Bevezető A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6."

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység évi értékeléséről Június

2 A gyermekkor minden mástól eltérő szakasza az ember életének, mely mintegy alanyi jogon biztosítja a tévedés jogát a személyiség fejlődése terén, s ehhez ugyancsak alanyi jogon nem büntetést, hanem elsősorban segítséget kell kapnia. (Volentics Anna) 2

3 Bevezető A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása A megye településein évben végzett bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés Bács-Kiskun Megye jellemző településszerkezeti és demográfiai adatainak áttekintése Kiskorúak veszélyeztetettsége Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház Jánoshalma Szivárványsziget Biztos Kezdet Gyerekház Katymár Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház Mélykút Alapellátás Járási Gyámhivatalok A Bács-Kiskun megyei szakellátó intézmények jelenlegi helyzete. 50. Szeged Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága bűnmegelőzési tevékenysége SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány SOS-Gyermekfalu Kecskemét Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat bűnmegelőzési tevékenysége Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola bűnmegelőzési tevékenysége Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon bűnmegelőzési tevékenysége Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon bűnmegelőzési tevékenysége

4 3. Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény bűnmegelőzési tevékenysége Bűnelkövetés és áldozattá válás a Megyei Rendőr-főkapitányság jelentése alapján Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnmegelőzési tevékenysége Bűnelkövetés a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete jelentése alapján Bűnelkövetés és sértetté válás az Igazságügyi Szolgálat jelentése alapján Eredmények és problémák megfogalmazása Melléklet

5 BEVEZETŐ A jogszabály által előírt kötelezettségünknek eleget téve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Hivatal) ez év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemezte a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetét, és értékelte a bűnmegelőzési tevékenységet. Az előző évekhez hasonlóan a jelentés elkészítéséhez az alábbi szervek nyújtottak adatszolgáltatást: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány, SOS-Gyermekfalu Kecskemét Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények valamint a megyében működő települési önkormányzatok jegyzői, gyermekjóléti szolgálatai, járási gyámhivatalai. Az idei adatszolgáltatás, mondhatni már hagyományosan sikeresnek mondható, mivel a nagy adatszolgáltató szervezetek és a járási gyámhivatalok valamennyien (11), a települési önkormányzatok (102 település), illetve a gyermekjóléti szolgáltatók (103 szolgálat) majdnem teljes számban gondosan kitöltve, határidő megtartásával küldték vissza a kitöltött kérdőíveket, melyért ezúton is köszönetet mondunk. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Hivatal) megyei bűnmegelőzési jelzőrendszer fenntartása érdekében továbbra is igen jó kapcsolatot tart fenn azon megyei szintű szervekkel, amelyek rendeltetésüknél, tevékenységüknél fogva bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat látnak el. Hivatalunk minden évben kiemelt prioritásként törekszik arra, hogy ugyan ilyen kooperatív kapcsolatfelvételre kerüljön sor azon civil szervezetekkel, köztük egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal, amelyek bármilyen módon érintettek vagy érintetté tehetők a bűnmegelőzésben, áldozatvédelemben. Ennek érdekében tett munkánk eredményeként évben Hivatalunknak együttműködő kapcsolatot sikerült kialakítania a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség vezetésével, valamint lehetőségünk nyílt arra, hogy a megye cigány nemzetiségi önkormányzati vezetőknek bemutathassuk a megyében folytatott tevékenységünket. Ezen szervezetek idei jelentésünknek még nem adatszolgáltatói, de terveink szerint amennyiben fogadókészség mutatkozik rá a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy ezen szervezetek a jelentésbe bemutathassák a bűnmegelőzésben végzett tevékenységüket. 5

6 A BÁCS-KISKUN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Hivatalunk bűnmegelőzésben végzendő feladatait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 5/A. -ában foglaltak szerint végzi, mely tevékenységek sorát a hivatkozott jogszabály az alábbiakban határozza meg: A szociális és gyámhivatal a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében: Tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzése céljából indított programokról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati felhívásokat, azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, az állami, az egyházi és a nem állami szerveket, illetve az általuk fenntartott intézményeket és a civil szervezeteket. Segítséget nyújt a bűnmegelőzési pályázatok benyújtásához és az elnyert támogatások cél szerinti felhasználásához. Illetékességi területén összehangolja a gyermekek számára indított bűnmegelőzési programokat. Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, valamint a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézményekkel. Részt vesz a kábítószerügyi egyeztető fórum, illetve az illetékességi területén működő bűnmegelőzési tanács munkájában. Kapcsolatot tart az áldozatvédelemben szerepet vállaló civil szerveződésekkel, illetve a rendőrség áldozatvédelmi referensével. Közvetíti az illetékességi területén kívül működő vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez. A gyámhatóságok ellenőrzése során, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenységre. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást szerző gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben működő szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez. A büntetőjogi felelősségre nem vonható 14 év alatti elkövetők ügyében szakmai támogatást nyújt a gyámhivatalnak és a gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és ezek végrehajtását ellenőrzi. 6

7 Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. A jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér: a pártfogó felügyelői feladatokat ellátó illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálattól, a rendőrségtől, valamint a gyámhivataltól és a gyermekjóléti szolgálattól, a speciális gyermekotthontól, a javítóintézettől a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a védelembe vétel eredményéről. A jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok megvitatása céljából a szociális és gyámhivatal egyeztető értekezletet tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselőt, a települési önkormányzatok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) megyei, fővárosi kirendeltsége (a továbbiakban: megyei kirendeltség), a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézmények, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelői szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet, valamint a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselőit. Az értekezletről készített írásbeli összefoglalót a szociális és gyámhivatal az elhangzott javaslatokkal együtt megküldi az értekezletre meghívottaknak. A fenti jogszabályban foglalt bűnmegelőzésben folytatandó kötelezettségeinknek minden évben igyekszünk maradéktalanul megfelelni. Hivatalunk bűnmegelőzési koordinátora a munkakörhöz tartozó feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan kapcsolt munkakörben látja el, melynek köszönhetően továbbra is nagy kihívást jelent számunkra, hogy a rendkívül széles spektrumú hatósági munka mellett színvonalas és tartalmában kifogástalan bűnmegelőzési feladatvégzés valósíthassunk meg. A szakmai irányításunk alatt álló gyermekvédelmi intézmények úgymint gyermekjóléti szolgálatok, járási gyámhivatalok, szakellátó intézmények, nevelőszülői hálózat, családok átmeneti otthonai, bölcsődék, családi napközik - ellenőrzése során továbbra is célvizsgálat keretében vizsgáljuk mind az intézmények/szolgáltatók fenntartói által, mind az intézményekben/szolgáltatókban folyó bűnmegelőzési feladatellátást, mellyel kapcsolatosan az a tapasztalatunk, hogy nevezett intézmények/szolgáltatók évről évre törekszenek arra, hogy minél színesebb és tartalmasabb, a prevenciót mindinkább hathatósan szolgáló programokat valósítsanak meg. Elmondható, hogy továbbra is jó és kooperatív kapcsolatot ápolunk azon megyei hatáskörrel bíró tárintézményekkel (rendvédelmi, áldozatvédelmi, igazságszolgáltatási, büntetés-végrehajtási szervek), melyek a bűnmegelőzés területén rendkívül sokrétű munkát végeznek. Ennek köszönhetően az egész év során számos esetben segítettük egymás munkáját adatszolgáltatás, tájékoztatás, vagy közös projektek kidolgozásával, megvalósításával, úgymint: 7

8 A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya (továbbiakban: Bűnmegelőzési Osztály) kezdeményezésére egyeztetést koordináltunk a szakellátásba bekerült kiskorúak engedély nélküli eltávozásának visszaszorítása érdekében. Az egyeztető tárgyalást követően, annak folyományaként, szintén Hivatalunk közreműködésével előkészítésre került a Szociális és Gyámhivatal, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség között kötendő együttműködési megállapodás, melynek köszönhetően a három szervezet között kooperatív kapcsolat alakulhatott ki. Szintén az előbbiekben említett szoros együttműködés kialakítására való törekvésünk eredményekét könyvelhető el, hogy a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség meghívásának eleget téve, több esetben részt vettünk programjaikon, rendezvényeiken. A Polgárőrszövetség évi közgyűlésén arra is lehetőséget kaptunk, hogy a jelenlévő egyesületi képviselők számára bemutassuk a hivatalban folyó munkát, valamint hozzájárulásukat kérjük a Polgárőrszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásunkkal kapcsolatosan. A Bűnmegelőzési Osztály kérésének eleget téve segítséget nyújtottunk abban, hogy a Kecskeméti Katona József Színházban folyó Tetthely című bűnmegelőzést célzó előadásra szakellátó intézményekben élő kiskorúak is eljuthassanak, melynek eredményeként 180 szakellátásban élő gyermek vehetett részt az előadásokon. Határidőben elkészült és megtárgyalásra került A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység évi értékeléséről szóló jelentésünk. Az év kiemelt eseménye volt a Rendőr-főkapitányság és Hivatalunk közös szervezésében megvalósított gyermekvédelmi konferencia Tündérvilág merre vagy? címmel, mely a gyermekprostitúció tárgykörét, és az ezzel kapcsolatos problémákat, tennivalókat tárta fel. A szakmai fórum előadói igyekeztek bemutatni a megye gyermekvédelemben szereppel bíró szervezetei számára a kiskorúak bántalmazásának legsúlyosabb formáit, a gyermekek szexuális bántalmazását és a gyermekprostitúció lehetséges kiváltó okait, természetrajzát, a gyermekeket veszélyeztető speciális tényezőket és a szakemberektől várható hatékony fellépés eszközrendszerét. A szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy a szakemberek nyíltan beszéljenek erről a kérdésről, melyre a közvélemény általában tabuként tekint, viszont kutatások igazolták, hogy amennyiben a szakemberek nem beszélnek egy problémáról, akkor tenni sem tudnak ellene. Szintén a Rendőr-főkapitányság felkérésének eleget téve részt vettünk az általuk életre hívott Együtt a biztonságért elnevezésű konferencián, mely két helyszínen Kiskunhalason és Kecskeméten - került megrendezésre. A konferencia elsődleges célja a roma nemzetiségű lakosság helyi vezetőiken történő megszólítása volt. A konferencia során a Rendőr-főkapitánysággal és az Igazságügyi Szolgálattal közösen kísérletet tettünk arra, hogy a roma vezetőknek ezen fórum keretében tájékoztatást adjunk a gyermekvédelemben, áldozatvédelemben, rendvédelemben feladatot ellátó szakemberek 8

9 mindennapi munkájáról, nehézségeiről, valamint arról, hogy az ezen a területeken jelentkező problémákban a roma lakosság milyen státusszal bír, illetve a mindenki által ismert problémák felszámolásában a roma vezetőknek milyen szerepet kell vállalniuk. A 2013-as évben első alkalommal megrendezésre került Kormányhivatalok Nyílt Napján is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy a rendezvényre kilátogató vendégeknek bűnmegelőzéssel kapcsolatos információnyújtásra is sor kerüljön. Ennek érdekében olyan sajátkészítésű szórólapokat készítettünk, melynek segítségével az érdeklődő az áldozatvédelemről, a bűnmegelőzés lehetséges és mindenki számára elérhető eszközeiről, a mindennapokban hasznosítható gyakorlati tanácsokról informálódhatott. Az előző évekhez hasonló a szakmai felügyeletünk alatt álló szociális és gyermekvédelmi intézményeknek tartott szakmai napoknak elmaradhatatlan részét képezte a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretnyújtás. Ennek köszönhetően a családi napközi szolgáltatásnyújtóknak, gyermekvédelmi szolgálatok családgondozóinak, járási gyámhivatali munkatársaknak, hivatásos gondnokoknak tartott szakmai napokon figyelemfelhívó és tájékoztató előadásokat tartott koordinátorunk. Egyebekben még a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya biztosított Hivatalunknak lehetőséget arra, hogy a Jegyzői Értekezlet keretében nyújtsunk tájékoztatást a települési önkormányzatok által folytatandó bűnmegelőzési feladatvégzéssel kapcsolatosan év őszén megalakult Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium Bűnmegelőzési Munkacsoportja (továbbiakban: MÁK Munkacsoport), melynek vezetését, illetve a mindenkori feladatellátás koordinálását hivatalunk látja el. A MÁK működési rendjét a évben megalkotott és elfogadott Ügyrend szabályozza, mellyel az egyes Munkacsoportok működési rendjei megegyeznek. A Bűnmegelőzési Munkacsoport tagjai: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (melynek Hivatalvezetője egyben a Munkacsoport-vezetője dr. Gömöriné dr. Iványi Margit) (továbbiakban: Hivatal) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (ezen szervezeten belül a Bűnmegelőzési Osztály és a Rendészeti Igazgatóság lát el feladatokat) Kecskeméti Törvényszék Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága A Bűnmegelőzési Munkacsoport az Ügyrendben szereplő véleményező, szervezetek közti feladat-összehangoláson túl mindig kiemelten fontosnak tartotta, hogy saját kezdeményezésű és közös kivitelezésű programokat is megvalósítson, melyre ez idáig több-kevesebb sikerrel tett kísérletet. A év zárásaként a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából gyermekvédelmi, rendvédelemi és ügyészségi szakemberek közreműködésével interjú készült, melynek folyományaként, Gyermekek érzelmi veszélyeztetésben címmel, a Petőfi Népe nevű megyei lapban egész oldalas cikk került megjelentetésre. A felkérést követően az 9

10 interjúadásnak örömmel tettünk eleget, mivel meglátásunk szerint a megyei lapban való megjelenésünk lehetőséget biztosított arra, hogy a gyermekvédelemben folyó munkáról, mindennapi problémákról, nehézségekről ezáltal a civil lakosságot is tájékoztatni tudtuk. A Kormányhivatal vezetésének támogatásával szeptemberétől Hivatalunk koordinátora és egy szociális szakreferens kolléga részt vehetett Budapesten a Helsinki Bizottság által szervezett 88 órás migráns képzésen, ahol a hazai és a nemzetközi menekült üggyel kapcsolatos helyzetképbe kaphattunk betekintést. Azt hisszük mindenki előtt ismert az a tény, hogy Hivatalunkra háruló feladatok zömét nem a tisztán bűnmegelőzési profilú, hanem a hatósági jellegű feladatok teszik ki. Az alábbiakban röviden, a teljesség igénye nélkül - áttekintést szeretnénk nyújtani a hatósági munkánkról is annak érdekében, hogy a kívülállók számára látható legyen, hogy szinte valamennyi osztályunk hatósági munkájában megjelennek a bűnmegelőzéshez kapcsolható feladatok sora. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT AZ ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A szociális intézmények és szolgáltatók működésének engedélyezése (szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzése) 2013-ban, a év elejétől kezdődő tendencia folytatásaként, a szociális alap- és szakosított szolgáltatások finanszírozási rendszerével kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekből eredendően, az elmúlt évek átlagához képest kevesebb működési engedély módosítási kérelem érkezett hivatalunkhoz, új engedély kiadására pedig összesen három esetben került sor. Talán a kevéssé átgondolt feladatvállalást tükrözi, hogy hivatalból három esetben vontunk vissza működési engedélyt. Mindegyik esetben, hatósági ellenőrzés során derült ki, hogy nem a működési engedélyben foglaltak, és a hatályos jogszabályok szerint működik az érintett intézmény, illetve szolgáltató. Általánosságban is elmondható, hogy a működési engedély visszavonásának oka legtöbbször az, hogy a fenntartó felhagy a szolgáltatásnyújtással. Ezen kérelmek esetében a fenntartók nem, vagy nem teljes mértékben követik az előírt eljárási szabályokat. Határidőben ritkán tesznek eleget a visszavonás tényével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek, illetve egyáltalán nem, vagy nem kellően igazolják, hogy az ellátottakról megfelelően gondoskodtak. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) szabályaival összhangban, a szociális feladatokat is ellátó társulásoknál a fenntartóváltások zökkenőmentesen bonyolódjanak le. Ezáltal elősegítettük, a települési önkormányzatok és társulásaik kötelező feladat-ellátását, illetve a folyamatos normatívára való jogosultságot is. E célból, több fórumon (pl. szakmai napok), illetve formában (pl. elektronikus körlevél, adategyeztetésre felhívó végzés) tájékoztatást nyújtottunk az aktuális jogszabályváltozásokról, és az engedélyezési eljárásokhoz kötődő teendőkről, továbbá kérésre személyes egyeztető megbeszéléseket folytattunk le a társulásban érintett települési önkormányzatok polgármestereivel, illetve jegyzőivel. 10

11 Szociális foglalkoztatás engedélyezése A hatályos finanszírozási rendszer tükrében új szociális foglalkoztatási engedély kiadására nem került sor. Az intézményi vagy külső foglalkoztatónál megvalósuló szociális foglakoztatási működési engedélyeket a fenntartó vagy foglalkoztató személyében, illetve adataiban bekövetkezett változásra tekintettel módosítottuk. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Az ügytípusban a főhatóság és a támogatás igénybevételében közreműködő szervezet folyamatosan igyekszik olyan megoldásokat keresni, amelyekkel az ügyfelek minél pontosabb és részletesebb tájékoztatása biztosítható, mivel az érintettek rengeteg téves, vagy hiányos információval rendelkeznek. Annak ellenére, hogy immár harmadik éve - kisebb-nagyobb változtatásokkal ugyan - de az új jogi szabályozás van hatályban, igen magas a hiányosan benyújtott kérelmek száma, így a munka jelentős részét tette ki most is a hiánypótlások, az adatszolgáltatási kérelmek elkészítése. Nagyon nagy arányban kerül sor a kérelem valamely jogosultsági feltétel hiányában történő elutasítására, illetve az eljárás megszüntetésére. Mivel a kérelem szeptember 30. napjáig ismételten benyújtható, állandó munkát jelentett a szinte naponta érkező kérelmek feldolgozása. A fogyatékosság típusa szerint: 127 súlyos mozgáskorlátozott, 7 fő autista, 5 fő értelmi fogyatékos, 2 fő hallásfogyatékos, 5 fő látásfogyatékos személy volt jogosult a támogatásra. A támogatások felhasználásáról való információszerzés nehézkes, sok esetben nincs tudomásunk arról, hogy a jogosult vásárolt-e gépkocsit, vagy sem. A júniusában meghozott döntések értelmében, 19 fő részesült új gépjárműszerzési támogatásban, amelyet 13- an használtak fel; 5 fő adta vissza a jogosultságot, egy jogosult elhunyt. A használt autó szerzéséhez kiosztott 23 támogatást 5 fő használta fel, 3 személy adta vissza, a többi jogosultról nem áll rendelkezésre információ. Összességében leszögezhetjük, hogy rendkívül aprólékos ügyintézést igénylő támogatási formáról, sok feladattal járó ügytípusról van szó, ugyanakkor a tényleges igénybevevők száma nagyon alacsony. A MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A pénzbeli és természetbeni ellátások esetében, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan jelentős hatásköri változások következtek be. A járási hivatalok hatáskörébe került az időskorúak járadékával, az alanyi és normatív közgyógyellátással, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, valamint az Szt. 41. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés. A jegyzőknél, a méltányossági közgyógyellátás, az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyintézés maradt. SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET A szociális intézmények, szolgáltatók szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai A hatósági ellenőrzési ütemtervet úgy állítottuk össze a év elején, hogy a jegyzői hatáskörből, megyei szintre felkerült szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat és intézményeket ne egyszerre nagy számban, hanem a kétévente kötelező hatósági ellenőrzéseket arányosan beosztva tudjuk ellenőrizni. A szociális szolgáltatások színvonalát tekintve az alábbiakat tapasztaltuk: 11

12 A fenntartók jelentős része továbbra is forráshiányokkal küzd, a kisebb fejlesztések megvalósítása is nehézkesen történik; különös gond a teljes körű tárgyi feltételek megteremtése, és az akadálymentességnek való megfelelés. A folyamatos ellenőrzések kapcsán azt tapasztaljuk, hogy még a nagy létszámú, állami fenntartású bentlakásos intézmények tárgyi feltételei is, kizárólagosan kisebb-nagyobb pályázati fejlesztésekhez kötődően jelentős önerő igénybevételével mozdul el pozitív irányba. A személyi feltételek tekintetében kevés az olyan intézmény vagy szolgáltató, ahol maradéktalanul eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, vagy akár az előírtakon felül alkalmaznak szakdolgozókat. Továbbra is gond a munkaköri leírások és kinevezési dokumentumok közötti anomália kérdésköre. A kinevezésben foglalt munkakör, munkaidő, és munkavégzés helye sokszor nincs összhangban a tényleges munka tartalmával, a munkaköri leírásban foglaltakkal. A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 10. -a november 30. napjától hatályon kívül helyezte a szociális ágazatban dolgozó szakképzetlen munkatársnak, határozott, maximum 5 évre kiterjedően a képesítés alóli felmentését az 1/2000 (I. 7.) SzCsM. rendelet még hatályban lévő szabályai ennek tükrében alkalmazhatóak, így a személyi feltételek teljesíthetőségét illetően a fenntartók további nehézségekkel szembesülhetnek. Az intézmények/szolgáltatók szakmai hitvallását tükröző belső dokumentumok továbbra is hiányosak, a fenntartók többsége kevés gondot fordít arra, hogy a tényleges állapotnak, illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő dokumentumokat elkészítse. Kirívó hiányosságokkal is találkoztunk: a tényleges, és az egyes telephelyeken, a működési engedélyekben szereplő szolgáltatások nyújtása egyáltalán nem volt összhangban egymással, illetve továbbra is van olyan bentlakásos intézmény, ahol problémát jelent az intézményi és/vagy személyi térítési díj jogszerű megállapítása. Így ezen fenntartókat arra köteleztük, hogy fizessék vissza vagy számítsák be a soron következő havi személyi térítési díj összegébe a jogszerűtlen módon megállapított összegeket. A hatósági ellenőrzések eredményeképpen megállapított tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában, a hiányosságok felszámolása érdekében hivatalunk továbbra is szorgalmazza, illetve felajánlja a fenntartók számára a hatósági szerződés megkötésének lehetőségét ban összesen 8 új hatósági szerződés megkötésére került sor, ebből négy a szociális ágazathoz kötődik. Nem egy intézményben az a sajnálatos tendencia is megfigyelhető, hogy az intézmény vezetése és a fenntartó között nincs megfelelő kommunikáció, szakmai párbeszéd, ami nyilvánvalóan megnehezíti a szakmaiság és jogszerűség megszilárdulását. Előfordult, hogy nyilatkozattételre kellett felszólítani a fenntartót, hogy teljesítette-e a hatósági ellenőrzés megállapításait tartalmazó végzésben foglaltakat miután a részére adott, már meghosszabbított határidő letelt. Tapasztalataink szerint, a megyén belül, minden települési önkormányzat számára kötelező szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) önállóan, társulás vagy feladat-ellátási szerződés formájában sem biztosítottak teljes körűen. A hatósági ellenőrzések során megállapítottak értelmében kötelezettségvállalásra szólítjuk fel azon fenntartókat, melyek a fentebb soroltak közül egyik formában sem biztosítják az Sztben, számukra előírt közszolgáltatást. A szociális foglalkoztatás szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai A szociális foglalkoztatás ellenőrzését ütemtervszerűen teljesítettük. Az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy a szociális foglalkoztatást a szociális foglalkoztatási engedélyben, a szociális intézmény működési engedélyében foglaltak szerint, továbbá a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, végzi-e a 12

13 foglalkoztató, figyelemmel a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletben valamint a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendeletben foglaltakra. Az I. fokú szociális hatáskör vizsgálata Az Emberi Erőforrások Minisztériuma célkitűzéseinek megfelelve valamennyi járási hivatalnál a járási hivatalokhoz kerülő szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek átadás-átvételének vizsgálatát, valamint 10 településen az aktív korúak ellátására vonatkozó jogszabályok érvényesülését vizsgáltuk, különös tekintettel a jövedelem- és vagyonvizsgálatok jogszerűségére, továbbá a szünetelési szabályok érvényesülésére. GYÁMÜGYI SZAKFELADAT AZ I. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások működési engedélyezése 1. Gyermekjóléti alapellátások működési engedélyezése (szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzése) Gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók működésének engedélyezésére évben az engedély módosítása volt a jellemző, az ez irányú kérelem fordult elő a legtöbbször. Új intézmények, szolgálatok csak a már meglévő intézmények szétválása vagy éppen egyesítése útján jöttek létre, de újonnan alapított intézmények nem létesültek, mert a jelentős intézményi beruházások és azok működésének engedélyezése (pl. bölcsődék) még a megelőző évben lezárultak. Az év közben hatályba lépett jogszabályváltozások következtében, részben kötelező jelleggel, részben pedig a fenntartó saját elhatározása alapján, több eljárás indult a működés szervezeti változtatása okán. Ezek közül kiemelendő a január 1. napját megelőzően létrejött társulások felülvizsgálata és jogi személlyé történő átalakítása vagy éppen a társult feladatellátás megszüntetése, ezek ugyanis minden esetben érintették a szolgáltatásnyújtás és főként a gyermekjóléti szolgálat és szolgáltatás működési engedélyét. Pozitívumként értékeljük, hogy a társulás megszűnését követően, a települések minden esetben gondoskodtak a gyermekjóléti szolgáltatás további biztosításáról, negatív tendenciának tekintjük viszont, hogy a korábbi intézményi feladatellátás helyett, - ahol biztosított volt a megfelelő helyettesítés, szakmai megbeszélés és a családgondozók egymás kölcsönös támogatása, néhány órában foglalkoztatott önálló gyermekjóléti szolgáltatók jöttek létre. Csupán egy kistelepülés volt, ahol az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásról csak többszöri levélváltást, figyelmeztetést és szankcionálás kilátásba helyezését követően döntött. A jogszabályi rendelkezés értelmében, június 30. napjáig állt rendelkezésre határidő a fenntartóknak a felülvizsgálatok lefolytatására, a jogszerű átalakulások végrehajtására. Annak érdekében, hogy a működési engedély nem megfelelő időben kezdeményezett módosítása okán bekövetkező normatíva vesztés elkerülhető legyen, minden társulás felé figyelemfelhívással éltünk, szükség esetén személyes konzultáció során nyújtottunk segítséget. Általánosságban elmondható, hogy a fenntartók ugyan jogszerűen jártak el, az engedélyezési eljárást mégis megnehezítették azáltal, hogy nagyobb részt június hónap közepén nyújtották be kérelmüket, így meglehetősen kevés idő állt rendelkezésre az eljárás lefolytatására, illetve akadt olyan gesztor önkormányzat is, aki a társulás átalakítására nyitva álló határidő utolsó napjaiban eszmélt fel a megteendő intézkedésekre és annak nagyságára. Ezen önkormányzat, illetve társulás részére a Törvényességi Főosztállyal közösen nyújtottunk segítséget, hivatalunk pedig 13

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Utógondozói ellátás 1/78 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Utógondozói ellátás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Módszertani útmutató

Módszertani útmutató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály Módszertani útmutató az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó törvényi és kormányrendeleti szintű szabályokhoz

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben