letiink TARSADALOM. TUDOMANY, Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "letiink TARSADALOM. TUDOMANY, Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza."

Átírás

1

2

3

4

5 letiink TARSADALOM. TUDOMANY, KULTORA VII. evfolvam, 1. szam, 1977, januar februar Nem az emberek tudata az amely letiiket, hanem megforditva, tdrsadalmi letiik az, amely tudatukat meghatdrozza." Karl Магх: A politikai gazdasagtan biralatahoz; Eloszć Forum Lap- es Konyvkiado Vallalat, Ujvidek

6 Szerkeszto bizottsdg Arokszallasi-Borza Gyongyi, szerkeszt6 Ing. Bacsi Sandor Bćzsć Istvan Feher Kaltnan Fejos I. Istvan Dr. Gyore Kormel, foszerkeszto helvettes Illes Lajos, niuszaki szerkeszto Dr. Matkovics Jćzsef Bonislav mr. Martin Molnar Iren Dr. Rehak Laszlo, fo- es felelos szerkeszts Szilagyi Gabor Szorad mr. Gyorgy Dr. Toth Lajos Dr. Varady Tibor Szerkesztoi tandcs Аргб Laszlć Dr. Balla Ferenc Borza Jozsef Gsonti Janos Dr. Gyiire Iscvan F6ldessy Laszlo Franc Lajos Gere Terizia Gutasi Miklos Dr. Jankovics Jozsef Kelemen Dezso Kovažek dr. Božidar Martin mr. Borislav Dr. Mirnics Jozsef, a Danacs elnoke Popin Vladimir Dr. Rehak Laszlć Szilagyi Gabor Szirovica Antal Dr. Teleki Gyorgy Tdth Istvan Dr. Vajda Jozsef Zrilić Ilona A szerkesztosegi tiitkar Csonka Julia A fedolapot Safrany Imre es Szilagyi Gabor terveztek Kesziilt a Forum Lap- ćs Konyvkiad6 Vallalat nyomdajaban 'Ojvadeken. A szam keziratanak leadasi ideje decermber 1. Megjelent januar 25-ćn

7 TARTALOM Az onigazgatason alapulo kepzomuveszeti elet megszervezese es a kepzomuveszeti alkotormidkaiiak es kulturanak a tovabbfejlesztese Vajdasagban 7 Egy kultdra hagyatekarol A Fekete Afrika" muveszeterol a nyugat-eur6pai vieleimenvek ćs tevhitek tiikreben, II. resz. Az afrikai civilizacio hianyai-vivmanyai 22 A szmjatszas miiltja es jelene a Szabadkai Nepszinhazban 59 A korinyezetvedelem rendszerelmeleti megkozelitese 66 Az Elemer melletri Okanj-to 80 M fi h e 1 у Az eletmod-szooiolćgiaban", mint a fogyasztas-szociol6gia atfogo formajaban elert lijabb kutatasi eredimenyek 99 A Luimina folyoirat altalanos jellegzetessegei kliloiros tekintettel a gazdasagi es tarsadalmi temakra 115 D o k u m e n t u m Az el oem kotelezettseg tortenelmii gvokerei 127 Nepkolcson a villanyenergia-gazdaikodas fejlesztesere 168 Szimpozion Nemzetkozi szimpozion a nemzeti egyenloseg az oktatasban ćs nevelesben 189 megvalositasarol S z e m 1 e A Savremenost szama 199 A Teorija in praksa foiy6irat 1976., 7 8. szama 207 Szamitastechnika rendszerszervezoknek 210 G. J. Glezerman: A tortenelmi materializimus es a szocialista tarsadalom fejlodese 214 Edvard Kardelj: A JKSZ forradakni аксјбја 221

8

9 Szilagyi Gabor AZ ONIGAZGATASON ALAPULO KEPZOMUVESZETI ELET MEGSZERVEZESE ES A KLPZOMUVESZETI ALKOTOMUNKANAK ES KULTURANAK A TOVABBFEJLESZTESE VAJDASAGBAN I. Unigazgatasii szocialista tarsadalmunk fejlodćsenek folyamataban, az lij alkotmanv es a JKSZ X. kongresszusanak hatarozatai alapjan, Vajdasag SZAT tarsadalmi-politikai kozossegeinek es szervezeteinek dokumentumai es akcioprogramjai szerint a kepzomuveszeti elet minden dolgozoja onalloan es egvben mint szervezett szocialista егбк Vajdasag Dolgozo Nćpćnek Szocialista Szovetsćgćben, elen a Vajdasag Kommunista Szovetsćgćvel, egvesuletbe tomoriilve, a hosszu tavii tervek megvalositasaert a munkasosztalv ćrdekeinek ćrvenyrejuttatasaert, a dolgozok, nemzetek es nemzetisegek onigazgatasu szocialista tarsadalmaćrt vivott harcnak az aktfv tenvezoje. 1) A kepzomiiveszeti elet teruletćn dolgozok: kćpzomuvćszek, iparmiiveszek, formatervezok, miiveszettorteneszek, miićrtok, mubiralok, esztet.ik, a kipzomiivćszet tanarai, valamint amatorok egyarant fiiggetleniil attol. hogv a tarsult munka szervezetein beliil vagy onalloan tevćkenvkednck, az onallo, alkotomunka mellett reszt kell, hogy vegyenek a tarsadalmi eletben ćs munkaban, a szervezetek, egyesiiletek es a klubok tevćkenysćgeben. A kepzomuvćszeknek ćs szakertoknek rćszt kell vallalni a kultiirara es a muvćszetrc harulo osztalvćrdeku kovetelmenvek kialakitasaban. Egyeni ćs tarsitott munkajaval ugy kell rćszt vallalniuk az egyćni ćs kozos sziiksćgletck kielegitesćben, hogy az alkotas ćs a miiveszet mindig szabad kinyilatkozas, tarsadalmi elkotelezettsćg, az eredeti, autentikus mii megteremtese, valamint a mindig szinvonalas szakmunka kozzetetele jellemzi. 2) A kepzomiiveszeti eletet az alkotomunka mellett a tobbi tevekenvsćgek, a kialli'tasok es egyćb rendezvćnyek, valamint a muveszek,

10 szakćrtok kiilonbozo akcioi teszik teljesse, amelvet onalloan, illetve a kulturalis elet tarsult munkaszervezeteiben tomoriilve, es mas egyesiiletekkel egyiittmukodve valositanak meg. A kepzomuveszetet a pionirok es az ifjusag koreben a kepzomiiveszet tanarai nepszerusitik es nevelik az uj kozonseget; eloadasokkal, kiallitas es keptarlatogatas szervezesevel jarulnak hozza a miiveszet nepszeriisitesehez. Jelentos a kepzomuveszeti onkepzokorok vezetoinek azon tevekenysege is, melyet az ipari munkasok es foldmuvelok koreben fejtenek ki. Muveszetpolitikaval el kell haritani azt a megatalkodott burzsoa felfogast, mely szerint a miiveszi elet intenzitasat a kiallitasok es rendezveпуек szama tiikrozi. A kepzomuvćszeti eletre mind jobban hat a termeles, az elosztas fejlodese, a vizudlis kommunikacio elterjedese, a munkakultura es az eletmod, valamint a munkasok ontevćkenysege szabad idejiikben. A kepzomuveszeti eletnek az onigazgatasu miivelodesi erdekkozossegbe valo jobb bekapcsolodasanak az erdekeben olyan kepzomuveszeti kozosseget kell letrehozni, amely egysegesiti a kepzomuveszeti eletet, vagyis бпigazgatasi alapon egyseges politikaval fejleszti kepzomuveszeti kulturankat. A kozvetlen termelok es mas tarsadalmi-politikai егбк bekapcsolasa a kepz^muveszeti eletbe, a szćlesebb demokratizalodas lehet^vć teszi a kepz^muveszet gazdasagi es anyagi alapjanak realisabb tervezćset es a tervek megvalositasat. A muvel^desi onigazgatasi erdekkozossegekben a kozvetlen munkacsere megvalositasaval tovabb fejlesztjiik a kepzomuveszeti eleten beliil meglev^ tarsadalmi viszonyokat is. Az osztalyerdek, valamint a kepz^muveszeti ćs az egćsz kulturelet osztaly jellegenek melyitese erdekeben, mindez a szocialista onigazgatasu tarsadalmunk forradalmi atalakulasanak szerves resze, ezert a tarsadalmi szervezeteknek minel nagyobb hatast kell gvakorolni a kepz^muveszeti politika, a tarsultmunka szervezetek es az asszociaciok akcioterveinek es programjainak meghozatalanal, hogy szembe szegulhessiink a technokrata manipulansokkal, a nacionalizmussal, a muveszetnek a pragmatikus ideologiara valo visszavezetćsevel, azzal, hogy a muvćszet a mindennapi politika alarendeltjevć valjon. Minćl jobban kikiiszoboljuk az adminisztrativ biirokrata vezetest, a muvćszeti elet teriiletćn el6fordulo monopolizmust ćs privatizaciot, es igy sikraszallunk onigazgatasu szocialista tarsadalmunk fejlesztćseert es a szabad alkotoi munka legkorenek megteremteseert. A muveszek, mućpit^k, egyesiiletek, muvesztelepek es mas intezmenyek egyiittmukodesenek fejlesztćsćvel, kiallitasokkal es muveszek kolcsonos la.- togatasaival osszekapcsoljuk orszagunk kepzomuveszeti eletet es igy hoz-

11 zajarulunk a nemzeteink es nemzetisegeink kepzomuveszeti kultiirajanak egyenletes es egyenjogu fejlodesehez. A kepzomuveszet teren fejleszteni kell az egyiittmukodest a kiilfolddel is, kiilonosen a szomszedos orszagokkal. Ily modon bemutathatjuk nemzeteink es nemzetisegeink kepzomiiveszeti eredmenyeit es torekveseit, masreszt Vajdasagban jobban megismerhetjiik annak a nemzetnek a muveszetet, melyhez tartomanyunk nepei anyanyelviik szerint tartoznak. Kapcsolatot kell teremteni a fejlodo orszagokkal is. 3) A kepzomiiveszetet, iparmuveszetet es a formatervezest jobban kell tudatositani a gazdasagi elet minden agazataban. A miiveszet alkoto es esztćtikai dimenzioit ki kell terjeszteni, hogy megnemesitse a munkat, az ember kornyezetet, humanizalja az egyćn es a tarsadalmi kozosseg egesz eletet. A kepzomuveszet a tortenelmi fejlodćs egyik dokumentuma, a kultura alkoto es reprezentans resze, az ipari formatervezessel jelentos gazdalkodasi es kereskedelmi tenyezo, az urbanizalasnal es a vizualis kozlemenyek eloallitasanal donto szerepe van, az oktatas es neveles fontos tenyezoje. E sokrćtu feladata esztetikai szerepe ćs ertćke megkoveteli a kepzomuveszet teljes szabadsagat es sokoldalu kibontakoztatasat. A szocialista ertekek apolasanak es fejlesztesenek erdekeben ki kell alakitani a kćpzomiiveszeti alkotasok ertekelesenek szakszerii, tudomanyos munkajat, a marxista kritika fejleszteset, a miialkotasok gyiijteset, tanulmanyozasat, dokumentalasat, bemutatasat ćs megjelenteteset, valamint megfelelo jutalmazasat es az alkotasok nepszerii publikalasat. Dsztonozni kell az olyan alkotomunkat, amely mćlysegevel es osszetettsegevel atfogja a tarsadalmi problemakat, a szemelyisćg problemait, mert a muveszet gazdagitja az emberi lelket, fejleszti az ember kulturalis igenyeit, eszmei es esztetikai merceit. A muveszeknek, a muertoknek, a dolgozoknak es egesz tarsadalmunknak elsodleges feladata az, hogy minden igaz mualkotas kozkinccse valjon! 4) A kepzomuveszetnek, amely a kultura es a tarsadalmi elet szerves resze, fontos feladat jut a munkanak es az ember szemelyisegenek a felszabadftasaert vivott harcban, a tarsadalmi munkamegosztas osztalyjellegćnek megsziintetesenel, mert hozzajarul az ember alkoto kepessegenek, a munka- es az ćletmod kulturajanak fejlesztesehez. A szocialista epites periodusaban Vajdasag nemzeteinek es nemzetisegeinek kozos erofeszitesevel, a kulturtevekenyseg es kulturelet lij formakat, lij tartalmat kapott, amely hagyomanyaival ćs jellegzetessegeivel Jugoszlavia nemzeteinek es nemzetisegeinek kozos kulturkincset kepezi. A tartomany nemzeteinek es nemzetisćgeinek gazdag a kepzomuveszeti oroksege es kulturalis hagyatćka; a keptarakban, miizeumokban, modern

12 galeriakban, miivesztelepeken osszegyujott kepzomuveszeti alkotasok szabadtćren es enterierben elhelyezett nagyobb kepzomuveszeti epitmenyek, a nepfelszabadito haborii emlekmuvei mind-mind tartos ertekeket kepeznek. Azon kell lenniink, hogy kepzomuveszeti hagyatćkainkat megorizziik tovabb bovitsiik es gazdagitsuk minden dolgozo erdekeben. II. A GAZDASAGI, AZ ANYAGI ALAP ES EZEK TOVABBFEJLESZTESE A kepzomuveszetet es az alkotokat nem elegge hatarozott helyzetbe allitja az a teny, hogy a tmasz-ok nem tamasztanak kello igenyt a kepzomuveszettel szemben, igy a miivesz elszakad a mindennapi elettol es a termelo munkatol, a tevekenyseg pedig koltsegvetes szem penzelćsre szorul. Ily modon nincsen lehetoseg arra, hogy az alkotok szabadon dolgozhassanak, megvalositsak cćljaikat, es hogy az onigazgatasi alapon fejlesszek munkajukat es a miiveszetet. 1) A tdrsadalmi eszkozok megvalositdsa es elosztdsa A kulturalis erdekkozosseg a munka kozvetlen csereje folytan a kultiira szamara biztositott osszeg mindossze 3%-at juttatja Vajdasag kepzomiiveszetenek, ami semmikepp sem all aranyban a miiveszet tarsadalmi szerepevel es helyevel. A tarsadalmi eszkozok legnagyobb resze az intćzmenyek penzelesere iranvul, joval kisebb resz jut a miivesz-egyesiileteknek, es igen keves marad a muvesztelepek pćnzelesere. Legkevesebb eszkozt az alkotas osztonzesere es a muvek felvasarlasara forditanak. Az intezmenyekben az eszkozok legnagyobb hanyadat a szemelyi es anyagi koltsegek alkotjak, a tevekenyseg funkcionalis koltsegeire az eszkozok 1/5-e, mig felvasarlasra mindossze tizedresze marad. Ez a helyzet arra keszteti a kepzomuveszeket, hogy tevekenysegi erdekkozossćget alakitsanak es igy onigazgatasi megegyezessel szabalyozza.k viszonyaikat, ćs ezzel megsziintessek a kepzomuveszeti tevekenysegek penzelesenek oroklott mechanizmusat. A kozsćgi es tartomanyi muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegnek a

13 kiildottekkel, kepzomiiveszeti egyesiiletekkel, a tarsadalmi-politikai szervezetekkel karoltve feliil kell vizsgalni a kulturalis tevekenysegeknek, a muveszeteknek, valamint az e teriileten mukodo kiilonbozo intezmenyeknek a szerepet a kultura fejlesztćseben. A valodi sziiksegleteket veve alapul, a kulturalis tevekenysegek es muveszeti alkotomunka egyenletes es egyenrangu fejlodese celjabol az eszkozok globalis elosztasanal realisabb агапуок kialakftasara kell torekedni, az alkotomunka helyzeten pedig minden egyes muveszi tevekenyseg kereten beliil kell valtoztatni. A koztarsasagok kozotti es nemzetkozi egyiittmukodesi bizottsagoknak, a kepzomuveszeti es beruhazasi bizottsagnak szinten nagyobb figyelmet kell szentelni az alkotomunka kibontakozasara (munkakorulmenyek biztositasa, anyagi hozzajarulas a mutermek, alkoto muhelyek epitesehez, a muvek felvasarlasi osszegenek novelćsevel kell osztonozni a muvćszeket az egyeni vagy kollektiv kiallitasokon, a rendezvenyeken valo tomegesebb reszvetelre, fokozni a nemzetkozi kepzomuvćszeti egyiittmukodest csere kiallitasok szervezesevel, a muvesztelepeken es nemzetkozi sympozionokon valo reszvetellel stb.). Az egyeni es kollektiv munkakoriilmenyek olyan problemat kepeznek, amelyet a kepzomiiveszek a miivelodesi onigazgatasi erdekkozosseggel es mas felelos es erdekelt gazdasagi tarsult munka szervezettel kotott бпigazgatasi megegyezessel kell hogy rendezzek. Kozos anyagi eszkozokkel kell biztositani a tarsadalmi erdekii tevekenyseget kifejto kulturmunkasoknak, a tarsult munka szervezeteiben kepzomuveszettel foglalkozo dolgozoknak es az onallo muveszeknek a munkahoz sziikseges alapveto felteteleket, es a megfelelo eletszinvonalat (lakast, szakmai tovabbkepzest, ćvi szabadsagot stb.). A muveszek legnagyobb resze mćg ma sem rendelkezik munkahelyisćggel es felszerelessel, bar tarsadalmi eszkozokbol jelentos beruhazasokat forditottunk mutermek epitesćre, adaptalasara. A mutermek epiteset, a berendezesek beszerzeset tovabbra is kolcsonokkel kell lehetove tenni. A mutermek kiutalasanak modjarol, hasznalatarol a miivesz-egyesuleteknek szabalyzatokat kell kidolgozniuk. Tovabb kell fejleszteni az olyan kozos kepzomuveszeti muhelyek letesiteset, mint amilyen az Atelier 61, a topolyai es zentai miivesztelepek grafikai mutermei (Szabadkan is most van alakuloban). A muvesztelepek keretćn beliil uj miihelyeket is kell epfteni. (pl. keramia-, textil-, mozaikes iiveg megmunkalasra, fa megmunkalasra stb.). Kapcsolatot kell teremteni e miihelvek es a megfelelo gazdasagi szervezetek kozott. Kivanatos volna, ha a muveszek egyiitt dolgoznanak a kozvetlen termelesben dolgozo szakkepzett mesterekkel (nyomdaszokkal, goloncserekkel, kofaragokkal, takacsokkal, asztalosokkal), hogy ezaltal is kibontakozzek az egyiitt-

14 mukodes a miiveszek es a munkaszervezetek kozott, amelyeknek egyben modjukban all anyagilag is segiteni a miihelyek munkajat. Meg kell alapitani a muveszek egyesiileteinek szolidaris alapjat onigazgatasi megegyezessel. A kozsegek es Vajdasag muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegeknek aranyosan kell hogy hozzajaruljanak a szolidaritasi alaphoz, amely a miiveszek rendelkezesere allo allando forgoeszkoz lenne. Szerzodessel kolcsonoket adhatnak a miiveszeknek anyag es berendezes vasarlasara, onallo kiallitas rendezesere stb., ugyanakkor maguk hataroznak meg, hogyan es milyen mertekben jaruljanak hozza a sajat eszkozeikkel az alaphoz azert, hogy minel tobb muvesznek tudjanak kolcsont folyositani. (A hitelesitett szamlak utan fizetett szazalek, tagsagdijak es az egyesiiletek mas jovedelmenek formajaban.) A kepzomuveszeti szervezetek, keptarak es intezmenyek, amelyek jovedelemtobbletet valositanak meg, zarszamadaskor szinten bizonyos szazalekot a kepzomuveszeti alapba fizetnek. A kepzomtiveszeti alap novelesehez mas munkaszervezeteknek is hozza kellene jarulniok. 2) A szerzoi honorariumok, a szakmunkakbol ćs a kepzomiiveszeti alkotasok eladasabol eredo illetmenyek kepezik a miivesz, formatervezo es szakerto jovedelmet. Sokan palyazat, szerzodes ćs szamla nelkiil angazsaljak a kivitelezoket. Az e teren tapasztalt negativ jelensegek megkovetelik, hogy a megrendelo es a kivitelezo magatartasat egyarant tarsadalmi normak szabalyozzak. Az erkolcsi normak mellett az egyesiileteknek onigazgatasi megegyezćssel is szabalyozni kell a szerzoi jog ćs honorariumok, a rendeles elfogadasa, a szak- es kepzomiiveszeti muvek ertekelese, a muvesz es a kiallitasszervezo kozotti viszonyokat. Ebben a szabalvzatban meg kell hatarozni az iigyintezes gazdasagi, jogi es erkolcsi norma.it. 3) A kepzomiiveszeti munka tarsitasa tarsadalmi erdek, a modern gazdalkodas es tarsadalmi fejlodes kovetelmćnye, amelyben a kepzo- es iparmuveszet kepviseloi, a formatervezok megvalosithatjak kozos es egyeni erdekeiket. A gazdasagi sziiksegletek alapjan tamogatni kell a szolgaltato kozpontok, es tarsult mutermek alapftasat, a tarsadalmi megallapodasokkal es onigazgatasi megegyezesekkel kell biztositani a tudomanyos ćs kutato munkak alkalmazasat es ennek a tevekenysegnek a penzeleset. A gazdasagi kamaraknak es tarsadalmi politikai szervezeteknek tarsadalmi megallapodasokkal arra kell kotelezni a tarsult munka szervezeteit, hogy elofrasaikban tegyek kotelezove az ipari formatervezest, grafikai megoldasokat, es ezek fejleszteset, mert fontos szerepet jatszanak az aru eladasanal; a turisztikai helyek szepiteset, a reklamok es mas vizualis kommunikaciok fejleszteset. A modern architekturanak, az urbanizalasnak es az epiteszetnek fontos

15 velejaroja a fejlett kisipari es ipari szektor. Terrakottak, samott, kera.- mia-, es betonfeliiletek es formak kidolgozasa, vas elemek ćs diszek, kiilonbozo faelemek elkeszftese, textil, szonveg, faliszonyeg es draperia kivitelezese mind-mind muveszi megoldasokat kovetel. Kiilonbozo exterior vagy enterior megoldasoknal sok esetben nelkiilozhetetlen az egyiittmukodes a szakmunkasokkal es mesterekkel (pl. keramia, vitrazs, intarzia, mozaikok stb. kivitelezesenel). A mualkotasok ertekesitesi halozatanak rendszeret a muvelodesi onigazgatasi erdekkozossegek es az eladasra szant alkotasok tarlatok szervezoi onigazgatasi megegyezessel kell hogy szabalyozzak. A kiallitott muvek vasarlasat kolcsonnel es rćszletfizetessel kell serkenteni. tjgyszinten szabalyozni kell a muveszek, kepzomuveszeti miitermek es ertekesitesi halozat kozotti kapcsolatokat is, a kozos es az egyeni erdek osszehangolasa celjabol. Az adokedvezmenyek is serkenthetik a kepzomiivćszeti targyak vasarlasat. * Az emlitett gazdasagi tenyezok ćs szubjektumok helyes mukodese lenyegesen befolyasolni fogja a kepzomuveszet helyzetet a gazdasagi es tarsadalmi eletben. Egy uj tarsadalmi viszony megvalosulasat segiti elo, az onigazgatast, szervezettseget, a miiveszet es alkotas szabad tovabbfejlodesehez nyujt biztositekot. Az onallo gazdasagi alap megteremtesehez sziikseges, hogy mindenki vallalja a munkat es kotelezettsegeket. A muvesz tarsadalmi helyzetet munkajanak, szakmailag es tarsadalmilag elismert ćrteke kell hogy meghatarozza. III. A KADEREK ONIGAZGATASI TARSULASA S MEGSZERVEZESE, AZ EGYESULETEK KAPCSOLATA A TARSADALMI SZERVEZETEKKEL Vajdasag teriileten elo kepzomuveszek, iparmuveszek es formatervezok teriiletenkent szakmai jellegu egyesiiletekbe tomoriilnek. Szerbia kepzomuveszeinek egyesiiletebol, valamint Szerbia iparmuveszeinek egyesiiletebol fejlodott onallo egyesiilette a vajdasagi kepzo- es iparmiiveszeinek ket szervezete. Az onallo vajdasagi egyesiileteknek kozsegi es regionalis szervezetei es testiiletei vannak.

16 Vajdasag kepz6muvesz-egyesiiletenek (ULUV) az evben 92 tagja volt, mig Vajdasag iparmviveszeinek es formatervezoinek egyesiilete (UPIDIV) 103 tagot szamlalt. A tagsag 2/3-a Ujvideken ćl, 24 muvesz Szabadkan, 6 6 miivesz Pančevon, illetve Zrenjaninban, 7 7 pedig Zomborban es Versecen el. A 195 muvesz koziil 74 nyugdijas, vagy бпallo muvesz, 50 az oktatasban, 28 kulturalis intezmenvben, 50 gazdasagi tmsz-ben es 5 egyeb tmsz-ben dolgozik. A tagok koziil 68-an a VKSZ tagjai. A kepzomuveszeti szakertok fennmaradt resze, valamint a muzeum es galeria tmsz-nek a tagjai a Vajdasagi Muzeumok Dolgozoinak Egyesuletebe tartoznak ennek az egyesiiletnek 42 muveszettortenćsz tagja van. Vajdasag Kepzomuveszeti Pedagogusainak Egyesiilete 82 tagii. A кбгsegekben a kepzomiiveszeti nevelok alapszervezetekbe tom^riilnek. Munkajukat segiti A Gyermek ćs Ifjusagi Kepzomuveszeti Nevelesenek Кбгpontja. A tagok koziil 50 aktiv kepzomiivesz. Vajdasagban 60 olyan varosi es falusi ostehetseg el, akik bekapcsolodtak valamely miivelodesi egyesiilet muveszeti csoportjanak a munkajaba. Az amator kepzomuvćszetnek nincs бпа116 tartomanyi egyesiilete, hanem egy resziik az Amator Kepzomuveszek Szerbiai Sz^vetsegenek a tagja. A vajdasagi miivesztelepek alapfeladata az alkoto munka fejlesztese es a kepzomuveszeti kultura terjesztese. A muvesztelepek tartomanyi koordinacios bizottsaga egyiittmfik6dik a Szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozoval, amely a miivesztelepek orszagos jellegu intezmćnye. Most van folyamatban a k^ztarsasagi es sz^vetsegi bizottsagok megalakitasa, amelyek a kiild^ttrendszer elvei alapjan fognak muk^dni. Minden egyesiilet tagja a vajdasagi K^zmiivelodesi K6z6ssegnek. Jogaikat es k^telezettseg vallalasaikat kuldotteik reven valositottak meg a k^zsegi es tartomanyi erdekk6z6ssegekben. A kepzomuveszeti elet teriileten az elkovetkezo periodusban nagy feladatokat kell megvalositani. Пуеп peldaul a kaderstruktura javitasa es ^sszehangolasa, valamint a szervezettseg fejlesztese. 1) Az alkotmanyos rendelkezesekkel es a JKSZ programjaval 6sszhangban, a miiveszek es a kepzomuveszettel foglalkozok a VDNSZSZ szervezett szocialista eroi, es a kozsćgi es tartomanvi szintii k^zmuvelodćs-iigyi k^zossegeknek az aktiv tagjai. A tarsulasok alapveto formaja a k^zsegi szervezetek tarsulasa tartomanyi egyesiiletekbe a kiild^ttrendszer ćs kaderpolitika elvei alapjan, majd pedig ezeken a tarsulatokon keresztiil egyseges k^ztarsasagi es sz6vetsegi szintii ^nigazgatasu szervezetet kepeznek. A miiveszet-politika altal meghatarozott, altalanosan elfogadott tarsadalmi-politikai es szakvelemenyek alapjan, az egyesuleteknek 6ssze kell

17 hangolniuk celjaikat ез feladataikat, a tarsulasrol onigazgatasi megegyezćst kotnek es osszehangolt alapszabalyok alapjan dolgoznak es fejlodnek. 2) Az egyesiiletek es a kepzomuvćszeti elet teriileten miikodo tmsz-ek egybekapcsolasa celjabol, valamint mas tevćkenysegi teriiletekkel valo egyiittmukodese erdekeben a mas tevekenysegeket vegzo tmasz-ok ktildotteivel karoltve kozsegi es tartomanyi szinten a miivelodesi erdekkozosseg onallo egysegekent kćpzomiiveszeti kozossćget kell alakitani. 3) A miiveszegyesuletek, intčzmenyek es kiallitasok szervezoi onigazgatasi megegyezćssel kell hogy szabalyozzak a kiallitok es a szervezok kozotti viszonyokat, jogaikat es kotelezettsegeiket. Ugyancsak onigazgatasi megegyezes kell hogy meghatarozza a tarsadalmi szervezetek reszvetelenek modjat a tmasz es az egyesiilet, a miivesztelep es mas szervezet munkaprogramj anak meghozatalaban. 4) A kaderkerdćst illetoen megallapithatjuk, hogy Vajdasagban nagy sziikseg van szakkaderre, a kepzomuvćszeti tevekenyseg minden agaban. A kaderpolitikaban is kovetkezetesen meg kell valositani a nemzetek 6s nemzetisegek szempontjabol fontos egyenletesseg es az egyenjogusag elvet. Kiilonos problemat jelent a formatervezok iskolaztatasa. Az ujvideki kepzomiiveszeti egyetem megnyitasa, a kepzomiiveszeti alkotas iranti igeny allando novekedese, a kaderek rendszeres osztondijazasa, a munkakoriilmenyek es az eletszinvonal javitasara iranyulo fokozott tarsadalmi gond kiilonosen a fiatal kaderekrol valo gondoskodas lehetove teszi, hogy az 1980-ig tarto kozeptavu tervidoszakban uj szakkaderekkel gazdagodva fellenditsiik a kepzomuveszeti tevekenysćget. A kulturotthonok ćs miivelodesi, muveszeti egyesiiletekben es a tmszekben kepzomiiveszeti csoportokat kell letesiteni, melyekben szakemberek vezessek, segitsek es tomegesitsek az amator kepzomuveszetet. 5) A muveszet tarsadalmasitasat, a kepzomiiveszeti alkotok, az egyesiiletek, a tarsadalmi-politikai szervezetek ćs a tmsz-ek kozotti osszefogassal lehet csak eredmenyesen megvalositani. 6) A kepzomiiveszeti eletet tervszeriien kell osszekapcsolni vajdasagi szinten: cserekiallitasok szervezesevel, szakemberek egyiittmukodesevel kozsćgi es regionalis egyesiiletek es tmsz-ek kapcsolata altal. Пуеп alapon kell feileszteni a kiilfoldi kapcsolatokat is.

18 А KEPZ6MUVES2ETI OROKSfiG S AZ Uj ALKOTASOK GYUJT SE, TANULMANYOZASA, RT KEL SE ES BEMUTATASA A kepzomuveszeti alkotasok tortenelmi es kulturalis erteket kepeznek, ezert tarsadalmi vedelem alatt allnak. Errol a kulturalis emlekmuveket vedo intezet, muzeumok, keptarak, muvesztelepk, mugvujtok es a muveszet kedveloi gondoskodnak. A gyiijtemenyek es keptarak allomanya, es a kepzomuveszeti alkotasok tudomanyos ćs szakmai tanulmanyozas targyat kepezik, fizikai vedelem alatt allnak, restauraljak, kiallitjak oket. A kiallitott kepzomuvćszeti alkotas a miivesz egyeniseget tiikrozi, egy adott stilusnak es kornak a kepviseloje. Esztetikai sajatossagaival es tartalmaval a miiveszi mondanivalo kifejezoje. Emocionalis elmenyt nyujt, gondolkodasra kesztet es magaval ragad. Vajdasag teriileten meg sok olyan ertekes kćpzomuveszeti objektum es muemlek van, amit meg tanulmanyozni, restauralni kell es tarsadalmi vedelem ala kell helyezni. A nemzetek es nemzetisegek kepzomuveszeti oroksegćnek tulnyomo reszćt 6sszegyujtottek es a magantulajdonban levok is nyilvan vannak tartva. Az egesz anyag tanulmanyozasa es publikalasa hosszan tarto munkat igenyel. A ma elo kćpzomuveszek alkotasai koziil keves valt a mindennapi eletiink reszeve, keves van beloliik a munkahelyeken es lakasokban, koztereken, parkokban, vagy epiiletek homlokzatan. Korunk mualkotasainak bemutatasaval eleg sok intezmeny es szervezet foglalkozik. A modern kepzomuveszeti alkotasok gyujtesehez legnagyobb mertekben a szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozo, a zombori Likovni jesen jarult hozza, mert rendszeresen felvasaroltak a kiallitasokon bemutatott miiveket. Leggazdagabb gyiijtemenye az ecskai Muvesztelep Modern Galeriajanak van. Zentan es Becsen is alapitottak keptarat a muvćsztelepek reven. A muzeumok keretćbe tartozo videki galćriakban nem eleg szisztematikusan tartjak nyilvan a modern alkotasokat. Az ujvideki Modern Kepzomuveszeti Galerianak meg nincs keptara, sem munkahelyisege es igy hivatasahoz meltoan nem tevekenykedhet. A felvasarlasra szolgalo eszkozok hianyaban az alkotok miiveinek tobbsćge a mutermekben halmozodik fel. A kaderek es anyagi eszkozok hianyaban, a szakszolgalatok tevekeny-

19 sćgenek osszehangolatlansaga miatt se nem tanulmanvozzak, se nem publikaljak kello mertekben napjaink kepzomuveszeti alkotasait. Az egyes korszakok dokumentalasa, tanulmanyozasa hosszadalmas folyamat, es ez a tudomanyos munka szervezett hozzaallast es osszefogast igenyel. Kepzomuveszeti alkotasok gyujtemenyeivel rendelkezo mtezmenyek: 9 Videki galeria (10 regionalis muzeum kereteben) 2 nemzeti jellegii galeria (Matica Srpska, es a Szabadkai Magyar Muveszeti Keptar) 5 emlekgyujtemeny (J. Popović opovoi, R. Maemžić es P. Beljanski ujvideki, Husvet Lajos szabadkai es Toth Jozsef zentai gyujtemenye) 3 monografikus galeria (S. Šumanović šidi, M. Konjović zombori es L. Vazarević Sr. mitrovicai galeriaja) 1 modern kepzomuveszeti galeria, Ujvidek (tartomanyi jellegu) 3 modern kepzomiiveszeti galeria (orszagos jellegu) Zomborban, Szabadkan es Zrenjaninban. 2 A becsei es zentai miivesztelepek galeriaja, a topolyai es kishegyesi miivesztelepeken a modern alkotasok gyiijtemenye talalhato, (2) 2 naiv kepzomuveszeti galeria (Kovačica es Uzdin) Tehat Vajdasagban osszesen 29 kćpzomuveszeti galeria es gyujtemeny van. 2) Vajdasagban szamos kiallitast es rendezvćnyt tartanak ćvente. Szamuk eleri a 22-t is, melyek koziil harom orszagos jellegu. Hazai es kiilfoldi muveszek alkotasaibćl 38 intezmeny es kiallitasi csarnok evente egyćni es kollektiv kiallitast rendez. Az ujvideki Modern Muveszeti Galeria, a szabadkai Kepzomuveszeti Talalkozo, a zentai es zrenjanini muvesztelep a jugoszlav nemzetkozi kulturegyezmenyek alapjan kiilfoldon is szervez kiallitasokat muveszeink muveibol. Az emlitett intezmenyeken kiviil mas szervezetek is szerveznek kiallitast kiilfoldon. 3) Az ertekesito szalonok bizomanyi alapon aruljak a mualkotasokat. Mivel nincs iigyviteli alapjuk, nem tudjak sem szerzodtetni a muveszeket, sem pedig kolcsont folyositani szamukra, illetve a vevok szamara. A miivelodesi onigazgatasi erdekkozossćgnek nagyobb figyelmet kellene forditani a dolgozok koreben a kepzomuveszeti alkotasok eladasara, ugyanakkor a tarsadalmi-politikai kozossegek is szabalyozhatnak tarsadalmi megallapodassal a muvek kolcsonre torteno eladasat es vetelet. Vajdasagban negy ertekesito (galeria) szalon van: Szabadkan, Zrenjaninban es ketto Ujvidćken. Az egyesiiletek feladata lenne, hogy megszervezzek az ertekesftesi halozatot, esetleg vandorlo, arusitassal egybekotott kiallitasokat. Az intezтепуек pedig evente legalabb ketszer megszervezhetnćk a kepzomuveszeti alkotasok aukciojat.

20 А galeriak es az intezmenyek energikusabban kellene hogy koveteljek a kaderkerdes megoldasat ćs nagyobb figyelmet kellene hogy forditsanak a galeriak anyaganak a gondozasara, a kortars miiveszek monografiainak megjelentetesere es mas, a vajdasagi muveszettel foglalkozo publikaciok kiadasara. Annak erdekeben, hogy a kiilonbozo rendezvenyek, kiallftasok eredmenyesebbek legyenek, egyesiteni kell az eroket, a kadereket es az anyagi eszkozoket, hogy nagyobb lehetoseg legyen a felvasarlasra, es hogy megvalosfthassuk azt, hogy a muveszet minćl tobb dolgozo szamara hozzaferheto legyen. V. A KfiPZOMUVESZETI NEVELfiS, A KEPZCMUVESZETI KULTURA S A MODERN ESZTETIKAI IZLES TERHODITASA Iskolarendszeriinkben nem biztositunk kello teret a kepzomiiveszeti neveleshez. Az altalanos iskolaban rendszerint minimalis oraszammal folyik a kepzomuveszeti oktatas-neveles, es csak a legszukebb terjedelemben szerepel egyes kozepiskolakban is. A kepzomiiveszet tanarai ezert a fo hangsulyt a tanitason kiviili kepzomiiveszeti onkepzesre, az alkotokkal es alkotasaikkal valo kozvetlen kapcsolatteremtćsre kell hogy fektessek. A munkasegyetemek, kulturhazak es kulturegyesiiletek feladata, hogy megszervezzek a szisztematikus kepzomuveszeti nevelćst: kepzomuveszeti szakkoroket, szakertokkel valo beszćlgeteseket szervezzenek, pedagogusokat es mas szakembereket angazsaljanak, akik foglalkoznanak a kepzomuveszet irant erdeklodokkel, galeriakat, kiallitasokat, mutermeket latogatnanak. A galeriaknak es intezmenyeknek ki kell dolgozniuk a mualkotasok kitarasanak az akcioprogramjat. A munkasegyetemek, keptarak es muveszeti egyesiiletek kiilonos figyelmet kell hogy szenteljenek arra, hogy felkeltsek az erdeklodest a muveszet irant a tarsult munka szervezeteiben is. Az erdeklodoket nyilvan kell tartani es rendszeresen meghivni a kiallitasokra, el kell veliik beszelgetni a mualkotasokrol, segiteni kell nekik, hogy a kepzomuvćszet, muvelodesiik es eletmćdjuk hatekony tenyezojeve valjek.

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA IX. évfolyam, 5. szám, 1979. szeptember október Forum Könyvkiadó, Újvidék

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA IX. évfolyam, 5. szám, 1979. szeptember október Forum Könyvkiadó, Újvidék létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA IX. évfolyam, 5. szám, 1979. szeptember október Nem az emberek tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely tudatukat meghatározza." Karl

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének

1. Ágoston András levele a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének A VMDK Kezdeményezõ Bizottságának dokumentumai Ágoston András a VMDK 11 tagú Kezdeményezõ Bizottsága nevében 1989. XII. 18-án átadta a VDNSZSZ Tartományi Választmánya elnökének a Vajdasági Magyarok Demokratikus

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY,

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA VIII. évfolyam, 2. szám, 1978., március április Nem az emberek tudata az amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely tudatukat meghatározza." Kari

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

Kisebbségi autonómia-törekvések a Vajdaságban (a tartomány új alapokmányának tükrében) (Dr. Gábrity Molnár Irén (PhD) 1 ) 1. Bevezető A Vajdaságban 2 időről időre fellángolnak az autonómia törekvések különböző

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2004./IV.26./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL - 2 - Tüskevár község önkormányzatának Képviselőtestülete" A kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, VIII. évfolyam, 5 6. szám, 1978., szeptember december

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, VIII. évfolyam, 5 6. szám, 1978., szeptember december létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA VIII. évfolyam, 5 6. szám, 1978., szeptember december Nem az emberek tudata az amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely tudatukat meghatározza."

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XIV. évfolyam, 2. szám, 1984. április-május

létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XIV. évfolyam, 2. szám, 1984. április-május létünk TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XIV. évfolyam, 2. szám, 1984. április-május Nem az emberek tudata az, amely létüket, hanem megfordítva, társadalmi létük az, amely tudatukat meghatározza," Kari Marx:

Részletesebben

A civil közösségfejlesztés A CIVIL szektor definíciója: Tágabb értelemben ide tartozik minden olyan szervezet, jogi személy, amely nem tartozik a tágabb értelembe vett államszervezetbe, és nem céljuk a

Részletesebben

VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé

VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé VII. A szociográfiai önismerettől a nemzetiségi szociológia felé Lényegében vizsgálódásunk végére értünk. Az általános társadalomelméletként fölfogott hazai magyar szociológiát, annak önismeretbe nyúló

Részletesebben

NYELVMUVELO NAPOK ALKALMA VAL

NYELVMUVELO NAPOK ALKALMA VAL HOD I EVA, ", KIALLITASOKA SZARVAS GABOR " " NYELVMUVELO NAPOK ALKALMA VAL A Szarvas Gabor Nyelvmiivelo Napok arculatanak kialakitasahoz igen jelentos mertekben hozzajarulnak azok a kiallitasok, amelyeket

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE -------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

S TOBOM ZA NJIH EGYÜTT VELED - ÉRTÜK A GÖLÖNCSÉR MŐHELY ÜZLETI TERVE A 2013-AS ÉVRE

S TOBOM ZA NJIH EGYÜTT VELED - ÉRTÜK A GÖLÖNCSÉR MŐHELY ÜZLETI TERVE A 2013-AS ÉVRE Udruženje za pomoć i zaštitu interesa mentalno i fizički oštećenih lica Kanjiža Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védı és Segítı Egyesület Magyarkanizsa S TOBOM ZA NJIH EGYÜTT VELED - ÉRTÜK A GÖLÖNCSÉR

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről

JELENTÉS. A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről Ikt.sz. 00-33/14 Kelt, 2014.02.04-én Magyarkanizsa JELENTÉS A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 2013. évi tevékenységéről A közkönyvtárnak, mint kulturális intézménynek, feladata az ismeretekhez, információkhoz,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. rész. Általános rendelkezések. Alapelvek Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 6/1999.(III.03.) Ök. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről

Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Egységes szerkezetbe foglalva:2015. július 15. Hatályos: 2015. július 16. Csurgó Város Önkormányzatának 13/2004.(III.25.) sz. rendelete A közművelődésről Csurgó Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat

132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 132/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés kulturális koncepciója A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- ANON Jönnek

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

STRA TEGIAI FOZETEK - 4. DOKUMENTUMOK

STRA TEGIAI FOZETEK - 4. DOKUMENTUMOK STRA TEGIAI FOZETEK - 4. DOKUMENTUMOK STRATEGIAI FOZETEK - 4. STRATEGIAI FOZETEK - 4. DUNA-KOROS-MAROS- EUROREGI6* TISZA- A Karpat-mdenece legnagyobb tajegysege a NagyalfOld.Ennek deli reszen a Tisza als6

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

Járkáló 6659 A 110 ÉVE SZÜLETETT DAG HAMMARSKJÖLD Az ENSZ tragikus repülőszerencsétlenségben elhunyt svéd evangélikus főtitkárának (1953-1961 között volt e tisztségben) élete valamennyi tudatos döntését

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 2 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A környezet és kézműves

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve

Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve 1. számú melléklet CSONGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve Szeged, 2009. március Csongrád Megyei Önkormányzat Ifjúsági Cselekvési Terve A megyei ifjúsági cselekvési

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben