BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015."

Átírás

1 BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: MUNKATERVE 2014/2015.

2 Tartalom: Bevezetés A tanév fő feladatai A 2014/2015. tanév főbb feladatkörei az iskolai nevelő-oktató munkában Helyzetelemzés Tanulói létszám alakulása Személyi változások Továbbtanulás Tárgyi feltételek Fő célkitűzések a 2014/2015. tanévben Nevelés-oktatás terén Tehetséggondozás Egészséges életmód Környezeti nevelés Tervek a 2014/2015. tanévre Hagyományok ápolása Mérések Országos kompetenciamérés Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató iskolákban Tankötelezettségi törvény végrehajtása Fejlesztési tervek Egyéb feladatok a tanév során A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos változások a 2014/2015. tanévben Pedagógus II. fokozatba sorolás Mesterpedagógus fokozatba sorolás Belső ellenőrzések az iskolában 2014/2015. tanévben Igazgatóválasztás A tanév helyi rendje a 2014/2015. tanévben Szorgalmi idő Tanítási szünetek Munkanapok átrendezése a 2014/2015. tanévben Tanítás nélküli munkanapok Értekezletek rendje Munkatervi emlékeztetők Augusztus Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június Gyermekvédelmi munkaterv 2014/15. tanév Mellékletek

3 Bevezetés A 2014/2015-ös tanév az iskola nevelő-oktató munkájában a már hagyományos két tanítási nyelvi program, az emelt óraszámú angolnyelvoktatás, a tehetséggondozás területei mellett, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény felmenő rendszerű bevezetése és a törvény módosításainak következtében számos új feladatot is állít a tantestület elé. Ilyen például a tanulók fizikai állapotmérésének új szabályai, a pedagógusok évi minősítővizsgái, és a minősítési eljárások. Mivel ebben a tanévben igazgatóválasztás is lesz az intézményben, úgy gondolom, hogy ez a tanév is mozgalmasan, változásokban bővelkedően fog eltelni. Az előző tanév kiemelkedő tanulmányi eredménye, - az iskola tanulmányi átlaga 4,5 voltnagy kihívás minden pedagógus számára, ha ezt tartani, esetleg tovább javítani szeretnénk. A 94%-os első idegen nyelvi mérés eredménye, és a sikeres nyelvvizsgaeredmények is azt bizonyítják, hogy a nevelőmunka az iskolában minden területen hatékony és eredményes. A tantestület régi és új tagjainak kívánom, hogy ebben a tanévben is legyen elég lendületünk, motivációnk a munkát hasonló eredményességgel tovább folytatni. Vicziánné Salla Ildikó igazgató 3

4 1. A tanév fő feladatai A 2014/2015. tanév munkatervének elkészítéséhez a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola Pedagógiai Programja, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Alapító Okirata, a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az EMMI köznevelést érintő rendeletei, az új NAT, és az iskola szakmai munkaközösségeinek éves munkatervei adtak útmutatást A 2014/2015. tanév főbb feladatkörei az iskolai nevelő-oktató munkában Az iskola pedagógiai profilját jelentő két tanítási nyelvű program tovább folytatódik minden évfolyamon az a osztályokban. Ezt a munkát az EMMI 4/2013. (I.11.) rendelete szabályozza. Második tanév az idei, amikor a b osztályban emelt óraszámú angol oktatás folyik heti 5 órában, felmenő rendszerben. A Kőrösi Tehetségpont keretein belül tovább folyik az iskola tehetséggondozó munkája. 2. Helyzetelemzés 2.1. Tanulói létszám alakulása A 2014/2015-as tanévet 369 beiratkozott tanulóval kezdtük meg. A nyár folyamán 10 tanuló távozott, és 8 új tanuló érkezett az iskolába. 7 gyerek magántanuló szülői kérésre, 6 külföldi tartózkodás miatt szünetelteti tanulói jogviszonyát. 4

5 2.2. Személyi változások Az előző tanév végén egy pedagógus távozott a tantestületből, két kolléganő van GYES-en, illetve szeptembertől az iskola pedagógiai asszisztensi státuszt is kapott. Így a nyár folyamán a pályáztatás következményeként a következő új pedagógusok érkeztek a tantestületbe: Szabó Petra tanító angol műveltségterülettel Sztancsné Kardos Tímea történelem-földrajz szakos tanár Kácser László földrajz-testnevelés szakos tanár Rutai Orsolya tanító angol műveltségterülettel pedagógiai asszisztens 2.3. Továbbtanulás A tantestület tagjai közül ketten végzik tanulmányaikat felsőoktatási intézményben. Kőváriné Szabadkai Zsuzsa vezetőképzőben, míg Balogh Eszter ének-zene MA képzésre jár. Felújítások: 2.4. Tárgyi feltételek a földszinti folyosó burkolása, lábazati vakolása - FIÜK a kis tornaszoba felújítása: sportburkolat, festés, nyílászárók cseréje Felújítási Iroda új szekrények beszerzése: 15-ös, 41-es terem - Alapítvány 3. Fő célkitűzések a 2014/2015. tanévben 3.1. Nevelés-oktatás terén - a tanulók neveltségi szintjének növelése, viselkedési kultúrájuk fejlesztése - a középszintű, középfokú nyelvvizsga megszervezése a két tanítási nyelvű nyolcadik osztály tanulói számára - tehetséggondozó foglalkozások folytatása 5

6 - az iskola tanulmányi eredményeinek megtartása - eredményes részvétel a tanulmányi versenyeken - digitális kompetenciák fejlesztése Felelős: ig., igh., mk. vezetők, pedagógusok Határidő: folyamatos 3.2. Tehetséggondozás A Kőrösi Tehetségpont, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéséhez méltóan ebben a tanévben is tovább folytatja munkáját a minősített területeken: nyelvészeti, logikaimatematikai, testi-kinesztetikus és zenei. Az újabb akkreditációra 2016-ban kerül majd sor. Kérem a tehetséggondozás folyamatának folyamatos dokumentálását a munkaközösségek és a tantestület tagjaitól. Felelős: ig., igh., tantestület Határidő: folyamatos 6

7 3.3. Egészséges életmód a mindennapos testnevelés megszervezése úszási és korcsolyázási lehetőségek kihasználása az iskolai tömegsport foglalkozások népszerűsítése az egészséges táplálkozás és a lelki egészség területein való ismeretterjesztés fontos feladata minden pedagógusnak Felelős: testnevelők, pedagógusok Határidő: folyamatos 3.4. Környezeti nevelés - az iskola udvarának fokozott védelme, óvása - iskolánk madárbarát kertjének ápolása, megfigyelése - folytatjuk a hasznos hulladékok gyűjtését - a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát népszerűsítjük az iskolában. - kirándulásokon, erdei iskolákban fontos, hogy a gyerekeket a természet szeretetére, a természetvédelem fontosságára neveljük Felelős: Kolozsné Ladányi Edit, környezetvédelmi felelős, ofők, minden iskolai dolgozó, iskolavezetés Határidő: folyamatos 7

8 4. Tervek a 2014/2015. tanévre Jelenleg az iskola nem rendelkezik technika tantárgy oktatásához szükséges szaktanteremmel. Ennek kialakítása, megoldása sürgős feladat. Felelős: ig., Határidő: folyamatos Hagyományok ápolása Az iskola hagyományainak ápolása minden pedagógus kiemelt feladata. Az ünnepek, megemlékezések, rendezvények szervezése, lebonyolítása, értékelése az iskola munkaközösségeinek szervezésében zajlik. Az osztálykeretben tartott megemlékezések lebonyolításában a könyvtár szervezésében számos programot tervezünk. Felelős: ofők, iskolavezetés, mkvez. Határidő: Havi emlékeztetőben Mérések Országos kompetenciamérés Az Oktatási Hivatal május 27-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik évfolyamon kijelölés esetén, a hatodik, és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 21-ig kell megküldeniük a Hivatal által meghatározott módon. Az elmúlt tanévben az országos méréseken iskolánk tanulói jó eredményeket értek el összességében. Bár 1-es szint alatt senki sem teljesített, vannak gyengébben teljesítő tanulóink is. Változatlanul fontos pedagógiai feladat a tanulási hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatása. Felelős: szaktanárok, iskolavezetés, mkvez. Határidő: május 27. 8

9 Kompetenciamérések eredményei Országos kompetencia-mérés eredményei Szövegértés Matematika Iskola átlaga Országos Iskola Országos átlag átlaga átlag 6. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Országos kompetencia-mérés eredményei Szövegértés Matematika Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag 6. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Országos kompetencia-mérés eredményei Szövegértés Matematika Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag 6. évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító 9

10 indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig az Oktatási Hivatal által meghatározott módon jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezniük. Felelős: iskolavezetés, mkvez., elsős tanítók Határidő: 2014.december Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató iskolákban A két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az Oktatási Hivatal június 3-án szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el az Oktatási Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 21-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, az Oktatási Hivatal által meghatározott módon. Felelős: angol szaktanárok, iskolavezetés, mkvez. Határidő: június

11 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük. Az EMMI rendelet jelen módosításának legfőbb célja a köznevelés rendszerén belül zajló fizikai mérések új rendszerének kialakításához szükséges módosítások, kiegészítések végrehajtása. Az országos mérésekkel, így a fizikai állapot mérésével kapcsolatos fő szabályokat az nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80. -a tartalmazza. Az Nkt. értelmében az oktatásért felelős miniszter gondoskodik az országos mérési feladatok ellátása körében a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységek méréséről, értékeléséről, továbbá a tanulók fizikai állapotának méréséről. A Kormány feladatként jelölte meg annak vizsgálatát, hogy miként lehet az iskoláskorú magyar gyermekek fizikai állapotára vonatkozó adatbázist kialakítani. Az EMMI rendelet egy új 4. melléklettel egészül ki, amely meghatározza a tanulók fizikai-fittségi mérésének tartalmi kereteit. A Magyar Diáksport Szövetség külön projekt keretében kialakította a tanulók fizikai állapotának új mérési rendszerét, beszerzi és a nevelési-oktatási intézmények számára elérhetővé teszi a méréshez szükséges eszközöket, továbbá létrehozza az állapotfelmérés során létrejövő adatok rögzítésére szolgáló informatikai rendszert és folyamatosan készíti fel a testnevelő tanárokat a mérések megfelelő szintű elvégzésére. Az Nkt. felhatalmazást ad a köznevelési intézmény számára, hogy több egyéb adat mellett nyilvántartsa a mérések során keletkezett, az adott tanulóval kapcsolatos adatokat. Az országos méréshez az Oktatási Hivatal által központilag előállított mérési azonosító kerül az iskolák számára generálásra az Nkt.-ban meghatározott rendelkezések alapján, amely a köznevelés információs rendszerén keresztül kerül az iskolák számára kiosztásra. Az Nkt. ad felhatalmazást az iskolák részére a mérések során szerzett adatok feldolgozására. A Hivatal az iskoláktól így visszakapott, az iskolán kívül nem beazonosítható, iskolai és évfolyam szintű mérési adatokat az érintett tanulók és szüleik részére az iskolák bevonásával, a mérési azonosító alapján történő egyéni hozzáférés biztosításával megtekinthetővé teszi a honlapján. Az iskolák a Hivatal által rendelkezésre bocsátott informatikai rendszeren keresztül szolgáltatnak adatot a Hivatal részére. Ezen adatok hitelességéért az iskola vezetője felelős. Az iskola által elvégzett adatfelvétel és adatösszesítés után a Hivatal összeállítja az 11

12 országos mutatókat, és az országos mérések eredményeit megküldi a mérésben részt vevő összes iskola fenntartója részére. Felelős: ig., testnevelők, mkvez. Határidő: május Igazgatói elemzés készítése Az általános iskola igazgatójának a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladat ellátási helyenként elemeznie kell az intézmény pedagógiai munkáját, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Ennek keretében az iskola igazgatójának azonosítania szükséges az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet az igazgató június 10-ig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának. A fenntartó rendszeresen ellenőrzi az intézményi intézkedési tervben foglaltak teljesítését. Felelős: igazgató Határidő: június Tankötelezettségi törvény végrehajtása A leendő első osztályosok beíratásának előkészítése és lebonyolítása a tanév fontos feladata március 17-én nyílt napot szervezünk a leendő elsősök szülei számára. 12

13 Egy alkalommal az óvodásoknak rendezünk játszóházat február 10-én. A szülők számára ez alatt az iskola életéről tartunk tájékoztatást. Az iskola honlapján folyamatosan jelezzük az érdeklődők számára az időpontokat. Felelős: Ig., Igh., mkvez., Hegedüsné Szokol Ágnes, Lakatosné Dörner Ildikó, Csernavayné Stolz Zsuzsanna, Fazakas Andrásné Fejlesztési tervek Ismételten jelzem, hogy az iskola épületének állaga egyre romlik. Az 53 éves intézmény felújításra szorul: nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, külső szigetelés, akadálymentesítés mellett, az épület belső felújítása is szükséges lenne. Az ajtók, a burkolatok, a folyosói szekrények cseréje egyre sürgetőbb. Az iskola tantestülete és az idejáró gyerekek családjai reménykednek abban, hogy az épület fenntartója - amennyiben ennek anyagi feltételei rendelkezésre állnak az épület teljes felújítását megvalósítja. Számos ötlettel is rendelkezünk, amely viszonylag kis költséggel egy esetleges átépítéskor hosszútávra biztosítaná az intézmény szakszerű működését Egyéb feladatok a tanév során A 2014/2015-ös tanévben két területen várható változás. A tantestület tagjait érintik a pedagógusok előmeneteli rendszerének változásai, minősítései. Továbbá ebben a tanévben tavasszal igazgatóválasztásra kerül sor, melyet a KLIK, mint fenntartó szervez meg A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos változások a 2014/2015. tanévben A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszerben szeptember 1-jétől emelkedett a pedagógusok bére. 13

14 Pedagógus II. fokozatba sorolás Minden pedagógus, aki a Korm. rendeletnek megfelelően április 30-ig rendelkezett 14 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával (vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal), és feltöltötte akár egyszerűsített, akár teljes portfólióját az Oktatási Hivatal (OH) által működtetett informatikai támogató rendszerbe, az teljesítette a január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit. A tantestület tagjai közül Hegedűsné Szokol Ágnes, Hegyi Imréné, Pollák Zsuzsanna, dr. Törökné Várszegi Andrea és Vicziánné Salla Ildikó véglegesítette e-portfólióját, és ezzel jogosultságot szerzett arra, hogy a munkáltató a Korm. rendeletnek megfelelően január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolja Mesterpedagógus fokozatba sorolás A Korm. rendelet értelmében január 1-jén Mesterpedagógus fokozatba kerülnek azok a pedagógusok, akik 2014-ben sikeresen elvégzik az OH által szervezett kétszer 30 órás tanfelügyelői, minősítési szakértői képzést vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által szervezett 60 órás szaktanácsadói képzést; megfelelnek a TÁMOP projekt keretében megszervezett próbaminősítési eljárásokon és rendelkeznek a Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel (14 év szakmai gyakorlat és pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség). A próbaminősítési eljárást sikerrel teljesítő pedagógusok január 1-jével a Mesterpedagógus fokozatba kerülnek. A tantestület tagjai közül dr. Törökné Várszegi Andrea vesz részt a minősítési eljárásban A évi minősítővizsgák, minősítési eljárások A évi pedagógusminősítési terv Korm. rendelet 10. (1) bekezdésének megfelelően az oktatásért felelős miniszter átruházott hatáskörében a köznevelésért felelős államtitkár február 28-án meghatározta a 2015-ben esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások 14

15 keretszámát (a továbbiakban: minősítési keretszám), a minősítővizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A évi minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei voltak: - A Korm. rendelet 2.. (2) bekezdése alapján a gyakornoknak a gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy ha a gyakornoki idő nem a tanítási év közben jár le, a tanítási év utolsó hónapjában minősítő vizsgát kell tennie. A szeptember 1. és december 31. között Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok felvétele kötelező volt a évi minősítési tervbe. A tantestület tagjai közül ezen a minősítő vizsgán Dombi Andrea és Kőrösi Alexandra vesz részt. - A évi minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeiről szóló határozat értelmében azok a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhettek április 30-ig a évi minősítésre, akik a jelentkezés határidejéig rendelkeztek pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal. Az iskola pedagógusai közül erre a minősítő vizsgára Csernavayné Stolz Zsuzsanna, Kácser László, Pusztaszeriné Buza Judith, Simon Ibolya és Schmidtné Juhász Éva kollégáink jelentkeztek. A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a Korm. rendelet értelmében november 30- ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. A évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok minősítővizsgájára, minősítési eljárására 2015-ben kerül sor. Sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás esetén január 1-jén kerülhetnek a pedagógus-előmeneteli rendszer következő fokozatába. Felelős: igazgató, érintett kollégák Határidő: folyamatos 15

16 Belső ellenőrzések az iskolában 2014/2015. tanévben A tanév során az intézményben, az SZMSZ-ben és az IMIP-ben rögzített teljesítményértékelés szabályai szerint a tantestület tagjainak minősítése is zajlik. A kollégák értékelése az előző minősítéstől eltelt időszakra vonatkozik. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, mk. vezetők Határidő: folyamatos Igazgatóválasztás A tavasz folyamán az intézményben igazgatóválasztásra kerül sor. Kérem a tantestület tagjait, hogy mindenben a KLIK mint fenntartó utasításai szerint járjanak el. Felelős: igazgató, KT, IT Határidő: pályázatban megjelölt időpont 5. A tanév helyi rendje a 2014/2015. tanévben 5.1. Szorgalmi idő Az első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő). Az utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő). A tanítási napok száma: 181 nap. A szorgalmi idő első féléve január 16-ig tart. Az iskolák január 23-ig értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 16

17 5.2. Tanítási szünetek őszi szünet téli szünet tavaszi szünet tól ig tól ig 04.2-től 04.7-ig Tanítási szünetek a 2014/2015. tanévben A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő). A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). A 2014/2015. tanévben mindhárom szünet ügyeletét a lakótelepen iskolánk biztosítja Munkanapok átrendezése a 2014/2015. tanévben október 24. október 18. Munkanapok átrendezése a 2014/2015. tanévben péntek szombat pihenőnap munkanap december 24. december 13. szerda szombat pihenőnap munkanap 5.4. Tanítás nélküli munkanapok november 19. Kerületi Pedagógiai Nap december 13. Nevelési értekezlet április 1. Kőrösi Nap április 8. Tantestületi továbbképzés május 22. Kihívás Napja - sportnap 17

18 5.5. Értekezletek rendje Minden hónap első hétfőjén: tantestületi munkaértekezlet F.: a tantestület minden tagja Kibővített vezetőségi megbeszélések a feladatokhoz igazítva F.: ig., igh., mk.vezetők 6. Munkatervi emlékeztetők 6.1 Augusztus AUGUSZTUS Dátum Időpont Esemény Felelős(ök) Alakuló munkaköz. megbeszélés Szalainé K. Anna Mk-i foglalkozás: tervezés Pusztaszeriné BJ Nevelési mk. megbeszélés Csernavayné Stolz Zsuzsa Alakuló értekezlet, éves munka megbeszélése Schmidtné J. Éva Migráns Menedék Egyesület Sokszínvilág projekt bemutató előadás Erkölcstan tanfolyam Kőváriné Szabadkai Zsuzsa, Hegedűsné Szokol Ágnes Hegedűsné Szokol Ágnes, Csernavayné Stolz Zsuzsa 6.2 Szeptember SZEPTEMBER Tanévnyitó ünnepély (ajándékkészítés az elsősöknek) Hegedűsné Sz. Á. (negyedikes tanítók) 9.6. Testnevelés mk. megbeszélés Kácser László 18

19 Szülői értekezletek osztályfőnökök Szülői értekezletek (emlékeztető készítése) Az év eleji mérések elvégzése szövegértés, helyesírás -, az eredmények értékelése osztályfőnökök (Csernavayné S.Zs) magyartanárok A munkaterv leadása Csernavayné S.Zs Naplók megírása tanítók kerületi reál mk. megbeszélés Kőváriné Bolyai matematikai csapatverseny benevezése. Schmidtné J. Éva Kerületi alsós mk-i értekezlet Csernavayné S.Zs Kerületi idegennyelvi-munkaközösség megbeszélése Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határdő Deák Viktor Orbán G., mat.tanárok kerületi mat-inf-techn. mk. megbeszélés Orbán G Osztálykirándulások osztályfőnökök Tűzriadó Munkaértekezlet igazgató Kerületi labdarúgó bajnokság megszervezése Göschl Károly ásványbemutató minden osztálynak Kőváriné Tanmenetek leadása Pusztaszeriné BJ Óralátogatási terv elkészítése Pusztaszeriné BJ Bendegúz levelezőverseny beindítása. Fazakas Andrásné 9. Tartós tankönyvek adminisztrációs feladatai Kerületi és iskolai munkaközösségi értekezletek Hegyi Imréné, Egri Krisztina 6.3 Október OKTÓBER Az I. félévi nevelési- és foglalkozási tervek tanítók elkészítése Csernavayné folyamatos Óralátogatások: 1. a, 1. b, 3. b, 2. a Pusztaszeriné BJ, ig. h A törzslapok megírása, aktualizálása osztályfőnökök tól A Zene Világnapja alkalmából fellépés a Bakáts téren Balogh Eszter + 1 fő 19

20 10.2. Leövey labor Kőváriné Szabadkai Zsuzsa oszt.mat.verseny, isk.-i I. forduló Kardos M Munka-alkalmassági vizsgálat (helyben) Fogadóóra Megemlékezés az aradi vértanúkról (osztálykeretben az okt. 6.-i héten) szaktanárok osztályfőnökök osztályfőnökök Ötödikesek átadása 5. a Urbán E., Ötödikesek átadása - 5. b Felmérők megbeszélése Iskolai Kazinczy szépolvasó verseny A leltározási ütemterv elkészítése és elfogadtatása / könyvtár / Zenés délután a könyvtárban a Zenei világnap alkalmából Asztalitenisz - Lónyai A lelki egészség világnapja Papírgyűjtés :30 Bereczky Zoltán: Ősképeskönyv előadás az erdélyi templomokról Bolyai Matematika Csapatverseny, területi forduló (94 tanuló) :30 Bolyai Matematikaverseny Felsős Halloween Party szombat Játszóház (Állatok világnapja) Pusztaszeriné B.J., Schmidtné J.É. Schmidtné J. Éva Urbán Edina Szalainé, magyartanárok Hegyi Imréné, Egri Krisztina Hegyi Imréné, Egri Krisztina Hegedűsné Szokol Ágnes Vicziánné Salla Ildikó mat.tanítók, tanárok Kolozsné L. Edit Törökné V. A. Felsős angoltanárok Lakatosné D.I. Hegedűsné Sz. Á Egyéni fényképezés Pollák Zs Szüreti sportbál Családi táncház Tulics Márton Ferencvárosi Pályaválasztási Börze Orbán Gabi, Kis Gabi Iskola angol nyelvi versmondó verseny Deák Viktor De. Alsós Halloween beöltözés, Trick or treat Alsós angoltanárok ig Megemlékezés osztálykeretben X. 23-áról, faliújság készítése az alsósok számára negyedikes tanítók Megemlékezés az 1956-os forradalomról és Kis Gabriella, 20

21 ig egész hónapban okt. utolsó hete folyamatos szabadságharcról Őszi szünet (ügyelet szervezése a lakótelepi iskolák számára) Kiállítás a gyerekek festményeiből Az elsős nevelőknél óralátogatás. szakmai konzultáció. Elemgyűjtés Orbán Gabriella 8.o. oszt. főnökök isk.vez. Köfler Andrea Ig.Ig. h. Schmidtné 6.4. November NOVEMBER Óralátogatások: 2. b, 3. a, 4. a, 4. b PBJ, ig. h Kórustábor Kincsesbányán Kerületi Halloween Party Balogh Eszter Deák Viktor oszt. mat. verseny, isk.-i II. forduló Orbán G Bolyai anyanyelvi csapatverseny körzeti írásbeli forduló Kockakobak Országos Matematikaverseny, nev. határidő Bűnmegelőzési tanácsadás 8. osztályosoknak Csorba Bianka Kiskonferencia, negyedéves értékelés Szalainé Karácsony Anna, Egri Krisztina Orbán G. Kőváriné Szabadkai Zsuzsa Békéssi Mária, osztályfőnökök Értekezlet Igazgató Beszélgetés a volt 8. osztályosokkal középiskolájukról Kerületi Kazinczy szépolvasási verseny / Bakáts tér / Orbán Gabi, Kis Gabi Szalainé K. A Fizika háziverseny, I. forduló Kardos M Úszás - Lobogó Aranyceruza helyesírási verseny I. forduló 2-4. osztály Párbeszédműhely FMK TVA, LDI Kőváriné Szabadkai Zsuzsa Pályaválasztási szülői a 7-8. évfolyamnak Orbán Gabi :30 Házi mesemondó verseny 1-4. osztály 1-2. o. CSSZS, SI 3-4. o. PZS, KA 21

22 Zrínyi Ilona matematikaversenyre benevezés Szellemi Piknik - Angol nyelvű városnézés kerületi angol tanárok részére Kerületi Pedagógiai Nap (tanítás nélküli munkanap) Gyermekek Jogának Világnapja Schmidtné J. Éva, Orbán Gabi Deák Viktor isk. vez. Hegedűsné Szokol Ágnes (?) Kerületi matematikaverseny,7.-8. évf. Orbán G Negyedéves értékelés tanítók Bolyai Kárpát-medencei Döntő Nyílt Napok (felső tagozat) Kőváriné Szabadkai Zsuzsa ig.h Kosárlabda Lónyai lányok IV. kcs. Göschl Károly Kockakobak Országos Matematikaverseny Orbán G Kosárlabda - Lónyai De nov. utolsó hete Városligeti Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Országos szakmai nap NEMZETKÖZI NE VÁSÁROLJ SEMMIT! NAP - plakátterv_infógrafika készítése a Modern Art Orchestra és Hajós András előadásában a "Zenehajó" c. interaktív program Megemlékezés Az európai feltalálók napjáról a gyerekek által a képújságra készített munkákkal. Az informatikával közösen készül. Számkirály Logikai feladatok. Készülés a kerületi rajzversenyre Deák Viktor Hegyi Imréné Balogh Eszter, Vicziánné Salla Ildikó Hegyi Imréné, Egri Krisztina Kolozsné L. Edit Törökné V. A. Köfler Andrea 6.5. December DECEMBER Fogadóóra szaktanárok, osztályfőnökök h Iskolai szavalóverseny Szalainé, magyartanárok Ker.-i mesemondó verseny (Kőrösi) PBJ Kapocs utcai Országos Vers- és Prózamondó Deák Viktor, Verseny Szaktanárok Aranyceruza II. forduló, 2-4. osztály TVA, LDI 22

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben