Egyházközségi Híradó november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a latin sorszámnévből ered. A régi római naptár szerint az október a nyolcadik hónap. Jeles napjai: 8: Mária, Magyarok Nagyasszonya, 15: Szent Teréz (szüret), 26: Dömötör (juhászbálok). November Szent András hava, enyészet hava A régi római naptár kilencedik hónapja, innen a neve. Jeles napjai: 1: Mindenszentek, 2: Halottak napja, 11: Szent Márton (gazdasági év lezárása), 25: Szent Katalin (időjóslás), 30: Szent András (disznóvágások). December Karácsony hava, álom hava A régi római naptár tizedik hónapja. Jeles napjai: 4: Szent Borbála (termésjóslás), 6: Szent Miklós (ajándékozás), 13: Luca (férjjóslás, boszorkánylátás), 24: Karácsony vigíliája (dologtiltó nap), 25: Karácsony napja (téli napforduló), 26: Karácsony másnapja (termésjóslás), 28: aprószentek (ajándékozás, tréfálkozás), 31: Szilveszter (jóslatok a következő esztendőre) k.s. Virrassz és imádkozz! Már Jézus születése előtt évszázadokkal megjövendölték a próféták Isten örömhírét, azt, hogy elküldi a Messiást, akinek a neve Emmánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Az Ószövetségben élő emberekben ez az örömhír tartotta a reménységet, ez a várakozás sarkallt a Törvény szerinti életre. Szilárdan hittek és tudták, hogy hűséges az Isten, és az ígéretét mindenkor megtartja. Az ószövetségi ember a Törvény hűségében virrasztott, és várt. Mi, mai keresztények azonban már nem a Megváltó születését várjuk, hiszen Ő már több mint kétezer éve megszületett. Mi Jézus Krisztus második eljövetelét várjuk. A mi virrasztásunk és várakozásunk a szeretet virrasztása. Várjuk a Vőlegényt, hogy örökre egyesüljünk vele. Ebben a várakozásban nem az Ószövetség bizonytalanságának reménysége, hanem az életünkben folyamatosan megtapasztalt Isten üdvözítő kegyelmi jelenléte tart ébren bennünket. Ezért a mi adventünk várakozásunk és ünnepünk a Szentlélekben való növekedésnek és kiteljesedésnek az időszaka. Azért imádkozunk az adventi időszakban többet, és azért gyakoroljuk a felebaráti szeretetet buzgóbban akár a népszokássá vált karácsonyi ajándékozás keretében is mert mindezek az isteni kegyelem forrásai és egyben annak megtapasztalásai is. Az önzetlen ajándékozási szeretetünk pedig jele lehet Isten végtelen szeretetének, amely szeretet Jézus Urunk megszületésével lett a megtestesült valóság. Így várjuk Jézus urunk születésnapjának megünneplését és üdvözítő napunknak végső beteljesedését. István atya

2 STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS Forog a világ, de áll a kereszt Szent Ágostonnak ezzel a figyelmeztetésével zárult az a felemelően szép ünnepség, melyet a Javító Intézetben rendeztek szeptember 26-án, abból az alkalomból, hogy az 1961-ben felrobbantott javítós ökumenikus templom helyén, a püspökhatvani Bátyi József és hitvese, Korita Julianna ajándékaként egy emlékkeresztet állítottak. A körültekintően megrendezett ünnepségre Szarka Attila igazgató meghívta Dr. Beer Miklós váci megyéspüspökünket, aki rendszeres vendége és lelki támasza a fennállásának 125. évfordulóját ünneplő országos Intézetnek. Az eseményre verőfényes, szép későnyár i napon került sor. Az Intézet mostani és egykori dolgozói, növendékei mellett megjelentek Dr. Gyurkovics István aszódi r.k. plébános vezetésével a helyi egyházközség tagjai, az Aszódi Evangélikus Gyülekezet képviseletében Detre János ny. evangélikus esperes és más meghívott vendégek, érdeklődők. Az ünnepségre az egykori templom előtti térségben került sor. Ott, ahol egykoron a hívek és a növendékek gyülekeztek, ahonnan a tíz lépcső magasságában méltóságteljesen álló templomba vasárnapokon és más egyházi ünnepek alkalmával, áhítatos lélekkel az Úr színe elé járultak. A mindössze ötvenöt évet megélt templomot június 26-án, Immling Konrád vallás- és közoktatási államtitkár jelenlétében Jung János váci segédpüspök, Szeberényi Lajos ev. főesperes és Mády Lajos református esperes közreműködésével szentelte fel, áldásávál közreműködött még Dr. Adler Vilmos hatvani főrabbi is. E tekintélyes egyházi együttműködést a száznégy éve lezajlott ünnepség annak köszönhette, hogy Nagy Magyarországon az aszódi javítós templom egyedülálló létesítmény volt. A neogótikus stílusban megépített, homlokzati tornyos Isten házának főhajója gyönyörű fa oltárát osztrák (tiroli) fafaragó mesterek készítették ugyan a római katolikusoké, s melynek titulusa Jézus Legszentebb Szíve volt, ám vele egybeépítve az egyik oldalon a protestánsok, a másikon pedig az izraeliták imaterme helyezkedett el. Ismereteink szerint ez volt hazánkban az első ökumenikus templom, melyben nemcsak a különböző keresztény vallást követők, de az izraeliták is imádkozhattak a mindenható egy Istenhez. Az ünnepség kezdetekor, a közösen elénekelt Himnuszunk után Szarka igazgató úr mondott köszönetet Főpásztorunknak, hogy immáron sokadik intézeti látogatásával, részvételével rangot adott e fontos eseménynek, és a megjelent vendégeknek, az Intézet dolgozóinak s növendékeinek, hogy megjelenésükkel megtisztelték e szép napot. Egy, az ünnepség fényét emelő vers elhangzása után, a templom lerombolá november

3 sának szemtanúja, a templom kegytárgyainak és szertartási felszereléseinek egyik megmentője, a kilencvenharmadik évében járó özv. Kovács Istvánné, sok aszódi tanítványának és a város számos lakójának Klári tanító nénije emelkedett szólásra. Nem a ma divatos dadogósan és nyelvhelyességi hibáktól hemzsegően, hanem világosan és érthetően, hibátlan, szívet-lelket melegítő magyarsággal elmondott, nagy elismerést kiváltó emlékező beszédében idézte fel azokat a szomorú napokat, amikor az Intézet és Aszód város szép és értékes műemléke a meggondolatlanság és barbárság következtében a porba hullott. Ezt követően került sor Gyurkovics plébános úr szolgálata mellett Miklós püspökünk keresztszentelésére és imádságos beszédére. A lelkiekben gazdag és emlékezetes ünnepség végén mondtak köszönetet az önzetlen és példát mutató ajándékozóknak, majd a Javító Intézet dolgozóiból és növendékeiből álló kamarakórus szép énekével s végül a Szózat közös eléneklésével fejeződött be a keresztállítási rendezvény. A megjelentek, az Igazgató úr meghívására, régi keresztény szokás szerint közös agapén vettek részt. Asztalos István. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó A nagyok szemével Az aszódi ifjúsági hittanosok körében már hagyománnyá vált, hogy minden év őszén felkerekednek és Klári néni vezetésével részt vesznek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. Így a hittanos csapat pár baráttal kiegészülve október 3-án elindult a Dunakanyarhoz. Idén a találkozót a ferences rend megalapításának 800. évfordulója és a ferencesek jegyében szervezték. Programokban szokás szerint nem volt hiány. A reggelt közös imádsággal és énekléssel kezdtük, majd a főelőadó ferences atya, Barsi Balázs igen érdekes előadásának lehettünk szem- és fültanúi. Ezután különféle fakultációkon vehettünk részt, ahol közelebbről megismerhettük a Bibliát, feltehettük a hittel, vallással kapcsolatos kérdéseinket, de akár a szerzetesek életmódjába, hivatásába is belepillanthattunk. Az ebédszünet után szentségimádás, majd szentmise következett. Ezek mindig nagy élmények, hiszen ritkán jut el az ember gitáros énekekkel kísért szertartásokra. A hazaúton fáradtan, de vidáman számoltunk be egymásnak személyes élményeinkről. Úgy gondolom, mindenki számára kikapcsolódást és lelki feltöltődést jelentett ez a nap. Jövőre ugyanitt ugyanekkor! :) Bíró Barbara 11. o november 3

4 A kísérő és a kisebbek szemével Kisbusszal utaztunk, összesen tizennégyen. Az általános iskolás korúak a Gyerekmaros rendezvényein vettek részt a nagymarosi hegytetőn, ahová én mint segítő követtem őket a konyhasátorba. A Gyerekmarosban korosztályonként csoportosítják a gyerekeket, minden korosztálynak a nekik illő programot kínálva. A hegymászás nagy próbatételét rögtön megérkezéskor a hagyományos mosolygós kiflivel jutalmazzák, és aztán a nagy tisztás, és a Duna-kanyarra való páratlan kilátás várja a gyerekeket. Itt is van lehetőség gyónásra és szentségimádásra, amit volt is, aki igénybe vett. A legnagyobb diret az ikladi negyedikes Budai Balázst illeti, aki zokszó nélkül vette tudomásul, hogy kora miatt külön csoportba osztották, ahol bátran és talpraesetten állt helyt a próbatételekben. Nagy fogadal-mak is születtek a hetedikesek részéről, miszerint jövőre ők már segítőként fognak részt venni a találkozón! Nagymaroson ősszel általam még soha nem tapasztalt gyönyörű napsütéses idővel kárpótolt minket a Mennyei Atya a tavalyi ázásfázásért. Hála Neki ezért a gyönyörű napért, lelkiatyánknak, István atyának pedig a támogatásért! Klári néni A napkeleti bölcsek ajándéka Az első karácsony estéjén sok látogatója volt a Kisjézusnak. Ott üldögélt az édesanyja, Mária ölében, szerető karjainak ölelésében. Apja, József óvó szemmel őrizte minden rezdülését, s hogy meg ne fázzon, egy tehénke és egy kiscsacsi lehelt meleget a csöppségre. Időnként angyalok dugták be mosolygó arcukat az ablaknyíláson, s a betlehemi istálló előtt is sokan várakoztak arra, hogy egy pillantást vethessenek a kisdedre. Ám egyszercsak vidám kürtszó harsant, paták, lábak dobbantak odakünn, s díszes kíséretét hátrahagyva a három napkeleti bölcs lépett be az istállóba. Mindhárman királyok voltak, távoli országok nagyhatalmú uralkodói: jöttek, hogy tiszteletüket tegyék a zsidók királyának. Pompás ruhájukon szürkéllett a hosszú út pora, arcukat megfényesítette a várakozás öröme: hetek óta éjjel-nappal úton vagyunk, s most végre láthatjuk a kis királyfit! Nem is teketóriáztak sokat. Egyikük, Gáspár azzal a lendülettel, ahogy belépett, leborult Mária lába elé. Koronáját illendően letette maga mellé a földre, s nem szégyellte, hogy még ennek a pár órás csecsemőnek is több haja van, mint neki: kopasz fejét meghajtotta, és nagy-nagy szeretettel leheletfinom kis puszit nyomott a Kisjézus lábikójára. (Én megértem, nem is lehet ellenállni egy illatos, párnás baba-lábacskának!) A Kisjézus felkacagott, és pajkos-kedvesen megpaskolta a király tar kobakját. Boldizsár ekkor már türelmetlenül toporgott Gáspár mögött, ő is meg akarta szeretgetni a kisdedet. Kezével koronáját igazgatva, behajlított térdével finoman noszogatni kezdte Gáspárt, hogy most már ő a soros. Nézd csak, Menyhért a nagy sietségben még november

5 a sarkantyúját is elfelejtette levenni éppen egy apródja próbálja lázas igyekezettel lehúzni a lábáról! Nem jöttek ám üres kézzel, hisz karácsonykor ajándékot szokás adni annak, akit szeretünk; ezzel mutatjuk meg neki, mennyire fontos nekünk. Ez ráadásul nem is akármilyen karácsony volt: ez volt az első karácsony, Jézus születésének napja! Hogy mivel fejezték ki szeretetüket a Kisjézusnak a királyok? Ott van díszes dobozokban Boldizsár és Menyhért kezében (Gáspár már okosan odaadta az istállóban álló asszonyoknak, hogy ne legyen útban puszilgatás közben). Kukkants csak bele! Aranyat hoztak, tömjént és mirhát! Aranyat azért, mert ez akkoriban a Napot szimbolizálta, s ők Jézushoz, a Világ Világosságához jöttek látogatóba. Tömjént azért, mert ennek a ritka gyantának az illatos füstje az Istenhez szálló imádság és a mindent átható tisztaság jelképe volt. Mirhát pedig azért, mert ez az értékes balzsam volt az egyik öszszetevője annak a szent kenetnek, amellyel a királyok homlokát szokták megjelölni. Azt mondod, ezek nem túl praktikus ajándékok egy kisbabának? Miért nem csörgőt, kismackót vagy pihe-puha takarót vittek neki? Hát, manapság tényleg inkább ilyesmiket ajándékoznak az emberek egy újszülöttnek. De a királyok a legeslegértékesebb holmikat szerették volna odaadni a jézusnak, hiszen még ez is oly kevés volt hoz az ajándékhoz képest, amit Ő adott. Hogy mit adott? Aminél többet senki sem adhat: Önmagát. Ezt a kis történetet Gentile da Fabriano olasz festőművész festette rá egy firenzei templom oltárképére a 15. század fordulóján, és a Bölcsek imádása címet adta neki. Vrabély Panni Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy magyar fiú, szüleinek egy szem gyermeke. Ahogy felnőtt, azt gondolta magában, elindul szerencsét próbálni, keres egy helyet a nagyvilágban, ahol többre értékelik őt, mint a hazájában öt írtak akkor. A menyasszonya utána Amerikai álom ment, a vasfüggönyön túl összeházasodtak, s meg sem álltak Amerikáig. Dolgoztak keményen, és lassan meg is lett a látszatja, szépen boldogultak. Házat vettek Floridában, vállalkozásuk szépen virágzott, két gyermekük született. Aztán a fiú újabb vállalkozásba kezdett. Közben itthon, váratlanul, és még mondhatni fiatalon meghalt az édesapja, nem sokkal utána az édesanyja. A házassága zátonyra futott, a vállalkozása csődbe ment. Hogy az adósságait fizetni tudja, a Csendes-óceánra ment matróznak, többezer kilométerre a családjától november 5

6 Egy alkalommal, a szabadságáról visszatérve, megfázott, tüdőgyulladást kapott, kómába esett, máig sem tudni, miért. A kómából ugyan magához tért, de azóta nem lát, és magatehetetlen betegként, bénán, mesterségesen táplálva fekszik egy gondozási központban. A napfényes Floridában. Ez a fiú az unokatestvérem. Kilenc éve beteg. Neki szoktam magnóra venni az érte mondatott miséket, és elküldeni egyéb magnóra vett üzeneteinkkel együtt. Az idén nyílt először lehetőségem arra, hogy meg is látogassam. Szívszorító volt őt látni, bár nagyon örült nekem, és az első találkozásunk jó hangulatban telt a körülményekhez képest. Második nap megkérdeztem tőle, szeretné-e felvenni a betegek kenetét, ami lelkileg megerősítené őt a betegségében. Nem tudtam, hogy fog reagálni, mert ugyan meg volt keresztelve, és elsőáldozó is volt, de nem volt vallásosan nevelve. Meglepetésemre rögtön beleegyezett. Így hát elindultam a plébániára. Nem tudtam, hogyan fogadnak majd. Nekem támadnak: az unokatestvére sose járt templomba, egyházi adót sem fizetett? Ha kifizeti helyette visszamenőleg, akkor beszélhetünk? Hiszen nem tudom kifizetni. Akkor mi lesz? Egyházközségi Híradó Bátortalanul becsöngettem. Kedves idős hölgyek fogadtak. Elmondtam, mi járatban vagyok. Kiderült, ismerik, szeretik az unokatestvéremet, járnak a gondozási központba rendszeresen, ővele is foglalkoznak, hiszen tudják, hogy katolikus, és ő pedig teljesen együttműködő a szertartásokban. Az is kiderült, hogy már a hónap elején a betegek kenetét is megkapta. Ez talán nem tudatosult benne, hiszen a hosszú betegség alatt egy saját világot épített ki magának, jószerével abban élt. Vagy csak nem tudta, hogy ezt nem szokták olyan gyakran felvenni, mint ahogy áldozni szoktak, de mindegy is. Áldozni is szeretett volna, de szájon át semmit sem vehet magához, ezért abban nem részesülhetett. Csak ámultam, és bámultam. Úgy éreztem, egy csodának vagyok a tanúja. Azt hiszem, őt annyira szerette az Úr, hogy nem hagyta, hogy magába szippantsa az amerikai álomvilág, magának akarta őt, kinyújtotta felé a kezét, és az unokatestvérem elfogadta azt. Világi szemmel tragikus a története, de ha Isten szemével nézem: csodálatos. És valahogy itt nyert értelmet számomra a vallás is, a közösséghez tartozás. Lehet, hogy sosem gyakoroltad a vallásodat, lehetsz idegenben, elveszíthetted az összes közeli hozzátartozódat, minden vagyonodat, mégis van egy közösség, amelyhez tartozol. Ez a közösség akkor is segít rajtad, ha te magad még egy szalmaszálat sem tettél érte keresztbe. Mert mi megkereszteltek mindannyian, vallásosak és nem vallásosak összetartozunk, és mi mindannyian Krisztushoz tartozunk. És vajon miről is álmodunk, amikor Amerikáról, jólétről álmodunk? Nem a tökéletes boldogságról, amiből semmi sem hiányzik? De bizony arról, más szóval: Isten országáról, a mennyek országáról. Az unokatestvérem bár nem így képzelte de nagyon jó úton halad az amerikai álom megvalósítása, a tökéletes boldogság felé. Adja Isten, hogy meg is találja. Lorencz Klára november

7 ÉS LÁSS CSODÁT! Nem vagyok csodákra éhes. Az Evangéliumban van elég, hogy megerősítsék hitemet. De fájlalom, hogy némely keresztények sőt, apostolok elmosolyodnak, ha rendkívüli útról, természetfölötti eseményekről hallanak. Kedvem lenne azt mondani nekik: igen, ma is vannak csodák, és mi is tehetnénk azokat, ha elég hitünk lenne. Judit barátnőm hallott először Kígyósról. Szólt nekem, és augusztus 10-én haladéktalanul elindultunk Kárpátaljára csodát látni! Nagyon kellett sietnünk, mert volt valaki, akin már csak egy csoda segíthetett Eléggé elszántak voltunk ahhoz, hogy nekivágjunk a nagy ismeretlennek, nem törődve a határátlépéssel járó tortúrával, és azzal sem, hogy vajon este lesz-e hova lehajtani a fejünket. Négyórás út után értünk Kígyósra, a Beregszász környéki dombok között megbúvó kis, magyarok lakta faluba. Itt él az autószerelőként dolgozó Szarka Tibor feleségével Marikával, és két gyermekükkel. Hozzájuk igyekeztünk. Szerény kis otthonukban, a nagyszoba falán van egy különleges feszület. A megfeszített Krisztust ábrázoló, kb. 30 cm-es fém szobrocskából óta amióta feltették a falra különleges folyadékcseppek peregnek. A folyadék olajszerű, kezdetben átlátszó, később sárgás színűvé válik. Illata nincs, de néha állítólag rózsaillat terjeng a levegőben. A fából készült keresztre erősített, öntöttvas szobrocskából legerősebben a jobb karjából és a töviskoszorúból változó intenzitással, de valóban szivárognak a megmagyarázhatatlan eredetű cseppek. A feszületnek különös története van. A református hitű családban a férj egy lelki megrázkódtatás után egyre inkább Isten felé fordult. Kapcsolatba került egy szerzetessel, akivel sokat beszélgettek. Később a férfi vágyódni kezdett egy Szűzanya-szoborra és egy feszületre. Elutazott Ungvárra, hogy vegyen egyet, de végül valami miatt ez elmaradt. Aznap este bekopogott hozzájuk a szomszédasszony, és egy újságpapírba csomagolt, piszkos, rozsdás, vasból öntött Jézus-szobrot nyújtott át nekik. A férfi megtisztogatta, kifestette a szobrocskát, és az asszony unokatestvére, aki asztalos, fából készített hozzá egy keresztet. Elmondásuk szerint amikor átfúrták a szobrocska kezeit és lábait, hogy rögzíteni tudják a keresztre, mindketten rosszul lettek, elgyengültek. Rá egy hétre, egy reggel vették észre a szobor alatt a padlón a nagy olajos foltot. A feszület könnyezése azóta is folyamatosan tart. A falusiak körében hamar elterjedt, mi történt Szarkáék kis házában. A reformátusok többsége csak mosolyog a dolgon, de egyre több ukrán és magyar hívő zarándokol ide, hogy csodát lásson és gyógyulást reméljen. Szájról-szájra terjed a hír, országhatárokon túl is. A feszületből szivárgó olajat Marika egy kis pohárban szakszerűen összegyűjti és szétosztogatja. Először egy pikkelysömörben szenvedő rokont kentek be vele, aki három hónap alatt meggyógyult. Azóta viszik súlyos betegeknek, tolókocsiban élőknek november 7

8 Marika egyszerű és kedves asszony. Mély alázattal és türelemmel kalauzol minden idelátogatót. Számunkra hiteles volt az is, ahogy a katolikus egyházi szabályokat betartva és betartatva próbálják megőrizni a hely és a helyzet méltóságát. Marika mindenkinek elmondja, hogy imádkozni kell, hogy a lélekben békesség és Istenközelség legyen, és a hit az, ami gyógyít. Amikor ott jártunk, a ház asszonya félbehagyva az ebédfőzést, órákon át velünk beszélgetett. A férj az udvaron autót szerelt. A gyerekek a szomszéd szobában tévét néztek. Mi csak ültünk, néztünk, hallgattunk és imádkoztunk. Egyházközségi Híradó A szoborból pedig lassan csepegett az olaj. Minden olyan egyszerű és természetes volt. Judit a magával hozott tégelybe pár cseppet kapott, hogy hazahozza kedves betegének. Ránk esteledett. A határ közelében Benén, a polgármesterék adtak szállást éjszakára. Reggel olvastuk csak el az éjjel érkezett sms-t, hogy az olajat sajnos már nem tudjuk odaadni annak, akinek szántuk. Nem tehettünk mást, mint hazafelé az akkor még Hajdúdorogon vendégeskedő máriapócsi Könnyező Szűzanyakegyképnél imádkoztunk a kedves barátnő lelki üdvéért. Az igazi csodák fő ajánlólevele, hogy sohasem kényszerítő erejűek, akármilyen hatást is gyakoroljanak esetenként a szkeptikusokra vagy a gúnyolódókra. Mi sem tehetünk többet, mint a tizenéves parasztleányka, Bernadett, aki egy látogatónak, aki a kétségeivel gyötörte, ezt a megdöbbentően kiegyensúlyozott választ adta: Az a kötelességem, hogy elmondjam Önnek, és nem az, hogy elhitessem Önnel. Ez minden, amit egy keresztény a csodákkal kapcsolatban tehet. Aki nem hiszi, járjon utána. Lakos Mária Lujza Karácsony ideje Advent van és ilyenkor teli a szívünk várakozással! Várjuk a csodát, a megváltó megszületését. Magam is így vagyok ezzel minden rám köszöntött újabb advent idején. Várom a csodát: a szeretettel és megértéssel megtelő világ bekövetkeztét. Az apró örömök idejét. Ilyen öröm és szomorúság volt számomra az egy esztendővel ezelőtti advent. Az örömöm az új feladatnak szólt: Egyházközségi Híradónk alapító-szerkesztője, Dr. Asztalos István, akkor hagyta rám a lap továbbvitelét; szomorúságom meg atyai jó barátom leköszönésének szólt. Lám, hogy repül a szárnyas idő: megint adventi-karácsonyi számot készítünk és a szívem teli örömmel és hálával. Örömmel, mert van a városban egy katolikus közösség, tehát van kinek készíteni a lapot. Hálával, mert a gondviselés rendelt a lap köré lelkes munkatársakat. A lap körül szorgoskodóknak és az aszódi híveknek áldott szép Karácsonyt és boldog új esztendők kívánok! Klamár Zoltán szerkesztő november

9 Cipősdoboz akció Az idén is megszervezésre kerül a cipősdoboz akció a rászoruló gyerekek megajándékozására. A szervezők kérése, hogy kb Ft értékű csomagok készüljenek. A csomagon jelezzük, hogy milyen nemű és korcsoportú gyereknek készítettük. A csomagokat a Kápolnában és a Hitéleti központban is le lehet adni. Határidő: december 13. Karitász Karácsonya Az aszódi katolikus karitász december 22-én, kedden 15 órakor vendégül látja a Hitéleti Központban az időseket. A hittanosok Betlehemes játékot adnak elő, majd egy szerény agapéra és beszélgetésre invitálják a szervezők a vendégeket. ADOMÁNYGYŰJTÉS ADOMÁNYOSZTÁS Az aszódi katolikus karitász november 30-án, hétfőn és december 1-én, kedden 15-től 17 óráig várja az adományozókat, és ebben ez időben osztja az adományokat. Aki pénzbeli adománnyal kívánja segíteni a karitatív munkát, a templomi perselybe helyezheti adományát. Szentlélek Szeminárium Hitéleti Központ szeptember 20-án megkezdődött a Szentlélek Szeminárium. Az első alkalomra 36-an jöttek el, hogy lélekben megújuljanak és megerősödjenek. A Szeminárium Kármán János atya vezetésével történt. A jelentkezők végig kitartottak és advent 1. vasárnapjával megújulva adnak hálát a templomban. Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik a sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Lk 1, Napsugaras ősz a HÉK-ben Nagy sikert aratott az október 2- án megrendezett öregek napja. A Javító Intézet dolgozói a Tűvétevők c. darabot adták elő, melynek nagyon nagy sikere volt. Az előadás után pedig kötetlen beszélgetésre volt lehetőség egy kis agapé keretében. Csak sajnálhatják azok, akik nem jöttek el. Köszönet a Karitásznak a szervezésért november 9

10 Pályázati felhívás Betlehemi Jászolkiállítás Az elmúlt évhez hasonlóan az idén is meghirdetésre került a Betlehemi Jászol kiállítás. A pályaművek beérkeztek. 11 csoportos és 22 egyéni alkotás készült. A zsűri november 22-én ült össze, hogy értékelje a munkákat. Az alkotók ezt december 11-én a megnyitón tudják meg. Mindenkit szeretnénk ösztönözni, hogy látogassák majd a kiállítást, mert igazán szép, igényes munkák születtek évesek munkái. Adáminé Mihályi Erzsébet Ady Endre: Kis, karácsonyi ének Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. Szeretném az Istent Nagyosan dicsérni, De én még kisfiú vagyok, Csak most kezdek élni. Isten-dicséretére Mégis csak kiállok, De boldogok a pásztorok S a három királyok. Én is mennék, mennék, Énekelni mennék, Nagyok között kis Jézusért Minden szépet tennék. Új csizmám a sárban Százszor bepiszkolnám, Csak az Úrnak szerelmemet Szépen igazolnám. (Így dúdolgattam én Gyermek hittel, bátran 1883 Csúf karácsonyában.) november

11 Ki nekem Jézus? Számomra csak egy ember létezik: Jézus. Jézus létezik és ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek. Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal bennem és másokban. Fütyülök rá, hogy hányan olvassák, vagy hányan nem olvassák verseimet. Egyetlen célom: egy fokkal közelebb hozni a jóakaratú, érzékeny olvasót ehhez az azonossághoz, a Jézussal való egységhez. Weöres Sándor Szent Miklós Mikulás Szent Miklós a keleti egyház, valamint a hajósok védőszentje, a kevés hiteles történeti adat ellenére számos legenda él róla. A Krisztus utáni negyedik században tevékenykedett, Myra püspökeként. Két közismert történet kering róla. Az egyik szerint egy hatalmas viharba került hajón váratlanul meg-jelenve megragadta a kor-mányt, a vihart lecsillapította, a hajót biztonságba vezette majd nyom nélkül eltűnt. A másik történet szolgál alapul a gyermekek megajándékozá-sához: a püspök hírét vette, hogy egy szegény ember leányai testét készül áruba bocsátani, hogy éhen ne vesszen a család, éjnek idején egy pénzzel teli erszényt dobott be az ablakukon. Ünnepe december hónap 6-ára esik. Ezt a napot a görökgkatilus egyház termény-, borés szárnyasok szentelésével ünnepli, amit a templomban a hívek a szent képe elé gyűjtenek. A püspök nevét számos imába, könyörgésbe foglalták már bele a hívek és a klérus. Karácsony közeledtével egy rövid fohász erejéig emlékezzünk meg róla: Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, Szent Miklós püspök közbenjárására engedd, hogy minden veszedelemben oltalmat találjunk nálad, és az üdvösség útján akadálytalanul haladjunk előre! Klamár Sára november 11

12 Adventi programok a Hitéleti Központban November 28. szombat 9-12 óra Játszóház a gyerekek részére Adventi koszorú, egyéb tárgyak készítése. November 29. vasárnap 15.30óra Szentlélek szeminárium utolsó alkalma. Szentmise és agapé December 5. szombat 10 órától Lélektől lélekig Kistérségi Szavalóverseny istenes versekből. December 11. péntek 16 órától Jászolkiállítás megnyitó és eredményhirdetés. Ettől kezdve egy hónapon keresztül a nagyteremben kiállított munkák megtekinthetők a szentmisék után vagy előre egyeztetett időpontban. December 13. vasárnap 15 órától Református családi délután a nagyteremben. December 22. kedd 14 órától Karitász karácsonya pásztorjáték előadása. Miserend Hétfő, kedd, csütörtök és péntek templomban Szerda templomban 7.00 Szombat Javító Intézetben Vasárnap templomban 8.00 Domonyban 9.30 Ünnepi miserend December 24. du. 15. óra Pásztorjáték előadása Éjjel Pásztorjáték Éjféli mise December Templomban 9.30 Domonyban Javító Intézet kápolnájában December Templomban Javítóban December Templomban Szentcsalád vas. December Hálaadás templomban Január Templomban 9.30 Domony Javító Intézet kápolnájában TEMPLOMUNK Szentháromság Templom Aszód, Szent Imre u. KÁPOLNÁNK. Javító Intézet Baross u. Szerkeszti a Képviselő testület megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) Lektor: Klamár Sára Számítógépes tördelés: Varga Ilona november

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

MUSTÁRMAG CSAK EGY LÉPÉS...

MUSTÁRMAG CSAK EGY LÉPÉS... MUSTÁRMAG Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia ALAPÍTVA: 1992 2012/8. SZÁM DECEMBER 23. CSAK EGY LÉPÉS... Az emberekben Karácsonykor egyre több izgalom és várakozás halmozódik

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben