Sokorópátkai Krónika Sokorópátkai Krónika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sokorópátkai Krónika 1990-2010. Sokorópátkai Krónika 1990-2010"

Átírás

1 Sokorópátkai Krónika S K Sokorópátkai Krónika

2 A Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Márai Sándor

3 Sokorópátkai Krónika Győr 2010

4 Szerkesztette Dr. Edelényi Adél egyetemi docens Lektorálta Dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató A kötet szerzői: Czibulya Balázs a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ tanára Dr. Edelényi Adél a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar egyetemi docense Inotayné Pécsi Mária a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgatója Kovács Ibolya a Dalárda vezetője Kovács Zoltán a Sportegyesület elnöke Mecséri Lajos Sokorópátka Község Önkormányzata, polgármester Mecséri Lajosné a Sokorópátkai Vöröskereszt Szervezet titkára Németh Szabolcs a Mustármag Egyesület vezetőségi tagja Pető Józsefné az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője Sári Lászlóné Római Katolikus Egyházközség - hitoktató Szakács Sándor a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ igazgató-helyettese Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnő, a Baba-Mama Klub vezetője Tóth István alpolgármester, a Polgárőrség vezetőségi tagja Vehrer Ferencné Sokorópátka Község Önkormányzata, címzetes főjegyző Kiadja: Sokorópátka Község Önkormányzata 9112 Sokorópátka, Öreg u. 1. Tel.: +36 (96) Fax.: +36 (96) Web: Felelős kiadó: Mecséri Lajos polgármester ISBN A borítót készítette: Bodnár Stúdió Kft. Nyomdai előkészítés: Bodnár Stúdió Kft. Nyomdai kivitelezés: Rikker Nyomda Kft. Készült A/5 ív terjedelemben 1000 példányban Előszó Amikor megfogalmazódott bennem e könyv kiadásának gondolata, az volt a szándékom, hogy fehéren-feketén tárjuk az olvasó elé Sokorópátka Község Önkormányzatának első húsz évét. A folyamatosan más-más témájú, különböző szerzőktől beérkező (uram bocsá vagy be nem érkező) fejezetek láttán, a képek összeállítása során vetődött fel bennem, hogy protokoll köszöntő helyett egy nagyobb terjedelmű bevezetőt kell írni. Olyan összefüggésekre rá kell világítani, melyek nagymértékben befolyásolták működésünket. Azt a stratégiát meg kell osztani az olvasóval, ami megalapozta tevékenységünket, ami alátámasztja krónikásaink leírásait. S mindenekelőtt e kiadványban is szeretnék a hitelességünk megőrzéséhez hozzájárulni, miként azt egy-két év után munkánkkal, eredményeinkkel sikerült elnyerni lakosságunk körében. Kudarcainkkal, hibáinkkal netán mások hibáival együtt kerek a két évtized. Gyerekkorunk Sokorópátkája egy csodás természeti környezetben lévő, eldugott, elmaradott, világvégi, szerepkör nélküli település volt. A tanács-egyesítéssel tovább romlott a helyzetünk. A társközségi hátrányok hatására a lakosság városba költözése felgyorsult, az értelmiség jelentős része a diploma megszerzése után magára hagyta a falut. A központi hatalom vidéksorvasztó politikáját a közös tanács sokorópátkai vb titkára is csak mérsékelni tudta. Sajnos a székhely községbe koncentrált fejlesztések hatására a városi életre nem vágyó fiatalság nagy része a tanács székhelyén építkezett, ami Sokorópátka lélekszámának folyamatos csökkenését, az itt élő lakosság elöregedését eredményezte. Az óvoda és a 89-ben a helyi MSZMP vezetés rosszallása mellett önállósított iskola jelentett némi reménysugarat a 90-es önkormányzati választások célkitűzéseinek megvalósításához. E célkitűzések között önálló, teljes infrastruktúrával ellátott, huszonegyedik századi élettér kialakítása szerepelt. Első helyen a humán terület feltételeinek megteremtése, azt követően a vonalas infrastruktúra kiépítése volt a cél. Az alapfokú oktatás és az egészségügyi alapellátás itthoni biztosítása örök prioritást kapott. Szociális tevékenységünk kezdetben természetbeni juttatásokat, alkalmakhoz köthető csoportos, jelképszerű támogatásokat, valamint munkavégzéssel később közmunkával ellentételezett segítségnyújtáson alapult. A program megvalósításához helyben élő vezetőkre, széleskörű összefogásra, lakossági együttműködésre, az 5

5 egyházközséggel nyitottabb, folyamatos önkormányzati támogatáson alapuló, kölcsönös bizalomra számítottam. Az időközben kinevezett jegyző asszonnyal szilárdan hittünk szülőföldünk felemelkedésében. Olyan településről álmodtunk, olyan szolgáltató szemléletű önkormányzatot akartunk, ahol a törvényben előírt hatáskör mellett a lakosság mindennapos gondjaival is bizalommal fordulhat hozzánk. Olyan udvarias hivatali légkört akartunk kialakítani, ahol soha többet nem lesz az ügyfélnek az ajtóban kalapgyűrögetési kényszer érzete. Gyorsan ráébredtünk, hogy a közös tanácsi vagyonból nekünk járó részhez békés körülmények között nem tudunk hozzájutni. Ezért a pályázati lehetőségekre koncentráltunk, és az időszakra jellemző eufóriás hangulatot igyekeztünk kihasználni. Óriási lehetőséget jelentett a volt társközségeknek kiírt pályázat, amelyből országosan a legmagasabb összeget négy millió forintot sikerült elnyernünk. Ez akkor az iskola, az óvoda, a polgármesteri hivatal kialakítását fedezte. Kifestettük és egy koedukált wc-t építettünk a teljesen leélt kultúrházba. Használhatóvá tettük a futballpálya öltözőjét, és biztosítottuk a működéshez szükséges felszerelést. Az önálló óvoda élére helybeli óvodavezetőt neveztünk ki. A falu történetében először mindennapos orvosi rendelést vezettünk be. Elsők között pályáztunk tornaterem építésre, amit az akkori igazgatónő úgy fogadott, nehogy azt gondoljuk, hogy Sokorópátkára adnak állami támogatást tornateremre! Adtak, s mi még ma is úgy hasznosítjuk, hogy sem helyi, sem gici lakosnak nem kell bérleti díjat fizetni a használatáért. A számtalan sportesemény mellett itt indult útjára az akkor egyedinek számító Eszterlánc jótékonysági rendezvény sorozat, mely bölcsője lett a hagyományos évenkénti kulturális, illetve az öregfiúk által telente szervezett jótékonysági labdarugó tornának. A ciklus végén az iskola igazgatójának is falubeli pedagógust neveztünk ki, biztosítva ezzel a teljes körű, helyben élő, a lakossággal azonos infrastruktúrát használó, vele együtt lélegző, egységes lokálpatrióta irányítást. A szennyvíz rendszer építéséhez szükséges lakossági hozzájárulásokat az elnyert céltámogatás ellenére az első körben nem tudtuk a lakosság többségével elfogadtatni. Újra végigjártuk a falut, a hangadó nehéz embereket megszálltuk. Ismét felsoroltuk a rendszer előnyeit, így második nekifutásra biztosítani tudtuk az ingatlan tulajdonosi hozzájárulások 66,7 %-át. A gázrendszer kiépítéséhez önkormányzati hitelt vettünk igénybe, mert negyvennégy bekötést meg kellett váltanunk, ugyanis a községi hálózat kiépítéséhez a lakosság 60 %-a nem csatlakozott. Azóta ezeket a megvásárolt gáz bekötési lehetőségeket, a szennyvíz csatlakozást, és az ivóvízrendszerre a rákötési lehetőséget térítés nélkül biztosítjuk a nálunk letelepedő fiatal házasoknak. Az ezredforduló táján szerettünk volna házhelyeket is kialakítani, hisz a demográfiai adatokból látható volt, hogy az óvodában a gyereklétszám csökkenésből adódóan gondok lesznek. Az iskolánk jobb helyzetben volt a gici önkormányzattal kötött iskolafenntartó társulási megállapodás eredményeképpen. Sajnos az érintett ingatlan tulajdonosoknak kínált kedvező feltételek ellenére sem kaptuk meg a többségi támogatást, a kisajátítási lehetőséget pedig nem akartuk érvényesíteni. Nehezítette a helyzetünket, hogy a működőképesség fenntartása érdekében tervezett szervezeti átalakítást néhányan minden eszközzel aláírásgyűjtéssel, lakosság félrevezetésével, ellenséges hangulatkeltéssel stb. igyekeztek megakadályozni. A Képviselő-testület nem vállalta fel az önkormányzat érdekeinek érvényesítését az egyéni érdekekkel szemben. Képviselőink többsége nem akart a rosszhiszemű, sértődött vagy saját érdekeit védő közös csapatba verődött széthúzást kezdeményezőkkel konfrontálódni. (A későbbiek során egy időközben felmondott közalkalmazott és férje feljelentették az önkormányzatot, mert a frissen esett havas úton személygépkocsijukkal nekicsúsztak a villanyoszlopnak. Természetesen az országosan is egyedülálló pert az önkormányzat megnyerte a felperesekkel szemben.) A kudarc után más módszereket kellett keresnünk működőképességünk biztosítására ban az iskola, az óvoda és a közművelődés összevonásával ÁMK-t hoztunk létre. A cél érdekében az emberi élet jeles évfordulóihoz kapcsolódó erkölcsi és jelentős mértékű anyagi támogatást biztosító rendszert vezettünk be. Ez utóbbi intézkedéstől a lakosság létszámának növekedését vártuk, hisz községünkben jelentősebb változtatás nélkül ezerötszáz körüli lélekszámhoz minden területen adottak a feltételek. A gyerek létszám az iskolánk megtartása miatt volt fontos. Az oktatási normatívákat minimál létszámhoz és más feltételekhez kötötték. Mára igazolta az élet a stratégia életképességét, hisz a lakosságszám csökkenés az önkormányzatiság első tíz évében megállt, s rövid stagnálás után az utolsó nyolc évben elsősorban a beköltözésekből adódóan folyamatos növekedést tapasztaltunk. Sajnos mára mindenki számára egyértelművé vált az is, hogy a Nutz-dombi ingatlanokat 6 7

6 infrastruktúrával ellátott házhelyekké alakítani egyénileg sokkal bonyolultabb és költségesebb, mint amit az önkormányzat által megtervezett, állami támogatással is kalkuláló projekt tervezet ígért. Az 1996-os iszapháború okozta károk ébresztettek rá bennünket a domboldalakról lezúduló csapadékvíz veszélyeire. Az évenként ismétlődő lakossági értékeket is veszélyeztető vis maior események konkrét cselekvést sürgettek. Azóta tizenkét kilométernél hosszabb vízelvezető rendszert építettünk, mintegy húsz százalékát olyan megoldással, amellyel az út szélesítését, vagy parkolóhelyek kialakítását is biztosítottuk. Tanulmányt kellene írni arról a néhány lakosról, aki az elégedetlenség hangján károsnak nevezi ezt a beruházást. Érdekességként megemlítem, hogy az EU támogatott projekt kivételével úgy készültek el ezek a szakaszok, beleértve a három földút aszfalt burkolattal megvalósult kiépítését, az új aszfaltszőnyeget kapott valamennyi utcánkat, és az összes felújított épületünket, hogy dínomdánomos átadó ünnepséget egyszer sem tartottunk. Nem tudom, mit sajnáltunk jobban, a pénzt vagy az időt, vagy talán mindkettőt? Kérdőíves felmérésekkel fontos kérdésekben rendszeresen megkérdeztük a lakosságot, s a véleményeket figyelembe vettük munkánk során. Folyamatosan bevontuk a döntések előkészítésébe, sőt gyakran a megvalósítás során is sikerrel támaszkodtunk az időközben megszaporodott civil szervezetek vezetőire, tagságára. A ma uralkodó korszellem ellenére, mi igyekeztünk múltunk tiszteletére, a szellemi örökség megőrzésére, ápolására, s a szülőföld és a haza szeretetére, igaz emberi értékekre tanítani gyerekeinket, s ebbe az irányba orientáltuk a helyi társadalmat is mindennapi munkánk során, rendezvényeinken. A falvak közül elsőként készíttettünk képeslapot szülőfalunkról, csináltattunk szórólapot (a későbbiekben többet is), s számtalan pátkai címeres relikviát (táskákat, órákat, pólókat, tollakat, ernyőt stb.) az identitástudat növelésére. Hasonló céllal telepítettük a népesség-erdőt az 1990 után Sokorópátkán született gyerekek tiszteletére. Pályázati forrásból, önkormányzati támogatásból vásárolt cserjékkel szépíthette a lakosság a magánterületeit, csinosíthatta köztereinket. Az éjszakai településkép javítása érdekében kapott díszvilágítást a templomunk és a községháza. Dr. Edelényi Adél egyetemi docens a település határában található földvárhoz köthető vörös barát legenda feldolgozásával szellemi örökségünket, Czibulya Balázs tanár úr a Kutassy testvérek 1848-as szabadságharcban betöltött szerepének felkutatásával történelmünk fényes lapjainak sorát növelte ben az egészségügyi körzetközpont nem tudott szolgálati lakást biztosítani az új háziorvosnak. Az ellátás biztosítása érdekében, s nem titkoltan abban a reményben, hogy a helyben lakó háziorvossal lakosságunk ellátása jobb lesz, a település pedig további humán erőforrással gazdagodik, képviselő-testületünk szolgálati lakás kialakításáról döntött. Rendhagyó módon építettük ki példás összefogással, civilekkel és helyi szakemberekkel az internet elérhetőséget, miután sem állami, sem piaci alapon nem kínálkozott lehetőség a fejlődést biztosító virtuális kapcsolat megteremtésére. A könyvben kevés szó esik a kistérségi társulásról, mert a körülményeink, a feltételeink kevésbé tesznek bennünket alkalmassá egy íróasztal mellett megálmodott kötelező együttműködésre. A Sokorópátka-Kajárpéc településközi út javíthatott volna a statisztikai kistérségi együttműködési feltételeinken, de átmenetileg parkoló pályára állították ezt a beruházást. A Sokoró mikrotérségben kialakulóban levő faluk közötti kapcsolat több területen ígéretesnek tűnik. Megtisztelő kötelességem, hogy megemlítsem azokat, akik az elmúlt húsz év során olyan magas színvonalú szakmai, vagy közéleti tevékenységet fejtettek ki, amiért felsőbb szervek is elismerték munkájukat. Győr-Moson-Sopron Megye emlékérmet kapott: BaloghTiborné Kiss Tiborné Mondovics Erzsébet Veszprémi Ernőné Győr-Moson- Sopron Megyei kitüntetést kapott Balogh Dezsőné dr. Párkányi József Inotayné Pécsi Mária Kovács Imre Mecséri Lajos Mecséri Lajosné Mondovics Sándorné Pető Józsefné Vehrer Ferencné 8 9

7 Országos kitüntetést kapott: Mecséri Lajos Mecséri Lajosné Vehrer Ferencné Zárszóként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évek során hozzásegítettek bennünket, hogy vállalt feladatainkat teljesíthessük. Köszönöm a családomnak, elsősorban feleségemnek, hogy a közvetlen segítség mellett olyan családi hátteret teremtett, ami biztosította a munkám végzéséhez szükséges feltételeket. Köszönöm Vehrer Ferencné címzetes főjegyző asszonynak a tartós, magas színvonalú munkát, s köszönöm, hogy amikor a hitem fogyott, akkor mindig kéznél volt az övé. Inotayné Pécsi Mária húsz éves képviselői és tizenhat évnyi intézményvezetői munkája önmagáért beszél. Köszönöm a képviselő-testületeink tagjainak a költségtérítés nélküli, éveken át tartó, közösségért végzett önzetlen tevékenységet. Köszönöm azt a lojalitást, amivel lehetővé tették, hogy a munkánkra összpontosíthattunk. Köszönöm a bizottsági tagoknak az ingyenes szakmai segítséget. Nem tudok elfogulatlan lenni, amikor közvetlen kolléganőim áldozatos munkáját méltányolva megköszönöm a mindenkori segítőkészségüket és támogatásukat. Lényegében két generációval dolgoztunk együtt a húsz év alatt, s elmondhatom, hogy ha kellett, a magánéletük háttérbe szorításával is mindig készek voltak az önkormányzat és a lakosság érdekében gyakran pluszmunkával is a feladat-ellátásra. Hálás vagyok valamennyi önkormányzati dolgozónk szakmai munkájáért, a település érdekében kifejtett tevékenységéért. Köszönöm a civil szervezetek vezetőinek, tagjainak a közösség érdekében végzett pótolhatatlan munkájukat. Köszönöm a lakosság hatalmas többségének támogatását. Nagyon nagy tisztelet annak az egy-két elszármazott örök pátkainak, akik az elmúlt évek során sem felejtették el a szülőfalut, s tettek is érte. Most van itt az ideje, hogy nyilvánosságra hozzam Ernst Antal esperes plébános úr korrekt támogatását. Köszönöm a bizalmat, köszönöm a hitet. Többek között plébános úr örök igazságát, amit a szennyvíz-rendszer építése során ismerhettünk meg: Kezdjétek el, eddig még minden befejeződött, ami elkezdődött. Köszönöm dr. Medgyasszay László képviselő úr barátságát, köszönöm, hogy a vidék képviseletére lehetőséget biztosított számomra egyéb területeken is. Köszönöm a mindenkori megyei vezetőknek, képviselőknek, egyéb szerveknek a tartós legtöbb esetben eredményes együttműködést. Akik úgy érzik, hogy az elmúlt évek során döntéseim, döntéseink kárvallottjai voltak, vagy háttérbe szorultak, kérem, hogy bűnbak-keresés közben nézzenek önmagukba is, hátha könnyebben megbékélnek. Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármit tett azért, hogy ezt a könyvet megjelentethessük. Dr. Edelényi Adél egyetemi docens és édesanyja, Vehrer Ferencné címzetes főjegyző aszszony hónapokon át dolgozott, egy pillanatig sem hagytak kétséget a megvalósulást illetően. Köszönöm szépen dr. Horváth Sándor Domonkos lektori munkáját. Köszönöm valamennyi szerző közreműködését. Természetesen nem lett és nem is lehet teljes körű a kiadványunk. Nemegyszer egy-egy témáról is lehetne sokkal többet írni, de más területekről is meg lehetett volna emlékezni. Biztos, hogy sok érdekességet írhattunk volna a háttér-munkákról is. Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a következő fejezetekben a leglényegesebb dolgok napvilágra kerülnek. Tevékenységünket sokan, sokféleképpen ítélik meg. A mérleg bármi is lesz, egyet sose feledjünk: csapatmunka eredménye az a sok-sok változás, mely az elmúlt időszakban helyi életterünk minden szegletét jól-rosszul átalakította. Bízom abban, hogy olyan örökséget hagyunk az utódokra, ami további kemény munkával, kellő alázattal párosulva hosszú távra biztosítja Sokorópátka jövőjét. Kedves Olvasó! Ismerkedjen meg e kiadvány tartalmával, túrázzon a csodálatos szépségű, jó levegőjű Sokorón és látogassa meg e kis falu sajátos értékeit. Érezze nálunk itthon magát. Mecséri Lajos polgármester 10 11

8 Mozaikok Sokorópátka történetéből A Sokorói dombvonulat a Bakony egyik nyúlványa, Győrtől délre, 28 kilométerre, a Kisalföld és a Bakony-vidék közötti átmeneti terület, amely a domborzat miatt egymástól elzárt völgyekből áll 1. Ezek közül egy a Sokorói völgy, amelynek utolsó települése Sokorópátka. A falu erdős hegyekkel kerített regényes völgyben 2 fekszik, 7 km hosszú, több, utcás településű falurészből áll, ezek: Öreg utca, Főszer, Alszer, Csókás, Újtelep. A Sokorói-dombvidék települései közül Pátka az egyetlen, mely viseli a Sokoró nevet. Pátka a 20. század elején vette fel a Sokoró előnevet, mely a Sokorói-dombvidékre utal. Matusek Antal a 19. század közepén több érdekes alternatívát vázolt fel a Sokoró kifejezés eredetére. 3 A Sokoró nevet egyrészt a környéken élő sok úrból (nagybirtokosok) eredeztette: Sok-uri, Sokurai, Sokorai fejlődési sort feltételezve. Szintén ő vetette fel, hogy a sokoró szó régen valószínűleg dombságot jelentett. Esetleg még a víz menti malmok is adhatták az alapot az elnevezéshez. Matusek negyedik feltételezése, hogy a Sokoró nevet a megye egyik elpusztult települése után vette fel községünk. Valójában a sokoró szó a magyar zsugorodik igéből keletkezett, jelentése pedig tekergős. Domboktól és hegyektől át- meg átszeldelt terület értelemben földrajzi névvé vált. Oklevelekben több írásmódja került elő, például Sacorov, Sucorou, Sucoro. 4 Több forrás alapján bizonyítható és köztudottabb is a Pátka szó etimológiája (potykás, potyka, Pátka fejlődési sor alapján) a közeli halastavak miatt (halastó potykás) kapta nevét. A Répáson 5 élő emberek hegybevájt kunyhókban laktak és a völgy mélyén megbúvó tavaknál halásztak. Ezek az ún. potyka halastavak, a Rómát Győrrel összekötő hadiút mellett voltak. 6 Az adatok az 1258-as oklevélből valók, amely Potyka-alias Pátka 7 néven említi a falut. Egy másik értelmezés szerint a Pátka szó valójában személynév- 1 A három dombvonulat (pannonhalmi, csanak-ravazdi, szemere-kajári) közti völgyekről van szó. 2 Matusek, sz. 3 Matusek, sz. 4 Kiss, Répáspuszta: régi, római település helye 6 Historia Domus, Sokorópátka 7 Matusek, sz. ből keletkezett, magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév egy ómagyar személynévnek (Pat vagy Paty) lehet a -ka képzőbokros származéka. Néhányan a Pátka szót török eredetűnek tartják. 8 A település Potka, Pathka, Patka, Pathka nevekkel fordul elő az első oklevelekben. A mai Pátkához dél felé, Hathalom, illetve Nagydém irányában csatlakozó Potka birtokot 1258-ban (Smaragd nembeli) Egedius comes a zsámbéki monostornak adta Szerdahellyel együtt. Egyed comes 2 szabadost és 7 szolgát adott át, azok fiaival, unokáival együtt. A mai Sokorópátka helyén fekvő falut 1323-ban Nagyécs határjárásában, mint pannonhalmi bencés birtokot említik. 9 Pátka története az oklevelek szerint a 13. századtól kezdődik, de a falu helyén korábbi időkben is megtelepedtek. Az újabb kőkori ember volt az első, aki ezen a területen megfordult ben egy csiszolt kőeszközt találtak, sajnos a leletnek nem tudjuk a pontos lelőhelyét. A másik csiszolt eszköz a Harangozón került elő. Ugyaninnét több hasonló eszköz található ma a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. Az újabb kőkori ember ötezer évvel ezelőtt a szerszámait kőből pattintással formálta ki, majd nedves folyami homokkal és csiszoló kővel simára csiszolta. A Harangozó alatt elterülő Faluhelyen a szántóföldek felszínén sok bronzkori edényt találtak még a II. világháború utáni időkben is, amelyek az egykori lakótelepnek lehettek a hulladékai. A Bőtorok nevű helyen két bronzkori edényt ástak ki. 10 Az időszámításunk kezdete előtt 800 táján kezdődő vaskorból is jócskán vannak leletek. Az akkori időkben veszély esetén az emberek védhető helyekre húzódtak fel, ahol földvárat építettek. Ma a Harangozóhegy bejárásakor azt tapasztaljuk, hogy az egykori földvárat mély sáncokkal vették körül. Bár a későbbi időkben is bolygatták a hegyet, még így is jól látható, hogy 2500 évvel ezelőtt nagy földmunkával, védhető helyet készített az itteni lakosság. A földvártól délre a hegy magas gerincén valószínűleg temetkezési halmok azok a kis púpok, amelyek a magas növényzet miatt nehezen láthatók. A Harangozó déli részén ebből a korból származó edénytöredéket találtak ban a Markó út torkolatánál került elő egy kb éves csontvéső, ugyanitt találtak III. Béla király idejéből rézpénzt, un. obulust, a felsőfalu helyen pedig egy agancskapát, valamint 1967-ben ugyanott 1 db hibás kőbaltát és 3 avar nyílhegyet. A Markó útnál találtak négy 8 Kiss, Györffy, Historia Domus, Sokorópátka 11 Historia Domus 12 13

9 keltakori cserép-mellékletes sírt is. A vízmosási árokhoz nem messze egy római ezüstpénz került elő Septimus korából, a Vaskapunál (a hajdani németek útja mellett) pedig egy rézpénz Licinius korából. A Harangozón nagy padlótéglát találtak Maximiánus jeggyel. 12 Sokorópátka első okleveles említése egy 1258-ban készült oklevélben található. 13 Egyed comes felesége elhunyta után annak hozományát kegyes célra, a zsámbéki premontreieknek adományozta: Comes Egidius meghalt felesége, Pena asszony hozomány-birtokát Keresztelő Szent János zsámbéki egyházának adományozza. 14 Fényi Ottó megjegyzi, hogy a comes cím francia eredetű, s III. Béla király második feleségével, Margit királynéval jött Magyarországra a család, amely magas rangú tisztségeket viselt szülőhazájában. A comes cím udvarispán vagy megyeispán jelentésű (comitatus, amely a megye élén áll). Nem véletlen, hogy Pátka határában, a Markó út mellett III. Béla király rézpénzeiből is találtak obulust. 15 Az 1258-as oklevélben adományozott birtokok felsorolásában szerepel Potka is: Zerdahely, mely máskép Zewrénnek hivatik, és Potka nevűt, máskép Pátka pusztát, Répás és Hódhalom (Hathalom) mellett szolgáival, szolgálóival és szabadossaival. 16 Az adományozást és a zsámbéki monostor alapítását az 1200-as évek első évtizedére kell helyeznünk. Ettől kezdve lett Pátka a zsámbéki prépostság birtokává és az is maradt egészen 1477-ig, amikor Zsámbék a pálos rend tulajdonába került. 17 Egy 1453-as oklevél is igazolja, hogy a falu területe a zsámbéki prépostság tulajdona volt. 18 Később a pálosok pápai monostorához tartozott, sőt a 14. században a szentmártoni apátságnak is volt birtokrésze itt. 19 Az adományozó oklevelekben feltüntetett település Nagydém határának északkeleti csücskénél feküdt, északnyugat felé pedig Kajárral volt határos. Délről Répás a község mostani határaihoz tartozó terület mint külön határokkal jelölt település szerepelt. A mai Sokorópátka helyét 1323-ban mint a Szt. Márton apátság birtokát említik. Egyéb írásos említései még Pathka, Patka formában 12 Historia Domus 13 Matusek, sz. 14 Historia Domus: Fényi Ottó gimnáziumi tanár, levéltári kutató levele a helybeli plébánoshoz (Bp június 30.) 15 Historia Domus 16 Matusek, sz. 17 Historia Domus, Fényi Ottó levele 18 Csánki, [Fehér], ra, 1387-re és 1490-re datálhatók. 20 A középkori Pátka létezésének fontos okleveles bizonyítéka Szapolyai János 1527-es keltezésű oklevele. Fráter György révén a pálos rend a király jóindulatát élvezhette, mert az oklevél Pápa és Ugod várnagyjainak meghagyja, hogy a zsámbéki pálosok Pátka nevű, Győr megyében létező birtokát illetéktelen bitorlóktól és tolakodóktól megőrizzék ben Derecskei Demeter, mint enyingi Török István képviselője, tiltakozott a várhoz tartozó pátkai erdők elfoglalása ellen. Ezek az erdők ugyanis a pannonhalmi várhoz tartoztak ből található írásos emlék még a faluról, a Győr megyei Pátka puszta megnevezéssel (akkor a lövöldi perjelséghez tartozott), melyet Bethlen Gábor a katonaságra kiadott 250 magyar forintért Kántor Bálint nevére írat át ben Radich Miklós Győr megyei főbíró Skothinszky János Alfons pálosrendű pápai perjel nevében mindenkit tiltott Pátka birtokbevételétől. 23 A pápai pálosok birtokjoga egészen a rend megszüntetéséig fönnállt. A török időkben sok más faluval együtt Pátka (Potka) is elpusztult, csak a Faluhely dűlőnév őrzi emlékét (a mai községtől délnyugati irányban a Harangozó nevű domb alatt helyezkedik el). A pátkai terület 1687-ben szabadult fel a török hódoltság alól ben, amikor II. József a pálos rendet eltörölte, Pátkát a vallásalap somlyóvásárhelyi uradalmához csatolták, és még 1874-ben is ahhoz tartozott. 25 A pálosok pátkai pusztájához tartozó hegy promontoriális hasznosításának megerősítését az május 20-ai keltezésű hegyközségi szerződés bizonyítja. Eszerint a tényői határtól a Szt. Mártoni gyalogúttal a gici határig érintett területet szőlőtsinálására kiadták. A mai újratelepült község történetének innen számítható a kezdete. A névazonosság könnyen magyarázható Pátkapusztának mint birtokigazgatási helynek továbbélésével. Ez viszont semmit nem von le a hajdani Pátkához való kötődés folytonosságának jogosultságából. 26 A Sokorópátka mai területén megtelepedő emberek szőlőültetésére kaptak tehát földet. Ezt követően 1845-től 1860-ig pereskedtek 20 Morvai, Kovács Imre feljegyzései alapján 22 [Fehér], [Fehér], Historia Domus 25 [Fehér], Morvai,

10 az uradalommal. A per iratai hivatkoznak 1765-ben kötött beültetési és 1819-ben aláírt telepedési szerződésekre. Sokorópátkai Szabó István még látta azokat a korabeli dokumentumokat a 20. század elején, amelyek egyike a földek átadásáról való feltételekről szóló (való), mely szerint négyesztendő szabadsága mellett kötelesek az átvevők a földeket gyomoktól, csalitoktól megtisztítani és beültetni szőlővesszővel, mégpedig a javával. A négy év letelte után robotot szolgálni és dézsmát adni kötelesek. Ezzel szemben, ha valamelyik menedék-hajlékot kíván építeni, ehhez az uraság néhány darab fával kedveskedik. Említ egy térképet is, amelyet arról a területről készítettek, amelyet a letelepült lakosok között felosztottak. 27 A nagyobb arányú letelepedés 1765-ben kezdődött meg. Feltételezés szerint akkor a Búzavölgy, a Kőhányás, a Hegyalja, a Dáné és az Öreg dülőket lakták. A második települési időszak 1818-tól 1826-ig tartott, császári rendeletre. 28 A legkésőbb visszatelepülő falu volt, mely 1763 után népesült be más megyékből jött magyarokkal évből, mint eltörölt szerzetesi birtok, királyi rendeletre a királyi közalapítványi birtokok közé lett sorozva. 29 Vályi András a következőket írja a 18. század végén már betelepített Pátkáról: szabad puszta Győr megyében, ma a religiói kincstár, azelőtt a pápai pálosok birtoka, Győrhöz 2,5, Pápához 3 mérföldnyire fekszik, határa kétnyomású, hegyes, erdeje szép, szőlőhegye van, sok ölfát szállítanak innen Győrbe. 30 Egykorú feljegyzés szerint 1824-ben vált szabaddá a letelepülés, illetve a lakhatás az új községben. Ezen ideig csak a szomszéd községekben s onnét jártak a területük (szőlőbirtok) megmunkálására. 31 Új helyzetet teremtett a pálos rend megszüntetése, ami egyúttal azt jelentette, hogy a kimért szőlőterületen kívüli rendi birtok vallásalapítványi tulajdon lett, vagyis kincstári kezelésbe került. Megjelentek a továbbra is Pátka-pusztán székelő bérlők, akikkel sok gondja támadt a hegyközségbelieknek. 32 Pátka-hegyközség név alatt volt még a 20. század első tizedében is. A magyarországi helységnevek rendezése alkalmával felhívatott a község képviselő-testülete, határozzon afelett, hogy a jövőben Győr- 27 Historia Domus: Sokorópátkai Szabó István visszaemlékezései 28 [Szabó], Historia Domus 30 Vályi, Historia Domus 32 Morvai, pátka, vagy Sokorópátka nevet veszi-e fel, mert egykorú munkákban ilyen néven van említve a volt, de teljesen elpusztult község. A képviselő-testület e sorok írója indítványára, a mai elnevezés mellett foglalt állást. Azóta a község hivatalos neve: SOKORÓPÁTKA ből származnak Fényes Elek adatai: Pátka puszta, Győr vármegyében, Kajár mellett, főleg szőlőhegyből áll, 580 katolikus és 20 evangélikus lakja, földesura a kegyes alapítvány ben a falu Kiterjedése szántóföldekben 486 hold, 1050 öl; - rétekben 117 hold, 584 öl; - szőlőkben 236 hold, 1442 öl; - erdőkben 984 hold, 750 öl; útak és haszontalan 50 hold, 1141 öl; összes kiterjedése 1936 hold; 167 öl ben a földreform keretében a magyar vallásalap 1619 holdjából 850 holdat és 42 házhelyet a község lakosainak ítéltek. A falu területe 1966 kh, amelyből a községé 20 kh, szántó: 1076 kh, rét: 40 kh, legelő: 36 kh, erdő: 669 kh, szőlő: 26 kh, kert: 56 kh, terméketlen föld: 62 kh. Az erdőbirtok 669 kh volt, amely a római katolikus vallásalap tulajdonát képezte. A falu lélekszáma: 1185 fő előtt a falu tulajdona 356 kh, családonként egy hold jutott; még a leggazdagabbaknak is csak két holdja volt. A lakosság ekkor 1097 fő ban az emberek megváltási árért földet kaptak, így alakultak ki a 2-3 holdas kisbirtokok. A lakosok száma: 1197 fő. A nagy kiterjedésű szőlőterületek és a domborzati viszonyok miatt az itteni lakosok mindig szűkében voltak a művelhető földnek. Ez jellemző maradt az 1945 utáni földosztásig. A földnélküliség okozta, hogy a község 20. századi történetének középpontjába a földszerzés került. Az alapítványi birtokból megpróbáltak a pátkaiak földet szerezni; ha másként nem ment, bérlet formájában. A mindennapi kenyérre valót főként summásmunkával keresték meg a környező nagybirtokokon; az itteniek nyelvén hónaposnak mentek vagy más tarraján dolgoztak. A mezőgazdasági munkák színtere főleg a gici Jankovich Bésán Endre és a nagydémi Jókai Ihász Miklós birtoka volt ben 1100 hold földet osztottak szét, így 5-6 holdas kisgazdaságok jöttek létre. A lakosság 1461 fő volt. 38 Az ún. Nagyatádi-féle 33 Historia Domus (Ez a helytörténeti feljegyzés a Sokorópátkai Szabó István miniszter egykorú feljegyzéseiből való, aki a községnek a század első tizedének végén, illetve fordulóján községi bírója is volt.) 34 Fényes, Matusek, sz. 36 [Kerekes], é.n Saját gyűjtés, adatközlő: Tuba Lajosné sokorópátkai lakos 38 [Szabó],

11 földreform enyhített a helybeliek gondjain azzal, hogy házhelyek juttatása mellett vallásalapítványi birtokból szántóföldhöz is juttatott családokat. Ennél jelentősebb arányú volt az 1945-ös földreform újabb házhely- és szántóföld-juttatásai révén, biztosítva ezzel a község nagyobb mérvű kiterjesztését. A falu jelenlegi formája így alakult ki. 39 Az utóbbi fél évszázadban olyan történelmi fordulatokat él át Sokorópátka, amelyek gazdasági-társadalmi téren merőben megváltoztatták az itt lakók életét: először a nagyüzemi mezőgazdaságra áttérés, azután a 90-es évek elején kezdődött privatizálás. Az elmúlt fél évszázadban átrendeződött a falu paraszti társadalma. Míg a két világháború közti időben a falu lakóinak többségét a nincstelenek és a törpebirokosok alkották, a II. világháború után helyükre az újonnan kialakult kisparasztság került. A falu népe szinte kizárólag gazdálkodásból élt, s a család vált termelőegységgé. Ez az állapot nem tartott sokáig. Amint az egyéni gazdálkodást megszüntették, kollektivizálták a mezőgazdaságot, az emberek többsége az iparban és a szolgáltatásban helyezkedett el. Mivel erre csak Győrben nyílt lehetőségük, bejárók, ingázók lettek. A fiatalok már nem is akartak a nagyüzemi mezőgazdaságban munkát vállalni, hanem szakmát tanultak. A nők közül is egyre többen választották ezt az utat, s ők is ipari munkásokká váltak. A mezőgazdasággal legfeljebb a család idősebb tagjain keresztül volt némi kapcsolatuk: besegítettek nekik a háztáji munkába. Így váltak kétlakiakká. Kétlakiságuk főként a málnatermesztés elterjedésével (1950-es évek vége) 40 erősödött meg, mely anyagi fellendülést jelentett a lakosság számára. A falu határa kiválóan alkalmasnak bizonyult egy önellátásra, belterjes állattartásra épülő gazdálkodásra. Kiegészítő jövedelmet századunk első felében a gyümölcstermesztés, később az intenzív állattartás jelentett. A málna és a bogyós gyümölcsűek lassacskán üde színfolttá váltak, egészen a 90-es évek közepéig. 41 A termelőszövetkezetet 1959-ben szervezték meg, az egész megyében az utolsók között. Később egyesítették a tényői tsz-szel, mely az 90-es évek elején megszűnt. Ezzel egy időben a lakosság mezőgazdasághoz való viszonya is átalakult. Az állattartás és a málnatermesztés az ezredfordulón szinte teljes egészében eltűnt, helyébe hasonlóan karakterisztikus jövedelem-kiegészítő tevékenység nem lépett. A korábbi, teljes egészében művelt domboldalak többsége mára beerdősödött. Sokorópátka közintézményei közül a községháza helyi védelem alatt áll. A Birkmayer győri kőfaragó által készített I. világháborús emlékmű a templom előtt, a II. világháború helyi áldozatait megörökítő emléktábla a templomban található. A falu temploma és plébániája 1913-ban épült. A templombelsőt 1928-ban díszíttették ki Pandúr József győri festővel. Az Öreg utcában az út közepén álló utcakút igazi kuriózum, helyi védelem alatt áll. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában a Sokorópátka, Rákóczi utca 26. szám alatti lakóház és pince szerepel 9131-es törzsszámon, mint műemléki védelem alatt álló épület. A helytörténet iránti érdeklődés felkeltésében, annak ápolásában komoly szerepet vállalt Kovács Imre egykori iskolaigazgató. Évekig vezette a helyi honismereti szakkört. Hagyatéka, a helytörténeti gyűjtemény a művelődési otthonban kapott helyet, de legalább ennyire fontos a tanítványok körében kialakított helyi múlt iránti érdeklődés. Ennek köszönhetően a falu tárgyi néprajzi kultúrájából sok minden megőrződött, szellemi néprajzi, helytörténeti vonatkozásban pedig sokrétű és hiányt pótló szakdolgozatok, honismereti és néprajzi pályázatok születtek az elmúlt fél évszázadban (iskolatörténet, földosztás története, dűlőnevek, útviszonyok története, amerikai kivándorlás, kovácsmesterség, helyi mondák, párválasztási szokások stb.) Településünk az utóbbi kétszázötven évben folyamatosan gyarapodott, de az utóbbi húsz éves időszak az, amikor ugrásszerű fejlődésnek indult. A közintézmények felújítása, bővítése mellett számos civil szervezet alakult, tartós közösségek kovácsolódtak össze. Rendszeres összejöveteleikhez, programjaikhoz az önkormányzat biztosítja az infrastrukturális hátteret. Húsz éve még teljesen zárt falunk a szomszédos Veszprém megye felé is kinyílt, nemcsak tömegközlekedési szempontból, hanem a közoktatás területén központi szerepkört tölt be. Mindez megszilárdította Sokorópátka népességmegtartó erejét. Dr. Edelényi Adél 39 Morvai, Saját gyűjtés, adatközlő: Tuba Lajosné sokorópátkai lakos 41 Morvai,

12 Pátka 19. századi pecsétje ovális, poncolt körvonallal határolt. Felirata csillaggal tört Patko helseg pecsetje. Pecsétábrája lebegő, felfordított szembenéző ekevas és csoroszlya között földből kinövő három búzakalász. 42 Sokorópátka község címerében kék mezőben, zöld hármas-halmon ezüst szőlőtőke áll. A község zászlaja: Fehér mezőben zöld sáv egymással aranymetszésben megosztva (fehér a nagyobb, a zöld van alul). A zöld sáv felső szélén vékony ezüst csík. A zászló mezőben a címer alsó része belenyúlik a zöld sávba és a középtengelytől jobbra tolódik aranymetszésben. A címer és a zászló zöldje megegyezik Gecsényi, Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/1994. (IX.17.) rendelete a község címeréről és zászlajáról Irodalom Dr. Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai. Győr vármegye 51. Bp. é.n. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III Bp Edelényi Adél: A templomos-monda a sokorói szájhagyományban. Győr Edelényi Adél: A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyományban. Győr Fehér Ipoly (szerk.): Győr megye és város egyetemes leírása. Pátka Bp Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pátka Bp Gecsényi Lajos (szerk.): Községi és városi pecsétek Győr-Moson- Sopron megyében a XVII-XVIII. században. Győr Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II Bp Historia Domus: Római Katolikus Plébániahivatal Sokorópátka Kerekes Sámuel (szerk.): Győr-Moson-Pozsony k.e.e.vm. és Győr részletes ismertetője és monográfiája az évekre. Sokorópátka 293. Bp. é.n. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Pátka Sokoró. Sokorópátka Bp Kósa László Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Sokoróalja 166. Bp Kovács Imre: Sokorópátka földrajzi nevei. Honismereti pályázat. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény. DH 1546 Matusek Antal: Győr megye téthi járása. Győri Közlöny III. évf. 13. sz. Győri Közlöny III. évf. 30. sz. Győr Morvai Gyula: Sokorópátka. In: Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve. (főszerk. Dr. Kasza Sándor) Győr Szabó Zsigmond (szerk.): Szülőföldünk, a Kisalföld. Sokorópátka 364. Győr Vályi András: Magyar országnak leírása III Buda Vehrer Adél: Öt világot éltem meg (Tuba Lajos sokorópátkai parasztember élettörténete). Győr

13 Sokorópátka földrajzi nevei Híres sokorópátkaiak Kutassy (Brunner) Pál (1820-?) 1820-ban született Sokorópátkán a katolikus Brunner József kincstári uradalmi gazdatiszt és Schmidt Éva fiaként ben hadnaggyá, június 6-án főhadnaggyá léptették elő tavaszán magyar legénységű ezredével Eszéken állomásozott. Az ezred részt vett a szerb felkelők elleni harcokban köztük a Szenttamás elleni három támadásban. Szeptember 21-én Kutassyt (aki ekkor magyarosította a nevét) a Hunyadi Huszárezred századkapitányává nevezték ki. A december 11-én Kassánál szenvedett vereséget követően 170 főnyi századával beosztották a felső-tiszai hadtesthez. Részt vett a Franz Schlik tábornok parancsnoksága alatt álló császári hadtest elleni támadásban: a magyar vereséggel végződő (második) kassai csatában. Ezt követően Klapka vezetésével visszaverték Schlik támadását Tarcalnál, illetve Bodrogkeresztúrnál, majd Tokajnál. A február án vívott kápolnai csata során, 28-án délelőtt Verpelét térségében nagy lovassági összecsapásra került sor. Ebben Kutassy is részt vett huszáraival. Klapka március 29-én régi ezrede, az 1. Császár Huszárezred őrnagyává és osztályparancsnokává léptette elő. A tápióbicskei ütközetben megsebesült. Részt vett a Vág menti harcokban, a Komáromnál vívott ütközetben, a váci, a debreceni csatákban, végül a vingai összecsapásban. A világosi fegyverletétel után a császáriak Aradon hadbíróság elé állították, mely golyó általi halálra ítélte. Ezt azonban Haynau 16 év várfogságra változtatta ben kegyelmet kapott. További sorsáról nincs adatunk. Készítette: Dr. Edelényi Adél Digitalizálta: Szakács Sándor 22 23

14 Kutassy (Brunner) Ignácz ( ) Sokorópátkán született 1823-ban ban beállt a 19. gyalogezredhez, majd három évi kiképzés után tisztjelölt lett az 1. Császár Huszárezredben ben hadnaggyá léptették elő júniusában, a szerb felkelés kitörésekor ezrede tábori raktárával Zomborba települt. Október közepén, a bécsi udvar és a magyar országgyűlés szakításakor az ezred kitűzte a magyar zászlót, besorolt az alakuló honvédseregbe. Könnyű ezt leírni, de neki talán ez volt élete legnehezebb döntése. A hazaszeretet és a letett eskü került ellentmondásba, míg végül a hazaszeretet győzött. November 9-én főhadnagy lett. Részt vett az január 22-i és 25-i szolnoki, illetve ceglédi öszszecsapásokban, melynek során a magyar sereg, melyet Perczel Mór tábornok vezetett, megverte a szemben álló Ottinger-féle lovasdandárt. Klapka I. hadtestének kötelékében jelen volt a kápolnai csatában, a tápióbicskei, az isaszegi, a nagysallói és a komáromi csatákban. A katonai érdemjel 3. osztályával tüntették ki. Részt vett a Vág menti harcokban, a komáromi ütközetben, majd a váci, és a debreceni csatákban, végül a vingai összecsapásban. A világosi fegyverletétel után Aradon 10 év várfogságra ítélték. A kiegyezésig testvérei, rokonai segítségével földbérlő volt a Zala megyei Gógánfán, itt keresztelték meg öt fiúgyermekét is. A kiegyezést követően századosként reaktiválták az 1869-ben megalakult magyar királyi honvédséghez ben őrnagy, 1875-ben alezredes, 1877-ben ezredes, végül 1883-ban vezérőrnagy és dandárparancsnok lett. Aktív katonaként halt meg június 6-án, Budapesten. Sokorópátkai Szabó István ( ) október 5-én született, december 1-jén halt meg Sokorópátkán. Itt járta az elemi népiskolát és innét vonult be katonai szolgálatra. Hazatérése után megválasztották képviselőségi tagnak, 1917-ben községi bíró lett. A politikai életben ezután kezdett el szerepelni, mint a függetlenségi párt híve. Sokorópátka felvirágoztatásában nagy érdemeket szerzett: a templomunk építése, a szegény zselléreknek parcellaosztás és a fogyasztási és hitelszövetkezet megalapítása. Mozgósítás után három éven át szolgálta hazáját. Részt vett a Kisgazdapárt szervezésében. A falusi nép körében beszédeivel, cikkeivel a szövetkezeti öntudatot igyekezett ébren tartani. A Tanácsköztársaság alatt otthon folytatta a küzdelmet a proletárdiktatúra ellen. Március 31-én letartóztatták, július 31-én halálra ítélték. A kommün bukása mentette meg az ítélet végrehajtásától augusztus 27-től, a Friedrich-kormányban kisgazdaügyi miniszter. Tagja volt a Huszár-, a Simonyi- Semedám- és a gróf Telekikormánynak is ban a Földműves Szövetség egyik alelnökévé nevezték ki, majd képviselővé választották Győrszentmártonban. Ezt a kerületet képviselte az országgyűlésben 1931-ig. Egyszerű ember létére a legnehezebb kérdésekhez is okosan tudott hozzászólni. Sohasem esett túlzásba. Elsőrangú szónok volt. Érdemes munkát végzett abban a tekintetben, hogy a magyar kisgazda társadalom politikai és szövetkezeti öntudatra ébredjen. Az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatósági tagjává, a Felső-dunántúli Mezőgazdasági Kamara alelnökévé, a Hangya és a Futura, valamint több más agrárintézmény vezető tagjává választották. Czibulya Balázs 24 25

15 Az önkormányzat tevékenysége között Közigazgatási előzmények A sokorópátkai önkormányzat történetében egy évszázadra tudunk visszatekinteni. Kerekes Sámuel monográfiájában leírja, hogy a 20. század elején 14 évig Prozinger Vendel volt a község bírája, 6 évig pedig Reisinger Imre ben Mintler Károly gazdálkodót választották meg bírónak. A tényőfalui körjegyzőséghez tartoztunk, a vezető körjegyző július 30-tól Koncz József volt. 1 A későbbi évekről a helyi plébániahivatal Historia Domusában az alábbi adatokat rögzítette Szeli Imre plébános: decemberében meg kellett választani a képviselőtestületet, mivel nagyközség lettünk. A plébános azt is megemlítette, hogy ennél a választásnál szinte teljes egészében megváltozott a képviselő-testület összetétele. Az új testület az 1932-ben elkészült kultúrházban kezdte meg tevékenységét. A községi bíró Morvai István lett. Fia, Morvai András ( ) sokorópátkai lakos így emlékezett vissza édesapja munkásságára: A harmincas években 8 évig volt a falu bírája. A képviselőket a lakosság választotta meg, a testület pedig a bírót. Morvai István működésének ideje alatt kiárkoltatta és lekavicsoztatta a Fő utcát és az Öreg utcát. Ekkor épült a községháza is. Az anyakönyvek tanúsága szerint a nagyközség jegyzője mint fizetett alkalmazott, között Vennesz Jenő volt. Róla a Historia Domusban Füleki Ferenc plébános emlékezik meg: Az egyházi adók beszedésében segítséget nyújtott a jegyző, hogy a község anyagi egyensúlya fel ne boruljon re az egyházi és állami adók együttes kezelésbe kerültek. Ekkor a jegyző Tóth Anasztáz volt ( ), a községi bíró Kupi János. Az ezt követő időszakból az anyakönyvekből a következő jegyzői névsor derül ki: Dr. Makai Béla ( ), Siklósdy István (1945), Tóth Béla (1946) és Sass József ( ). A magyar közigazgatás következő korszaka az október 22-i tanács választásokkal kezdődött. Az első tanács végrehajtó bizottsági elnök Nagy János volt, helyettese ifj. Pécsi György, a végrehajtó bi- 1 [KEREKES Sámuel]: Győr-Moson-Pozsony Közigazgatásilag Egyelőre Egyesített Vármegyék és Győr részletes ismertetője és monográfiája az évekre; Sokorópátka o. é.n, Bp. zottság titkára pedig Horváth Gyula. A jegyzőkönyv rögzítette, hogy Az MNDSZ, KISZ, Szövetkezet és Tűzoltóság küldöttei köszöntik a megalakult tanácsot és a vb. tagjait. 2 Havonta tanács-, hetente vb. üléseket tartottak. Állandó napirendi pont volt a begyűjtéssel kapcsolatos munkák megbeszélése. Figyelemre méltó, hogy már az december 6-i ülésen közművelődési témával foglalkoztak: a Tanácsülés a Népház-bizottságba Bonnyai László, Sebők Tibor tanítókat és Pécsi Györgyöt választja meg azzal, hogy minden eszközzel teremtsenek rendet a Népházban. Gondnokul a mindenkori Népművelési ügyvezetőt, jelenleg Pápai János tanítót választja meg. 3 A vb. ülésen igazságszolgáltatással is foglalkoztak, pl.: kártérítésre köteleztek, örökösödési vitákat rendeztek. Az országos koncepcióval egyezően Sokorópátkán is gyakori volt a tisztségviselők cseréje április 10-én a tanács Horváth Károlyt elnöknek, Czank Erzsébetet vb. titkárnak egyhangúlag elfogadta február 7-én Budavics Imre vb. elnök, Haragos Géza vb. titkár lett. Szokatlan, hogy a szavazás után (mely ellenszavazat nélküli volt), mutatkozott be a két új, vidékről érkező vezető. Az elnök nem sokáig élvezhette ezt a pozíciót, mert még ez év december 7-én Resperger János ravazdi lakost vb. elnöknek választották ben Sümegvári István lett a vb. titkár. A tanácsüléseken állandó téma volt az egyes évszakok mezőgazdasági munkáinak megtárgyalása szeptember 4-én Szabó Dezső lett a vb. elnök, majd Földes Szilveszter ban családonként évi 300 Ft községfejlesztési hozzájárulást vetettek ki, melyet a falu villamosítására fordítottak március 1-jén Sümegvári István vb. titkári funkciója megszűnt, elnökké választották. Helyére Boráros Károly került. Ekkor a tanács költségvetése 223 ezer Ft, fejlesztési terve 320 ezer Ft ben a helybeli Marics Imrét, 1969-ben pedig Fekete Ilonát nevezték ki vb. titkárnak. A tanács szeptember 1-jei hatállyal Vehrer Ferencné sokorópátkai lakost nevezte ki a tanács végrehajtó bizottság titkárának. A közös tanács április 1-jén a Győr-Sopron Megyei Tanács kezdeményezésére közös tanács alakult. Az 1973-ban megválasztott 20 tanácstag auto- 2 Sokorópátka Községi Tanács alakuló ülésének jegyzőkönyve, Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győr. 3 Sokorópátka Községi Tanács ülésének jegyzőkönyve, december 6. Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győr

16 matikusan tagja lett a Tényői Közös Tanácsnak. Tanácselnök Lóber István ( ) és Némethné Kiss Gizella ( ), mindketten tényői lakosok. A végrehajtó bizottság titkári teendőket a közös tanács ideje alatt Vehrer Ferencné látta el. Az évi helyhatósági választások A helyi közösség közvetlenül gyakorolta az önkormányzást az szeptember 30-i választásokon. A közakarat valósult meg akkor, amikor az 5 polgármesterjelölt közül elsöprő győzelmet aratott Mecséri Lajos. 22 képviselőjelölt indult a 7 helyre. Közülük 6 független jelölt került be a Képviselő-testületbe: Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Imre, Jófejű Flórián, Polgár Sándor, Soós Rezső, Vajda Lajos, és a Független Kisgazda és Polgári Párt jelöltjeként Laczó Tibor. A demokratikusan megválasztott képviselő-testület jegyzőnek nevezte ki Vehrer Ferencnét december 1-i hatállyal önálló polgármesteri hivatalt alakítottunk ki. Az utáni önkormányzati választások Az december 11-i választásokon egy polgármesterjelölt indult, Mecséri Lajos. Kislistás képviselőjelöltként 17 fő mérette meg magát. A megválasztott helyi önkormányzati Képviselő-testület tagjai közül 5 fő független, 2 fő a Független Kisgazdapárt tagja. A képviselő-testület tagjai: Fekete Edit, Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Imre, Laczó Tibor, Pécsi István, Soós Rezső, Szabó Viktor. Az október 18-i önkormányzati választáson három polgármesterjelölt indult. Mindhárman független jelöltek voltak. Közülük az érvényes szavazatok 73 %-át Mecséri Lajos szerezte meg. A kislistán 7 fő képviselőjelölt indult. A megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai: Inotayné Pécsi Mária, Jelencsics Imre, Pécsi István, Regőczi Gyula és Videmann Árpád független jelöltek, Laczó Tibor és Szabó Viktor a Független Kisgazdapárt tagjai. A október 20-i polgármester választáson egy jelölt volt, a független Mecséri Lajos. 13 képviselőjelölt indult, valamennyi független jelölt volt. A kislistán megválasztott helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai: Czibulya Balázs, Inotayné Pécsi Mária, Laczó Tibor, Pécsi István, Szabó Viktor, Szakács Sándor és Tóth István. A október 1-jei választáson két független polgármesterjelölt mérette meg magát. A érvényes szavazatok 77 %-át Mecséri Lajos személyére adták le. A kislistás választáson 9 független jelölt indult. A megválasztott képviselők: Inotayné Pécsi Mária, Kissné Sári Katalin, Mészáros Sándor, Pécsi István, Szabó Viktor, Szakács Sándor és Tóth István. Az alpolgármesteri teendőket 1990-től 2002-ig Jelencsics Imre, azóta Tóth István látja el. A Megyei Közgyűlés tagjai választásának eredményei Sokorópátkán 1998-ban a leadott érvényes szavazatok 66 %-át a Magyar Demokrata Fórum, 15 %-át a FIDESZ, 9 %-át a Magyar Szocialista Párt, 6 %-át a Független Kisgazdapárt kapta. A évi választáson a Magyar Demokrata Fórum 77 %-ot, a Magyar Szocialista Párt 10 %-ot, a FIDESZ - Független Kisgazdapárt 9 %-ot kapott ban a Magyar Demokrata Fórum 45 %, a FIDESZ - Kereszténydemokrata Néppárt 38 %, a Magyar Szocialista Párt 9 % eredményt ért el. A hiányzó néhány % a kisebb pártok között oszlott meg. Mecséri Lajos polgármester óta a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja. E minőségében kifejtett tevékenységével is nagy mértékben hozzájárult településünk fejlődéséhez. Terület, népesség népmozgalom A település területe 1686 hektár. Sokorópátka lakónépessége ig növekvő, attól kezdve csökkenő tendenciát mutat, de január 1-jei állapot szerint ismét növekedett a létszám. A népesség korösszetételét az öregedési folyamat erősödése jellemzi. A 60 éven felüliek aránya 24 %. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül 344 fő. Az élveszületések száma tavaly 10 fő, a halálozás 16 fő volt. Több a beköltöző, mint az elköltöző. A lakosság iskolázottsági szintje emelkedett. A regisztrált munkanélküliek száma 36 fő, melyből fizikai foglakozású 34, szellemi foglalkozású 2 fő

17 A népesség alakulása: 1870 és 2010 között: Lakáshelyzet A lakásállomány 478 db, valamennyi villamos energiával ellátott. A gázhálózatra 184 család kötött rá. Az ivóvíz hálózatba 468, a szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások száma 379. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások: 475 db. Az önkormányzat és elődeinek feladatköreit, illetve elért eredményeit a következőkben tematikusan elemzem. Kommunális ellátottság, infrastrukturális fejlesztések A falu villamosítása 50 évvel ezelőtt, 1960-ban fejeződött be. A június 18-ai fényünnepen a falu apraja-nagyja részt vett évben a közvilágítás teljes korszerűsítése megtörtént. Két évvel később a stabilitás biztosítása érdekében a településen megoldották a kétoldalú villamos betáplálást. Községünk 7 km hosszú, dombos település ben építették szilárd burkolatúvá az Öreg utcát, Rákóczi és Kossuth utcát, mely 4059 méter. A tanácsi útfejlesztés jelentős mozzanata volt a Pátkapusztát a Rákóczi utcával összekötő Major út kiépítése 1971-ben. Az autóbusz messze elkerülte a község lakott területének egyharmadát. Útszélesítési és burkolat-megerősítési munkálatok után módosult a busz útvonala, 1986 óta belterületen közlekedik. Közlekedési lehetőségeink Győr felé megfelelőek, napi 16 járatpár indul. El lehet jutni dolgozni, tanulni, kulturális rendezvényekre autóbusszal. A kórházi látogatási idő kezdetére is indul autóbusz. Lényeges momentuma a közlekedési helyzet javulásának, hogy déli irányba, Gic felé is megépült az út 1985-ben. Azóta a családi házat építők a közeli veszprémvarsányi és a pápateszéri tüzép telepről is beszerezhetik az építőanyagot. A mezőgazdasági termények szállítása sem függ ma már az időjárástól. A két érintett: Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye környező településeinek gazdasági, kulturális kapcsolatai megélénkültek. A gici gyerekek 1991-től ide járnak iskolába. Ettől kezdve vállalta a győri Kisalföld Volán, hogy néhány sokorópátkai járatot Gicig közlekedtet. Három éve már Bakonytamási a végállomás től a bakonytamási gyermekek egy része is Sokorópátkára jár iskolába ban Ravazd irányába is aszfaltozott út épült. A terület- és település felzárkóztatási célelőirányzat 2003-ban lehetőséget biztosított a Kajárpéci út hatástanulmányának elkészítéséhez. Az útépítés egyenlőre elsősorban természetvédelmi okból nem valósult meg. Mindegyik tervezett nyomvonal a Pannonhalmi Tájvédelmi körzet része, és Natura 2000 terület. Útépítési tervünk nem került ki végleg a kiemelt projektek közül, megvalósítására remélhetőleg lehetőség lesz a következő évek során ben két várótermet, 1970-ig további hármat, 1996-ban még két várótermet építettünk, melyeket az önkormányzat több alkalommal felújított. A községre nyomasztóan hatott az elzártság, magára hagyatottság érzése márciusáig sürgős, életmentő hívások, a tűzoltóság, rendőrség elérése is nagy nehézséggel járt. Hírközlési problémáink az automata központ beszerelésével részben megoldódtak. A faluban akkor három nyilvános telefonállomás volt (ma kettő), 33 családot és 8 intézményt kapcsoltak be a távhívásba. Ma 310 fővonal, 26 ISDN vonal van, a mobiltelefonokról nem is beszélve. Internet hozzáférési lehetőséggel is rendelkezünk. A lakosság részéről egyre nagyobb igény jelentkezett az egészséges ivóvíz iránt. A győrszemerei Vízmű Társulathoz csatlakoztunk. A lakosság vállalta az egységenkénti 25 ezer Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetését és vízügyi alap támogatásban részesültünk. A beruházás 54 millió Ft-ba került, melyet májusában helyeztek üzembe ben megoldódott a vízvezeték déli irányból történő betáplálása. A falu szennyvíz csatorna rendszerének kiépítésére 1993-ban 67 millió Ft céltámogatásban részesültünk, melyet a Győr-Moson-Sopron 30 31

18 Megyei Közgyűlés 10,4 millió Ft-tal egészített ki. A lakosság 110 ezer Ft hozzájárulást fizetett 10 éves kamatmentes részletben. A kivitelezés 1998-ban fejeződött be, költsége 109 millió Ft volt. A gázprogram 1997-ben valósult meg. A lakosság először 45 ezer Ft hálózatfejlesztési hozzájárulást fizetett, mely később 110 ezer Ft-ra emelkedett. A projekt megvalósulásához az önkormányzat is hozzájárult, azonban a vezetékrendszer a szolgáltató tulajdonát képezi. A szennyvíz- és gázberuházás befejezése után az önkormányzati utak felújítására pályáztunk. A Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácstól 35 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Felújítottuk 1999-ben az Öreg utcát, a Rákóczi utcát a Major úttól a falu végéig. Az Újtelep Ipar-sor, az Újtelep- Horog út, valamint a Petőfi utca portalanítása megtörtént ben kátyúzást, zárást végeztettünk a Majori úton, a Rákóczi és Kossuth utcában ben a szilárd burkolatú utakhoz csatlakozó földutakon sárrázót építtettünk. Az iskola és a templom könnyebb megközelíthetősége érdekében 1965-ben betonozott lépcsőt építettek az Újúton. A 145 lépcsőfok, mely összeköti a Kossuth és Öreg utcát, 2003-ban felújításra került, melynek költsége 3 millió forint volt. Belvíz elvezetés A domborzati viszonyok miatt a hirtelen lezúduló nagy intenzitású csapadék károkat okozott az utakban, a lakosság kiskertjeiben. A veszélyeztetettség csökkentése érdekében a belterületi csapadékvízelvezető árkok építését évben kezdtük meg. Az ezt követő 7 év alatt 105 millió Ft támogatást nyertünk belvíz elvezetésre a Győr- Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács által biztosított területi kiegyenlítő alapból. Önerő biztosítására nem volt szükség. A fejlesztés eredményeként a befogadó vízfolyások és a belterületi utak mellett 8,4 km hosszban kiépítésre kerültek az árkok. A veszélyeztetett területek védelméhez 3,875 km hosszú hálózatrész kiépítésére volt szükség, melynek építése folyamatban van, szeptemberében befejeződik. Így megvalósul az Újtelep szám, Fő u szám, Öreg u szám, Rákóczi u szám, Kossuth u szám, Széchenyi u szám belvíz elvezetése. A projekt tervezett költsége 170,733 millió Ft. Az elnyert támogatás összege 145,123 millió Ft. Az Európai Unió Önerő Alap támogatás összege 15,366 millió Ft. A megvalósításhoz 10,244 millió Ft saját forrás szükséges, mely az összes költség 6 %-át teszi ki. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Egészségügyi ellátás A Fő u. 1. szám alatti telken lévő impozáns, kifli alakú 288 négyzetméter alapterületű épületet három részletben építettük. Tervezője Ráskai Péter. A rendelő, váró, anya-és gyermekvédelmi, gyermekorvosi rendelő 116 m 2 alapterületű, ben épült. Az orvosi szolgálati lakást a rendelővel együtt szerkezetkész állapotba helyeztük, lakhatóvá 2005-ben tettük. A lakás alapterülete 86 m 2. Háziorvosunk és családja lakik benne. Minden nap van rendelés Sokorópátkán. Ő látja el a tényői betegeket is. Az épületben helyet kapott egy rövid időre a fizikoterápiás kezelés, minilabor, gyógyszertár is ben orvosi műszereket vásároltunk. Jelenleg fogorvosi rendelő is működik. Az épület északi szárnyát 2003-ban Közösségi Ház céljára építtettük. Megvalósításához a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 15,6 millió Ft támogatást biztosított. A beruházás összes költsége 19,673 millió Ft volt. Alapterülete 86 m 2. Nyertes pályázatunk van az orvosi rendelő felújítására ben az épületrészben megoldjuk minden fogyatékosságra kiterjedő, komplex akadálymentesítést. Az épület optimális belső átalakításával lehetővé válik, hogy az orvos külön helyiségben kapjon helyet, és megoldódik a négyszemközti betegtalálkozás. A várakozási idő ezzel lecsökken, a beteg elégedettségi szint is javulhat. A teljes fűtési rendszer átalakításával korszerű hőszivattyús, energiatakarékos rendszer épül ki. A gyógyító és megelőző ellátást október 16-tól szeptember 30-ig dr. Párkányi József, október 1-től április 30-ig dr. Pátkai László, majd újra dr. Párkányi József látta el. Dr. Molnár Helga október 1-től a háziorvosunk. Az anya- és gyermekvédelmi feladatokat 1981-től Szakácsné Szabó Zsuzsanna védőnő végzi, akit közösen alkalmazunk Tényő Község Önkormányzatával. Egy szívfejlődési rendellenességgel született kislány külföldi szívműtétjének támogatására 1995-ben adományt szerveztünk. Neve: Eszterlánc kötelezettségvállalás közérdekű célra. A jószándékú emberek és szervezetek csatlakozó támogatásából olyan láncot kovácsoltunk, melynek során összejött a műtét költsége. Eszterke meggyógyult. Azóta rendszeressé váltak a jótékonysági rendezvények. Az Alapítvány az Egészséges Településekért pályázati kiírására - gesztorságunk mellett - közösen pályázatunk Felpéc és Tényő községgel. Kertmozi a 3 faluban közös programunkat 813 ezer Ft támogatásban részesítették. Ennek során közösségteremtő szabadidős programként a testi-lelki egészséges életmóddal kapcsolatos filmeket vetítünk szabad téren

19 Szociálpolitikai feladatok Az átlagéletkor növekedésével szociálpolitikai feladataink bővültek, manapság már szolgáltatássá váltak. A szociális étkeztetést a Napközi Otthonos Óvoda konyhájából biztosítjuk. A gazdasági válság következtében szociális gondjaink tovább növekedtek. A közmunka programba bevont létszám fokozatosan nő, jelenleg 12 közmunkást foglalkoztatunk. Helyi rendeletben szabályoztuk az emberi élet sorsfordulóinak támogatását. Szülési, óvoda- és iskolakezdési-, ballagási támogatást biztosítunk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázati rendszeren keresztül támogatjuk valamennyi sokorópátkai lakosú egyetemi, főiskolai hallgatót. Nálunk térítésmentes a házasságkötés, külső helyszínen is. Lakásépítési-, vásárlási támogatást nyújtunk a fiataloknak. Temetési segélyt folyósítunk az elhalt hozzátartozóinak. Pályázati támogatásból 2004-ben Renault Kango Express típusú ételszállító járművet vásároltunk. A szociális- és diák étkeztetést ezzel oldjuk meg. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében közlekedésfejlesztésre 5,936 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falubusz beszerzésre. Megvásároltuk az Opel Vivaro 9 személyes falubuszt, mellyel szállítjuk a gyermekeket, az időseket, betegeket és a civil szervezeteket. Oktatás Az oktatási, kulturális ágazat feladatainak megvalósítására működési költségvetésünk 60 %-át fordítjuk. A Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ múltjával és jelenével részletesen az intézményvezető külön fejezetben foglalkozik ban 2 millió Ft értékben üzembe helyeztük a két csoportos Napközi Otthonos Óvodát. Az óvoda konyhájából általános iskolai napközis ellátást biztosítunk az alsó tagozatban, a felsőben pedig menzát és tanulószobát évben készítettük el az óvodai teraszt és kicseréltük a tetőt az épületen. Az általános iskola 1895-ben a millenniumi program keretében épült, 1961-ben technikateremmel bővítették. Az önkormányzat céltámogatásból, saját forrás hozzáadásával ben tornatermet épített. Alapterülete 550 m 2, 288 m 2 küzdőtérrel. A kivitelezésre 20,156 millió Ft-ot fordítottunk. Az elmúlt 20 évben az óvoda és iskola épületét többször felújíttattuk. Az iskola melletti lakást 2007-ben technika teremmé alakítottuk át 6,338 millió Ft támogatásból ben az oktatási intézmények világításának rekonstrukcióját elvégeztettük. A XXI. század iskolája A közeli hónapokban az Európai Unió társfinanszírozásával megteremtjük a korszerű oktatási-nevelési környezetet a Sokorói Közoktatási és Közművelődési Központ intézményegységeiben. A projekt átfogó célja az óvodás és általános iskolás tanulók számára XXI. századi nevelési-oktatási körülmények biztosítása, korszerű oktatási módszerek bevezetése és az egyenlő esélyek megteremtése. Konkrét célja a többcélú közoktatási társulás sokorópátkai óvodáját és általános iskoláját tekintve az épületek infrastrukturális megújítása, bővítése, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő komplex akadálymentesítése, energiahatékony korszerűsítése, az épület és az udvar biztonságossá és egészségessé tétele, az eszközállomány bővítése. Tervezője a győri Tér-Háló Kft. Az általános iskola két új osztályteremmel bővül. Sor kerül a kerítés felújítására, a melegítőkonyha átalakítására, az épületek infokommunikációs eszközökkel történő ellátására. A Napközi Otthonos Óvoda bővítéseként egy új épületszárnyban tornaszoba kerül kialakításra. A korszerűsítés érinti a főzőkonyha átalakítását. A projekt költségvetése 140,658 millió Ft, melyhez 14,066 millió Ft saját forrás szükséges. Eséllyel pályázunk az Európai Unió Önerő Alaphoz a saját forrás 50 %-ának kiváltására. Az igényelt és első fordulóban elnyert támogatás 126,592 millió Ft. Kultúra A művelődési otthont 1932-ben építették, 1961-ben bővítették, 1983-ban felújítottuk. Alapterülete 336 m 2. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt közművelődési intézmények revitalizációja pályázaton évben elnyert összegből a fűtést korszerűsítettük és vizesblokkot alakítottunk ki ben felújítottuk és gondoskodtunk az épület akadálymentesítéséről 5,3 millió Ft összegben. Az intézményegységben helyeztük el a 4 ezer kötetes könyvtárat és a néprajzi kiállítást. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által kiírt pályázatunkra az FVM Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet adományozott részünkre. A cím alapján jogosultak voltunk beruházási kérelmet benyújtani az Öreg u. 6. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő integrált közösségi térre. A faluközpontban ugyanis 2009-ben megvásároltuk 2 millió forintért ezt az épületet

20 A falunapot minden évben augusztus második szombatján tartottuk, melyen színes ingyenes programokkal szórakoztattuk a lakosságot ben öt falu Felpéc, Kajárpéc, Győrszemere, Tényő és Sokorópátka - szervezésében Sokoró Fesztivált rendeztünk, nagy sikerrel. A templom védőszentje a Magyarok Nagyasszonya, ennek tiszteletére október második vasárnapján tartjuk a búcsút ben Sokoróaljai Kisbíró címmel időszaki lapot adtunk ki, mely az első falusi újság volt. A 90-es évek elején megszűnt ban Honfoglalás címmel helyi újság jelent meg. Ma az iskolai számítástechnikai szakkör ad ki BUBORÉKOK, a Mustármag Egyesület MUSTÁRMAG címmel újságot től néhány évig a faluban népfőiskola állt a kultúra szolgálatában évben megjelent A harangozóhegyi vár története a sokorói szájhagyományban című könyv, 2007-ben A templomos monda a sokorói szájhagyományban című könyv. Szerzőjük Dr. Edelényi Adél. Kiadójuk Sokorópátka Község Önkormányzata volt évben a faluban népfőiskola működött. Felvettük a kapcsolatot a határainkon túli magyar önkormányzatok közül a felvidéki dióspatonyiakkal tapasztalatcsere céljából. A kapcsolat a 90-es években a sport és a kultúra területére terjedt ki ben az erdélyi Görgényüvegcsűr községgel alakítottunk ki kapcsolatot. Igazgatás A községháza 1934-ben Fal Ferenc tervei alapján épült. Azóta többször felújíttattuk, átalakíttattuk. Korábban lakás, 1977-től 1980-ig fél napos óvoda, utána iskolai napközi funkciót is betöltött. Jelenleg Polgármesteri Hivatal, az északi szárnyában gyógyszertár működik. Szállítás, posta A faluban 312 személyszállító járművet, 14 motorkerékpárt, 26 tehergépkocsit tartunk nyilván. A Fő u. 22. szám alatt önkormányzati épületben működik a posta. A faluban minden családnak van rádiója, televíziója, CD lejátszója, számítógépe. Kábeltelevíziós hálózatba 152 lakást kapcsoltak be től internet hozzáféréssel rendelkezünk. Figyelemre méltó a helyben eladott 250 napilap és a 150 folyóirat. Gazdasági szervezetek Sokorópátkán Győr-Sopron megyében utolsók között 1959-ben szervezték meg a termelőszövetkezetet. Magyar József A mi földünk című filmjében melyben helyi emberek is szerepeltek, megörökítette az eseményeket. A termelőszövetkezet 1992-ben megszűnt. Ma a regisztrált gazdasági szervezetek száma 167, non-profit szervezet 10. Közülük 105 mezőgazdasági őstermelő tevékenykedik. Napjainkban 9 kereskedelmi üzletet, 5 vendéglátóhelyet tartunk nyilván. A Sokoró Fogadó 42 szállásférőhellyel, étteremmel, konferenciateremmel, fedett lovardával, állatsimogatóval, úszómedencével rendelkezik. A Fő u. 22. szám alatti önkormányzati épületet bérbeadás útján hasznosítjuk, dzsemüzem céljára. Nagyobb foglalkoztató még az önkormányzat és a Pedró Pékség. A település összképének javítása évben településrendezési tervet készíttettünk, 2005-ben környezetvédelmi programot. A Regionális Fejlesztési Holding Rt. a település összképének javítására beadott pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. A megvalósításhoz a Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium a fejlesztés 75 %-át egymillió Ft-ot biztosította ban a Polgármesteri Hivatal előtt Honfoglalási Parkot alakítottunk ki, melyet Borbély Károly terve alapján honfoglalási emlékmű díszít. A Hivatal előtti parkolót térkővel burkoltattuk. A millennium évében, 2000-ben a parkban Keresztet állítottunk március 15-én a Széchenyi utca Teknővölgy találkozásánál a sokorópátkai 1848-as huszárok emlékére Kutassy Parkot létesítettünk kopjafával. Ugyanebben az évben, október 23-án a Rákóczi utca Majori út kereszteződésében 56-os Parkot avattunk, és kopjafát helyeztünk el. A temető mellett szintén parkot alakítottunk ki. Néhány éve a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő temető karbantartásához hozzájárulunk. A Fő utca 22. szám alatti ingatlanon, a Posta mögött található a Születések Parkja. Minden 1990 után született sokorópátkai gyermek tiszteletére fát ültettünk. A sportöltözőt évben bővítettük és felújítottuk. 80 méter hosszban labdafogó hálót szereltünk fel ben megoldódik a sportpálya szintkülönbség korrekciója, füvesítése, teljes felújítása

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata

Jegyzőkönyv. Tiszabercel Község Önkormányzat Helyi Választási Bizottságának 22/2014. (IX. 08.) számú határozata Jegyzőkönyv Készült: ának hivatalos helyiségében 2014. szeptember 08- án megtartott Helyi Választási Bizottság üléséről. Jelen vannak: Dr. Szilágyi Norbert jegyző, HVI vezető Tóthszegi-Németh Éva jegyzőkönyvvezető,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében

Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében Honvéd János Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében [ Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének január 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének január 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Juhász Imre Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés az Alsónémedi Felsőerdősor utca kiépítésére fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló../2011. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselő-testület! Már a 2010. év első

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor

49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem és Tervező Tábor 2016. 07.05. Szombathely Michl József Polgármester Tata TATA Hagyomány és fejlődés Hol vagyunk? - Összes természetes vagy természetközeli vízfelület:

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2006. (I. 31.) számú R E N D E L E T E Vésztő város jelképeiről Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben