PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ"

Átírás

1 PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 67

2 Gorkij orkij rkij kij ij u. Tűzolt űol. Kolón Kló Kló nia u.. Füst üst üt üt u. u K Pék sor K i Szabadságharc cut utca utca Szénispán útja Szabolcs 3. térkép, Szabolcsfalu és István akna Józsefháza Rücker akna M a r f ö l d M o c s o l á s Szalonkás K i r á l y k e r t M e d d ő h á n y ó Istvánakna M og sgy őr y o r ó - b Füst u. Kolónia u. Kolóni Klói Kl i u Tűzoltó u. Gorkij u. űzoltó u Tárna u. Hősök tere Ács utca Bánya utca Török István u. Népfront u. Óvoda u. KOMLÓI ÚT Baltika u. Fejlődés u. Bánomi út Margit utca Szent Borbála utca Ibolya u. Szabó István utca Kedves Katona József utca Auróra u. Csók I. u. Görgey A. u. u. Arany J. u. Árpád pád u. á u Bánya utca Lehel u. Hun Hun Hun nu u. Honvéd köz Határőr u. Csapó J. u. Thököly Botond utca Barátság Wess. u. u. Csokonai u. Jószerencse u. út Szőlőhegyi út u. Dobó K. u. Klapka utca Sudár István u Csokon o zerencse u. Vá Egyenlőség utca Vájár k. V jár Perényi u. Kinizsi P. u. Bányász vértanúk Eszperantó u. Szüret utca Egyenlőség k.bán Es E á zp n i u. nyá y z er köz P u Átjáró út vé v útja Középhegy Szüret utca Szüret utca 3.9. Csertető Középhegy Mélyút d. d. Cserbokros dűlő Picurka k. Sarkos d. Átlós köz d. Gálic Szabolcshegyi út Sarkos d. Agancs d. Borz d. Lejtő d. Murci d. Kápa k. Lejtő d. Hegyes k. Őzgida k. Pacca d. Pincemester Pincemester d. Kiskerti d. Szt. György-hegy Mérő k. Őrhegyi út Pacca d. Göd rös d. Ö rdö K é t - g g - á r o k 68 Május 1. utca Tolnai József utca KOMLÓ Szabolcsi út Frankel Leó Krúdy Gyula u. Bródy Sándor u. Mélyút Zergevirág Szil-réti Dobogó dűlő Sudár I. Egyenlőség utca Szőlőfej d. Kacsoló d. 250 m 1000 foot k. Hérics d. Sarkos d. Szabolcsi-zártkert Szüret utca Kunkori k. Pincér d. lcshegyi út Szabolcshegyi út Szénhordó k. Gyep d. Széles út Fosztóvölgyi út Fosztóvölgyi út

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS Szabolcson Fehérhegy környékén tárták fel a kőkorszaki ember veremházát és kőeszközeit, ugyanitt a dombóvári hadiút mellé települt Ponta Mausnetia római település maradványait is megtalálták. Középkori iratok szerint ez a terület 1291-ben a pécsi Káptalan birtoka volt már Szabolcs néven, rajta vezetett keresztül a Borkereskedők útja ban került török kézre. A pécsi kerület török adószedői 1582-ben 23 házát írták össze ban, a Rákóczi szabadságharc alatt a Budai-vám környékén táborozó megszálló osztrák sereget a szabolcsiaknak kellett élelmeznie. Az 1858-as összeírás szerint 98 háza volt, összesen 699 rk. lakossal. Határja felettébb áldott. Szántóföldje első osztálybéli. Fehér bora a legjobbak közül való. Erdeje nagy és szép. Rétjei jók. Márvány és kőbányával bír. Földesura a pécsi Székesegyház. Egy 1864-es jelentés szerint: Magyar ajkúak lakják, akik Szent István király idejében települtek ide. Az 1880-as években a fi loxéra teljesen tönkretette a szőlőművelést, azonban a szabolcsi kőszénbányászat megjelenésével Szabolcs gyors fejlődésnek indult, 1891-ben már 3530 magyar és német lakosa volt, határában 1,5 millió q szenet termeltek ben már 4081-en lakták, ebből 1200-an dolgoztak közvetlenül a bányászatban, és 2,8 millió q szenet termeltek ban Mecsekszabolcs nagyközség a pécsi járásban. / / A község területe 2269 kh. Lélekszáma 4671 fő. Lakosai közül magyar 4555, német 73, ezen kívül néhány tót, oláh, szerb, horvát anyanyelvű. A lakóházak száma 583. A foglalkozási megoszlás: 367 őstermelő, 2670 bányász, 582 iparos, 127 kereskedő, 53 a közlekedésben dolgozó, 86 közszolgálati, 175 napszámos, 531 nyugdíjas és 39 házicseléd. Gyári üzemei: egy kőszénbánya, egy téglagyár és egy kőbánya ben Mecsekszabolcs önállósága megszűnt, a kiegyezés óta törvényhatósági jogú Pécs városhoz csatolták. György telep látképe, jobbra a Felső telep 69

4 Mecsekszabolcs bányászata Szabolcs területén a szénkincs nagyobbik része a pécsi székesegyházi uradalom elidegeníthetetlen birtokain volt. A (magyar)széki országút melletti sávban a község kisbirtokosai voltak a tulajdonosok, ingatlanaik szabadon voltak értékesíthetők a szénkitermelési joggal együtt; a 19. század első felében ennek ellenére ezek a területek nem keltették fel senki érdeklődését. A szabolcsi uradalom a Kamara és a Helytartótanács határozott fellépésének hatására csak a kincstári bányakormányzóság évi megalakulása után, Berks Péter bányakormányzó szakmai irányításában bízva kezdte el a kőszénbányászatot. Berks csak fokozatosan tudta áttéríteni az uradalmat a szénásásos, gödrös, turkálós bányászatról a korszerűbb, a minőségi igényeket is kielégítő táróbányászatra. Tevékenységének eredményeképpen 1836-tól nem volt már visszaesés. Ebben az időben már jelentkeztek a DGT kőszénvásárlásai, élénkült a kőszénpiac, a szabolcsi-somogyi bányászat a többi Pécs vidéki bányához viszonyítva jobb minőségű szenet vitt a piacokra, így kereslete is növekedett. Az közötti időszak egyházi kőszénbányászatának sikere Vörös Mihály őrkanonok, a székesegyházi uradalom kormányzója tevékenységének eredménye. Az addig csak alagokkal végzett táróművelésről áttértek a függőleges aknás bányanyitásra, az első, a Ferenc József akna 1853-tól termelt. Riegel Antal vállalkozó egy mecsekszabolcsi kisbirtokosoktól megvett, a székesegyházi birtoktestbe beékelődött területen 1853-ban nyitotta meg Sándor aknáját, melynek ellensúlyozására az uradalom a (magyar)széki országút mellett mélyítette György, a kisgyőri területen pedig a Mihály aknát. Az egyházi uradalmi kőszénbányák fejlesztése egybeesett a DGT pécsbányai letelepedésével, és a terület 15 év alatti teljes bekebelezésével. Az 1860-as évek első felének nyereséges volta ellenére a DGT tőkeerejének szorító hatása és a vasútépítése miatt korlátozott szénpiac az uradalmat az önállóság feladására késztette. A székesegyházi uradalom 1868-ban bérleti szerződést kötött 25 év időtartamra a szabolcsi kőszénbánya területére ben a DGT kiépítette Ferenc József akna és Üszög között is a normál nyomtávú vasutat ben több bérlő cserélődése után megvásárolta Riegel egykori bányatelek bérleteit is, ezzel az összes szabolcsi bányatelek a tulajdonába, illetve a szerződés ismételt meghosszabbításával (elvileg) 1968-ig a bérletébe került ben kezdte meg a széntermelést a Jaroslav Jičinský által ig végrehajtott koncentráció és rekonstrukció keretében létesült, 500 kt/a szállítási kapacitású Szent István (1945 után István I.) akna, amely az 1993-as bezárásáig megbízhatóan szolgálta a szabolcsi bányaüzemet. A fokozott szénigény és az egyre jelentősebb feltárási tevékenység tette szükségessé István II. akna létesítését, amely között üzemelt. Az aknapár mélység felé egyre növekvő pillérében lekötött emiatt szintenként erősen csökkenő lefejthető szénvagyon miatt az 1980-as években megkezdődött a Liász program keretében az aknapillértől a feküben az István III. aknaüzem létesítése. 70

5 BÁNYÁSZ ÉS HÁBORÚS HŐSÖK EMLÉKMŰVE Hősök tere Az emlékmű talapzatán lévő fehér márványtábla felirata: A BÁNYAMŰVEK HŐSEINEK EMLÉKLÉRE AKIK A HAZA BECSÜLETÉÉRT ÉS HIVATÁSBELI KÖTELESSÉGÜK TELJESÍTÉSE KÖZBEN ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK EMELTETTE AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG JÚNIUS 9. A II. világháborút közvetlenül megelőző évben, a már elindított területi revízió időszakában, 1938-ban állíttatta fel a DGT a Hősök terén (addig Sétatér) a Szomor László alkotta három alakos szoborcsoportot az I. világháborúban és hivatásuk teljesítése közben elhunyt bányászhősök emlékére. Borostyánnal befuttatott köveshegyi fonolit alapzaton áll, anyaga a Zsolnay gyárban készült sómázas pirogránit. Középen, magasabban, pallossal, vérttel Patrona Hungariae markáns arcú, erőt sugárzó, férfias kiállású szobra, balján kissé lejjebb rohamsisakos, kézigránátot hajítani készülő katona áll. Jobbján oldalt csákányra támaszkodó bányász, felső teste meztelen, lábán csizma, bal kezében ünnepélyes alkalmakra kivilágítható bányászlámpát tart. A fentiekben bemutatott tartalma ellenére az elmúlt évtizedekben is mindig megbecsült bányászemlékhely volt GPS koordináták: N= ,0935 E= ,

6 3.2. GPS koordináták: N= ,0935 E= ,7187 Szabolcsi aknák és tárók emléktáblája Hősök tere Az emléktábla szövege: A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT MECSEKSZABOLCS KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KÖZÖTT MŰKÖDŐ AKNÁI ÉS 1945-IG LÉTESÍTETT JELES TÁRÓI: (az aknák és tárók felsorolása) Az emléktábla komlói andezit nyerskövön laguna fantázia nevű gránitlap. Avatása a évi bányásznapon történt. Pécs keleti városrész legrendezettebb közterének déli oldalán a már korábban felállított bányászemlékek környezetében 2004-ben helyezett el a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány monolit kőtömbön gránit emléktáblát a mecsekszabolcsi bányászat három jeles tárója és 12 aknája emlékére. (Lásd: Mecsekszabolcs bányászata) 72

7 A szabolcsi szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája, Hősök tere A gránitból készült emlékmű táblájának szövege: A SZABOLCSI SZÉNBÁNYÁKBAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EMLÉKEZZÜNK RÁJUK Ezt követi 197 név felsorolása a halálozás évszámának feltüntetésével. Állíttatta a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2008-ban a bányásznapon GPS koordináták: N= ,0935 E= ,7187 A mecseki, köztük a szabolcsi mélyművelésű bányák sújtólég-, szénporrobbanás-, tűz- és szilikózisveszélyesek. A korábbi intézkedések és az 1954-ben létrehozott Kutatási Osztálynak a természeti tényezők tudományos vizsgálata alapján kidolgozott és a bányaüzemekben bevezetett új prevenciós védekezési eljárásai ellenére a legutolsó évekig előfordultak halálos balesetek. A fenti fő bányaveszélyek mellett sok volt az emberi munkával kapcsolatos halálos baleset is. A hivatásuk teljesítése közben a szabolcsi bányákban ig életüket vesztett 197 bányász emlékét őrzi a névsorukat közlő emléktábla. 73

8 3.4. GPS koordináták: N= ,0770 E= ,7162 BÁNYÁSZ MUNKÁSMOZGALMI MÁRTÍROK EMLÉKMŰVE Hősök tere A nyerskőből épített, csonka gúla alakú posztamensen lévő fehér márványtábla szövege: EMLÉKÜL A FASISZTÁK ÁLTAL ELHURCOLT ÉS KIVÉGZETT PÉCSI SZÉNBÁNYÁK HŐS BÁNYÁSZAINAK A táblán ez után szerepel: Pécsbánya telep 3, Erzsébettelep 1, Szabolcstelep 5, Vasas bányatelep 3, Gyárváros (Pécs-Újhegy) 3 névvel. A Hősök terén, a terméskő környezetbe illesztett, 80x120 cm-es, fehér márványtáblát 1946-ban állították a tér déli oldalán. 74

9 SZENT BORBÁLA SZOBOR A SZABOLCSI RK. TEMPLOMBAN, Szabadságharc u. 7. A templom apszisának freskója jobb oldalán a fél térdre ereszkedett Szent Borbálát ábrázolja, kezében bányászlámpával, mellette egyrészt a torony, amelybe apja azért zárta, hogy távollétében a kereszténységtől elzárja; másrészt bányászok csoportja áll. A kereszthajó délnyugati pillérén a Szent kb. 1 m magas, neogótikus stílusú, színes, fából faragott Szent Borbála szobra áll, összhangban a templom berendezésével és többi szobrával. A Szent fi atal nő, jobb kezében kehely és ostya képében az Oltáriszentség, melyért életét áldozta, bal kezében a pallos, mellyel kivégezték, lábánál a már ismert bástyaszerű torony, fején a mártíromságot jelző korona. A templom teljes berendezése, így szobra is Selmecbányán készült GPS koordináták: N= ,7190 E= ,

10 3.6. GPS koordináták: N= ,7190 E= ,3127 BÁNYÁSZ TORONYZENE A SZABOLCSI RK. TEMPLOMTORONYBÓL Szabadságharc u. 7. A szabolcsi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot 1912-ben szentelték, berendezése és szobrai egységes hangulatot árasztanak, valamennyi ben készült Selmecbányán. A templom tornyából hétköznap, naponta kétszer csendül fel a harangjáték a Tisztelet a bányász szaknak kezdetű ősi német bányászdal, vasárnap a bányászhimnusz dallamára. A toronyzenét a Települési Önkormányzat és a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2003-ban szereltette a templom tornyába. Leírása a fejezetben (Ágoston téri toronyzene). 76

11 A SZABOLCSI BÁNYÁK EMLÉKKÖVE A SZABOLCSI TEMPLOMKERTBEN Szabadságharc u. 7. A fekete gránit emléktábla szövege: SZENT BORBÁLA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK Az első és második sor ívelt felirata között a hagyományos Szent Borbála ábrázolás látható. ÉS A BÁNYÁBAN ELHUNYTAKÉRT 3.7. GPS koordináták: N=46 0 6,71904 E= ,3127 FERENC JÓZSEF AKNA GYÖRGY AKNA LAPOS AKNA ZSIGMOND AKNA SZENT ISTVÁN AKNA ISTVÁN II. AKNA RÜCKER LÉGAKNA SZABOLCS LÉGAKNA A szabolcsi templomkertben áll a fekete csiszolt márványtábla, alul ékszerűen benyúlva két vörös mészkőszikla közé. A márványtábla szélei csiszolatlanok, keretszerűen övezik a felsorolt, szabolcsi bányákban elhunytakért Szent Borbála könyörgését kérő feliratot. Az emlékkövet 2000-ben avatták fel. 77

12 3.8. GPS koordináták: N= ,7190 E= ,3127 VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAK EMLÉKMŰVE A SZABOLCSI TEMPLOMKERTBEN Szabadságharc u. 7. Az obeliszk feliratai: A tér felé néző oldalon: AZ IKI VILÁGHÁBORÚBAN A HAZÁÉRT HŐSI HALÁLT HALTAK Két oszlopban 28 név, majd: EMELTE MECSEKSZABOLCS KÖZSÉG HÁLÁS LAKOSSÁGA 1923 A két szomszédos oldalon név. A templom felőli oldalon: A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI alatt a kerek szenvedő Krisztus dombormű, majd: TÖRÖLD LE KÖNNYŰD S NÉZZED ŐT SZINTÉN TÖVISTŐL VÉREZŐT Alatta 38 név, majd utólag készített külön táblán még kettő. Az obeliszket az I. és II. világháborúban elhunyt szabolcsiak, köztük sok bányász emlékére állították. 78

13 Az emlékmű szövege: Bányász mártírok emlékműve Csertető FEBRUÁR 24. FAITIG IMRE KELLER JÁNOS HEGEDŰS MIHÁLY A mecsekszabolcsi Csertetőn február 24-én csendőrgolyó oltotta ki három bányász: Faitig Imre, Hegedűs Mihály és Keller János életét. Az emlékművet az 1951-ben létesített emlékmű helyén az évi bányásznapon avatták fel. Tervezője: Klausz Gyula. A három 10 méteres, függőleges, hasáb alakú vasbeton elemet alsó felében széles, vízszintes tagozat köti össze. Ennek szélesebb, jobb oldalán található a fenti felirat. Felállításától napjainkig a bányásznap előestéjén ide vonul megemlékezni a szén- és uránbányász társadalom, a városi lakosság egy részével együtt. Az ünnepséget beszédek, szavalatok, koszorúzás, bányászzenekarok zeneszámai, stb. korábban tűzijáték zárta GPS koordináták: N= ,7790 E= ,

14 3.10. SZENT ISTVÁN AKNA TORNYA ÉS ÉPÜLETEI GPS koordináták: N= ,6810 E= ,8610 A Jaroslav Jičínský koncentrációs és korszerűsítő programja keretében április 26-án Szent István nevével felavatott 500 kt/a kapacitású aknát kora nyugat-európai technikai színvonalának megfelelően létesítették, vasbeton tornya pedig a morva Kukla- és a Gróf Széchenyi István aknák kivételével egyedülálló technikai műalkotás. Az alaptól a gépszintig felnyúló beton oszlopok az állandó és a változó terheléseket feszítőművek segítsége nélkül közvetlenül hárították át az alaptalajra. A további részen az oszlopok az aknaház felett szabadon állnak, az egész toronynak bizonyos könnyedséget biztosítva. A toronyban kialakított gép-, készülék- és terelőkorong szintek vasbeton födémmel készültek, 80 Szent István akna mai képe

15 az így kialakított emeletek téglafallal vannak kitöltve. István aknáról a kitermelt szenet fékrendszerű adhéziós lánc szállította a Ferenc József (Béke-) aknai vasúti feladóra után függő drótkötélpályán történt a szállítás István aknáról közvetlenül Újhegyre. A torony 2005-ben a bányaházzal és a kompresszorgépházzal együtt műemléki védelmet kapott. Az István-aknai épületegyüttes nem hasznosított része 2005-ben Pécs város tulajdonába került, még az évben értékesítették. Szent István akna felavatási ünnepsége április 26-án Szent István akna a felavatás után 81

16 3.11. A FERENC JÓZSEF (BÉKE) AKNAI EMLÉKKŐ GPS koordináták: N= ,8250 E= ,3310 A komlói andezit monolit nyerskő felirata: 1853 FERENC JÓZSEF (BÉKE) AKNA 1965 Az emlékkövet a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány helyezte el. Az addig csak alagokkal végzett táróművelésről a székesegyházi uradalom 1853-tól áttért a termelésbe lépő Ferenc József aknával a négyszögszelvényű, fabiztosítású, függőleges aknás bányanyitásra; a kezdeti ló-járgányos aknaszállítást 1868-ban a gőzgéppel való szállítás váltotta fel. Az akna 1965-ig üzemelt, 1946-tól Béke akna néven. A pillérében lekötött szénvagyont az akkor termelésbe lépő István II. aknáról fejtették le, a vastag széntelepek miatt jórészt védőhálós, szénomlasztásos frontfejtéssel. 82 Ferenc József akna üzemudvara a 20. század elején

17 Az István III. aknai Befejezetlen üzemudvar Józsefháza Az István aknák aknapillérében a mélység felé egyre nagyobb mennyiségben visszamaradó szénvagyon leművelésére a fekübe tervezett István III. aknát az 1980-as években, a Liász-program keretében mélyítették le 751 m mélységig. Itt valósultak meg a mecseki szénbányászatban először az ideiglenesek helyett már a felvonuláskor a végleges létesítmények: a belső úthálózat betonalapja, a transzformátorház, a vízmű, a hő-központ, a gépészeti épület (a kivitelezők részére), stb. Az országban először és talán utoljára az ideiglenes mélyítő torony helyett a végleges, csúszó-zsalus technológiával készült aknatoronyból történt az aknamélyítés. A beruházást 1988-ban leállították. Az Az akna építés közben elkészült, vagy félkész létesítményeket vállalkozások hasznosítják GPS koordináták: N= ,2990 E= ,4420 István III. akna látképe 83

18 3.13. GPS koordinátái: N= ,3316 E= ,8816 SZABOLCSI BÁNYÁSZATI ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS Komlói u. 98. Békés Lajos ( ), a szabolcsi bányakerület egykori fő-bányamérője történeti és néprajzi adatokat, emlékeket gyűjtött a szabolcsi település és bányászat múltjából. Gyűjteményének egy részét a Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesületnek adományozta, amelyet az egyesület állandó kiállításon mutat be. A kiállítás épülete A kiállítás részlete 84

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 85 4. térkép, Somogy Rückerakna 4.1. Lőtér Bányatelep Földműves utca 4.2. 4.3. Somogy utca 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Barác utca

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 131 7/A térkép, a Budai vám és környéke érhegy Papkert u. Kígyó u. Körös utca Apafi utca Viktória

Részletesebben

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA PÉCS - HIRD Balázsmalom Bodormán út Cseresznyés út Égett major Hadik András utca Haladás utca Harangláb utca Harangvirág utca Hármashegy utca Hirdi út Hirdi

Részletesebben

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA B E V E Z E Tİ Pécs Mecsekszabolcs (rövid településtörténet) A Mecsek déli lankái közt meghúzódó Szabolcsról Fényes Elek

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 197 Pécs negyed évezreden át bányaváros volt, a mai Magyarország legnagyobb bányavárosa. A Mecsek

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA. PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA. PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 33 Népfront u. Óvoda u. u. u. u. Pécsbánya Hid e g - völ g y 250 m 1000 foot Középgyükés Középgyükési út É Lámpásvölgyi

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei SZIRTES BÉLA okl. bányamérnök, a Mecseki Szénbányák nyugalmazott fõmérnöke, a Kútforrás Kft mérnöki iroda ügyvezetõje, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről

Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK, BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK, VÁROSRÉSZEK, VÁROSRÉSZEK, LAKÓTELEPEK KÖZTERÜLETEK PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A szöveget írta: Biró József, Pálfy

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2015. (ll.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS A szöveget írta: Mendly Lajos 11 Szent István Belváros és Uránváros 1/A kép, Káptalan utca, Mária utca Papnövelde di János

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Közlekedési tájékoztató

Közlekedési tájékoztató 1 / 7 2009.08.11. 8:42 Nyomtatás Közlekedési tájékoztató 2009. augusztus 4., kedd, 9:12 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében a Közlekedési Operatív Csoport az alábbi tájékoztatást adja az augusztus

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása

A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása CSICSÓK ISTVÁN okl. villamos üzemmérnök, üzemvezetõ (PERt. Kõszénbánya) A Mecseki Szénbányák felszámolási folyamata során a bányavállalat

Részletesebben

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul 1 Uránváros Olympia Üzletház Mecsek Áruház Kulturális Központ PÉTÁV Megyeri kishíd Expo Center Vásártér Nagy Imre út Sarolta utca Lahti utca Krisztina tér Aidinger János út Sztárai Mihály út Csontváry

Részletesebben

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓSZŐLŐS KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Berta Zsolt, Keresztény Zsolt, Kulcsár László, Varga Mihály 145 Zrínyi u. Dózsa György u. Mór u a

Részletesebben

A (közel) 150 éves András akna

A (közel) 150 éves András akna A (közel) 150 éves András akna MENDLY LAJOS okl. földmérõ mérnök, bányaipari gazdasági mérnök, nyugalmazott. mûszaki-gazdasági tanácsadó (Pécs) Az 1852-ben, Pécs határában bányaterületet szerzõ DGT a következõ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése

1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése MŰSZAKI LEÍRÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK KÖZPONTI EMLÉKHELYE ötletpályázatához 1. BEVEZETŐ Az I. Világháborús Emlékhely kialakítására irányuló ötletpályázati felhívás közzétételét meglepetéssel és örömmel

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (II. rész) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv- és controlling osztályvezetõ (Kõ-Szén Kft.

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2008. (X.29.) Ktr.sz. rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Ajkai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP Jelzet: K-1 Az egyedi tájérték megnevezése: lakóház kerekes kúttal Típusa: településsel kapcsolatos emlék Pontos helyszín: Hunyadi u. Helyrajzi szám: 109 Az egyedi tájérték főbb jellemzői: Lakóház, faragott

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY. A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY. A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSÚJHEGY PÉCSÚJHEGY A szöveget írta: Pusztafalvi Gábor BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 123 a Pécsújhegy 6. térkép, Pécsújhegy ÚT i út r u. Puskin tér kotás u. Gyöngyösi I. u. Puskin tér Remény u.

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015.

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Helyi értéktár bizottság (2013-ban alakult) tagság megújítása, új tagok felvétele, hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása- további hivatalos

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

ALBERTTELEP. Megemlékezést bányásznapon, Borbála napon tartanak.

ALBERTTELEP. Megemlékezést bányásznapon, Borbála napon tartanak. 2 ALBERTTELEP Az Alberttelepen a Mővelıdési ház kertjében 1998-ban felavatott emlékmővön a Múcsony, és Alberttelep településeken egykor üzemelt bányák áldozatainak állítottak emléket. Albert I. akna egykori

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés

1. Termelı, felelıs, győjtı adatai 1. Név Mecseki Szénbányák Vállalat 2. Kapcsolattartó neve. Hulladék / melléktermék felmérés Hulladék / melléktermék felmérés Adatszolgáltató 1. Adatszolgáltató neve Weprot Kft. 2. Kapcsolattartó neve Elérhetıség 3. Település Dabas 4. Utca, házszám Kör utca 6/A 5. Irányítószám 2372 6. Telefon/fax

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Martonvásár Város Önkormányzata 2462 Martonvásár, Budai út 13. Összesített helyrajzi szám lista Beépített területek 1. 1241 Orgona u. temető (ravatalozó) 1 37 422 652 2. 1247 Orgona u. temető 1 2 449 000

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is

Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Nőtt a súlyos munkabalesetek száma Csongrád megyében is Munkavédelmi nyílt napot tartanak a partnerség jegyében a Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak nemzetközi emléknapja alkalmából Kedvezőtlenül

Részletesebben

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR

DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR DUNAVARSÁNY POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJ ÉPÜLET KOSSUTH LAJOS KŐSZOBOR tervezet Dunavarsány, 2014. június MŰLEÍRÁS, KONCEPCIÓ Dunavarsányban élő alkotóművészként munkámmal szeretnék hozzátenni a város életéhez,

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000

6722 Szeged, Kálvária sgt. 14. 2 500 000. 8640 Fonyód RÓZSADOMB U 2. 2 500 000 Kat. A pályázó szervezet neve A pályázó szervezet címe Elnyert összeg 1. NCS Csupaszív Nagycsaládos Egyesület Várpalota és Kistérsége Veszprém Megye, 8100 Várpalota, Szabolcska Mihály út 75. 3 610 000

Részletesebben

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság;

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Telkibányai múzeum Helyszín: Telkibánya, Múzeum u. 15. GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Kor: 16. század Jelenlegi állapot: A gyűjtemény április 1 és október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés - 1 - ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i rendes ülésére Tárgy: Belterületi közutak forgalmi rend felülvizsgálata

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Személyszállítási Üzletszabályzatának 3. számú módosítása A Személyszállítási Üzletszabályzat 2014. február 01-től az alábbiak szerint

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról

1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet. a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról 1. oldal 1/2014. (II.3.) önkormányzati rendelet a választási plakátok elhelyezésének tilalmáról (Módosította a 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról

Decs nagyközség képviselő-testületének. 19/1993. (XII.01.) KT. számú. r e n d e l e t e. A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról Decs nagyközség képviselő-testületének 19/1993. (XII.01.) KT. számú r e n d e l e t e A nagyközségi önkormányzati jelképekről és használatukról (egységes szerkezetbe foglalva a 24/2009. (XI.26.), a 11/2012.

Részletesebben

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁLSZERVEZÖ NONPROFIT KFT. DÓM TÉRI SZABADTÉRI SZÍNPAD MENTÉSI TERVE BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSI TERV RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKRE ÉRVÉNYES: 2014. június 15.-től. ******* DÓM TÉRI

Részletesebben

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor Tatabányai bányaút 1. Harangjáték 2004. évi Bányásznapon avatták fel Tatabánya központjában a Harangjátékot. Minden nap 14 órakor szólal meg a Harangjáték, hétköznapokon a Tisztelet a Bányász Szaknak,

Részletesebben