CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA"

Átírás

1 CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom

2 Helytörténet Marics József (Berzence): Nagybajom katolikus papjai 29. A legfiatalabb plébános HORVÁTH LÓRÁNT ( ) 1998 ban Schuller József plébános atya kérésére az Egyházmegyei Hatóság a balatonkeresztúri plébániára helyezte át. Az utódja Horváth Lóránt siófoki káplán lett. Az új lelkipásztor augusztus 30 án született Kaposváron, de a származási helye Nagyatád. Gimnazista korában kezd komolyan érdeklődni a vallás és a papi hivatás iránt. Milhoffer Miklós csokonyavisontai plébános, a későbbi veszprémi szemináriumi spirituális tudatosította benne a papi hivatás vállalását. Már az érettségi előtt több barátra tett szert, akik a bontakozó katolikus ifjúsághoz tartoztak. A pécsi egyházi és világi ismerősei hatására a Püspökség kispapja lett. A Kaposvári Egyházmegye megalapítása után átjött az új püspökség kötelékébe. A nagykanizsai önkormányzat köszönő oklevelet adott át Lóránt atyának A teológiai tanulmányai elvégzése után a megyéspüspök augusztus 30 án szentelte pappá a kaposvári katedrálisban. Első szentmiséjét a nagyatádi plébánia templomban mutatta be a hívek és a környékbeli papság nagy részvételével. Újmisésként a Balaton fővárosába, Siófokra került káplánnak. A plébánosa: Wirth János püspöki helynök és kancellár volt. A principálisa annyira megkedvelte az ifjú levitát, és olyan pályára állította, melynek során a kudarcok ellenére is csak fölfelé ívelt a papi karrierje ban, 25 évesen, egy éves pap korában, az egész egyházmegye nagy meglepetésére elnyerte a nagybajomi plébániát. Igaz, már a görögök és a rómaiak is vallották: akik az istenek kegyeltjei, azoknak minden sikerül. Magyar népünk körében is elterjedt és ismertté vált az a szállóige: akinek Isten a barátja, annak minden sikerül. Lóránt atya méltán viselheti a legszerencsésebb pap jelzőjét, mert a történelmünk során, még a főúri származású káplánok sem lettek alig egy éves szolgálat után városi plébánosok. Nagybajomi szolgálatát pozitív módon értékelhetjük. Pályázatok és nagyfokú támogatások révén felújította a nagybajomi plébániát és kívülről a templomot. Szép és igen értékes orgonát szerzett a hívek szolgálatára. A templom szentélyében két mozaik ablakot készíttetett. Elindította a Credo katolikus folyóiratot. Nagyon komolyan és sikerrel foglalkozott az ifjúsággal. A közös kirándulások, táborozások, ministrálások, a liturgikus szertartásban való részvételük, az ifjúsági találkozók, a zenés kazetták készítései igen népszerűvé tették az ifjúság előtt. Megalapította a Kolping Katolikus Szakiskolát. Hogy ez mennyire volt jó döntés, erre majd a jövő ad egyértelmű és pontos választ. Horváth plébános úr lelkipásztori munkájának nagybajomi mérlege pozitívnak mondható. Meglepő, hogy az eredményes működése mellett, kialakult az ellentét a plébános és az egyházközség között, mely annyira elmélyült, hogy a plébános felmentését kérte a nagybajomi parókia vezetése alól. Az Egyházmegyei Hatóság 2006 ban a püspökség egyik legnagyobb helyére, a nagykanizsai ferences plébániára helyezte át. Ez óriási kitüntetés volt a fiatal lelkipásztor számára. Nagykanizsán között működött. Plébánosi szolgálata itt is igen hatásos és sikeres volt, de a nagybajomi eseményekhez hasonlóan innen is kérte az áthelyezését egy újabb plébániára. Van, akinek minden sikerül. Lóránt atya ismét aranyérmes a helyezések során, mert még nem találkoztunk olyan atyával, aki 15 év alatt 3 előkelő, városi plébániát elnyert volna ban vette át a nagyatádi parókia vezetését. A bemutatkozó beszédében lelki öröm és kiáradó boldogság közepette hangsúlyozta, hogy ő eddig csak nagy helyeken működött: Nagybajom, Nagykanizsa, Nagyatád. Nagy kár, hogy az egyházmegyénk területén nincsen több n betűvel kezdődő városunk. Az örök főpap, Jézus Krisztus áldását és segítő szeretetét kérjük Lóránt atya életére, hogy a lelkipásztori agilitása mellett osztályrésze legyen a megnyugvás, a hívek, az ifjúság és a paptestvérek iránti szeretete. Vizes Annus: Téged is vár az Úr Jézus! Kedves Katolikus Testvéreim! Nyugdíjasok és Fiatalabbak! Fájó szívvel tapasztalom, hogy vasárnapról vasárnapra egyre kevesebben vagyunk a templomban. Nem tudom, hogy mi az oka? A közömbösség, a kényelem vagy ennyire hitetlenek lennénk? Ennyire nincs igényünk Jézus evangéliumára, amely a szeretetet, a szépet, a jót, a bölcsességet tanítja nekünk? És a szentmise nem hiányzik, ahol az Úr Jézus most is feláldozza magát értünk? Oly hálátlanok vagyunk és nem érdekel bennünket? Ám, ha valami megpróbáltatás ér, akkor mindjárt a Jóistent okoljuk, miért engedi meg stb., de a templomot elkerüljük, ahol közelebbről beszélgethetnénk Vele? A templom az Isten háza és a Mennyország kapuja. Hát igyekezzünk felsorakozni a kapuba, hogy majd egykor bebocsátást kaphassunk a szentélybe is. Aztán hiába van nálunk keresztútjárás, szentségimádási óra, vagy imanap hazánkért, engesztelés bűneink bocsánatáért. Nem hallja meg a szív, közömbös a lélek, nem érzékeljük a Jóisten szeretetét. Ó, mennyire vár bennünket az Úr Jézus az Oltáriszentségben. Hiába tarja szét karját a keresztfán, várva mindnyájunkat, de sajnos csak kevesen érzékelik. Legyünk fogékonyabbak az Úr Jézus jelzéseire. Elmélkedjük át, hogy mennyit szenvedett értünk. Adjunk érte hálát, és igyekezzünk az Ő szent szeretetében megmaradni. Ő most is és mindig szeret bennünket, ne taszítsuk el magunktól! Hagyjuk félbe dolgainkat (az megvár bennünket) és a hétköznapi szentmisékre is jöjjünk. Októberben a rózsafüzér imádságra is gyűljünk egybe és imádkozzunk együtt az Úr Isten szent színe előtt. Hódoljunk neki! Kérjük irgalmát és bocsánatát! Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért, gyermekeinkért, unokáinkért, az ifjúságért, a békéért, a betegekért, öregekért, haldoklókért, halottainkért, és nagyon sok mindenért és mindenkiért! Sajnos csak pár lélek hallja meg Jézus hívószavát, aki az itt felsoroltakért felemeli szavát a Mennyei Atya felé. Kérem testvéreimet, hogy minél többen jöjjünk össze és együtt imádkozzunk. Velünk imádkozik a Szűz Anya is, és mint ahogyan Ő mondta: Öröm tölti be a Szívét, ha a mi imáink illata száll fel hozzá. Imádkozzunk, hogy szebb legyen a Világ! A pogányságból megtért magyarok mennyire tudtak hinni Istenben, tudtak boldogulni! És nagyon tisztelték a Szűz Anyát közbenjárását kérve.. Hát mi is, késői unokái elődeinknek, térjünk vissza őseink hitéhez! Ne tékozoljuk el ősi kincseinket István király árva népe, Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe minden gondod bánatod! A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga! Hogy szebben éljünk, beszéljünk, és szeretettel legyünk embertestvéreink iránt. Ó, áldjuk mind az Egek Urát: szent, szent, szent vagy, így szóljon imánk. Ég s föld zengje a hála dalát! 2 3

3 Vizes Annus: Szédítő hamis az egész Világ Bejárhatod szinte az egész világot, Ám lelked nyugalmát sehol nem találod. Mert nem ott keresed, hol keresni kéne. Csak szaladsz és rohansz el a messzeségbe. Pedig csak egy kis csönd és nyugalom kellene, Szíved is lelked is rögtön felüdülnek. Meghallanád a kis csöndben a zenét, Mely a szív húrjaink vibrál mindig feléd. S lám az ismeretlen Gondviselő Isten, Ki mindent elrendez a nagy Végtelenben. Megérinti szíved és nyugalmat ád. Higgyél, bízzál Benne, Ő az, ki vár reád. Ölelő karjait (feléd) szeretően kitárja Ragadd meg a percet! ne habozz! Szólj rája! Igen Uram! Hallom, Hallom hívásodat, Itt vagyok, cselekszem Minden parancsodat. Mondd, mit is ér Neked a sok látnivaló, Ha nincs benne semmi lélek megnyugtató Egyedül Isten, ki Békét, nyugalmat ád. Szédítő és hamis ez az egész Világ! 100 éve tört ki az I. Világháború Ez a sírás órája Ferenc pápa homíliája az első világháborús emlékhelyen Szeptember 13 án, szombaton délelőtt tíz órakor Ferenc pápa az ISONZÓ i katonai emlékhelyen szentmisét mutatott be valamennyi háború áldozatáért. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük a Vatikáni Rádió nyomán. Miután megszemléltem e térség szép vidékét, ahol férfiak és nők dolgoznak, hogy eltartsák családjukat, ahol gyermekek játszanak és idősek álmodoznak itt, ezen a helyen, közel a temetőhöz, csak azt mondhatom: a háború őrültség. Mialatt Isten folytatja teremtését, és nekünk, embereknek az a hivatásunk, hogy együttműködjünk művével, a háború pusztít. Lerombolja Isten legszebb teremtményét is: az emberi lényt. A háború mindent felborít, a testvérek közötti köteléket is. A háború őrültség, fejlődési terve a pusztítás: a pusztításon keresztül akarja kifejleszteni önmagát! A kapzsiság, az intolerancia, a hatalomvágy olyan mozgatórugók, amelyek háborús döntésre sarkallnak, és ezeket az indokokat gyakran egy ideológiával igazolják; de előbb ott van a szenvedély, ott van az eltorzult indíttatás. Az ideológia egy igazolás, de amikor nincs ideológia, akkor ott van Káin válasza: Mit érdekel engem a testvérem?, Talán őrzője vagyok testvéremnek? (Ter 4,9). A háború nem tesz különbséget senki között: se idősek, se gyermekek, se anyukák, se apukák között Mit érdekel engem? Ennek a temetőnek a bejárata fölött lebeg a háború csúfondáros mottója: Mit érdekel engem? Ezeknek az embereknek, akiknek a maradványai itt nyugszanak, mind megvoltak a maguk tervei, álmai De életüket szétzúzták. Mert az emberiség azt mondta: Mit érdekel engem? Ma is, egy újabb világháború másodszori kudarca után talán egy harmadik háborúról beszélhetünk, amelyet részletekben vívnak, bűntettekkel, öldökléssel, pusztítással Ha őszinték akarunk lenni, az újságok címlapján ennek kellene állnia: Mit érdekel engem? Káin azt mondaná: Talán őrzője vagyok testvéremnek? Ez a magatartás éppen az ellenkezője annak, amit Jézus az evangéliumban kér tőlünk. Hallottuk: Ő a legkisebb testvérünkben van jelen: Ő, a Király, a világ Ítélő bírája, az éhező, a szomjazó, az idegen, a beteg, a bebörtönzött Aki gondját viseli testvérének, belép az Úr örömébe; aki azonban nem teszi ezt, aki mulasztásaival azt mondja: Mit érdekel engem?, az kívül marad. Itt, és a másik temetőben sok áldozat nyugszik. Ma rájuk emlékezünk. Sírás van, gyász, fájdalom. És innen emlékezünk valamennyi háború összes áldozatára. Ma is sok az áldozat Hogyan lehetséges ez? Azért lehetséges, mert a színfalak mögött ma is érdekek húzódnak, geopolitikai tervek, pénz és hataloméhség, ott van a fegyvergyártás, amely oly fontosnak látszik! És a terrornak ezek a tervezői, az összecsapások szervezői, mint ahogy a fegyverkereskedők is, azt írták a szívükbe: Mit érdekel engem? Bölcs emberre vall, ha beismerjük hibáinkat, fájdalmat érzünk fölöttük, megbánást érzünk, bocsánatot kérünk és sírunk. Azzal az Mit érdekel engem? felirattal a szívükben a háborús üzérek talán sokat keresnek, de romlott szívük elveszítette a sírás képességét. Káin nem sírt. Káin árnyéka beborít ma minket itt, ebben a temetőben. Itt látszik. Látszik a történelemben, 1914 től napjainkig. És látszik napjainkban is. Fiúi, testvéri, atyai szívvel kérem nektek, és mindannyiunk számára a szív megtérését: térjen át az Mit érdekel engem? ből a sírásra. A hiábavaló öldöklés minden elesettjéért, a háború őrületének összes áldozatáért, minden időben. Az emberiségnek sírásra van szüksége, és ez a sírás órája. Magyar részvétel az isonzói pápai szentmisén A Honvédelmi Minisztérium és a Katonai Ordinariátus szervezésében katonákból álló zarándokcsoport utazik ki a szeptember 13 i pápai szentmisére. Berta Tibor ezredes, általános helynök tájékoztatta a Vatikáni Rádiót. Magyar kápolna, Visinti Az Olasz Katonai Ordinárius a pápalátogatásra meghívta Bíró László magyar tábori püspököt és a tábori lelkészeket. A püspök mellett hét katonalelkész utazik ki a Szentatya látogatására. A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség 70 fős csoportja vett részt az eseményen a Katolikus Tábori Püspökség szervezésében. A csoport előző nap indul két autóbusszal Budapestről és 13 án a kora reggeli órákban érkezik meg Isonzóba. A kiutazó katonákhoz Itáliában csatlakozik Hende Csaba Magyarország honvédelmi minisztere. A zarándokkatonák részt vesznek Ferenc pápa szentmiséjén, amelyen Bíró László magyar katonai ordinárius és a tábori lelkészek koncelebrálnak. A katonai csoport a szentmise után meglátogatja a Foglianóban levő osztrák magyar katonai temetőt, ahol egyházi katonai megemlékezés keretében imádkoznak, és fejet hajtanak a Nagy Háború valamennyi katonája és áldozata előtt. A magyar zarándokok kora délután felkeresik a Visintiben található kápolnát is, melyet az I. világháborúban magyar katonák építettek, ahol szintén kegyeleti megemlékezést tartanak. A Karszthegység lábánál található Isonzó az I. világháború ütközeteinek helyszíne. A legnagyobb katonai emlékmű Európában. 100 ezer katona nyughelye. Minden évben több ezer zarándok célállomása. 4 5

4 Hírek innen onnan Pappá szentelés a halál küszöbén Előrehozták egy haldokló szeminarista pappá szentelését az Egyesült Államokban írja a Catholic News Service és a Catholic News Agency (CNA). Az 51 éves William Carmonát, a kolumbiai származású negyedéves szeminaristát 2015 nyarán szentelték volna pappá a Nashville i Egyházmegyében (Tennessee). Daganatos betegsége azonban egyre súlyosbodott, és mire eljött az ősz, egyértelművé vált mindenki számára, hogy nem éri meg felszentelése kitűzött időpontját. Amikor David R. Choby püspök megtudta, mennyire súlyos állapotban szállították át a Christus Santa Rosa Egészségügyi Központba szeptember első hetében, mindent félbehagyva San Antonióba sietett, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel azonnal pappá szentelje William Carmonát. Közben Carmona a San Antonió i kórházban folyton kérdezgette mellette őrködő szeminarista társait: Hol van Choby püspök úr? Mikor ér ide? Hány órát kell még várnom, hogy pappá szenteljen? A püspök szeptember 7 én este tudott elindulni San Antonióba, 8 án szentelte pappá Williamet. Másnap a frissen szentelt papot átvitték az intézmény hospice osztályára, ahol szeptember 10 én elhunyt. A felszentelési misén több Nashville i pap és diakónus koncelebrált: a San Antonió i Gustavo Garcia Siller érsek, Jeff Pehl, a szeminárium rektora, valamint a szemináriumi társak. A papi hivatás természeténél fogva sokoldalú Nem ismerek más olyan hivatást, amely ilyen sok ponton érintkezne az ember életével mondta David Choby püspök. Egyedülálló abban, hogy az egész középpontjában a megváltás misztériuma áll, Jézus halála és feltámadása. A püspök hozzátette: Carmona atya pappá szentelése a halál küszöbén a húsvéti misztériumot tükrözi. Így alakul át a saját életünk Jézus halála és feltámadása által. William Carmona egy nyolc szeminaristából álló csoport szenior tagja volt a Mária Mennybevétele Szemináriumban társai felváltva virrasztottak mellette az intenzív osztályon, egy pillanatra sem hagyták magára. Mindannyian jelen voltak, amikor a főpásztor először diakónussá, majd pappá szentelte a haldoklót; mellettük jelen volt az egészségügyi személyzet is, akik közben folyamatosan figyelték a beteg állapotát. Rajtuk kívül mintegy kétszáz vendég gyűlt össze az intézmény egyik nagy fogadótermében: a szeminárium diákjai, a kórház vezetősége és a fenntartó szerzetesrendet képviselő nővérek, valamint a Kolumbusz Lovagrend díszőrsége. Williamnek nagyon nagy szíve volt, kiváló lelkipásztor lett volna belőle mondta Linda Gibler domonkosrendi nővér, a szeminárium tanára. William Carmona a kolumbiai Antioquiában nőtt fel, 13 gyerekes családban, és már 12 éves korában felmerült, hogy pap szeretne lenni. Mielőtt 2000 ben az Egyesült Államokba érkezett volna, filozófiát tanult egy kolumbiai szemináriumban. Az Egyesült Államokban eleinte a nyelvi gátak miatt nem jutott be a kaliforniai papnevelő intézetbe. A szalvatoriánusoknál szolgált, így került végül Tennessee be, ahol ifjúság pasztorációval foglalkozott ban lett a Nashville i Egyházmegye szeminaristája. William Carmona családja rendkívül hálás a pappá szentelés ajándékáért, amit hatalmas kegyelemként és áldásként élt át mindegyikük. Egy bűnösökkel teli családban, mert hisz mindannyiunknak sok hibánk van, hihetetlen kegyelem egy pap a családban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megvalósulhatott az álma, amiért olyan sokat küzdött nyilatkozta a CNA nak Miriam Carmona, William nővére. Idős olasz szerzetesnőket öltek meg Burundiban A Szentatya mély fájdalmát fejezte ki három olasz xaveriánus szerzetesnő halála miatt, akiket ismeretlen tettesek brutálisan meggyilkoltak Burundi fővárosa közelében. A Vatikáni Rádió hírét olvashatják. A három olasz szerzetesnő, Bernadetta Boggian, Lucia Pulici és Olga Raschietti hét éve szeretettel szolgálta az elhagyott gyermekeket az afrikai országban. Előtte Kongóban teljesítettek missziós szolgálatot. Rendtársaik és rokonaik tanúbizonysága szerint az volt egyedüli tervük és vágyuk, hogy életük végéig Afrikában a szegények között élhessenek, jóllehet mindhárman jóval túl voltak a nyugdíjas korhatáron. Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár kézjegyével ellátott két táviratát Evarist Ngoyagoye bujumburai érsekhez és Ines Frizza nővérhez, a xaveriánus missziós kongregáció női ágának elöljárónőjéhez intézte. A xaveriánus missziós kongregációt Guido Maria Conforti olasz püspök alapította, akit XVI. Benedek pápa avatott szentté 2011 ben. A pápa megrendüléssel értesült a három szerzetesnő meggyilkolásáról, akik a bujumburai San Guido Maria Conforti plébánián végezték szolgálatukat olvassuk a pápa üzenetében. Fogadja be az Úr e hűséges és buzgó szerzetesnőket békéje és világossága hajlékába. Ebben a tragikus helyzetben a pápa kifejezi részvétét a meggyilkolt apácák közösségének, a hozzátartozóknak és az egész egyházmegyének. Őszinte szívvel megáldja e brutális esemény miatt szomorkodó híveket, és szeretettel teljes apostoli áldását adja rájuk. A Szentatya szavaihoz csatlakozott a bíboros államtitkár is, és imáiról biztosította a tragikus körülmények között elhunyt szerzetesnők rendtársait és hozzátartozóit. A szerzetesnők Burundiban történt tragikus halála rendkívül megrendítette a pápát. A Szentatya kifejezte mélységes fájdalmát a kongregációnak a súlyos veszteség miatt, és hisz abban, hogy a szerzetesnők kiontott vére a remény és az igazi testvériség építésének magjává válik. A pápa buzgón imádkozik az evangélium e nagylelkű tanúságtevőinek lelki üdvéért és szívből adja apostoli áldását a hozzátartozókra, az egész kongregációra és mindazokra, akik gyászolják az áldozatokat. Pietro Parolin bíboros kifejezte személyes részvétét is a Burundiban meggyilkolt szerzetesnők halála miatt azon a szentmisén, amelyet szeptember 8 án mutatott be a vicenzai egyházmegye védőszentje, Kisboldogasszony ünnepén a Monte Berico búcsújáró helyen. P. Mario Pulcini, a burundi xaveriánus misszionáriusok elöljárója a Vatikáni Rádiónak adott interjújában drámai szavakkal írta le a kegyetlen gyilkosságot. Elmondta azt is, hogy a helyi lakosok, akik jól ismerték és nagyra becsülték az áldozatos lelkű nővéreket, sokkos állapotba kerültek a történtek miatt. Együttérzésüket azzal fejezték ki, hogy összegyűltek a templom és a plébánia körül, most pedig próbálnak segíteni a tettesek felkutatásában. Attól félnek a legjobban, hogy a misszionáriusok elmennek. Valóban nagy tragédiáról van szó, mert a történtek után válságos helyzetbe kerültek mindazok, akik együttműködnek a misszionáriusokkal mondta még Mario Pulcini atya. 6 7

5 Telefonhívás a háborús övezetből Szeptember 3 án egy fiatal ukrán szalézi pap, Grigorij Kelet Ukrajnába indult katonai lelkésznek, hogy együtt legyen a fiatal katonákkal, és felajánlja nekik a lelki segítséget a háborúban, amely már hat hónapja tart. A Szaléziak.hu összefoglalóját olvashatják. A fiatal pap szabad választása volt a kelet ukrajnai szolgálat. Eddig Lvovban, jelenlegi helyétől 1200 km re szolgált. A háborús tragédia egész Ukrajnát érinti: sok civil halt meg Donyeck és Lugansk körzetekben, mások a katonák között, és sok a fiatal, akik a jobb élet, nagyobb függetlenség és több önbecsülés reményében mentek oda az ország más területeiről. A lakosság kétségbeesett és kimerült a helyzet, a gazdasági válság miatt jellemezte a helyzetet Grigorij atya. A szalézi pap közel van azokhoz, akik a frontvonalon harcolnak. Csak időszakosan telefonálhat családjának és rendtársinak, tekintettel arra, hogy a mobiltelefonok használata tilos. A telefonba soha nem mondja el, hol is van valójában, mert a hívásokat lehallgatják. Fő feladata, hogy tartsa a lelket a katonákban az imádságon, gyónáson és személyes beszélgetéseken keresztül. Azt mondja, hogy sok kérdést tesznek fel neki a hitről és már többen megtértek: Csak a hit az, ami megtart minket, és ebből itt nincs hiány! Küldetésének az is része, hogy temessen, itt pedig sok temetés van. Elmondta, nagyon megrendítette azoknak az ukrán katonáknak a temetése, akik egy kamionban lelték halálukat, amelyet eltalált egy orosz rakéta. A papi szolgálat mellett Grigorij atya szétosztja a katonák között az élelmiszert és ruházatot, amit a lvovi szaléziak küldenek neki. Arra a kérdésre, hogy van e fegyvere, mosolyogva válaszolja: Igen, a feszület. Úti beszámoló István atya: Felvidéki utazások (1) Barátommal, Marics József atyával úgy döntöttünk, hogy idén is folytatjuk a Felvidék felfedezését. Kassán néhány évvel ezelőtt már jártunk, ezért most a város környékének magyar emlékeit terveztük felkeresni. Szálláshelyül a Ferencrendi apácák potoky i kolostorát, házát szemeltük ki. Telefonon mindent jól előre leegyeztettünk, az indulás előtt azonban az Internetet böngészve kiderült, hogy Potoky nevű falu három is van Szlovákiában, nem is olyan messze egymástól. Az indulás napjára azonban sikerült tisztázni, hogy melyik is a mi úti célunk. Régi magyar nevén Fazekasrét. Persze azért nem volt könnyű megtalálni. Eléggé eldugott helyen, az ősi Sáros vármegye hegyesdombos vidékén fekszik zsákfaluként, innen tovább autóval tovább jutni már nem lehet. Bár a falu a térkép szerint csak egy utcából állt, a vége mégis kétfelé nyílott. A számozás logikátlansága, és a szlovák nyelv nem ismerése miatt egy órát is eltartott, amíg végre megtaláltuk a nővérek házát. Hárman lakják a kolostort. Még szerencse, hogy az egyik tudott németül. A rend a jó levegőt kihasználva nyári pihenőhelynek építette a házat. Szobáink az első emeleten a kápolna felett voltak. Innen indultunk el minden nap korán reggel, hogy felfedezzük Kassa környéket. A nagy hegyek behatárolták lehetőségeinket. A hegyeken át rövidíteni nem lehetett, minden utunkon át kellett mennünk Eperjesen (Presov), ami kb. 60 km re feküdt szálláshelyünktől. Útközben minden alkalommal elhajtottunk Sáros várának (Sarissky hrad) romjai mellett. A vár még így is, romjaiban is impozáns látvány nyújt, szinte uralja a környéket. Aki a vár ura volt régen, az birtokolta az egész vármegyét. A hegy lábánál fekszik a vármegye egykori székhelye, Nagysáros (Velky Saris) városa. Sáros váráról fantáziafilm is készült. Az Interneten megnézhetők Fodor Zsolt látványrajzai egy háromperces film keretében. A várat még az Árpádok építették fel. II. Béla egyik lányát a várkápolnában temettette el. De ide menekült IV. Béla is néhány napra a muhi csatavesztés után a tatárok elől, aki később, az ország újjáépítése során a várat megerősítette. A királyi várat Zsigmond zálogosította el a Perényieknek 1436 ban. Ettől kezdve kisebb megszakításokkal a Perényieké, de ura volt rövid ideig Korvin János is. A vár történetének vége felé, az 1642-i béke értelmében Rákóczi György lett a birtokosa. A Rákócziak azonban nem laktak fenn a várban, hanem kastélyt építettek a várhegy lábánál. A vár utolsó jelentősebb urát, II. Rákóczi Ferencet itt a kastélyban fogták el a császáriak, és április 18 án innét vitték fogságba, a németújvári (Güssing) börtönbe. Hívei azonban megszöktették, Lengyelországba menekült, onnan tért vissza később, hogy a szabadságharc élére álljon. Nagysáros büszkesége a Szent Jakab tiszteletére, szászok által épített gótikus templom, az egykori, de mára eléggé átalakított megyeháza, és a Rákóczi kastély is. Tovább haladva az úton nemsokára Kisszebenbe (Sabinov) érkezünk. A városka központja megőrizte eredeti szépségét. A főtéren két templom áll, a nagyobbikat, a gótikus stílusú templomot a XV. században emelték. Kisszeben A templom kis ékszerdoboz, mesés szárnyas oltárai Lőcsei Pál és tanítványainak keze alkotását dicséri. A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt kisszebeni főoltár a középkori Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb díszű szárnyas oltára. A templomban másolat látható, az eredeti az 1896-os millennium idején került a Szépművészeti Múzeumba. Készítésének idejéről, történetéről elsősorban az oltáron megjelenő eltérő korú feliratok és a címerek vallanak. Az oltárképet tartó szekrény jobb oldalán megjelenő Jagelló-pajzs a mű megrendelését 1490 utánra keltezi, a bal oldali merevszárny Krisztus megdicsőülését ábrázoló felső képének hátoldalán olvasható 1516-os évszám pedig már minden bizonnyal a befejezéshez közeli dátum. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a templom hátsó részében a szlávok két nagy apostolának életnagyságú szobra áll az egyik mellékoltáron, Szent Cirill és Szent Metód szobrai. A templomot végül is egyik nap estefelé sikerült megnézni, amikor szentmisét tartottak. Bár hétköznap jártunk arra, mégis a templom tele volt hívő emberekkel. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a tótok sokkal vallásosabbak, mint a magyarok. A főteret két oldalról középkori házak fogják közre, az egyiken tábla emlékeztet arra, hogy egyik nagy festőnk, Csontváry Kosztka Tivadar e házban látta meg a napvilágot. Nem messze e háztól ma is patikaként működő ház áll, amely egykor a Csontváry családé volt. Nagy festőnk ifjú korában patikusként dolgozott itt. 8 9

6 A főútvonalról balra letérve, 5 km megtétele után egy nagyon szép görög-katolikus kegyhelyre érkezik az ember, L utina-ba (Litinye). Ez a zarándokhely a Felvidéken élő ruténok (Ukrajnában ruszinok) legnagyobb kegyhelye ben egy Mária-jelenés után vált nevezetessé ben Nagyboldogasszony ünnepén kegykápolnát szenteltek fel itt, a Szűzanya nagyméretű ikonját elhelyezve. Az ünnepség alatt tiszta vizű forrás fakadt mellette ös dekrétumában IX. Piusz pápa Litinyét búcsújáróhelynek ismerte el és 1930 között épültek Szűz Mária, Szent Anna, Szent Miklós és Szent Kereszt kápolnái ban a kegykápolna közelében új, nagy templomot építettek, melyet 1988-ban II. János Pál pápa bazilika minor rangjára emelt. Impozáns látványt nyújt a bazilika belseje. A szentélyt határoló két falon a mennyezetig hatalmas mozaik kövekből kirakott kép látható. Az egyiken az Irgalmas Jézus, a másikon Boldog II. János Pál hatalmas alakja látható. A templom kétezer hívő befogadására alkalmas. A domboldalon skanzen található. A környező hegyekben épült 40 fatemplom kis, méteres makettjét állították itt ki, amelyek eredetije az Unesco Világörökség részét képezik. E templomokból sikerült kettőt saját szemünkkel is látnunk, de erről majd később szeretnék mesélni részletesebben. (folytatjuk) Lutina - skanzen Lutina - kegyhely Lelkiség György Attila: Imádkozzuk a szentolvasót! Az én számomra olyan a rózsafüzér tizenöt titka, mint tizenöt ablak, amely által a világot az Úr világosságában szemlélhetem. (XXIII. János pápa) Amikor az elmúlt században Lurdban a Szűzanya megjelent Bernadettnek, így szólt a kisleányhoz: Fogd a szentolvasót, és nézz rám! Íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje. Máriára; Jézus leghűbb követőjére irányítja tekintetünket. Ez egészen természetes, hiszen az anya és a gyermeke szorosan összetartoznak. Valaki bölcsen megjegyezte: A gyermekek olyanok lesznek, mint az édesanyjuk. Bárcsak mi is egyre hasonlóbbak lennénk közös édesanyánkhoz, Máriához! Ez meg is történik, ha buzgón imádkozzuk a szentolvasót. Ez az imaforma a hit iskolája, amelyet mindenki elvégezhet. Vagy mit gondoltok? Mikor és hol tanultunk meg beszélni, érezni, gondolkozni és szeretni? Nemde édesanyánk ölében. Ugyanígy, aki jó keresztény akar lenni, a Boldogságos Szűz iskolájába kell beiratkoznia. Ott tanulhatjuk meg a keresztény élet tudományát. A rózsafüzér titkai Jézus életét állítják elénk: születésétől haláláig és feltámadásáig. Mária ezt az életet szolgálta, ezt a Jézust ölelte magához hitével és szeretetével. Jézus sohasem vált le az édesanyjáról ÖRVENDETES SZENTOLVASÓ ÖT TITKAI Ezt a Rózsafüzért hétfőn, szombaton és a karácsonyi ünnepkörben szokás végezni. Éva a paradicsomban találkozik a sötét angyallal, a Szent Szüzet szobájában keresi föl a világosság angyala Ott kígyó zörög, itt angyali szépség hódít mély tisztelettel. Nézd a Szent Szűznek áhítatba merült arcát, harmatos, csillogó szemét; tekints lelkének elzárt kertjében; szebb paradicsom az, mint ahol a kíváncsi Éva áll. (Prohászka Ottokár) AKIT TE SZENT SZŰZ A SZENTLÉLEKTŐL FO- GANTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ ERZSÉBETET LÁTOGAT- VÁN HORDOZTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ A VILÁGRA SZŰLTÉL AKIT TE SZENT SZŰZ A TEMPLOMBAN BEMU- TATTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ A TEMPLOMBAN MEGTA- LÁLTÁL A VILÁGOSSÁGOS SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Ezt a Rózsafűzért csütörtökön imádkozzuk. A világosságos rózsafűzért Szentatyánk II. János Pál pápa indította útjára 2002 októberében. A szentolvasó titkaiban Jézus földi életének történetén elmélkedhetünk, aki önmagát adta értünk az oltáriszentségben. AKI A JORDÁNBAN MEGKERESZTELKEDETT AKI A KÁNAI MENNYEGZŐN MEGMUTATTA ISTENI EREJÉT. AKI MEGHÍRDETTE ISTEN ORSZÁGÁT AKI A TÁBOR HEGYÉN MEGMUTATTA ISTENI DICSŐSÉGÉT AKI AZ EUCHARISZTIÁBAN (OLTÁRISZENTSÉG- BEN) NEKÜNK ADTA MAGÁT. A FÁJDALMAS SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Ezt a rózsafűzért kedden, pénteken és nagyböjtben imádkozzuk. AKI ÉRETTÜNK VÉRREL VEREJTÉKEZETT AKIT ÉRETTÜNK MEGOSTOROZTAK AKIT ÉRETTÜNK TÖVISSEL KORONÁZTAK AKI ÉRETTÜNK A NEHÉZ KERESZTET HOR- DOZTA AKIT ÉRETTÜNK KERESZTRE FESZÍTETTEK A DÍCSŐSÉGES SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Vasárnapokon, szerdán és húsvéttól Szentháromság vasárnapjáig imádkozzuk. AKI HALOTTAIBÓL FÖLTÁMADOTT AKI A MENNYBE FÖLMENT AKI NEKÜNK A SZENTLELKET ELKÜLDÖTTE AKI TÉGED, SZENT SZŰZ, A MENNYBE FÖL- VETT AKI TÉGED SZENT SZŰZ, A MENNYBEN MEG- KORONÁZOTT Kedves Testvérek! Egyházközségünk Rózsafüzér Társulata szeretettel várja azon imádságos lelkek jelentkezését, akik vállalják a napi rózsafüzér imádkozását. Minden hónap első vasárnapján a szentmise után osztjuk ki a titkokat, melyeket az adott hónapban naponta kell imádkozni. Javasoljuk, és egyben kérjük, aki teheti, legalább egy tized rózsafüzért mondjon el naponta, hazánkért, Európáért. Legyen naponta öt percünk. Imádkozzunk, engeszteljünk, ajánljuk fel magunkat és családunkat Jézus és Mária szeplőtelen szívének. Októberben minden szentmise előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Minél többen jöjjünk el imádkozni!!! 10 11

7 Cser László: IMAFŰZÉR Csak az imafüzérem zörrenése hangzik az ezüstszínű éjszakában. A megkopott imádság szemek összezörrennek és tudom, ott, ahol Édesanyáddal élsz, ott imáim ablakod előtt már csilingelnek. Mit tudok én mondani Neked? Rekedt, elszáradt szavakat, És mégis, mire Színed elé érnek ujjonganak és vért csepegnek a rekedt, száraz szavak. Vajon szebb e az ég, mint az én imafüzérem? Látod, az ég keresztje a hold, a bolygók a Miatyánkok és a csillagok az Üdvözlégy Máriák. Keresztemnél nagyobb kereszt a Hold. A bolygók fényesebbek az én Miatyánkjaimnál. És mennyivel több az égen az Üdvözlégy Mária! És minden Üdvözlégy szebben ragyog. Dobjam félre ima-füzéremet és ölbe tett kezekkel nézzem az eget? Mondd, mi tetszik jobban Neked? Látni a holdat, a bolygókat és a csillagokat, vagy hallgatni az én imámat, amely szárazhangú és rekedt? Melyik ér előbb Hozzád? Ujjaim között az imafüzér fekete szemei hófehér imát csilingelnek. Rólad beszélek imámban! Édesanyádról, akivel együtt éltél egy szegény házban. Akivel együtt élsz az Örökké szent Palotában Útjaidról és szavaidról beszélek. Könnyeidről és véredről énekelek rekedt és száraz szavakkal. De Rólad! És Neked nem tetszik úgy a hold, a bolygók és a csillagok, mint ez az imádság. Rólad beszélek rekedten és szárazon. Imám. A Miatyánkok és az Üdvözlégyek, mire ablakod elé érnek, ragyognak, csilingelnek dalolnak. SZENT IMRE November 5 én emlékezünk meg Szent Imréről, aki Szent István, első magyar királyunk és Boldog Gizella gyermeke. Szent Gellért püspök oldalán nevelkedő királyi sarj, aki életének rövid huszonnégy esztendeje alatt komolyan vette az a papi intelmeket. Sohasem pergett le a bölcs király szívéből fakadt jó tanács: Tartsd meg először a hitet, mert akiknek a hite téves, vagy hitüket jócselekedetekkel nem gyakorolják, azok sem a földön nem élhetnek tisztességgel, sem az örök élet koronáját el nem nyerhetik,mert a hit jócselekedetek nélkül holt. Tiszteld az Egyházat és vigyázz reá Ha kívánod, hogy mások tiszteljenek, légy igazságos. Hasznos a tanács, de tanácsot csak bölcs öregektől kérj. Ha bölcsekkel tartasz, bölcs leszel. Kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar. Légy erős, hogy a jószerencse el ne kapjon, s a balszerencse össze ne törjön! Ki merné mondani, hogy a fenti intelmek idejét múlt gondolatok lennének csupán? Szent Imréhez hasonló fiatalságra lenne szükség ma is! Milyen boldogok lennénk, ha ifjúságunk hitéhez ragaszkodó, az egyházhoz hűséges, bölcs és erős ifjúság lenne Egy eszmény nélküli világban érdemes fölidéznünk a magyar történelem nagyjait. Nem, abban a merev pózában, amelyben az utókor bekeretezte arcukat, hanem cselekedeteik elevenségében, a történelmi feladatok vállalásában, a helytállásban. TERÉZ ANYA AZ IMÁDSÁGRÓL Fölfedeztem minden baj gyökerét, minden siránkozásunk okát: hiányzik az imádság. Társadalmunk megújulásának az imádságból kell kiindulnia. A kudarc legfontosabb okai az imádság elhanyagolásában és az őszinteség hiányában keresendők. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian teljes őszinteséggel önvizsgálatot tartsunk. OKTÓBER 2. ŐRANGYALOK ÜNNEPE: Kérjük segítségüket, imádkozzunk hozzájuk Édesanya imája Bizalommal fordulok hozzátok gyermekeim őrangyalai, kiket Isten állított melléjük. Mindenekelőtt azért a kegyelemért könyörögjetek, hogy őket Isten és a mennyország számára nevelhessem. Oltalmazzátok őket ott, ahol az én szemem nem őrködhet felettük, kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket. Figyelmeztessétek őket ott, ahol az én hangom nem éri utol őket, vezessétek és mentsétek meg őket a mennyország számára! Isten fizesse meg szereteteteket! Amen Gyermekeimért, az őrangyalokhoz Gyermekeim Őrangyalai, rátok bízom enyéimet, mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem őket. Védjétek meg őket ma és minden nap minden testi és lelki bajtól, hogy megmeneküljenek a rossztól. Ébresszétek fel lelkiismeretüket a kísértések idején, és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik a lankadás óráján. Szent angyalok, kik örökké az Úristen színe előtt jártok, kérjétek az Istent, hogy mindent jó végre vezessen családunkban, hogy mi, akik összetartozunk, majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt. Ámen Őrangyalunkhoz Édes Őrangyalom, aki szüntelenül vigyázol rám, tovább is oktass engem és őrizz, hogy meg ne sérüljek testemben, lelkemben és állhatatosan megmaradjak az Isten kegyelmében életem utolsó pillanatáig. Ámen Szeptember 8 a Magyarok Nagyasszonya ünnepe A Magyarok Nagyasszonya eszme kialakulása (forrás: Dr. Kovács Bánk OFM Magyarok Nagyasszonya) Géza fejedelem tisztán látta, hogy az addigi életforma nem követhető. A kalandozó, sok bajt okozó hét törzs idegen test Európa népei között, és nem tűrik el a zavargásainkat. Nincs itthon sem egység, a törzsek mind önállóak. Felmorzsolódunk, ha a viszonyok nem változnak. Ekkor az Isten Géza fejedelemnek egy álmot küldött vigaszul. Egy éjjel álmában, csodás fényben ragyogó, gyönyörű asszonyt látott, akit sok előkelő szűz követett. Ő ezekkel a szavakkal szólt hozzá: Nyugodjál meg Géza, én Mária vagyok, az az érintetlen Szűz, akiről a keresztény emberek elmondták neked, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának édesanyja vagyok Mennyei fény világosít meg, ez elűzi lelked minden homályát. Megismered Istent, aki téged alkotott. És most tudd meg, ami rejtve van előtted: fiút szül neked a feleséged, ő királyi rangban uralkodik a magyarokon, és az igaz Istennek kiváló tisztelője lesz. Én pedig megígérem neked, hogy érdemeiért, amelyeket Fiam előtt szerez, a te országodnak védője és különleges pátronája leszek. Talán furcsának tűnik, hogy ilyen fontos dologban álom ad eligazítást. Van a Bibliában is sok példa erre. És gondoljunk arra, hogy mondáink szerint Árpád fejedelem édesapjának születését is álomlátás jelezte előre (Emese álma) Géza álmából felocsúdva, hihetetlen örömre és vidámságra hangolódik, és lelkében elhatározza, hogy minden részletében el akarja nyerni amit a Boldogságos Szűz álmában előadott. Szent István egész életében bensőségesen tisztelte a Boldogságos Szűz Máriát. Ez a tisztelet egész lelkét betöltő, gondolatait, cselekvéseit irányító, életét alakító valóság volt a számára. Minden tettét cselekedetét neki ajánlotta, hozzá imádkozott. Mély hitének kifejezője a hadba szálláskor mondott imádsága: Ha úgy tetszik neked, Mennyek Királynéja és a magyar föld Védőasszonya, hogy ezt az örökös jogán rád bízott királyságot az ellenség feldúlja, és a Fiad hitét, amelyet nem rég plántáltunk a szittya keblekbe, tüstént kitépje, kérlek, ez ne az én mulasztásom miatt történjék, hanem a te végzésedre új örökségedet szokott jóságoddal védd meg. Amit a pásztor bűne érdeme, azt ő mossa le; kíméld, kérlek az ártatlan bárányokat. Határtalan bizalommal és alázattal volt a Szűzanya iránt. Magánemberként és édesapaként is éli a Magyarok Nagyasszonya eszmét. Halálakor neki ajánlotta országát, népét. Végakaratában így ír: És most a király átadja országát, mindenét és mindenkijét egy világ feletti Hatalomnak, az égi királynőnek, a Magyarok Nagyasszonyának. Ezer év távlatából szívleljük meg őseink mély hitét, Máriában vetett erős bizalmat, és kérjük Szűzanyánkat; IMÁDKOZZUNK: Mária elérkezett a Te órád, csak egy szót szólj Isteni fiadnál és megmenekül Magyarország Anyakönyvi adatok a plébánián: Halottaink: szeptember 11.: Horváth Teréz élt 66 évet. Gyászolják: unokatestvérei és azok családjai. szeptember 15.: Hajba Dénesné (szül.: Gyenis Mária) élt 69 évet. Gyászolják: férje: Dénes, gyermekei: Gábor és Judit, menye: Zsuzsanna, veje Dzsoi, unokái: Eszter, Alexander, testvére, Erzsébet és családja. szeptember 19.: ö. Sós Istvánné (szül.: Bognár Erzsébet) élt 89 évet. Gyászolják: leányai és unokái. Keresztelés: augusztus 30.: Gellért Dalovits Zsolt és Kiss Natália fia, Nagybajom szeptember 6.: Benedek Kovács Richárd és Vörös Bernadett fia, Nagybajom szeptember 20.: Nóra Törő Péter és Boha Hajnalka leánya, Nagybajom 12 13

8 Gyermekeknek LUSTA HENRIK Lusta volt Henrik, kegyetlenül lusta. Nem volt a világon semmi egyéb dolga, mint a kecskét legeltetni, mégis keserves sóhajtozással tért haza esténként a munkájából. Nehéz sor ez! nyögte. Kínos törődés egy ilyen kecskét évszámra kinn a mezőn őrizni késő őszig. Ha még leheveredhetnék, és aludhatnék egyet az ember! De nem teheti, nyitva kell tartania a szemét, nehogy a mihaszna jószág megrágja a fákat, elbitangoljon a kertekbe, vagy egyszerűen világgá szaladjon! Hej haj, meguntam én már ezt a nyomorult életet! Nekiült, és töprengeni kezdett, hogyan rázhatná le végre a válláról ez, az irgalmatlan nagy terhet. Sokáig emésztődött, sokáig törte a fejét. Aztán mintha hirtelen hályog esett volna le a szeméről. Megvan! csapott a homlokára. Tudom már, mit kell tennem! Elveszem a kövér Katát feleségül. Neki is van egy kecskéje, azt is legeltetni kell; igazán mindegy, egyet hajt e ki legelni vagy kettőt. Nekem pedig nem kell tovább gyötrődnöm. A szót nyomban tett követte; lusta Henrik föltápászkodott, nagyot nyújtózott, és szép kényelmesen átballagott az utcán. Nem kellett sokáig járnia: kövér Katáék éppen szemközt laktak. Bekopogtatott, és megkérte a szülőktől a kedves leányzójuk kezét. Adták az öregek, hogyne adták volna! Örültek, hogy végre megszabadulnak tőle. Így hát a kövér Kata lusta Henrik felesége lett, és minden áldott nap kihajtotta a két kecskét. Henrikre szép napok virradtak; egyebet sem tett, mint a lustaságát pihente ki; ha a jobb fele elfáradt, átfordult a bal oldalára, ha meg a háta kezdett bizseregni, fogta magát, hasra feküdt. Hanem azért, hogy egészen be ne rozsdásodjanak a csontjai, néhanapján ő is kiballagott a legelőre; leült az árnyékban, onnét nézte, hogyan legelteti Kata a kecskét. Kell az embernek néha egy kis mozgás mondogatta, jobban esik utána a pihenés. Csakhogy kövér Katának nem nagyon tetszett ez a beosztás, ő is jobban szerette a nyugalmat, mint a kecskepásztorkodást. Ezért egy szép napon odaállt az ura elé, és azt mondta: Édes kedves férjem, nem árulnád el nekem, miért keserítjük meg mi ok nélkül az életünket, miért tesszük tönkre java fiatalságunkat? Hát ezt hogyan érted? hüledezett Henrik. Hát csak úgy kedves uram, hogy ez a két hitvány kecske minden áldott reggel fölver bennünket a mekegésével! Nem volna jobb, ha elcserélnénk őket? Beszéltem már a szomszéddal, szívesen adna értük egy kaptár méhet. A méheket nem kell őrizni, nem kell napestig ide oda terelni a legelőn; kirakjuk a kast a ház mögé, és többé semmi gondunk: a méhek ki is repülnek, haza is találnak maguktól, ráadásul meg mézet adnak, és nekünk mindezért a kisujjunkat sem kell megmozdítanunk. Henrik csak ámult bámult a felesége nagy eszén. Ez aztán az okos asszonyhoz illő beszéd! ismerte el. Igazad van; azon fölül a méz jobb is, táplálóbb is a kecsketejnél. Meg jobban el is áll! tódította meg Kata az ura szavát, s azon nyomban elcserélték a szomszéddal a két kecskét egy kaptár méhre. Most már pihenhettek nyugodtan! A méhek kora reggeltől késő estig szorgalmasan ki be jártak a kasba, és úgy megrakták jóféle mézzel a lépet, hogy őszre Henrik egy egész korsóval pergetett ki belőle. De hova tegyék a korsót, hogy szem előtt is legyen, meg kéznél is legyen? A hálókamrájuk falán volt egy deszkapolc, rövid tanakodás után elhatározták, hogy ott fogják tartani a kincsüket. De Kata még így is féltette. Hátha ellopják. Hátha kikezdik az egerek aggodalmaskodott. Nyesett magának egy mogyorófavesszőt, megfaragta, maga mellé tette az ágyába, hogy föl se kelljen kelnie érte, ha netalán úgy hozná a sors, hogy valamiféle hívatlan vendéget kell elzavarnia. Így aztán minden áldott nap délig heverésztek. Akit a nap korán lát, föleszi a kamráját mondogatta bölcsen Henrik. Úgy bizony! hagyta rá Kata asszony. Aztán koldusbotra jut a szerencsétlen! Hanem egyszer lusta Henrik észrevette, hogy amíg ő szunyókál, kövér Kata titokban rájár a mézre. Azért hát egy szép napon, úgy déltájban, mikor éppen a tollasbál fáradalmait pihenték ki, odaszólt az asszonynak: Jobb lesz, ha elcseréljük azt a mézet egy lúdra meg egy kislibára, mielőtt a korsó fenekére nézel! Jól van mondta Kata, de majd csak akkor, ha lesz egy kisfiunk, aki vigyáz rájuk. Vagy talán én kínlódjam a libuskákkal, én fecséreljem ilyen haszontalanságokra az időmet meg az erőmet? Azt hiszed, a gyerek majd odaáll neked libát őrizni? dünnyögte Henrik. Hogyisne! Manapság nem engedelmeskedik ám már a fiatalság! Mind a maga feje után jár, mind azt hiszi, okosabb a szüleinél. No, az enyém megadja az árát, ha nem hajt a szavamra! tüzeskedett Kata asszony. Úgy elnáspángolom, hogy arról koldul. Ide süss, Henrik kiáltotta, és kikapta az ágyból a mogyoróvesszőt, így fogom elverni, ni! Azzal egy nagyot suhintott, és puff! éppen a mézes korsót találta el a polcon. A korsó a falhoz koccant, egyet kettőt billegett, aztán lepottyant a földre, és darabokra tört, a szép aranysárga méz meg mind szétfolyt a padlón. No, a mi libánkat se kell többet őrizni mormogta Henrik. Még szerencse, hogy nem a fejemre esett a korsó, legalább nem lett ragacsos a hajam! És mert az egyik cserépdarabon még látott valamicske mézet, fölszedte, és elégedetten dünnyögte: Ne hagyjuk kárba veszni, ami még megmaradt, asszony! Aztán, ha megettük, aludjunk egyet az ijedelemre; elég hosszú a nap, semmi kár nem származik belőle, ha ma egy kicsit később kelünk fel. Jól beszélsz mondta kövér Kata nyújtózkodva, ami késik, az nem múlik. Az ilyesmi úgy van, mint a csigával, amikor egyszer lagziba hívták. Útnak is indult, de már csak a keresztelőre ért oda. Megijedt, hogy elkésik, hát siettében felbukott a ház előtt a kerítésen. Erre azt mondta magának: Lassan járj, tovább érsz! Azzal befordultak a falnak, és aludtak tovább. Rejtvény Istenről szól az az igevers, amit a rejtvény megfejtésekor találsz. A Bibliában olvashatod a 91. Zsoltárban! Ha megadtad a kérdésekre a választ, olvasd össze a szürke vízszintes sort! Fizetünk vele 12. Havas táj 2. Nagyszülő kedvence 13. Újság 3. Szerel 14. Fővárosunk 4. Becsukja 15. Szilvát szárít 5. Ezzel látunk 16. Feleségül vesz 6. Retteg 17. Boci mamája 7. Latyak 18. Cifra felsőruha 8. Gondoz 19. Csokoládé 9. Esőn áll 20. Táplálék 10. János becéző neve 21. Altató 11. Macska 22. Kenyeret vág CREDO 163. Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) címünk: Honlapunk: Alapító kiadó és 8 éven át szerkesztő: Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános, Nyomdai előkészítő: Farkas Balázs Munkatársak: Lukáts Istvánné és Lempach Gabriella. Fotók: Lempach Gabriella, Molnár Tibor, Internet Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: ZPress, 7516 Berzence, Szabadság tér 16. Újságunk havonta jelenik meg. Következő számunk november elején jelenik meg. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! 14 15

9 A 4. nagybajomi Aludj máskor! verseny csapatai 16

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben