A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI"

Átírás

1 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem önmagunk ajándékozásaként, ami egészen addig elmegy, hogy Krisztus példáját követve feláldozzuk életünket másokért. (XVI. Benedek pápa a Nemzetközi Caritas általános gyûlésén, Vatikán, május 27.)

2 » TARTALOM» GIOVANNI ATYA ÜZENETE: GAZDASÁGI VÁLSÁG: A SZERETET PRÓBÁJA 3 A TÖKÉLETESSÉG FELÉ VEZETÕ ÚT. 8 MERT TUDOM, KINEK HITTEM ( 2TIM 1,12).. 12 BOLDOG CHIARA LUCE. 18 MAGYARORSZÁGI HÍREK... 20» HÁZAINK HÍREI.. 24 A VILÁG HÍREI. 29 LEVELEIBÕL 33» BARÁTAINK A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom papjainak névsora: Giovanni Salerno msp atya Álvaro Gómez Fernández msp atya Sebastián Dumont msp atya Urs Zanoni msp atya Agustín Delouvroy msp atya Vincent Miró Minelli msp atya Guiseppe Cardamone msp atya Walter Corsini msp atya José Carlos Eugenio msp atya Jerónimo Gouaíller msp atya Luis María Sallé msp atya Pierfilippo Giovanetti msp atya Salvatore Piredda msp atya Christian de Penfentenyo msp atya Alois Hollwerth msp atya Szabó Zsolt msp atya (diakónus) Raúl Gonzáles msp atya (diakónus) Megjelenik egy évben négyszer, a következõ számot Pünkösdkor adjuk ki. Címeink: A perui központ címe: Cuzco, P.O. Box 907 A Magyarok Nagyasszonya Központ címe: 1084 Budapest, Õr utca 9. fsz Telefon/fax: 06 (1) A Mozgalom elõzetes engedélye nélkül tilos az újságban megjelenõ cikkek teljes vagy részleges sokszorosítása. Honlapunk címe: YouTube csatorna: MSPTM

3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE Gazdasági válság: a szeretet próbája A keresztény ember arra kap ösztönzést, hogy elõsegítse az igazságos társadalom létrejöttét, amelyben mindenki megkapja a szükségeset ahhoz, hogy emberhez méltón éljen, és amelyben az igazságosságot a szeretet élteti. (XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenete) Kedves Barátaim! Dicsértessék a Jézus Krisztus! A perui Andok e távoli Kordillerájából írok nektek, elsõször is, hogy köszönetet mondjak mindnyájatoknak, akik a világ különféle pontjairól kifejeztétek irántam érzett szereteteteket, és imáitokkal kísértétek papságom ötvenedik évfordulójának ünnepét a múlt év december 23-án. Örömmel válaszolnék nektek személyesen is, de érthetõ okokból ez nem lehetséges. Másképp teszem hát, azáltal, hogy nap mint nap imádkozom értetek, akik évek óta kísértek engem, nem feledkezvén meg elhunyt barátainkról és jótevõinkrõl sem. Velem voltatok ti is ezen a napon. A mise felajánlásakor mindnyájatok személyét, szándékait és gondjait odahelyeztem az oltárra az Szentostya mellé, amely minden nap megfiatalít, eltölt örömmel és erõvel, hogy folytathassam a munkát a legszegényebbekért. December 25- én mi, papok, három misét mutathatunk be: a másodikat értetek ajánlottam, hogy kifejezzem hálámat a szeretetért, amellyel mindig is hûségesen hordoztatok engem. 3

4 Giovanni Salerno msp atya aranymiséjét mutatja be Közben hamar elérkezett a Nagyböjt, amely az egyházi év fontos idõszaka. Az Egyház ekkor arra hív bennünket, hogy õszintén mérlegre tegyük életünket az evangéliumi tanítás fényében. A sajtó és a tömegmédia eláraszt bennünket a gazdasági válság rossz híreivel, és ami még ennél is rosszabb, hemzsegnek a rossz hírek a gyilkosságokról, az abortuszról, a sok válásról, a sok szétesett családról stb. Az ilyen hírek hallatán könnyen elkeseredhetnénk, de mi, akik tekintetünket az Ég felé emeljük, nap mint nap felfedezhetjük az Atyaisten arcát, aki hûséges, és soha nem hagyta el, és nem is fogja elhagyni azt, aki szenved. És ahogyan az erdõ zölden fénylik a csendben sokasodó, állandó növésben lévõ fák lombjától, ugyanúgy fénylik csöndben Isten szeme elõtt azoknak a szeretete, akik az õ legbecsesebb gyermekeinek, a legszegényebbeknek a segítségére sietnek. Legutóbbi európai utam során találkoztam egy idõs hölgygyel, aki felismerte, hogy a tomboló gazdasági válság mekkora próbatétel a szegények számára, nekem adott több mint egy kilógrammot személyes ékszerei- 4

5 bõl, hogy azok árát a gyermekeink javára fordítsam. Férje tavaly novemberben töltötte be 81. életévét, de ahelyett, hogy élvezné a munkával és áldozatokkal teli élete végén a kétségtelenül jól megérdemelt nyugdíjas éveit, mind a mai napig dolgozik, hogy anyagilag segíthesse gyermekeinket és a körülöttünk élõ szegényeket azzal a tudattal, hogy ha nem dolgozna, akkor gyermekeink kenyér nélkül maradnának. Ráadásul, mivel saját gyermeke nincs, még unokaöcscseit is rávette, hogy támogassák ezt a nemes célt. Spanyolországban történt, ahol a válság még jobban érezhetõ, hogy egy hölgy a Mozgalmunkra hagyta kicsi házát, hogy annak eladása révén csillapíthassuk gyermekeink éhségét. Ez a hölgy nem ismert bennünket személyesen, de nem is kért különösebb tájékoztatást a munkánkról. A hiteles keresztény szeretet ilyen megnyilvánulása rendkívül meghat bennünket és a szegényeket, akiket segítünk. Feledtetik a szegények emberi méltóságán ejtett sértéseket és az üres karitatív képmutatást, amely kizárólag a szív büszkeségének és vakságának a mûve, amely képtelen meglátni a szegényben Isten nehéz körülmények között élõ gyermekét. Hány ilyen megaláztatásról tudnék mesélni! Ott van például az a vagyonos, katolikus, limai aszszonyság, aki jó ideje küld rendszeresen a szegényeinknek használt ruhát leányai törött sarkú cipõivel együtt, akik tehetõs vállalkozókhoz mentek feleségül. Megkértem arra, hogy ne küldjön több ilyen dolgokkal teli csomagot limai házunkba, mert a szegények a testvéreink, aki- Szegény gyermekek a cuzcói (Peru) Andok magas Kordillerájából 5

6 ket méltóképpen kell segítenünk. Egy idõs, gazdag olasz hölgy korábban rendszeresen küldött szép és jó állapotú dolgokat a gyermekeinknek, mondván: Én már öreg vagyok, az én gyermekeim jól élnek, így most szeretnék egy kicsit több segítséget nyújtani a gyermekeinek. Azonban egyik lánya, aki a helyi katolikus plébániai közösség vezetõje, és nagy ingatlanok tulajdonosa, megtiltotta neki, hogy ilyen bõkezû módon segítsen gyermekeinken, mondván: Segíthetsz, de csak egy 100 euróst küldj idõnként. Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram! (Mt 7,21) Kívánok Mindnyájatoknak szent Nagyböjtöt, a szeretet próbáját! Kis misszionárius testvéretek, Giovanni Salerno msp atya Giovanni Salerno msp atya A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Jézusról nevezett Szent Teréz Otthonának árva gyermekei körében 6

7 ISTEN HOZOTT A SZÛZ MÁRIA SZEGÉNYEK ÉDESANYJA SZEMINÁRIUMBAN! VAN MÉG HELY SZÁMODRA IS! A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium egy hely fiatalok számára, akik misszionárius papok szeretnének lenni A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalomban. Mily nagy örömet szerez a tudat, hogy Jézus keres téged, megbízik benned és félreismerhetetlen hangján így szól hozzád:»kövess engem!«(mk 2,14) XVI. Benedek pápa a 2011-es Ifjúsági Világtalálkozón a fiatalokkal való virrasztáson, Madrid, augusztus 20. A Szeminárium címe: Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo Seminario Santa María Madre de los Pobres C.tra Mazarambroz, s/n Ajofrín (Toledo) España Telefon: 00 (34) Fax: 00 (34)

8 A TÖKÉLETESSÉG FELÉ VEZETÕ ÚT (MÁSODIK RÉSZ) Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes! (Mt 5,48) A legfõbb akadály az életszentség útján nem más, mint a lelki restség, a langyosság, amelynek jellemzõirõl és ellenszereirõl az elõzõ írásban beszéltünk. De még ha igaz is, hogy akin erõt vesz a restség, az nehezen talál vissza régi buzgalmához, az Úr azt mondja: Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. (Lk 18,27). Aki az Úrhoz imádkozik, és a megfelelõ eszközöket használja, hamar eléri, amire vágyik. Liguori Szent Alfonz Mária A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása címû könyvének 8. fejezetében 5 dolgot ajánl a renyheségbõl való szabadulásra és a tökéletesség útján való elõrehaladásra: a tökéletesség iránti vágyat; a szilárd meggyõzõdést, hogy azt elérjük; az elmélkedést; a gyakori szentáldozást és az imádságot. Vegyük elõször is a tökéletesség iránti vágyat. Szent Alfonz azt mondja, az életszentség iránti vágy olyan, mint a szárny, amely kilõtt nyílvesszõként emel a magasba. Megadja az erõt és a segítséget, hogy az életszentség útját járhassuk. Csak az érheti el a tökéletességet, aki valóban el is akarja azt érni. Azok viszont, akikben nincs meg ez a vágy, hátrafelé mennek. Jézusról nevezett Szent Teréz szavai szerint a magasztos gondolatok hatalmas segítséget nyújtanak abban, hogy tetteinket is magasztossá tegyük (A tökéletesség útja, 5. fejezet). Máshol így ír: A sátán sok ártalmas dolgot elkövet, hogy akik imádkoznak, ne tudjanak fejlõdni. Félreértelmezteti velük, mi az alázatosság, és elhiteti, hogy beképzeltség nagy dolgokra vágyakozni és megpróbálni a szenteket követni (Önéletrajz, 13. feje- 8

9 zet). Hogy elkeserítsen, a sátán felrója nekünk múltbéli bûneinket. Fontos hát, hogy tudatosítsuk: még bûneink sem képesek megakadályozni bennünket az életszentség megélésében, ha valóban vágyunk rá. Éppen ellenkezõleg: akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik (Róm 8,28), sõt, bûneink még segítségünkre is lehetnek, mert a bûnös, aki megvallja vétkeit, alázatossá válik. Másodiknak említi a tökéletesség elérésében az elhatározást, a szilárd döntést amellett, hogy önmagunkat egészen átadjuk Istennek. Ha a tökéletesség utáni vágy nem párosul azzal a szilárd elhatározással, hogy azt el is érjük, akkor az a vágy meddõ marad. A rest ember tele lehet ugyan szép vágyakkal, de sosem fog neki, hogy megvalósítsa azokat. Ezért mondják: a pokolba vezetõ út is jó szándékkal van kikövezve. Ezzel ellentétben ha a lélek elindul az úton, és eltökélten halad rajta, akkor már nagy utat tett meg (Jézusról nevezett Szent Teréz, Önéletrajz, 11. fejezet). Harmadiknak említi az elmélkedést. Az aki nem elmélkedik az örök igazságokon, csak Isten rendkívüli kegyelmének köszönhetõen élhet keresztény életet. Csak a lélek szeme képes meglátni a hit igazságait, de az is csak akkor, ha maga a lélek elmélkedik rajtuk. Így hát, aki nem elmélkedik, nem is láthatja az igazságot, a sötétben botorkál, könnyen lekötik a földi dolgok, miközben az örök dolgokról megfeledkezik. Az elmélkedés által azonban szent gondolatok születnek, amelyek megerõsítik a tökéletesség iránti Pierfilippo Giovanetti msp atya misét mutat be a cuzcói Andok Kordillerájának egy falujában 9

10 Isten igéje A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius papjai révén jut el a szegényekhez vágyat és a szívben a szilárd szándékot, hogy mindent átadjunk Istennek. Hasznos dolog a végsõ dolgokon elmélkedni (halál, ítélet, pokol és Mennyország), és ajánlatos átelmélkedni a Megváltó életét. A Krisztus követése is erre buzdít: Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életérõl való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb. (I. könyv, 1. fejezet). Az életszentségben való kitartás negyedik eszköze a gyakori szentáldozás. Az Eukarisztia azon túl, hogy felszabadít napi bûneinkbõl, egyszerû gyarlóságainkból és bocsánatos bûneinkbõl, megóv a halálos bûntõl is. A szentáldozás a lelket az erényekre ösztönzi, és segít azok napi megélésében. Persze ahhoz, hogy a szentáldozás megteremje a lélekben gyümölcseit, nagyon fontos az a lelkiállapot, amellyel a személy az eukarisztikus lakomához közelít, hisz az idõ, amely az áldozás után kezdõdik, a kegyelmi vagyon és menynyei kincsek gyûjtésére szolgál (Avilai Szent János). Végül a tökéletesség felé vezetõ úton szükséges az imádság mint személyes és bensõséges beszélgetés Istennel. Hiszen a kegyelem segítsége nélkül semmik vagyunk, és Isten a kegyelmet annak adja, aki kéri: Az Úr bõkezû mindazokhoz, akik segítségül hívják. (Róm 10,12). Minthogy kísértések és veszélyek állandóan leselkednek ránk ebben az életben, szükséges, hogy imaéletünk is állandó legyen. Urunk azt tanítja nekünk: szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. (Lk 18,1). Végezetül pedig, amikor Istenhez imádkozunk, ne feledjük magunkat Máriának is ajánlani, aki minden kegyelem kiosztója. Szent Bernát mondja: Isten az, aki a kegyelmet adja, de azt Mária kezével osztja ki. Keressük a kegyelmet, de keressük Máriánál!. Ha Mária könyörög értünk, biztosak lehetünk abban, hogy meghallgatásra találunk, mert az õ imádságát Isten sosem hagyja figyelmen kívül, mindig elfogadja. Piefilippo Giovanetti msp atya (olasz) 10

11 OREMUS Ima az Inca perkai Szûzanyához, Jézus és a szegények Édesanyjához Elsõ rész Mária, Urunk, Jézus Anyja, a nemzetek és a szegények Édesanyja! Felértem az Inca Perka csúcsára, amely véres csatáknak volt szemtanúja az erõs csankák és az õsi inkák között ennek a magas Kordillerának a fennhatóságáért, hogy esedezõ tekintetemet feléd emeljem. Hallgasd meg alázatos imádságomat, amely úgy emelkedik az ég felé, ahogyan a kondorok, amelyek csöndesen suhanva táncot járnak körülötted. Ennyi év alázatos szolgálata után, amelyet Apurimac magas térségében végeztem, ahol számtalan indián él embertelen körülmények között megfosztottan Szent Fiad megváltásának gyümölcseitõl, képtelen vagyok szavakba önteni a lelkembõl elõtörõ fohászt és kifejezni misszionárius szívem érzéseit. Mélységesen átélem lényem gyengeségét és hitványságát, átérzem alkalmatlanságomat, hogy a rosszban gyökeret vert szíveket megszabadítva jó útra térítsem. Ezért feléd emelem a Fiad, Jézus Krisztus vérével teli kelyhet, amelyben felajánlom minden indián szenvedését, akiket ebbõl az õsi erõdbõl szemlélsz, és anyai szereteteddel kísérsz. Égi Édesanyánk, te tudod, mennyire megsanyargatják a Kordillerák indiánjait. Te ismered a helyi hatalmasokat és nagybirtokosokat, akik elkobozzák teheneiket, juhaikat és bárányaikat. A szegény indiánok könnyek között kényszerülnek behódolni, mert ha ellenkeznének, kétség kívül börtön várna rájuk. Te jól láttad az éj homályában azokat is, akik meggyilkolták, és folyóba vetették a nemzet ifjú ügyészének testét, aki az indiánok védelmére kelt. (Giovanni Salerno atya) 11

12 MERT TUDOM, KINEK HITTEM ( 2TIM 1,12) Szeretnék megosztani önökkel valamit életemmel, és fõként hivatásommal kapcsolatban. Limában születtem, Limai Szent Róza és Porres Szent Márton földjén, bár apám Callaóból, anyám Cuzcóból származik. A diakónusszentelés után, amely tavaly december 12-én volt, megkezdtem diakónusi szolgálatomat Andahuaylillasban (Cuzco), a Fiúk Városában. Elõször is: hogyan született meg bennem a papi hivatás? Erre a kérdésre ugyanazokkal a szavakkal tudok felelni, amelyeket II. János Pál pápa használt Ajándék és titok címû könyvében, ahol saját hivatásáról beszél: az én elhívásomat a papságra legjobban Isten ismeri, késõbb pedig: minden papi hivatás nagy misztérium, olyan ajándék, amely végtelenül meghaladja az embert. Õszintén, én is így érzek: végtelenül meghalad ez a gyönyörû ajándék, amelyet az Úr elhívásával nekem szánt. Amint tudják, manapság hatalmas felelõsség nehezedik a papokra: én is megremegek, mint Szent Pál (vö.1kor 2,3), ha belegondolok. Azonban a pogányok apostolának más szavai segítenek túllépnem félelmeimen: mert tudom, kinek hittem (2Tim 1,12). És most térjünk rá, hogyan ismertem meg A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalmat. Édesanyám egy kedves barátnõjén 12

13 keresztül találtam a Mozgalomra, akinek hála, anyám járni kezdett a Giovanni atya által rendszeresen megtartott limai lelkigyakorlatokra. Édesanyám mindig hozott haza a kiadványokból és újságokból, amelyek tele voltak fiatal misszionáriusok tanúságtételeivel, a nehéz körülmények között, az Andokban élõ gyermekek fotóival és természetesen Giovanni atya üzeneteivel, amelyekben arra buzdította a fiatalokat, hogy bátran és eltökélten kövessék Krisztust. Az az érdekes, hogy egészen addig a pillanatig az életem normális kerékvágásban folyt, olyannyira, hogy a legkomolyabban készültem álmom megvalósítására: hogy sportújságíró legyek. Azonban bensõm nem volt nyugodt. Amikor elolvastam egy-egy tanúságtételt, vagy amikor ránéztem az Andok falvaiban vagy a Cuzco perifériáján embertelen körülmények között élõ gyermekek fényképeire, szívem összeszorult. Úgy éreztem, tennem kell valamit értük. Olyan volt, Raúl Gonzáles msp atya áldoztatja a gyermekeket A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Szent Ferenc és Jácinta Marto Nevelési Központban 13

14 mintha egy hang arra kérne, hagyjak hátra mindent (családomat, barátaimat, szakmámat, a kényelmet, városomat, személyes terveimet stb.). Végsõ soron Krisztus hívását éreztem a szívem legmélyén, de nagyon nehéznek tûnt mindent magam mögött hagyni. Nehezen tettem meg ezt a döntõ lépést. Emlékszem, végül egy fohásszal fordultam az Úr felé, amelyet egy kedves limai pap barátomtól tanultam: Mondd meg nekem, Uram: Mit vársz tõlem?. El kell ismernem, szüleim nagyon sokat segítettek a hivatásom tisztázásának ezen idõszakában. Nap mint nap együtt imádkoztuk a Rózsafûzért és az Isteni Irgalmasság Szentolvasóját. Szüleim példája és keresztény tanúságtétele tagadhatatlanul meghatározó volt a hivatásom megerõsödésében. Így történt, hogy az Úr hívására végül megtettem a fontos lépést. Írtam a cuzcói közösség elöljárójának egy levelet, melyben beszéltem vívódásaimról Raúl Gonzáles msp atya a Fiúk Városának Szent Tarzíciusz otthonában, Andahuaylillasban 14

15 és vágyamról, hogy Krisztust szolgáljam a szegényekben. Elfogadta jelentkezésemet. Így érkeztem nem sokkal késõbb Cuzcóba, hogy megkezdjem misszionárius életemet. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a következõ idõszak rengeteg áldást és ajándékot tartogatott, amelyet az Úr készített nekem. A fiúkkal és a fiatalokkal való napi kapcsolat során fokozatosan felfedeztem Krisztus szenvedõ arcát, mivel sokan közülük az alkohol és a családon belüli erõszak által megrontott otthonokból jöttek (és jönnek ma is), míg másokat egyszerûen magukra hagytak szüleik. Gyakran fakadtam sírva, amikor eszembe jutott egy-egy történet, amelyet gyermekeink meséltek, és hálát adtam Istennek, hogy megadta nekem azt a kiváltságot, hogy szolgálhatom és vigasztalhatom õket nap mint nap a Szegények Szolgájaként. És így, a legkisebbek között végzett szolgálat során tudtam megérteni Urunk szavait: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,40). Mindig az az érzésem, hogy maga Krisztus az, aki ezeken a gyerekeken keresztül hív engem, és mondja: hagyjak el mindent, és kövessem õt Jelenleg, amint az elején említettem, a Fiúk Városában tevékenykedem annak tudatával és vágyával, hogy a gyermekekben, a legszegényebbekben Krisztust szolgálom. Istennek hála ez a tudat és vágy töretlen azóta, hogy megkezdtem miszszionáriusi tevékenységemet. Kérem az Urat, adja meg nekem, hogy hûséges maradhassak mindahhoz, amit megtanultam és megszerettem a szemináriumi évek során: az imádsághoz, az Eukarisztia szeretetéhez, a közösségi élethez. Önöket, olvasókat, pedig arra kérem, hogy támogassanak imáikkal, hogy hû maradhassak a hivatáshoz, amelyre Krisztus hívott el, hogy szeretete eszközévé legyek, és igaz szolgálóvá váljak a szegények és a szükséget szenvedõk között. Szûz Mária, szegények Édesanyja, könyörögj érettünk! Raúl Gonzáles msp atya (perui) 15

16 A LEGFONTOSABB SEGÍTSÉG A MISSZIONÁRIUSOKNAK Kedves Barátaim! Ne tántorítson el benneteket semmiféle viszontagság! Ne féljetek a világtól, a jövõtõl, sem pedig saját gyengeségeitektõl! Az Úr bízta rátok életeteket a történelemnek éppen ezen a pontján, hogy Neve a ti hitetek által zengjen szerte az egész földkerekségen. XVI. Benedek pápa a 2011-es Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén, augusztus 21. Én... vállalom, hogy csatlakozom a Mozgalomhoz, hogy hálát adjak Istennek az Egyház ezen új karizmájáért, melyet a Szegények Szolgáinak adott.... (dátum)... (aláírás) Ezeket a felajánlásokat a budapesti Központon keresztül Peruba küldheti el. A felajánlásokat cuzcói Központunkban a Mária szobor lábához helyezzük. 16

17 FELHÍVÁS A FIATALOKHOZ Kedves Fiatalok! Kívánom, hogy az Egyház megtalálja bennetek és a ti fiatalságotokban az Örömhír boldog misszionáriusait. XVI. Benedek pápa, 2011-es Ifjúsági Világtalálkozó, az Úr Angyala imádsághoz fûzött gondolata, augusztus 21. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái között az imán és a nagylelkû önátadáson keresztül megvalósíthatod kitaszított, szenvedõ testvéreid szolgálatát! 17

18 BOLDOG CHIARA LUCE ( ) Boldog Chiara Badano, vagy más néven Chiara Luce (Fény) ezt a nevet a Fokoláre Mozgalom alapítója, Chiara Lubich adta neki 1989-ben október 29-én született Sassellóban (Olaszország, Liguria). Kisgyermekkorától fogva Isten iránt érzett mély szeretet jellemezte az életét. Kilenc évesen lép be a Fokoláre Mozgalomba. Nagylelkû, jókedvû, sportos és életvidám lánynak ismerik meg, aki szeret énekelni és táncolni. A tizenhat éves fiatal lány álma az, hogy légi utaskísérõ legyen, azonban felismeri, hogy Isten mást vár tõle, és erre odaadó igennel felel, maga mögött hagyván minden személyes elképzelését, hogy új álmot dédelgessen, és az Úrnak szentelje magát. Isten útjai azonban kifürkészhetetlenek. Egy napon Chiara teniszezés közben erõs fájdalmat érez a hátában. A kórházban az orvosok nagyméretû, rosszindulatú tumort diagnosztizálnak nála. Itt kezdõdik Chiara két hosszú évig tartó kálváriája, amelyet ugyanazzal az örömmel és nagylelkûséggel visel, amely mindig is jellemezte. Sõt, eltökéli magát, hogy minden szenvedését Jézusnak ajánlja. A megszentelõdés, amit az Úr tõle kér, a szenvedésben való megszentelõdés, hogy tanúságot tegyen az egész világ elõtt arról, hogy a fájdalmat nemcsak elviselni lehet, de át is lehet ölelni, és benne fel lehet venni Jézus keresztjét. Ami a szentség köznapi, csendes megélésének indult ahogyan az a számtalan szentéletû ember is él, akiknek még a nevét sem ismerjük, végül a szentség hõsies megélésévé vált. Az Egyház minden év október 29-én ünnepli eme fiatal fiatalos életszentségének példáját, a Fényt, amely képes bevilágítani azt a számos keresztényt, akik hajlandóak derûvel átölelni saját mindennapi keresztjüket tudván, hogy, amint Szent José Maria Escriva írja: Isten akarata az, hogy boldogok legyünk, de a keresztény boldogság gyökere gyakran kereszt alakot vesz fel. Az általunk befogadott gyermekek szenvedése is gyakran ölt fizikai formát, mint például azoknak a gyerekeknek az esetében, akiket nõvéreink a Jézusról nevezett Szent Teréz Fészek Otthon Szent Rafael termében ápolnak. Azonban a legtöbbször azzal a szenvedéssel találkozunk, amelyet az elhagyatottság és az erõszak szült, ami a gyermekek szívében haragot és neheztelést gerjeszt mások irányában, általában a felnõttek felé, ide értvén saját szüleiket is. Chiara élete, akit XVI. Benedek pápa avatott boldoggá, számukra is megadhatja a Fényt, hogy minden szenvedést átalakíthassanak az Isten és a felebarát iránti szeretet kifejezésévé. Pierfilippo Giovanetti msp atya (olasz) 18

19 A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI MISSZIONÁRIUS NÕVÉREI A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionárius nõvéreinek hagyományos fátyla kifejezi a Krisztusnak való teljes önátadást és a világ bûneiért való engesztelés vágyát. 19

20 MAGYARORSZÁGI HÍREK Ezúton szeretnénk megosztani örömünket kedves Olvasóinkkal, hogy Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek úr decemberi levelében hivatalosan engedélyezte, hogy Mozgalmunk budapesti Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya Központjában szentségi kápolnát létesítsünk, és abban õrizzük az Oltáriszentséget. A felügyeletet a Szent József Templom plébánosára, Bajzáth Ferenc atyára bízta. Az ünnepélyes szentelésre elõreláthatólag májusban kerül sor. Bíboros atya engedélyével sok éves álmunk vált valóra. Hiszszük, hogy a Szent Eukarisztia jelenléte áldás lesz a Központ munkájára és az ide járó gyerekek életére. A tabernákulum már a helyére került A Központ munkatársai nevében kívánok minden Olvasónknak igaz, mély nagyböjti csöndet és a Feltámadás kegyelmében megélt Húsvétot! Szkladányi László, msp A Karácsonyt és a Szilvesztert idén is megünnepeltük a Központba járó gyerekekkel 20

21 Tél-végi kaland a Normafánál Az adóbevallási idõszakhoz közeledve kérjük, éljen lehetõségével: személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatja a Magyar Katolikus Egyház javára. Technikai száma: 0011 A második 1%-kal segítheti Missziós Mozgalmunk szegények között végzett munkáját. Adószámunk: Megjelent A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom DVD filmjének magyar változata Az 55 perces film bemutatja a Mozgalom lelkiségét, közösségeinek életét és a legszegényebbek között végzett missziót. Az ingyenes DVD megrendelhetõ a budapesti Központban személyesen, levélben, telefonon vagy ben: A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom 1084 Budapest, Õr utca 9. Telefon/fax: (1)

22 FELHÍVÁS! Több mint tíz éve mûködik Budapesten a Józsefvárosban a Magyarok Nagyasszonya Központ, ahol Isten segítségével szegény gyerekekkel foglalkozunk. Sikerekrõl is be tudunk számolni, mert a hozzánk járó cigány gyerekek közül néhányan, akik elfogadták a segítségünket, szakmát szereztek, le tudtak érettségizni, és el tudtak helyezkedni. Nagy szükségünk lenne Budapest környékén kertre, földterületre, ahol a gyerekek megtanulhatnak dolgozni, egészségesen kikapcsolódni ahelyett, hogy elkallódnának az utcákon. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái misszionáriusai, akik megnyitották ezt a budapesti Központot, 2007-ben megépítették Cuzco mellett a Fiúk Városát 3400 méter magasan, ahol árvaház, iskola, rendház és kis szeminárium mûködik, köszönhetõen egy hatgyermekes spanyol származású jótevõnek, aki 40 hektárnyi földterületet ajándékozott a Mozgalomnak, mások pedig az építkezés költségeit fizették. Budapesten nem ekkora földterületre lenne szükségünk, hanem csak egy nagyobb kertes házra. Isten azt szeretné, hogy legyen olyan magyar jótevõ, aki érzékeny a kiszolgáltatott gyerekek problémáira, és felajánl egy házat nagy kerttel! Giovanni Salerno msp atya 22

23 HÁZAINK HÍREI Ajofrín: Szûz Mária a Szegények Édesanyja Szeminárium október 30-án Giovanni Salerno msp atya meghívására vendégünk volt Ajofrín plébánosa, don Alejandro, hogy megáldja Szemináriumunk új szárnyát. Jelen volt don Carlos atya is, Mazarambroz, egy másik szomszédos falu plébánosa is. Ezeken a plébániákon szeminaristáink minden vasárnap hittanórát tartanak, és segítenek a szolgálatban. Az új szárny ünnepélyes megáldásával véget ért a misszionáriusaink papi képzése helyszínéül szolgáló Szemináriumunk bõvítése. Mostantól még több fiatalt tudunk fogadni a szentignáci lelkigyakorlatokra, amelyeket Mozgalmunk papjai vezetnek. November elején vendégül láttuk az egyházmegye kisszeminaristáit éves egyhetes lelkigyakorlatuk alkalmából. A Szûz Mária Szegények Édesanyja Szeminárium kápolnájának felirata: Elküldött, hogy Örömhírt vigyek a szegényeknek. 23

24 Cuzco: Kisszeminárium Cuzcóban befejeztük a Kisszeminárium építését, ahová iskolánk azon növendékeit várjuk, akikben megszületik a vágy a papi és a misszionáriusi életre. Az elöljáró, Vincent Minnelli msp atya, idén márciusban újabb hét jelentkezõt fogad, akik egy hétre bekapcsolódnak a közösség életébe, hogy tisztázhassák magukban, el kívánják-e kezdeni a Szemináriumot. Így összesen mintegy húsz fiatal követi majd Kisszemináriumunk napirendjét az elöljáróval és segítõjével, Alois Hollwert msp atyával együtt. A kisszeminaristák tavaly, ahogyan négy éve minden évben, elõadtak egy karácsonyi színdarabot, melynek címe És miköztünk lakozék. Ez a sokszínû darab egyedien vezeti fel Karácsony ünnepét komikus és elgondolkodtató jeleneteivel. Megelevenednek benne Cuzco városának a mai korban és a hagyományban élõ alakjai, akik felületes és bûnös életükbõl elhívást kapnak a most született Gyermek Jézus lábai elé. Vincent atya minden évben három elõadást szervez Cuzcóban, melyek közül az utolsó a városi színházban kap helyet, rendszerint nagyjából hatszáz nézõ elõtt. Giovanni Salerno msp atya Vincent Miró Minnelli és Alois Hollwert msp atyákkal, a Kisszeminárium vezetõivel. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 24

25 December 12. A Guadalupei Szûzanya ünnepén a Fiúk Városának kápolnájában kedves testvérünket, Raúl Gonzales msp atyát kézrátétellel diakónussá szentelte fõtisztelendõ Juan Antonio Ugarte, Cuzco érseke. A misén Szent Tarzíciusz kórusunk énekelt a misszionárius családok közösségének tagja, Pascal Dousse msp vezényletével. Limából eljöttek Raúl atya szülei és rokonai is. Szintén jelen voltak a Szent Ferenc és Jácinta Martóról nevezett iskolánk növendékei. Raúl atya az otthon legkisebb gyermekeit befogadó Gonzága Szent Alajos csoport felelõse lesz. Nem sokkal Karácsony elõtt két új gyermeket fogadtunk be az otthonunkba, a hatéves Cristo Frankot Quillabambából és a tízéves Luis Miguelt, aki Cusibambából érkezett, ahol nõvéreink állandó missziót tartanak fenn. Idén Szent Tarzíciusz Otthonunkban negyven elhagyott és árva gyermek él korok szerinti csoportokban egy atya és egy testvér felügyelete mellett. Az otthon igazgatója Agustín Delouvroy msp atya, akinek az egyik feladata az, hogy biztosítsa a kapcsolattar- Raúl Gonzáles msp atyát diakónussá szenteli fõtisztelendõ Juan Antonio Ugarte, Cuzco érseke 25

26 tást a családokkal, akik ránk bízták a gyermeküket. Misszionárius családjaink segítségével, akik ellátogatnak a gyerekek családjához, igyekszünk segíteni rajtuk mind anyagi, mind lelki értelemben. Érzékeny, de visszafogott kapcsolatra törekszünk, melynek célja, hogy a családok helyzete ne romoljon tovább. Nem tudunk nagy léptékû szociális munkát végezni, amely vetekedhetne a cuzcói önkormányzat lehetõségeivel, de biztosak vagyunk abban, hogy az Egyház missziójának alázatos jelenléte a szegények között sokuknak nagy reményt ad. December Ebben az évben is hûek maradhattunk vállalásunkhoz, hogy misszionárius papokat és testvéreket küldjünk a magas Kordillera távol esõ falvaiba Karácsony szent ünnepe alkalmából. Három missziót küldtünk ki: Pierfilippo msp atyát és Erick testvért (mexikói önkéntes) Yarqakunka (Yarquacuncca) és San Juan de Quihuares falvaiba; Luís-Maria és Zsolt (diakónus) msp atyákat Pirque falvaiba és Paprés-be; Alois msp atyát és Johann testvért (osztrák önkéntes) két kisszeminaristával pedig Parocochan faluba. A Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Szent Tarzíciusz Otthonának gyermekei. Andahuaylillas, Fiúk Városa. 26

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2011. NAGYBÖJT XVIII. évfolyam, 1. szám Krisztus nem csak saját magunk számára kincs, hanem a legdrágább kincs, amit megoszthatunk másokkal.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. SZEPTEMBER XIX. évfolyam 2. szám Biztatlak benneteket, hogy vessétek be a világot Isten Igéjével, és mindenkinek kínáljátok fel

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2011. SZEPTEMBER XVIII. évfolyam, 2. szám Missziós küldetésünk nem az, hogy forradalommal újítsuk meg a világot, hanem hogy átalakítsuk

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI KÜLÖNSZÁM Fontos felhívás Imádkozzatok szüntelenül a papokért, különösképpen most, amikor a gonosz erõk elhatalmasodni látszanak a világon,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2013. NAGYBÖJT XX. évfolyam 1. szám Kedves Fiatalok, ne érjétek be kevesebbel, mint az Igazság és a Szeretet, ne érjétek be kevesebbel,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

GIOVANNI ATYA ÜZENETE

GIOVANNI ATYA ÜZENETE beliv tördeles.qxd 2010.11.27. 16:22 Page 3 GIOVANNI ATYA ÜZENETE Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Drága Barátaim! A fenti szavakat az angyalok hirdették a

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2011. KARÁCSONY XVIII. évfolyam, 3. szám A pap arra kapott meghívást, hogy Istennek adva életét szolgálja az embereket, és folytassa

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért!

Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! PPEK 643 Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! szentkép Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! (szentkép) mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben