A munka során használt veszélyes anyagok problémája az Európai Unióban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munka során használt veszélyes anyagok problémája az Európai Unióban"

Átírás

1 MUNKABIZTONSÁG 2.6 A munka során használt veszélyes anyagok problémája az Európai Unióban Tárgyszavak: veszélyes anyag; veszélyfelmérés; kockázatkezelés; kockázatcsökkentés; Európai Unió; jogi szabályozás; információáramlás; dokumentáció. A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy néhány éve készült felmérés szerint az Európában dolgozó munkavállalók 16%-a rendszeresen érintkezésbe kerül veszélyes anyagokkal, mérgező gőzöknek 22%-uk van kitéve. Veszélyesanyag-terhelés bármely munkahelyen kialakulhat, így egyebek mellett a háztáji gazdaságban, a fodrászatban, a gépjárműjavító szervizben és a vegyi anyagokkal foglalkozó vállalkozásoknál. A veszélyes anyagoknak sokféle károsító hatása lehet. Némelyik rákos megbetegedést okoz, mások az utódok fejlődését károsítják, vagy a reprodukciós képességet befolyásolják. Egyes anyagok az agy károsodásához, mások az idegrendszer megbetegedéséhez, ismét mások asztmához, illetve bőrbetegségekhez vezetnek. A veszélyes anyagok károsító hatása sokszor hosszabb idejű felhalmozódás révén következhet be. Jogi előírások Az EU jogszabályai a veszélyes anyagok által keltett kockázatok minimalizálását tűzik ki célul. A munkavállalók veszélyes anyagokkal szembeni védelmét biztosító megoldások között az első helyen a veszély kiküszöbölése és a helyettesítés áll. Az e területen érvényes európai jogszabályok legfontosabb elemei azok az előírások, amelyek a vegyi anyagok által keltett kockázatokkal, a rákkeltő anyagokkal (beleértve az azbesztet és a faporokat), valamint a biológiai ágensekkel szemben biztosítják a munkavállalók védelmét. Ugyanilyen jelentősek azok az előírások, amelyek a besorolásokat és jelöléseket határozzák meg, és rögzítik, hogy melyek azok a fontos

2 információk (veszélyességi jelölések, szimbólumok és biztonsági adatlapok), amelyeket a veszélyes anyagok felismerése érdekében a felhasználó számára minden esetben biztosítani kell. A legfontosabb vonatkozó jogszabályok az alábbiak: A Tanács 89/391/EGK irányelve tartalmazza a munkahelyi egészség és biztonság alapkövetelményeit, amelyek akkor érvényesek, ha nincsenek speciális előírások. A Tanács 98/24 EK számú irányelve a munkavállalók biztonságáról és egészségének védelméről a munka során használt vegyi anyagokkal szemben. A Tanács 90/394 EGK számú irányelve a munkavállalókat a munkavégzés során érő rákkeltő anyagokkal szembeni védelemről, és ennek módosításai. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/54/EK számú irányelve a munkavállalókat a munkavégzés során érő biológiai ágensek elleni védelemről. A Tanács 67/548/EEC számú irányelve a veszélyes anyagokra vonatkozó követelményekről, a vizsgálatokról, a besorolásokról, a csomagolásokról, a címkézésekről. Az Európai Parlament és Tanács 1999/45/EC számú irányelve a veszélyes készítményekről és ezek besorolásáról, csomagolásáról és címkézéséről, valamint illesztésükről a műszaki fejlődéshez. A Tanács 76/769/EGK számú, július 27-i irányelve a veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásáról, ennek változásai és technikai illesztései. A Bizottság március 5-i, 91/155/EGK számú irányelve és módosításai, melyek meghatározzák a veszélyes készítményekkel kapcsolatos különleges információs rendszerekre vonatkozó részletezett intézkedéseket (biztonsági adatlapok). Ezeket az előírásokat a nemzeti jogrend részévé kell tenni. A tagállamok meghatározhatnak kiegészítéseket, illetve szigorúbb előírásokat a munkavállalók védelme érdekében. Ilyenek lehetnek például bizonyos munkafolyamatok korlátozása, alacsonyabb határértékek megállapítása a mindenkori irányelvekben és a minimális követelményekben meghatározottakhoz képest. Ezért kifejezetten ajánlott ellenőrizni azokat a nemzeti jogszabályokat, amelyek a veszélyes anyagok munkahelyi felhasználására vonatkozóan alkalmazandók.

3 A kockázatkezelés lépései A munkavállalók veszélyes anyagokkal szembeni védelme érdekében a munkáltató köteles: elvégezni a kockázatelemzést, megtenni a kockázatok megszüntetése, illetve csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket, ellenőrizni a megelőző intézkedések hatékonyságát, és felülvizsgálni a kockázatelemzés megállapításait. Kockázatelemzés A kockázatelemzés olyan európai jogszabályi követelmény, amely minden tagállamra érvényes. A lehetséges károsító tényezők meghatározását jelenti, aminek eredményeként a szükséges megelőző intézkedések megtehetők. Az eredményesen elvégzett kockázatelemzés képezi a sikeres kockázatkezelés alapját. A munkavállalóknak a kockázatelemzés megállapításaira épülő, a biztonságos munkavégzési gyakorlatra felkészítő oktatása és képzése a kockázatkezelés fontos feladata. A képzett munkavállaló nemcsak abban a helyzetben van, hogy képes az előírásokat betartani, hanem hatékonyabb munkát végez, és az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtésében is közreműködik. Az is fontos, hogy az előre látható eseményeket és a karbantartási munkákat figyelembe vegyék a terv készítésénél, és végezetül meghatározzák a veszélyhelyzet esetén végrehajtandó intézkedéseket. A munkavégzés során használt anyag okozta kockázatot az anyag releváns tulajdonságai és az expozíció mértéke határozzák meg. Egy lehetséges kockázatelemzési séma négy lépésben Jegyzék összeállítása azokról a munkavégzés során használt anyagokról, amelyeket a munkafolyamatok során alkalmaznak, valamint azokról, amelyek a munkavégzés során keletkeznek, mint pl. a fapor és a hegesztési füst. Az információk összegyűjtése az anyagokról. Ez azt jelenti, hogy össze kell gyűjteni az anyag károsító tulajdonságaira vonatkozó ismereteket, és azt, hogy e hatást milyen módon fejti ki. A biztonsági adatlap, amelyet a szállító a vegyi anyagok kötelező tartozékaként rendelkezésre bocsát, rendkívül fontos információs forrás.

4 A terhelés értékelése, figyelemmel a meghatározott veszélyes anyag fajtájára, intenzitására, az expozíció idejére, gyakoriságára, a körülményekre, beleértve az együtt alkalmazott veszélyes anyagok kombinált hatásait és az egyidejűleg jelentkező kockázatokat is. A megállapított kockázatok egyenkénti besorolása súlyosságuk szerint. E listát a munkavállalók védelmének kialakításához szükséges akcióterv alapjául lehet használni. Néhány jellemző veszélyforrás Eljárásfüggő kockázatok Nyitott eljárások, pl.: nagy felületek festése, keverés vagy elegyítés nyitott nagy edényben vagy tartályban. Eljárások, amelyek során por, füst, gőz keletkezik, vagy folyadékot porlasztanak, pl.: hegesztés, festés szórópisztollyal. Anyagfüggő kockázatok Ha a munkafolyamat nem megváltoztatható, kíséreljük meg az érintkezés kiküszöbölését olyan anyagokkal, amelyek használatánál a tűz- és robbanásveszély növekszik, használatánál a munkavállaló erős terhelésnek van kitéve, számos munkavállalót érintenek, illékonyak, mint például a szerves oldószerek, levegőben szétterjedő anyagok (aeroszol, por), akut egészségkárosodást okoznak, pl. mérgek, maró-, ingerlő hatású anyagok, krónikus egészségkárosodást okoznak, pl.: allergének, utódkárosító anyagok, olyan nemzeti szabályozás alá esnek, amelyek korlátozzák munkahelyi használatukat, az alkalmazó vállalatnál már problémát okoztak (egészségkárosodást, balesetet vagy más eseményt), foglalkozási megbetegedést okoznak, miatt szükséges a rendszeres egészségügyi ellenőrzések bevezetése (a munkavállalók megelőző orvosi vizsgálatának biztosítása), a bőrön keresztül szívódnak fel,

5 esetében védőintézkedések biztosítása szükséges a munkavállalók részére (pl.: légzésvédelem). A rákkeltő és a reprodukciót károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat más anyagokkal kell helyettesíteni, amennyire ezt a műszaki lehetőségek megengedik. Néhány tagországban ez a követelmény az utódkárosító anyagokra is vonatkozik. Különösen figyelembe kell venni a karbantartási előírásokat, és a balesetek potenciális kockázatait. Tartályokban tárolt anyagok óriási veszélyt jelenthetnek, ha egy baleset alkalmával a szabadba jutnak. A kockázatok csökkentése Az EU jogszabályaiban egy hierarchikus intézkedéssort állapítottak meg a feltárt kockázatok kezelésére A veszélyes anyagok használatának kockázatkezelése az európai intézkedési hierarchiában az alábbiak szerint történik: A használat kiküszöbölése A veszélyeztetés elkerülése az alkalmazott eljárás vagy termék megváltoztatásával. A veszélyes anyagok kockázatának elhárítására a legjobb módszer, ha egyáltalán nem kell használni a szóban forgó anyagot; ez az eljárás, illetve a termék átalakításával érhető el. Helyettesítés Ha a veszélyes anyag használatának kiküszöbölésére nincs lehetőség, annak helyettesítése kevésbé veszélyes anyaggal jelentheti a következő intézkedési szintet. A helyettesítésnek három lépése van: Alternatíva keresése: meg kell határozni, hogy a helyettesítésre milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. Keresni lehet alternatív eljárásokat (annak érdekében, hogy a veszélyes anyag használatát teljesen feleslegessé tehessük) vagy potenciális helyettesítő anyagot (ha nincs lehetőség a teljes kiküszöbölésre). Ha a helyettesítendő anyagot széles körben alkalmazott eljárásban használják mint pl. festékszórás vagy zsírtalanítás, várhatóan több lehetőség is szóba jöhet. A megoldások összevetése: el kell végezni a kockázatértékelést valamennyi alternatíva esetében és a kapott eredményeket össze

6 kell hasonlítani. Át kell tekinteni a munkahelyi egészségre és biztonságra, továbbá a környezetvédelemre és a termékbiztonságra vonatkozó nemzeti előírásokat annak ellenőrzésére, hogy a kiválasztott lehetőségek megfelelnek-e az érvényes jogszabályi követelményeknek, egymással kompatibilisek-e, és a vonatkozó minimális követelményeknek megfelelnek-e. Döntés: A döntést az érvényes jogszabályi követelmények, a műszaki lehetőségek, a termék minőségét befolyásoló potenciális hatások, a költségek figyelembevételével hozzuk meg, beleértve a szükséges ráfordítást és az új termékek használatához szükséges képzéseket is. Védőintézkedések Ha a munkavállalót veszélyeztető kockázat nem küszöbölhető ki teljesen, akkor egészségének védelme és a kockázatok csökkentése érdekében védőintézkedéseket kell tenni. A szükséges intézkedések meghatározásánál az alábbi sorrendet kell figyelembe venni: A munkafolyamat és a vezérlési mechanizmus kialakítása, valamint a megfelelő berendezések és anyagok megválasztása azzal a céllal, hogy a veszélyes anyagok kibocsátása csökkenjen. A kockázat keletkezési helyén kollektív műszaki védelem, például szellőztetés alkalmazása, vagy megfelelő szervezési intézkedések. Személyi védőintézkedések alkalmazása, beleértve az egyéni védőeszközöket, ha az expozíció más intézkedéssel nem előzhető meg. Csökkenteni kell azoknak a munkavállalóknak a számát, akik a veszélyes anyagok hatásainak vannak vagy lehetnek kitéve, egyidejűleg csökkentve a behatás időtartamát és intenzitását, valamint a használt veszélyes anyag mennyiségét. Ezen túlmenően a szükséges higiéniai intézkedéseket is meg kell tenni. Monitoring és felülvizsgálat A munkafolyamat megváltozásakor, új vegyi anyag használatba vételekor, munkabalesetet követően, továbbá egészségi problémák megállapításakor minden esetben, egyébként rendszeres időközönként felülvizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy a korábbi elemzések továbbra is érvényesek-e.

7 A szükséges biztonsági intézkedések megtétele után azok hatékonyságát ellenőrizni kell. Ehhez a kialakult helyzet rendszeres ellenőrzése szükséges annak érdekében, hogy a romló körülményeket (pl. a szellőzőrendszer csökkent teljesítményét) és a munkafolyamatban bekövetkezett változásokat meg lehessen állapítani. A helyettesítés előnyei a veszélyes anyagok hatásának kitett dolgozók közvetlen és hosszú távú egészségjavulása, csökkent környezetterhelés, a vállalkozás csökkenő költségei az alábbiak miatt: kevesebb betegállomány, kevesebb kiadás az ellenőrzések működtetésére, kevesebb környezetvédelmi díj fizetése, a tűz- és robbanásvédelem területén költségmegtakarítások, egyes termékek esetében csökkenő fogyasztás, olcsóbb anyagok alkalmazása, hatékonyabb munkafolyamatok. Általánosan elismert tény, hogy a jól működő veszélyesanyagkezelés védi a munkavállalókat és a környezetet. Egyidejűleg a termék minőségét is garantálja, és pozitív hatása a munkáltatóra és az üzletmenetre is érzékelhető. Az Egyesült Királyság egyik nyomdájában a régi, intenzív oldószerekkel működő gépeket befedték. Ehhez néhány dolgot végig kellett gondolni, de anyagiakra alig volt szükség. A szabadba kerülő oldószergőzök mennyiségét felére csökkentették, ezáltal az egészségvédelmi hatások mellett heti 5000 liter oldószert, illetve évi GBP ( EUR) költséget takarítottak meg. A mélynyomó gépek hasonló átalakítása további 20% megtakarítást eredményezett. Ívhegesztő berendezéseket gyártó nagyvállalat a készülékeit festés helyett porbevonattal látta el. E célra egy porkamrát és egy klímahelyiséget alakítottak ki. A munkavállalókat érő szerves oldószer expozíciót lényeges mértékben lehetett csökkenteni, ugyanakkor a por sem kerül a szabadba. A változott technológia a termék korrózióállóságát jelentősen javította, ezzel együtt a kezelt felületek is ellenállóbbá váltak. A szabadba kerülő oldószer és a festékhulladék mennyisége jelentősen csökkent. A szükséges tőkebefektetés EUR volt. Ennek ellenére a termelési költségek 25%-kal csökkentek az új technológiából adódó nagyobb teljesítmény miatt, így a megtérülési idő 6,3 év lett.

8 Veszélyes anyagok európai prioritás Az a növekvő gond, amit a vegyi anyagokra vonatkozó, a környezetet és az egészséget érintő jelenlegi szabályozási rendszer elégtelensége okoz, új európai politika kialakításához vezetett, amelyet az ún. Fehér Könyv -ben tettek közzé A vegyianyag-politika jövőbeni stratégiája címmel. E stratégia a mai és a jövőbeni generációk magas szintű védelmét célozza. Ennek keretében szerepel a vegyi anyagok minősítése és engedélyezése egységes rendszerben (REACH). A REACH-rendszer kulcseleme az a követelmény, hogy a szükséges információk hozzáférhetőek legyenek a termelési lánc valamennyi pontján elhelyezkedő összes érintett számára. Ezzel a gyártó és a felhasználó a veszélyelemzés alapján, az előre látható alkalmazási cél ismeretében, a kockázatkezelés számára megfelelő intézkedéseket tud javasolni, és ennek segítségével a kockázatok ellenőrzés alatt tarthatók ben az Európai Bizottság nyilatkozatot tett közzé Illeszkedés a munka világában és a társadalomban bekövetkezett változásokhoz: új Közösségi stratégia a munkahelyi egészség és biztonság területén között címmel. Ebben a dokumentumban szerepel, hogy az Európában újabban megjelent kockázatokat elemezni kell, különösen azokat, amelyek vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal függenek össze. Információáramlás a veszélyes anyagok témakörében Az információk hatékony összegyűjtése a munkavállalókat érintő veszélyekről, valamint e veszélyeknek a munkahelyi kezelése a munkaadónak, a munkavállalóknak és ezek szervezeteinek együttes kötelezettsége. Jogi keretek Az EU veszélyes anyagok besorolására és jelölésére kiadott irányelvei határozzák meg a veszélyes anyagokat gyártókra vonatkozó követelményeket. Ezek írják elő, hogy milyen fontos információkat kell a felhasználó rendelkezésére bocsátani a biztonsági adatlapon, pl. szabványosított veszélyszimbólumok, veszélyjelek formájában. A kémiai anyagokról szóló irányelv úgy intézkedik, hogy a munkáltató a kockázatbecsléshez szükséges információkat a gyártótól, vagy más könnyen hozzáférhető forrásból megszerezhesse. A munkáltatónak ezen kívül biztosítania kell, hogy a munkavállalók, vagy a munkavállalók kép-

9 viselői az alábbi pontokban foglaltakról tájékoztatást és képzést kapjanak: az alkalmazott vegyi anyag veszélyes tulajdonságai, az expozíció mértéke, fajtája, és az expozíció időtartama, továbbá a veszélyes anyag használati körülményei, a személyek védelmére alkalmas biztonsági intézkedések és a munkahelyen tartózkodó más munkavállalók védelme, a megtett vagy megteendő kockázatkezelési eljárások eredményei, a vonatkozó munkahelyi határértékek vagy biológiai határértékek, amennyiben rendelkezésre áll, az esetleg már elvégzett egész- ségügyi és monitoring vizsgálatok, továbbá expozíció hatás öszszefüggés elemzésének eredményei, illetve az ezek alapján tett következtetések. Ezen túlmenően, a munkáltatónak biztosítani kell, hogy a munkavállalók a munkakörülményeket érintő minden változásról tájékoztatást kapjanak. Arról a munkavállalóról, akit nagy valószínűséggel rákkeltő vagy mutagén, ill. meghatározott biológiai anyag hatása ér, a munkáltatónak nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a munkavállalót ért hatásokat és az egészségügyi ellenőrzéseket. A munkavállaló részére biztosítani kell, hogy bármikor megismerhesse a róla készült adatokat. Ezt az irányelvet a nemzeti jogszabályok rendszerében honosítani kell. A tagállamok jogosultak arra, hogy kiegészítő, illetve szigorúbb intézkedéseket tegyenek a munkavállalók védelme érdekében, így a minimális követelmények maradéktalanul teljesülnek. A munkahelyen megengedett határértékek A veszélyes anyagokra vonatkozó munkahelyi határértékek (MHÉ) rendkívül fontos információkat tartalmaznak a kockázatelemzés és a kockázatkezelés számára. Jelenleg a munkahelyeken használt veszélyes anyagokra vonatkozóan csak korlátozott számban állnak rendelkezésre határértékek. A kötelező és az ajánlott határértékeket az európai irányelvek határozzák meg. Az Európai Unió valamennyi tagállama rögzíti saját nemzeti szintű munkahelyi határértékeit, a gyakorlatban így több anyagot határoznak meg, mint amennyit az EU-irányelvek tartalmaznak. A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes anyagok kibocsátásakor a nemzeti határértékeket ne lépje túl.

10 A vegyi anyagok feliratozása, címkézése Ha egy vegyi anyagot vagy egy terméket veszélyesnek minősítenek, a gyártónak vagy az importálónak a csomagoláson feliratot, illetve címkét kell elhelyeznie, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia: az anyag, illetve termék neve, kereskedelmi megnevezése, valamint a forgalomba hozó felelős vállalkozás, illetve személy neve és címe, annak a veszélyes alkotórésznek a megnevezése, amelynek alapján meghatározták a veszélyességi besorolást, az anyag EU nyilvántartási száma, például az EINECS vagy az ELINCS szám, szabványosított veszélyjelzés, veszélyszimbólum, a különös veszélyeket jelölő, szabványosított R és a biztonságra vonatkozó S mondat. Ezen túlmenően külön előírás vonatkozik a több veszélyes anyagot tartalmazó készítményekre, amelyek esetében több veszélyszimbólumot és kockázatjelölést kell alkalmazni. A veszélyszimbólumok, a különleges veszélyek és kockázatok jelölése (R-mondatok) és a biztonsági intézkedések (S-mondatok) jellemzik az anyag által kiváltott veszélyt, és az anyaggal szemben alkalmazandó védelmi intézkedést. Az R- és S-mondatok az Európai Unió 2001/59/EK irányelvében rögzítettek. A csomagoláson és a biztonsági adatlapon alkalmazzák, annak érdekében, hogy óvják a veszélyes anyagok hatásától az érintetteket, és a biztonságra vonatkozó ismeretet is közöljék. Az egészségre és biztonságra vonatkozó, különleges veszélyekre utaló jelölések a felhasználásra szánt anyagról egységesített információk megismerését teszik lehetővé, így pl. R21: Bőrrel érintkezve ártalmas. A biztonsági mondatok és azok kombinációi a megvalósítandó megelőző intézkedéseket ismertetik, pl. S15: Hőhatástól távol tartandó. A munkahelyi felhasználás céljára a biztonsági adatlapoknak átfogó, egységesített információkat kell tartalmazniuk a termék egészségre gyakorolt hatásáról, a termék alapanyagáról, a szükséges védőintézkedésekről és az alkalmazandó egyéni védőeszközökről. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances = kereskedelmi forgalomban levő vegyi anyagok európai leltára European List of Notified Chemical Substances = nyilvántartott vegyi anyagok európai listája

11 A biztonsági adatlap A vegyi anyagokat gyártó és szállító köteles az ipari felhasználók számára biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátani, hogy az anyag tulajdonságairól a szükséges információk rendelkezésre álljanak. Az információk tartalmazzák a különböző veszélyekre tekintettel az anyag fizikai, vegyi tulajdonságait, a raktározás, a kezelés, a szállítás és ártalmatlanítás szabályait, a munkavállalók védelmére az irányelvben meghatározottakat, a tűz leküzdéséhez szükséges ismereteket, az anyag véletlenszerű szabadba jutásakor teendő intézkedéseket és az elsősegélynyújtási szabályokat. A biztonsági adatlap a munkáltató részére mindenek előtt lehetővé teszi, hogy felismerhesse a munkahelyen a veszélyes anyag jelenlétét, és értékelhesse, hogy a felhasználás során a munkavállaló egészsége és biztonsága, illetve a környezet veszélyeztetése fennállhat-e? A munkavállalók és képviselőik részére biztosítani kell, hogy a biztonsági adatlapba betekinthessenek. A biztonsági adatlapok információi alapul szolgálhatnak a munkavállalókat fenyegető kockázatok meghatározásához, és ez segít a szükséges intézkedések megválasztásában. A gyártótól nem várható el, hogy valamennyi felhasználási körülményt meghatározza. A biztonsági adatlapban ajánlott védőintézkedéseket a mindenkori munkakörülményekhez kell illeszteni. További információs források Néhány termék esetében, mint gyógyszerek (pl.: citosztatikumok) vagy kozmetikumok (pl. hajápoló anyagok), a szállítónak nincs biztonsági adatlap készítési kötelezettsége. Ha a biztonsági adatlap rendelkezésre áll, néhány esetben akkor is további információk lehetnek szükségesek. Ezek a kockázatbecsléshez vagy a megelőző intézkedések megtételéhez szükséges információk az alábbi módokon szerezhetők meg: más források felkutatása (műszaki dokumentáció, felhasználói tájékoztató, műszaki és tudományos referencia anyagok és szakfolyóiratok), információszerzés a gyártótól vagy a forgalmazótól, kapcsolatfelvétel megelőző szolgálatokkal, tanács kérése szakmai egyesülésektől (szakmai szövetség, kereskedelmi kamara, szakszervezet, társadalombiztosító és mások), kapcsolat a hatóságokkal.

12 A biológiai anyagokat egészségkárosító kockázataik alapján osztályokba sorolják. Ajánlott a biológiai ágensek kezeléséről szóló nemzeti jogszabályok alapján a munkahelyi alkalmazás feltételeit figyelembe venni. Ezek általában táblázatokat tartalmaznak a veszélyes biológiai anyagok besorolásáról (mikroorganizmusok és paraziták) a kockázat szintje szerint. Ezek az információk szolgálnak alapul a kockázatbecsléshez és a megelőző intézkedésekhez az említett anyagok használata esetén. Kérdőív a munkavállaló számára rendelkezésre bocsátandó információkról Tudja Ön, hogy Milyen eredményei voltak az Ön munkáltatója által elvégzett kockázatbecslésnek? Milyen veszélyeknek van Ön kitéve? E veszélyek milyen hatással lehetnek Önre? Mi az, amit Önnek a saját biztonsága és mások biztonsága érdekében meg kell tennie (vagyis a veszélyek ellenőrzés alatt állnak)? Hogyan lehet ellenőrizni és észrevenni, ha valami elromlik, és kinek kell jelenteni a felmerült problémát? Mi az eredménye az expozíció- és egészségügyi ellenőrzésnek? A karbantartásnál milyen megelőző intézkedések megtétele szükséges? Melyek az elsősegély-nyújtási intézkedések és magatartási szabályok rendkívüli esemény bekövetkezésekor? Kérdőív a munkáltató és munkavállaló közötti eredményes kommunikáció megvalósításához Valamennyi munkahelyen rendelkezésre áll a használt vagy gyártott veszélyes anyagokat tartalmazó lista? Valamennyi osztályba sorolt veszélyes anyagról és készítményről könnyen elérhetően rendelkezésre áll biztonsági adatlap? Beépítették a biztonsági adatlapokból a szükséges információkat az üzemi utasításokba és rendelkezésre állnak praktikus információk arról, hogy a meghatározott anyagot a napi munka során hogyan kell kezelni? Valamennyi veszélyes anyag tárolására használt edényzet (pl.: kádak, üvegek, tárolótartályok stb.) el van látva a termékre vonat-

13 kozó jelöléssel, a megfelelő veszélyszimbólummal, a fizikai veszélyek (pl.: robbanásveszély) és az egészségi ártalom felismerése érdekében? A kockázatbecslést elvégezték? Az eredményeit közzétették? A munkavállalókat rendszeresen megkérdezik az egészségi és biztonsági problémáikról? A munkahelyen használt veszélyes anyagokra vonatkozó információkat, utasításokat, tájékoztatásokat az érintettek rendelkezésére bocsátják, beleértve a védőintézkedéseket, annak érdekében hogy saját maguk és más munkavállalók védelmét biztosítani lehessen? Valamennyi munkavállaló tudja: a megállapított védelmi intézkedéseket teljes mértékben alkalmazni? ki az, akinek a problémákat vagy az ellenőrző intézkedésekben észlelt hibákat jelenteni kell? mit kell tenni munkabaleset, rendkívüli esemény, illetve vészhelyzet esetén? További információk További információk a munkahelyi egészségről és biztonságról, valamint a veszélyes anyagokról a oldalon találhatók, az alábbi bontásban: Munkahelyi határértékek: Praktikus megoldások: Magyar nyelvű információk a Magyar Munkavédelmi Fókuszpont weblapján: találhatók. Összeállította: Pál András An introduction to dangerous substances in the workplace. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Elimination and substitution of dangerous substances. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz. Communicating information about dangerous substances. = Factsheets, European Agency for Safety and Health at Work, sz.

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 33 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Bevezetés a munka során használt veszélyes anyagok témakörébe Bevezetés A veszélyes anyagok számos munkahelyen megtalálhatók. Egy az utóbbi időben készült

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 35 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség Információk gyűjtése a veszélyes anyagokról Bevezetés Az Ügynökség a 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét alkalmából számos a TÉNYEK című információs sorozatba

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 34 T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A veszélyes anyagok használatának kiküszöbölése, illetve más anyagokkal történő helyettesítése Bevezetés A 2003. évi Európai Munkavédelmi Hét témája a veszélyes

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé

Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve Minden egészséget veszélyeztető hatás szisztematikus vizsgálatának eredményét tömeg/tömeg százalé Az Európai arlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek

A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek A vegyi anyagokkal kapcsolatos munkahelyi veszélyek a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu További

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről

Veszélyes anyagok és kockázatértékelés. Európai kampány a kockázatértékelésről Veszélyes anyagok és kockázatértékelés Európai kampány a kockázatértékelésről Mik a veszélyes anyagok? Veszélyes anyagok: Bármely olyan folyadék, gáz vagy szilárd anyag, amely kockázatot jelent a munkavállalók

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan

BIZTONSÁGI ADATLAP. MULTI-MIX Folyékony szappan BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve MULTI-MIX Folyékony szappan Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab)

A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés a) pont ab) A nemzetgazdasági miniszter 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelete egyes munkavédelmi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról, valamint egyes foglalkoztatási és szakképzési tárgyú

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ

A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi. szempontjai. Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkahelyek munkavédelmi és munkaegészségügyi ellenőrzésének kiemelt szempontjai Majláth Mihály munkavédelmi igazgatóhelyettes CSMKH MMSZSZ A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítás kelte: 2002.április 1. A készítmény neve BREF WC-tisztító Tropic-mint Gyártó Forgalmazó Henkel Magyarország Körösladányi Gyára Vásártér 2 H-5516

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Lafarge Romcim/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Lafarge Romcim/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Stukatúrgipsz 1.2. Gyártó: Lafarge Romcim Sucursala Aghires, Str. Fabricii nr. 281. Tel.: 094/393205, Fax.: 094/713205 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Keramod 125 modellgipsz 1.2. Gyártó: SÜDHARZER GIPSWERK GmbH 99755 Ellrich Segélykérés: 036332-890 1.3. Forgalmazó: Széria-Trans Kft 1116.

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez)

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P (Veszélyes készítményhez) Adatlap száma: KEM 2R-02 A kiállítás/felülv. kelte: 2005. szeptember 20. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény neve (kereskedelmi név): MÉSZPÓTLÓ Gyártó :KEMIKÁL Építõanyagipari ZRt. cím: tel.: 215-7370 fax:

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

A fenti adatokat az I. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A fenti adatokat az I. számú melléklet részletesen tartalmazza. Összefoglaló a 2010. október 25. 2010. november 30. közötti időszakban végzett veszélyes anyagok felhasználásának célvizsgálatáról Bevezetés Az Európai Unió Vezető Munkaügyi Felügyelők Vezető Bizottsága

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám

BIZTONSÁGI ADATLAP 2. ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ. Tömegszázalék % CAS (TSCA) szám X200, EX3001A-0101, 1/5 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve: Xstamper Refill Ink CS-10N, CS-20N, CS-60N (fekete)(kék)(piros)(zöld)(barna)(narancssárga)(lila)(sárga)(rózsaszín) Általános

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. Kémiai kockázatértékelés

S Z A B Á L Y Z A T. Kémiai kockázatértékelés S Z A B Á L Y Z A T Kémiai kockázatértékelés Kiadta Ellenőrizte Készítette Foglalkozás-egészségügyi szakorvos Dátum: 2016. december 01. 1 1. Az eljárás tárgya Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL

PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B PUMPÁS KULLANCS- ÉS SZÚNYOGRIASZTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Knauf West/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Knauf West/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Modellgipsz 1.2. Gyártó: Knauf Westdeutsche Gipswerke Kft. D-87313 Iphofen Pf.: 10 Információkérés: 09323-31281 Segélyinformáció: Toxikológiai

Részletesebben

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0130(COD) a Jogi Bizottság részéről

VÉLEMÉNYTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament 2016/0130(COD) a Jogi Bizottság részéről Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 2016/0130(COD) 10.11.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Jogi Bizottság részéről a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK - ISO 11014-1 szerint SDS No: 132097 Kiállítva: 1999. szeptember Átdolgozva: 2001. március 2004. augusztus 2005. július Felülvizsgálva: 2007. július 23. 1. A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2004. november Módosítva: 2005 június 2006 augusztus 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

A munkaegészségügy aktuális kérdései

A munkaegészségügy aktuális kérdései A munkaegészségügy aktuális kérdései Mályi KORK, 2014. 10. 02. Szabó-Filyó Krisztina fhdgy. főtiszt HM: 20-671 E-mail: krisztina.szabo-filyo@hm.gov.hu Előadásom főbb pontjai Helyszíni ellenőrzések, tapasztalatok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE fertőtlenítő kendő fertőtlenítő kendő Florin Vegyipari és Kereskedelmi

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz

THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz BIZTONSÁGI ADATLAP TRILAK Festékgyártó KFT. Kiállítás kelte: 2007-06-06 Módosítás kelte: 2008-05-30 1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása A készítmény felhasználása: ragasztó és simítótapasz Gyártó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. TIKKURILA Dátum: 2003. 05. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben 1. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA / ÉS GYÁRTÓJA 1.1 A termékre vonatkozó információ A termék neve: SIROPLAST 2,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 91/155/EWG - ISO 11014-1 szerint SDS No.132028 Kiállítás kelte: 2002 Utolsó átdolgozás: 2006.január 2006.július Felülvizsgálva: 2007október 29. 2009 nov.13 2010.máj.17 1. A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS No.: 40666 Kiállítva: 2005 augusztus Fellvizsgálva: 2007 júl. 23 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. A készítmény neve: Canon BJI201M kazetta (bíbor) a BJC 600 sorozathoz Termék száma: F47-0501-400 / F47-0551-500 Gyártó cég neve: Canon Inc. cím: 30-2, Shimomaruko 3-Chome,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK

PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOGIRTÓ FOLYADÉK (PROTECT elektromos párologtató készülékhez) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai

4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az új munkavédelmi törvény 4/3 1 4/3 A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai Az Mvt. új fogalmat vezetett be: Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat

Részletesebben

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban

Ragasztók új veszélyességi osztályozása. A CLP bevezetése az EU-ban Ragasztók új veszélyességi osztályozása A CLP bevezetése az EU-ban Az EU CLP rendelete a vegyi termékek osztályozásáról (Classification), címkézéséről (Labeling) és csomagolásáról (Packaging) Összhangba

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint Kiállítva: 2006 január Felülvizsgálva: 2007 november 9 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény azonosítása Ajánlott felhasználás Gyártó

Részletesebben

KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Kenőszappan 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Textilöblítő koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Textilöblítő koncentrátum BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.09. 1.A készítmény neve SILKY Textilöblítő koncentrátum Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2.Összetétel:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK - ISO 11014-1 szerint SDS-No. 36833 Kiállítás kelte: 2002.június Átdolgozva: 2005. január Felülvizsgálva: 2007. július 18 1. A készítmény és a vállalat azonosítása A készítmény

Részletesebben

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5

Südharzer Gips/ gyártó BIZTONSÁGI ADATLAP ÁTDOLGOZVA: Oldal:1/5 Oldal:1/5 1. A TERMÉK MEGNEVEZÉSE / GYÁRTÓ 1.1. A termék neve: Széria-Glett glettelő gipsz 1.2. Gyártó: Südharzer Gipswerk GmbH D-99755 Ellrich, Pontelstr.3. Németország Segélykérés: lásd. 16-os pont,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO szerint Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK- ISO 11014-1 szerint BA száma: 366033 V001.0 Kiállítás kelte: 13.10.2009 1. Anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy a készítmény azonosítása:

Részletesebben

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. Adatlap száma: BORNIT-02 Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a vállalat azonosítása. 1.1 A készítmény azonosítása: BORNIT -OM 1.2 A készítmény felhasználása: bitumen-védőbevonat 1.3 A vállalat azonosítása:

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály

2005. április 14.-ei kiadás 1 oldal 5oldalból. Felvilágosítást adó terület: Minőségbiztosítási és alkalmazástechnikai osztály 2005 április 14-ei kiadás 1 oldal 5oldalból 1) Anyag- /gyártási-és cégmegjelölés Adatok a termékről: Cikkszám: 28342 Termék megnevezés: Szállító: Südsalz GmbH Salzgrund 67 74076 Heilbronn Tel: 0049/ 71316494-0

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz

1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: POLI-FARBE Ioncserélt víz Változat: 1. Felülvizsgálat: Kiállítás kelte: 2010.09.24. Oldalak: 1/7. 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2.A készítmény felhasználása: Akkumlátorok,

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez)

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) (Készült a 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet alapján veszélyes készítményekhez) 1. Azonosító adatok: Készítmény/anyag neve: TONOXYL 4 Forgalmazó: Gyártó: Unikén Kft. 6237 Kecel, Vasút u. 30. Tel./fax:

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben