LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér"

Átírás

1 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől Jézus gyermekségén át megváltói művének beteljesülésénél, a Szentlélek kiáradásánál, mindig ott van Fia mellett. Benne lettünk mi is Jézus testvérei. Ezért október hónap nem egyszerűen Máriának a hónapja, hanem Jézus édesanyjának a hónapja. JÉZUS ANYJA, MÁRIA És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér titkait, amit csütörtök esténként imádkozunk mindig, nem csak októberben, hogy Krisztus nyilvános működésének ajándékain keresztül Máriával együtt mi is részeseivé váljunk az eseményeknek. Az első titoknál meghív bennünket az Egyház az alázatos Jézus

2 Fény és Forrás szám október 2 követésére, akiről belépve a Jordán vizébe, az Atya kinyilvánítja: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A Szűzanya meghív minket, hogy mi is, mint ahogy Ő, Isten kedves leánya, az Atya kedves gyermekeivé váljunk Jézus által. A második titokban a kánai menyegzőn kinyilvánítja apostolainak isteni hatalmát és halljuk a Szűzanya figyelmeztetését: Tegyetek meg minden amit mond. Nem elég felismerni Jézus isteni hatalmát, elfogadni passzívan a végzetet, tennünk kell, amit Jézus mond. A harmadik titokban elénk áll az örök Ige. aki meghív bennünket Isten országába: Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem (Mt 16, 24)....aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága." (János 8;12.) Mária a legtökéletesebb Krisztuskövető volt, Isten Országának elővételezett tagja, a kegyelemmel teljes. Ők hívnak és marasztalnak bennünket, hogy ne lépjünk ki ebből az Isten Országából. A negyedik titokban a Táborhegyre hív Krisztus az apostolaival együtt, hogy részesüljünk az Ő dicsőségében. és lássuk, hova vezet bennünket az Ő útján. és ott látjuk Máriát is, a mennybe fölvett Anyát. Az ötödik titokban az Egyház titkába vezet bennünket, ahol önmagát adja eledelül nekünk, hogy mi is mások számára isteni ajándékká váljunk. mindegyikünket egy kenyérré, egy testté akar tenni. Az angyalok eledele, amit pünkösd után a Szűzanya is, mint mi, a Jézussal való misztikus egység eledeleként vett magához. Használjuk ki a hónap ajándékát, hogy a Szűzanyával együtt elmélyedjünk a megváltás titkaiban. Péter atya Jézus anyja, Mária 1. Péter atya válaszol 2. Balatonalmádi tábor 3. Az élet igéje 5. Várva-várt Galgahévíz 9. Hit, közösség és politika 10. Rózsafüzér királynője könyörögj érettünk. Tartalomjegyzék Családi Biblia 11. Cursillo 12. Cserkészek Sziléziában 14. Kicsiny kis fényemmel 15. Olvasólámpa 17. Hírek 19.

3 Fény és Forrás szám október 3 AZT SZERETNÉM, HOGY JÁRATOSAK LEGYETEK A JÓBAN." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Szentségimádáskor másképp találkozunk Jézussal, mint szentmisén? Szentségimádáskor az eukarisztiában az értünk áldozattá lett, és feltámadt Krisztus van jelen, megmaradó módon, sajátos jelenléti formában. Hú, ezt most nem értettem... Bár Krisztus mindig és mindenütt jelen van, jelenlétének vannak sajátos megjelenési formái. A szentmisén minden, a kinyilatkoztatásból ismert sajátos megjelenési formában jelen van: az oltáriszentségben, azaz eukarisztiában, az igében, a pap személyében, a közösségben és az egyénben is, de nyilván nem azonos módon, és nem azonos intenzitással. Az eukarisztia Krisztus teste és vére. Amikor a szentmisén a pap közreműködésével a kenyér (ostya) és a bor Krisztus testévé és vérévé változik, bennük külön a kenyérben és külön a borban is az értünk áldozattá lett és feltámadt Krisztus lesz jelen személyesen. Nem eleve ott van, hanem bennük megjelenik, és attól kezdve mindaddig, amíg eredeti anyagi tulajdonságaikat megtartják, vagyis amíg a bor bor, és az ostya ostya, addig Krisztus teste és vére maradnak. Amikor áldozol, és a szentostyát magadhoz veszed, már rajtad múlik, hogy ebből a teljességből, Krisztusból mennyit fogadsz be. Krisztus testét el szoktuk tenni azért, hogy bárkinek, bármikor átadható legyen. Például ki tudjuk vinni betegekhez, amikor meglátogatjuk őket. A tabernákulumban őrzött eukarisztiában mindig azonos intenzitással van jelen Jézus Krisztus. Ez jelenti azt, hogy megmaradó módon van jelen. Krisztus itt és most, közöttünk is, mindegyikünkben külön-külön is jelen van, csak más-más módon, és különböző intenzitással. Anynyiban, amennyiben krisztusi módon figyelünk egymásra, válunk eggyé egymással. Tőlünk

4 Fény és Forrás szám október 4 függ, attól, hogy menyire engedjük, hogy jelen legyen. Ezeket nem mi találtuk ki, Ő mondta. Az eukarisztiában jelenlévő Krisztus jelenlétének intenzitása viszont nem tőlünk függ, mert ez egy objektív jelenléti forma. Független attól, hogy hiszed, vagy nem hiszed. Ott van. A szentségimádásban ehhez a Krisztushoz fordulsz. Vele beszélgetsz, őt imádod. Ez egy sajátos kapcsolat. Keresztény emberek számára milyen államforma lenne a legmegfelelőbb? Jézus nem foglalkozott földi országokkal, nem adott semmiféle társadalmi berendezkedési mintát. Valószínűleg azért, mert az ember, amíg bűnös, nem tud jó társadalmi formát létrehozni. Isten országában kellene élnünk, csak éppen ez, mint társadalmi forma nem működik. Csak akkor működne, ha a társadalom minden tagja benne akarna élni. Abban a pillanatban, amikor a közösségben, a társadalomban nem a köztünk lévő Krisztus uralkodik, egyes emberek a hatalmukkal visszaélnek, azt önző módon gyakorolják. Aki azt érzi, hogy személyiségét nem élheti meg szabadon ebben a közösségben, először csak lélekben, aztán, amennyire tudja, formálisan is kivonja magát, és megint csak szétesik a társadalom. A demokrácia azért nem jó, mint államforma, mert a demokrácia nem más, mint a többség uralma. A többség azonban egyáltalán nem biztos, hogy az értékek vonalán többség. Semmi garancia nincs rá. A demokrácia jegyében ma mindent szabad. Lehet elmenni gyengébb haderejű országokba fegyverrel demokráciát vinni, ahogyan az számtalan esetben történt és történik ma is a világban. A demokráciában akár a népirtást is meg lehet szavazni. Mert a többség úgy döntött, hogy a kisebbséget irtsuk ki. Vagy zárjuk rezervátumokba, mint Amerikában az indiánokat. Amíg az ember nem a szentháromságos szeretetnek a nyomán valósítja meg saját magát, és lesz ajándék mások számára, addig a demokrácia egyéni önzésre épül. Légy nyugodtan önző, de hagyd, hogy a másik is az legyen. Nyilván vannak különbségek, de alapvetően erre épülnek a mai demokráciák.

5 Fény és Forrás szám október 5 Persze, ezek az elvek sem valósulnak meg még ezen a szinten sem, mert akinek nagyobb a hatalma, az a mások rovására is tudja érvényesíteni az önzését. Meg is teszi. Tehát a szentháromságos életforma lenne a keresztény ember számára az egyedül elfogadható, de ilyen társadalmi forma nincs, és nem is lesz. Mindez azonban nem ment fel bennünket a felelősség alól, hogy lehetőségeinkhez mérten, a keresztény értékeket képviselve tegyünk a társadalom, a társadalmi normák krisztusibbá formálásáért. Péter atya diktafonra vett válaszait lejegyezte Reznák Judit. Szeretnénk folytatni Hirdesd az evangéliumot rovatunkat, ezért szívesen fogadunk minden örömhírt továbbadó, mások meghívását hírül adó tapasztalatot. Kérünk benneteket, írjátok meg nekünk, hogy másokat is megajándékozhassunk július Balatonalmádi hittantábor

6 Fény és Forrás szám október 6 Meleg időnk volt, így sokat jártunk a strandra és még esti fürdőzésre is volt alkalmunk bőven. Persze nem csak fürödtünk. Szerdán egy rövid kis sétára mentünk a Wesselényi kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Balaton keleti csücskére. Sokat játszottunk minden nap. Izgalmas méta meccsek és számháborúk alakultak ki, és természetesen a hajnali foci sem maradhatott el. Minden napnak volt egy mottója, és hozzá kapcsolódó feladat, amit az aznap kihúzott angyalkával kellett gyakorolnunk. A felmerülő feladatokat kicsik és nagyok is jól megoldották. Emellett minden nap Fehérke történetéből olvastunk egy-egy részletet. Fehérke egy kis bárány, aki az életet tanulja a felnőttek között, és próbál minél jobb báránnyá válni. Vele együtt igyekeztünk mi is napról napra jobbá válni. Remekül sikerült, sok élménnyel gazdagodtunk. Kovács Márti

7 Fény és Forrás szám október 7 AZ ÉLET IGÉJE AZ IGE ÉLETE Isten országát tettekkel építhetjük. Konkrét szeretet-tettekkel. Biztosan tapasztaltátok már, hogy mennyire jó, ha egy-egy tettünket sikerül tényleg Jézusért tenni, és Jézussal megélt tapasztalat válik belőle. De azt is biztosan mindenki érezte, hogy milyen hamar elszürkül ez a boldogság, ha nem tudjuk továbbadni. Ezzel a rovatunkkal éppen azt szeretnénk segíteni, hogy a számtalan tapasztalat közösségi értékké váljon. A rovatot havonta más és más csoport gondozásába szeretnénk adni. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért (Lk, 6,27-28) Vásároltam egy utánfutót, amire a mindennapi munkámhoz nagy szükségem volt. Szépen felújítottam, levizsgáztattam és sokat dolgoztam vele. Egy őszi ködös reggelen arra ébredtem, hogy utánfutómat ellopták, hűlt helye volt. Nagyon ideges lettem. Elkezdtem keresni mindenfelé, és közben magamban szidtam a tolvajt, kerestem és mérgelődtem, vissza akartam kapni az utánfutómat mindenáron. Szinte rátelepedett az életemre. Ekkor javasolta a plébánosom, hogy bocsássak meg a tolvajnak, imádkozzam érte, és köszönjem meg Istennek ezt a nehézséget. Imádkozzam az ellenségemért? Olyan volt ez, mint a fából vaskarika. Ettől nem lesz meg az utánfutóm! És mégis, ez a mondat szerepel az evangéliumban. Így elkezdtem imádkozni a tolvajért, hallgatva az atya tanácsára, és vasárnap azzal a békével mentem haza a miséről, hogy lezártam magamban az ügyet. Feladtam ragaszkodásomat, hogy visszaszerezzem az utánfutómat, és béke volt bennem. Másnap neki is indultam, hogy új utánfutót vegyek. Egy ismerős adott egy címet, ahol biztosan találok megfelelőt. Legnagyobb meglepetésemre a műhely előtt ott állt az én régi utánfutóm (igaz átfestve), és miután azonosítottam, visszakaptam és ma is használom. Isten ezzel arra tanított, hogy bocsássak meg és imádkozzam ellenségeimért és ne ragaszkodjam a dolgaimhoz és elképzeléseimhez, csak Hozzá és az Ő Igéjéhez. Bízzam magam Rá, mert Ő mindenből jót hoz elő. Zsolt

8 Fény és Forrás szám október 8 A házunkban az egyik lakótársunk alaptalanul megrágalmazott. Nem értettem, hogy miért, hiszen nem is találkoztam vele abban a helyzetben. Először dühös lettem, aztán mentegetni kezdtem magamban, hogy idős, magányos néni, nem is tudja talán, hogy mit mond. De az igazi megoldást az életige egy mondata adta meg: Jézus azt kívánja, hogy a rosszat a jóval győzzük le. Gondoltam, ha bántással közeledtél, én majd szeretettel válaszolok. Másnap becsöngetett hozzám, bár ez nagyon ritkán szokott előfordulni. Láttam rajta, hogy egyszerűen csak szeretné elbeszélni a gondjait. Türelemmel és szeretettel meghallgattam, és megszületett a béke közöttünk. Vera A havonta megjelenő életige honlapunkon is olvasható (http://godollo.plebania.hu). Aki szeretné velünk megosztani az ige élésével kapcsolatos hasonló tapasztalatait, jöjjön el hétfőként az esti mise után az igekörbe, szeretettel várjuk. Az Alfa Szövetség és az Anya-Ország Alapítvány Emese Érdemérem kitüntetésben részesítette dr. Szedmák András gödöllői bírót, egyházközségünk fiatal-házas közösségének tagját, akinek ítélete megmentette egy magzat-gyermek életét. Azóta a gyermek megszületett, és édesanyjával, valamint tizenegy éves nővérével együtt, rendeződő körülmények között, boldogan él. Az Emese Érdemérmet Balczó András, a Nemzet Sportolója adta át. Köszönjük András, hogy megmutattad, nem csak beszélni lehet az evangélium éléséről, hanem tettekre is lehet azt váltani.

9 Fény és Forrás szám október 9 Várva várt Galgahévíz A nyár legnagyobb eseménye - a galgás tábor - után jöhetett végre szeptember 13-án a várva várt galgás találkozó, amelynek házigazdája ezúttal Galgahévíz volt. Jó volt kicsit visszakerülni megint a régi ismerősök közé, mindenkiben felvillantak a táborral kapcsolatos élmények, melyeket megoszthattunk egymással személyesen is. Azonban nem volt sok idő a múltidézésre, hiszen jöttek a közös programok: ismerkedő kiscsoport, énekkar, szentségimádás. Minden program egy-egy öröm volt számunkra. A tábor témája Jézus és a pénz volt. Ebéd után Misu barátunk tartott előadást a témában. Értékes gondolatokat hallottunk. Kiderült, hogy nem szabad boldogságunkat a pénztől függővé tennünk, tudnunk kell adni másoknak. A pénz boldogít? Egy ideig talán igen, de igazi boldogságot egyedül Jézus Krisztus tud adni. Ha vele járunk az úton, nem kell függnünk a pénztől, mindent megad, amire szükségünk van. Eltelt ez a nap is, végre együtt voltunk, játszottunk, nevettünk, kígyót bűvöltünk, stb. A következő találkozó december 6-án lesz, vélhetően Pécelen. Ott a helyed neked is! Dicsőség az Úrnak! Domi

10 Fény és Forrás szám október 10 Hit, közösség és politika Nagy Kálmán orvosprofesszor, a KDNP országgyűlési képviselője volt meghívottja Hittel élni a XXI. században sorozatunk őszi első előadásának. Görögkatolikus családból származik, Miskolcon él, leukémiás gyermekeket gyógyít csontvelő átültetéssel. Munkája heroikus, szerénysége nagy és hite, úgy gondolom, óriási. A hit, a közösség és a politika viszonyáról beszélt. A közösség iránti felelősségérzet egész előadásából, személyiségéből érződött. Hívő képviselők azért kellenek a parlamentbe, mondta, hogy legyen, aki képviseli, érvényre juttatja az egyház, a hívő közösség érdekeit. Azt is megtapasztalta, hogy a parlament, a politikai élet, a társadalom nyílt és egyértelmű kiállást vár tőlük. Politikai tevékenységének súlyát úgy ítéli meg, tette hozzá, hogy bár lehet, keveset tudnak ténylegesen megvalósítani, de a véleményalkotásban aktívan részt tudnak venni. Ezt tükrözte az az álláspontja is, hogy nekik a törvényhozás szellemébe kell bevinni a keresztény értékeket: hogy kötelességünk minden embert elfogadni, hiszen mind Isten gyermekei vagyunk, senkit sem rekeszthetünk ki. Gyakran mondjuk, és úgy is érezzük, hogy a parlamenti politika eltávolodott az embertől. A képviselő úr véleménye azonban más. Nincs szó egyáltalán eltávolodásról, a parlament egyszerűen csak a jelen társadalmunkat képezi le. A fő ellentét az emberek között van, mert olyan mértékűvé váltak a társadalmi igazságtalanságok, az egyéni és társadalmi élettér megsértése. Előadónk megosztotta velünk azt is, hogy milyen megoldást lát a társadalmi igazságtalanságok felszámolására: azt az egészséges közösségi aktivitást, tevékenységet, mely elvárt egy társadalomban, a jogok és kötelességek egyensúlyában. És ez akkor működik, ha a társadalomnak megvannak a hitelvei. E nélkül az igazságtalanságok csak tovább nőnek.

11 Fény és Forrás szám október 11 Fölhívta figyelmünket arra, hogy a hívő embernek kötelessége politizálni. Isten előtt hitet tenni az elvek mellett, és aztán azokat megjeleníteni a politikában, a társadalmi szabályokban. Csak így válhat a hit valódi társadalmi bizonyossággá, ahol életünk nem pusztán egyéni, hanem meg kell osztanunk mindenünket mindenkivel: a munkát, a kenyeret, a szeretetet. Tapasztalata szerint a mai társadalom a hívő embertől különösen is világos kiállást vár. A hívő ember legyen öntudatos, hiszen egyenértékű állampolgár, ugyanolyan jogokkal bír, mint bárki más. De életét Isten mértéke szerint szabja. A társadalom jövőjét így rajzolta elénk: maximális összefogást követel. Másoknak adni és önmagunkból engedni. Éva Sorozatunk következő előadásáról lapzártáig nem kaptunk információt, az időpontot és témát hirdetni fogjuk. CSALÁDI BIBLIA A Bibliához mellékelt füzetet lapozgatva azt látjuk, hogy minden család számára ajándék, hogy rendszeresen együtt olvassák a Szentírást. Új fénybe helyezi életüket. Várják a közösen eltölthető időt, jobban figyelnek egymásra, együtt próbálják megérteni Isten akaratát, a számukra fontos igék életükre gyakorolt hatását, az igével kapcsolatos gondolataikat, tapasztalataikat pedig megosztják egymással. Számomra megerősítés volt újra felfedezni, hogy mennyire nagy kincs a szabadság, semminek ne legyek a rabszolgája (1Kor 6,12). Így ugyanis lemondásaimmal és a jó melletti döntéseimmel is dicsőíthetem Istent. Szabadon adhatom magam Neki és szolgálhatom Őt! A Szentírást olvasva kedves igehelyeinkre találtunk a soron következő részekben: Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Ez a rész figyelmeztetett újra, hogy bérmálásunk óta Krisztus ügyében kellene járnunk, nap mint nap, a családban, a munkahelyen, közösségünkben.

12 Fény és Forrás szám október 12 Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden szolgál épülésre. Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Az Ő ügyében járunk-e, felé vezetjük-e gyermekeinket? Ez a mi döntésünk. Ezt az Istentől kapott szabadságunkat illenék magunk és közösségünk javára kamatoztatni, hogy hasznos tagjai lehessünk Egyházunknak. Hála legyen Istennek, mert ha nem is voltunk tökéletesek a biblia olvasásában, általa megmutatkozott és erősödött családunk egysége. A korintusiaknak írt levelet nagyon nekünk szólónak éreztük: Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki az Istennel! (2Kor 5,20). Pál buzdítására ma is nagy szükség van. Isten minden embert szeret, és ránk bízta, hogy másokat is engeszteljünk ki Vele. Legyünk az Ige által békességszerzők. Isten mindig kopog, mielőtt belépne hozzánk. Ha szívünk nyitott előtte, tudassuk Vele, mondjuk ki hangosan! Kérjük, töltse idejét velünk, és tárja elénk, mit szán nekünk mára. Ha Isten vezet bennünket, minden nap egy új kaland lehet. Cursillo találkozó Gödöllőn Szeptember 6-án a Szentháromság-templomban Cursillo találkozó volt. Dunakesziről, Kókáról, Erdőtelekről, Kiskunlacházáról, Nagybátonyból és Fótról jöttek testvérek. Összegyűjtött bennünket a Szentlélek hívó szava és a testvéri szeretet. A találkozó szentmisével kezdődött, melyet István atya, régi cursillos celebrált. Ezt kötetlen beszélgetés, egymás üdvözlése követte, melyet a szeretet, az öröm, az Úrban való egység jellemzett. Az agapé után beszámolókat hallhattunk a helyi kiscsoportok segítő, egymást erősítő életéről. Ezután tanúságtételek, saját tapasztalatok hangzottak el, ki hogyan tudta tovább élni a cursillon kapott kegyelmeket. Örömmel hallhattuk, hogy mindannyiunk hitéletét megerősítette a lelkigyakorlat. Elmélyítette istenkapcsolatunkat, megértettük, hogy az Úr nem valamit ad nekünk, hanem a legtöbbet: Önmagát adja! Nekünk is tudni kell odaadni magunkat Istenünknek, hogy meg tudja valósítani tervét életünkben. TUDJUK TELJESEN ÁTADNI MAGUNKAT AZ ÚRNAK!

13 Fény és Forrás szám október 13 A gödöllői cursillos csoport nyitottan, befogadó szívvel vár mindenkit, akik vágynak az Úrban való elmélyülésre, az egymás iránti szeretet megélésére. De colores B. Laci A CURSILLOS KISCSOPORTOK találkozásának helyszínei és időpontjai októbertől: Szentháromság-templom közösségi háza: páratlan hét szombat 16 órától. Telefon: Szentpéteri Lídia , Meleg Eszter Szentháromság-templom közösségi háza: páros hét péntek 19 óra. Telefon: Lukács Zoltán , Máthé László Holló Anna lakása, Szent János u. 20. III. em. 16.: páratlan hét csütörtök 16 óra. Telefon: Holló Anna , Lengyelné Borika Ferenczi Anna lakása, Kazinczy krt. 1. I. em. 4.: páratlan hét péntek 19 órától. Telefon: Ferenczi Anna Jáger Ilona lakása, Köztársaság út 16.: minden hónap első keddje, 20 óra. Telefon: Jáger Ilona Szeretettel várjuk minden cursillot végzett Barátunkat és az érdeklődőket is, mert Krisztus számít Ránk! De colores CSERKÉSZEINK SZILÉZIÁBAN augusztus 1-10-ig - mintegy 300 magyar fiatal cserkész között - húsz gödöllői cserkész is részt vett a Chorzow-ban (Lengyelország) megrendezett IX. Közép-európai Cserkésztalálkozón. Lengyel cserkésztestvéreink a visegrádi országok cserkészei mellett mintegy 20 nemzet fiataljait várták hazájukba egy jó hangulatú táborozásra, ahol betekintést nyerhettünk egymás kultúrájába, és életre szóló cserkészbarátságokat köthettünk.

14 Fény és Forrás szám október 14 Mivel a következő Közép-európai Jamboree-t Magyarország rendezi 2010-ben, ezért már a lengyelországi tábor szervezésében és lebonyolításában is oroszlánrészt vállaltak a magyar vezetők. A találkozót közel fél éves felkészülés előzte meg, melynek egyik állomásaként a kiutazó fiatalok megismerhették Gödöllőt, és ellátogathattak Teleki Pál sírjához. (A rajt, amelyben a gödöllőiek kiutaztak, gr. Teleki Pál rajnak hívták.) A tíz napos táborozás befejeztével mindenki új élményekkel, cserkészetében megerősödve térhetett haza. Köszönjük lengyel cserkésztestvéreinknek ezt a fantasztikus tábort, valamint a gödöllői hívek segítségét és imáit! Gazdag Balázs rajparancsnok gr. Teleki Pál raj Magyar Silesia 2008 csapat Kicsiny kis fényemmel világítani fogok.. Ezt énekelték (többek között) a babák és mamák 26-án pénteken a kibővített BABA-MAMA klubbon. Meghívtuk a máriabesnyői és a református mamákat és babákat, hogy közös szeretetvendégségen beszélgessünk arról, mit is teszünk, hogyan élünk. Közösségi házunkban gyűltünk öszsze, mert a tervezett blahai helyszínt az időjárás kiszámíthatatlansága miatt módosítottuk. Énekkel vártuk Péter atyát, meghallgattuk, és szí-

15 Fény és Forrás szám október 15 vünkbe fogadtuk az Úr igéjét: "Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, de a tanítványok elkergették azokat, akik hozták őket. Ezt látván Jézus haragra gerjedt, és azt mondta nekik: Engedjétek hozzám a kisdedeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa!" (Mk 10,13-14) Az édesanyákban az az elhatározás született meg, hogy nekik is Jézushoz kell vinniük gyermekeiket, olyan lelkülettel, mint az asszonyok Jézus korában. Imáinkban hálát adtunk a gyermekekért, szüleikért, közösségeinkért és mindenkiért, aki segíti őket. Majd Péter atya megáldott bennünket. Az ezután következő bábozás odavonzotta a kicsiket a paravánhoz, és nagyra nyílt, csodálkozó szemekkel nézték, hogyan tud annyi erdei állat az eső elöl az egy szem gomba alá menekülni. A továbbiakban alkalom nyílt személyes beszélgetésekre, tapasztalatcserére. A süti és a gyümölcs is szépen fogyott. Örömteli, szép együttlét volt, jövőre is szeretnénk szervezni hasonló nyárbúcsúztató összejövetelt. -h.h.-

16 Fény és Forrás szám október 16 Csoportjaink megkezdték összejöveteleiket, elkezdődtek a hittanórák is. Keressük meg egymást, szóljunk testvéreinknek, ha észrevesszük, hogy nem voltak ott az első alkalmakon. Szólítsunk meg ismerősöket, szomszédokat, hívjuk őket a közösségekbe. Különösen vonatkozik ez azokra, akik a katekumen csoporthoz csatlakoznának, fontos, hogy minél előbb megtegyék ezt a lépést, hívjuk, vezessük őket Jézushoz! Amikor Mária a földön élt, semmit sem alapított. Ő Jézust adta a világnak, és segítette az Egyház fejlődését, amelyet Fia alapított. ( ) Aki újra akarja élni Mária életét, annak csak ezt kell tennie: Jézust adni a világnak, önmagában és a közösségben a kölcsönös szeretet által; és szolgálnia az Egyházat. Chiara Lubich: Igazság és Arany című elmélkedéséből Ünnepek: október 8. Magyarok nagyasszonya főünnep Anyja vagyok én a szép szeretetnek október 18. Szent Lukács evangélista Egyedül Lukács van velem, hogy az igehirdetés teljessé legyen általam. október 28. Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok. BATYU KÍNÁL 1db. keverőtárcsás mosógép és centrifuga 1db. 120 literes Lehel hűtőgép (tel ) 2 db üveges könyvespolc (méret: 1m x 1m + 30cm láb) (tel ) KERES 1 db. színes televízió

17 Fény és Forrás szám október 17 A SZERETET NYELVEI OLVASÓLÁMPA Mikor érzi a gyermek szülei szeretetét? Modern társadalmunkban egyre nehezebb érzelmileg egészséges gyermekeket nevelni. A kábítószer-fogyasztás és az erőszak egyre riasztóbb méreteket ölt a fiatalok között. Az oktatási rendszer jelenlegi állapota miatt sok szülő otthon vagy magániskolában taníttatja gyermekeit. A rideg valóság ellenére bátorítjuk a szülőket: van remény. Lehetséges, hogy harmonikus szeretet-kapcsolatban éljünk gyermekeinkkel. Könyvünkkel a szülői hivatás egyik legfontosabb feladatára szeretnénk felhívni a figyelmet a gyermek szeretet-igényének betöltésére. Ha meg van győződve szeretetünkről, sokkal készségesebben fogadja a szülői irányítást élete minden területén. Abban szeretnénk segíteni a szülőknek, hogy tapasztalhatóbbá és érezhetőbbé tudják tenni gyermekük iránti szeretetüket. Ez pedig akkor lehetséges, ha azon a szeretet-nyelven beszélnek vele, amelyet a legjobban megért, és amelyre a legfogékonyabban reagál. Ahhoz tehát, hogy érezze szeretetünket, meg kell tanulnunk elsődleges szeretet-nyelvét. Minden gyermek a maga sajátos módján szerez tudomást szülei szeretetéről. A szeretet kifejezésének és befogadásának alapvetően ötféle módja van: a testi érintés, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, valamint a szolgálatkészség. Ha több gyermekünk van, lehet, hogy mindannyian különböző szeretet-nyelven beszélnek, tehát más-más módon kell közelíteni hozzájuk. Bármit teszel, szeretlek Bármelyik szeretet nyelv jellemzi is gyermekünket, csakis feltétel nélkül szabad használnunk. A feltétel nélküli szeretet olyan, mint a sötétben világító fényforrás, melynek segítségével meghatározhatjuk, hol vagyunk, és merre vezet az út a kívánt cél felé. E nélkül csak homályban tapogatózunk. Mielőtt bővebben kitérnénk az öt szeretet-nyelvre, gondolkodjuk el azon, mit is jelent és miért olyan fontos a feltétel nélküli szeretet. Legpontosabban a belőle fakadó tettek alapján határozhatjuk meg. A feltétel nélküli szeretet mindentől függetlenül szeret: nem nézi a gyermek külsejét, előnyös vagy előnytelen tulajdonságait, képességeit vagy fogyatékosságait, független a vele szemben támasztott elvárásainktól és ami a legnehe-

18 Fény és Forrás szám október 18 zebb, a viselkedésétől. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy örömmel fogadjuk minden megnyilvánulását, hanem azt, hogy még akkor is biztosítjuk szeretetünkről, amikor helytelenül viselkedik. A feltétel nélküli szeretet nem egyenlő az engedékenységgel, inkább a dolgok helyes fontossági sorrendjét jelenti. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk nevelni és fegyelmezni, először meg kell töltenünk a gyermekünk érzelmi tankját. A tele szeretet-tank a feltétele annak, hogy neheztelés és dac nélkül fogadja a szülői irányítást. (Részlet Gary Chapman-Ross Campbell: Gyerekekre hangolva. A gyerekek öt szeretetnyelve című könyvéből. Budapest, 2006, Harmat Kiadó.) F.I. Ez a könyv, és a szerzőpáros más könyvei megvásárolhatók a Keresztény Könyv és Ajándékboltban. A Szabadság út 11. szám alatt, a buszpályaudvarral szembeni üzletsoron lévő Keresztény Könyv- és Ajándékboltunkban széleskörű választékkal, kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat hétfőtől péntekig 8:30-tól 18 óráig, szombaton 9-12 óráig. Keresztény könyvkiadók könyveit, kegytárgyakat és ajándéktárgyakat, kínálunk. Megrendeléseiket a telefonszámon, vagy a címen várjuk! Kedves játszani vágyó Felnőttek! Elkezdődtek a közösségi játszóestek! Szeretettel hívunk benneteket minden hétfőn este a plébánia alagsorába! Nyolc óra és éjfél között társasozó, kártyázó, biliárdozó embereket találtok majd ott, akiktől ti is kedvet kaphattok a játékhoz. Akkor is bátran gyere, ha mondjuk kézimunkázni szeretsz, és azt szívesebben teszed jókedvű emberek társaságában! Reznák Jutka várja azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának rendszeres szolgálatot ezeken az estéken. A játék mellett a háziasszony, ill. házigazda feladatkörét látnák el, azaz fogadnák az érkezőket, segítenének a játékok rendben tartásában, igény esetén teát főznének a szomjazóknak.

19 Fény és Forrás szám október 19 HÍREK,, ESEMÉNYEK Zenei esték a templomban: Október 21-én, kedden az esti szentmisén és az azt követő zenés áhítaton a Premontrei Gimnázium egyházzene szakos tanulóinak kórusa fog énekelni. November 2-án, vasárnap este fél 8-kor a Városi Szimfonikus Zenekar Mozart Requiem-ét adja elő. Október a Szűzanya hónapja. Minden hétköznap az esti mise előtt együtt mondjuk a rózsafűzért. Jöjjünk minél többen ezekre az imákra, ajánljuk együtt a Szűzanya oltalmába hazánkat, családjainkat, egyházközségünket. Égi édesanyánk legyen példaképünk és kérjük segítségét fiához, Jézus Krisztushoz vezető utunkon. Október 5-én, vasárnap a 9 órai szentmise keretében lesz a Szent Imre és az önkormányzati iskolás gyermekek elsőáldozása. Negyvenkilenc gyermek első találkozása az Úrral, imádkozzunk értük! Már előre jelezzük: November 16-án, vasárnap délelőtt fél 10-kor (a szokásos 9 órától eltérően) lesz templomunkban a bérmálás. Dr. Beer Miklós megyéspüspök úr fogja fiataljainkat a bérmálás szentségében részesíteni. Imádkozzunk értük, hogy küldetésüket, melyre Isten hívja őket, hűen tudják teljesíteni életükben. November 2-án 14 órától lesz a sírszentelés. Aki kéri, a sekrestyében jelezze, a sírhely pontos helyének megadásával. Szombatonként a reggeli szentmise után (fél 8-tól fél 9-ig) csendes szentségimádást tartunk. Olyan alkalom ez, amikor a csendben hallgathatjuk Jézus szavát, rábízhatjuk gondjainkat, elmondhatjuk neki örömeinket, megérthetjük akaratát. A szentségimádás alatt gyónásra is van lehetőség. A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak testvéreink csendes szentségimádást.

20 Fény és Forrás szám október 20 Ne felejtkezzünk meg idős vagy beteg, templomba járni nem tudó testvéreinkről. Kérésükre elsőpéntekenként az atyák felkeresik őket, és kiszolgáltatják nekik a szentségeket. Jelentsük be őket a sekrestyében. A fiatal házasok következő taizé-i imája október 19-én, vasárnap az esti mise után lesz. Együtt imádkozunk a hitoktatóinkért, hogy gyermekeinket alázattal és szeretettel vezessék Istenhez. Mindannyiunkat megszólít ez a szándék. Maradjunk minél többen mise után erre a rövid imára! Október 11-én, szombaton délután óráig lesz a lektorképzés. A fiatal házasok csoportja kéri azok jelentkezését, akik gyermekvigyázásban tudnának segíteni arra az időre, míg a szülők kéthetente kedd esténként a házas hittan foglalkozásokon vesznek részt. Ezek a közösségi foglalkozások lelki hátteret adnak a kisgyermekes szülőknek a családalapításhoz és gyermekneveléshez, ezért nagyon fontos, hogy részt tudjanak ezeken venni. A segítő munkával nem csak őket, hanem egész közösségünket és az egyházat szolgáljuk. A jelentkezőket kérjük, hogy Bedőné Grébel Anitát keressék (tel.: ). A vasárnapi misékre autóval érkezéskor ügyeljünk arra, hogy a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használjuk, vagy ha azok beteltek, akkor a Szent Imre iskola mögötti parkolót. Hagyjuk szabadon a lakótelepi parkolóhelyeket. Kedves Olvasóink! Egy újságunk önköltségi ára kb Ft. Ezért kérjük, hogy aki teheti, adománnyal segítse megjelentetését. Az adományokat a főbejárat melletti perselybe helyezhetik, ahonnan az újságok is elvehetők. Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség október A kiadványért felelős Szecsődi Péter plébános

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben