Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete február 2. napján tartandó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. február 2. napján tartandó"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-1/2012. Sorszám: 7. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete február 2. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: évi szakmai beszámolója Az elıterjesztést készítette: Szalai Tünde intézményvezetı Elıadó: Szalai Tünde intézményvezetı Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyzı Elızetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 1

2 A balatonboglári 2011 évi szakmai beszámolója Általános ismérvek A kulturális központ feladatellátása városunk közmővelıdési szolgáltatásának koordinálását és tervezett eseményeink, rendezvényeinek megvalósítását célozza. Az elfogadott rendezvényterv és az intézményi költségvetés mellett koordinációs feladatokat láttunk el azon esetekben is, ahol a megvalósításra önkormányzati támogatást kaptak partnereink. Több helyen és több fıszámon jelentek meg a kultúrára fordítandó összegek (kiemelt rendezvényi keret, intézményi költségvetés, támogatás, szolgáltatás), melyek felhasználása zökkenımentesen zajlott. A kulturális központ 5 ingatlanában és városunk más közösségi szinterein tevékenykedtünk. Ingatlanaink; Lengyel-Magyar Barátság Háza (Árpád u. 17.)- telephely szılıskislaki József Attila Mővelıdési Ház és Fiókkönyvtár (Fı u. 2.)-és emagyarország Pont, A nyári idıszakban a 3 kiállítóhely; a Vörös Kápolna, a Pincetárlat és a Kék Kápolna felújítása miatt a képzımővészeti munkánknak az evangélikus templom adott helyet. Létszám: Közalkalmazotti 2 fı teljes állású munkatárs (1 fı igazgató-népmővelı, 1 fı népmővelı-fiók könyvtáros) 2 fı teljes állású technikai személyzet (1 fı karbantartó, 1 fı takarító) 1 fı 6 órás pénztáros, irodai asszisztens Megbízási szerzıdéssel foglalkoztatottak: 1 fı teremır nyáron (minimál bér) Szolgáltatói szerzıdéssel foglalkoztatottak (Fürgediák) (megbízási jogviszonyhoz képest 15%-al kevesebbe kerülnek így a fiatalok) 2 fı teremır nyáron Nyitva tartás Lengyel-Magyar Barátság Házában: Ügyfél fogadás munkanapokon 8-16 óra és rendezvények alatt hétfı-péntek óra és szombat óra Szılıskislaki József Attila Mővelıdési Ház Hétfı, szerda, péntek; óra, és rendezvények, bérlések alkalmával Kiállító helyek: máj. 27-június 5-ig péntek-vasárnap óra június 7- augusztus 21-ig hétfı kivételével naponta óráig (Tárlat idıszakokban) aug. 23-szeptember 18-ig péntek-vasárnap óra Az intézmény nyitva tartása az eddigiekhez hasonlóan, az év folyamán 2 alkalommal szünetelt. Ennek oka, a kötelezı szabadságok kiadásának koordinálása és a csökkentett igénybevétellel a rezsi költségek kímélése valósul meg. Augusztus 22-szeptember 9 (Tárlatok nyitva) December január 8. 2

3 Szakmai összegzés Az ingatlanaink kihasználtsága kielégítı. Hétfıtıl péntekig minden délután valamely mővészeti csoport vagy civil szervezet használja valamely termünket, térítésmentesen. Jelentıs bevételt hoztak a külsı megrendelık foglalásai (bemutatók, konferenciák, éves bérlés ), melyeket a rendeszeresen használokkal kötött megállapodások alapján koordiinálni tudtunk, így vezetı elem volt a bevétel növelése. Sikernek könyvelhetjük el, hogy sokan járnak vissza és a jó kapcsolatnak köszönhetıen bérleti díjként közel Ft bevételt hoztak a civil szervezetek EU-s pályázati projektjei évben ismételten több szakmai gyakornok dolgozott az intézménynél és 2 szakdolgozat is született a város kulturális és civil életét bemutatva. Meghívást kaptunk több szakmai konferenciára és a Megyei Közmővelıdési Szakmai napon elıadóként szerepeltünk. Példaértékőnek tartják az intézmény a civil szféra és az önkéntesség összekapcsolását eddigi munkánkban. Köszönet illeti a balatonbogláron mőködı intézményeket, vállalkozásokat, magánszemélyeket (kb 80), akikkel 2011-ben együtt dolgozhattunk. Mind a szakmai munkában, mind az anyagi gondokban, mind a térítésmentes szolgáltatásokban önzetlen segítséget kaptunk sokaktól. Együttmőködéseink folytatódnak lehetıségekhez mérten- a fonyódi és lellei kulturális intézményekkel, de egyre szélesebb körben találunk partnereket az együttgondolkodásra és költségkímélı együttmunkálkodásra (Lengyeltóti, Balatonszemes, Kaposvár, Budapest ). Jogszabályokkal alátámasztott ellenırzések is megfontolásra érdemes észrevételeket tettek (elsı ellenırzés). Folyamatban van az Alapító Okirat, SZMSZ, és egyéb az intézményhez tartozódokumentumok jogszabályi háttérhez való igazítása, módosítása. Médi kapcsolataink hasonlóan az eddigi évekhez, jellemzıen az ingyenes megjelenésekre összpontosultak. A város kiemelt eseményei kaptak jelentıs hírverést, de a nyári tárlatok népszerősítése is sikeres volt az internetes szakmai és turisztikai portálokon (erikanet.hu, sonline.hu, kultura.hu, itthonotthonvan.hu, programturizmus.hu..). Látogatói létszámmal is nagymértékben büszkélkedhetünk év folyamán az intézményeinket (összeset és egész évben) közel fı látogatta (80 esemény x 50 fı + fesztiválok az intézményeknél kb 5000 fı, kiállítások 5x 200 fı, rendszeres használok 40 hét x 120 fı) személyesen. Telefonos és internetes megkeresésre jelentıs számú alkalom volt (kb 4000). Jellemzıen a nyári idıszakban, hiszen több nagy rendezvénynél is minket találnak meg elıszır (Méta, Jazz, Halászléfızı, BB Szüret). De készséggel és örömmel adunk felvilágosítást, hiszen ha csak 1 vendéget is ide csábítunk, az már öröm! Közel száz esemény valósult meg intézményeinkben, melyek vagy saját szervezésben, vagy szakmai és technikai hátteret biztosítva a partnereink eseményei voltak. Nem terhelve Önöket, emlékeztetı anyagként mellékelem az események felsorolását. Megköszönve türelmüket, kérem beszámolónk elfogadását! Balatonboglár, január 18. Tisztelettel; Szalai Tünde intézményvezetı 3

4 Megvalósult események 2011-ben Jelen felsororlásban csak azon eseményeket tüntettük fel, melyekben az intézmény részt vállalt. Jellemzıen a boglári mővelıdési ház a helyszín, az ettıl eltérıt jelezzük. Szürkével színezve emeltük ki azokat, melyek az intézmény költségvetésében lévı vásárolt közszolgáltatások soron szerepelt kiadásokat fedezik (intézményi rendezvények), vagy egyéb kapcsolati tıke révén nem jelentett kiadást. Vastag dılt betőkkel emeltük ki azokat, melyeknél az intézmény szakmai munkát végzett (hangosítás, elıszervezés, iszponzor keresés, rendezés, információgyőjtés, vendégkoordinálás ), de nem szerepel (effektíve) kiadás a költségvetésben. Jellemzıen az együttmőködésben megvalósuló események ezek. Január 13-án óra Az ördög három aranyhajszála FABATKA bábszínház elıadása 13-án 17 óra CIRKUSZI ELİADÁS 15-én IFI KLUB Latin Line és Párhuzam koncert 17-én a VÁROSVÉDİ EGYESÜLET KÖZGYŐLÉSE 21-én 18 óra A FÖLD SZERETİJE címő film BEMUTATÓJA 22-én óráig a Lukács Károly Városi Könyvtárban Kézmőves foglalkozás-gyöngyfőzés 24-én 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl -filmvetítés 28-án 14 órakor MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK Balatonboglári Szervezetének GYŐLÉSE 29-én 20 órakor JAZZ KLUB 31-én 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl-filmvetítés Február 5-én 20 óra IFI klub 7-én óra VÉRADÁS 7-én 19 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl-filmvetítés 12-én 15 óra MEGÉRTÉS EGYESÜLET KÖZGYŐLÉSE 12-én 18 óra civil FARSANG! 14-én 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl-filmvetítés 17-én 1030 óra MESESZÍNHÁZ-BUJDOSÓ 21-én 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl- filmvetítés 25-én 17 óra Mozgáskorlátozottak farsangi bálja 26-án 9 óra a Horgászegyesület közgyőlése 26-án 14 óra Téltemetés-tavaszköszöntés 26-án óra XIV. BALATONI SZÉL Tavaszi Fesztivál megnyitó 26-án 20 óra JAZZ KLUB 28-án 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl- filmvetítés Március 4-én 20 óra Loop Doctors koncert 5-én 17 óra 622.sz. Gaal Gaszton Cserkész Csapat Bálja 7-én 18 óra Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetébıl- filmvetítés 11-én óráig Lukács Károly Városi Könyvtárban Gyöngykokárda készítés 11-én 18 óra Vendégünk Nádorfi Lajos 2 csodás filmjét vetítettük 12-én óráig Lukács Károly Városi Könyvtárban Gyöngykokárda készítés 13-án 16 óra A KOLPING Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény félévi társastánc gálája 15-én 10 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG sorozat 15-én 17 óra Kossuth vacsora 19-én 10 óra LÉGRÁDI ANTAL XIV. TEHETSÉGKUTATÓ ROCKFESZTIVÁL 19-én 20 óra IFI KLUB 4

5 24-én 17 óra A Boglári Zeneiskola Tavaszi Hangversenye 26-án 10 óra a XX. Országos Weöres Sándor gyermekszínjátszó találkozó Somogy megyei döntıje 26-án 20 órakor Jazz klub a Kéknyúl Hammond Band koncertje 31-én és 14 órakor MESESZÍNHÁZ -Lúdas Matyi Április 2-án 9 óra NYITNIKÉK Megyei Nyugdíjas Találkozó 6-27-éig Beatles Együttes-kiállítás 7-9-éig 13. DUNÁNTÚLI KAZINCZY-VERSENY 14-én óra MESESZÍNHÁZ Szélúrfi 16-án óra ÖNKÉNTES FIATALOK NAPJA Zajos felvonulás a vasútállomástól a mőv. házig 16-án óra Valahol Európában Musical két felvonásban a Kreatív Színpad elıadása 19-én 9 óra Hívd a Nagymamát, hívd a Nagypapát! Húsvéti játszó 21-én 18 óra Znamenák István és Tasnádi István filmjének bemutatója VILÁGJOBBÍTÓK 23-án óráig HÚSVÉTI TOJÁSFESTÉS 26-án óráig TAVASZI KÉZMŐVES FOGLALKOZÁS 30-án az Urányinál Sport Nap, majd órától a pályánál Utca Bál a Perfekt Duóval Május 1-jén 14 órától MAJÁLIS-sportbemutatók, versenyek, játékok az Urányinál 14-én 18 óra BALATON BATTLE- 2 vs 2 breakpárbaj 20-án 18 óra KulTúra- nyári tárlatok megnyitója (Rimóczi Hajnalka,Bakonyi Róbertné Kapitány Mária és a Boglári Fafaragó Kör kiállítása) 27-én 14 órától a Platán téren Városi Gyermeknap Június 4-én 9 óra több helyszín Balatonboglár 800 éves rendezvénysorozat Urányi János Sport és Szabadidıközpontban XV. MÉTA FESZTIVÁL 11-én (szombaton) Rock & Roll buli 12-én (vasárnap) koreográfia verseny folklórmősor keretében,19.00 táncház 13-án (hétfı) a futóméta döntıje és Pünkösdi király- és királynéválasztás, 14 órától díjkiosztó és gálamősor 23-án 16 óra Szent Iván-napi Tőzugrás Július 1-jén 18 óra KulTúra kiállítás megnyitók (Holányi Júlianna és Lendvai István kiállítása) 2-án óráig az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás 2-án óráig Zumba Party 8-án óra a Platán téren Salsa Con Timba tánciskola bemutatója 9-én óráig az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás óra XII. Jazz és a Bor fesztiválja -a mővelıdési házban Hári Anikó ötvösmővész Loco- Motívumok és Kiss Attila András dr. - Credol AR z T Jazz Portrék címő kiállítása látható 16-án óráig az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás 17-én a Boglári Jazztábor záró koncertje 23-án óráig az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás 30-án óráig az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás Augusztus 5-én 17 óra KulTúra III. kiállítás megnyitók (Gyırfi András és Sas Lothar kiállítása) 6-án óra az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás 12-én óra a Platán téren Salsa Show-Campo Loco bemutatója 13-án óra az evangélikus templom gyülekezeti termében Kézmőves foglalkozás 14-én 9 óra a Szent István téren Jankovic-telep Napja 20-án óra a katolikus templom kertjében Városi Ünnepség 5

6 Szeptember 10-én 9 óra CIVIL NAP Fızıverseny Október 4-én 14 óra Idısek Világnapja a Platán Alapszolgáltatási Központ szervezésében 8-9-én Szılıskislakon a Mővelıdési Háznál Töklámpás Fesztivál-Tökéletes tökételek sütı-fızı versenye Szombaton tól Különleges Asztali Örömök Somogyban VII. Tökéletes tökételek sütı-fızı versenye ig Mővészeti csoportok bemutatkozása VII. Tökéletes tökételek sütı-fızı versenyének eredményhirdetése Néptánc bemutató és táncház Töklámpás verseny a település utcáin tól Tökös bál Vasárnap Ünnepi szentmise a Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban Töklámpás verseny eredményhirdetése, díjátadás a Mővelıdési Házban 22-én 20 óra IFI klub 23-án 17 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG az Országzászlónál 29-én (20 óra JAZZ KLUB November 11-én óra Bagó Bertalan Emlékezetére kiállítás a Városvédı Egyesület szervezésében 11-én 18 óra Boglár Retro - városról szóló régi filmek, filmtöredékek bemutatása. 12-én óra az Urányiban: Ünnepi mősor a városi intézmények és csoportok szereplésével 12-én órától: Bál a Party Band zenéjére. 19-én 18 óra "Országos" BANYA BÁL 24-én és óra SZÉKELY BETLEHEMES 26-án 20 óra JAZZ KLUB-Iparkutya December 3-án óra a kislaki mővelıdési házban MIKULÁSRA VÁRVA 3-án óra IFI KLUB-ROCK-MIKULÁS 5-én óra A Boglári Általános Iskola alsótagozatosainak vers- és mesemondó versenye 6-án és óra A Hétszínvirág Óvda Szülıi Munkaközösségének rendezvénye: TÉLAPÓ ITT VAN! 10-én óra LUCA BÁL 15-én óra a Platán AK Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat karácsonyi ünnepsége 16-án óra Eperjes Károly IRODALMI ESTje a Polgári Kör szervezésésben 17-én óra KARÁCSONYI HANGOK A Boglári Zeneiskola növendékeinek karácsonyi hangversenye 21-én 9.00 és órakor A Boglári Általános Iskola karácsonyi mősora 21-én órakor Budai Mővészképzı Balatonboglári Tagozatának Évzáró koncertje 23-án óra a szılıskislaki mővelıdési házban KISLAKI KARÁCSONY Határozati javaslat: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Varga Béla Városi Kulturális Központ évi szakmai beszámolóját elfogadja. 6

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról

1. Feljegyzés a dokumentáció áttekintése során észlelt visszásságokról Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár 2351. Alsónémedi, Dózsa György tér 2. T. 29/337-198. e-mail: muvhazvalsonemedi.hu Tisztelt Kulturális Bizottság! Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a Tisztelt

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon XXI. év fo lyam, 5. szám 2015. május Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS Örökzöld dallamokkal köszöntötték a tavaszt Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Balatonfüred kategóriájában az első helyen végzett az Observer Budapest Médiafigyelő és az Image Factory Ügynökség által készített városimázs felmérésben a kisvárosok között. patmunkának, vállalkozói együttműködésnek

Részletesebben

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról

Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Összefoglaló a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad 2010. évi munkájáról Együttesünk 2010-ben ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját. - Alapító tagjaink - mint amatır elıadók - mára olyan szintre jutottak,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 4. szám 2015. április Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV

Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár. 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár 2013. évi SZAKMAI MUNKATERV A Közösségi Ház munkaterve Csobánka község Önkormányzata Képviselő testületének 14/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala

Óriásmaketten az MO-ás nyomvonala obuda_23.qxd 11/29/2007 2:57 PM Page 1 XIII. évfolyam 23. szám 2007. december 3. Megújult honlap Megelõzhetõ vízi balesetek Lányok, asszonyok a grundon Korszerûsítették az önkormányzat honlapját. Fórumot

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

Képes beszámoló a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a 8-9. oldalon XX. év fo lyam, 10. szám 2014. október Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS 8. Szabacsi Nap Képes beszámoló a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KULTÚRA PROGRAMOK SPORT TÁJÉKOZTATÓ a képviselő-testület

Részletesebben

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház

Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Pusztinai Magyar Ház Közösségi Ház Az 1989-es rendszerváltás után úgy mint más csángóföldi faluban, Pusztinán is erős igény mutatkozott arra, hogy a magyar nyelv használata iskolában is, templomban is

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben