ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől"

Átírás

1 2013. PÜNKÖSD ZARÁNDOK Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Ne féljetek Isten Szent Lelkétől Milyen üzenettel érkezik Ternyák Csaba egri érsek Csíksomlyóra, aki az idei pünkösdi búcsú szónoka? A Bibliában 365 helyen olvasható, vagyis minden napra jut egy bátorítás: Ne féljetek! Azt mondom én is: ne féljetek Isten Szent Lelkétől! A pünkösd a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepe. Ahogy Mózes lelke kiáradt a hetven vénre, sőt arra a két emberre is, akik távol voltak, úgy Isten Szent Lelke kiárad mindenkire. Amikor Mózest arra akarták rávenni, hogy tiltsa meg a két távollévőnek, hogy prófétáljanak, ő így válaszolt: Bárcsak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét az Úr! Ez az ószövetségi ige pünkösdkor nyerte el beteljesülését. Ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja: Isten, aki mindkét szövetség sugalmazója és szerzője, bölcsen úgy rendezte, hogy az új el legyen rejtve az óban, az ó viszont az új szövetségben táruljon föl. Az apostolok Máriával együtt várták a Szentlelket az utolsó vacsora termében. Mi is a Csíksomlyói Szűzanyával együtt készülünk pünkösd ünnepére, azért zarándokolunk el ide, hogy hívő vagy Istent kereső magyarokként a Szentlélek segítségét kérjük egyéni és közösségi ügyeinkben. Szűz Máriához jövünk, az első és igazi pünkösdi asszonyhoz, akit a Szentlélek mátkájának is nevezünk. Őt az angyal szava bátorította: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Ő pedig mintha bennünket bátorítana: ne féljetek, legyetek nagy bizalommal Isten iránt, aki szeret benneteket! Ne féljetek sem egymástól, sem azoktól a népektől, akikkel együtt éltek! Anyai palástom alatt mind együtt vagytok. Oltalmam kiterjed mindenkire nemzettől, felekezettől, nyelvtől és bőrszíntől függetlenül. Részlet a Csíksomlyó Üzenete pünkösdi számából. Az interjút Borsodi L. László, a lap szerkesztője készítette. Újjászületik Szentkút Aki belül rendezett, annak a környezete is harmonikus, kisugárzása pedig megnyerő. Ilyenek a tiszta konyhák, a művelt földek, a kisgyermekek tekintete, a szent öregek arca vagy a hittel imádkozók szűkszavú, de feledhetetlen megnyilatkozásai. És ilyennek kell lennie egy Mária-kegyhelynek, a Szűzanya környezetének is, amelynek kiemelt feladata, hogy Istenre hangoljon bennünket és megnyerjen az üdvösség örömhírének, vagyis érzékeltesse velünk a szentháromságos Úristen nagy művét: a világ eredeti rendjének helyreállítását a megváltás által. Amikor most nekikezdünk kegyhelyünk újjáépítésének, ezzel a benső meggyőződéssel kell rálépnünk erre az útra. Ennek fényében kell látnunk a terveket, a kényelmetlenségeket és azokat a kibontakozó újdonságokat is, amelyek megjelennek előttünk az elkövetkező bő egy év során. Mindezek előkészítése közel hat éve zajlik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik velünk együtt dolgoztak e koncepció kialakításában és kivitelezése során. Hálánkat fejezzük ki a közhivataloknak és a magyar kormánynak, amelynek döntése alapján nemzeti kegyhelyünk közel 2,5 milliárd forint támogatásból megújulhat. A Szentkúti Szűzanya védelmező pártfogására bízzuk minden léptünket. Legyen anyja a helyreállításának, hogy az építkezés minden pillanatában és a megvalósulással kibontakozó új lehetőségek közepette is mindenki megláthassa Szent Fiát, akiért és aki által minden alkottatott, és aki minden megújulás forrása. fr. Kálmán Peregrin ofm kegyhelyigazgató A kegyszobor Pesten vendégeskedik A Szentkúti Szűzanya kegyszobra első szent királyunk ereklyéje mellett, a Szent Jobb-kápolnában kap helyet, amíg Szentkúton folynak az építkezések. A kegyszobor látogatása, az imádság előtte minden nap biztosítva lesz, bizonyos időpontokra pedig liturgikus programokat is szervezünk a Szent István bazilikába, hogy közösségben is kifejezhessük Mária iránti gyermeki tiszteletünket.

2 2 A szentkúti felújítással járó változások A búcsús naptárban jelzett búcsúkat és a kegyhely vasárés hétköznapi nyitva tartását július közepéig biztosítani tudjuk. A vasárnapi szentmiséket és a naptárban jelzett búcsúkat az építkezések után is megtartjuk. Az építkezések megkezdése előtt ünnepi szentmise keretében elbúcsúztatjuk a kegyszobrot. Ezután a kegyhely belső területe le lesz zárva. A Máriapócsi Nemzeti Kegyhelytől megkaptuk azt az oltárépítményt, amely II. János Pál pápa 1991-es látogatásakor készült. Ez alkalmas a búcsús programok liturgiáihoz is. Az oltárt az egyik parkolóban állítjuk fel, és padokat helyezünk el előtte. Ezen a helyen a búcsúk során és vasárnaponként csak 11 órakor lesz szentmise, az október 15. és ádvent közötti időszakban pedig a vasárnapi liturgiák is elmaradnak. Vasárnapokon és a búcsúk alkalmával a megszokott módon processzióban lehet felvonulni a parkolóban kialakított szabadtéri oltár elé. Ide mindig kihelyezzük a kegyszobornak azt a képét, amelyet eddig a körmenetben hordoztunk, a gyertyákat, virágokat ennek közelében lehet elhelyezni. Gyóntatás az ideiglenes szabadtéri oltár mögötti szabadtéren lesz. Az ünnepi szentmisék után megtartjuk a körmeneteket. A domboldalban a keresztút általában megközelíthető lesz, a szent kút vizét pedig felvezetjük a körmeneti út mellett kialakított kútépítményhez, innen egy rövid időszakot kivéve az építkezések ideje alatt is lehet vizet venni. A felújítás alatt szállást senkinek sem tudunk biztosítani. Parkolás a házsorok melletti parkolóban lehetséges. Mivel az oltárt a füves parkolóban állítjuk fel, ezért a megközelítése nem jelent nagyobb távolságot a korábbinál. Mellékhelyiségként a bazársor kegyhely felöli végénél eddig is működő vécé fog üzemelni. A búcsújáró hely kegytárgyboltja a parkoló beérkezési oldalán sátorban kap helyet. Amennyiben a nyár végén sikerül elkezdeni a templom felújítását, reményeink szerint ádventben már olyan állapota kerül a bazilika, hogy ott a vasárnapi szentmiséket meg tudjuk tartani. A kegyszobor visszahelyezése a főoltár újraállítása után várható, aminek időpontját az építkezés bizonytalan kezdési dátuma miatt még nem tudjuk meghatározni. A szabadtéri oltár és a bazilika környékének teljes lezárását azért vállaltuk, hogy 2014 pünkösdjén már a megújított templomban és búcsús téren tudjuk fogadni a zarándokokat. Milyen lesz a templom? Az oltárépítményt a hozzá tartozó többlépcsős kiemeléssel elbontjuk, új kőoltárt készítünk, mely csupán egy lépcsőfokkal emelkedik a környezete fölé. A tabernákulum áthelyezésre kerül. Az átalakítás legfőbb célja, hogy a kegyszobor és a restaurált kegyoltár jobban látható és könnyebben megközelíthető legyen. A kegyszobor a jelenleginél alacsonyabbra kerül, így a lépcsőket is eltávolíthatjuk. A kegyoltárban elhelyezzük az újonnan megtalált barokk kegyszobor-szekrényt, kihelyezzük az ezüst fogadalmi tárgyakat, az oltár szerkezete és színvilága pedig eredeti barokk valóságában tárul elénk. Az új oltártér körül az íves apszis mentén stallum készül. Elbontjuk a két mellékoltárt, így a szószék az eredeti helyén lesz látható, és a keresztút végén pusztuló barokk kálvária szoborcsoport is elfoglalja méltó helyét. Megszűnik a főbejárat felőli rács, a templom előterében pedig két új gyóntatóhely került kialakításra. Az Almásy kripta szűk terét az eredeti állapotnak megfelelően kibővítjük, a szentéllyel egybenyitjuk, és az Eucharisztia őrzési helyévé, adorációs kápolnává alakítjuk. A szentségi kápolna teréből lépcső vezet fel az egykori kegyúri oratóriumba, ahol az eredeti íves záródású ablakot a templomtér felé kibontjuk, az emeleti terem így misézőhelyként funkcionálhat. A templomtér fölötti boltozaton a freskókat restauráljuk. A bazilikába a barokk templomokra jellemző kelheimi kőburkolat kerül, a padok megújulnak, az ülések alá elektromos fűtés készül, és a templomtér új világítást kap.

3 3 Milyen lesz a szabadtéri misézőhely? A kegyhely bejáratától induló, a szabadtéri misézőhelyet is magában foglaló tér építészeti arculatának megtervezése a felújítási program kulcseleme. Célunk egy egységes, tartós és szép burkolati rendszer kialakítása. A szent kút környékén lévő vízgyűjtő medencék elbontásra kerülnek. A fák körül íves padok készülnek. A szabadtéri oltár a megváltozott liturgikus igények szerint alakul át. A lourdes-i barlang boltívébe, illetve az oltár mögötti falfelületre Marko Rupnik jezsuita szerzetes készít nagyméretű mozaikot. A barlangban lévő Szűzanya szobor a támfalban kialakított fülkében nyeri el új helyét. Így ez a betegek számára lépcsőzés nélkül is megközelíthetővé válik. Az új lourdes-i barlang belső ívét a hálatáblákkal borítjuk be. A Szűzanya szobra megérinthető lesz, és gyertyagyújtásra is alkalmassá válik ez a hely. A támfal is felújításra szorul, a meglazult, kifagyott köveket ki kell cserélni, a repedések helyén újrarakni. A támfal tetején futó fedőkövet és az ahhoz csatlakozó korlátot teljes hosszában kicseréljük. A szabadtérről a kálvária felé vezető lépcsők is újjászületnek. A térvilágítás is megújul, a villanyoszlopok eltűnnek a templom elől. A fák környékén térburkolatba süllyesztett világítótestek biztosítják a világítást. A mostani kegyszerbolt vonalában, domboldalba süllyesztett belső térben kap helyet a kegytárgybolt, az orvosi helyiség, a téli vízvevő hely és a raktárok. Zarándokházak, zarándokfogadás A jelenlegi zarándokház átalakításának célja, hogy megemelt komfortfokozatú szállásépület jöjjön létre, többségében kétágyas, fürdőszobás szobákkal. Az épületben ötven fő szállásolható el. A szobák a szerzetesi cellák hangulatát idézik, felszerelésük jó minőségű, de puritán. Az épületben személyfelvonó is helyet kap. A pinceszinten a szükséges technikai helyiségek (kazánház, műhelyek és raktárak) mellett mosdóblokkot és társalgót helyezünk el. A földszinten új recepciót alakítunk ki. Korszerű, 250 adagos főzőkonyha jön létre. Az étterem jelenlegi két helyisége egy térré olvad, a kert irányában pedig egy terasz épül. Ez a konyha szolgálja ki a szállásépületek közelében lévő rendezvénytermet is. A gyepesített, fás területen az elöregedett vagy értéktelen fák helyett értékesek (hárs, vadgesztenye) telepítésére kerül sor. Az újonnan kiépített kerti úthálózat kőzúzalékos burkolatot kap. A parkolóban 68 gépjárműnek biztosítunk helyet. Nagy zarándoklatok idején gyakran tízezer hívő is érkezik Szentkútra. Ennek a tömegnek a tisztálkodási igényeit hivatott kielégíteni az új mosdócsoport. A női mosdó előteréből nyílik egy pelenkázó helyiség. A női vécében huszonkét fülke található. A férfi vécében tizenhárom fülke, valamint har- Jubiláns párok megáldása Szentkúton Pünkösd hétfőn hajnali 4.30-kor lesz az abasári zarándokok miséje, 9 órakor Bartal Tamás premontrei apát misézik, a 11 órai ünnepi szentmise főcelebránsa pedig Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, aki áldásban részesíti a jubiláns házaspárokat.

4 4 mincegy piszoár kap helyet. A mosdóblokk mellé fedett kerékpártárolót terveztünk ötvenhét férőhellyel, tároló helyiségekkel. Közösségi rendezvényeket lelkigyakorlatokat, esküvőket, konferenciákat, találkozókat kiszolgáló kétszáz négyzetméteres rendezvényterem készül. Ehhez csatlakozik egy száz négyzetméteres terasz. A kiszolgáláshoz szükséges hátteret a zarándokház főzőkonyhája biztosítja. A főzőkonyhában elkészített ételt az itt kiépített tálalókonyha fogadja, ahol biztosítható az ételek melegen tartása, tálalása és a mosogatás is. A nagy terem mobil válaszfalrendszer segítségével két részre osztható. A rendezvényteremhez tágas előtér és mosdócsoport tartozik. A gépkocsival érkező vendégek és dolgozók számára hatvanállásos, felszíni parkolót terveztünk. A csoportosan érkező zarándokok számára a hegy lábánál három szárnyból álló épületet emelünk. Az épületszárnyakat a recepciótól induló zárt közlekedőrendszer kapcsolja össze. Az első két szállásépületben hatágyas szobákat alakítottunk ki, melyekben szükség esetén két két pótágy is elhelyezhető, így egy épületben fő szállásolható el. Az épületszárny és a közlekedősáv találkozásánál kialakuló térben teakonyhát építünk ki. Ezek a közösségi terek fő befogadására alkalmasak. A harmadik épületszárnyban három 14 ágyas hálóterem jön létre, itt is külön vizes blokk biztosítja a tisztálkodás feltételeit. Ebben a szárnyban is létesül közösségi tér és egy teakonyha. A három szállásépületben maximálisan 106 fő helyezhető el. Az épületszárnyak végében tárolókat alakítunk ki összesen 66 kerékpár számára. Az épületszárnyakat zöldtető borítja, ami segíti a nagy alapterületű építmény illeszkedését a tájba. A szárnyak közötti tágas, füves területen színpad épül kulturális rendezvények számára. Fogadóépület, információs centrum, galéria A zarándokok fogadására olyan fogadóteret terveztünk, melynek programelemei mind szükségesek az idelátogatók korszerű ellátásához. A funkcionális igényeket egy íves, árkádos térsorra fűztük fel, amely képes nagy létszámú látogató fogadására. Ezen a burkolt téren helyeztük el a buszfordulót is. Az érkezési oldal felől az első egység a vizes blokk. Mellette kap helyet a százhúsz négyzetméteres kegytárgy üzletet. Az üzlettérben hosszú eladópult fogadja a vásárlókat, így egy csoport érkezésekor gyorsan kiszolgálhatók a vendégek. Az épületegyüttes középső eleme a ferences galéria, mely alkalmas kegyhelytörténeti és más hitéleti kiállítások rendezésére. Az információs központban a recepciós pult mentén kaphatnak felvilágosítást az érkezők, illetve intézhetik a szállással kapcsolatos ügyeket a vendégek. A kegyhelyről szóló kisfilmet külön vetítőhelyiségben nézhetik meg. Az épület fűtését hőszivattyús rendszerrel oldjuk meg, a meleg vízellátás alapját az épület zárófödémére telepített napelemek képezik. Az épület mellett egy tizenöt férőhelyes parkolót alakítottunk ki. a Nemzeti Kegyhely Tanácsa Hamarosan már Rómában vizsgálják a vértanúk ügyét A hét ferences vértanú boldoggá avatási perének egyházmegyei szakasza a nyár folyamán befejeződik. A hazai szakasz ünnepélyes lezárását augusztus 31-én, szombaton 19 órakor tartjuk a pasaréti templomban. A zsolozsmát Erdő Péter bíboros vezeti.

5 5 Csíksomlyó búcsúi Székelyföldnek mindig is Csíksomlyó volt a katolikus és nemzeti kegyhelye, zarándoklatainak áhított végcélja, amelyet kezdettől fogva a ferences atyák gondoztak. Az 1990-es éveket követően mind többen és többen érkeznek az összmagyarság zarándokhelyére, a Csíksomlyói Szűzanyához. Szívből hangzik fel az ének a zarándok ajkáról: Édesanyánk, hozzád jöttünk, mert a zarándok érzi, hogy Csíksomlyó ugyanaz, mint aminek őseink építettek, olyan hely, ahol a föld és az ég közelebb van egymáshoz, ahol a Szűzanya közbenjárására az ember, aki zarándok ezen a világon, megtapasztalja a szerető és üdvözítő Isten jelenlétét. A csíksomlyói kegyhely központi búcsúját 1567 óta pünkösd szombatján tartjuk. Ezen a napon túlzás nélkül állíthatjuk a Szűzanyára úgy tekintenek a zarándokok, mint szent hitünk védelmezőjére, megköszönve az évszázados oltalmat, és kegyelemet kérve a jövőre. A régiek, de a maiak is sokan úgy tartják, hogy egyszer egy évben el kell menni a Csíksomlyói Szűzanyához. Aki pünkösdkor nem tudott jönni, az jött a Mária neve búcsúra. Nem kellett ezt leírni, szabályba foglalni, mindenki lelkében ott élt a hagyomány, egy-egy családban az idősek továbbadták a búcsújárás, a kegyhely iránti szeretetet. Lelkükben benne volt, hogy kegyelmet nyernek a búcsúval, ha a Szűzanya közbenjárását kérik, gyónnak, áldoznak, áldozatot hoznak és közösen imádkoznak. Benne volt a köztudatban, hogy a zarándoklat lényege: a Szűzanyát tisztelni, és bűnbocsánatot nyerni. Nem csak a búcsúkra érkeznek a zarándokok. Igen kedvelt ájtatosság a Páduiai Szent Antal tiszteletére tartot nagykilenced. Gyökerei az 1700-as évekre nyúlnak vissza. Kezdetben az ífjúság körében volt kedvelt ájtatosság, a lelkes ifjak a szüleiket is elhozták a nagykilencedre. Megszakítás nélkül mind a mai napig jönnek az áhítatos hívők, akik bizalmukat Szent Antalba helyezik, és oltalmától remélnek különös isteni segítséget. Minden év február 11-én, a betegek világnapján sor kerül a betegek és idősek zarándoklatára. A Boldogságos Szűz Mária nagy szeretettel siet gondokkal küszködő gyermekei megsegítésére. Ezért sok beteg fordul hozzá, a betegek gyógyítójához, sokan zarándokolnak el a Szűzanya számára szentelt kegyhelyekre. Sokan jönnek ide, a Csíksomlyói Szűzanya szentélyébe is, hogy az ő közbenjárását kérjék. A Szűzanya oltalmáért esdekelnek minden hónap első szombatján is a csíksomlyói kegyhelyre érkező zarándokok. Sok százan vállalják az utazást, hogy az elsőszombati ünnepélyes Mária-köszöntőn részt vegyenek, amelynek keretében a bűnbánat szentségében megtisztulva ünnepélyes szentmisén vesznek részt, amelyet a rózsafűzér elimádkozása és gyertyás körmenet követ a kegytemplom előtti téren a kegyszobor kicsiny másával. Az ember meghatódik, látva azt a sok hittel telt embert, akik eljönnek, mert érzik, a kegyhelyen mindig otthon vannak. Az édesanya ugyanis mindig várja gyermekeit, hogy alázatosan a háttérbe húzódva minden jóakaratú embernek átnyútsa Szent Fiát. Ebből az örömből, áldásból részesednek azok is, akik rendszeresen bekapcsolódnak az elsőszombati Mária-köszöntőbe a Mária Rádió jóvoltából után megnőtt a zarándokok száma, főleg a búcsúk alkalmával. Az itt szolgáló szerzetesek kevesen voltak a búcsúk levezetéséhez, így alakult meg a férfiakból álló önkéntes csoport, a rendezők közössége, akik a búcsús napokon kívül az év nagy ünnepein és vasárnapjain is segítséget nyújtanak a zarándokoknak. Hálásak vagyunk mindazoknak és mindazokért, akik hittel és szeretettel keresik fel ezt az ősi Mária-kegyhelyet, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az itt megforduló zarándokok lelki javát szolgálni, bízva abban, hogy a szent hely kegyelmei által a kegyhelyen szolgáló szerzetesek élete is megszentelődik. fr. Böjte Mihály ofm csíksomlyói házfőnök

6 6 A csíksomlyói ferences közösség hét örökfogadalmas tagból és két jelöltből áll. József atya és Elek testvér a közösség két legrégebbi tagja. Szilveszter testvér, Sebestyén testvér és jómagam augusztus óta vagyunk Csíksomlyón. Ambrus testvért és Erik testvért egy évvel előttük helyezték ide. A két jelölt itt készül fel az újonc évre. A Csíksomlyón élő és dolgozó ferences közösség élete a kegyhelyhez kötődik. Ez nagyon szép lehetőség, és egyben nagy feladat is. A környező települések lelkipásztoraival és híveivel való kapcsolattartás érdekében igyekszünk részt venni a búcsús szentmiséken, és a lehetőségekhez mérten búcsús szentbeszédet is vállalunk. Nagyon fontos Hogyan élnek a somlyói barátok? napi tevékenységünk a kapus szolgálat, amelyet felváltva látunk el. Itt fogadjuk azokat, akik tőlünk szentmisét, imát kérnek, lelki tanácsért keresnek fel bennünket, vagy más lelkipásztori szolgálatra van szükségük. A kegyhely lelkipásztori ellátása mellett néhány kisebb evangelizációs tevékenység is folyik, mint például a Ferences Ifjúsági Csoporttal, a Ferences Világi Renddel való foglakozás, bibliaolvasó csoport és faragó kör működtetése. Ugyancsak lelkipásztori odafigyelést igényel a kegytemplom felnőtt és gyerekkórusa. Ezen kívül hetente felváltva misézünk a klarissza nővérek kápolnájába. A szegényekkel való kapcsolat a tapasztalataink hatására időközönként változik. Az utóbbi időben lecsökkent a kapunál való adományosztás gyakorisága, de találtunk más módozatokat a szegények megsegítésére. Karácsony körül a fiatalok és a jelöltek néhány környező családot kerestek fel, és adományt vittek nekik. A Szent Antal perselyből segítettük a provincia szociális kezdeményezéseit, a Mária Rádió Segítő kéz programját. A kegyhelyről a Mária Rádió gyakran közvetít szentmisét: például nagyobb ünnepeken, elsőszombaton, adventben, nagyböjtben. A Csíksomlyó Üzenete című lap szerkesztése, kiadása, a kolostor és kegytemplom honlapja fontos evangelizációs lehetőségünk. fr. Böjte Mihály ofm csíksomlyói házfőnök Márton Áron különszám A pünkösdi búcsúra megjelenő Csíksomlyó Üzenete az idei csíksomlyói búcsú szónokával, Ternyák Csaba érsekkel készített interjún kívül az egész lapszámot Márton Áron püspöknek szenteli. A ferencesek ezzel is a hitvalló székely püspök életútjának még teljesebb megismerését szeretnék előmozdítani. Márton Áron az 1946-os és az 1949-es somlyói pünkösdi búcsún mondott beszédeiből vett részleteket követően id. Borsodi László Márton Áron a csíksomlyói csíkszeredai középiskolában címmel a főpásztor diákkorát idézi fel. Csíki diákoskodásának hét éve alatt a későbbi püspök a jó, olykor a jeles tanulók közé tartozott. A lapszámban egykori pap tanítványai és munkatársai idézik fel a püspökkel kapcsolatos személyes emlékeiket (Tamás József, Bartalis János, Bara Ferenc, Ferencz Ervin, Jakab Gábor, Salamon Antal, Bodó Péter, Borbély Gábor és Csató Béla). A folyóirat bemutatja a Márton Áron nevét viselő intézményeket, többek között a csíkszentdomokosi múzeumot, a csíkszentdomokosi általános iskolát, a csíkszeredai gimnáziumot, és azt is megtudhatjuk, miként sikerült felállítani az első köztéri szobrát Székelyudvarhelyen. A Csíksomlyó Üzenete pünkösdi számát Ferenczes István Himnusz Márton Áron püspökhöz című verse zárja. A Márton Áron püspökről szóló lapszámot a főpásztor közismert jelszava, a Non recuso laborem Nem futamodom meg a munkától mellett azzal a kéréssel ajánljuk olvasóinknak, hogy imádkozzanak boldoggá avatásáért. Borsodi L. László ferences sajtóreferens A Csíksomlyó Üzenete példányonként 2,50 lej. Megvásárolható a csíksomlyói kegyhelyen, illetve 4 példány fölött megrendelhető az alábbi címen:

7 7 P. Gurzó György Anaklét Erdélyi ferences könyvespolc Ki volt Anklét ferences atya? Az őt ismerők így emlékeznek rá: Mint ember tele volt készséggel, segítő jóakarattal, nagy szívvel. Hitt a keresztény nevelés örökérvényű erejében. Az idők mostohasága nem riasztotta, nem bátortalanította el. Ennek tudata lendítette, vezette, és tette munkáját eredményessé. (P. Pap Leonárd) Gerinces, egyenes, népét, rendjét, hivatását védő és szerető ferences atya volt. (Kovács Sándor) Szellemi és lelki ablakokat nyitogatott számomra. (Molnár Melinda) Az emberi méltóságot felemelte a szószéken és tanításaiban. ( Jakocs Pál) Minden szavát olyan hittel mondta, hogy azt nem lehetett nem komolyan venni. (Simon József és Katalin) A ferences lelkület tisztaságának példáját láttuk az atyában. (Bokor Teréz) P. Csíszér Elek Elek atyának szigorú erkölcsiségével összhangban a kor elvárásaihoz való alkalmazkodása lehet elgondolkodtató, mint aki életelvévé avatja Prohászka Ottokár püspök neki írt válaszlevelének gondolatát: új világban új kívánalmak s új szükségletek vannak; ezeket meg kell érezni, s aztán Krisztus szerint kialakítani! Mindenekelőtt azonban a vézna testű, vértelen ember hitelessége és lelkiismeretessége lehet mérvadó. Reformálni akarom a világot vallotta P. Csíszér Elek. A komoly és szigorú franciskánizmus volt az a határozott életeszmény, melynek egész életét szentelte állapítja meg Elek atya lelkiségének elhivatott elemzője, P. Trefán Leonárd. Ezt azonban úgy tette, hogy roppant munkabírásának és lelki erejének köszönhetően a reformot először magán hajtotta végre. Úgy volt gyóntató, szónok, hitelemző, gyermekbarát, lelkész, spirituális, újoncmester és tartományfőnök, hogy nemcsak ő gyóntatott, hanem maga is gyakran gyónt, volt olyan hét, hogy mindennap meggyónt. (...) Gondos lelkiismeretességére jellemző, hogy milyen aprólékos gonddal készült életének utolsó napjáig minden legkisebb beszédére is írja róla P. Trefán Leonárd. P. Csíszér Elek az imádság és a munka embere volt. Borsodi L. László

8 8 Szentkút búcsúi PÜNKÖSD (május , szombat hétfő) vasárnap prédikál: Luscsak Jurij Nilus ofm, ungvári görög katolikus segédpüspök hétfőn prédikál: Alberto Bottari de Castello pápai nuncius jubiláns házaspárok megáldása Óvodások zarándoklata (május 25., szombat) Zatykó László ofm Szentháromság vasárnapja (május 26., szombat) Kegyhelyünkön kereszteltek zarándoklata Páduai Szent Antal (június 13., csütörtök) A Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata Keresztes Szilárd püspök A Szeretetláng Mozgalom zarándoklata (június 15., szombat) Ocsovai Grácián ofm Sarlós Boldogasszony (június 30., vasárnap) Együtt járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermekre és gyermeket várók zarándoklata Bíró László tábori püspök Kármel-hegyi Boldogasszony (július 14., vasárnap) Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök SZENT ANNA BÚCSÚ (július 28., vasárnap) Nagyszülők megáldása Pápai Lajos győri megyéspüspök Porciunkula-búcsú (augusztus 2., péntek) Betegek búcsúja prédikál: Kapin István, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója NAGYBOLDOGASSZONY (augusztus 15., csütörtök) prédikál: Keresztes Szilárd püspök NAGYBOLDOGASSZONY FŐBÚCSÚ (augusztus , szombat vasárnap) szombaton: Süllei László, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye helynöke vasárnap: Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Szent István király ünnepe (augusztus 20., kedd) Magyar Gergely ofm tartományfőnök KISBOLDOGASSZONY (szeptember 8., vasárnap) Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök EGYETEMISTÁK ZARÁNDOKLATA (szeptember 29., vasárnap) Pákozdi István egyetemi lelkész MAGYAROK NAGYASSZONYA (október 6., vasárnap) Majnek Antal munkácsi megyéspüspök

9 9 Katekézis Szentkúton a Hiszekegyről Pünkösdvasárnap (május 19.): Istenben hinni Pákozdi István egyetemi lelkész Pünkösdhétfő (május 20.): Az Atya Szabó Xavér ofm Sarlós Boldogasszony (június 30.): A Fiú Bíró László püspök Kármel-hegyi Boldogasszony (július 14.): A Szentlélek Kardos Csongor ofm Szent Anna (július 28.): A teremtés Pápai Lajos püspök Nagyboldogasszony (augusztus 15.): A megtestesülés Keresztes Szilárd püspök Nagyboldogasszony főbúcsú (augusztus 17.): A megváltás Ivancsó István teológiai tanár (augusztus 18.): A feltámadás Bábel Balázs érsek Szent István ünnepe (augusztus 20.): A szentek közössége Szász Zsombor ofm Kisboldogasszony (szeptember 8.): A keresztség Komáromi Előd ofm Magyarok Nagyasszonya (október 6.): A végső dolgokról Puskás Attila teológiai tanár A katekézisek a jelezett napokon kor kezdődnek. Szentkúti liturgikus rend Vasár- és búcsúnapokon szentmise 9 órakor, a nagymise 11 órakor kezdődik tól búcsús énekekkel készülünk a liturgiára. Hétköznapokon hétfő kivételével: 7 órakor reggeli dicséret, 7.30-kor szentmise. Fő- és nagybúcsúk idején: Szombat gyóntatás, búcsús csoportok fogadása szentmise, körmenet szentóra szabadtéri keresztút, gyertyás körmenet szentmise a megholtakért Vasárnap 7 órától gyóntatás, búcsús csoportok fogadása 9.00 szentmise nagymise, körmenet litánia Zarándok csoportok fogadása Szeretettel várjuk a zarándok csoportokat nemzeti kegyhelyünkön. A bazilika az építkezések kezdetéig mindennap 7 és 20 óra között van nyitva. Zarándok csoportokat minden nap szívesen látunk. A szentmise, gyónási lehetőség megfelelő biztosítása érdekében azonban könnyebbséget jelent, ha a csoportok előre jelzik jövetelüket a 06-32/ es telefonszámon vagy a címen. A Szentkúton kereszteltek ünnepe A Szentkúton kereszteltek ünnepét május 26-án tartjuk. A szentmise 11 órakor kezdődik. Többeknek kiszolgáltatjuk a keresztség szentségét, így a már megkereszteltek újra átélhetik, mi történt velük annak idején ezekben a pillanatokban. Áldásban részesítjük a zarándokokat, és emlékképpel is megajándékozzuk őket. Jelentkezés a címen vagy a 06-32/ es számon. zarándok - Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút hírlevele II. évfolyam, 1. szám. Szerkesztőség: Szerdahelyi Csongor (főszerkesztő), Urbán Erik ofm és Kálmán Peregrin ofm kegyhelyigazgatók, Borsodi L. László erdélyi ferences sajtóreferens Brückner Dénes (tördelés, grafika), Rochlitz Bernadett (korrektor). Csíksomlyó: Miercurea Ciuc, str. Szék nr.148, Jud.Harghita, Tel: ; Mátraverebély-Szentkút: 3077 Mátraverebély-Szentkút 14., Tel: ; A hírlevélre feliratkozni a címen lehet.

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit

Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit 13. évfolyam 4. szám Ötvenhatodik szám 2008. szeptember A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Ez a kápolna áll, mert sokakban megvan még a hit Részletek Bíró László püspök búcsúi szentbeszédéből

Részletesebben

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XII. évfolyam 2. szám 2006. június Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2006. június Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2011. Szent Kereszt felmagasztalása Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicsérete zengjen a szentek közösségében! Izrael

Részletesebben

2007.május Pünkösd hava

2007.május Pünkösd hava Újlaki Hangok 2007.május Pünkösd hava www.ujlakitemplom.hu XII.évf. 5.szám Anyák napjára Amikor születtem, nem jeleztek nagyot messiás-mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok....

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben