BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT"

Átírás

1 A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi rektorként a papnevelést irányítottam, vagyis a Dóm térről költöztem Szentmihályra. Járt már itt minálunk korábban is? A 80-as években, Gímes Gyula atyát meglátogatva emlékszem a régi kápolnára. Az elmúlt években, Laczkó István atya idejében többször is tartottam Jegyes Hétvégét a Közösségi Házban. A tavalyi búcsúi szentmiséről és az azt követő templomkerti terménymegáldásról talán vannak, akik emlékeznek rám. Már akkor szívemhez nőtt az egyházközség apraja-nagyja. Ezért alakult úgy, hogy amikor István atya továbbtanulása miatt megüresedett a plébánia, én magam kértem, hogy püspök úr bízza rám a szentmihályi hívek lelkigondozását. Mondhatom, szívesen jöttem Szentmihályra, s bízom benne, hogy jónéhány évig itt szolgálhatok. Más feladatokat is kapott? Hála Istennek a röszkei hívek saját, ottlakó plébánost kaptak, így legfeljebb kisegíteni megyünk egymáshoz, amúgy itt élek a szentmihályi hívek között. Tekintve azonban, hogy a Teológián is tanítok, napközben sokszor vagyok bent a városban. Milyen tanulmányok után lesz valaki teológiatanár? Én a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem 1980-ban. Ott szerettem meg az iskolák világát, s az indított engem, hogy magam is a tanári pályát válasszam. Matematika-földrajz szakra nyertem felvételt ide a József Attila Tudományegyetemre, amelynek elvégzése után 1986-ban kaptam középiskolai tanári diplomát. Ezen egyetemista éveim során ismertem fel sajátos, életre szóló hivatásomat, hogy a hitből fakadó életre tanítsak másokat. A Szentírás értő olvasására, Anyaszentegyházunk szeretetére szeretnék mindenkit elvezetni. Udvardy József püspök úr vett fel a papnövendékek közé, majd 6 évvel később Gyulay Endre püspök úr szentelt pappá. Ezután 2 évet Rómában, a jezsuiták által vezetett Gergely Egyetemen tölthettem, hogy speciális biblikus tanulmányokat végezzek. Hazatérve Újszegeden majd a Fogadalmi templomban voltam káplán, miközben évről évre nagyobb óraszámban kezdtem tanítani bibliai szövegmagyarázatot a Szegedi Hittudományi Főiskolán. Időközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kaptam meghívást, ahol 5 éven keresztül tanszékvezetőként működtem. Választott egyházmegyémbe visszatérve a tavalyi év során a jövő papjainak nevelése volt az elsődleges feladatom. Jelenleg a Főiskola oktatási igazgatójaként és tanszékvezető tanáraként működöm a Dóm téren, ám otthonom a szentmihályiak körében van. Milyen tervei vannak a plébániavezetéssel kapcsolatban? Már az augusztusban megtartott képviselőtestületi ülés során, majd egyik vasárnapi szentmisén is említettem, hogy a hívek által megválasztott Képviselőtestület tagjainak meglátásaira, javaslataira szeretnék hagyatkozni. Emiatt is kezdtem őket meglátogatni otthonukban, hogy családjukkal együtt lássam őket, és rajtuk keresztül ismerjem meg a falu hagyományait. Rájuk továbbra is nagyon számítok. Október során a hittanos gyerekek szüleit tervezem végiglátogatni, hiszen minden tiszteletem azoké, akik gyermeket nevelnek. Első lépésként azzal kívántam segíteni a szülőket, hogy a hittankönyveket a szeptember 9-i vasárnapi

2 2 perselygyűjtés eredményeként ingyen adtuk a gyerekeknek. Bízom benne, hogy miként én is megőriztem gyerekkori hittanfüzeteimet, úgy ők is szép emlékekkel és haszonnal forgatják majd e könyveket akár évek múlva is. Ne felejtsük, hogy az esküvő alkalmával a házastársak ígéretet tesznek arra, hogy gyermeküket vallásosan nevelik, ami elsődlegesen az otthoni imádságos és szeretetteljes családi légkört megteremtését jelenti, majd a gyermekeik iskolás kora idején azt a kötelességüket, hogy hittanra és templomba hozzák őket, hogy ők is beilleszkedhessenek a Krisztus-hívők nagy családjába. Lehet-e a papnak valamiféle hobbija? Ami a jegyesek szentségi házasságra való felkészítését illeti, mondhatom, hogy ebben mindig örömömet lelem. Az elmúlt másfél évtized papi szolgálata során ebbe dolgoztam bele magam leginkább. A fentiekben már említettem, hogy Jegyes Hétvégéket szoktam tartani szerte az országban. Ez a Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalom keretében kiforrott olyan hétvégi intenzív program, amelyre két házaspárral együtt készülök fel, s jegyespárnak tartunk; gyümölcsét általában abban látjuk, hogy a fiatalok szerelme elmélyül egymás jobb megismerése által. Higgyék el: papként sokat tanulok azon házasoktól, akik meg-megújuló szeretettel tudják éltetni egymást. Én is sokféle kapcsolatban állok emberekkel, s a jó példákra nekem is szükségem van, magam pedig sajátos tapasztalataimmal segíthetem a házasokat. Mit szeretne még üzenni Szentmihály népének? Míg a családok és az ifjúság állnak figyelmem középpontjában, igyekszem feltérképezni és rendszeresen meglátogatni a magányosokat, betegeket és öregeket, felkínálva nekik a közös imádság, szentáldozás lehetőségét, évente pedig a betegeket megerősítő szentség felvételét. Ezúton is nagyon kérem a Búzaszöm minden olvasóját, hogy adják meg azt az örömet szüleiknek, nagyszüleiknek, és minden otthonrekedt, beteg embernek, hogy meglátogathassam őket. Hívjanak időben (nem csak haláluk óráján!), hogy szeretteiknek lehetőségük legyen számot vetni napjaikkal. Őszintén megvallva: mindannyian nemde erre vágyunk?! Ha pedig haláleset történik a családban, kérem, hogy a temetés időpontjáról először velem egyeztessenek, s csak utána rögzítsék a dátumot a temetkezési vállalatnál. Ami a gyermekek keresztelését illeti, az egyház örömmel fogadja a keresztény szülők kérését. Plébánosként viszont azt kérem, hogy legalább egy hónappal a tervezett alkalom előtt szóljanak erről, hogy módunk legyen elbeszélgetni. Keresztelések ezentúl mindig a vasárnapi szentmise keretében lesznek, hogy a hívek egész közössége velünk örvendhessen. Házasságkötésre az egyházjog előírása szerint minimum három hónappal, de inkább egy fél évvel a tervezett esküvő előtt jelentkezzen nálam az ifjú pár, hogy megfelelő előkészületekben részesíthessem őket. Boldog házaspárok szentmiséje Meglepő, de vannak még lám, nem is kevesen!, akik hisznek abban, hogy lehet és érdemes megújítani az egymás boldogítása iránti elkötelezettségüket. Vallják, hogy maguk is szüntelen megújulásra szorulnak. Tudják, hogy a házasság olyan intézmény, ami nem megy magától, hanem tudatosan művelniük kell. Meggyőződésük, hogy a boldog élet alapja a meghitt család. Felelősen érzik, hogy házasságuk a legszemélyesebb közügy. Aki szeptember 9-én, vasárnap délután a Kapisztrán úton járt, első látásra azt gondolhatta, hogy valami óriási lakodalom lehet a faluban. A templom előtt autók sokasága állt, kertjében gyerekek szaladgáltak, ám odabent mintegy 80 házaspár ünnepelt. Mint kiderült, ők valamennyien a Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalom dél-alföldi régiójához tartoznak. Az év során havi rendszerességgel kisebb csoportokban találkoznak, hogy egymás életpéldájából tanulva szüntelen megújítsák házastársi szeretetüket. Most, a mozgalomhoz tartozó 7 pap által celebrált szentmise keretében hálatelt szívvel imádkoztak azokért a közülük való párokért, akik kerek házassági évfordulójukat tartják ebben az évben. A Szentmihályon élő jubiláns (5, 10, 15, 20 stb. éve házasodottak) házaspárok megáldását szentmise keretében november 11-én, vasárnap délelőtt 9 órakor tartjuk. Kérem a Búzaszöm minden olvasóját, hogy értesítsék mindazokat, akik Szentmihályon kötötték meg házasságukat, valamint azokat is, akik máshol esküdtek ugyan, de itt élnek.

3 3 SZENTMIHÁLY ZÁSZLÓJA A zászló, ez az évszázadok óta ismert és használt jelkép, számtalan alakban, változatban bukkant föl a magyar történelemben és a közösségek mindennapjaiban. Akárcsak régebbi korokban, napjainkban is kiemelkedő szerepe, jelentősége van a közéletben, és mindenütt, ahol egy közösség, egy eszme, egy mozgalom, egy kultúra egyszerűen, közérthetően, a szimbólumok nyelvén ki akarja fejezni azonosságát, megjeleníteni akarja önmagát. Egy közösség zászlója egyik oldalának le kell szögeznie: az ország polgárai bármily kis településen élnek is, a magyar korona alá tartoznak. A másik oldalnak a nemzetek felett álló keresztény egyházhoz való tartozást illik kifejeznie. Alapanyagnak valamilyen mély, elegáns színt illik választani, amelyen él és ragyog az arany és messze látszik a festményeken megszemélyesített védőszent, a fohász, és a szervezet neve, alakulásának évszáma. A szegedi múzeum zászlógyűjteménye az 1700-as évek végéről származó néhány ritka darabot leszámítva nagyobbrészt 19. és 20. századi darabokat őriz, köztük a Szentmihályi Gazdakör zászlóját is. A Szentmihályteleki Gazdasági Népkör zászlója félselyem damasztból készült, cm nagyságú, nemzetiszínű, téglalap alakú, kétlapos, kétoldalas, hímzett, szabad szegélyein aranyrojtozás, szabad végein két aranybojt. Egyik oldalának fehér sávjában világoskék selyemrátéttel a történelmi Magyarország térképének rajzolata, benne barna fonallal a trianoni országhatárok, a folyók kékkel és a nagyobb városok barna kezdőbetűikkel jelölve. Fölötte domború aranyhímzéssel a Szent Korona. A másik oldal közepén Patrona Hungariae ábrázolás, alatta színes mezei virágokból, valamint paprikafüzérből font koszorú. A följegyzések szerint a zászló budapesti apácáknál készült. Az egyik oldal fölirata: HISZEK MAGYAR- ORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN SZEGED-SZENT- MIHÁLYTELEKI GAZDASÁGI NÉPKÖR A másik oldalon a következő felirat olvasható: MAGYAR- ORSZÁG NAGYASSZONYA LÉGY PATRÓNÁNK. Rúdja 302 cm hosszú, fehérre festett fa, szárán 184 zászlószöggel. P. Schneider Vencel szentelte meg 1927-ben. A zászló 1982-ben került múzeumba Gyenge Balázsné, volt szentmihályi iskolaigazgató és Gimes Gyula, falunk egykori plébánosa jóvoltából. Ábrahám Ködmen Julianna, az egykori szentmihályi Ködmen-kocsma tulajdonosa lányának visszaemlékezése szerint korábban létezett egy bordó színű, arannyal díszített zászló, melynek rúdját használták fel az 1927-ben készült újabb zászlóhoz; ezt ünnepeken rakták csak föl a rúdra, egyébként vitrines szekrényben tárolták a Ködmen-házban, mely színi előadásoknak, báloknak is otthont adott ben a család menekülni kényszerült, a zászlót a Lábdy-malomban a főmolnár feleségére bízták. Az asszony félelmében az iskolában működő templom szentségtartójába rejtette a zászlót, ahol azt később a helyi plébános találta meg. Egyes visszaemlékezések szerint Kriska Józsefné Hajós Mária mentette a zászlót az oroszok bejövetelekor. Az iskolában lévő oltárszekrényben volt a rejtekhelye annak a tablónak, amelyet 1930-ban állítottak össze a Gazdakör tisztikaráról és választmányáról. A Szentmihályteleki Gazdasági Népkör főként 5-15 holdas kisgazdákból állt, akik paprikatermelők, kikészítők és búza-, krumplitermelők voltak. Kezdetben id. Ábrahám Ködmen Imre, majd Horváth István volt az elnöke, később ifj. Ábrahám Ködmen Imre. Először a főút melletti Nyári kocsma, majd 1929-től az újonnan megépült Ködmen-ház könyvtárral és rádióval fölszerelt szobája volt a székhelye, valamint a nagy táncterem, ahol a falu báljait tartották. A rendezvényeken a Gazdakör tagjai mindig jelen voltak, és figyelemmel kisérték az Ifjúsági Kör működését is. A Ködmen-ház adott otthont az ezüstkalászos gazdaképző tanfolyamnak is. Szeged város fizette a tanfolyam összes költségét, s a város gazdászai, tisztségviselői, tanárai oktattak. A gazdáknak, akik vizsgán adtak számot a tanfolyamon szerzett ismereteikről, sokat jelentett az ott szerzett tudás, sok újat megtanultak a földművességről, pl. mélyszántás, melegágyak készítése, a paprikapalánta korai termelése, közgazdaságtan. A gazdakör 35., valamint 40. évfordulóján a paprika Szeged életében betöltött szerepének fontossága okán Somogyi Szilveszter polgármester is megjelent, s részt vett a díszebéden. A Körnek köszönhetően valósult meg ben a gyálaréti átjáró. A Szentmihályteleki Gazdasági Népkör zászlójának költségeit a gazdák adták össze anyagi lehetőségeik szerint, a legtöbbet áldozók feleségei lettek a zászlóanyák. A zászló-

4 4 rúdon lévő díszszögek ezüstből készült címerpajzsocskákon kissé szabálytalan elrendezésben hat oszlopot képeznek a rúd zászlótartó felét elfoglalva, és az anyagi áldozatot vállaló, főként szentmihályi polgárok és szervezetek nevét örökítik meg, a közösségnek juttatott pénzadományt jelképezik. A zászló tehát a falusiak adakozása segítségével született. Összesen 184-en döntöttek úgy, hogy legyen Szentmihálynak saját zászlója. Ebből is látszik, hogy nagyapáink és nagyanyáink nyolcvan évvel ezelőtt milyen komoly összefogással és anyagi áldozatvállalással viseltettek a falu közös ügyei iránt. Egy zászló megjelenését tekintve nem más, mint egy rúdra erősített, legtöbbször négyszögletes, színes kelmedarab. Azonban nekünk, szentmihályi lakosoknak mást kell, hogy jelentsen. A hagyományőrzést, összetarást, a közösség építő erejét. Ozsváthné Csegezi Monika, a Sanctus Mychaeltől Szeged-Szentmihályig című könyv írójának szavaival élve a szentmihályiság szimbólumaként tekintsünk e zászlóra! Molnárné Szekeres Judit Forrás: Katkóné Bagi Éva Orbán Imre: Két évszázad zászlói Tisztelt Szentmihályiak! Ebben az évben lesz 80 éve, hogy a Szentmihályi Gazdakör felkérésre budapesti apácák elkészítették a gazdaköri zászlót. A zászló, csak Szentmihályra jellemző szimbólumával, (a Szűzanyát körülölelő koszorú egyik fele paprikaágat ábrázol, piros terméseivel) országosan egyedülálló. E zászló alatt ünnepeltek apáink, nagyapáink a közösségi rendezvényeken, s féltve őrizték a történelem viharaiban is. E zászlót méltán tekinthetjük falunk, és egyben a szentmihályiság szimbólumának. Jelenleg Szegeden a Fekete Ház Múzeum őrzi, s a szabályok értelmében, mint leltárba vett tárgyi emléket vissza nem adhatja. Az Egyházközösségi Képviselőtestület elhatározta, hogy a zászló hasonmását elkészítteti, és állandó helyéül a templomot jelöli meg. Nemzeti ünnepeinken, a falu jelentős társadalmi eseményein, ahol a nemzettudat és a keresztény értékrend ápolása és továbbadása hangsúlyt kap, továbbá egyes egyházi körmeneteken, (búzaszentelő körmenet) természetesen használni fogjuk. Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, hogy aki szívügyének tekinti a zászló elkészíttetését, anyagi hozzájárulásával is segítse azt. A zászló felszentelésére szeptember 30-án a búcsúi 10 órai szentmise után kerül sor. Az ünnepségre mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Fejes Ferenc Az Egyházközség Képviselőtestületének világi elnöke KARITÁSZ A nyári időszak után augusztus 25-én szerveztünk ruhabörzét. Több ruhanemű felajánlás érkezett csoportunkhoz, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni. A ruhabörzére sokan jöttek válogatni, többeken tudtunk segíteni. Mindenkit arra buzdítunk, hogy a meghirdetett alkalmakkor bátran keressenek bennünket. Az idei év folyamán még kétszer szervezünk ruha-börzét a Plébánia udvarán, a kerengő alatt, amíg az időjárás engedi, hogy ki tudjuk tenni a ruhákat, és kényelmesen lehessen válogatni. A tervezett időpontokról a megszokott módon adunk tájékoztatást. (A következő ruhabörze várható időpontja október 13., szombat de óráig) Kérem, hogy figyeljék programjaink hirdetését, és gondjaikkal bátran forduljanak hozzánk. Ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul ő, vagy valaki ismerőse, kereshetnek bennünket a következő telefonszámon: Bauer Ferenc Mayer Istvánné 30/ Illetve személyesen is érdeklődhetnek a csoport tagjainál (Kószó Józsefné, Kószó Vincéné, Nyári Istvánné, Szőke Józsefné, Tanács Ferencné). További terveink: Az idei évben is szeretnénk, hagyományainkhoz híven megrendezni a Magányosok karácsonyát. Ennek előkészületeiként szeretettel várjuk november 13-án mindazokat (kicsiket és nagyokat, idősebbeket és fiatalabbakat), akik szívesen részt vennének a meghívók elkészítésében. Az elmúlt évek sikerén felbuzdulva, részt kívánunk venni a karácsonyi karitász vásár előkészületeiben. A meghirdetett alkalomkor (valamikor október november hónapban) a résztvevők ajándékkártyákat, üdvözlőlapot, stb készítenek, mely a Szegedi Nagyáruházban kerül eladásra. Ezen vásár bevételeiből rászoruló családokat támogatnak téli tüzelővel. A tavalyi év folyamán a mi egyházközségünkből is két család részesülhetett támogatásban. Aki kedvet érez arra, hogy e nemes munkában részt vegyen, a meghirdetett időpontban szeretettel várjuk. Szeretnénk kérni, hogyha valakinek valamilyen ötlete van, vagy szívesen segítene, bátran keressen bennünket. Mayer Istvánné Kati Megkezdődött a pap-lak kertjének tisztítása. Megköszönjük mindazoknak, akik részt vállaltak a munkálatokban.

5 5 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET Magyar földön fakadtál, Árpádvérből származtál, Idegenben hajlottál, Ki virágoztál. Árpád-házi Szent Erzsébet akit a német nyelvterületeken gyakran Thüringiai Szent Erzsébetnek neveznek, 1207-ben született II. András magyar király és merániai Gertrúd lányaként Sárospatakon. Mély és buzgó vallásossága már 5 évesen megmutatkozott. Gyermekkorától feljegyezték, hogy amit a kislány ajándékba kapott, annak tizedét a szegény lányoknak adta és imádságra buzdította őket. A kor szokásaihoz híven mindössze 4 évesen eljegyezték Őt Thüringia leendő grófjával, Lajossal. Ekkor került Wartburg várába, ahol életének nagy részét eltöltötte. A vár népe hamar megszerette a gyermek Erzsébetet jósága és kedvessége miatt, és nem volt ez másként a nála 7 esztendővel idősebb Lajossal sem, aki már az első pillanattól fogva teljes szívéből szerette. A leendő anyós, Zsófia asszony azonban nem nézte jó szemmel a lány különleges szokásait, ennek ellenére a két fiatal 1221-ben házasságot kötött egymással. Három gyermekük született: Hermann (1222), Zsófia (1224) és Gertrúd (1227), aki az altenbergi kolostorban nevelkedett és később a főnökasszonya lett, s halála után boldogként tisztelték. Házasságuk legendásan szép és boldog volt. Lajos mindig felesége mögött állt és mindenben támogatta Őt, még az 1225-ben kitört óriási éhínség idején is, amikor Erzsébet fölnyittatta a kamrákat, hogy az éhezőkön segítsen. A vár alatt építtetett egy ispotályt, ahova koldusokat fogadott be, és ahol betegeket ápolt. Valószínűleg ennek az ispotálynak a maradványait tárták fel nemrégiben a régészek a wartburgi vár alatt. Ezt a pazarlást Lajos családja azonban rosszallóan nézte. Lajos végtelen szerelmét, szeretetét és odaadását mi sem mutatja jobban, mint egy általa mondott egyszerű, ám annál szebb kis idézet: Ha ez az egész hegy aranyból volna, akkor sem adnám oda érte az én Erzsébetemet! Erzsébet kimondhatatlanul nagy fájdalmat érzett, akkor, amikor Lajos 1227-ben elindult a keresztes hadjáratra. Mintha sejtette volna a jövőt, hiszen férje megbetegedett és még útközben meghalt. Erzsébetet nagyon megviselte szeretett férjének halála. Holtteste előtt így imádkozott: Istenem, Te tudod, hogy mennyire szerettem az uramat. Odaadnám érte az egész világot, ha visszanyerhetném. De akaratod ellenére nem akarom visszahívni még akkor sem, ha csak néhány hajszálamat kellene adnom érte. Lajos oltalma nélkül már nem folytathatta addigi életét, ezért gyermekeivel együtt elhagyta Wartburg várát. Ezután fonással tartotta fenn magát, Marburgba költözött, ahol özvegyi javaiból kórházat alapított, és mint a ferences harmad rend tagja az ottani betegeket szolgálta egészen haláláig. A megmaradt ékszereit gyermekei neveltetésére szánta ben Erzsébet megbetegedett, magas láza volt. Halála előtt magyarul énekelgetett és még elajándékozta a maradék holmiját, majd november 16-án éjfél körül fejezte be földi életét. Már 4 évvel a halála után, azaz 1235-ben szentté avatta IX. Gergely pápa, aki ekképpen dicsőítette az egyház új szentjét: Ó boldog asszony, ó csodálatos feleség, ó kedves Erzsébet, akit Isten kegyelmével betöltöttnek mondanak, aki a szegények táplálásáért az angyalok kenyerét érdemelte ki ben vették fel ünnepét a római naptárba. Alakjához számtalan legenda fűződik, ezek közül is a legismertebb a rózsalegenda. A legenda szerint, amikor Erzsébet egy alkalommal a szegényeknek kenyeret vitt, találkozott sógorával, Henrikkel, akinek kérdésére, hogy mit visz a kosarában, azt felelte, hogy rózsákat, hiszen félt attól, hogy megtiltják majd neki a jótékonykodást. Mikor megmutatta sógorának a kosarat, kenyerek helyett illatos rózsák voltak benne. E történet kapcsán Erzsébetet legtöbbször rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Híres legendája, a köpenycsoda szerint egy alkalommal vendégek érkeztek Wartburg várába, de a hercegnő nem tudott volna megjelenni a fogadásukon, mert nem volt megfelelő ruhája, mivel mindenét a szegényeknek ajándékozta. Az imádságban keresett menedéket, amikor is megjelent neki egy angyal, aki egy csodálatos palástot és koronát nyújtott át neki. Amikor ezeket magára öltve megjelent a vendégek előtt mindenki elámult ragyogó szépségén. A legelső német életrajzírója feljegyzett még egy esetet, amikor Erzsébet férje távollétében befogadott a várba egy leprás beteget, sőt nemcsak hogy befogadta, de urának ágyába fektette, hogy mindig mellette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pillanatban azonban a férje hazatért. Először Lajos szívében rosszallás és borzadás ébredt, de amint meglátta a leprás beteget, az Úr megnyitotta a szemét, és meglátta ágyában a megfeszített Jézus Krisztust, majd így szólt feleségéhez: Erzsébet, édes nővérem! Ilyen vendéget igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg kell köszönnöm neked! Lajos tehát megértette Erzsébet végtelen szeretetét, hiszen: Amit egynek tettetek akár a legkisebbek közül, nekem tettétek. (Mt 25,40) Az idén, azaz 2007-ben ünnepeljük Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját, amelynek alkalmából november 17-én Rómában elkezdődött a nemzetközi Szent Erzsébet-év. Ezen alkalomból Wartburg várában kiállítást rendeztek a tiszteletére és Sárospatakon is rendezvényekkel emlékeznek meg szentünkről. Különös, hogy Magyarországtól csaknem ezer kilométerrel távolabb is, Türingiában mennyire mély tisztelet övez egy magyar szentet még 800 év múltán is. Tiszteletére ebben az évben több Szent Erzsébet szobrot, oltárképet szenteltek fel hazánkban, színműveket mutattak be és pályázatokat írtak ki a nevében. Ma is templomok, óvodák, iskolák, alapítványok és kórházak viselik nevét. A mi kis templomunkban a Szent Erzsébet napi kenyérosztással minden évben mi is megemlékezünk különleges jóságáról és szeretetéről. XVI. Benedek pápa Erdő Péter bíboroshoz írt levelében a Szentatya a következőképpen méltatja Szent Erzsébetet ezen az évfordulóján: Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanulságtételével Krisztus szeretetét tette láthatóvá az emberek között. Váljon az ő kifogyhatatlan szeretete és odaadása köztünk is láthatóvá, tapinthatóvá és érezhetővé, hogy csodálatos élete és tettei soha ne merüljenek a feledés homályába; mindig tudjuk Őt példaképünknek tekinteni, és mindig tudjuk bátran kérni az ő közbenjárását. Bende Tünde

6 6 KÖSZÖNJÜK ISTVÁN ATYA! Laczkó István atya személyében 2003 augusztus 15-én új plébánosa lett Szentmihálynak. Kissé nehezen szokták meg az emberek a kevés beszédű, de annál tettrekészebb, állandó mozgásban lévő papot a falusi emberek. István atya Erdélyben született, édesanyja és testvére ma is Gyergyószentmiklóson élnek. Ahogy azonban kezdtük megismerni Őt, mindenben mindenkinek segíteni akaró személyét egyre inkább elfogadtuk, és megszerettük. Hamarosan létrehozott egy kisközösséget középiskolás fiatalokból, amely ma is működik. Közben pályázatokat írt, s elkezdődött a közösségi ház, akkor még plébánia, egyes helyiségeinek átalakítása, alapterületük hasznosan való kihasználása érdekében tavaszán a védőnő vezetésével baba-mama klub alakult a nagyteremben, plébánosunk örömmel adott helyet ennek. Szeptemberben Laczkó atya kezdeményezésére megalapítottuk az azóta is negyedévente megjelenő Búzaszöm -et, leírva benne az egyházközség híreit, eseményeit, nem elhanyagolva annak evangelizációs küldetését sem. Október 24-én II. világháborús emléktáblát szenteltünk a templom kerengőjén, emléket állítva azon szentmihályiaknak, akiknek még nyugvóhelyét sem ismerjük augusztusában István atya aktív közreműködésével, a közösség összefogásával kifestettük a templomot, ősszel, pedig gyóntatószoba épült a toronynak egy kihasználatlan részét így hasznosítva. Közben a plébánia mellett eladó lett Pap Veszter bácsi háza. István atya rögtön észrevette a nagyszerű lehetőséget, megvenni azt az egyházközség számára, így egybekapcsolva a két telket is. A Pap -ház, lett a plébános lakása, a közösségi ház pedig felszabadult, csoportok fogadására. István atya berendezte a szobákat, nagy hozzáértéssel vezette le a csoportok ellátását, nem restellve a fizikai munkát sem. Sokszor láttuk Őt kötényben mosogatni az ebédek, vacsorák után. Az így befolyt pénzből fizettük azután a banki kölcsönöket vissza augusztusában kinevezte Őt a püspök úr röszkei plébánosnak is, s így még több elfoglaltsága lett. Úgy tudta megoldani a két egyházközség ügyeit, hogy Szentmihály ennek hátrányát nem érezte. Utoljára, de nem utolsósorban említem, hogy Laczkó atya természetesen a lelkipásztorkodásban is kivette a részét. Hitoktatott, betegeket látogatott, első áldozásra, bérmálkozásra készített föl fiatalokat, nem sorolva a többi pasztorációs feladatot. Ez év júliusában váratlanul ért bennünket a hír, Püspök atya Laczkó István plébánost Rómába küldte tanulmányait folytatni. Valamennyien megdöbbentünk. Úgy érzem, a hívek nevében is kimondhatom, megszerettük Őt. Laczkó atya azon a szentmisén, amelyen bejelentette elhelyezését, a reá jellemző huncutkás mosolyával azt kérte a hívektől, engedjék el könnyen a régi papot, és fogadják szeretettel az újat. Kedves István Atya! Kérésed első feléd nehéz lesz teljesíteni, a második felét már megtettük: szeretettel fogadtuk új plébánosunkat, dr. Thorday Attila atyát. Téged, pedig imáink kísérjenek utadon, ne feledd Szentmihályon mindig hazavárunk. Fogadd jókívánságul az Ároni áldás első sorát, Áldjon meg téged az Úr. Fejes Ferenc Budapesti vendégeket fogadtunk szeptember 2-án, vasárnap. Elsődlegesen új plébánosunkat akarták meglátogatni új szolgálati helyén. Attila atya ugyanis korábban öt éven keresztül volt lelkipásztoruk a Zugligeti Szent Család plébánián. Számunkra meglepő volt látni, hogy a 13 vendég házaspár (13 férfi és 13 asszony) együtt jön a templomba: énekelve imádkoznak és szentáldozáshoz járulnak! Bárcsak közülünk is minél többen megélhetnénk ezt a hitbeli egységet! A szentmise után a templomkertben tartottunk fogadást vendégeink számára, hogy ízletes süteményeink kínálgatása közben elbeszélgethessünk velük. Ők érdeklődve hallgatták történeteinket a templomépítésről és mindennapi életünkről. Bizony, máskor is szükség van ilyen találkozásokra, barátkozásra, kötetlen beszélgetésre

7 7 BÉRMÁLÁS Az első Pünkösdkor az apostolok, tanítványok mindegyikét és az egész hívő közösséget eltöltötték a Szentlélek ajándékai. Mindenki más és más lelki ajándékot, karizmát kapott és kap ma is, az Isten Lelkétől. Ezekkel az adományokkal mindannyiunknak megfelelően kell sáfárkodni, jól használni és erre megtanítani gyermekeinket, fiataljainkat is. Pünkösd hétfőjén, május 28-án Szeged-Szentmihályon került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására tíz helybeli bérmálkozó és tíz röszkei bérmálkozó számára. A misét és a szertartást Dr. Kiss-Rigó László püspök úr celebrálta. A templomot megtöltötték a bérmaszülők, rokonok, vendégek. Az egész szertartást áthatotta a püspök Atya jelmondata: Erő, szeretet, józanság. Köszönjük bátorító szavait és biztató mosolyát, amit a csoportképen is megörökítettünk. A bérmálás a keresztség tudatos megerősítése, a felnőtté válás első lépése, tudatos igen a Krisztusi életre és küldetésre. Most évesen még gyermekeknek is számítanak, de már elindultak a felnőtté válás rögös útján is. Természetesen továbbra is szükségük van lelkipásztoruk, szüleik, bérmaszüleik és egyházközösségünk iránymutató támogatására és védelmére is. Szeretném a bérmálkozók (Ábrahám Éva, Csillag Vivien, Dobó Dénes, Fülöp Kinga, Gárgyán Szilvia, Glózik Ágnes, Lapu Árpád, Lukács Huba, Lukács Tamás, Papp Anita) és szüleik nevében megköszönni Laczkó István atyának és Fejes Ferencnek az áldozatos felkészítői és hitoktatói munkájukat. Az apostolok munkája veszélyekkel, nehézségekkel és fáradtsággal teli volt, ezért nagy szükségük volt a Szentlélek erejére, ami bátorsággal, bölcsességgel, tudással, türelemmel, kitartással vértezte fel őket. Úgy gondolom, a mai ember élete és munkája ugyanúgy nehézségekkel teli és nagyon aktuális, hogy időröl-időre a Szentlelket hívjuk segítségül és merjük magunkat rábízni, erejére Csillag Józsefné NYÁRI CSERKÉSZÉLMÉNYEK Idén tíz éve, hogy megismerkedtem a cserkészettel, aminek egyik legnagyobb élménye a nyári nagytábor. Az idei is nagyon jól sikerült. Remek volt a keretmese, a táborhely, és még az időjárás is egész jó volt. Július másodikán indultunk a szegedi buszállomásról Egerbe, ahonnan egy másik busszal mentünk az Egerbakta melletti erdőbe. Néhányan már előző nap kiutaztak, hogy fölállítsanak néhány közös sátrat, és elkezdjék az építkezést. Mikor odaértünk ők vártak minket. A keretmesét idén Bi-Pi (Sir Robert Baden Powel, a cserkészet alapítója) életére építettük föl (minden nap 10 év). Minden őrs egy várost képviselt, mely valamilyen módon kötődik alapítónkhoz. Ezenkívül idén először bevezettük a pénzrendszert: minden segítség, vagy megnyert játék pénzjutalommal járt, a kihágásokért, és még néhány szolgálatért, viszont fizetni kellett ezüsttel és arannyal. Egy gyors zászlófelvonás után ebédeltünk, majd mindenki elment fölállítani a sátrát, és elkészíteni a kötelező építményeket (asztal, pad, városra jellemző építmény és művészeti alkotás) őrsönként külön körletekbe. Valamint minden őrsnek írnia kellett egy indulót. Másnap minden körletet megnéztünk, szépség és ötletesség alapján mindent osztályoztunk. Második éjszakára egy remek programot talált ki a vezetőség: drop-out. Az éjszaka közepén kb. 1-kor elkezdtem fölkelteni a táborlakókat 6-7 fős, vegyes csoportokban. Az álmos (dühös) emberek becsukott szemmel beszálltak a táborparancsnok kocsijába, aki 5-6 km-re vitte őket a tábortól, ahol kaptak egy iránytűt és egy térképet. A feladat: vissza kell találni a táborhelyre. Én is csatlakoztam az egyik csoportba. Felejthetetlen élmény volt visszatalálni. Keskeny erdei ösvényeken mentünk keresztül, és egyszer azt is hallottuk, hogy egy vaddisznó rohan az út mellett. Reggel fél nyolc körül az utolsó csoport is befutott. A következő napon a játéké volt a főszerep. Röplabda bajnokságot rendeztünk, jel-szám háborút játszottunk, aminek a szabályait az egyik lány találta ki. A következő napon sor került az immár minden táborban szokásos nagy túrára. Erre én nem mentem el, hanem a tábor őrzésére érkezett szülőkkel maradtam. Furcsa volt a tábort üresen látni. A legnagyobb élmény, ami ez alatt a két nap alatt történt egy róka megjelenése volt a táborban, de amikor meglátott minket elszaladt, és többé nem is láttuk. Másnap dél körül megérkeztek az első őrsök, majd a délután folyamán a többiek is. Egyik reggel zászlófelvonáskor minden fiú húzott egy lánynevet, akinek estére verset kellet írnia. Mire az őrsök reggeliért jöttek érkezett néhány jászberényi cserkész, akik egy remek rohampályát csináltak, melyen a nap folyamán mindenki egyesével végigment. A feladatok között volt pl. lajhármászás, földön kúszás, gránát dobás és kötélen átlendülés. Késődélután elbúcsúztunk a jászberényiektől. Az esti tábortűzön a fiúk elmondták a szerelmes verset, amit írtak. Másnap délelőtt a fiúk és lányok külön váltak, és egy-egy musicalt kellett kitalálniuk. Délben megérkeztek a kiscserkészek. Majd nem sokkal később a két csapat előadta a darabokat, melyek igen jól sikerültek. Délután paint-ball bajnokságot rendeztünk. A következő napok is igen jól teltek volt például őrsi főzőverseny és kézműves nap. Egy két kisebb sérüléstől eltekintve mindenki épségben, sok élménnyel ért haza. Bauer Magdolna

8 8 TAKARÍTÁSI AKCIÓ A búcsúra szeretnénk a templomot és környékét rendbe tenni. Erre kérjük a hívek segítségét szeptember 27-én, csütörtökön 13 órától. Szentjánosbogár-Rajzás Miserend Vasárnap 9:00 Kedd 17:00 Szerda 17:00 Csütörtök 17: október 6.-án, szombaton egész napos találkozó 6 25 éves fiatalok számára. Helyszín: Szeged, Alsóváros, Mátyás tér. Program: 9:00 9:30 Gyülekező, regisztráció 09:30 14:00 Csoportos játékok, métabajnokság Közben ebéd ki mit hoz magával otthonról A felnőtt kísérőknek kiscsoportos beszélgetésre van lehetősége. 15:00-16:00 Bogármise, napzárás. 16:00 - Búcsúzkodás, hazautazás Jelentkezni lehet Szalainé Milasin Katalin hitoktatónál. Kérjük azokat, akik még nem rendezték évi egyházi hozzájárulásukat, mielőbb tegyék azt meg, hiszen ennek segítségével valósul meg plébániai közösségünk hitéleti tevékenysége. Ez rendezhető a sekrestyében, vagy csekken, vagy átutalással az OTP-nél vezetett bankszámlaszámra (Római Katolikus Plébánia, Banksz ). Dr. Thorday Attila plébános elérhető a szentmisék előtt és után a templomban, illetve a 62/ vagy 30/ telefonszámon. A Szegedi Fogadalmi templom október 8-án ünnepli búcsúját, azaz védőszentjének Magyarok Nagyasszonyának napját. Az ünnepségsorozat részeként nyugdíjasok részére csoportos, szakszerű idegenvezetést nyújtanak, melynek keretében ingyenesen bemutatják a Dómot és Altemplomát. A szentmihályi nyugdijasok 11 órára kaptak időpontot. A hitoktatás rendje Szentmihályon Óvodásoknak az óvodában hétfő 14 órától 2-3. osztályosoknak az iskolában hétfő 12 órától 4-5. osztályosoknak az iskolában hétfő 13 órától 6. osztályosoknak az iskolában kedd tól 7. osztályosoknak az iskolában kedd től 8. osztályosoknak (bérmálkozásra készülőknek) a plébánián szerda tól Anyakönyvi hírek április szeptember ELHUNYTAK Április Tóth Lajos Május Tanács Lajosné Pintér Ilona Négyökrü Sándor Június Szécsi István Július Király László Gombos Antal Szeptember Annus István Nyári István Prónai Mihályné Katalin KERESZTELÉS Április Blazsanik Virág Fehér Anikó Kávai Lilla Május Wittner Attila István Augusztus Reseterics Péter Izsák Szeptember Varga Zsófi és Roland HÁZASSÁGOT KÖTÖTT Szeptember Papdi István és Gulyás Anita Szentségimádást tartunk minden hónap első vasárnapján a szentmise kezdete előtt fél órával. Nem történik más, mint hogy mi Istennek adjuk időnket, míg az Oltáriszentségben jelenlevő Jézus önmagával ajándékoz meg bennünket. Mi nézzük Őt, és Ő néz bennünket. Nincs ennél csodálatosabb! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Értesítõje. Kiadja a Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia 6710 Szeged, Palánta u. 2. Tel.: 62/ Felelõs kiadó: dr. Thorday Attila plébános Nyomtatás: SIGILLUM 2000 Bt., Kökörcsin u. 17.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak!

TANULJ MEG VÁRNI. A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele. Kedves Szentmihályiak! A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele III. évfolyam 2006 december TANULJ MEG VÁRNI ahogy az emberiség évezredeken át sóvárogva és imádkozva várta a Messiást. ahogy Mária várta gyermekét,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER

Karácsonyi miserend. BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XX. évfolyam 2013. DECEMBER Dicsôség a magasságban Istennek! (Lk 2,14) Írók, költôk, filozófusok számtalan alkalommal leírták, illetve állították, hogy az embert

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben