TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6"

Átírás

1 Tavaszi Szél - Absztraktkötet

2

3 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN:

4 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ÁRGYELÁN Tímea TÁJVÁLTOZÁS KUTATÁS EREDMÉNYEI MAGYAR ÉS SPANYOL PÉLDÁN. REZILIENCIA TÁJI KONTEXTUSBAN CSÍDER Ibolya COMPLEXITY OF ECOSYSTEM SERVICES IN AGRICULTURAL FIELDS, IN PARTICULAR THE BIODIVERSITY...27 CSIKÓS Anett, VÁCZI Kálmán Zoltán A SZŐLŐ KORAI TŐKEELHALÁSÁÉRT FELELŐS KÓROKOZÓK AZONOSÍTÁSA CSORVÁSI Éva, FEHÉR Milán, JUHÁSZ Péter, STÜNDL László, BÁRSONY Péter BIOAKTÍV TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA INTENZÍVEN NEVELT PONTYIVADÉK (CYPRINUS CARPIO) TERMELÉSI PARAMÉTEREIRE DANCSOKNÉ FÓRIS Edina VÁROS-VIDÉK KAPCSOLATOK A HAZAI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVDOKUMENTUMOKBAN FODOR István, BICZÓ András, MATYOVSZKY Balázs, ÓZSVÁRI László THE LOSSES DUE TO DISPLACED ABOMASUM ON A LARGE-SCALE HUNGARIAN DAIRY FARM A CASE STUDY GAZDAG Orsolya, KÖDÖBÖCZ László A TALAJ MIKROBIÓTA DNS KIVONÁSÁNAK ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE HORVÁTH Dóra Elvira, SÁRDI Katalin NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A PARADICSOM VEGETATÍV ÉS GENERATÍV TULAJDONSÁGAIRA Dr. JAKAB Anita BIOKÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSUK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI...35 KATÓ Eszter KOCKAHÁZAK SZEREPE A FALUSI UTCAKÉPBEN SZENTMÁRTONKÁTA PÉLDÁJÁN KOVÁCS Vilmos A SZERBIAI BORTÖRVÉNY ÉS A NYOMON KÖVETÉS ALKALMAZHATÓSÁGA...37 MÉSZÁROS Szilvia KÖZÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK TÁJI HATÁSAI ÉS KEZELÉSÜK A TERVEZŐI GYAKORLATBAN PÁLFI Xénia, BISZTRAY György, VILLANGÓ Szabolcs, DEÁK Tamás, PÁLFI Zita, KARÁCSONY Zoltán, ZSÓFI Zsolt ORVOSI OLAJKÉSZÍTMÉNY TESZTELÉSE A SZŐLŐ (VITIS VINIFERA L.) GOMBAKÓROKOZÓI ELLENI VÉDEKEZÉS CÉLJÁBÓL SZABÓ Edina, Dr. SIPOS Péter SÖRÖK TÁPÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA A SÖRFŐZÉS SORÁN SZABÓ Péter A MAGYARORSZÁGI PINCESZÖVETKEZETEK ELEMZÉSE A TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA ÉS A TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS TÜKRÉBEN...41 TISZA Ákos, SIMON Ádám, CSIKÓS Ádám, JÁVOR András, GULYÁS Gabriella, CZEGLÉDI Levente KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS EGYSZÁLÚ KONFORMÁCIÓS DNS POLIMORFIZMUS (CE-SSCP) MÓDSZER ALKALMAZÁSA A HÁZIGALAMB (COLUMBA LIVIA DOMESTICA) DNS MINTÁZATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TÖRÖKNÉ KISS Klára Ágnes MARKETING SZEREPE A BOROK VILÁGÁBAN Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

5 VÁRALLYAY Szilvia, VERES Szilvia, BÓDI Éva, FARZANEH Garousi, KOVÁCS Béla HIDROPÓNIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEVELT NAPRAFORGÓ TÁPOLDATÁNAK PH-ÉRTÉK VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ ARZÉN KEZELÉSEK HATÁSÁRA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ANGYAL Zoltán AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI MECHANIZMUS LÉTREHOZÁSÁNAK EGYES INTÉZMÉNYI ÉS JOGI VONATKOZÁSÚ KÉRDÉSEI Dr. BAKSA Gréta ALTERNATÍV VITARENDEZÉS NÉMETORSZÁGBAN A CSALÁDJOGI JOGVITÁKBAN...47 Dr. BALLA Zsuzsa A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER ELLENŐRZÉSE JOGI ÉS GAZDASÁGI ASPEKTUSBÓL BALOGH Áron Péter SALARY AND GRIEVANCE ARBITRATION IN THE CBA OF THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE Dr. BARTÓK Tünde AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK SZOCIÁLIS JOGAI FRANCIAORSZÁGBAN...51 BATHÓ Gábor A TISZÁK KORMÁNYAI TISZA KÁLMÁN ÉS TISZA ISTVÁN KORMÁNYAINAK, AZOK SZERKEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEVETÉSE...53 BELINSZKY Adrienn A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS, MINT ÚJ TÉNYÁLLÁS ÉRTÉKELÉSE...55 Dr. BÉRES Nóra GONDOLATOK A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGÁNAK VITÁS KÉRDÉSEIRŐL.. 56 BIHARI Erika A BÍRÓ SZEREPE A BÜNTETŐPERBEN BÍRÓI ETIKA ÉS SZUBJEKTIVITÁS...57 Dr. BODÓ László A KONSZERNEK JOGALANYISÁGÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BUZÁS Péter EMBERI MÉLTÓSÁG-KONCEPCIÓK AZ EJEB BIOETIKÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATÁBAN CSEGE Gyula MAGYARORSZÁG A MIGRÁCIÓS VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK VISZONYLATÁBAN, A JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN Dr. CSEPORÁN Zsolt A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK MÉLTATLANSÁGÁNAK INTÉZMÉNYE...61 DODIK Setiawan Nur Heriyanto THE SCOPE AND EFFECT OF IMMUNITY PRINCIPLES IN INTERNATIONAL PRIVATE AND BUSINESS LAW FODOR András A MÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ PTK-BAN GRÜNCZEISZ Kata A BÍRÓI IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSE A JOGI ÉRVELÉSEK VIZSGÁLATÁNAK SZEMSZÖGÉBŐL Dr. HATI Csilla TOLMÁCS KÖZVETÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ KIHALLGATÁS KOCKÁZATAI A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN.65 Dr. HEGEDŐS Soma AZ ERŐSZAK ÉS A JOG KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI HRECSKA Renáta FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MUNKAJOGÁBAN...67 Dr. Huang GUI THE OBSTACLES AND RESPONSES ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE COOPERATION IN CHINA THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL SANCTION SYSTEM JUHÁSZ Andrea Erika Tavaszi Szél - Absztraktkötet

6 EMBERTELEN ÉS MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD AZ IDŐSKORÚ FOGVATARTOTTAKKAL SZEMBEN Dr. KÉMERI Zsófia Eszter PATERNALIZMUS A BIOETIKÁBAN AZ ORVOS SZEREPE AZ EGYÉNI DÖNTÉSHOZATALBAN Dr. KORMOS Tímea AZ ISMERETLEN SZEMÉLYAZONOSSÁGÚ VÍZI HOLTTESTEK AZONOSÍTÁSA 1951 ÉS 1995 KÖZÖTT...71 Dr. KŐMÍVES Péter Miklós FELSŐOKTATÁS-IRÁNYÍTÁSI MODELLEK...72 Dr. KRISTON Edit A DEVIZAHITELEK ÉS AZ ÉRVÉNYTELENSÉG...73 LÁRIS Liliána AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)...74 LÁSZLÓ Vilmos Csongor A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE A NEMZETI KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN...76 Dr. LIPTAI Noémi A VÍZHEZ VALÓ ALKOTMÁNYOS JOGUNK (TERMÉSZETES. TERMÉSZETES?) MARINKÁS György AZ OROSZORSZÁGI ŐSLAKOS NÉPEK HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE...79 Dr. MÉSZÁROS Ádám Zoltán SZÜKSÉG TÖRVÉNYT BONT? NÉHÁNY SZÜKSÉGCSELEKMÉNY ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI...80 Dr. MISKOVICS Mariann ASSAULT AGAINST PUBLIC OFFICIALS WITH A DEADLY WEAPON - CHANGING TENDENCIES...81 Dr. MOLNÁR Tamás A KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE NAPJAINKING A PP KODIFIKÁCIÓ TÜKRÉBEN MONORI Zsuzsanna Éva A ZAKLATÁS BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSAINAK JOGALKALMAZÁSI NEHÉZSÉGEI NAGY Gergő A SÉRELEMDÍJ KÉRDÉSEI ÉS PROBLEMATIKÁI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSE ELSŐ ÉVE UTÁN Dr. NÉMETH Tamás A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT., MINT AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK KEZELŐJÉNEK HELYE A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETRENDSZERÉBEN PAPIK Orsolya Bernadett A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM JELENTÉSTARTALMA Dr. PAPP Nikolett AZ ÁLLAMFŐK NEMZETKÖZI JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FEJLŐDÉSE Dr. PAPP Olga AZ UNIÓS JOG HATÁSA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA Dr. RIMASZÉCSI János AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, MINT HATALMI ÁG A 21. SZÁZADBAN Dr. ROTTLER Violetta GYERMEKVESZTÉS EGYKOR ÉS MA KULTÚRTÖRTÉNETI JOGTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉS, VALAMINT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÁTTEKINTÉSE. PRIVILEGIZÁLÁS PRO ÉS KONTRA EURÓPÁBAN...90 Dr. SÁPI Edit ALAPTALAN GAZDAGODÁS KONTRA KÁRTÉRÍTÉS GONDOLATOK A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL...91 Dr. SORBÁN Kinga 6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

7 INFORMATIKAI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS NYOMOZÁSUK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN SZABÓ Erzsébet JEGYZETEK A LEGFIATALABB ÓKORI JOGFORRÁSOKHOZ Dr. SZABÓ Patrik A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HIVATÁSOS ALANYAINÁL FELBUKKANÓ ELŐÍTÉLETESSÉG MÉRHETŐSÉGÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI SZALMA Borbála MIKÉNT TEKINTHET(NE) A ROBOTOKRA A MAGÁNJOG? SZAMEK Gabriella KÖRNYEZET ÉS VERSENY Dr. UDVARHELYI Bence AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI HATÁSKÖREI A LISSZABONI SZERZŐDÉS UTÁN...97 Dr. VÖRÖS Eszter A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI, JOGBÖLCSELETI MEGKÖZELÍTÉSE ZELENA Viktória PREIMPLANTÁCIÓS DIAGNOSZTIKA A JOGÁSZ SZEMÉVEL Dr. ZSOLDICS Zsófia A JOGI FELELŐSSÉG ÚJKORI TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE BIOLÓGIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ KOLOZSVÁRI István, JAKAB Tibor, DÉVAI György VÍZFOLYÁSOKON VÉGZETT ODONATOLÓGIAI FELMÉRÉSEK ÉLŐHELYI HÁTTÉRVÁLTOZÓINAK ADATLAPON TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEI KOVÁCS Ramóna SZIKES TALAJOK BENNSZÜLÖTT ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBA KÖZÖSSÉGÉNEK VIZSGÁLATAI KRÜZSELYI Dániel EGYES BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGAI LUDMAN Márta, BURGYÁN József, FÁTYOL Károly A CRISPR/CAS9 GÉNMÓDOSÍTÓ RENDSZER ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYI RNS CSENDESÍTÉS KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATÁRA LUDMERSZKI Edit ENZIMKINETIKAI VIZSGÁLATOK ÉS PCR-ALAPÚ VÍRUSSZÁMBECSLÉS CSÍKOS MOZAIK VÍRUSSAL FERTŐZÖTT ÉS STRESSZKIVÉDŐ HATÓANYAGOKKAL ELŐKEZELT KUKORICA GYÖKERÉBŐL ÉS LEVELÉBŐL OLÁH Csilla AZ S-METILMETIONIN-SZALICILÁT FIZIOLÓGIAI ÉS STRESSZVÉDŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA TÓTH Liliána, VIRÁGH Máté, VÁGVÖLGYI Csaba, GALGÓCZY László A NEOSARTORYA FONALASGOMBA NEMZETSÉG ÁLTAL TERMELT ÚJ, Β-DEFENZINSZERŰ ANTIFUNGÁLIS PROTEINEK VIZSGÁLATA FILOZÓFIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ NEMESI Nikoletta KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK NOONAN KONTINGENS AZONOSSÁGRÓL ALKOTOTT KONCEPCIÓJÁRÓL ORSZAGH Judit MAX SCHELER ON THE NATURE OF PERSON Rusu ROWENNA A NEW AGE FILOZÓFIÁJA Tavaszi Szél - Absztraktkötet

8 TAKÓ Ferenc POLITICAL THEORY AND THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT IN MARUYAMA MASAO S WRITINGS TÁNCZOS Péter A NYELVILEG FELFOGOTT KIVÁLÓSÁG FRIEDRICH SCHLEGEL ÉS FRIEDRICH NIETZSCHE ÁRJA-ELMÉLETE TÓDOR Imre A POLITIKAI KONSTITUTÍV A(NTA)GONISZTIKUS DIMENZIÓJA. CARL SCHMITT ÉS CHANTAL MOUFFE ZIEGLER Zsolt A THEORY OF RELATIONAL RESPONSIBILITY FIZIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ CSONTOS János KÜLÖNBÖZŐ LÉZEREKKEL KEZELT ÜVEGSZERŰ SZÉN VIZSGÁLATA SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREKKEL FÜLÖP Anikó AGYKÉRGI INTERAKCIÓK HÁLÓZATI MODELLJE GRÓSZ Tímea MAGASABB RENDŰ DISZPERZIÓ MÉRÉSE BRAGG-TÍPUSÚ ÉS FOTONIKUS KRISTÁLY SZERKEZETŰ OPTIKAI SZÁLAKON GULYÁS Krisztina KÖRNYEZETTUDOMÁNY A KÖZOKTATÁSBAN KALVACH Arnold METAANYAGOK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK VIZSGÁLATA A BEESÉSI SZÖG FÜGGVÉNYÉBEN MAJOR Balázs NÉHÁNY CIKLUSÚ ELEKTROMÁGNESES IMPULZUSOK POLARIZÁCIÓS ÁLLAPOTÁNAK DIFFRAKCIÓ OKOZTA VÁLTOZÁSAI PÁPA Zsuzsanna A SPEKTROSZKÓPIAI ELLIPSZOMETRIA INTERDISZCIPLINÁRIS ALKALMAZÁSAI FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BENDE Csaba, NAGY Gyula A KÖZÖSSÉGI KERTEK HELYI TÁRSADALOMRA GYAKOROLT HATÁSAI A SZEGEDI KÖZÖSSÉGI KERTEK PÉLDÁJÁN HOHL Zsófia A ZALAI NÉMETEK, AVAGY TUDOMÁNYOS RIPORT EGY ISMERETLEN NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉGRŐL HORVÁTH Zoltán, PAPP Júlia MÁSODIK GENERÁCIÓS QR-KÓDOK ALKALMAZÁSA A TURISZTIKAI TÉRHASZNÁLAT ALAKÍTÁSÁBAN NYUGAT- BALATONI KERÉKPÁRÚT ESETTANULMÁNY PÉLDÁJÁN KÁPOLNAI Zsombor EGY MAGYAR INNOVÁCIÓ SIKERE A DUALIZMUS KORÁBAN A HENGERSZÉK KRISKA Olivér, NAGY Gyula MENEKÜLTÜGYI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE A SZERB- MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN LELOVICS Enikő, GÁL Tamás, UNGER János LCZ OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZEGEDI ADATOKON LESKÓ Máté Zsigmond, ZAJZON Norbert NAGY FELBONTÁSÚ ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLAT A GERECSEI TÖLGYHÁTI-KŐFEJTŐBEN Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

9 MISI Dávid NEGATÍV EXTRÉM KLIMATIKUS ESEMÉNYEK VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE ERDEIFENYŐ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL A DUNÁNTÚLON NEZDEI Csilla BALATONI RIVIÉRA, MINT MÁSODIK MEDITERRÁNEUM? A LEVENDULA SZEREPE TIHANY ÉLETÉBEN HORVÁTH Adrienn, SÁNDOR Gábor, SZABÓ György, BIDLÓ András VÁROSI TALAJOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA TAKÁCS Ágnes, KISS Márton, KÁNTOR Noémi, GULYÁS Ágnes A VÁROSI FÁS VEGETÁCIÓ HUMÁN BIOKLIMATOLÓGIAI JELENTŐSÉGE VARGA Tamás A DUNAFÖLDVÁRI BÖLCSKEI-VÖLGY MORFOLÓGIAI SZINTJEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKAI VIZSGÁLATA VASÁRUS Gábor László A KÜLTERÜLETI SZUBURBANIZÁCIÓ NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ PÉLDÁJÁN HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BALOG Fatime VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS (VÉSZ) FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI BÁNYÁSZ Péter EGY TERRORTÁMADÁS REFLEXIÓI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN BERKI Gábor KIBERHADVISELÉSI KÉPESSÉGEK A VILÁGBAN HAJDU Veronika A KATONAI PSZICHOLÓGIA MŰVELETEK ÉS A MARKETING ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE AZ INFORMÁCIÓ, VALAMINT A KOMMUNIKÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN HARANGOZÓ Dániel A PÁRT ÖKLE VAGY AZ ÖKÖL PÁRTJA? - CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK A SZOCIALISTA JUGOSZLÁVIÁBAN ( ) KALAMÁR Norbert A RIASZTÁSI FOKOZATOK, ÉRTELMEZÉSE, VALAMINT AZ ELRENDELT FOKOZATBAN A KÁRHELYSZÍNRE VONULNI KÖTELES SZEREK BEMUTATÁSA KEREKES András HERMANN BREITH, A PÁNCÉLOSCSAPATOK TÁBORNOKÁNAK ÉLETRAJZA - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉVI MAGYARORSZÁGI HARCCSELEKMÉNYEKRE KISS Dávid A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSELMÉLET MÓDSZERÉNEK FELHASZNÁLÁSA ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁGA A VÉDELEMGAZDASÁG STRUKTÚRÁJÁT JELENTŐ GAZDASÁGI HÁLÓZAT PONTJAINAK KIVÁLASZTÁSÁBAN, KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN KISS Petr LENNI VAGY NEM LENNI A NATO A HIDEGHÁBORÚ UTOLSÓ ÉVTIZEDÉBEN LIGETVÁRI Krisztina AZ IVÓVÍZHIÁNY. MINT BIZTONSÁGI PROBLÉMA TOVÁBBI KONFLIKTUSOKAT IMPLIKÁL MÁTYÁS Dániel ROBOTOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÚJSZERŰ ASPEKTUSAI A RENDVÉDELEMBEN Dr. NYITRAI Endre FELDERÍTÉS ÉS A BIZONYÍTÁS KRIMINALISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBŐL ORBÓK Ákos AZ AUTONÓM KATONAI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA Dr. PETRUSKA Ferenc Tavaszi Szél - Absztraktkötet

10 LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSI SPORTEGYESÜLETEKBEN PROHÁSZKA Petra A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A KÜLÖNLEGES JOGREND KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA Dr. SCHWEICKHARDT Gotthilf AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSA A HAZAI ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEKRE SEBŐK István A MAGYAR(KIRÁLYI)HONVÉDSÉGBEN ALKALMAZOTT AKNAVETŐK A TRIANONI DÖNTÉSTŐL AZ 1948-AS REFORMIG SZENDRŐ Éva A BIOTERRORIZMUS ÉLELMISZERLÁNCOT FENYEGETŐ VESZÉLYEI URBÁN Anett AZ ÉJSZAKAI BEAVATKOZÁSOK SAJÁTOSSÁGAI A VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN VAJKAI Edina Ildikó VITÁK A BEVÁNDORLÁSRÓL A CHARLIE HEBDO-MERÉNYLET APRPÓJÁN HITTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BACSÓ Benjámin 110 ÉVES ÁLLAMI ELISMERÉS MOZGALOMBÓL ELISMERT FELEKEZET FÖLDVÁRI Katalin A MIRÁKULUMOS KÖNYVEK SZEREPE EGY KEGYKÉP TÖRTÉNETÉNEK FELTÁRÁSÁBAN AZ EREDETI PÓCSI IKONHOZ KAPCSOLÓDÓ IMAMEGHALLGATÁSOK KOVÁCS Enikő Hajnalka A FONTOSABB METAFORÁK ÉRTELMEZÉSE AZ 59. PANASZ ZSOLTÁRBAN KOVÁLY Erzsébet AZ EGYHÁZI ÉNEK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI NEMESHEGYI-HORVÁT György KING DAVID S WAY TO POWER DEPTICTED THROUGH THE FELMALE SUPPORTING CHARACTERS SEDLMAYR Judit VÁROS A BIBLIÁBAN SIPŐCZ Diána HINDUIZMUS, MINT ÉLETVÉGI MEGKÜZDÉSI STRATÉGIA IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Balog Edit Otilia KAZINCZY FERENC ÉS TÖRÖK SOPHIE SZÖVEGEKBEN REPREZENTÁLT EMBERKÉPE BOZSÓ Georgina THE NEWLY BORN WOMAN IS A MAN? GENDER HYBRIDITY AND THE DISRUPTION OF THE SELF IN ANGELA CARTER S THE PASSION OF NEW EVE DOBSAI Gabriela SZTÁRAI MIHÁLY IRODALMI MUNKÁSSÁGÁNAK HATÁSA A DRÁVASZÖGBEN Dr. IZSÁK-SOMOGYI Katalin AZ EMLÉKŐRZÉS AMBIVALENCIÁJA GERGELY ÁGNES MUNKÁSSÁGÁBAN JAKAB-ZALÁNFFY Eszter MACHIAVELLI-HATÁSOK ALESSANDRO MANZONI MŰVEIBEN JOVÁN Katalin A BETEGSÉG TOPOSZÁNAK NYELVI, POÉTIKAI REPREZENTÁCIÓJA ORBÁN OTTÓ KÖLTÉSZETÉBEN KOVÁCS Natália 10 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

11 PERFORMATIVITÁS ÉS TEATRALITÁS ESTERHÁZY PÉTER SZÖVEGEIBEN MADARÁSZ KULCSÁR Sarolta EGY ÚJ NEMZEDÉK BESZÉDMÓDJA (A SZTEREOTÍPIÁK VIZSGÁLATA A HÍD ÁPRILISI SZÁMÁBAN) PAVELKA Orsolya-Petra:NŐI SZEREPMINTÁK JÓSIKA MIKLÓS REGÉNYEIBEN ÉS AZ IRODALMI DIVATLAPOKBAN PÉRÓ Krisztina OSLÓI TEREK EGYÉNI UTAK POSTA Anna LEONHARDUS MOKOSCHINUS HISTORIARUM VETERIS TESTAMENTI HEROICO CARMINE REDDITARUM CÍMŰ MŰVÉNEK PARATEXTUSAI SÁNTA Balázs PERSPECTIVITY AND NARRATIVE STRUCTURE IN VICTORIAN NONSENSE LITERATURE EDWARD LEAR AND LEWIS CARROLL SZÉMAN Emese Rózsa MUNKÁS SZAVALÓKÓRUS ÉS MUNKÁS-MOZGALMISTA SZAVALÓK A AS ÉVEK ERDÉLYÉBEN D SZŐKE Eszter ISKURZUS A TRAGÉDIÁRÓL A CINQUECENTO ITÁLIÁJÁBAN VÁRADI Ábel ÉN, IDENTITÁS, ÁLOM BUDDHISTA TANÍTÁS ÉS PRAXIS SZABÓ LŐRINC POÉTIKÁJÁBAN NEMES László AZ EGYETEMEN KELETKEZŐ TUDÁSTÍPUSOK ÉS A KÖNYVTÁRAK KÉMIA- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ KARLIK Máté VÁROSI TALAJMINTÁK TOXIKUS FÉMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA KÖRNYEZETFIZIKAI MÓDSZEREKKEL BUDAPEST XI. KERÜLETÉBEN KOVÁCS Tamara, KEGLEVICH György FOSZFIN-OXIDOK REDUKCIÓJA SZILÁNOKKAL KÖRNYEZETBARÁT MEGFONTOLÁSOK MISIK Tamás A ZSÁKOS ÉS TÁRSASHÁZI HÁZTÓL MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ELEMZÉSE EGER VÁROSÁBAN SZABÓ Piroska, POZSONYINÉ ORAVECZ Bettina, ÖRDÖG Vince, MOLNÁR Zoltán, RÉTFALVI Tamás A C/N ARÁNY HATÁSA A CHLORELLA MIKROALGA ANAEROB FERMENTÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA TAJTI Ádám, BÁLINT Erika, KEGLEVICH György H-FOSZFONÁTOK ALKOHOLÍZISE MIKROHULLÁMÚ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT UNGOR Ditta Anita, CSAPÓ Edit, DÉKÁNY Imre BIOFUNKCIONALIZÁLT ARANY NANOKLASZTEREK SZINTÉZISE KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ ANDRÁS Hanga TÖBBSÉGI TUDATTAL, KISEBBSÉGI ROMÁNKÉNT ÉLNI SZÉKELYFÖLDÖN ESETTANULMÁNY BÁLINT Gyürke Katalin A TELJES TÖRTÉNET GENDERTUDATOSSÁG A MÉDIÁBAN BARKÓCZI Janka ALIGÁTOR A FÜRDŐBEN (AZ 1944-ES ÉV REPREZENTÁCIÓJA A MAGYAR VILÁGHÍRADÓBAN).204 CSORDÁS Hédi Virág HATÉKONY ÉRVELÉS, SZAVAKKAL VAGY KÉPEKKEL? Tavaszi Szél - Absztraktkötet

12 A REKLÁMFILMEK ARGUMENTÁCIÓS PROBLEMATIKÁI DELI Eszter A MÉDIAÉRVELÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS A HÍREK HATALMA ILLÉS Zsófia, SZABÓ Krisztina, SZEMERE Alexandra JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL KREATÍV MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK AZ ÉRVELÉSTECHNIKA OKTATÁSBAN JUHÁSZ Gergely A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET REKONSTRUÁLÁSA AZ ONLINE CSOPORTOKBAN NAGY Ágnes MAKROGAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ ANGOL, OLASZ ÉS MAGYAR SAJTÓCÍMEK VIZSGÁLATA NAGY Erzsébet Györgyi THIRD CULTURE KIDS NEAG Annamária MEDIA LITERACY IN THE CONTEXT OF THE 2012 NATIONAL CORE CURRICULUM PELLE Veronika THE CHALLENGES OF RESEARCHING AND PROMOTING NEW MEDIA LITERACY: CONCEPTUALIZATION, INVESTIGATION, EDUCATION RÉNYI Ádám A TUDÁS FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSAI A TELEVÍZIÓS VETÉLKEDŐMŰSOROK TÜKRÉBEN SZABÓ Vivien Gabriella POWER DRESSING AZ IMÁZS MAGA AZ EMBER SZONDY Réka ELADHATJUK A TÁRSADALMI CÉLOKAT ÚGY, MINT A SZAPPANT? VÉKEY Zoltán AZ ONLINE HÍREK ÉRTÉKE A DIGITÁLIS MÉDIATERMÉKEK ÜZLETI MODELL KERESÉSE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ALMÁDI Bernadett, SZILÁGYI Tibor Pál, Dr. KOZMA Tímea TERJESZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN BALOGH Imre PÉNZÜGYI VÁLSÁGKEZELÉS SZLOVÉNIAI TANULSÁGOK MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA BERKECZ-KOVÁCS Lívia A KLASZTER-ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS SIKEREI ÉS KIHÍVÁSAI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN DANG Thai Binh CREDIT GUARANTEE SYSTEM FOR SMES IN VIETNAM AND LESSONS LEARNED FROM THE SUCCESS OF JAPAN DÁNOS Zsolt A PÓLUS PROGRAM SZEREPE A MISKOLCI VÁROSTÉRSÉG FEJLŐDÉSÉBEN FÜSTÖS Hajnalka A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG BANKSZABÁLYOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN GÁL Balázs Sándor HELYSZÍVÁLASZTÁS VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉS CÉLJÁRA GERELES Anna INTEGRATION PROCESSES IN THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE AS A MAGOR COMPONENT OF ITS DEVELOPMENT GERGELYNÉ KÁSA Marianna TŐKESZERKEZET A VÁLSÁGBAN A VÁLSÁG TŐKESZERKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK 12 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

13 VIZSGÁLATI KERETE, KÜLÖN FIGYELEMMEL A KÖZÉP-KELET EURÓPAI VÁLLALATOK TŐKESZERKEZETÉNEK KÍNÁLATI ÉS MAKROTÉNYEZŐIRE A AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG SORÁN GOLOVICS József AZ AGYELSZÍVÁSI ADÓ RELEVANCIÁJA A XXI. SZÁZADBAN GULYÁS Gabriella FEJLESZTÉSEK A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TERÜLETÉN HAFFNER Tamás, SCHAUB Anita ENERGIA HATÉKONY, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON ALAPULÓ MAGYAR ENERGIAPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ UNIÓS FORRÁSOK A AS IDŐSZAKBAN HARSÁNYI Csongor CASE STUDIES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES FROM THE PRESENT AND THE PAST HARSÁNYI Csongor COMPARISON OF TWO COMPANIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FROM THE PRESENT ILLÉS Balázs OPPORTUNITIES IN SMART CITY SPECIALIZATION JÁRDÁN Zsolt A VÁLLALATI COACHING FOLYAMATOK KÖZGAZDASÁGTANI HATÁSAI JUHÁSZ-DÓRA Katalin A QUALITATIVE STUDY ON HOTEL COMPETITIVENESS IN HUNGARY KURMAI Viktória A MEGGYFELDOLGOZÁS ÜZEMGAZDASÁGI ELEMZÉSE LÁNG Alina A NEW FUNCTION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE A SYSTEM-PSYCHODYNAMICS APPROACH OF THE TRADITIONAL ORGANIZATIONAL DESIGNS LÓCSI Dóra TELEVÍZIÓS REKLÁMOK VIZSGÁLATA INTERKULTURÁLIS KONTEXTUSBAN MAJOROS Károly Tamás INTUITÍV RACIONALIZMUS NAGY Andrea Magda, KONKA Boglárka VOC MODELLEK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY AZ EURÓPAI UNIÓBAN NAGY Balázs REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG A KÁRPÁT-MEDENCE ORSZÁGAIBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HUMÁN TŐKÉRE NAGY Zita Barbara, TÓTH Gergely, KISS Lívia Benita ÚJ FOGALMAK A KÖZGAZDASÁGTANBAN PAP Katalin A PÉLDAKÉPEK, MINT A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS MOZGATÓRUGÓI A ÉVES KOROSZTÁLY SZEMÉBEN PAPP Adrienn AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS A CO-CREATION JELENTŐSÉGE AZ INNOVÁCIÓBAN Dr. SCHÜTT Margit A SZOCIÁLIS MIKROHITELEZÉS A KIÚTPROGRAM TAPASZTALATAI ALAPJÁN SŐREG Krisztina A SZABADPIACI MECHANIZMUSOK ÉS ÁLLAMI INTERVENCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BRIC-ORSZÁGOK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL SZABÓ István TECHNOLOGY TRANSFER AND GOVERNMENTAL MEASURES Tavaszi Szél - Absztraktkötet

14 SZENDI Dóra ECONOMIC CONVERGENCE PROCESSES ACROSS GERMANY WITH SPECIAL REGARDS ON GAMMA CONVERGENCE SZEPESVÁRY László DINAMIKUS MODELLEK ALKALMAZÁSA ÉLETBIZTOSÍTÁSOK CASH FLOW ELŐREJELZÉSÉRE.251 SZÜCS Gábor, Boda Dániel A MAGYAR ÉS FRANCIA BORTERMELŐ ÁGAZAT TŐKESZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA TÓTH Róbert EGY SIKERES VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSÉNEK ÉLETCIKLUSAI VARGA Zoltán EGY KERESLET-ELŐREJELZŐ MODELL KRITIKÁJA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI II VASZARI Tamás AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI POLITIKÁJÁNAK KIHÍVÁSAI UTÁN VATAMÁNY Bella HOGYAN VÁLTOZOTT A NŐK ÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIATAL NŐK MUNKAERŐPIACI HELYZETE? VÉKÁS Péter ASYMPTOTIC TESTING OF THE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK VERES Anita NYUGAT-EURÓPAI GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEK ÉS ÜZLETI ISKOLÁK RANGSORBELI ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA VIZKELETI Anna CIRKULÁRGAZDASÁG, MINT EGY LEHETSÉGES ÚT A FENNTARTHATÓSÁGHOZ VÖRÖS Tünde A SPORT, MINT TELEPÍTÉSI TÉNYEZŐ KERESZTES Gábor BURGENLAND ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚL K+F+I SZEKTORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ BOKOR András STRATÉGIAI VAGYONPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁLLAM TULAJDONOSI POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BORDÁS Péter VÁLTOZÁSOK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉBEN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BOZSÓ Gábor HOW ARE WE DOING? - DEVELOPING THE GOOD STATE AND GOVERNANCE INDEX BUDA Lorina EU CRISIS MANAGEMENT CZIRÁKI Szabina Katalin A TEHETSÉGGONDOZÁS MEGJELENÉSE A MAGYARORSZÁGI OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN DARIDA Zsuzsa:SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN.271 DÖMÖTÖR Ildikó AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ, MINT ÚJ MUNKAKÖR A KÖZSZOLGÁLATBAN ERDŐSI Péter Máté KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK KOCKÁZATAINAK TÁRGYALÁSÁBAN - ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS HOHMANN Balázs CIVIL SZERVEZETEK ÜGYFÉLI JOGÁLLÁSBAN KLOTZ Péter 14 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

15 SZERVEZETI INTEGRITÁS KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE MUNKAKÖRI KOCKÁZATELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL KOCSIS Diána AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI MINTASZABÁLYOK LÉTREJÖTTE ÉS BEMUTATÁSA KRAUSS Ferenc Gábor AZ ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT KIHÍVÁSOK A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK KÖRÉBEN LŐRINCZ András A BIZALOM FUNKCIÓJA AZ ÁLLAM LEGITIMITÁSÁBAN ORBÁN Anna AZ E-KÖZIGAZGATÁSI KUTATÁSOK TRENDJE - ÁTTEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI IRODALMAK ALAPJÁN Dr. PÁL Emese A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI POLGÁR Miklós A KET.-BEN SZABÁLYOZOTT HATÁRIDŐK SZEREPE ÉS HATÁSA A PERES ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRE THE FUNCTION OF DEADLINES OF KET AND EFFECT OF THESE TO THE ACTION Dr. POLLÁK Kitti JOGORVOSLAT A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN FELLEBBEZÉS VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT? REITERER Zoltán JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNC SZABÁLYOZÁSÁBAN SIPOSNÉ SINÓROS-SZABÓ Laura MEASURING PROJECT EFFICIENCY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS SOM Zoltán, PAPP Gergely THE SYSTEM OF CONDITIONS FOR E-ACCEPTANCE AND ITS DEVELOPMENT FROM THE POINT OF VIEW OF INFORMATION SECURITY STRÉHLI-KLOTZ Georgina RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAMOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÓZSA Réka A FELSŐOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓ NEMZETKÖZI TRENDJEI A FELSŐOKTATÁSI KÖZPOLITIKA 50 ÁRNYALATA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA SZEKCIÓ CSERÉP Máté GENERALIZED REVISION CONTROL OF GEOSPATIAL FEATURES CSONT István INTERAKTÍV ONLINE LEKÉRDEZŐ FELÜLET FEJLESZTÉSE DEBRECEN VÁROS HELYTÖRTÉNETI KATALÓGUSÁNAK INTERNETES HASZNÁLATÁRA CSUBÁK Dániel, KISS Attila A HACKTIVIZMUS VISSZHANGJAI TWITTEREN DOBOS Sándor MOBILE APPLICATION MAINTENANCE TESTING REQUIREMENTS OR HOW TO AVOID THE MAINTENANCE DRIVEN MALICIOUS ATTACKS ERDŐSNÉ NÉMETH Ágnes EGY FELADAT MEGKÖZELÍTÉSE TÖBB SZINTEN KARÓCZKAI Krisztián ÜTEMEZÉSI FALADATOK TUDOMÁNYOS ÁTJÁRÓK ÉS SZÁMÍTÁSI KÖZTESRÉTEGEK KÖZÖTT.299 KNAPP Ádám LTE/LTE-ADVANCED-BEN ALKALMAZOTT CSATORNABECSLÉS ANALITIKUS VIZSGÁLATA KOLOZSVÁRI Szilvia Tavaszi Szél - Absztraktkötet

16 GAIA MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA INTELLIGENS TERVEZŐESZKÖZ MEGOLDÁSBAN KOVÁCS László, PINTÉR Ákos STIRLING SZÁMOK VIZSGÁLATA HPC KÖRNYEZETBEN KVASZINGERNÉ PRANTNER Csilla OKTATÁST SEGÍTŐ TANÁRI WEBOLDALAK HARDVER, SZOFTVER ÉS HUMÁN ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGI TESZTELÉSÉNEK EREDMÉNYEI NAGY Balázs BIZTONSÁGI ÖV DETEKTÁLÁSA MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓZATOK SEGÍTSÉGÉVEL SZALAYNÉ TAHY Zsuzsanna, CZIRKOS Zoltán AZ INFORMATIKA MÁS SZIMKOVICS Tamás LMS RENDSZEREK HASZNÁLHATÓSÁGI VIZSGÁLATA SZÜCS Katalin, KISS Attila MOBIL ESZKÖZÖK BIZTONSÁGA VANCSICS Béla COVERAGE MÁTRIXOK KLASZTEREZŐ ELJÁRÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VARGA Norbert MULTI-INTERFÉSZ ALAPÚ IPV6 MOBILITÁS KEZELÉSI ARCHITEKTÚRA A JÖVŐ INTERNETÉNEK ALKALMAZÁSAIHOZ VARGA Tamás, BACSÁRDI László EFFICIENT SIMULATION OF QUANTUM-BASED SEARCHING BETWEEN NON-IDEAL CONDITIONS VÖRÖS Péter, KISS Attila SOFTWARE DEFINED NETWORKING AZ ÚJRAGONDOLT HÁLÓZAT ZLATNICZKI Ádám A GENERAL FRAMEWORK FOR ANALYSING THE GROWTH OF MULTI-SECTOR ECONOMIES THROUGH AGENT-BASED SIMULATION MŰSZAKI SZEKCIÓ ADORJÁN Anna IPARTERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA - ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS DESIGN ÉRTÉKMEGŐRZÉSSEL ANTAL Örs A HAZÁNKBAN KIALAKULÓ SZÉLVIHAROK, MINT SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK HATÁSAI AZ ÉPÜLETEKRE, A KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK MŰSZAKI LEHETŐSÉGEI BORTNYIK Kornél, DUDÁS Dóra Daniella MÁGNESES KEVERÉSSEL KÉSZÍTETT AL-NI EUTEKTIKUS ÖTVÖZET MIKROSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE SZÁMÍTÓGÉPI KÉPELEMZÉSSEL BUDAI Csaba, KOVÁCS L. László ON THE RESPONSE OF DIGITALLY CONTROLLED SYSTEMS WITH DRY FRICTION BUDAI Dávid FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ALUMÍNIUM AUTÓGYÁRTÁSBAN CSIZMADIA Dóra TÁJÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN BUDAPEST PÉLDÁJÁN FÁSKERTY Péter József A GÉPJÁRMŰVEK INTELLIGENS RENDSZEREINEK HATÁSA A GÉPJÁRMŰVEZETŐKRE FÖLDESI Krisztina A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ AVERZIÓK SZEKVENCIÁLIS VIZSGÁLATA.324 GÁRDONYI Gábor, MANHERTZ Gábor, Dr. ANTAL Ákos, Dr. BERECZKY Ákos, Dr. SAMU Krisztián BELSŐÉGÉSŰ MOTOR ÜZEMÁLLAPOTÁNAK JELLEMZÉSÉRE ALKALMAS POLÁRDIAGRAMOS 16 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

17 MEGJELENÍTÉSI MÓDSZEREK GÁSPÁR Marcell PRÓBATEST FEJLESZTÉSE KIS HŐBEVITELLEL KÉSZÜLT HEGESZTETT KÖTÉSEK HŐHATÁSÖVEZETÉNEK FIZIKAI SZIMULÁCIÓJÁHOZ GOMBOS Katalin BRIGHTNESS PERCEPTION OF SAMPLES DEPENDING ON SIZE AND SHAPE ON ACHROMATIC BACKGROUNDS HEGYI Pál BALESETI ADATOK VIZSGÁLATA A VÁROSI ÚTHÁLÓZAT-TOPOLÓGIA FÜGGVÉNYÉBEN JUHÁSZ Zoltán, SZEKRÉNYES András REPEDÉST TARTALMAZÓ RÉTEGELT KOMPOZIT LEMEZ KIHAJLÁSVIZSGÁLATA VÉGESELEMES MÓDSZERREL KOCSI Balázs, Dr. BUDAI István FOLYAMAT OPTIMALIZÁLÁS PARAMÉTERES HIBAMÓD-ÉS HATÁSELEMZÉSSEL MIKÁCZÓ Viktória, Dr. SZEPESI L. Gábor THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PRESSURE RISE GENERATED BY DUST EXPLOSION NAGY Viktor CÉLFORGALMI MÁTRIX ELŐÁLLÍTÁSA E-TICKETING ADATOKBÓL NYIKES Zoltán A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZETEK INFORMÁCIÓBIZTONSÁGÁNAK KIALAKÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE SZAKONYI Petra IMPACT OF EU AND NATIONAL FUNDED BICYCLE NETWORK DEVELOPMENT PROJECTS ON THE MODAL-SPLIT AND QUALITY OF LIFE IN CITIES SZŰCS Ildikó, Dr. SIMÉNFALVI Zoltán MECHANICAL INVESTIGATION OF SAFETY, TEMPERED GLASS SZÜLE Veronika SZILENTBLOKK REZGÉSEINEK TERMOMECHANIKAI VIZSGÁLATA TAKÁCS Gábor HŐÁTADÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA MIKROMÉRETŰ CSATORNÁKAT TARTALMAZÓ INTEGRÁLT HŰTŐESZKÖZÖKBEN TOKODI Dániel AZ INTELLIGENS VASÚTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE URBIN Ágnes, Dr. WENZEL Klára SPORTSZEMÜVEGEK HATÁSA A SZÍNLÁTÁSRA VARGA Zoltán VÁKUUM-HŐSZIGETELÉSEK ALKALMAZÁSA MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BENKE Attila ASZFALTOK CSAVARGÓJA A KORTÁRS WESTERN KÉRDÉSEI BODÓ Renáta PALACE OF CULTURE IN SIGHET ( ) BUKÁNÉ KASKÖTŐ Marietta A SZENT ZENE SZOLGÁLATÁBAN ADALÉKOK A CECILIANIZMUS MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉHEZ NAKAHARA Yusuke FOLKLORISING THE FOLKSONG? BÉLA BARTÓK AND MIKROKOSMOS NO. 127 NEW HUNGARIAN FOLKSONG ( ERDŐ, ERDŐ DE MAGOS A TETEJE ) Tavaszi Szél - Absztraktkötet

18 TAKÁCS Attila INDIGENOUS RESEARCH DILEMMA TOKODI Gábor A ZENEPEDAGÓGIAI HATÉKONYSÁG ASPEKTUSAI A SZÁZADBAN NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ AMBRUS Tünde Laura MAGYARORSZÁGI POLITIKAI MÉMEK A KOGNITÍV NYELVÉSZETBEN DARÓCZI Ildikó AZ EGYSZERI SZÓALKOTÁSOK JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI AZ ONLINE HÍRPORTÁLOKON DRÁVUCZ Fanni A POLISZÉM-HÁLÓZAT FUNKCIÓJA AZ ÉRZELEMFOGALMAK RENDSZERÉBEN KAZAMÉR Éva AZ INTRATEXTUALITÁS TÍPUSAI PARTI NAGY LAJOS LÍRÁJÁBAN KÓKAI Krisztina THE SYSTEM OF THE NAMES OF MONTHS IN THE NORTHERN KHANTY MOLNÁR LJUBIĆ Mónika NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR FIATALOK FACEBOOK POSZTJAINAK TÜKRÉBEN NAGY Natália BEREGSZÁSZ FÖLDRAJZI NEVEI SZABÓ Martina Katalin A POLARITÁST VÁLTOTT KIFEJEZÉSEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEGEK SZENTIMENTELEMZÉSÉBEN SZALKAY Attila A ת ב ש SZÓ FONETIKAI VÁLTOZÁSAI EGYES BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN SZILÁGYI VARGA Zsuzsa HELYNÉV-SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI KISBÁBONYBAN TALABÉR János A TANULÓI ÜLÉSREND MODIFIKÁCIÓJÁNAK ÉS AZ ABBÓL EREDŐ PSZICHOLINGVISZTIKAI TÉNYEZŐKNEK HATÁSA AZ IDEGEN-NYELVI KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS DOLGOZATEREDMÉNYEKRE TÓTH Alinka, IVASKÓ Lívia, JAKAB Katalin, VÉCSEI László BESZÉLEK, HOGY BESZÉLJEK! AFÁZIATERÁPIÁS ELJÁRÁS ( CONSTRAINT-INDUCED APHASIA THERAPY MAGYAR NYELVŰ EREDMÉNYEI) TÓTH Gabriella A NYELVTANI NEM KATEGÓRIÁJA OKOZTA FORDÍTÁSI STRATÉGIÁK VIZSGÁLATA VÁCZINÉ Takács Edit BIBLIAI SZEREPLŐK NEVEINEK JELENTŐSÉGE ÉS FUNKCIÓJA A SZÉPIRODALOMBAN ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BALOGH Enikő, TÓTH Andrea, BALLA György, BALLA József, JENEY Viktória THE EFFECT OF IRON ON OSTEOBLASTIC, CHONDROGENIC AND ADIPOGENIC DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS BÁNFAI Krisztina, PÁPAI Zoltán, SCHMIDT János, MÁRK László EFFECTS OF EMBRYO TRANSFER TO THE SPATIOTEMPORAL LIPID DISTRIBUTION OF THE EMBRYO-MATERNAL NETWORK DURING EARLY STAGE EMBRYOGENESIS Dr. BARAD Csilla Mária A SONIC HEDGEHOG NÖVEKEDÉSI FAKTOR BÉLIDEGRENDSZER FEJLŐDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA EMBRIÓMANIPULÁCIÓS MÓDSZEREKKEL BOHONYI Noémi 18 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

19 UP-REGULATION OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL VANILLOID 1 (TRPV1) AND ANKYRIN 1 (TRPA1) ION CHANNELS IN THE EUTOPIC AND ECTOPIC ENDOMETRIUM OF PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS Dr. BUDAI Anna A GYERMEKKORI TOMPALÁTÁS KORSZERŰ SZŰRÉSE EGY KLINIKAI VIZSGÁLAT ELSŐ EREDMÉNYEI CSETÉNYI Bettina, HORMAY Edina, NAGY Bernadett, SZABÓ István, KARÁDI Zoltán PATKÁNY CINGULÁRIS KÉRGÉBE ADOTT IL-1Β MIKROINJEKCIÓ HOMEOSZTATIKUS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA DÉNES Rita Veronika MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE DOBÁK Zita, KOVÁCS Péter, NYAKAS Csaba A SPORTTÁPLÁLKOZÁS GYAKORLATI TAPASZTALATAI A LABDARUGÓK KÖRÉBEN DUGMONITS Krisztina Nikoletta, FERENCZ Ágnes, ZAHORÁN Szabolcs, HERMESZ Edit AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI RENDSZER VIZSGÁLATA INTRAUTERIN NÖVEKEDÉSI RETARDÁCIÓVAL SZÜLETETT ÚJSZÜLÖTTEKBEN FEKÉCS Zoltán HUMÁN INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK TRANSZPLANTÁCIÓJÁVAL ELŐIDÉZETT FUNKCIONÁLIS JAVULÁS GERINCVELŐ SÉRÜLÉST KÖVETŐEN FRANYÓ Dorottya, ZUDORNÉ Dr. DOMBRÁDI Zsuzsanna Rita MALDI-TOF TÖMEGSPEKTROMETRIÁS MÉRÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA, KLINIKAI MINTÁKBÓL IZOLÁLT STAPHYLOCOCCUS LUGDUNENSIS TÖRZSEK AZONOSÍTÁSÁBAN HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, SZABÓ István, NAGY Bernadett, KARÁDI Zoltán GLUKÓZ TOLERANCIA VÁLTOZÁSOK LABORATÓRIUMI PATKÁNYBAN CINGULÁRIS KÉRGI STREPTOZOTOCIN MIKROINJEKCIÓT KÖVETŐEN Dr. KUSTÁN Péter VIZELET FEHÉRJÉK SZEPSZISBEN LAJKÓ Adrienn INVESTIGATING GALECTIN-9 MOLECULE EXPRESSION BY PERIPHERAL AND DECIDUAL MONONUCLEAR CELLS IN PREGNANT MICE SCHILLI Gabriella Krisztina PIBF VARIÁNSOK EXPRESSZIÓJÁNAK JELLEMZÉSE MEC-1 SEJTEKBEN SÜKÖSD Andrea Krisztina, RAPP Judit, FELLER Diána, KEREK Andrea, GÁSPÁR Beáta, PALOTÁS Csilla, KOVÁCS Orsolya, ÁBRAHÁM Hajnalka, PONGRÁCZ E. Judit, BIRÓ Zsolt ELÜLSŐ SZEMLENCSETOK EPITÉL SEJTPUSZTULÁS VIZSGÁLATA Dr. SZABÓ István, HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, NAGY Bernadett, KARÁDI Zoltán A MEDIALIS ORBITOFRONTALIS KÉRGI GLUKÓZ-MONITOROZÓ IDEGSEJTEK KOMPLEX FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI SZÁSZ István PRIMER TUMOR ÉS METASZTÁZIS EREDETŰ MELANOMA SEJTVONAL PÁROK GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSAI PLX4720 BRAF KINÁZ INHIBITOR HATÁSÁRA SZÉCSI Emese A MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSÁT ÉS A MÉHNYAKRÁK SZŰRÉSTŐL VALÓ TÁVOLMARADÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Dr. SZIRMAY Balázs, Dr. KUSTÁN Péter, Dr. LUDÁNY Andrea HUMÁN OROSOMUCOID A KLINIKAI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN TÉGLÁS Tímea, TÓTH Kata, Lynn van OLST, Eddy van der ZEE, Paul GM LUITEN, NYAKAS Csaba A MOZGÁSTRÉNING JELENTŐSÉGE AZ IDŐSKORI KOGNITÍV ZAVAROK PREVENCIÓJÁBAN TEMESFŐI Viktória, KURDI Csilla HÁROM DIMENZIÓS SZÖVETTENYÉSZTÉSI ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE KERINGŐ TUMORSEJTEK Tavaszi Szél - Absztraktkötet

20 VIZSGÁLATÁHOZ TOLNAI Emese AZ OXIDÁLT HEMOGLOBIN FORMÁK SZEREPE AZ INTRAVENTRICULÁRIS VÉRZÉST KÖVETŐ NEURO-INFLAMMÁCIÓBAN TÖRÖK Dénes DETERMINATION OF THE ESSENTIAL NUMBER OF MOTONEURONS REQUIRED TO PRODUCE FUNCTIONALLY USEFUL HINDLIMB LOCOMOTION PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BARKÓ Mária, BALÁZS Katalin MŰVÉSZI REKLÁMOK DIMENZIÓINAK ÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BÁTHORY NÉMETH Andrea NŐI VEZETŐK TÁMOGATÁSA COACHINGGAL - GYERMEKKOR NÉLKÜLI ÉLTANULÓK A MUNKA CZÓK Brigitta TANÓRAKUTATÁS, ÚJ MÓDSZER VAGY MÁS MEGLÁTÁS? CSÍKOS Tímea A TESTTÖMEG-INDEX ALAKULÁSA ÉS A GASZTRÁLIS NEOFÓBIA DOMBI Edina ZIMBARDO IDŐPERSPEKTÍVA KÉRDŐÍV (ZTPI) VALIDÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DORNER László ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS NEM VÉGZŐ SZEMÉLYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AZ ÉNHATÉKONYSÁG ÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS MENTÉN ÉRSEK Attila A TÖRTÉNELMI KRITIKAI GONDOLKODÁS KOGNITÍV ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA EDU 2.0 TANULÁSI KÖRNYEZETBEN FENYŐDI Andrea AZ ERKÖLCS ÉS AZ ERKÖLCSI TANULÁS KOGNITÍV - KONSTRUKTIVISTA MEGKÖZELÍTÉSŰ MODELLJE A NEVELÉSTUDOMÁNYBAN GÁLOVÁ Zsóka, HARMATINÉ Dr. OLAJOS Tímea HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT KIALAKÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKET GONDOZÓ CSALÁDOK KÖRÉBEN JUHÁSZ Dóra, JANACSEK Karolina, NÉMETH Dezső AZ IMPLICIT TANULÁS KONSZOLIDÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSE GYERMEKKORTÓL FELNŐTTKORIG KATONA Istvánné, SUBRT Péter A CSOPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUSSZEREP ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA ÖSSZEFÜGGÉSEI A TANÁRI PÁLYAPROFILBAN KIS-TAMÁS Loránd DOLGOZNI - ITT ÉS MOST! AVAGY MINDFULNESS MÓDSZEREK A VEZETÉS- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN KOVÁCS Szilvia MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG A NEMZETKÖZI TRENDEK NYOMÁBAN LANSZKI Anita A DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS MÓDSZERTANI FELHASZNÁLHATÓSÁGA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÁTTEKINTÉS LEUKÓ Ferenc ÉRTÉKESÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NARRATÍV PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA MOLNÁR Karolina 20 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei

A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei A Junior kvíz 2. fordulójának nyertesei Nyeremény: páros mozijegy kupon 1. Játéknap (2015.01.20.) Gál Csongor Kovács Dániel Nagy Fanni Vivien Csongrádi Norbert Székely Klaudia Nagy Bence Cilling Andi Juhász

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város

SZÉTV Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek Budapest, 2015. március 16-17. Helyezés Név Intézmény Város 1. Csarnai Anita 2. Vidra Ákos 3. Szécsényi Dániel István 4. Török Márk 5. Szlovenszki Boglárka 6. Szolanics Vivien 7. Kálmánchei Krisztina 8. Faragó Renáta 9. Barta Tamás 10. Mayer Edina Békéscsabai Széchenyi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora

FIGYELEM! A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora A kollégiumba a 2012/2013-as tanévre felvételt nyert hallgatók névsora Sorszám Név Született Pontszám Megjegyzés 1 Szenek Viktória 1994.12.25 36,73 2 Jacenyák Viktória 1993.12.29 32,83 3 Oroszi Timea 1990.01.19

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek)

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek) SZEKCIÓBEOSZTÁSOK Tavaszi Szél Konferencia 2015. április 10-12. Eszterházy Károly Főiskola Állam- és Jogtudományi szekció Magánjogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Pusztahelyi Réka 14:00-14:20 Szalma Borbála

Részletesebben

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny

Kajak-kenu. Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny Kajak-kenu Budapest Bajnokság, Balatoni Kamill Emlékverseny K1 férfi U23 1000m 1 Doba Richárd Alfréd Bomba-AVSE 03:13.45 2 Fodor Dániel Építők-MDKC 03:17.19 3 Nagy Gergő UKSC 03:17.43 K1 férfi U23 500m

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek)

SZEKCIÓBEOSZTÁSOK. 2015. április 10. (péntek) SZEKCIÓBEOSZTÁSOK Tavaszi Szél Konferencia 2015. április 10-12. Eszterházy Károly Főiskola Állam- és Jogtudományi szekció Magánjogi alszekció Szekcióvezető: Dr. Pusztahelyi Réka 14:00-14:20 Szalma Borbála

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok

Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok Takarék Kupa, Eszkimó- Indián Játékok 2007. július 7. Tata Versenybírósági ülés kezdete: 2007. július 7. 7. 30 9:00 K-1 férfi serdülő VI. kcs. 2000m 1 Allaga Tamás Építők 2 Antal Bálint Nagymaros 3 Kun

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny

XVIII. Nyírerdő Futás és Hajdú Bihar megyei Mezei Bajnokság Aradi János Emlékverseny Nyírerdő-Futás 2500m leány U11 (2005-2006) 11:00 1 Hajdú Barbara 2006 Hajdúböszörmény HTE 2 Vágó Erika 2005 Hajdúsámson 3 Kovács Panna Borbála 2007 Boyai Ált. Isk Nyírerdő-Futás 2500m leány U13 (2003-2004)

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 41 szakács Agócs Zalán 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina 42 pincér Balázs Gergely 39 szakközépiskola

Részletesebben

Jogász-nappali-osztatlan képzés

Jogász-nappali-osztatlan képzés Előtag Név Agócs Bianka Albert Enikő Bacsó Anett Balázs Gergely István Balázs Gergő Béla Banda Lívia Éva Baráth Árpád Gergő Bata Edina Belinszky Adrienn Berei Adrienn Bódis Rita Bodnár Zsuzsa Anna Bőde

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola

Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Aczél Dávid Márk 72960777038 41 szakács Agócs Zalán 71983917058 11 két tanítási nyelvű - vendéglátóipar - angol Ármány Vivien Laura 74126042208 13 két tanítási nyelvű - turisztika - angol Bacsó Valentina

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2011/2012-es tanévben 8. A osztály Yeager Tamás angol középfokú C 10. A osztály Csernátonyi Lilla angol középfokú A Gulybán Csenge angol középfokú A Kincses Kristóf angol középfokú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7

2. RÁKOSA BÁLINT 96 ZALASZÁM-ZAC 7,5 3. VÖRÖS ZOÁRD 96 ZALASZÁM-ZAC 7,6 4. BALOGH PÉTER 96 KVDSE 7,6 5. FÁRÓ JENİ 96 DELFIN SI SE 7,7 ROYAL SPED KUPA ZALAEGERSZEG SERDÜLİ NAGYDÍJ ZALAEGERSZEG 2011.02.19 EREDMÉNYEK FIÚK 60m döntı 13 évesek 1. PAP KRISTÓF 98 KVDSE 8,2 2. TAKÁCS SOMA 98 ZALASZÁM-ZAC 8,2 3. PALKÓ TAMÁS 98 DELFIN SI 8,3 4.

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben