A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI"

Átírás

1 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem önmagunk ajándékozásaként, ami egészen addig elmegy, hogy Krisztus példáját követve feláldozzuk életünket másokért. (XVI. Benedek pápa a Nemzetközi Caritas általános gyûlésén, Vatikán, május 27.)

2 » TARTALOM» GIOVANNI ATYA ÜZENETE: GAZDASÁGI VÁLSÁG: A SZERETET PRÓBÁJA 3 A TÖKÉLETESSÉG FELÉ VEZETÕ ÚT. 8 MERT TUDOM, KINEK HITTEM ( 2TIM 1,12).. 12 BOLDOG CHIARA LUCE. 18 MAGYARORSZÁGI HÍREK... 20» HÁZAINK HÍREI.. 24 A VILÁG HÍREI. 29 LEVELEIBÕL 33» BARÁTAINK A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papjainak névsora: Giovanni Salerno msp atya Álvaro Gómez Fernández msp atya Sebastián Dumont msp atya Urs Zanoni msp atya Agustín Delouvroy msp atya Vincent Miró Minelli msp atya Guiseppe Cardamone msp atya Walter Corsini msp atya José Carlos Eugenio msp atya Jerónimo Gouaíller msp atya Luis María Sallé msp atya Pierfilippo Giovanetti msp atya Salvatore Piredda msp atya Christian de Penfentenyo msp atya Alois Hollwerth msp atya Szabó Zsolt msp atya (diakónus) Raúl Gonzáles msp atya (diakónus) Megjelenik egy évben négyszer, a következõ számot Pünkösdkor adjuk ki. Címeink: A perui központ címe: Cuzco, P.O. Box 907 A Magyarok Nagyasszonya Központ címe: 1084 Budapest, Õr utca 9. fsz Telefon/fax: 06 (1) A Mozgalom elõzetes engedélye nélkül tilos az újságban megjelenõ cikkek teljes vagy részleges sokszorosítása. Honlapunk címe: YouTube csatorna: MSPTM

3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE Gazdasági válság: a szeretet próbája A keresztény ember arra kap ösztönzést, hogy elõsegítse az igazságos társadalom létrejöttét, amelyben mindenki megkapja a szükségeset ahhoz, hogy emberhez méltón éljen, és amelyben az igazságosságot a szeretet élteti. (XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete) Kedves Barátaim! Dicsértessék a Jézus Krisztus! A perui Andok e távoli Kordillerájából írok nektek, elsõször is, hogy köszönetet mondjak mindnyájatoknak, akik a világ különféle pontjairól kifejeztétek irántam érzett szereteteteket, és imáitokkal kísértétek papságom ötvenedik évfordulójának ünnepét a múlt év december 23-án. Örömmel válaszolnék nektek személyesen is, de érthetõ okokból ez nem lehetséges. Másképp teszem hát, azáltal, hogy nap mint nap imádkozom értetek, akik évek óta kísértek engem, nem feledkezvén meg elhunyt barátainkról és jótevõinkrõl sem. Velem voltatok ti is ezen a napon. A mise felajánlásakor mindnyájatok személyét, szándékait és gondjait odahelyeztem az oltárra az Szentostya mellé, amely minden nap megfiatalít, eltölt örömmel és erõvel, hogy folytathassam a munkát a legszegényebbekért. December 25- én mi, papok, három misét mutathatunk be: a másodikat értetek ajánlottam, hogy kifejezzem hálámat a szeretetért, amellyel mindig is hûségesen hordoztatok engem. 3

4 Giovanni Salerno msp atya aranymiséjét mutatja be Közben hamar elérkezett a Nagyböjt, amely az egyházi év fontos idõszaka. Az Egyház ekkor arra hív bennünket, hogy õszintén mérlegre tegyük életünket az evangéliumi tanítás fényében. A sajtó és a tömegmédia eláraszt bennünket a gazdasági válság rossz híreivel, és ami még ennél is rosszabb, hemzsegnek a rossz hírek a gyilkosságokról, az abortuszról, a sok válásról, a sok szétesett családról stb. Az ilyen hírek hallatán könnyen elkeseredhetnénk, de mi, akik tekintetünket az Ég felé emeljük, nap mint nap felfedezhetjük az Atyaisten arcát, aki hûséges, és soha nem hagyta el, és nem is fogja elhagyni azt, aki szenved. És ahogyan az erdõ zölden fénylik a csendben sokasodó, állandó növésben lévõ fák lombjától, ugyanúgy fénylik csöndben Isten szeme elõtt azoknak a szeretete, akik az õ legbecsesebb gyermekeinek, a legszegényebbeknek a segítségére sietnek. Legutóbbi európai utam során találkoztam egy idõs hölgygyel, aki felismerte, hogy a tomboló gazdasági válság mekkora próbatétel a szegények számára, nekem adott több mint egy kilógrammot személyes ékszerei- 4

5 bõl, hogy azok árát a gyermekeink javára fordítsam. Férje tavaly novemberben töltötte be 81. életévét, de ahelyett, hogy élvezné a munkával és áldozatokkal teli élete végén a kétségtelenül jól megérdemelt nyugdíjas éveit, mind a mai napig dolgozik, hogy anyagilag segíthesse gyermekeinket és a körülöttünk élõ szegényeket azzal a tudattal, hogy ha nem dolgozna, akkor gyermekeink kenyér nélkül maradnának. Ráadásul, mivel saját gyermeke nincs, még unokaöcscseit is rávette, hogy támogassák ezt a nemes célt. Spanyolországban történt, ahol a válság még jobban érezhetõ, hogy egy hölgy a Mozgalmunkra hagyta kicsi házát, hogy annak eladása révén csillapíthassuk gyermekeink éhségét. Ez a hölgy nem ismert bennünket személyesen, de nem is kért különösebb tájékoztatást a munkánkról. A hiteles keresztény szeretet ilyen megnyilvánulása rendkívül meghat bennünket és a szegényeket, akiket segítünk. Feledtetik a szegények emberi méltóságán ejtett sértéseket és az üres karitatív képmutatást, amely kizárólag a szív büszkeségének és vakságának a mûve, amely képtelen meglátni a szegényben Isten nehéz körülmények között élõ gyermekét. Hány ilyen megaláztatásról tudnék mesélni! Ott van például az a vagyonos, katolikus, limai aszszonyság, aki jó ideje küld rendszeresen a szegényeinknek használt ruhát leányai törött sarkú cipõivel együtt, akik tehetõs vállalkozókhoz mentek feleségül. Megkértem arra, hogy ne küldjön több ilyen dolgokkal teli csomagot limai házunkba, mert a szegények a testvéreink, aki- Szegény gyermekek a cuzcói (Peru) Andok magas Kordillerájából 5

6 ket méltóképpen kell segítenünk. Egy idõs, gazdag olasz hölgy korábban rendszeresen küldött szép és jó állapotú dolgokat a gyermekeinknek, mondván: Én már öreg vagyok, az én gyermekeim jól élnek, így most szeretnék egy kicsit több segítséget nyújtani a gyermekeinek. Azonban egyik lánya, aki a helyi katolikus plébániai közösség vezetõje, és nagy ingatlanok tulajdonosa, megtiltotta neki, hogy ilyen bõkezû módon segítsen gyermekeinken, mondván: Segíthetsz, de csak egy 100 euróst küldj idõnként. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram! (Mt 7,21) Kívánok Mindnyájatoknak szent Nagyböjtöt, a szeretet próbáját! Kis misszionárius testvéretek, Giovanni Salerno msp atya Giovanni Salerno msp atya A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Jézusról nevezett Szent Teréz Otthonának árva gyermekei körében 6

7 ISTEN HOZOTT A SZÛZ MÁRIA SZEGÉNYEK ÉDESANYJA SZEMINÁRIUMBAN! VAN MÉG HELY SZÁMODRA IS! A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium egy hely fiatalok számára, akik misszionárius papok szeretnének lenni A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomban. Mily nagy örömet szerez a tudat, hogy Jézus keres téged, megbízik benned és félreismerhetetlen hangján így szól hozzád:»kövess engem!«(mk 2,14) XVI. Benedek pápa a 2011-es Ifjúsági Világtalálkozón a fiatalokkal való virrasztáson, Madrid, augusztus 20. A Szeminárium címe: Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo Seminario Santa María Madre de los Pobres C.tra Mazarambroz, s/n Ajofrín (Toledo) España Telefon: 00 (34) Fax: 00 (34)

8 A TÖKÉLETESSÉG FELÉ VEZETÕ ÚT (MÁSODIK RÉSZ) Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes! (Mt 5,48) A legfõbb akadály az életszentség útján nem más, mint a lelki restség, a langyosság, amelynek jellemzõirõl és ellenszereirõl az elõzõ írásban beszéltünk. De még ha igaz is, hogy akin erõt vesz a restség, az nehezen talál vissza régi buzgalmához, az Úr azt mondja: Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. (Lk 18,27). Aki az Úrhoz imádkozik, és a megfelelõ eszközöket használja, hamar eléri, amire vágyik. Liguori Szent Alfonz Mária A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása címû könyvének 8. fejezetében 5 dolgot ajánl a renyheségbõl való szabadulásra és a tökéletesség útján való elõrehaladásra: a tökéletesség iránti vágyat; a szilárd meggyõzõdést, hogy azt elérjük; az elmélkedést; a gyakori szentáldozást és az imádságot. Vegyük elõször is a tökéletesség iránti vágyat. Szent Alfonz azt mondja, az életszentség iránti vágy olyan, mint a szárny, amely kilõtt nyílvesszõként emel a magasba. Megadja az erõt és a segítséget, hogy az életszentség útját járhassuk. Csak az érheti el a tökéletességet, aki valóban el is akarja azt érni. Azok viszont, akikben nincs meg ez a vágy, hátrafelé mennek. Jézusról nevezett Szent Teréz szavai szerint a magasztos gondolatok hatalmas segítséget nyújtanak abban, hogy tetteinket is magasztossá tegyük (A tökéletesség útja, 5. fejezet). Máshol így ír: A sátán sok ártalmas dolgot elkövet, hogy akik imádkoznak, ne tudjanak fejlõdni. Félreértelmezteti velük, mi az alázatosság, és elhiteti, hogy beképzeltség nagy dolgokra vágyakozni és megpróbálni a szenteket követni (Önéletrajz, 13. feje- 8

9 zet). Hogy elkeserítsen, a sátán felrója nekünk múltbéli bûneinket. Fontos hát, hogy tudatosítsuk: még bûneink sem képesek megakadályozni bennünket az életszentség megélésében, ha valóban vágyunk rá. Éppen ellenkezõleg: akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik (Róm 8,28), sõt, bûneink még segítségünkre is lehetnek, mert a bûnös, aki megvallja vétkeit, alázatossá válik. Másodiknak említi a tökéletesség elérésében az elhatározást, a szilárd döntést amellett, hogy önmagunkat egészen átadjuk Istennek. Ha a tökéletesség utáni vágy nem párosul azzal a szilárd elhatározással, hogy azt el is érjük, akkor az a vágy meddõ marad. A rest ember tele lehet ugyan szép vágyakkal, de sosem fog neki, hogy megvalósítsa azokat. Ezért mondják: a pokolba vezetõ út is jó szándékkal van kikövezve. Ezzel ellentétben ha a lélek elindul az úton, és eltökélten halad rajta, akkor már nagy utat tett meg (Jézusról nevezett Szent Teréz, Önéletrajz, 11. fejezet). Harmadiknak említi az elmélkedést. Az aki nem elmélkedik az örök igazságokon, csak Isten rendkívüli kegyelmének köszönhetõen élhet keresztény életet. Csak a lélek szeme képes meglátni a hit igazságait, de az is csak akkor, ha maga a lélek elmélkedik rajtuk. Így hát, aki nem elmélkedik, nem is láthatja az igazságot, a sötétben botorkál, könnyen lekötik a földi dolgok, miközben az örök dolgokról megfeledkezik. Az elmélkedés által azonban szent gondolatok születnek, amelyek megerõsítik a tökéletesség iránti Pierfilippo Giovanetti msp atya misét mutat be a cuzcói Andok Kordillerájának egy falujában 9

10 Isten igéje A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius papjai révén jut el a szegényekhez vágyat és a szívben a szilárd szándékot, hogy mindent átadjunk Istennek. Hasznos dolog a végsõ dolgokon elmélkedni (halál, ítélet, pokol és Mennyország), és ajánlatos átelmélkedni a Megváltó életét. A Krisztus követése is erre buzdít: Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életérõl való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb. (I. könyv, 1. fejezet). Az életszentségben való kitartás negyedik eszköze a gyakori szentáldozás. Az Eukarisztia azon túl, hogy felszabadít napi bûneinkbõl, egyszerû gyarlóságainkból és bocsánatos bûneinkbõl, megóv a halálos bûntõl is. A szentáldozás a lelket az erényekre ösztönzi, és segít azok napi megélésében. Persze ahhoz, hogy a szentáldozás megteremje a lélekben gyümölcseit, nagyon fontos az a lelkiállapot, amellyel a személy az eukarisztikus lakomához közelít, hisz az idõ, amely az áldozás után kezdõdik, a kegyelmi vagyon és menynyei kincsek gyûjtésére szolgál (Avilai Szent János). Végül a tökéletesség felé vezetõ úton szükséges az imádság mint személyes és bensõséges beszélgetés Istennel. Hiszen a kegyelem segítsége nélkül semmik vagyunk, és Isten a kegyelmet annak adja, aki kéri: Az Úr bõkezû mindazokhoz, akik segítségül hívják. (Róm 10,12). Minthogy kísértések és veszélyek állandóan leselkednek ránk ebben az életben, szükséges, hogy imaéletünk is állandó legyen. Urunk azt tanítja nekünk: szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. (Lk 18,1). Végezetül pedig, amikor Istenhez imádkozunk, ne feledjük magunkat Máriának is ajánlani, aki minden kegyelem kiosztója. Szent Bernát mondja: Isten az, aki a kegyelmet adja, de azt Mária kezével osztja ki. Keressük a kegyelmet, de keressük Máriánál!. Ha Mária könyörög értünk, biztosak lehetünk abban, hogy meghallgatásra találunk, mert az õ imádságát Isten sosem hagyja figyelmen kívül, mindig elfogadja. Piefilippo Giovanetti msp atya (olasz) 10

11 OREMUS Ima az Inca perkai Szûzanyához, Jézus és a szegények Édesanyjához Elsõ rész Mária, Urunk, Jézus Anyja, a nemzetek és a szegények Édesanyja! Felértem az Inca Perka csúcsára, amely véres csatáknak volt szemtanúja az erõs csankák és az õsi inkák között ennek a magas Kordillerának a fennhatóságáért, hogy esedezõ tekintetemet feléd emeljem. Hallgasd meg alázatos imádságomat, amely úgy emelkedik az ég felé, ahogyan a kondorok, amelyek csöndesen suhanva táncot járnak körülötted. Ennyi év alázatos szolgálata után, amelyet Apurimac magas térségében végeztem, ahol számtalan indián él embertelen körülmények között megfosztottan Szent Fiad megváltásának gyümölcseitõl, képtelen vagyok szavakba önteni a lelkembõl elõtörõ fohászt és kifejezni misszionárius szívem érzéseit. Mélységesen átélem lényem gyengeségét és hitványságát, átérzem alkalmatlanságomat, hogy a rosszban gyökeret vert szíveket megszabadítva jó útra térítsem. Ezért feléd emelem a Fiad, Jézus Krisztus vérével teli kelyhet, amelyben felajánlom minden indián szenvedését, akiket ebbõl az õsi erõdbõl szemlélsz, és anyai szereteteddel kísérsz. Égi Édesanyánk, te tudod, mennyire megsanyargatják a Kordillerák indiánjait. Te ismered a helyi hatalmasokat és nagybirtokosokat, akik elkobozzák teheneiket, juhaikat és bárányaikat. A szegény indiánok könnyek között kényszerülnek behódolni, mert ha ellenkeznének, kétség kívül börtön várna rájuk. Te jól láttad az éj homályában azokat is, akik meggyilkolták, és folyóba vetették a nemzet ifjú ügyészének testét, aki az indiánok védelmére kelt. (Giovanni Salerno atya) 11

12 MERT TUDOM, KINEK HITTEM ( 2TIM 1,12) Szeretnék megosztani önökkel valamit életemmel, és fõként hivatásommal kapcsolatban. Limában születtem, Limai Szent Róza és Porres Szent Márton földjén, bár apám Callaóból, anyám Cuzcóból származik. A diakónusszentelés után, amely tavaly december 12-én volt, megkezdtem diakónusi szolgálatomat Andahuaylillasban (Cuzco), a Fiúk Városában. Elõször is: hogyan született meg bennem a papi hivatás? Erre a kérdésre ugyanazokkal a szavakkal tudok felelni, amelyeket II. János Pál pápa használt Ajándék és titok címû könyvében, ahol saját hivatásáról beszél: az én elhívásomat a papságra legjobban Isten ismeri, késõbb pedig: minden papi hivatás nagy misztérium, olyan ajándék, amely végtelenül meghaladja az embert. Õszintén, én is így érzek: végtelenül meghalad ez a gyönyörû ajándék, amelyet az Úr elhívásával nekem szánt. Amint tudják, manapság hatalmas felelõsség nehezedik a papokra: én is megremegek, mint Szent Pál (vö.1kor 2,3), ha belegondolok. Azonban a pogányok apostolának más szavai segítenek túllépnem félelmeimen: mert tudom, kinek hittem (2Tim 1,12). És most térjünk rá, hogyan ismertem meg A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalmat. Édesanyám egy kedves barátnõjén 12

13 keresztül találtam a Mozgalomra, akinek hála, anyám járni kezdett a Giovanni atya által rendszeresen megtartott limai lelkigyakorlatokra. Édesanyám mindig hozott haza a kiadványokból és újságokból, amelyek tele voltak fiatal misszionáriusok tanúságtételeivel, a nehéz körülmények között, az Andokban élõ gyermekek fotóival és természetesen Giovanni atya üzeneteivel, amelyekben arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran és eltökélten kövessék Krisztust. Az az érdekes, hogy egészen addig a pillanatig az életem normális kerékvágásban folyt, olyannyira, hogy a legkomolyabban készültem álmom megvalósítására: hogy sportújságíró legyek. Azonban bensõm nem volt nyugodt. Amikor elolvastam egy-egy tanúságtételt, vagy amikor ránéztem az Andok falvaiban vagy a Cuzco perifériáján embertelen körülmények között élõ gyermekek fényképeire, szívem összeszorult. Úgy éreztem, tennem kell valamit értük. Olyan volt, Raúl Gonzáles msp atya áldoztatja a gyermekeket A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Szent Ferenc és Jácinta Marto Nevelési Központban 13

14 mintha egy hang arra kérne, hagyjak hátra mindent (családomat, barátaimat, szakmámat, a kényelmet, városomat, személyes terveimet stb.). Végsõ soron Krisztus hívását éreztem a szívem legmélyén, de nagyon nehéznek tûnt mindent magam mögött hagyni. Nehezen tettem meg ezt a döntõ lépést. Emlékszem, végül egy fohásszal fordultam az Úr felé, amelyet egy kedves limai pap barátomtól tanultam: Mondd meg nekem, Uram: Mit vársz tõlem?. El kell ismernem, szüleim nagyon sokat segítettek a hivatásom tisztázásának ezen idõszakában. Nap mint nap együtt imádkoztuk a Rózsafûzért és az Isteni Irgalmasság Szentolvasóját. Szüleim példája és keresztény tanúságtétele tagadhatatlanul meghatározó volt a hivatásom megerõsödésében. Így történt, hogy az Úr hívására végül megtettem a fontos lépést. Írtam a cuzcói közösség elöljárójának egy levelet, melyben beszéltem vívódásaimról Raúl Gonzáles msp atya a Fiúk Városának Szent Tarzíciusz otthonában, Andahuaylillasban 14

15 és vágyamról, hogy Krisztust szolgáljam a szegényekben. Elfogadta jelentkezésemet. Így érkeztem nem sokkal késõbb Cuzcóba, hogy megkezdjem misszionárius életemet. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a következõ idõszak rengeteg áldást és ajándékot tartogatott, amelyet az Úr készített nekem. A fiúkkal és a fiatalokkal való napi kapcsolat során fokozatosan felfedeztem Krisztus szenvedõ arcát, mivel sokan közülük az alkohol és a családon belüli erõszak által megrontott otthonokból jöttek (és jönnek ma is), míg másokat egyszerûen magukra hagytak szüleik. Gyakran fakadtam sírva, amikor eszembe jutott egy-egy történet, amelyet gyermekeink meséltek, és hálát adtam Istennek, hogy megadta nekem azt a kiváltságot, hogy szolgálhatom és vigasztalhatom õket nap mint nap a Szegények Szolgájaként. És így, a legkisebbek között végzett szolgálat során tudtam megérteni Urunk szavait: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40). Mindig az az érzésem, hogy maga Krisztus az, aki ezeken a gyerekeken keresztül hív engem, és mondja: hagyjak el mindent, és kövessem õt Jelenleg, amint az elején említettem, a Fiúk Városában tevékenykedem annak tudatával és vágyával, hogy a gyermekekben, a legszegényebbekben Krisztust szolgálom. Istennek hála ez a tudat és vágy töretlen azóta, hogy megkezdtem miszszionáriusi tevékenységemet. Kérem az Urat, adja meg nekem, hogy hûséges maradhassak mindahhoz, amit megtanultam és megszerettem a szemináriumi évek során: az imádsághoz, az Eukarisztia szeretetéhez, a közösségi élethez. Önöket, olvasókat, pedig arra kérem, hogy támogassanak imáikkal, hogy hû maradhassak a hivatáshoz, amelyre Krisztus hívott el, hogy szeretete eszközévé legyek, és igaz szolgálóvá váljak a szegények és a szükséget szenvedõk között. Szûz Mária, szegények Édesanyja, könyörögj érettünk! Raúl Gonzáles msp atya (perui) 15

16 A LEGFONTOSABB SEGÍTSÉG A MISSZIONÁRIUSOKNAK Kedves Barátaim! Ne tántorítson el benneteket semmiféle viszontagság! Ne féljetek a világtól, a jövõtõl, sem pedig saját gyengeségeitektõl! Az Úr bízta rátok életeteket a történelemnek éppen ezen a pontján, hogy Neve a ti hitetek által zengjen szerte az egész földkerekségen. XVI. Benedek pápa a 2011-es Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén, augusztus 21. Én... vállalom, hogy csatlakozom a Mozgalomhoz, hogy hálát adjak Istennek az Egyház ezen új karizmájáért, melyet a Szegények Szolgáinak adott.... (dátum)... (aláírás) Ezeket a felajánlásokat a budapesti Központon keresztül Peruba küldheti el. A felajánlásokat cuzcói Központunkban a Mária szobor lábához helyezzük. 16

17 FELHÍVÁS A FIATALOKHOZ Kedves Fiatalok! Kívánom, hogy az Egyház megtalálja bennetek és a ti fiatalságotokban az Örömhír boldog misszionáriusait. XVI. Benedek pápa, 2011-es Ifjúsági Világtalálkozó, az Úr Angyala imádsághoz fûzött gondolata, augusztus 21. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái között az imán és a nagylelkû önátadáson keresztül megvalósíthatod kitaszított, szenvedõ testvéreid szolgálatát! 17

18 BOLDOG CHIARA LUCE ( ) Boldog Chiara Badano, vagy más néven Chiara Luce (Fény) ezt a nevet a Fokoláre Mozgalom alapítója, Chiara Lubich adta neki 1989-ben október 29-én született Sassellóban (Olaszország, Liguria). Kisgyermekkorától fogva Isten iránt érzett mély szeretet jellemezte az életét. Kilenc évesen lép be a Fokoláre Mozgalomba. Nagylelkû, jókedvû, sportos és életvidám lánynak ismerik meg, aki szeret énekelni és táncolni. A tizenhat éves fiatal lány álma az, hogy légi utaskísérõ legyen, azonban felismeri, hogy Isten mást vár tõle, és erre odaadó igennel felel, maga mögött hagyván minden személyes elképzelését, hogy új álmot dédelgessen, és az Úrnak szentelje magát. Isten útjai azonban kifürkészhetetlenek. Egy napon Chiara teniszezés közben erõs fájdalmat érez a hátában. A kórházban az orvosok nagyméretû, rosszindulatú tumort diagnosztizálnak nála. Itt kezdõdik Chiara két hosszú évig tartó kálváriája, amelyet ugyanazzal az örömmel és nagylelkûséggel visel, amely mindig is jellemezte. Sõt, eltökéli magát, hogy minden szenvedését Jézusnak ajánlja. A megszentelõdés, amit az Úr tõle kér, a szenvedésben való megszentelõdés, hogy tanúságot tegyen az egész világ elõtt arról, hogy a fájdalmat nemcsak elviselni lehet, de át is lehet ölelni, és benne fel lehet venni Jézus keresztjét. Ami a szentség köznapi, csendes megélésének indult ahogyan az a számtalan szentéletû ember is él, akiknek még a nevét sem ismerjük, végül a szentség hõsies megélésévé vált. Az Egyház minden év október 29-én ünnepli eme fiatal fiatalos életszentségének példáját, a Fényt, amely képes bevilágítani azt a számos keresztényt, akik hajlandóak derûvel átölelni saját mindennapi keresztjüket tudván, hogy, amint Szent José Maria Escriva írja: Isten akarata az, hogy boldogok legyünk, de a keresztény boldogság gyökere gyakran kereszt alakot vesz fel. Az általunk befogadott gyermekek szenvedése is gyakran ölt fizikai formát, mint például azoknak a gyerekeknek az esetében, akiket nõvéreink a Jézusról nevezett Szent Teréz Fészek Otthon Szent Rafael termében ápolnak. Azonban a legtöbbször azzal a szenvedéssel találkozunk, amelyet az elhagyatottság és az erõszak szült, ami a gyermekek szívében haragot és neheztelést gerjeszt mások irányában, általában a felnõttek felé, ide értvén saját szüleiket is. Chiara élete, akit XVI. Benedek pápa avatott boldoggá, számukra is megadhatja a Fényt, hogy minden szenvedést átalakíthassanak az Isten és a felebarát iránti szeretet kifejezésévé. Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 18

19 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI MISSZIONÁRIUS NÕVÉREI A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius nõvéreinek hagyományos fátyla kifejezi a Krisztusnak való teljes önátadást és a világ bûneiért való engesztelés vágyát. 19

20 MAGYARORSZÁGI HÍREK Ezúton szeretnénk megosztani örömünket kedves Olvasóinkkal, hogy Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek úr decemberi levelében hivatalosan engedélyezte, hogy Mozgalmunk budapesti Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya Központjában szentségi kápolnát létesítsünk, és abban õrizzük az Oltáriszentséget. A felügyeletet a Szent József Templom plébánosára, Bajzáth Ferenc atyára bízta. Az ünnepélyes szentelésre elõreláthatólag májusban kerül sor. Bíboros atya engedélyével sok éves álmunk vált valóra. Hiszszük, hogy a Szent Eukarisztia jelenléte áldás lesz a Központ munkájára és az ide járó gyerekek életére. A tabernákulum már a helyére került A Központ munkatársai nevében kívánok minden Olvasónknak igaz, mély nagyböjti csöndet és a Feltámadás kegyelmében megélt Húsvétot! Szkladányi László, msp A Karácsonyt és a Szilvesztert idén is megünnepeltük a Központba járó gyerekekkel 20

21 Tél-végi kaland a Normafánál Az adóbevallási idõszakhoz közeledve kérjük, éljen lehetõségével: személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatja a Magyar Katolikus Egyház javára. Technikai száma: 0011 A második 1%-kal segítheti Missziós Mozgalmunk szegények között végzett munkáját. Adószámunk: Megjelent A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom DVD filmjének magyar változata Az 55 perces film bemutatja a Mozgalom lelkiségét, közösségeinek életét és a legszegényebbek között végzett missziót. Az ingyenes DVD megrendelhetõ a budapesti Központban személyesen, levélben, telefonon vagy ben: A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom 1084 Budapest, Õr utca 9. Telefon/fax: (1)

22 FELHÍVÁS! Több mint tíz éve mûködik Budapesten a Józsefvárosban a Magyarok Nagyasszonya Központ, ahol Isten segítségével szegény gyerekekkel foglalkozunk. Sikerekrõl is be tudunk számolni, mert a hozzánk járó cigány gyerekek közül néhányan, akik elfogadták a segítségünket, szakmát szereztek, le tudtak érettségizni, és el tudtak helyezkedni. Nagy szükségünk lenne Budapest környékén kertre, földterületre, ahol a gyerekek megtanulhatnak dolgozni, egészségesen kikapcsolódni ahelyett, hogy elkallódnának az utcákon. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusai, akik megnyitották ezt a budapesti Központot, 2007-ben megépítették Cuzco mellett a Fiúk Városát 3400 méter magasan, ahol árvaház, iskola, rendház és kis szeminárium mûködik, köszönhetõen egy hatgyermekes spanyol származású jótevõnek, aki 40 hektárnyi földterületet ajándékozott a Mozgalomnak, mások pedig az építkezés költségeit fizették. Budapesten nem ekkora földterületre lenne szükségünk, hanem csak egy nagyobb kertes házra. Isten azt szeretné, hogy legyen olyan magyar jótevõ, aki érzékeny a kiszolgáltatott gyerekek problémáira, és felajánl egy házat nagy kerttel! Giovanni Salerno msp atya 22

23 HÁZAINK HÍREI Ajofrín: Szûz Mária a Szegények Édesanyja Szeminárium október 30-án Giovanni Salerno msp atya meghívására vendégünk volt Ajofrín plébánosa, don Alejandro, hogy megáldja Szemináriumunk új szárnyát. Jelen volt don Carlos atya is, Mazarambroz, egy másik szomszédos falu plébánosa is. Ezeken a plébániákon szeminaristáink minden vasárnap hittanórát tartanak, és segítenek a szolgálatban. Az új szárny ünnepélyes megáldásával véget ért a misszionáriusaink papi képzése helyszínéül szolgáló Szemináriumunk bõvítése. Mostantól még több fiatalt tudunk fogadni a szentignáci lelkigyakorlatokra, amelyeket Mozgalmunk papjai vezetnek. November elején vendégül láttuk az egyházmegye kisszeminaristáit éves egyhetes lelkigyakorlatuk alkalmából. A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium kápolnájának felirata: Elküldött, hogy Örömhírt vigyek a szegényeknek. 23

24 Cuzco: Kisszeminárium Cuzcóban befejeztük a Kisszeminárium építését, ahová iskolánk azon növendékeit várjuk, akikben megszületik a vágy a papi és a misszionáriusi életre. Az elöljáró, Vincent Minnelli msp atya, idén márciusban újabb hét jelentkezõt fogad, akik egy hétre bekapcsolódnak a közösség életébe, hogy tisztázhassák magukban, el kívánják-e kezdeni a Szemináriumot. Így összesen mintegy húsz fiatal követi majd Kisszemináriumunk napirendjét az elöljáróval és segítõjével, Alois Hollwert msp atyával együtt. A kisszeminaristák tavaly, ahogyan négy éve minden évben, elõadtak egy karácsonyi színdarabot, melynek címe És miköztünk lakozék. Ez a sokszínû darab egyedien vezeti fel Karácsony ünnepét komikus és elgondolkodtató jeleneteivel. Megelevenednek benne Cuzco városának a mai korban és a hagyományban élõ alakjai, akik felületes és bûnös életükbõl elhívást kapnak a most született Gyermek Jézus lábai elé. Vincent atya minden évben három elõadást szervez Cuzcóban, melyek közül az utolsó a városi színházban kap helyet, rendszerint nagyjából hatszáz nézõ elõtt. Giovanni Salerno msp atya Vincent Miró Minnelli és Alois Hollwert msp atyákkal, a Kisszeminárium vezetõivel. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 24

25 December 12. A Guadalupei Szûzanya ünnepén a Fiúk Városának kápolnájában kedves testvérünket, Raúl Gonzales msp atyát kézrátétellel diakónussá szentelte fõtisztelendõ Juan Antonio Ugarte, Cuzco érseke. A misén Szent Tarzíciusz kórusunk énekelt a misszionárius családok közösségének tagja, Pascal Dousse msp vezényletével. Limából eljöttek Raúl atya szülei és rokonai is. Szintén jelen voltak a Szent Ferenc és Jácinta Martóról nevezett iskolánk növendékei. Raúl atya az otthon legkisebb gyermekeit befogadó Gonzága Szent Alajos csoport felelõse lesz. Nem sokkal Karácsony elõtt két új gyermeket fogadtunk be az otthonunkba, a hatéves Cristo Frankot Quillabambából és a tízéves Luis Miguelt, aki Cusibambából érkezett, ahol nõvéreink állandó missziót tartanak fenn. Idén Szent Tarzíciusz Otthonunkban negyven elhagyott és árva gyermek él korok szerinti csoportokban egy atya és egy testvér felügyelete mellett. Az otthon igazgatója Agustín Delouvroy msp atya, akinek az egyik feladata az, hogy biztosítsa a kapcsolattar- Raúl Gonzáles msp atyát diakónussá szenteli fõtisztelendõ Juan Antonio Ugarte, Cuzco érseke 25

26 tást a családokkal, akik ránk bízták a gyermeküket. Misszionárius családjaink segítségével, akik ellátogatnak a gyerekek családjához, igyekszünk segíteni rajtuk mind anyagi, mind lelki értelemben. Érzékeny, de visszafogott kapcsolatra törekszünk, melynek célja, hogy a családok helyzete ne romoljon tovább. Nem tudunk nagy léptékû szociális munkát végezni, amely vetekedhetne a cuzcói önkormányzat lehetõségeivel, de biztosak vagyunk abban, hogy az Egyház missziójának alázatos jelenléte a szegények között sokuknak nagy reményt ad. December Ebben az évben is hûek maradhattunk vállalásunkhoz, hogy misszionárius papokat és testvéreket küldjünk a magas Kordillera távol esõ falvaiba Karácsony szent ünnepe alkalmából. Három missziót küldtünk ki: Pierfilippo msp atyát és Erick testvért (mexikói önkéntes) Yarqakunka (Yarquacuncca) és San Juan de Quihuares falvaiba; Luís-Maria és Zsolt (diakónus) msp atyákat Pirque falvaiba és Paprés-be; Alois msp atyát és Johann testvért (osztrák önkéntes) két kisszeminaristával pedig Parocochan faluba. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Szent Tarzíciusz Otthonának gyermekei. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 26

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Nem értelek, de szeretlek

Nem értelek, de szeretlek 2006. március, XVI. évf. 1. (44.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja fotó: Kuslits Levente Kopogtató A kamaszkorban új születésrõl van szó. Örömteli látvány a szülési fájásokkal együtt. A kamasz

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa

HIRNÖK. A misszió az, ami leginkább számít Stephen M. Veazey, az Egyház Elnöke. 2011. június Nemzetközi Európa 2011. június Nemzetközi Európa HIRNÖK A HIRNÖK Nemzetközi Kiadása személyes olvasás, vasárnapi iskolák, információ megosztás, tanúság és általános kommunikáció céljaira készült. Továbbá fontos hírek, hitbeli

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK 1 KOVÁCS KALLISZT OFM: FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA 2 A CJC 832. kánonja által elõírt rendi elöljárói engedélyt Kovács Bánk OFM tartományfõnök alábbi, 2002 jún. 17-én kelt Ajánlása

Részletesebben