PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS. SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ"

Átírás

1 PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SZABOLCS SZABOLCS A szöveget írta: Mendly Lajos BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 67

2 Gorkij orkij rkij kij ij u. Tűzolt űol. Kolón Kló Kló nia u.. Füst üst üt üt u. u K Pék sor K i Szabadságharc cut utca utca Szénispán útja Szabolcs 3. térkép, Szabolcsfalu és István akna Józsefháza Rücker akna M a r f ö l d M o c s o l á s Szalonkás K i r á l y k e r t M e d d ő h á n y ó Istvánakna M og sgy őr y o r ó - b Füst u. Kolónia u. Kolóni Klói Kl i u Tűzoltó u. Gorkij u. űzoltó u Tárna u. Hősök tere Ács utca Bánya utca Török István u. Népfront u. Óvoda u. KOMLÓI ÚT Baltika u. Fejlődés u. Bánomi út Margit utca Szent Borbála utca Ibolya u. Szabó István utca Kedves Katona József utca Auróra u. Csók I. u. Görgey A. u. u. Arany J. u. Árpád pád u. á u Bánya utca Lehel u. Hun Hun Hun nu u. Honvéd köz Határőr u. Csapó J. u. Thököly Botond utca Barátság Wess. u. u. Csokonai u. Jószerencse u. út Szőlőhegyi út u. Dobó K. u. Klapka utca Sudár István u Csokon o zerencse u. Vá Egyenlőség utca Vájár k. V jár Perényi u. Kinizsi P. u. Bányász vértanúk Eszperantó u. Szüret utca Egyenlőség k.bán Es E á zp n i u. nyá y z er köz P u Átjáró út vé v útja Középhegy Szüret utca Szüret utca 3.9. Csertető Középhegy Mélyút d. d. Cserbokros dűlő Picurka k. Sarkos d. Átlós köz d. Gálic Szabolcshegyi út Sarkos d. Agancs d. Borz d. Lejtő d. Murci d. Kápa k. Lejtő d. Hegyes k. Őzgida k. Pacca d. Pincemester Pincemester d. Kiskerti d. Szt. György-hegy Mérő k. Őrhegyi út Pacca d. Göd rös d. Ö rdö K é t - g g - á r o k 68 Május 1. utca Tolnai József utca KOMLÓ Szabolcsi út Frankel Leó Krúdy Gyula u. Bródy Sándor u. Mélyút Zergevirág Szil-réti Dobogó dűlő Sudár I. Egyenlőség utca Szőlőfej d. Kacsoló d. 250 m 1000 foot k. Hérics d. Sarkos d. Szabolcsi-zártkert Szüret utca Kunkori k. Pincér d. lcshegyi út Szabolcshegyi út Szénhordó k. Gyep d. Széles út Fosztóvölgyi út Fosztóvölgyi út

3 ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS Szabolcson Fehérhegy környékén tárták fel a kőkorszaki ember veremházát és kőeszközeit, ugyanitt a dombóvári hadiút mellé települt Ponta Mausnetia római település maradványait is megtalálták. Középkori iratok szerint ez a terület 1291-ben a pécsi Káptalan birtoka volt már Szabolcs néven, rajta vezetett keresztül a Borkereskedők útja ban került török kézre. A pécsi kerület török adószedői 1582-ben 23 házát írták össze ban, a Rákóczi szabadságharc alatt a Budai-vám környékén táborozó megszálló osztrák sereget a szabolcsiaknak kellett élelmeznie. Az 1858-as összeírás szerint 98 háza volt, összesen 699 rk. lakossal. Határja felettébb áldott. Szántóföldje első osztálybéli. Fehér bora a legjobbak közül való. Erdeje nagy és szép. Rétjei jók. Márvány és kőbányával bír. Földesura a pécsi Székesegyház. Egy 1864-es jelentés szerint: Magyar ajkúak lakják, akik Szent István király idejében települtek ide. Az 1880-as években a fi loxéra teljesen tönkretette a szőlőművelést, azonban a szabolcsi kőszénbányászat megjelenésével Szabolcs gyors fejlődésnek indult, 1891-ben már 3530 magyar és német lakosa volt, határában 1,5 millió q szenet termeltek ben már 4081-en lakták, ebből 1200-an dolgoztak közvetlenül a bányászatban, és 2,8 millió q szenet termeltek ban Mecsekszabolcs nagyközség a pécsi járásban. / / A község területe 2269 kh. Lélekszáma 4671 fő. Lakosai közül magyar 4555, német 73, ezen kívül néhány tót, oláh, szerb, horvát anyanyelvű. A lakóházak száma 583. A foglalkozási megoszlás: 367 őstermelő, 2670 bányász, 582 iparos, 127 kereskedő, 53 a közlekedésben dolgozó, 86 közszolgálati, 175 napszámos, 531 nyugdíjas és 39 házicseléd. Gyári üzemei: egy kőszénbánya, egy téglagyár és egy kőbánya ben Mecsekszabolcs önállósága megszűnt, a kiegyezés óta törvényhatósági jogú Pécs városhoz csatolták. György telep látképe, jobbra a Felső telep 69

4 Mecsekszabolcs bányászata Szabolcs területén a szénkincs nagyobbik része a pécsi székesegyházi uradalom elidegeníthetetlen birtokain volt. A (magyar)széki országút melletti sávban a község kisbirtokosai voltak a tulajdonosok, ingatlanaik szabadon voltak értékesíthetők a szénkitermelési joggal együtt; a 19. század első felében ennek ellenére ezek a területek nem keltették fel senki érdeklődését. A szabolcsi uradalom a Kamara és a Helytartótanács határozott fellépésének hatására csak a kincstári bányakormányzóság évi megalakulása után, Berks Péter bányakormányzó szakmai irányításában bízva kezdte el a kőszénbányászatot. Berks csak fokozatosan tudta áttéríteni az uradalmat a szénásásos, gödrös, turkálós bányászatról a korszerűbb, a minőségi igényeket is kielégítő táróbányászatra. Tevékenységének eredményeképpen 1836-tól nem volt már visszaesés. Ebben az időben már jelentkeztek a DGT kőszénvásárlásai, élénkült a kőszénpiac, a szabolcsi-somogyi bányászat a többi Pécs vidéki bányához viszonyítva jobb minőségű szenet vitt a piacokra, így kereslete is növekedett. Az közötti időszak egyházi kőszénbányászatának sikere Vörös Mihály őrkanonok, a székesegyházi uradalom kormányzója tevékenységének eredménye. Az addig csak alagokkal végzett táróművelésről áttértek a függőleges aknás bányanyitásra, az első, a Ferenc József akna 1853-tól termelt. Riegel Antal vállalkozó egy mecsekszabolcsi kisbirtokosoktól megvett, a székesegyházi birtoktestbe beékelődött területen 1853-ban nyitotta meg Sándor aknáját, melynek ellensúlyozására az uradalom a (magyar)széki országút mellett mélyítette György, a kisgyőri területen pedig a Mihály aknát. Az egyházi uradalmi kőszénbányák fejlesztése egybeesett a DGT pécsbányai letelepedésével, és a terület 15 év alatti teljes bekebelezésével. Az 1860-as évek első felének nyereséges volta ellenére a DGT tőkeerejének szorító hatása és a vasútépítése miatt korlátozott szénpiac az uradalmat az önállóság feladására késztette. A székesegyházi uradalom 1868-ban bérleti szerződést kötött 25 év időtartamra a szabolcsi kőszénbánya területére ben a DGT kiépítette Ferenc József akna és Üszög között is a normál nyomtávú vasutat ben több bérlő cserélődése után megvásárolta Riegel egykori bányatelek bérleteit is, ezzel az összes szabolcsi bányatelek a tulajdonába, illetve a szerződés ismételt meghosszabbításával (elvileg) 1968-ig a bérletébe került ben kezdte meg a széntermelést a Jaroslav Jičinský által ig végrehajtott koncentráció és rekonstrukció keretében létesült, 500 kt/a szállítási kapacitású Szent István (1945 után István I.) akna, amely az 1993-as bezárásáig megbízhatóan szolgálta a szabolcsi bányaüzemet. A fokozott szénigény és az egyre jelentősebb feltárási tevékenység tette szükségessé István II. akna létesítését, amely között üzemelt. Az aknapár mélység felé egyre növekvő pillérében lekötött emiatt szintenként erősen csökkenő lefejthető szénvagyon miatt az 1980-as években megkezdődött a Liász program keretében az aknapillértől a feküben az István III. aknaüzem létesítése. 70

5 BÁNYÁSZ ÉS HÁBORÚS HŐSÖK EMLÉKMŰVE Hősök tere Az emlékmű talapzatán lévő fehér márványtábla felirata: A BÁNYAMŰVEK HŐSEINEK EMLÉKLÉRE AKIK A HAZA BECSÜLETÉÉRT ÉS HIVATÁSBELI KÖTELESSÉGÜK TELJESÍTÉSE KÖZBEN ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK EMELTETTE AZ ELSŐ DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG JÚNIUS 9. A II. világháborút közvetlenül megelőző évben, a már elindított területi revízió időszakában, 1938-ban állíttatta fel a DGT a Hősök terén (addig Sétatér) a Szomor László alkotta három alakos szoborcsoportot az I. világháborúban és hivatásuk teljesítése közben elhunyt bányászhősök emlékére. Borostyánnal befuttatott köveshegyi fonolit alapzaton áll, anyaga a Zsolnay gyárban készült sómázas pirogránit. Középen, magasabban, pallossal, vérttel Patrona Hungariae markáns arcú, erőt sugárzó, férfias kiállású szobra, balján kissé lejjebb rohamsisakos, kézigránátot hajítani készülő katona áll. Jobbján oldalt csákányra támaszkodó bányász, felső teste meztelen, lábán csizma, bal kezében ünnepélyes alkalmakra kivilágítható bányászlámpát tart. A fentiekben bemutatott tartalma ellenére az elmúlt évtizedekben is mindig megbecsült bányászemlékhely volt GPS koordináták: N= ,0935 E= ,

6 3.2. GPS koordináták: N= ,0935 E= ,7187 Szabolcsi aknák és tárók emléktáblája Hősök tere Az emléktábla szövege: A PÉCSI KŐSZÉNBÁNYÁSZAT MECSEKSZABOLCS KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN KÖZÖTT MŰKÖDŐ AKNÁI ÉS 1945-IG LÉTESÍTETT JELES TÁRÓI: (az aknák és tárók felsorolása) Az emléktábla komlói andezit nyerskövön laguna fantázia nevű gránitlap. Avatása a évi bányásznapon történt. Pécs keleti városrész legrendezettebb közterének déli oldalán a már korábban felállított bányászemlékek környezetében 2004-ben helyezett el a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány monolit kőtömbön gránit emléktáblát a mecsekszabolcsi bányászat három jeles tárója és 12 aknája emlékére. (Lásd: Mecsekszabolcs bányászata) 72

7 A szabolcsi szénbányákban életüket vesztettek emléktáblája, Hősök tere A gránitból készült emlékmű táblájának szövege: A SZABOLCSI SZÉNBÁNYÁKBAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK EMLÉKEZZÜNK RÁJUK Ezt követi 197 név felsorolása a halálozás évszámának feltüntetésével. Állíttatta a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2008-ban a bányásznapon GPS koordináták: N= ,0935 E= ,7187 A mecseki, köztük a szabolcsi mélyművelésű bányák sújtólég-, szénporrobbanás-, tűz- és szilikózisveszélyesek. A korábbi intézkedések és az 1954-ben létrehozott Kutatási Osztálynak a természeti tényezők tudományos vizsgálata alapján kidolgozott és a bányaüzemekben bevezetett új prevenciós védekezési eljárásai ellenére a legutolsó évekig előfordultak halálos balesetek. A fenti fő bányaveszélyek mellett sok volt az emberi munkával kapcsolatos halálos baleset is. A hivatásuk teljesítése közben a szabolcsi bányákban ig életüket vesztett 197 bányász emlékét őrzi a névsorukat közlő emléktábla. 73

8 3.4. GPS koordináták: N= ,0770 E= ,7162 BÁNYÁSZ MUNKÁSMOZGALMI MÁRTÍROK EMLÉKMŰVE Hősök tere A nyerskőből épített, csonka gúla alakú posztamensen lévő fehér márványtábla szövege: EMLÉKÜL A FASISZTÁK ÁLTAL ELHURCOLT ÉS KIVÉGZETT PÉCSI SZÉNBÁNYÁK HŐS BÁNYÁSZAINAK A táblán ez után szerepel: Pécsbánya telep 3, Erzsébettelep 1, Szabolcstelep 5, Vasas bányatelep 3, Gyárváros (Pécs-Újhegy) 3 névvel. A Hősök terén, a terméskő környezetbe illesztett, 80x120 cm-es, fehér márványtáblát 1946-ban állították a tér déli oldalán. 74

9 SZENT BORBÁLA SZOBOR A SZABOLCSI RK. TEMPLOMBAN, Szabadságharc u. 7. A templom apszisának freskója jobb oldalán a fél térdre ereszkedett Szent Borbálát ábrázolja, kezében bányászlámpával, mellette egyrészt a torony, amelybe apja azért zárta, hogy távollétében a kereszténységtől elzárja; másrészt bányászok csoportja áll. A kereszthajó délnyugati pillérén a Szent kb. 1 m magas, neogótikus stílusú, színes, fából faragott Szent Borbála szobra áll, összhangban a templom berendezésével és többi szobrával. A Szent fi atal nő, jobb kezében kehely és ostya képében az Oltáriszentség, melyért életét áldozta, bal kezében a pallos, mellyel kivégezték, lábánál a már ismert bástyaszerű torony, fején a mártíromságot jelző korona. A templom teljes berendezése, így szobra is Selmecbányán készült GPS koordináták: N= ,7190 E= ,

10 3.6. GPS koordináták: N= ,7190 E= ,3127 BÁNYÁSZ TORONYZENE A SZABOLCSI RK. TEMPLOMTORONYBÓL Szabadságharc u. 7. A szabolcsi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot 1912-ben szentelték, berendezése és szobrai egységes hangulatot árasztanak, valamennyi ben készült Selmecbányán. A templom tornyából hétköznap, naponta kétszer csendül fel a harangjáték a Tisztelet a bányász szaknak kezdetű ősi német bányászdal, vasárnap a bányászhimnusz dallamára. A toronyzenét a Települési Önkormányzat és a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány 2003-ban szereltette a templom tornyába. Leírása a fejezetben (Ágoston téri toronyzene). 76

11 A SZABOLCSI BÁNYÁK EMLÉKKÖVE A SZABOLCSI TEMPLOMKERTBEN Szabadságharc u. 7. A fekete gránit emléktábla szövege: SZENT BORBÁLA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK Az első és második sor ívelt felirata között a hagyományos Szent Borbála ábrázolás látható. ÉS A BÁNYÁBAN ELHUNYTAKÉRT 3.7. GPS koordináták: N=46 0 6,71904 E= ,3127 FERENC JÓZSEF AKNA GYÖRGY AKNA LAPOS AKNA ZSIGMOND AKNA SZENT ISTVÁN AKNA ISTVÁN II. AKNA RÜCKER LÉGAKNA SZABOLCS LÉGAKNA A szabolcsi templomkertben áll a fekete csiszolt márványtábla, alul ékszerűen benyúlva két vörös mészkőszikla közé. A márványtábla szélei csiszolatlanok, keretszerűen övezik a felsorolt, szabolcsi bányákban elhunytakért Szent Borbála könyörgését kérő feliratot. Az emlékkövet 2000-ben avatták fel. 77

12 3.8. GPS koordináták: N= ,7190 E= ,3127 VILÁGHÁBORÚS HŐSI HALOTTAK EMLÉKMŰVE A SZABOLCSI TEMPLOMKERTBEN Szabadságharc u. 7. Az obeliszk feliratai: A tér felé néző oldalon: AZ IKI VILÁGHÁBORÚBAN A HAZÁÉRT HŐSI HALÁLT HALTAK Két oszlopban 28 név, majd: EMELTE MECSEKSZABOLCS KÖZSÉG HÁLÁS LAKOSSÁGA 1923 A két szomszédos oldalon név. A templom felőli oldalon: A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAI alatt a kerek szenvedő Krisztus dombormű, majd: TÖRÖLD LE KÖNNYŰD S NÉZZED ŐT SZINTÉN TÖVISTŐL VÉREZŐT Alatta 38 név, majd utólag készített külön táblán még kettő. Az obeliszket az I. és II. világháborúban elhunyt szabolcsiak, köztük sok bányász emlékére állították. 78

13 Az emlékmű szövege: Bányász mártírok emlékműve Csertető FEBRUÁR 24. FAITIG IMRE KELLER JÁNOS HEGEDŰS MIHÁLY A mecsekszabolcsi Csertetőn február 24-én csendőrgolyó oltotta ki három bányász: Faitig Imre, Hegedűs Mihály és Keller János életét. Az emlékművet az 1951-ben létesített emlékmű helyén az évi bányásznapon avatták fel. Tervezője: Klausz Gyula. A három 10 méteres, függőleges, hasáb alakú vasbeton elemet alsó felében széles, vízszintes tagozat köti össze. Ennek szélesebb, jobb oldalán található a fenti felirat. Felállításától napjainkig a bányásznap előestéjén ide vonul megemlékezni a szén- és uránbányász társadalom, a városi lakosság egy részével együtt. Az ünnepséget beszédek, szavalatok, koszorúzás, bányászzenekarok zeneszámai, stb. korábban tűzijáték zárta GPS koordináták: N= ,7790 E= ,

14 3.10. SZENT ISTVÁN AKNA TORNYA ÉS ÉPÜLETEI GPS koordináták: N= ,6810 E= ,8610 A Jaroslav Jičínský koncentrációs és korszerűsítő programja keretében április 26-án Szent István nevével felavatott 500 kt/a kapacitású aknát kora nyugat-európai technikai színvonalának megfelelően létesítették, vasbeton tornya pedig a morva Kukla- és a Gróf Széchenyi István aknák kivételével egyedülálló technikai műalkotás. Az alaptól a gépszintig felnyúló beton oszlopok az állandó és a változó terheléseket feszítőművek segítsége nélkül közvetlenül hárították át az alaptalajra. A további részen az oszlopok az aknaház felett szabadon állnak, az egész toronynak bizonyos könnyedséget biztosítva. A toronyban kialakított gép-, készülék- és terelőkorong szintek vasbeton födémmel készültek, 80 Szent István akna mai képe

15 az így kialakított emeletek téglafallal vannak kitöltve. István aknáról a kitermelt szenet fékrendszerű adhéziós lánc szállította a Ferenc József (Béke-) aknai vasúti feladóra után függő drótkötélpályán történt a szállítás István aknáról közvetlenül Újhegyre. A torony 2005-ben a bányaházzal és a kompresszorgépházzal együtt műemléki védelmet kapott. Az István-aknai épületegyüttes nem hasznosított része 2005-ben Pécs város tulajdonába került, még az évben értékesítették. Szent István akna felavatási ünnepsége április 26-án Szent István akna a felavatás után 81

16 3.11. A FERENC JÓZSEF (BÉKE) AKNAI EMLÉKKŐ GPS koordináták: N= ,8250 E= ,3310 A komlói andezit monolit nyerskő felirata: 1853 FERENC JÓZSEF (BÉKE) AKNA 1965 Az emlékkövet a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány helyezte el. Az addig csak alagokkal végzett táróművelésről a székesegyházi uradalom 1853-tól áttért a termelésbe lépő Ferenc József aknával a négyszögszelvényű, fabiztosítású, függőleges aknás bányanyitásra; a kezdeti ló-járgányos aknaszállítást 1868-ban a gőzgéppel való szállítás váltotta fel. Az akna 1965-ig üzemelt, 1946-tól Béke akna néven. A pillérében lekötött szénvagyont az akkor termelésbe lépő István II. aknáról fejtették le, a vastag széntelepek miatt jórészt védőhálós, szénomlasztásos frontfejtéssel. 82 Ferenc József akna üzemudvara a 20. század elején

17 Az István III. aknai Befejezetlen üzemudvar Józsefháza Az István aknák aknapillérében a mélység felé egyre nagyobb mennyiségben visszamaradó szénvagyon leművelésére a fekübe tervezett István III. aknát az 1980-as években, a Liász-program keretében mélyítették le 751 m mélységig. Itt valósultak meg a mecseki szénbányászatban először az ideiglenesek helyett már a felvonuláskor a végleges létesítmények: a belső úthálózat betonalapja, a transzformátorház, a vízmű, a hő-központ, a gépészeti épület (a kivitelezők részére), stb. Az országban először és talán utoljára az ideiglenes mélyítő torony helyett a végleges, csúszó-zsalus technológiával készült aknatoronyból történt az aknamélyítés. A beruházást 1988-ban leállították. Az Az akna építés közben elkészült, vagy félkész létesítményeket vállalkozások hasznosítják GPS koordináták: N= ,2990 E= ,4420 István III. akna látképe 83

18 3.13. GPS koordinátái: N= ,3316 E= ,8816 SZABOLCSI BÁNYÁSZATI ÉS HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS Komlói u. 98. Békés Lajos ( ), a szabolcsi bányakerület egykori fő-bányamérője történeti és néprajzi adatokat, emlékeket gyűjtött a szabolcsi település és bányászat múltjából. Gyűjteményének egy részét a Pécs-Baranyai Origó-ház Egyesületnek adományozta, amelyet az egyesület állandó kiállításon mutat be. A kiállítás épülete A kiállítás részlete 84

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE KŐVÁGÓTÖTTÖS. KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád. TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓTÖTTÖS KŐVÁGÓTÖTTÖS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Németh Gábor, Ulrich Károly 173 10/A térkép, KŐvágótöttös, V. sz. Bányaüzem 10.2. 10.1. Kővágótöttös

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. október Tartalom 1. Győr... 2 2. Halászi... 4 3. Kaposvár... 4 4. Öttevény... 4 5. Petőháza... 5 6. Pécs... 6 7. Vámosszabadi... 18 1. Győr

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. augusztus TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT AGYAGOSSZERGÉNY BABÓT Táncsics Mihály, páros házszám: 8-56, páratlan házszám:

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY. A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE SOMOGY SOMOGY A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 85 4. térkép, Somogy Rückerakna 4.1. Lőtér Bányatelep Földműves utca 4.2. 4.3. Somogy utca 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Barác utca

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ. A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A KELETI VÁROSRÉSZ A KELETI VÁROSRÉSZ A szöveget írta: Schaller Károly BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 131 7/A térkép, a Budai vám és környéke érhegy Papkert u. Kígyó u. Körös utca Apafi utca Viktória

Részletesebben

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA PÉCS MECSEKSZABOLCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA B E V E Z E Tİ Pécs Mecsekszabolcs (rövid településtörténet) A Mecsek déli lankái közt meghúzódó Szabolcsról Fényes Elek

Részletesebben

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA

TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETLEÍRÁSA PÉCS - HIRD Balázsmalom Bodormán út Cseresznyés út Égett major Hadik András utca Haladás utca Harangláb utca Harangvirág utca Hármashegy utca Hirdi út Hirdi

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK. PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK PÉCSI BÁNYÁSZSÉTÁK A szöveget írta: Szirtes Béla BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 197 Pécs negyed évezreden át bányaváros volt, a mai Magyarország legnagyobb bányavárosa. A Mecsek

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA. PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA. PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE PÉCSBÁNYA PÉCSBÁNYA A szöveget írta: Pálfy Attila BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 33 Népfront u. Óvoda u. u. u. u. Pécsbánya Hid e g - völ g y 250 m 1000 foot Középgyükés Középgyükési út É Lámpásvölgyi

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét várja a javaslatokat Felhívás! A TÉB az alábbi felhívás közzétételével kéri a polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei

A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei A Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elsõ éve és tervei SZIRTES BÉLA okl. bányamérnök, a Mecseki Szénbányák nyugalmazott fõmérnöke, a Kútforrás Kft mérnöki iroda ügyvezetõje, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány

Részletesebben

Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről

Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről Uránváros az Esztergár Lajos u. 17. sz. épület tetejéről BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK, BÁNYÁSZ LAKÓTELEPEK, VÁROSRÉSZEK, VÁROSRÉSZEK, LAKÓTELEPEK KÖZTERÜLETEK PÉCS ÉS KÖRNYÉKE A szöveget írta: Biró József, Pálfy

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT

A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A KISTERENYEI PÁLYAUDVAR ÉS TARTOZÉKAINAK (ÁLLOMÁS, FELVÉTELI ÉPÜLETEK, PÁLYAMESTERI HÁZ, VÍZTORONY, TRAFÓHÁZ) MŰEMLÉKI VÉDELMÉRE TETT JAVASLAT A TELPÜLÉS 1867. MÁJUSÁBAN KAPOTT VASUTAT Budapest- Hatvan

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BELVÁROS ÉS URÁNVÁROS A szöveget írta: Mendly Lajos 11 Szent István Belváros és Uránváros 1/A kép, Káptalan utca, Mária utca Papnövelde di János

Részletesebben

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul 1 Uránváros Olympia Üzletház Mecsek Áruház Kulturális Központ PÉTÁV Megyeri kishíd Expo Center Vásártér Nagy Imre út Sarolta utca Lahti utca Krisztina tér Aidinger János út Sztárai Mihály út Csontváry

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. szeptember TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT BALATONBOGLÁR BALATONŐSZÖD BELED CSORNA DUNAKILITI Dobó István utca,

Részletesebben

l. Fejezet Általános rendelkezések

l. Fejezet Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /2015. (ll.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Közlekedési tájékoztató

Közlekedési tájékoztató 1 / 7 2009.08.11. 8:42 Nyomtatás Közlekedési tájékoztató 2009. augusztus 4., kedd, 9:12 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében a Közlekedési Operatív Csoport az alábbi tájékoztatást adja az augusztus

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T emlékművek áthelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára Ózd, 2016. május 20. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás- és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád

KŐVÁGÓSZŐLŐS BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE. KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád PÉCS ÉS KÖRNYÉKE BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ KŐVÁGÓSZŐLŐS KŐVÁGÓSZŐLŐS A szöveget írta: Sallay Árpád TársszerzŐk: Berta Zsolt, Keresztény Zsolt, Kulcsár László, Varga Mihály 145 Zrínyi u. Dózsa György u. Mór u a

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. Forgalomképtelen ingatlanok törvényi előírás alapján 1.1 Belterület TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. 1525/7 8169 országos közút Pétfürdő-Várpalota összekötő út 2. 1550/2 1.3974

Részletesebben

A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása

A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása A Pécsi Erõmû Rt. Kõszénbánya 35 kv-os villamos hálózatainak átalakítása CSICSÓK ISTVÁN okl. villamos üzemmérnök, üzemvezetõ (PERt. Kõszénbánya) A Mecseki Szénbányák felszámolási folyamata során a bányavállalat

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

A (közel) 150 éves András akna

A (közel) 150 éves András akna A (közel) 150 éves András akna MENDLY LAJOS okl. földmérõ mérnök, bányaipari gazdasági mérnök, nyugalmazott. mûszaki-gazdasági tanácsadó (Pécs) Az 1852-ben, Pécs határában bányaterületet szerzõ DGT a következõ

Részletesebben

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul

Aidinger János út. Sztárai Mihály út Csontváry utca. Nagy Imre út Vásártér. Sarolta utca Lahti utca. Sarolta utca. Krisztina tér. Uránvárosból indul 1 Uránváros Olympia Üzletház Mecsek Áruház Kulturális Központ PÉTÁV Megyeri kishíd Expo Center Vásártér Nagy Imre út Sarolta utca Lahti utca Krisztina tér Aidinger János út Sztárai Mihály út Csontváry

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról Kiskunhalas Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/641/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. november 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról,

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:..

Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. CSEPEL HALÁSZTELEK: SZ.SZENTMIKLÓS: SZIGETHALOM: TÖKÖL: SZIGETCSÉP: SZ.SZENTMÁRTON: SZIGETÚJFALU: RÁCKEVE: SZIGETBECSE: MAKÁD: Név: Lakcím:. Születési év:.. Egyesületi tagság: Teljesítés módja:.. Túrázás

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás?

Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Csupán átmeneti romlás, vagy trendváltozás? Prof. Dr. habil Holló Péter Az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzora Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára Új módszerek,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottságának. Társadalmi szervezetek támogatásáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottságának. Társadalmi szervezetek támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottságának 69/2011. (06. 23.) számú h a t á r o z a t a Társadalmi szervezetek támogatásáról 1. A Bizottság Pécs Megyei Jogú

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

Egyiptom művészete Ókor-1

Egyiptom művészete Ókor-1 Egyiptom művészete Ókor-1 I.e. III. évezredtől - I.e. XI. század óbirodalom középbirodalom új birodalom A művészetnek a halotti kultuszt kellett szolgálnia. Fáraók (isten) attribútumaik az állszakáll és

Részletesebben

Forgalomképtelen törzsvagyon

Forgalomképtelen törzsvagyon 1 1. melléklet Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 21/2013. (VII.18.) önkormányzati rendeletéhez Forgalomképtelen törzsvagyon

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről

Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Értesítés karbantartás miatti szolgáltatás-kiesésről Tisztelt Előfizetőnk! Tájékoztatjuk, hogy az Invitel Távközlési Zrt. az alábbi karbantartásokat tervezi a 30. héten: Bácsalmás 1 node ( Árpád vezér

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása Lakosságszám SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 1 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA BAJCSY-ZSILINSZKY 995 1210 Dobó K. u. 16. BATTHÁNY

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2008. (X.29.) Ktr.sz. rendelete Kiskunhalas város középületeinek, köztereinek fellobogózásáról, díszkivilágításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

100 éves a gimnázum épülete

100 éves a gimnázum épülete 100 éves a gimnázum épülete Tekintélyes múlt Kőszeg város életében mindig is fontos szerepet töltött be a művelődés, a kultúra. Műveltségi állapot tekintetében Kőszeg régóta kiváló helyet foglal el valamennyi

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

Megálló Hasznos átszállás Menetrend. Uránváros, 3-as kocsiállásból indul: 4 4 Mecsek Áruház 6 6 Kulturális Központ

Megálló Hasznos átszállás Menetrend. Uránváros, 3-as kocsiállásból indul: 4 4 Mecsek Áruház 6 6 Kulturális Központ Uránváros - Mecsek Áruház - Egyetemváros - Kórház tér - Árkád - Budai Állomás - Fehérhegy - Mecsekszabolcs Uránváros - Mecsek Áruház - Egyetemváros - Kórház tér - Árkád - Budai Állomás - Fehérhegy - Hősök

Részletesebben

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok

A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái. Messzi István Sportcsarnok A Gorter-Kecskeméti Röplabda Club (KRC) relikviái Messzi István Sportcsarnok Füles serleg, anyaga: fém, színe: arany. Talapzata bordó színű műanyag, mérete: 16 x 16 cm, magassága 9 cm. A serleg teljes

Részletesebben

Bükki Kék. Jelvényszerző túra

Bükki Kék. Jelvényszerző túra Bükki Kék Jelvényszerző túra A Hegyiember és Baráti Köre 2016. április 1-től meghirdeti a Bükki Kék elnevezésű jelvényszerző túrát a Bükk hegységben. A túra során a Bükk-hegység varázslatos útjain, ismert

Részletesebben

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:

Az Értéktár Bizottság tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi: Települési Értéktár Bizottság 8296 Monostorapáti Petőfi u.123. Száma: 3597-2/2015. J e gy z ő k ö ny v Készült: A Települési Értéktár Bizottság 2015. november 10-én (kedden) 18.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja.

A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja. A munkabalesetben megrokkantak és elhunytak XVI. emléknapja. Mint minden évben, 2011. április 28-án is megemlékeztünk a munkabalesetben megsérült és elhunyt dolgozókról. Az ez évi rendezvény eltért a korábbi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép.

Az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete helyébe, e rendelet 1. sz. melléklete lép. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.02.) rendelete az Albertirsa város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Albertirsa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése

1. BEVEZETŐ 2. A KONCEPCIÓ MEGALAPOZÁSA ÉS LEÍRÁSA. A helykiválasztás előkészítése MŰSZAKI LEÍRÁS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ HŐSEINEK KÖZPONTI EMLÉKHELYE ötletpályázatához 1. BEVEZETŐ Az I. Világháborús Emlékhely kialakítására irányuló ötletpályázati felhívás közzétételét meglepetéssel és örömmel

Részletesebben

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki bányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (II. rész) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász, terv- és controlling osztályvezetõ (Kõ-Szén Kft.

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről.

Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának 8/2008. (X. 29.) számú rendelete a közterületek használatáról és használatuk rendjéről. Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve)

Kazincbarcika Város Képviselőtestületének 44/2005. (XII. 22.) számú rendeletéhez (mellékelve) 12345 1. sz. melléklet: (mellékelve) Belterület Szabályozási Terve Lásd: TRT-02 sz. tervlap M=1:4.000 6 2. sz. melléklet: (mellékelve) Külterületek Szabályozási Terve Lásd: TRT-03 sz. tervlap M=1:8.000

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Köznevelési Bizottságának 3/2016.(01.13.) számú h a t á r o z a ta Pécs Megyei Jogú Város 2016. évi rendezvényekhez kötődő közterület-használat

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP Jelzet: K-1 Az egyedi tájérték megnevezése: lakóház kerekes kúttal Típusa: településsel kapcsolatos emlék Pontos helyszín: Hunyadi u. Helyrajzi szám: 109 Az egyedi tájérték főbb jellemzői: Lakóház, faragott

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák - a felvételi körzethatárok meghatározása

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák - a felvételi körzethatárok meghatározása A kötelező felvételt biztosító általános iskolák - a felvételi körzethatárok meghatározása Veszprém megye - Várpalotai járás Tervezet a települési önkormányzatok 2012. novemberi véleménynyilvánításához

Részletesebben