letiink TARSADALOM. TUDOMANY, Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "letiink TARSADALOM. TUDOMANY, Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza."

Átírás

1

2

3

4

5 letiink TARSADALOM. TUDOMANY, KULTORA VII. evfolvam, 1. szam, 1977, januar februar Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza." Karl Магх: A politikai gazdasagtan biralatahoz; Eloszć Forum Lap- es Konyvkiado Vallalat, Ujvidek

6 Szerkeszto bizottsdg Arokszallasi-Borza Gyongyi, szerkeszt6 Ing. Bacsi Sandor Bćzsć Istvan Feher Kaltnan Fejos I. Istvan Dr. Gyore Kormel, foszerkeszto helvettes Illes Lajos, niuszaki szerkeszto Dr. Matkovics Jćzsef Bonislav mr. Martin Molnar Iren Dr. Rehak Laszlo, fo- es felelos szerkeszts Szilagyi Gabor Szorad mr. Gyorgy Dr. Toth Lajos Dr. Varady Tibor Szerkesztoi tandcs Аргб Laszlć Dr. Balla Ferenc Borza Jozsef Gsonti Janos Dr. Gyiire Iscvan F6ldessy Laszlo Franc Lajos Gere Terizia Gutasi Miklos Dr. Jankovics Jozsef Kelemen Dezso Kovažek dr. Božidar Martin mr. Borislav Dr. Mirnics Jozsef, a Danacs elnoke Popin Vladimir Dr. Rehak Laszlć Szilagyi Gabor Szirovica Antal Dr. Teleki Gyorgy Tdth Istvan Dr. Vajda Jozsef Zrilić Ilona A szerkesztosegi tiitkar Csonka Julia A fedolapot Safrany Imre es Szilagyi Gabor terveztek Kesziilt a Forum Lap- ćs Konyvkiad6 Vallalat nyomdajaban 'Ojvadeken. A szam keziratanak leadasi ideje decermber 1. Megjelent januar 25-ćn

7 TARTALOM Az onigazgatason alapulo kepzomuveszeti elet megszervezese es a kepzomuveszeti alkotormidkaiiak es kulturanak a tovabbfejlesztese Vajdasagban 7 Egy kultdra hagyatekarol A Fekete Afrika" muveszeterol a nyugat-eur6pai vieleimenvek ćs tevhitek tiikreben, II. resz. Az afrikai civilizacio hianyai-vivmanyai 22 A szmjatszas miiltja es jelene a Szabadkai Nepszinhazban 59 A korinyezetvedelem rendszerelmeleti megkozelitese 66 Az Elemer melletri Okanj-to 80 M fi h e 1 у Az eletmod-szooiolćgiaban", mint a fogyasztas-szociol6gia atfogo formajaban elert lijabb kutatasi eredimenyek 99 A Luimina folyoirat altalanos jellegzetessegei kliloiros tekintettel a gazdasagi es tarsadalmi temakra 115 D o k u m e n t u m Az el oem kotelezettseg tortenelmii gvokerei 127 Nepkolcson a villanyenergia-gazdaikodas fejlesztesere 168 Szimpozion Nemzetkozi szimpozion a nemzeti egyenloseg az oktatasban ćs nevelesben 189 megvalositasarol S z e m 1 e A Savremenost szama 199 A Teorija in praksa foiy6irat 1976., 7 8. szama 207 Szamitastechnika rendszerszervezoknek 210 G. J. Glezerman: A tortenelmi materializimus es a szocialista tarsadalom fejlodese 214 Edvard Kardelj: A JKSZ forradakni аксјбја 221

8

9 Szilagyi Gabor AZ ONIGAZGATASON ALAPULO KEPZOMUVESZETI ELET MEGSZERVEZESE ES A KLPZOMUVESZETI ALKOTOMUNKANAK ES KULTURANAK A TOVABBFEJLESZTESE VAJDASAGBAN I. Unigazgatasii szocialista tarsadalmunk fejlodćsenek folyamataban, az lij alkotmanv es a JKSZ X. kongresszusanak hatarozatai alapjan, Vajdasag SZAT tarsadalmi-politikai kozossegeinek es szervezeteinek dokumentumai es akcioprogramjai szerint a kepzomuveszeti elet minden dolgozoja onalloan es egvben mint szervezett szocialista егбк Vajdasag Dolgozo Nćpćnek Szocialista Szovetsćgćben, elen a Vajdasag Kommunista Szovetsćgćvel, egvesuletbe tomoriilve, a hosszu tavii tervek megvalositasaert a munkasosztalv ćrdekeinek ćrvenyrejuttatasaert, a dolgozok, nemzetek es nemzetisegek onigazgatasu szocialista tarsadalmaćrt vivott harcnak az aktfv tenvezoje. 1) A kepzomiiveszeti elet teruletćn dolgozok: kćpzomuvćszek, iparmiiveszek, formatervezok, miiveszettorteneszek, miićrtok, mubiralok, esztet.ik, a kipzomiivćszet tanarai, valamint amatorok egyarant fiiggetleniil attol. hogv a tarsult munka szervezetein beliil vagy onalloan tevćkenvkednck, az onallo, alkotomunka mellett reszt kell, hogy vegyenek a tarsadalmi eletben ćs munkaban, a szervezetek, egyesiiletek es a klubok tevćkenysćgeben. A kepzomuvćszeknek ćs szakertoknek rćszt kell vallalni a kultiirara es a muvćszetrc harulo osztalvćrdeku kovetelmenvek kialakitasaban. Egyeni ćs tarsitott munkajaval ugy kell rćszt vallalniuk az egyćni ćs kozos sziiksćgletck kielegitesćben, hogy az alkotas ćs a miiveszet mindig szabad kinyilatkozas, tarsadalmi elkotelezettsćg, az eredeti, autentikus mii megteremtese, valamint a mindig szinvonalas szakmunka kozzetetele jellemzi. 2) A kepzomiiveszeti eletet az alkotomunka mellett a tobbi tevekenvsćgek, a kialli'tasok es egyćb rendezvćnyek, valamint a muveszek,

10 szakćrtok kiilonbozo akcioi teszik teljesse, amelvet onalloan, illetve a kulturalis elet tarsult munkaszervezeteiben tomoriilve, es mas egyesiiletekkel egyiittmukodve valositanak meg. A kepzomuveszetet a pionirok es az ifjusag koreben a kepzomiiveszet tanarai nepszerusitik es nevelik az uj kozonseget; eloadasokkal, kiallitas es keptarlatogatas szervezesevel jarulnak hozza a miiveszet nepszeriisitesehez. Jelentos a kepzomuveszeti onkepzokorok vezetoinek azon tevekenysege is, melyet az ipari munkasok es foldmuvelok koreben fejtenek ki. Muveszetpolitikaval el kell haritani azt a megatalkodott burzsoa felfogast, mely szerint a miiveszi elet intenzitasat a kiallitasok es rendezveпуек szama tiikrozi. A kepzomuvćszeti eletre mind jobban hat a termeles, az elosztas fejlodese, a vizudlis kommunikacio elterjedese, a munkakultura es az eletmod, valamint a munkasok ontevćkenysege szabad idejiikben. A kepzomuveszeti eletnek az onigazgatasu miivelodesi erdekkozossegbe valo jobb bekapcsolodasanak az erdekeben olyan kepzomuveszeti kozosseget kell letrehozni, amely egysegesiti a kepzomuveszeti eletet, vagyis бпigazgatasi alapon egyseges politikaval fejleszti kepzomuveszeti kulturankat. A kozvetlen termelok es mas tarsadalmi-politikai егбк bekapcsolasa a kepz^muveszeti eletbe, a szćlesebb demokratizalodas lehet^vć teszi a kepz^muveszet gazdasagi es anyagi alapjanak realisabb tervezćset es a tervek megvalositasat. A muvel^desi onigazgatasi erdekkozossegekben a kozvetlen munkacsere megvalositasaval tovabb fejlesztjiik a kepzomuveszeti eleten beliil meglev^ tarsadalmi viszonyokat is. Az osztalyerdek, valamint a kepz^muveszeti ćs az egćsz kulturelet osztaly jellegenek melyitese erdekeben, mindez a szocialista onigazgatasu tarsadalmunk forradalmi atalakulasanak szerves resze, ezert a tarsadalmi szervezeteknek minel nagyobb hatast kell gvakorolni a kepz^muveszeti politika, a tarsultmunka szervezetek es az asszociaciok akcioterveinek es programjainak meghozatalanal, hogy szembe szegulhessiink a technokrata manipulansokkal, a nacionalizmussal, a muveszetnek a pragmatikus ideologiara valo visszavezetćsevel, azzal, hogy a muvćszet a mindennapi politika alarendeltjevć valjon. Minćl jobban kikiiszoboljuk az adminisztrativ biirokrata vezetest, a muvćszeti elet teriiletćn el6fordulo monopolizmust ćs privatizaciot, es igy sikraszallunk onigazgatasu szocialista tarsadalmunk fejlesztćseert es a szabad alkotoi munka legkorenek megteremteseert. A muveszek, mućpit^k, egyesiiletek, muvesztelepek es mas intezmenyek egyiittmukodesenek fejlesztćsćvel, kiallitasokkal es muveszek kolcsonos la.- togatasaival osszekapcsoljuk orszagunk kepzomuveszeti eletet es igy hoz-

11 zajarulunk a nemzeteink es nemzetisegeink kepzomuveszeti kultiirajanak egyenletes es egyenjogu fejlodesehez. A kepzomuveszet teren fejleszteni kell az egyiittmukodest a kiilfolddel is, kiilonosen a szomszedos orszagokkal. Ily modon bemutathatjuk nemzeteink es nemzetisegeink kepzomiiveszeti eredmenyeit es torekveseit, masreszt Vajdasagban jobban megismerhetjiik annak a nemzetnek a muveszetet, melyhez tartomanyunk nepei anyanyelviik szerint tartoznak. Kapcsolatot kell teremteni a fejlodo orszagokkal is. 3) A kepzomiiveszetet, iparmuveszetet es a formatervezest jobban kell tudatositani a gazdasagi elet minden agazataban. A miiveszet alkoto es esztćtikai dimenzioit ki kell terjeszteni, hogy megnemesitse a munkat, az ember kornyezetet, humanizalja az egyćn es a tarsadalmi kozosseg egesz eletet. A kepzomuveszet a tortenelmi fejlodćs egyik dokumentuma, a kultura alkoto es reprezentans resze, az ipari formatervezessel jelentos gazdalkodasi es kereskedelmi tenyezo, az urbanizalasnal es a vizualis kozlemenyek eloallitasanal donto szerepe van, az oktatas es neveles fontos tenyezoje. E sokrćtu feladata esztetikai szerepe ćs ertćke megkoveteli a kepzomuveszet teljes szabadsagat es sokoldalu kibontakoztatasat. A szocialista ertekek apolasanak es fejlesztesenek erdekeben ki kell alakitani a kćpzomiiveszeti alkotasok ertekelesenek szakszerii, tudomanyos munkajat, a marxista kritika fejleszteset, a miialkotasok gyiijteset, tanulmanyozasat, dokumentalasat, bemutatasat ćs megjelenteteset, valamint megfelelo jutalmazasat es az alkotasok nepszerii publikalasat. Dsztonozni kell az olyan alkotomunkat, amely mćlysegevel es osszetettsegevel atfogja a tarsadalmi problemakat, a szemelyisćg problemait, mert a muveszet gazdagitja az emberi lelket, fejleszti az ember kulturalis igenyeit, eszmei es esztetikai merceit. A muveszeknek, a muertoknek, a dolgozoknak es egesz tarsadalmunknak elsodleges feladata az, hogy minden igaz mualkotas kozkinccse valjon! 4) A kepzomuveszetnek, amely a kultura es a tarsadalmi elet szerves resze, fontos feladat jut a munkanak es az ember szemelyisegenek a felszabadftasaert vivott harcban, a tarsadalmi munkamegosztas osztalyjellegćnek megsziintetesenel, mert hozzajarul az ember alkoto kepessegenek, a munka- es az ćletmod kulturajanak fejlesztesehez. A szocialista epites periodusaban Vajdasag nemzeteinek es nemzetisegeinek kozos erofeszitesevel, a kulturtevekenyseg es kulturelet lij formakat, lij tartalmat kapott, amely hagyomanyaival ćs jellegzetessegeivel Jugoszlavia nemzeteinek es nemzetisegeinek kozos kulturkincset kepezi. A tartomany nemzeteinek es nemzetisćgeinek gazdag a kepzomuveszeti oroksege es kulturalis hagyatćka; a keptarakban, miizeumokban, modern

12 galeriakban, miivesztelepeken osszegyujott kepzomuveszeti alkotasok szabadtćren es enterierben elhelyezett nagyobb kepzomuveszeti epitmenyek, a nepfelszabadito haborii emlekmuvei mind-mind tartos ertekeket kepeznek. Azon kell lenniink, hogy kepzomuveszeti hagyatćkainkat megorizziik tovabb bovitsiik es gazdagitsuk minden dolgozo erdekeben. II. A GAZDASAGI, AZ ANYAGI ALAP ES EZEK TOVABBFEJLESZTESE A kepzomuveszetet es az alkotokat nem elegge hatarozott helyzetbe allitja az a teny, hogy a tmasz-ok nem tamasztanak kello igenyt a kepzomuveszettel szemben, igy a miivesz elszakad a mindennapi elettol es a termelo munkatol, a tevekenyseg pedig koltsegvetes szem penzelćsre szorul. Ily modon nincsen lehetoseg arra, hogy az alkotok szabadon dolgozhassanak, megvalositsak cćljaikat, es hogy az onigazgatasi alapon fejlesszek munkajukat es a miiveszetet. 1) A tdrsadalmi eszkozok megvalositdsa es elosztdsa A kulturalis erdekkozosseg a munka kozvetlen csereje folytan a kultiira szamara biztositott osszeg mindossze 3%-at juttatja Vajdasag kepzomiiveszetenek, ami semmikepp sem all aranyban a miiveszet tarsadalmi szerepevel es helyevel. A tarsadalmi eszkozok legnagyobb resze az intćzmenyek penzelesere iranvul, joval kisebb resz jut a miivesz-egyesiileteknek, es igen keves marad a muvesztelepek pćnzelesere. Legkevesebb eszkozt az alkotas osztonzesere es a muvek felvasarlasara forditanak. Az intezmenyekben az eszkozok legnagyobb hanyadat a szemelyi es anyagi koltsegek alkotjak, a tevekenyseg funkcionalis koltsegeire az eszkozok 1/5-e, mig felvasarlasra mindossze tizedresze marad. Ez a helyzet arra keszteti a kepzomuveszeket, hogy tevekenysegi erdekkozossćget alakitsanak es igy onigazgatasi megegyezessel szabalyozza.k viszonyaikat, ćs ezzel megsziintessek a kepzomuveszeti tevekenysegek penzelesenek oroklott mechanizmusat. A kozsćgi es tartomanyi muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegnek a

13 kiildottekkel, kepzomiiveszeti egyesiiletekkel, a tarsadalmi-politikai szervezetekkel karoltve feliil kell vizsgalni a kulturalis tevekenysegeknek, a muveszeteknek, valamint az e teriileten mukodo kiilonbozo intezmenyeknek a szerepet a kultura fejlesztćseben. A valodi sziiksegleteket veve alapul, a kulturalis tevekenysegek es muveszeti alkotomunka egyenletes es egyenrangu fejlodese celjabol az eszkozok globalis elosztasanal realisabb агапуок kialakftasara kell torekedni, az alkotomunka helyzeten pedig minden egyes muveszi tevekenyseg kereten beliil kell valtoztatni. A koztarsasagok kozotti es nemzetkozi egyiittmukodesi bizottsagoknak, a kepzomuveszeti es beruhazasi bizottsagnak szinten nagyobb figyelmet kell szentelni az alkotomunka kibontakozasara (munkakorulmenyek biztositasa, anyagi hozzajarulas a mutermek, alkoto muhelyek epitesehez, a muvek felvasarlasi osszegenek novelćsevel kell osztonozni a muvćszeket az egyeni vagy kollektiv kiallitasokon, a rendezvenyeken valo tomegesebb reszvetelre, fokozni a nemzetkozi kepzomuvćszeti egyiittmukodest csere kiallitasok szervezesevel, a muvesztelepeken es nemzetkozi sympozionokon valo reszvetellel stb.). Az egyeni es kollektiv munkakoriilmenyek olyan problemat kepeznek, amelyet a kepzomiiveszek a miivelodesi onigazgatasi erdekkozosseggel es mas felelos es erdekelt gazdasagi tarsult munka szervezettel kotott бпigazgatasi megegyezessel kell hogy rendezzek. Kozos anyagi eszkozokkel kell biztositani a tarsadalmi erdekii tevekenyseget kifejto kulturmunkasoknak, a tarsult munka szervezeteiben kepzomuveszettel foglalkozo dolgozoknak es az onallo muveszeknek a munkahoz sziikseges alapveto felteteleket, es a megfelelo eletszinvonalat (lakast, szakmai tovabbkepzest, ćvi szabadsagot stb.). A muveszek legnagyobb resze mćg ma sem rendelkezik munkahelyisćggel es felszerelessel, bar tarsadalmi eszkozokbol jelentos beruhazasokat forditottunk mutermek epitesćre, adaptalasara. A mutermek epiteset, a berendezesek beszerzeset tovabbra is kolcsonokkel kell lehetove tenni. A mutermek kiutalasanak modjarol, hasznalatarol a miivesz-egyesuleteknek szabalyzatokat kell kidolgozniuk. Tovabb kell fejleszteni az olyan kozos kepzomuveszeti muhelyek letesiteset, mint amilyen az Atelier 61, a topolyai es zentai miivesztelepek grafikai mutermei (Szabadkan is most van alakuloban). A muvesztelepek keretćn beliil uj miihelyeket is kell epfteni. (pl. keramia-, textil-, mozaikes iiveg megmunkalasra, fa megmunkalasra stb.). Kapcsolatot kell teremteni e miihelvek es a megfelelo gazdasagi szervezetek kozott. Kivanatos volna, ha a muveszek egyiitt dolgoznanak a kozvetlen termelesben dolgozo szakkepzett mesterekkel (nyomdaszokkal, goloncserekkel, kofaragokkal, takacsokkal, asztalosokkal), hogy ezaltal is kibontakozzek az egyiitt-

14 mukodes a miiveszek es a munkaszervezetek kozott, amelyeknek egyben modjukban all anyagilag is segiteni a miihelyek munkajat. Meg kell alapitani a muveszek egyesiileteinek szolidaris alapjat onigazgatasi megegyezessel. A kozsegek es Vajdasag muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegeknek aranyosan kell hogy hozzajaruljanak a szolidaritasi alaphoz, amely a miiveszek rendelkezesere allo allando forgoeszkoz lenne. Szerzodessel kolcsonoket adhatnak a miiveszeknek anyag es berendezes vasarlasara, onallo kiallitas rendezesere stb., ugyanakkor maguk hataroznak meg, hogyan es milyen mertekben jaruljanak hozza a sajat eszkozeikkel az alaphoz azert, hogy minel tobb muvesznek tudjanak kolcsont folyositani. (A hitelesitett szamlak utan fizetett szazalek, tagsagdijak es az egyesiiletek mas jovedelmenek formajaban.) A kepzomuveszeti szervezetek, keptarak es intezmenyek, amelyek jovedelemtobbletet valositanak meg, zarszamadaskor szinten bizonyos szazalekot a kepzomuveszeti alapba fizetnek. A kepzomtiveszeti alap novelesehez mas munkaszervezeteknek is hozza kellene jarulniok. 2) A szerzoi honorariumok, a szakmunkakbol ćs a kepzomiiveszeti alkotasok eladasabol eredo illetmenyek kepezik a miivesz, formatervezo es szakerto jovedelmet. Sokan palyazat, szerzodes ćs szamla nelkiil angazsaljak a kivitelezoket. Az e teren tapasztalt negativ jelensegek megkovetelik, hogy a megrendelo es a kivitelezo magatartasat egyarant tarsadalmi normak szabalyozzak. Az erkolcsi normak mellett az egyesiileteknek onigazgatasi megegyezćssel is szabalyozni kell a szerzoi jog ćs honorariumok, a rendeles elfogadasa, a szak- es kepzomiiveszeti muvek ertekelese, a muvesz es a kiallitasszervezo kozotti viszonyokat. Ebben a szabalvzatban meg kell hatarozni az iigyintezes gazdasagi, jogi es erkolcsi norma.it. 3) A kepzomiiveszeti munka tarsitasa tarsadalmi erdek, a modern gazdalkodas es tarsadalmi fejlodes kovetelmćnye, amelyben a kepzo- es iparmuveszet kepviseloi, a formatervezok megvalosithatjak kozos es egyeni erdekeiket. A gazdasagi sziiksegletek alapjan tamogatni kell a szolgaltato kozpontok, es tarsult mutermek alapftasat, a tarsadalmi megallapodasokkal es onigazgatasi megegyezesekkel kell biztositani a tudomanyos ćs kutato munkak alkalmazasat es ennek a tevekenysegnek a penzeleset. A gazdasagi kamaraknak es tarsadalmi politikai szervezeteknek tarsadalmi megallapodasokkal arra kell kotelezni a tarsult munka szervezeteit, hogy elofrasaikban tegyek kotelezove az ipari formatervezest, grafikai megoldasokat, es ezek fejleszteset, mert fontos szerepet jatszanak az aru eladasanal; a turisztikai helyek szepiteset, a reklamok es mas vizualis kommunikaciok fejleszteset. A modern architekturanak, az urbanizalasnak es az epiteszetnek fontos

15 velejaroja a fejlett kisipari es ipari szektor. Terrakottak, samott, kera.- mia-, es betonfeliiletek es formak kidolgozasa, vas elemek ćs diszek, kiilonbozo faelemek elkeszftese, textil, szonveg, faliszonyeg es draperia kivitelezese mind-mind muveszi megoldasokat kovetel. Kiilonbozo exterior vagy enterior megoldasoknal sok esetben nelkiilozhetetlen az egyiittmukodes a szakmunkasokkal es mesterekkel (pl. keramia, vitrazs, intarzia, mozaikok stb. kivitelezesenel). A mualkotasok ertekesitesi halozatanak rendszeret a muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegek es az eladasra szant alkotasok tarlatok szervezoi onigazgatasi megegyezessel kell hogy szabalyozzak. A kiallitott muvek vasarlasat kolcsonnel es rćszletfizetessel kell serkenteni. tjgyszinten szabalyozni kell a muveszek, kepzomuveszeti miitermek es ertekesitesi halozat kozotti kapcsolatokat is, a kozos es az egyeni erdek osszehangolasa celjabol. Az adokedvezmenyek is serkenthetik a kepzomiivćszeti targyak vasarlasat. * Az emlitett gazdasagi tenyezok ćs szubjektumok helyes mukodese lenyegesen befolyasolni fogja a kepzomuveszet helyzetet a gazdasagi es tarsadalmi eletben. Egy uj tarsadalmi viszony megvalosulasat segiti elo, az onigazgatast, szervezettseget, a miiveszet es alkotas szabad tovabbfejlodesehez nyujt biztositekot. Az onallo gazdasagi alap megteremtesehez sziikseges, hogy mindenki vallalja a munkat es kotelezettsegeket. A muvesz tarsadalmi helyzetet munkajanak, szakmailag es tarsadalmilag elismert ćrteke kell hogy meghatarozza. III. A KADEREK ONIGAZGATASI TARSULASA S MEGSZERVEZESE, AZ EGYESULETEK KAPCSOLATA A TARSADALMI SZERVEZETEKKEL Vajdasag teriileten elo kepzomuveszek, iparmuveszek es formatervezok teriiletenkent szakmai jellegu egyesiiletekbe tomoriilnek. Szerbia kepzomuveszeinek egyesiiletebol, valamint Szerbia iparmuveszeinek egyesiiletebol fejlodott onallo egyesiilette a vajdasagi kepzo- es iparmiiveszeinek ket szervezete. Az onallo vajdasagi egyesiileteknek kozsegi es regionalis szervezetei es testiiletei vannak.

16 Vajdasag kepz6muvesz-egyesiiletenek (ULUV) az evben 92 tagja volt, mig Vajdasag iparmviveszeinek es formatervezoinek egyesiilete (UPIDIV) 103 tagot szamlalt. A tagsag 2/3-a Ujvideken ćl, 24 muvesz Szabadkan, 6 6 miivesz Pančevon, illetve Zrenjaninban, 7 7 pedig Zomborban es Versecen el. A 195 muvesz koziil 74 nyugdijas, vagy бпallo muvesz, 50 az oktatasban, 28 kulturalis intezmenvben, 50 gazdasagi tmsz-ben es 5 egyeb tmsz-ben dolgozik. A tagok koziil 68-an a VKSZ tagjai. A kepzomuveszeti szakertok fennmaradt resze, valamint a muzeum es galeria tmsz-nek a tagjai a Vajdasagi Muzeumok Dolgozoinak Egyesuletebe tartoznak ennek az egyesiiletnek 42 muveszettortenćsz tagja van. Vajdasag Kepzomuveszeti Pedagogusainak Egyesiilete 82 tagii. A кбгsegekben a kepzomiiveszeti nevelok alapszervezetekbe tom^riilnek. Munkajukat segiti A Gyermek ćs Ifjusagi Kepzomuveszeti Nevelesenek Кбгpontja. A tagok koziil 50 aktiv kepzomiivesz. Vajdasagban 60 olyan varosi es falusi ostehetseg el, akik bekapcsolodtak valamely miivelodesi egyesiilet muveszeti csoportjanak a munkajaba. Az amator kepzomuvćszetnek nincs бпа116 tartomanyi egyesiilete, hanem egy resziik az Amator Kepzomuveszek Szerbiai Sz^vetsegenek a tagja. A vajdasagi miivesztelepek alapfeladata az alkoto munka fejlesztese es a kepzomuveszeti kultura terjesztese. A muvesztelepek tartomanyi koordinacios bizottsaga egyiittmfik6dik a Szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozoval, amely a miivesztelepek orszagos jellegu intezmćnye. Most van folyamatban a k^ztarsasagi es sz^vetsegi bizottsagok megalakitasa, amelyek a kiild^ttrendszer elvei alapjan fognak muk^dni. Minden egyesiilet tagja a vajdasagi K^zmiivelodesi K6z6ssegnek. Jogaikat es k^telezettseg vallalasaikat kuldotteik reven valositottak meg a k^zsegi es tartomanyi erdekk6z6ssegekben. A kepzomuveszeti elet teriileten az elkovetkezo periodusban nagy feladatokat kell megvalositani. Пуеп peldaul a kaderstruktura javitasa es ^sszehangolasa, valamint a szervezettseg fejlesztese. 1) Az alkotmanyos rendelkezesekkel es a JKSZ programjaval 6sszhangban, a miiveszek es a kepzomuveszettel foglalkozok a VDNSZSZ szervezett szocialista eroi, es a kozsćgi es tartomanvi szintii k^zmuvelodćs-iigyi k^zossegeknek az aktiv tagjai. A tarsulasok alapveto formaja a k^zsegi szervezetek tarsulasa tartomanyi egyesiiletekbe a kiild^ttrendszer ćs kaderpolitika elvei alapjan, majd pedig ezeken a tarsulatokon keresztiil egyseges k^ztarsasagi es sz6vetsegi szintii ^nigazgatasu szervezetet kepeznek. A miiveszet-politika altal meghatarozott, altalanosan elfogadott tarsadalmi-politikai es szakvelemenyek alapjan, az egyesuleteknek 6ssze kell

17 hangolniuk celjaikat ез feladataikat, a tarsulasrol onigazgatasi megegyezćst kotnek es osszehangolt alapszabalyok alapjan dolgoznak es fejlodnek. 2) Az egyesiiletek es a kepzomuvćszeti elet teriileten miikodo tmsz-ek egybekapcsolasa celjabol, valamint mas tevćkenysegi teriiletekkel valo egyiittmukodese erdekeben a mas tevekenysegeket vegzo tmasz-ok ktildotteivel karoltve kozsegi es tartomanyi szinten a miivelodesi erdekkozosseg onallo egysegekent kćpzomiiveszeti kozossćget kell alakitani. 3) A miiveszegyesuletek, intčzmenyek es kiallitasok szervezoi onigazgatasi megegyezćssel kell hogy szabalyozzak a kiallitok es a szervezok kozotti viszonyokat, jogaikat es kotelezettsegeiket. Ugyancsak onigazgatasi megegyezes kell hogy meghatarozza a tarsadalmi szervezetek reszvetelenek modjat a tmasz es az egyesiilet, a miivesztelep es mas szervezet munkaprogramj anak meghozatalaban. 4) A kaderkerdćst illetoen megallapithatjuk, hogy Vajdasagban nagy sziikseg van szakkaderre, a kepzomuvćszeti tevekenyseg minden agaban. A kaderpolitikaban is kovetkezetesen meg kell valositani a nemzetek 6s nemzetisegek szempontjabol fontos egyenletesseg es az egyenjogusag elvet. Kiilonos problemat jelent a formatervezok iskolaztatasa. Az ujvideki kepzomiiveszeti egyetem megnyitasa, a kepzomiiveszeti alkotas iranti igeny allando novekedese, a kaderek rendszeres osztondijazasa, a munkakoriilmenyek es az eletszinvonal javitasara iranyulo fokozott tarsadalmi gond kiilonosen a fiatal kaderekrol valo gondoskodas lehetove teszi, hogy az 1980-ig tarto kozeptavu tervidoszakban uj szakkaderekkel gazdagodva fellenditsiik a kepzomuveszeti tevekenysćget. A kulturotthonok ćs miivelodesi, muveszeti egyesiiletekben es a tmszekben kepzomiiveszeti csoportokat kell letesiteni, melyekben szakemberek vezessek, segitsek es tomegesitsek az amator kepzomuveszetet. 5) A muveszet tarsadalmasitasat, a kepzomiiveszeti alkotok, az egyesiiletek, a tarsadalmi-politikai szervezetek ćs a tmsz-ek kozotti osszefogassal lehet csak eredmenyesen megvalositani. 6) A kepzomiiveszeti eletet tervszeriien kell osszekapcsolni vajdasagi szinten: cserekiallitasok szervezesevel, szakemberek egyiittmukodesevel kozsćgi es regionalis egyesiiletek es tmsz-ek kapcsolata altal. Пуеп alapon kell feileszteni a kiilfoldi kapcsolatokat is.

18 А KEPZ6MUVES2ETI OROKSfiG S AZ Uj ALKOTASOK GYUJT SE, TANULMANYOZASA, RT KEL SE ES BEMUTATASA A kepzomuveszeti alkotasok tortenelmi es kulturalis erteket kepeznek, ezert tarsadalmi vedelem alatt allnak. Errol a kulturalis emlekmuveket vedo intezet, muzeumok, keptarak, muvesztelepk, mugvujtok es a muveszet kedveloi gondoskodnak. A gyiijtemenyek es keptarak allomanya, es a kepzomuveszeti alkotasok tudomanyos ćs szakmai tanulmanyozas targyat kepezik, fizikai vedelem alatt allnak, restauraljak, kiallitjak oket. A kiallitott kepzomuvćszeti alkotas a miivesz egyeniseget tiikrozi, egy adott stilusnak es kornak a kepviseloje. Esztetikai sajatossagaival es tartalmaval a miiveszi mondanivalo kifejezoje. Emocionalis elmenyt nyujt, gondolkodasra kesztet es magaval ragad. Vajdasag teriileten meg sok olyan ertekes kćpzomuveszeti objektum es muemlek van, amit meg tanulmanyozni, restauralni kell es tarsadalmi vedelem ala kell helyezni. A nemzetek es nemzetisegek kepzomuveszeti oroksegćnek tulnyomo reszćt 6sszegyujtottek es a magantulajdonban levok is nyilvan vannak tartva. Az egesz anyag tanulmanyozasa es publikalasa hosszan tarto munkat igenyel. A ma elo kćpzomuveszek alkotasai koziil keves valt a mindennapi eletiink reszeve, keves van beloliik a munkahelyeken es lakasokban, koztereken, parkokban, vagy epiiletek homlokzatan. Korunk mualkotasainak bemutatasaval eleg sok intezmeny es szervezet foglalkozik. A modern kepzomuveszeti alkotasok gyujtesehez legnagyobb mertekben a szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozo, a zombori Likovni jesen jarult hozza, mert rendszeresen felvasaroltak a kiallitasokon bemutatott miiveket. Leggazdagabb gyiijtemenye az ecskai Muvesztelep Modern Galeriajanak van. Zentan es Becsen is alapitottak keptarat a muvćsztelepek reven. A muzeumok keretćbe tartozo videki galćriakban nem eleg szisztematikusan tartjak nyilvan a modern alkotasokat. Az ujvideki Modern Kepzomuveszeti Galerianak meg nincs keptara, sem munkahelyisege es igy hivatasahoz meltoan nem tevekenykedhet. A felvasarlasra szolgalo eszkozok hianyaban az alkotok miiveinek tobbsćge a mutermekben halmozodik fel. A kaderek es anyagi eszkozok hianyaban, a szakszolgalatok tevekeny-

19 sćgenek osszehangolatlansaga miatt se nem tanulmanvozzak, se nem publikaljak kello mertekben napjaink kepzomuveszeti alkotasait. Az egyes korszakok dokumentalasa, tanulmanyozasa hosszadalmas folyamat, es ez a tudomanyos munka szervezett hozzaallast es osszefogast igenyel. Kepzomuveszeti alkotasok gyujtemenyeivel rendelkezo mtezmenyek: 9 Videki galeria (10 regionalis muzeum kereteben) 2 nemzeti jellegii galeria (Matica Srpska, es a Szabadkai Magyar Muveszeti Keptar) 5 emlekgyujtemeny (J. Popović opovoi, R. Maemžić es P. Beljanski ujvideki, Husvet Lajos szabadkai es Toth Jozsef zentai gyujtemenye) 3 monografikus galeria (S. Šumanović šidi, M. Konjović zombori es L. Vazarević Sr. mitrovicai galeriaja) 1 modern kepzomuveszeti galeria, Ujvidek (tartomanyi jellegu) 3 modern kepzomiiveszeti galeria (orszagos jellegu) Zomborban, Szabadkan es Zrenjaninban. 2 A becsei es zentai miivesztelepek galeriaja, a topolyai es kishegyesi miivesztelepeken a modern alkotasok gyiijtemenye talalhato, (2) 2 naiv kepzomuveszeti galeria (Kovačica es Uzdin) Tehat Vajdasagban osszesen 29 kćpzomuveszeti galeria es gyujtemeny van. 2) Vajdasagban szamos kiallitast es rendezvćnyt tartanak ćvente. Szamuk eleri a 22-t is, melyek koziil harom orszagos jellegu. Hazai es kiilfoldi muveszek alkotasaibćl 38 intezmeny es kiallitasi csarnok evente egyćni es kollektiv kiallitast rendez. Az ujvideki Modern Muveszeti Galeria, a szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozo, a zentai es zrenjanini muvesztelep a jugoszlav nemzetkozi kulturegyezmenyek alapjan kiilfoldon is szervez kiallitasokat muveszeink muveibol. Az emlitett intezmenyeken kiviil mas szervezetek is szerveznek kiallitast kiilfoldon. 3) Az ertekesito szalonok bizomanyi alapon aruljak a mualkotasokat. Mivel nincs iigyviteli alapjuk, nem tudjak sem szerzodtetni a muveszeket, sem pedig kolcsont folyositani szamukra, illetve a vevok szamara. A miivelodesi onigazgatasi erdekkozossćgnek nagyobb figyelmet kellene forditani a dolgozok koreben a kepzomuveszeti alkotasok eladasara, ugyanakkor a tarsadalmi-politikai kozossegek is szabalyozhatnak tarsadalmi megallapodassal a muvek kolcsonre torteno eladasat es vetelet. Vajdasagban negy ertekesito (galeria) szalon van: Szabadkan, Zrenjaninban es ketto Ujvidćken. Az egyesiiletek feladata lenne, hogy megszervezzek az ertekesftesi halozatot, esetleg vandorlo, arusitassal egybekotott kiallitasokat. Az intezтепуек pedig evente legalabb ketszer megszervezhetnćk a kepzomuveszeti alkotasok aukciojat.

20 А galeriak es az intezmenyek energikusabban kellene hogy koveteljek a kaderkerdes megoldasat ćs nagyobb figyelmet kellene hogy forditsanak a galeriak anyaganak a gondozasara, a kortars miiveszek monografiainak megjelentetesere es mas, a vajdasagi muveszettel foglalkozo publikaciok kiadasara. Annak erdekeben, hogy a kiilonbozo rendezvenyek, kiallftasok eredmenyesebbek legyenek, egyesiteni kell az eroket, a kadereket es az anyagi eszkozoket, hogy nagyobb lehetoseg legyen a felvasarlasra, es hogy megvalosfthassuk azt, hogy a muveszet minćl tobb dolgozo szamara hozzaferheto legyen. V. A KfiPZOMUVESZETI NEVELfiS, A KEPZCMUVESZETI KULTURA S A MODERN ESZTETIKAI IZLES TERHODITASA Iskolarendszeriinkben nem biztositunk kello teret a kepzomiiveszeti neveleshez. Az altalanos iskolaban rendszerint minimalis oraszammal folyik a kepzomuveszeti oktatas-neveles, es csak a legszukebb terjedelemben szerepel egyes kozepiskolakban is. A kepzomiiveszet tanarai ezert a fo hangsulyt a tanitason kiviili kepzomiiveszeti onkepzesre, az alkotokkal es alkotasaikkal valo kozvetlen kapcsolatteremtćsre kell hogy fektessek. A munkasegyetemek, kulturhazak es kulturegyesiiletek feladata, hogy megszervezzek a szisztematikus kepzomuveszeti nevelćst: kepzomuveszeti szakkoroket, szakertokkel valo beszćlgeteseket szervezzenek, pedagogusokat es mas szakembereket angazsaljanak, akik foglalkoznanak a kepzomuveszet irant erdeklodokkel, galeriakat, kiallitasokat, mutermeket latogatnanak. A galeriaknak es intezmenyeknek ki kell dolgozniuk a mualkotasok kitarasanak az akcioprogramjat. A munkasegyetemek, keptarak es muveszeti egyesiiletek kiilonos figyelmet kell hogy szenteljenek arra, hogy felkeltsek az erdeklodest a muveszet irant a tarsult munka szervezeteiben is. Az erdeklodoket nyilvan kell tartani es rendszeresen meghivni a kiallitasokra, el kell veliik beszelgetni a mualkotasokrol, segiteni kell nekik, hogy a kepzomuvćszet, muvelodesiik es eletmćdjuk hatekony tenyezojeve valjek.

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés

Mikulás Gábor: Menedzsment. 2. Tervezés "Régi korok árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort..." Kölcsey Ferenc: Huszt A magyar könyvtárakban a menedzsment funkciói közül a tervezés és az irányítás szorul

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából)

DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) DR. GÉRÓ IMRE * Szövetkezés és marketing (A fogyasztási szövetkezeti kereskedelem aspektusából) Co-operative Alliances and Marketing (From the view of theconsumer s Co-operatives s Trading) The co-operative

Részletesebben