Paprika technológiai ajánlat 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paprika technológiai ajánlat 2013"

Átírás

1 Paprika technológiai ajánlat 2013

2 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat 2

3 Paprika termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paprika technológiai ajánlatunkat, amellyel támogathatjuk az Önök munkájának sikerességét. A Syngenta életében fontos változások zajlottak az elmúlt egy évben. A Syngenta vetômag és növényvédelmi ágazata még szoro sabbra fogta együttmûködését, ezért még teljesebb megoldásokat nyújtunk partnereinknek. A más üzletágakban, például szántó földi termesztésben, növényvédôszer forgalmazásban felgyülemlett tapasztalatokat is felhasználva, komplett ajánlatokat tu dunk tenni partnereinknek, ahol már nem csak fajták ajánlatára szorítkozunk, hanem a teljes termesztést átölelô javaslatot tudunk ten ni, amely magába foglalja a növényvédelmet, gyomirtást, talajfertôtlenítést, vetômagkezelést, tápanyagutánpótlást, vagy akár bio ló giai védelmet is. Abban az esetben, ahol a megoldást a Syngentán kívül kell keresni, mint a táp anyag utánpót lás, biostimulátorok, palántanevelés, ott is megbízható partnereket vonunk be az Önök jobb ki szolgálása érdekében. Antal Gyula kampánymenedzser, zöldségfélék A jövôben, a növényvédelmi kérdéseket még jobban elôtérbe helyezve lehetôségünk van fókuszálni az áru házláncok által támasztott igényekre, például szermaradék tartalom tekintetében is. A Syngenta nemesítési csapata továbbra is azon dolgozik, hogy magas rezisztenciájú, kiemelkedô minô ségû, nagy termôképességû fajtákkal álljon az Önök rendelkezésére. A Syngenta, amely a paprikatermelôk megbízható partnere volt az elmúlt évtizedekben fajtakínálatával, a jö vôben még inkább szolgálja a partnereit, komplex, a hatékony, gazdaságos termelés folyamatára ki dol gozott megoldásaival. Szeretnénk minden kedves partnerünk figyelmét felhíni a internetes oldalra, ahol meg talál minden terméket, amit a Syngenta Magyaroszágon forgalmaz, legyen az szántóföldi, zöldségvagy virágfajta és az adott kultúrákban használható növényvédôszereket is. Sikeres termesztést kívánunk!

4 A dohány típusú vírusok helyzete Magyarországon Hazánk paprikatermesztésére a vírus betegségek közül az egyik legnagyobb veszélyt a Dohányvírus (Tobamovirus) nemzetség tagjai (dohány mozaik vírus, TMV; paradicsom mozaik vírus, ToMV; dohány enyhe zöld mozaik vírus, TMGMV; paprika enyhe mozaik vírus, PaMMV; Óbuda paprika vírus; ObPV és a paprika enyhe foltosság vírus, PMMoV) jelentik. Az elsô TMV fertôzéseket 1950-ben találták meg, majd fokozatosan a többi Tobamovirus is megjelent. PMMoV jelentôsége A PMMoV a leggyakrabban elôforduló dohány vírus a paprika állományokban. A PMMoV súlyos problémát okoz paprikán, más gazdanövénye jelenleg nem ismert. A vírus megjelent az összes termesztési körzetben és az összes paprika típusban és jelentôsége egyre fokozottabb. A szélsôséges idôjárási tényezôk hatására a vírus tünetek egyre erôsebbek és újabb agresszívabb törzsek jelenhetnek meg. PMMoV tünettana és terjedési módjai A paprika levelén nehezen észlelhetô enyhe zöld (1. kép) vagy sárga mozaikot képes okozni. A legfeltûnôbb tünet a termésen megjelenô barnuló folt (2,3 kép), amely eladhatatlanná teszi a termést. Gyakran az állományban láthatatlanul terjed és az extrém környezeti változás hatására a tünetek tömegesen jelennek meg a terméseken nagy terméskiesést okozva. A vírus mechanikai úton terjed pl.: zöld munka. Az ember a leghatékonyabb terjesztôje. Képes a vírust a termesztô berendezésben szétkenni. A tünetek sorban haladva a zöldmunka irányba jelennek meg. Rovarokkal nem képes terjedni. A másik mód a vetômag általi terjedés. A vetômag felületén és a maghéjban jelenik meg a vírus. A vírus képes a termesztô közegben hosszú ideig gyökérmaradványokban fennmaradni és visszafertôzni. 4

5 A dohány típusú vírusok helyzete Magyarországon PMMoV elleni védekezési módszerek A vírusok elleni védekezés a legnehezebben megvalósítható feladat, jelenleg nincs olyan növényvédô szer, amely képes lenne a növényeket kigyógyítani. A védekezésnél a hangsúlyt a megelôzésre kell fektetni. Ilyenek a szigorú technológiai pl. gyommentes környezet - és higiéniai rendszabályok betartása pl. kéz és eszközök fertôtlenítése -, csávázott vetômag használata. A termesztô berendezésbe bejutott vírus továbbterjedésének megakadályozása érdekében nagyon fontos a korai tünetfelismerés, a növények eltávolítása és a soronkénti kéz és eszköz fertôtlenítés. Sajnos a PMMoV nagyon enyhe tüneteket okoz, így sokszor a probléma megoldása csak következô vegetáció elôtt lehetséges. A megoldásnál fontos a fertôzött növények eltávolítása a gyökérzettel együtt. A házak és a telep fertôtlenítése viruicid szerekkel. A közeg cseréje, amennyiben lehetséges. Sokszor a megoldások kivitelezése nehézkes, így a vírusok ellen a legfontosabb megelôzési módszer a rezisztens fajták alkalmazása. A Dohány nemzetségbe tartozó vírusok ellen is beszerezhetôk ellenálló fajták. A nemzetség egyes vírus tagjaival szemben a Tm (Tm0, Tm2 és Tm3) jelzéssel ellátott fajták rezisztensek. Tm0-ás fajták TMV ellenállóságot hordoznak. A Tm2-es paprikák TMV; ToMV; TMGMV; PaMMV és ObPV szemben ellenállóak. A Tm3-as fajták alkalmasak a PMMoV összes törzsével szembeni ellenállóságra, azaz e fajták az összes Magyarországon fontosabb Tobamovirus nemzetség tagjaival szemben ellenállóak. Bese Gábor Növényvirológus

6 A fajtaválasztás szempontjai Fûtött, enyhénfûtött berendezésbe érdemes felálló, rövid ízközû, fényhiányra nem érzékeny, lilulásmentes fehér paprika fajtát válasz tani. A gyors, rövid ízközû fajta elônyt jelent a fûtettlen berendezésekben is. A fajtákban lévô rezisztencia választásnál kiemelten fontos, hogy ismerjük a környezetünket, az elôforduló vírusokat. A bronzfol tosság ví rust nem alábecsülve (ott, ahol nem lehet nélküle termelni mindenképp ellenáló fajtát kell választani) azt tapasztaljuk, hogy a ter melôk helyes fertôtlenítéssel, higiéniai fegyelemmel, idôbeni elvégzett vírusvektorok elleni védelemmel megtanulták ke zelni a prob lémát, viszont a Tobamo vírusok nagyobb gondot jelentenek. Vetômagforgalmazó és nemesítô cégként kijelenthetjük, hogy nem könnyû minden rezisztenciát bevinni a fajtákba úgy, hogy minden elônyös tulajdonsága megmaradjon, mi elsôsorban az erôs gyökérre építünk. Ismerjük meg piacainkat, termelési körülményeinket, mielôtt fajtát választunk, a Tész-ek igénye nagymértékben eltér a Nagybani pia cok ál tal támasztott igényektôl. Újdonságok 2013-ra A meleg idôjárás komoly kihívás elé állították a kertészeket árnyékolás, növénykondíció megtartás, növényvédelem tekinteté ben. Cinema F1 fajtánk az idei évben is kiemelkedôen szerepelt, jól reagált a meleg idôjárásra és a korai idôszakban sem okozott csaló dást, komoly biztonságot jelentve a kertészek számára. A korai terméshányad mellett egyre fontosabb az egész éven át tartó magas és kiegyenlített termésminôség, termésmennyiség, mely ben a Cinema kiemelkedônek bizonyult. Nemesítésünk újabb fajtája a Gloriete F1, mely kombinálja a magas vírusellenállóságot Tm3 rezisztenciát a hajtatási fonálféreg fajok kal (Meloidogyne arenaria, M javanica, M incognita) szembeni ellenállósággal. További fajtaújdonságaink közé tartozik a tesztelés alatt álló El Fares F1 névre hallgató erôs paprikánk, mely egy igazi Tész-es papri ka, azon kertészek számára akiknél a legfontosabb szempont a darabszám, egyöntetû termésméret. 6

7 Glorieta F1 Biztos védelem, magas termésmennyiség. HR = Tm3 IR = M A paprika enyhelevél foltosság vírus egyre nagyobb gondot jelentett, az utóbbi években, ezért vezettük be új PMMoV vírussal szemben is ellenálló paprikafajtánkat. Mint a Syngenta fajtái, a Glorieta sem hajlamos lilulásra, antociánosodásra. Felkötött technológiába, egyszáras termesztésre ajánljuk 5,5-6 tô/m 2 -re. A növényházi fonálféreg fajokkal szembeni ellenállósága komoly biztonságot jelent a ter melôknek. Termésmérete g, szabályos, szép fehér színû. Glorieta F1 fajta termésmennyisége, homok talajon, fûtettlen berendezésben. fajták 1-3 szedés (kg/növény) Termésmennyiség (kg/növény) Átlagbogyósúly (g/bogyó) Glorieta F1 0,58 2, Kontroll 0,50 2, ,70 Glorieta F1 Kontroll 2, Szedés (kg/növény) 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Termémennyiség (kg/növény) 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 Átlagbogyósúly (gramm/bogyó)

8 Cinema F1 Ha fontos az erôs gyökér és a nagy termésmennyiség! HR = Tm: 0 (L1) IR = M Növényházi fonálféreg fajokkal szemben ellenálló fehérpaprika, mely sikerét könnyû termeszthetôségének köszönheti. Termései grammosak, jól megtartja méretét. Jó vegetatív-generatív egyensúly jellemzi, kacsosodása nem jellemzô. Az extrém idôjárást is jól tolerálja, a nyári nagy melegben sem hajlamos görbülésre, deformációra. Kiemelkedô termésmennyiség jellemzi, termései vastag falúak, szabályosak. Kálciumhiányra nem érzékeny. Cibere F1 A koraiság bajnoka. HR = Tm: 0 (L1) A Cibere F1 fajtánk évek óta vezetô szerepet tölt be a korai fûtött fóliás termesztésben. Rövid ízközei, felálló bogyói, kiváló fényhiány érzékenysége azok a tulajdonságok, melyek miatt a termelôk kedvence. Átlagbogyósúlya gramm, melyhez kiváló falvastagság párosodik. Szabályos kúp alakú, széles vállú, 3-4 rekeszes. Termései lilulásra nem hajlamosak. Folyamatos kötôképességû, jó vegetatív-generatív egyensúlyú. 8

9 Dimentio F1 Nagy test, nagy öröm. HR = Tm: 2 (L3) Fehérpaprika kordonos fóliasátras vagy szabadföldi termesztésre. Termése gramm, extra vastag fallal rendelkezik. Termés alakja többnyire klasszikus TV, de magas sótartalmú talajokon megjelenik soroksári típus (tompa csúcs). Hosszan tárolható és pulton tartható, jó ízû paprika. Erôs növekedésû, csüngô fajta: termesztése metszve két száron, vagy kordonban ajánlott. Hidegfóliában két száras termesztése 3,5-4 tô/m 2 javasolt, vagy kordonos termesztés. Kalciumhiányra nem érzékeny. Kais F1 Ha az erô számít! Ôszi és tavaszi hajtatásba ajánlott hegyes erôs paprika. Termése szabályos 4-5 cm vállátmérôvel, cm terméshosszal. Csípôsségét ôsszel is tartja, fényes, tetszetôs közép-zöld színû fajta. Mérete miatt a Nagybani piacra termelôknek ajánljuk. Fóliás termesztésre, nyári ôszi hajtatásba, kordonba, de legalább 2 szálas termesztésre. Terméskötése folyamatos, de ne terheljük túl a növényt!

10 Kabala F1 Szépség, mennyiség, stabilitás. Paradicsom alakú paprika. A fajtát szabadföldi és fóliás termesztésre egyaránt ajánljuk. Kiváló minôség, nagy hozam, kimagasló termôképesség jellemzi. Hatalmas termésméret ( gramm). Termése szabályos, három-négy rekeszes. Magas szárazanyagtartalma miatt a feldolgozók kedvelik. A hajtatott fóliás paradicsom-paprikatermesztés fô fajtája, amit minôségének köszönhet. Erôs növekedésû, erôteljes szárrendszer és gyökérzet jellemzi. Könnyen termeszthetô, szabadföldön erôs lombozata takarja a terméseket. Nagyfokú Kalcium hiányra és magházpenészedésre (zárt bibepont miatt) nem hajlamos. Blondy F1 A szôke, aki soha nem csal meg. HR = PVY: 0 Blocky típusú hibrid fóliás vagy szabadföldi termesztésre. Tavasszal március elejétôl-közepétôl, ôszre júliustól ültethetô. A termésének átlagtömege 250 gramm fényes, viaszos. Színe ragyogó csont-fehérbôl sárgába érô zöld. 10 cm széles és 12 cm hosszú termést hoz, 3-4 rekesszel. Jól köt fényszegény idôszakban is, de színe a fényszegény idôszakban sárgább. Intenzív technológiával nevelve nagy hozamot ad. Megjelenésével külön típust honosított meg a belföldi és export piacokon. 10

11 Yecla F1 Ki ne szeretne korai árbevételt? HR = Tm: 0 Zöldbôl pirosba érô, kaliforniai típusú paprika hibrid fóliasátras termesztésre. Fényes, nagy méretû, termései szabályosak gramm. Fûtött és fûtettlen termesztésre ajánlott. Hideg hatására sem hegyesedik. Egész ciklusban kiegyensúlyozott növény, hidegben is jól köt. Egyik kiemelkedô tulajdonsága, hogy extra korai terméseket ad. Aguila F1 A hurrikánnak is ellenáll! HR = Tm: 0-3 (L4) IR = TSWV 0 Zöldbôl pirosba érô, kaliforniai típusú paprika hibrid. Kemelkedô rezisztenciacsomagú korai fajta. Korai idôszakban is jól köt. Termései szabályosak, fényesek gramm. Erôs vigor jellemzi. Fóliás és szabadföldi termesztésre alkalmas, két szárra ajánljuk.

12 Gepard F1 Ugrásra készen. HR = Tm: 0-3 (L4) IR = TSWV 0 Zöldbôl sárgába érô, kaliforniai típusú paprika hibrid. Termése szabályos kocka alakú gramm. Lilulásra nem hajlamos. Erôs vigorú fajta, koraisága kiváló. Fóliás termesztésre és szabadföldre is ajánlott, fóliában 2 száras termesztése javasolt. Snooker F1 Paprika alany. HR = PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0 IR = M / Pc Kiválóan alkalmazható a legtöbb nemes paprika fajta oltásához. Gyökere jól fejlett, jól tûri a magas EC-t és a hideg stresszt. Miért oltsuk a paprikát? Talajlakó kórokozók és kártevôk elleni védekezés (Fitoftóra, Fonálféreg, Gyökérparásodás). Erôs vigor, jobb hidegtûrés. Tolerancia a magas EC-vel szemben (csúcsrothadás kiküszöbölése). Magasabb terméspotenciál. 12

13 Rezisztencia jelölések CMV M Pc PVY: 0-2 Tm 0 Tm 2 Tm 3 TSWV Cucumber Mosaic Virus (Uborka mozaik vírus) Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita (Gyökérgubacsfonálféreg) Phytophthora capsici (Fitoftóra) Potato virus Y pathotype 0-2 (Burgonya Y vírus) Tobamovirus pathotype P0 (Dohánymozaik vírus) Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2 (Dohánymozaik vírus) Tobamovirus pathotype P0, P1, P1-2-3 (Dohánymozaik vírus) Tomato Spotted Wilt Virus (Paradicsom bronzfoltosság vírus) A rezisztencia meghatározása A rezisztencia a növényfajtának az a képessége, amely korlátozza az adott kártevô, vagy kórokozó növekedését és fejlôdését, és/ vagy az érzékeny fajtával összehasonlítva ugyanazon környezeti körülmények között, és kártevô/kórokozó-jelenlét mellett csökkenti az általuk okozott kártétel mértékét. A rezisztens fajtán erôs kártevô/kórokozó egyedszám esetén megjelenhetnek a betegség tünetei, vagy kártétele. A rezisztenciának két szintjét különböztetjük meg: Magas/standard (HR): olyan fajták, amelyek normál kártevô/kórokozó-jelenlét mellett az érzékeny fajtával összehasonlítva nagymértékben korlátozzák a kártevô, illetve a kórokozó fejlôdését. Erôs kártevô/kórokozó-jelenlét esetén azonban ezeken a növényfajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. Mérsékelt/közepes (IR): olyan növényfajták, amelyek az adott kártevô/kórokozó fejlôdését korlátozzák ugyan, de a tünetek és a kártétel a rezisztens fajtához képest nagyobb mértékben jelenik meg rajtuk. A mérsékelten illetve közepesen rezisztens növényfajták ugyanakkor kevésbé komoly tüneteket mutatnak, és kevesebb kárt szenvednek, mint hasonló környezeti körülmények között és/ vagy hasonló mértékû kártevô/kórokozó-jelenlét esetén az érzékeny fajták. A Syngenta a lehetô legnagyobb gondossággal járt el ezen tájékoztató összeállításakor, va la mint a fajták be teg ség el len ál ló sá gának tesz te lé se kor, mely megfelel a hivatalos eljá rá sok nak. A fel tüntetett technikai információk irány adó ak csu pán, azokat a he lyi adottságok és a fel hasz ná lók felkészültségének figye lem be vé telével kell alkal mazni. Az adatok nem tekint he tôek abszolút ér té kû nek. Az ismertetett rezisz ten ciák a tá jékoz ta tó ban feltüntetett kórokozók tu do má nyo san is mert és leírt rasszaira ill. patotípusaira vo nat koz nak. Nem kizárható azonban egyéb nem is mert ill. tudományosan még le nem írt rasszok ill. pa to típusok létezése, ki fej lô dése. A helyi kö rül mé nyek esetleges hatásainak jobb meg is me ré se ér de ké ben elôzetesen kisebb próba ter mesz tést javas lunk. A fent említettek alapján a tájékoztatóban közölt in for mációkért felelôsséget nem vállalunk.

14 Növényvédelem Gyökérgubacs fonálféreg elleni védelem A gyökérgubacs fonálféreg a hajtatás egyik legveszélyesebb ellensége. A kezdetben fertôzött gócokból a talajmunka során gyorsan szétvihetôk a hajtatóház egész területére. Az apró, mikroszkópikus nagyságú fonálférgek elôszeretettel ká ro sítják a paprika gyökereit. Nagy számban fordulnak elô gyakran db is le het egy liter talajban. A megtámadott gyökereken borsó nagyságú megnyúlt gubacsok, dudorodások képzôd nek. A hajszálgyökerek elhalnak, és a sok gubacstól a gyökérzet koloncossá válik. A legkönnyebben a kipalántázott fiatal növények fertôzôdnek. A megtámadott növény las san, vontatottan fejlôdik, kicsi marad, levélzete sápadt, termést nem köt. Kártételük különösen a téli idôszakban a fûtött hajtatóberendezésekben termesztett nö vé nyeknél a leggyakoribb. Sajnos a homoktalajok legnagyobb része az ôshonos szántóföldi gyö kér gu bacs fo nálfér gek kel annyira fertôzött, hogy szinte lehetetlen ellenük érdemben védekezni. Kártételének megelôzésére a legjobb megoldás, ha a Nemathorin 10 G-t minden ülte tés elôtt 3 g/m 2 ha dózisban kijuttatjuk (erôs fertôzés esetén speciális eljárás szüksé ges)! A kezelést addig kell elvégezni, amíg a talajhômérséklet C körül van. A meleg ta lajban a szer jobban fejti ki hatását. A Nemathorin 10 G különös elônye, hogy: Hatása gyors és tartós. Azonnal elpusztítja a fonálférgeket és tojásokat. A gyökérképzôdéssel és a növényekkel szemben ártalmatlan, ezért a magvetés vagy palántázás a kijuttatás után 1-2 nappal gond nélkül elvégezhetô. A talajhômérséklet és a ph érték nem befolyásolja hatását. Fonálféreg paprikán 14

15 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem Az Actara levéltetvek és molytetvek ellen hatékony g/100 l adagban, tripszek el len g/100 l adagban. A palánták fokozottan érzékenyek a kártevôkkel szemben, ezért nagyon fontos a megfelelô védelem, már a kiültetéskor is! Az Actara a gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe, jól szállítódik csúcsirányba, ezál tal teljes körû és hosszantartó belsô védelmet nyújt a fiatal hajtásoknak is. Az Actaranak ezt a tulajdonságát, elsôsorban a fiatal rovarkártételnek fokozottan kitett pa lánták védelmére használhatjuk ki. Elônye, hogy a palántákat közvetlen és célzott vé delemben részesíthetjük, ami hatékonyabb és hosszantartó hatást eredményez. Az Actara talajon keresztüli használatával megelôzhetô a kártétel és minimálisra csökkent he tô a szerveszteség! Az Actara két különbözô technológiában is alkalmazható paprika palánták vé del mé re a bemártásos és a beöntözéses módszerrel. Bemártásos technológia: A bemártásos technológia elônye, hogy a palántákat már a kiültetés elôtt, megelôzô vé delemben részesíthetjük. Alkalmazása: Készítsünk 0,1-0,2%-os Actara oldatot, majd a palántákat tálcával együtt mártsuk be le a tápkockák teljes átnedvesedéség. A palánták bemártásakor és kiültetésekor fo ko zottan ügyeljünk a munkavédelmi és egészségügyi elôírások maradéktalan betar tá sára! Levéltetû paprikán és kezelt állomány Beöntözéses technológia: A beöntözéses technológiával a kiültetett, még érzékeny palántáknak megelôzô védel met biztosíthatunk a levéltetvek támadásával szemben. Elônye, hogy a kezelés a pa lán ták kiültetését követôen, a beöntözéssel egymenetben is elvégezhetô. Dózisa 0,1-0,2%-os oldat ami 3-4 hétre jelent biztos védelmet a kártevôk ellen. (0,1%-os oldat 1 l vízhez 1 gramm Actara, 0,2%-os oldathoz 1 l vízhez 2 gramm Actara). Ezzel a mód szerrel idôt és pénzt lehet megspórolni, mivel több hétig védelembe lesz az állo mány. Nem kell plusz kezelés beiktatni. Abban az esetben, ha az Actarát nem talajon keresztül, hanem permetezéssel juttatjuk ki, ak kor a tripszek elleni védekezésnél célszerû kombinálni piretroidokkal, például Karate Zeon-nal.

16 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem Takácsatka és kezelt állomány Hetet egy csapásra! A Voliam Targo két hatóanyag klorantraniliprol és az abamektin gyári kombinációja, így három kártevô típus, a hernyókártevôk, atkák és az aknázólegyek kártétele ki küszö böl hetô. Miért érdemes a Voliam Targo-t használni? Két hatóanyag gyári kombinációja, ezért a fitotoxicitásra, perzselésre jóval kisebb az esély, mintha két szert tankkeverékként kevernénk. Nincs kicsapódás veszély. Klorantraniliprol csak ebben a készítményben engedélyezett paprika kultúrában. Egy kezeléssel megoldhatjuk a három kártevô típus elleni védekezést. Rendkívül széles hatásspektrum 7 kártevô ellen hatékony: levélatka, kétfoltos takácsatka, piros gyümölcsfa takácsatka, tripsz, paradicsom aknázó moly, gyapottok bagolylepke, paradicsom aknázó légy. Kijutatás után 4 óra múlva már kifejti hatását és napig hat. 3 fejlôdési stádium ellen hat, tojásölô, tojásból kikelés pillanatában és lárvaölô. 3 napos é.v.i. A Voliam Targo-t kettôs hatóanyag-tartalma miatt célszerû alkalmazását a tömeges lárvakeléshez igazítani. Egy vegetációs idôszakban maximum 2 kezelés javasolt! A Voliam Targo dózisa: 0,8 l/ha. Kisebb felületre készítsünk 0,08%-os permetlevet (pl. 20 l vízhez 16 ml szert). Fontos megjegyzés a Voliam Targo hatékony használátával kapcsolatban: Ne keverjük gombaölôvel. A hatóanyag UV érzékeny, ezért csak napnyugta után permetezzünk, amikor nincs direkt napfény. Bôséges lémennyiséggel permetezzünk. Ne használjunk ködgenerátort. 16

17 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A tripszek szabad szemmel még éppen látható orsó alakú 1-2 mm nagyságú szívo gató rovarok. A paprika levelén kártételük nyomán ezüstös szívás nyomok jelentkeznek, a kötôdött termés pedig deformálódik. A paprikát károsító fajok közül a nyugati virágtripsz a legjelentôsebb. A nyugati virágtripsz kifejezetten rejtôzködô élet módot folytat, behúzódik a bimbókba, virágokba. Fûtött termesztô létesítményben télen folyamatosan szaporodik, ezért rendszeresen védekezni kell ellene. A szárnyas ala kok megjelenése és száma, Csalomon SZINb ragacsos fogólapok kihelyezésével jól nyomon követhetô. Az eredményes védelem elôfeltétele a permetezések alacsony egyed szá mánál kezdôdô korai indítása és többszöri megismétlése. Nö vény há zakban a Vertimec és a Actara kiemelkedô eredményt nyújt a tripszek kárté te le ellen. Az Actarát 200 g/100 liter víz dózisban, a Vertimec-et 0,05%-os koncent rá ció ban alkalmazzuk tripsz ellen. A Vertimec tripsz elleni hatása növelhetô, ha fél dó zisban Karate Zeon-t (0,015%-os töménység) adunk hozzá. Fontos megjegyzés a Vertimec hatékony használátával kapcsolatban: Az egyik legfontosabb, hogy soha ne keverjük gombaölôszerrel, mert csökkenhet a hatékonyság! Szintén fontos szabály, hogy mindig a késô délutáni vagy a kora esti órákban végezzük a kezeléseket, mivel a hatóanyag UV stabilitása csökkenhet az erôs napsugárzás hatására. Ne használjunk ködgenerátort! A permetlé lehetôleg ne menjen 5-6 ph fölé, mert szintén hatékonyság csökkenés következhet be. Tripszkártétel paprikán és egészséges fej

18 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A vízben szuszpendálódó granulátum formátumú szer egy újonnan kifejlesztett, termé sze tes eredetû hatóanyagot, emamektin-benzoátot tartalmaz. A készítmény haté konyságán túlmenôen rövid élemezés-egészségügyi várakozási idôvel rendelekzik (pap ri kában 3 nap!) A készítmény egyedülálló tulajdonsága, hogy a kártevôk in ge rü letátvitelét két pontos is blokkolja, illetve felszívódva a tojásokba, már a tojáskelés során el pusz títja a lárvát, így a kártétel idejekorán kiküszöbölhetô! Az Affirm alkalmazása akkor javasolt, ha elsôsorban hernyókártétel jelenti a legfôbb prob lé mát, különösen a betakarítás elôtt. Ha atkák és hernyókártevôk egyaránt jelen van nak a területen, akkor a Voliam Targo használata javasolt. Gyapottok bagolylepke és kártétele 18

19 Növényvédelem Gombabetegségek elleni védelem Az utóbb évek hajtatott paprikatermelésének egyik legnagyobb problémát okozó beteg sé ge a paprikalisztharmat (Leveillula taurica), mely belsô élôsködô (endoparazita) el len tét ben a többi lisztharmattal, ezért sokkal nehezebb az ellene való védelem. Az Amistar Top két hatásmechanizmusban eltérô, egymás hatékonyságát felerôsítô, igen markáns gombaölô hatással rendelkezô, felszívódó hatóanyag gyári kombinációját tar tal mazza. Elônye, hogy kuratív (gyógyító) hatással is rendelkezik, ezért a már be ju tott kór okozó fertôzését is képes blokkolni a kezdeti stádiumban. A lisztharmat, szür ke rot hadás, alternária és a kolletotrihumos betegség ellen egyaránt hatékony. Az Amistar Top-ot elsôsorban az intenzív hajtásnövekedés idôszakában preventíven vagy az elsô tünetek megjelenésekor javasoljuk kijuttatni, 0,6-1 l/ha dózisban. Ezt kö ve tô en a virágzás kezdetétôl váltsunk az Amistar-ra, ami szintén igen hatékony a fent em lí tett betegségek ellen. Paprika lisztharmat és egészséges állomány 19

20 Növényvédelem Rovarkártevôk elleni védelem A levéltetvek és lisztecskék jelentôsége két szempontból is fontos. Egyik részrôl a tenyé szô csúcsot, levelet, szárat szívogatva elszívják az összes energiát a növénybôl, így szin te nullára csökkentik a növény növekedését és így a termékenységét. Má sik részrôl a levéltetvek terjesztik a legtöbb vírust is, ami ellen nincs védekezési lehe tô ség csak a rezisztencia illetve a levéltetvek elleni védekezés. A Syngenta által forgalmazott paprika fajták közül több is rendelkezik vírusreziszten ciával, errôl a fajtaleírásoknál olvashatnak. Ezeknek a fajtáknak a termesztése csökken ti a vírusok kártételét. A levéltetvek és lisztecskék ellen a Syngenta két megoldást is kínál, palánta kezelést és az állomány kezelést. A palántakezelés: Az Actara minden szúró-szívó és rágó szájszervû kártevô ellen nyújt hosszútávú védel met beöntözéses kijuttatással. Az Actarás kezelésrôl bôvebben is olvashat ebben a ki adványban! A Chess 50 WG speciális hatású felszívódó, a levéltetvek és a lisztecskék ellen ható ké szít mény. Szabadföldön és hajtatásban egyaránt sikerrel alkalmazható. A Chess a bio ló giai védekezés ideális kiegészítôje. Lisztecske paprikán és egészséges levél 20

21 A paprika fenológiája vetés, palántázás vegetáció kezdetétôl vegetáció közepétôl, az egész vegetáció folyamán fonálféreg levéltetû, molytetû tripsz molykártevôk atkák, aknázólegyek gombabetegségek 21

22 Paprika növénykondícionálási technológiája Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése kiültetés után közvetlenül, majd 7 nap múlva ismételten kiültetés után közvetlenül kiültetés után 4 héttel, majd ezt követően 4 hét múlva ismételt kezelés virágzáskor/köttetéskor ültetés utáni második héttől 3-5 alkalommal virágzásnál kis termések megjelenésekor fényszegény/stresszes időszakok esetén kis termések megjelenését követően 2-3 hetente szedési időszak alatt 2-3 hetente kis termések megjelenését követően a klimatikus viszonyokhoz igazodva tervezett szedés előtt 7-10 nappal THE VALUE OF EXPERIENCE THE STRENGTH OF INNOVATION Biolchim Hajtatott Paprika növénykondícionálási technológia Hatás, egyéb megjegyzés Termék Dózis, kijuttatás módja gyors begyökereztetés Sprintalga 3 l/ha (30-50 ml/100 l vízzel beöntözve) felvehető Cink biztosítása stresszoldás, növekedés gyors beindítása a növény védelmi rendszerének erősítése,extra foszfor a gyökérzet fejlesztéséhez jobb termékenyülés (a Bór fokozza a pollen fertilitását) hozamok növekedése, magasabb sótartalmú talajokon hatékonyabb gyökérműködés jobb termékenyülés termésméret növelése az állomány kondíciójának javítása, erőteljesebb növekedés, terméselrugás arányának csökkentése termésminőség javítása vállátmérő növelése Phostart Zn Fylloton Phosfik Cu Boromin Gel felváltva Globalga Fylloton Rizammina 20 l/ha beöntözve lombtrágyaként 200 ml/100 l 5-8 l/ha (beöntözve) lombtrágyaként 100 ml/100 l (0,1%-os permetlével,1 l/ha) alkalmanként l/ha beöntözve lombtrágyaként 150 ml/100 l (1.000 l/ha permetlé) lombtrágyaként 200 ml/100 l lombtrágyaként 250 g/100 l a növény védelmi rendszerének erősítése Phosfik lombtrágyaként 3 l/ha (0,3%-os permetlé) Ca hiány(napégés) megelőzésére bogyókeménység fokozása piros bogyójú fajtáknál intenzív szín jobb pultontarthatóság magasabb cukortartalom (jobb íz) Nitrocam K-Bomber lombtrágyaként 350 ml/100 l lombtrágyaként 200 g/100 l Az indukált immunreakción alapuló hatásmechanizmus miatt a Phosfik Cu ill. Phosfik alkalmazásával bizonyítottan csökkenthető a paprika következő kórokozókkal szembeni fogékonysága: xantomonasz, alternária, pszeudomonasz, fitoftóra, verticillium, botritisz, palántadőlés (Pythium ssp, Rhizoctonia ssp). Minden permetezésnél a permetlé savanyítása érdekében adjunk ml/100 l Multicare ph-t a vízhez! 22

23 Paprika tápanyag-ellátási technológiája Biolchim Hajtatott Paprika tápanyag-ellátási technológia Fejlődési fázis/ kijuttatás időzítése talajelőkészítés Hatás, javasolt EC, egyéb megjegyzés szervesanyag feltöltés, talaj mikrobiológiai aktivitás serkentése, hatékonyabb tápanyagfelvétel Termék Dózis, kijuttatás módja 2-5 dkg/m² (talajba bedolgozva) kiültetéskor tápoldat EC: 1,8-2,5 Hydrofert ,5 dkg/m² virágzásig tápoldat EC: 1,8-2,5 első szedésig tápoldat EC: 1,5-2,2 szedés alatt tápoldat EC: 1,5-2,2 tenyészidőszak alatt 2-3 alkalommal őszi szedéskor (fényszegény időszak) amennyiben a kalcium hiány kialakulása rendszeres probléma gyökérzóna mikroelem feltöltése tápoldat EC: 1,8-2,5 az erősen savas kémhatású speciális kötésben lévő Ca hatékonyabban táródik fel mint a standard Kalcium-nitrát Hydrofert CaO Kalcium-nitrát Hydrofert CaO Kalcium-nitrát Green-Go Kálium-nitrát Microcomplex Hydrofert Ammónium-nitrát Nitrocam 1,2 dkg/m²/hét 0,4 dkg/m²/hét 1,2 dkg/m²/hét 0,8 dkg/m²/hét 2,5-3,0 dkg/ m²/hét 0,3-0,4 dkg/ m²/hét 0,1 dkg/m² 1,2 dkg/ m²/hét 0,4 dkg/ m²/hét alkalmanként 1 l/1.000 m² csepegtetőrendszeren keresztül A magas szervesanyagtartalmú és termékek komoly talajszerkezet javító hatást fejtenek ki. Alkalmazásukkal teljes mértékben kiválthatjuk a szervestrágyákat/pelletált baromfitrágyákat hasonló fajlagos ráfordítás és lényegesen kisebb anyagmozgatási igény mellett. A szervesanyagtartalom mellett a bennük lévő növénykondícionáló anyagok valamint a nagymennyiségű humusz- és fulvosavak elősegítik a tápanyagok felvehetőségét és javítják a talaj mikrobiológiai aktivitását valamint segítik a kívánatos morzsalékos talajszerkezet kialakulását. A fenti technológia csak tájékoztató jellegű. A felhasználás során a helyi körülmények figyelembe vétele mellett alakítsuk ki a konkrét technológiát! Biolchim Hungary Kft. Kószó Lajos Mobil:

24 Aros József értékesítési támogató Gáncse Mihály területi képviselô BARANYA Sátoraljaújhely BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN Sárospatak Kazincbarcika Kisvárda Ózd Miskolc Szerencs Vásárosnamény Rakamaz Salgótarján Balassagyarmat Aros József SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG Nyíregyháza Tiszaújváros NÓGRÁD Eger Csenger Mosonmagyaróvár HEVES Mezôkövesd Nagykálló Nyíbátor Vác Gyöngyös Füzesabony Gyôr Esztergom Sopron Komárom Nyíradony Csorna Hajdúböszörmény KOMÁROM-ESZTERGOM Hatvan Tiszafüred GYÔR-MOSON-SOPRON HAJDÚ-BIHAR Debrecen Tatabánya Gödöllô Budapest Hajdúszoboszló Jászberény Létavértes Kunhegyes Kôszeg Pápa PEST Karcag Ócsa Szombathely Celldömölk Rácz Gábor JÁSZ-NAGYKON-SZOLNOK Püspökladány Székesfehérvár VAS VESZPRÉM Dabas Cegléd Berettyóújfalu Ajka Veszprém Szolnok Törökszentmiklós FEJÉR Füzesgyarmat Körmend Zalaszentgotthárd Balatonfüred Dunaújváros Szeghalom Szentgotthárd Mezôtúr Tapolca Zalaegerszeg Siófok Szarvas Kecskemét Keszthely Solt Fonyód Kunszentmárton Sarkad Dunaföldvár Kiskunfélegyháza Csongrád BÉKÉS Lenti ZALA Békéscsaba Csige Gyula László Marcali Körmend Kiskôrös Szentes Kalocsa Nagykanizsa SOMOGY TOLNA Gáncse Mihály BÁCS-KISKUN CSONGRÁD Mezôkovácsháza Kaposvár Dombovár Szekszárd Kiskunhalas Hódmezôvásárhely Csurgó Csige Nagyatád László Szeged Makó Komló Baja Barcs Körmend Pécs Mohács Záhony Rácz Gábor területi képviselô Csige László értékesítési támogató Siklós Villány Syngenta Kft Budapest, Alíz u. 2.

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek

Syngenta hírek. paradicsom termelôknek Syngenta hírek paradicsom termelôknek A bizalmat csak jó minôségû, megbízható paradicsommal tarthatjuk meg! Mit kívánnak a hazai fogyasztók? Legelôször is megállapíthatjuk, hogy a kereskedelmi tapasztalatok

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Szabadföldön a talajlakó kártevôk ellen: Force 1,5 G. Hajtatásban a gyökérgubacs fonálférgek ellen: Nemathorin 10 G

Szabadföldön a talajlakó kártevôk ellen: Force 1,5 G. Hajtatásban a gyökérgubacs fonálférgek ellen: Nemathorin 10 G A paprika védelme Rovarkártevôk elleni védelem Egyes károkozók jelentôsége más a szabadföldön és más a zárt termesztô rendszerben. Mindkét esetben nagy jelentôségû a talajfertôtlenítés, de míg a szabadföldön

Részletesebben

Paprika 2012. Tisztelt Partnerünk!

Paprika 2012. Tisztelt Partnerünk! Paprika 2012 TM 2 Paprika 2012 Paprika 2012 3 Tisztelt Partnerünk! Az elmúlt év paprikatermelô kertészei nehéz évet zártak. A termésmennyiségek magasabbak voltak mint az elôzô évben, viszont az átlagárak

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

Paradicsom technológiai ajánlat 2013

Paradicsom technológiai ajánlat 2013 Paradicsom technológiai ajánlat 2013 Paradicsom technológiai ajánlat 2 Paradicsom technológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult paradicsom technológiai ajánlatunkat, amellyel támogathatjuk

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013

Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013 Kígyóuborka technológiai ajánlat 2013 Kígyóuborka technológiai ajánlat 2 Kígyóuborka technológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Örömmel nyújtjuk át megújult kígyóuborka technológiai ajánlatunkat, amely

Részletesebben

Fehér és hegyes erős paprika katalógus

Fehér és hegyes erős paprika katalógus Fehér és hegyes erős paprika katalógus Fehérben órzi egészségét Termelői vélemény HORVÁTH JÓZSEF, Árpád-Agrár Zrt.Kertészeti Igazgató: SV97PP F1 HR Tm:-3 IR TSWV Az SV97PP fehér paprika fajtát már két

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A dísznövények védelme A póréhagyma védelme A dísznövények védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérő körülmények között, van szabadföldi,

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

HR Tm2, IR TSWV, IR M

HR Tm2, IR TSWV, IR M HR Tm2, IR TSWV, IR M Folytonnövő, csüngő, kúp alakú, szép fehér, édes, nagy bogyójú hibrid. A termés tömege 120-140g. Szedéséretten fehér, teljesen beérve piros. Növekedési erélye nagy, ízközei aránylag

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Saláta technológiai ajánlat 2013

Saláta technológiai ajánlat 2013 Saláta technológiai ajánlat 2013 Saláta termesztéstechnológiai ajánlat Tisztelt Partnerünk! Ön a Syngenta legújabb fejes saláta katalógusát tartja kezében, amely tartalmazza azon fajtákat, va lamint növényvédôszereket,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013

Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013 Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2012-2013 Korai káposztafélék technológiai ajánlat 2 Tisztelt Partnerünk! Kétszer ad, ki gyorsan ad tartja mondás. Ez különösen igaz a káposztaféléknél, amelyek

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

A dohány növényvédelme

A dohány növényvédelme A dohány növényvédelme Kórokozók I. Vírusbetegségek : 1./ Dohánymozaik (Tobacco mosaic tobamovirus,tmv) 2./ Dohány érbarnulás (Potato Y potyvirus, PVY) 3./ Uborkamozaik vírus (Cucumber mosaic virus, CMV)

Részletesebben

Az atkák átka. Az atkák átka. Áttörés a szerválasztékban a kártevők ellen! www.syngenta.hu

Az atkák átka. Az atkák átka. Áttörés a szerválasztékban a kártevők ellen! www.syngenta.hu Az atkák átka Az atkák átka. www.syngenta.hu Áttörés a szerválasztékban a kártevők ellen! Áttörés a szerválasztékban a kártevők ellen! A sikeres védelem nehézségei Vertimec 1,8 EC A zöldség, a virághajtatás,

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

További sikeres termesztést kívánunk!

További sikeres termesztést kívánunk! Paradicsom 2012 TM 2 Paradicsom 2012 Paradicsom 2012 3 A Syngenta mint a világ egyik vezetô növényvédôszergyártó és fajtanemesítô vállalata továbbra is nagy hangsúlyt fektet a paradicsom nemesítésre. Hosszúkultúrás

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Saláta fajtaválaszték

Saláta fajtaválaszték Saláta fajtaválaszték 2011 TM Saláta fajtaválaszték 2011 3 Tisztelt Partnerünk! Ön a Syngenta Seeds Kft. legújabb fajtaismertetôjét tartja kezében, amely azon saláta-féléket tartalmazza, amelyeknek vetômagját

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb.

Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Megbízható. Jól ismert. Most még jobb. Previcur Energy - Újdonság a moszatgombák ellen Az új Previcur Energy két felszívódó preventív hatóanyagból áll, a Previcur 607 SL-bôl jól ismert propamokarbból és

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem. Tisztelt Partnerünk!

Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem. Tisztelt Partnerünk! Kígyóuborka 2012 TM Kígyóuborka termesztéstechnológia és növényvédelem 3 Tisztelt Partnerünk! A 2011-es évrôl több nehézség is eszünkbe juthat. A kiszámíthatatlanul váltakozó kereslet és árak mellett,

Részletesebben

SZÍNES PAPRIKA paletta

SZÍNES PAPRIKA paletta SZÍNES PAPRIKA paletta SZÍNES PAPRIKA paletta Megújult kínálat Belföldre és exportra A paprika a világ zöldségtermesztésében előkelő helyen áll, mivel a mai korszerű táplálkozás nélkülözhetetlen eleme.

Részletesebben

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu

Csöppnyi gondoskodás... Csöpp Mix. Lombtrágya család. EK műtrágya. www.csoppmix.hu Csöppnyi gondoskodás... B Mg Csöpp Lombtrágya család Cu Zn Fe Mn N K www.csoppmix.hu Csöpp 1. Kalászos Összetétel (m/m): Nitrogén (N) 10 % Kálium (K 2 O) 5 % (K) 4,15 % Kálcium (Ca) 2,5 % (CaO) 3,5 % Magnézium

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 3 1.14 GTS ISDN 2... 3 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

A kabakosok betegségei

A kabakosok betegségei A kabakosok betegségei gei Kép: internet Fotó: internet 1 Uborka mozaik vírus Cucumber mosaic virus (CMV) Gazdanövények: Sárgadinnye Görögdinnye Uborka Tökfélék Paradicsom Gyomnövények Dísznövények stb.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület

Hengermalom utca 19-21. (Tesco) 12 BUDAPEST. II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Pláza) 22 22. kerület Sorszám Megye Település Cím 1 02. kerület Bátori László utca 2. 2 02. kerület Margit körút 47-49. 3 05. kerület Erzsébet tér 2-3. 4 06. kerület Andrássy út 55. 5 07. kerület Erzsébet körút 6. 6 08. kerület

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - üzleti Tartalom 1.1 GTS Ethernet Line és GTS Smart Ethernet... 2 1.2 GTS Ethernet VPN... 2 1.3 GTS Media Line... 2 1.4 GTS Internet Access... 2

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.26.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.26. 12:00-kor. Érvényes: 2014.07.03-ig. Várható frissítés: 2014.07.03. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben