HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról"

Átírás

1 HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

2 Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum a migráns gyermekek védelmét célzó MARIO projekt keretében készült. A MARIO projekt az Oak Foundation nagylelkű támogatásának kedvezményezettje. Az e dokumentumban kifejtett vélemények nem feltétlenül egyeznek az Oak Foundation álláspontjával. Szerzők: Sávai Rita és Pierre Cazenave Kiadó: MARIO Projekt Tervezte és tördelte: Strém Tamás A címlapfotó szerzője: Flurina Rothenberger Project Mario All rights reserved Készült: április 1. A dokumentumra a következőképpen kell hivatkozni: Cazenave P. és Sávai R., Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról, MARIO projekt, 2012.

3 MARIO Projekt Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról április

4

5 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 Alapvetés 5 Célcsoport 6 A tanulmány célkitűzései 7 II. Módszertan 9 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok felvétele és befogadása Hatály és földrajzi megoszlás 11 Csongrád megye 12 Bács-Kiskun megye 14 Győr-Moson-Sopron megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 További megyék 16 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak megfelelő védelmének strukturális akadályai Feladat- és felelősségi körök nem megfelelő ellátása 17 a) Gyám kijelölésének gyakorlata és eljárásmódja 17 b) Az eljárás és gyakorlat összehangolása a nemzetközi normákkal Gyermekotthonokban történő elhelyezés 19 a) Gyermekek kontra felnőttek 20 b) Eltűnések: egy veszélyes status quo 21 c) Információcsere hiánya Nyelvi akadályok és kulturális megfelelőség 22 a) Kommunikációs nehézségek 22 b) Kulturális különbségek Egészségügyi szolgáltatások Emberkereskedelem egy figyelmen kívül hagyott probléma Hazatelepítés: (nem)hivatalos eljárások 25 V. Ajánlások 27 3

6

7 I. Bevezetés A menedékjogot kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek 1 helyzetét Magyarországon és másutt is széles körben megvitatták, rámutatván a védelmükre létrehozott nemzeti rendszerek hiányosságaira. A jelen tanulmány egy kevésbé feldolgozott, ám hasonló célcsoportot érintő kérdést vizsgál: a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek helyzetét. A tanulmány nem szándékozik megkérdőjelezni a menedékjogot kérő gyermekeket megillető, védelmük biztosítását célzó intézkedések alapvető jelentőségét. Azokat a kapcsolódási pontokat igyekszik inkább feltárni, amelyek révén a gyermekvédelmi rendszer képes lehet a menedékjogot nem kérő gyermekek megfelelő védelméről is gondoskodni, Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban. A migráns gyermekek védelmét célzó MARIO projekt keretében a Terre des hommes Közép- és Délkelet Európáért felelős regionális irodája pénzügyi támogatást kapott az Oak Foundation-tól arra, hogy ennek az időszerű és fontos témának a megvitatására fórumot szervezzen gyermekvédelmi szakemberek számára. Jelen tanulmány célja, hogy háttéranyagként szolgáljon a témában érintett szakemberek közötti viták előmozdításához, és hogy a kutatási eredmények felhasználásával a párbeszéden keresztül megoldást találjanak egy olyan problémára, amely mindig is kevesebb figyelmet kapott, mint amit megérdemelt volna. A tanulmány rövid helyzetjelentést ad a magyarországi viszonyokról, anélkül hogy minden aspektusra és részletre kiterjedne. A tanulmány korlátairól alább találhat tájékoztatást. A kutatás legfontosabb célja, hogy rávilágítson egy olyan, nem megfelelő mértékben feldolgozott problémára, amely a MARIO projektben résztvevő partnerek eddig elvégzett munkája szempontjából központi jelentőséggel bír. Miközben minden évben száz és száz olyan gyermek lépi át legálisan vagy illegálisan Magyarország határát, akik nem kérnek menedékjogot, még sosem készült ilyesfajta felmérés Magyarország erről a rendkívül veszélyeztetett csoportról. Alapvetés Adatok támasztják alá, hogy a Magyarország területére illegálisan belépő gyermekek egy része később nem folyamodik menedékjogért. Egy 2009-ben készült tanulmányban 2 az Európai Migrációs Hálózat megállapította, hogy a centralizált adatfeldolgozás ellenére nehéz világos képet alkotni a kísérő nélküli évi LXXX. Törvény a menedékjogról: f) 5kísérő nélküli kiskorú:az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül; =A TV hozzáférés időpontja: március 2. 2 Európai Migrációs Hálózat, Policies on reception, return and reintegration arrangements for, and numbers of, unaccompanied minors in Hungary (A kísérő nélküli kiskorúak létszáma és a befogadásukat, visszatérésüket és újbóli beilleszkedésüket célzó intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák Magyarországon),

8 I. Bevezetés kiskorúak említett csoportjáról, pontos számukról, és az elhelyezésükre szolgáló intézményekről. A jelentés megemlíti még, hogy 2004 óta összesen mintegy 500 ilyen eset fordult elő. A becslések szerint évente mintegy 90 nem Magyarországról származó gyermek kerül ideiglenes elhelyezés alá, ami az összes gondozás alatt álló gyermek 2 3%-át teszi ki. Jelenleg közel 150 ilyen ügy van folyamatban. E gyermekek több, mint egyharmada uniós, főleg Romániából származó állampolgár. Ezeket olvasva a kutatócsoport úgy döntött, hogy további adatokat szerez a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúakról, és ennek érdekében több előzetes kutatást szervezett. Az interjúk során megerősítést nyert, hogy az információk kezelésének folyamata nem zökkenőmentes, ami újabb ösztönzést adott a tanulmány elkészítésére. Elhatároztuk, hogy a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak helyzetének felmérésére, az elhelyezésükre szolgáló és számukra lehetőségeikhez mérten azonnali ellátást és támogatást nyújtó intézetekben dolgozó gyermekvédelmi szakemberekkel közösen további vizsgálatot végzünk. Meg kell jegyezni, hogy a kutatás a kezdetektől fogva számos olyan korlátba ütközött, amelyek egyrészt akadályozták, hogy a kutatás során helytálló adatokhoz jussunk, másrészt behatárolták a kísérő nélküli kiskorúak pontos létszámára és tényleges helyzetére vonatkozó világos következtetések levonásának lehetőségét. Noha a tanulmány az érintett hatóságok munkájának támogatását célozta, és a kutatócsoport mindig is őszinte volt a tanulmány célját és tartalmát illetően, egyes hatóságok meglepően hiányosan adtak tájékoztatást, ami szintén hozzájárult a kutatás bizonyos hiányosságaihoz. Célcsoport A tanulmány kizárólag azokkal a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozik, akik harmadik országból érkeztek Magyarországra, és itt nem folyamodtak menedékjogért. Ennek megfelelően azok a kísérő nélküli kiskorúak, akik az eljárás valamely szakaszában menekültjogi kérelmet adnak be, illetve akiknek ügyében menekültjogi vagy kiegészítő védelem megállapítására irányuló eljárás indult, nem tartoznak kutatásunk hatálya alá. Azok a kísérő nélküli külföldi kiskorúak azonban, akik még nem kértek menedékjogot és/ vagy akiknek esetleg nem nyílt érdemi lehetőségük arra, hogy menedékjogi kérelmet adjanak be, a tanulmány tárgyát képezik. A kutatás nem terjed ki azon gyermekekre sem, akik Magyarországon születtek külföldi illetőségű anyától, aki azonban, gyermekét hátrahagyva elhagyta az országot. Az ilyen esetek döntő többségében az anya nem hagyott hátra lemondónyilatkozatot, ezért 18 éves koráig a gyermek nem kaphat magyar állampolgárságot, és nem is fogadhatják örökbe őket. Bár e gyermekek is menedékjogot nem kérő kísérő nélküli külföldi kiskorúaknak tekinthetők, esetük mégis a bevándorlók egy másik kategóriájába tartozik, és a feljegyzések szerint a legtöbb esetben romániai származásúak. Jelen tanulmányban az ilyen gyermekeket sem vettük figyelembe. 3 3 Bővebb információért lásd a magyar állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentését a következő internetes oldalon: 6

9 A tanulmány célkitűzései A tanulmány célkitűzései A magyar jogszabályok eltérő eljárásokat és támogatási intézkedéseket határoznak meg menedékkérő és a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak esetében. Amíg a menedékjogi kérelmet benyújtó bevándorló gyermekekre vonatkozó rendszer egyértelmű, kevésbé világos a helyzet a menedékjogot nem kérő bevándorló gyermekek védelmét biztosító rendszer tekintetében, ami olykor a végrehajtásért felelős szakemberek számára is zavaros helyzetet teremt. Az elmúlt években sok olyan illegális bevándorló lépett be az országba, akiknek nem állt szándékában menedékjogi kérelmet benyújtaniuk Magyarországon. Mivel a schengeni államok között megszűnt a fizikai határ, a bevándorlók gond nélkül elérhetik úti céljukat anélkül, hogy a határok jelentette kihívásokkal szembesülniük kellene. Azzal kapcsolatban, hogy a bevándorlók miért döntenek az Európai Unióba való utazás mellett, a beszámolók különböző okokat említenek: lehet szó családegyesítésről, vagy a jobb élet reményéről az Európai Unió egyik tehetősebb országában. A magyar határt átlépő illegális bevándorlók jelentős része még nem töltötte be a 18. életévét, ami a magyar jogszabályok (és az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 4 ) alapján az érintett gyermek mindenek felett álló érdekeinek biztosítására szolgáló védelmi intézkedések életbe léptetését teszi szükségessé. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja azokat az intézkedéseket, amelyeket a magyar gyermekvédelmi rendszerben alkalmaznak a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek esetében, és hogy feltárja a helyi gyermekvédelmi rendszerben dolgozók előtt álló mindennapi kihívásokat. Szándékunk tehát nem az, hogy feltárjuk a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos ügyek kezelése tekintetében a magyar gyermekvédelmi rendszer által alkalmazott helyes gyakorlatokat és hiányosságokat, sokkal inkább az, hogy a munkaértekezlet keretében lehetőséget teremtsünk az adott tárgyról folytatott konstruktív vita megindításának. A tanulmány több olyan kérdést vet fel, amelyekre mindenképp megoldást kell találni, ha a magyarországi rendszer biztosítani szándékozik a védelmet igénylő kísérő nélküli kiskorú külföldiek jogait. 4 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 6. sz. általános észrevétele (2005): A kísérő nélküli és hozzátartozóitól elszakított gyermekekkel való bánásmód származási országukon kívül, tbs/doc.nsf/%28symbol%29/crc.gc en, hozzáférés időpontja: március 2. 7

10

11 II. Módszertan A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok magyarországi helyzetét először jogi és politikai szempontból vizsgáltuk. A tanulmány az alkalmazott jogi eljárásokat foglalta magában, rávilágítva a kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok és a magyar állampolgárságú gyermekek kezelésében feltárt különbségekre. A tanulmány mennyiségi adatokat nem közölt, de világos képet adott a gyermekvédelmi rendszer szerkezeti felépítéséről. Ez nagyban segítette a kutatócsoport munkáját a magyar hatóságok által a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokkal kapcsolatos ügyekben a gyermekek elhelyezésére és védelmére alkalmazott eljárások megértésében. Más magyar civil szervezetek (Magyar Helsinki Bizottság, Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Magyar Ökomenikus Segélyszervezet) képviselőivel együttműködve egy kérdőívet állítottunk össze, hogy válaszokat kapjunk a fent említett alapvető kutatási kérdésekre. Magyarország területe tizenkilenc megyére oszlik, ahol a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) tölti be a földrajzi hatáskörébe tartozó gyermekek elszállásolásának és ellátásának biztosításáért felelős intézmény szerepét. Az említett intézmények a területi önkormányzatoktól pénzügyi támogatásban részesülnek. A TEGYESZ gyermekvédelmi szakszolgáltatásokat nyújt, utógondozói ellátásokat biztosít, gondoskodik a gyermekotthonokban és befogadó otthonokban való elhelyezésről, és nevelőszülői hálózatot koordinál. A Szakszolgálat feladatait a gyermekvédelmi törvény határozza meg. 5 A rendőrség gyermekotthonokban helyezteti el a menedéket nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat, ahol otthont és védelmet biztosító szolgáltatásban részesülnek. Először a budapesti TEGYESZ intézetbe látogattunk el, ahol a beszámolók szerint az elmúlt években ilyen eset nem fordult elő. Ezt követően helyszíni interjúkat készítettünk más TEGYESZ intézmények munkatársaival, azokon a területeken, amelyekről ismert, hogy jelentős számban fogadnak be kísérő nélküli kiskorúakat (vagyis legnagyobbrészt a harmadik országokkal határos megyékben), valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársaival és az érintett Idegenrendészetei hatóságokkal is. A többi (maradék 15 megyében) található gyermekotthonnal telefonon léptünk kapcsolatba, és gyűjtöttünk be további adatokat. A telefonos interjúk során is ugyanazt a kérdőívet használtuk, bár a beszélgetések terjedelme és az átadott információk minősége nem volt annyira kielégítő, mint a helyszíni látogatások alkalmával. Konzultáltunk a budapesti V. kerületi gyámhivatallal is, azzal az intézménnyel, ahol a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokkal kapcsolatos esetekre vonatkozó adatokat központilag egybegyűjtik évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv, hozzáférés időpontja: március 2. 9

12

13 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok felvétele és befogadása Hatály és földrajzi megoszlás A budapesti V. kerületi gyámhivatal azon intézmény, ahol a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok ügyével kapcsolatos adatok összefutnak az ország egész területéről 2011-ben a feljegyzések szerint mintegy 350 kísérő nélküli kiskorú ügyével foglalkozott, akiket később ideiglenesen a Magyarországon található gyermekotthonokban helyeztek el. A 2012-es évben 6 már összesen 132 menedékjogért nem folyamodó külföldi kísérő néküli kiskorút regisztráltak. Ilyen esetek legnagyobb részben az Európai Unió külső határánál található területeken fordultak elő, különösen Csongrád és Bács-Kiskun megyében, a Szerbiával határos területen, ahol a legtöbb kísérő nélküli kiskorút találták, a magyar gyermekvédelmi rendszerbe felvett összes ilyen eset több mint 90%-át teszi ki. Három további megyét vontunk mélyrehatóbb vizsgálat alá: ezek Baranya, Békés és Hajdú-Bihar megyék. Bár ezek a megyék is egy harmadik (az Európai Uniónak és/vagy a schengeni övezetnek nem tag) országgal határosak, Csongrád és Bács-Kiskun megyével ellentétben a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos problémák itt nem fordulnak elő rendszeresen. A menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok nagyobb számban a következő megyékben kerültek elhelyezésre: Bács-Kiskun megye Csongrád megye Győr-Moson-Sopron megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Úgy döntöttünk, hogy részletesen megvizsgáljuk a fent említett három megyét érintő helyzetet február 29-ig. 11

14 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok Csongrád megye A 4 megye közül, ahová ellátogattunk, Csongrád megye szolgáltatta a legpontosabb statisztikákat, ahol a Csongrád megyei Önkormányzat honlapja is mindenki számára elérhető információt tartalmaz a külföldi kísérő néküli kiskorúakra vonatkozóan. Az éves gyekmekvédelmi beszámolók tartalmaznak a megye területén található három gyermekvédelmi otthonban (Makó, Szeged, Szentes) elhelyezett harmadik országból származó kísérő nélküli kiskorú gyermekekről információt. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Csongrád megyében: 2007: 11 eset, 2008: 60 eset, 2009: 92 eset, 2010: 111 eset, 2011: 139 eset, 2012 (január, február): 62 eset Az alábbi táblázat a három Csongrád megyei gyermekotthonban elhelyezett gyermekek számát mutatja nemzetiség szerinti bontásban: Kísérő nélküli kiskorúak száma Csongrád megyében A 2012-es évben, márciusig, az esetek száma majdnem elérte már a tavalyi év esetszámának 50%-át. Ez a tendencia aggasztó hiszen az év végére az eddig mért adatok alapján csak Csongrád megyében 360-ra nőhet a menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorú külföldiek száma. Ez komoly elhelyezési problémákat jelenthet, hiszen már így is nagyon szűkös a férőhelyek száma a gyermekotthonokban. A kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok életkora 15 és 18 év között mozog, és legtöbbjük fiú. 12

15 Csongrád megye Csongrád megyében elhelyezett kísérő nélküli külföldi kiskorúak állampolgárság szerinti megoszlása. Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 50% szökött meg a gyermekotthonokból a 2010-es évben. Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon a kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 48% szökött meg a gyermekotthonokból a 2011-es évben. 13

16 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon a kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 70% szökött meg a gyermekotthonokból a 2012 februrár végéig. Bács-Kiskun megye Csongrád mellett Bács-Kiskun megye az a másik terület, ahol földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat a legnagyobb számban fedezik fel a hatóságok. Ez az oka annak, hogy a gyermekotthonoknak napi szinten kell foglalkozniuk kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat érintő ügyekkel. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Bács-Kiskun megyében: 2007: 14 eset, 2008: 40 eset, 2009: 38 eset, 2010: 77 eset, 2011: 117 eset, 2012 (január, február): 14 eset Kísérő nélküli kiskorúak száma Bács-Kiskun megyében

17 Győr-Moson-Sopron megye Hasonlóan, mint Csongrád megyében, Bács-Kiskun megyében is az esetek száma határozottan növekvő tendenciát mutat. Ebben a megyében is körülbelül a 360 fős esetszám prognosztizálható az év végére. A gyermekek életkora 16 és 18 év között változik, és legtöbbjük fiú. Nemzetiségek: afgánok, marokkóiak, algériaiak, etiópok, elefántcsont-partiak (1 eset), illetve néhány eset a szomszédos országokból. A beszámolók szerint a Délszláv háborút követően a 2000-es évek elején a gyermekek még inkább a szomszédos országokból, Boszniából, Koszovóból, Albániából érkeztek. Bács-Kiskun megyében a legtöbb gyermeknek pár napon belül nyoma veszik. Néhányan 1 2 napon belül tűnnek el, de a legtöbben 7 10 napot maradnak, amíg kipihenik magukat és a beszámolók szerint kapcsolatba lépnek valamelyik hozzátartozójukkal vagy egy harmadik személlyel. Győr-Moson-Sopron megye A megyében, földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős számú kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárral kapcsolatos üggyel kell foglalkozni. A megye Ausztriával határos, és a kiskorúak általában megpróbálnak itt a határon átkelve eljutni egy másik európai uniós tagállamba. Általában a zöld határon próbálnak átjutni, autóval vagy vonaton. 7 Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy hány kiskorút kaptak el a határ osztrák oldalán, ami bár értékes információval szolgálna, de az osztrák adatokhoz, a kutatás már említett korlátai miatt nem lehetett hozzáférni. Az esetek száma itt nem olyan magas, mint a déli megyékben, és nem is állnak rendelkezésre hivatalos adatok a hatóságok által a nyugati határszakaszon elkapott, illetve a még Magyarország területén felfedezett, később azonban valamelyik intézményből eltűnt kiskorúak számáról. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Győr-Moson-Sopron megyében: 2009: 14, 2010: 20, 2011: 0 A gyermekek általában 16 és 18 év közöttiek, legtöbbjük fiú. Nemzetiségek: az elmúlt pár évben a kiskorúak többsége afgán volt, de előfordulnak albán, szerb (koszovói albánok), marokkói és török gyermekek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A megye keleten határos Romániával, és a nem Európai Uniós tagállam Ukrajnával is. Az elmúlt években a tanulmány tárgyát képező kiskorúak esetei nem voltak jellemzőek a megyében, azonban az idén (2012) már hat, menedékjogért nem folyamodó külföldi kísérő nélküli kiskorút regisztráltak január 10-én készített interjú. 15

18 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok További megyék Az ország földrajzi adottságaiból adódóan a nyugat felé igyekvő migránsok gyakoriak voltak Zala illetve Vas megyében is, mely megyék nyugaton határosak Ausztriával. Azonban a helyi gyermekotthon vezetők nyilatkozatai szerint az elmúlt években nem találkoztak menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorúakkal munkájuk során. 16

19 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak megfelelő védelmének strukturális akadályai A kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal foglalkozó legfontosabb intézmények (többek között a Rendőrség, a TEGYESZ, illetve a gyermekotthonok, valamint a budapesti V. kerületi gyámhivatal) képviselőivel folytatott megbeszélések több olyan problémára világítottak rá, amelyeket a hatóságoknak még nem sikerült oly módon megoldaniuk, hogy az érintett gyermekek helyzetének megfelelő, és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival is összhangban történő kezelését biztosítani lehessen. Ez a fejezet a hatóságok előtt álló legfontosabb kihívásokat veszi górcső alá, a következő fejezet pedig olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek segíthetnek az említett hiányosságok orvoslásában. 1. Feladat- és felelősségi körök nem megfelelő ellátása Mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek esetében alkalmazandó eljárásokat a szakemberek nem egyformán értelmezik. Sok fontos problémát kell még megoldani ahhoz, hogy elmondhassuk: a Magyarországon működő gyermekvédelmi rendszer képes megfelelő ellátást és oltalmat nyújtani a gyermekek e kiszolgáltatott csoportjának. a) Gyám kijelölésének gyakorlata és eljárásmódja Az 1997/149-es a gyámhatóságok, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Kormányrendelet kiköti 8 azt, hogy magyar állampolgárnak kell tekinteni és a magyar jogot kell alkalmazni annak a gyermeknek az ügyében is, akit Magyarországon találtak és ismeretlen szülőktől származik. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, évi XXXI. gyermekvédelmi törvény hatálya ugyanolyan módon rendelkezik a tanulmány tárgyát képző kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal kapcsolatban, mint a magyar állampolgárságú gyermekekről 9 amennyiben veszélyeztetésük áll fenn, és az ideiglenes intézkedés elháríthatatlan kárral 8 149/1997. (IX.10) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. XXIII. Fejezet, Nemzetközi vonatkozású ügyek, Általános rendelkezések. hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= kor, hozzáférés időpontja: március évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv, 4. (1) A törvény hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; (3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Hozzáférés időpontja: március 2. 17

20 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak járna. A gyermekvédelmi törvény tartalmazza azon személyek listáját, akik dönthetnek a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésbe vételéről 10.: települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, valamint a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, évi XXXI. gyermekvédelmi törvény magában foglalja azon intézmények listáját, melyek gyámügyi feladatkörrel kapcsolatos tevékenységekkel vannak felruházva, továbbá a törvény meghatározza azon kötelező érvényű lépéseket, melyket a Gyámhivatalnak (Budapest V. Kerület Gyámhivatal) követni kell. Az eljárás a Magyarországra érkező kísérő nélküli kiskorú külföldiekkel kapcsolatosan jelenleg a következő. Az első tizenkét órában a kiskorú az Idegenrendészet felügyeletében tartózkodik. Ez idő alatt egy ügygondnok (nem gyermekvédelmi dolgozó, legtöbb esetben ügyvéd, vagy jogi tanácsadó, aki a migráns érdekeit hivatott megvédeni) jelenlétében megtörténik a kiskorú kihallgatása. Miután az idegenrendészeti hatóságok megbizonyosodtak 11 arról, hogy a kiskorú valóban még nem töltötte be a 18. életévét, a legközelebbi gyermekotthonba szállítják, ahol a gyermeket ideiglenes hatályú elhelyezésbe veszik. Eseti gondnok 12 kirendelése haladéktalanul akkor történik meg, ha a kiskorúnak rendezetlen jogi ügye van, amely ügyben egy felnőtt képviselete elengedhetetlen. Azideiglenes elhelyezés után eseti gondnokot Budapest V. Kerület Gyámhivatala jelöli ki, a helyi gyermekotthon vezető, illetve a területi szakszolgálat ajánlása nyomán. A jelen gyakorlat szerint azon kiskorúakhoz is, akiknek nincsen rendezetlen jogi ügye a budapesti V. kerülti gyámhivatal jelöl ki eseti gondnokot az ideiglenes elhelyezés alatt (az eseti gondnok feladat- és felelősségi köre eltér a gyámétól). Általában a kiskorúakért felelős személy a gyermekotthon igazgatója,vagy dolgozója lesz. A gyermekotthonok munkatársainak sem elegendő idejük, sem elegendő kapacitásuk nincsen arra, hogy a gyermekek egyéni igényeit folyamatosan el tudják látni. A kiskorú, gyermekvédelmben betöltött státusza, legkorábban 30 napon túl 13 változhat meg. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel elsősorban akkor törénik meg ha a gyermek menekült, oltalmazott, befogadott státuszt kap- a BÁH határozatával. Ezután gyámot jelölnek ki a kiskorú mellé évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. gen/hjegy_doc.cgi?docid= TV 72. (1) Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhivatalt. Hozzáférés időpontja: március Lásd: 2.a. Gyermekek kontra felnőttek évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= TV 64. A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gyámsága érdekében. a) eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha különleges szakértelmet igénylő ügyben a gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni. Hozzáférés időpontja: március Külföldi kísérő nélküli kiskorúaknál az ideiglenes elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 18

21 2. Gyermekotthonokban történő elhelyezés b) Az eljárás és gyakorlat összehangolása a nemzetközi normákkal Egyrészről az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 14 általános észrevétele értelmében a kísérő nélküli kiskorú külföldi mellé haladéktalanul gyámot kell kirendelni. Másrészről, a jelen magyar gyakorlat szerint Budapest V. Kerület Gyámhivatal az első 30 napban nem jelöl ki gyámot a kiskorú mellé. Ez a várakozási idő egyértelműen gátolja azt, hogy egy felelős és a gyermek ellátásval megbízott személy a gyermek mindenek felett álló érdekeit a legmegfelelőbben tudja képviselni, így a gyermeket megillető jogok is könynyen sérülhetnek. Ezért nem a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek, és nem a budapesti V. kerületi gyámhivatal a felelősek, hanem a törvényi keretekben meghatározott jelen eljárárend hiányosságai okolhatóak, melyeknek mielőbbi korrigálására van szükség. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint: Az állam köteles megteremteni az erre vonatkozó jogi keretrendszert, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a kísérő nélküli, vagy a családjától elszakadt gyermek megfelelő képviseletét 15. A gyermek azonosítását követően a gyám haladékalan kirendelése (48 órán belül), valamint a gyermek számára megfelelő gyermekvédelmi egységben való elhelyezés rengeteg problémát lenne képes megoldani, melynek részletezését a dolgozat végén, az ajánlásoknál tesszük meg. Azonban az egyik ilyen probléma a felelősségi kör kérdése. A kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal kapcsolatos ügyek kezelésében a nagyobb vagy kevesebb tapasztalattal és forrásokkal rendelkező rendszerek számára egyformán nehéz feladat annak a személynek a kijelölése, aki elsődlegesen a gyermek biztonságáért lenne felelős, ugyanakkor a gyermek mindenek felett álló érdekeit is képviselné olyan esetekben, amikor a gyermek maga de facto azt nem teheti meg (jogi eljárás esetén, vagy akkor, ha nagyon fiatal netán újszülött gyermekről van szó). Azzal, hogy gyám kijelölése nem történik meg a gyermekotthonba való elhelyezés után haladéktalanul (csak az első 30 nap letelte után, ha a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik), a gyermek elhelyezése és alapvető igényeinek kielégítése minimális szintű felügyelet mellett történik az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt. Ez a helyzet sem nemzetközi jogi, sem gyermekvédelmi szempontból nem elfogadható. A gyermek jólétét érintő cselekedetekért vagy mulasztásokért felelősséggel tartozó személy lehetne a kijelölt gyám, kivéve akkor, ha kiderül, hogy az nem lenne megfelelő eljárás, vagy ha egy másik, jobb megoldás is rendelkezésre áll. Ez a probléma szorosan összefügg a gyám kijelölésének megfelelő idejét érintő előző kérdéssel, és orvoslásuk is hasonló módon oldható meg, amelyre az ajánlásokkal foglalkozó fejezetben térünk majd ki. 2. Gyermekotthonokban történő elhelyezés Miután a határon vagy más helyen felismerték, a kísérő nélküli külföldi kiskorúakat amennyiben nem kérnek menedéket azon megye legközelebbi gyermekotthonába irányítják, ahol megtalálták őket. A válaszadók kivétel nélkül azt állították, hogy a gyermekotthonban történő elhelyezés után azonnal értesítik a budapesti V. kerületi gyámhivatalt. 14 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 6. sz. általános észrevétele (2005): A kísérő nélküli és hozzátartozóitól elszakított gyermekekkel való bánásmód származási országukon kívül, tbs/doc.nsf/%28symbol%29/crc.gc en, hozzáférés időpontja: március Lásd 4. lábjegyzet. 19

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 117-3/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések

Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. I. Általános rendelkezések Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testület Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról mberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ

Európai Menekültügyi Alap évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Európai Menekültügyi Alap 2010. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2010. április 6. Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak.

Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Integráció a hétköznapokban problémák és jó gyakorlatok oktatás, nők munkavállalása, kísérő nélküli kiskorúak. Árendás Zsuzsa ASSESS NATIONAL WORKSHOP BUDAPEST, 2015 ÁPRILIS 9 Co-funded by the European

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2016. ( ) Korm. rendelete. az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 A Kormány /2016. ( ) Korm. rendelete az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyámügyi feladatkörben tett intézkedések gyermekeink biztonságáért

Gyámügyi feladatkörben tett intézkedések gyermekeink biztonságáért Gyámügyi feladatkörben tett intézkedések gyermekeink biztonságáért dr. Lantai Csilla főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály A gyermeki jogok jelentősége A

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1

A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával valósul meg. 1 A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon A projekt az Európai Bizottság társfinanszírozásával

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tájékoztató a jogairól

Tájékoztató a jogairól Tájékoztató a jogairól Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz az Ön jogairól, ha a rendőrségen tartózkodik. Jogok alatt azokat a fontos szabadságokat és igénybe vehető segítségeket értjük, amelyek

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 31.1.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Harry Nduka nigériai állampolgár által benyújtott 0256/2011. számú petíció az Egyesült Királyságban való maradásának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE L 180/60 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.29. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/32/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

1/6. 1. A rendelet célja

1/6. 1. A rendelet célja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem helyi szabályairól a 11/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI OKMÁNY, IX. MELLÉKLET

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak?

BEMUTATKOZUNK. Mielőtt folytatnám az írást egy-két fontos fogalmat szeretnék tisztázni. Kik is a kísérő nélküli kiskorúak? 1 BEMUTATKOZUNK A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 2013 áprilisában indította el a Kísérő Nélküli Kiskorúak gyermekotthonát, melynek szakmai munkáját szeretném bemutatni a kedves olvasónak. A fő

Részletesebben