A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk"

Átírás

1 A pásztói Római Katolikus Egyházközség havi ingyenes lapja Lapunk ingyenes, de adományokat elfogadunk Örvendezzünk mindnyájan az Úrban Mindenszenteket ünnepelve Tizenegyedik szám november Szerkeszti: A pásztói ifjúsági közösség

2 Internetfoszlányok Fodrásznál Egyszer egy keresztény ember elment a fodrászhoz, mert már nagyon hosszú volt a haja, és a nyár közeledtével kezdte zavarni. Hajvágás közben sokat beszélgettek a világ dolgairól, és amikor Isten is szóba került a fodrász ezt mondta: Én nem hiszek Istenben. Hinnék, ha létezne. De Isten nem létezik! Miért mondod ezt? kérdezte a vendég. Nos, elég annyit tenned, hogy kimész az utcára vagy bekapcsolod a híradót, és egyből rájössz, hogy Isten nem létezik. Szerinted, ha Isten létezne, lenne ennyi beteg ember? Történne ennyi szörnyűség a világban? Lenne ennyi elhagyatott gyerek? Ha Isten létezne, nem lenne ennyi fájdalom és szenvedés. Nem tudom elképzelni, hogy az a szerető Isten, akiről szoktak beszélni, megengedné ezt a sok rosszat. Ezt a kérdést ilyen egyszerű megválaszolni. A keresztény kuncsaft elgondolkozott egy pillanatra, de végül nem mondott semmit, nem akart vitába keveredni a fodrásszal. Amikor készen lett az új frizura és fizetés után távozott a keresztény férfi, meglátott egy koszos, büdös, igénytelen, tetves hajú embert a fodrász üzlete előtt. Hirtelen visszafordult az üzletbe és ezt mondta: Tudod mit? Fodrászok nem is léteznek! mondta fennhangon a fodrászának. Te meg hogy mondhatsz ilyet? Szerinted akkor ki csinálta meg az előbb a frizurádat, ha nem egy fodrász? Nem! Ha létzenének fodrászok, akkor nem látnék koszos, ápolatlan és tetves hajú embert az utcán, mint például az, aki az üzleted előtt álldogál. Jaj, ne fárassz! Persze, hogy látsz ilyeneket! De szerinted mit kezdjek vele, ha egyszerűen arra nem veszi a fáradtságot, hogy bejöjjön hozzám? Nem fogok kimenni és beráncigálni, hogy levágjam a haját, és rendbe tegyem. Nem kényszeríthetem! Pontosan, ahogy mondod! vágta rá a választ a keresztény férfi Ez itt a lényeg! Isten létezik! De a legtöbb ember nem keresi, nem megy hozzá, hanem elzárkózik előle. Maximum, kiált egy Jaj Istenemet! és kész. Ezért van a világban sok szenvedés és fájdalom, mert Isten senkit sem kényszerít arra, hogy őt kövesse!

3 Krónika Pásztói pap az egri egyházmegyében Már kilenc éve is elmúlt, hogy Pásztó szülöttét, Szőke Gábort Dr. Seregély István egri érsek az egri bazilikában pappá szentelte. Egy augusztusi délutánon erről az eltelt kilenc évről, lelkipásztori élményeiről kérdeztem. Miért a papi hivatást választottad? Ez nekem mindig nehéz kérdés. Nemrég fogalmazta meg valaki, hogy ugye atya ez úgy van, hogy nem te választottad, hanem odaföntről választanak téged? Odaföntről választanak, én meg csak igent mondok. Nem tudom miért ezt választottam. Azt tudom, hogy egy év végi hálaadó szentmise, Szántó József atya misézet, Dantherm kályhánál támaszkodtam, meggyóntam, hogy tiszta lélekkel menjek át az újesztendőbe, és azt éreztem akkor, hogy neked ezt kell csinálni! Mi történt veled azóta, hogy Egerben pappá szenteltek? Kilnec éve? Egy évet voltam Vizsolyban segédlelkészként, utána áthelyeztek Sárospatakra, ot töltöttem öt esztendőt, a református gimnáziumban tanítottam hit és erkölcstant, ifjúsági programokat szerveztünk. Utána elvégeztem a Semmelweis egyetemen egy lelkigondozás szakot, most végeztem idén tereptanárképzőt, és még egy évem van psziho-dráma asszisztens képzőből. Két évet voltam Miskolc-mindszenti plébánián káplán és tavaly augusztus 1-étől a Fráter György Katolikus Gimnázium iskolalelkésze vagyok. Mit jelent az, hogy iskolalelkész? Ami időt tudok, azt bent töltöm a diákokkal, jelenvaló vagyok számukra. Az iskola lelki programjaiért én vagyok a felelős. Lelkigyakorlatok, osztálymisék, iskolamisék, kirándulások, hittanos táborok, zarándoklatok, stb. szervezése is a feladatom. Mi volt az elmúlt kilenc év legkellemesebb lelkipásztori élménye? Sárospatak, Református Gimnázium. Mert kisebbségben hittant tanítani sokkal könnyebb. Kisebbségben lenni reformátusok között az én vallási öntudatomat is erősítette. Mit üzennél a mostani pásztói fiataloknak? Kitartás! Hajrá! Hermann Hesset idézem Demian című művéből: a bátraktól és a jellemesektől mindig nagyon félnek az emberek. Legyenek jellemesek és legyenek bátrak! Legyenek sellők, személyiségek, emberek! Köszönöm a beszélgetést!

4 Liturgia, amiben élünk A katekumenátus liturgiája III. Az átadás (tradíció) szertartása Miután a katekumenek oktatása befejeződött, vagy már elegendő ideje tart, az Egyház anyai szeretettel átadja nekik azokat a szövegeket, amelyek ősi időktől fogva őrzik a hitre és az imára vonatkozó tudnivalókat. Lehetséges, hogy a katekumenek már ismerik ezeket az imákat, a szertartás mindenképpen segíti őket és magát a közösséget is, hogy tudatosítsák magukban, milyen nagy ajándék számukra a Hitvallás és az Úr imádsága. Ünnepeljék is azt meg. Ez a szertartás javasolt, de nem kötelező. Az evangélium után, a homíliában, a celebráns kifejti a Hitvallásnak és az Úr imájának értelmét, valamint ezek átadásának jelentőségét. A Hitvallás átadása úgy történik, hogy a celebráns odahívja magához a katekumeneket, majd egy rövid bevezető után elkezdi az Apostoli Hitvallást, melybe a hívő közösség is bekapcsolódik. Az Úr imája szövegének átadása a pap buzdító szavaihoz kötődik. Lelkipásztori fogás lehet, ha egy díszesen elkészített imádságot kapnak kézhez ekkor. Ha a katekumenek eltávoznak az Eukarisztia liturgiájáról, akkor a pap buzdító szavai után mondják el az Úr imáját. Ha bent maradnak, akkor a szentmise szokott helyén imádkozzák el a Mi Atyánkot, a hívő közösséggel együtt. Ezután következik az imádság a kiválasztottakért, melyet a celebráns végez. Egy ráhangoló felszólítás után csendben imádkoznak, majd a celebráns a kiválasztottak fölé terjesztett kézzel könyörög a katekumenekért. Ezt az Egyetemes könyörgések követik, melynek végén a celebráns a választottak felé terjesztett kézzel megáldja a katekumeneket. Bár nem kötelező szertartás, de mégis kiválóan alkalmas arra, hogy a választottak jobban elmélyüljenek hitükben, a hitéletben, és a hívő közösség is rádöbbenjen arra, hogy azok, akik valami oknál fogva még nem jutottak el a beavató szentségek vételére, hogyan kerülnek napról napra, szertartásról szertartásra közelebb Jézus Krisztushoz, a szentségek alapítójához. Ezért fontos a befogadó közösség imádsága, mely támogatja a katekumeneket. A liturgia közösséggé formálja az egyéneket, közös célt fogalmaz meg, mely nem más, mint az üdvösség elérése. Ezért kellenek a szertartások, ezért olyan fontos a liturgia, amiben mi is élünk

5 Engedjétek hozzám a gyerekeket Hazugságmese Mikor édesanyám született, már olyan szaladozó gyerek voltam. Azt mondta a bábaasszony, hogy vigyek be egy vödör vizet, de nem bírtam egy vödörrel, bevittem egy dézsával. Nem fért be az ajtón, betettem a kisablakon. Igen ám, de rászállott egy légy, feldőlött a dézsa, kiömlött a sok víz. Ijedtemben nyakamba kaptam a lábam, elszaladtam az erdőbe. Bóklásztam egy darabig, meresztgettem a szemem a fákra, hát egy nagy fészket láttam az egyik fa tetején. - Hú - mondom -, megmászom a fát, elszedem a madarakat! Felkapaszkodtam ügyesen, hát seregélyeket találtam a fészekben. Mikor mind a keblembe raktam, egyszer csak a seregélyek, huss, elszállottak velem, vittek a magasba. Szálltam, szálltam, jó ideig, míg egy falu végén asszonyokat láttam a pocsolya körül, a kendert áztatták. Kiabáltak felém, hogy - Ó, de nagy madár! Ó, de nagy madár! Én meg úgy értettem, hogy: - Óóódd meg a gatyád! Óóódd meg a gatyád! Megerisztettem a gatyamadzagot, a seregélyek kirepültek a keblembõl. Én meg zuhantam lefelé, csakúgy süvített mellettem a levegõ. Megláttam magam alatt egy fekete tuskót, rákiabáltam: - Szaladj elõlem, te szenestuskó, mert ha rádesek, agyonütlek! De bizony nem szaladt el. Akkor aztán földet értem, nyakig a földbe süppedtem. Megrémülem: - Emberek, segítség! Segítsenek rajtam, ássanak ki! Nem jött senki. Hazaszaladtam ásóért, lapátért, kiástam magam, aztán szépen hazamentem. Otthon nem bántottak, örültek, hogy megkerültem.

6 Szeretetközelben A kegyelemről A kegyelem állapota nem korlátozódik csupán azokra a kivételes alkalmakra, amikor szinte kézzelfoghatóan megtapasztaljuk az Istent. Hitem szerint a kegyelem állapota magában foglalja azt a legalapvetőbb keresztény életérzést is, hogy gyarlóságunk súlya alatt minden percben rászorultaknak érezzünk magunkat Isten szeretetére. Ily módon könnyen meglehet, hogy az utolsók, a megesettek, és állandóan visszaesők százszor inkább a kegyelem állapotában vannak - amikor Isten felé nyújtják erőtlen kezüket mind az őket megítélő mai farizeusok, akik vélt felsőbbrendűségük magasából lekicsinylően tekintgetnek az alant járókra. Noha tiszteletre méltó is, bizonyára őszinte eltökéltséggel igyekszenek vallásuk gyakorlására, eközben megfeledkeznek a szeretet megéléséről, így nem egyszer segítségre váró lelkek válnak szívük vakságának áldozataivá. De semmivel sem jobb náluk az, aki elítéli őket. Hiszen sejthető, hogy ezeknek az embereknek a fölényessége, és külsőségekben villogó vallásgyakorlata mögött gyakran megtört életek, elhidegült emberi kapcsolatok, vagy kétségbeesett önigazolási kísérletek rejlenek. Ha nem is merik bevallani maguknak, biztos sokat szenvednek emiatt. És vajon van-e köztünk egy is, akit gyenge pillanataiban meg ne kísértett volna- Istenbirtoklás- álszent gőgje? Legyünk hát alázatosak a kegyelemmel szembe, és ne hideg magabiztossággal tudjuk, hanem minden idegszálunkkal kívánjuk az Istent. Győzzön szívünkben az irgalom, amely képzelt nagyságukban nem ostorozza, hanem inkább szánja a felfuvalkodottakat, viszont lehajol az elesettekért, hogy erőtlenségüket átélve osztozzon velük Krisztusban.

7 Ifjúság az Egyházban Egy ifihittanos gondolatai Ebben a felgyorsult világban nehéz minden feltételnek eleget tenni. Munka, suli, segíts anyunak a házimunkában, huginak a házi feladatban. Közben tanulj holnapra, mert történelem témazáró lesz. Régen nem törődtek sem a tegnappal, sem a holnappal. A munka mellett szórakozás is volt, voltak mulatságok, népszokások színesítették az év napjait. Mára mindez elmúlt. Mindenki rohan, és még arra sincs idejük, hogy elkísérjenek minket, gyerekeket templomba. Pedig valahol hasznos kikapcsolódás is a vasárnapi mise. Elmélkedhetünk az evangéliumon és a prédikáción. És máris kiléptünk egy órára felgyorsult környezetünkből, nem foglalkozunk azokkal a gondokkal, melyek súlyos teherként nehezednek a vállunkra. Elindul egy folyamat, mely újabb kérdéseket tár elénk. Vajon mekkora munka volt 6 nap alatt megteremteni a Világot? Miért hallgatott Ádám Évára? Mi lett volna, ha Ádám nemet mond? És a tékozló fiú története? Miért szerette Őt jobban az apja? Hogy is történt? Miért is így történt? És még sorolhatnám a többi kérdést is. Egy dologban viszont biztos vagyok: Isten jóra tanít minket, földi halandókat, hogy életünk jobb legyen és a végén (ami egy másik élet eleje) a Mennyország kapuja tárva legyen előttünk.

8 Kis hírek a nagyvilágból 498 spanyol vértanú boldoggáavatása Október 28-án a Szent Péter-bazilikában közel ötszáz spanyol vértanút avatnak boldoggá, akik 1934 és 1937 között áldozták fel életüket hitükért. Együtt szebb az élet Október 21-én 2000 gyerek és fiatal gyűlt össze Firenzében egész Toscanából: a keresztény, zsidó és muzulmán gyerekek 2005-ös első találkozójuk után most tartják második egész napos összejövetelüket. Konferencia Szent Maximilan Kolbe szenttéavatásának évfordulóján 25 éve avatták szentté Maximilian Kolbét, a kiengesztelődés szentjét. Ebből az alkalomból háromnapos konferencia volt Varsóban. A tanácskozás témája: Kolbe atya hatása a német-lengyel megbékélés folyamatában. Több száz kiló élelmiszer gyűlt össze A Keresztény Fiatalok az Ifjúságért Egyesület október 16-án, az Élelmezési világnapon szervezett rendkívül sikeres akciót a rászorulókért. Történész konferencia volt Gyöngyösön Hám János szatmárnémeti püspök halálának 150. évfordulójára konferenciát rendez a gyöngyösi katolikus egyházközség és a szatmárnémeti püspökség. Az emlékülést követő napon a városközpontban emlékparkot avattak. Az emberiség több mint egyhatoda katolikus A világ népességének több mint egyhatoda, 1 milliárd 115 millió ember katolikus. Az Egyház 1926 óta minden év október harmadik vasárnapján megtartja a világmisszió napját. Október 21-én a magyar templomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádkoznak, és a perselypénzt az evangelizáció javára fordítják. Mindszentyre emlékeztek Felsőpetényben és Rétságon Mindszenty József bíboros, hercegprímás kiszabadulásának 51. évfordulója alkalmából emléknapot szerveztek Felsőpetényben és Rétságon október 28-án, vasárnap.

9 Egyházzene A magyarok Nagyasszonyának ünnepe Magyarok Nagyasszonyának ünnepét XIII. Leó pápa 1896-ban engedélyezte, Vaszary Koloss esztergomi érsek kérésére. Különös jelentősége van a dátumnak, hiszen Magyarország ezeréves fennállásának évében mintegy ajándékba kaptuk az egész magyar nemzet számára. Eredetileg október második vasárnapjára esett, de X. Szent Piusz pápa liturgikus reformjának köszönhetően - mely megszabadította a vasárnapokat a rájuk rakott állandó ünnepektől - a különleges magyar ünnep napja 1910 után október 8-a lett. A magyarság körében ősidők óta mélyen él Mária tisztelete. Templomaink világában Jézus és a szentek mellett felettébb sok a Máriával kapcsolatos dekoráció, nem beszélve máriás énekeinkről, melyek az ősi néphit továbbéléséről tanúskodnak. Már őseink a kereszténység felvétele előtti hitének rendszerében is találhatunk olyan elemeket, melyek, ha közvetett módon is, de gyökerei lehetnek nemzetünk különleges Mária-tiszteletének. Ennek a tiszteletnek első, mintegy "hivatalos" kifejező alakja Szent István király. Tudjuk, hogy első királyunk nagy gondja volt az utódlás kérdése, hiszen fia, Imre meghalt. Vallotta ugyanakkor a Szentírás szavait: "Ne építsetek a nagyokra, az emberre, aki nem tud segíteni!" (Zsolt 146, 3) Ezért olyanra bízta országát, aki tud segíteni, Isten Anyjára. Így lett Magyarország Mária országa. Ez a ragaszkodás a világon, egyedülálló módon népénekeinkben fogalmazódik meg. A Mária-énekek hangulata, érzelmi telítettsége, közvetlen hangvétele bemutatja kapcsolatunkat a Boldogságos Szent Szűzzel. Különösen a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének az, amely összefoglalja - sokáig nemzetünk himnuszaként - népünk óhaját, kéri a történelemben sokszor negatív kimenetelű események elszenvedőjeként pártfogását. Eredményesen! Csak rajta keresztül juthatunk el "az istenfélelemnek, megismerésnek" útjára, ő mutat be minket Szent Fiának. Bizalmunk alapja az Ő Szentháromsághoz fűződő különleges viszonya: Ő Isten teremtménye (leánya), ugyanakkor a Szentlélek erejéből a megváltó Isten édesanyja. Talán sokszor hallottuk, de most fájón érezzük, hogy sose volt nagyobb szükség Mária közbenjárására, védelmére népünknek, mint most. Kövessük az ő példáját engedelmességben, szelídségben, imádságban, a rászorulók felé forduló szeretetben! Figyeljük üzeneteit, hiszen "aki rám hallgat, meg nem szégyenül." (Sir 24, 22)

10 Templomi illemszabályok Minden emberi együttlét alapvető szabályok közt folyik. Ezek a közösen elfogadott szabályok nem korlátozni, hanem segíteni akarnak abban, hogy az együttlét mindenki számára jó legyen. Most néhány templomi illemszabályt vegyünk sorra: Légy pontos, ne késs el a miséről aki elkésik, csak fél szívvel tud jelen lenni. A rágógumit még az utcán dobd el a (szemetesbe), misén ne rágózz! A rágót ne a pad aljára ragaszd. A templomba lépve csukd be az ajtót magad után télen a kinti hideg miatt, nyáron a külső zaj miatt. Amit meg akarsz beszélni mással, a templomon kívül beszéld meg beszélgetésetek zavarja a többi ember imádságát. Ne a pad szélére ülj, hogy a később érkező is be tudjon ülni a padba. Ne a leghátsó sorba ülj vagy az oszlop mögé állj a szentmisén Jézus szeretne veled közeli barátságba kerülni. A kóruson túl nagy a kísértés, hogy támaszkodva, könyökölve, külső szemlélőként figyeld a misét ha lehet, kapcsolódj be a közösségbe. A mise alatt ne imádkozz mást, ne rózsafüzérezz, ne olvasgass újságot. A közös imádságban, énekben ne harsogd túl a többieket, de kapcsolódj be, próbálj szívből imádkozni. A perselybe lejárt pénzérmét, gombot dobni Istennel szemben sértés. A kiengesztelődéskor a melletted állóval bátran fogj kezet, szívedben igazán bocsáss meg mindenkinek. A szentáldozáskor kettes sorban menj áldozni, de ne a sor közepén és ne a soron keresztül menj vissza a helyedre. A szentáldozás és a mise után maradj egy kicsit kettesben Jézussal pár perc ima bensőséges találkozás az Úrral. Térdhajtásod legyen a szeretet jele Isten előtt ne sajnáld a térdedet letenni a földre, rendesen keresztet vetni. Térdelés után ne porolgasd nagy mozdulatokkal a ruhádat, Krisztus ennél nagyobb áldozatot hozott érted. A mise után ne menekülj a többiek elől, merj köszönni és a köszönést elfogadni, szóba állni másokkal Krisztus szeretetében összetartozunk. A szentmise után őrizd az örömöt a szívedben.

11 Kedves gyerekek, fiatalok! Nagy örömömre újra van ovis a megfejtést beküldők között! Szeretettel köszöntöm a szülőket is! Alsósaknak /1-4.oszt./ Tudjuk, hogy Isten mindenütt jelen van. Az alábbi házak közül mégis melyikre mondjuk, hogy Isten háza? Karikázd be a helyeset! Név: Iskola, osztály: Felsőseknek /5-8.oszt./ Ó, hát ti már évek óta jártok templomba, vesztek részt szentmiséken. Bizonyára nem okoz problémát a következő feladat! A mise szövegei közül vannak kiemelve részek, pótold a hiányzó szavakat! 1. Vizsgáljuk meg, és bánjuk meg, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. 2. Urunk és Istenünk! Mennyei! Mindenható Atyaisten! 3. Ezek az evangélium igéi! Krisztus! 5. Hiszem a katolikus, a szentek, a bűnök, a test és az életet. 6. testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! 7. Üdvözítőnk és tanítása szerint így imádkozunk 8. A szentmise véget ért,! Hívek válasza:! Név: Iskola, osztály:

12 Kreatív Oldal A Halloween November elsejének ünnepe, Mindenszentek napja az Egyesült Államokból indult, angolszász eredetű Halloween-ünnepre vezethető vissza (All Hallows magyarul mindenszentek). A nap előestéje (angolul "All Hallows Eve", rövidítve: Halloween) a kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. Halloween azonban az egyik legrégibb ünnep, melynek évszázados történetisége kevéssé ismert. Mai formája az évszázadok során több kultúra: a római Pomona-nap, a kelta Samhain fesztivál és a keresztény Mindenszentek napja hagyományainak keveredésével alakult ki. Töklámpás készítése Nagyszerű családi mulatság a lámpás faragása. A legmegfelelőbb a klasszikus narancsszín Jack O'Lantern fajtájú tök, melyből vegyünk jó kiállású - nagyméretű, sima felületű darabokat. A töknek vágjuk le a tetejét -kalapját, így könnyedén kikaparhatjuk a belsejét, a magokat is. Így tudunk az üregbe mécseseket tenni, hogy a lámpás világítson. A kívánt motívumot érdemes megrajzolni papíron, majd a tökre rajzolni és éles késsel megfaragni. A faragásnál érdemes mindig a kisebb részeket faragni előbb, és középről a minta külseje felé haladni: azaz előbb a szemet, majd a szemöldököt s így tovább. A nagyobb részeket, pl. száj, érdemes nem egyszerre kivágni, hanem részletekben, így biztosan nem reped szét a tök. Ha olyan darab is kiesett a tökből, amit nem terveztünk, akkor fogpiszkálóra szúrva visszailleszthetjük. Ha a mécses vagy gyertya minduntalan elalszik, akkor a tök vagy túl szeles helyen van, vagy nem elég nagyok a rések rajta, hogy elég levegő legyen az égéshez. Tovább fog kitartani a töklámpás, ha azokat a felületeket, ahol vágás van, bekenjük növényi olajjal vagy petróleummal, vagy amikor nem használjuk nappal, vizes ruhát borítunk rá.

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk,

a takaró alá, erre még egy órával előbb fel kell kelni, hogy elmenjen rorátéra. A hideg úton ballagunk, Ébredj ember mély álmodból.. Mindannyian ismerjük a rorátés hajnalok hangulatát. Az álmos felkelést, amikor az ember a hideg és a sötét elöl legszívesebben visszabújna a takaró alá, erre még egy órával

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA

BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA BÓDI MÁRIA MAGDOLNA, AHOGY ÉN LÁTOM ANTOLÓGIA Díjazott pályaművek gyűjteménye Bódi Mária Magdolna emlékére a SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT gondozásában KIADJA: Szaléziánum Érsekségi Turisztikai

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben