TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6"

Átírás

1 Tavaszi Szél - Absztraktkötet

2

3 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN:

4 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ÁRGYELÁN Tímea TÁJVÁLTOZÁS KUTATÁS EREDMÉNYEI MAGYAR ÉS SPANYOL PÉLDÁN. REZILIENCIA TÁJI KONTEXTUSBAN CSÍDER Ibolya COMPLEXITY OF ECOSYSTEM SERVICES IN AGRICULTURAL FIELDS, IN PARTICULAR THE BIODIVERSITY...27 CSIKÓS Anett, VÁCZI Kálmán Zoltán A SZŐLŐ KORAI TŐKEELHALÁSÁÉRT FELELŐS KÓROKOZÓK AZONOSÍTÁSA CSORVÁSI Éva, FEHÉR Milán, JUHÁSZ Péter, STÜNDL László, BÁRSONY Péter BIOAKTÍV TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK HATÁSA INTENZÍVEN NEVELT PONTYIVADÉK (CYPRINUS CARPIO) TERMELÉSI PARAMÉTEREIRE DANCSOKNÉ FÓRIS Edina VÁROS-VIDÉK KAPCSOLATOK A HAZAI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVDOKUMENTUMOKBAN FODOR István, BICZÓ András, MATYOVSZKY Balázs, ÓZSVÁRI László THE LOSSES DUE TO DISPLACED ABOMASUM ON A LARGE-SCALE HUNGARIAN DAIRY FARM A CASE STUDY GAZDAG Orsolya, KÖDÖBÖCZ László A TALAJ MIKROBIÓTA DNS KIVONÁSÁNAK ÉS MOLEKULÁRIS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE HORVÁTH Dóra Elvira, SÁRDI Katalin NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSA A PARADICSOM VEGETATÍV ÉS GENERATÍV TULAJDONSÁGAIRA Dr. JAKAB Anita BIOKÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSUK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI...35 KATÓ Eszter KOCKAHÁZAK SZEREPE A FALUSI UTCAKÉPBEN SZENTMÁRTONKÁTA PÉLDÁJÁN KOVÁCS Vilmos A SZERBIAI BORTÖRVÉNY ÉS A NYOMON KÖVETÉS ALKALMAZHATÓSÁGA...37 MÉSZÁROS Szilvia KÖZÚTHÁLÓZATI FEJLESZTÉSEK TÁJI HATÁSAI ÉS KEZELÉSÜK A TERVEZŐI GYAKORLATBAN PÁLFI Xénia, BISZTRAY György, VILLANGÓ Szabolcs, DEÁK Tamás, PÁLFI Zita, KARÁCSONY Zoltán, ZSÓFI Zsolt ORVOSI OLAJKÉSZÍTMÉNY TESZTELÉSE A SZŐLŐ (VITIS VINIFERA L.) GOMBAKÓROKOZÓI ELLENI VÉDEKEZÉS CÉLJÁBÓL SZABÓ Edina, Dr. SIPOS Péter SÖRÖK TÁPÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA A SÖRFŐZÉS SORÁN SZABÓ Péter A MAGYARORSZÁGI PINCESZÖVETKEZETEK ELEMZÉSE A TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA ÉS A TERÜLETI ELHELYEZKEDÉS TÜKRÉBEN...41 TISZA Ákos, SIMON Ádám, CSIKÓS Ádám, JÁVOR András, GULYÁS Gabriella, CZEGLÉDI Levente KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS EGYSZÁLÚ KONFORMÁCIÓS DNS POLIMORFIZMUS (CE-SSCP) MÓDSZER ALKALMAZÁSA A HÁZIGALAMB (COLUMBA LIVIA DOMESTICA) DNS MINTÁZATÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ TÖRÖKNÉ KISS Klára Ágnes MARKETING SZEREPE A BOROK VILÁGÁBAN Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

5 VÁRALLYAY Szilvia, VERES Szilvia, BÓDI Éva, FARZANEH Garousi, KOVÁCS Béla HIDROPÓNIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEVELT NAPRAFORGÓ TÁPOLDATÁNAK PH-ÉRTÉK VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ ARZÉN KEZELÉSEK HATÁSÁRA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ANGYAL Zoltán AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI MECHANIZMUS LÉTREHOZÁSÁNAK EGYES INTÉZMÉNYI ÉS JOGI VONATKOZÁSÚ KÉRDÉSEI Dr. BAKSA Gréta ALTERNATÍV VITARENDEZÉS NÉMETORSZÁGBAN A CSALÁDJOGI JOGVITÁKBAN...47 Dr. BALLA Zsuzsa A KÖZBESZERZÉSI RENDSZER ELLENŐRZÉSE JOGI ÉS GAZDASÁGI ASPEKTUSBÓL BALOGH Áron Péter SALARY AND GRIEVANCE ARBITRATION IN THE CBA OF THE NATIONAL HOCKEY LEAGUE Dr. BARTÓK Tünde AZ ILLEGÁLIS MIGRÁNSOK SZOCIÁLIS JOGAI FRANCIAORSZÁGBAN...51 BATHÓ Gábor A TISZÁK KORMÁNYAI TISZA KÁLMÁN ÉS TISZA ISTVÁN KORMÁNYAINAK, AZOK SZERKEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEVETÉSE...53 BELINSZKY Adrienn A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS, MINT ÚJ TÉNYÁLLÁS ÉRTÉKELÉSE...55 Dr. BÉRES Nóra GONDOLATOK A NEMZETKÖZI BÜNTETŐBÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGÁNAK VITÁS KÉRDÉSEIRŐL.. 56 BIHARI Erika A BÍRÓ SZEREPE A BÜNTETŐPERBEN BÍRÓI ETIKA ÉS SZUBJEKTIVITÁS...57 Dr. BODÓ László A KONSZERNEK JOGALANYISÁGÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BUZÁS Péter EMBERI MÉLTÓSÁG-KONCEPCIÓK AZ EJEB BIOETIKÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATÁBAN CSEGE Gyula MAGYARORSZÁG A MIGRÁCIÓS VÁLTOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK VISZONYLATÁBAN, A JOGSZABÁLYI LEHETŐSÉGEK TÜKRÉBEN Dr. CSEPORÁN Zsolt A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK MÉLTATLANSÁGÁNAK INTÉZMÉNYE...61 DODIK Setiawan Nur Heriyanto THE SCOPE AND EFFECT OF IMMUNITY PRINCIPLES IN INTERNATIONAL PRIVATE AND BUSINESS LAW FODOR András A MÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ PTK-BAN GRÜNCZEISZ Kata A BÍRÓI IGAZSÁGOSSÁG KÉRDÉSE A JOGI ÉRVELÉSEK VIZSGÁLATÁNAK SZEMSZÖGÉBŐL Dr. HATI Csilla TOLMÁCS KÖZVETÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ KIHALLGATÁS KOCKÁZATAI A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN.65 Dr. HEGEDŐS Soma AZ ERŐSZAK ÉS A JOG KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI HRECSKA Renáta FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK MUNKAJOGÁBAN...67 Dr. Huang GUI THE OBSTACLES AND RESPONSES ON THE INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE COOPERATION IN CHINA THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL SANCTION SYSTEM JUHÁSZ Andrea Erika Tavaszi Szél - Absztraktkötet

6 EMBERTELEN ÉS MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD AZ IDŐSKORÚ FOGVATARTOTTAKKAL SZEMBEN Dr. KÉMERI Zsófia Eszter PATERNALIZMUS A BIOETIKÁBAN AZ ORVOS SZEREPE AZ EGYÉNI DÖNTÉSHOZATALBAN Dr. KORMOS Tímea AZ ISMERETLEN SZEMÉLYAZONOSSÁGÚ VÍZI HOLTTESTEK AZONOSÍTÁSA 1951 ÉS 1995 KÖZÖTT...71 Dr. KŐMÍVES Péter Miklós FELSŐOKTATÁS-IRÁNYÍTÁSI MODELLEK...72 Dr. KRISTON Edit A DEVIZAHITELEK ÉS AZ ÉRVÉNYTELENSÉG...73 LÁRIS Liliána AZ EURÓPAI NYOMOZÁSI HATÁROZAT (ENYH)...74 LÁSZLÓ Vilmos Csongor A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERE A NEMZETI KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN...76 Dr. LIPTAI Noémi A VÍZHEZ VALÓ ALKOTMÁNYOS JOGUNK (TERMÉSZETES. TERMÉSZETES?) MARINKÁS György AZ OROSZORSZÁGI ŐSLAKOS NÉPEK HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE...79 Dr. MÉSZÁROS Ádám Zoltán SZÜKSÉG TÖRVÉNYT BONT? NÉHÁNY SZÜKSÉGCSELEKMÉNY ELVI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI...80 Dr. MISKOVICS Mariann ASSAULT AGAINST PUBLIC OFFICIALS WITH A DEADLY WEAPON - CHANGING TENDENCIES...81 Dr. MOLNÁR Tamás A KÖZJEGYZŐI NEMPERES ELJÁRÁSOK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE NAPJAINKING A PP KODIFIKÁCIÓ TÜKRÉBEN MONORI Zsuzsanna Éva A ZAKLATÁS BÜNTETŐJOGI TÉNYÁLLÁSAINAK JOGALKALMAZÁSI NEHÉZSÉGEI NAGY Gergő A SÉRELEMDÍJ KÉRDÉSEI ÉS PROBLEMATIKÁI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSE ELSŐ ÉVE UTÁN Dr. NÉMETH Tamás A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT., MINT AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK KEZELŐJÉNEK HELYE A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZETRENDSZERÉBEN PAPIK Orsolya Bernadett A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEM JELENTÉSTARTALMA Dr. PAPP Nikolett AZ ÁLLAMFŐK NEMZETKÖZI JOGÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS FEJLŐDÉSE Dr. PAPP Olga AZ UNIÓS JOG HATÁSA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRA Dr. RIMASZÉCSI János AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG, MINT HATALMI ÁG A 21. SZÁZADBAN Dr. ROTTLER Violetta GYERMEKVESZTÉS EGYKOR ÉS MA KULTÚRTÖRTÉNETI JOGTÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉS, VALAMINT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÁTTEKINTÉSE. PRIVILEGIZÁLÁS PRO ÉS KONTRA EURÓPÁBAN...90 Dr. SÁPI Edit ALAPTALAN GAZDAGODÁS KONTRA KÁRTÉRÍTÉS GONDOLATOK A SZERZŐI JOGI JOGSÉRTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL...91 Dr. SORBÁN Kinga 6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

7 INFORMATIKAI BŰNCSELEKMÉNYEK ÉS NYOMOZÁSUK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN SZABÓ Erzsébet JEGYZETEK A LEGFIATALABB ÓKORI JOGFORRÁSOKHOZ Dr. SZABÓ Patrik A BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS HIVATÁSOS ALANYAINÁL FELBUKKANÓ ELŐÍTÉLETESSÉG MÉRHETŐSÉGÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI SZALMA Borbála MIKÉNT TEKINTHET(NE) A ROBOTOKRA A MAGÁNJOG? SZAMEK Gabriella KÖRNYEZET ÉS VERSENY Dr. UDVARHELYI Bence AZ EURÓPAI UNIÓ BÜNTETŐJOGI HATÁSKÖREI A LISSZABONI SZERZŐDÉS UTÁN...97 Dr. VÖRÖS Eszter A TISZTESSÉGES ELJÁRÁS KÖVETELMÉNYÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI, JOGBÖLCSELETI MEGKÖZELÍTÉSE ZELENA Viktória PREIMPLANTÁCIÓS DIAGNOSZTIKA A JOGÁSZ SZEMÉVEL Dr. ZSOLDICS Zsófia A JOGI FELELŐSSÉG ÚJKORI TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE BIOLÓGIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ KOLOZSVÁRI István, JAKAB Tibor, DÉVAI György VÍZFOLYÁSOKON VÉGZETT ODONATOLÓGIAI FELMÉRÉSEK ÉLŐHELYI HÁTTÉRVÁLTOZÓINAK ADATLAPON TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEI KOVÁCS Ramóna SZIKES TALAJOK BENNSZÜLÖTT ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBA KÖZÖSSÉGÉNEK VIZSGÁLATAI KRÜZSELYI Dániel EGYES BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGAI LUDMAN Márta, BURGYÁN József, FÁTYOL Károly A CRISPR/CAS9 GÉNMÓDOSÍTÓ RENDSZER ALKALMAZÁSA A NÖVÉNYI RNS CSENDESÍTÉS KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATÁRA LUDMERSZKI Edit ENZIMKINETIKAI VIZSGÁLATOK ÉS PCR-ALAPÚ VÍRUSSZÁMBECSLÉS CSÍKOS MOZAIK VÍRUSSAL FERTŐZÖTT ÉS STRESSZKIVÉDŐ HATÓANYAGOKKAL ELŐKEZELT KUKORICA GYÖKERÉBŐL ÉS LEVELÉBŐL OLÁH Csilla AZ S-METILMETIONIN-SZALICILÁT FIZIOLÓGIAI ÉS STRESSZVÉDŐ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA TÓTH Liliána, VIRÁGH Máté, VÁGVÖLGYI Csaba, GALGÓCZY László A NEOSARTORYA FONALASGOMBA NEMZETSÉG ÁLTAL TERMELT ÚJ, Β-DEFENZINSZERŰ ANTIFUNGÁLIS PROTEINEK VIZSGÁLATA FILOZÓFIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ NEMESI Nikoletta KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK NOONAN KONTINGENS AZONOSSÁGRÓL ALKOTOTT KONCEPCIÓJÁRÓL ORSZAGH Judit MAX SCHELER ON THE NATURE OF PERSON Rusu ROWENNA A NEW AGE FILOZÓFIÁJA Tavaszi Szél - Absztraktkötet

8 TAKÓ Ferenc POLITICAL THEORY AND THE HISTORY OF POLITICAL THOUGHT IN MARUYAMA MASAO S WRITINGS TÁNCZOS Péter A NYELVILEG FELFOGOTT KIVÁLÓSÁG FRIEDRICH SCHLEGEL ÉS FRIEDRICH NIETZSCHE ÁRJA-ELMÉLETE TÓDOR Imre A POLITIKAI KONSTITUTÍV A(NTA)GONISZTIKUS DIMENZIÓJA. CARL SCHMITT ÉS CHANTAL MOUFFE ZIEGLER Zsolt A THEORY OF RELATIONAL RESPONSIBILITY FIZIKATUDOMÁNYI SZEKCIÓ CSONTOS János KÜLÖNBÖZŐ LÉZEREKKEL KEZELT ÜVEGSZERŰ SZÉN VIZSGÁLATA SPEKTROSZKÓPIAI MÓDSZEREKKEL FÜLÖP Anikó AGYKÉRGI INTERAKCIÓK HÁLÓZATI MODELLJE GRÓSZ Tímea MAGASABB RENDŰ DISZPERZIÓ MÉRÉSE BRAGG-TÍPUSÚ ÉS FOTONIKUS KRISTÁLY SZERKEZETŰ OPTIKAI SZÁLAKON GULYÁS Krisztina KÖRNYEZETTUDOMÁNY A KÖZOKTATÁSBAN KALVACH Arnold METAANYAGOK TÖRÉSMUTATÓJÁNAK VIZSGÁLATA A BEESÉSI SZÖG FÜGGVÉNYÉBEN MAJOR Balázs NÉHÁNY CIKLUSÚ ELEKTROMÁGNESES IMPULZUSOK POLARIZÁCIÓS ÁLLAPOTÁNAK DIFFRAKCIÓ OKOZTA VÁLTOZÁSAI PÁPA Zsuzsanna A SPEKTROSZKÓPIAI ELLIPSZOMETRIA INTERDISZCIPLINÁRIS ALKALMAZÁSAI FÖLDTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BENDE Csaba, NAGY Gyula A KÖZÖSSÉGI KERTEK HELYI TÁRSADALOMRA GYAKOROLT HATÁSAI A SZEGEDI KÖZÖSSÉGI KERTEK PÉLDÁJÁN HOHL Zsófia A ZALAI NÉMETEK, AVAGY TUDOMÁNYOS RIPORT EGY ISMERETLEN NEMZETISÉGI KÖZÖSSÉGRŐL HORVÁTH Zoltán, PAPP Júlia MÁSODIK GENERÁCIÓS QR-KÓDOK ALKALMAZÁSA A TURISZTIKAI TÉRHASZNÁLAT ALAKÍTÁSÁBAN NYUGAT- BALATONI KERÉKPÁRÚT ESETTANULMÁNY PÉLDÁJÁN KÁPOLNAI Zsombor EGY MAGYAR INNOVÁCIÓ SIKERE A DUALIZMUS KORÁBAN A HENGERSZÉK KRISKA Olivér, NAGY Gyula MENEKÜLTÜGYI HELYZETKÉP MAGYARORSZÁGON ÉS TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE A SZERB- MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN LELOVICS Enikő, GÁL Tamás, UNGER János LCZ OSZTÁLYOZÁSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZEGEDI ADATOKON LESKÓ Máté Zsigmond, ZAJZON Norbert NAGY FELBONTÁSÚ ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLAT A GERECSEI TÖLGYHÁTI-KŐFEJTŐBEN Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

9 MISI Dávid NEGATÍV EXTRÉM KLIMATIKUS ESEMÉNYEK VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE ERDEIFENYŐ ÉVGYŰRŰK SEGÍTSÉGÉVEL A DUNÁNTÚLON NEZDEI Csilla BALATONI RIVIÉRA, MINT MÁSODIK MEDITERRÁNEUM? A LEVENDULA SZEREPE TIHANY ÉLETÉBEN HORVÁTH Adrienn, SÁNDOR Gábor, SZABÓ György, BIDLÓ András VÁROSI TALAJOK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA TAKÁCS Ágnes, KISS Márton, KÁNTOR Noémi, GULYÁS Ágnes A VÁROSI FÁS VEGETÁCIÓ HUMÁN BIOKLIMATOLÓGIAI JELENTŐSÉGE VARGA Tamás A DUNAFÖLDVÁRI BÖLCSKEI-VÖLGY MORFOLÓGIAI SZINTJEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKAI VIZSGÁLATA VASÁRUS Gábor László A KÜLTERÜLETI SZUBURBANIZÁCIÓ NÉHÁNY JELLEGZETESSÉGE A GYŐRI AGGLOMERÁCIÓ PÉLDÁJÁN HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BALOG Fatime VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS (VÉSZ) FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI BÁNYÁSZ Péter EGY TERRORTÁMADÁS REFLEXIÓI A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN BERKI Gábor KIBERHADVISELÉSI KÉPESSÉGEK A VILÁGBAN HAJDU Veronika A KATONAI PSZICHOLÓGIA MŰVELETEK ÉS A MARKETING ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE AZ INFORMÁCIÓ, VALAMINT A KOMMUNIKÁCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN HARANGOZÓ Dániel A PÁRT ÖKLE VAGY AZ ÖKÖL PÁRTJA? - CIVIL-KATONAI KAPCSOLATOK A SZOCIALISTA JUGOSZLÁVIÁBAN ( ) KALAMÁR Norbert A RIASZTÁSI FOKOZATOK, ÉRTELMEZÉSE, VALAMINT AZ ELRENDELT FOKOZATBAN A KÁRHELYSZÍNRE VONULNI KÖTELES SZEREK BEMUTATÁSA KEREKES András HERMANN BREITH, A PÁNCÉLOSCSAPATOK TÁBORNOKÁNAK ÉLETRAJZA - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉVI MAGYARORSZÁGI HARCCSELEKMÉNYEKRE KISS Dávid A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSELMÉLET MÓDSZERÉNEK FELHASZNÁLÁSA ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁGA A VÉDELEMGAZDASÁG STRUKTÚRÁJÁT JELENTŐ GAZDASÁGI HÁLÓZAT PONTJAINAK KIVÁLASZTÁSÁBAN, KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN KISS Petr LENNI VAGY NEM LENNI A NATO A HIDEGHÁBORÚ UTOLSÓ ÉVTIZEDÉBEN LIGETVÁRI Krisztina AZ IVÓVÍZHIÁNY. MINT BIZTONSÁGI PROBLÉMA TOVÁBBI KONFLIKTUSOKAT IMPLIKÁL MÁTYÁS Dániel ROBOTOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÚJSZERŰ ASPEKTUSAI A RENDVÉDELEMBEN Dr. NYITRAI Endre FELDERÍTÉS ÉS A BIZONYÍTÁS KRIMINALISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBŐL ORBÓK Ákos AZ AUTONÓM KATONAI JÁRMŰVEK ALKALMAZHATÓSÁGA Dr. PETRUSKA Ferenc Tavaszi Szél - Absztraktkötet

10 LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSI SPORTEGYESÜLETEKBEN PROHÁSZKA Petra A HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A KÜLÖNLEGES JOGREND KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA Dr. SCHWEICKHARDT Gotthilf AZ EURÓPAI UNIÓ HATÁSA A HAZAI ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEKRE SEBŐK István A MAGYAR(KIRÁLYI)HONVÉDSÉGBEN ALKALMAZOTT AKNAVETŐK A TRIANONI DÖNTÉSTŐL AZ 1948-AS REFORMIG SZENDRŐ Éva A BIOTERRORIZMUS ÉLELMISZERLÁNCOT FENYEGETŐ VESZÉLYEI URBÁN Anett AZ ÉJSZAKAI BEAVATKOZÁSOK SAJÁTOSSÁGAI A VESZÉLYES ANYAGOK JELENLÉTÉBEN VAJKAI Edina Ildikó VITÁK A BEVÁNDORLÁSRÓL A CHARLIE HEBDO-MERÉNYLET APRPÓJÁN HITTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BACSÓ Benjámin 110 ÉVES ÁLLAMI ELISMERÉS MOZGALOMBÓL ELISMERT FELEKEZET FÖLDVÁRI Katalin A MIRÁKULUMOS KÖNYVEK SZEREPE EGY KEGYKÉP TÖRTÉNETÉNEK FELTÁRÁSÁBAN AZ EREDETI PÓCSI IKONHOZ KAPCSOLÓDÓ IMAMEGHALLGATÁSOK KOVÁCS Enikő Hajnalka A FONTOSABB METAFORÁK ÉRTELMEZÉSE AZ 59. PANASZ ZSOLTÁRBAN KOVÁLY Erzsébet AZ EGYHÁZI ÉNEK ÉS A LELKI EGÉSZSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI NEMESHEGYI-HORVÁT György KING DAVID S WAY TO POWER DEPTICTED THROUGH THE FELMALE SUPPORTING CHARACTERS SEDLMAYR Judit VÁROS A BIBLIÁBAN SIPŐCZ Diána HINDUIZMUS, MINT ÉLETVÉGI MEGKÜZDÉSI STRATÉGIA IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Balog Edit Otilia KAZINCZY FERENC ÉS TÖRÖK SOPHIE SZÖVEGEKBEN REPREZENTÁLT EMBERKÉPE BOZSÓ Georgina THE NEWLY BORN WOMAN IS A MAN? GENDER HYBRIDITY AND THE DISRUPTION OF THE SELF IN ANGELA CARTER S THE PASSION OF NEW EVE DOBSAI Gabriela SZTÁRAI MIHÁLY IRODALMI MUNKÁSSÁGÁNAK HATÁSA A DRÁVASZÖGBEN Dr. IZSÁK-SOMOGYI Katalin AZ EMLÉKŐRZÉS AMBIVALENCIÁJA GERGELY ÁGNES MUNKÁSSÁGÁBAN JAKAB-ZALÁNFFY Eszter MACHIAVELLI-HATÁSOK ALESSANDRO MANZONI MŰVEIBEN JOVÁN Katalin A BETEGSÉG TOPOSZÁNAK NYELVI, POÉTIKAI REPREZENTÁCIÓJA ORBÁN OTTÓ KÖLTÉSZETÉBEN KOVÁCS Natália 10 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

11 PERFORMATIVITÁS ÉS TEATRALITÁS ESTERHÁZY PÉTER SZÖVEGEIBEN MADARÁSZ KULCSÁR Sarolta EGY ÚJ NEMZEDÉK BESZÉDMÓDJA (A SZTEREOTÍPIÁK VIZSGÁLATA A HÍD ÁPRILISI SZÁMÁBAN) PAVELKA Orsolya-Petra:NŐI SZEREPMINTÁK JÓSIKA MIKLÓS REGÉNYEIBEN ÉS AZ IRODALMI DIVATLAPOKBAN PÉRÓ Krisztina OSLÓI TEREK EGYÉNI UTAK POSTA Anna LEONHARDUS MOKOSCHINUS HISTORIARUM VETERIS TESTAMENTI HEROICO CARMINE REDDITARUM CÍMŰ MŰVÉNEK PARATEXTUSAI SÁNTA Balázs PERSPECTIVITY AND NARRATIVE STRUCTURE IN VICTORIAN NONSENSE LITERATURE EDWARD LEAR AND LEWIS CARROLL SZÉMAN Emese Rózsa MUNKÁS SZAVALÓKÓRUS ÉS MUNKÁS-MOZGALMISTA SZAVALÓK A AS ÉVEK ERDÉLYÉBEN D SZŐKE Eszter ISKURZUS A TRAGÉDIÁRÓL A CINQUECENTO ITÁLIÁJÁBAN VÁRADI Ábel ÉN, IDENTITÁS, ÁLOM BUDDHISTA TANÍTÁS ÉS PRAXIS SZABÓ LŐRINC POÉTIKÁJÁBAN NEMES László AZ EGYETEMEN KELETKEZŐ TUDÁSTÍPUSOK ÉS A KÖNYVTÁRAK KÉMIA- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ KARLIK Máté VÁROSI TALAJMINTÁK TOXIKUS FÉMTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA KÖRNYEZETFIZIKAI MÓDSZEREKKEL BUDAPEST XI. KERÜLETÉBEN KOVÁCS Tamara, KEGLEVICH György FOSZFIN-OXIDOK REDUKCIÓJA SZILÁNOKKAL KÖRNYEZETBARÁT MEGFONTOLÁSOK MISIK Tamás A ZSÁKOS ÉS TÁRSASHÁZI HÁZTÓL MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ELEMZÉSE EGER VÁROSÁBAN SZABÓ Piroska, POZSONYINÉ ORAVECZ Bettina, ÖRDÖG Vince, MOLNÁR Zoltán, RÉTFALVI Tamás A C/N ARÁNY HATÁSA A CHLORELLA MIKROALGA ANAEROB FERMENTÁCIÓBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁSÁRA TAJTI Ádám, BÁLINT Erika, KEGLEVICH György H-FOSZFONÁTOK ALKOHOLÍZISE MIKROHULLÁMÚ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT UNGOR Ditta Anita, CSAPÓ Edit, DÉKÁNY Imre BIOFUNKCIONALIZÁLT ARANY NANOKLASZTEREK SZINTÉZISE KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNYI SZEKCIÓ ANDRÁS Hanga TÖBBSÉGI TUDATTAL, KISEBBSÉGI ROMÁNKÉNT ÉLNI SZÉKELYFÖLDÖN ESETTANULMÁNY BÁLINT Gyürke Katalin A TELJES TÖRTÉNET GENDERTUDATOSSÁG A MÉDIÁBAN BARKÓCZI Janka ALIGÁTOR A FÜRDŐBEN (AZ 1944-ES ÉV REPREZENTÁCIÓJA A MAGYAR VILÁGHÍRADÓBAN).204 CSORDÁS Hédi Virág HATÉKONY ÉRVELÉS, SZAVAKKAL VAGY KÉPEKKEL? Tavaszi Szél - Absztraktkötet

12 A REKLÁMFILMEK ARGUMENTÁCIÓS PROBLEMATIKÁI DELI Eszter A MÉDIAÉRVELÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS A HÍREK HATALMA ILLÉS Zsófia, SZABÓ Krisztina, SZEMERE Alexandra JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL KREATÍV MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK AZ ÉRVELÉSTECHNIKA OKTATÁSBAN JUHÁSZ Gergely A KOLLEKTÍV EMLÉKEZET REKONSTRUÁLÁSA AZ ONLINE CSOPORTOKBAN NAGY Ágnes MAKROGAZDASÁGI VONATKOZÁSÚ ANGOL, OLASZ ÉS MAGYAR SAJTÓCÍMEK VIZSGÁLATA NAGY Erzsébet Györgyi THIRD CULTURE KIDS NEAG Annamária MEDIA LITERACY IN THE CONTEXT OF THE 2012 NATIONAL CORE CURRICULUM PELLE Veronika THE CHALLENGES OF RESEARCHING AND PROMOTING NEW MEDIA LITERACY: CONCEPTUALIZATION, INVESTIGATION, EDUCATION RÉNYI Ádám A TUDÁS FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSAI A TELEVÍZIÓS VETÉLKEDŐMŰSOROK TÜKRÉBEN SZABÓ Vivien Gabriella POWER DRESSING AZ IMÁZS MAGA AZ EMBER SZONDY Réka ELADHATJUK A TÁRSADALMI CÉLOKAT ÚGY, MINT A SZAPPANT? VÉKEY Zoltán AZ ONLINE HÍREK ÉRTÉKE A DIGITÁLIS MÉDIATERMÉKEK ÜZLETI MODELL KERESÉSE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ ALMÁDI Bernadett, SZILÁGYI Tibor Pál, Dr. KOZMA Tímea TERJESZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN BALOGH Imre PÉNZÜGYI VÁLSÁGKEZELÉS SZLOVÉNIAI TANULSÁGOK MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA BERKECZ-KOVÁCS Lívia A KLASZTER-ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉS SIKEREI ÉS KIHÍVÁSAI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN DANG Thai Binh CREDIT GUARANTEE SYSTEM FOR SMES IN VIETNAM AND LESSONS LEARNED FROM THE SUCCESS OF JAPAN DÁNOS Zsolt A PÓLUS PROGRAM SZEREPE A MISKOLCI VÁROSTÉRSÉG FEJLŐDÉSÉBEN FÜSTÖS Hajnalka A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG BANKSZABÁLYOZÁSRA GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN GÁL Balázs Sándor HELYSZÍVÁLASZTÁS VIZSGÁLATA, KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI SZEMPONTBÓL MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉS CÉLJÁRA GERELES Anna INTEGRATION PROCESSES IN THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE AS A MAGOR COMPONENT OF ITS DEVELOPMENT GERGELYNÉ KÁSA Marianna TŐKESZERKEZET A VÁLSÁGBAN A VÁLSÁG TŐKESZERKEZETRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK 12 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

13 VIZSGÁLATI KERETE, KÜLÖN FIGYELEMMEL A KÖZÉP-KELET EURÓPAI VÁLLALATOK TŐKESZERKEZETÉNEK KÍNÁLATI ÉS MAKROTÉNYEZŐIRE A AS GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG SORÁN GOLOVICS József AZ AGYELSZÍVÁSI ADÓ RELEVANCIÁJA A XXI. SZÁZADBAN GULYÁS Gabriella FEJLESZTÉSEK A MAGYAR SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TERÜLETÉN HAFFNER Tamás, SCHAUB Anita ENERGIA HATÉKONY, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKON ALAPULÓ MAGYAR ENERGIAPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ UNIÓS FORRÁSOK A AS IDŐSZAKBAN HARSÁNYI Csongor CASE STUDIES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES FROM THE PRESENT AND THE PAST HARSÁNYI Csongor COMPARISON OF TWO COMPANIES CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FROM THE PRESENT ILLÉS Balázs OPPORTUNITIES IN SMART CITY SPECIALIZATION JÁRDÁN Zsolt A VÁLLALATI COACHING FOLYAMATOK KÖZGAZDASÁGTANI HATÁSAI JUHÁSZ-DÓRA Katalin A QUALITATIVE STUDY ON HOTEL COMPETITIVENESS IN HUNGARY KURMAI Viktória A MEGGYFELDOLGOZÁS ÜZEMGAZDASÁGI ELEMZÉSE LÁNG Alina A NEW FUNCTION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE A SYSTEM-PSYCHODYNAMICS APPROACH OF THE TRADITIONAL ORGANIZATIONAL DESIGNS LÓCSI Dóra TELEVÍZIÓS REKLÁMOK VIZSGÁLATA INTERKULTURÁLIS KONTEXTUSBAN MAJOROS Károly Tamás INTUITÍV RACIONALIZMUS NAGY Andrea Magda, KONKA Boglárka VOC MODELLEK ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY AZ EURÓPAI UNIÓBAN NAGY Balázs REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉG A KÁRPÁT-MEDENCE ORSZÁGAIBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HUMÁN TŐKÉRE NAGY Zita Barbara, TÓTH Gergely, KISS Lívia Benita ÚJ FOGALMAK A KÖZGAZDASÁGTANBAN PAP Katalin A PÉLDAKÉPEK, MINT A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS MOZGATÓRUGÓI A ÉVES KOROSZTÁLY SZEMÉBEN PAPP Adrienn AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS A CO-CREATION JELENTŐSÉGE AZ INNOVÁCIÓBAN Dr. SCHÜTT Margit A SZOCIÁLIS MIKROHITELEZÉS A KIÚTPROGRAM TAPASZTALATAI ALAPJÁN SŐREG Krisztina A SZABADPIACI MECHANIZMUSOK ÉS ÁLLAMI INTERVENCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE A BRIC-ORSZÁGOK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL SZABÓ István TECHNOLOGY TRANSFER AND GOVERNMENTAL MEASURES Tavaszi Szél - Absztraktkötet

14 SZENDI Dóra ECONOMIC CONVERGENCE PROCESSES ACROSS GERMANY WITH SPECIAL REGARDS ON GAMMA CONVERGENCE SZEPESVÁRY László DINAMIKUS MODELLEK ALKALMAZÁSA ÉLETBIZTOSÍTÁSOK CASH FLOW ELŐREJELZÉSÉRE.251 SZÜCS Gábor, Boda Dániel A MAGYAR ÉS FRANCIA BORTERMELŐ ÁGAZAT TŐKESZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA TÓTH Róbert EGY SIKERES VÁLLALKOZÁS NÖVEKEDÉSÉNEK ÉLETCIKLUSAI VARGA Zoltán EGY KERESLET-ELŐREJELZŐ MODELL KRITIKÁJA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI II VASZARI Tamás AZ OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI POLITIKÁJÁNAK KIHÍVÁSAI UTÁN VATAMÁNY Bella HOGYAN VÁLTOZOTT A NŐK ÉS KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FIATAL NŐK MUNKAERŐPIACI HELYZETE? VÉKÁS Péter ASYMPTOTIC TESTING OF THE CONDITIONAL VALUE-AT-RISK VERES Anita NYUGAT-EURÓPAI GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEK ÉS ÜZLETI ISKOLÁK RANGSORBELI ELTÉRÉSEINEK VIZSGÁLATA VIZKELETI Anna CIRKULÁRGAZDASÁG, MINT EGY LEHETSÉGES ÚT A FENNTARTHATÓSÁGHOZ VÖRÖS Tünde A SPORT, MINT TELEPÍTÉSI TÉNYEZŐ KERESZTES Gábor BURGENLAND ÉS NYUGAT-DUNÁNTÚL K+F+I SZEKTORÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ BOKOR András STRATÉGIAI VAGYONPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁLLAM TULAJDONOSI POZÍCIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BORDÁS Péter VÁLTOZÁSOK A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉBEN A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BOZSÓ Gábor HOW ARE WE DOING? - DEVELOPING THE GOOD STATE AND GOVERNANCE INDEX BUDA Lorina EU CRISIS MANAGEMENT CZIRÁKI Szabina Katalin A TEHETSÉGGONDOZÁS MEGJELENÉSE A MAGYARORSZÁGI OKTATÁSIRÁNYÍTÁSBAN DARIDA Zsuzsa:SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÖZIGAZGATÁSBAN.271 DÖMÖTÖR Ildikó AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ, MINT ÚJ MUNKAKÖR A KÖZSZOLGÁLATBAN ERDŐSI Péter Máté KÜLÖNBSÉGEK ÉS HASONLÓSÁGOK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK KOCKÁZATAINAK TÁRGYALÁSÁBAN - ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS HOHMANN Balázs CIVIL SZERVEZETEK ÜGYFÉLI JOGÁLLÁSBAN KLOTZ Péter 14 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

15 SZERVEZETI INTEGRITÁS KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE MUNKAKÖRI KOCKÁZATELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL KOCSIS Diána AZ EURÓPAI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI MINTASZABÁLYOK LÉTREJÖTTE ÉS BEMUTATÁSA KRAUSS Ferenc Gábor AZ ÖSZTÖNZÉSMENEDZSMENT KIHÍVÁSOK A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK KÖRÉBEN LŐRINCZ András A BIZALOM FUNKCIÓJA AZ ÁLLAM LEGITIMITÁSÁBAN ORBÁN Anna AZ E-KÖZIGAZGATÁSI KUTATÁSOK TRENDJE - ÁTTEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI IRODALMAK ALAPJÁN Dr. PÁL Emese A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS SZERVEZETI KÉRDÉSEI POLGÁR Miklós A KET.-BEN SZABÁLYOZOTT HATÁRIDŐK SZEREPE ÉS HATÁSA A PERES ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRE THE FUNCTION OF DEADLINES OF KET AND EFFECT OF THESE TO THE ACTION Dr. POLLÁK Kitti JOGORVOSLAT A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSBAN FELLEBBEZÉS VAGY BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT? REITERER Zoltán JOGKÖVETKEZMÉNYEK AZ ÉLELMISZERLÁNC SZABÁLYOZÁSÁBAN SIPOSNÉ SINÓROS-SZABÓ Laura MEASURING PROJECT EFFICIENCY BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS SOM Zoltán, PAPP Gergely THE SYSTEM OF CONDITIONS FOR E-ACCEPTANCE AND ITS DEVELOPMENT FROM THE POINT OF VIEW OF INFORMATION SECURITY STRÉHLI-KLOTZ Georgina RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZŐ TANFOLYAMOK EREDMÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÓZSA Réka A FELSŐOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓ NEMZETKÖZI TRENDJEI A FELSŐOKTATÁSI KÖZPOLITIKA 50 ÁRNYALATA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA SZEKCIÓ CSERÉP Máté GENERALIZED REVISION CONTROL OF GEOSPATIAL FEATURES CSONT István INTERAKTÍV ONLINE LEKÉRDEZŐ FELÜLET FEJLESZTÉSE DEBRECEN VÁROS HELYTÖRTÉNETI KATALÓGUSÁNAK INTERNETES HASZNÁLATÁRA CSUBÁK Dániel, KISS Attila A HACKTIVIZMUS VISSZHANGJAI TWITTEREN DOBOS Sándor MOBILE APPLICATION MAINTENANCE TESTING REQUIREMENTS OR HOW TO AVOID THE MAINTENANCE DRIVEN MALICIOUS ATTACKS ERDŐSNÉ NÉMETH Ágnes EGY FELADAT MEGKÖZELÍTÉSE TÖBB SZINTEN KARÓCZKAI Krisztián ÜTEMEZÉSI FALADATOK TUDOMÁNYOS ÁTJÁRÓK ÉS SZÁMÍTÁSI KÖZTESRÉTEGEK KÖZÖTT.299 KNAPP Ádám LTE/LTE-ADVANCED-BEN ALKALMAZOTT CSATORNABECSLÉS ANALITIKUS VIZSGÁLATA KOLOZSVÁRI Szilvia Tavaszi Szél - Absztraktkötet

16 GAIA MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA INTELLIGENS TERVEZŐESZKÖZ MEGOLDÁSBAN KOVÁCS László, PINTÉR Ákos STIRLING SZÁMOK VIZSGÁLATA HPC KÖRNYEZETBEN KVASZINGERNÉ PRANTNER Csilla OKTATÁST SEGÍTŐ TANÁRI WEBOLDALAK HARDVER, SZOFTVER ÉS HUMÁN ESZKÖZÖKKEL TÖRTÉNŐ HASZNÁLHATÓSÁGI TESZTELÉSÉNEK EREDMÉNYEI NAGY Balázs BIZTONSÁGI ÖV DETEKTÁLÁSA MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓZATOK SEGÍTSÉGÉVEL SZALAYNÉ TAHY Zsuzsanna, CZIRKOS Zoltán AZ INFORMATIKA MÁS SZIMKOVICS Tamás LMS RENDSZEREK HASZNÁLHATÓSÁGI VIZSGÁLATA SZÜCS Katalin, KISS Attila MOBIL ESZKÖZÖK BIZTONSÁGA VANCSICS Béla COVERAGE MÁTRIXOK KLASZTEREZŐ ELJÁRÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VARGA Norbert MULTI-INTERFÉSZ ALAPÚ IPV6 MOBILITÁS KEZELÉSI ARCHITEKTÚRA A JÖVŐ INTERNETÉNEK ALKALMAZÁSAIHOZ VARGA Tamás, BACSÁRDI László EFFICIENT SIMULATION OF QUANTUM-BASED SEARCHING BETWEEN NON-IDEAL CONDITIONS VÖRÖS Péter, KISS Attila SOFTWARE DEFINED NETWORKING AZ ÚJRAGONDOLT HÁLÓZAT ZLATNICZKI Ádám A GENERAL FRAMEWORK FOR ANALYSING THE GROWTH OF MULTI-SECTOR ECONOMIES THROUGH AGENT-BASED SIMULATION MŰSZAKI SZEKCIÓ ADORJÁN Anna IPARTERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJA - ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS DESIGN ÉRTÉKMEGŐRZÉSSEL ANTAL Örs A HAZÁNKBAN KIALAKULÓ SZÉLVIHAROK, MINT SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI JELENSÉGEK HATÁSAI AZ ÉPÜLETEKRE, A KÁROK MEGELŐZÉSÉNEK MŰSZAKI LEHETŐSÉGEI BORTNYIK Kornél, DUDÁS Dóra Daniella MÁGNESES KEVERÉSSEL KÉSZÍTETT AL-NI EUTEKTIKUS ÖTVÖZET MIKROSZERKEZETÉNEK JELLEMZÉSE SZÁMÍTÓGÉPI KÉPELEMZÉSSEL BUDAI Csaba, KOVÁCS L. László ON THE RESPONSE OF DIGITALLY CONTROLLED SYSTEMS WITH DRY FRICTION BUDAI Dávid FEJLESZTÉSI IRÁNYOK AZ ALUMÍNIUM AUTÓGYÁRTÁSBAN CSIZMADIA Dóra TÁJÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖK ÉS LEHETŐSÉGEK A VÁROSI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN BUDAPEST PÉLDÁJÁN FÁSKERTY Péter József A GÉPJÁRMŰVEK INTELLIGENS RENDSZEREINEK HATÁSA A GÉPJÁRMŰVEZETŐKRE FÖLDESI Krisztina A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ AVERZIÓK SZEKVENCIÁLIS VIZSGÁLATA.324 GÁRDONYI Gábor, MANHERTZ Gábor, Dr. ANTAL Ákos, Dr. BERECZKY Ákos, Dr. SAMU Krisztián BELSŐÉGÉSŰ MOTOR ÜZEMÁLLAPOTÁNAK JELLEMZÉSÉRE ALKALMAS POLÁRDIAGRAMOS 16 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

17 MEGJELENÍTÉSI MÓDSZEREK GÁSPÁR Marcell PRÓBATEST FEJLESZTÉSE KIS HŐBEVITELLEL KÉSZÜLT HEGESZTETT KÖTÉSEK HŐHATÁSÖVEZETÉNEK FIZIKAI SZIMULÁCIÓJÁHOZ GOMBOS Katalin BRIGHTNESS PERCEPTION OF SAMPLES DEPENDING ON SIZE AND SHAPE ON ACHROMATIC BACKGROUNDS HEGYI Pál BALESETI ADATOK VIZSGÁLATA A VÁROSI ÚTHÁLÓZAT-TOPOLÓGIA FÜGGVÉNYÉBEN JUHÁSZ Zoltán, SZEKRÉNYES András REPEDÉST TARTALMAZÓ RÉTEGELT KOMPOZIT LEMEZ KIHAJLÁSVIZSGÁLATA VÉGESELEMES MÓDSZERREL KOCSI Balázs, Dr. BUDAI István FOLYAMAT OPTIMALIZÁLÁS PARAMÉTERES HIBAMÓD-ÉS HATÁSELEMZÉSSEL MIKÁCZÓ Viktória, Dr. SZEPESI L. Gábor THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PRESSURE RISE GENERATED BY DUST EXPLOSION NAGY Viktor CÉLFORGALMI MÁTRIX ELŐÁLLÍTÁSA E-TICKETING ADATOKBÓL NYIKES Zoltán A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEZETEK INFORMÁCIÓBIZTONSÁGÁNAK KIALAKÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE SZAKONYI Petra IMPACT OF EU AND NATIONAL FUNDED BICYCLE NETWORK DEVELOPMENT PROJECTS ON THE MODAL-SPLIT AND QUALITY OF LIFE IN CITIES SZŰCS Ildikó, Dr. SIMÉNFALVI Zoltán MECHANICAL INVESTIGATION OF SAFETY, TEMPERED GLASS SZÜLE Veronika SZILENTBLOKK REZGÉSEINEK TERMOMECHANIKAI VIZSGÁLATA TAKÁCS Gábor HŐÁTADÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA MIKROMÉRETŰ CSATORNÁKAT TARTALMAZÓ INTEGRÁLT HŰTŐESZKÖZÖKBEN TOKODI Dániel AZ INTELLIGENS VASÚTI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE URBIN Ágnes, Dr. WENZEL Klára SPORTSZEMÜVEGEK HATÁSA A SZÍNLÁTÁSRA VARGA Zoltán VÁKUUM-HŐSZIGETELÉSEK ALKALMAZÁSA MŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BENKE Attila ASZFALTOK CSAVARGÓJA A KORTÁRS WESTERN KÉRDÉSEI BODÓ Renáta PALACE OF CULTURE IN SIGHET ( ) BUKÁNÉ KASKÖTŐ Marietta A SZENT ZENE SZOLGÁLATÁBAN ADALÉKOK A CECILIANIZMUS MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETÉHEZ NAKAHARA Yusuke FOLKLORISING THE FOLKSONG? BÉLA BARTÓK AND MIKROKOSMOS NO. 127 NEW HUNGARIAN FOLKSONG ( ERDŐ, ERDŐ DE MAGOS A TETEJE ) Tavaszi Szél - Absztraktkötet

18 TAKÁCS Attila INDIGENOUS RESEARCH DILEMMA TOKODI Gábor A ZENEPEDAGÓGIAI HATÉKONYSÁG ASPEKTUSAI A SZÁZADBAN NYELVTUDOMÁNYI SZEKCIÓ AMBRUS Tünde Laura MAGYARORSZÁGI POLITIKAI MÉMEK A KOGNITÍV NYELVÉSZETBEN DARÓCZI Ildikó AZ EGYSZERI SZÓALKOTÁSOK JELLEMZŐI ÉS FUNKCIÓI AZ ONLINE HÍRPORTÁLOKON DRÁVUCZ Fanni A POLISZÉM-HÁLÓZAT FUNKCIÓJA AZ ÉRZELEMFOGALMAK RENDSZERÉBEN KAZAMÉR Éva AZ INTRATEXTUALITÁS TÍPUSAI PARTI NAGY LAJOS LÍRÁJÁBAN KÓKAI Krisztina THE SYSTEM OF THE NAMES OF MONTHS IN THE NORTHERN KHANTY MOLNÁR LJUBIĆ Mónika NEMEK KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK A HORVÁTORSZÁGI MAGYAR FIATALOK FACEBOOK POSZTJAINAK TÜKRÉBEN NAGY Natália BEREGSZÁSZ FÖLDRAJZI NEVEI SZABÓ Martina Katalin A POLARITÁST VÁLTOTT KIFEJEZÉSEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR NYELVŰ SZÖVEGEK SZENTIMENTELEMZÉSÉBEN SZALKAY Attila A ת ב ש SZÓ FONETIKAI VÁLTOZÁSAI EGYES BIBLIAFORDÍTÁSOKBAN SZILÁGYI VARGA Zsuzsa HELYNÉV-SZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A ROMÁNIAI KISBÁBONYBAN TALABÉR János A TANULÓI ÜLÉSREND MODIFIKÁCIÓJÁNAK ÉS AZ ABBÓL EREDŐ PSZICHOLINGVISZTIKAI TÉNYEZŐKNEK HATÁSA AZ IDEGEN-NYELVI KOMMUNIKÁCIÓRA ÉS DOLGOZATEREDMÉNYEKRE TÓTH Alinka, IVASKÓ Lívia, JAKAB Katalin, VÉCSEI László BESZÉLEK, HOGY BESZÉLJEK! AFÁZIATERÁPIÁS ELJÁRÁS ( CONSTRAINT-INDUCED APHASIA THERAPY MAGYAR NYELVŰ EREDMÉNYEI) TÓTH Gabriella A NYELVTANI NEM KATEGÓRIÁJA OKOZTA FORDÍTÁSI STRATÉGIÁK VIZSGÁLATA VÁCZINÉ Takács Edit BIBLIAI SZEREPLŐK NEVEINEK JELENTŐSÉGE ÉS FUNKCIÓJA A SZÉPIRODALOMBAN ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BALOGH Enikő, TÓTH Andrea, BALLA György, BALLA József, JENEY Viktória THE EFFECT OF IRON ON OSTEOBLASTIC, CHONDROGENIC AND ADIPOGENIC DIFFERENTIATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS BÁNFAI Krisztina, PÁPAI Zoltán, SCHMIDT János, MÁRK László EFFECTS OF EMBRYO TRANSFER TO THE SPATIOTEMPORAL LIPID DISTRIBUTION OF THE EMBRYO-MATERNAL NETWORK DURING EARLY STAGE EMBRYOGENESIS Dr. BARAD Csilla Mária A SONIC HEDGEHOG NÖVEKEDÉSI FAKTOR BÉLIDEGRENDSZER FEJLŐDÉSÉRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA EMBRIÓMANIPULÁCIÓS MÓDSZEREKKEL BOHONYI Noémi 18 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

19 UP-REGULATION OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL VANILLOID 1 (TRPV1) AND ANKYRIN 1 (TRPA1) ION CHANNELS IN THE EUTOPIC AND ECTOPIC ENDOMETRIUM OF PATIENTS WITH ENDOMETRIOSIS Dr. BUDAI Anna A GYERMEKKORI TOMPALÁTÁS KORSZERŰ SZŰRÉSE EGY KLINIKAI VIZSGÁLAT ELSŐ EREDMÉNYEI CSETÉNYI Bettina, HORMAY Edina, NAGY Bernadett, SZABÓ István, KARÁDI Zoltán PATKÁNY CINGULÁRIS KÉRGÉBE ADOTT IL-1Β MIKROINJEKCIÓ HOMEOSZTATIKUS HATÁSAINAK VIZSGÁLATA DÉNES Rita Veronika MAGYARORSZÁG DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE DOBÁK Zita, KOVÁCS Péter, NYAKAS Csaba A SPORTTÁPLÁLKOZÁS GYAKORLATI TAPASZTALATAI A LABDARUGÓK KÖRÉBEN DUGMONITS Krisztina Nikoletta, FERENCZ Ágnes, ZAHORÁN Szabolcs, HERMESZ Edit AZ ANTIOXIDÁNS VÉDELMI RENDSZER VIZSGÁLATA INTRAUTERIN NÖVEKEDÉSI RETARDÁCIÓVAL SZÜLETETT ÚJSZÜLÖTTEKBEN FEKÉCS Zoltán HUMÁN INDUKÁLT PLURIPOTENS ŐSSEJTEK TRANSZPLANTÁCIÓJÁVAL ELŐIDÉZETT FUNKCIONÁLIS JAVULÁS GERINCVELŐ SÉRÜLÉST KÖVETŐEN FRANYÓ Dorottya, ZUDORNÉ Dr. DOMBRÁDI Zsuzsanna Rita MALDI-TOF TÖMEGSPEKTROMETRIÁS MÉRÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA, KLINIKAI MINTÁKBÓL IZOLÁLT STAPHYLOCOCCUS LUGDUNENSIS TÖRZSEK AZONOSÍTÁSÁBAN HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, SZABÓ István, NAGY Bernadett, KARÁDI Zoltán GLUKÓZ TOLERANCIA VÁLTOZÁSOK LABORATÓRIUMI PATKÁNYBAN CINGULÁRIS KÉRGI STREPTOZOTOCIN MIKROINJEKCIÓT KÖVETŐEN Dr. KUSTÁN Péter VIZELET FEHÉRJÉK SZEPSZISBEN LAJKÓ Adrienn INVESTIGATING GALECTIN-9 MOLECULE EXPRESSION BY PERIPHERAL AND DECIDUAL MONONUCLEAR CELLS IN PREGNANT MICE SCHILLI Gabriella Krisztina PIBF VARIÁNSOK EXPRESSZIÓJÁNAK JELLEMZÉSE MEC-1 SEJTEKBEN SÜKÖSD Andrea Krisztina, RAPP Judit, FELLER Diána, KEREK Andrea, GÁSPÁR Beáta, PALOTÁS Csilla, KOVÁCS Orsolya, ÁBRAHÁM Hajnalka, PONGRÁCZ E. Judit, BIRÓ Zsolt ELÜLSŐ SZEMLENCSETOK EPITÉL SEJTPUSZTULÁS VIZSGÁLATA Dr. SZABÓ István, HORMAY Edina, CSETÉNYI Bettina, NAGY Bernadett, KARÁDI Zoltán A MEDIALIS ORBITOFRONTALIS KÉRGI GLUKÓZ-MONITOROZÓ IDEGSEJTEK KOMPLEX FUNKCIONÁLIS SAJÁTOSSÁGAI SZÁSZ István PRIMER TUMOR ÉS METASZTÁZIS EREDETŰ MELANOMA SEJTVONAL PÁROK GÉNEXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSAI PLX4720 BRAF KINÁZ INHIBITOR HATÁSÁRA SZÉCSI Emese A MÉHNYAKRÁK KIALAKULÁSÁT ÉS A MÉHNYAKRÁK SZŰRÉSTŐL VALÓ TÁVOLMARADÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Dr. SZIRMAY Balázs, Dr. KUSTÁN Péter, Dr. LUDÁNY Andrea HUMÁN OROSOMUCOID A KLINIKAI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁBAN TÉGLÁS Tímea, TÓTH Kata, Lynn van OLST, Eddy van der ZEE, Paul GM LUITEN, NYAKAS Csaba A MOZGÁSTRÉNING JELENTŐSÉGE AZ IDŐSKORI KOGNITÍV ZAVAROK PREVENCIÓJÁBAN TEMESFŐI Viktória, KURDI Csilla HÁROM DIMENZIÓS SZÖVETTENYÉSZTÉSI ELJÁRÁS FEJLESZTÉSE KERINGŐ TUMORSEJTEK Tavaszi Szél - Absztraktkötet

20 VIZSGÁLATÁHOZ TOLNAI Emese AZ OXIDÁLT HEMOGLOBIN FORMÁK SZEREPE AZ INTRAVENTRICULÁRIS VÉRZÉST KÖVETŐ NEURO-INFLAMMÁCIÓBAN TÖRÖK Dénes DETERMINATION OF THE ESSENTIAL NUMBER OF MOTONEURONS REQUIRED TO PRODUCE FUNCTIONALLY USEFUL HINDLIMB LOCOMOTION PSZICHOLÓGIAI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI SZEKCIÓ BARKÓ Mária, BALÁZS Katalin MŰVÉSZI REKLÁMOK DIMENZIÓINAK ÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA BÁTHORY NÉMETH Andrea NŐI VEZETŐK TÁMOGATÁSA COACHINGGAL - GYERMEKKOR NÉLKÜLI ÉLTANULÓK A MUNKA CZÓK Brigitta TANÓRAKUTATÁS, ÚJ MÓDSZER VAGY MÁS MEGLÁTÁS? CSÍKOS Tímea A TESTTÖMEG-INDEX ALAKULÁSA ÉS A GASZTRÁLIS NEOFÓBIA DOMBI Edina ZIMBARDO IDŐPERSPEKTÍVA KÉRDŐÍV (ZTPI) VALIDÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DORNER László ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS NEM VÉGZŐ SZEMÉLYEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA AZ ÉNHATÉKONYSÁG ÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS MENTÉN ÉRSEK Attila A TÖRTÉNELMI KRITIKAI GONDOLKODÁS KOGNITÍV ELEMEINEK AZONOSÍTÁSA EDU 2.0 TANULÁSI KÖRNYEZETBEN FENYŐDI Andrea AZ ERKÖLCS ÉS AZ ERKÖLCSI TANULÁS KOGNITÍV - KONSTRUKTIVISTA MEGKÖZELÍTÉSŰ MODELLJE A NEVELÉSTUDOMÁNYBAN GÁLOVÁ Zsóka, HARMATINÉ Dr. OLAJOS Tímea HOZZÁTARTOZÓI CSOPORT KIALAKÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKET GONDOZÓ CSALÁDOK KÖRÉBEN JUHÁSZ Dóra, JANACSEK Karolina, NÉMETH Dezső AZ IMPLICIT TANULÁS KONSZOLIDÁCIÓJÁNAK FEJLŐDÉSE GYERMEKKORTÓL FELNŐTTKORIG KATONA Istvánné, SUBRT Péter A CSOPORT- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PEDAGÓGUSSZEREP ÉS A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA ÖSSZEFÜGGÉSEI A TANÁRI PÁLYAPROFILBAN KIS-TAMÁS Loránd DOLGOZNI - ITT ÉS MOST! AVAGY MINDFULNESS MÓDSZEREK A VEZETÉS- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN KOVÁCS Szilvia MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZETTSÉG A NEMZETKÖZI TRENDEK NYOMÁBAN LANSZKI Anita A DIGITÁLIS TÖRTÉNETMESÉLÉS MÓDSZERTANI FELHASZNÁLHATÓSÁGA NEMZETKÖZI ÉS HAZAI ÁTTEKINTÉS LEUKÓ Ferenc ÉRTÉKESÍTÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK NARRATÍV PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATA MOLNÁR Karolina 20 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015

European Danube Region Strategy

European Danube Region Strategy Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat Regional and spatial development review különszám / special edition 2009 / 1. Európai Duna Régió Stratégia Duna: múlt-jelen-jövô / Danube: Past-Present-Future

Részletesebben

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát

Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben Traditional ecological knowledge and land use in Gyimes (Eastern Carpathians) Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát Hagyományos

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN

SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS ÉS SZOLIDÁRIS GAZDASÁG CSÍRÁI A MAGYARORSZÁGI VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM Vol.6 Issue 3 2014 ISSN 1821-2506 Professional paper SEEDS OF SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY IN HUNGARIAN RURAL AREAS A SZOCIÁLIS

Részletesebben

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor?

20 évesek az önkormányzatok. Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok Születésnap, vagy halotti tor? Pécs, 2010 A magyar önkormányzati rendszer létrejöttének 20. évfordulója alkalmából

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS

KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS Szerkesztő: Szabó Valéria Fazekas István Debrecen, 2011 A 2011. november 25-26-án az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának Megújuló Energetikai Munkabizottsága,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás

HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK. Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás HATÉKONY KÖZSZOLGÁLAT ÉS JÓ KÖZIGAZGATÁS NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI DIMENZIÓK Szerkesztette: Kaiser Tamás

Részletesebben

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ

ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ ZÖLD TÁRSADALOM, ZÖLD GAZDASÁG, INNOVÁCIÓ TÁMOP-4.2.1-09/1-2009-0001 projekt Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) létrehozása és hatékony működtetése a Károly Róbert Főiskolán KONFERENCIAKIADVÁNY

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám

Az ELFT. Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója. 15. szám Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám 2001. június 2 Hírsugár Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának tájékoztatója 15. szám (2001. június) ISSN 1417-8257 Kiadja a Szakcsoport vezetősége.

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009

A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana ENO Avisory Kft., 2009 Szerzők: Dr. Haig Zsolt, Hajnal Béla, Dr. Kovács László, Dr. Muha Lajos, Sik Zoltán Nándor Copyright ENO Advisory

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában

Az alkalmazott tudomány a hétköznapok szolgálatában GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoportjának, az Integrált Kommunikáció és

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A LISSZABONI FOLYAMAT:

A LISSZABONI FOLYAMAT: MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT DP. 2005/1 A LISSZABONI FOLYAMAT: REJTÉLYEK, ELMÉLETI PROBLÉMÁK ÉS GYAKORLATI NEHÉZSÉGEK GÁCS JÁNOS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet Budapest

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben