Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója"

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2011 Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója 1811-ben a Duna árjából Bauer Jakab kőműves mester egy Mária-képet ment ki és helyez el az Aquincumba vezető római vízvezeték egyik megmaradt kőpillérjére. A kép Lucas Cranach innsbrucki Madonnájának változata. A környékbeli hívek Maria am Stein, Kövi Mária néven, tisztelettel veszik körül ban megújítják a kép foglalatát, és e szöveggel látják el: Sieh, o Mensch und besuche Maria auf den Stein; kommt zu mir in allen Noten und ich will euer Trost sein (Lásd ó ember és keresd fel a Kövi Máriát. Jöjjetek hozzám minden bajotokban, és én megvigasztallak benneteket.) A kegykép közelében 1865-ben Ziegler József mester vezetésével kis kápolna épül Mária neve tiszteletére ben, a kápolna fennállásának 100. évfordulója alkalmával az eredeti képet a sekrestyében helyezik el, a Mária-kőre másolata kerül. A kép ma, a 2007 es restaurálás után, az ambó előtt található júliusában kezdődött meg a templom bővítése és az év szeptember 8-án már fel is szentelték a megnagyobbított épületet. Ekkor történt meg a templom környékének feltöltése, rendezése, parkosítása is ben a Máriakő miatt a Műemlék Bizottsággal nézeteltérés és vita alakult ki. A Városrendezési Bizottság szerint a kő a forgalmat nagyban akadályozta, a Műemlék Bizottság pedig ellenezte a kő mozgatását. Peisz Lajos atya a városrendezőkkel szövetkezett, egy éjszaka elfűrészelték a követ, és a HÉV-síneken keresztül kb. 10 m-rel beljebb vitték. E szerencsés döntésnek is köszönhető, hogy a Máriakő ma is megvan, bár a felüljáró miatt alig látható. Jó lenne, ha sikerülne a mainál méltóbb elhelyezést találni ennek az érdekes emléknek, amelyiknek a kulturális értéke napjainkban sokkal inkább a Máriakő, mint a római vízvezeték egyik pillére. Az ünnepre készülve, újjáalakítottuk az elhanyagolt területet, Slezák János templomatya irányításával. Az óbudai városfejlesztés miatt a hívek száma az évek során oly szépen megemelkedett, hogy egy templombővítés feltétlenül szükségessé vált ben Lékai László bíboros atya jóváhagyta az engedélyezési tervet és az Egyházügyi Hivatal is elvi engedélyét adta, hogy a templomot felújítsák és a toldalék épületet felépítsék. Az átalakítás László Tamás építész tervei alapján Vigassy Mihály plébános megbízásából indult el. Az szeptember 10-ei templombúcsú ünnepi szentmiséjén Paskai László bíboros atya megáldotta az elkészült templomot. Plébániánk hívei örömmel készültek a kép megtalálásának 200. évfordulójára. Ez az ünnep adjon további erőt és kegyelmet a Kövi Mária híveinek, közösségük megújítására. Kékesi János hitoktató 1

2 Boldog vagy, mert hittél! (Lk 1,45a) Éppen az imént olvastam el Kékesi János frappáns cikkét a Kegyképünk történetéről s egy-két gondolat indult meg bennem, amelyekkel szeretném bevezetni a kedves testvéreknek a Kövi Szűz Mária egyházközség szent évét. Mi vezethette Bauer Jakabot 1811-ben a Dunához? Mi miatt halászta ki a víz forgatagában lévő kegyképet, hiszen biztos, hogy már megviselt lehetett a kép. Sajnálat? Áhítatos tisztelet? Egy kegyelmi pillanat? Nem tudom, hogy mi vezette a tettét, de neki köszönhetjük, hogy nem veszett el a habokban Mária képe. Ismerjük a nevét, s így tudunk egy személyről, aki a mi történetünkbe beleírta magát. S vajon mi okozta, hogy fennmaradt a kegykép? Hiszen 200 éven keresztül sok minden történt a történelem során, de mindig voltak emberek, akiknek fontos hit-élményt jelentett e kép. Imádságok, fogadalmak, megtérések, személyes bűnbánatok, megtérések, s sok-sok szeretet-megnyilvánulás Jézus és Mária felé. Ezek az emberi személyes hit élmények adták meg nekünk a lehetőséget, hogy Máriától megtanuljunk imádkozni, hogy Isten megmentsen minden bajtól ma. Erzsébet, mikor Máriával találkozott, Lukács evangélista szerint azt mondta, hogy Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. E gondolat adta a szentévünk alapját. Az elmúlt 200 év alatt sok ember lett boldog a hit által. De most nekünk kell a hitet megélnünk s gyakorolnunk. Tehát Erzsébet mondata minekünk talán így szólna: Boldog leszel, ha hinni fogod az Úr igéit! E szent évnek a lényege, hogy kölcsönösen gyarapodjunk a hitben és a bizalomban, ez által miénk legyen a boldogság titka. A magam részéről többszörösen is szeretném megélni Mária közbenjárását és Jézusom irgalmát, hiszen most nemcsak a lelkiekben kell kérnem a kegyelmet, hanem mint az Önök új lelkipásztora, bizalmat szeretnék megélni maguk felé, s szeretném kiérdemelni a bizalmukat. S biztosan tudom, hogy Mária segítsége nélkül ezt nagyon nehezen lehetne megvalósítani. Kívánom mindenkinek, hogy ebben az évben a hit által találja meg a boldogságot Jézussal! Zsiga Péter plébános 10 év mondat (Feri atyától búcsúzunk) (A külön nem jelölt gondolatok Feri atyától származnak) Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. (1Jn 4,16) A lélek nem bírja elviselni azt a jót, amiért nem dolgozott meg Sok embernek van sok pénze, de kevesen igazán gazdagok Van az én igazságom, van a Te igazságod és van a valóság Versengés által győztes lehetsz, de nagy nem Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (Weöres Sándor) Mindenkinek a tanítványa és önmagam mestere szeretnék lenni Tükör által, homályosan (1Kor 13,12) Tükör által világosan Hát azért Én sem vagyok egy matyó hímzés Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk, induljunk tovább (Adamis Anna) 2

3 Bemutatkozik Zsiga Péter, a Kövi új plébánosa Igen nehezen ülök a számítógép elé, mert olyan gondolatnak kell megfelelnem, hogy bemutatkozzam, ami lehet, hogy valakinek könnyű, de szerintem többen vagyunk, akiknek ez nagyon nehéz november 8-án születtem Budapesten, (s gyermekkoromban mindig azt hittem, hogy miattam van fel zászlózva a város) a VII. kerültben. Mióta az eszemet tudom, a Szent Erzsébet templomba jártam misére, hittanra és közösségbe. (Erről az időről sok mondanivalóm lesz, mert itt alakult, kezdődött el az istenkeresésem egy regnumi atya vezetésével, Tompa Nándorral.) Mivel az általános iskola után nem tudtam dönteni, hogy mi legyen velem, édesapám beíratott egy szakmunkásképzőbe; így lettem szerszámkészítő. Ebben az időben alakult újra a templomi közösségünk, s ennek hatására döntöttem el, hogy pap leszek. Ezért beiratkoztam egy gimnáziumba, hol vállalkozói ügyintézői szakot kellett elvégeznünk. S az érettségi megpróbáltatásai után jött a nagy lépés: az Esztergomi Papnevelő Intézet kapuja becsukódott mögöttem. Természetesen nemcsak a teológia, a biblia örömei voltak, hanem az emberi kapcsolatok sokszínűsége, nehézségei is jellemezték ezeket az éveket. Mikor végre közeledett a pappá szentelésem, előtte kaptam meg a diakónusi helyemet Forgács Alajos mellé, aki abban az évben lett plébános a Kelenföldi Szent Gellért plébánián, s mint már pap ide kaptam meg az első diszpozíciómat. A Szent Gellértben összesen öt évet töltöttem el. (Előre is bocsánatot kell kérnem, ha valakinek problémát jelent, hogy sok példám, élményem ebből az időszakból származik. De számomra sokat jelentett az első hely, a küzdelme, öröme és sikere.) 2006 nyarán kaptam meg a második kápláni beosztásomat a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébániára. Itt csak egy évet töltöttem, de életemnek és hitemnek komoly állomása volt. A közösség nagy nyitottsággal fogadott, és szerintem sikerült átadni az élő hit kegyelmét és az istenismeret bennük is, bennem is mélyült (a magam oldaláról teljesen biztos vagyok). Az elmúlt négy évben, első plébánosi beosztásomat Sárisápon Annavölgyben Dágon és Nagysápon töltöttem. Sokáig tartana bemutatni a négy egyházközséget külön-külön, mert mindegyik sok önálló értékkel rendelkezik, ezért általánosságban beszélnék az ott töltött évekről. (Remélem, személyes beszélgetésekben lesz alkalmam bemutatni azt a gazdagságot, amelyet az elmúlt négy évben kaptam.) Sokat változik az ember, amikor saját magának kell felelős döntéseket hoznia, és nem szaladhat segítségért plébánosához, hiszen önmaga a plébános. Azt gondolom, hogy a legnagyobb változás a személyiségemben az volt, hogy rácsodálkoztam azokra az értékekre, amelyek az emberekben évtizedek alatt alakultak ki. Sok olyan emberrel találkoztam, akik a kommunista diktatúrát élő hittel, hűséggel az egyházhoz és a család szeretetével élték át. Ámulatba ejtett, hogy az egyházközségek milyen nagy áldozatot tudtak hozni templomaikért, plébániájukért. Remélem, hogy az élő hitet, amely vezetett eddigi életem során, itt is sikerült tovább megőriznem, és tapasztalataim segítenek abban, hogy (a megcsonkított) Krisztus arcát a testvérek szeretetével, türelmével és megbocsátásával formálni tudjam magamban. Zsiga Péter plébános Ki festette a templomunk kegyképének az eredetijét, és mi a címe? TUDOD-E? Az eredeti képet Lucas Cranach német festő készítette a XVI. század elején, aki többek között Bölcs Frigyes Szász fejedelem udvari festője volt. A kép címe németül Maria Hilfe, azaz Segítő Mária. A képhez gyógyulási csodák kapcsolódtak már Passauban, ahol ismertté vált, és ahonnan jelenlegi helyére, az ausztriai Innsbruck Szent Jakab székesegyházába került. A Mária-kép jelenleg az ambó előtt található. De mi is az az ambó? Az ambó emelvény a szentély és a templomhajó határán az énekesek és a felolvasók számára. A szó a görög anabainó, azaz fölmegy igéből származik. Az ókeresztény bazilikákban az ambóról olvasott a lektor és a diakónus, innen énekelték a graduale és a tractus szólóit (forrás:wikipédia). 3

4 SZEPTEMBER Téli miserend kezdete. Vasárnapi szentmisék: 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 4. vasárnap Veni Sancte Tanév eleji gyóntatás 8-9. Triduum első két előadás 10. szombat Kövi Nap: benne a Triduum harmadik előadás Kegykép-konferencia a templomban 14:30-tól 11. vasárnap Templombúcsúnk ünnepe. Ünnepi szentmise 11 órakor lesz. 12. hétfő Hittanórák kezdete 24. szombat Őszi zarándoklat Győrbe 25. vasárnap SZENTIRÁS VASÁRNAPJA OKTÓBER 8. vasárnap MAGYAROK NAGYASSZONYA 10. hétfő Felnőtt hitoktatás kezdete 16. vasárnap Nyugdíjasok délutánja Megemlékezünk Bednarik Dénes atya halálának évfordulójáról 22. szombat Imádság Magyarországért Pákozdon a Makovecz kápolnánál 23. vasárnap Nemzeti ünnepünk alkalmából 11 órakor ünnepi szentmise 30. vasárnap Jelentkezés a Szállást keres a Szent család imaláncba NOVEMBER 1. kedd MINDENSZENTEK: szentmise 18 órakor 2. szerda HALOTTAK NAPJA: szentmise 18 órakor 20. vasárnap KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA 26. szombat Adventi koszorúkötés. A 18 órai szentmisén indulnak útra a Szállást keres a Szentcsalád képek. Advent szombat estéin a szentmise előtt adventi gyertyagyújtás. Advent idején hétfő-kedd-szerdai napokon reggel ½ 7 órai kezdettel rorate szentmise. 27. vasárnap ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA 4

5 3. szombat Ajándékkészítés a plébánián DECEMBER 4. vasárnap ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA 6. kedd Mikulás várás a templomban 8. csütörtök SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE (főünnep) 11. vasárnap ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA. Karácsonyi vásár a plébánián Karácsonyi gyóntatás a plébánián 18. vasárnap ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA 23. péntek Idősek karácsonya 24. szombat Misztériumjáték 25. vasárnap JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE: 11 órakor ünnepi szentmise 26. hétfő 9 órakor gitáros szentmise, betlehemes játék. 18 órakor szentmise. 27. kedd Borszentelés a reggeli szentmise után 30. péntek Évfordulós házaspárok hálaadó miséje, SZENT CSALÁD ÜNNEPE 31. szombat Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor; utána egyházközségi beszámoló A felnőtt hittan témája: Jézus példabeszédei Az egyházi év vasárnapjain gyakran halljuk Jézus példabeszédeit. A prédikáció azonban nem alkalmas arra, hogy ezeket a példabeszédeket alaposan átgondoljuk, mintegy beleéljük magunkat az eseményekbe, következtetéseket vonjunk le életünk számára. Ezért úgy gondoltam, hogy ebben az évben a felnőtt hittanon Jézus példabeszédeivel fogunk foglalkozni. XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című könyvében azt írja, hogy a példabeszédek Jézus Krisztus igehirdetésének a szívét alkotják. Ezek az idők változásától függetlenül frissességükkel és emberi voltukkal újból és újból megérintenek bennünket. Ám úgy vagyunk velük, mint Jézus kortársai és tanítványai; mindig újra Őt kell megkérdeznünk, mit akar az egyes példabeszédekkel mondani nekünk. A példabeszédek helyes megértésére tett erőfeszítések az egész egyháztörténelmet végigkísérik. A példabeszédekben Jézus nem csupán a magvető, aki Isten igéjének vetőmagját hinti, hanem személyesen Ő a mag is, amely a földbe hull, hogy meghaljon, és így gyümölcsöt hozzon. A példabeszéd egyrészt a hallgató és az együttgondolkodó ember közelébe hozza azt, ami távoli, másrészt útnak indítja a hallgatót. A hasonlat a hallgató együttműködését igényli, be kell kapcsolódnia a példabeszéd mozgásába, vele együtt kell haladnia.a példabeszéd a világ dolgaiban és mindennapjaink valóságában mutatja meg az Isteni igazság átragyogását. Fel akarja tárni az igazi irányt, amelyen el kell indulnunk, hogy a jó felé haladjunk. Megmutatja nekünk a cselekvő Istent, aki belép életünkbe, és kézen akar bennünket fogni. Azt mondja: Isten úton van feléd. Higgy, és engedd magad Isten által vezettetni. A példabeszédek annak kifejezései, hogy Isten megismerése mindig az egész embert veszi igénybe, amely nem lehetséges megtérés nélkül. Isten megismerése nem lehetséges az Ő szeretetének ajándéka nélkül, ám az ajándék is elfogadásra vár; kell, hogy megnyíljunk az Ő szeretete felé. Erre a kalandra hívlak Benneteket ebben az évben. Kékesi János hitoktató 5

6 Kerékpározás a Szentgáli tiszafáshoz Családos tábor 2011 Idén is emlékezetes és élménydús volt a családos tábor, amelyre, mindenki örömére rengetegen jöttek el. Az idő nagyon rossz volt, és a gyakori esőzések miatt többször kellett esővédett helyekre húzódnunk, ahol akaratlanul is rá voltunk kényszerítve arra, hogy több időt töltsünk együtt. Míg az idősebbek Feri atya délelőtti előadásán vettek részt, addig a fiatalabbak fociztak vagy a kastélyban modellrepülőt építettek, esetleg szebbnél szebb üvegre festett képeket készítettek, de mindenképpen jól érezték magukat. A délutánok változatosan teltek: volt gyalogtúra, két különböző hosszúságú biciklitúra (lásd az egyikről a külön beszámolót), szabadtéri vetélkedő és főzőverseny is, amelyen rendkívül finom lecsó, chilis bab és még sok más finomság is készült. Ezen kívül a vállalkozó kedvűek nevezhettek a fotóversenyre, melynek eredményeképpen szebbnél szebb képek készültek. Az utolsó napon, a keresztelő mise után eredményhirdetés következett, ezután a tábor szervezőinek és segítőinek mondtunk köszönetet. Feri atya születésnapja alkalmából tortával ünnepeltünk. Igazán finom volt. Mint a korábbi években, most is szép élményekkel tértünk haza. Táborozó családok rövid összefoglalója Nagyszerű ötletnek találtam, hogy a Családos tábor keretében ellátogassunk a Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Területhez, így örömmel vállaltam a kerékpáros túra vezetését. Az út nagy részét ismertem már. Tudtam, hogy izgalmas túra lesz. Induláskor meglepődtem, hogy milyen sokan vállalkoztak a leghosszabb, biciklis megközelítésre. Harminc körüli létszámmal vágtunk neki a 18 kilométer körüli távnak. Igen vegyes társaság alakult ki, korosztály és felkészültség tekintetében is. Városlőd utcáit elhagyva egy folyamatosan emelkedő földúton haladtunk, ami hosszan elnyújtotta a társaságot. Ragyogó napsütésben küzdöttük fel magunkat az utunk legmagasabb pontjára. Jó darabon az Országos Kék jelzésen haladtunk, ami számomra mindig ünnepélyes, és felemelő dolog. A völgyben, amerre utunk kanyargott, a szép szálerdőt sokszor zöld rétek váltották. Az emelkedő tetejére érve hosszabb pihenő következett, hiszen meg kellett várnunk a csapat végét. Megérte a kapaszkodás, mert óriási lejtő következett. Az erdőből kiérve elértük a Szentgálról a Kab-hegy felé haladó kis forgalmú országutat. Itt a hajcsavarókra emlékeztető szalmagurigák között egy rövid emelkedő után jött az igazi száguldás: teljes sebességgel érkezünk Szentgálra. Egy utcai kútnál ismét összevártuk egymást, és együtt kanyarodtunk a faluszéli mezők felé. Itt egy merész ereszkedéssel jutottunk az Alszegirétre, ahonnan már a Cinca-patak völgyében haladt utunk. A völgy aljából tisztán láthattunk egy őzcsapatot, amint a hegyoldalban seregestől vonultak. A vízszintes úton könnyen haladva értük el azt a rétet, ahol tábla jelezte, hogy a kerítés túloldalán már a tiszafás kezdődik. Nagy lelkesedéssel indultunk tovább a kerítés mentén, tudva, hogy hamarosan megérkezünk a találkozó helyszínére. Ám hamar észre kellett vennünk, hogy zsákutcába kerültünk, és az út valójában a patak másik oldalán van. Nem akartunk már visszamenni a rét végéig, ezért úgy döntöttünk, hogy átvágunk ez embermagasságú csalánoson. Imre aki hoszszúnadrágban jött önfeláldozó módon kitaposta nekünk az átkeléshez a csalánost. Ezek után már néhány reuma elleni csípéssel megúszva az átkelést újra úton gurulhattunk tovább. Egy-két perc múlva a tiszafás kapujához megérkezve a gyalogtúrás csapat előőrsével találkoztunk. Hamar megtudtuk, hogy a közelben vár a visszajuttatásunkra érkezett autós felmentő sereg. A spontán összefogás eredményeként két fordulóval mindenki visszajutott a táborba. Akik a második körre maradtak, sem jártak rosszul, mert közben megérkezett a fagyiskocsi. A kerékpárosok kemény magja elhatározta, hogy visszatekernek a táborba egy másik útvonalon. Az utolsó fordulóval egy időben vissza is érkeztek a táborba. Antók Gergő 6

7 Vetélkedő az Üveg-hegyen innen és túl Ha már új helyszín, akkor legyen új típusú a játék is - gondolhatták a szervezők, és véget vetve Szakály Józsi lassan unalomba fulladó és brazil szappanoperákat megszégyenítő hosszúságú fejtörőinek, ezúttal egy helyenként nem is olyan könnyed, kb. 4 km-es, erdei túrával egybekötött akadályversenyre invitálták a vállalkozó szelleműeket. A tájékozódást megkönnyítendő részletes útvonaltérképpel felszerelve vágtak neki a csapatok az ismeretlennek. Az egyes állomásokon külön-külön feladatok várták a gyerekeket és a felnőtteket, de a kölcsönös besegítés megengedett volt. A nehezebb terepszakaszon a szervezők hegyi vezetőkről is gondoskodtak, akik igyekeztek kevéssé lassítani a résztvevők haladását. A feladatok megoldása sok vidámsággal járt és új ismeretekkel gyarapította a résztvevőket. A figyelmesebbek megtudhatták, hogy 97*10182= vagy, hogy a Trabant 600-as 21 mp alatt gyorsul 0-ról 60-ra. (Bár itt voltak különvélemények is). A hab a tortán az volt, mikor Szerepi Nóra megtalálta az egyik állomásfőnök (nem feladatként) elvesztett szemüvegét is. A jó hangulatot a játék végére megérkező szakadó eső sem tudta elrontani, bár voltak csapatok, melyek tócsában álldogálásra kényszerültek. Hogy ki nyert, azt nem árulom el. Aki kíváncsi, jöjjön el jövőre aztán majd meglátjuk. 7 Egy Résztvevő Ráadás rejtvény: aki kitalálja, ki a rejtőzködő szerző (Résztvevő), jutalomban részesül A REPÜLŐ MAKIK ELSŐÁLDOZÓS TÁBORA Az idei elsőáldozós tábort 12 gyermek és 4 felnőtt jelenlétével Dömösön tartottuk. A plébánia kertjéből csodálatos panorámánk volt a Dunakanyarra. Persze ezzel nem sokat foglalkoztak a gyerekek, mert teljesen lekötötte őket kisközi vezetőjük, Varga Stefi játékvezetése. A szokásos japán foci, kidobós és zsinórlabda mellett új közösségépítő és szórakoztató játékokat is kipróbáltunk, mint a puszicsata, kendőkapkodó, melyekből Feri atya is lelkesen kivette a részét. Szerencsére a gyerekek nemcsak a játékokra voltak nyitottak, hanem minden más programra is. A visegrádi túránk során az ottani kálváriánál gyermek keresztutat jártunk, a várban a Magyar Szent Korona visegrádi várból való ellopásának, majd visszaszerzésének körülményeiről olvastam egy-egy történetet. A dömösi prépostság romjainál I. Béla király haláláról és az itt megvakíttatott Álmos hercegről ejtetünk szót. Az akadályversenyünkre kis segítők is érkeztek Stefi már működő kisközijének tagjai közül, akik nagyon izgalmas feladatokkal felfegyverkezve várták az állomásokon a csapatokat. Úrnapján Kálmán Antal atya miséjén vehettünk részt, majd ottani szokás szerint az egész falun keresztül végigkísértük az Oltáriszentséget. Dulácska Árpád jóvoltából minden este tábortűznél, gitárkísérettel harsogtuk az énekeket, de legszívesebben a tábori slágerré avatott Afrikát. A bőséges mennyiségű étkekről Szőgyén Noémi gondoskodott, míg nekem, a tábor szervezőjének, nem sok munkám maradt, így számomra töltekező kikapcsolódás volt az eltelt négy nap. Köszönöm a tábori segítőim munkáját! Gyerekek! Várunk titeket a kisközibe! Plusz rejtvény A családos tábori fotópályázat képei a plébánia honlapján megtekinthetők ezen a linken: Az első díjat Facskó Gergely színes képe nyerte. Kérdés: Mit ábrázol a kép? Egy kis segítség: a képnek a megadott linken megtalálható egy másik változata is. A megfejtések beküldése azonos a Rejtvény rovatnál megadottakkal. Táborozók nem küldhetnek megfejtést! Lengyelné Hazai Beáta

8 REJTVÉNY Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Feltámadás Helyes megfejtést 6-an küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: I. díjat nyert: Bodnár Éva II. díjat nyert Reiczigel Zsófi III. díjat nyert Botlik Bence Vigaszdíjat Arlóy Zsófi, Horváth Ildikó és Kékesi János nyert. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új rejtvény: N S E N C I N H O T T O N S A M C O K M. T A U Ha a fenti oszlopokat a megfelelő sorrendbe teszitek, vízszintesen folyamatosan összeolvasva Assisi Szent Ferenc egyik gondolatát kapjátok megfejtésül. Beküldési határidő szeptember 30. sms:+36/30/ v. +36/20/ , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk! Szakály Józsi Pályázati szelvény (mindegyik rejtvényre külön sorsolunk nyertest, tehát már egy rejtvény megfejtésével is lehet nyerni) A rejtvény megfejtése: Plusz rejtvény megfejtése:.... Ráadás rejtvény megfejtése:.:.... A megfejtő neve: Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest, Szentendrei út Tel./fax: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Egyházközség Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 4. szám augusztus 20. Szent István király Jól megjelölte ezt az ezredévet: kereszttel írta rá kemény nevét, mint halhatatlan győzelmi ék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt,

Kedves testvérem! A mai világban nagyon sok a megfáradt, M E G J E l E N I K A z Ú r 2009. ÉVÉNEK p ü N K ö S D J É N A GyőrI EVANGÉlIKUS GyülEKEzET IDőSzAKI lapja Áhítat Schön Krisztina teológus Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben