKT) Gazdasági Egyeztető Fórum (GEF) Honvédelmi Idősügyi Tanács (HIT) Integrációs Szakértői Munkacsoport (ISZM) Kormány- Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) Menekültek Áttelepítése Szakértői Munkacsoport (MÁSZM)

5 7.8. Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társadalmi Tanácsadó Testület (NEFE TTT) Regionális Tanácsok Regionális Egészségügyi Tanácsok Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok Regionális Fejlesztési Tanácsok Regionális Munkaügyi Tanácsok Regionális Szociálpolitikai Tanácsok

6 Előszó A társadalom egyre inkább igényli a nyitott és átlátható kormányzást, a társadalmi-gazdasági döntés-előkészítő, döntéshozatali folyamatban való részvételt. A konszenzuskeresés valójában egyidős a rendszerváltással, amelyet a évi európai uniós csatlakozás tovább erősített. A nyitott kormányzás elvének elfogadása, a társadalmi egyeztetés fontosságának elvi szintű megfogalmazása, és a társadalmi aktivitás növelésére tett erőfeszítések hazánkban is abba az irányba hatnak, hogy a kormányzati, közigazgatási döntések hatékonysága és minősége növekedjék írta 2007 májusában a Társadalmi Egyeztetés Eljárási Normarendszere (TEEN) című civil kiadvány. A TEEN program melyet az Európai Bizottság is támogatott szűkebben a civil párbeszéd hazai gyakorlatát vizsgálta, ugyanakkor új fejezettel gazdagította a hazai párbeszéd több mint másfél évtizedes intézményi tapasztalatait. Európai összefüggésekbe illesztve kitágította a társadalmi párbeszéd intézményrendszerét, teret nyitott a civil Magyarország és a mindenkori kormányzat közötti dialógusnak. Kötetnyi irodalma van már annak, hogy a rendszerváltozást követően miként alakult ki és erősödött meg a munkaügyi kapcsolatok rendszere. A munka világának szereplői a munkavállalók és szakszervezeteik, a munkáltatók, illetve érdekképviseleti szövetségeik, valamint az állam, mint szabályozó és esetenként tárgyaló fél olyan átfogó kapcsolatrendszerben működnek, amely az együttműködés fenntartására, a konfliktusok megelőzésére, illetve a kialakult konfliktusok megoldására irányul. A rendszerváltás óta ez a rendszer nem kevés változáson ment keresztül. Az intézményi módosulásokat befolyásolták a gazdasági élet változásai, a verseny- és a költségvetési szférában történő társadalmi mozgások. Ma már evidencia, hogy a szociális partnerségre épülő érdekegyeztetési rendszer kiegyensúlyozza a munka világában feszültségeket keltő piaci hatásokat, elősegíti a szociális partnerek és a kormány közös érdekeinek érvényesülését, a munkabéke fenntartását. A szociális párbeszéd része az országos és a középszintű tárgyalások és megállapodások rendszere, ennek működése is. Kiadványunk a hazai makro- és mezoszinten működő társadalmi párbeszéd intézményeinek számbavételével egységes szerkezetbe foglaltan ad átfogó képet és aktuális információkat a közötti időszakról. A tartalmi munka tekintetében az utóbbi négy év tevékenységét mutatja be, így biztosítja a nyilvánosság és a kontroll lehetőségét, hiszen evidencia az is, hogy az érdemi társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés a hatékony kormányzás szükséges, de nem elégséges feltétele. Magyarországon kiemelt jelenősége van az országos érdekegyeztetésnek Az országos érdekegyeztetés nem jogi kérdés, valljuk egybehangzóan a szakszervezeti konföderációkkal és munkáltatói szövetségekkel, hiszen számtalanszor megtapasztaltuk, hogy az a felek elkötelezettségén és motivációján, együttműködési szándékán és a másik fél véleményének, álláspontjának figyelembevételén, az oldalak kompromisszum-készségén múlik. 6

7 A versenyszférában a háromoldalú tárgyalások legátfogóbb, országos fóruma az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), amelynek több mint két évtizedes múltra visszatekintő tevékenységére tagjai joggal lehetnek büszkék decemberében Országos Érdekegyeztető Tanács néven, majd 1990-ben Érdekegyeztető Tanács (ÉT) néven alakult meg a hazai tripartit érdekegyeztetés kulcsintézménye, amely 1999-ben átadta helyét az Országos Munkaügyi Tanácsnak (OMT), és 2002-től ismét Országos Érdekegyeztető Tanácsként működött. E kulcsintézmény keretei között július 26-án köttetett megállapodás a szociális partnerekkel az érdekegyeztetés rendszerének megújításáról, amelynek egyik hozadéka az országos érdekegyeztetésről szóló törvény december 11-ei elfogadása. Az akkor elfogadott törvényt az ágazati szociális párbeszédről szóló törvénnyel együtt a köztársasági elnök megküldte az Alkotmánybíróságnak normakontrollra, majd a módosított törvény augusztus 20-án lépett hatályba. Az OÉT-hez hasonló súlyú a közszférában közalkalmazottakat, köztisztviselőket, fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait érintő jövedelempolitikai, bérpolitikai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó makroszintű testület az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT). A júliusi Megállapodás kiemelt célként fogalmazta meg a középszintű érdekegyeztető fórumok megerősítését, valamint az autonóm társadalmi párbeszéd erősítését, az ágazati, területi és regionális érdekegyeztetési rendszer fejlesztését és hatékonyabbá tételét is. Ennek keretében jött létre évben Phare program keretében a versenyszférát lefedő ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB) rendszere. A hazai ÁPB-k létrehozásában érvényesült az európai minta; az európai ágazati szociális párbeszéd a katalizátora volt annak a folyamatnak, amelyben a szereplők önszerveződés útján, érdekeiktől vezérelten olyan új intézményt hoztak létre, amely lehetővé teszi az ágazati szociális partnerek számára szakmai és szociális érdekeik érvényesítését. Az ÁPB-k sikeres működése kiszámíthatóbbá teszi az ágazati munkaügyi kapcsolatokat, elősegíti az ágazati szociális partnerek közötti párbeszédet, az ágazati kollektív szerződések kötését és kiterjesztését. Az ÁPB-k alkalmasak arra, hogy a szociális partnerek a kompetenciájukba tartozó területeken megvitassák az ágazatukat érintő kérdéseket, közös projekteket kezdeményezzenek és részt vegyenek az európai ágazati szociális párbeszéd bizottságok munkájában, így közvetlenül az európai integráció aktív résztvevői legyenek. A társadalmi párbeszéd intézményrendszere kiépítésében hasonló mérföldkő volt a évi Megállapodásban rögzített GSZT létrehozása is. A Megállapodás szerint az átfogó nemzeti stratégiai célok és programok egyeztetésének konzultatív fóruma a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT), amelynek munkájában részt vesznek a munkáltatói, a munkavállalói érdekképviseletek mellett a gazdasági, társadalmi élet meghatározó szervezetei és képviselői. A nemzeti konzultációs fórum augusztus 24-én alakult meg, a GSZT-ben a szociális partnerek mellett a tudományos élet reprezentánsai, valamint a civil szféra képviselői is oldalt alkotnak. Az Adattár GSZT Titkársága által közölt információi jól jelzik az elmúlt öt és fél év eredményeit, különösen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal (EGSZB) kialakított szakmai munkakapcsolatát. Erre építeni lehet a első félévi magyar EU elnökséggel kapcsolatos feladatok ellátása során is. Az Adattár azonban hiányos lenne, ha csak a kormányzati politika alakításában résztvevő intézményeket mutatná be, ezért is került az első fejezetbe a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT), mint az Országgyűlés Elnöke által 2008-ban létrehozott intézmény, amely működése során stratégiai partnerre talált a GSZT-ben. 7

8 Áttekintve a közel száz működő makro- és középszintű érdekegyeztető intézményt, nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a társadalmi párbeszéd intézményrendszere kiépült hazánkban. Mivel első alkalommal készül hazánkban ilyen tartalmú és célú kiadvány, belátjuk, van még mit tökéletesíteni a minisztériumok által rendelkezésre bocsájtott információk egységesítésében, amint a kiadvány megjelenítésében is. Kutatás tárgya lehet a társadalmi párbeszéd hatásainak, hatékonyságának vizsgálata, a távolság-csökkentő kormányzati munka jellemzőinek számbavétele. Az Adattár a műfaj keretei között maradva egy ilyen kutatás kiindulópontja lehet, de nem tartalmaz a rendszer működéséről szóló, értékelő tanulmányokat, miután annak megítélése, hogy mennyire hatékonyan működik ez az intézményrendszer, nem kormányzati kompetencia. A magunk részéről hatékony párbeszédre törekedtünk az elmúlt nyolc év során. Most azzal a meggyőződéssel ajánlhatom az Adattárat minden érdeklődőnek, hogy nemcsak egy szerteágazó intézményrendszer aktuális és hiteles adatait láthatják itt, hanem a társadalmi párbeszéd kultúrájának fejlesztésére irányuló kormányzati tevékenység eredményeit is. Budapest, március 15. Kiss Péter miniszter 8

9 1. Nemzeti konzultációs fórumok a társadalmi párbeszéd rendszerében 1.1. Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) Cím 1051 Budapest, Nádor u 7. Alapítás éve 2004 Működésének célja A gazdaságot és a társadalmat érintő átfogó makrogazdasági és társadalmi problémák rendszeres vizsgálata, a gazdaság és a társadalom mindenkori állapotának értékelése és a feltárt problémák kezelésére javasolt nemzeti stratégiák megvitatása. Működésének formája Plenáris ülések, Állandó Bizottság, CSR munkabizottság Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Alapszabály (mellékelve) Gazdasági szféra Soros elnök, társelnök: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Parragh László (elnök) Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége - Antalffy Gábor (elnök) Agrár-munkaadói Szövetség - Balogh István (elnök) Magyar Agrárkamara - Forgács Barna (elnök) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége - Dávid Ferenc (főtitkár) Országos Szövetkezeti Tanács - Farkas Tamás (elnök) Joint Venture Szövetség - Fekete István (elnök) Magyar Bankszövetség - Erdei Tamás (elnök) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége - Futó Péter (elnök) Magyar Nemzeti Bank - Karvalits Ferenc (alelnök) Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége - Nagy Tamás (elnök) Nemzetközi Vállalatok Magyarországi Társasága - Rudnay János (elnök) Befektetői Tanács - Takács János (elnök) Budapesti Értéktőzsde Rt. - Patai Mihály (elnök) Ipartestületek Országos Szövetsége - Szűcs György Magyar Iparszövetség - Tokár István (elnök) Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége - Tóth István (elnök) Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége - Zs. Szőke Zoltán (elnök) 9

10 Munkavállalói oldal Társelnök: Szakszervezetek Együttműködési Fóruma - Varga László (elnök) Autonóm Szakszervezetek Szövetsége - Borsik János (elnök) Liga Szakszervezetek - Gaskó István (elnök) Munkástanácsok Országos Szövetsége - Palkovics Imre (elnök) Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége - Pataky Péter (elnök) Értelmiségi Szakszervezetek Tömörülése - Vígh László (tb. elnök) Civil oldal Társelnök: Ipari, Tudományos, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete - Tóth János (elnök) Európa Ház - Barabás Miklós (elnök) Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület - Dietz Gusztávné (elnök) Országos Fogyatékosügyi Tanács - Hegedűs Lajos (társelnök) Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület Herczog Mária (szakmai ig.), a GSZT Állandó Bizottság elnöke Idősügyi Tanács Jankovits György (tag) Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács - Kormosné Debreceni Zsuzsanna (tag) Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége - Kaposvári Bertalan Levegő Munkacsoport - Lukács András (elnök) Gyermek- és Ifjúsági Konferencia - Pongrácz Gábor (társelnök) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége - Tardy Pál (alelnök) Tudomány oldala Társelnök: Vizi E. Szilveszter akadémikus, az MTA korábbi elnöke Berend T. Iván akadémikus az MTA korábbi elnöke ME Felnőttképzési Regionális Központ - Besenyei Lajos (egyetemi tanár) Budapesti Corvinus Egyetem - Chikán Attila (egyetemi tanár) Glatz Ferenc akadémikus, az MTA korábbi elnöke Magyar Közgazdasági Társaság - Halm Tamás (főtitkár) a GSZT főtitkára Magyar Tudományos Akadémia - Pálinkás József akadémikus (elnök) Rektori Konferencia - Roóz József (elnökségi tag) 10

11 A tagok mandátuma lejár között végzett tevékenysége A tanács egyebek között a következő témákban alakított ki állásfoglalást: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programok Nemzeti Versenyképességi Stratégia Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Nemzeti Reformprogram és Akció Tervek (Megújult Lisszaboni Stratégia) Egészségügyi reform A foglalkoztatás bővítése az Út a Munkához program koncepciója Állásfoglalás a közoktatás fejlesztéséről Állásfoglalás a civil szektor helyzetéről Ajánlást fogadott el a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásáról a kormány, a vállalatok és a civil szervezetek számára. Nemzetközi tevékenység: 2006 márciusában a magyar GSZT és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) közös szervezésében nemzetközi konferenciát tartott Budapesten a megújult lisszaboni stratégiáról 2006 júniusában Regionális Konzultatív Fórumot szervezett az EGSZB-vel közösen 2007 júniusától a magyar GSZT elnökségi tagja a Gazdasági és Szociális Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szövetségének (AICESIS) ben magyar elnök irányította az AICESIS munkáját július 9 11-én Budapesten tartotta közgyűlését és konferenciáját az AICESIS Megjelent könyvek: Előmunkálatok a társadalmi párbeszédhez A modern állam feladatai Megrendelt tanulmányok: A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései. A fejlesztéspolitika as éve Messze van a munka. Az alacsony képzettségűek foglalkoztatási problémái Magyarországon Népesedési helyzetünk. Demográfiai kihívások és az azokra adható szükséges és lehetséges válaszok a 21. század első felében Jelentés az EU lisszaboni stratégiájának magyarországi megvalósításáról 11

12 - Családpolitika más szemmel. A korai intézményes gyermekgondozás indokoltsága Honlap Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név Gazdasági és Szociális Tanács Titkársága Cím 1051 Budapest, Nádor u. 7. Telefon Honlap Kapcsolattartó Halm Tamás Telefon

13 1.2. Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Cím Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Alapítás éve 2008 Működésének célja Az MNVH célja az FVM rendelet szerint a vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében. Továbbá cél a gyakorlat orientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a magyar nemzeti érdekek és értékek nemzetközi képviselete. Az MNVH tevékenysége nyomán az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban együttműködő 27 tagország megismerheti a magyar fejlesztési eredményeket, de a hazai vidékfejlesztő közösségek közvetlenül is tanulhatnak a külföldi mintákból Működésének jogszabályi alapja - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005 EK Tanácsi rendelet és módosítása (74/2009/EK Tanácsi rendelet). Ennek 69. cikke előírja, hogy Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. A 68. cikke rendelkezik arról, hogy Európai Vidékfejlesztési Hálózatot kell létrehozni a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékenykedő nemzeti hálózatok, szervezetek és közigazgatási szervek hálózatba szervezése céljából. - A 2008/168/EK Tanácsi határozat, mely meghatározza az Európai Vidékfejlesztési Hálózat szervezeti kialakítását. - A 1060/2008 (IX. 26.) Kormány határozat, amely az FVM mellett a hálózat munkájában öt tárca közreműködését rendeli el. - A 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet, mely részletesen meghatározza az MNVH célját és feladatait, illetve a szervezet létrehozását és a regisztráció folyamatát. - A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 13

14 2/2009. (FVÉ 2.) FVM utasítása, mely az MNVH irányítási és működtetési rendjéről szól. Működésének formája Tanácsülés, Elnökségi ülés, Elnöki Munkabizottsági ülés, Szakterületi Munkabizottsági ülések, Szakterületi képviselők összevont értekezletei Szakterületek (11): fenntartható energia; állattenyésztés; szántóföldi növénytermesztés; élelmiszer-feldolgozás; vidéki örökség; kertészet és természet-közeli gazdálkodás; LEADER; erdészeti és vadgazdálkodás; turizmus és vállalkozásfejlesztés; társadalmi integráció; innováció és K+F Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Ideiglenes ügyrend (mellékelve) Az MNVH céljait, feladatait, eszközeit, a társadalmi egyeztetéseken, valamint az MNVH Tanácsa által is jóváhagyott MNVH Cselekvési Terve tartalmazza. 171 szavazati taggal rendelkező Tanács 31 fős Elnökség Elnök Dr. Galtz Ferenc, akadémikus Főtitkár Pásztohy András, Miniszteri biztos Az MNVH hálózatnak nincs formális tagsága, a regisztráció minden hazai vidéki szereplő számára nyitott, a szakterületek közül több is választható február 12-én 6259 regisztrált volt, ezeknek mintegy fele természetes személy, a többi civil szervezet, vállalkozás, önkormányzat, társulás, egyház, stb. A tagok mandátum lejáratának határideje között végzett tevékenység főbb eredményei 2013 Az Elnökség ülésein áttekintette a vidékpolitika több fontos, aktuális ügyét, többek között a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség és a reformszövetség fejlesztési javaslatait, tájékozódott a vidéki hálózatok megalakulásáról a többi EU tagországban, a vidékfejlesztés hazai forrásairól, a tanyák helyzetéről, az Út a munkába és a KALÁKA programokról. Az MNVH Elnöke és Elnöksége Vidéki Fórumokat rendezett (Győr, Lajosmizse, Szabadka, Gödöllő, Budapest). Fő témák voltak: a sikeres vidék; a tanyák jelene és jövője; a határ menti együttműködések lehetőségei; a Közös Agrárpolitika jövője és a fiatal gazdák helyzete. A főtitkár sok vidéki programon ismertette a hálózati munka eredményeit és további lépéseit (Falu napi rendezvények, a Magyar Vidék Napja, szakmai konferenciák, stb.), valamint a regisztrálás módját. 14

15 Az MNVH munkájában résztvevőkkel, köztestületekkel, intézményekkel, társtárcákkal, azok hálózataival illetve a 11 szakterület képviselőivel többszöri egyeztetést folytattunk a vidék fejlődésében érdekelt szakmai hálózatok együttműködése érdekében. Megállapítottuk, hogy sok szakmai témakör kibontására az együttműködés feltételeit az MNVH biztosíthatja. Az MNVH Állandó Titkársága az FVM Agrárfoglalkoztatást segítő Programirodája tevékenységét segítve a vidéki foglalkoztatás legjobb gyakorlatait feltárta és közzé teszi, megismerteti. A főtitkár által A megújuló vidékért címmel meghirdetett pályázatokból, a megvalósított, mintaértékű agrár-vidékfejlesztési projektek és programok leírását tartalmazó, folyamatosan bővíthető adatbázist alakít ki és gondoz. Az MNVH részt vesz az Európai Vidékfejlesztési Hálózat munkájában, amelynek a 27 tagország delegáltjaiból álló Koordinációs Bizottsága és LEADER Albizottsága a magyar hálózat eredményes munkájának elismeréseként szeptemberben Budapesten tartotta ülését. Ekkor és korábban, a márciusi LEADER EXPO keretében mód nyílt a magyar vidékfejlesztési eredmények bemutatására és a LEADER helyi akciócsoportok nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére. További feladatok, kihívások: a hálózati tevékenységgel elősegíteni a vidéki térségekben a közösségek fejlődését, az információáramlást, a helyi tudáskapacitás bővülését; a hatékony gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködéseket; az agrár-ágazatok érdekérvényesítő, piacbefolyásoló szerepének növelését; a vidék által létrehozott, előállított közjavak fölértékelődését; szemléletváltozást, a vidékfejlesztés újszerű térségi, integrált, komplex megközelítésében; a nemzetközi együttműködés lehetőségeit és tapasztalatainak hasznosulását. Honlap 15

16 Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név Állandó Titkárság Cím 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon Kapcsolattartó Pásztohy András 16

17 1.3. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3 Alapítás éve 2008 Működésének célja A hazai fenntartható fejlődési alapelvek, célkitűzések, átfogó feladatok meghatározásának elősegítése, a vonatkozó tervezési és egyeztetési feladatok koordinálásának támogatása, a nyilvánosság és a társadalmi részvétel erősítése. Működésének jogszabályi alapja 100/2007. (XI. 14.) és 57/2008. (V. 22.) Ogy. hat. Működésének formája Működést szabályozó dokumentum Testület tagjai Plenáris ülések, Szakmai- Tudományos Munkabizottság (MB), Energia- Klíma MB, Vidék- Agrár MB, Vízpolitikai MB, Társadalmi Tudatosság MB Ügyrend (mellékelve) Országgyűlés: Dr. Katona Béla, az NFFT elnöke A Kormány delegáltja: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Szabó Imre, miniszter, az NFFT társelnöke A parlamenti pártok képviselőcsoportjai: FIDESZ Magyar Polgári Szövetség, Ékes József, parlamenti képviselő, Kereszténydemokrata Néppárt, Nagy Andor, parlamenti képviselő, az NFFT társelnöke Magyar Szocialista Párt, Tóbiás József, parlamenti képviselő, Szabad Demokraták Szövetsége, Velkey Gábor, parlamenti képviselő, Magyar Tudományos Akadémia: Láng István, akadémikus, a Tanács társelnöke Náray-Szabó Gábor, akadémikus, MTA Könyvtár főigazgatója 17

18 Vida Gábor, akadémikus, ELTE kutatóprofesszora Gazdasági kamarák: Magyar Agrárkamara, Dr. Csikai Miklós, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Dr. Parragh László, elnök Egyházak: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar, Nagytiszteletű Karsai Eszter, református lelkész, emeritus professzor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Főtisztelendő Dr. Beran Ferenc, plébános, docens Szakszervezetek: Munkástanácsok Országos Szövetsége, Palkovics Imre, elnök, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Varga László, elnök Munkaadói szervezetek: Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Dr. Rolek Ferenc, alelnök Magyar Iparszövetség, Tokár István, elnök Önkormányzati szövetségek: Markó Antal, Szügy polgármestere Vécsey László, Szada polgármestere Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége: Dr. Gordos Géza, elnök Magyar Rektori Konferencia: Dr. Szabó Gábor, elnök, Szegedi Tudományegyetem rektora Szociális és egészségügyi civil szervezetek: Magyar Vese Alapítvány, Dr. Rosivall László, elnök, Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, Prof. Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár, az NFFT társelnöke Nemzeti és etnikai kisebbségek: Országos Horvát Önkormányzat, Hepp Mihály, elnök Bolgár Országos Önkormányzat, Dr. Muszev Dimitrov Dancso, elnök Környezet-és természetvédő szervezetek: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért, Dr. Gyulai Iván, igazgató E-misszió Egyesület, Zalatnay László Réteg-és korosztályi szervezetek: Doktoranduszok Országos Szövetsége, Lasztovicza László Magyar Nukleáris Társaság, Dr. Pázmándi Tamás, elnök Oktatási és kulturális civil szervezetek: Kárpátaljai Szövetség, Katona Tamás, elnök Öveges József Tanáregylet, Bárdy Péter, igazgató 18

19 A tagok mandátuma lejár a tagok mandátuma 2 évre szól között végzett tevékenység - Jövő kereső c. jelentés a társadalomnak - Éghajlatvédelmi törvény tervezete - állásfoglalások - konferenciák, fórumok szervezése - kapcsolatfelvétel hasonló külföldi (EU) szervezetekkel - honlapon olvashatók a részletes információk Honlap Testület titkársági feladatait ellátó szerv, szervezeti egység Név NFFT Titkárság Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3 Telefon Honlap Kapcsolattartó Lőrincz Zsuzsa Cím 1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. Telefon

20 2. Makroszintű konzultatív fórumok a szociális párbeszéd rendszerében 2.1. Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Cím OÉT Titkársága 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. (SZMM) Alapítás éve 1988 Elődszervezet, alapításának éve Országos Érdekegyeztető Tanács Érdekegyeztető Tanács Országos Munkaügyi Tanács Országos Érdekegyeztető Tanács Működésének célja Az OÉT az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói szövetségek (a továbbiakban: munkavállalói, illetve munkáltatói oldal) és a kormány közötti makroszintű konzultációk és tárgyalások folyamatosan működő, legátfogóbb, országos, háromoldalú (tripartit) érdekegyeztető fóruma. A munkavállalók, a munkáltatók és a kormány érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, megállapodások kialakítása, az esetleges országos konfliktusok megelőzése, rendezése, valamint információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata. Ennek érdekében megvitatja a munka világával összefüggő valamennyi kérdéskört, beleértve a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alakulását befolyásoló, az adózással, járulékfizetéssel és költségvetéssel összefüggő témaköröket, jogszabálytervezeteket. Az OÉT intézményi keretet nyújt a kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek közötti konzultációnak, különösen az alábbi tárgykörökben: - a foglalkoztatáspolitikával, - a bérpolitikával, - a munkajogi szabályozással, - a munkavédelemmel, - a munkaügyi ellenőrzéssel, - a munkaügyi kapcsolatokkal, - az oktatás- és képzéspolitikával, - a szociálpolitikával, - a társadalombiztosítási befizetésekkel és ellátásokkal, - a vállalkozásokat és a munkajövedelmeket terhelő adókkal és járulékokkal, - az éves költségvetéssel, 20

T/ számú. törvényjavaslat. a Gazdasági és Szociális Tanácsról

T/ számú. törvényjavaslat. a Gazdasági és Szociális Tanácsról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18877. számú törvényjavaslat a Gazdasági és Szociális Tanácsról Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Budapest, 2005. december 2006. évi törvény a Gazdasági

Részletesebben

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program

Országos Érdekegyeztető Tanács első félévi munkaprogramja. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. első félévi munkaprogramja 2. számú melléklet I. Plenáris ülésen megvitatásra javasolt program Január 2007. évi bértárgyalások a keresetnövelés éves mértékéről ( OÉT)

Részletesebben

Történeti betekintés

Történeti betekintés Történeti betekintés 2011. december 22.-én a munka Törvénykönyvéről a Kormánnyal egyeztető szakszervezeti tömörülések vezetői, a szféra munkaadói tárgyaltak a Versenyszféra és a Kormány közötti egyeztetések

Részletesebben

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

T/3359. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3359. számú törvényjavaslat a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. május 2011. évi törvény a Nemzeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 371-1/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozásáról Budapest, 2008. február 2 Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

2009. évi LXXIII. törvény 1. az Országos Érdekegyeztető Tanácsról

2009. évi LXXIII. törvény 1. az Országos Érdekegyeztető Tanácsról 2009. évi LXXIII. törvény 1 az Országos Érdekegyeztető Tanácsról Az Országgyűlés, elismerve a szociális párbeszéd társadalmi szerepét, a munkavállalók és a munkáltatók alkotmányos érdekvédelmi és érdekképviseleti

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD HELYZETE MAGYARORSZÁGON. Rácz Zoltán PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem

A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD HELYZETE MAGYARORSZÁGON. Rácz Zoltán PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem MultiScience - XXX. microcad International Multidisciplinary Scientific Conference University of Miskolc, Hungary, 21-22 April 2016, ISBN 978-963-358-113-1 A SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg KOORDINÁTOR NEVE: Timkó József

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RFKB TEVÉKENYSÉGE RFKB tagjai: Delegáló szervezet fő OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkáltatói szervezetek 9 OÉT-ban képviseleti joggal rendelkező munkavállalói szervezetek 6

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve

Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének évi munkaterve Vas Megye Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2016. évben kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012

ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 ORSZÁGOS SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK, INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE, 2012 Országos Szövetkezeti Tanács (OSZT) Elnök: Farkas Tamás Alelnök: Dr. Zs.Szőke Zoltán 1146. Budapest, Hermina út 57. Telefon: 331-13-13 E-mail:

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése

Az MNVH céljai, feladata és felépítése Az MNVH céljai, feladata és felépítése MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.) FVM rendelete 36/2010. (XI.30.) VM rendelete Az

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens

Az MNVH céljai, feladata és felépítése. Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens Az MNVH céljai, feladata és felépítése Bíró Anna MNVH Nógrád megyei referens MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 2. sz. melléklet amely létrejött Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6.8.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA december A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÉRDEKEGYEZTETÔ TANÁCSA ALAPSZABÁLYA 1995. december 2 1. A Költségvetési Intézmények Érdekegyeztetô Tanácsa (a továbbiakban: KIÉT) az államháztartás keretébe tartozó, a központi

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 5435-4/2006-SZMM TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottságról Budapest, 2006. november Vezetői összefoglaló I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei

Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Az országos szintű szociális dialógus Magyarországon és bővítésének lehetőségei Kisgyörgy Sándor Pásztóy András LIGA Szakszervezetek, Norvég projekt, 2013/14 Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Balatonföldvár, 2008. május 13-15. Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési

Részletesebben

JAVASLAT ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS IDEIGLENES ALAPSZABÁLYÁRA

JAVASLAT ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS IDEIGLENES ALAPSZABÁLYÁRA JAVASLAT ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS IDEIGLENES ALAPSZABÁLYÁRA A feladatra kijelölt OÉT munkacsoport 2004. május 10-i ülése alapján javított munkaanyag (A javításokat, kiegészítéseket aláhúzással jelöltük.)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYRENDJE SOPRON 2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem mint munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező NymE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete,

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára

Meghívó. A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára Meghívó A személyügyi tevékenység kihívásai a közszolgálatban című konferenciára A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége együttműködése keretében ezúton tisztelettel

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

tervezet ( ) A NEMZETI ILO TANÁCS évi MUNKATERVE

tervezet ( ) A NEMZETI ILO TANÁCS évi MUNKATERVE A NEMZETI ILO TANÁCS 2015. évi MUNKATERVE I. A Nemzeti ILO Tanács feladatai 2015-ben: A. Magyarország képviselete az ILO 2014. évi ülésein 1. Az ILO GB 323-325. ülésszakai 2015. március 12-26., június

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001

A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT PROJEKT TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 TÁMOP CÉL Országos munkavállalói szövetségek, országos munkaadói szövetségek kapacitásának erősítése, együttműködésük elősegítése Konzorcium: LIGA szakszervezetek,

Részletesebben

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja.

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja. A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja. Mint minden évben, 2011. április 28-án is megemlékeztünk a munkabalesetben megsérült és elhunyt dolgozókról. Az ez évi rendezvény eltért a korábbi

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan Előadó: Prekopa Adrienn Erna NMH TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail: Prekopaa@lab.hu Telefonszám: 06 1/ 323 3443 06 30/475 8982 A TÁMOP-2.5.3.B pályázati

Részletesebben

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés

Köznevelési kerekasztal. alakuló ülés Köznevelési kerekasztal alakuló ülés A kerekasztal szereplői érdekeltségi körök azonosítása KORMÁNY KÖZNEVELÉS SZAKMAI SZERV DIÁKOK TUDOMÁNY, PEDAGÓGUS KÉPZÉS SZÜLŐK ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓK Fenntartók

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

A magyar szakszervezetek a nemzetközi szakszervezetei színtéren

A magyar szakszervezetek a nemzetközi szakszervezetei színtéren A magyar szakszervezetek a nemzetközi szakszervezetei színtéren MIÉRT FONTOS, HOGY EGY SZAKSZERVEZETI KONFÖDERÁCIÓNAK LEGYENEK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI? KÜLÖNBÖZŐ NEMZETKÖZI NAGYPOLTIKAI ÜGYEK BEFOLYÁSOLÁSÁNAK

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

T/3359/ A Házszabály ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslathoz az alábbi

T/3359/ A Házszabály ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló T/3359. számú törvényjavaslathoz az alábbi AZ ORSZÁGGYŐLÉS BIZOTTSÁGA Bizottsági módosító javaslat T/3359/ Dr. Kövér László az Országgyőlés Elnöke részére A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / /

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / / A közösség részvételét alátámasztó események listája: Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők Rövid összefoglaló száma 1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út Közösségi

Részletesebben

Business & Technology Konferencia

Business & Technology Konferencia Magyar Közgazdasági Társaság Business & Technology Konferencia 2016. február 23-25. BME Q épület IV. emelet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (tervezet

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014

MSZOSZ. A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója. Norway Grants 2009-2014 MSZOSZ A HVDSZ 2000 (Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete) a Hajdú-Bihar megyei Régió támogatója Szociális párbeszéd továbbfejlesztése a munkavédelemben Norway Grants 2009-2014 Hajdú-Bihar:

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ)

A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (VOSZ) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 A MUNKÁÉRT! A VOSZ CÉLJAI Kedvező gazdasági környezet kialakítása Vállalkozások versenyképességének növelése Szolgáltatások

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben