HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁTTÉRTANULMÁNY. a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról"

Átírás

1 HÁTTÉRTANULMÁNY a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról

2 Cím: Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról E dokumentum a migráns gyermekek védelmét célzó MARIO projekt keretében készült. A MARIO projekt az Oak Foundation nagylelkű támogatásának kedvezményezettje. Az e dokumentumban kifejtett vélemények nem feltétlenül egyeznek az Oak Foundation álláspontjával. Szerzők: Sávai Rita és Pierre Cazenave Kiadó: MARIO Projekt Tervezte és tördelte: Strém Tamás A címlapfotó szerzője: Flurina Rothenberger Project Mario All rights reserved Készült: április 1. A dokumentumra a következőképpen kell hivatkozni: Cazenave P. és Sávai R., Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról, MARIO projekt, 2012.

3 MARIO Projekt Háttértanulmány a Magyarországon menedékjogot nem kérő külföldi, kísérő nélküli kiskorúakról április

4

5 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5 Alapvetés 5 Célcsoport 6 A tanulmány célkitűzései 7 II. Módszertan 9 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok felvétele és befogadása Hatály és földrajzi megoszlás 11 Csongrád megye 12 Bács-Kiskun megye 14 Győr-Moson-Sopron megye 15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15 További megyék 16 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak megfelelő védelmének strukturális akadályai Feladat- és felelősségi körök nem megfelelő ellátása 17 a) Gyám kijelölésének gyakorlata és eljárásmódja 17 b) Az eljárás és gyakorlat összehangolása a nemzetközi normákkal Gyermekotthonokban történő elhelyezés 19 a) Gyermekek kontra felnőttek 20 b) Eltűnések: egy veszélyes status quo 21 c) Információcsere hiánya Nyelvi akadályok és kulturális megfelelőség 22 a) Kommunikációs nehézségek 22 b) Kulturális különbségek Egészségügyi szolgáltatások Emberkereskedelem egy figyelmen kívül hagyott probléma Hazatelepítés: (nem)hivatalos eljárások 25 V. Ajánlások 27 3

6

7 I. Bevezetés A menedékjogot kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek 1 helyzetét Magyarországon és másutt is széles körben megvitatták, rámutatván a védelmükre létrehozott nemzeti rendszerek hiányosságaira. A jelen tanulmány egy kevésbé feldolgozott, ám hasonló célcsoportot érintő kérdést vizsgál: a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek helyzetét. A tanulmány nem szándékozik megkérdőjelezni a menedékjogot kérő gyermekeket megillető, védelmük biztosítását célzó intézkedések alapvető jelentőségét. Azokat a kapcsolódási pontokat igyekszik inkább feltárni, amelyek révén a gyermekvédelmi rendszer képes lehet a menedékjogot nem kérő gyermekek megfelelő védelméről is gondoskodni, Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban. A migráns gyermekek védelmét célzó MARIO projekt keretében a Terre des hommes Közép- és Délkelet Európáért felelős regionális irodája pénzügyi támogatást kapott az Oak Foundation-tól arra, hogy ennek az időszerű és fontos témának a megvitatására fórumot szervezzen gyermekvédelmi szakemberek számára. Jelen tanulmány célja, hogy háttéranyagként szolgáljon a témában érintett szakemberek közötti viták előmozdításához, és hogy a kutatási eredmények felhasználásával a párbeszéden keresztül megoldást találjanak egy olyan problémára, amely mindig is kevesebb figyelmet kapott, mint amit megérdemelt volna. A tanulmány rövid helyzetjelentést ad a magyarországi viszonyokról, anélkül hogy minden aspektusra és részletre kiterjedne. A tanulmány korlátairól alább találhat tájékoztatást. A kutatás legfontosabb célja, hogy rávilágítson egy olyan, nem megfelelő mértékben feldolgozott problémára, amely a MARIO projektben résztvevő partnerek eddig elvégzett munkája szempontjából központi jelentőséggel bír. Miközben minden évben száz és száz olyan gyermek lépi át legálisan vagy illegálisan Magyarország határát, akik nem kérnek menedékjogot, még sosem készült ilyesfajta felmérés Magyarország erről a rendkívül veszélyeztetett csoportról. Alapvetés Adatok támasztják alá, hogy a Magyarország területére illegálisan belépő gyermekek egy része később nem folyamodik menedékjogért. Egy 2009-ben készült tanulmányban 2 az Európai Migrációs Hálózat megállapította, hogy a centralizált adatfeldolgozás ellenére nehéz világos képet alkotni a kísérő nélküli évi LXXX. Törvény a menedékjogról: f) 5kísérő nélküli kiskorú:az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül; =A TV hozzáférés időpontja: március 2. 2 Európai Migrációs Hálózat, Policies on reception, return and reintegration arrangements for, and numbers of, unaccompanied minors in Hungary (A kísérő nélküli kiskorúak létszáma és a befogadásukat, visszatérésüket és újbóli beilleszkedésüket célzó intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák Magyarországon),

8 I. Bevezetés kiskorúak említett csoportjáról, pontos számukról, és az elhelyezésükre szolgáló intézményekről. A jelentés megemlíti még, hogy 2004 óta összesen mintegy 500 ilyen eset fordult elő. A becslések szerint évente mintegy 90 nem Magyarországról származó gyermek kerül ideiglenes elhelyezés alá, ami az összes gondozás alatt álló gyermek 2 3%-át teszi ki. Jelenleg közel 150 ilyen ügy van folyamatban. E gyermekek több, mint egyharmada uniós, főleg Romániából származó állampolgár. Ezeket olvasva a kutatócsoport úgy döntött, hogy további adatokat szerez a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúakról, és ennek érdekében több előzetes kutatást szervezett. Az interjúk során megerősítést nyert, hogy az információk kezelésének folyamata nem zökkenőmentes, ami újabb ösztönzést adott a tanulmány elkészítésére. Elhatároztuk, hogy a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak helyzetének felmérésére, az elhelyezésükre szolgáló és számukra lehetőségeikhez mérten azonnali ellátást és támogatást nyújtó intézetekben dolgozó gyermekvédelmi szakemberekkel közösen további vizsgálatot végzünk. Meg kell jegyezni, hogy a kutatás a kezdetektől fogva számos olyan korlátba ütközött, amelyek egyrészt akadályozták, hogy a kutatás során helytálló adatokhoz jussunk, másrészt behatárolták a kísérő nélküli kiskorúak pontos létszámára és tényleges helyzetére vonatkozó világos következtetések levonásának lehetőségét. Noha a tanulmány az érintett hatóságok munkájának támogatását célozta, és a kutatócsoport mindig is őszinte volt a tanulmány célját és tartalmát illetően, egyes hatóságok meglepően hiányosan adtak tájékoztatást, ami szintén hozzájárult a kutatás bizonyos hiányosságaihoz. Célcsoport A tanulmány kizárólag azokkal a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozik, akik harmadik országból érkeztek Magyarországra, és itt nem folyamodtak menedékjogért. Ennek megfelelően azok a kísérő nélküli kiskorúak, akik az eljárás valamely szakaszában menekültjogi kérelmet adnak be, illetve akiknek ügyében menekültjogi vagy kiegészítő védelem megállapítására irányuló eljárás indult, nem tartoznak kutatásunk hatálya alá. Azok a kísérő nélküli külföldi kiskorúak azonban, akik még nem kértek menedékjogot és/ vagy akiknek esetleg nem nyílt érdemi lehetőségük arra, hogy menedékjogi kérelmet adjanak be, a tanulmány tárgyát képezik. A kutatás nem terjed ki azon gyermekekre sem, akik Magyarországon születtek külföldi illetőségű anyától, aki azonban, gyermekét hátrahagyva elhagyta az országot. Az ilyen esetek döntő többségében az anya nem hagyott hátra lemondónyilatkozatot, ezért 18 éves koráig a gyermek nem kaphat magyar állampolgárságot, és nem is fogadhatják örökbe őket. Bár e gyermekek is menedékjogot nem kérő kísérő nélküli külföldi kiskorúaknak tekinthetők, esetük mégis a bevándorlók egy másik kategóriájába tartozik, és a feljegyzések szerint a legtöbb esetben romániai származásúak. Jelen tanulmányban az ilyen gyermekeket sem vettük figyelembe. 3 3 Bővebb információért lásd a magyar állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentését a következő internetes oldalon: 6

9 A tanulmány célkitűzései A tanulmány célkitűzései A magyar jogszabályok eltérő eljárásokat és támogatási intézkedéseket határoznak meg menedékkérő és a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak esetében. Amíg a menedékjogi kérelmet benyújtó bevándorló gyermekekre vonatkozó rendszer egyértelmű, kevésbé világos a helyzet a menedékjogot nem kérő bevándorló gyermekek védelmét biztosító rendszer tekintetében, ami olykor a végrehajtásért felelős szakemberek számára is zavaros helyzetet teremt. Az elmúlt években sok olyan illegális bevándorló lépett be az országba, akiknek nem állt szándékában menedékjogi kérelmet benyújtaniuk Magyarországon. Mivel a schengeni államok között megszűnt a fizikai határ, a bevándorlók gond nélkül elérhetik úti céljukat anélkül, hogy a határok jelentette kihívásokkal szembesülniük kellene. Azzal kapcsolatban, hogy a bevándorlók miért döntenek az Európai Unióba való utazás mellett, a beszámolók különböző okokat említenek: lehet szó családegyesítésről, vagy a jobb élet reményéről az Európai Unió egyik tehetősebb országában. A magyar határt átlépő illegális bevándorlók jelentős része még nem töltötte be a 18. életévét, ami a magyar jogszabályok (és az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 4 ) alapján az érintett gyermek mindenek felett álló érdekeinek biztosítására szolgáló védelmi intézkedések életbe léptetését teszi szükségessé. Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja azokat az intézkedéseket, amelyeket a magyar gyermekvédelmi rendszerben alkalmaznak a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek esetében, és hogy feltárja a helyi gyermekvédelmi rendszerben dolgozók előtt álló mindennapi kihívásokat. Szándékunk tehát nem az, hogy feltárjuk a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos ügyek kezelése tekintetében a magyar gyermekvédelmi rendszer által alkalmazott helyes gyakorlatokat és hiányosságokat, sokkal inkább az, hogy a munkaértekezlet keretében lehetőséget teremtsünk az adott tárgyról folytatott konstruktív vita megindításának. A tanulmány több olyan kérdést vet fel, amelyekre mindenképp megoldást kell találni, ha a magyarországi rendszer biztosítani szándékozik a védelmet igénylő kísérő nélküli kiskorú külföldiek jogait. 4 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 6. sz. általános észrevétele (2005): A kísérő nélküli és hozzátartozóitól elszakított gyermekekkel való bánásmód származási országukon kívül, tbs/doc.nsf/%28symbol%29/crc.gc en, hozzáférés időpontja: március 2. 7

10

11 II. Módszertan A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok magyarországi helyzetét először jogi és politikai szempontból vizsgáltuk. A tanulmány az alkalmazott jogi eljárásokat foglalta magában, rávilágítva a kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok és a magyar állampolgárságú gyermekek kezelésében feltárt különbségekre. A tanulmány mennyiségi adatokat nem közölt, de világos képet adott a gyermekvédelmi rendszer szerkezeti felépítéséről. Ez nagyban segítette a kutatócsoport munkáját a magyar hatóságok által a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokkal kapcsolatos ügyekben a gyermekek elhelyezésére és védelmére alkalmazott eljárások megértésében. Más magyar civil szervezetek (Magyar Helsinki Bizottság, Menedék Migránsokat Segítő Egyesület, Magyar Ökomenikus Segélyszervezet) képviselőivel együttműködve egy kérdőívet állítottunk össze, hogy válaszokat kapjunk a fent említett alapvető kutatási kérdésekre. Magyarország területe tizenkilenc megyére oszlik, ahol a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) tölti be a földrajzi hatáskörébe tartozó gyermekek elszállásolásának és ellátásának biztosításáért felelős intézmény szerepét. Az említett intézmények a területi önkormányzatoktól pénzügyi támogatásban részesülnek. A TEGYESZ gyermekvédelmi szakszolgáltatásokat nyújt, utógondozói ellátásokat biztosít, gondoskodik a gyermekotthonokban és befogadó otthonokban való elhelyezésről, és nevelőszülői hálózatot koordinál. A Szakszolgálat feladatait a gyermekvédelmi törvény határozza meg. 5 A rendőrség gyermekotthonokban helyezteti el a menedéket nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat, ahol otthont és védelmet biztosító szolgáltatásban részesülnek. Először a budapesti TEGYESZ intézetbe látogattunk el, ahol a beszámolók szerint az elmúlt években ilyen eset nem fordult elő. Ezt követően helyszíni interjúkat készítettünk más TEGYESZ intézmények munkatársaival, azokon a területeken, amelyekről ismert, hogy jelentős számban fogadnak be kísérő nélküli kiskorúakat (vagyis legnagyobbrészt a harmadik országokkal határos megyékben), valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkatársaival és az érintett Idegenrendészetei hatóságokkal is. A többi (maradék 15 megyében) található gyermekotthonnal telefonon léptünk kapcsolatba, és gyűjtöttünk be további adatokat. A telefonos interjúk során is ugyanazt a kérdőívet használtuk, bár a beszélgetések terjedelme és az átadott információk minősége nem volt annyira kielégítő, mint a helyszíni látogatások alkalmával. Konzultáltunk a budapesti V. kerületi gyámhivatallal is, azzal az intézménnyel, ahol a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokkal kapcsolatos esetekre vonatkozó adatokat központilag egybegyűjtik évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv, hozzáférés időpontja: március 2. 9

12

13 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok felvétele és befogadása Hatály és földrajzi megoszlás A budapesti V. kerületi gyámhivatal azon intézmény, ahol a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok ügyével kapcsolatos adatok összefutnak az ország egész területéről 2011-ben a feljegyzések szerint mintegy 350 kísérő nélküli kiskorú ügyével foglalkozott, akiket később ideiglenesen a Magyarországon található gyermekotthonokban helyeztek el. A 2012-es évben 6 már összesen 132 menedékjogért nem folyamodó külföldi kísérő néküli kiskorút regisztráltak. Ilyen esetek legnagyobb részben az Európai Unió külső határánál található területeken fordultak elő, különösen Csongrád és Bács-Kiskun megyében, a Szerbiával határos területen, ahol a legtöbb kísérő nélküli kiskorút találták, a magyar gyermekvédelmi rendszerbe felvett összes ilyen eset több mint 90%-át teszi ki. Három további megyét vontunk mélyrehatóbb vizsgálat alá: ezek Baranya, Békés és Hajdú-Bihar megyék. Bár ezek a megyék is egy harmadik (az Európai Uniónak és/vagy a schengeni övezetnek nem tag) országgal határosak, Csongrád és Bács-Kiskun megyével ellentétben a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos problémák itt nem fordulnak elő rendszeresen. A menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok nagyobb számban a következő megyékben kerültek elhelyezésre: Bács-Kiskun megye Csongrád megye Győr-Moson-Sopron megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Úgy döntöttünk, hogy részletesen megvizsgáljuk a fent említett három megyét érintő helyzetet február 29-ig. 11

14 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok Csongrád megye A 4 megye közül, ahová ellátogattunk, Csongrád megye szolgáltatta a legpontosabb statisztikákat, ahol a Csongrád megyei Önkormányzat honlapja is mindenki számára elérhető információt tartalmaz a külföldi kísérő néküli kiskorúakra vonatkozóan. Az éves gyekmekvédelmi beszámolók tartalmaznak a megye területén található három gyermekvédelmi otthonban (Makó, Szeged, Szentes) elhelyezett harmadik országból származó kísérő nélküli kiskorú gyermekekről információt. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Csongrád megyében: 2007: 11 eset, 2008: 60 eset, 2009: 92 eset, 2010: 111 eset, 2011: 139 eset, 2012 (január, február): 62 eset Az alábbi táblázat a három Csongrád megyei gyermekotthonban elhelyezett gyermekek számát mutatja nemzetiség szerinti bontásban: Kísérő nélküli kiskorúak száma Csongrád megyében A 2012-es évben, márciusig, az esetek száma majdnem elérte már a tavalyi év esetszámának 50%-át. Ez a tendencia aggasztó hiszen az év végére az eddig mért adatok alapján csak Csongrád megyében 360-ra nőhet a menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorú külföldiek száma. Ez komoly elhelyezési problémákat jelenthet, hiszen már így is nagyon szűkös a férőhelyek száma a gyermekotthonokban. A kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok életkora 15 és 18 év között mozog, és legtöbbjük fiú. 12

15 Csongrád megye Csongrád megyében elhelyezett kísérő nélküli külföldi kiskorúak állampolgárság szerinti megoszlása. Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 50% szökött meg a gyermekotthonokból a 2010-es évben. Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon a kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 48% szökött meg a gyermekotthonokból a 2011-es évben. 13

16 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok Kísérő nélküli kiskorúak állampolgársága Azon a kísérő nélküli kiskorúak közül, akiket ideiglenes elhelyezésbe vettek, 70% szökött meg a gyermekotthonokból a 2012 februrár végéig. Bács-Kiskun megye Csongrád mellett Bács-Kiskun megye az a másik terület, ahol földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan a kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat a legnagyobb számban fedezik fel a hatóságok. Ez az oka annak, hogy a gyermekotthonoknak napi szinten kell foglalkozniuk kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárokat érintő ügyekkel. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Bács-Kiskun megyében: 2007: 14 eset, 2008: 40 eset, 2009: 38 eset, 2010: 77 eset, 2011: 117 eset, 2012 (január, február): 14 eset Kísérő nélküli kiskorúak száma Bács-Kiskun megyében

17 Győr-Moson-Sopron megye Hasonlóan, mint Csongrád megyében, Bács-Kiskun megyében is az esetek száma határozottan növekvő tendenciát mutat. Ebben a megyében is körülbelül a 360 fős esetszám prognosztizálható az év végére. A gyermekek életkora 16 és 18 év között változik, és legtöbbjük fiú. Nemzetiségek: afgánok, marokkóiak, algériaiak, etiópok, elefántcsont-partiak (1 eset), illetve néhány eset a szomszédos országokból. A beszámolók szerint a Délszláv háborút követően a 2000-es évek elején a gyermekek még inkább a szomszédos országokból, Boszniából, Koszovóból, Albániából érkeztek. Bács-Kiskun megyében a legtöbb gyermeknek pár napon belül nyoma veszik. Néhányan 1 2 napon belül tűnnek el, de a legtöbben 7 10 napot maradnak, amíg kipihenik magukat és a beszámolók szerint kapcsolatba lépnek valamelyik hozzátartozójukkal vagy egy harmadik személlyel. Győr-Moson-Sopron megye A megyében, földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős számú kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárral kapcsolatos üggyel kell foglalkozni. A megye Ausztriával határos, és a kiskorúak általában megpróbálnak itt a határon átkelve eljutni egy másik európai uniós tagállamba. Általában a zöld határon próbálnak átjutni, autóval vagy vonaton. 7 Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy hány kiskorút kaptak el a határ osztrák oldalán, ami bár értékes információval szolgálna, de az osztrák adatokhoz, a kutatás már említett korlátai miatt nem lehetett hozzáférni. Az esetek száma itt nem olyan magas, mint a déli megyékben, és nem is állnak rendelkezésre hivatalos adatok a hatóságok által a nyugati határszakaszon elkapott, illetve a még Magyarország területén felfedezett, később azonban valamelyik intézményből eltűnt kiskorúak számáról. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok száma Győr-Moson-Sopron megyében: 2009: 14, 2010: 20, 2011: 0 A gyermekek általában 16 és 18 év közöttiek, legtöbbjük fiú. Nemzetiségek: az elmúlt pár évben a kiskorúak többsége afgán volt, de előfordulnak albán, szerb (koszovói albánok), marokkói és török gyermekek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A megye keleten határos Romániával, és a nem Európai Uniós tagállam Ukrajnával is. Az elmúlt években a tanulmány tárgyát képező kiskorúak esetei nem voltak jellemzőek a megyében, azonban az idén (2012) már hat, menedékjogért nem folyamodó külföldi kísérő nélküli kiskorút regisztráltak január 10-én készített interjú. 15

18 III. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldi állampolgárok További megyék Az ország földrajzi adottságaiból adódóan a nyugat felé igyekvő migránsok gyakoriak voltak Zala illetve Vas megyében is, mely megyék nyugaton határosak Ausztriával. Azonban a helyi gyermekotthon vezetők nyilatkozatai szerint az elmúlt években nem találkoztak menedékjogért nem folyamodó kísérő nélküli kiskorúakkal munkájuk során. 16

19 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak megfelelő védelmének strukturális akadályai A kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal foglalkozó legfontosabb intézmények (többek között a Rendőrség, a TEGYESZ, illetve a gyermekotthonok, valamint a budapesti V. kerületi gyámhivatal) képviselőivel folytatott megbeszélések több olyan problémára világítottak rá, amelyeket a hatóságoknak még nem sikerült oly módon megoldaniuk, hogy az érintett gyermekek helyzetének megfelelő, és Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival is összhangban történő kezelését biztosítani lehessen. Ez a fejezet a hatóságok előtt álló legfontosabb kihívásokat veszi górcső alá, a következő fejezet pedig olyan ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek segíthetnek az említett hiányosságok orvoslásában. 1. Feladat- és felelősségi körök nem megfelelő ellátása Mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy a menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorú külföldiek esetében alkalmazandó eljárásokat a szakemberek nem egyformán értelmezik. Sok fontos problémát kell még megoldani ahhoz, hogy elmondhassuk: a Magyarországon működő gyermekvédelmi rendszer képes megfelelő ellátást és oltalmat nyújtani a gyermekek e kiszolgáltatott csoportjának. a) Gyám kijelölésének gyakorlata és eljárásmódja Az 1997/149-es a gyámhatóságok, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Kormányrendelet kiköti 8 azt, hogy magyar állampolgárnak kell tekinteni és a magyar jogot kell alkalmazni annak a gyermeknek az ügyében is, akit Magyarországon találtak és ismeretlen szülőktől származik. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, évi XXXI. gyermekvédelmi törvény hatálya ugyanolyan módon rendelkezik a tanulmány tárgyát képző kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal kapcsolatban, mint a magyar állampolgárságú gyermekekről 9 amennyiben veszélyeztetésük áll fenn, és az ideiglenes intézkedés elháríthatatlan kárral 8 149/1997. (IX.10) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról. XXIII. Fejezet, Nemzetközi vonatkozású ügyek, Általános rendelkezések. hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= kor, hozzáférés időpontja: március évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= tv, 4. (1) A törvény hatálya kiterjed a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; (3) E törvény szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésnek, a nevelési felügyelet elrendelésének vagy az eseti gondnok kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. Hozzáférés időpontja: március 2. 17

20 IV. A menedékjogot nem kérő kísérő nélküli kiskorúak járna. A gyermekvédelmi törvény tartalmazza azon személyek listáját, akik dönthetnek a kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezésbe vételéről 10.: települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, valamint a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló, évi XXXI. gyermekvédelmi törvény magában foglalja azon intézmények listáját, melyek gyámügyi feladatkörrel kapcsolatos tevékenységekkel vannak felruházva, továbbá a törvény meghatározza azon kötelező érvényű lépéseket, melyket a Gyámhivatalnak (Budapest V. Kerület Gyámhivatal) követni kell. Az eljárás a Magyarországra érkező kísérő nélküli kiskorú külföldiekkel kapcsolatosan jelenleg a következő. Az első tizenkét órában a kiskorú az Idegenrendészet felügyeletében tartózkodik. Ez idő alatt egy ügygondnok (nem gyermekvédelmi dolgozó, legtöbb esetben ügyvéd, vagy jogi tanácsadó, aki a migráns érdekeit hivatott megvédeni) jelenlétében megtörténik a kiskorú kihallgatása. Miután az idegenrendészeti hatóságok megbizonyosodtak 11 arról, hogy a kiskorú valóban még nem töltötte be a 18. életévét, a legközelebbi gyermekotthonba szállítják, ahol a gyermeket ideiglenes hatályú elhelyezésbe veszik. Eseti gondnok 12 kirendelése haladéktalanul akkor történik meg, ha a kiskorúnak rendezetlen jogi ügye van, amely ügyben egy felnőtt képviselete elengedhetetlen. Azideiglenes elhelyezés után eseti gondnokot Budapest V. Kerület Gyámhivatala jelöli ki, a helyi gyermekotthon vezető, illetve a területi szakszolgálat ajánlása nyomán. A jelen gyakorlat szerint azon kiskorúakhoz is, akiknek nincsen rendezetlen jogi ügye a budapesti V. kerülti gyámhivatal jelöl ki eseti gondnokot az ideiglenes elhelyezés alatt (az eseti gondnok feladat- és felelősségi köre eltér a gyámétól). Általában a kiskorúakért felelős személy a gyermekotthon igazgatója,vagy dolgozója lesz. A gyermekotthonok munkatársainak sem elegendő idejük, sem elegendő kapacitásuk nincsen arra, hogy a gyermekek egyéni igényeit folyamatosan el tudják látni. A kiskorú, gyermekvédelmben betöltött státusza, legkorábban 30 napon túl 13 változhat meg. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel elsősorban akkor törénik meg ha a gyermek menekült, oltalmazott, befogadott státuszt kap- a BÁH határozatával. Ezután gyámot jelölnek ki a kiskorú mellé évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. gen/hjegy_doc.cgi?docid= TV 72. (1) Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében a Kormány által kijelölt gyámhivatalt. Hozzáférés időpontja: március Lásd: 2.a. Gyermekek kontra felnőttek évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról. jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid= TV 64. A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek gyámsága érdekében. a) eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha különleges szakértelmet igénylő ügyben a gyám nem tudja a gyermek képviseletét ellátni. Hozzáférés időpontja: március Külföldi kísérő nélküli kiskorúaknál az ideiglenes elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 18

21 2. Gyermekotthonokban történő elhelyezés b) Az eljárás és gyakorlat összehangolása a nemzetközi normákkal Egyrészről az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 14 általános észrevétele értelmében a kísérő nélküli kiskorú külföldi mellé haladéktalanul gyámot kell kirendelni. Másrészről, a jelen magyar gyakorlat szerint Budapest V. Kerület Gyámhivatal az első 30 napban nem jelöl ki gyámot a kiskorú mellé. Ez a várakozási idő egyértelműen gátolja azt, hogy egy felelős és a gyermek ellátásval megbízott személy a gyermek mindenek felett álló érdekeit a legmegfelelőbben tudja képviselni, így a gyermeket megillető jogok is könynyen sérülhetnek. Ezért nem a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek, és nem a budapesti V. kerületi gyámhivatal a felelősek, hanem a törvényi keretekben meghatározott jelen eljárárend hiányosságai okolhatóak, melyeknek mielőbbi korrigálására van szükség. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága szerint: Az állam köteles megteremteni az erre vonatkozó jogi keretrendszert, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa a kísérő nélküli, vagy a családjától elszakadt gyermek megfelelő képviseletét 15. A gyermek azonosítását követően a gyám haladékalan kirendelése (48 órán belül), valamint a gyermek számára megfelelő gyermekvédelmi egységben való elhelyezés rengeteg problémát lenne képes megoldani, melynek részletezését a dolgozat végén, az ajánlásoknál tesszük meg. Azonban az egyik ilyen probléma a felelősségi kör kérdése. A kísérő nélküli külföldi kiskorúakkal kapcsolatos ügyek kezelésében a nagyobb vagy kevesebb tapasztalattal és forrásokkal rendelkező rendszerek számára egyformán nehéz feladat annak a személynek a kijelölése, aki elsődlegesen a gyermek biztonságáért lenne felelős, ugyanakkor a gyermek mindenek felett álló érdekeit is képviselné olyan esetekben, amikor a gyermek maga de facto azt nem teheti meg (jogi eljárás esetén, vagy akkor, ha nagyon fiatal netán újszülött gyermekről van szó). Azzal, hogy gyám kijelölése nem történik meg a gyermekotthonba való elhelyezés után haladéktalanul (csak az első 30 nap letelte után, ha a gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe veszik), a gyermek elhelyezése és alapvető igényeinek kielégítése minimális szintű felügyelet mellett történik az ideiglenes hatályú elhelyezés alatt. Ez a helyzet sem nemzetközi jogi, sem gyermekvédelmi szempontból nem elfogadható. A gyermek jólétét érintő cselekedetekért vagy mulasztásokért felelősséggel tartozó személy lehetne a kijelölt gyám, kivéve akkor, ha kiderül, hogy az nem lenne megfelelő eljárás, vagy ha egy másik, jobb megoldás is rendelkezésre áll. Ez a probléma szorosan összefügg a gyám kijelölésének megfelelő idejét érintő előző kérdéssel, és orvoslásuk is hasonló módon oldható meg, amelyre az ajánlásokkal foglalkozó fejezetben térünk majd ki. 2. Gyermekotthonokban történő elhelyezés Miután a határon vagy más helyen felismerték, a kísérő nélküli külföldi kiskorúakat amennyiben nem kérnek menedéket azon megye legközelebbi gyermekotthonába irányítják, ahol megtalálták őket. A válaszadók kivétel nélkül azt állították, hogy a gyermekotthonban történő elhelyezés után azonnal értesítik a budapesti V. kerületi gyámhivatalt. 14 Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 6. sz. általános észrevétele (2005): A kísérő nélküli és hozzátartozóitól elszakított gyermekekkel való bánásmód származási országukon kívül, tbs/doc.nsf/%28symbol%29/crc.gc en, hozzáférés időpontja: március Lásd 4. lábjegyzet. 19

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus

A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON Gyulai Gábor Budapest, 2009. augusztus 2 A NEMZETKÖZI VÉDELEM NEM EU-HARMONIZÁLT FORMÁI MAGYARORSZÁGON 2009 Gyulai Gábor. Minden jog fenntartva.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával

MAGYARORSZÁG. Az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap társfinanszírozásával AZ ÖNKÉNTES HAZATÉRÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS: A HATÓSÁGOKKAL KAPCSOLATBAN NEM ÁLLÓ IRREGULÁRIS MIGRÁNSOKKAL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL LEHETSÉGES MÓDJAI MAGYARORSZÁG 2015 Az Európai Unió Menekültügyi,

Részletesebben

A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány

A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány Tanulmány a France terre d asile francia civil szervezet koordinálásában A kísérő nélküli kiskorúak menedékhez való jogának érvényesülése az EU-ban A 27 uniós tagállam helyzetét összehasonlító tanulmány

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette

Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Életfogytiglan A jelentést az Európai Roma Jogok Központja készítette Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi rendszerben június 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Európai Roma

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról

KÉZIKÖNYV. Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról KÉZIKÖNYV Kézikönyv a menekültügyre, határokra és bevándorlásra vonatkozó európai jogról Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2014 Európa Tanács, 2014 A Kézikönyv kézirata 2013. decemberben készült el.

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról

EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG. R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁG R (97) 13. számú ajánlás a tanúk megfélemlítése és a védelemhez való jogról (Elfogadva 1997. szeptember 10-én a miniszteri megbízottak 600. ülésén) A Miniszteri Bizottság

Részletesebben

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon H U M A N R I G H T S W A T C H Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon Addig, amíg vér nem folyik Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére

5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére 5. Megfelelő embert a megfelelő helyre Tippek és tanácsok migránsok munkahelyi befogadásának elősegítésére Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza Írta: Gazsó Julia

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban

Kulcsár Mariann. A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban 1 Kulcsár Mariann A különböző gondozási helyen nevelkedő testvérek kapcsolattartásának tendenciái a szakellátásban Bevezetés A testvérkapcsolatok alakulása nagyon fontos részét képezi az ember pszichoszociális

Részletesebben

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról

A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT. 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról A 29. CIKK ALAPJÁN LÉTREHOZOTT ADATVÉDELMI MUNKACSOPORT 01248/07/HU WP 136 4/2007 vélemény a személyes adat fogalmáról Az elfogadás időpontja: június 20. Ez a munkacsoport a 95/46/EK irányelv 29. cikke

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben