Paprika technológiai ajánlat 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paprika technológiai ajánlat 2013"

Átírás

1 Paprika technológiai ajánlat 2013

2 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat 2

3 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paprika technológiai ajánlatunkat, amellyel támogathatjuk az Önök munkájának sikerességét. A Syngenta életében fontos változások zajlottak az elmúlt egy évben. A Syngenta vetômag és növényvédelmi ágazata még szoro sabbra fogta együttmûködését, ezért még teljesebb megoldásokat nyújtunk partnereinknek. A más üzletágakban, például szántó földi termesztésben, növényvédôszer forgalmazásban felgyülemlett tapasztalatokat is felhasználva, komplett ajánlatokat tu dunk tenni partnereinknek, ahol már nem csak fajták ajánlatára szorítkozunk, hanem a teljes termesztést átölelô javaslatot tudunk ten ni, amely magába foglalja a növényvédelmet, gyomirtást, talajfertôtlenítést, vetômagkezelést, tápanyagutánpótlást, vagy akár bio ló giai védelmet is. Abban az esetben, ahol a megoldást a Syngentán kívül kell keresni, mint a táp anyag utánpót lás, biostimulátorok, palántanevelés, ott is megbízható partnereket vonunk be az Önök jobb ki szolgálása érdekében. Antal Gyula kampánymenedzser, zöldségfélék A jövôben, a növényvédelmi kérdéseket még jobban elôtérbe helyezve lehetôségünk van fókuszálni az áru házláncok által támasztott igényekre, például szermaradék tartalom tekintetében is. A Syngenta nemesítési csapata továbbra is azon dolgozik, hogy magas rezisztenciájú, kiemelkedô minô ségû, nagy termôképességû fajtákkal álljon az Önök rendelkezésére. A Syngenta, amely a paprikatermelôk megbízható partnere volt az elmúlt évtizedekben fajtakínálatával, a jö vôben még inkább szolgálja a partnereit, komplex, a hatékony, gazdaságos termelés folyamatára ki dol gozott megoldásaival. Szeretnénk minden kedves partnerünk figyelmét felhíni a internetes oldalra, ahol meg talál minden terméket, amit a Syngenta Magyaroszágon forgalmaz, legyen az szántóföldi, zöldségvagy virágfajta és az adott kultúrákban használható növényvédôszereket is. Sikeres termesztést kívánunk!

4 A dohány típusú vírusok helyzete Magyarországon Hazánk paprikatermesztésére a vírus betegségek közül az egyik legnagyobb veszélyt a Dohányvírus (Tobamovirus) nemzetség tagjai (dohány mozaik vírus, TMV; paradicsom mozaik vírus, ToMV; dohány enyhe zöld mozaik vírus, TMGMV; paprika enyhe mozaik vírus, PaMMV; Óbuda paprika vírus; ObPV és a paprika enyhe foltosság vírus, PMMoV) jelentik. Az elsô TMV fertôzéseket 1950-ben találták meg, majd fokozatosan a többi Tobamovirus is megjelent. PMMoV jelentôsége A PMMoV a leggyakrabban elôforduló dohány vírus a paprika állományokban. A PMMoV súlyos problémát okoz paprikán, más gazdanövénye jelenleg nem ismert. A vírus megjelent az összes termesztési körzetben és az összes paprika típusban és jelentôsége egyre fokozottabb. A szélsôséges idôjárási tényezôk hatására a vírus tünetek egyre erôsebbek és újabb agresszívabb törzsek jelenhetnek meg. PMMoV tünettana és terjedési módjai A paprika levelén nehezen észlelhetô enyhe zöld (1. kép) vagy sárga mozaikot képes okozni. A legfeltûnôbb tünet a termésen megjelenô barnuló folt (2,3 kép), amely eladhatatlanná teszi a termést. Gyakran az állományban láthatatlanul terjed és az extrém környezeti változás hatására a tünetek tömegesen jelennek meg a terméseken nagy terméskiesést okozva. A vírus mechanikai úton terjed pl.: zöld munka. Az ember a leghatékonyabb terjesztôje. Képes a vírust a termesztô berendezésben szétkenni. A tünetek sorban haladva a zöldmunka irányba jelennek meg. Rovarokkal nem képes terjedni. A másik mód a vetômag általi terjedés. A vetômag felületén és a maghéjban jelenik meg a vírus. A vírus képes a termesztô közegben hosszú ideig gyökérmaradványokban fennmaradni és visszafertôzni. 4

5 A dohány típusú vírusok helyzete Magyarországon PMMoV elleni védekezési módszerek A vírusok elleni védekezés a legnehezebben megvalósítható feladat, jelenleg nincs olyan növényvédô szer, amely képes lenne a növényeket kigyógyítani. A védekezésnél a hangsúlyt a megelôzésre kell fektetni. Ilyenek a szigorú technológiai pl. gyommentes környezet - és higiéniai rendszabályok betartása pl. kéz és eszközök fertôtlenítése -, csávázott vetômag használata. A termesztô berendezésbe bejutott vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében nagyon fontos a korai tünetfelismerés, a növények eltávolítása és a soronkénti kéz és eszköz fertôtlenítés. Sajnos a PMMoV nagyon enyhe tüneteket okoz, így sokszor a probléma megoldása csak következô vegetáció elôtt lehetséges. A megoldásnál fontos a fertôzött növények eltávolítása a gyökérzettel együtt. A házak és a telep fertôtlenítése viruicid szerekkel. A közeg cseréje, amennyiben lehetséges. Sokszor a megoldások kivitelezése nehézkes, így a vírusok ellen a legfontosabb megelôzési módszer a rezisztens fajták alkalmazása. A Dohány nemzetségbe tartozó vírusok ellen is beszerezhetôk ellenálló fajták. A nemzetség egyes vírus tagjaival szemben a Tm (Tm0, Tm2 és Tm3) jelzéssel ellátott fajták rezisztensek. Tm0-ás fajták TMV ellenállóságot hordoznak. A Tm2-es paprikák TMV; ToMV; TMGMV; PaMMV és ObPV szemben ellenállóak. A Tm3-as fajták alkalmasak a PMMoV összes törzsével szembeni ellenállóságra, azaz e fajták az összes Magyarországon fontosabb Tobamovirus nemzetség tagjaival szemben ellenállóak. Bese Gábor Növényvirológus

6 A fajtaválasztás szempontjai Fûtött, enyhénfûtött berendezésbe érdemes felálló, rövid ízközû, fényhiányra nem érzékeny, lilulásmentes fehér paprika fajtát válasz tani. A gyors, rövid ízközû fajta elônyt jelent a fûtettlen berendezésekben is. A fajtákban lévô rezisztencia választásnál kiemelten fontos, hogy ismerjük a környezetünket, az elôforduló vírusokat. A bronzfol tosság ví rust nem alábecsülve (ott, ahol nem lehet nélküle termelni mindenképp ellenáló fajtát kell választani) azt tapasztaljuk, hogy a ter melôk helyes fertôtlenítéssel, higiéniai fegyelemmel, idôbeni elvégzett vírusvektorok elleni védelemmel megtanulták ke zelni a prob lémát, viszont a Tobamo vírusok nagyobb gondot jelentenek. Vetômagforgalmazó és nemesítô cégként kijelenthetjük, hogy nem könnyû minden rezisztenciát bevinni a fajtákba úgy, hogy minden elônyös tulajdonsága megmaradjon, mi elsôsorban az erôs gyökérre építünk. Ismerjük meg piacainkat, termelési körülményeinket, mielôtt fajtát választunk, a Tész-ek igénye nagymértékben eltér a Nagybani pia cok ál tal támasztott igényektôl. Újdonságok 2013-ra A meleg idôjárás komoly kihívás elé állították a kertészeket árnyékolás, növénykondíció megtartás, növényvédelem tekinteté ben. Cinema F1 fajtánk az idei évben is kiemelkedôen szerepelt, jól reagált a meleg idôjárásra és a korai idôszakban sem okozott csaló dást, komoly biztonságot jelentve a kertészek számára. A korai terméshányad mellett egyre fontosabb az egész éven át tartó magas és kiegyenlített termésminôség, termésmennyiség, mely ben a Cinema kiemelkedônek bizonyult. Nemesítésünk újabb fajtája a Gloriete F1, mely kombinálja a magas vírusellenállóságot Tm3 rezisztenciát a hajtatási fonálféreg fajok kal (Meloidogyne arenaria, M javanica, M incognita) szembeni ellenállósággal. További fajtaújdonságaink közé tartozik a tesztelés alatt álló El Fares F1 névre hallgató erôs paprikánk, mely egy igazi Tész-es papri ka, azon kertészek számára akiknél a legfontosabb szempont a darabszám, egyöntetû termésméret. 6

7 Glorieta F1 Biztos védelem, magas termésmennyiség. HR = Tm3 IR = M A paprika enyhelevél foltosság vírus egyre nagyobb gondot jelentett, az utóbbi években, ezért vezettük be új PMMoV vírussal szemben is ellenálló paprikafajtánkat. Mint a Syngenta fajtái, a Glorieta sem hajlamos lilulásra, antociánosodásra. Felkötött technológiába, egyszáras termesztésre ajánljuk 5,5-6 tô/m 2 -re. A növényházi fonálféreg fajokkal szembeni ellenállósága komoly biztonságot jelent a ter melôknek. Termésmérete g, szabályos, szép fehér színû. Glorieta F1 fajta termésmennyisége, homok talajon, fûtettlen berendezésben. fajták 1-3 szedés (kg/növény) Termésmennyiség (kg/növény) Átlagbogyósúly (g/bogyó) Glorieta F1 0,58 2, Kontroll 0,50 2, ,70 Glorieta F1 Kontroll 2, Szedés (kg/növény) 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Termémennyiség (kg/növény) 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 Átlagbogyósúly (gramm/bogyó)

8 Cinema F1 Ha fontos az erôs gyökér és a nagy termésmennyiség! HR = Tm: 0 (L1) IR = M Növényházi fonálféreg fajokkal szemben ellenálló fehérpaprika, mely sikerét könnyû termeszthetôségének köszönheti. Termései grammosak, jól megtartja méretét. Jó vegetatív-generatív egyensúly jellemzi, kacsosodása nem jellemzô. Az extrém idôjárást is jól tolerálja, a nyári nagy melegben sem hajlamos görbülésre, deformációra. Kiemelkedô termésmennyiség jellemzi, termései vastag falúak, szabályosak. Kálciumhiányra nem érzékeny. Cibere F1 A koraiság bajnoka. HR = Tm: 0 (L1) A Cibere F1 fajtánk évek óta vezetô szerepet tölt be a korai fûtött fóliás termesztésben. Rövid ízközei, felálló bogyói, kiváló fényhiány érzékenysége azok a tulajdonságok, melyek miatt a termelôk kedvence. Átlagbogyósúlya gramm, melyhez kiváló falvastagság párosodik. Szabályos kúp alakú, széles vállú, 3-4 rekeszes. Termései lilulásra nem hajlamosak. Folyamatos kötôképességû, jó vegetatív-generatív egyensúlyú. 8

9 Dimentio F1 Nagy test, nagy öröm. HR = Tm: 2 (L3) Fehérpaprika kordonos fóliasátras vagy szabadföldi termesztésre. Termése gramm, extra vastag fallal rendelkezik. Termés alakja többnyire klasszikus TV, de magas sótartalmú talajokon megjelenik soroksári típus (tompa csúcs). Hosszan tárolható és pulton tartható, jó ízû paprika. Erôs növekedésû, csüngô fajta: termesztése metszve két száron, vagy kordonban ajánlott. Hidegfóliában két száras termesztése 3,5-4 tô/m 2 javasolt, vagy kordonos termesztés. Kalciumhiányra nem érzékeny. Kais F1 Ha az erô számít! Ôszi és tavaszi hajtatásba ajánlott hegyes erôs paprika. Termése szabályos 4-5 cm vállátmérôvel, cm terméshosszal. Csípôsségét ôsszel is tartja, fényes, tetszetôs közép-zöld színû fajta. Mérete miatt a Nagybani piacra termelôknek ajánljuk. Fóliás termesztésre, nyári ôszi hajtatásba, kordonba, de legalább 2 szálas termesztésre. Terméskötése folyamatos, de ne terheljük túl a növényt!

10 Kabala F1 Szépség, mennyiség, stabilitás. Paradicsom alakú paprika. A fajtát szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánljuk. Kiváló minôség, nagy hozam, kimagasló termôképesség jellemzi. Hatalmas termésméret ( gramm). Termése szabályos, három-négy rekeszes. Magas szárazanyagtartalma miatt a feldolgozók kedvelik. A hajtatott fóliás paradicsom-paprikatermesztés fô fajtája, amit minôségének köszönhet. Erôs növekedésû, erôteljes szárrendszer és gyökérzet jellemzi. Könnyen termeszthetô, szabadföldön erôs lombozata takarja a terméseket. Nagyfokú Kalcium hiányra és magházpenészedésre (zárt bibepont miatt) nem hajlamos. Blondy F1 A szôke, aki soha nem csal meg. HR = PVY: 0 Blocky típusú hibrid fóliás vagy szabadföldi termesztésre. Tavasszal március elejétôl-közepétôl, ôszre júliustól ültethetô. A termésének átlagtömege 250 gramm fényes, viaszos. Színe ragyogó csont-fehérbôl sárgába érô zöld. 10 cm széles és 12 cm hosszú termést hoz, 3-4 rekesszel. Jól köt fényszegény idôszakban is, de színe a fényszegény idôszakban sárgább. Intenzív technológiával nevelve nagy hozamot ad. Megjelenésével külön típust honosított meg a belföldi és export piacokon. 10

11 Yecla F1 Ki ne szeretne korai árbevételt? HR = Tm: 0 Zöldbôl pirosba érô, kaliforniai típusú paprika hibrid fóliasátras termesztésre. Fényes, nagy méretû, termései szabályosak gramm. Fûtött és fûtettlen termesztésre ajánlott. Hideg hatására sem hegyesedik. Egész ciklusban kiegyensúlyozott növény, hidegben is jól köt. Egyik kiemelkedô tulajdonsága, hogy extra korai terméseket ad. Aguila F1 A hurrikánnak is ellenáll! HR = Tm: 0-3 (L4) IR = TSWV 0 Zöldbôl pirosba érô, kaliforniai típusú paprika hibrid. Kemelkedô rezisztenciacsomagú korai fajta. Korai idôszakban is jól köt. Termései szabályosak, fényesek gramm. Erôs vigor jellemzi. Fóliás és szabadföldi termesztésre alkalmas, két szárra ajánljuk.

12 Gepard F1 Ugrásra készen. HR = Tm: 0-3 (L4) IR = TSWV 0 Zöldbôl sárgába érô, kaliforniai típusú paprika hibrid. Termése szabályos kocka alakú gramm. Lilulásra nem hajlamos. Erôs vigorú fajta, koraisága kiváló. Fóliás termesztésre és szabadföldre is ajánlott, fóliában 2 száras termesztése javasolt. Snooker F1 Paprika alany. HR = PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0 IR = M / Pc Kiválóan alkalmazható a legtöbb nemes paprika fajta oltásához. Gyökere jól fejlett, jól tûri a magas EC-t és a hideg stresszt. Miért oltsuk a paprikát? Talajlakó kórokozók és kártevôk elleni védekezés (Fitoftóra, Fonálféreg, Gyökérparásodás). Erôs vigor, jobb hidegtûrés. Tolerancia a magas EC-vel szemben (csúcsrothadás kiküszöbölése). Magasabb terméspotenciál. 12

13 Rezisztencia jelölések CMV M Pc PVY: 0-2 Tm 0 Tm 2 Tm 3 TSWV Cucumber Mosaic Virus (Uborka mozaik vírus) Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita (Gyökérgubacsfonálféreg) Phytophthora capsici (Fitoftóra) Potato virus Y pathotype 0-2 (Burgonya Y vírus) Tobamovirus pathotype P0 (Dohánymozaik vírus) Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2 (Dohánymozaik vírus) Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2-3 (Dohánymozaik vírus) Tomato Spotted Wilt Virus (Paradicsom bronzfoltosság vírus) A rezisztencia meghatározása A rezisztencia a növényfajtának az a képessége, amely korlátozza az adott kártevô, vagy kórokozó növekedését és fejlôdését, és/ vagy az érzékeny fajtával összehasonlítva ugyanazon környezeti körülmények között, és kártevô/kórokozó-jelenlét mellett csökkenti az általuk okozott kártétel mértékét. A rezisztens fajtán erôs kártevô/kórokozó egyedszám esetén megjelenhetnek a betegség tünetei, vagy kártétele. A rezisztenciának két szintjét különböztetjük meg: Magas/standard (HR): olyan fajták, amelyek normál kártevô/kórokozó-jelenlét mellett az érzékeny fajtával összehasonlítva nagymértékben korlátozzák a kártevô, illetve a kórokozó fejlôdését. Erôs kártevô/kórokozó-jelenlét esetén azonban ezeken a növényfajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. Mérsékelt/közepes (IR): olyan növényfajták, amelyek az adott kártevô/kórokozó fejlôdését korlátozzák ugyan, de a tünetek és a kártétel a rezisztens fajtához képest nagyobb mértékben jelenik meg rajtuk. A mérsékelten illetve közepesen rezisztens növényfajták ugyanakkor kevésbé komoly tüneteket mutatnak, és kevesebb kárt szenvednek, mint hasonló környezeti körülmények között és/ vagy hasonló mértékû kártevô/kórokozó-jelenlét esetén az érzékeny fajták. A Syngenta a lehetô legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor, va la mint a fajták be teg ség el len ál ló sá gának tesz te lé se kor, mely megfelel a hivatalos eljá rá sok nak. A fel tüntetett technikai információk irány adó ak csu pán, azokat a he lyi adottságok és a fel hasz ná lók felkészültségének figye lem be vé telével kell alkal mazni. Az adatok nem tekint he tôek abszolút ér té kû nek. Az ismertetett rezisz ten ciák a tá jékoz ta tó ban feltüntetett kórokozók tu do má nyo san is mert és leírt rasszaira ill. patotípusaira vo nat koz nak. Nem kizárható azonban egyéb nem is mert ill. tudományosan még le nem írt rasszok ill. pa to típusok létezése, ki fej lô dése. A helyi kö rül mé nyek esetleges hatásainak jobb meg is me ré se ér de ké ben elôzetesen kisebb próba ter mesz tést javas lunk. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt in for mációkért felelôsséget nem vállalunk.

14 Növényvédelem Gyökérgubacs fonálféreg elleni védelem A gyökérgubacs fonálféreg a hajtatás egyik legveszélyesebb ellensége. A kezdetben fertôzött gócokból a talajmunka során gyorsan szétvihetôk a hajtatóház egész területére. Az apró, mikroszkópikus nagyságú fonálférgek elôszeretettel ká ro sítják a paprika gyökereit. Nagy számban fordulnak elô gyakran db is le het egy liter talajban. A megtámadott gyökereken borsó nagyságú megnyúlt gubacsok, dudorodások képzôd nek. A hajszálgyökerek elhalnak, és a sok gubacstól a gyökérzet koloncossá válik. A legkönnyebben a kipalántázott fiatal növények fertôzôdnek. A megtámadott növény las san, vontatottan fejlôdik, kicsi marad, levélzete sápadt, termést nem köt. Kártételük különösen a téli idôszakban a fûtött hajtatóberendezésekben termesztett nö vé nyeknél a leggyakoribb. Sajnos a homoktalajok legnagyobb része az ôshonos szántóföldi gyö kér gu bacs fo nálfér gek kel annyira fertôzött, hogy szinte lehetetlen ellenük érdemben védekezni. Kártételének megelôzésére a legjobb megoldás, ha a Nemathorin 10 G-t minden ülte tés elôtt 3 g/m 2 ha dózisban kijuttatjuk (erôs fertôzés esetén speciális eljárás szüksé ges)! A kezelést addig kell elvégezni, amíg a talajhômérséklet C körül van. A meleg ta lajban a szer jobban fejti ki hatását. A Nemathorin 10 G különös elônye, hogy: Hatása gyors és tartós. Azonnal elpusztítja a fonálférgeket és tojásokat. A gyökérképzôdéssel és a növényekkel szemben ártalmatlan, ezért a magvetés vagy palántázás a kijuttatás után 1-2 nappal gond nélkül elvégezhetô. A talajhômérséklet és a ph érték nem befolyásolja hatását. Fonálféreg paprikán 14

15 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem Az Actara levéltetvek és molytetvek ellen hatékony g/100 l adagban, tripszek el len g/100 l adagban. A palánták fokozottan érzékenyek a kártevôkkel szemben, ezért nagyon fontos a megfelelô védelem, már a kiültetéskor is! Az Actara a gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe, jól szállítódik csúcsirányba, ezál tal teljes körû és hosszantartó belsô védelmet nyújt a fiatal hajtásoknak is. Az Actaranak ezt a tulajdonságát, elsôsorban a fiatal rovarkártételnek fokozottan kitett pa lánták védelmére használhatjuk ki. Elônye, hogy a palántákat közvetlen és célzott vé delemben részesíthetjük, ami hatékonyabb és hosszantartó hatást eredményez. Az Actara talajon keresztüli használatával megelôzhetô a kártétel és minimálisra csökkent he tô a szerveszteség! Az Actara két különbözô technológiában is alkalmazható paprika palánták vé del mé re a bemártásos és a beöntözéses módszerrel. Bemártásos technológia: A bemártásos technológia elônye, hogy a palántákat már a kiültetés elôtt, megelôzô vé delemben részesíthetjük. Alkalmazása: Készítsünk 0,1-0,2%-os Actara oldatot, majd a palántákat tálcával együtt mártsuk be le a tápkockák teljes átnedvesedéség. A palánták bemártásakor és kiültetésekor fo ko zottan ügyeljünk a munkavédelmi és egészségügyi elôírások maradéktalan betar tá sára! Levéltetû paprikán és kezelt állomány Beöntözéses technológia: A beöntözéses technológiával a kiültetett, még érzékeny palántáknak megelôzô védel met biztosíthatunk a levéltetvek támadásával szemben. Elônye, hogy a kezelés a pa lán ták kiültetését követôen, a beöntözéssel egymenetben is elvégezhetô. Dózisa 0,1-0,2%-os oldat ami 3-4 hétre jelent biztos védelmet a kártevôk ellen. (0,1%-os oldat 1 l vízhez 1 gramm Actara, 0,2%-os oldathoz 1 l vízhez 2 gramm Actara). Ezzel a mód szerrel idôt és pénzt lehet megspórolni, mivel több hétig védelembe lesz az állo mány. Nem kell plusz kezelés beiktatni. Abban az esetben, ha az Actarát nem talajon keresztül, hanem permetezéssel juttatjuk ki, ak kor a tripszek elleni védekezésnél célszerû kombinálni piretroidokkal, például Karate Zeon-nal.

16 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem Takácsatka és kezelt állomány Hetet egy csapásra! A Voliam Targo két hatóanyag klorantraniliprol és az abamektin gyári kombinációja, így három kártevô típus, a hernyókártevôk, atkák és az aknázólegyek kártétele ki küszö böl hetô. Miért érdemes a Voliam Targo-t használni? Két hatóanyag gyári kombinációja, ezért a fitotoxicitásra, perzselésre jóval kisebb az esély, mintha két szert tankkeverékként kevernénk. Nincs kicsapódás veszély. Klorantraniliprol csak ebben a készítményben engedélyezett paprika kultúrában. Egy kezeléssel megoldhatjuk a három kártevô típus elleni védekezést. Rendkívül széles hatásspektrum 7 kártevô ellen hatékony: levélatka, kétfoltos takácsatka, piros gyümölcsfa takácsatka, tripsz, paradicsom aknázó moly, gyapottok bagolylepke, paradicsom aknázó légy. Kijutatás után 4 óra múlva már kifejti hatását és napig hat. 3 fejlôdési stádium ellen hat, tojásölô, tojásból kikelés pillanatában és lárvaölô. 3 napos é.v.i. A Voliam Targo-t kettôs hatóanyag-tartalma miatt célszerû alkalmazását a tömeges lárvakeléshez igazítani. Egy vegetációs idôszakban maximum 2 kezelés javasolt! A Voliam Targo dózisa: 0,8 l/ha. Kisebb felületre készítsünk 0,08%-os permetlevet (pl. 20 l vízhez 16 ml szert). Fontos megjegyzés a Voliam Targo hatékony használátával kapcsolatban: Ne keverjük gombaölôvel. A hatóanyag UV érzékeny, ezért csak napnyugta után permetezzünk, amikor nincs direkt napfény. Bôséges lémennyiséggel permetezzünk. Ne használjunk ködgenerátort. 16

17 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A tripszek szabad szemmel még éppen látható orsó alakú 1-2 mm nagyságú szívo gató rovarok. A paprika levelén kártételük nyomán ezüstös szívás nyomok jelentkeznek, a kötôdött termés pedig deformálódik. A paprikát károsító fajok közül a nyugati virágtripsz a legjelentôsebb. A nyugati virágtripsz kifejezetten rejtôzködô élet módot folytat, behúzódik a bimbókba, virágokba. Fûtött termesztô létesítményben télen folyamatosan szaporodik, ezért rendszeresen védekezni kell ellene. A szárnyas ala kok megjelenése és száma, Csalomon SZINb ragacsos fogólapok kihelyezésével jól nyomon követhetô. Az eredményes védelem elôfeltétele a permetezések alacsony egyed szá mánál kezdôdô korai indítása és többszöri megismétlése. Nö vény há zakban a Vertimec és a Actara kiemelkedô eredményt nyújt a tripszek kárté te le ellen. Az Actarát 200 g/100 liter víz dózisban, a Vertimec-et 0,05%-os koncent rá ció ban alkalmazzuk tripsz ellen. A Vertimec tripsz elleni hatása növelhetô, ha fél dó zisban Karate Zeon-t (0,015%-os töménység) adunk hozzá. Fontos megjegyzés a Vertimec hatékony használátával kapcsolatban: Az egyik legfontosabb, hogy soha ne keverjük gombaölôszerrel, mert csökkenhet a hatékonyság! Szintén fontos szabály, hogy mindig a késô délutáni vagy a kora esti órákban végezzük a kezeléseket, mivel a hatóanyag UV stabilitása csökkenhet az erôs napsugárzás hatására. Ne használjunk ködgenerátort! A permetlé lehetôleg ne menjen 5-6 ph fölé, mert szintén hatékonyság csökkenés következhet be. Tripszkártétel paprikán és egészséges fej

18 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A vízben szuszpendálódó granulátum formátumú szer egy újonnan kifejlesztett, termé sze tes eredetû hatóanyagot, emamektin-benzoátot tartalmaz. A készítmény haté konyságán túlmenôen rövid élemezés-egészségügyi várakozási idôvel rendelekzik (pap ri kában 3 nap!) A készítmény egyedülálló tulajdonsága, hogy a kártevôk in ge rü letátvitelét két pontos is blokkolja, illetve felszívódva a tojásokba, már a tojáskelés során el pusz títja a lárvát, így a kártétel idejekorán kiküszöbölhetô! Az Affirm alkalmazása akkor javasolt, ha elsôsorban hernyókártétel jelenti a legfôbb prob lé mát, különösen a betakarítás elôtt. Ha atkák és hernyókártevôk egyaránt jelen van nak a területen, akkor a Voliam Targo használata javasolt. Gyapottok bagolylepke és kártétele 18

19 Növényvédelem Gombabetegségek elleni védelem Az utóbb évek hajtatott paprikatermelésének egyik legnagyobb problémát okozó beteg sé ge a paprikalisztharmat (Leveillula taurica), mely belsô élôsködô (endoparazita) el len tét ben a többi lisztharmattal, ezért sokkal nehezebb az ellene való védelem. Az Amistar Top két hatásmechanizmusban eltérô, egymás hatékonyságát felerôsítô, igen markáns gombaölô hatással rendelkezô, felszívódó hatóanyag gyári kombinációját tar tal mazza. Elônye, hogy kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik, ezért a már be ju tott kór okozó fertôzését is képes blokkolni a kezdeti stádiumban. A lisztharmat, szür ke rot hadás, alternária és a kolletotrihumos betegség ellen egyaránt hatékony. Az Amistar Top-ot elsôsorban az intenzív hajtásnövekedés idôszakában preventíven vagy az elsô tünetek megjelenésekor javasoljuk kijuttatni, 0,6-1 l/ha dózisban. Ezt kö ve tô en a virágzás kezdetétôl váltsunk az Amistar-ra, ami szintén igen hatékony a fent em lí tett betegségek ellen. Paprika lisztharmat és egészséges állomány 19

20 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A levéltetvek és lisztecskék jelentôsége két szempontból is fontos. Egyik részrôl a tenyé szô csúcsot, levelet, szárat szívogatva elszívják az összes energiát a növénybôl, így szin te nullára csökkentik a növény növekedését és így a termékenységét. Má sik részrôl a levéltetvek terjesztik a legtöbb vírust is, ami ellen nincs védekezési lehe tô ség csak a rezisztencia illetve a levéltetvek elleni védekezés. A Syngenta által forgalmazott paprika fajták közül több is rendelkezik vírusreziszten ciával, errôl a fajtaleírásoknál olvashatnak. Ezeknek a fajtáknak a termesztése csökken ti a vírusok kártételét. A levéltetvek és lisztecskék ellen a Syngenta két megoldást is kínál, palánta kezelést és az állomány kezelést. A palántakezelés: Az Actara minden szúró-szívó és rágó szájszervû kártevô ellen nyújt hosszútávú védel met beöntözéses kijuttatással. Az Actarás kezelésrôl bôvebben is olvashat ebben a ki adványban! A Chess 50 WG speciális hatású felszívódó, a levéltetvek és a lisztecskék ellen ható ké szít mény. Szabadföldön és hajtatásban egyaránt sikerrel alkalmazható. A Chess a bio ló giai védekezés ideális kiegészítôje. Lisztecske paprikán és egészséges levél 20

21 A paprika fenológiája vetés, palántázás vegetáció kezdetétôl vegetáció közepétôl, az egész vegetáció folyamán fonálféreg levéltetû, molytetû tripsz molykártevôk atkák, aknázólegyek gombabetegségek 21

22 Paprika növénykondícionálási technológiája Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése kiültetés után közvetlenül, majd 7 nap múlva ismételten kiültetés után közvetlenül kiültetés után 4 héttel, majd ezt követően 4 hét múlva ismételt kezelés virágzáskor/köttetéskor ültetés utáni második héttől 3-5 alkalommal virágzásnál kis termések megjelenésekor fényszegény/stresszes időszakok esetén kis termések megjelenését követően 2-3 hetente szedési időszak alatt 2-3 hetente kis termések megjelenését követően a klimatikus viszonyokhoz igazodva tervezett szedés előtt 7-10 nappal THE VALUE OF EXPERIENCE THE STRENGTH OF INNOVATION Biolchim Hajtatott Paprika növénykondícionálási technológia Hatás, egyéb megjegyzés Termék Dózis, kijuttatás módja gyors begyökereztetés Sprintalga 3 l/ha (30-50 ml/100 l vízzel beöntözve) felvehető Cink biztosítása stresszoldás, növekedés gyors beindítása a növény védelmi rendszerének erősítése,extra foszfor a gyökérzet fejlesztéséhez jobb termékenyülés (a Bór fokozza a pollen fertilitását) hozamok növekedése, magasabb sótartalmú talajokon hatékonyabb gyökérműködés jobb termékenyülés termésméret növelése az állomány kondíciójának javítása, erőteljesebb növekedés, terméselrugás arányának csökkentése termésminőség javítása vállátmérő növelése Phostart Zn Fylloton Phosfik Cu Boromin Gel felváltva Globalga Fylloton Rizammina 20 l/ha beöntözve lombtrágyaként 200 ml/100 l 5-8 l/ha (beöntözve) lombtrágyaként 100 ml/100 l (0,1%-os permetlével,1 l/ha) alkalmanként l/ha beöntözve lombtrágyaként 150 ml/100 l (1.000 l/ha permetlé) lombtrágyaként 200 ml/100 l lombtrágyaként 250 g/100 l a növény védelmi rendszerének erősítése Phosfik lombtrágyaként 3 l/ha (0,3%-os permetlé) Ca hiány(napégés) megelőzésére bogyókeménység fokozása piros bogyójú fajtáknál intenzív szín jobb pultontarthatóság magasabb cukortartalom (jobb íz) Nitrocam K-Bomber lombtrágyaként 350 ml/100 l lombtrágyaként 200 g/100 l Az indukált immunreakción alapuló hatásmechanizmus miatt a Phosfik Cu ill. Phosfik alkalmazásával bizonyítottan csökkenthető a paprika következő kórokozókkal szembeni fogékonysága: xantomonasz, alternária, pszeudomonasz, fitoftóra, verticillium, botritisz, palántadőlés (Pythium ssp, Rhizoctonia ssp). Minden permetezésnél a permetlé savanyítása érdekében adjunk ml/100 l Multicare ph-t a vízhez! 22

23 Paprika tápanyag-ellátási technológiája Biolchim Hajtatott Paprika tápanyag-ellátási technológia Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése talajelőkészítés Hatás, javasolt EC, egyéb megjegyzés szervesanyag feltöltés, talaj mikrobiológiai aktivitás serkentése, hatékonyabb tápanyagfelvétel Termék Dózis, kijuttatás módja 2-5 dkg/m² (talajba bedolgozva) kiültetéskor tápoldat EC: 1,8-2,5 Hydrofert ,5 dkg/m² virágzásig tápoldat EC: 1,8-2,5 első szedésig tápoldat EC: 1,5-2,2 szedés alatt tápoldat EC: 1,5-2,2 tenyészidőszak alatt 2-3 alkalommal őszi szedéskor (fényszegény időszak) amennyiben a kalcium hiány kialakulása rendszeres probléma gyökérzóna mikroelem feltöltése tápoldat EC: 1,8-2,5 az erősen savas kémhatású speciális kötésben lévő Ca hatékonyabban táródik fel mint a standard Kalcium-nitrát Hydrofert CaO Kalcium-nitrát Hydrofert CaO Kalcium-nitrát Green-Go Kálium-nitrát Microcomplex Hydrofert Ammónium-nitrát Nitrocam 1,2 dkg/m²/hét 0,4 dkg/m²/hét 1,2 dkg/m²/hét 0,8 dkg/m²/hét 2,5-3,0 dkg/ m²/hét 0,3-0,4 dkg/ m²/hét 0,1 dkg/m² 1,2 dkg/ m²/hét 0,4 dkg/ m²/hét alkalmanként 1 l/1.000 m² csepegtetőrendszeren keresztül A magas szervesanyagtartalmú és termékek komoly talajszerkezet javító hatást fejtenek ki. Alkalmazásukkal teljes mértékben kiválthatjuk a szervestrágyákat/pelletált baromfitrágyákat hasonló fajlagos ráfordítás és lényegesen kisebb anyagmozgatási igény mellett. A szervesanyagtartalom mellett a bennük lévő növénykondícionáló anyagok valamint a nagymennyiségű humusz- és fulvosavak elősegítik a tápanyagok felvehetőségét és javítják a talaj mikrobiológiai aktivitását valamint segítik a kívánatos morzsalékos talajszerkezet kialakulását. A fenti technológia csak tájékoztató jellegű. A felhasználás során a helyi körülmények figyelembe vétele mellett alakítsuk ki a konkrét technológiát! Biolchim Hungary Kft. Kószó Lajos Mobil:

24 Aros József értékesítési támogató Gáncse Mihály területi képviselô BARANYA Sátoraljaújhely BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak Kazincbarcika Kisvárda Ózd Miskolc Szerencs Vásárosnamény Rakamaz Salgótarján Balassagyarmat Aros József SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyháza Tiszaújváros NÓGRÁD Eger Csenger Mosonmagyaróvár HEVES Mezôkövesd Nagykálló Nyíbátor Vác Gyöngyös Füzesabony Gyôr Esztergom Sopron Komárom Nyíradony Csorna Hajdúböszörmény KOMÁROM-ESZTERGOM Hatvan Tiszafüred GYÔR-MOSON-SOPRON HAJDÚ-BIHAR Debrecen Tatabánya Gödöllô Budapest Hajdúszoboszló Jászberény Létavértes Kunhegyes Kôszeg Pápa PEST Karcag Ócsa Szombathely Celldömölk Rácz Gábor JÁSZ-NAGYKON-SZOLNOK Püspökladány Székesfehérvár VAS VESZPRÉM Dabas Cegléd Berettyóújfalu Ajka Veszprém Szolnok Törökszentmiklós FEJÉR Füzesgyarmat Körmend Zalaszentgotthárd Balatonfüred Dunaújváros Szeghalom Szentgotthárd Mezôtúr Tapolca Zalaegerszeg Siófok Szarvas Kecskemét Keszthely Solt Fonyód Kunszentmárton Sarkad Dunaföldvár Kiskunfélegyháza Csongrád BÉKÉS Lenti ZALA Békéscsaba Csige Gyula László Marcali Körmend Kiskôrös Szentes Kalocsa Nagykanizsa SOMOGY TOLNA Gáncse Mihály BÁCS-KISKUN CSONGRÁD Mezôkovácsháza Kaposvár Dombovár Szekszárd Kiskunhalas Hódmezôvásárhely Csurgó Csige Nagyatád László Szeged Makó Komló Baja Barcs Körmend Pécs Mohács Záhony Rácz Gábor területi képviselô Csige László értékesítési támogató Siklós Villány Syngenta Kft Budapest, Alíz u. 2.

www.vetomagkereskedes.hu

www.vetomagkereskedes.hu CSEMEGEKUKORICA, ZÖLDBORSÓ ÉS ZÖLDBAB FAJTA ÉS TECHNOLÓGIAI AJÁNLAT 2013-2014 Feldolgozoipari prosi.indd 1 2013.07.31. 15:35:12 2 Feldolgozoipari prosi.indd 2 2013.07.31. 15:35:12 Csemegekukorica, zöldborsó

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

seeds&sharing Sharing a healthy future Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás

seeds&sharing Sharing a healthy future Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás seeds&sharing Rijk Zwaan Termékmagazin Konzervuborka 2014 Konzervuborka fajtaszortiment Termelői tapasztalatok, vélemények Tápanyagutánpótlás Sharing a healthy future Tartalom Magazinunkról 3-7 Sima héjú

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk

Részletesebben

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

Segítség a fonálférgek elleni védekezésben Szakmai tanácsok

Segítség a fonálférgek elleni védekezésben Szakmai tanácsok Segítség a fonálférgek elleni védekezésben Szakmai tanácsok Akadályképzés Életfolyamatok aktiválása A különböző fonálféreg fajok a zöldséghajtatás és a szántóföldi növénytermesztés jelentős kártevői. Magyarországon

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Yara a Facebookon. Versenyképes az őszi búza! Termékek Olaszországból. Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel

Yara a Facebookon. Versenyképes az őszi búza! Termékek Olaszországból. Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel 5. évfolyam / 2012. augusztus / Ára: 1 euro/315ft Yara a Facebookon» 1. oldal Versenyképes az őszi búza!» 4. oldal Termékek Olaszországból» 2. oldal Jó bort jó alapanyagból Yara recepttel» 5. oldal Utolsó

Részletesebben

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON

ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON ALMATERMESZTÉS ÚJ ALAPOKON Kedves Olvasónk! Nagyot fordul a világ mostanság A tudásanyag duplázódása ma már nem évszázadban mérhető, egykoron volt mesterségek és szakmák halnak ki, miközben újabbak és

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag.

zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag. zöldség-, fűszer- és gyógynövény termékkatalógus RÉDEI KERTIMAG ZRT. H-2886 RÉDE, LESALJA MAJOR Tel.: +36 34 574 100 www.kertimag.hu tartalom Előszó 4 Vetőmag 5 Vetőmag-feldolgozási és kezelési eljárások

Részletesebben

Yara szántóföldi megoldások

Yara szántóföldi megoldások Yara szántóföldi megoldások Szántóföldi növényeink Szántóföldi növénytermesztésünk mostoha gyereke a tápanyagellátás. Sajnos az 1 hektárra kiadott hatóanyag tartalmak jóval alatta maradnak a szakmailag

Részletesebben

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG.

SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. SAATEN-UNION. TÖBB TERMÉS. NAGYOBB BIZTONSÁG. www.saaten-union.hu Családi tulajdonú, német nemesítô házak összefogása 1965-ben hét nemesítô ház összefogásából jött létre a SAATEN-UNION GmbH. KORSZERÛ VÁLASZ

Részletesebben

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2004/1. XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2004/1 XVI. évfolyam 1. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 50 ÉVES A MAGYAR HIBRID KUKORICA Mv v 5 2 2004/1 Eseménynaptár * A hagyományos kalászos gabona bemutatónkat június 4 5-én

Részletesebben

Vetômag védelem 2013

Vetômag védelem 2013 Vetômag védelem 2013 A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben találhatók benne olyan -

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám A DK hibridek megkülönböztetı értéke a betegség-ellenállóságellenállóság A DK hibridek megkülönböztetı értéke az ellenállóképesség Dr. Kiss Erzsébet, Kovács András Aratási jelentés Roundup Bioaktív Czepó

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata

Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata Méhészeti monitoring 2009 2010 és egyes atkagyérítõ módszerek vizsgálata OMME 2010 Tartalom Bevezetés............................................................. 3 1. fejezet Atkaölõ szerek hatékonyságának

Részletesebben

Terjeszti Magyar Posta

Terjeszti Magyar Posta VI. évflyam 6. szám Terjeszti Magyar Psta www.mraagr.hu 009. Június Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Mdk és Társai Kft. Kiskunhalas. Felelős vezető: Mdk Balázs Regisztrációs szám:..4/1616/003. Két

Részletesebben

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS

GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS GÖNCI KAJSZIBARACK TERMÉKLEÍRÁS Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) lajstromozási kérelemhez Abaúj Gönc Szövetkezet Gönc 2008. november 1. A TERMÉK ELNEVEZÉSE GÖNCI KAJSZIBARACK 2. A TERMÉK BEMUTATÁSA

Részletesebben

Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem!

Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem! Vetőmagcsávázás nélkülözhetetlen növényvédelmi elem! A gyakorlati tapasztalat azt igazolja, hogy a vetőmagok csávázása mint növényvédelmi (kémiai) eljárás elfogadott, ugyanakkor természetes, de mégis kicsit

Részletesebben

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com

P1114 PIONEER AJÁNLAT A TARTALOMBÓL. www.dupontpioneerhirlevel.com 01 2. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2014. JANUÁR A TARTALOMBÓL PIONEER AJÁNLAT P1114 ÚJ SILÓKUKORICA HIBRID MITŐL HATÉKONY A DUPONT EXPRESS GYOMIRTÁSI TECHNOLÓGIA? KORAI KUKORICAHIBRIDEK MÁS SZEMMEL A SZELSŐSÉGES

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 10. évfolyam 4. KÜLÖNSZÁM 2003. április 28. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A HÁZI LEGYEK

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára

Kozma Gábor. Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Kozma Gábor Terület- és településmarketing Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára Lektorálta: Dr. Nemes Nagy József, tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Michalkó Gábor, tudományos főmunkatárs

Részletesebben