CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA"

Átírás

1 CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 10. szám október A Kolping Iskola csapata A Bajomifi csapata Nagybajom

2 Helytörténet Marics József (Berzence): Nagybajom katolikus papjai 29. A legfiatalabb plébános HORVÁTH LÓRÁNT ( ) 1998 ban Schuller József plébános atya kérésére az Egyházmegyei Hatóság a balatonkeresztúri plébániára helyezte át. Az utódja Horváth Lóránt siófoki káplán lett. Az új lelkipásztor augusztus 30 án született Kaposváron, de a származási helye Nagyatád. Gimnazista korában kezd komolyan érdeklődni a vallás és a papi hivatás iránt. Milhoffer Miklós csokonyavisontai plébános, a későbbi veszprémi szemináriumi spirituális tudatosította benne a papi hivatás vállalását. Már az érettségi előtt több barátra tett szert, akik a bontakozó katolikus ifjúsághoz tartoztak. A pécsi egyházi és világi ismerősei hatására a Püspökség kispapja lett. A Kaposvári Egyházmegye megalapítása után átjött az új püspökség kötelékébe. A nagykanizsai önkormányzat köszönő oklevelet adott át Lóránt atyának A teológiai tanulmányai elvégzése után a megyéspüspök augusztus 30 án szentelte pappá a kaposvári katedrálisban. Első szentmiséjét a nagyatádi plébánia templomban mutatta be a hívek és a környékbeli papság nagy részvételével. Újmisésként a Balaton fővárosába, Siófokra került káplánnak. A plébánosa: Wirth János püspöki helynök és kancellár volt. A principálisa annyira megkedvelte az ifjú levitát, és olyan pályára állította, melynek során a kudarcok ellenére is csak fölfelé ívelt a papi karrierje ban, 25 évesen, egy éves pap korában, az egész egyházmegye nagy meglepetésére elnyerte a nagybajomi plébániát. Igaz, már a görögök és a rómaiak is vallották: akik az istenek kegyeltjei, azoknak minden sikerül. Magyar népünk körében is elterjedt és ismertté vált az a szállóige: akinek Isten a barátja, annak minden sikerül. Lóránt atya méltán viselheti a legszerencsésebb pap jelzőjét, mert a történelmünk során, még a főúri származású káplánok sem lettek alig egy éves szolgálat után városi plébánosok. Nagybajomi szolgálatát pozitív módon értékelhetjük. Pályázatok és nagyfokú támogatások révén felújította a nagybajomi plébániát és kívülről a templomot. Szép és igen értékes orgonát szerzett a hívek szolgálatára. A templom szentélyében két mozaik ablakot készíttetett. Elindította a Credo katolikus folyóiratot. Nagyon komolyan és sikerrel foglalkozott az ifjúsággal. A közös kirándulások, táborozások, ministrálások, a liturgikus szertartásban való részvételük, az ifjúsági találkozók, a zenés kazetták készítései igen népszerűvé tették az ifjúság előtt. Megalapította a Kolping Katolikus Szakiskolát. Hogy ez mennyire volt jó döntés, erre majd a jövő ad egyértelmű és pontos választ. Horváth plébános úr lelkipásztori munkájának nagybajomi mérlege pozitívnak mondható. Meglepő, hogy az eredményes működése mellett, kialakult az ellentét a plébános és az egyházközség között, mely annyira elmélyült, hogy a plébános felmentését kérte a nagybajomi parókia vezetése alól. Az Egyházmegyei Hatóság 2006 ban a püspökség egyik legnagyobb helyére, a nagykanizsai ferences plébániára helyezte át. Ez óriási kitüntetés volt a fiatal lelkipásztor számára. Nagykanizsán között működött. Plébánosi szolgálata itt is igen hatásos és sikeres volt, de a nagybajomi eseményekhez hasonlóan innen is kérte az áthelyezését egy újabb plébániára. Van, akinek minden sikerül. Lóránt atya ismét aranyérmes a helyezések során, mert még nem találkoztunk olyan atyával, aki 15 év alatt 3 előkelő, városi plébániát elnyert volna ban vette át a nagyatádi parókia vezetését. A bemutatkozó beszédében lelki öröm és kiáradó boldogság közepette hangsúlyozta, hogy ő eddig csak nagy helyeken működött: Nagybajom, Nagykanizsa, Nagyatád. Nagy kár, hogy az egyházmegyénk területén nincsen több n betűvel kezdődő városunk. Az örök főpap, Jézus Krisztus áldását és segítő szeretetét kérjük Lóránt atya életére, hogy a lelkipásztori agilitása mellett osztályrésze legyen a megnyugvás, a hívek, az ifjúság és a paptestvérek iránti szeretete. Vizes Annus: Téged is vár az Úr Jézus! Kedves Katolikus Testvéreim! Nyugdíjasok és Fiatalabbak! Fájó szívvel tapasztalom, hogy vasárnapról vasárnapra egyre kevesebben vagyunk a templomban. Nem tudom, hogy mi az oka? A közömbösség, a kényelem vagy ennyire hitetlenek lennénk? Ennyire nincs igényünk Jézus evangéliumára, amely a szeretetet, a szépet, a jót, a bölcsességet tanítja nekünk? És a szentmise nem hiányzik, ahol az Úr Jézus most is feláldozza magát értünk? Oly hálátlanok vagyunk és nem érdekel bennünket? Ám, ha valami megpróbáltatás ér, akkor mindjárt a Jóistent okoljuk, miért engedi meg stb., de a templomot elkerüljük, ahol közelebbről beszélgethetnénk Vele? A templom az Isten háza és a Mennyország kapuja. Hát igyekezzünk felsorakozni a kapuba, hogy majd egykor bebocsátást kaphassunk a szentélybe is. Aztán hiába van nálunk keresztútjárás, szentségimádási óra, vagy imanap hazánkért, engesztelés bűneink bocsánatáért. Nem hallja meg a szív, közömbös a lélek, nem érzékeljük a Jóisten szeretetét. Ó, mennyire vár bennünket az Úr Jézus az Oltáriszentségben. Hiába tarja szét karját a keresztfán, várva mindnyájunkat, de sajnos csak kevesen érzékelik. Legyünk fogékonyabbak az Úr Jézus jelzéseire. Elmélkedjük át, hogy mennyit szenvedett értünk. Adjunk érte hálát, és igyekezzünk az Ő szent szeretetében megmaradni. Ő most is és mindig szeret bennünket, ne taszítsuk el magunktól! Hagyjuk félbe dolgainkat (az megvár bennünket) és a hétköznapi szentmisékre is jöjjünk. Októberben a rózsafüzér imádságra is gyűljünk egybe és imádkozzunk együtt az Úr Isten szent színe előtt. Hódoljunk neki! Kérjük irgalmát és bocsánatát! Imádkozzunk hazánkért, nemzetünkért, gyermekeinkért, unokáinkért, az ifjúságért, a békéért, a betegekért, öregekért, haldoklókért, halottainkért, és nagyon sok mindenért és mindenkiért! Sajnos csak pár lélek hallja meg Jézus hívószavát, aki az itt felsoroltakért felemeli szavát a Mennyei Atya felé. Kérem testvéreimet, hogy minél többen jöjjünk össze és együtt imádkozzunk. Velünk imádkozik a Szűz Anya is, és mint ahogyan Ő mondta: Öröm tölti be a Szívét, ha a mi imáink illata száll fel hozzá. Imádkozzunk, hogy szebb legyen a Világ! A pogányságból megtért magyarok mennyire tudtak hinni Istenben, tudtak boldogulni! És nagyon tisztelték a Szűz Anyát közbenjárását kérve.. Hát mi is, késői unokái elődeinknek, térjünk vissza őseink hitéhez! Ne tékozoljuk el ősi kincseinket István király árva népe, Te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd elébe minden gondod bánatod! A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga! Hogy szebben éljünk, beszéljünk, és szeretettel legyünk embertestvéreink iránt. Ó, áldjuk mind az Egek Urát: szent, szent, szent vagy, így szóljon imánk. Ég s föld zengje a hála dalát! 2 3

3 Vizes Annus: Szédítő hamis az egész Világ Bejárhatod szinte az egész világot, Ám lelked nyugalmát sehol nem találod. Mert nem ott keresed, hol keresni kéne. Csak szaladsz és rohansz el a messzeségbe. Pedig csak egy kis csönd és nyugalom kellene, Szíved is lelked is rögtön felüdülnek. Meghallanád a kis csöndben a zenét, Mely a szív húrjaink vibrál mindig feléd. S lám az ismeretlen Gondviselő Isten, Ki mindent elrendez a nagy Végtelenben. Megérinti szíved és nyugalmat ád. Higgyél, bízzál Benne, Ő az, ki vár reád. Ölelő karjait (feléd) szeretően kitárja Ragadd meg a percet! ne habozz! Szólj rája! Igen Uram! Hallom, Hallom hívásodat, Itt vagyok, cselekszem Minden parancsodat. Mondd, mit is ér Neked a sok látnivaló, Ha nincs benne semmi lélek megnyugtató Egyedül Isten, ki Békét, nyugalmat ád. Szédítő és hamis ez az egész Világ! 100 éve tört ki az I. Világháború Ez a sírás órája Ferenc pápa homíliája az első világháborús emlékhelyen Szeptember 13 án, szombaton délelőtt tíz órakor Ferenc pápa az ISONZÓ i katonai emlékhelyen szentmisét mutatott be valamennyi háború áldozatáért. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük a Vatikáni Rádió nyomán. Miután megszemléltem e térség szép vidékét, ahol férfiak és nők dolgoznak, hogy eltartsák családjukat, ahol gyermekek játszanak és idősek álmodoznak itt, ezen a helyen, közel a temetőhöz, csak azt mondhatom: a háború őrültség. Mialatt Isten folytatja teremtését, és nekünk, embereknek az a hivatásunk, hogy együttműködjünk művével, a háború pusztít. Lerombolja Isten legszebb teremtményét is: az emberi lényt. A háború mindent felborít, a testvérek közötti köteléket is. A háború őrültség, fejlődési terve a pusztítás: a pusztításon keresztül akarja kifejleszteni önmagát! A kapzsiság, az intolerancia, a hatalomvágy olyan mozgatórugók, amelyek háborús döntésre sarkallnak, és ezeket az indokokat gyakran egy ideológiával igazolják; de előbb ott van a szenvedély, ott van az eltorzult indíttatás. Az ideológia egy igazolás, de amikor nincs ideológia, akkor ott van Káin válasza: Mit érdekel engem a testvérem?, Talán őrzője vagyok testvéremnek? (Ter 4,9). A háború nem tesz különbséget senki között: se idősek, se gyermekek, se anyukák, se apukák között Mit érdekel engem? Ennek a temetőnek a bejárata fölött lebeg a háború csúfondáros mottója: Mit érdekel engem? Ezeknek az embereknek, akiknek a maradványai itt nyugszanak, mind megvoltak a maguk tervei, álmai De életüket szétzúzták. Mert az emberiség azt mondta: Mit érdekel engem? Ma is, egy újabb világháború másodszori kudarca után talán egy harmadik háborúról beszélhetünk, amelyet részletekben vívnak, bűntettekkel, öldökléssel, pusztítással Ha őszinték akarunk lenni, az újságok címlapján ennek kellene állnia: Mit érdekel engem? Káin azt mondaná: Talán őrzője vagyok testvéremnek? Ez a magatartás éppen az ellenkezője annak, amit Jézus az evangéliumban kér tőlünk. Hallottuk: Ő a legkisebb testvérünkben van jelen: Ő, a Király, a világ Ítélő bírája, az éhező, a szomjazó, az idegen, a beteg, a bebörtönzött Aki gondját viseli testvérének, belép az Úr örömébe; aki azonban nem teszi ezt, aki mulasztásaival azt mondja: Mit érdekel engem?, az kívül marad. Itt, és a másik temetőben sok áldozat nyugszik. Ma rájuk emlékezünk. Sírás van, gyász, fájdalom. És innen emlékezünk valamennyi háború összes áldozatára. Ma is sok az áldozat Hogyan lehetséges ez? Azért lehetséges, mert a színfalak mögött ma is érdekek húzódnak, geopolitikai tervek, pénz és hataloméhség, ott van a fegyvergyártás, amely oly fontosnak látszik! És a terrornak ezek a tervezői, az összecsapások szervezői, mint ahogy a fegyverkereskedők is, azt írták a szívükbe: Mit érdekel engem? Bölcs emberre vall, ha beismerjük hibáinkat, fájdalmat érzünk fölöttük, megbánást érzünk, bocsánatot kérünk és sírunk. Azzal az Mit érdekel engem? felirattal a szívükben a háborús üzérek talán sokat keresnek, de romlott szívük elveszítette a sírás képességét. Káin nem sírt. Káin árnyéka beborít ma minket itt, ebben a temetőben. Itt látszik. Látszik a történelemben, 1914 től napjainkig. És látszik napjainkban is. Fiúi, testvéri, atyai szívvel kérem nektek, és mindannyiunk számára a szív megtérését: térjen át az Mit érdekel engem? ből a sírásra. A hiábavaló öldöklés minden elesettjéért, a háború őrületének összes áldozatáért, minden időben. Az emberiségnek sírásra van szüksége, és ez a sírás órája. Magyar részvétel az isonzói pápai szentmisén A Honvédelmi Minisztérium és a Katonai Ordinariátus szervezésében katonákból álló zarándokcsoport utazik ki a szeptember 13 i pápai szentmisére. Berta Tibor ezredes, általános helynök tájékoztatta a Vatikáni Rádiót. Magyar kápolna, Visinti Az Olasz Katonai Ordinárius a pápalátogatásra meghívta Bíró László magyar tábori püspököt és a tábori lelkészeket. A püspök mellett hét katonalelkész utazik ki a Szentatya látogatására. A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség 70 fős csoportja vett részt az eseményen a Katolikus Tábori Püspökség szervezésében. A csoport előző nap indul két autóbusszal Budapestről és 13 án a kora reggeli órákban érkezik meg Isonzóba. A kiutazó katonákhoz Itáliában csatlakozik Hende Csaba Magyarország honvédelmi minisztere. A zarándokkatonák részt vesznek Ferenc pápa szentmiséjén, amelyen Bíró László magyar katonai ordinárius és a tábori lelkészek koncelebrálnak. A katonai csoport a szentmise után meglátogatja a Foglianóban levő osztrák magyar katonai temetőt, ahol egyházi katonai megemlékezés keretében imádkoznak, és fejet hajtanak a Nagy Háború valamennyi katonája és áldozata előtt. A magyar zarándokok kora délután felkeresik a Visintiben található kápolnát is, melyet az I. világháborúban magyar katonák építettek, ahol szintén kegyeleti megemlékezést tartanak. A Karszthegység lábánál található Isonzó az I. világháború ütközeteinek helyszíne. A legnagyobb katonai emlékmű Európában. 100 ezer katona nyughelye. Minden évben több ezer zarándok célállomása. 4 5

4 Hírek innen onnan Pappá szentelés a halál küszöbén Előrehozták egy haldokló szeminarista pappá szentelését az Egyesült Államokban írja a Catholic News Service és a Catholic News Agency (CNA). Az 51 éves William Carmonát, a kolumbiai származású negyedéves szeminaristát 2015 nyarán szentelték volna pappá a Nashville i Egyházmegyében (Tennessee). Daganatos betegsége azonban egyre súlyosbodott, és mire eljött az ősz, egyértelművé vált mindenki számára, hogy nem éri meg felszentelése kitűzött időpontját. Amikor David R. Choby püspök megtudta, mennyire súlyos állapotban szállították át a Christus Santa Rosa Egészségügyi Központba szeptember első hetében, mindent félbehagyva San Antonióba sietett, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel azonnal pappá szentelje William Carmonát. Közben Carmona a San Antonió i kórházban folyton kérdezgette mellette őrködő szeminarista társait: Hol van Choby püspök úr? Mikor ér ide? Hány órát kell még várnom, hogy pappá szenteljen? A püspök szeptember 7 én este tudott elindulni San Antonióba, 8 án szentelte pappá Williamet. Másnap a frissen szentelt papot átvitték az intézmény hospice osztályára, ahol szeptember 10 én elhunyt. A felszentelési misén több Nashville i pap és diakónus koncelebrált: a San Antonió i Gustavo Garcia Siller érsek, Jeff Pehl, a szeminárium rektora, valamint a szemináriumi társak. A papi hivatás természeténél fogva sokoldalú Nem ismerek más olyan hivatást, amely ilyen sok ponton érintkezne az ember életével mondta David Choby püspök. Egyedülálló abban, hogy az egész középpontjában a megváltás misztériuma áll, Jézus halála és feltámadása. A püspök hozzátette: Carmona atya pappá szentelése a halál küszöbén a húsvéti misztériumot tükrözi. Így alakul át a saját életünk Jézus halála és feltámadása által. William Carmona egy nyolc szeminaristából álló csoport szenior tagja volt a Mária Mennybevétele Szemináriumban társai felváltva virrasztottak mellette az intenzív osztályon, egy pillanatra sem hagyták magára. Mindannyian jelen voltak, amikor a főpásztor először diakónussá, majd pappá szentelte a haldoklót; mellettük jelen volt az egészségügyi személyzet is, akik közben folyamatosan figyelték a beteg állapotát. Rajtuk kívül mintegy kétszáz vendég gyűlt össze az intézmény egyik nagy fogadótermében: a szeminárium diákjai, a kórház vezetősége és a fenntartó szerzetesrendet képviselő nővérek, valamint a Kolumbusz Lovagrend díszőrsége. Williamnek nagyon nagy szíve volt, kiváló lelkipásztor lett volna belőle mondta Linda Gibler domonkosrendi nővér, a szeminárium tanára. William Carmona a kolumbiai Antioquiában nőtt fel, 13 gyerekes családban, és már 12 éves korában felmerült, hogy pap szeretne lenni. Mielőtt 2000 ben az Egyesült Államokba érkezett volna, filozófiát tanult egy kolumbiai szemináriumban. Az Egyesült Államokban eleinte a nyelvi gátak miatt nem jutott be a kaliforniai papnevelő intézetbe. A szalvatoriánusoknál szolgált, így került végül Tennessee be, ahol ifjúság pasztorációval foglalkozott ban lett a Nashville i Egyházmegye szeminaristája. William Carmona családja rendkívül hálás a pappá szentelés ajándékáért, amit hatalmas kegyelemként és áldásként élt át mindegyikük. Egy bűnösökkel teli családban, mert hisz mindannyiunknak sok hibánk van, hihetetlen kegyelem egy pap a családban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megvalósulhatott az álma, amiért olyan sokat küzdött nyilatkozta a CNA nak Miriam Carmona, William nővére. Idős olasz szerzetesnőket öltek meg Burundiban A Szentatya mély fájdalmát fejezte ki három olasz xaveriánus szerzetesnő halála miatt, akiket ismeretlen tettesek brutálisan meggyilkoltak Burundi fővárosa közelében. A Vatikáni Rádió hírét olvashatják. A három olasz szerzetesnő, Bernadetta Boggian, Lucia Pulici és Olga Raschietti hét éve szeretettel szolgálta az elhagyott gyermekeket az afrikai országban. Előtte Kongóban teljesítettek missziós szolgálatot. Rendtársaik és rokonaik tanúbizonysága szerint az volt egyedüli tervük és vágyuk, hogy életük végéig Afrikában a szegények között élhessenek, jóllehet mindhárman jóval túl voltak a nyugdíjas korhatáron. Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár kézjegyével ellátott két táviratát Evarist Ngoyagoye bujumburai érsekhez és Ines Frizza nővérhez, a xaveriánus missziós kongregáció női ágának elöljárónőjéhez intézte. A xaveriánus missziós kongregációt Guido Maria Conforti olasz püspök alapította, akit XVI. Benedek pápa avatott szentté 2011 ben. A pápa megrendüléssel értesült a három szerzetesnő meggyilkolásáról, akik a bujumburai San Guido Maria Conforti plébánián végezték szolgálatukat olvassuk a pápa üzenetében. Fogadja be az Úr e hűséges és buzgó szerzetesnőket békéje és világossága hajlékába. Ebben a tragikus helyzetben a pápa kifejezi részvétét a meggyilkolt apácák közösségének, a hozzátartozóknak és az egész egyházmegyének. Őszinte szívvel megáldja e brutális esemény miatt szomorkodó híveket, és szeretettel teljes apostoli áldását adja rájuk. A Szentatya szavaihoz csatlakozott a bíboros államtitkár is, és imáiról biztosította a tragikus körülmények között elhunyt szerzetesnők rendtársait és hozzátartozóit. A szerzetesnők Burundiban történt tragikus halála rendkívül megrendítette a pápát. A Szentatya kifejezte mélységes fájdalmát a kongregációnak a súlyos veszteség miatt, és hisz abban, hogy a szerzetesnők kiontott vére a remény és az igazi testvériség építésének magjává válik. A pápa buzgón imádkozik az evangélium e nagylelkű tanúságtevőinek lelki üdvéért és szívből adja apostoli áldását a hozzátartozókra, az egész kongregációra és mindazokra, akik gyászolják az áldozatokat. Pietro Parolin bíboros kifejezte személyes részvétét is a Burundiban meggyilkolt szerzetesnők halála miatt azon a szentmisén, amelyet szeptember 8 án mutatott be a vicenzai egyházmegye védőszentje, Kisboldogasszony ünnepén a Monte Berico búcsújáró helyen. P. Mario Pulcini, a burundi xaveriánus misszionáriusok elöljárója a Vatikáni Rádiónak adott interjújában drámai szavakkal írta le a kegyetlen gyilkosságot. Elmondta azt is, hogy a helyi lakosok, akik jól ismerték és nagyra becsülték az áldozatos lelkű nővéreket, sokkos állapotba kerültek a történtek miatt. Együttérzésüket azzal fejezték ki, hogy összegyűltek a templom és a plébánia körül, most pedig próbálnak segíteni a tettesek felkutatásában. Attól félnek a legjobban, hogy a misszionáriusok elmennek. Valóban nagy tragédiáról van szó, mert a történtek után válságos helyzetbe kerültek mindazok, akik együttműködnek a misszionáriusokkal mondta még Mario Pulcini atya. 6 7

5 Telefonhívás a háborús övezetből Szeptember 3 án egy fiatal ukrán szalézi pap, Grigorij Kelet Ukrajnába indult katonai lelkésznek, hogy együtt legyen a fiatal katonákkal, és felajánlja nekik a lelki segítséget a háborúban, amely már hat hónapja tart. A Szaléziak.hu összefoglalóját olvashatják. A fiatal pap szabad választása volt a kelet ukrajnai szolgálat. Eddig Lvovban, jelenlegi helyétől 1200 km re szolgált. A háborús tragédia egész Ukrajnát érinti: sok civil halt meg Donyeck és Lugansk körzetekben, mások a katonák között, és sok a fiatal, akik a jobb élet, nagyobb függetlenség és több önbecsülés reményében mentek oda az ország más területeiről. A lakosság kétségbeesett és kimerült a helyzet, a gazdasági válság miatt jellemezte a helyzetet Grigorij atya. A szalézi pap közel van azokhoz, akik a frontvonalon harcolnak. Csak időszakosan telefonálhat családjának és rendtársinak, tekintettel arra, hogy a mobiltelefonok használata tilos. A telefonba soha nem mondja el, hol is van valójában, mert a hívásokat lehallgatják. Fő feladata, hogy tartsa a lelket a katonákban az imádságon, gyónáson és személyes beszélgetéseken keresztül. Azt mondja, hogy sok kérdést tesznek fel neki a hitről és már többen megtértek: Csak a hit az, ami megtart minket, és ebből itt nincs hiány! Küldetésének az is része, hogy temessen, itt pedig sok temetés van. Elmondta, nagyon megrendítette azoknak az ukrán katonáknak a temetése, akik egy kamionban lelték halálukat, amelyet eltalált egy orosz rakéta. A papi szolgálat mellett Grigorij atya szétosztja a katonák között az élelmiszert és ruházatot, amit a lvovi szaléziak küldenek neki. Arra a kérdésre, hogy van e fegyvere, mosolyogva válaszolja: Igen, a feszület. Úti beszámoló István atya: Felvidéki utazások (1) Barátommal, Marics József atyával úgy döntöttünk, hogy idén is folytatjuk a Felvidék felfedezését. Kassán néhány évvel ezelőtt már jártunk, ezért most a város környékének magyar emlékeit terveztük felkeresni. Szálláshelyül a Ferencrendi apácák potoky i kolostorát, házát szemeltük ki. Telefonon mindent jól előre leegyeztettünk, az indulás előtt azonban az Internetet böngészve kiderült, hogy Potoky nevű falu három is van Szlovákiában, nem is olyan messze egymástól. Az indulás napjára azonban sikerült tisztázni, hogy melyik is a mi úti célunk. Régi magyar nevén Fazekasrét. Persze azért nem volt könnyű megtalálni. Eléggé eldugott helyen, az ősi Sáros vármegye hegyesdombos vidékén fekszik zsákfaluként, innen tovább autóval tovább jutni már nem lehet. Bár a falu a térkép szerint csak egy utcából állt, a vége mégis kétfelé nyílott. A számozás logikátlansága, és a szlovák nyelv nem ismerése miatt egy órát is eltartott, amíg végre megtaláltuk a nővérek házát. Hárman lakják a kolostort. Még szerencse, hogy az egyik tudott németül. A rend a jó levegőt kihasználva nyári pihenőhelynek építette a házat. Szobáink az első emeleten a kápolna felett voltak. Innen indultunk el minden nap korán reggel, hogy felfedezzük Kassa környéket. A nagy hegyek behatárolták lehetőségeinket. A hegyeken át rövidíteni nem lehetett, minden utunkon át kellett mennünk Eperjesen (Presov), ami kb. 60 km re feküdt szálláshelyünktől. Útközben minden alkalommal elhajtottunk Sáros várának (Sarissky hrad) romjai mellett. A vár még így is, romjaiban is impozáns látvány nyújt, szinte uralja a környéket. Aki a vár ura volt régen, az birtokolta az egész vármegyét. A hegy lábánál fekszik a vármegye egykori székhelye, Nagysáros (Velky Saris) városa. Sáros váráról fantáziafilm is készült. Az Interneten megnézhetők Fodor Zsolt látványrajzai egy háromperces film keretében. A várat még az Árpádok építették fel. II. Béla egyik lányát a várkápolnában temettette el. De ide menekült IV. Béla is néhány napra a muhi csatavesztés után a tatárok elől, aki később, az ország újjáépítése során a várat megerősítette. A királyi várat Zsigmond zálogosította el a Perényieknek 1436 ban. Ettől kezdve kisebb megszakításokkal a Perényieké, de ura volt rövid ideig Korvin János is. A vár történetének vége felé, az 1642-i béke értelmében Rákóczi György lett a birtokosa. A Rákócziak azonban nem laktak fenn a várban, hanem kastélyt építettek a várhegy lábánál. A vár utolsó jelentősebb urát, II. Rákóczi Ferencet itt a kastélyban fogták el a császáriak, és április 18 án innét vitték fogságba, a németújvári (Güssing) börtönbe. Hívei azonban megszöktették, Lengyelországba menekült, onnan tért vissza később, hogy a szabadságharc élére álljon. Nagysáros büszkesége a Szent Jakab tiszteletére, szászok által épített gótikus templom, az egykori, de mára eléggé átalakított megyeháza, és a Rákóczi kastély is. Tovább haladva az úton nemsokára Kisszebenbe (Sabinov) érkezünk. A városka központja megőrizte eredeti szépségét. A főtéren két templom áll, a nagyobbikat, a gótikus stílusú templomot a XV. században emelték. Kisszeben A templom kis ékszerdoboz, mesés szárnyas oltárai Lőcsei Pál és tanítványainak keze alkotását dicséri. A Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt kisszebeni főoltár a középkori Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb díszű szárnyas oltára. A templomban másolat látható, az eredeti az 1896-os millennium idején került a Szépművészeti Múzeumba. Készítésének idejéről, történetéről elsősorban az oltáron megjelenő eltérő korú feliratok és a címerek vallanak. Az oltárképet tartó szekrény jobb oldalán megjelenő Jagelló-pajzs a mű megrendelését 1490 utánra keltezi, a bal oldali merevszárny Krisztus megdicsőülését ábrázoló felső képének hátoldalán olvasható 1516-os évszám pedig már minden bizonnyal a befejezéshez közeli dátum. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a templom hátsó részében a szlávok két nagy apostolának életnagyságú szobra áll az egyik mellékoltáron, Szent Cirill és Szent Metód szobrai. A templomot végül is egyik nap estefelé sikerült megnézni, amikor szentmisét tartottak. Bár hétköznap jártunk arra, mégis a templom tele volt hívő emberekkel. Sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a tótok sokkal vallásosabbak, mint a magyarok. A főteret két oldalról középkori házak fogják közre, az egyiken tábla emlékeztet arra, hogy egyik nagy festőnk, Csontváry Kosztka Tivadar e házban látta meg a napvilágot. Nem messze e háztól ma is patikaként működő ház áll, amely egykor a Csontváry családé volt. Nagy festőnk ifjú korában patikusként dolgozott itt. 8 9

6 A főútvonalról balra letérve, 5 km megtétele után egy nagyon szép görög-katolikus kegyhelyre érkezik az ember, L utina-ba (Litinye). Ez a zarándokhely a Felvidéken élő ruténok (Ukrajnában ruszinok) legnagyobb kegyhelye ben egy Mária-jelenés után vált nevezetessé ben Nagyboldogasszony ünnepén kegykápolnát szenteltek fel itt, a Szűzanya nagyméretű ikonját elhelyezve. Az ünnepség alatt tiszta vizű forrás fakadt mellette ös dekrétumában IX. Piusz pápa Litinyét búcsújáróhelynek ismerte el és 1930 között épültek Szűz Mária, Szent Anna, Szent Miklós és Szent Kereszt kápolnái ban a kegykápolna közelében új, nagy templomot építettek, melyet 1988-ban II. János Pál pápa bazilika minor rangjára emelt. Impozáns látványt nyújt a bazilika belseje. A szentélyt határoló két falon a mennyezetig hatalmas mozaik kövekből kirakott kép látható. Az egyiken az Irgalmas Jézus, a másikon Boldog II. János Pál hatalmas alakja látható. A templom kétezer hívő befogadására alkalmas. A domboldalon skanzen található. A környező hegyekben épült 40 fatemplom kis, méteres makettjét állították itt ki, amelyek eredetije az Unesco Világörökség részét képezik. E templomokból sikerült kettőt saját szemünkkel is látnunk, de erről majd később szeretnék mesélni részletesebben. (folytatjuk) Lutina - skanzen Lutina - kegyhely Lelkiség György Attila: Imádkozzuk a szentolvasót! Az én számomra olyan a rózsafüzér tizenöt titka, mint tizenöt ablak, amely által a világot az Úr világosságában szemlélhetem. (XXIII. János pápa) Amikor az elmúlt században Lurdban a Szűzanya megjelent Bernadettnek, így szólt a kisleányhoz: Fogd a szentolvasót, és nézz rám! Íme, ebben rejlik a rózsafüzér ereje. Máriára; Jézus leghűbb követőjére irányítja tekintetünket. Ez egészen természetes, hiszen az anya és a gyermeke szorosan összetartoznak. Valaki bölcsen megjegyezte: A gyermekek olyanok lesznek, mint az édesanyjuk. Bárcsak mi is egyre hasonlóbbak lennénk közös édesanyánkhoz, Máriához! Ez meg is történik, ha buzgón imádkozzuk a szentolvasót. Ez az imaforma a hit iskolája, amelyet mindenki elvégezhet. Vagy mit gondoltok? Mikor és hol tanultunk meg beszélni, érezni, gondolkozni és szeretni? Nemde édesanyánk ölében. Ugyanígy, aki jó keresztény akar lenni, a Boldogságos Szűz iskolájába kell beiratkoznia. Ott tanulhatjuk meg a keresztény élet tudományát. A rózsafüzér titkai Jézus életét állítják elénk: születésétől haláláig és feltámadásáig. Mária ezt az életet szolgálta, ezt a Jézust ölelte magához hitével és szeretetével. Jézus sohasem vált le az édesanyjáról ÖRVENDETES SZENTOLVASÓ ÖT TITKAI Ezt a Rózsafüzért hétfőn, szombaton és a karácsonyi ünnepkörben szokás végezni. Éva a paradicsomban találkozik a sötét angyallal, a Szent Szüzet szobájában keresi föl a világosság angyala Ott kígyó zörög, itt angyali szépség hódít mély tisztelettel. Nézd a Szent Szűznek áhítatba merült arcát, harmatos, csillogó szemét; tekints lelkének elzárt kertjében; szebb paradicsom az, mint ahol a kíváncsi Éva áll. (Prohászka Ottokár) AKIT TE SZENT SZŰZ A SZENTLÉLEKTŐL FO- GANTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ ERZSÉBETET LÁTOGAT- VÁN HORDOZTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ A VILÁGRA SZŰLTÉL AKIT TE SZENT SZŰZ A TEMPLOMBAN BEMU- TATTÁL AKIT TE SZENT SZŰZ A TEMPLOMBAN MEGTA- LÁLTÁL A VILÁGOSSÁGOS SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Ezt a Rózsafűzért csütörtökön imádkozzuk. A világosságos rózsafűzért Szentatyánk II. János Pál pápa indította útjára 2002 októberében. A szentolvasó titkaiban Jézus földi életének történetén elmélkedhetünk, aki önmagát adta értünk az oltáriszentségben. AKI A JORDÁNBAN MEGKERESZTELKEDETT AKI A KÁNAI MENNYEGZŐN MEGMUTATTA ISTENI EREJÉT. AKI MEGHÍRDETTE ISTEN ORSZÁGÁT AKI A TÁBOR HEGYÉN MEGMUTATTA ISTENI DICSŐSÉGÉT AKI AZ EUCHARISZTIÁBAN (OLTÁRISZENTSÉG- BEN) NEKÜNK ADTA MAGÁT. A FÁJDALMAS SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Ezt a rózsafűzért kedden, pénteken és nagyböjtben imádkozzuk. AKI ÉRETTÜNK VÉRREL VEREJTÉKEZETT AKIT ÉRETTÜNK MEGOSTOROZTAK AKIT ÉRETTÜNK TÖVISSEL KORONÁZTAK AKI ÉRETTÜNK A NEHÉZ KERESZTET HOR- DOZTA AKIT ÉRETTÜNK KERESZTRE FESZÍTETTEK A DÍCSŐSÉGES SZENTOLVASÓ ÖT TITKA Vasárnapokon, szerdán és húsvéttól Szentháromság vasárnapjáig imádkozzuk. AKI HALOTTAIBÓL FÖLTÁMADOTT AKI A MENNYBE FÖLMENT AKI NEKÜNK A SZENTLELKET ELKÜLDÖTTE AKI TÉGED, SZENT SZŰZ, A MENNYBE FÖL- VETT AKI TÉGED SZENT SZŰZ, A MENNYBEN MEG- KORONÁZOTT Kedves Testvérek! Egyházközségünk Rózsafüzér Társulata szeretettel várja azon imádságos lelkek jelentkezését, akik vállalják a napi rózsafüzér imádkozását. Minden hónap első vasárnapján a szentmise után osztjuk ki a titkokat, melyeket az adott hónapban naponta kell imádkozni. Javasoljuk, és egyben kérjük, aki teheti, legalább egy tized rózsafüzért mondjon el naponta, hazánkért, Európáért. Legyen naponta öt percünk. Imádkozzunk, engeszteljünk, ajánljuk fel magunkat és családunkat Jézus és Mária szeplőtelen szívének. Októberben minden szentmise előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk Rózsafüzér Királynője tiszteletére. Minél többen jöjjünk el imádkozni!!! 10 11

7 Cser László: IMAFŰZÉR Csak az imafüzérem zörrenése hangzik az ezüstszínű éjszakában. A megkopott imádság szemek összezörrennek és tudom, ott, ahol Édesanyáddal élsz, ott imáim ablakod előtt már csilingelnek. Mit tudok én mondani Neked? Rekedt, elszáradt szavakat, És mégis, mire Színed elé érnek ujjonganak és vért csepegnek a rekedt, száraz szavak. Vajon szebb e az ég, mint az én imafüzérem? Látod, az ég keresztje a hold, a bolygók a Miatyánkok és a csillagok az Üdvözlégy Máriák. Keresztemnél nagyobb kereszt a Hold. A bolygók fényesebbek az én Miatyánkjaimnál. És mennyivel több az égen az Üdvözlégy Mária! És minden Üdvözlégy szebben ragyog. Dobjam félre ima-füzéremet és ölbe tett kezekkel nézzem az eget? Mondd, mi tetszik jobban Neked? Látni a holdat, a bolygókat és a csillagokat, vagy hallgatni az én imámat, amely szárazhangú és rekedt? Melyik ér előbb Hozzád? Ujjaim között az imafüzér fekete szemei hófehér imát csilingelnek. Rólad beszélek imámban! Édesanyádról, akivel együtt éltél egy szegény házban. Akivel együtt élsz az Örökké szent Palotában Útjaidról és szavaidról beszélek. Könnyeidről és véredről énekelek rekedt és száraz szavakkal. De Rólad! És Neked nem tetszik úgy a hold, a bolygók és a csillagok, mint ez az imádság. Rólad beszélek rekedten és szárazon. Imám. A Miatyánkok és az Üdvözlégyek, mire ablakod elé érnek, ragyognak, csilingelnek dalolnak. SZENT IMRE November 5 én emlékezünk meg Szent Imréről, aki Szent István, első magyar királyunk és Boldog Gizella gyermeke. Szent Gellért püspök oldalán nevelkedő királyi sarj, aki életének rövid huszonnégy esztendeje alatt komolyan vette az a papi intelmeket. Sohasem pergett le a bölcs király szívéből fakadt jó tanács: Tartsd meg először a hitet, mert akiknek a hite téves, vagy hitüket jócselekedetekkel nem gyakorolják, azok sem a földön nem élhetnek tisztességgel, sem az örök élet koronáját el nem nyerhetik,mert a hit jócselekedetek nélkül holt. Tiszteld az Egyházat és vigyázz reá Ha kívánod, hogy mások tiszteljenek, légy igazságos. Hasznos a tanács, de tanácsot csak bölcs öregektől kérj. Ha bölcsekkel tartasz, bölcs leszel. Kövesd az ősöket, tartsd meg, ami magyar. Légy erős, hogy a jószerencse el ne kapjon, s a balszerencse össze ne törjön! Ki merné mondani, hogy a fenti intelmek idejét múlt gondolatok lennének csupán? Szent Imréhez hasonló fiatalságra lenne szükség ma is! Milyen boldogok lennénk, ha ifjúságunk hitéhez ragaszkodó, az egyházhoz hűséges, bölcs és erős ifjúság lenne Egy eszmény nélküli világban érdemes fölidéznünk a magyar történelem nagyjait. Nem, abban a merev pózában, amelyben az utókor bekeretezte arcukat, hanem cselekedeteik elevenségében, a történelmi feladatok vállalásában, a helytállásban. TERÉZ ANYA AZ IMÁDSÁGRÓL Fölfedeztem minden baj gyökerét, minden siránkozásunk okát: hiányzik az imádság. Társadalmunk megújulásának az imádságból kell kiindulnia. A kudarc legfontosabb okai az imádság elhanyagolásában és az őszinteség hiányában keresendők. Ezért van szükség arra, hogy mindannyian teljes őszinteséggel önvizsgálatot tartsunk. OKTÓBER 2. ŐRANGYALOK ÜNNEPE: Kérjük segítségüket, imádkozzunk hozzájuk Édesanya imája Bizalommal fordulok hozzátok gyermekeim őrangyalai, kiket Isten állított melléjük. Mindenekelőtt azért a kegyelemért könyörögjetek, hogy őket Isten és a mennyország számára nevelhessem. Oltalmazzátok őket ott, ahol az én szemem nem őrködhet felettük, kísérjétek őket ott, ahová az én lábam nem követheti őket. Figyelmeztessétek őket ott, ahol az én hangom nem éri utol őket, vezessétek és mentsétek meg őket a mennyország számára! Isten fizesse meg szereteteteket! Amen Gyermekeimért, az őrangyalokhoz Gyermekeim Őrangyalai, rátok bízom enyéimet, mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem őket. Védjétek meg őket ma és minden nap minden testi és lelki bajtól, hogy megmeneküljenek a rossztól. Ébresszétek fel lelkiismeretüket a kísértések idején, és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik a lankadás óráján. Szent angyalok, kik örökké az Úristen színe előtt jártok, kérjétek az Istent, hogy mindent jó végre vezessen családunkban, hogy mi, akik összetartozunk, majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt. Ámen Őrangyalunkhoz Édes Őrangyalom, aki szüntelenül vigyázol rám, tovább is oktass engem és őrizz, hogy meg ne sérüljek testemben, lelkemben és állhatatosan megmaradjak az Isten kegyelmében életem utolsó pillanatáig. Ámen Szeptember 8 a Magyarok Nagyasszonya ünnepe A Magyarok Nagyasszonya eszme kialakulása (forrás: Dr. Kovács Bánk OFM Magyarok Nagyasszonya) Géza fejedelem tisztán látta, hogy az addigi életforma nem követhető. A kalandozó, sok bajt okozó hét törzs idegen test Európa népei között, és nem tűrik el a zavargásainkat. Nincs itthon sem egység, a törzsek mind önállóak. Felmorzsolódunk, ha a viszonyok nem változnak. Ekkor az Isten Géza fejedelemnek egy álmot küldött vigaszul. Egy éjjel álmában, csodás fényben ragyogó, gyönyörű asszonyt látott, akit sok előkelő szűz követett. Ő ezekkel a szavakkal szólt hozzá: Nyugodjál meg Géza, én Mária vagyok, az az érintetlen Szűz, akiről a keresztény emberek elmondták neked, hogy Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának édesanyja vagyok Mennyei fény világosít meg, ez elűzi lelked minden homályát. Megismered Istent, aki téged alkotott. És most tudd meg, ami rejtve van előtted: fiút szül neked a feleséged, ő királyi rangban uralkodik a magyarokon, és az igaz Istennek kiváló tisztelője lesz. Én pedig megígérem neked, hogy érdemeiért, amelyeket Fiam előtt szerez, a te országodnak védője és különleges pátronája leszek. Talán furcsának tűnik, hogy ilyen fontos dologban álom ad eligazítást. Van a Bibliában is sok példa erre. És gondoljunk arra, hogy mondáink szerint Árpád fejedelem édesapjának születését is álomlátás jelezte előre (Emese álma) Géza álmából felocsúdva, hihetetlen örömre és vidámságra hangolódik, és lelkében elhatározza, hogy minden részletében el akarja nyerni amit a Boldogságos Szűz álmában előadott. Szent István egész életében bensőségesen tisztelte a Boldogságos Szűz Máriát. Ez a tisztelet egész lelkét betöltő, gondolatait, cselekvéseit irányító, életét alakító valóság volt a számára. Minden tettét cselekedetét neki ajánlotta, hozzá imádkozott. Mély hitének kifejezője a hadba szálláskor mondott imádsága: Ha úgy tetszik neked, Mennyek Királynéja és a magyar föld Védőasszonya, hogy ezt az örökös jogán rád bízott királyságot az ellenség feldúlja, és a Fiad hitét, amelyet nem rég plántáltunk a szittya keblekbe, tüstént kitépje, kérlek, ez ne az én mulasztásom miatt történjék, hanem a te végzésedre új örökségedet szokott jóságoddal védd meg. Amit a pásztor bűne érdeme, azt ő mossa le; kíméld, kérlek az ártatlan bárányokat. Határtalan bizalommal és alázattal volt a Szűzanya iránt. Magánemberként és édesapaként is éli a Magyarok Nagyasszonya eszmét. Halálakor neki ajánlotta országát, népét. Végakaratában így ír: És most a király átadja országát, mindenét és mindenkijét egy világ feletti Hatalomnak, az égi királynőnek, a Magyarok Nagyasszonyának. Ezer év távlatából szívleljük meg őseink mély hitét, Máriában vetett erős bizalmat, és kérjük Szűzanyánkat; IMÁDKOZZUNK: Mária elérkezett a Te órád, csak egy szót szólj Isteni fiadnál és megmenekül Magyarország Anyakönyvi adatok a plébánián: Halottaink: szeptember 11.: Horváth Teréz élt 66 évet. Gyászolják: unokatestvérei és azok családjai. szeptember 15.: Hajba Dénesné (szül.: Gyenis Mária) élt 69 évet. Gyászolják: férje: Dénes, gyermekei: Gábor és Judit, menye: Zsuzsanna, veje Dzsoi, unokái: Eszter, Alexander, testvére, Erzsébet és családja. szeptember 19.: ö. Sós Istvánné (szül.: Bognár Erzsébet) élt 89 évet. Gyászolják: leányai és unokái. Keresztelés: augusztus 30.: Gellért Dalovits Zsolt és Kiss Natália fia, Nagybajom szeptember 6.: Benedek Kovács Richárd és Vörös Bernadett fia, Nagybajom szeptember 20.: Nóra Törő Péter és Boha Hajnalka leánya, Nagybajom 12 13

8 Gyermekeknek LUSTA HENRIK Lusta volt Henrik, kegyetlenül lusta. Nem volt a világon semmi egyéb dolga, mint a kecskét legeltetni, mégis keserves sóhajtozással tért haza esténként a munkájából. Nehéz sor ez! nyögte. Kínos törődés egy ilyen kecskét évszámra kinn a mezőn őrizni késő őszig. Ha még leheveredhetnék, és aludhatnék egyet az ember! De nem teheti, nyitva kell tartania a szemét, nehogy a mihaszna jószág megrágja a fákat, elbitangoljon a kertekbe, vagy egyszerűen világgá szaladjon! Hej haj, meguntam én már ezt a nyomorult életet! Nekiült, és töprengeni kezdett, hogyan rázhatná le végre a válláról ez, az irgalmatlan nagy terhet. Sokáig emésztődött, sokáig törte a fejét. Aztán mintha hirtelen hályog esett volna le a szeméről. Megvan! csapott a homlokára. Tudom már, mit kell tennem! Elveszem a kövér Katát feleségül. Neki is van egy kecskéje, azt is legeltetni kell; igazán mindegy, egyet hajt e ki legelni vagy kettőt. Nekem pedig nem kell tovább gyötrődnöm. A szót nyomban tett követte; lusta Henrik föltápászkodott, nagyot nyújtózott, és szép kényelmesen átballagott az utcán. Nem kellett sokáig járnia: kövér Katáék éppen szemközt laktak. Bekopogtatott, és megkérte a szülőktől a kedves leányzójuk kezét. Adták az öregek, hogyne adták volna! Örültek, hogy végre megszabadulnak tőle. Így hát a kövér Kata lusta Henrik felesége lett, és minden áldott nap kihajtotta a két kecskét. Henrikre szép napok virradtak; egyebet sem tett, mint a lustaságát pihente ki; ha a jobb fele elfáradt, átfordult a bal oldalára, ha meg a háta kezdett bizseregni, fogta magát, hasra feküdt. Hanem azért, hogy egészen be ne rozsdásodjanak a csontjai, néhanapján ő is kiballagott a legelőre; leült az árnyékban, onnét nézte, hogyan legelteti Kata a kecskét. Kell az embernek néha egy kis mozgás mondogatta, jobban esik utána a pihenés. Csakhogy kövér Katának nem nagyon tetszett ez a beosztás, ő is jobban szerette a nyugalmat, mint a kecskepásztorkodást. Ezért egy szép napon odaállt az ura elé, és azt mondta: Édes kedves férjem, nem árulnád el nekem, miért keserítjük meg mi ok nélkül az életünket, miért tesszük tönkre java fiatalságunkat? Hát ezt hogyan érted? hüledezett Henrik. Hát csak úgy kedves uram, hogy ez a két hitvány kecske minden áldott reggel fölver bennünket a mekegésével! Nem volna jobb, ha elcserélnénk őket? Beszéltem már a szomszéddal, szívesen adna értük egy kaptár méhet. A méheket nem kell őrizni, nem kell napestig ide oda terelni a legelőn; kirakjuk a kast a ház mögé, és többé semmi gondunk: a méhek ki is repülnek, haza is találnak maguktól, ráadásul meg mézet adnak, és nekünk mindezért a kisujjunkat sem kell megmozdítanunk. Henrik csak ámult bámult a felesége nagy eszén. Ez aztán az okos asszonyhoz illő beszéd! ismerte el. Igazad van; azon fölül a méz jobb is, táplálóbb is a kecsketejnél. Meg jobban el is áll! tódította meg Kata az ura szavát, s azon nyomban elcserélték a szomszéddal a két kecskét egy kaptár méhre. Most már pihenhettek nyugodtan! A méhek kora reggeltől késő estig szorgalmasan ki be jártak a kasba, és úgy megrakták jóféle mézzel a lépet, hogy őszre Henrik egy egész korsóval pergetett ki belőle. De hova tegyék a korsót, hogy szem előtt is legyen, meg kéznél is legyen? A hálókamrájuk falán volt egy deszkapolc, rövid tanakodás után elhatározták, hogy ott fogják tartani a kincsüket. De Kata még így is féltette. Hátha ellopják. Hátha kikezdik az egerek aggodalmaskodott. Nyesett magának egy mogyorófavesszőt, megfaragta, maga mellé tette az ágyába, hogy föl se kelljen kelnie érte, ha netalán úgy hozná a sors, hogy valamiféle hívatlan vendéget kell elzavarnia. Így aztán minden áldott nap délig heverésztek. Akit a nap korán lát, föleszi a kamráját mondogatta bölcsen Henrik. Úgy bizony! hagyta rá Kata asszony. Aztán koldusbotra jut a szerencsétlen! Hanem egyszer lusta Henrik észrevette, hogy amíg ő szunyókál, kövér Kata titokban rájár a mézre. Azért hát egy szép napon, úgy déltájban, mikor éppen a tollasbál fáradalmait pihenték ki, odaszólt az asszonynak: Jobb lesz, ha elcseréljük azt a mézet egy lúdra meg egy kislibára, mielőtt a korsó fenekére nézel! Jól van mondta Kata, de majd csak akkor, ha lesz egy kisfiunk, aki vigyáz rájuk. Vagy talán én kínlódjam a libuskákkal, én fecséreljem ilyen haszontalanságokra az időmet meg az erőmet? Azt hiszed, a gyerek majd odaáll neked libát őrizni? dünnyögte Henrik. Hogyisne! Manapság nem engedelmeskedik ám már a fiatalság! Mind a maga feje után jár, mind azt hiszi, okosabb a szüleinél. No, az enyém megadja az árát, ha nem hajt a szavamra! tüzeskedett Kata asszony. Úgy elnáspángolom, hogy arról koldul. Ide süss, Henrik kiáltotta, és kikapta az ágyból a mogyoróvesszőt, így fogom elverni, ni! Azzal egy nagyot suhintott, és puff! éppen a mézes korsót találta el a polcon. A korsó a falhoz koccant, egyet kettőt billegett, aztán lepottyant a földre, és darabokra tört, a szép aranysárga méz meg mind szétfolyt a padlón. No, a mi libánkat se kell többet őrizni mormogta Henrik. Még szerencse, hogy nem a fejemre esett a korsó, legalább nem lett ragacsos a hajam! És mert az egyik cserépdarabon még látott valamicske mézet, fölszedte, és elégedetten dünnyögte: Ne hagyjuk kárba veszni, ami még megmaradt, asszony! Aztán, ha megettük, aludjunk egyet az ijedelemre; elég hosszú a nap, semmi kár nem származik belőle, ha ma egy kicsit később kelünk fel. Jól beszélsz mondta kövér Kata nyújtózkodva, ami késik, az nem múlik. Az ilyesmi úgy van, mint a csigával, amikor egyszer lagziba hívták. Útnak is indult, de már csak a keresztelőre ért oda. Megijedt, hogy elkésik, hát siettében felbukott a ház előtt a kerítésen. Erre azt mondta magának: Lassan járj, tovább érsz! Azzal befordultak a falnak, és aludtak tovább. Rejtvény Istenről szól az az igevers, amit a rejtvény megfejtésekor találsz. A Bibliában olvashatod a 91. Zsoltárban! Ha megadtad a kérdésekre a választ, olvasd össze a szürke vízszintes sort! Fizetünk vele 12. Havas táj 2. Nagyszülő kedvence 13. Újság 3. Szerel 14. Fővárosunk 4. Becsukja 15. Szilvát szárít 5. Ezzel látunk 16. Feleségül vesz 6. Retteg 17. Boci mamája 7. Latyak 18. Cifra felsőruha 8. Gondoz 19. Csokoládé 9. Esőn áll 20. Táplálék 10. János becéző neve 21. Altató 11. Macska 22. Kenyeret vág CREDO 163. Kiadja: a Nagybajomi Plébánia, 7561 Nagybajom, Templom u. 3. tel.: (82) , (30) címünk: Honlapunk: Alapító kiadó és 8 éven át szerkesztő: Horváth Lóránt plébános Jelenlegi felelős kiadó: Rajkai István plébános, Nyomdai előkészítő: Farkas Balázs Munkatársak: Lukáts Istvánné és Lempach Gabriella. Fotók: Lempach Gabriella, Molnár Tibor, Internet Bankszámla számunk: , Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet Nyomdai munkálatok: ZPress, 7516 Berzence, Szabadság tér 16. Újságunk havonta jelenik meg. Következő számunk november elején jelenik meg. A Credo-t önkéntes adományokból tartjuk fenn! 14 15

9 A 4. nagybajomi Aludj máskor! verseny csapatai 16

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb.

ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI. szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. ELTÉRÕ PRÓFÉTÁK LÁTNOKOK HASONLÓ ÜZENETEI szorongattatás lélekmentés csapások éhínség háború stb. KÜLÖNBÖZÕ PRÓFÉTÁKTÓL, LÁTNOKOKTÓL SZÁRMAZÓ PRÓFÉCIÁK, ÜZENETEK Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Mária szemével. Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd hava SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár -Újtelepi plébánia lapja 2010 április-május Szent Görgy-pünkösd Mária szemével Székesfehérvár sétálóutcájának főterén áll a Püspöki Palota impozáns épülete. A belvárosnak

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői

Összeállították, jegyzetekkel és bevezetőkkel ellátták: Szűz Mária, a VILÁG KIRÁLYNŐJE tisztelői Forrás: http://www.natalia-nover.lapok.eu/natalia_nover Az oldalon részletek olvashatók Natália kinyilatkoztatásaiból. nővér REGINA MUNDI VICTORIOSA A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE MÁRIA NATÁLIA, Magdolna

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

Páduai Szent Antal kis imakönyve

Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK 520 P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve P. Özséb Páduai Szent Antal kis imakönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben