Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója"

Átírás

1 Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2011 Kegyképünk megtalálásának kétszázadik évfordulója 1811-ben a Duna árjából Bauer Jakab kőműves mester egy Mária-képet ment ki és helyez el az Aquincumba vezető római vízvezeték egyik megmaradt kőpillérjére. A kép Lucas Cranach innsbrucki Madonnájának változata. A környékbeli hívek Maria am Stein, Kövi Mária néven, tisztelettel veszik körül ban megújítják a kép foglalatát, és e szöveggel látják el: Sieh, o Mensch und besuche Maria auf den Stein; kommt zu mir in allen Noten und ich will euer Trost sein (Lásd ó ember és keresd fel a Kövi Máriát. Jöjjetek hozzám minden bajotokban, és én megvigasztallak benneteket.) A kegykép közelében 1865-ben Ziegler József mester vezetésével kis kápolna épül Mária neve tiszteletére ben, a kápolna fennállásának 100. évfordulója alkalmával az eredeti képet a sekrestyében helyezik el, a Mária-kőre másolata kerül. A kép ma, a 2007 es restaurálás után, az ambó előtt található júliusában kezdődött meg a templom bővítése és az év szeptember 8-án már fel is szentelték a megnagyobbított épületet. Ekkor történt meg a templom környékének feltöltése, rendezése, parkosítása is ben a Máriakő miatt a Műemlék Bizottsággal nézeteltérés és vita alakult ki. A Városrendezési Bizottság szerint a kő a forgalmat nagyban akadályozta, a Műemlék Bizottság pedig ellenezte a kő mozgatását. Peisz Lajos atya a városrendezőkkel szövetkezett, egy éjszaka elfűrészelték a követ, és a HÉV-síneken keresztül kb. 10 m-rel beljebb vitték. E szerencsés döntésnek is köszönhető, hogy a Máriakő ma is megvan, bár a felüljáró miatt alig látható. Jó lenne, ha sikerülne a mainál méltóbb elhelyezést találni ennek az érdekes emléknek, amelyiknek a kulturális értéke napjainkban sokkal inkább a Máriakő, mint a római vízvezeték egyik pillére. Az ünnepre készülve, újjáalakítottuk az elhanyagolt területet, Slezák János templomatya irányításával. Az óbudai városfejlesztés miatt a hívek száma az évek során oly szépen megemelkedett, hogy egy templombővítés feltétlenül szükségessé vált ben Lékai László bíboros atya jóváhagyta az engedélyezési tervet és az Egyházügyi Hivatal is elvi engedélyét adta, hogy a templomot felújítsák és a toldalék épületet felépítsék. Az átalakítás László Tamás építész tervei alapján Vigassy Mihály plébános megbízásából indult el. Az szeptember 10-ei templombúcsú ünnepi szentmiséjén Paskai László bíboros atya megáldotta az elkészült templomot. Plébániánk hívei örömmel készültek a kép megtalálásának 200. évfordulójára. Ez az ünnep adjon további erőt és kegyelmet a Kövi Mária híveinek, közösségük megújítására. Kékesi János hitoktató 1

2 Boldog vagy, mert hittél! (Lk 1,45a) Éppen az imént olvastam el Kékesi János frappáns cikkét a Kegyképünk történetéről s egy-két gondolat indult meg bennem, amelyekkel szeretném bevezetni a kedves testvéreknek a Kövi Szűz Mária egyházközség szent évét. Mi vezethette Bauer Jakabot 1811-ben a Dunához? Mi miatt halászta ki a víz forgatagában lévő kegyképet, hiszen biztos, hogy már megviselt lehetett a kép. Sajnálat? Áhítatos tisztelet? Egy kegyelmi pillanat? Nem tudom, hogy mi vezette a tettét, de neki köszönhetjük, hogy nem veszett el a habokban Mária képe. Ismerjük a nevét, s így tudunk egy személyről, aki a mi történetünkbe beleírta magát. S vajon mi okozta, hogy fennmaradt a kegykép? Hiszen 200 éven keresztül sok minden történt a történelem során, de mindig voltak emberek, akiknek fontos hit-élményt jelentett e kép. Imádságok, fogadalmak, megtérések, személyes bűnbánatok, megtérések, s sok-sok szeretet-megnyilvánulás Jézus és Mária felé. Ezek az emberi személyes hit élmények adták meg nekünk a lehetőséget, hogy Máriától megtanuljunk imádkozni, hogy Isten megmentsen minden bajtól ma. Erzsébet, mikor Máriával találkozott, Lukács evangélista szerint azt mondta, hogy Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. E gondolat adta a szentévünk alapját. Az elmúlt 200 év alatt sok ember lett boldog a hit által. De most nekünk kell a hitet megélnünk s gyakorolnunk. Tehát Erzsébet mondata minekünk talán így szólna: Boldog leszel, ha hinni fogod az Úr igéit! E szent évnek a lényege, hogy kölcsönösen gyarapodjunk a hitben és a bizalomban, ez által miénk legyen a boldogság titka. A magam részéről többszörösen is szeretném megélni Mária közbenjárását és Jézusom irgalmát, hiszen most nemcsak a lelkiekben kell kérnem a kegyelmet, hanem mint az Önök új lelkipásztora, bizalmat szeretnék megélni maguk felé, s szeretném kiérdemelni a bizalmukat. S biztosan tudom, hogy Mária segítsége nélkül ezt nagyon nehezen lehetne megvalósítani. Kívánom mindenkinek, hogy ebben az évben a hit által találja meg a boldogságot Jézussal! Zsiga Péter plébános 10 év mondat (Feri atyától búcsúzunk) (A külön nem jelölt gondolatok Feri atyától származnak) Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. (1Jn 4,16) A lélek nem bírja elviselni azt a jót, amiért nem dolgozott meg Sok embernek van sok pénze, de kevesen igazán gazdagok Van az én igazságom, van a Te igazságod és van a valóság Versengés által győztes lehetsz, de nagy nem Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra (Weöres Sándor) Mindenkinek a tanítványa és önmagam mestere szeretnék lenni Tükör által, homályosan (1Kor 13,12) Tükör által világosan Hát azért Én sem vagyok egy matyó hímzés Arra születtünk, hogy mindig menjünk, meg ne álljunk, induljunk tovább (Adamis Anna) 2

3 Bemutatkozik Zsiga Péter, a Kövi új plébánosa Igen nehezen ülök a számítógép elé, mert olyan gondolatnak kell megfelelnem, hogy bemutatkozzam, ami lehet, hogy valakinek könnyű, de szerintem többen vagyunk, akiknek ez nagyon nehéz november 8-án születtem Budapesten, (s gyermekkoromban mindig azt hittem, hogy miattam van fel zászlózva a város) a VII. kerültben. Mióta az eszemet tudom, a Szent Erzsébet templomba jártam misére, hittanra és közösségbe. (Erről az időről sok mondanivalóm lesz, mert itt alakult, kezdődött el az istenkeresésem egy regnumi atya vezetésével, Tompa Nándorral.) Mivel az általános iskola után nem tudtam dönteni, hogy mi legyen velem, édesapám beíratott egy szakmunkásképzőbe; így lettem szerszámkészítő. Ebben az időben alakult újra a templomi közösségünk, s ennek hatására döntöttem el, hogy pap leszek. Ezért beiratkoztam egy gimnáziumba, hol vállalkozói ügyintézői szakot kellett elvégeznünk. S az érettségi megpróbáltatásai után jött a nagy lépés: az Esztergomi Papnevelő Intézet kapuja becsukódott mögöttem. Természetesen nemcsak a teológia, a biblia örömei voltak, hanem az emberi kapcsolatok sokszínűsége, nehézségei is jellemezték ezeket az éveket. Mikor végre közeledett a pappá szentelésem, előtte kaptam meg a diakónusi helyemet Forgács Alajos mellé, aki abban az évben lett plébános a Kelenföldi Szent Gellért plébánián, s mint már pap ide kaptam meg az első diszpozíciómat. A Szent Gellértben összesen öt évet töltöttem el. (Előre is bocsánatot kell kérnem, ha valakinek problémát jelent, hogy sok példám, élményem ebből az időszakból származik. De számomra sokat jelentett az első hely, a küzdelme, öröme és sikere.) 2006 nyarán kaptam meg a második kápláni beosztásomat a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébániára. Itt csak egy évet töltöttem, de életemnek és hitemnek komoly állomása volt. A közösség nagy nyitottsággal fogadott, és szerintem sikerült átadni az élő hit kegyelmét és az istenismeret bennük is, bennem is mélyült (a magam oldaláról teljesen biztos vagyok). Az elmúlt négy évben, első plébánosi beosztásomat Sárisápon Annavölgyben Dágon és Nagysápon töltöttem. Sokáig tartana bemutatni a négy egyházközséget külön-külön, mert mindegyik sok önálló értékkel rendelkezik, ezért általánosságban beszélnék az ott töltött évekről. (Remélem, személyes beszélgetésekben lesz alkalmam bemutatni azt a gazdagságot, amelyet az elmúlt négy évben kaptam.) Sokat változik az ember, amikor saját magának kell felelős döntéseket hoznia, és nem szaladhat segítségért plébánosához, hiszen önmaga a plébános. Azt gondolom, hogy a legnagyobb változás a személyiségemben az volt, hogy rácsodálkoztam azokra az értékekre, amelyek az emberekben évtizedek alatt alakultak ki. Sok olyan emberrel találkoztam, akik a kommunista diktatúrát élő hittel, hűséggel az egyházhoz és a család szeretetével élték át. Ámulatba ejtett, hogy az egyházközségek milyen nagy áldozatot tudtak hozni templomaikért, plébániájukért. Remélem, hogy az élő hitet, amely vezetett eddigi életem során, itt is sikerült tovább megőriznem, és tapasztalataim segítenek abban, hogy (a megcsonkított) Krisztus arcát a testvérek szeretetével, türelmével és megbocsátásával formálni tudjam magamban. Zsiga Péter plébános Ki festette a templomunk kegyképének az eredetijét, és mi a címe? TUDOD-E? Az eredeti képet Lucas Cranach német festő készítette a XVI. század elején, aki többek között Bölcs Frigyes Szász fejedelem udvari festője volt. A kép címe németül Maria Hilfe, azaz Segítő Mária. A képhez gyógyulási csodák kapcsolódtak már Passauban, ahol ismertté vált, és ahonnan jelenlegi helyére, az ausztriai Innsbruck Szent Jakab székesegyházába került. A Mária-kép jelenleg az ambó előtt található. De mi is az az ambó? Az ambó emelvény a szentély és a templomhajó határán az énekesek és a felolvasók számára. A szó a görög anabainó, azaz fölmegy igéből származik. Az ókeresztény bazilikákban az ambóról olvasott a lektor és a diakónus, innen énekelték a graduale és a tractus szólóit (forrás:wikipédia). 3

4 SZEPTEMBER Téli miserend kezdete. Vasárnapi szentmisék: 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 4. vasárnap Veni Sancte Tanév eleji gyóntatás 8-9. Triduum első két előadás 10. szombat Kövi Nap: benne a Triduum harmadik előadás Kegykép-konferencia a templomban 14:30-tól 11. vasárnap Templombúcsúnk ünnepe. Ünnepi szentmise 11 órakor lesz. 12. hétfő Hittanórák kezdete 24. szombat Őszi zarándoklat Győrbe 25. vasárnap SZENTIRÁS VASÁRNAPJA OKTÓBER 8. vasárnap MAGYAROK NAGYASSZONYA 10. hétfő Felnőtt hitoktatás kezdete 16. vasárnap Nyugdíjasok délutánja Megemlékezünk Bednarik Dénes atya halálának évfordulójáról 22. szombat Imádság Magyarországért Pákozdon a Makovecz kápolnánál 23. vasárnap Nemzeti ünnepünk alkalmából 11 órakor ünnepi szentmise 30. vasárnap Jelentkezés a Szállást keres a Szent család imaláncba NOVEMBER 1. kedd MINDENSZENTEK: szentmise 18 órakor 2. szerda HALOTTAK NAPJA: szentmise 18 órakor 20. vasárnap KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA 26. szombat Adventi koszorúkötés. A 18 órai szentmisén indulnak útra a Szállást keres a Szentcsalád képek. Advent szombat estéin a szentmise előtt adventi gyertyagyújtás. Advent idején hétfő-kedd-szerdai napokon reggel ½ 7 órai kezdettel rorate szentmise. 27. vasárnap ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA 4

5 3. szombat Ajándékkészítés a plébánián DECEMBER 4. vasárnap ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA 6. kedd Mikulás várás a templomban 8. csütörtök SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE (főünnep) 11. vasárnap ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA. Karácsonyi vásár a plébánián Karácsonyi gyóntatás a plébánián 18. vasárnap ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA 23. péntek Idősek karácsonya 24. szombat Misztériumjáték 25. vasárnap JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE: 11 órakor ünnepi szentmise 26. hétfő 9 órakor gitáros szentmise, betlehemes játék. 18 órakor szentmise. 27. kedd Borszentelés a reggeli szentmise után 30. péntek Évfordulós házaspárok hálaadó miséje, SZENT CSALÁD ÜNNEPE 31. szombat Hálaadó ünnepi szentmise 18 órakor; utána egyházközségi beszámoló A felnőtt hittan témája: Jézus példabeszédei Az egyházi év vasárnapjain gyakran halljuk Jézus példabeszédeit. A prédikáció azonban nem alkalmas arra, hogy ezeket a példabeszédeket alaposan átgondoljuk, mintegy beleéljük magunkat az eseményekbe, következtetéseket vonjunk le életünk számára. Ezért úgy gondoltam, hogy ebben az évben a felnőtt hittanon Jézus példabeszédeivel fogunk foglalkozni. XVI. Benedek pápa a Názáreti Jézus című könyvében azt írja, hogy a példabeszédek Jézus Krisztus igehirdetésének a szívét alkotják. Ezek az idők változásától függetlenül frissességükkel és emberi voltukkal újból és újból megérintenek bennünket. Ám úgy vagyunk velük, mint Jézus kortársai és tanítványai; mindig újra Őt kell megkérdeznünk, mit akar az egyes példabeszédekkel mondani nekünk. A példabeszédek helyes megértésére tett erőfeszítések az egész egyháztörténelmet végigkísérik. A példabeszédekben Jézus nem csupán a magvető, aki Isten igéjének vetőmagját hinti, hanem személyesen Ő a mag is, amely a földbe hull, hogy meghaljon, és így gyümölcsöt hozzon. A példabeszéd egyrészt a hallgató és az együttgondolkodó ember közelébe hozza azt, ami távoli, másrészt útnak indítja a hallgatót. A hasonlat a hallgató együttműködését igényli, be kell kapcsolódnia a példabeszéd mozgásába, vele együtt kell haladnia.a példabeszéd a világ dolgaiban és mindennapjaink valóságában mutatja meg az Isteni igazság átragyogását. Fel akarja tárni az igazi irányt, amelyen el kell indulnunk, hogy a jó felé haladjunk. Megmutatja nekünk a cselekvő Istent, aki belép életünkbe, és kézen akar bennünket fogni. Azt mondja: Isten úton van feléd. Higgy, és engedd magad Isten által vezettetni. A példabeszédek annak kifejezései, hogy Isten megismerése mindig az egész embert veszi igénybe, amely nem lehetséges megtérés nélkül. Isten megismerése nem lehetséges az Ő szeretetének ajándéka nélkül, ám az ajándék is elfogadásra vár; kell, hogy megnyíljunk az Ő szeretete felé. Erre a kalandra hívlak Benneteket ebben az évben. Kékesi János hitoktató 5

6 Kerékpározás a Szentgáli tiszafáshoz Családos tábor 2011 Idén is emlékezetes és élménydús volt a családos tábor, amelyre, mindenki örömére rengetegen jöttek el. Az idő nagyon rossz volt, és a gyakori esőzések miatt többször kellett esővédett helyekre húzódnunk, ahol akaratlanul is rá voltunk kényszerítve arra, hogy több időt töltsünk együtt. Míg az idősebbek Feri atya délelőtti előadásán vettek részt, addig a fiatalabbak fociztak vagy a kastélyban modellrepülőt építettek, esetleg szebbnél szebb üvegre festett képeket készítettek, de mindenképpen jól érezték magukat. A délutánok változatosan teltek: volt gyalogtúra, két különböző hosszúságú biciklitúra (lásd az egyikről a külön beszámolót), szabadtéri vetélkedő és főzőverseny is, amelyen rendkívül finom lecsó, chilis bab és még sok más finomság is készült. Ezen kívül a vállalkozó kedvűek nevezhettek a fotóversenyre, melynek eredményeképpen szebbnél szebb képek készültek. Az utolsó napon, a keresztelő mise után eredményhirdetés következett, ezután a tábor szervezőinek és segítőinek mondtunk köszönetet. Feri atya születésnapja alkalmából tortával ünnepeltünk. Igazán finom volt. Mint a korábbi években, most is szép élményekkel tértünk haza. Táborozó családok rövid összefoglalója Nagyszerű ötletnek találtam, hogy a Családos tábor keretében ellátogassunk a Szentgáli Tiszafás Természetvédelmi Területhez, így örömmel vállaltam a kerékpáros túra vezetését. Az út nagy részét ismertem már. Tudtam, hogy izgalmas túra lesz. Induláskor meglepődtem, hogy milyen sokan vállalkoztak a leghosszabb, biciklis megközelítésre. Harminc körüli létszámmal vágtunk neki a 18 kilométer körüli távnak. Igen vegyes társaság alakult ki, korosztály és felkészültség tekintetében is. Városlőd utcáit elhagyva egy folyamatosan emelkedő földúton haladtunk, ami hosszan elnyújtotta a társaságot. Ragyogó napsütésben küzdöttük fel magunkat az utunk legmagasabb pontjára. Jó darabon az Országos Kék jelzésen haladtunk, ami számomra mindig ünnepélyes, és felemelő dolog. A völgyben, amerre utunk kanyargott, a szép szálerdőt sokszor zöld rétek váltották. Az emelkedő tetejére érve hosszabb pihenő következett, hiszen meg kellett várnunk a csapat végét. Megérte a kapaszkodás, mert óriási lejtő következett. Az erdőből kiérve elértük a Szentgálról a Kab-hegy felé haladó kis forgalmú országutat. Itt a hajcsavarókra emlékeztető szalmagurigák között egy rövid emelkedő után jött az igazi száguldás: teljes sebességgel érkezünk Szentgálra. Egy utcai kútnál ismét összevártuk egymást, és együtt kanyarodtunk a faluszéli mezők felé. Itt egy merész ereszkedéssel jutottunk az Alszegirétre, ahonnan már a Cinca-patak völgyében haladt utunk. A völgy aljából tisztán láthattunk egy őzcsapatot, amint a hegyoldalban seregestől vonultak. A vízszintes úton könnyen haladva értük el azt a rétet, ahol tábla jelezte, hogy a kerítés túloldalán már a tiszafás kezdődik. Nagy lelkesedéssel indultunk tovább a kerítés mentén, tudva, hogy hamarosan megérkezünk a találkozó helyszínére. Ám hamar észre kellett vennünk, hogy zsákutcába kerültünk, és az út valójában a patak másik oldalán van. Nem akartunk már visszamenni a rét végéig, ezért úgy döntöttünk, hogy átvágunk ez embermagasságú csalánoson. Imre aki hoszszúnadrágban jött önfeláldozó módon kitaposta nekünk az átkeléshez a csalánost. Ezek után már néhány reuma elleni csípéssel megúszva az átkelést újra úton gurulhattunk tovább. Egy-két perc múlva a tiszafás kapujához megérkezve a gyalogtúrás csapat előőrsével találkoztunk. Hamar megtudtuk, hogy a közelben vár a visszajuttatásunkra érkezett autós felmentő sereg. A spontán összefogás eredményeként két fordulóval mindenki visszajutott a táborba. Akik a második körre maradtak, sem jártak rosszul, mert közben megérkezett a fagyiskocsi. A kerékpárosok kemény magja elhatározta, hogy visszatekernek a táborba egy másik útvonalon. Az utolsó fordulóval egy időben vissza is érkeztek a táborba. Antók Gergő 6

7 Vetélkedő az Üveg-hegyen innen és túl Ha már új helyszín, akkor legyen új típusú a játék is - gondolhatták a szervezők, és véget vetve Szakály Józsi lassan unalomba fulladó és brazil szappanoperákat megszégyenítő hosszúságú fejtörőinek, ezúttal egy helyenként nem is olyan könnyed, kb. 4 km-es, erdei túrával egybekötött akadályversenyre invitálták a vállalkozó szelleműeket. A tájékozódást megkönnyítendő részletes útvonaltérképpel felszerelve vágtak neki a csapatok az ismeretlennek. Az egyes állomásokon külön-külön feladatok várták a gyerekeket és a felnőtteket, de a kölcsönös besegítés megengedett volt. A nehezebb terepszakaszon a szervezők hegyi vezetőkről is gondoskodtak, akik igyekeztek kevéssé lassítani a résztvevők haladását. A feladatok megoldása sok vidámsággal járt és új ismeretekkel gyarapította a résztvevőket. A figyelmesebbek megtudhatták, hogy 97*10182= vagy, hogy a Trabant 600-as 21 mp alatt gyorsul 0-ról 60-ra. (Bár itt voltak különvélemények is). A hab a tortán az volt, mikor Szerepi Nóra megtalálta az egyik állomásfőnök (nem feladatként) elvesztett szemüvegét is. A jó hangulatot a játék végére megérkező szakadó eső sem tudta elrontani, bár voltak csapatok, melyek tócsában álldogálásra kényszerültek. Hogy ki nyert, azt nem árulom el. Aki kíváncsi, jöjjön el jövőre aztán majd meglátjuk. 7 Egy Résztvevő Ráadás rejtvény: aki kitalálja, ki a rejtőzködő szerző (Résztvevő), jutalomban részesül A REPÜLŐ MAKIK ELSŐÁLDOZÓS TÁBORA Az idei elsőáldozós tábort 12 gyermek és 4 felnőtt jelenlétével Dömösön tartottuk. A plébánia kertjéből csodálatos panorámánk volt a Dunakanyarra. Persze ezzel nem sokat foglalkoztak a gyerekek, mert teljesen lekötötte őket kisközi vezetőjük, Varga Stefi játékvezetése. A szokásos japán foci, kidobós és zsinórlabda mellett új közösségépítő és szórakoztató játékokat is kipróbáltunk, mint a puszicsata, kendőkapkodó, melyekből Feri atya is lelkesen kivette a részét. Szerencsére a gyerekek nemcsak a játékokra voltak nyitottak, hanem minden más programra is. A visegrádi túránk során az ottani kálváriánál gyermek keresztutat jártunk, a várban a Magyar Szent Korona visegrádi várból való ellopásának, majd visszaszerzésének körülményeiről olvastam egy-egy történetet. A dömösi prépostság romjainál I. Béla király haláláról és az itt megvakíttatott Álmos hercegről ejtetünk szót. Az akadályversenyünkre kis segítők is érkeztek Stefi már működő kisközijének tagjai közül, akik nagyon izgalmas feladatokkal felfegyverkezve várták az állomásokon a csapatokat. Úrnapján Kálmán Antal atya miséjén vehettünk részt, majd ottani szokás szerint az egész falun keresztül végigkísértük az Oltáriszentséget. Dulácska Árpád jóvoltából minden este tábortűznél, gitárkísérettel harsogtuk az énekeket, de legszívesebben a tábori slágerré avatott Afrikát. A bőséges mennyiségű étkekről Szőgyén Noémi gondoskodott, míg nekem, a tábor szervezőjének, nem sok munkám maradt, így számomra töltekező kikapcsolódás volt az eltelt négy nap. Köszönöm a tábori segítőim munkáját! Gyerekek! Várunk titeket a kisközibe! Plusz rejtvény A családos tábori fotópályázat képei a plébánia honlapján megtekinthetők ezen a linken: Az első díjat Facskó Gergely színes képe nyerte. Kérdés: Mit ábrázol a kép? Egy kis segítség: a képnek a megadott linken megtalálható egy másik változata is. A megfejtések beküldése azonos a Rejtvény rovatnál megadottakkal. Táborozók nem küldhetnek megfejtést! Lengyelné Hazai Beáta

8 REJTVÉNY Plébániánk levelének előző számában megjelent rejtvény megfejtése: Feltámadás Helyes megfejtést 6-an küldtetek be, a sorsoláson az alábbi eredmény született: I. díjat nyert: Bodnár Éva II. díjat nyert Reiczigel Zsófi III. díjat nyert Botlik Bence Vigaszdíjat Arlóy Zsófi, Horváth Ildikó és Kékesi János nyert. Köszönjük, hogy velünk játszottatok. És most következzen az új rejtvény: N S E N C I N H O T T O N S A M C O K M. T A U Ha a fenti oszlopokat a megfelelő sorrendbe teszitek, vízszintesen folyamatosan összeolvasva Assisi Szent Ferenc egyik gondolatát kapjátok megfejtésül. Beküldési határidő szeptember 30. sms:+36/30/ v. +36/20/ , pályázati szelvény az irodába, Jó fejtörést kívánunk! Szakály Józsi Pályázati szelvény (mindegyik rejtvényre külön sorsolunk nyertest, tehát már egy rejtvény megfejtésével is lehet nyerni) A rejtvény megfejtése: Plusz rejtvény megfejtése:.... Ráadás rejtvény megfejtése:.:.... A megfejtő neve: Kövi Szűz Mária Plébánia 1033 Budapest, Szentendrei út Tel./fax: Csekkszámlaszámaink: Kövi Szűz Mária Egyházközség Kövi Szűz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Augusztus 14. csütörtök 2014. augusztus 14-21. PROGRAM Érkezés, szobafoglalás Helyszín: Balaton - Zánkai Új Nemzedék Központ 20.30 22.00 Tábortűz, táncmulatság Augusztus

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava?

Plébániánk levele - 2008 Templombúcsú. Az Ószövetség is Isten szava? Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2008 Az Ószövetség is Isten szava? A Biblia évéről szóló írásomat a következő szavakkal fejeztem be: Valaki szól hozzám belőle. (t.i. a Bibliából!) Valaki,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve.

Plébániánk levele - 2009 Templombúcsú. A papság éve. Plébániánk levele KÖVI SZŰZ MÁRIA TEMPLOMBÚCSÚ 2009 A papság éve. XVI. Benedek pápa meghirdette a papság évét, mely június 19.-én kezdődött. Ebben az évben van ugyanis a papok védőszentjének, Vianney szt.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. 1 0. é v f o l y a m. Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja 10. évf. 2013/2 1 0. é v f o l y a m Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó 2013. június 9-én gyülekezeti nappal egybekötött

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN

A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN A SZABADSÁG HŐSEINEK NYOMÁBAN A FELVIDÉKEN Élménybeszámoló az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola 7. osztályának tanulmányi kirándulásáról 1.nap A Határtalanul! pályázaton osztályunk egy

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten)

Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) Élménybeszámoló - Dolomitok (Rosengarten) A 2013/2014. tanévben immár harmadik alkalommal megrendezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen elért első helyezésünkkel csapattársam, Boros János Mátyás,

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben