Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!"

Átírás

1 SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró felsőokttási intézményei között, méltán lehet büszke rr, hogy egyre szélesedő nemzetközi kpcsolti, növekvő számú külföldi vendégprofesszori és hllgtói hírét viszik ngyvilágbn, s mindinkább Mgyrország egyik legkedveltebb felsőokttási célpontjává teszik más országbeliek körében. Nemzetközi kpcsoltinkbn ngyon sok eredményt tudunk felmuttni z elmúlt évtizedek tükrében, s természetesen számos még tennivló. Kétoldlú egyetemközi szerződéseinkre lpozv, z Élethosszig Trtó Tnulás progrm elveinek megfelelően, z Európi Unió áltl támogtott igen sikeres LLP Ersmus csereprogrm keretében évről évre növekvő számbn fogdunk vendéghllgtókt, kik tnszékeink minőségi és egyre bővülő idegen nyelvi kurzuskínáltából válogthtnk, okttókt, kik számár vonzó lehetőség krinkon elődhtó idegen nyelvi vendégkurzus, s természetesen mi is küldünk okttókt és hllgtókt is testvéregyetemeinkre. Ezen pályázti folymtot Főtitkári Hivtlhoz trtozó Külügyi Irodánk lelkes kis cspt gondozz, hol kollégáink igyekeznek egyfjt információs központként is tnácsokkl, útmuttássl ellátni hozzájuk fordulókt. Mindemellett természetesen Külügyi Irod igen sokrétű egyéb tevékenységgel is szolgálj egyetemünk külkpcsoltrendszerének fejlesztését. Munktársi közreműködnek z egyetemi szintű nemzetközi szerződések gondozásábn, egy külkpcsolti dtbázis létrehozásábn, bilterális és multilterális progrmok koordinálásábn, kri és egyetemi ügyfélkpcsolt-trtási rendszer kiépítésében, egységes egyetemi rcultépítésben, új hzi és nemzetközi kpcsoltok fejlesztésében, ill. újbb források megszerzésében lehetőség szerint. Mindemellett célunk még természetesen minőségi irodi hátteret és szervezőmunkát biztosítni delegációk fogdásához és nemzetközi rendezvények bonyolításához, egyetemi szintű nemzetközi szervezetek, tgságok kezeléséhez, külföldi hllgtók egyetemünkre vonzásához, ill. egyetemünk külföldi népszerűsítéséhez, esetleges trendelemzéshez, megoldási jvsltok előterjesztéséhez. Jelen hírlevelünket hgyományteremtő célzttl szeretnénk elindítni, így tájékozttv z érdeklődőket megelőző időszk legfontosbb eseményeiről, prominens politikusok, vendégprofesszorok látogtásiról, z itt töltött idő értékeléséről, minden egyéb hírről, mely számot trtht z egyetemi polgárok érdeklődésére és segítheti tájékozódásukt nemzetközi kpcsoltink világábn. Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhngr tlál, s rászolgál mjd állndó és megtisztelő figyelmükre! Dr. Beke János Nemzetközi Rektor-helyettes

2 DIPLOMÁCIAI ESEMÉNYEK Szír mezőgzdsági delegáció látogtás PÁLYÁZATI SIKEREINK jnuár 22.-én Dr. Nbi Rshid Mohmmed Szíri Mezőgzdsági és Földreformügyi miniszter helyettese látogtt meg, egy mezőgzdsági delelgáció élén, Szent István Egyetemet és z Állttenyésztési és tkrmányozási Kuttóintézetet. ERASMUS és CEEPUS sikerek Külkpcsolti Irod pályáztivl A Dél-Afriki Köztársság sszonyánk egyetemi látogtás ngykövet március 26-án Tklni Netshitenzhe, Dél-Afriki Köztársság újonnn kinevezett ngykövet sszony tett hivtlos látogtást egyetemünkön. A ngykövetet először Dr. Solti László rektor úr fogdt, kötetlen megbeszélésük során szót ejtettek jelenlegi és jövőbeli elképzeléseinkről két ország közötti okttási, kuttási és kulturális együttműködésben, ill. lehetséges diák- és okttócsere progrmokról is. A rektori eszmecserét követően ngykövet sszony tárgylt még Dr. Villányi Lászlóvl, GTK dékánjávl között Szent István Egyetemen trtndó UN Milleneum nd Development Gol c. konferenci előkészítéséről, különös tekintettel Szent István Egyetemet és Johnnesburgi Egyetemet érintő gzdsági és társdlmi kri témákr. Ngykövet sszony és dékán úr ezen felül tárgylt még egy lehetséges jövőbeni együttműködésről is Dél-Afriki NSF (Ntionl Scientific Foundtion) áltl kiírt témákbn. A progrm szervezésében jelentős szerepet válllt Mhesh Singh Kumr, TATA Kiválósági Központ igzgtój. Dr. Trr Zsuzsnn, Külkpcsolti Irod vezetője immáron több éve sikeresen pályázik ERASMUS IP és CEEPUS nyári egyetemi ösztöndíj lehetőségekre, melyből 2009 nyrán következő projectek vlósulnk meg: A Szent István Egyetem, Mezőgzdságés Környezettudományi Kránk Hlgzdálkodási Tnszéke idén már 2. CEEPUS Nyári Egyetemet rendezi meg Tempus Közlpítvány Ft-os támogtásávl között, Édesvízi hlk szporodásbiológiáj és mesterséges szporítás témábn. A progrm része egy tnulmányi kirándulás z Arnyponty ZRt rétimjori telepére, melyet z Arnyponty Hlászti Múzeum és helyi szporító megtekintése követ. A progrmr 20 hllgtó jelentkezését fogdják el. A Szent István Egyetem, Mezőgzdságés Környezettudományi Kránk Környezettudományi Intézete és Vdvilág Megőrzési Intézete között rendezi meg Környezeti változások és globális klímváltozás htási mezőgzdsági és erdei ökoszisztémákr témájú CEEPUS nyári egyetemet Ft támogtásból. A progrmr 25 hllgtó jelentkezését várják. A Lifelong Lerning Ersmus Intenzív Progrmj EUR támogtást kpott Sfegurding nd Promoting Interests in the Agrofood Industry, Experience nd Perspectives in Europe címmel, mely progrmr 5 prtnerünktől 25 hllgtó és 8 okttó részvételére számítunk. A rendezvény időpontj: ugusztus 24 szeptember 5.

3 Az intenzív progrm már 2010-re is támogtást nyert EUR-os összeggel. A SZIE TEK projectben sikere TEMPUS IV A SZIE TEK szervezeti keretében működő "Outrech Office" jnuár 15 én indíthtt el 3 éves TEMPUIS IV Projekt tevékenységét, mely első mgyrországi TEMPUS IV progrmként jelent meg következő címmel: "Higher Eduction Lerning Prtnership, (HELP-). A progrmbn elnyert összeg Euró lett, projekt igzgtój Ph. Mike Alderson. A progrm öt ország: Horvátország, Mgyrország, Románi, Szerbi, és z Egyesült Királyság részvételével vlósul meg, ezen belül vezető prtner szrvsi SZIE TEK. A projekt felsőokttás és gzdság kpcsoltrendszerének erősítését szolgálj. trtlmz, két hét során összesen 12 okttó tnít mjd. A prtner egyetemek közösen dolgozták ki zt metodológiát, mely interktív, személyes jellegű tnulási tpsztltot nyújt részt vevő hllgtók számár, kik különböző stúdiumokt folyttnk hzi egyetemükön (üzleti tnulmányok, pedgógi / tnárképzés, szociális munk, pszichológi). Az ez évi IP kurzus tervező értekezletét februárjábn Finnországbn rendezték tmperei Pirknm Alklmzott Tudományok Egyetemén. A SZIE képviseletében Kiss Csill projektkoordinátor és Gurzó Imre, SZIE GK Gzdságtudományi Intézetének okttój vett részt z eseményen. KAROK NEMZETKÖZI HÍREI Ersmus Intenzív Progrm projekt tervező értekezlete Tmperében (2009. február 1316.) A SZIE TEK koordinálás mellett zjlik A társdlmi kohézió és jólét erősítése képzéssel z európi társdlmi és intézményi életben című hároméves Ersmus Intenzív Progrm projekt, melyben SZIE TEK mellett hét másik európi ország prtner egyetemei vesznek részt (Egyesült Királyság, Portugáli, Finnország, Lettország, Litváni, Szlováki és Bulgári). Az Ersmus IP-k rövid, intenzív kurzusok, melyeket vlmelyik részt vevő intézmény rendez meg. A jelenlegi IP időtrtm 2 hét lesz, és prtner egyetemekről összesen 40 hllgtó vesz mjd részt rjt, z lp, mester és doktori szintekről egyránt. Az ez évi IP június 13. és 27. között szlovákii Besztercebányán kerül megrendezésre. A kurzuson, melynek módszertn számos egyedi, innovtív elemet kép: Ersmus IP tervező értekezlet Tmperében Grundtvig Projekttlálkozó, Ard A Tessedik Egyetemi Központ 5 tgú delegációj március 9-10-én, Ardon vett részt Grundtvig Project soron következő tlálkozóján. A progrmbn prtnerként bristoli Nyugt-nglii Egyetem és z rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetem vesz részt. A két tnéven át trtó együttműködés célj különböző kultúrák közötti párbeszéd, szociális kohézió megteremtése, előmozdítás, z élethosszig trtó tnulás közegébe helyezve.

4 A soros vendéglátó rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetem szociális munkás képzésébe illesztették résztvevők elődásit. Ezek között megismerhettük z eltelt időszk ltt elért eredményeket, tpsztltokt, melyeket felnőttképzésben, hátrányos helyzetű társdlmi csoportok bevonásábn, különböző kulturális háttérrel rendelkezők beilleszkedésének elősegítésében értek el prtnereink és meghívott szkemberek. Az Egyetemi Központ BÁH Menekülteket Befogdó Állomás dolgozóit, vlmint Menedék Migránsokt Segítő Egyesület munktársit kérte fel progrmbn vló együttműködésre. A közös cél olyn képzési lehetőségek megteremtése, mellyel Befogdó Állomáson dolgozók vgy ott átmenetileg trtózkodók számár szkmi előrelépést, illetve hsznos időtöltést lehet biztosítni igényeiknek megfelelően. A prtnerek május között, Bristolbn project záró konferenciáján összegzik két éves együttműködés eredményeit, tpsztltit. kép: Prezentáció projekttlálkozón z rdi projektnek ez volt z utolsó előtti rendezvénye május én megrendezésre kerülő záró konferenci előtt. A tlálkozó jó lklmt szolgálttott projekt két éve ltt összegyűjtött tpsztltok összegzésére. A résztvevők különös hngsúlyt fektettek nnk feltérképezésére, hogy miként lehetne projekt eredményeit felhsználni olyn új hzi képzési formák kidolgozásár, melyek kiszélesítenék felsőokttásbn résztvevők körét tnulási lehetőségek elérhetőségének jvításávl. A műhelybeszélgetésekben részt vettek felsőokttási prtner intézmények képviselői bristoli Nyugt-nglii egyetemről és z rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetemről. Ezen kívül békéscsbi Menekülteket Befogdó Állomás dolgozói, vlmint Menedék Migránsokt Segítő Egyesület munktársi is jelen voltk tlálkozón. A SZIE képviseletében Puskás János rektor-helyettes, Mike Alderson Projektirod vezető, Kiss Csill, TEK Nemzetközi Irod vezetője, Gátszegi Szilvi nemzetközi progrm sszisztens és Cseh Zsuzsnn, szrvsi Pedgógii Kr informtikus vettek részt. Grundtvig kép: A békéscsbi Grundtvig projekttlálkozó résztvevőinek csoportj Grundtvig Projekttlálkozó, Békéscsb március én került sor Békéscsbán SZIE Gzdsági Krán z Engging in interculturl dilogues s bsis for developing progrmmes in HE című Grundtvig projekt soron következő tlálkozójár. A második évében lévő Rövid nemzetközi hírek z Ybl Miklós Építéstudományi Krról Az Ybl hllgtói több évtizede minden nyáron részt vesznek Frnciországbn Club Mrpen örökségvédelmi építőtáborábn. Idén

5 először tábori előkészítő megbeszélésre kerül sor Tussonbn, melyen Zsohár Zsuzs és Fülöp István, Népi Építészeti Tudományos Diákkör vezetői képviselik z Ybl-t. Áprilisbn Településmérnöki és Építészeti Tnszék hgyományos csütörtöki tedélutánján Bll Zsuzsnn és Bertln József végzett építészhllgtóink számoltk be bécsi egyetemi tnulmányikról, külföldi továbbtnulási tpsztltikról. Dr.Kpy Jenő tnár úr Projekt tntárgyánk keretében négy diák indult texsi TOGS tervezői pályázton. A nemzetközi verseny eredményhirdetése április végére várhtó. Március 25-én z Ersmus tnárcsere progrm keretében Technologicl Eductionl Institution of Athens, Dept. of Surveying Engineering három okttój elődássoroztot trtott z lábbi témákbn: Chris Dnezis: Globl Stellite Nvigtion Systems Dr.Vssilios N Pgounis: 3D Lser Scnning s n Applied Method for Archeologicl Sites nd Monuments Spyros Ntzouropnos: Development of Sfety Mngement System in Construction Projects In Greece Ersmus tnárcsere keretében Pndul András, Mgsépítési Tnszék djunktus volt Luleå University of Technology vendége április 6-15-ig. Elődásánk címe: Universl Design The Europen Position. Vendégokttóink voltk még. Eleonor Mrisov Szlovákiából, Nyitr városánk egyeteméről (Slovk University of Agriculture) z Ersmus progrm keretében március végén látogtott el SZIE GTK Krr. Vendégünk elmondt, megelőzően már számos országb jutott el progrm keretében, de bizton állíthtj, hogy lettországi, olszországi és lengyelországi útjit követően gödöllői Szent István Egyetem különösen pozitív élményekkel jándékozt meg. A nemzetközi jog témkörében ledott óráin mgyr diákjit rendkívül érdeklődőnek és koopertívnk tlált, s külön megjegyezte, mennyire jó ngol nyelvtudássl tudtk diákji óráin együttműködni z nyg feldolgozásábn. Mrisov sszony hngsúlyozt, z ilyen jellegű nemzetközi kpcsolt nem csk prtneregyetemek együttműködését erősíti, hnem további lehetőségeket nyit okttók és hllgtók kölcsönös látogtásár, közös konferenciák szervezésére is. Vendégünk köszönetet mondott kr dékánjánk, Dr. Villányi László professzor úrnk, Dr. Hjós László professzor úrnk és Dr. Szir Zoltán tnár úrnk z együttműködő támogtásért, és Külkpcsolti Irod munktársink is szívélyes vendéglátásért. Dr. Tco Meden, hollndii Dronten városánk egyeteméről (University of Applied Sciences) 2000 ót jár rendszeresen Mgyrországr, hogy egyetemi és lpítványi koordinátorként közreműködjön náluk korábbn hllgtóként tnult mgyr diákok itteni vizsgázttásábn. Az elmúlt több éves időszkbn elmondás szerint több mint 100 SZIE-s diák vett részt hollndii okttáson, s z érdeklődés érezhetően folymtosn nő. Dr. Meden meglátás szerint ez tendenci igen bízttó jövőt sejtet két egyetem közötti együttműködésben, további távltokt nyitv okttók és hllgtók kölcsönös látogtásár, tudományos és kuttási együttműködésre. Prof. Dr. Mnerie Dumitru, románii Timisor-i egyetemről (Politehnic University of Timisor, Mechnicl Engineering Fculty, Mechnicl Technology Deprtment) március végén volt vendége Gépészmérnöki Krnk, hol Dr. Várszegi Tibor segítségével tnulmányozhtt legújbb élelmiszeripri kuttási eredményeket, ill. felvette kpcsoltot TATA Kiválósági Központtl is Mhesh Szing Kumr igzgtó együttműködésével. Vendégprofesszorunk igen mgs színvonlúnk értékelte diákok gykorlti kuttómunkájához rendelkezésre álló lbortóriumi hátteret, s hngsúlyozt, Szent István Egyetem méltó letéteményese mgyr

6 mezőgzdsági okttási és kuttási hgyományoknk. Dr. Dumitru elődásokt is trtott többek között biotechnológii üzemnygokbn rejlő lehetőségekről, ill. z integrált mezőgzdsági árutermesztésről, melyek kpcsán megjegyezte, kiemelkedőnek trtj hllgtók óri ktivitását egyetemünkön. Vendégprofesszorunk reményei szerint látogtás további együttműködés lehetőségét teremti meg két egyetem között mint okttási, mint kuttási területen ill. elősegíti mjd okttók és hllgtók jövőbeli cseréjét. nézhettek meg Vic Egyetemről, prtnerintézményünkről, bból célból, háth vlki éppen emitt dönt úgy, hogy később szóbn forgó felsőokttási intézményben szándékozik Ersmus ösztöndíjsként tnulni. Utolsó itt töltött npján Békéscsb és Gyul látványosságit nézte meg ngol szármzású, Spnyolországbn élő vendégünk. kép: Dniel Nicholls Ersmus vendégokttó elődásánk egy érdekes pillnt kép: Prof. Dr. Beke János nemzetközi rektorhelyettes és Prof. Dr. Mnerie Dimitru A spnyolországi Vic Egyetemen okttó Dniel Nicholls Tessedik Egyetemi Központot válsztott vendégokttás helyszínéül. Mint elmondt, egy olyn országot, nnk kultúráját, jelen körülményeit, szerette voln közelebbről megismerni, hol előzőleg szocilist rendszer működött. A vendégokttó február 9. és 12. között látogtt meg békéscsbi és szrvsi krokt, hol Obm nd the New World Order címmel trtott elődást, melyben világpolitiki és világgzdsági témákról beszélt. Arról is szót ejtett, hogy z új meriki elnök várhtón milyen szerepet játszik mjd gzdsági folymtok lkulásábn, meg tud-e felelni személyéhez fűződő várkozásoknk. A rendhgyó órát ngy érdeklődés kísérte, mjd zárásként hllgtók egy 10 perces filmet Külföldi vendégdiákjink írták Hírlevelünkben hgyományt szeretnénk teremteni zzl is, hogy időről időre megkérdezzük vendégdiákjinkt, mi véleményük z egyetemről mgáról, z itt folyó okttómunk minőségéről, miért minket válsztottk, ill. visszjönnének-e még. Jelen hírlevelünkben három török vendégdiákunk, Coskun Elms, Gülcn Üstünsel és Özlem Güler mondt el véleményét ersmusos ösztöndíjjl itt töltött tnulmányikról. Sok más hllgtóhoz hsonlón ők is zért válsztották egyetemünket, mert korábbi vendégeink jó hírét viszik ngyvilágbn, ők is brátoktól értesültek z egyetem széles plettájú ngol nyelvű kurzuskínáltáról. Természetesen

7 honlp segítségével további információt szerezhettek z egyéb részletekről. Az itteni okttást ngyon mgs színvonlúnk és interktívnk értékelik, rendkívül élvezték z elméleti mellett megjelenő gykorlti képzést és konzultációt. Coskun külön kiemelte tnárink segítőkészségét bbn, hogy minden szükséges információhoz, nyghoz hozzájusson. A tnulmányokkl járó itteni értékelési rendszert ésszerűnek és jól áttekinthetőnek látják. Vendéghllgtóink ngyon jól érzik mgukt Mgyrországon, élvezik másfjt kultúrávl járó nyitottságot, Coskun elmondás szerint mindig brátságos és közlékeny mgyrokt, kikkel vló kommunikációját csk z gátolj időnként, hogy nem mindenki beszél itt sem ngolul. Kérdésünkre, hogy jánlnák-e másoknk is egyetemünket, htározott igennel feleltek, és hozzátették, mindketten tervezik itt esetleges további tnulmányikt, és diplomvédésüket.

8 A Külkpcsolti Irod bemuttkozik Dr. Trr Zsuzsnn Irodvezető Intézményi LLP Ersmus és CEEPUS Koordinátor tel.: /1017 e-mil: végzettség: PhD Környezettudományból, Áltlános Agrármérnök, EU Agrármenedzser, Angol Szkfordító, Felsőfokú külkereskedelmi üzletkötői szkvizsg Cspó Veronik Ügyvivő Szkértő LLP Ersmus Cmpus Koordinátor tel.: /1027 e-mil: végzettség: Villmos üzemmérnök, Irodvezetői szkvizsg Mészöly Betrix Ügyvivő Szkértő Külkpcsolti honlp trtlmi fejlesztéséért, z egyetemi prtnerkpcsolti dtbázis koordinálásáért, ngol nyelvű ill. áltlános irodi ügyvitelért felelős szkreferens tel.: /1005 e-mil: végzettség: Angol nyelv és irodlom történelem szkos középiskoli tnár, Köztisztviselői szkvizsg önkormányzti közigzgtásból

9 Sándorné Pálflvy Beát Ügyvivő Szkértő tel.: /1016 e-mil: Tuberné Cseke Mrinn Ügyvivő Szkértő Vezetői kiutzások és vendégfogdások, frnci nyelvterületek és Ázsi szkreferense tel.: /2167 e-mil: végzettség: Mgyr nyelv és irodlom - frnci nyelv és irodlom szkos középiskoli tnár, Felsőfokú külkereskedelmi és áruforglmi szkvizsg Jmes Dedon Ügyvivő Szkértő Angol nyelvi lektor, USA szkreferens tel.: /1005 e-mil: végzettség: Angol nyelv és irodlom tnár, Felsőfokú ngol nyelvtnári felnőttképzési szkképesítés, Felsőfokú repülőelektroniki szkképesítés

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI ÉVKÖNYV 1979/80. MISKOLC 1981.

NEHÉZIPARI MŰSZAKI ÉVKÖNYV 1979/80. MISKOLC 1981. NEHÉZIPARI MŰSZAKI ÉVKÖNYV 1979/80. MISKOLC 1981. NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1979180. l MISKOLC 1981. ISSN 0133-333 TANÉVNYITÓ BT. Czibere Tibor rektor beszéde z egyetem tnévnyitó < * P ^ /1979-

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000

1,800,000 1,500,000 2,948,652 1,500,000 3,545,000 2,000,000. Mezőségi csángó kollégium 2,725,751 1,500,000 Románii szervezetek áltl benyújtott pályáztok 1.1. 1228/2007 1.1. 1257/2007 1.1. 1293/2007 1.1. 1323/2007 1.1. 1292/2007 Ady Endre Kulturális Klotszent király Ady-Sinci Áltlános Iskol, Szilágycseh Szilágycseh

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen

4. számú melléklet. Az elektronikus kérvények rendje a Nyugat-magyarországi Egyetemen zonosító 001 002 003 006A 006B külföldi tnulmányokról ktív jogviszonyigzolás 007 008 008/A Átvétel (szkváltás, tgoztváltás, képzési helyszínváltás) Átvételi lpképzésből oszttln tnárképzésre Átvételi oszttln

Részletesebben

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1982/83. MISKOLC

Nehézipari Műszaki Egyetem ÉVKÖNYV 1982/83. MISKOLC Nehézipri Műszki Egyetem ÉVKÖNYV 98/83. MISKOLC 986 ISSN 033-333 T A N É V N Y I T Ó Dr, Czibere Tibor rektor tnévnyitó beszéde /98, szeptember./ A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRCZY PÁL egyetemi

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 AGY TANODA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A gyermeket önmg lehetőségein belül olynná kell tenni, milyenné lehet ez z iskol feldt. Mi z, mi belőle előhívhtó és építhető?

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

KÖZNEVELÉS ÚJ ÉRTÉKMENTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP. A Csík Zenekarral beszélgettünk

KÖZNEVELÉS ÚJ ÉRTÉKMENTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP. A Csík Zenekarral beszélgettünk Új pályázti felhívások nyári tehetséggondozó progrmok támogtásár A Nemzeti Tehetség Progrm keretében 2013. május 22-én 20 új pályázti felhívás jelentetett meg z Emberi Erőforrás Támogtáskezelő, vlmint

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról

Kecskemét HÍRLEVÉL. MMSz. A Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium tagja. Emlékeztető a balatonföldvári országos konferenciáról MMSz Kecskemét A Dél-lföldi Regionális Szociális Módszertni Konzorcium tgj V. évfolym/3. szám HÍRLEVÉL Trtlom Emlékeztető bltonföldvári országos konferenciáról Szociális chrt indult útjár hjléktln emberekért

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola József Attil Gimnázium és Szkképzı Iskol Közzétételi list nevelési-okttási intézmények mőködésérıl szóló 11/2004. (VI. 8.)MKM rendelet lpján 1. A 2009/2010. tnév helyi rendje: 1.1. A szorglmi idıvel összefüggı

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A térség vízgazdálkodási problémái

A térség vízgazdálkodási problémái Elôzmények... A térség vízgzdálkodási prolémái Osztrák és mgyr szkértôk 90- es évek végén közösen egy összehngolt árvízvédelmi tervet dolgoztk ki, ngy figyelemmel z ökológii szempontokr is. A megoldás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

A mélygeológiai tároló kutatási munkái

A mélygeológiai tároló kutatási munkái 12 A mélygeológii tároló kuttási munkái Befejező fázisához ért tervező, előkészítő munk, így 2013 közepén elkezdődhetnek terepi munkák Nyugt-Mecsekben, hol szeretnék kijelölni ngy ktivitású rdioktív hulldékokt

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

Nagyköveti és egyéb protokolláris látogatások. Újonnan aláírt egyetemi szintű együttműködési

Nagyköveti és egyéb protokolláris látogatások. Újonnan aláírt egyetemi szintű együttműködési Ismét eltelt egy szép nyár a 2010-es évből, máris jelentősen benne vagyunk az őszben, a tanévkezdetben. Álljon itt tehát újfent az összegzése mindannak, ami külkapcsolati téren történt nálunk az elmúlt

Részletesebben

S E B E S S É G. Köszöntő...2. oldal. Igazgatói megnyitó beszéd...3. oldal. Csonka János évforduló...4. oldal

S E B E S S É G. Köszöntő...2. oldal. Igazgatói megnyitó beszéd...3. oldal. Csonka János évforduló...4. oldal S E B E S S É G XXXIII. évfolym 2014 15 tnév, I. szám Trtlomjegyzék: Köszöntő...2. oldl Igzgtói megnyitó beszéd...3. oldl Csonk János évforduló...4. oldl Látogtás z Autótechnik 2014 kiállításon...6. oldl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája

Piaci kitekintő. Erste Alapkezelő Kommentár 2013.09.30. Jegyzet. A hónap ábrája c ú Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2013.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr gzdsági szbdsághrc eredményei (Ngy Tibor, befektetési igzgtó) kormány áltl meghirdetett gzdsági szbdsághrc újbb győztes hdjárt

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara

M E G H Í V Ó. Magyar Kisállatgyógyász Állatorvosok Egyesülete (HSAVA) a Magyar Kisállat Ortopédiai Egyesület. és a. Magyar Állatorvosi Kamara M E G H Í V Ó Mgyr Kisálltgyógyász Álltorvosok Egyesülete (HSAVA) Mgyr Kisállt Ortopédii Egyesület és Mgyr Álltorvosi Kmr meghívj Önt HSAVA tvszi, kétnpos 21. országos konferenciájár 2010. március 20-21.

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja

JOIS 800. ÉVES! Levél Önkormányzatának időszaki lapja Levél ánk időszki lpj ELBALLAGTAK... Eljött ez np is! M elbúcsúztok kedves iskolátoktól, elköszöntök tnáritoktól és tőlünk, diáktársktól is. Nyolc éve már, hogy elsősként félve léptétek át z iskol küszöbét.

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben