Bevezető A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6."

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység évi értékeléséről Június

2 A gyermekkor minden mástól eltérő szakasza az ember életének, mely mintegy alanyi jogon biztosítja a tévedés jogát a személyiség fejlődése terén, s ehhez ugyancsak alanyi jogon nem büntetést, hanem elsősorban segítséget kell kapnia. (Volentics Anna) 2

3 Bevezető A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása A megye településein évben végzett bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés Bács-Kiskun Megye jellemző településszerkezeti és demográfiai adatainak áttekintése Kiskorúak veszélyeztetettsége Nyitnikék Biztos Kezdet Gyerekház Jánoshalma Szivárványsziget Biztos Kezdet Gyerekház Katymár Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház Mélykút Alapellátás Járási Gyámhivatalok A Bács-Kiskun megyei szakellátó intézmények jelenlegi helyzete. 50. Szeged Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága bűnmegelőzési tevékenysége SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány SOS-Gyermekfalu Kecskemét Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat bűnmegelőzési tevékenysége Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola bűnmegelőzési tevékenysége Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon bűnmegelőzési tevékenysége Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon bűnmegelőzési tevékenysége

4 3. Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és Szociális Intézmény bűnmegelőzési tevékenysége Bűnelkövetés és áldozattá válás a Megyei Rendőr-főkapitányság jelentése alapján Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnmegelőzési tevékenysége Bűnelkövetés a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete jelentése alapján Bűnelkövetés és sértetté válás az Igazságügyi Szolgálat jelentése alapján Eredmények és problémák megfogalmazása Melléklet

5 BEVEZETŐ A jogszabály által előírt kötelezettségünknek eleget téve a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Hivatal) ez év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemezte a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetét, és értékelte a bűnmegelőzési tevékenységet. Az előző évekhez hasonlóan a jelentés elkészítéséhez az alábbi szervek nyújtottak adatszolgáltatást: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány, SOS-Gyermekfalu Kecskemét Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények valamint a megyében működő települési önkormányzatok jegyzői, gyermekjóléti szolgálatai, járási gyámhivatalai. Az idei adatszolgáltatás, mondhatni már hagyományosan sikeresnek mondható, mivel a nagy adatszolgáltató szervezetek és a járási gyámhivatalok valamennyien (11), a települési önkormányzatok (102 település), illetve a gyermekjóléti szolgáltatók (103 szolgálat) majdnem teljes számban gondosan kitöltve, határidő megtartásával küldték vissza a kitöltött kérdőíveket, melyért ezúton is köszönetet mondunk. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (továbbiakban: Hivatal) megyei bűnmegelőzési jelzőrendszer fenntartása érdekében továbbra is igen jó kapcsolatot tart fenn azon megyei szintű szervekkel, amelyek rendeltetésüknél, tevékenységüknél fogva bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat látnak el. Hivatalunk minden évben kiemelt prioritásként törekszik arra, hogy ugyan ilyen kooperatív kapcsolatfelvételre kerüljön sor azon civil szervezetekkel, köztük egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal, amelyek bármilyen módon érintettek vagy érintetté tehetők a bűnmegelőzésben, áldozatvédelemben. Ennek érdekében tett munkánk eredményeként évben Hivatalunknak együttműködő kapcsolatot sikerült kialakítania a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség vezetésével, valamint lehetőségünk nyílt arra, hogy a megye cigány nemzetiségi önkormányzati vezetőknek bemutathassuk a megyében folytatott tevékenységünket. Ezen szervezetek idei jelentésünknek még nem adatszolgáltatói, de terveink szerint amennyiben fogadókészség mutatkozik rá a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy ezen szervezetek a jelentésbe bemutathassák a bűnmegelőzésben végzett tevékenységüket. 5

6 A BÁCS-KISKUN MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Hivatalunk bűnmegelőzésben végzendő feladatait a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 5/A. -ában foglaltak szerint végzi, mely tevékenységek sorát a hivatkozott jogszabály az alábbiakban határozza meg: A szociális és gyámhivatal a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében: Tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet a helyi önkormányzatok, az állami, az egyházi és a nem állami szervek, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzése céljából indított programokról. Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati felhívásokat, azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatokat, az állami, az egyházi és a nem állami szerveket, illetve az általuk fenntartott intézményeket és a civil szervezeteket. Segítséget nyújt a bűnmegelőzési pályázatok benyújtásához és az elnyert támogatások cél szerinti felhasználásához. Illetékességi területén összehangolja a gyermekek számára indított bűnmegelőzési programokat. Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői szolgálattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, valamint a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézményekkel. Részt vesz a kábítószerügyi egyeztető fórum, illetve az illetékességi területén működő bűnmegelőzési tanács munkájában. Kapcsolatot tart az áldozatvédelemben szerepet vállaló civil szerveződésekkel, illetve a rendőrség áldozatvédelmi referensével. Közvetíti az illetékességi területén kívül működő vagy országos szervezetek által kezdeményezett programokat, képzéseket és segítséget nyújt ezek igénybevételéhez. A gyámhatóságok ellenőrzése során, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, különös tekintettel a gyermeket veszélyeztető körülmények feltárására irányuló tevékenységre. A gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítséget nyújt a tudomást szerző gyámhatóságoknak, valamint a gyermekvédelmi rendszerben működő szakembereknek a szükséges feljelentés megtételéhez. A büntetőjogi felelősségre nem vonható 14 év alatti elkövetők ügyében szakmai támogatást nyújt a gyámhivatalnak és a gyermekjóléti szolgálatnak a kiskorú, illetve családja részére nyújtandó segítségre vonatkozóan, továbbá kezdeményezi a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket, és ezek végrehajtását ellenőrzi. 6

7 Minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. A jelentés elkészítéséhez tájékoztatást kér: a pártfogó felügyelői feladatokat ellátó illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálattól, a rendőrségtől, valamint a gyámhivataltól és a gyermekjóléti szolgálattól, a speciális gyermekotthontól, a javítóintézettől a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetők számáról, az általuk elkövetett bűncselekményekről, azok okairól, a gyermekjóléti szolgálattól a családgondozás és a védelembe vétel eredményéről. A jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében elvégzendő feladatok megvitatása céljából a szociális és gyámhivatal egyeztető értekezletet tart. Az értekezletre meghívja a gyermekjogi képviselőt, a települési önkormányzatok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) megyei, fővárosi kirendeltsége (a továbbiakban: megyei kirendeltség), a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a drogmegelőzést, illetve drogrehabilitációt végző intézmények, a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok, a gyermekvédelmi intézmények, a közoktatási intézmények, a pártfogó felügyelői szolgálat, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézet, valamint a bűnmegelőzésben és az áldozatvédelemben érintett civil szervezetek képviselőit. Az értekezletről készített írásbeli összefoglalót a szociális és gyámhivatal az elhangzott javaslatokkal együtt megküldi az értekezletre meghívottaknak. A fenti jogszabályban foglalt bűnmegelőzésben folytatandó kötelezettségeinknek minden évben igyekszünk maradéktalanul megfelelni. Hivatalunk bűnmegelőzési koordinátora a munkakörhöz tartozó feladatait az elmúlt évekhez hasonlóan kapcsolt munkakörben látja el, melynek köszönhetően továbbra is nagy kihívást jelent számunkra, hogy a rendkívül széles spektrumú hatósági munka mellett színvonalas és tartalmában kifogástalan bűnmegelőzési feladatvégzés valósíthassunk meg. A szakmai irányításunk alatt álló gyermekvédelmi intézmények úgymint gyermekjóléti szolgálatok, járási gyámhivatalok, szakellátó intézmények, nevelőszülői hálózat, családok átmeneti otthonai, bölcsődék, családi napközik - ellenőrzése során továbbra is célvizsgálat keretében vizsgáljuk mind az intézmények/szolgáltatók fenntartói által, mind az intézményekben/szolgáltatókban folyó bűnmegelőzési feladatellátást, mellyel kapcsolatosan az a tapasztalatunk, hogy nevezett intézmények/szolgáltatók évről évre törekszenek arra, hogy minél színesebb és tartalmasabb, a prevenciót mindinkább hathatósan szolgáló programokat valósítsanak meg. Elmondható, hogy továbbra is jó és kooperatív kapcsolatot ápolunk azon megyei hatáskörrel bíró tárintézményekkel (rendvédelmi, áldozatvédelmi, igazságszolgáltatási, büntetés-végrehajtási szervek), melyek a bűnmegelőzés területén rendkívül sokrétű munkát végeznek. Ennek köszönhetően az egész év során számos esetben segítettük egymás munkáját adatszolgáltatás, tájékoztatás, vagy közös projektek kidolgozásával, megvalósításával, úgymint: 7

8 A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya (továbbiakban: Bűnmegelőzési Osztály) kezdeményezésére egyeztetést koordináltunk a szakellátásba bekerült kiskorúak engedély nélküli eltávozásának visszaszorítása érdekében. Az egyeztető tárgyalást követően, annak folyományaként, szintén Hivatalunk közreműködésével előkészítésre került a Szociális és Gyámhivatal, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, és a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség között kötendő együttműködési megállapodás, melynek köszönhetően a három szervezet között kooperatív kapcsolat alakulhatott ki. Szintén az előbbiekben említett szoros együttműködés kialakítására való törekvésünk eredményekét könyvelhető el, hogy a Bács-Kiskun Megyei Polgárőrszövetség meghívásának eleget téve, több esetben részt vettünk programjaikon, rendezvényeiken. A Polgárőrszövetség évi közgyűlésén arra is lehetőséget kaptunk, hogy a jelenlévő egyesületi képviselők számára bemutassuk a hivatalban folyó munkát, valamint hozzájárulásukat kérjük a Polgárőrszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásunkkal kapcsolatosan. A Bűnmegelőzési Osztály kérésének eleget téve segítséget nyújtottunk abban, hogy a Kecskeméti Katona József Színházban folyó Tetthely című bűnmegelőzést célzó előadásra szakellátó intézményekben élő kiskorúak is eljuthassanak, melynek eredményeként 180 szakellátásban élő gyermek vehetett részt az előadásokon. Határidőben elkészült és megtárgyalásra került A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység évi értékeléséről szóló jelentésünk. Az év kiemelt eseménye volt a Rendőr-főkapitányság és Hivatalunk közös szervezésében megvalósított gyermekvédelmi konferencia Tündérvilág merre vagy? címmel, mely a gyermekprostitúció tárgykörét, és az ezzel kapcsolatos problémákat, tennivalókat tárta fel. A szakmai fórum előadói igyekeztek bemutatni a megye gyermekvédelemben szereppel bíró szervezetei számára a kiskorúak bántalmazásának legsúlyosabb formáit, a gyermekek szexuális bántalmazását és a gyermekprostitúció lehetséges kiváltó okait, természetrajzát, a gyermekeket veszélyeztető speciális tényezőket és a szakemberektől várható hatékony fellépés eszközrendszerét. A szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy a szakemberek nyíltan beszéljenek erről a kérdésről, melyre a közvélemény általában tabuként tekint, viszont kutatások igazolták, hogy amennyiben a szakemberek nem beszélnek egy problémáról, akkor tenni sem tudnak ellene. Szintén a Rendőr-főkapitányság felkérésének eleget téve részt vettünk az általuk életre hívott Együtt a biztonságért elnevezésű konferencián, mely két helyszínen Kiskunhalason és Kecskeméten - került megrendezésre. A konferencia elsődleges célja a roma nemzetiségű lakosság helyi vezetőiken történő megszólítása volt. A konferencia során a Rendőr-főkapitánysággal és az Igazságügyi Szolgálattal közösen kísérletet tettünk arra, hogy a roma vezetőknek ezen fórum keretében tájékoztatást adjunk a gyermekvédelemben, áldozatvédelemben, rendvédelemben feladatot ellátó szakemberek 8

9 mindennapi munkájáról, nehézségeiről, valamint arról, hogy az ezen a területeken jelentkező problémákban a roma lakosság milyen státusszal bír, illetve a mindenki által ismert problémák felszámolásában a roma vezetőknek milyen szerepet kell vállalniuk. A 2013-as évben első alkalommal megrendezésre került Kormányhivatalok Nyílt Napján is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy a rendezvényre kilátogató vendégeknek bűnmegelőzéssel kapcsolatos információnyújtásra is sor kerüljön. Ennek érdekében olyan sajátkészítésű szórólapokat készítettünk, melynek segítségével az érdeklődő az áldozatvédelemről, a bűnmegelőzés lehetséges és mindenki számára elérhető eszközeiről, a mindennapokban hasznosítható gyakorlati tanácsokról informálódhatott. Az előző évekhez hasonló a szakmai felügyeletünk alatt álló szociális és gyermekvédelmi intézményeknek tartott szakmai napoknak elmaradhatatlan részét képezte a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretnyújtás. Ennek köszönhetően a családi napközi szolgáltatásnyújtóknak, gyermekvédelmi szolgálatok családgondozóinak, járási gyámhivatali munkatársaknak, hivatásos gondnokoknak tartott szakmai napokon figyelemfelhívó és tájékoztató előadásokat tartott koordinátorunk. Egyebekben még a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya biztosított Hivatalunknak lehetőséget arra, hogy a Jegyzői Értekezlet keretében nyújtsunk tájékoztatást a települési önkormányzatok által folytatandó bűnmegelőzési feladatvégzéssel kapcsolatosan év őszén megalakult Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium Bűnmegelőzési Munkacsoportja (továbbiakban: MÁK Munkacsoport), melynek vezetését, illetve a mindenkori feladatellátás koordinálását hivatalunk látja el. A MÁK működési rendjét a évben megalkotott és elfogadott Ügyrend szabályozza, mellyel az egyes Munkacsoportok működési rendjei megegyeznek. A Bűnmegelőzési Munkacsoport tagjai: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (melynek Hivatalvezetője egyben a Munkacsoport-vezetője dr. Gömöriné dr. Iványi Margit) (továbbiakban: Hivatal) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (ezen szervezeten belül a Bűnmegelőzési Osztály és a Rendészeti Igazgatóság lát el feladatokat) Kecskeméti Törvényszék Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága A Bűnmegelőzési Munkacsoport az Ügyrendben szereplő véleményező, szervezetek közti feladat-összehangoláson túl mindig kiemelten fontosnak tartotta, hogy saját kezdeményezésű és közös kivitelezésű programokat is megvalósítson, melyre ez idáig több-kevesebb sikerrel tett kísérletet. A év zárásaként a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából gyermekvédelmi, rendvédelemi és ügyészségi szakemberek közreműködésével interjú készült, melynek folyományaként, Gyermekek érzelmi veszélyeztetésben címmel, a Petőfi Népe nevű megyei lapban egész oldalas cikk került megjelentetésre. A felkérést követően az 9

10 interjúadásnak örömmel tettünk eleget, mivel meglátásunk szerint a megyei lapban való megjelenésünk lehetőséget biztosított arra, hogy a gyermekvédelemben folyó munkáról, mindennapi problémákról, nehézségekről ezáltal a civil lakosságot is tájékoztatni tudtuk. A Kormányhivatal vezetésének támogatásával szeptemberétől Hivatalunk koordinátora és egy szociális szakreferens kolléga részt vehetett Budapesten a Helsinki Bizottság által szervezett 88 órás migráns képzésen, ahol a hazai és a nemzetközi menekült üggyel kapcsolatos helyzetképbe kaphattunk betekintést. Azt hisszük mindenki előtt ismert az a tény, hogy Hivatalunkra háruló feladatok zömét nem a tisztán bűnmegelőzési profilú, hanem a hatósági jellegű feladatok teszik ki. Az alábbiakban röviden, a teljesség igénye nélkül - áttekintést szeretnénk nyújtani a hatósági munkánkról is annak érdekében, hogy a kívülállók számára látható legyen, hogy szinte valamennyi osztályunk hatósági munkájában megjelennek a bűnmegelőzéshez kapcsolható feladatok sora. SZOCIÁLIS SZAKFELADAT AZ ELSŐFOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A szociális intézmények és szolgáltatók működésének engedélyezése (szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzése) 2013-ban, a év elejétől kezdődő tendencia folytatásaként, a szociális alap- és szakosított szolgáltatások finanszírozási rendszerével kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekből eredendően, az elmúlt évek átlagához képest kevesebb működési engedély módosítási kérelem érkezett hivatalunkhoz, új engedély kiadására pedig összesen három esetben került sor. Talán a kevéssé átgondolt feladatvállalást tükrözi, hogy hivatalból három esetben vontunk vissza működési engedélyt. Mindegyik esetben, hatósági ellenőrzés során derült ki, hogy nem a működési engedélyben foglaltak, és a hatályos jogszabályok szerint működik az érintett intézmény, illetve szolgáltató. Általánosságban is elmondható, hogy a működési engedély visszavonásának oka legtöbbször az, hogy a fenntartó felhagy a szolgáltatásnyújtással. Ezen kérelmek esetében a fenntartók nem, vagy nem teljes mértékben követik az előírt eljárási szabályokat. Határidőben ritkán tesznek eleget a visszavonás tényével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek, illetve egyáltalán nem, vagy nem kellően igazolják, hogy az ellátottakról megfelelően gondoskodtak. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. (továbbiakban: Mötv.) szabályaival összhangban, a szociális feladatokat is ellátó társulásoknál a fenntartóváltások zökkenőmentesen bonyolódjanak le. Ezáltal elősegítettük, a települési önkormányzatok és társulásaik kötelező feladat-ellátását, illetve a folyamatos normatívára való jogosultságot is. E célból, több fórumon (pl. szakmai napok), illetve formában (pl. elektronikus körlevél, adategyeztetésre felhívó végzés) tájékoztatást nyújtottunk az aktuális jogszabályváltozásokról, és az engedélyezési eljárásokhoz kötődő teendőkről, továbbá kérésre személyes egyeztető megbeszéléseket folytattunk le a társulásban érintett települési önkormányzatok polgármestereivel, illetve jegyzőivel. 10

11 Szociális foglalkoztatás engedélyezése A hatályos finanszírozási rendszer tükrében új szociális foglalkoztatási engedély kiadására nem került sor. Az intézményi vagy külső foglalkoztatónál megvalósuló szociális foglakoztatási működési engedélyeket a fenntartó vagy foglalkoztató személyében, illetve adataiban bekövetkezett változásra tekintettel módosítottuk. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei Az ügytípusban a főhatóság és a támogatás igénybevételében közreműködő szervezet folyamatosan igyekszik olyan megoldásokat keresni, amelyekkel az ügyfelek minél pontosabb és részletesebb tájékoztatása biztosítható, mivel az érintettek rengeteg téves, vagy hiányos információval rendelkeznek. Annak ellenére, hogy immár harmadik éve - kisebb-nagyobb változtatásokkal ugyan - de az új jogi szabályozás van hatályban, igen magas a hiányosan benyújtott kérelmek száma, így a munka jelentős részét tette ki most is a hiánypótlások, az adatszolgáltatási kérelmek elkészítése. Nagyon nagy arányban kerül sor a kérelem valamely jogosultsági feltétel hiányában történő elutasítására, illetve az eljárás megszüntetésére. Mivel a kérelem szeptember 30. napjáig ismételten benyújtható, állandó munkát jelentett a szinte naponta érkező kérelmek feldolgozása. A fogyatékosság típusa szerint: 127 súlyos mozgáskorlátozott, 7 fő autista, 5 fő értelmi fogyatékos, 2 fő hallásfogyatékos, 5 fő látásfogyatékos személy volt jogosult a támogatásra. A támogatások felhasználásáról való információszerzés nehézkes, sok esetben nincs tudomásunk arról, hogy a jogosult vásárolt-e gépkocsit, vagy sem. A júniusában meghozott döntések értelmében, 19 fő részesült új gépjárműszerzési támogatásban, amelyet 13- an használtak fel; 5 fő adta vissza a jogosultságot, egy jogosult elhunyt. A használt autó szerzéséhez kiosztott 23 támogatást 5 fő használta fel, 3 személy adta vissza, a többi jogosultról nem áll rendelkezésre információ. Összességében leszögezhetjük, hogy rendkívül aprólékos ügyintézést igénylő támogatási formáról, sok feladattal járó ügytípusról van szó, ugyanakkor a tényleges igénybevevők száma nagyon alacsony. A MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A pénzbeli és természetbeni ellátások esetében, a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan jelentős hatásköri változások következtek be. A járási hivatalok hatáskörébe került az időskorúak járadékával, az alanyi és normatív közgyógyellátással, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal, valamint az Szt. 41. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés. A jegyzőknél, a méltányossági közgyógyellátás, az aktív korúak ellátása és a lakásfenntartási támogatással kapcsolatos ügyintézés maradt. SZAKMAI IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET A szociális intézmények, szolgáltatók szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai A hatósági ellenőrzési ütemtervet úgy állítottuk össze a év elején, hogy a jegyzői hatáskörből, megyei szintre felkerült szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat és intézményeket ne egyszerre nagy számban, hanem a kétévente kötelező hatósági ellenőrzéseket arányosan beosztva tudjuk ellenőrizni. A szociális szolgáltatások színvonalát tekintve az alábbiakat tapasztaltuk: 11

12 A fenntartók jelentős része továbbra is forráshiányokkal küzd, a kisebb fejlesztések megvalósítása is nehézkesen történik; különös gond a teljes körű tárgyi feltételek megteremtése, és az akadálymentességnek való megfelelés. A folyamatos ellenőrzések kapcsán azt tapasztaljuk, hogy még a nagy létszámú, állami fenntartású bentlakásos intézmények tárgyi feltételei is, kizárólagosan kisebb-nagyobb pályázati fejlesztésekhez kötődően jelentős önerő igénybevételével mozdul el pozitív irányba. A személyi feltételek tekintetében kevés az olyan intézmény vagy szolgáltató, ahol maradéktalanul eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, vagy akár az előírtakon felül alkalmaznak szakdolgozókat. Továbbra is gond a munkaköri leírások és kinevezési dokumentumok közötti anomália kérdésköre. A kinevezésben foglalt munkakör, munkaidő, és munkavégzés helye sokszor nincs összhangban a tényleges munka tartalmával, a munkaköri leírásban foglaltakkal. A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 10. -a november 30. napjától hatályon kívül helyezte a szociális ágazatban dolgozó szakképzetlen munkatársnak, határozott, maximum 5 évre kiterjedően a képesítés alóli felmentését az 1/2000 (I. 7.) SzCsM. rendelet még hatályban lévő szabályai ennek tükrében alkalmazhatóak, így a személyi feltételek teljesíthetőségét illetően a fenntartók további nehézségekkel szembesülhetnek. Az intézmények/szolgáltatók szakmai hitvallását tükröző belső dokumentumok továbbra is hiányosak, a fenntartók többsége kevés gondot fordít arra, hogy a tényleges állapotnak, illetve hatályos jogszabályoknak megfelelő dokumentumokat elkészítse. Kirívó hiányosságokkal is találkoztunk: a tényleges, és az egyes telephelyeken, a működési engedélyekben szereplő szolgáltatások nyújtása egyáltalán nem volt összhangban egymással, illetve továbbra is van olyan bentlakásos intézmény, ahol problémát jelent az intézményi és/vagy személyi térítési díj jogszerű megállapítása. Így ezen fenntartókat arra köteleztük, hogy fizessék vissza vagy számítsák be a soron következő havi személyi térítési díj összegébe a jogszerűtlen módon megállapított összegeket. A hatósági ellenőrzések eredményeképpen megállapított tárgyi és személyi feltételek vonatkozásában, a hiányosságok felszámolása érdekében hivatalunk továbbra is szorgalmazza, illetve felajánlja a fenntartók számára a hatósági szerződés megkötésének lehetőségét ban összesen 8 új hatósági szerződés megkötésére került sor, ebből négy a szociális ágazathoz kötődik. Nem egy intézményben az a sajnálatos tendencia is megfigyelhető, hogy az intézmény vezetése és a fenntartó között nincs megfelelő kommunikáció, szakmai párbeszéd, ami nyilvánvalóan megnehezíti a szakmaiság és jogszerűség megszilárdulását. Előfordult, hogy nyilatkozattételre kellett felszólítani a fenntartót, hogy teljesítette-e a hatósági ellenőrzés megállapításait tartalmazó végzésben foglaltakat miután a részére adott, már meghosszabbított határidő letelt. Tapasztalataink szerint, a megyén belül, minden települési önkormányzat számára kötelező szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás) önállóan, társulás vagy feladat-ellátási szerződés formájában sem biztosítottak teljes körűen. A hatósági ellenőrzések során megállapítottak értelmében kötelezettségvállalásra szólítjuk fel azon fenntartókat, melyek a fentebb soroltak közül egyik formában sem biztosítják az Sztben, számukra előírt közszolgáltatást. A szociális foglalkoztatás szakmai ellenőrzése, a vizsgálatok tapasztalatai A szociális foglalkoztatás ellenőrzését ütemtervszerűen teljesítettük. Az ellenőrzés kiterjedt arra, hogy a szociális foglalkoztatást a szociális foglalkoztatási engedélyben, a szociális intézmény működési engedélyében foglaltak szerint, továbbá a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, végzi-e a 12

13 foglalkoztató, figyelemmel a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendeletben valamint a 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendeletben foglaltakra. Az I. fokú szociális hatáskör vizsgálata Az Emberi Erőforrások Minisztériuma célkitűzéseinek megfelelve valamennyi járási hivatalnál a járási hivatalokhoz kerülő szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek átadás-átvételének vizsgálatát, valamint 10 településen az aktív korúak ellátására vonatkozó jogszabályok érvényesülését vizsgáltuk, különös tekintettel a jövedelem- és vagyonvizsgálatok jogszerűségére, továbbá a szünetelési szabályok érvényesülésére. GYÁMÜGYI SZAKFELADAT AZ I. FOKÚ HATÓSÁGI HATÁSKÖR GYAKORLÁSA A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások működési engedélyezése 1. Gyermekjóléti alapellátások működési engedélyezése (szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzése) Gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények, szolgáltatók működésének engedélyezésére évben az engedély módosítása volt a jellemző, az ez irányú kérelem fordult elő a legtöbbször. Új intézmények, szolgálatok csak a már meglévő intézmények szétválása vagy éppen egyesítése útján jöttek létre, de újonnan alapított intézmények nem létesültek, mert a jelentős intézményi beruházások és azok működésének engedélyezése (pl. bölcsődék) még a megelőző évben lezárultak. Az év közben hatályba lépett jogszabályváltozások következtében, részben kötelező jelleggel, részben pedig a fenntartó saját elhatározása alapján, több eljárás indult a működés szervezeti változtatása okán. Ezek közül kiemelendő a január 1. napját megelőzően létrejött társulások felülvizsgálata és jogi személlyé történő átalakítása vagy éppen a társult feladatellátás megszüntetése, ezek ugyanis minden esetben érintették a szolgáltatásnyújtás és főként a gyermekjóléti szolgálat és szolgáltatás működési engedélyét. Pozitívumként értékeljük, hogy a társulás megszűnését követően, a települések minden esetben gondoskodtak a gyermekjóléti szolgáltatás további biztosításáról, negatív tendenciának tekintjük viszont, hogy a korábbi intézményi feladatellátás helyett, - ahol biztosított volt a megfelelő helyettesítés, szakmai megbeszélés és a családgondozók egymás kölcsönös támogatása, néhány órában foglalkoztatott önálló gyermekjóléti szolgáltatók jöttek létre. Csupán egy kistelepülés volt, ahol az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatásról csak többszöri levélváltást, figyelmeztetést és szankcionálás kilátásba helyezését követően döntött. A jogszabályi rendelkezés értelmében, június 30. napjáig állt rendelkezésre határidő a fenntartóknak a felülvizsgálatok lefolytatására, a jogszerű átalakulások végrehajtására. Annak érdekében, hogy a működési engedély nem megfelelő időben kezdeményezett módosítása okán bekövetkező normatíva vesztés elkerülhető legyen, minden társulás felé figyelemfelhívással éltünk, szükség esetén személyes konzultáció során nyújtottunk segítséget. Általánosságban elmondható, hogy a fenntartók ugyan jogszerűen jártak el, az engedélyezési eljárást mégis megnehezítették azáltal, hogy nagyobb részt június hónap közepén nyújtották be kérelmüket, így meglehetősen kevés idő állt rendelkezésre az eljárás lefolytatására, illetve akadt olyan gesztor önkormányzat is, aki a társulás átalakítására nyitva álló határidő utolsó napjaiban eszmélt fel a megteendő intézkedésekre és annak nagyságára. Ezen önkormányzat, illetve társulás részére a Törvényességi Főosztállyal közösen nyújtottunk segítséget, hivatalunk pedig 13

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Dudás Zoltán Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály Új Megegyezés 2010 Nemzeti Együttműködés Programja Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

13. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL Száma: 17329-11/2016. 13. Előkészítők: Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Dr. Nagy Attila pályázatkezelési ügyintéző Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt.

Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. Tát Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.31.) Kt. sz., 20/2005. (X.25.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 18/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelete a gyermekek támogatásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások formáiról Módosítások: - 26/2013. (XII.19.) ökr. - 11/2014. (XII.29.) ökr. - 5/2015.

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2.

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2. A védelembe vételi eljárások gyakorlata Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger 2010. Június 2. Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 149/1997.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szociális szakmai nap - Kecskemét 2015. március 26. dr. Poloznik Aranka SZOLGÁLTATÓI

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben