ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől"

Átírás

1 2013. PÜNKÖSD ZARÁNDOK Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Ne féljetek Isten Szent Lelkétől Milyen üzenettel érkezik Ternyák Csaba egri érsek Csíksomlyóra, aki az idei pünkösdi búcsú szónoka? A Bibliában 365 helyen olvasható, vagyis minden napra jut egy bátorítás: Ne féljetek! Azt mondom én is: ne féljetek Isten Szent Lelkétől! A pünkösd a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepe. Ahogy Mózes lelke kiáradt a hetven vénre, sőt arra a két emberre is, akik távol voltak, úgy Isten Szent Lelke kiárad mindenkire. Amikor Mózest arra akarták rávenni, hogy tiltsa meg a két távollévőnek, hogy prófétáljanak, ő így válaszolt: Bárcsak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét az Úr! Ez az ószövetségi ige pünkösdkor nyerte el beteljesülését. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja: Isten, aki mindkét szövetség sugalmazója és szerzője, bölcsen úgy rendezte, hogy az új el legyen rejtve az óban, az ó viszont az új szövetségben táruljon föl. Az apostolok Máriával együtt várták a Szentlelket az utolsó vacsora termében. Mi is a Csíksomlyói Szűzanyával együtt készülünk pünkösd ünnepére, azért zarándokolunk el ide, hogy hívő vagy Istent kereső magyarokként a Szentlélek segítségét kérjük egyéni és közösségi ügyeinkben. Szűz Máriához jövünk, az első és igazi pünkösdi asszonyhoz, akit a Szentlélek mátkájának is nevezünk. Őt az angyal szava bátorította: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Ő pedig mintha bennünket bátorítana: ne féljetek, legyetek nagy bizalommal Isten iránt, aki szeret benneteket! Ne féljetek sem egymástól, sem azoktól a népektől, akikkel együtt éltek! Anyai palástom alatt mind együtt vagytok. Oltalmam kiterjed mindenkire nemzettől, felekezettől, nyelvtől és bőrszíntől függetlenül. Részlet a Csíksomlyó Üzenete pünkösdi számából. Az interjút Borsodi L. László, a lap szerkesztője készítette. Újjászületik Szentkút Aki belül rendezett, annak a környezete is harmonikus, kisugárzása pedig megnyerő. Ilyenek a tiszta konyhák, a művelt földek, a kisgyermekek tekintete, a szent öregek arca vagy a hittel imádkozók szűkszavú, de feledhetetlen megnyilatkozásai. És ilyennek kell lennie egy Mária-kegyhelynek, a Szűzanya környezetének is, amelynek kiemelt feladata, hogy Istenre hangoljon bennünket és megnyerjen az üdvösség örömhírének, vagyis érzékeltesse velünk a szentháromságos Úristen nagy művét: a világ eredeti rendjének helyreállítását a megváltás által. Amikor most nekikezdünk kegyhelyünk újjáépítésének, ezzel a benső meggyőződéssel kell rálépnünk erre az útra. Ennek fényében kell látnunk a terveket, a kényelmetlenségeket és azokat a kibontakozó újdonságokat is, amelyek megjelennek előttünk az elkövetkező bő egy év során. Mindezek előkészítése közel hat éve zajlik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik velünk együtt dolgoztak e koncepció kialakításában és kivitelezése során. Hálánkat fejezzük ki a közhivataloknak és a magyar kormánynak, amelynek döntése alapján nemzeti kegyhelyünk közel 2,5 milliárd forint támogatásból megújulhat. A Szentkúti Szűzanya védelmező pártfogására bízzuk minden léptünket. Legyen anyja a helyreállításának, hogy az építkezés minden pillanatában és a megvalósulással kibontakozó új lehetőségek közepette is mindenki megláthassa Szent Fiát, akiért és aki által minden alkottatott, és aki minden megújulás forrása. fr. Kálmán Peregrin ofm kegyhelyigazgató A kegyszobor Pesten vendégeskedik A Szentkúti Szűzanya kegyszobra első szent királyunk ereklyéje mellett, a Szent Jobb-kápolnában kap helyet, amíg Szentkúton folynak az építkezések. A kegyszobor látogatása, az imádság előtte minden nap biztosítva lesz, bizonyos időpontokra pedig liturgikus programokat is szervezünk a Szent István bazilikába, hogy közösségben is kifejezhessük Mária iránti gyermeki tiszteletünket.

2 2 A szentkúti felújítással járó változások A búcsús naptárban jelzett búcsúkat és a kegyhely vasárés hétköznapi nyitva tartását július közepéig biztosítani tudjuk. A vasárnapi szentmiséket és a naptárban jelzett búcsúkat az építkezések után is megtartjuk. Az építkezések megkezdése előtt ünnepi szentmise keretében elbúcsúztatjuk a kegyszobrot. Ezután a kegyhely belső területe le lesz zárva. A Máriapócsi Nemzeti Kegyhelytől megkaptuk azt az oltárépítményt, amely II. János Pál pápa 1991-es látogatásakor készült. Ez alkalmas a búcsús programok liturgiáihoz is. Az oltárt az egyik parkolóban állítjuk fel, és padokat helyezünk el előtte. Ezen a helyen a búcsúk során és vasárnaponként csak 11 órakor lesz szentmise, az október 15. és ádvent közötti időszakban pedig a vasárnapi liturgiák is elmaradnak. Vasárnapokon és a búcsúk alkalmával a megszokott módon processzióban lehet felvonulni a parkolóban kialakított szabadtéri oltár elé. Ide mindig kihelyezzük a kegyszobornak azt a képét, amelyet eddig a körmenetben hordoztunk, a gyertyákat, virágokat ennek közelében lehet elhelyezni. Gyóntatás az ideiglenes szabadtéri oltár mögötti szabadtéren lesz. Az ünnepi szentmisék után megtartjuk a körmeneteket. A domboldalban a keresztút általában megközelíthető lesz, a szent kút vizét pedig felvezetjük a körmeneti út mellett kialakított kútépítményhez, innen egy rövid időszakot kivéve az építkezések ideje alatt is lehet vizet venni. A felújítás alatt szállást senkinek sem tudunk biztosítani. Parkolás a házsorok melletti parkolóban lehetséges. Mivel az oltárt a füves parkolóban állítjuk fel, ezért a megközelítése nem jelent nagyobb távolságot a korábbinál. Mellékhelyiségként a bazársor kegyhely felöli végénél eddig is működő vécé fog üzemelni. A búcsújáró hely kegytárgyboltja a parkoló beérkezési oldalán sátorban kap helyet. Amennyiben a nyár végén sikerül elkezdeni a templom felújítását, reményeink szerint ádventben már olyan állapota kerül a bazilika, hogy ott a vasárnapi szentmiséket meg tudjuk tartani. A kegyszobor visszahelyezése a főoltár újraállítása után várható, aminek időpontját az építkezés bizonytalan kezdési dátuma miatt még nem tudjuk meghatározni. A szabadtéri oltár és a bazilika környékének teljes lezárását azért vállaltuk, hogy 2014 pünkösdjén már a megújított templomban és búcsús téren tudjuk fogadni a zarándokokat. Milyen lesz a templom? Az oltárépítményt a hozzá tartozó többlépcsős kiemeléssel elbontjuk, új kőoltárt készítünk, mely csupán egy lépcsőfokkal emelkedik a környezete fölé. A tabernákulum áthelyezésre kerül. Az átalakítás legfőbb célja, hogy a kegyszobor és a restaurált kegyoltár jobban látható és könnyebben megközelíthető legyen. A kegyszobor a jelenleginél alacsonyabbra kerül, így a lépcsőket is eltávolíthatjuk. A kegyoltárban elhelyezzük az újonnan megtalált barokk kegyszobor-szekrényt, kihelyezzük az ezüst fogadalmi tárgyakat, az oltár szerkezete és színvilága pedig eredeti barokk valóságában tárul elénk. Az új oltártér körül az íves apszis mentén stallum készül. Elbontjuk a két mellékoltárt, így a szószék az eredeti helyén lesz látható, és a keresztút végén pusztuló barokk kálvária szoborcsoport is elfoglalja méltó helyét. Megszűnik a főbejárat felőli rács, a templom előterében pedig két új gyóntatóhely került kialakításra. Az Almásy kripta szűk terét az eredeti állapotnak megfelelően kibővítjük, a szentéllyel egybenyitjuk, és az Eucharisztia őrzési helyévé, adorációs kápolnává alakítjuk. A szentségi kápolna teréből lépcső vezet fel az egykori kegyúri oratóriumba, ahol az eredeti íves záródású ablakot a templomtér felé kibontjuk, az emeleti terem így misézőhelyként funkcionálhat. A templomtér fölötti boltozaton a freskókat restauráljuk. A bazilikába a barokk templomokra jellemző kelheimi kőburkolat kerül, a padok megújulnak, az ülések alá elektromos fűtés készül, és a templomtér új világítást kap.

3 3 Milyen lesz a szabadtéri misézőhely? A kegyhely bejáratától induló, a szabadtéri misézőhelyet is magában foglaló tér építészeti arculatának megtervezése a felújítási program kulcseleme. Célunk egy egységes, tartós és szép burkolati rendszer kialakítása. A szent kút környékén lévő vízgyűjtő medencék elbontásra kerülnek. A fák körül íves padok készülnek. A szabadtéri oltár a megváltozott liturgikus igények szerint alakul át. A lourdes-i barlang boltívébe, illetve az oltár mögötti falfelületre Marko Rupnik jezsuita szerzetes készít nagyméretű mozaikot. A barlangban lévő Szűzanya szobor a támfalban kialakított fülkében nyeri el új helyét. Így ez a betegek számára lépcsőzés nélkül is megközelíthetővé válik. Az új lourdes-i barlang belső ívét a hálatáblákkal borítjuk be. A Szűzanya szobra megérinthető lesz, és gyertyagyújtásra is alkalmassá válik ez a hely. A támfal is felújításra szorul, a meglazult, kifagyott köveket ki kell cserélni, a repedések helyén újrarakni. A támfal tetején futó fedőkövet és az ahhoz csatlakozó korlátot teljes hosszában kicseréljük. A szabadtérről a kálvária felé vezető lépcsők is újjászületnek. A térvilágítás is megújul, a villanyoszlopok eltűnnek a templom elől. A fák környékén térburkolatba süllyesztett világítótestek biztosítják a világítást. A mostani kegyszerbolt vonalában, domboldalba süllyesztett belső térben kap helyet a kegytárgybolt, az orvosi helyiség, a téli vízvevő hely és a raktárok. Zarándokházak, zarándokfogadás A jelenlegi zarándokház átalakításának célja, hogy megemelt komfortfokozatú szállásépület jöjjön létre, többségében kétágyas, fürdőszobás szobákkal. Az épületben ötven fő szállásolható el. A szobák a szerzetesi cellák hangulatát idézik, felszerelésük jó minőségű, de puritán. Az épületben személyfelvonó is helyet kap. A pinceszinten a szükséges technikai helyiségek (kazánház, műhelyek és raktárak) mellett mosdóblokkot és társalgót helyezünk el. A földszinten új recepciót alakítunk ki. Korszerű, 250 adagos főzőkonyha jön létre. Az étterem jelenlegi két helyisége egy térré olvad, a kert irányában pedig egy terasz épül. Ez a konyha szolgálja ki a szállásépületek közelében lévő rendezvénytermet is. A gyepesített, fás területen az elöregedett vagy értéktelen fák helyett értékesek (hárs, vadgesztenye) telepítésére kerül sor. Az újonnan kiépített kerti úthálózat kőzúzalékos burkolatot kap. A parkolóban 68 gépjárműnek biztosítunk helyet. Nagy zarándoklatok idején gyakran tízezer hívő is érkezik Szentkútra. Ennek a tömegnek a tisztálkodási igényeit hivatott kielégíteni az új mosdócsoport. A női mosdó előteréből nyílik egy pelenkázó helyiség. A női vécében huszonkét fülke található. A férfi vécében tizenhárom fülke, valamint har- Jubiláns párok megáldása Szentkúton Pünkösd hétfőn hajnali 4.30-kor lesz az abasári zarándokok miséje, 9 órakor Bartal Tamás premontrei apát misézik, a 11 órai ünnepi szentmise főcelebránsa pedig Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, aki áldásban részesíti a jubiláns házaspárokat.

4 4 mincegy piszoár kap helyet. A mosdóblokk mellé fedett kerékpártárolót terveztünk ötvenhét férőhellyel, tároló helyiségekkel. Közösségi rendezvényeket lelkigyakorlatokat, esküvőket, konferenciákat, találkozókat kiszolgáló kétszáz négyzetméteres rendezvényterem készül. Ehhez csatlakozik egy száz négyzetméteres terasz. A kiszolgáláshoz szükséges hátteret a zarándokház főzőkonyhája biztosítja. A főzőkonyhában elkészített ételt az itt kiépített tálalókonyha fogadja, ahol biztosítható az ételek melegen tartása, tálalása és a mosogatás is. A nagy terem mobil válaszfalrendszer segítségével két részre osztható. A rendezvényteremhez tágas előtér és mosdócsoport tartozik. A gépkocsival érkező vendégek és dolgozók számára hatvanállásos, felszíni parkolót terveztünk. A csoportosan érkező zarándokok számára a hegy lábánál három szárnyból álló épületet emelünk. Az épületszárnyakat a recepciótól induló zárt közlekedőrendszer kapcsolja össze. Az első két szállásépületben hatágyas szobákat alakítottunk ki, melyekben szükség esetén két két pótágy is elhelyezhető, így egy épületben fő szállásolható el. Az épületszárny és a közlekedősáv találkozásánál kialakuló térben teakonyhát építünk ki. Ezek a közösségi terek fő befogadására alkalmasak. A harmadik épületszárnyban három 14 ágyas hálóterem jön létre, itt is külön vizes blokk biztosítja a tisztálkodás feltételeit. Ebben a szárnyban is létesül közösségi tér és egy teakonyha. A három szállásépületben maximálisan 106 fő helyezhető el. Az épületszárnyak végében tárolókat alakítunk ki összesen 66 kerékpár számára. Az épületszárnyakat zöldtető borítja, ami segíti a nagy alapterületű építmény illeszkedését a tájba. A szárnyak közötti tágas, füves területen színpad épül kulturális rendezvények számára. Fogadóépület, információs centrum, galéria A zarándokok fogadására olyan fogadóteret terveztünk, melynek programelemei mind szükségesek az idelátogatók korszerű ellátásához. A funkcionális igényeket egy íves, árkádos térsorra fűztük fel, amely képes nagy létszámú látogató fogadására. Ezen a burkolt téren helyeztük el a buszfordulót is. Az érkezési oldal felől az első egység a vizes blokk. Mellette kap helyet a százhúsz négyzetméteres kegytárgy üzletet. Az üzlettérben hosszú eladópult fogadja a vásárlókat, így egy csoport érkezésekor gyorsan kiszolgálhatók a vendégek. Az épületegyüttes középső eleme a ferences galéria, mely alkalmas kegyhelytörténeti és más hitéleti kiállítások rendezésére. Az információs központban a recepciós pult mentén kaphatnak felvilágosítást az érkezők, illetve intézhetik a szállással kapcsolatos ügyeket a vendégek. A kegyhelyről szóló kisfilmet külön vetítőhelyiségben nézhetik meg. Az épület fűtését hőszivattyús rendszerrel oldjuk meg, a meleg vízellátás alapját az épület zárófödémére telepített napelemek képezik. Az épület mellett egy tizenöt férőhelyes parkolót alakítottunk ki. a Nemzeti Kegyhely Tanácsa Hamarosan már Rómában vizsgálják a vértanúk ügyét A hét ferences vértanú boldoggá avatási perének egyházmegyei szakasza a nyár folyamán befejeződik. A hazai szakasz ünnepélyes lezárását augusztus 31-én, szombaton 19 órakor tartjuk a pasaréti templomban. A zsolozsmát Erdő Péter bíboros vezeti.

5 5 Csíksomlyó búcsúi Székelyföldnek mindig is Csíksomlyó volt a katolikus és nemzeti kegyhelye, zarándoklatainak áhított végcélja, amelyet kezdettől fogva a ferences atyák gondoztak. Az 1990-es éveket követően mind többen és többen érkeznek az összmagyarság zarándokhelyére, a Csíksomlyói Szűzanyához. Szívből hangzik fel az ének a zarándok ajkáról: Édesanyánk, hozzád jöttünk, mert a zarándok érzi, hogy Csíksomlyó ugyanaz, mint aminek őseink építettek, olyan hely, ahol a föld és az ég közelebb van egymáshoz, ahol a Szűzanya közbenjárására az ember, aki zarándok ezen a világon, megtapasztalja a szerető és üdvözítő Isten jelenlétét. A csíksomlyói kegyhely központi búcsúját 1567 óta pünkösd szombatján tartjuk. Ezen a napon túlzás nélkül állíthatjuk a Szűzanyára úgy tekintenek a zarándokok, mint szent hitünk védelmezőjére, megköszönve az évszázados oltalmat, és kegyelemet kérve a jövőre. A régiek, de a maiak is sokan úgy tartják, hogy egyszer egy évben el kell menni a Csíksomlyói Szűzanyához. Aki pünkösdkor nem tudott jönni, az jött a Mária neve búcsúra. Nem kellett ezt leírni, szabályba foglalni, mindenki lelkében ott élt a hagyomány, egy-egy családban az idősek továbbadták a búcsújárás, a kegyhely iránti szeretetet. Lelkükben benne volt, hogy kegyelmet nyernek a búcsúval, ha a Szűzanya közbenjárását kérik, gyónnak, áldoznak, áldozatot hoznak és közösen imádkoznak. Benne volt a köztudatban, hogy a zarándoklat lényege: a Szűzanyát tisztelni, és bűnbocsánatot nyerni. Nem csak a búcsúkra érkeznek a zarándokok. Igen kedvelt ájtatosság a Páduiai Szent Antal tiszteletére tartot nagykilenced. Gyökerei az 1700-as évekre nyúlnak vissza. Kezdetben az ífjúság körében volt kedvelt ájtatosság, a lelkes ifjak a szüleiket is elhozták a nagykilencedre. Megszakítás nélkül mind a mai napig jönnek az áhítatos hívők, akik bizalmukat Szent Antalba helyezik, és oltalmától remélnek különös isteni segítséget. Minden év február 11-én, a betegek világnapján sor kerül a betegek és idősek zarándoklatára. A Boldogságos Szűz Mária nagy szeretettel siet gondokkal küszködő gyermekei megsegítésére. Ezért sok beteg fordul hozzá, a betegek gyógyítójához, sokan zarándokolnak el a Szűzanya számára szentelt kegyhelyekre. Sokan jönnek ide, a Csíksomlyói Szűzanya szentélyébe is, hogy az ő közbenjárását kérjék. A Szűzanya oltalmáért esdekelnek minden hónap első szombatján is a csíksomlyói kegyhelyre érkező zarándokok. Sok százan vállalják az utazást, hogy az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőn részt vegyenek, amelynek keretében a bűnbánat szentségében megtisztulva ünnepélyes szentmisén vesznek részt, amelyet a rózsafűzér elimádkozása és gyertyás körmenet követ a kegytemplom előtti téren a kegyszobor kicsiny másával. Az ember meghatódik, látva azt a sok hittel telt embert, akik eljönnek, mert érzik, a kegyhelyen mindig otthon vannak. Az édesanya ugyanis mindig várja gyermekeit, hogy alázatosan a háttérbe húzódva minden jóakaratú embernek átnyútsa Szent Fiát. Ebből az örömből, áldásból részesednek azok is, akik rendszeresen bekapcsolódnak az elsőszombati Mária-köszöntőbe a Mária Rádió jóvoltából után megnőtt a zarándokok száma, főleg a búcsúk alkalmával. Az itt szolgáló szerzetesek kevesen voltak a búcsúk levezetéséhez, így alakult meg a férfiakból álló önkéntes csoport, a rendezők közössége, akik a búcsús napokon kívül az év nagy ünnepein és vasárnapjain is segítséget nyújtanak a zarándokoknak. Hálásak vagyunk mindazoknak és mindazokért, akik hittel és szeretettel keresik fel ezt az ősi Mária-kegyhelyet, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az itt megforduló zarándokok lelki javát szolgálni, bízva abban, hogy a szent hely kegyelmei által a kegyhelyen szolgáló szerzetesek élete is megszentelődik. fr. Böjte Mihály ofm csíksomlyói házfőnök

6 6 A csíksomlyói ferences közösség hét örökfogadalmas tagból és két jelöltből áll. József atya és Elek testvér a közösség két legrégebbi tagja. Szilveszter testvér, Sebestyén testvér és jómagam augusztus óta vagyunk Csíksomlyón. Ambrus testvért és Erik testvért egy évvel előttük helyezték ide. A két jelölt itt készül fel az újonc évre. A Csíksomlyón élő és dolgozó ferences közösség élete a kegyhelyhez kötődik. Ez nagyon szép lehetőség, és egyben nagy feladat is. A környező települések lelkipásztoraival és híveivel való kapcsolattartás érdekében igyekszünk részt venni a búcsús szentmiséken, és a lehetőségekhez mérten búcsús szentbeszédet is vállalunk. Nagyon fontos Hogyan élnek a somlyói barátok? napi tevékenységünk a kapus szolgálat, amelyet felváltva látunk el. Itt fogadjuk azokat, akik tőlünk szentmisét, imát kérnek, lelki tanácsért keresnek fel bennünket, vagy más lelkipásztori szolgálatra van szükségük. A kegyhely lelkipásztori ellátása mellett néhány kisebb evangelizációs tevékenység is folyik, mint például a Ferences Ifjúsági Csoporttal, a Ferences Világi Renddel való foglakozás, bibliaolvasó csoport és faragó kör működtetése. Ugyancsak lelkipásztori odafigyelést igényel a kegytemplom felnőtt és gyerekkórusa. Ezen kívül hetente felváltva misézünk a klarissza nővérek kápolnájába. A szegényekkel való kapcsolat a tapasztalataink hatására időközönként változik. Az utóbbi időben lecsökkent a kapunál való adományosztás gyakorisága, de találtunk más módozatokat a szegények megsegítésére. Karácsony körül a fiatalok és a jelöltek néhány környező családot kerestek fel, és adományt vittek nekik. A Szent Antal perselyből segítettük a provincia szociális kezdeményezéseit, a Mária Rádió Segítő kéz programját. A kegyhelyről a Mária Rádió gyakran közvetít szentmisét: például nagyobb ünnepeken, elsőszombaton, adventben, nagyböjtben. A Csíksomlyó Üzenete című lap szerkesztése, kiadása, a kolostor és kegytemplom honlapja fontos evangelizációs lehetőségünk. fr. Böjte Mihály ofm csíksomlyói házfőnök Márton Áron különszám A pünkösdi búcsúra megjelenő Csíksomlyó Üzenete az idei csíksomlyói búcsú szónokával, Ternyák Csaba érsekkel készített interjún kívül az egész lapszámot Márton Áron püspöknek szenteli. A ferencesek ezzel is a hitvalló székely püspök életútjának még teljesebb megismerését szeretnék előmozdítani. Márton Áron az 1946-os és az 1949-es somlyói pünkösdi búcsún mondott beszédeiből vett részleteket követően id. Borsodi László Márton Áron a csíksomlyói csíkszeredai középiskolában címmel a főpásztor diákkorát idézi fel. Csíki diákoskodásának hét éve alatt a későbbi püspök a jó, olykor a jeles tanulók közé tartozott. A lapszámban egykori pap tanítványai és munkatársai idézik fel a püspökkel kapcsolatos személyes emlékeiket (Tamás József, Bartalis János, Bara Ferenc, Ferencz Ervin, Jakab Gábor, Salamon Antal, Bodó Péter, Borbély Gábor és Csató Béla). A folyóirat bemutatja a Márton Áron nevét viselő intézményeket, többek között a csíkszentdomokosi múzeumot, a csíkszentdomokosi általános iskolát, a csíkszeredai gimnáziumot, és azt is megtudhatjuk, miként sikerült felállítani az első köztéri szobrát Székelyudvarhelyen. A Csíksomlyó Üzenete pünkösdi számát Ferenczes István Himnusz Márton Áron püspökhöz című verse zárja. A Márton Áron püspökről szóló lapszámot a főpásztor közismert jelszava, a Non recuso laborem Nem futamodom meg a munkától mellett azzal a kéréssel ajánljuk olvasóinknak, hogy imádkozzanak boldoggá avatásáért. Borsodi L. László ferences sajtóreferens A Csíksomlyó Üzenete példányonként 2,50 lej. Megvásárolható a csíksomlyói kegyhelyen, illetve 4 példány fölött megrendelhető az alábbi címen:

7 7 P. Gurzó György Anaklét Erdélyi ferences könyvespolc Ki volt Anklét ferences atya? Az őt ismerők így emlékeznek rá: Mint ember tele volt készséggel, segítő jóakarattal, nagy szívvel. Hitt a keresztény nevelés örökérvényű erejében. Az idők mostohasága nem riasztotta, nem bátortalanította el. Ennek tudata lendítette, vezette, és tette munkáját eredményessé. (P. Pap Leonárd) Gerinces, egyenes, népét, rendjét, hivatását védő és szerető ferences atya volt. (Kovács Sándor) Szellemi és lelki ablakokat nyitogatott számomra. (Molnár Melinda) Az emberi méltóságot felemelte a szószéken és tanításaiban. ( Jakocs Pál) Minden szavát olyan hittel mondta, hogy azt nem lehetett nem komolyan venni. (Simon József és Katalin) A ferences lelkület tisztaságának példáját láttuk az atyában. (Bokor Teréz) P. Csíszér Elek Elek atyának szigorú erkölcsiségével összhangban a kor elvárásaihoz való alkalmazkodása lehet elgondolkodtató, mint aki életelvévé avatja Prohászka Ottokár püspök neki írt válaszlevelének gondolatát: új világban új kívánalmak s új szükségletek vannak; ezeket meg kell érezni, s aztán Krisztus szerint kialakítani! Mindenekelőtt azonban a vézna testű, vértelen ember hitelessége és lelkiismeretessége lehet mérvadó. Reformálni akarom a világot vallotta P. Csíszér Elek. A komoly és szigorú franciskánizmus volt az a határozott életeszmény, melynek egész életét szentelte állapítja meg Elek atya lelkiségének elhivatott elemzője, P. Trefán Leonárd. Ezt azonban úgy tette, hogy roppant munkabírásának és lelki erejének köszönhetően a reformot először magán hajtotta végre. Úgy volt gyóntató, szónok, hitelemző, gyermekbarát, lelkész, spirituális, újoncmester és tartományfőnök, hogy nemcsak ő gyóntatott, hanem maga is gyakran gyónt, volt olyan hét, hogy mindennap meggyónt. (...) Gondos lelkiismeretességére jellemző, hogy milyen aprólékos gonddal készült életének utolsó napjáig minden legkisebb beszédére is írja róla P. Trefán Leonárd. P. Csíszér Elek az imádság és a munka embere volt. Borsodi L. László

8 8 Szentkút búcsúi PÜNKÖSD (május , szombat hétfő) vasárnap prédikál: Luscsak Jurij Nilus ofm, ungvári görög katolikus segédpüspök hétfőn prédikál: Alberto Bottari de Castello pápai nuncius jubiláns házaspárok megáldása Óvodások zarándoklata (május 25., szombat) Zatykó László ofm Szentháromság vasárnapja (május 26., szombat) Kegyhelyünkön kereszteltek zarándoklata Páduai Szent Antal (június 13., csütörtök) A Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata Keresztes Szilárd püspök A Szeretetláng Mozgalom zarándoklata (június 15., szombat) Ocsovai Grácián ofm Sarlós Boldogasszony (június 30., vasárnap) Együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és gyermeket várók zarándoklata Bíró László tábori püspök Kármel-hegyi Boldogasszony (július 14., vasárnap) Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök SZENT ANNA BÚCSÚ (július 28., vasárnap) Nagyszülők megáldása Pápai Lajos győri megyéspüspök Porciunkula-búcsú (augusztus 2., péntek) Betegek búcsúja prédikál: Kapin István, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója NAGYBOLDOGASSZONY (augusztus 15., csütörtök) prédikál: Keresztes Szilárd püspök NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ (augusztus , szombat vasárnap) szombaton: Süllei László, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye helynöke vasárnap: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Szent István király ünnepe (augusztus 20., kedd) Magyar Gergely ofm tartományfőnök KISBOLDOGASSZONY (szeptember 8., vasárnap) Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök EGYETEMISTÁK ZARÁNDOKLATA (szeptember 29., vasárnap) Pákozdi István egyetemi lelkész MAGYAROK NAGYASSZONYA (október 6., vasárnap) Majnek Antal munkácsi megyéspüspök

9 9 Katekézis Szentkúton a Hiszekegyről Pünkösdvasárnap (május 19.): Istenben hinni Pákozdi István egyetemi lelkész Pünkösdhétfő (május 20.): Az Atya Szabó Xavér ofm Sarlós Boldogasszony (június 30.): A Fiú Bíró László püspök Kármel-hegyi Boldogasszony (július 14.): A Szentlélek Kardos Csongor ofm Szent Anna (július 28.): A teremtés Pápai Lajos püspök Nagyboldogasszony (augusztus 15.): A megtestesülés Keresztes Szilárd püspök Nagyboldogasszony főbúcsú (augusztus 17.): A megváltás Ivancsó István teológiai tanár (augusztus 18.): A feltámadás Bábel Balázs érsek Szent István ünnepe (augusztus 20.): A szentek közössége Szász Zsombor ofm Kisboldogasszony (szeptember 8.): A keresztség Komáromi Előd ofm Magyarok Nagyasszonya (október 6.): A végső dolgokról Puskás Attila teológiai tanár A katekézisek a jelezett napokon kor kezdődnek. Szentkúti liturgikus rend Vasár- és búcsúnapokon szentmise 9 órakor, a nagymise 11 órakor kezdődik tól búcsús énekekkel készülünk a liturgiára. Hétköznapokon hétfő kivételével: 7 órakor reggeli dicséret, 7.30-kor szentmise. Fő- és nagybúcsúk idején: Szombat gyóntatás, búcsús csoportok fogadása szentmise, körmenet szentóra szabadtéri keresztút, gyertyás körmenet szentmise a megholtakért Vasárnap 7 órától gyóntatás, búcsús csoportok fogadása 9.00 szentmise nagymise, körmenet litánia Zarándok csoportok fogadása Szeretettel várjuk a zarándok csoportokat nemzeti kegyhelyünkön. A bazilika az építkezések kezdetéig mindennap 7 és 20 óra között van nyitva. Zarándok csoportokat minden nap szívesen látunk. A szentmise, gyónási lehetőség megfelelő biztosítása érdekében azonban könnyebbséget jelent, ha a csoportok előre jelzik jövetelüket a 06-32/ es telefonszámon vagy a címen. A Szentkúton kereszteltek ünnepe A Szentkúton kereszteltek ünnepét május 26-án tartjuk. A szentmise 11 órakor kezdődik. Többeknek kiszolgáltatjuk a keresztség szentségét, így a már megkereszteltek újra átélhetik, mi történt velük annak idején ezekben a pillanatokban. Áldásban részesítjük a zarándokokat, és emlékképpel is megajándékozzuk őket. Jelentkezés a címen vagy a 06-32/ es számon. zarándok - Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút hírlevele II. évfolyam, 1. szám. Szerkesztőség: Szerdahelyi Csongor (főszerkesztő), Urbán Erik ofm és Kálmán Peregrin ofm kegyhelyigazgatók, Borsodi L. László erdélyi ferences sajtóreferens Brückner Dénes (tördelés, grafika), Rochlitz Bernadett (korrektor). Csíksomlyó: Miercurea Ciuc, str. Szék nr.148, Jud.Harghita, Tel: ; Mátraverebély-Szentkút: 3077 Mátraverebély-Szentkút 14., Tel: ; A hírlevélre feliratkozni a címen lehet.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Útnak indulunk Krisztusért

Útnak indulunk Krisztusért Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Útnak indulunk Krisztusért Szent Ferenc maga is zarándok volt, életrajzaiból tudunk szentföldi útjáról, illetve az itáliai Garganón fekvő Monte San

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör

Ópályi Hírlap. Székelyföldre zarándokolt a Baráti Kör www.opalyi.hu Ópályi Hírlap Az Ópályiak Baráti Körének Lapja - Felelős kiadó: Tisza-kiadó Bt. - Eng. Sz: 710/2/1995 - www.obkweb.hu Főszerkesztő: Erdélyi Miklós - Szerkesztés: Farkas Ferenc - Nyomdai munkák:

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése

Lakossági Fórum. Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Lakossági Fórum Miskolc, 2012. 11. 29. Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése Projekt adatok Projektgazda: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A projekt pénzügyi adatai:

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A NEMZETI KEGYHELY LAPJA

A NEMZETI KEGYHELY LAPJA 2015. VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik évente kétszer A legismertebb magyarországi zarándokhely úgy emeli az égre a tekintetet, hogy előbb alázatra nevel, a földhöz hajolásra tanít, hiszen középpontjában

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2)

Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) 3. szint Június Félmilliónyi zarándok(1) Csiksomlyón(2) Már négy-öt nappal ezelőtt képtelenség volt(3) szállást kapni Csiksomlyó környékén, olyan harminc-negyven kilométeres körzetben. Nem csoda, hiszen

Részletesebben

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Az Önkormányzat az üresen álló ingatlant értékesítés, vagyonkezelésbe adás, vagy bérbeadás útján kívánja hasznosítani. F e l h í v á s ingatlan hasznosításra Ózd Város Önkormányzata ajánlatot kér a tulajdonában lévő 3600 Ózd, Bolyki főút 13. szám alatti, ózdi belterületi 8379 hrsz-ú, 1004 m 2 területű, egyéb ingatlan megnevezésű,

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29.

Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. Máriától - Máriáig Máriapócsot Csíksomlyóval és Mariazellel összekötő zarándokút - A Mária Út menti településvezetők nemzetközi találkozója MÁRIAPÓCS 2011.04.27. - 29. 2011.április 27.-én szerdán Bemutatkozik:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók

Kulcstartók Keresztneves kulcstartók Kulcstartók Keresztneves kulcstartók M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 lej M?anyag kulcstartó, 5.00 Cod #692 Cod #691 Cod #690 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag kulcstartó, 5.00 M?anyag

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856

Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 2008. február Irgalmasok Háza Pécs, Széchenyi tér 5. Telefon/fax: 72/312-856 Február 1, első-péntek. Gyónási alkalom 6 órától 9,30 óráig és délután 16-tól 17,30 óráig. Február 2. Urunk bemutatásának ünnepe(gyertyaszentelő

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév

Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Szakdolgozati témakörök 2015/2016. tanév Dr. Egresits Ferenc Dogmatika tankör 1, Az Istenről szóló beszéd /teológia/ nehézségei és lehetőségei a 2. és 3. évezred határán 2, A felvilágosodás révén elindított

Részletesebben

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata:

55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat. Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes. A zarándoklat jelmondata: 55. Nemzetközi Katonai Zarándoklat Ideje: 2013. Május 22 28. Helye: Lourdes A zarándoklat jelmondata: Lourdes, a hit egy kapuja Lourdes, une porte de la Foi A zarándoklat nem számít szolgálati útnak, egyéni,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Az összetartozás építõkövei

Az összetartozás építõkövei Klamár Zoltán Az összetartozás építõkövei Gondolatok Silling István Szenttisztelet és népi vallásosság a Vajdaságban címû könyvérõl Folyamatosan változó mikrovilágunkban sok érték menne veszendőbe, ha

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben