Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!"

Átírás

1 SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró felsőokttási intézményei között, méltán lehet büszke rr, hogy egyre szélesedő nemzetközi kpcsolti, növekvő számú külföldi vendégprofesszori és hllgtói hírét viszik ngyvilágbn, s mindinkább Mgyrország egyik legkedveltebb felsőokttási célpontjává teszik más országbeliek körében. Nemzetközi kpcsoltinkbn ngyon sok eredményt tudunk felmuttni z elmúlt évtizedek tükrében, s természetesen számos még tennivló. Kétoldlú egyetemközi szerződéseinkre lpozv, z Élethosszig Trtó Tnulás progrm elveinek megfelelően, z Európi Unió áltl támogtott igen sikeres LLP Ersmus csereprogrm keretében évről évre növekvő számbn fogdunk vendéghllgtókt, kik tnszékeink minőségi és egyre bővülő idegen nyelvi kurzuskínáltából válogthtnk, okttókt, kik számár vonzó lehetőség krinkon elődhtó idegen nyelvi vendégkurzus, s természetesen mi is küldünk okttókt és hllgtókt is testvéregyetemeinkre. Ezen pályázti folymtot Főtitkári Hivtlhoz trtozó Külügyi Irodánk lelkes kis cspt gondozz, hol kollégáink igyekeznek egyfjt információs központként is tnácsokkl, útmuttássl ellátni hozzájuk fordulókt. Mindemellett természetesen Külügyi Irod igen sokrétű egyéb tevékenységgel is szolgálj egyetemünk külkpcsoltrendszerének fejlesztését. Munktársi közreműködnek z egyetemi szintű nemzetközi szerződések gondozásábn, egy külkpcsolti dtbázis létrehozásábn, bilterális és multilterális progrmok koordinálásábn, kri és egyetemi ügyfélkpcsolt-trtási rendszer kiépítésében, egységes egyetemi rcultépítésben, új hzi és nemzetközi kpcsoltok fejlesztésében, ill. újbb források megszerzésében lehetőség szerint. Mindemellett célunk még természetesen minőségi irodi hátteret és szervezőmunkát biztosítni delegációk fogdásához és nemzetközi rendezvények bonyolításához, egyetemi szintű nemzetközi szervezetek, tgságok kezeléséhez, külföldi hllgtók egyetemünkre vonzásához, ill. egyetemünk külföldi népszerűsítéséhez, esetleges trendelemzéshez, megoldási jvsltok előterjesztéséhez. Jelen hírlevelünket hgyományteremtő célzttl szeretnénk elindítni, így tájékozttv z érdeklődőket megelőző időszk legfontosbb eseményeiről, prominens politikusok, vendégprofesszorok látogtásiról, z itt töltött idő értékeléséről, minden egyéb hírről, mely számot trtht z egyetemi polgárok érdeklődésére és segítheti tájékozódásukt nemzetközi kpcsoltink világábn. Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhngr tlál, s rászolgál mjd állndó és megtisztelő figyelmükre! Dr. Beke János Nemzetközi Rektor-helyettes

2 DIPLOMÁCIAI ESEMÉNYEK Szír mezőgzdsági delegáció látogtás PÁLYÁZATI SIKEREINK jnuár 22.-én Dr. Nbi Rshid Mohmmed Szíri Mezőgzdsági és Földreformügyi miniszter helyettese látogtt meg, egy mezőgzdsági delelgáció élén, Szent István Egyetemet és z Állttenyésztési és tkrmányozási Kuttóintézetet. ERASMUS és CEEPUS sikerek Külkpcsolti Irod pályáztivl A Dél-Afriki Köztársság sszonyánk egyetemi látogtás ngykövet március 26-án Tklni Netshitenzhe, Dél-Afriki Köztársság újonnn kinevezett ngykövet sszony tett hivtlos látogtást egyetemünkön. A ngykövetet először Dr. Solti László rektor úr fogdt, kötetlen megbeszélésük során szót ejtettek jelenlegi és jövőbeli elképzeléseinkről két ország közötti okttási, kuttási és kulturális együttműködésben, ill. lehetséges diák- és okttócsere progrmokról is. A rektori eszmecserét követően ngykövet sszony tárgylt még Dr. Villányi Lászlóvl, GTK dékánjávl között Szent István Egyetemen trtndó UN Milleneum nd Development Gol c. konferenci előkészítéséről, különös tekintettel Szent István Egyetemet és Johnnesburgi Egyetemet érintő gzdsági és társdlmi kri témákr. Ngykövet sszony és dékán úr ezen felül tárgylt még egy lehetséges jövőbeni együttműködésről is Dél-Afriki NSF (Ntionl Scientific Foundtion) áltl kiírt témákbn. A progrm szervezésében jelentős szerepet válllt Mhesh Singh Kumr, TATA Kiválósági Központ igzgtój. Dr. Trr Zsuzsnn, Külkpcsolti Irod vezetője immáron több éve sikeresen pályázik ERASMUS IP és CEEPUS nyári egyetemi ösztöndíj lehetőségekre, melyből 2009 nyrán következő projectek vlósulnk meg: A Szent István Egyetem, Mezőgzdságés Környezettudományi Kránk Hlgzdálkodási Tnszéke idén már 2. CEEPUS Nyári Egyetemet rendezi meg Tempus Közlpítvány Ft-os támogtásávl között, Édesvízi hlk szporodásbiológiáj és mesterséges szporítás témábn. A progrm része egy tnulmányi kirándulás z Arnyponty ZRt rétimjori telepére, melyet z Arnyponty Hlászti Múzeum és helyi szporító megtekintése követ. A progrmr 20 hllgtó jelentkezését fogdják el. A Szent István Egyetem, Mezőgzdságés Környezettudományi Kránk Környezettudományi Intézete és Vdvilág Megőrzési Intézete között rendezi meg Környezeti változások és globális klímváltozás htási mezőgzdsági és erdei ökoszisztémákr témájú CEEPUS nyári egyetemet Ft támogtásból. A progrmr 25 hllgtó jelentkezését várják. A Lifelong Lerning Ersmus Intenzív Progrmj EUR támogtást kpott Sfegurding nd Promoting Interests in the Agrofood Industry, Experience nd Perspectives in Europe címmel, mely progrmr 5 prtnerünktől 25 hllgtó és 8 okttó részvételére számítunk. A rendezvény időpontj: ugusztus 24 szeptember 5.

3 Az intenzív progrm már 2010-re is támogtást nyert EUR-os összeggel. A SZIE TEK projectben sikere TEMPUS IV A SZIE TEK szervezeti keretében működő "Outrech Office" jnuár 15 én indíthtt el 3 éves TEMPUIS IV Projekt tevékenységét, mely első mgyrországi TEMPUS IV progrmként jelent meg következő címmel: "Higher Eduction Lerning Prtnership, (HELP-). A progrmbn elnyert összeg Euró lett, projekt igzgtój Ph. Mike Alderson. A progrm öt ország: Horvátország, Mgyrország, Románi, Szerbi, és z Egyesült Királyság részvételével vlósul meg, ezen belül vezető prtner szrvsi SZIE TEK. A projekt felsőokttás és gzdság kpcsoltrendszerének erősítését szolgálj. trtlmz, két hét során összesen 12 okttó tnít mjd. A prtner egyetemek közösen dolgozták ki zt metodológiát, mely interktív, személyes jellegű tnulási tpsztltot nyújt részt vevő hllgtók számár, kik különböző stúdiumokt folyttnk hzi egyetemükön (üzleti tnulmányok, pedgógi / tnárképzés, szociális munk, pszichológi). Az ez évi IP kurzus tervező értekezletét februárjábn Finnországbn rendezték tmperei Pirknm Alklmzott Tudományok Egyetemén. A SZIE képviseletében Kiss Csill projektkoordinátor és Gurzó Imre, SZIE GK Gzdságtudományi Intézetének okttój vett részt z eseményen. KAROK NEMZETKÖZI HÍREI Ersmus Intenzív Progrm projekt tervező értekezlete Tmperében (2009. február 1316.) A SZIE TEK koordinálás mellett zjlik A társdlmi kohézió és jólét erősítése képzéssel z európi társdlmi és intézményi életben című hároméves Ersmus Intenzív Progrm projekt, melyben SZIE TEK mellett hét másik európi ország prtner egyetemei vesznek részt (Egyesült Királyság, Portugáli, Finnország, Lettország, Litváni, Szlováki és Bulgári). Az Ersmus IP-k rövid, intenzív kurzusok, melyeket vlmelyik részt vevő intézmény rendez meg. A jelenlegi IP időtrtm 2 hét lesz, és prtner egyetemekről összesen 40 hllgtó vesz mjd részt rjt, z lp, mester és doktori szintekről egyránt. Az ez évi IP június 13. és 27. között szlovákii Besztercebányán kerül megrendezésre. A kurzuson, melynek módszertn számos egyedi, innovtív elemet kép: Ersmus IP tervező értekezlet Tmperében Grundtvig Projekttlálkozó, Ard A Tessedik Egyetemi Központ 5 tgú delegációj március 9-10-én, Ardon vett részt Grundtvig Project soron következő tlálkozóján. A progrmbn prtnerként bristoli Nyugt-nglii Egyetem és z rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetem vesz részt. A két tnéven át trtó együttműködés célj különböző kultúrák közötti párbeszéd, szociális kohézió megteremtése, előmozdítás, z élethosszig trtó tnulás közegébe helyezve.

4 A soros vendéglátó rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetem szociális munkás képzésébe illesztették résztvevők elődásit. Ezek között megismerhettük z eltelt időszk ltt elért eredményeket, tpsztltokt, melyeket felnőttképzésben, hátrányos helyzetű társdlmi csoportok bevonásábn, különböző kulturális háttérrel rendelkezők beilleszkedésének elősegítésében értek el prtnereink és meghívott szkemberek. Az Egyetemi Központ BÁH Menekülteket Befogdó Állomás dolgozóit, vlmint Menedék Migránsokt Segítő Egyesület munktársit kérte fel progrmbn vló együttműködésre. A közös cél olyn képzési lehetőségek megteremtése, mellyel Befogdó Állomáson dolgozók vgy ott átmenetileg trtózkodók számár szkmi előrelépést, illetve hsznos időtöltést lehet biztosítni igényeiknek megfelelően. A prtnerek május között, Bristolbn project záró konferenciáján összegzik két éves együttműködés eredményeit, tpsztltit. kép: Prezentáció projekttlálkozón z rdi projektnek ez volt z utolsó előtti rendezvénye május én megrendezésre kerülő záró konferenci előtt. A tlálkozó jó lklmt szolgálttott projekt két éve ltt összegyűjtött tpsztltok összegzésére. A résztvevők különös hngsúlyt fektettek nnk feltérképezésére, hogy miként lehetne projekt eredményeit felhsználni olyn új hzi képzési formák kidolgozásár, melyek kiszélesítenék felsőokttásbn résztvevők körét tnulási lehetőségek elérhetőségének jvításávl. A műhelybeszélgetésekben részt vettek felsőokttási prtner intézmények képviselői bristoli Nyugt-nglii egyetemről és z rdi Vest Vsile Goldis Alpítványi Egyetemről. Ezen kívül békéscsbi Menekülteket Befogdó Állomás dolgozói, vlmint Menedék Migránsokt Segítő Egyesület munktársi is jelen voltk tlálkozón. A SZIE képviseletében Puskás János rektor-helyettes, Mike Alderson Projektirod vezető, Kiss Csill, TEK Nemzetközi Irod vezetője, Gátszegi Szilvi nemzetközi progrm sszisztens és Cseh Zsuzsnn, szrvsi Pedgógii Kr informtikus vettek részt. Grundtvig kép: A békéscsbi Grundtvig projekttlálkozó résztvevőinek csoportj Grundtvig Projekttlálkozó, Békéscsb március én került sor Békéscsbán SZIE Gzdsági Krán z Engging in interculturl dilogues s bsis for developing progrmmes in HE című Grundtvig projekt soron következő tlálkozójár. A második évében lévő Rövid nemzetközi hírek z Ybl Miklós Építéstudományi Krról Az Ybl hllgtói több évtizede minden nyáron részt vesznek Frnciországbn Club Mrpen örökségvédelmi építőtáborábn. Idén

5 először tábori előkészítő megbeszélésre kerül sor Tussonbn, melyen Zsohár Zsuzs és Fülöp István, Népi Építészeti Tudományos Diákkör vezetői képviselik z Ybl-t. Áprilisbn Településmérnöki és Építészeti Tnszék hgyományos csütörtöki tedélutánján Bll Zsuzsnn és Bertln József végzett építészhllgtóink számoltk be bécsi egyetemi tnulmányikról, külföldi továbbtnulási tpsztltikról. Dr.Kpy Jenő tnár úr Projekt tntárgyánk keretében négy diák indult texsi TOGS tervezői pályázton. A nemzetközi verseny eredményhirdetése április végére várhtó. Március 25-én z Ersmus tnárcsere progrm keretében Technologicl Eductionl Institution of Athens, Dept. of Surveying Engineering három okttój elődássoroztot trtott z lábbi témákbn: Chris Dnezis: Globl Stellite Nvigtion Systems Dr.Vssilios N Pgounis: 3D Lser Scnning s n Applied Method for Archeologicl Sites nd Monuments Spyros Ntzouropnos: Development of Sfety Mngement System in Construction Projects In Greece Ersmus tnárcsere keretében Pndul András, Mgsépítési Tnszék djunktus volt Luleå University of Technology vendége április 6-15-ig. Elődásánk címe: Universl Design The Europen Position. Vendégokttóink voltk még. Eleonor Mrisov Szlovákiából, Nyitr városánk egyeteméről (Slovk University of Agriculture) z Ersmus progrm keretében március végén látogtott el SZIE GTK Krr. Vendégünk elmondt, megelőzően már számos országb jutott el progrm keretében, de bizton állíthtj, hogy lettországi, olszországi és lengyelországi útjit követően gödöllői Szent István Egyetem különösen pozitív élményekkel jándékozt meg. A nemzetközi jog témkörében ledott óráin mgyr diákjit rendkívül érdeklődőnek és koopertívnk tlált, s külön megjegyezte, mennyire jó ngol nyelvtudássl tudtk diákji óráin együttműködni z nyg feldolgozásábn. Mrisov sszony hngsúlyozt, z ilyen jellegű nemzetközi kpcsolt nem csk prtneregyetemek együttműködését erősíti, hnem további lehetőségeket nyit okttók és hllgtók kölcsönös látogtásár, közös konferenciák szervezésére is. Vendégünk köszönetet mondott kr dékánjánk, Dr. Villányi László professzor úrnk, Dr. Hjós László professzor úrnk és Dr. Szir Zoltán tnár úrnk z együttműködő támogtásért, és Külkpcsolti Irod munktársink is szívélyes vendéglátásért. Dr. Tco Meden, hollndii Dronten városánk egyeteméről (University of Applied Sciences) 2000 ót jár rendszeresen Mgyrországr, hogy egyetemi és lpítványi koordinátorként közreműködjön náluk korábbn hllgtóként tnult mgyr diákok itteni vizsgázttásábn. Az elmúlt több éves időszkbn elmondás szerint több mint 100 SZIE-s diák vett részt hollndii okttáson, s z érdeklődés érezhetően folymtosn nő. Dr. Meden meglátás szerint ez tendenci igen bízttó jövőt sejtet két egyetem közötti együttműködésben, további távltokt nyitv okttók és hllgtók kölcsönös látogtásár, tudományos és kuttási együttműködésre. Prof. Dr. Mnerie Dumitru, románii Timisor-i egyetemről (Politehnic University of Timisor, Mechnicl Engineering Fculty, Mechnicl Technology Deprtment) március végén volt vendége Gépészmérnöki Krnk, hol Dr. Várszegi Tibor segítségével tnulmányozhtt legújbb élelmiszeripri kuttási eredményeket, ill. felvette kpcsoltot TATA Kiválósági Központtl is Mhesh Szing Kumr igzgtó együttműködésével. Vendégprofesszorunk igen mgs színvonlúnk értékelte diákok gykorlti kuttómunkájához rendelkezésre álló lbortóriumi hátteret, s hngsúlyozt, Szent István Egyetem méltó letéteményese mgyr

6 mezőgzdsági okttási és kuttási hgyományoknk. Dr. Dumitru elődásokt is trtott többek között biotechnológii üzemnygokbn rejlő lehetőségekről, ill. z integrált mezőgzdsági árutermesztésről, melyek kpcsán megjegyezte, kiemelkedőnek trtj hllgtók óri ktivitását egyetemünkön. Vendégprofesszorunk reményei szerint látogtás további együttműködés lehetőségét teremti meg két egyetem között mint okttási, mint kuttási területen ill. elősegíti mjd okttók és hllgtók jövőbeli cseréjét. nézhettek meg Vic Egyetemről, prtnerintézményünkről, bból célból, háth vlki éppen emitt dönt úgy, hogy később szóbn forgó felsőokttási intézményben szándékozik Ersmus ösztöndíjsként tnulni. Utolsó itt töltött npján Békéscsb és Gyul látványosságit nézte meg ngol szármzású, Spnyolországbn élő vendégünk. kép: Dniel Nicholls Ersmus vendégokttó elődásánk egy érdekes pillnt kép: Prof. Dr. Beke János nemzetközi rektorhelyettes és Prof. Dr. Mnerie Dimitru A spnyolországi Vic Egyetemen okttó Dniel Nicholls Tessedik Egyetemi Központot válsztott vendégokttás helyszínéül. Mint elmondt, egy olyn országot, nnk kultúráját, jelen körülményeit, szerette voln közelebbről megismerni, hol előzőleg szocilist rendszer működött. A vendégokttó február 9. és 12. között látogtt meg békéscsbi és szrvsi krokt, hol Obm nd the New World Order címmel trtott elődást, melyben világpolitiki és világgzdsági témákról beszélt. Arról is szót ejtett, hogy z új meriki elnök várhtón milyen szerepet játszik mjd gzdsági folymtok lkulásábn, meg tud-e felelni személyéhez fűződő várkozásoknk. A rendhgyó órát ngy érdeklődés kísérte, mjd zárásként hllgtók egy 10 perces filmet Külföldi vendégdiákjink írták Hírlevelünkben hgyományt szeretnénk teremteni zzl is, hogy időről időre megkérdezzük vendégdiákjinkt, mi véleményük z egyetemről mgáról, z itt folyó okttómunk minőségéről, miért minket válsztottk, ill. visszjönnének-e még. Jelen hírlevelünkben három török vendégdiákunk, Coskun Elms, Gülcn Üstünsel és Özlem Güler mondt el véleményét ersmusos ösztöndíjjl itt töltött tnulmányikról. Sok más hllgtóhoz hsonlón ők is zért válsztották egyetemünket, mert korábbi vendégeink jó hírét viszik ngyvilágbn, ők is brátoktól értesültek z egyetem széles plettájú ngol nyelvű kurzuskínáltáról. Természetesen

7 honlp segítségével további információt szerezhettek z egyéb részletekről. Az itteni okttást ngyon mgs színvonlúnk és interktívnk értékelik, rendkívül élvezték z elméleti mellett megjelenő gykorlti képzést és konzultációt. Coskun külön kiemelte tnárink segítőkészségét bbn, hogy minden szükséges információhoz, nyghoz hozzájusson. A tnulmányokkl járó itteni értékelési rendszert ésszerűnek és jól áttekinthetőnek látják. Vendéghllgtóink ngyon jól érzik mgukt Mgyrországon, élvezik másfjt kultúrávl járó nyitottságot, Coskun elmondás szerint mindig brátságos és közlékeny mgyrokt, kikkel vló kommunikációját csk z gátolj időnként, hogy nem mindenki beszél itt sem ngolul. Kérdésünkre, hogy jánlnák-e másoknk is egyetemünket, htározott igennel feleltek, és hozzátették, mindketten tervezik itt esetleges további tnulmányikt, és diplomvédésüket.

8 A Külkpcsolti Irod bemuttkozik Dr. Trr Zsuzsnn Irodvezető Intézményi LLP Ersmus és CEEPUS Koordinátor tel.: /1017 e-mil: végzettség: PhD Környezettudományból, Áltlános Agrármérnök, EU Agrármenedzser, Angol Szkfordító, Felsőfokú külkereskedelmi üzletkötői szkvizsg Cspó Veronik Ügyvivő Szkértő LLP Ersmus Cmpus Koordinátor tel.: /1027 e-mil: végzettség: Villmos üzemmérnök, Irodvezetői szkvizsg Mészöly Betrix Ügyvivő Szkértő Külkpcsolti honlp trtlmi fejlesztéséért, z egyetemi prtnerkpcsolti dtbázis koordinálásáért, ngol nyelvű ill. áltlános irodi ügyvitelért felelős szkreferens tel.: /1005 e-mil: végzettség: Angol nyelv és irodlom történelem szkos középiskoli tnár, Köztisztviselői szkvizsg önkormányzti közigzgtásból

9 Sándorné Pálflvy Beát Ügyvivő Szkértő tel.: /1016 e-mil: Tuberné Cseke Mrinn Ügyvivő Szkértő Vezetői kiutzások és vendégfogdások, frnci nyelvterületek és Ázsi szkreferense tel.: /2167 e-mil: végzettség: Mgyr nyelv és irodlom - frnci nyelv és irodlom szkos középiskoli tnár, Felsőfokú külkereskedelmi és áruforglmi szkvizsg Jmes Dedon Ügyvivő Szkértő Angol nyelvi lektor, USA szkreferens tel.: /1005 e-mil: végzettség: Angol nyelv és irodlom tnár, Felsőfokú ngol nyelvtnári felnőttképzési szkképesítés, Felsőfokú repülőelektroniki szkképesítés

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozások szakirány A BOLOGNAI FOLYAMAT ÉS MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket:

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a rendkívüli cikluszáró rendezvényünkön. Engedjék meg, hogy külön is köszöntsem meghívott vendégeinket: 1 ÜNNEPI BESZÉD A 2009. december 20-tól 2011. december 31-ig tartó időszakban, a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének működéséről, tevékenységéről. Tisztelt

Részletesebben

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát

Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1808 2012 Egyetemi folyóirat Százhatvanhatan vehették fel a rendőrtiszti egyenruhát Emlékoszlopavatás a Ludovikán Altábornagy lett: Bleszity János 10 éve az Európai Unióban

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

50 éves a Szakcsoport

50 éves a Szakcsoport Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport 50 éves a Szakcsoport, 2012. ELŐSZÓ Tisztelt Olvasó! Egy olyan könyvet tart a kezében, mely az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Oktatási, képzési, ifjúsági. és sportpolitika. Oktatás és képzés A jövőnk záloga KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Oktatási, képzési, ifjúsági Oktatás és képzés A jövőnk záloga és sportpolitika Az oktatásba és a képzésbe való befektetés kulcsfontosságú a fiatalok személyes

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben