II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA"

Átírás

1 MISKOLC, FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009

2 A konferencia társrendezıi: Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézet A konferencia társrendezıi: Magyar Pedagógiai Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagozata Neveléstudományi Egyesület HELYSZÍN: ME FELNİTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONT MISKOLC EGYETEMVÁROS Szerkesztette: Karlovitz János Tibor Felelıs kiadó: Knausz Imre intézetigazgató ISBN

3 Bevezetı A Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézetében másodszor rendeztük meg a Taní-tani Konferenciát. A tematikus szekciókban a szakma elismert képviselıi, fıiskolai és egyetemi oktatók, a pedagógusképzés és a doktori iskolák hallgatói, a közoktatásban dolgozó tanárok mutatták be kutatási eredményeiket vagy a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódó referátumaikat. Elméleti és gyakorlati szakemberek osztották meg egymással gondolataikat, tapasztalataikat. Konferenciánk címe az idén Képzés vagy nevelés? volt. A referátumok témája sok szálon kapcsolódott a címben rejlı dilemmához, ugyanakkor igyekeztünk szélesre tárni a kapukat, hogy senki se szoruljon ki, akinek a tanításhoz-neveléshez köze van. A megadott határidıig 133 jelentkezést regisztráltunk. A beérkezett tartalmi összefoglalókat a szervezıbizottság szakmai zsőrije bírálta. A legjobbnak ítélt 88 absztrakt alapján állítottuk össze a konferencia programját. Jelen kötet a részletes szakmai programot és az elfogadott tartalmi összefoglalókat tartalmazza. Elıbbit a szekciók szerinti beosztásban adjuk közre, utóbbit pedig az elsı szerzık nevének betőrendjében. Miskolc, 2009 márciusa A szervezık 3

4 4

5 - PROGRAM - 9:00-10:00 REGISZTRÁCIÓ 10:00-10:05 MEGNYITÓ Fazekas Csaba, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, dékán 10:05-10:40 PLENÁRIS ELİADÁS I. Szabó László Tamás, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, intézetigazgató: (Szak)nyelvi ırjárat 10:40-11:15 PLENÁRIS ELİADÁS II. Horn György, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, pedagógiai vezetı Mire való az iskola, és meddig terjed/het a gyerekek életében? 101-es terem 101-es terem 101-es terem 11:15-11:30 SZÜNET 11:30-13:00 SZEKCIÓK I. 13:00-14:00 EBÉDSZÜNET I.em. galéria 14:00-15:30 SZEKCIÓK II. 15:30-15:45 SZÜNET 15:45-17:15 SZEKCIÓK III. 17:15-17:30 ZÁRSZÓ Knausz Imre, Miskolci Egyetem Tanárképzı Intézet, intézetigazgató 207-es terem 5

6 - A SZEKCIÓK BEOSZTÁSA - I/1. SZEKCIÓ es terem elnök: BALOGH LÁSZLÓ Kerekes Noémi Gömöry Kornélia Janurikné Lestyán Erzsébet Harsányiné Petneházi Ágnes Firtkó Tamás A TEHETSÉG MEGKÖZELÍTÉSEI I. Aki intellektuálisan tehetséges, szociálisan is ügyes? - Tehetségesek szociometriája A tanulási motiváció összetevıinek változása válogatott illetve normál osztályokban megvalósított tehetségprogramokban A tehetség azonosításának és gondozásának lehetıségei a differenciált fejlesztésben Társas kapcsolatok az Arany János Tehetséggondozó Programban Tehetségígéretek felkutatása és fejlesztése egy Borsod- Abaúj-Zemplén megyei nagyközségben MŐVELTSÉG ÉS NEVELÉS I/2. SZEKCIÓ ös terem elnök: LUBINSZKI MÁRIA Knausz Imre Jármai Erzsébet Mária Fehér Péter Magyarné Fazekas Ágnes Paksi László Alkonyul. A mátrix, a valóság és a mőveltség A tanulás poláris és globális felfogása Kérdések a nevelésrıl és mőveltségrıl az Internet korában Az olvasás büntetés? Nyelvészeti alapkutatások és anyanyelvi nevelés AZ ISKOLA A TÁRSADALOMBAN I/3. SZEKCIÓ es terem elnök: TRENCSÉNYI LÁSZLÓ Villányi Györgyné Jutka Kormos Dénes Barabás László Venter György - Márton Sára Ádám Anetta Az óvodai nevelés országos alapprogramjának átalakításával szembeni szakmai elvárások Tehetségfejlesztı programok fejlesztése és hálózatépítés "... Melyik út megyen itt Budára?" Az idegen nyelvek tanulásának sorrendjéhez Közoktatási intézmények minıségpolitikája Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében - Egy empirikus vizsgálat eredményei...ki a csuda jár oda? Az észak-magyarországi régió magániskoláiban tanulók demográfiai és szociális sajátosságai 6

7 SZEMÉLYISÉG ÉS PEDAGÓGIA I/4. SZEKCIÓ es terem elnök: VAJDA ZSUZSANNA Csontos Éva Kovátsné Németh Mária - Ritter Andrea Kissné Gombos Katalin Nagy Ágnes Mezı Ferenc Értékek az önismereti és szakmai személyiségfejlesztı munkában A pedagógusszerep vált(oz)ásai A nevelés és a tanári egyéniség jelentısége affektív pszichológiai szempontból A maszk készítésének és alkalmazásának terápiás lehetıségei Az iskolai személyiségfejlesztés fogyasztóvédelmi, jogi és etikai aspektusai I/5. SZEKCIÓ I. tárgyaló elnök: SZÍJÁRTÓ IMRE Juhász Erika Miklósi Márta és Oszlánczi Tímea Herczegh Judit Tátrai Orsolya Herpainé Lakó Judit - Simándi Szilvia AUTONÓM TANULÁS Az autonóm tanulás szerepe Autonóm tanulás: nem-formális és informális tanulás elismerése Az autonóm tanulás kutatás empirikus megközelítése elsı eredmények a kérdıíves felmérésrıl A felnıttkori autonóm tanulás empirikus (interjús) kutatásának legfrissebb eredményei Az autonóm tanulás megjelenése a sporttevékenységek és a turizmus során MŐHELYTITKOK I/6. SZEKCIÓ os terem elnök: SALLAI ÉVA Pusztay Krisztina Kovácsné Nagy Emese Tóth Zoltán - Csatári Nóra Elekes Éva Papp Ágnes Miért utálja (szinte) mindenki a szolfézst? Játék a "köbön" Tapasztalati feltételezések mint a kémiai tévképzetek forrásai Környezeti nevelés kézbe vehetı preparátumok segítségével Hogyan készítsünk tananyagot? II/1. SZEKCIÓ es terem elnök: KISS FERENC Orosz Róbert Kovács Zoltán Rózsa Lászlóné Szabóné Balogh Ágota A TEHETSÉG MEGKÖZELÍTÉSEI II. Tehetség és lelki egészségvédelem A képességek harmonikus fejlesztése Az Expertisemodell értelmezése és a gyakorlás szerepe a zenei tehetségfejlesztésben Mit is jelent a számítógépes tehetség? 7

8 II/2. SZEKCIÓ ös terem elnök: BREZS- NYÁNSZKY LÁSZLÓ KÉPZÉS VAGY NEVELÉS - DILEMMÁK A HİSKORBÓL Ugrai János Minek a koporsója? Vita Bécsben a szaktanári rendszer bevezetésérıl Virág Irén A míveltséghez vezetı út tılük függ megvalósítani [...] a nemzetesedett miveltséget Fáyné Dombi Alice Oktatás és/vagy nevelés - Nevelıi karakterek a XIX. században Vincze Tamás A magántanítás problémája a magyar középiskolákban 1867 és 1945 között Hegedős Judit Pedagógusok az ötvenes években II/3. SZEKCIÓ es terem elnök: SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS Horváth Zita, Nagy Gábor Vass Vilmos- Pillmann Judit Karlovitz János Tibor Sallai Éva Rucska Andrea TANÁRKÉPZÉS, TANÁRI MESTERSÉG Paradigmák (Módszerek történeti ismeretek szerzéséhez) A pedagógusjelöltek elızetes tudásának feltárása projektekben Tanárjelöltek saját élményei közoktatási pályafutásukból Gondolatok, történetek a saját "tanárságomról" Hogyan tanítunk?! II/4. SZEKCIÓ es terem elnök: NAGY ÁGNES Pozsonyi Márta Závoti Józsefné Lubinszki Mária Firtelmeiszter Beáta PSZICHOLÓGIA AZ ISKOLÁBAN Együtthatások az iskolai nevelésben Még mindíg a tanulási zavarról - avagy szükséges-e napjainkban a "kimővelt emberfı"? A teljesítményproblémák okai és kezelési lehetıségei serdülıkorban A testkép vizsgálata két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskola tanulói körében KULTURÁLIS METSZETEK II/5. SZEKCIÓ I. tárgyaló elnök: BUDA MARIANN Trencsényi László Szíjártó Imre Kovácsné Duró Andrea Hegedős László Kenyeres Attila Zoltán A gyerekkultúra változásai Iskola és mőveltségkép a mozgóképkultúra és médiaismeret példája A média-agresszió kvalitatív vizsgálata Nevel-e a média? A tematikus televíziók szerepe a felnıttek autonóm tanulásában TANULÁS ÉS TECHNOLÓGIA II/6. SZEKCIÓ os terem elnök: KNAUSZ IMRE Buda András Pelikán István Bedı Andrea Farkas Károly Huszákné Vigh Gabriella Az interaktív tábla és a pedagógusok A feleltetı robot Képzés és nevelés interaktív táblák és szavazóegységek használatával Informatikai képzés vagy informatikai nevelés A digitális eszközök használata a gyakorlatban az Öveges József Gyakorló Szakközépiskolában és Szakiskolában 8

9 NEM VAGYUNK EGYFORMÁK III/1. SZEKCIÓ es terem elnök: KARLOVITZ JÁNOS TIBOR Munkácsy Katalin - Juhász Anita Mészáros Ilona Zsigmond István Csereklye Erzsébet Csaplár Péterné Hátrányos helyzető tehetséges kisdiákok tanulási motivációjának fejlesztése Figyelj rám, mintha jel volnék! A pedagógiai értékek megnyilvánulása a roma és nem roma tanulók esetében Harmadik országbeli gyerekek iskolai integrációjának tipikus nehézségei A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? (a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára...) III/2. SZEKCIÓ ös terem elnök: FÁYNÉ DOMBI ALICE Pornói Imre Szaniszló Eszter Garadnai Erika Áment Erzsébet Mulicza Katalin FÉLMÚLTUNK FORDULATAI Pedagógia a két világháború közötti Magyarország népiskoláiban Egy iskola a II. világháború árnyékában Az 1956-os ellenforradalom gyermekképe: amúlt ideológiai nevelési stratégiái A magyar reformpedagógiai módszerek tanításának tapasztalatai a tanítóképzésben A tananyag mennyiség bıvülése , a német irodalom példáján SZAKKÉPZÉS ÉS NEVELÉS III/3. SZEKCIÓ es terem elnök: KORMOS DÉNES Lükı István Sarka Ferenc Kósik Ferenc Dobos Ágota Horváth Dezsıné Szakmai nevelés és szakmai szocializáció a szakképzésben és a mérnökképzésben Kompetenciamérések érettségi utáni szakképzésben A vegyes tanítási-tanulási modell (blended learning) bevezetése a KKFK német nyelvő üzleti kommunikációra felkészítı kurzusain Felnıttképzés, avagy felnıttnevelés? Gondolatok a közigazgatási szakemberek interaktív tréning jellegő továbbképzésének tapa A konduktorképzés kialakulásának története és jelenlegi kihívásai III/4. SZEKCIÓ es terem elnök: KOVÁCSNÉ DURÓ ANDREA Vajda Zsuzsanna Buda Mariann Kıszeghy Attila Szirmai Erika Pap Kinga AGRESSZIÓ AZ ISKOLÁBAN A jutalmazás és a büntetés pszichológiai interpretációja Közérzet és zaklatás az iskolában Tanár és kortárs attitőd vizsgálatok az iskolai zaklatás kutatásban az USA-ban Jó iskolában kevesebb a zaklatás? A nyelvi agresszivitás poétikája Arany János Szondi két apródja címő balladájában 9

10 III/5. SZEKCIÓ I. tárgyaló elnök: BUDA ANDRÁS Kiss Ferenc Kisné Bernhardt Renáta Karlowits-Juhász Orchidea Ütıné Visi Judit TANULÁS, MEGÉRTÉS, ÉRTÉKELÉS Konstruktivista pedagógia - kooperatív tanulás - tanulási stratégiák Fogalom és/vagy(?) gondolattérkép, valamint pedagógiai alkalmazásuk Osztályozás? Szöveges értékelés? És fel nem tett kérdések? Új érettségi új kihívások? III/6. SZEKCIÓ os terem elnök: KOVÁCS ZOLTÁN Szőcs Ferenc Károly Csányi Tamás Fehér Ilona Tengely Adrienn - Márkus Edina Kovács Gabriella TEVÉKENYSÉG ÉS PEDAGÓGIA A projektoktatás nevelési hatásai A rendszeres fizikai aktivitásra nevelés hatékonysága az iskolában Nınevelés csángó környezetben Az autonóm tanulás két pólusa: ókori gyakorlat és mai elmélet. Szent Ágoston és Durkó Mátyás Task Design Based on Genre Analysis in Teaching ESP 10

11 - TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK -...Ki a csuda jár oda? Az észak-magyarországi régió magániskoláiban tanulók demográfiai és szociális sajátosságai Ádám Anetta Az elıadás egy reprezentatív mintán végrehajtott empirikus kutatás eredményeit vázolja. A Magániskolák a hátrányos helyzetőek régiójában címő kutatás az észak-magyarországi régió magániskoláinak társadalmi beágyazottságát vizsgálta. Az elıadás a diákok körében végzett kérdıíves lekérdezés eredményeit elemzi. Megvizsgálja és összehasonlítja a különféle típusú magániskolákba járó diákok demográfiai jellemzıit, szociális helyzetüket. Ezek az iskolák jellemzı módon a éves korosztály igényeit szolgálják ki, hiszen jelentıs a szakképzı intézmények száma, ahol zömében érettségi utáni képzést folytatnak. Ezek, a formálisan a közoktatási rendszerbe illeszkedı intézmények valójában nagyon sokszor a felnıttképzés feladatait látják el. Az elıadás rámutat arra, hogy a diákok jellemzıen leírhatóak egy viszonylag alacsonyabb társadalmi és szociális státusszal, ami a térségben található hagyományos reformpedagógiai irányzatot követı iskolákra is jellemzı eltérıen a nemzetközi tapasztalattól. Ebben a régióban a magániskolák nem a társadalmi elit számára teremtenek privát oktatást, sıt az elit nem is nagyon képviselteti magát ezekben az intézményekben. 11

12 A magyar reformpedagógiai módszerek tanításának tapasztalatai a tanítóképzésben Áment Erzsébet A tanévben az ELTE TÓF Karán Egy boldog iskola címmel tarthattam foglalkozásokat a magyar reformpedagógia történetébıl és módszertanából. Röviden körvonalazom munkám célját, képzési-tevékenységi tematikáját, nevelési lehetıségeit. Szemléltetés: hallgatói fogalom-rajzok, Kincses füzet, környezeti térképvázlatok bemutatása. Képzési - tevékenységi tematika: 1. Reforméletmód-reformpedagógiai iskolák a múlt század elsı éveiben. Gyakorlat /GY./: ismeret-rajz, Én-pszichogram készítése. 2. Hasonlóságok a filozófiai-pszichológiai elméleteken alapuló didaktikai eljárásokban. Gy.: ismeret-rajz, mérésekkel készített környezetrajz. 3. A budai Új Iskola elméleti megalapozása és a kezdeti évek nehézség: Gy.: érzékelés illatos, hangos, élhetı Világ. 4. Hasonlóságok a külföldi és a magyar reformiskolák tanítási gyakorlatában. Projektek: A víz, A folyó, Az erdı, Az ember stb. vázlatkészítés. 5. A szabad fogalmazás technikája. A magyar Kincses füzet. 6. Az intuíciós-beleélı fantázia alkalmazása az irodalom- és történelem tanításban. Gy.: intuíciós játék rajzban, szöveggel, szóban. 7. Az ének zene újszerő tanítása, az orkesztika lényege. Gy.: énekes gyermekjátékok dallamának kirakása rajzos táblán; mozgással játék: a tanulók ötlete alapján eljátszható természeti témák. 8. Mit jelent az életegység -ben tanítás? Az as tankönyvek témakörei, elemzése. Gy.: szó-, kép-, fotó-, versgyőjtemények rendezése. 9. Osztályfınökök és osztályjellemzések. (Magyar reformpedagógiai törekvések. 5. kötet. Hiszek az ifjúságban! Módszerek, tanárok, diákok az Új Iskolában. Szerkesztette: Áment Erzsébet. Révai Digitális Kiadó ) 10. A csoportmunka elmélete és gyakorlata egyéni győjtés. 11. Interjúk, interjúelemzések. Magyar reformpedagógiai törekvések I-V. kötete alapján. 12. Kiállítás rendezése portfólió bemutatása, beadása. Munkánk közös értékelése tól kezdıdıen eddig minden csoporttal megnéztük a budai volt Új Iskola épületét és virággal tisztelegtünk Domokos Lászlóné Löllbach Emma iskolaalapítóigazgató emléktáblája elıtt. A tervezett tevékenységformákkal megvalósítható nevelı hatásokról: 1. Közösségfejlesztı, szociális szabályozású, indirekt nevelı hatások: Gy Ennek keretében: a szellemi, manuális és kooperatív munka biztosítása, segítségnyújtás, a közös munka eredményességének érdekében a fegyelmezett magatartás szükségletének kialakítása, együttes alkotó munkára való felkészülés képességének megteremtése, együttmőködésre nevelés indirekt nevelı hatásokkal, tolerancia. Hagyományápolás. Önfejlesztı, személyiségformáló, ösztönzı-reguláló jellegő tevékenységek: Gy. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12. Ennek érdekében: az új információk és ismeretek iránti szükséglet érzésének felkeltése, nyitottság az élménybefogadásra, a közös munka során az esztétikus alkotás igényének felkeltése, a hallgató saját megnyilvánulásaival és konstruálásával kapcsolatos magatartási, esztétikai igényességének megalapozása közvetett nevelı hatásokkal, empátia- a másság elfogadása. Jellemformálás. 12

13 Melyik út megyen itt Budára? Az idegen nyelvek tanulásának sorrendjéhez Barabás László Azon túl, hogy Magyarország is, mint az Európai Unió tagja, elkötelezte magát azon irányelv megvalósítása mellett, hogy célul tőzi ki saját polgárai számára a két idegen nyelv birtoklását, a gyakorlati élet is egyre inkább megkívánja két idegen nyelv, alkalmanként eltérı szintő ismeretét. Az ezzel kapcsolatos kérdés- és feladatcsokorból egy elemet emelek ki. Mi legyen az idegen nyelvek elsajátításának sorrendje? A tanult idegen nyelv megválasztásának szokásai Magyarországon az utóbbi években jelentısen megváltoztak: az arányok erıteljesen eltolódtak az angol nyelv irányába, emelkedik az egzotikus nyelvek aránya. A nyelvek sorrendiségének megválasztásánál sok, idınként egymást gyengítı, máskor egymást erısítı hatás játszik szerepet. Ezek egy része normatív jellegő, állami, fenntartói vagy iskolai eredető, mások inkább szubjektív hatásokon alapulnak. - Milyen szerepet játszik például az angol nyelv állampolgári jogon történı tanulásának bevezetése? Közelebb kerülhetünk-e általa a kitőzött célhoz? - Hogyan viszonyul a nyelvpolitika a nyelvelsajátítási sorrendhez és a többnyelvőség kérdéséhez? - Milyen szerepet kapnak a nyelvi, nyelvészeti alapok? - Valóban kívánatos-e az idegen nyelvő szakoktatás és milyen hatásokat várhatunk tıle? - Milyen nyelvtudást kíván a felhasználói szféra? A választott nyelvek tanulási sorrendjének tudatos megválasztásával az elért eredményeket fokozhatjuk, illetve mérsékelhetjük. Az elıadás néhány ország példáján (Törökország, Svájc) és kutatási eredmények alapján megfontolásra javasol a jelenlegitıl általában eltérı sorrendet Magyarország számára. 13

14 Képzés és nevelés interaktív táblák és szavazóegységek használatával Bedı Andrea A magyar oktatási rendszerbe egy hatékony eszköz az interaktív táblák elterjedése várható a közeljövıben az oktatáspolitikai stratégiák mentén. Ezek az eszközök hamarosan bekerülnek a mindennapi pedagógiai folyamatokba, a mindennapok gyakorlati oktatásában is helyet kapnak. Az elıadás során áttekintem, milyen lehetıségek állnak egy-egy ilyen eszköz tanterembe kerülésével, milyen a jelen magyarországi helyzet, hogyan vélekednek a pedagógusok. Milyen a valódi hozzáférés ezekhez az eszközökhöz, még a pályázati eszközbeszerzések iskolákba kerülése elıtt milyen pedagógusi gondolkodás övezi ezeket az eszközöket, hasznosnak tartják-e a pedagógusok ezeket az eszközöket a különbözı mőveltségi területeken. A nemzetközi kutatások ismeretében, és egy saját kérdıív eredményeinek elemzése után (243 pedagógus véleménye alapján) a rendelkezésemre álló idıben szeretném bemutatni, hogy melyek azok a tényezık, ahol a képzésben illetve a nevelésben az interaktív eszközöknek jó fejlesztı hatása lehet. Rávilágítok, hogy a válaszadó pedagógusoknak mire van igénye, mi az, amivel segíteni lehet az oktatási folyamatot a gyakorlat szintjén, hogyan lehet egy új eszközt, mely a korábbi pedagógiai módszertant egészíti ki, bevezetni az oktatási rendszerbe, és várhatóan milyen hatásai lesznek a bevezetésnek. Pedagógus továbbképzéseken részt vevı több mint 300 fınyi pedagógusból (akik az interaktív táblák használatának módszertanával 30 órás akkreditált tanfolyamon ismerkedtek meg, és készítettek saját vizsga anyagot is) szerveztünk egy online közösséget, mellyel folyamatosan kapcsolatban állunk, véleményüket a munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük. Így az elmélet találkozik a mindennapi gyakorlattal, látjuk az interaktív táblák bevezetésével kapcsolatos nehézségeket, ugyanakkor a használattal járó pedagógiai megújulást is. A kérdıívben választ adó pedagógusok csak 7,82%-nak az intézményében van már szavazóegység. Ez még olyan csekély szám, hogy érdemi kutatási eredményekrıl nem tudunk beszámolni, azonban az eszközök használata olyan új lehetıséget biztosítanak a pedagógusoknak az anonim szavazással, mellyel egyértelmően a képzés mellett a nevelés terén is tudunk ıszinte és egyéni válaszokat kapni a diákoktól a feltett kérdéseinkre. Felkészült-e azonban a magyar gyakorló pedagógus társadalom arra, hogy ezeket a kérdéseket feltegye, és a kapott válaszokat értelmezze és feldolgozza. Ez olyan kettısség, melyre valószínőleg lokális megoldások születnek, azonban az oktatási rendszert tekintve a kérdéseket és válaszokat érdemes globálisan is, azaz rendszerszinten is elemezni. 14

15 Az interaktív tábla és a pedagógusok Buda András Az oktatás folyamatát a pedagógusok mindig is megpróbálták különbözı módszerekkel, eszközökkel könnyíteni, érdekesebbé, látványosabbá tenni. Újabb és újabb fogásokat, tárgyakat, technikákat találtak ki illetve fedeztek fel az oktatás számára. Annak érdekében történt, történik mindez, hogy a tanulók érdeklıdésének felkeltése, megtartása, a hatékony ismeretátadás megvalósulhasson. Ebben a törekvésben nyitott új dimenziókat a számítógép megjelenése. Egy megfelelıen felszerelt számítógép egyedül helyettesíteni tudja a közelmúlt szépreményő eszközeit: a dia- és írásvetítıket, a CD, DVD lejátszót, illetve a videó magnót. Felhasználása már önmagában rendkívül gazdag bázist jelent a módszertani repertoár gazdagításához, ennek ellenére igazi karrierje csak az Internet rohamos terjedésének köszönhetı. A világháló nyújtotta kimeríthetetlen információhalmaz, a gyorsan, mindenhonnan elérhetı adatbázisok a bennük megtalálható adatoknak, képeknek, animációknak, filmeknek köszönhetıen korábban elképzelhetetlen lehetıségeket biztosítanak az oktatás számára. A legtöbb pedagógus még csak most fedezi fel ezeket, próbálják kiválasztani a saját gyakorlatukban legjobban hasznosítható elemeket, de a biztos, gyakorlott felhasználók száma most még meglehetısen alacsony. A folyamatot az új technikai fejlesztés, az interaktív tábla katalizálja, ugyanakkor viszont gátolja is. Segíti, mert túl azon, hogy tanártól és tanulótól egyaránt szerepváltást igényel a hagyományos oktatási módszereket is megújítja, új lehetıségekkel egészíti ki (pl. elmenthetı táblakép). Másrészt hátráltatja, hiszen ennek az új eszköznek is meg kell tanulni a használatát mind a technikai, mind pedig a módszertani oldal tekintetében. Az elıadás azt kívánja elemezni, hogy hogyan viszonyulnak az interaktív tábla alkalmazásához a debreceni pedagógusok. Bemutatja, hogy az on-line elérhetı kérdıívet kitöltı 287 általános és középiskolai tanár milyen tapasztalattal bír az eszköz használatát illetıen, illetve milyen elınyeit, hátrányait látják alkalmazásának. Megpróbáljuk megragadni a válaszok mögött megbújó attitődöket, hitvallásokat és vizsgáljuk a pedagógiai kultúra változásainak jeleit is. 15

16 Közérzet és zaklatás az iskolában Buda Mariann Elıadásom egy 2008 áprilisában, Hajdú-Bihar megyében, 5. és 7. osztályosok körében (összesen 1006 fı) lefolytatott kérdıíves vizsgálaton alapszik. Elemezni fogom a tanulók iskolai közérzete, az iskolai klíma egyes elemei és a zaklatási eseményekben való részvétel összefüggéseit. 16

17 A rendszeres fizikai aktivitásra nevelés hatékonysága az iskolában Csányi Tamás A rendszeres fizikai aktivitásra nevelés az egészségnevelés és testnevelés területéhez tartozó nevelési terület. Az egészségfejlesztésben betöltött szerepe vitathatatlan, népegészségügyi szempontból kulcsfontosságú tényezı. Kutatásunkban (társkutatók voltak: Vári Péter, Leitem Ágnes) egy olyan pedagógiai értékelési modell kidolgozása is történik, amellyel meghatározott szempontrendszer alapján, a rendszeres fizikai aktivitásra (ezen keresztül az egészségtudatos magatartásra) nevelés iskolai hatásai mérhetıvé válnak. Elıadásunkban e modellt, négy iskola példáján kívánjuk bemutatni. Hipotézisünk szerint azok az oktató-nevelı intézmények, amelyeket a gyermekek több pozitív értékeléssel jutalmaznak a fizikai aktivitásra nevelés elméleti és gyakorlati területén (FEIM és FGYM mutatók), valószínőleg jobb eredményeket fognak mutatni a gyermekek elhízással szembeni védettségében (testösszetétel), a gyermekek testnevelés tantárgyhoz főzıdı attitődjeiben (TFAM mutató), illetve az iskola pszichoszociális légkörében (PLM mutató). Kutatásunk részeként a SHAPES Fizikai Aktivitás Kérdıívet töltettük ki négy budapesti általános iskola 189 negyedik osztályos tanulójával. A kérdıív 45 kérdést és 13 alkérdést tartalmaz, amelybıl a hipotézis vizsgálatához célszerően válogattunk. A kiválasztott 17 kérdésbıl 4 mutatót képeztünk, melyeket a fizikai aktivitással kapcsolatos elméleti ismeretek közvetítésének mutatójának (FEIM), a fizikai aktivitás gyakorlati mutatójának (FGYM), a tanulók testneveléshez főzıdı attitődjeinek mutatójának (TFAM), és az iskola pszichoszociális légkör mutatójának (PLM) neveztünk el. Az egyes mutatók értékeit az iskola számára kedvezı válaszok százalékos arányaiból számoltuk. A gyermekek testösszetételének vizsgálatakor az alapvetı antropometriai adatok (testmagasság, testtömeg) felvételét követıen kiszámoltuk a testtömegindexet, és bioimpedancia analízissel meghatároztuk a testzsír és az aktív sejtállomány százalékos mennyiségét. A mutatóképzést követıen adatainkat rangsoroltuk, ami az adatelemzés alapjául szolgált. Eredmények és következtetések. A résztvevı iskolák tanulóinak testtömegindex alapján számolt túlsúly és elhízás gyakorisága 10-35% közötti, ahol a nem sportiskolás tanulók több mint 3-szor valószínőbben tartoznak a túlsúlyos kategóriába. A FEIM mutató átlagos értéke 49,5% (30-64,6%), ami a Budai Sportiskolában a legrosszabb (30%). Az FGYM index átlaga 75,4% (72,5-79,2%). A TFAM mutató átlaga 92,6%-kal büszkélkedhet (87,8-96,5%). A PLM index átlagosan 80,2% (62-92,7%). A Budai Sportiskola a FEIM mutatóban a legrosszabb, de minden más mutatóban, továbbá a testösszetétel értékeiben is a legjobb rangszámot kapta. Ugyanakkor a Kırösi Iskola a FEIM mutató esetében a legjobb, minden más mutatóban azonban a legrosszabb rangszámot tudhatja magáénak. E két eredménybıl azt az óvatos megállapítást tehetjük, hogy a több tanuló által pozitívabbnak ítélt fizikai aktivitással kapcsolatos elméleti ismeretközvetítés kevésbé befolyásolja a tanulók testnevelés tantárgyhoz főzıdı attitődjeit, az iskolai pszichoszociális légkört és a gyermekek testösszetételét, mint a fizikai aktivitáshoz kötıdı gyakorlati összetevık. Ez azonban további statisztikai adatelemzést kíván. 17

18 A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? (a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára...) Csaplár Péterné A tanulási képességeket vizsgáló bizottságok, nevelési tanácsadást, fejlesztıpedagógiai tevékenységet folytató intézmények, családsegítı és gyermekvédelmi intézmények eset forgalmában az elmúlt években változatlanul nagy és magas a tanulási és magatartászavar panasza miatt vizsgálatra vagy terápiára küldött gyermekek száma. A szakember gyors és hathatós segítségében bízó szülı és pedagógus számára ijesztı, hogy a tanulási zavarok mellett elıforduló gyakori magatartási zavaroknak nem kellı mértékő a javulási aránya. A tanulási problémákkal küszködı gyerekek körében magas arányban fordulnak elı a legkülönfélébb formában megnyilvánuló viselkedészavarok. A szakember (gyógypedagógus, pszichológus, szociális munkás, pszichiáter, gyermekorvos) sokféle terápiát és segítséget ajánl a probléma megoldására, de a tanító, a szülı egyre türelmetlenebb - a gondokra szinte azonnali megoldást szeretne. A szakemberek nem minden esetben gondolnak arra, hogy a probléma hátterében az enyhe beszédhang hallás zavara is állhat. A 2007-es SNI kontroll vizsgálatoknál nyílt arra lehetıség, hogy az egyre gyakrabban felvetıdı kérdést egy másik -a hallás- szemszögébıl is megvizsgáljam. A problémára Dr. Schneider Júlia gyermekgyógyász és a saját eset forgalmamban is elıforduló gyerekek tünetei hívták fel a figyelmet. A szakirodalomban olvasható, és a gyakorlatban is egyre terjedı Dr. Gósy Mária beszédészlelési vizsgálati protokolljának egyes GMP teszt eredményei is arra vezettek, hogy a viselkedészavarok okaként egyre gyakrabban a gyenge beszédhanghallás is felelısé tehetı. A vizsgálatban 180 gyermek anyagát dolgoztam fel. A kutatásban a 2007-ben lezajlott országos SNI kontroll vizsgálatban résztvevı gyermekek öt Bács-Kiskun megyei falusi iskola diákjai vettek részt. Az elıadás az eredmények közkinccsé tételére és fontosságára hívja fel a figyelmet, mert rávilágít arra, hogy a viselkedészavar hátterében enyhe hallászavar is állhat. Jelentısége nagy, mert befolyásolja a gyermek viselkedését, beilleszkedését a szőkebb: családi, a tágabb: óvodai-iskolai környezetébe, késıbb a társadalomba. Nagyon fontos, hogy a tiszta beszédhanghallás nem csak a gyermek magatartásában, hanem tanulmányi eredményének befolyásolásában is nagy szerepet kap azzal, hogy az alap kultúrtechnia (beszéd, olvasás, írás, kommunikáció és viselkedés) elsajátításához is elengedhetetlenül szükséges. 18

19 Harmadik országbeli gyerekek iskolai integrációjának tipikus nehézségei Csereklye Erzsébet A Magyarországon élı külföldi gyerekek három nagyobb csoportja különböztethetı meg: a legnépesebb csoportot a magyar anyanyelvő, de nem magyar állampolgárságú tanulók alkotják, akik többnyire a szomszédos országokból érkeztek, akik elsısorban a magyar középiskolákban jelennek meg. A második csoportba azok a gyerekek tartoznak, akiknek szülei gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, a harmadikba pedig a menekült gyerekek, akik vagy szüleikkel együtt, vagy kísérı nélküli kiskorúként érkeznek az országba, általában háború sújtotta területekrıl. Az utolsó két csoport tagjai jellemzıen harmadik országokból származnak, magyar nyelvtudással kezdetben egyáltalán nem rendelkeznek, gyakran az angol mint közvetítı nyelv használata is nehézségekbe ütközik. A harmadik országbeli gyerekek megjelenése a magyar közoktatás iskoláiban különösen összetett feladatot jelent a velük foglalkozó pedagógusok számára, elsısorban a nyelvi nehézségek és a sokrétő kulturális különbségek miatt, hiszen a pedagógusok nagyon ritkán kapnak megfelelı felkészítést az ilyen gyerekek fogadására, így beilleszkedésük gyakran a legjobb szándék mellett sem zökkenımentes. Elıadásomban néhány magyarországi, elsısorban a menekült gyerekek iskolai integrációját segítı szervezet és program (a Magyarországi Református Egyház Menekültmissziója, a Menedék Migránsokat Segítı Egyesület, a BÁH Bicskei Befogadó Állomása és az ELTE PPK együttmőködése) munkatársaival készült interjúk és kiadványaik elemzése alapján azonosítom azokat a kritikus nehézségeket, amelyek veszélyeztetik a külföldi gyerekek iskolai integrációjának sikerét. A nehézségek gyakori forrása, hogy a pedagógusok nem rendelkeznek semmilyen ismerettel a külföldi gyerekek tágabb kulturális hátterérıl, így az általuk megszokottól eltérı viselkedési formákat a saját paradigmájukban próbálják értelmezni, gyakran különcnek, deviánsnak bélyegezve azokat. Ilyen eltérı normák megnyilvánulásai lehetnek egyebek közt a gesztusok, a beszélgetıpartnerek közti távolság, nemi identitással együtt járó viselkedési minták, a tisztelet, szégyen és morál eltérı értelmezései. A gazdasági migránsok jellemzıen egynyelvőek és a magyar lesz a második idegen nyelvük. Az iskola felsıbb osztályaiba kerülı gyerekek az anyaországban jellemzıen jártak iskolába, számukra a magyar nyelv elsajátítása a legnagyobb nehézség. A menekültek esetében az sem ritka, hogy három-négy nyelven tudnak kommunikálni, függıen az anyaországban már elsajátított nyelvtudástól, illetve vándorlásuk útvonalától és idıtartalmától. A kommunikációhoz és az iskolai munkához szükséges nyelvtudás azonban nem egyenértékő, az iskolai tevékenységekhez szükséges a kommunikációban nem feltétlenül használt nyelvi és kulturális elemek elsajátítása is, mint például a latin betők, az arab számok vagy éppen az életkoruknak megfelelı tananyag feldolgozásához szükséges alapfogalmak. A menekült gyerekek esetében a beilleszkedést tovább nehezítik a viszonylag gyakran megjelenı poszt-traumás stressz zavar tünetei, illetve a családok nehéz anyagi körülményei. 19

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

November 6. csütörtök

November 6. csütörtök RÖVID PROGRAM Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, 2014. november 6-8. 9.30 17.30 Regisztráció November 6. csütörtök 10.30 11.00 MEGNYITÓ (Aula) A részvevőket köszönti Tóth Zoltán, a konferencia

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- )

Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) Fejlesztı kutatás (akciókutatás) a kétszintő pedagógia és tanári szak bevezetéséhez (2006- ) A kutatócsoport aktív belsı magja: Dömsödy Andrea, Gaskó Krisztina, Hajdú Erzsébet, Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit,

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka

A Menedék képzéseinek. Hegedős Réka A Menedék képzéseinek hatásértékelı kutatása Hegedős Réka Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület 2009-2011 Európai integrációs Alap

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Projektoktatás Mi így is tanulunk

Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás Mi így is tanulunk Projektoktatás? Projektpedagógia? Projekt jellegű oktatás? Alapfogalmak tisztázása O Pedagógia: a nevelés gyakorlata és elmélete O Projekt: valamely komplex, összetett

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA

II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET, DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományok Intézete Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar II. ÓVODAPEDAGÓGIAI NYÁRI AKADÉMIA 2010.

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap

EGYÜTTHALADÓ. migráns gyermekek az. iskolában. Európai Integrációs Alap EGYÜTTHALADÓ migráns gyermekek az iskolában TARTALOMALAPÚ NYELVOKTATÁSI SEGÉDANYAG MIGRÁNS GYERMEKEK ÉS PEDAGÓGUSAIK SZÁMÁRA Európai Integrációs Alap A program résztvevői Miskolci Egyetem Magyar Nyelv-

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán

Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Probléma alapú tanulás és trialogikus tudásmegosztás: Innovatív pedagógia, inspiráló képzések az ELTE Természettudományi Karán Kárpáti Andrea andrea.karpati@ttk.elte.hu HITELES, TAPASZTALT, INSPIRÁLÓ:

Részletesebben

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása

A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEK FEJLESZTÉSE (TÁMOP 3.1.9/08/01) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A Diagnosztikus mérések fejlesztése c. program átfogó bemutatása Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben