DARNÓZSELI S Z H A R A N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DARNÓZSELI S Z H A R A N"

Átírás

1 DARNÓZSELI S Z Ó H A R A N G 2008 augusztusa 1. évfolyam 4.sz. Búcsúznak a nagycsoportosok Óvodától iskoláig Mintha tegnap lett volna, amikor a mostani nagycsoportosok átlépték az óvoda küszöbét. Picik, félénkek, sírósak voltak, édesanyjuk fájó szívvel hagyta õket itt az óvodában. Gyorsan elrepült ez a három-négy év, a tegnapi picikbõl mára magabiztos, bátor, okos nagyok lettek. Ezt bizonyították a karácsonyi betlehemes játékukkal, az anyák napi-, évzáró musorukkal. Sok-sok közös élményben volt részünk: kirándulások a falu környékén, óvodai ünnepek, farsangi bálok, gyermeknapok, színházlátogatások. Meghitt mesehallgatások, a környezõ világ felfedezése. Reméljük, hogy ezek az élmények, óvodás évek maradandóak lesznek minden kisgyermek számára. A katolikus templom A 19. században a falu számára a gyarapodással párhuzamosan egyre sürgetõbbé vált, hogy a település szélén álló kicsi, sokszor megrongált templom helyett új épüljön. Ennek elsõ lépése volt, hogy ezen a helyen (templomnál) 1869-ben kis kápolnát építettek. A kor ekletikus stílusjegyeit viselõ kápolna azonban nem jelentett megoldást májusában már elkészültek az új templom tervei, de a háború miatt nem kezdõdött meg az építkezés. (A Darnózseli adattár címû írást keresse a 4. oldalon) Az évnyitó napján az óvodában maradt társak búcsúztatják kis verssel, tarisznyával az iskolába indulókat. Majd hagyományaink szerint a nyolcadikosok kísérik át a gyerekeket az iskolába, ahol már a tanító néni várja õket. Kedves Nagycsoportosok! Számotokra egy rövid életszakasz lezárult, de kezdodik egy újabb. Kívánunk Nektek az elkövetkezõ évekre jó tanulást, sok ötöst, s még több élményt!,, s kukkantsatok be-be néha, mikor erre jártok! Soósné Wurm Ildikó, óvó néni, Bertalan Judit, óvó néni, Varga Ferencné, Erika néni, dajka. DSZ p65 1

2 2 Köztisztviselõi Nap Kisbodakon Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak községek január 1-jével Körjegyzõséget alakítottak, Darnózseli székhellyel. A Köztisztviselõi Nap alkalmával Ekker Károly kisbodaki polgármester meghívta a Körjegyzõség dolgozóit a településre, hogy jobban megismerjük Kisbodak intézményeit, lakosságát. A délelõtti munka után autóbusz szállított bennünket a társközségbe. A polgármester finom ebéddel várt ránk, melyet az újonnan épített Közösségi Házban fogyasztottunk el, mindenki megelégedésére. A Közösségi Ház után megtekintettük a Kis utcai tavakat. A tavak szomszédságában élõ Tóth Miklósné Magdi néni kedvesen tessékelte be a csapatot kertjébe, ahol megmutatta büszkeségeit a virágokat, és a kertje végében folyó, tavirózsákkal teli kanálist. Innen a Kristóf-hídhoz vezetett az út, ahol jól esett a pihenés. A hazafelé vezetõ úton az önkormányzat épületét és a templomot néztük meg, majd a falu közepén felállított Zenepavilont. Ekker Károly polgármester röviden elmondta a falu, illetve középületek történetét, mely mindenki számára érdekes információkat tartalmazott. Kicsit elfáradva, de élményekkel gazdagon tértünk vissza a Közösségi Házba, ahol már várt bennünket az autóbusz. Köszönjük Ekker Károly polgármesternek és Magdi néninek a kellemes délutánt. A Körjegyzõség dolgozói A tornacsarnok bérleti díja Darnózseli Önkormányzata Képviselõ-testülete július 30-án megtartott nyilvános ülésén tárgyalta a tornacsarnok bérleti díját. A bérleti díj felülvizsgálata rendkívül idõszerû volt, mivel a díj összege az 1990-es évek eleje óta nem változott. A Képviselõ-testület döntése alapján szeptember 1-jétõl a bérleti díj összege 2000 Ft/óra. Ez az összeg mindenkire egységesen vonatkozik, kedvezményt nem állapított meg a testület. A jövõben fog készülni egy szabályzat, amely részletesen tartalmazni fogja a tornacsarnok használatának rendjét. A mozgásgazdag életmód, a rendszeres testedzés mindannyiunk számára egyaránt fontos. A testnevelés és a sport a szabadidõ eltöltésének hasznos módja. A jövõben is minél többen éljünk a tornacsarnok adta sportolási lehetõséggel! Dr. Cseh Szilvia Elmaradásaink Temetõ, Mikota, közterületek Sajnos tény és való, hogy a település tisztántartása, szebbé tétele közös feladat. Így az Önkormányzatnak nem csupán az a feladata, hogy a jogszabály adta hatalmi eszközökkel a falu lakosait ösztökélje a rend megteremtésére illetve megtartására, hanem az is egyben, hogy saját kötelezettségeinek eleget tegyen. Van mit tenni, van elmaradás. Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok jelenleg nem abban az állapotban vannak, amely elvárható lenne. A munka azonban megkezdõdik, és reményeink szerint új munkaszervezéssel és munkamódszerekkel az õszre talán, jövõ tavaszra biztos, hogy vállalni lehet azt, hogy az önkormányzati tulajdonú, fenntartású területeken is rend és tisztaság uralkodjék. Elsõ lépésben a falu lakosságához leginkább kötõdõ temetõ rendbetétele történik. A munka elvégzésére temetõgondnokot kértünk fel, aki kemény munkával próbálja olyan állapotba hozni a temetõt, hogy az ténylegesen megfeleljen egy kegyeleti parkhoz fûzõdõ igényeknek. dr. Tóth László az Agrár zrt. képviseletében vállalta, hogy a temetõ ún. Zseli oldalát kérésünkre díjmentesen egy nyáron többször lekaszáltatja. Kérem a Tisztelt Polgárokat, hogy a Temetõ rendjét tartsák be, a temetõben a szemetet a kihelyezett tárolókba dobják. Kérem, hogy lehetõség szerint a sírokat tartsák rendben, amennyiben lehetõségük van azok környezetét is gondozzák. A temetõben található nem használt sírköveket, egyéb sírelemeket kérem, hogy szeptember 30-ig mindenki szállítassa el, vagy azon igényét, hogy a temetõben akarja tárolni késõbbi beépítés végett, a Körjegyzõség hivatalában jelentse be. A gazdátlan kövek elszállításáról a határidõ lejárta után gondoskodunk. A Képviselõ-testület által megfogalmazott igény, hogy a temetõben urnafal létesüljön. Az urnafal építése nagyon költséges, mégis úgy gondoljuk, hogy talán jövõre megépülhet egy kisebb ilyen jellegû síremlékhely. Valószínûleg Mikota lesz a jövõ Darnózselijének egyik legszebb része. Ma még nem az! Az önkormányzat tulajdonát képezõ ingatlanokat a lehetõ leghamarabb próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy azok ne rontsák a falu összképét. Amennyiben Mikotában sikerül értékesíteni az önkormányzati ingatlanokat, úgy egy teljesen új, modern, többségében fiatalok által lakott lakónegyed jönne itt létre, közel a kerékpárúthoz, az izraelita temetõ kegyeleti parkjához, a tanösvény mellett, a tó, a játszótér illetve egy büfé szomszédságában. Vannak olyan közterületek, amelyek nem úgy néznek ki, mint ahogyan azoknak ki kellene nézni. Próbáljuk a leghamarabb a buszmegállókat, a közterületi padokat, hirdetõfalakat, árkokat olyan állapotba hozni, hogy ne szúrjon senkinek sem szemet azok állapota. Még kis türelmet kérünk! dr. Tóth Zoltán, körjegyzõ Darnózseli Önkormányzatának hivatalos lapja Felelõs kiadó: Fazekas Zoltán polgámester. Szerkeszti Dr. Tóth Zoltán, Böröndi Lajos. Megjelenik héthavonta Ingyenes kiadvány Nyomás: Palatia Kft. Gyõr. Viza u. 4. Felelõs vezetõ: Radek József üv. igazgató DSZ p65 2

3 3 Nagyasszony - Boldogasszony A szaktudósok szerint Európában három titokzatos eredetû nép van. Az esztruszkok Itáliában, a baszkok Spanyolországban és a magyarok a Kárpát-medencében. Megállapításuk igazolására felhozzák azt is, hogy õseink voltak szinte az egyetlenek, akik fehér alsónemût viseltek. Erkölcseik tiszták voltak a többi néphez viszonyítva. A hárem és az ágyas tartás nem volt jellemzõ. A törzsek nagy családjait a nagyasszony irányította. Nagy értéknek tartották azt, amit szüzességnek, leánybecsületnek mondtak. A törzs leányainak megerõszakolását, megbecstelenítését kegyetlenül megtorolták. Megvolt bennük, ami minden egészséges és normális ember vágya, hogy gyermekeinek anyja csak olyan legyen, aki még nem volt másé, csak az övé lehetett. A lányok szüzességét azzal is védték, - mivel Keleten hamarább értek meg testileg a lányok hogy tizenévesen eljegyezték, férjhez adták. (Mária sem volt több 15 évesnél, amikor megszülte Jézust.) Az egyszerû népnél a házastársak nem annyira keresztnéven szólították egymást, hanem apa, apjuk, anya vagy anyjuk. Bennük is volt az, amit a modern tudósok így neveznek: a gyermek. Ma is hány férfi becézi így feleségét: anyukám. Ez ad némi magyarázatot arra, hogy az a magyar nép, amelynek fõfoglalkozása a harc volt, felnézett, tudta értékelni azt, aki valóban szûz és anya volt: MÁRIÁT. A királyt, a fõvezért nagyúrnak nevezte a felségét nagyasszonynak. Szent Gellért, aki egyike volt a Mária tisztelet terjesztésében a magyarok között, nem királynõrõl, hanem nagyasszonyról beszélt, amikor Máriáról írt, prédikált. Ezzel megkönnyítette a magyaroknak Mária tiszteletét. Mintát, követendõ példát állított a magyar lányok, asszonyok, anyák elé, de a férfi elé is, mert volt kire felnéznie, volt kiben meglátnia azt, ami lelke mélyén szunnyadt. Idõvel mélyen belevésõdött a magyar keresztény nép lelkébe. Voltak ugyan, akik parasztosnak tartották azt, hogy a nép nem királynõt, hanem asszonyt mond. Így lett, hogy a Mária ünnepek ilyen elnevezéseket kaptak: Gyümölcsoltó Boldogasszony. Sarlós Boldogasszony, Havas Boldogasszony. Kis és Nagy Boldogasszony. Nemcsak abban mutatkozott meg, hogy évszázadokon át a Boldogasszony Anyánk éneket himnuszként, állva énekelték, hanem képeit, szobrait a templomon kívül is kitették, tisztelték. A mindennapi életüket is át meg átszõtte a Nagyasszony tisztelete. Lékavára volt a Nádasdiaknak a fõfészke. Kriptájuk fölé épült templomban, a mellékoltár fölött, hatalmas falfestményen ma is ott látható a Magyarok Nagyasszonyának képe, fejét a szentkorona, kezében a kis Jézussal, angyalokkal körülvéve. A Batthyányiak fészke Németújvár volt. Ettõl nem messze építették hatalmas és csodálatos templomot Boldogasszony tiszteletére. A helység neve ma is Boldogasszony, Frauenkirche, a környék híres búcsújáróhelye. Fraknó várának bejárata fölött, a fülkében a Nagyboldogasszony szobra. Mellette Szent István és Szent László szobra, valamint Szent Gellért és Szent Adalbert vértanú püspökök szobra szintén külön fülkében. A vöröskõi vár a király-császárhû Pálffyak fészke volt. A várkapu fölött a fülkében itt is a Magyarok Nagyasszonyának szobra, fején a szentkorona, alatta latinul: Magyarok Nagyasszonya könyörögj érettünk. A Pálffyak másik ágának fészke Bajmóc vára volt. Itt is a várkapu fölötti fülkében a Nagyasszony szobra. Alatta magyarul a felírás: Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk. Olvasható ma is. A 150 éves török idõ után, a századnak, az uralkodók, fõleg II. József, az országunkat a birodalom tartományává, a népet az osztrák népbe akarta volna beolvasztani. A fõurak közül jónéhányan erélyesen tiltakoztak. Tiltakozott a nép is erõszakmentes módon. Népviseletbe öltözve, hatalmas csoportokban, gyalog keresték fel a Mária búcsúhelyeket. Így s ezzel tiltakoztak a császári rendeletek ellen és kérték a Nagyasszony segítségét. E régi kegyhelyek is ekkor virágoztak fel. Máriagyûd, Mátraverebély Szentkút, Máriavölgy, Andócs. Elérték, hogy a kalapos királynak nevezett uralkodó, végül is visszavonta rendelkezéseit, egyetlen kivétellel s ez a jobbágyság eltörlése volt. A bajban mindig a Nagyasszony felé fordult a hívõ magyar. A Trianon után sem volt rózsás a helyzet. Akkor írta a magyar papköltõ az alábbi költeményt, melynek alcíme: Magyar búcsújárók éneke 1920-ban. Koldusboton, törött mankón jövünk búcsút járni, / Szûzmáriás magyaroknak kopott unokái. / Éjfél van a Duna táján. Magyartoknak éjszakáján nincs más, ki virrasszon. / Baráttalan, testvértelen, hozzád ver a veszedelem, Boldogságos Asszony. Megcsúfolták, megpöködték, ami rajtunk szép volt, / Kilenc felé hasogatták, ami rajtunk ép volt: / Tépett testünk megtapossák, ragadozók ragadozzák édes- kevesünket / Koporsónkat faragdálják. Eléd sírjuk, magyar árvák, a mi keservünket. Idegenek megnevetik drága magyar szónkat, / Idegentõl kéregetjük kenyerünket, sónkat. / Magyar kezek szántogatnak, régi rögön új uraknak, néped hegye-völgyén / Más arat, hol mi vetettünk: jövevények, szolgák lettünk úrapáink földjén. Boldogasszony, ezer évig édesanyánk voltál, / Eleink, ha hozzád sírtak, hozzájuk hajoltál: /Száz ostorral ostorozzon, csak ez egyért, Boldogasszony, a jó Krisztust kérd meg: / Négy-víz-parton, három hegyen mindörökké magyar legyen a máriás ének. Magyarok vagyunk! Néhány héttel ezelõtt hazalátogattam a Délvidékre, Vajdaságba. Nyolc hosszú év után ez az egyhetes kirándulás kevésnek bizonyult ahhoz, hogy minden rokonnal, jó baráttal néhány szót válthassak az elmúlt évek történéseirõl. Vasárnap reggel indultunk vissza Darnózselire. Esõben indultunk, és ahogyan közeledtünk a Szigetköz felé, úgy szakadozott fel a felhõzet és derült ki az ég. Délután már szikrázóan sütött a Nap. Amikor az útszéli tábla jelezte, hogy Gyõr-Moson-Sopron megyébe értünk, az elsõ gondolatom az volt, hogy itthon vagyok, hazaértem. Igen, itthon vagyok, nemcsak a szívemben, de már hivatalosan is. Július 17-én fiaimmal letettük az állampolgársági esküt. Magyarok vagyunk! Ezúton szeretném megköszönni a polgármesterünknek, Fazekas Zoltánnak, valamint az önkormányzat dolgozóinak dr. Tóth Zoltánnak és Cseh Lászlónénak a köszöntõt, és a finom estebédet. Bokros Barbarának köszönet a szép versmondásért. Köszönöm az önzetlen segítséget azoknak, akik segítettek abban, hogy megtaláljuk otthonunkat, akik a bajban is mellettünk álltak és az örömteli pillanatokat is megosztották velünk. Köszönöm minden ismerõs és ismeretlen Darnózseli lakosnak, hogy ha visszaköszön és rám mosolyog, érezteti velem, hogy.. Itthon vagyok. S néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslõ fájdalom (Radnóti Miklós) Tisztelettel: Nadj Ilonka darnózseli lakos, magyar állampolgár DSZ p65 3

4 4 Darnózseli adattár A következõ pár sorban, gondolatban kölcsön tollakkal ékeskedünk, megnéztük, hogy mit is ír az Internet községünkrõl. A következõkben egy letöltött adattárral szeretnénk kedveskedni olvasóinknak. Fekvése Szûkebb tájegységünk a Szigetköz, ennek közepén az ún. Felsõ-Szigetközben található községünk. Az Öreg-Dunától kb. 4 km-re, a Mosoni-Dunától kb. 3 km-re, Mosonmagyaróvártól 16 km-re és a megyeszékhelytõl Gyõrtõl, 28 kilométerre található. A környezõ települések: északon Püski, Kisbodak és Dunaremete, keleten Lipót, délkeleten Hédervár, délnyugaton Novákpuszta (Kimle településrésze) és Kimle, északnyugaton pedig Arak ( településrésze). Sûrûn települt ezen a részen Szigetköz, hiszen a távolság a szomszédos községek között csupán 3-4 km. Fõ útvonala az számú mûút. Története Az országutat a tatárjárás és a mohácsi vész közötti idõszakban létesítették, csupán a hatvanas évek elején aszfaltozták le. A község lakóinak többsége (õslakosok) magyar nemzetiségûek. Azonban ma már néhány horvát, szlovén és német nemzetiségû lakos is él itt. A vallási szempontból is homogén a lakosság, hiszen zömmel római katolikus vallásúak. Az utóbbi évben házasság, illetve munkahely révén települtek be református, illetve evangélikus vallásúak is. Zsidó vallásúak az as évek közepétõl éltek Darnózselin, egészen ig, ekkor ugyanis a németek elhurcolták õket. Darnózseli egy kisebb központja volt a környék zsidó lakosságának, hiszen imaházuk és temetõjük is volt a községben. Az imaház a Fõ utcán volt, amit a 1945 után elbontottak. A temetõt 1883-ban nyitották meg. Az utolsó temetés 1943-ban volt itt. A község fiataljai (az Új Tükör Ifjúsági Klub, a KISZ Alapszervezet és a Szigetköz Táncegyüttes tagjai) ben rendbe tették, s azóta is gondozzák. Egy emlékfal került még felállításra a darnózseli és a szigetközi deportálások áldozatainak emlékére, amelyet a munka befejeztével május hónapban lepleztek le. Darnó és Zseli elsõ írásos említése 1443-ból származik, a hédervári grófi család egyik oklevelében találkozhatunk velük. Akkori elnevezésük: Darnow és Selew, Seli. E nevek szláv eredetûek, s minden bizonnyal a lakosság foglalkozására utalnak (Darnow: gyep, gyepes, gyepû-telep; Selew: káposztás). Lakói pásztorkodással és káposztatermeléssel foglalkoztak. Géza fejedelem Héder és Wolfger testvéreknek adta szállásbirtokul a Szigetközt, nekik köszönhetõ a szigetközi települések kialakulása. Darnó és Zseli a 12. században kezdett benépesülni, a században az erre portyázó török seregek többször megsarcolták és feldúlták a két falut. A falu 1788-ig a hédervári egyházközség fíliája volt szeptemberében kapta meg az elsõ önálló plébánosát ben gróf Viczay Héder visszaperelte jobbágyaitól a földet, erdõket és kedvezményeket. A községünk 1884-ig Pozsony vármegyéhez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozott. A Rákóczi-szabadságharc idején labancok és kurucok egyformán garázdálkodtak itt ben I. Napóleon katonái rekviráltak és felgyújtották mindkét falut. Ennek az idõszaknak az emléke a francia katonai emlékmû, melyet 1818-ban emeltek rokonai egy itt meghalt lengyel származású francia tiszt emlékére ben épült a temetõben a templom, és vele együtt létesült az önálló plébánia. Ugyanis ez idáig fíliája volt a község a hédervári plébániának ben emelték az elsõ katolikus oskolaházat a faluban. Az 1860-as években építette a Szent-János kápolnát a Karácsony család. A neoklasszicista stílusú temploma 1930-ban épült. Sokszor pusztítottak árvizek, járványok és tûzvészek errefelé január 1-jén Mosondarnó és Zseli egyesülésébõl jött létre Darnózseli község. A falu nevezetes szülötte dr. Karácsony Mihály, aki a magyar mûszaki oktatás úttörõje volt, valamint Érsek Imre, tanító. A környéken Darnózseli rendelkezik a legnagyobb szántóterülettel ben az összterület 78,3%-a szántóföld volt. Határa, illetve tájszerkezete a 18. század óta lényegesen nem változott. A lakosság foglalkoztatásának mindenkor markáns meghatározója volt a mezõgazdaság ben alakult Darnón a Béke Tsz., Zseliben az Aranykalász Tsz ban egyesültek, és egészen 1976-ig Béke Tsz. néven mûködtek ban a környék szövetkezetei egyesültek és Szigetközi Magyar Csehszlovák Barátság Tsz. néven mûködtek 1990-ig. Ma újra Béke TKSz. néven mûködik a Szövetkezet. A község infrastruktúrája jó. Községünkbõl egyformán megközelíthetõk a Mosoni-Duna és az Öreg-Duna horgász- és kirándulóhelyei. Idegenforgalmi szempontból az átmenõ jelleg dominál, ám a turisták megállítását, szórakozását és pihenését az egyre gyarapodó vendéglátóés szálláshelyek szolgálják. A falusi turizmus keretében több család is berendezkedett a vendégfogadásra. Az iskolában egy Szigetközzel kapcsolatos állandó helytörténeti kiállítás nézhetõ meg. A temetõ mellett 100 éves millenniumi - hálafák - hársfák találhatók, amelyeket 1896-ban ültettek az országos Millennium ünnepségek kapcsán. Ugyanitt van a II. világháborúban elesett, eltûnt darnózseli katonák emlékhelye is, a kopjafa. A zsidótemetõben pedig az emlékfalon elhelyezett tábla emlékezik meg a holokaust darnózseli és szigetközi áldozatairól. A Darnózseli Lipót úton (1404-es közút) nagyon szép helyi védettségû vadgesztenyefasor húzódik, melyet az 1930-as években telepítettek. Darnózseli térsége a Szigetköz biológiailag értékes területe. A hajdani Duna-ág mára Hidegkúti érré szerényült. Egyik medre (nagy kanyarulat) és a Parázsszeg-dûlõ határolja a Zseli erdõt (itt folytak honfoglalás-kori ásatások), mely a szigetközi út mellett bújik meg. A szép ártéri ligeterdõ (Zseli-Remes) azért érdekes, mert viszonylag kis területen (6,8 hektár) mind a puhafa (tûz, mézgáséger, korai nyár) mind a keményfa (tölgy, kõris, szil) jellemzõ fajai megtalálhatók. Védett, mert ez az erdõfolt tipikus ártéri keményfa-ligeterdõ. Egész Szigetközben, sõt az egész Kisalföldön kizárólag itt található a természetes elõfordulású tatár juhar. Az erdõt, mivel ilyen vegetációtörténeti fajmaradványok vannak benne, valószínûleg több ezer év óta nem mosta el az árvíz. A település hagyományait ápolja az Õszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara, valamint a Szigetköz Táncegyüttes. Élõ népmûvészünk Sipos Anna csuhéfonó népmûvész, aki 1986-ban megkapta a Népmûvészet Mestere címet is. Nevezetességei Darnózseli fõ nevezetessége a katolikus templom, a temetõ kápolna, a kõkíp (a francia oszlop), a Mikota-tó és környéke. A katolikus templom A 19. században a falu számára a gyarapodással párhuzamosan egyre sürgetõbbé vált, hogy a település szélén álló kicsi, sokszor megrongált templom helyett új épüljön. Ennek elsõ lépése volt, hogy ezen a helyen (templomnál) 1869-ben kis kápolnát építettek. A kor ekletikus stílusjegyeit viselõ kápolna azonban nem jelentett megoldást májusában már elkészültek az új templom tervei, de a háború miatt nem kezdõdött meg az épít- DSZ p65 4

5 5 kezés. A falu plébánosa, (Fórika) Köllõ János a háború után tovább szorgalmazta a templom építését. Magas egyházi és állami pártfogókat és adományozókat szerzett, megnyerte a falu lakosságát, és 1929 nyarán Pavlovics Károly tervei alapján, megindult az építkezés. A kis kápolnát lebontották, és az év végére tetõ került a templomra. A század elsõ stílusaiban épült. Az egyhajós, egytornyú templom hosszanti homlokzati díszítése karcsúsítja és megnyújtja a templomot. Az oldalhomlokzat is a neogótikát idézi. A világos nagyterû templombelsõ harmonizál a külsõvel. Az orgonát Rieger Ottó pesti cége készíttette, a szentek képeit ábrázoló üvegablakok szintén pesti mûhelyben készültek. Az oltár és a stációképek Heckenast János munkái. A padokat Igali János, helybéli asztalos készítette július 6- án dr. Serédi Jusztinián bíboros érsek, hercegprímás szentelte fel a templomot. A Temetõkápolna Dombhorgason, a Duna-ágak által körülölelt falu legmagasabb része a Temetõ. Itt építette 1440 körül Héderváry Lõrinc az elsõ templomot. Az építtetõ személye ugyanezt valószínûsítheti, de írásos bizonyíték nincs rá. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy a ma látható apszismaradvány templomhajóját Viczai Jánosné Hédervári Katalin építtette. Halálakor (1681) már álltak a falak, de a befejezés, fia Viczai János nevéhez fûzõdik ban szentelték fel a 18 méter hosszú, 8 méter széles, egytornyú egyhajós barokk templomot. A 18. században harangot kapott, és a fõoltáron Szent József képe ékeskedett, egyik oldalon az angyal keltegette, a másik oldalon Szûz Mária volt a kisdeddel. A Duna áradásai ismételten megrongálták, a XIX. században egy tûzvész pedig a teljes tetõszerkezetet és boltozatot elpusztította, ezért felmerült, hogy a két faluhoz képest kicsi és sokat szenvedett templom helyett újat építsenek. Erre csak 1929-ben került sor. Ekkor lebontották az itt álló templom tornyát és hajóját, és csak az apszis maradt meg ben, a restaurálás során az apszist felújították, és szemléletes módon jelölték a XVII. századi barokk templom alapfalait. A Francia oszlop ( Kõkíp ) 1809-ben Napóleon újabb támadást indított a Habsburg-ház ellen és kiáltványban kérte a magyar nemességet, hogy álljon mellé. A magyar rendek sérelmeik dacára kitartottak a Habsburgok mellett és Gyõrött csatát vívtak Napóleon ellen. Darnózseli a hadak vonulásának útjába esett. A falu plébánosa és a francia kapitány között szinte baráti kapcsolat alakulhatott ki. Nem tudjuk, hogy a kapitány azonos-e Georg Rilovit lengyel tiszttel, aki egy kisebb csetepatéban halálos lövést kapott. Felesége az õ emlékére állította ezt az emlékoszlopot. Kezdõdik az iskola Az újság megjelenése után néhány nappal elkezdõdik a tanítás. Most, amikor a cikket írom, még javában tart a nyári szünet. Persze az elmúlt két hónap sem telt el nyomtalanul. Befejezéséhez közelednek a nyári karbantartási munkálatok, amelyeket a fenntartónk finanszírozott: kimeszeltettük a mellékhelyiségeket, konyhát, ebédlõt, tornacsarnokot, öltözõt. Lelakkoztuk a parkettás tantermeket, javítottuk a lábazati festést. A táblák festését idén is társadalmi munkában végezte Kollár Csaba. Berendezéseinket a Szülõi Munkaközösség és az iskolai alapítvány támogatásával gyarapíthattuk a nyár folyamán. Az öltözõbe egy nagy beépített szekrényt készíttettünk, majd az irodába kettõ db polcot és egy kis szekrényt vásároltunk, mivel az iratoknak nem volt elegendõ helye. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Alap forintos pályázati támogatásából sportszereket vásárolhatunk. A Generáli-Providencia Biztosító Zrt-hez benyújtott balesetmegelõzési pályázatunk Ft támogatásban részesült, amelybõl szeretnénk egy tanteremben az elhasználódott, balesetveszélyes mûpadlót újra cserélni. A lelkes pedagógus kollégáim már augusztus elsõ felétõl - közepétõl készítik a szemléltetõ eszközöket, tanterem dekorácíókat. A fent leírtak és a technikai dolgozóink alapos munkájának köszönhetõen idén ismét megszépült környezetben várjuk régi- és új tanulóinkat. Mint ismeretes, júniusban 29 tanuló ballagott el iskolánkból. Ezzel szemben 18 fõ elsõ osztályosunk lesz, ami 11 fõ létszámcsökkenést eredményezne. Hála Isten ez ennél sokkal szerencsésebben alakul, mert több tanulót átírattak szülei a mi iskolánkba. Sõt jelenleg is van olyan elõrejelzés, ahol még a beíratás konkrétan nem történt meg. Tanulólétszámunk így elõreláthatólag fõ lesz. A tanévkezdéssel kapcsolatos tudnivalókat már augusztus elején kifüggesztettük a bejárati kapura. Valószínû, az újság megjelenésekor már túl leszünk a tankönyvosztáson és a pótvizsgán. Évnyitó ünnepségünket augusztus 30-án, szombaton délelõtt 9 órakor tartjuk a tornacsarnokban, amelyre szeretettel várjuk tanulóinkat, szüleiket és minden kedves érdeklõdõt! Szeptember elsején már órarend szerint tanítunk, s az elõzõ évekhez hasonlóan teljes ellátásban részesülnek azok a gyermekek, akik ezt igénylik: napközi, tanulószoba, tízórai, ebéd, uzsonna. A tanév helyi rendjét augusztus 28-án a tanévnyitó értekezleten alakítja ki a tantestületünk. Szintén az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõen, szeptember elsõ felében minden szülõ kézhez kapja iskolánk programtervét, benne a tanítási szünetekkel. Mindennapi munkánkat a továbbiakban is az elfogadott és jóváhagyott programjainkra építjük. Úgy gondolom többek között fontos feladatunk kell, hogy legyen az olyan emberi értékek továbbadása, mint az igazság szeretete, a szépség szeretete, az õszinteség és a jóság. A jóság az igazi erkölcsi magatartás alapja. Az erkölcsös ember érzékeny mások bajára. Tiszteli az életet, jóindulatú minden élõvel szemben. Kollégáimat ismerve bízhatok abban, hogy az a pillér, amelyet sok év munkájával építettünk, valódi tartóelemmé válik és tovább erõsödik az elõttünk álló tanévben is. Ebben bízva, kívánok valamennyi tanulónknak, szüleiknek, kollégáimnak és nem utolsó sorban a fenntartónk valamennyi dolgozójának jó egészséget, kitartást és derût így a tanév kezdetén! Beke Lajosné DSZ p65 5

6 6 TUDTA-E? Néhány érdekesség! Nem sok, de hogy hova is csordogál az a sok sok forint, amelyet a községek polgárai helyi adóként fizetnek meg Önkormányzatunknak. Néhány vállalás, néhány gondolat: Tudta-e: Hogy községünkben a közvilágítás forintba kerül havonta. Ennyibe kerül a közbiztonság biztosítása, hogy naplemente után a község lakói biztonsággal közlekedhessenek, hogy az éjszakai bûnözés lehetõségét csökkentsük? Hogy az iskolában egy téli hónap fûtési költsége kb Ft. Persze jogszabályi elõírás, hogy tanulóinknak hány fok meleget kell biztosítani a termekben? Hogy az óvodában a jogszabályok elõírását betartva 23 Celsius foknak kell lenni télen is, pihenõ idõben pedig 24 foknak. S emellett termenként egy ablaknak nyitva kell lenni? Hogy a hulladékudvar fenntartása a évben forintba került az önkormányzatnak, illetve a község lakosainak? Hogy a 270 méter út megépítése, burkolása mai viszonyok között mintegy kilencmillió forintba kerül? hogy Darnózseli község Önkormányzata a évben több mint hétszázezer forinttal segítette a községlakó polgárokat a szemétszállítás (kuka) díjának részbeni átvállalásával? Hogy egy szúnyogirtás a község területén kb Ft? Hogy a Darnózseli-Dunaremete közötti kavicsos út kedvezményes megjavítása is forintba került? Hogy községünkben a tornaterem használata csupán 1000 Ft/óra, míg ez a környezõ településeken Ft között mozog? Hogy az önkormányzat a napi háromszori étkezést csupán 252 forintért kínálja gyermekeinknek, amíg ez a szám Mosonmagyaróváron 305 Ft, Halásziban 410 Ft. Hogy a képviselõk a félév alatti kilenc ülést, kilenc délután-este szabadidõ feláldozását térítésmentesen ajánlották a községnek? Hogy a szigetközben egyedülálló, hogy három település társulásban mûködtessen óvodát, iskolát és hivatalt is. Hogy pályázatokon az elsõ félévben mintegy 3 millió forintot nyert a község? dr. Tóth Zoltán körjegyzõ Szigetköz Darnózseli Elõször kezdje a megfejtést a vízszintes sorokkal! Vízszintes 1. A falunk legrégibb építménye. 4. Néha a Szigetközben lakók legnagyobb csapása volt. 5. A nép megélhetését jelentette ez az idõszakos foglalkozás. 6. Egészségügyi intézmény községünkben, épült 1976-ban. 7. Szigetközt jellemzõ épületek a 19. században. 8. Õsi szigetközi foglalkozás volt. 9. Területünket ez a hagyományos földmûvelési technika jellemezte. 10. Darnó címerábrái a búzakalász mellett kétoldalt. 11. Erdõt-mezõt járó gyûjtögetõ emberek neve régen Szigetközben. 12. Megyei védettséget élvezõ fasor községünk határában. 13. A mezõgazdasági termelést akadályozó tényezõ az árvíz szabályozás elõtt. 14. A Karácsony és a Molnár család által épített emlékmû a 19. sz-ban. 15. Az egészségügyet gátló dolog régen Szigetközben. 16. Ladikkal történõ szállítás a folyóágakon. 17. Községünk õsi település-magjának színhelye. 18. A gyermekek felnõtt életre történõ beavatása régen. 19. Az iskolában tanító személy kiemelkedõ kulturális tevékenysége az 1940-es és az 1950-es években. 20. Õsi szigetközi foglalkozás. Függõleges 2. A megfejtés! A napóleoni 1809-es hadjáratból maradt emlékünk. 3. Szigetköz területét védi (névelõvel). Kérjük küldje be szeptember 15-ig a függõleges 2. oszlop megfejtését a Darnózseli Önkormányzathoz. A kisorsolt három versenyzõ értékes könyvet nyerhet. Dr. Karácsony István Búcsúi szokások az 1800-as években Minden év március 19-e József napja régebben a darnói egyház napja volt, mivel Szent József tiszteletére szentelték a temetõbeli templomot. Az 1800-as évek elején az volt a szokás, hogy a bíró elõzõ este, március 18-án halat, tojást és pénzt vitt a papnak. Általában font halat, db tojást és 4-5 forintot adott át neki a község nevében. Március 19-én, búcsú napján két mise volt, egyébként más vasárnapokon csak egy énekes mise szokott lenni. Akkoriban a darnói egyház anyaegyház volt, hozzá tartozott, annak filiája (leányegyház) Zseli község. Búcsúkor más falubeli papok miséztek illetve prédikáltak. E napon a darnói plébános baráti gesztusként meghívta a szomszédos falvak plébánosait vendégségbe: Hédervár, Zámoly, Ásvány, Püski, Révfalu lelkészeit, Hédervár és Vajka káplánjait. Mivel a búcsúkat a két falu külön tartotta, ilyen alkalmakkor átrándult a másik falu lakossága együtt ünnepelni. Búcsúra rendszerint a távollévõ rokonok is hazajöttek a szülõi házhoz, a testvérekhez. Ez a nap volt szinte az egyetlen, amikor együtt volt a család. A századforduló (1900) közeledtével a búcsúk alkalmával, az örömünnep betetõzéseként már flóberpuskával és pisztollyal lövöldöztek, melynek sokszor áldozatai is lettek. A két falu legényei folyton virtuskodtak, a lányokon hamar összekaptak, ilyenkor a lajbiból gyorsan elõkerült a bicska. Fõleg a zseliek voltak a nagy bicskások és nagy verekedõk. Ezekbõl a csetepatékból általában a zseliek kerültek ki gyõztesen. Ha a legény búcsúkor a korcsmában asztalt foglalt, és egy leányt meg akart hívni mulatságba, akkor egy gyereket küldött el a leány családjához, aki verselés közben nyújtotta át a meghívót jelentõ, legény által küldött borospalackot. Ha a család a borospalackot elfogadta, ez annyit jelentett, hogy a leánynak oda kellett ülnie a legény asztalához a búcsúi mulatságban. A lányok édesanyjukkal mentek a búcsúba és a bálokba. Az eladósorban levõ lányok az anyjuk elõtt álltak és a legények csak az anyjuk beleegyezésével kérhették fel a lányokat táncolni. A tánc befejezése után vissza kellett kísérni a leányt a szüleihez. Hazakísérés is csak a szülõ jelenléte mellett történhetett. Az 1800-as években a mindennapos és az ismétlõ iskolába járó gyermekek rendszeresen bejártak a korcsmába, részt vettek a nyilvános táncmulatságokon, éjjel sokáig kint maradhattak. Ez az egyébként káros szokás annyira elterjedt, hogy 1891-ben a moson megyei törvényhatósági bizottság a 15 éven aluli gyermekeket a korcsmától és minden nyilvános helytõl eltiltotta. Ettõl kezdve a legényegyletek a falvakban jobban odafigyeltek a gyermekek korcsmázására. Dr. Karácsony István DSZ p65 6

7 7 Vagányok vágányos kalandja Mi, az iskola 6. osztályos tanulói tavaly õsszel a No Thanx és a Hooligans együttesek koncertjén a Kisalföld újság jóvoltából egy ausztriai hajtányos osztálykirándulást nyertünk. A kirándulással megvártuk a jó idõt, így aztán idén májusban utaztunk a burgenlandi Horitschonba. Nagyon izgatottak voltunk, mivel nem igazán tudtuk, mi is az a hajtány. Annyit tudtunk, hogy sínen közlekedik, és nekünk kell hajtani lábbal. Az indulás elõtt pontos tájékoztatást kaptunk, mire kell odafigyelnünk majd. Az elején még nagyon óvatosak voltunk, de aztán egyre jobban belejöttünk a hajtásba. Egy hajtányra négyen, öten ülhettünk fel: két hajtó és az utasok. Ha a hajtók elfáradtak, akár menet közben is helyet cserélhettek az utasokkal. Két kocsit össze is kapcsolhattunk, így aztán nyolcan, tízen vonatozhattunk tovább. Mi voltunk a bakterok, mivel magunk irányíthattuk a sorompókat az útkeresztezõdéseknél. Az emelkedõs részeknél kicsit lassabban haladtunk, ám a lejtõk elõnyeit kihasználtuk rendesen! Élveztük, ahogy tekerés nélkül nagy sebességgel gurultunk. Mivel mindenki a saját tempójában tekert, gyorsan vagy akár ráérõsen, útközben gyönyörködhettünk az erdõk, mezõk, falvak szépségeiben. A 23 kilométeres sínpálya mellett kiépített pihenõállomásokon ehettünk, ihattunk, homokozhattunk, pihenhettünk. Félúton, az egyik állomáson három fogásos igazi burgenlandi ebédet is kaptunk. Az út végén Oberpullendorfban kicsit elfáradva, de élményekkel gazdagodva szálltunk fel a buszra. Ez a természetben eltöltött nap emlékezetes marad számunkra, a fák, a virágok, a sárga repceföldek, s nem utolsósorban a járgányok miatt. A hatodikosok Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat Darnózselin A települési önkormányzatok feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és mûködtetése. Az önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében többek között a gyermekjóléti szolgáltatást. Darnózselin ez idáig Önálló Gyermekjóléti Szolgáltató mûködött napi 4 órában. A Képviselõ-testület döntése alapján az önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat ellátását július 1- jétõl a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulásra bízta. Így Darnózseli település a Mosonmagyaróvári Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata(9200 Mosonmagyaróvár Vasutas u. 10.) 22. területi irodájaként mûködik a jövõben. A Darnózseli területi iroda az önkormányzat épületében, Darnózseli Ady E. u. 8. szám alatt kapott helyet. Az új családgondozó Szabó Benigna, aki heti 8 órában végez munkát községünkben. Minden héten szerdán 8 és 12 óra között tart ügyfélfogadást a területi irodában. Feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. A kistérségi társulás keretén belül oldja meg az önkormányzat 2006 óta a családsegítõ szolgálat ellátását is. A családgondozó, Unger Edit heti 8 órában, minden héten csütörtökön látja el feladatát községünkben az önkormányzat épületében. A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése. Probléma esetén forduljanak bizalommal mindkét családgondozóhoz! dr. Cseh Szilvia Pénz nélkül elõre Vannak olyan közös, 2008-as dolgaink, amelyekre talán egy kicsit büszkék lehetünk. Pénz, tõke, forrás híján nehéz fejleszteni, így vannak olyan kis beruházások, amelyek ugyan nem szúrnak szemet, mégis a fejlõdés részét képezik. Átalakítottuk a körjegyzõség épületét, a bútorzat egy része megújult, bõvült az eszközállomány, az informatikai géppark. Irattárat és garázst hoztunk létre, az ügyfeleket a jövõben új, murvás parkoló, új járda, fedett kerékpártároló várja a hivatalban. Még a tárgyév õszén új színt kap a hivatal falfelülete. A körjegyzõségben résztvevõ mindhárom település honlapja megújult/www.darnozseli.hu, /, azokon a Körjegyzõség menüpont alatt elérhetõek a hivatal formanyomtatványai, elérhetõségei. Így az ügyek egy része otthonról is intézhetõ! A fiatalok által kicsit tönkretett Hédervár felöli hidat sajnos nem tudjuk az eredeti állapotnak megfelelõen helyreállítani, mivel az árajánlat szerint az több mint egy millió forintba kerülne. Kollegánk, Kiss Lajos munkájával viszont szinte költség nélkül hoztuk használható állapotba a kerékpárút hídját. A csúnyán összefirkált Zseli buszmegállót Sághi Sándor közmunkásunk újrafestette, kérem, vigyázzunk munkájára. Varga Józsefné Edit gondozásában elnyert pályázati pénzbõl fûkaszát vásároltunk, Borbélyné Csordás Katalin által készített, pályázat során a Mikotai erdõben tanösvény épült. Beke lajosné Marika illetve Soósné Wurm Ildi intézményvezetõink több pályázaton is nyertek pénzt a községnek, így például új fénymásológép kerül az iskolába, az óvoda forintot tud fordítani eszközbeszerzésre. Adományból és Hodasi Mihály kisbodaki kõfaragó segítségébõl helyreállítottuk a zsidó temetõt. Társadalmiösszefogássalsikerültaziskolaterületénkialakítani egy minden igényt kielégítõ, új salakos kézilabdapályát. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a község életében történõ meghatározó események ne maradjanak köztünk, hanem térségi, megyei médiumokban is megjelenjenek. Remélem, hogy félév elteltével még több minden tehetõ majd a serpenyõnk pozitív és még kevesebb a negatív oldalába. dr. Tóth Zoltán, körjegyzõ DSZ p65 7

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

DARNÓZSELI Rendezési terv 2011. március Jóváhagyott dokumentáció TH-10-02-01

DARNÓZSELI Rendezési terv 2011. március Jóváhagyott dokumentáció TH-10-02-01 1 DARNÓZSELI Rendezési terv 2011. március Jóváhagyott dokumentáció TH-10-02-01 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök Szabó

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől. a Társulási Tanács szeptember 27-ei ülésére Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Elnökétől 3.sz.napirend ELŐTERJESZTÉS a Társulási Tanács 2016. szeptember 27-ei ülésére Tárgy: Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának előkészítése

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyári tábor Szigetköz / július (6 nap / 5 éj)

Nyári tábor Szigetköz / július (6 nap / 5 éj) Nyári tábor Szigetköz / 2016. július 18. 23. (6 nap / 5 éj) 1 nap (érkezési nap / hétfő / július 18.) Odautazás 7 45 Gyülekezés Veszprém vasútállomáson 8 15 Indulás Győr felé (vonatszám: 39517) 10 17 Érkezés

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Eseménynaptár - nyári jeles napok

Eseménynaptár - nyári jeles napok A Faluvédő Egyesület és az Önkormányzat közös lapja XVII. évfolyam 2. szám 2009. Május Eseménynaptár - nyári jeles napok Május 1. Majális - A Munka ünnepe; az EU csatlakozás napja 3. Anyák napja 4. Szent

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 201 Szeptember 29 30 31 01 02 03 04 Tanévnyitó Értekezlet, 17,30 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szülői értekezlet (Bocskai) Szülői értekezlet 17 óra 19 20 21 22 23 24 25 Szülői értekezlet(béla

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben