Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam es tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2011/2012-es tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Regisztrációs nap Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Szociális munka szak I. évfolyam Szociális munka szak II. évfolyam Szociális munka szak III. évfolyam Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Szociális munka szak I. évfolyam Szociális munka szak II. évfolyam Szociális munka szak III. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Szociális munka szak záróvizsga Diplomaátadó ünnepség G y u l a, február 1. Dr. Fodor Lajos egyetemi tanár mb. intézetigazgató 2

3 Tantárgyak Kötelező tantárgyak Gazdálkodás, non profit gazdaságtan II. (Nonprofit gazdaságtan) Terepgyakorlat VI. (Szociális csoportmunka folyamata) Egészségügyi ismeretek VII. (Drogfogyasztók kezelése) Jogi ismeretek VII. (Igazságügyi szociális ismeretek) Jogi ismeretek VI. (Gyermek-és ifjúságvédelem 2.) Idegen nyelv VI. Pszichológia VII. (Pszichopatológia) Pszichológia VIII. (Esetmegbeszélő csoport) Szociális munka XII. (Migránsok a régióban) Szakdolgozati konzultáció 2. Tantárgyi kód TANTÁRGYFELOSZTÁS Szociális munka alapszak es tanév, 2. félév III. évfolyam Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód ESMBGN623SN ESMBGN623SL ESMBTG645SN ESMBTG645SL ESMBEI611SN ESMBEI611SL ESMBII611SN ESMBII611SL ESMBJG621SN ESMBID620SN ESMBPS613SN ESMBPS621SN ESMBSM612SN ESMBSK628SN ESMBJG621SL Értékelés Gyj Gyj Gyj Gyj Gyj Tantárgyfelelős/oktató Dr. Lányi Katalin/Dr. Szretykó György Szerencsi Károly/ Tereptanárok Dr. Fleischmann Enikő Dr. Tóth Andrea Lovászné dr. Polyák Katalin 60 0 Bánkútiné Tóth Gizella/ Becsey Gábor/ Liker Zita/Kergyik Éva Rozsnyai Katalin/ ESMBPS613Sl K Dobovári Béla Nistor Katalin: Nappali tagozat ESMBPS621SL Gyj X3csop Takács Tímea:Levelező tagozat Hőhn Ildikó ESMBSM612SL Gyj ESMBSK628SL Gyj Dr. Dankó Miklós/ Konzulensek Választható tantárgy Projektkészítés ESMCPR625SN ESMCPR625SL Gyj Dr. Lányi Katalin ÖSSZESEN

4 Tantárgy neve: Gazdálkodás non profit gazdaságtana II. (Non profit gazdaságtan) Tantárgyi kód nappali tagozat: ESMBGN623SN Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBGN623SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Lányi Katalin főiskolai docens Oktató neve: Oktató beosztása: Dr. Szretykó György dr. habil egyetemi docens Szak (szakirány) Tantárgy Számontagozat megnevezése jellege szakonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám kérés módja Kreditpont tagozatonként Szociális munka B Gyj 3 Nappali Szociális munka Levelező B Gyj 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A gazdálkodás, nonprofit gazdaságtan I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Évközben egy zárthelyi dolgozat megírása. Az elégséges érdemjegy megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 50%-os színtű teljesítése. 3. A kretditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlatijegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A nonprofit kérdéskör értelmezése. A nonprofit szervezetek ideáltípusának nemzetközi kritériumrendszere. A nonprofit szervezetek értelmezése szerepeik és funkcióik alapján. A nonprofit szektor méretét és szerkezetét befolyásoló tényezők. Az USA nonprofit szektorának jellemzői. A nonprofit szektor jellemzői Nagy-Britaniában. A nonprofit szektor jellemzői Németországban. Franciaország nonprofit szektorának jellemzői. Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatrendszere. A hazai nonprofit szektor szervezeti formái. A nonprofit szektor kialakulása és fejlődése Magyarországon. A nonprofit szervezetek gazdálkodását és pénzügyeit érintő jogszabályok, a gazdálkodás alapelvei. Bejelentési, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségek. Gazdálkodási szabályzatok. A nonprofit szervezetek pénzkezelése. A pályázati támogatások kezelése és elszámolása. A nonprofit szervezetek adózása. A költségtérítések elszámolása. Adókezelései, adó-befizetési és adatszolgáltatási határidők. A vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tudnivalók. Az 1 %-os törvény pénzügyi vonatkozásai. 4

5 Pénzügyi tervezés. Az egészségügyi és szociális nonprofit szervezetek jellemző vonásai. Szociális gazdaság szolidáris gazdaság. Szociális gazdaság a gyakorlatban. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Bartal A.: Nonprofit alapismeretek kézikönyve. Ligatúra Kiadó, Budapest, Csoba J.-Frey M.-G.Fekete É.-Lévai M.-Soltész A.: Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, Kahulits A.: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, Ajánlott: A nonprofit szervezetek szerepe a helyi foglalkoztatásban, nemzetközi és hazai modellek, ajánlások. Hálózat a demokráciáért. Budapest, Barry J.-McLeish: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szerveztek részére. CONEX Könyvkiadó Kft. Budapest, Bíró E.: Nonprofit szektor analízis. Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. EMLA Egyesület, Budapest, Bocz J.: Egészségügyi nonprofit szervezetek Magyarországon. KSH., Budapest, Bocz J.: Szociális nonprofit szervezetek Magyarországon. KSH., Budapest, Csizmár G.-Nemoda I.: Hogyan szerezzünk pénzt? Adománygyűjtési, forrásteremtési tanácsok nonprofit szervezeteknek. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Dinya L.-Farkas F.-Hetesi E.-Veres Z.: Nonbussiness narketing és menedzsment. KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, Hetesi E. (szerk.): A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. JATE PRESS, Szeged, Kuti É.: Hívjuk talán nonprofitnek? Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Kuti É.: Kinek a pénze? Kinek a döntése? Bevételi források és döntéshozók a nonprofit szektor finanszírozásában. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Kuti É.-Marschall M. (szerk.): A harmadik szektor. Tanulmányok. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Nárai M.: Civil szervezetek szerepvállalása a szociális ellátás szolgáltatás területén. ESÉLY, 2005/ Nonprofit jogi kézikönyv. Alapítványok, egyesületek. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, Nonprofit törvény és a kedvezmények. Adózási, számviteli szabályok, példatár. NOVIRING Kft. Budapest, Pavluska V.: A nonprofit szektor. JPTE FEFI, Pécs, Széman Zs.-Harsányi L.: Halak és hálók. Kapcsolatok a helyi szociálpolitikában. Nonprofit Kutatócsoport, Budapest, Szretykó György (szerk.): A nonprofit szektor és az egészségügyi, szociális szolgáltatások. Comenius Kft, Pécs, Veres Z.: Szolgáltatásmarketing. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest,

6 Tantárgy neve: Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: Terepgyakorlat VI. (Szociális csoportmunka folyamata) ESMBTG645SN ESMBTG645SL Tantárgyfelelős neve: Tantárgyfelelős beosztása: Szerencsi Károly mérnöktanár Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 5 B Gyj 5 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Terepgyakorlat V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: A gyakorlatok teljesítése és az írásbeli munka elkészítése. Terepnapló a házi dolgozat és a gyakorlati értékelőlap leadási határideje mindkét tagozaton: április A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati osztályzat megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az intézményt, illetve a problématípust a hallgatók választják ki. A terepgyakorlatok célja az eddigieken túl, az elméleti-és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása a terepintézményben. A gyakornok fokozatosan bekapcsolódik a terepintézet működésébe, a tereptanár irányítása mellett konkrét feladatokat végez. Cél, hogy ebben a szemeszterben fokozatosan növekedjen az önállóan végzett munka mennyisége és színvonala. Szükség esetén a tereptanár segít, de törekszik arra, hogy szerepe egyre indirektebbé váljon. Feladat: szociális munkát bemutató esettanulmány készítése. 5. Számonkérés módja: Gyakorlatokon folyó munka folyamatos értékelése és a 7. pontban megadott szempontok szerinti írásbeli dolgozat elkészítése. 6. Irodalom: Kötelező: Aktuális félévre előkészített gyakorlati táblázatban szereplő terepintézmények működéséhez, szolgáltatásaihoz, kliensköréhez, a szociális munka eszközeihez és módszereihez kapcsolódó szakkönyvben, szakfolyóiratban közölt írások, cikkek. Berg, I. K.: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó, Budapest, Hegyesi G. Talyigás K. (szerk.): Általános szociális munka. A szociális munka elmélete és gyakorlata. 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Kozma J. (szerk.): Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest,

7 Pataki É.: Reflexiók a terepen folyó szociális esetmunkához, az esetmegbeszélések tapasztalatai. Esély, 2002/ Pik K.: A szociális munkások, munkahelyeik és szupervizoraik. Esély, 2001/ Somorjai I. (szerk.): Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Sümegi E. (szerk.): Szociális kézikönyv I-II. Szociális és Családügyi Minisztérium Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó L.: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szociális Munka Etikai Kódexe. Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, Jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. + terepgyakorlati hely működéséhez kapcsolódó jogszabályok készségszintű ismerete Terepgyakorlat VI. (Szociális estmunka folyamata) III. Évfolyam Nappali, Levelező Tagozat Az intézményt, illetve a problématípust a hallgatók választják ki. A terepgyakorlatok célja az eddigieken túl, az elméleti-és gyakorlati ismeretek integrált alkalmazása a terepintézményben. A gyakornok fokozatosan bekapcsolódik a terepintézet működésébe, a tereptanár irányítása mellett konkrét feladatokat végez. Cél, hogy ebben a szemeszterben fokozatosan növekedjen az önállóan végzett munka mennyisége és színvonala. Szükség esetén a tereptanár segít, de törekszik arra, hogy szerepe egyre indirektebbé váljon. A terepgyakorlat sikeres elvégzése érdekében javasolt a heti értékelésén túl a nagygyakorlat felénél egy átfogó szóbeli visszajelzést, értékelést adni a gyakornoknak. Továbbá a terepnapló vezetése és abban a fontosabb napi munkafolyamatok rögzítése és azok időközönkénti közös megbeszélése, értékelése a tereptanárral. A gyakorlat végén a gyakorlati értékelőlapot a tereptanár és a hallgató közös értékelő konzultáció keretében tölti ki (lásd a mellékelt értékelő lapot a végén a dokumentumnak)! A gyakorlat érvényességének további feltétele: A Szabályzat a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Szociális munka alapszak hallgatói számára terepgyakorlat végzéséhez dokumentumban található feltételeknek megfelelően (www.eki.szie.hu). Feladat: szociális munkát bemutató esettanulmány készítése. Gyakorlatokon folyó szociálismunka vázlatos bemutatása a terepnaplóban és az alábbi megadott szempontok alapján egy írásbeli házi dolgozat elkészítése. 7

8 7. Az esettanulmány írásának szempontjai Tartalmaznia kell: az esetvezetés folyamatát; az alkalmazott technikák leírását, magyarázatát; a segítő érzelmeit, benyomásait. Az esettanulmány írása a problémamegoldó modell lépéseire épül. Felépítése: Hogyan került kapcsolatba az esettel? (mi volt a megkeresés oka?) Az első találkozás leírása: - környezet leírása; - kontaktus felvétele; - a kliens leírása; - az első interjú leírása (a kliens távozása után azonnal). Probléma és célmeghatározás (részletesen leírni, azt is ki, mit vállal). Szerződéskötés (időhatárok, ki mit vállalt, mi történik, ha nem teljesítik?). Az eset lezárása (tudatos folyamat, a klienst is fel kell rá készíteni) - leválás (a kapcsolat új szerződéssel folytatódhat, ha a probléma megkívánja). Értékelés (elkülönítve az objektív történéseket és a segítő érzéseit). A tanulmány során használható technikák? A tanulmány az esetről és a segítőkről, és nem a kliensről szól; - Az interjú adminisztrálása: egyik oldalra a klienssel folytatott beszélgetést; a másikra a beszélgetés során keletkezett érzelmeket, benyomásokat. - Szociális történet (lakáskörülmények, családi történet, a kliens személyes történetegyermekkor, iskolái, munkája, kapcsolatai, stb.). - Genogram; Ecomap; Egyéb technikák. Esettanulmány (vázlat): Az egyes vázlatpontok egy általános szerkezetet biztosítanak, mely a rendszerezett végiggondolást segíti. A hangsúly aszerint tolódhat el, hogy mi a tanulmány célja. Az egyes szakaszok jelentősége változhat, bármelyik el is maradhat. Ki az esettanulmány szerzője, hogy került kapcsolatba a klienssel, milyen intézményben, milyen szerepben? Hogyan került kapcsolatba a kliens a szociális munkással vagy az őt foglalkoztató szervezettel, milyen motivációk alapján, önként jött vagy küldték, mit jelent ez a közös munka szempontjából, milyen dilemmákat vet fel? Mi a hozott" probléma? Mit várt a kliens, amikor jelentkezett, és a közös munka során milyen elvárásai voltak, miből lehetett választani, milyen típusú problémákra felkészült az intézmény, mennyire nyitott a kliens gondjaira? Kik a szereplők a kliens, illetve az intézmény részéről? A szereplők közül ki a kliens és miért ő? A kliens szociokulturális környezete, családi háttere. A kliens saját erőforrásai, saját korábbi próbálkozásai a helyzet megoldására. Kire számíthat a kliens a saját környezetében, és kit hívhat segítségül? Kire számíthat a szociális munkás (team, szupervízor, támogató környezet)? 8

9 Miért pont ahhoz a szociális munkáshoz került (sajátos érdeklődés, korábbi ismeretség, szimpátia, irányítás, ajánlás stb.) és ennek volt-e jelentősége az eset során, volt-e választási lehetőség a kliens és a szociális munkás számára? A közös munka menete, fázisai (elvárások, szerződés, hogyan működött a szerződés a gyakorlatban, milyen nehézségek támadtak, és ki mit tett a legyőzésükre, milyen fordulópontjai, válságai voltak a kapcsolatnak, hogyan lehetett túljutni rajtuk). Mit tett a kliens és környezete, hogy a közös munkát (változást) segítse/megakadályozza, melyek a visszahúzó tényezők, kinek (nem) áll érdekében a változás? Milyen érzelmeket, indulatokat váltott ki az eset a kliensben, a szociális munkásban, és mit kezdtek ezekkel? Lezárult esetről van szó, vagy folyamatban lévőről? (Ez azért is fontos, mert más a rálátásunk egy lezárt ügyre, mint amiben benne vagyunk.) Mennyire érzi vagy érezte magát az ügyben kompetensnek a szociális munkás és miért? Milyen szakemberre volt, vagy lett volna szüksége és mihez? Kapott-e segítséget, kitől, milyet, és ez hogyan érintette a klienssel való kapcsolatát, saját kompetenciáját. Érdemes leírni a kudarcokat, rossz lépéseket is, főleg ha tudjuk, és át merjük gondolni, mit rontottunk el. (Ide tartozik a megérin-tettség, esetleg megsértődés is.) A leírás célja a feldolgozás, elemzés így könnyebben lezárható egy ügy. Ha az eseti munka kapcsán érdekes dokumentumok születtek (levelek, iratok, képek), ezek bemutatása fontos, érdemes mellékletben csatolni a személyiségi jogok figyelembevételével. Az eset szereplőinek nevét, környezetét rögzítéskor úgy kell megváltoztatni, hogy ne legyen felismerhető. Szakirodalmi hivatkozások akkor kellenek, ha valamilyen közismert jelenségre hozunk példát, és a hivatkozás segít az elmélet megértésében. Ha már a munka során utána olvastunk egy jelenségnek, problémának, és ezáltal a kliens esete összevethető általános adatokkal, tapasztalatokkal, akkor érdemes erre kitérni, különösen ha az élmény feldolgozottságát javítja. Az adatok csoportosításakor minden lehetséges összefüggést végig kell gondolni, mert nem az a legfontosabb, hogy egy esetről mindent leírjunk a legapróbb részletekig, hanem hogy rendezzük, feldolgozzuk az eseményeket, jelenségeket, tapasztalatokat. Az esettanulmány szerkesztésekor jól el kell különíteni a konkrét esetről szóló szakaszokat a hivatkozásoktól, az elemzés eredményeitől. Az esettanulmány nem egyszerűen esetismertetés vagy esetleírás, hanem elemzés, tehát tanulmány. Ebben értelmeznünk kell az eseményeket, összevetni adatokat, indokolni, okokat keresni, magyarázni, kérdéseket feltenni stb. A feldolgozás szempontjának is ki kell derülnie, mi volt a célja, és mire jutottunk. Pontosan meg kell határozni, hogy mire használandó az elkészült munka. A dolgozat 6-8 oldal terjedelemben, 12-es nagyságú, Times New Roman típusú betűvel normál sortávolsággal készüljön. A borító a Terepgyakorlati Szabályzatban megadott szempontok alapján készüljön, a tantárgy megnevezése mellett az Esetismertetés alcímet is fel kell tüntetni. A tanulmányban az intézmény bemutatása (lásd pont) maximum 2 oldal terjedelemben jelenjen meg. Gyula, január 20. 9

10 Tantárgy neve: Egészségügyi ismeretek VII. (Drogfogyasztók kezelése) Tantárgyfelelős neve: Dr. Fleischmann Enikő Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBEI611SN ESMBEI611SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus, drogambulancia vezető, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Az Egészségügyi ism. V. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Mindkét tagozat hallgatói számára a gyakorlaton való aktív részvétel, s beadandó írásbeli dolgozat legalább 60%-os szintű teljesítése. 3. A kretditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Terápiás intervenciók. Állapotfelmérés. Konzultáció. Motivációs interjú. Relapszus prevenció Ártalomcsökkentő módszerek. Alacsonyküszöbű szolgáltatások. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Rácz J. (szerk.): Addiktológia. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Ajánlott: Demetrovics Zs.-Honti J.-Szemejáncz J.: A szubsztituciós metadon kezelés. Pszichiátria Hungarica, (1) Sineger E. (szerk.): Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. (Országos Addiktológiai Intézet Kiskönyvtár sorozat 1.) Országos Addiktológiai Intézet, Budapest,

11 Tantárgy neve: Jogi Ismeretek VII. (Igazságügyi szociális ismeretek) Tantárgyfelelős neve: Dr. Tóth Andrea Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBII611SN ESMBII611SL Tantárgyfelelős beosztása: óraadó oktató Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Jogi ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges osztályzat elérése 4. A tantárgy rövid tartalma: A Pártfogó Felügyelői Szolgálat Missziója; A pártfogás jogintézményének történeti előzményei (nemzetközi és hazai visszatekintés), a szervezetrendszer ki-és átalakulása; A pártfogó felügyelők által végzett munka jogszabályi háttere (Btk. Be. Bv.tvr. kapcsolódó rendeletek), definíciók és magyarázatok; A pártfogók eszközrendszere (egyéni esetkezelés, csoportos foglalkozások); A társszervekkel való együttműködés keretei, és fejlesztési lehetőségei, Környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény; Pártfogó felügyelet, Közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezése és ellenőrzése; Utógondozás, börtönpártfogás; Fiatalkorú elkövetők pártfogásának sajátosságai, Az elterelés jogintézménye; A mediációról általában; Közvetítői eljárás a magyar büntetőeljárásban. Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója. A évi LXXX. törvény szerkezeti felépítésének ismertetése és a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott támogatások rendszere. Peren kívüli támogatás formái és igénybevételének feltételei. Peres támogatási formák (polgári eljárásban, büntetőeljárásban) és igénybevételének feltételei. Határon átnyúló tartási ügyekben nyújtott jogi segítségnyújtás. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója. A évi CXXXV. törvény (Ást.) szerkezeti felépítésének ismertetése. Ást. személyi és területi hatálya. Áldozat és sértett fogalma. Alacsony küszöbű áldozatsegítő szolgáltatás, és az áldozati jogok érvényesítése. 11

12 Az áldozatsegítő szolgáltatások bemutatása (azonnali pénzügyi segély, érdekérvényesítés elősegítése, jogi segítségnyújtás). Kárenyhítés, mint áldozatsegítő támogatás ismertetése. A tantárgy betekintést nyújt az Igazságügyi Szolgálaton belül történő pártfogás, mediáció, jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés szakmai tevékenységébe, kiemelve a szociális szolgáltatás jelleget. Bemutatja az eljárás rendjét, a jogintézmények történeti előzményeit. Kitér a társszervekkel folytatott együttműködésre. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi CXXIII. törvény a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről évi Törvényerejű rendelet a büntetések és intézkedések végrehajtásáról. 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy miniszteri rendeletek módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről. 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól. 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól. Előadások anyaga. 12

13 Tantárgy neve: Jogi Ismeretek VI. (Gyermek és ifjúságvédelem 2.) Tantárgyfelelős neve: Lovászné dr. Polyák Katalin Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBJG621SN ESMBJG621SL Tantárgyfelelős beosztása: jogász Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 1 B Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A jogi ismeretek és a terepgyakorlat tantárgyak eddigi követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Mindkét tagozaton a tantárgyi követelmény teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele:. Gyermekvédelmi témakörökből esettanulmány elkészítése ( oldal terjedelemben és határidőre történő benyújtása.( Részletei az előadáson kerülnek ismertetése.) A gyakorlati órákon történő aktív részvétel. Az esettanulmány benyújtási határideje: május 05. napja ( az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Tanszéken vagy a tantárgyfelelős nevére címezve postai úton.) 4. A tantárgy rövid tartalma: - A gyermekvédelem rövid története. - A gyermekvédelem helye a jogrendben, a gyermek-és ifjúságvédelemre kötelezett szervek. Civil szervezetek a gyermekvédelemben. - A gyermekvédelem nemzetközi és hazai jogi szabályozása. ( Alapfogalmak, Gyermeki jogok a GYVT alapján.) - A gyermekvédelem rendszere. ( Pénzbeli, természetbeni gyermekvédelmi ellátások, alap-és szakellátások, hatósági intézkedések.) - Kompetenciahatárok. - A szülők szerepe a gyermeknevelésben. Szülői felügyelet. - A gyámság. A gyám jogai, kötelezettségei. - A gyermekelhelyezés. - Kapcsolattartás jogi szabályozása. - Örökbefogadás, örökbefogadás felbontása. - Gyermektartásdíj megállapítása, megelőlegezése. - Az állami gondoskodás ( átmeneti és tartós nevelés, gondozási díj, állami gondoskodás felülvizsgálata, megszüntetése, megszűnése.) - Otthonteremtési támogatás tapasztalatai. - Utógondozás, utógondozói ellátás. - Kiskorúak vagyoni ügyei és öröklése. - Prevenció a gyermekvédelemben. 13

14 - Fiatalkorúak pártfogói felügyelete. - Nevelési felügyelet. - Távoltartás intézménye. - Gyámhatóság, bíróság, ügyészség, rendőrség szerepe a gyermekvédelemben. - Bántalmazás, családon belüli erőszak, kiskorú veszélyeztetése, szülői felügyelet megszüntetése, szünetelése, megszűnése. - Kiskorúak végleges külföldre távozása. - A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai, határidők. - A gyermekvédelem finanszírozása. - A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működésének engedélyezése. - Szakemberállomány a gyermekvédelemben. - A gyermekjogi képviselő. - Szociális munka szerepe a gyermekvédelemben, továbbfejlesztési lehetőségek. - Áldozattá válás, szégyenérzet, bizonytalanság, lelki zavarok a szakember szemével. - A gyermekkori és fiatalkori bűnözés megelőzése. - Iskolakerülés, deviáns diák problematikája. - Tényállások a büntetőtörvénykönyvben. - Új utak a gyermekvédelemben. ( tapasztalati szakértő, stb.) - Az Európai Unió gyermekvédelme. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Magyarország Alaptörvénye - A módosított évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről évi CCXI törvény a családok védelméről - A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének előadáson ismertetett rendelkezései. - A módosított 149/1997. ( IX.10. ) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. Ajánlott: - Család, Gyermek, Ifjúság gyermekvédelmi szakmai folyóirat számai. 14

15 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Pszichológia VII. (Pszichopatógia) Rozsnyai Katalin Dobóvári Béla Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBPS613SN ESMBPS613SL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: pszichológus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B K 3 B K 3 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: A Pszichológia II. és III. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. Az elégséges megszerzésének feltétele az írásbeli dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A tantárgy rövid tartalma: - Bevezetés a klinikai pszichológiába, történeti áttekintés - Pszichopatológiai alapfogalmak - Kényszerbetegség - Stresszhez társuló zavarok - Disszociatív (konverziós) zavarok - Fóbiás rendellenességek - Pánikbetegség - Generalizált szorongás - Hangulatzavarok - Szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok - Személyiségzavarok - Impulzuskontroll zavarok - Szexuális diszfunkciók - A nemi identitás zavarai - A szexuális preferencia rendellenességei - Táplálkozási zavarok - Alvási rendellenességek - Mentális retardáció - A pszichés fejlődés zavarai - A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai - Pszichoszomatikus zavarok 15

16 4. Számonkérés módja: Kollokvium. 5. Kollokviumi témakörök: A tantárgy tartalmánál feltüntetett témakörök egyben a kollokviumi témaköröket is jelentik. 6. Irodalom jegyzék: Kötelező: Huszár Ilona (1998): A pszichiátria vázlata. HIETE, Bp. Ajánlott: Tringer László (1999): A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Bp. Comer, Ronald J. (2000): A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Bp. BNO-10 Zsebkönyv. DSM-IV meghatározásokkal (2002): Animula Kiadó, Bp. Füredi János-Németh Attila-Tariska Péter (2001): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, Bp. Németh Attila (2003) Pszichiátria másképp. Medicina, Bp. 16

17 Tantárgy neve: Pszichológia VIII. (Esetmegbeszélő csoport) Tantárgyfelelős neve (nappali): Nistor Katalin Tantárgyfelelős neve (levelező): Takács Tímea Szak (szakirány) Tantárgy tagozat jellege Ea.+gyak. megnevezése szakonként óraszáma tagozatonként Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBPS621SN ESMBPS621SL Tantárgyfelelős beosztása: Pszichológus Összes óraszám Számonkérés módja óraadó oktató Kreditpont B Gyj 1 B 10 (x3 csop) 30 Gyj 1 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Pszichológia IV. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: -A csoporton történő esetek ismertetése -Aktív részvétel -A csoportmunkában való szakszerű közreműködés 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A szakmai képzettséghez, szakmai szerep segítéséhez, hitelességéhez szükséges az esetmegbeszélő csoport. A rendszeres klienskapcsolatból származó felgyülemlett emóciók, elakadások, problémamegoldások segítése alapvető fontosságú a csoportmunka révén. Az esetmegbeszélő csoport történeti gyökerei Az esetmegbeszélő csoport fogalma Az esetmegbeszélő csoport formái, funkciói Az esetmegbeszélő csoport szerepe a személyiségfejlesztésben Esetmegbeszélés a gyakorlatban 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező Bálint, M. : Az orvos, a betege és a betegség, Animula, Budapest, Rudas, J. : Delfi örökösei. Új mandátum, Budapest, Szőnyi, G. : Csoportok és csoportozók, Medicina Könyvkiadó, Budapest, Luban- Plozza B., Dickhaut, H.H. : A Bálint csoport gyakorlati kérdései, Medicina, Budapest

18 Releváns szakmai honlapok: - - A lelki egészség megelőzése, létrehozása; a pszichiátriával, pszichoterápiával, pszichoanalízissel kapcsolatos informatív honlap. - Magyar Pszichiátriai Társaság Honlapja - Pszichológiai témájú ismeretterjesztő írások, kutatások 18

19 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szociális munka Nappali Szociális munka Levelező Szociális munka XII. (Migránsok a régióban) Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Hőhn Ildikó Ea.+gyak. óraszáma Tantárgyi kód nappali tagozat: Tantárgyi kód levelező tagozat: ESMBSM612SN ESMBSM612SL Tantárgyfelelős beosztása: ellátottjogi képviselő Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont B Gyj 2 B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociális munka elmélete című tantárgy követelményeinek teljesítése 2. A félév érvényességének feltétele: Legalább elégséges eredmény megszerzése. A zárthelyi dolgozat során 60%-os eredmény elérése. A zárthelyi dolgozat kérdései az alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódnak. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - Migrációhoz kapcsolódó alapfogalmak, migráció és a menekültügy kapcsolata. - A menekültügy kialakulása Magyarországon a rendszerváltás után. - A menekültügy ellátórendszerének kialakulása,menedékjogi alapfogalmak, - menekültügyi eljárás. Szociális munka menekültekkel: - A menekülttábor, mint szociális ellátó intézmény. - A menekültekkel végzett szociális munka speciális nehézségei: nyelv, kulturális szokások, étkezési szokások, munkaszokások, ünnepek. - A menekültek speciális csoportjai: nők, gyermekek, megkínzottak. - A PTSD (poszttraumás stresszindróma ), fogalma, tünetei, a gyógyulás lehetőségi. - A szociális munkás feladatai a PTSD felismerésében és gyógyításában. - Menekültek és társadalmi integráció, civilek a menekültügyben 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: Kötelező: - Sik Endre (szerk.) A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, és Szabó Lajos: Szociális esetmunka gyakorlata. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 5. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, Szabó Lajos: Szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest,

20 - Szász Anna: A Magyar Helsinki Bizottság, Esély, 2001/5 - Tánczos Éva (szerk.) Szociális munka elmélete és gyakorlata. 2. Semmelweis Kiadó, Budapest, , Ajánlott: - Fábián Zoltán (1998): Vélemények a cigányokról és az idegenellenesség Magyarországon. Mindkettő in: Sík Endre és Tóth Judit szerk: Idegenek Magyarországon. MTA PTI, 1998, , Hárs Ágnes (2001): Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén. - Herman, J. L: Taruma és gyógyulás. Háttér Kiadó Kávé Kiadó NANE Egyesület, Budapest, Mindkettő in: Migráció és Európai Unió. Lukács Éva és Király Miklós szerk. Bp.: Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001, www. bmbah.hu,

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Csoportos gyakorlat I. CGB 1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) - TAI A gyakorlati órák előadás jelleggel zajlanak.

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Tantárgy neve Dokumentálás, iratkezelés gyakorlata Tantárgy kódja CGB 1003 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1002 Szána Zsuzsanna

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: ,

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: , fax: , KŐRÖSHEGY KÖZSÉG Ö N K O R M Á N Y Z AT HUMÁN BIZOTTSÁGA 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Tel.: 340-011, fax: 540-044, E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. október 24-i ülésére Tárgy: JELENTÉS

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó

SMAK107 Terepfeldolgozó szeminárium Csolti Ildikó SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elzése Tantárgy oktatójának Meghirdetési időszak Szükséges előtanulmányok, Ismeretek ellenőrzésének SMAK107 Terepfeldolgozó Csolti Ildikó levelező tagozaton

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat

SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER. Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS 2009. DECEMBER Gazdálkodási és menedzsment szak / NAPPALI tagozat Ssz. Név: Téma: Konzulens: 1. Balázsi Dávid A Götz-G kft. marketing tevékenységének értékelése Égető Ildikó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen

Tantárgyi program. Kontaktórák száma: Elmélet: 10 Gyakorlat: Összesen PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 IV. évfolyam

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalati gazdaságtan. tanulmányokhoz I. évfolyam Pénzügy-Számvitel Szak, Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalati gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB38 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Jövedéki és adójog 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I.

Számvitel 1. c. tárgy tanulmányozásához TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 1 c. tárgy tanulmányozásához Gazdaságinformatikus alapszak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának

Részletesebben

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása

A szakdolgozat/diplomamunka védés beosztása NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM, GEOINFORMATIKAI KAR 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. 8002 Székesfehérvár, Pf. 52. Email: ep@geo.info.hu +36 22 516 528 Fax: +36 22 516 521 http://www.geo.info.hu OKTATÁSI

Részletesebben