800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL"

Átírás

1 800 ÉVES A FERENCES REND TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS-MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL 1

2 800 ÉVES A FERENCES REND. TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A REND LELKISÉGÉRŐL, TÖRTÉNETI HIVATÁSÁRÓL ÉS KULTURÁLIS- MŰVÉSZETI SZEREPÉRŐL Rendező szervek: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művelődéstörténeti Műhely, Piliscsaba Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest Időpontja: október Helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba A konferencia elnökei: Varga Imre Kapisztrán OFM, történész Őze Sándor történész A konferencia tudományos titkára: Budapest, 2009 Medgyesy S. Norbert történész

3 PROGRAMOK október 14. szerda A napi előadások helyszíne: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, V. ker., Piarista köz 8.30: ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Helyszín: Auditorium Maximum (Földszint) Veni Creator Spiritus Közös nyitóének Salve, Sancte Pater Antifóna Assisi Szent Ferenc tiszteletére A konferenciát megnyitja és köszöntőt mond: Magyar Gergely OFM, tartományfőnök Orosz Lóránt OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora Plenáris ülés Elnök: Varga Imre Kapisztrán OFM Paul Zahner OFM (Svájc): Die Bullierte Regel des Heiligen Franziskus (Szent Ferenc Regula bullatája) Johannes Schneider OFM (Salzburg): Lese-Schlüssel zur Bullirten Regel des hl. Franziskus (Kulcs Szent Ferenc Regula bullatájának olvasásához) Szünet Székely János esztergom budapesti segédpüspök: Biblikus motívumok Assisi Szent Ferenc életében Barsi Balázs OFM: Szent Ferenc az imádság mestere Papp Miklós: A lelki szegénység, mint a keresztény életvezetés alapja A szekció A ferences lelkiség jelenléte klasszikus és népzenei alkotásokban Helyszín: Auditorium Maximum (Földszint) Elnök: Enyedi Pál 11.00: Kercza Asztrik OFM: Assisi béli Szent Ferenc alakja az október 4-i liturgiában. Közreműködik: Haramza László operaénekes Kovács Andrea: A csíksomlyói Cantionale Kővári Réka: Népénekek Szentes Mózes kéziratában ( ) Richter Pál: Contra terrae motum egy ferences ének a földindulások ellen : Szünet 12.25: Eckhardt Mária: Liszt és a ferencesek Kovács Imre: Assisi Szent Ferenc 19. századi recepciótörténetéhez. Liszt: Cantico del Sol di San Francesco d Assisi Kecskés Mónika: Szent Ferenc a zeneművészetben 13.30: Ebéd 14.30: A ferences lelkiség hatása a népéletre Elnök: Erdélyi Zsuzsanna Barna Gábor: Ami a látványosság mögött van. A gyöngyösi Fájdalmas Szűzanya búcsúja és a hordozható Máriaszobrok országos találkozója 4 5

4 Lengyel Ágnes Limbacher Gábor: Ferences jelenlét, ferences hatás, Szent Ferenc tisztelete a Palócföldön Vass Erika: Búcsújárás ferences kegyhelyekre a történelmi Magyarországon : Szünet 15.40: Gyertyános Éva: Árpád-házi Szent Erzsébet emlékei Assisiben Soós Sándor: Egy kiemelkedő XX. századi búcsúvezető életútjának ferences vonatkozásai. Fodor József ( ) pályája. Á. Stekovics Rita: Máriagyűd: a társadalmi igények változásai B szekció A ferencesek szerepe képzőművészeti alkotások létrejöttében Helyszín: Díszterem (II. emelet) Elnök: SZILÁRDFY ZOLTÁN 11.15: Wehli Tünde: Újabb kutatások az Assisi-beli magyarországi ferences kódex iniciáléi körül Szabó Tekla: A ferences lelkiség tükröződése Magyarország XIV. század eleji falképfestészetben Kerny Terézia: A Máriabesnyői Mária Múzeum új állandó kiállítása, különös tekintettel ferences (kapucinus) emlékeire : Szünet 12.30: Bartos György Nemes András Lángi József: A soproni ferences templom és kolostor régészeti, művészettörténeti és restaurátori kutatása. (Prédikált-e Kapisztrán Szent János a soproni ferences templom kőszószékéről?) Szőke Balázs: A Szeged-alsóvárosi ferences templom hajóboltozata az újabb kutatások tükrében 13.30: Ebéd Elnök: Kerny Terézia 14.30: Prokopp Mária: Az esztergomi Szent Anna ferences templom belső kialakítása és oltárainak ikonográfiai programja. Görbe Katalin B. Szent-Gály Erzsébet: Az esztergomi ferences templom és rendház barokk oltárképeinek és szobrászati alkotásainak restaurálása Korhecz Papp Zsuzsanna: Stettner Sebestyén ( ) budai festőművész és a ferencesek : Szünet Török Gyöngyi: Matthias Borhy minister provincialis miniatúra-portréja 1595-ből Maczák Ibolya: Ádventek Bátorban Adalékok a nyírbátori Krucsay-oltár művelődéstörténeti hátteréhez 17.15: ÜNNEPI VESPERÁS ASSISI SZENT FERENC TISZTELETÉRE Vezeti: P. Magyar Gergely OFM, tartományfőnök SPEYER JULIANUS Szent Ferenc ünnepének (október 4) vesperása a BU.Cod.Lat.121 alapján (átírta és szerkesztette Kercza Asztrik OFM), Costanzo Porta polifón zsoltártónusaival, Dufay, Viadana, Fasolo és Diruta kompozícióival. 6 7

5 1. antifóna: Ferenc, egyházunk hű fia (Franciscus, vir catholicus); 109. ps. 2. antifóna: Ince pápa úr idején (Coepit sub innocenti); 110.ps. 3. antifóna: Őt választotta ki a Szent (Hunc sanctus praelegerat); 111.ps. Guilaume Dufay: Proles de coelo Lodovico Grossi da Viadana: Magnificat G. B. Fasolo: Salve Regina alternatim előadásban G. Diruta: Toccata per Organo Közreműködik a Cappella Mariana és a Greccio Kamarakórus vez. Kecskés Mónika Helyszín: Belvárosi (volt pesti) ferences templom, Budapest, Ferenciek tere 18.30: NYITÓFOGADÁS Köszöntőt mond: Kálmán Péter Peregrin OFM, a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár vezetője Helyszín: Ferences Rendház Díszterme, Budapest, Ferenciek tere 9.30: KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ ÉS ELŐADÁS Köpönyegem pedig az én irgalmasságom Palásttal védelmező Boldogasszony-falképek a középkori Magyarországon Koncepció: Gombosi Beatrix művészettörténész (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre) A kiállítást megnyitja: Szakács Béla Zsolt művészettörténész, a PPKE BTK Művészettörténeti Tanszék vezetője Unikális liturgikus énektételek Szűz Mária tiszteletére a Csíksomlyói Cantionale (XVI. század eleje) lapjairól: Regina caelorum gaude: sequentia Alleluia Salve Regina caelorum Gaude flore virginali: sequentia Alleluia Salve decus angelorum (másik előfordulása: Futaki Graduale) Saját kutatásából szólóban énekli: Kovács Andrea egyházzenész, tudományos munkatárs (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest) Gombosi Beatrix: A ferences lelkiség hatása a palástjával védelmező Boldogasszony-ábrázolásokon (előadás a kiállításon) Helyszín: Stephaneum, Egyetemi Lelkészség Klubterme október 15. csütörtök A napi előadások helyszíne: PPKE BTK Stephaneum épület, Piliscsaba 8.30: ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ és plenáris ülés a Pázmány Teremben Köszöntőt mond: Botos Máté, a PPKE BTK dékánja Franz Lackner OFM, grazi segédpüspök: The titel of his lecture: Geregelte Berufung oder die Nachhaltigkeit der Liebe! A szekció Adalékok a Ferences Rend történetéhez Helyszín: Stephaneum, Sík Sándor előadóterem Elnök: Őze Sándor 10.15: Varga Imre Kapisztrán OFM: A ferences élet belső problémái Magyarországon a XIII. század 2. negyedében Dózsa Gábor Zoltán: A pápai privilégiumok szerepe a ferences rend korai történetében Galamb György: Bűnös viszályok és szent béke. A ferences obszervancia és az itáliai városok társadalma a XV. században. 8 9

6 J. Újváry Zsuzsanna: Szent Erzsébet tisztelete Kassán a kezdetektől a XVII. századig : Szünet Gyulai Éva: Minoriták Miskolcon Kovács Bálint: A ferencesek és az örmények kapcsolatai a XVIII. századi Erdélyben Baucsek Csaba: A ferencesek Fülek kultúrájában 12.00: Magyar Kálmán: Ferences Rend somogyi kolostorai a XIII XVI. században a történeti és a régészeti forráskutatások alapján C. Tóth Norbert: A minoriták megtelepedése Nyírbátorban Laszlovszky József: A visegrádi ferences kolostor és Zsigmond király egyházi alapításai. Régészeti történeti megközelítések Kertész Balázs: A magyarországi obszerváns ferencesek krónikájának első folytatója 13.30: Ebéd Elnök: J. Újváry Zsuzsanna 14.30: Őze Sándor: Török veszély és ferences apokaliptika a kora újkori Magyarországon Bojtos Anita: s én, György ezt a víziót láttam. Apokaliptikus látomások egy XVI. századi Levélben Varga Szabolcs: A ferencesek Szlavóniában a XVI XVII. században Koltai András: A németújvári ferences kolostor első évei ( ) : Szünet 15.45: Siptár Dániel: Tartományok harca: a ferences rend terjeszkedése a Dunántúl török alól felszabadult részén ( ) és a létrejött állomáshelyek XVIII. századi sorsa B szekció Imádság, iskoladráma és prédikáció, mint a ferences misztika kifejezője Helyszín: Stephaneum, Pázmány Terem Elnök: Hargittay Emil 10.15: Kocsisné Csízy Katalin: Szent Ferenc: Cantico di frate Sole Imre Mihály: A hesseni protestáns Szent Erzsébet-recepció jellemzői, határai Korondi Ágnes: Ferences misztika a késő középkor magyar nyelvű kódexeiben Farmati Anna:...könnyű az Istent szeretőknek... A keresztényi tökéletesség argumentumai és eszközei Kopcsányi Márton elmélkedéseiben : Szünet Elnök: Pintér Márta Zsuzsanna 12.00: Hubert Ildikó: Gyalogi János kéziratos imakönyve Kilián István: Iskoladráma Szent Ferencről Csíksomlyón az 1730-as évekből Nagy Szilvia: Funkcionalitás és szerkezet a ferences színjátszásban Medgyesy S. Norbert: Az Eucharisztia kérdésköre (vita és úrnapi játék) a csíksomlyói színpadon a XVIII. században 13.30: Ebéd 10 11

7 Ferences történelem és irodalom a XX. század megpróbáltatásaiban Elnök: M. Kiss Sándor 14.30: Kálmán Péter Peregrin OFM: Ferences Vértanúk a XX. században Kahler Frigyes: Korai koncepciós eljárások ferences szerzetesek ellen, Ötvös István: A Magyar Közösség per főpróbája, avagy hogyan sodorhatók össze egy koncepciós per szálai : Szünet 15.45: Soós Sándorné Veres Rózsa: Ferences spiritualitás XX. századi irodalmunkban Cs. Varga István: Felséges arcod képemása (A Naphimnusz magyar fordításairól és parafrázisairól.) Zsoldos Emese: Köpeny és kard nélkül mégis tied lesz a dicsőség! Magyar dráma Assisi Szent Ferencről ból 17.00: KÖNYVBEMUTATÓ Helyszín: Stephaneum, Pázmány Terem Medgyesy S. Norbert: A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest Piliscsaba, p. (Magyar Ferences Források 5. PPKE BTK Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák 1.) A könyvet ismerteti: Pintér Márta Zsuzsanna színház- és drámatörténész (Pannon Egyetem, Veszprém; MTA Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoport, Budapest) A Domonkos Rend Magyarországon Szerk. Illés Pál Attila Zágorhidi Czigány Balázs. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Piliscsaba Budapest Vasvár, p. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 3.) A Ciszterci Rend Magyarországon és Közép-Európában Szerk. Guitman Barnabás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, p. (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti kon ferenciák 5.) A rendtörténeti konferenciasorozat új köteteit bemutatja: Illés Pál Attila történész, polonista (PPKE BTK, Piliscsaba) Zágorhidi Czigány Balázs történész (Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény, Vasvár) 18.00: A KONFERENCIA BEZÁRÁSA A Pázmány Teremben zárszót mond: Őze Sándor történész, a PPKE BTK Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék Művelődéstörténeti Műhely vezetője és sorozatszerkesztője Varga Imre Kapisztrán OFM, történész Te Deum laudamus! közösen énekelt hálaadó himnusz 18.30: A halandó testbe öltözött halhatatlan Isten szenvedésének rövid bemutatása (Dei immortalis in corpore mortali patientis brevis repraesentatio parascevica) CSÍKSOMLYÓI PASSIÓJÁTÉK A XVIII. SZÁZADBÓL Előadás a csíksomlyói ferences gimnázium színpadán 1734-ben, 1743-ban, 1744-ben, 1751-ben, 1753-ban, 12 13

8 1766-ban, 1767-ben és 1769-ben bemutatott nagypénteki misztériumdrámák szövegéből. Előadja: PPKE BTK Boldog Özséb Színtársulat Rendező és díszlettervező: Godena Albert Bevezetőt mond: Medgyesy S. Norbert, a Színtársulat vezetője, a darab összeállítója Helyszín: Stephaneum, Auditorium Maximum 14

9 16

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben

április 13 - május 21.

április 13 - május 21. I SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015 április 13 - május 21. PROGRAM Fővédnökök: Prof. Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Védnökök: Prof.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL. 2015. május 15-23.

II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL. 2015. május 15-23. II. KERESZTÉNY SZÍNHÁZI FESZTIVÁL 2015. május 15-23. A fesztivál védnökei: dr. BOLBERITZ PÁL atya dr. HOPPÁL PÉTER kulturális államtitkár, EMMI HELYSZÍNEK: Újszínház Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz

Részletesebben

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek.

díszítıfestés tekinthetı meg. Az épületben jelenleg a Mőemlékek Nemzeti Gondoksága mőködik. szombat: 10-18 vasárnap: 10-18 www.nemzetimuemlek. BUDAPEST, I. Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu tér 2-4. Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A Magyar Országos Levéltár 1923-ban épült Pecz Samu tervei alapján. Az épületet a pécsi Zsolnay Gyár díszes

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra

Közös zenehallgatás Nyírbátori Kulturális Központ mindkét nap 13 óra Cégénydányádi református műemléktemplom Cégénydányád, Dózsa György u. 5. Infoanyag lesz Mozgáskorlátozottak számára alkalmas A templomot az első írásos emlék 1081-ben említi, amikor összeírják a cégényi

Részletesebben

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán

Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán Helyettem is légy fényes tűz majd korod ormán (Kompiláció mint ferences jezsuita határvonal ) * Pázmány Péter, a minorita Kelemen Didák és Bernárd Pál szerzői hármassága igen régóta foglalkoztatja a kortársakat

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

EGYHÁZI NYILVÁNTARTÁS

EGYHÁZI NYILVÁNTARTÁS amely a közigazgatási és igazságügyi miniszter, mint az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszter megbízásából eljárva, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. A középkori királyi palota. Ybl-épületsorsok. nem ment meg engem, sem emlék, sem varázslat. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XVIII. évfolyam 1. szám Közgyűjteményekben ingyenes A középkori királyi palota Kibővült a Vármúzeum kiállítása Ybl-épületsorsok Kiállítás és könyvbemutató A fővárosi

Részletesebben

VENDÉGKÖNYV. Újpesti Közművelődési Kör

VENDÉGKÖNYV. Újpesti Közművelődési Kör VENDÉGKÖNYV Újpesti Közművelődési Kör 2008-2013 Negyedszázad Örömmel ünnepelhetünk, hiszen 25 évesek lettünk! Nemrég emlékeztünk meg Körünk húsz éves évfordulójáról zenés-táncos esttel, óriási születésnapi

Részletesebben

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva

Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva Meghajtom térdemet az Atya elo tt (Ef 3,14) A Schönstatt Család falinaptára Ozsvári Csaba ötvösmu vész alkotásaival illusztrálva 2011 Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik,

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

2015/13. 20. 2015. június. Az éjszaka, amikor minden életre kel... facebook.com/muzeumokejszakaja

2015/13. 20. 2015. június. Az éjszaka, amikor minden életre kel... facebook.com/muzeumokejszakaja 2015/13. 20. Az éjszaka, amikor minden életre kel... 2015. június facebook.com/muzeumokejszakaja www.muzej.hu 1 2 Hirdetés (Turizmus Zrt.) Kedves Olvasó! Gróf Széchenyi István írta, hogy Egy nemzet ereje

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK

XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK XXXIX. BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK 2015. április 18 június 21. Szeretettel meghívjuk Önt, valamint kedves hozzátartozóit, barátait és ismerőseit rendezvényeinkre! Rendező: a BÁRDOS LAJOS ZENEI HETEK KÓRUS

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE EKE HÍRLEVÉL 1 KE E1994 1092 Budapest, Ráday utca 28. XII. évfolyam A kik utaztak már repülőgépen, ismerik az élményt: a kifutópályán egyre gyorsulva gurul a gép, egyre jobban ráznak a kerekek a betonon,

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben