GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ"

Átírás

1 TOLNAI GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ í

2 IRODALMI KINCSEK! Száznegyven magyar egyetemi tanár, iró és hirlapiró állt össze abból a célból, hogy a Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan szellemi táplálékkal lássák el, amiről túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világon egyedül áll. Több millió korona befektetéssel egy 25 kötetből álló Lexikont létesítettünk. A teljes mű képet tartalmaz és oldalra terjed, s bolti ára 500 kor. A Tolnai Világlapja előfizetői és rendes heti vásárlói csaknem teljesen ingyen kapják ezt a nagyértékü müvet, mert ugyebár, ha kötetenként 20 kor. helyett 3 koronát kérünk, ez nem nevezhető díjazásnak. Kedvezményeink a kővetkezők: 1. A 25 kötetes Tolnai Világlexikona, egy kötetre 3 kor. a ráfizetés, 20 K bolti ár helyett. 2. A 10 kötetes Tolnai Világtörténelme, Egy ilyen pompás színes festményreprodukciónak beüvegezve, elegáns hollandi keretbe foglalva, s a kereten egy kis sárga réztáblácskával a festőművész nevének és a kép tárgyának megjelölésével, 15 korona volna az eladási ára, de a Tolnai Világlapja előfizetői ezen bekeretezett képet 3 koronáért kapják darabonként. Egy kép magassága körülbelül 37 cm., szélessége 30 cm. Tekintve, hogy a képek üvegezve vannak, a szállítást egy kis ládában kell eszközölni s ezért a ládáért, valamint a csomagolásért 80 fillért számitunk. Két kép csomagolási dija egyszerre szállitva szintén 80 f. Itt ismertetjük a képek tárgyát: 1-ső sz. kép : Hazafelé a mezőről. 2-ik számú kép; A 10-kötetes tolnai Világtörténelme egy kötetének kicsinyített rajza. egy kötetre 3 kor. a ráfizetés. A teljes mű bolti ára 300 korona. 3. A 2 kötetből álló Sven Hedin utazási műve, egy kötet ráfizetése 3 korona, 15 kor. bolti ár helyett. 4. A két kötetből álló Zeneköltők albuma, zongorára kottázva és szöveggel ellátva, a legmodernebb zeneköltők gyűjteményét foglalja magában. Egy kötet ráfizetése 3 kor., 30 korona bolti ár helyett. 5. A négy csoportból" álló regénykönyvtár, egy 10 kötetből álló csoport ráfizetése 4 kor., 30 kor. bolti ár helyett, diszkötésben. E regények a legkitűnőbb irók munkáiból vannak összeválogatva. Legújabb szenzációs ajándékunk Jókai müveiből összeválogatott 10 kötet regény, amely december hóban fog megjelenni. Ezen 10 kötetet elegáns diszkötésben 30 korona bolti ár helyett 4 koronáért fogjuk adni. Azok, akik nem előfizetői a lapnak, hanem csak hetenkénti vevők, 3 korona bolti ár helyett 50 fillérért fogják kapni kötetenként. Itt bemutatjuk kicsinyített rajzban a A Sven Hedin utazási műve egy kötetének kicsinyített rajza. Nyirfák. 3-ik számú kép: Alkonyat. 4-ik számú kép: Sixtusi madonna. 5-i"k számú kép : Hágár elüzetése. Negyedévi 3 koronás előfizetés után egy, félévi 6 koronás előfizetés után két és egész évi előfizetés után (12 kor.) négy kedvezményt adunk az itt felsoroltak közül az előirt ráfizetés ellenében. Akik a Tolnai Világlapját hetenkint veszik, ugyanezen kedvezményekben részesülnek. Részletes felvilágosítás az utolsó oldalon található. A lo kötet Jókai regény kicsinyített rajza Az 1-ső számú kép kicsinyített rajza. 10 kötet diszkötésü Jókai művet, valamint közöljük a regények cimeit. 1. A cigánybáró. 2. A sárga rózsa. 3 Az apja fia. 4. Ä szegénység utja Bálványos vár. 7. Magnéta Tengerszemű hölgy. 6. öt különféle gyönyörű reprodukciót adunk kedvezményül, melyek világhírű festőművészek eredeti festményei után készültek, pompás szines kivitelben. Helyszűke miatt egy kicsinyített képet mutatunk be ezen képekből. A lü-kötetes regényc^oport kicsinyített rajza Nag-yon előnyös, ha valami megrendelést tesz, megemlíteni. hogy a Tolnai Világlapiában olvasta azt a hirdetést. FOGAK szájpadlás nélkül 10 évi jótállással Az általam készitett és a párisi Fogorvosi Akadémia kiállításán ai aranyerem és diszkereszttel kitüntetett fogak rágásra kitűnően használhatók, köny lilljjlfir ^Billll nyen megszokhatók, a szájból ki nem vehetők u m f J a valódi fogakat teljesen pótol ák Továbbá ^sm.iaji'i'llll aranyhidak és koronába, r> legjobb amerikai ^^Új^lfj módszer szerint készít?äi#i GROSSMANN SIMON É I W ^ I '' KuÍÁÁ ^ szerb királyi udv. fogtechnikus. Fooorvos Dr. Bartsch. Speciális platina- aran/ es 8!11 ai! tömések foghúzás érzéstelenítve. 4 Mersékelt árak! Renteles egesz napon át! Részletfizetésre Is! Budapest, Erzsébet-körut 50. t&'äss: óvás! Ne tévedjen a szomszéd házakban levő fogorvosokhoz. csak 50. szám alatt létezem. A Tolnai Világlapja megjelenik minden héten. Előfizetési ára '/ 4 évre liárom korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII. kerület, Dohány-utci 12 sz. Nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt igen hasznos ez a könyv, melyben minden tár-1 sasjáték leírása található t I > JÁTÉKKÖNYV Szerkesztette: BARNA JAKAB, képezdei tanar Ára diszkötésben 4 K helyett 1.90 K, postadíj 20 t, utánvéttel 25 f-el drágább Kapható a Magyar Keresk Közlönynél, Budapest, Vti. Dohány-utca 12. szán ül 4

3 Budapest, 1914 augusztus 2. Ara 24 liltér. o Megjelen minden héten. Előfizetési ár: negyedévre 3 korona, félévre 6 korona. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, VII., Dohónvutca Telefon: Kiadóhiv , szerk A Tolnai Világlapjában megjelent cikkek és képek utánnyomása tilos. A H T esenényei Gróf Tisza István, Magyarország miniszterelnöke. Szenzációs aktualitása van annak, hogy az ő markáns vonású képét mulatjuk be ezen a helyen. A szerajevói merénylet által felzudult politikai hullámok a mult héten kicsaptak medrükből. Az események homlokterében Magyarország miniszterelnöke áll. Nemcsak a monarchia, hanem úgyszólván egész Európa népeire hozhatja a megpróbáltatás viharos napjait az az ultimátum, melyet a mult héten küldtek el Szerbiának. Ezt az ultimátumot gróf Tisza István fogalmazta. A monarchia diplomatái és politikusai közül őt bizták meg e nagyjelentőségű szereppel. Az ultimátum hangja rendkívül erélyes s az a körülmény, hogy 48 órai időt adott Szerbiának a válaszadásra, az egész világon szenzációs feltűnést keltett.

4 o *' TOLNA! VILAGLAPJA a k ík* h á b ovef "c M?t én 'a "m ónarcíi i a* had seredét S 3? f Ä ha bemutatjuk azokat a magas katonai személyiségeket, íalofta't^sza!!:'^ou's»vi.síífe.tíiifíc-?^r^vvi 1^ / Í ^ L z e a budai minisztereiméi központja a társaságnak FelUte ü S iátfu^ tarsasagaban s gróf Tisza Istvánná mint háziasszony volt 3. Tisza mmisztcäöt - m i n i,» «^ «Ä Ä, t t S Ä I S ' /. grot Tisza Istyannet, 8. Balogh igazságügyminisztert, 9. BÍiriáh közös pénzügyminisztert. '

5 TOLNAI VILA6LAPJA 3 HÁBORÚS KONFLIKTUS SZERBIA ÉS A MONARCHIA KÖZÖTT Károly Ferenc József trónörökös. Őfelsége I. Ferenc József. Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter. Terstyánszky Károly budapesti hadtestparancsnok.

6 o TOLNAI VILAGLAPJA Népek sorsa Az egész világ lázas izgalommal figyelt arra a konfliktusra, amelyik szombaton a végső pontig jutott el Szerbia és a monarchia között. Ilyen történelmi válság idején százszoros súllyal nehezedik a felelősség azokra a személyiségekre, akik népek sorsát intézik. Ezek a képek olyan faktorokat ábrázolnak, kiktől a döntés függött. Gróf Berchtold Lipót, a monarchia külügyminisztere, a háborús válság legexponáltabb személyisége, aki alapos vizsgálat után határozta el magát, hogy a monarchia megtegye Szerbia ellen a döntő lépéseket. Pasics Miklós szerb külügyminiszter, rendkívül ravasz diplomata, a szerb politikának mozgató lelke. Az ő magatartása nagyban hozzájárult Szerbia és a monarchia közötti konfliki us felidézéséhez. Putnik Radomir, a szerb hadsereg vezére, aki annak idején leverte a bolgárokat. A szerbek most is benne látják reménységüket. Mint akire háborúban a legnagyobb fel adat vár Karagyorgyevics György, volt szerb trónörökös. Valószínűnek tartjak, hogy külföldről ő szította a monarchiaellenes merényleteket és politikai mozgalmakat. Probits szerb belügyminiszter. Bűnös mulasztást követett el, mert a szerb sajtóban és egyesületekben tomboló monarchia ellenes izgatásoknak nem vetett gátat, mely határozott kötelessége lett volna. Karagyorgyevics Péter szerb király. Világszenzáció volt, hogy visszavonult a tróntól. Ugy látszik, ez a visszavonulás összefüggésben,van a bekövetkezett nagy eseményekkel. Sándor szerb trónörökös, aki most apja helyett uralkodik. A trónörökös-uralkodót súlyos feladat elé állitotta a monarchia határozott és erélyes fellépése.

7 ss^g^sx ^ TOLNAI VILAGLAPJA Caillauxné a birák elölt. Az egész világ érdeklődése Páris felé fordult, ahol a mult héten kezdték tárgyalni a volt francia pénzügyminíszterné szenzációs pőrét. Caillauxné mint ismeretes, hónapokkal ezelőtt hivatali helyiségében agyonlőtte Calmette-t, a Figaró cimü párisi napilap főszerkesztőjét, mert az lapjában állandóan hevesen támadta Caillaux pénzügyminisztert. Legutóbb már olyan intim levelet is közölt a lap, melyet Caillauxné még a házasságuk előtti időben irt férjének. Ez keserítette el annyira a pénzügyminiszter feleségét, hogy a revolvermerényletet elkövette. Ä szenzációs tárgyalás szereplőit mutatjuk be olvasóinknak. 1. Caillaux pénzügyminiszter, a pör koronatanúja. 2. A vádlott Caillauxné. 3. Labori. Caillauxné védőügyvédje, Labori Franciaország leghíresebb krimhialistája, akinek a Dreyfus pör óta világhíre van. Az ő védőbeszédét most is lázas kíváncsisággal várta mindenki. 4. LIerbeaux főállamügyész, aki Caillauxnét szándékos gyilkossággal vádolta. Érdekes, hogy Caillaux két magyar képviselőre is hivatkozott, mint akik Calmellc jellemére, illetőleg a..l-'igaro" szellemére nézve terhelő vallomást tehetnének. A két magyar képviselő 5. P. Ábrahám Dezső és 6. Lovás'zy Márton Parisba utaztak, hogy szükség est tén tanúvallomást tegyenek. Báró Giesl, a monarchia belgrádi követe, a mostani szenzációs politikai események fergetegében,, is higgadtan s felelőssége teljes tudatában állott helyén. Ő nyújtotta át a szerb kormánynak a monarchia ultimátumát.'mely 48 órai időt adott Szerbiának, hogy az abban foglalt követelésekre válaszoljon. A szerajevói merénylet egyik értelmi szerzője állítólag Jankovics szerb tábornok, aki a Narodna Obrana egyesületnek elnöke. Ez az egyesület központja a monarchia ellenes nagyszerb propagandának. A monarchia ultimátuma a Narodna Obrana feloszlatását és a bűnösök megbüntetését követeli.

8 I 8 TOLNAI VILAGLAPJA A Ferdinánd-Ilid renoválása. A munkálatok miatt elzárták a hidat, mejly átjáró a Váci-ut és Podmaniczky-utca között. A környék kereskedői és piaci árusai között nagy elkeseredést keltett az elzárás, mely megbénítja az egész környék forgalmát. Népgyűlés is volt. melyen követelték a hid mielőbb való megnyitását. Ä népgyűlésen felszólalóik a környék lakossága érdekében Vázsonyi Vilmos és Sándor Pál orsz. képviselők is. Wartha Vince, a mult héten elhunyt kiváló magyar tudós. A kémiai technológiát adta elő a Műegyetemen s két évvel ezelőtt vonult nyugalomba negyvennégy évi tanári működése után. Különösen az agyagipar technológiájával foglalkozott s ő találta fel a gyönyörű eozin-mázat. Hetvenegy éves korában halt meg. Kállay Zoltán, titkos tanácsos. Hevesvármegye főispánja meghalt Bécsben, ahol régi betegségére gyógyulást keresett. Holttestét Egerbe" szállították s a családi sírboltba temették el. Mint tudjuk, hosszas kutatás után megtalálták a Martinovics-összeesküvés vértanúinak maradványait. A kiásott sírokból kivették a csontvázakat, de valamennyit gondosan össze kell állítani, mert a csontdarabok széthulltak az idők folyamán. Fényképfelvételeink közül a baloldalin dr. Barducz Lajost látjuk, amint épen az egyik csontváz összeállításán munkálkodik, a jobboldali kép pedig Martinovics Ignác" csontvázát ábrázolja.

9 Autoomnibüsz közlekedés Magyarország és Ausztria között. A közös hadügyminisztérium és az osztrák kereskedelmi minisztérium autóbusz közlekedést létesített a bukovinai Dornawatra és az erdélyi Beszterce város között. Az uj vonalon az első próbautat a mult héten tették meg teljes sikerrel. Az autóbusz, amelyen 16 ülőhely van a 83 km. hosszú s az 1250 m. magas Magarán átvezető utat 4 % óra alatt tette meg. Képünk utja végén (Besztercében) ábrázolja az autóbuszt és első utasait. Képek a fegyverkező Ulsterből. Most, liogy a napokban összeült Londonban az a bizottság, amelyik az ir kérdés békés megoldását tűzte ki célul, ismét aktuális lett Ulster. Angolországnak ez az érdekes területe teljesen felkészülve várja a döntést. Valamennyi épkéz-láb polgára be van sorozva az önkéntes seregbe, amely kész élete árán is megakadályozni a külön, önálló ir parlament felállítását. Carson képviselő, az ulsteriek bálványa szervezi az ellenállást s az ő felügyelete mellett képezik ki az önkéntes csapatokat. E képen önkéntesek kalapjukat puskájukra tűzve üdvözlik vezérüket, aki szemlét tart felettük.

10 10 TOLNA! VILAGLAPJA í^^é^ags*^ Tolnai Világlapja karmai gyermekdélutánja az Állatkertben. Száz meg száz kis gyerek sietett szerda oeluian az Allalkcrlbe. liogy jelen legyen azon az előadáson, melyet lapunk az ő szórakoztatásukra rendezett. Amikor egymásután jelentek meg a színpadon fővárosi művészek és népszerű cirkuszi bohócok, egymást követték a kacagtató mókák, tréfás mesék, vidám ötletek, a gyereksereg he nem telt a kacagással. Édesen csengő nevetésük, kipirult arcocskáik boldoggá tettek bennünket, hogy kacagódélutánunk ilyen pompásan sikerült. Négyezer külön e célra kiadott tanulságos és érdekes kis emlékkönyvet osztottunk ki a kicsinyek között, akik határtalan örömmel kapkodták szét ezt a kedves kis ajándékot. A kacagó délutánról a következő felvételeket készítettük: 1. Ferenczi Károly a kiváló komikus a színpadról bemutatja az ajándékkönyvet. 2. Ferenczi Károly a kacagó délután rendezője. 3. Bogyó Zs. a Vígszínház művésze. 4. A Barocaldi cirkusz népszerű bohócai, a kitűnő Fred testvérek. akik mindenféle kacagtató mókával mulattatták a gyereksereget. 5. Győző Lajos a Vígszínház művésze, ti. Bogyó és Győző, amint épen egy tréfás jelenetet adnak elő. 7. Dr. Szalav.József, akinek ez alkalomra irt..gyuszi mint majom" ciinii tréfáját is nagy tetszéssel adták elő. S. A nevető gyerekek eg\ csoportja.

11 TOLNAI VI LAG LAPJA 1 1 A válságba jutott Népopera tagjainak gyűlése. A Népopera színésznői, szülészei és zenészei összegyűltek a múlt héten a Ncwyork-kávéházban, hogy szomorú sorsuk felett tanácskozzanak, különösen pedig azért, hogy a Népopera igazgatójával szemben milyen módon érvényesítsék jogaikat. Mintegy százan maradtak kenyér nélkül a színház válsága miatt. Ulivi. olasz mérnök. Nemrég nagv szenzációi keltett, hogy olyan sugarakat talált fel, melyekkel nagy távolságról robbantani képes. A mull héten kellett volna találmányát bemutatni, mely ha sikerül, elvehette volna régi ideálját, Tornari tengernagy leányát. Ulivi azonban még előbb megszökött a leánnyal együtt. Kiderült róla. hogy csaló. Tizenkétágu aganccsal ékeskedő szarvas, mely még három esztendős. Lapunk egyik barátja. Tóth Ödön küldte nekünk ezt az érdekes fényképfelvételt erről a gyönyörű állatról, mely valóságos különlegesség. Özvegy lovag Wechselmann Icnácné, született Neusehloss Zsólia, a matt héten Budapesten elhunyt jótékony matróna. Alég életében több mint négy millió koronát adott jótékony célokra. A többi közt két millió koronás alapítványt tett a tanítók nyugdijalapja javára: most háromszáz tanító élvezi az alapítvány kamatait felekezeti különbség nélkül. Országszerte valamennyi választókerületben összeíró küldöttségek végezték heteken át a választók összeirásál. Az uj választóitörvény adott alkalmat erre az országos munkára, mellyel az összeíró küldöttségeket bizták meg. 1 -cl jelzett képünkön a budapesti 10-ik választókerület összciró-küldöttségét mutatjuk be. 2-el jelzett képen a budapesti 8-ik választókeridet össze iró bizottsága látható munka közben.

12 o *' TOLNA! VILAGLAPJA c A Műegyetemi Atlétikai és Football Club nemzetközi úszóversenye. Az uszósporttal legintenzívebben foglalkozó magyar spoi í- egyesület, a Műegyetemi Atlétikai és Football Club az elmúlt napokban rendezte internacionális versenyét, amelyen a német úszósport legjobbjai találkoztak a magyar szinek kiválasztottjaival. Az újpesti öböl 100 méteres nyilt pályáján, amelynél ideálisabbat alig lehet találni, zajlottak le a küzdelmek a magyar uszósportra szomorú eredménnyel. Ahány versenyszámban csak indultak a németek, mindannyiban maguk mögött hagyták a magyar úszókat, akik néhány évvel ezelőtt még toronymagasságban állottak a germánok felett. Ennél a versenynél talán semmi sem bizonyítja ékesebben a magyar úszósport elhanyagolt állapotát. A legmostohább magyar versenysport fellendítése érdekében már most meg kell tenni a szükséges lépéseket, hogy az olimpiai játékok alkalmával úszóink kivívhassák a múltban is megszerzett bajnokságokat. Képeink a kétnapos viadal sikerrel szerepelt résztvevőit mutatják be. Az 1. kép a 100 méteres Király-dij startja. A résztvevők épen a vizbe készülnek ugrani. Ebben a versenyben a második helyen álló Bretting győzött kitűnő idő alatt. A 2. kép a mellúszás fölényes győztesét, a magdeburgi Liitzowot örökíti meg verseny közben. A 3. képen a Király-dij győztese, Bretting és uszóöltözetben Lützow láthatók. 4. kép a műugrásnak egyik páratlanul szép jelenete. Képünk "a győztes Luber ugrását ábrázolja.

13 TOLNA! VILAGLAPJA o o 13 A Berliner Sport Club versenye. Németország leghatalmasabb és külföldön is a legtekintélyesebb sportegyesülete, a Berliner Sport Club nemrégen nagyszabású internácionális atlétikai viadalt rendezett, amelyen nemcsak a német atlétikai világ legjobb szereplői, de az angol bajnokságban résztvett amerikai atléták is indultak. Képünk a 800 méteres verseny döntőfutamát mutatja be. A versenyzők épen 400 métert futottak be. A harmadik helyen futó Baker ( x ) ekkor nyomul előre és huz el versenytársaitól. A Vándorkedv Kerékpáros Kör versenye. A legrégibb magyar sporttelepen, a millenáris versenypályán mostanában hétről-hétre a kerékpáros eyyesületek legjobbjainak küzdelme liivogatja a nézőközönség ezreit. A pályaversenyek meglepően nagy népszerűségnek örvendenek és ebből önként következik a kerékpáros sportnak imponáló fejlődése. A Vándorkedv Kerékpáros Körnek vasárnapi versenyét két versenyszámnak eseményei teszik emlékezetessé. Az egyik Pirityinek, az FTC tagjának meglepetést okozó győzelme a legjobb magyar kerékpároson, Vass Antalon, aki néhány év óta sorra nyerte az összes versenyeket. A másik Mandl Menyhértnek elsősége a 2000 méteres versenyben. Mandl közel jár a 65 évhez és magas kora ellenére is szép sikerrel szerepel a kerékpáros versenyeken. E győzelem után klubtársai lelkesen ünnepelték a legöregebb kerékpárost.

14 o *' TOLNA! VILAGLAPJA o A hajdudorogi görög kaljiolikus uj egyházmegye szentszéki elnökei ; a középen ül közöttük Miklóssy István hajdudorogi görög katliolikus püspök is. Valamennyien hazafias érzésű emberek és a magyarság erősödéseért buzgólkodnak. Mint tudjuk, mártírjai is vannak már ebben a magyar görög katholikus egyházmegyében a hazafiasságnak, a debreceni gaz merénylettel akartak boszut állni a magyarság ellenségei az egyházmegye vezetőségének magyar szellemű munkálkodásáért. (Kozmann felvétele.) Két bankigazgató sorsa Az általános gazdasági válság sok pénzügyi vállalatot rendiietl meg Magyarországon, sokat teljesen tönkre is tett s emiatt egész sereg ember veszítette el nagy vagyonát. Gyakran olvashatjuk az újságokban, hogy a gazdasági válság vihara halálba kergetett vagy a büntető bíróság kezére juttatóit olyan embereket, akik azelőtt nagy vállalatok élén élvezték a tekint élv és a gazdagság örömeit. A mult héten is két ilyen tragédiáról számoltak be az újságok. Balázs Imrét, a csődbe juloll Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatóját letartóztatta a rendőrség az ellene beadott feljelentések alapján. Ennél az esetnél még nagyobb feltűnési keltett Grosz Sándornak, a Nagyváradi Belvárosi Takarékpénztár vezérigazgatójának tragikus sorsa. Valaha dúsgazdag ember volt, de mostanában ő is áldozatává leli a gazdasági válságnak. Munkás és derék ember volt egész életében s most attól kellett félnie, hogy családjával együtt a szegénységbe zuhan. Lelki állapotát teljesen feldúlta ez a gondolat és kétségbeesésében főbe lőlte magát. Balázs 1 mre, a Kőbányai Gazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója. A takarékpénztár csődbe jutott s a csődtömeggondnok hűtlen kezelés miatt feljelentést tett Balázs ellen s ezenkívül váltó-manipulációk miatt is feljelentették. Uj magassági rekord. A minapi egymásután következő szenzációs időtartam-rekordok mellett figyelemreméltó az az ujabb magassági rekord, melyet Heinrich Oelerich, egyik legkiválóbb és legrégibb német aviatikus teremteít a mult héten. Kétfedelű gépjén 7500 méter magasságba emelkedett s 2 óra hosszat maradt a levegőben. Leszálltakor lelkes ünneplésben részesült. GVosz Sándor, a nagyváradi Belvárosi Népbank tragikus sorsú vezérigazgatója. A mult héten öngyilkosságot követett el. Nagy veszteségei miatt való elkeseredéséhen vált meg az élettől. Halála általános részvétet keltett.

15 o *' Ulster készülőd k A modern kor politikai történetének egyik legérdekesebb fejezete készül már hónapok óta a kis Uisterbén. Annak idején, amikora londoni parlament megszavazta a Home-rnle-t, már meglepte a világot Ulster. Az egész kerület katonai táborrá változott. A békés polgárok odahagyták rendes napi foglalkozásukat, kardot kötöttek, puskát ragadtak és megesküdtek az ő bálványuknak, Sir Edward C írson - nak, hogy ha kell, vérük, életük árán is megakadályozzák, bogy a Home-rule-t, amelyik az íreknek önkormányzatot ád, keresztülvihessék. Az angol kormány megdöbbent. Nem tudta mit tegyen a harcra kész ulsteriekkel. Katonaságot csak nem küldhet ellenük? Nevetséges volna, hogy angolok saját testvéreik ellen háborúzzanak. Nem volt más megoldás, mint a döntést elhalasztani, hátha idővel lelohad az ulsteriek haragja, csökken az el- TOLNA! VILAGLAPJA Képek a fegyverkező Ulsterből. Ezen a képen Carson, a népszerű hadvezér-képviselő zászlókat ad az ulsteri önkénteseknek, akik azokat térdenállva veszik át tőle. lenálló ereje? A parlament azonban rosszul számított. Ulsterben tovább folyi a fegyverkezés s a halasztási idő tulaj donképen csak Carsonnak volt jó, mert ezalatt teljesen kiképezhette önkénteseit. A vagyonnal rendelkező ulsteri képviselő rengeteg pénzt költőit a fegyverkezésre. Sa já,t házait laktanyává alakította át, ahol napról-napra gyakorolták magukat a fegyverforgatásban az ulsteri polgárok. Carson időrőlidőre szemlét tarlóit felettük, akárcsak valami hadvezér a katonái felett. Maga adott át zászlókát az önkénteseknek, mindenütt ott van, jelenlétével, szónoklataival buzdítja őket kitartásra. Gondoltak arra is, hogy Carsont elfogják, azonban ez igen veszedelmes fogás lenne, erről is lemondtak. A kérdést azonban nem lehetett tovább halasztani. A mull liéten összeüli Londonban egy konferencia, amelyiknek az a feladata, hogy az ulsteri kérdést békésen oldja meg. Képek a fegyverkező Ulsterből. Még mindenkinek emlékezetében lehet, hogy Angliának ez a kerülete milyen licves politikai harcokat provokált a múltkoriban, mert az ulsteriek fegyveres ellenállással is készek voltak megakadályozni az ir parlament felállítását. Az ir kérdés még nem dőlt el s az ulsteriek Edward Carson vezetése alatt egyre fegyverkeznek. Képünkön ulsteriek láthatók, amint automobilra felszerelt Maxim-ágyukkal gyakorlatoznak.

16 o *' TOLNA! VILAGLAPJA A zalavármegyei jegyzők az idén Balatonfüreden tartották meg gyűlésüket, amelyen az érdekeikre vonatkozó ügyekkel foglalkoztak. Többen a családjuk tagjaival jelentek meg s egyúttal alkaimuk volt arra is, bogy a társas érintkezés által bensőségesebbé tegyék régi jó kollégialitásukat. Balatonfüred közönsége meleg vendégszeretetlel fogadta a jegyző-gyülés résztvevőit, akikről e fénykép készült számunkra. A gyűlésnek fon- tos eredménye volt az a halározat, mely szerint a Zalavármegyei Községi és Körjegyzők Egyesülete csatlakozni fog a zalavármegyei tanitók mozgalmához, hogy fiuinternátus létesüljön Nagykanizsán a tanitók és jegyzők gyermekei számára. Elhatározták továbbá, hogy kérvénynyel fordulnak Zalavármegye törvényhatóságához a jegyzői nyugdijszabályrendelet méltányos mcdositása végett. (Reich. lapunk számára készített felvétele.) Wagner Richard a filmen. A mozi népszerűségét és nagy kulturhivatását semmi sem bizonyltja jobban, mint az a tény, hogy a mozi eltért eddigi programmjáí ól, amikor kizárólag rémdrámákat és alacsony nivóju darabokat adott. Ujabban egymásután mutatja be és népszerűsíti a nagy, világhíréi irók munkáit. Egyik legnagyszerűbb s szinte szenzációs vívmánya a mozinak, hogy Wagner Richard egyik leghíresebb alkotását, a Parsifalt is bemutatta. Ez annál nagyobb vívmánya volt a mozinak, mert a halhatatlan művésznek ez a hatalmas zenedrámája csak nemrég szabadult fel a külföldi szinházak számára s a színházakkal csaknem egyidőben jelent meg a mozi vásznán is. A mozi egy dologban még felül is multa a szinházi bemutatókat, mert a filmen magát a halhatatlan zeneköltőt ábrázoló szinész dirigálja darabját. Ezt az érdekes és valóban megkapó jelenetet ábrázolja képünk. A tanítók budapesti továbbképző tanfolyamának résztvevői. Mint minden évben, az idén is rendeztek szünidei továbbképző tanfolyamot a budapesti Állami Tanítóképző-Intézetben s kilencven tanitó gyűlt össze itt az ország minden részéből a tanulságos előadások meghallgatására, melyek különösen a szociál-pcdagógia kérdésével foglalkoztak és nagy sikerrel végződtek.

17 o *' TOLNA! VILAGLAPJA Az Erdélyi Római Katholikus Tanítóegyesületek Szövetsége mostanában tartotta meg közgyűlését a csíkszeredai római katholikus főgimnázium tornacsarnokában. A szövetségbe ezidő szerint kilenc tanítóegyesület tartozik s ezeknek tagjai nagy számmal jelentek meg a közgyűlésen. Az ünnepies Veni Sancte-t dr. Kóródy Péter prelátus-kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő celebrálta. Csoportképünk a közgyűlés résztvevőit ábrázolja. (Adler felvétele lapunk számára.) Albán önkéntesek partraszállása. Durazzóban. Wied fejedelemnek nincs elegendő katonája, ugy hogy a felkelők előrenyomulása miatt alig tarthatja magát. A hatalmak sem támogatják eléggé, s ezért a fejedelem barátai a monarchiában és Romániában önkénteseket toboroztak a bajba jutott fejedelem támogatására. Az első ilyen önkéntes csapat a napokban érkezett meg Durazzóba. Kis bárkákon szállították őket partra. Ezek az önkéntesek valamennyien kiszolgált katonák, akik a fejedelem csapatainak kiképzésében fognak segiteni. Aszbesztből készült védőruha. olyan munkások részérc, akik olvasztó kemencéknél dolgoznak. Ez az öltözék teljesen beburkolja a testet s minthogy tűzmentes, a fröccsenő salak nem tehet kárt a munkásban. Emellett a védőöltözet egyáltalában nem akadályozza a mozgást. Ezt a nagyszerű találmányt már több nagyobb amerikai gyárban sikerrel alkalmazzák.

18 18 Irta dr. Ferenciy József tt Egyetlen leánya volt a szigorú milánói uralkodó hercegnek Silvia. Silvia szép volt, bájos volt, de akaratos, önfejű leány. Szemeiben tűz égett, a szerelem lángja lobogott, magas, nyilt homloka okosságot árult el, arcán az ifjú szépség rózsapirossága ömlött el. Tekintete elbájoló volt, de ajkai körül ellmzódó szigora vonások akaraterőre mutattak. Atyja az idős, kissé hóbortos, de dúsgazdag Thuriónak szánta, de a leány hallani se akart az együgyű Sylvia vőlegényről, kit rútnak és ostobának tartott. Volt neki más választottja, Valentin, a daliás veronai nemes apród, kivel titkon eljegyezte magát. "De mivel nem remélhette atyjának a házasságukba való beleegyezését megnyerhetni, megegyezett az ifjúval, liogy éjnek idején megszökik vele. Valentin kötélhágcsót szerzett, hogy azon bocsátkozzék le hozzá kedvese az éj homályában. A szöktetés tervébe beavatta barátját, nemes apród társát Proteust is és kérte segítségét a szöktetés sikeréhez. A jó barát azonban, ki már vetélytársa lett Valentinnek, nemhogy elősegíteni iparkodott volna a terv sikerét, hanem meggátolni igyekezett, mert szerelmes volt ő is Silviába és magának akarta megszerezni a leányt. Az apához sietett és elárulta a szökés tervét, azt gondolván, hogy a herceg kiűzi birodalmából a szerelmes ifjút, a másik együgyü vetélytársat pedig könnyen kiüti a nyeregből. Kegyelmes herceg! igy szólt hizelgö, áruló szavakkal amit most fölfedezni akarok, talán inkább titkolnom kellene a barátság tekintetéből, de elgondolva mindazt a kegyet, melyben érdemtelenül részesülni szerencsés voltam udvarodnál, a bála ösztönöz, liogy fölfedezzek egy titkot, amit különben el nem árulnék a világ minden kincséért sem. Hát tudja meg kegyelmes hercegem, hogy Valentin jó barátom ez éjjel szándékozik megszöktetni Silviát. Köszönöm, nemes ifjú, felelt a lierceg hogy a titokba beavattál, figyelmedért hálás leszek. Észrevettem már magam is az ifja pár egymás iránt való érdeklődését. El is távolítottam volna már Valentint udvaromból, ha arra nem gondolok, hogy gyanúm tán téves s igaztalanul büntetni nem akarnám az ifjút, aki máskülönben derék fin. Silviát azonnal a toronyszobába költöztetem, a kulcsokat pedig magamnál tartom. Nem telt bele 24 óra és Valentin száműzve bujdosott, Silvia pedig gondos őrizet alá helyezve, kedvese után sóhajtozott. A szigorú apa sietetni iparkodott leánya házasságát Thurióval, de mivel a leány kerülte, utálta a kiválasztott vőlegényt, az apa Proteust kérte és bizta meg, hogy igyekezzék leányával feledtetni Valentint és megkedveltetni Thuriot. Az álnok Proteus örömmel fogadja a megbízatást, mert igy alkalma lévén Silviával gyakran találkozni, bizik, hogy magának fogja meghódítani a leányt. Elhiteti az együgyü Thurióval, hogy apró figyelmességekkel, hízelgéssel, ajándékokkal be fog jutni Silvia kegyeibe. Mindjárt azt tanácsolja, hogy éjjeli zenével lepjék meg Silviát. Odaállnak a leány ablaka alá, zenével, dallal köszöntik, de az ablaknál senki sem mutatkozik. Nem tesz semmit! vigasztalja Proteus, az álnok szerelmes, Thuriot az együgyü, hiszékeny vőlegényt, csak menjen nyugodtan liaza bizza rá a dolgot s ő csak reménykedjék. Thurio távozása után megjelenik az ablaknál Silvia. Mikor megpillantotta Proteust lecsapta ablakát s magára hagyta az éj lovagját, aki azonban még nem mondott le minden reményről. Még bizott, reménykedett. Nagy lett azonban másnap a zűrzavar az udvarnál, midőn hire ment, hogy a hercegkisasszony eltávozott a palotából és nem tért vissza. Kutatták, keresték mindenfelé, de nem lelték sehol. Az apa annyit tudott, hogy leánya a szomszéd erdő szélén lévő zárdába készült, mert gyónni akart, de onnan már régen vissza kellett volna érkeznie. Csak Proteus sejtette, sőt tudta, hogy Mantua felé kellene keresni az elveszettet, mert Valantin Mantua felé vette útját.- Az apa vigasztalhatatlan volt nagy fájdalmában, keservesen hajszolta, kutatta eltűnt, egyetlen leányát. Teljes bocsánatot igért neki, lia megkerül. ígérte, hogy minden vágyát teljesiti, minden kívánságába beleegyez, csak megkerüljön. Nagy kisérettel útra kelt Mantua felé. Az erdők rengetegében meg is találta elveszettnek hitt gyermekét. A hercegkisasszony rablók kezei közé került, de biztonságban volt, mert a rablóbanda kapitánya viselte gondját, aki nem volt más, mint Valentin. A kapitány visszaigérte a leányt az apának azzal a kikötéssel, hogy magának tarthatja meg feleségül. Még egy feltételt tűzött ki. Azt, bogy a rablóbanda minden tagja kegyelmet kapjon, hisz egyik sem gonosztevő, hanem mind nemes származású politikai menekült A herceg mindenbe beleegyezett. Silvia kitartó szerelme igy győzött.

19 19 rr Osvilági ujjnyomatok Millió és millió esztendőkkel ezelőtt, mikor még forróbban sütött a nap s hatalmasabb őserővel pezsdült az élet a Földön, óriási területek voltak még viz alatt, melyeken ma a legmodernebb kultura virul. A Föld történelmének ebben a ködös korszakában nem volt még ember: s a csodás tengerek kék tükre, melyet soha nem látott emberi szem, épen ugy eltűnt, mint ahogy eltűnt az őskor erdeinek szűz paradicsoma, mint ahogy eltemetődött egész állatvilága is. Eltűnt és eltemetődött, de nem nyomtalanul. Sekély tengeröblök lágy iszapjába töpiegestől kerültek és sülyedtek el a legkülönbözőbb állati és növényi maradványok: s a lágy iszap csaknem teljes épségben megőrizte ezeket. Még a tengerben élő lágytestüeket s a vizbe hullott legkisebb rovart is sértetlenül megőrizte ez a bársonyos iszap: körülfogta, légmentesen bezárta s midőn kiszikkadva megkeményedett, nemcsak koporsója, hanem páncélszekrénye is lett, melyből természettudósok évmilliók multán gondos elővigyázattal szedik elő az őskori élet csodás kincseit. Földünk történelmének azt a részét, melyből ügynevezett kövületek" alakjában állati és növényi élet nyomai maradtak ránk, az újkori kutatás nagy részekre tagolja. Elsőkorról, másodkorról és harmadkorról beszélünk: persze, csak elméletek alapján és hozzávetőlegesen, mert se időbeli, se tárgyi bizonyítékunk nincs arra, hogy meddig volt a Föld izzón folyékony állapotban s mikor formálódott rajta az első szilárd kéreg. Ebben az átkatatlan, sűrű ködben rejtezik az élet eredete is, inert az elsőkor végén Földünk nagy területeit, föl egészen a sarkokig, azoknak a páfrányszerü növényeknek az erdei borítják, melyeknek szénné kövült maradványaival ma kályháinkat fűtjük. A rákövetkező másodkorban kifejlődött a csúszómászók fajtája, kifejlődtek különösen mai krokodiljaink és gyíkjaink ősei, még Kézlábu ősállalok pedig valóban szörnyű alakokban. Ezeket a szörnyetegeket általában sárkányok" néven foglalja össze a népbabona s mondáiban az ember szörnyű harcokat "viv a félelmetes szörnyetegekkel. A hétfejű sárkány meg a griíímadár, a szárnyas oroszlánok meg a biblíábeli egyszarvú, mintha igazi visszaemlékezések lennének egy olyan korra, amikor az embernek valóban nehéz harcokat kellett vivnia ma már kihalt szörnyetegekkel. Ar ra nézve azonban, hogy az ember valóban együtt, illetőleg egyidőben élt ezekkel a szörnyetegek- megkövesült nyomai a taubaclii agyagpalábán: a páncélosgyiklábasnak kisebbitett lenyomata. A nagyobbító lenyomat természetes nagyságban körülbelül megfelel az emberi kéz méreteinek alakja is csaknem csalódásig hü mása az ötujju emberkéznek. ais!3i9naiiiiiaiii9l kel, a tudomány semmi határozott bizonyítékot nem ád; sőt ellenkezőleg: amennyire ismereteink visszanyúlnak a Föld őstörténetébe, szinte teljes bizonyossággal negállapitható, hogy ezek az óriásgyikok már sokkal előbb kihaltak, mint az ember megjelenésének első nyomai mutatkoznak. Viszont azonban bizonyos, hogy ezeknek a csúszómászóknak egyik ágából fejlődtek ki a madarak, egy másik ágából pedig minden valószínűség szerint az emlősök, a szőrös és melegvérű állatok, melyekkel megkezdődött a Természet legintelligensebb vonala: az emberig fölvezető vonal. A szárazföldi gerinces állatok föllépésének legrégibb nyomait azonban csak kis részben állapítjuk meg a csont maradványokból, mert ezeknél sokkal fontosabb bizonyítékok azok a szabályos nyomok, melyeket a másodkor állatai a puha iszapon, a lágy palarétegen hagytak. A geológusok, a Föld őstörténelmének ezek a detektivjei csak a mult század 30-as éveiben lettek először figyelmessé ezekre az őskori ujjnyomatokra", melyek addig nem is sejtett állatformák létezését bizonyították. Az első ily leletekre, melyek Németországban bukkantak föl, nemsokára ujabbak is következtek, még pedig Amerikában, Angliában és Afrikában is. Álmélkodva látták az első és hátulsó végtagok lenyomatát, melyek szembetűnően az emberi kézre s a majom lábára emlékeztettek; mivel pedig a nyomokon mind az elülső, mint pedig a hátulsó lábak öt uijua'k voltak, s a kézhez hasonlítottak: ezeket az állatokat kézenjáró vagy kéz- Iá bu állatoknak nevezték el. A Tolnai Világlexikona, mely az emberi ismeretek minden ágát felöleli, az Állatok világa" címszó alatt, mindjárt az I. kötetben, fölötte érdekesen ir ezekről az őskori emlősökről. Nagyságukra abból lehet következtetni, hogy nyomaik csak valamivel nagyobbak, mint az átlagos emberi kéz; arról azonban, hogy milyen szervezetű állatok voltak ezek a kézlábuak, nagyon keveset tudhatunk. Csak az bizonyos, hogy a hüvelykujjat már ezek az állatok is épen ugy szembe tudták állítani többi ujjukkal, mint az ember: vagyis fogni, markolni tudtak vele. Az emberi kéz tehát már örökség a történelem előtti idők ködös homályából s ezt az örökséget a jura ós triász mesebéli sárkányaitól kaptuk, sőt még ma is megosztjuk e sárkányok egyenes utó? daival: a gőtével s részben a gyíkkal is. íme, hogyan hámozza ki a természettudós egyetlen őskori ujjlenyomatból a sok millió év előtti őskorszak állatvilágát. Száz és százezer év múlva is megállapítr> a rég letűnt világok képét.

20 20 TOLNA! VILAGLAPJA q ~ ' o A legújabb és legdivatosabb Strand-kosztüm, melyet az északnémet fürdőkben nyaraló elegáns hölgyek viselnek. Voltaképen nem is fürdőruha, hanem úgynevezett Knickerbocker-kosztiim, amelyben a hölgyek fürdés előtt vagy után sétálgatnak, sportolnak a strandon. Nagyon kényelmes, könnyű és csinos divat, amelynek azonban megvan az a hátránya, hogy csakis kifogástalan termetű hölgyek mernek mutatkozni benne. A Szekszárdi Dalárda tagjai és vezetősége. Nagy sikert aratott nemrég ez a dalkör egy daljátékkal, melyet hangversenyének keretében adott elő és közkívánatra meg is ismételt. Előadta az Alkezlán szamara" cimii dalművet, melynek szövegét Virág József irta, zenéjet pedig Sztára József szerezte. A dalosokat lelkes ünneplésben részesítette a nagyszámú közönség. E csoportképünkön az előadáson viselt jelmezükben látjuk a dalmű szereplőit.

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011

EÖTVÖS KÁroly Magyar alakok 2011 EÖTVÖS KÁROLY Magyar alakok 2011 A KIS MARISKA (Gróf Széchenyi István nőtlen korából) Széchenyi István Íróasztala fölött díszes aranykeretben fiatal nő arcképe függött a falon. Olajfestmény volt s gyönyörű

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről.

Most akartam éppen letenni a kalapomat. Hogyan tegyem le az ön dicséretei után? Ön azt gondolná, hogy leénekelte a fejemről. GYORSVONATON Budapest A vonat öt perc múlva indul. Ma alig van utazó: az idő borongós. Lehet, hogy esik is. Az én kocsimban egy fiatal házaspár ül. A szomszéd fülkében foglaltak helyet. Ahogy bepillantottam,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép: Súly: Ár: Átütő erő: Méreg:

Női fegyverek Körömgyűszű Képességküszöb: T/k: Ké: Té: Vé: Sebzés: Fp/Ép:  Súly: Ár: Átütő erő: Méreg: Női fegyverek Az alábbiakban néhány olyan tipikus női fegyver bemutatása következik, amik nem is mindig fegyverek igazán, sokszor egyéb célokra készültek, és csak az emberi találékonyság és akarat hatására

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ

Kedves KONTRASZTBAN X-FAKTOR GIRLZ A csodás fotók Borzi Viviennek köszönhetően születtek, aki arra törekszik, hogy fiatalos, élettel teli képeket tárjon a szemünk elé. Vivien 16 éves kora óta fotóz, s először víz alatti munkáival vált ismertté.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk

Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Kelemen Emese Hiszen csak közönséges mutatványosok vagyunk Berniczky Éva: Várkulcsa, mesterek, kóklerek, mutatványosok, szemfényvesztõk. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2010 Berniczky Éva Várkulcsa című novelláskötete

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület által kiírt ISMERED NYÍREGYHÁZÁT? című pályázat BLAHA LUJZA Pályázat beküldője:

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS

MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA. a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS MEGJELENT. Dr LÁZÁR BÉLA a Petőfi Társaság Gyulai-nagydijával koszorúzva. A MUNKÁCSY-KÉRDÉS I. Munkácsy-kritikák kritikája. II. Harsányi Zsolt Ecce Homo"-jának kritikája. III. Munkácsy és a Louvre. Ára

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide!

POSTAKOCSI. A következő állomáshoz kövesd a narancssárga nyilakat! Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! POSTAKOCSI Két városnév olvasható a postakocsin, írd ide! Egyik Bécs, a másik Buda német neve. Szerinted miért volt ráírva a postakocsira ez a két név? Ha te a hétvégén Bécsbe utaznál, milyen járműre szállnál?

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE

13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE 13 JÓ SZOKÁSOK KIFEJLESZTÉSE Mindegyikünknek kétféle szokásai vannak: jók és rosszak. A jó szokásaink közelebb visznek minket álmaink földjére, és a rosszak távolabb visznek álmaink földjétől. A jó szokások

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK

A TAGSÁG ÉS AZ EGYESÜLETEINK SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN SWEDEN Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról

Részletesebben

Könyvek Tusája 4. forduló

Könyvek Tusája 4. forduló Könyvek Tusája 4. forduló Ifjúság kategória Válaszaidat elküldheted az alábbi linkre kattintva. Minden beküldött választ, CSAK EGYSZER fogadunk el! Mielőtt rákattintasz az "Elküld" gombra, kérünk, nézd

Részletesebben

SZASZÁÉK gondoskodnak.

SZASZÁÉK gondoskodnak. ÉBREDÉS A PÁRI IFJÚSÁGI ÉS NEMZETISÉGI EGYESÜLET TÁJÉKOZTATÓ SZÓRÓLAPJA 2009. JÚNIUS PÁRI, Nagy utca 24. Teleház Telefon: 74/887-391 E-mail: ebredes.pari@vipmail.hu Meghívó PÖRKÖLTFŐZŐ VERSENY A Pári Ifjúsági

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell

Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Amit a kínai sárkányokról feltétlenül tudni kell Játékos sárkánybarátkoztató ovisok és kisiskolások részére Kedves Barátom! Láttál már kínai sárkányt? Mit jelképez? Hogyan néz ki? Vízben lakik vagy föld

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben

Varga Borbála 2011.01.18. VABPABB.ELTE. Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben Sámántárgyak motívumai a magyar fazekasművészetben A Kárpát-medence fazekasművészetét egyedülálló változatosság jellemzi: a XVIII. századra kialakult az egyes központokra jellemző sajátos formavilág és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Nagyapám fegyvert rejteget

Nagyapám fegyvert rejteget GÄRTNER-KERTÉSZ TIBOR Nagyapám fegyvert rejteget Scolar Elsõ fejezet CSUPA MÓKA, CSUPA KACAGÁS (1914. augusztus 1., szombat) Ez a czéltudatosság, ez a tökéletes harczképesség bizonyítja, hogy nyert ügyünk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről

Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Március- Április Tájékoztatás a szolgáltatott ivóvíz minőségéről Megjelenik kéthavonta Tisztelt Felhasználóink! Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Kék-víz Észak-Bács

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben