15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított. 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított. 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/214. (II.6.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL (egységes szerkezetben)

2 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelettel módosított 1/214.(II.6.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 214. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 214. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Hantos Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Cím sz. Cím megnevezése: 1. Hantos Községi Önkormányzata 2. Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) 1 A Képviselő-testület Hantos Község Önkormányzatának 214. évi költségvetését ,- Ft módosított költségvetési bevétellel, ,- Ft módosított költségvetési kiadással,,- Ft módosított költségvetési hiánnyal állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) 2 Az Önkormányzat 214. évi költségvetési bevételén belül: a) önkormányzatok módosított költségvetési támogatása működésre: ,- Ft, b) Önkormányzatok módosított költségvetési támogatása fejlesztésre: ,- Ft 1 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (1) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól 2 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15./214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (2) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól

3 3 (3) 3 Az önkormányzat 214. évi költségvetési kiadásain belül: a) módosított működési kiadások: Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: ,- Ft ab) szociális hozzájárulási adó: ,- Ft ac)) dologi kiadások: ,- Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: ,- Ft ae)működési célú tartalék: ,-Ft af) ellátottak pü.juttatásai: ,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult 4. (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. A 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. 6. (1) A 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 4. melléklet tartalmazza. (2) 4 A 3. (1) bekezdésében megállapított módosított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatásokat: ,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 5.43.,-Ft - dologi kiadások: ,-Ft (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 4. melléklete tartalmazza. 7. (1) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: - személyi juttatások: ,-Ft - szociális hozzájárulás adó: 4.48.,-Ft - dologi kiadások: 4.84.,-Ft (2) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/214. (II.5.) számú határozata alapján beépült Hantos Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. 3 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12). önkormányzati rendelete 1. (3) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól 4 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12.) önkormányzati rendelete 1. (4) bekezdése. Hatályos: 214. december13-tól

4 4 (3) A Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 13. melléklete tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja 9. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban állapítja meg. A 214. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. A Képviselő-testület a 214. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) A Képviselő-testület a 214. évi beruházásokat és felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület 214.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 1. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 6. mellékletben határozza meg. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 11 főben határozza meg. 13. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 15. melléklete szerint fogadja el. (2) A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. 15. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 11. melléklete szerint fogadja el. 16. A Képviselő-testület a 214. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 17. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. A Képviselő-testület a 214. évi költségvetésében a 214. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 4 és 5. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

5 5 19. (1) A 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 214. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2)A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) Az általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 214. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2)A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 214. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Fischer József:/.sk. /:Gálné Papp Erika :/sk. polgármester jegyző

6 6 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214. (XII.12)önkormányzati rendelete 214. december 214. december 13-án lép hatályba. /: Fischer József :/ sk. /: Gálné Papp Erika:/sk. polgármester jegyző A rendeletet 214.december 12-én egységes szerkezetbe foglaltam. Hantos, 214. december 12. /: Gálné Papp Erika:/ jegyző

7 7 1. melléklet 5 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként A Megnevezés B Önkormányzat C Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde ezer Ft-ban D Mindösszesen BA BB CA CB DA DB E. ei. M. ei. E. ei. M.ei E. ei M.ei. 1 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások 1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól

8 2. melléklet 6 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok CA CB E. ei M. ei D önként vállalt feladatok DA DB E. ei M. ei E állami (államigazgatási) feladatok EA E. ei. EB M. ei. ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi jutatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 FA E. ei. FB M.ei Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. (6) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól

9 9 hozzájárulási adó 11 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K

10 1 32 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai Elvonások és beffizetések K Egyéb műk. célú támog. ÁHT-on belül K Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 kívülre Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú K5 kiadások Működési költségvetés előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K Egyéb eszközbszerzés K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó Lakástámogatás K Felhalmozási költségvetés K6 előirányzat csoport K Költségvetési kiadások K Belföldi finanszírozás kiadásai K91 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

11 11 3. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K111 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó ezer Ft-ban F ÖSSZESEN

12 12 11 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 31 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 32 Egyéb nem intézményi ellátások K48

13 13 33 Ellátottak pénzbeli K4 juttatásai 34 Árkiegészítések, ártámogatások K59 35 Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K511 kívülre 37 Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú K5 kiadások 4 Működési költségvetés 628 előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 42 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 43 Lakástámogatás K87 44 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások 46 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás kiadásai K6 K1- K K918 K Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN 628 (K1-9)

14 14 4. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szerve a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen A Rovat megnevezése B Rovatszám C kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Normatív jutalmak K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat Jubileumi jutalom K Béren kívüli juttatások K Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai K Külső személyi juttatások K Személyi juttatások K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó ezer Ft-ban F ÖSSZESEN

15 15 11 Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Készletbeszerzés K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások K Közüzemi díjak K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások K Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K Működési célú előzetesen 794 felszámított általános forgalmi K351 adó Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K Dologi kiadások K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások K Egyéb nem intézményi ellátások K

16 16 33 Ellátottak pénzbeli 1525 K4 juttatásai Árkiegészítések, ártámogatások K Kamattámogatások K51 36 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson K kívülre Tartalékok-általános K Tartalékok-cél K Egyéb működési célú 1578 K5 kiadások Működési költségvetés 7459 előirányzat csoport Ingatlanok beszerzése, létesítése K Egyéb gépek K Beruházási célú előzetesen 4613 felszámított általános forgalmi K67 adó Lakástámogatás K Felhalmozási költségvetés előirányzat K6 csoport K Költségvetési kiadások K Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 47 Belföldi finanszírozás K91 kiadásai 48 Finanszírozási kiadások K9 49 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

17 17 5. melléklet 7 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 214. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai A Rovat megnevezése B Rovatszám E Állami (államigazg atási) feladatok C Kötelező feladatok D Önként vállalt feladatok CA CB DA DB EA EB E. ei M. ei E. ei M. ei E. ei M. ei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti B113 feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 támogatása Működési célú központosított előirányzatok B Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B Önkormányzatok működési támogatásai B Elvonások és befizetések bevételei B12 9 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Magánszemélyek jövedelemadói B311 F Összes FA E. ei e z e r F t - b a n 7 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól

18 18 15 Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók B31 17 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 18 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 19 Vagyoni típusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói B Egyéb közhatalmi bevételek B Közhatalmi bevételek B Áru- és készletértékesítés ellenértéke B Szolgáltatások ellenértéke B Közvetített szolgáltatások értéke B43 31 Tulajdonosi bevételek B Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B Általános forgalmi adó visszatérítése B47 35 Kamatbevételek B Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B Egyéb működési bevételek B41 38 Működési bevételek B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 41 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök B6 5 5

19 19 43 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 47 Felhalmozási bevételek B Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 49 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport o Költségvetési bevételek B1-B költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI 52 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI 53 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B Belföldi értékpapírok bevételei B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B Maradvány igénybevétele B Belföldi finanszírozás bevételei B81 61 Külföldi finanszírozás bevételei B82 62 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek B83 bevételei 63 Finanszírozási bevételek B BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

20 2 6. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 /214. (II.6.)önkormányzati rendelethez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A MEGNEVEZÉS 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 I. besorolási osztály összesen 3 II. besorolási osztály összesen 4 III. besorolási osztály összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) C Költségvetés i engedélyezet B t Költségvetési létszámkeret engedélyezett (álláshely) létszámkeret (fő (álláshely) (fő) Hantosi ÖNKORMÁNYZAT Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde MINDÖSSZESEN 5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 9 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 1 3

21 "C", "D" fizetési osztály összesen 4 3 "E"-"J" fizetési osztály összesen 4 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 15 ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 11 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 13 polgármester, főpolgármester 19 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja 2 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 21 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 22 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN 23 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 24 prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma 25 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) 26 munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 27 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

22 22 A Rovat megnevezése 7. melléklet 8 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások B Rovatszám C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CA E.ei CB M.ei D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA E.ei DB M.ei EA E.ei E Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Egyéb gépek beszerzpée K Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó Beruházások K H I nettó J áfa K bruttó G Megnevezés Rovatszám IA E.ei IB M.ei JA E.ei JB M.ei KA E.ei KB M.ei 4 Ingatlanok beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K Beruházások K EB M.ei ezer Ft-ban 8 Módosította Hantos Községi Önkormányzat 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól

23 23 A Rovat megnevezése 1 Általános tartalékok 2 Céltartalékok B Rovatszám K512 K melléklet 9 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Általános és céltartalék C ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK CA E.ei CB M.ei D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde DA DB E.ei M.ei. E MINDÖSSZESEN EA EB E.ei M.ei Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése. Hatályos: 214. december 13-tól

24 24 9. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 5 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Rovat -szám K61 K62 K63 K66 K67 kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték papír adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) ezer Ft-ban adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

25 25 6 Beruházások K6 7 Ingatlanok K71 felújítása 8 Informatikai eszközök K72 felújítása 9 Egyéb tárgyi eszközök K73 felújítása 1 Felújítási célú előzetesen felszámított K74 általános forgalmi adó 11 Felújítások K7

26 26 1. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban A Rovat megnevezése B Rovatszám C adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek F saját bevételek 214. H saját bevételek 215. I saját bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Külföldi finanszírozás bevételei B82 L K Rovatszám N M O Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 B a helyi adóból származó bevétel, B a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 3 5. bírság-, pótlék- és B36 díjbevétel, valamint 13 4 ÖSSZESEN: 283 J saját bevételek 217.

27 27 a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Stabilitási tv.1. (3): Az önkormányzat 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

28 melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) A Projekt megnevezése B Eredeti ei. 1 K1. Személyi juttatások 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 K3. Dologi kiadások 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 6 K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások 8 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 11 B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 13 B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól 14 B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 15 B1-B7 Költségvetési bevételek B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14331

29 melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban A Megnevezés 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre B Rovat-szám K911 C eredeti ei. Működési célú 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 D eredeti ei. Felhalmozási célú 3 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 4 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 5 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 E Megnevezés 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről F Rovat-szám B811 G eredeti ei. Működési célú 2 Betétek megszüntetése B817 3 Központi költségvetés sajátos finanszírozási B818 bevételei 4 ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése B818 H eredeti ei. Felhalmozáci célú 5 Belföldi finanszírozás bevételei B81 6 Külföldi finanszírozás bevételei B82

30 3 13. melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 2 A Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra B Rovatszám K915 K915 C Hantosi Közös Önkormányzati Hivatal D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde E ÖSSZESEN 3 ÖSSZESEN:

31 melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban B Rovatszám A Megnevezés 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K Lakhatással kapcsolatos ellátások K Intézményi ellátottak juttatása K rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K önkormányzati segély K köztemetés [Szoctv. 48. ] K rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] K48 14 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi K48 ellátás 15 Egyéb nem intézményi ellátások K Ellátottak pénzbeli juttatásai K C eredeti ei.

32 melléklet 1 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ezer Ft-ban 1 A Megnevezés Nemzetközi kötelezettségek B Rovat-szám K51 C eredeti ei. D Mód.ei 2 3 Elvonások befizetések Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belül K52 K Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K56 K56 K56 K Árkiegészítések, ártámogatások K59 11 kamattámogatások K egyéb civil szervezetek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K511 K511 K Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 16 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 18 Lakástámogatás K Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.

33 melléklet 11 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei ezer Ft-ban A Megnevezés Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B Rovatszám B14 C eredeti ei. D Mód.ei 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B elkülönített állami pénzalapoktól B Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 5 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 8 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B72 kívülről 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 11 Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12. önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.

34 melléklet 12 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ezer Ft-ban B Rovatszám C eredeti ei. A Megnevezés 1 magánszemélyek kommunális adója B Vagyoni tipusú adók B Értékesítési és forgalmi adók B ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 B351 D. Mód. ei Gépjárműadók B ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része 5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 Termékek és szolgáltatások adói B35 15 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része 16 egyéb bírság B36 B354 B354 B Késedelmi és önellenőrzési pótlék B Egyéb közhatalmi bevételek B Módosította Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/214.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése Hatályos: 214. december 13-tól.

35 melléklet Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati rendeletéhez Hantos Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai ezer Ft-ban Bevételek Önkormányzat Óvoda összesen Működési célú támogatás ÁHT-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁHTon belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Bevételek összesen: Kiadások Önkormányzat Óvoda Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások: Kiadások összesen:

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete

1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/214. (II.6.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/214.(II.6.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelettel 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és. 9/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított

5/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelettel 17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és. 9/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/216. (VI.1.) önkormányzati rendelettel 17/215.(XII.17.) önkormányzati rendelettel és 9/215. (IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 1/215. (II.25.)

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Tömörd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Tömörd Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Pappné Czilli Orsolya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Sorkikápolna Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorkikápolna Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorkikápolna Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok

ab) munkaadókat terhelő járulékok Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben Készítette: Vadászi Tibor,

Részletesebben

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Rovatrend eft K1. Személyi juttatások 8 435 K2. Munkaadókat terhelő járulékok

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vasszilvágy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Általános tartalékok K512 2766 3. függelék ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 214. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Létavértes Városi Önkormányzat 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 3/216. (II.15.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Rovat Bevételi jogcím 216. évi előirányzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 011 130. 2015. évi költségvetés FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2016 Elemi költségvetés

2016 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 308746 1051 20 0500 037789 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1053 Budapest

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben