PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról"

Átírás

1 Főpapok és közlegények PAPOK VISELKEDÉSE Gondolatok a jezsuiták éhségsztrájkjáról Nem könnyű eligazodni a papok viselkedésének kérdésében. Már maga a téma felvetése is problémákat szül. Miért várnánk más viselkedést a papoktól, mint a társadalom egyéb más egyéneitől? Van-e velük szemben más elvárás? És ha igen, vajon ki mondja meg azt nekik és nekünk, hogy hogyan viselkedjenek az élet legkülönbözőbb helyzeteiben. Megmondják ezt nekik? Vagy ők maguktól is érzik, tudják, hogy mikor hogyan feleljenek meg ezen elvárásoknak? Mindez azért jutott eszembe, mert mostanában egyre másra jelennek meg róluk hírek újságban, rádióban, képek a televízióban. És ezek is ellentmondóak. Maguk a papok megnyilatkozásai sem fedik egymást. A Hír TV egyik esti műsorában döbbenhetett rá mindenki és a hozzám befutott telefonhívások alapján mondhatom, hogy meg is döbbentett mindenkit hogy mennyire másként reagált a mindennapi magyar valóságra az ország első főpapja és mennyire másként azok a közkatonák, akik felsorakoztak az éhség-sztrájkot tartó jezsuita szerzetesek mögé. Az izgalmas az volt, hogy a kérdező riporter ugyanaz az egy személy volt és ugyanazokat a kérdéseket tette fel a bíborosnak, majd a műsor végén a szerzeteseknek. A nézők-hallgatók azt is hihették volna, hogy nem ugyanabban az országban és nem egyazon bárkában élők nyilatkoztak + Pedig mégis ez a valóság. Tovább víve a hasonlatot, az egyház bárkája van olyan nagy és tágas, hogy megférjen benne nemcsak ez a két említett véglet, hanem sok minden más is. A mi honlapunk talán azért is tölt be fontos szerepet, mert ilyen esetekben nem mindjárt a konfrontáció útjára viszi olvasóit, hanem igyekszik mindent a maga helyére tenni. Most is!, - anélkül, hogy a fehéret vagy a feketét összemosnám szürkévé, amitől irtózom, és amit soha nem voltam képes megtenni senki kedvéért. Más a kompromisszum és más a béke, mely épp az egymásnak feszülő erők egyensúlyának Istentől megáldott művészete. Ezt az Úr Jézus is gyakorolta életében és bizonyos helyzetekben tanácsolta is, amint ezt példabeszédeiben nyomon követhetjük. És tegyük hozzá azt is, hogy karakterológiai ismeretek is szükségeltetnek a helyzet felméréséhez. Bizonyára érthető mindenki számára, hogy pl. egy Mindszenty-karakter megnyilvánulásait nem lehet elvárni egy más típusú főpaptól. Mint ahogy a családban sem észszerű ugyanazt várni mindegyik gyerektől. Individuum ineffabile minden ember, vagyis megismételhetetlen és egyedi sajátságokkal rendelkezünk mindannyian.

2 Rátérve a két póluson elhelyezkedő papi magatartás dilemmájára, azt kell mondanom, hogy Erdő Péter bíboros szemmel láthatóan nem kívánta kommentálni az éhségsztrájkot hirdető jezsuiták magatartását, hanem minduntalan a vatikáni zsinat határozataival állt elő, mondván: az egyház azzal szolgálja a társadalmat, hogy olyan eszméket hirdet, melyek rámutatnak a helyes útra és magatartásra, de nem feladata, hogy önálló tényezőként részt vegyen a társadalom ideológiai, politikai vagy gazdasági életében. Ösztönzi híveit, hogy vegyenek részt a társadalom, a közösség, az emberek életének jobbá tételében, de papjainak megtiltja a pártpolitikában való aktív részvételt. Az evangéliumban vallásról és nem politikai programról van szó. Értem! Ő úgy tartja helyén valónak, hogy mint az ország első katolikus főpapja, akkor felel meg az elvárásoknak, amikor a kinyilatkoztatás írásban foglalt nagy igazságait újból és újból kihirdeti. Vannak azonban olyanok is, nem főpapok, csak közlegények, akiket ezért az utcán reverendájukkal együtt megvernek. És mivel nemcsak őket, de népünk kétharmadát eddig soha nem látott módszerekkel irtják, sanyargatják, éheztetik, ha tüntetni mernek, ütik, verik, szemüket kilövik, miközben minisztereik egy 3 százalékos párt népirtó törvényeinek megszavazása után pezsgőznek, ezért úgy döntöttek, hogy az ugyancsak az egyház bárkájában hallott evangéliumi módszerekkel élve, a bonum commune, a közjó érdekében mindannyiunkért, a pezsgőző miniszterekért éppúgy, mint a meghurcolt orvosokért, nővérekért, halálra ítélt betegekért és az egész népért, papokért és főpapokért heteken keresztül csak vizet vesznek magukhoz, böjtölnek, engesztelnek, vagy ha mindezt a mai ember csak úgy tudja megérteni, hát akkor éhségsztrájkot hirdetnek. Hogy melyik módszer a hatékonyabb, és a vesztébe rohanó hazának most az igére vagy a böjtre van-e nagyobb igénye, azt bízzuk magára a népre, és mindenekfelett bízzuk a történelem Urára. Nekem, aki a börtönben az éhségsztrájkot választottam, a jezsuita atyák szigorú böjtje óriási energiát jelent. És mint látjuk, népünk megértette az üzenetet. Barlay Ö. Szabolcs DOKUMENTUMOK SZEGÉNY MAGYARORSZÁGÉRT - MAGYARORSZÁG SZEGÉNYEIÉRT tartott éhségsztrájkot 2007 Adventjében és hív szeretettel mindenkit SZENTMISÉRE Hofher József és Vértesaljai László jezsuita szerzetes, a Budapest Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia Templomba

3 (Budapest VIII., Rezső tér 22.) február 5-én, 18 órára. Főcelebráns: Dr. BEER MIKLÓS Váci püspök A szentmise szónoka: Dr. BARSI BALÁZS OFM A SZENTMISÉN KÖZREMŰKÖDNEK: A Jezsuita Jézus Szíve Templom Kórusa Karnagy: Rónaszéky Tamás Lakatos Mihály és a Belvárosi Cigányzenekar Arlói Karizmatikus Énekkar A SZENTMISÉT MEGELŐZŐEN 17 órai kezdettel imádságos gondolatok, Magyar Szentek Litániája Laikus Testvérek nevében beszédet mond: CZAKÓ GÁBOR író + KIÁLTÁS A MAGYAR PARLAMENT KÉPVISELŐIHEZ MAGYARORSZÁG SZEGÉNYEIÉRT Az Egyház arra törekszik, hogy segítőkészen, de kritikusan, az evangéliumi értékek szem előtt tartásával figyelje az országban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat, kritikusan tekintsen a politikai és gazdasági élet visszásságaira, s szükség esetén fölemelje szavát az igazságtalanság és a megkülönböztetés bármilyen formája ellen, elsősorban a legszegényebbek, a kitaszítottak, az elesettek védelmében. Emellett pedig mindent elkövet azért, hogy - erőihez képest - maga is részt vegyen a nehézségek csökkentésében és a rászorulók szenvedéseinek mérséklésében. A felebaráti szeretet áldozathozatalt kíván, intézményes vagy egyéni részvételt a másik ember nehézségeiben. Igazságosabb és testvériesebb világot A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Az utóbbi esztendőkben Magyarországon a kisemmizett, szellemileg és anyagilag lezüllesztett, életterében megcsonkított és önbecsülésében megalázott emberek száma egyre növekszik. Mint szerzetespap, nem nézhetem tovább érzéketlenül azokat a cselekményeket, melyeket a magyar néppel szemben sokszor az aktuális hatalom képviselői is elkövetnek. A nemzet szegényeivel való szolidaritás kifejezéseként a mai nappal imádságos éhségsztrájkba kezdek.

4 Egy nemzet nem nyugodhat bele, hogy gátlástalan anyagiasságtól hajtva, idegen globális gazdasági hatalmak érdekében a törvényesség látszata mellett reformokra hivatkozva, emberek milliót, a jövendő nemzedékeket fosztják meg megélhetésüktől, nemzeti kultúrájuktól, nemzeti intézményeitől megkérdezésük nélkül. Mivel a mai nap a magyar nemzettel szemben újabb bűncselekmény elkövetésére készül a kormányzat, imádságos éhségsztrájkomat most a karácsonyi időben, AZ ISTEN SZOLIDARITÁSÁNAK ÉS EMBERRÉ VÁLÁSÁNAK ünnepi időszakában, január 6-ig, Vízkereszt ünnepéig szeretném folytatni. Azon honfitársaim, akik imáikkal mellém állnak, kérem, juttassanak el hozzám egy levelezőlapot, január 6-ig, Magyarország szegényeiért felirattal. Az így összegyűlt levelezőlapokat eljuttatom majd a Magyar Országgyűlés Elnökéhez. Kérem, hogy a támogató képeslapokat a Kispesti Jézus Szíve Plébániára juttassák el egyénileg vagy összegyűjtött formában, illetve postai úton. Templomunk címe: Kispest Jézus Szíve plébánia, 1196 Budapest Áchim András u. 78. Budapest, december 17. (A Magyar Parlament által, az egészségbiztosítás privatizálását engedélyező törvényjavaslat szavazása napján) Hofher József SJ Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! + Az alulírott katolikus papok Az alulírott katolikus papok, szerzetesek fokozódó aggodalommal figyelik az utóbbi hónapok, évek eseményeit. Azt látják, hogy a kormányzat nem képes úrrá lenni a növekvő társadalmi problémákon, sőt ehelyett éppen ellentétes irányú tevékenységet folytat, mely ma már az élet szinte valamennyi területét érinti. Ráadásul a felebaráti szeretet oly mérvű semmibe vételét, a közösség iránti felelősségnek oly mértékű hiányát is tapasztalják, amely katasztrófával fenyegeti a hazát. Mindez arra kényszeríti őket, hogy szavukat felemeljék. A rájuk bízottak iránti felelősségük teljes tudatában ezért kijelentik, hogy csatlakoznak Hofher József és Vértesaljai László jezsuiták vezekléséhez. Ha nem is oly mértékben mint ők, de Vízkereszt ünnepéig tartó imádsággal és böjttel ők is kinyilvánítják szolidaritásukat kisemmizett, szellemileg és anyagilag lezüllesztett, életterében megcsonkított és önbecsülésében megalázott honfitársaikkal.

5 Salamon László plébános, Apátfalva Blanckenstein György plébános, Szentendre Égi Konrád, OCist, Borzavár Tarnai Imre plébános, Nagyoroszi Várady János plébános, Döbrököz Bauer Csaba plébános, Mezőkovácsháza Ottó Rezső rk. lelkész, Regnum Marianum plébánia, Budapest Bogisich Ferenc, nyugdíjas plébános, a Szervita Rend magyarországi megbízott képviselője Csordás Eörs, a bécsi Pázmáneum rektora Mód Miklós plébános, Devecser Pető Gábor rk. lelkész, Ausztrália Bicsár László plébános, Kutas Bojtor Róbert plébános, Nagykanizsa-Miklósfa Kovács Jenő plébános, Balatonlelle Barsi Balázs OFM, Sümeg Fülöp Ákos plébános, Budapest-Nagytétény Süveges István plébános, Lajosmizse Vargha M. Péter plébános, Bp.-Tisztviselőtelep Czár Iván plébános, Solt Bocsa József piarista házfőnök, Vác Orvos Levente plébános, Somogysámson-Tapsony Horváth István plébános, Mocsa Németh Endre diakónus, Csákány Karácsondi Mihály plébános, Mogyoród + Koplalás a nemzetért Immár negyedik hete, hogy csak folyadékon él. Azt mondja, a kormány országveszejtő politikája elleni tiltakozásként, a megalázottak iránti szolidaritásból, a nemzet lelki megújulásáért fogott imádságos éhségsztrájkba. A október 23-i ünnepen megvert jezsuita szerzetes, Vértesaljai László e különös böjt hátteréről vall a Heti Válasznak. (Vértesaljai László orvosi tanácsra befejezte az éhségsztrájkot, ám húsvétig heti két napot továbbra is böjtöl - a szerk.) - Böjt vagy éhségsztrájk? - Imádságos éhségsztrájk, melynek gyökere az Istenbe kapaszkodó keresztény ember böjtje. - Amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek - int a Szentírás. Ehhez képest belpolitikai hír lett abból, hogy ön és egy társa koplalásba fogott. - Az éhségsztrájk magját alkotó böjt megmutatásához nem rendelek magamhoz tévékamerát, és a testem felett éppen a Szentírás szellemében derűsen igyekszem uralkodni. Közösségem

6 minden étkezésén részt veszek, rendtársaimnak gyakran én szolgálom fel az ételt, közben mindenről beszélgetünk, kivéve a böjtöt, és a mellettem ülők jóízűen falatoznak. Ahhoz viszont, hogy két ember lemondásának a szélesebb nyilvánosságban is hatása lehessen, szükségszerű, hogy kezdeményezésünkről mások is értesülhessenek. A girhes képemet tehát ezért mutogatom - mert lehet, hogy valaki csak ebből ért. - Úgy véli, lennének, akik kétségbe vonnák a böjtje komolyságát? - Biztos akadhatnak, akik úgy vélik: ez a pap, miközben vizet prédikál, bort iszik, és a böjt leple alatt nyilván torkoskodik. Ha azonban látják, hogy eddig több mint 15 kilót fogytam, akkor talán megértik, hogy a főtisztelendő atyának nem tréfálkozni tetszik. Amikor október 23-án megvert a rendőrség, sebeimet akkor sem feltűnési viszketegségből, hanem tanúbizonyságképpen tártam a nyilvánosság elé. Jézus stigmáit sem öncélú elrettentés miatt mutogatja az egyház, hanem hogy jelezzük: Isten fia a szenvedés sebeivel váltott meg minket. Hasonlóképpen, valahogyan én is a testemben hordozom és képviselem az ország szenvedését. - Merész párhuzam... - Ezért is mondom ezt a legnagyobb alázattal. A böjtöt egyébként nem előre megírt forgatókönyv szerint hajtjuk végre - minden idegszálunkkal arra figyelünk, mit akar velünk és általunk Isten. - Végül is, konkrétan miért böjtölnek? - Minden az őszödi hazugságbeszédig nyúlik vissza, amikor is állampolgári öntudatomban akkora sérülést szenvedtem, mint soha korábban. A magyar nép megaláztatásából fakadó seb ma is élő; éjszakáról reggelre újabb és újabb heg képződik, de a hatalom minduntalan felvakarja. Vérzünk, és vérzik az ország. Őszöd után részt vettem számos tüntetésen, aztán beláttam: a koalíció nem óhajtja tudomásul venni, hogy az emberek többségének szándéka ellen cselekszik, és romlásba viszi az országot. Én egyébként békés természetű, lelki ember vagyok. Ha viszont azt látom, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás a kormányzati diktatúrát szolgálja, hogy a parlamenti képviselők nem a választóikat, hanem a kormány érdekeit képviselik, a lelkek pedig gyógyírért kiáltanak, akkor - bizonyos szempontból úgy is, mint egy beteg nemzet körzeti orvosa - tennem kell valamit. - Gondolja, segíthet azzal, ha nem vesz ételt magához? - Jezsuitaként arra esküdtem fel, hogy a társadalmi igazságosságot szolgálom. Úgy éreztem, akkor adok hatékony választ a helyzetre, ha teljes testi-lelki mivoltommal fejezem ki magam. Külön ajándék, hogy eddig még csak valamirevaló éhségérzetem sem volt. Úgy látszik, Isten mellénk állt, pontosabban azok mellé, akik mellett mi sorakoztunk fel. - Úgy beszél, mint a próféták... - Amióta 2006 októberében megvertek, megjelölt embernek érzem magam. Valaki nyughatatlannak is mondhatna, bár én korántsem érzem magam annak. Tisztában vagyok persze a korlátaimmal, a bűneimmel, de van képességem másokat meghallgatni, tanácsukat kérni. Persze a legfontosabb, hogy Jézus társaként az ő kontrollja alatt álljak. Ezt biztosítja a lelki vezetőmmel, gyóntatóatyámmal és az elöljárómmal folytatott beszélgetés. A Biblia

7 ugyanakkor nem befejezett mű, és mindegyikünk előtt nyitva áll a lehetőség, hogy életével vegyen részt az üdvösség történetében. - Miért pont a karácsonyi időszakot választották a böjtölésre? - Mert az események akkorra sűrűsödtek meg, és hogy a meghitt hangulatban rámutassunk a karácsony mélyebb értelmére. Az ünnepnek a valósághoz hívebb olvasatát akartuk felkínálni, nevezetesen: Jézus elsősorban a szegényekért, a kitaszítottakért, a megalázottakért jött a világra. A böjtöt már október közepén elkezdtük, s szerdán és pénteken csak kenyéren és vízen éltünk. Aztán, szembesülve a hatalom által kigúnyolt országos sztrájk kudarcával, majd december 17-én az egészségbiztosítás privatizációjának utat nyitó törvény megszavazásával, radikálisabb utat választottunk, s azóta ásványvízen és gyümölcsteán kívül nem vettünk magunkhoz semmit. - Meddig lehet ezt bírni? - Három hét után, vízkeresztkor terveztük abbahagyni, ám úgy döntöttem, határozatlan ideig folytatom. Társam, Hofher József január 6-ig tudta vállalni - írástudatlan cigányok képzésével foglalkozik vidéken, és ez sok autózással, fizikai munkával jár -, én azonban még bírom. Állóképességem megfelelő, ha időm engedi, úszom, szaunázom, és ameddig az orvos másként nem rendelkezik, folytatom. Ha viszont úgy látom, a böjt kárt tenne az egészségemben, abbahagyom, mert nem célom belerokkanni. - Több tucat katolikus pap jelezte: az általa vállalható mértékű böjttel és egyéb módon csatlakozik a kezdeményezésükhöz. - A paptársak nyilatkozatának híre szívmelengető karácsonyi ajándékként ért. Voltak, akiket nem is ismertünk - ilyen egy Ausztráliában élő magyar atya -, és külön öröm, hogy a józsefvárosi református lelkészek gyülekezeteik nevében imáikat ajánlották fel. Megindítóak a szolidaritás egyéb példái is: ezrével érkeznek a hívek biztató képeslapjai, a taxis, amikor megtudja, ki vagyok, nem enged fizetni, a fodrásznál ingyen vágják a hajam. Valaki egy csomag ragtapaszt küldött, hogy ha megint megvernek, azzal lássam el magam, a címemre érkező Béres-cseppekből, vitaminokból pedig akár gyógyszertárat nyithatnék. - Kormánykörökből kaptak visszajelzést? - Egyedül egy szocialista parlamenti képviselő keresett meg közvetve, miután az egészségbiztosítási törvény megszavazása után azt nyilatkoztam, hogy az Országgyűlésben nem akadt egy félig becsületes ember sem, aki ellene mondott volna a gonosznak. Azt üzente, értsem meg, Gyurcsányék megzsarolták őket, hogy ha a törvény ellen voksolnak, választókörzetük elesik mindenféle támogatástól. Azt üzentem vissza, hogy szemernyi megértést sem tudok tanúsítani, mert ez lelkiismeretbeli ügy, és ha valaki a jó ellenében a rosszat választja, az becstelen ember. - Kemény beszéd ez. - Az. Merthogy puha az egyház körülöttem. Diadalmasan boldoggá avatjuk Apor Vilmos vértanút, Mindszenty József és Brenner János mártíromságáról papolunk - miközben itt és most cserbenhagyjuk a ránk bízottakat. Szomorú megtapasztalni, hogy a püspöki kar egésze - néhány tagjának személyes bátorítását leszámítva - szóra sem méltatja a válságot. Az nem baj,

8 hogy velünk nem szolidárisak, hanem hogy ígéretük ellenére nem kiáltják világgá: ami itt történik, az országveszejtés. - Mire gondol? - A püspöki kar 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevelében azt ígérte: kritikusan tekint a politikai és gazdasági élet visszásságaira, és szükség esetén fölemeli szavát az igazságtalanságok ellen. Ez nem következett be, pedig ha valamikor, most lenne itt az ideje. - Azért mintha lett volna egy kommüniké az egészségbiztosítás piacosítása és az egyneműek házassága ellen. - Aránytalan, erélytelen és nem elég hatékony. Ha pedig az arra hivatottak nem kiáltanak, akkor nekünk kell cselekednünk, akik nap mint nap felvesszük az utca szagát - képletesen és szó szerint is. Itt lakik a Lőrincz pap téren az ezer sebet hordozó L. Feri, templomunk koldusa, az ablakomból pont odalátni a fekhelyére. Rossz is a lelkiismeretem miatta, de nem találok megnyugtató megoldást a helyzetére. A rendszeres támogatásán túl annyit tehetek, hogy néha behozom a rendházba, megfürdetem, megmelegszik - de azt nem engedtem meg, hogy végleg ide költözzön; talán még nem elég erős hozzá a hitem. Az én lelkem tükre nem a fürdőszobában lóg, hanem az maga a Feri, odakint. Meg az új sekrestyésünk, ez a megtért, egykor börtönviselt cigányember, akit a legnagyobb örömmel fogadtunk a közösségünkbe - ez a nyolcadik kerület, kérem szépen. Itt nem valamiféle elomló, lágy jóságra van szükség, hanem például arra, hogy a rendházunk reggel hattól este nyolcig nyitva legyen, és minden hozzánk fordulónak a rendelkezésére álljunk. Mert ha Jézust a templom falai közé zárjuk, és nem hajolunk le az ínséget szenvedőkért, akkor a fabatkánál is kevesebbet ér a hitünk. - Mikor érezné úgy, hogy böjtje elérte célját, és abbahagyhatja? - Nincsenek konkrét követeléseim. Bármekkora örömet okozna is a kormányfő távozása, nem követelem Gyurcsány Ferenc lemondását. Ő beteg - betegebb, mint amennyire egy halálosan kimerült éhségsztrájkoló valaha is lehetne. De ha a leghalványabb jelét látom, hogy a kormány felelős emberei elkezdenek a nép érdekében cselekedni, abbahagynám. - Ki aggódik önért a leginkább? - Az édesanyám. De ha a szomorú anyaföld és anyám könnyei között kell választanom, akkor az előbbi mellett kell döntenem. Értse jól a párhuzamot: Mária is siratta a fiát; hát én is együtt sírok az édesanyámmal. Szombaton köszöntöttem 82. születésnapján. Megértett, elfogadta a döntésemet, de aggódik értem. Remélem, legkésőbb a böjt végeztével boldoggá tehetem azzal, hogy ismét asztalánál eszem a finom leveséből. VÉRTESALJAI LÁSZLÓ 1953-ban született, 1982-ben szentelték egyházmegyés pappá ben lépett be a jezsuita rendbe, 1996 és 2002 között a Vatikáni Rádió magyar szekciójának felelős szerkesztője volt. Jelenleg a budapesti Jézus Szíve templom igazgatója, házfőnök. (Forrás: Heti Válasz)

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja

azt hiszem, nincs Ennél nagyobb feladat, Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi Delegációja A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XXI. évfolyam :: 2. szám :: 2015 június Erdô Péter Én ebbe a kereszténységbe nôttem bele 25 éves Szövetségünk Magyarországi

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Az elmúlt idő nyomában

Az elmúlt idő nyomában www.szentlelek.catholic.ro Ezzel a sablonosnak tűnő gondolattal kezdeném: Karácsony táján mindig marad néhány percünk arra, hogy egymásra gondoljunk Áldásost, békést, szeretetteljest, boldogot és szerencsést

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia?

Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? Takáts Péter ez a kérdés, válasszatok! : Képviseleti vagy részvételi demokrácia? A kulturális kreatívok minden közösségi területen új utakat keresnek. Olyanokat, melyekben ők aktív résztvevők és a folyamatok

Részletesebben

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött

Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött REFORMÁTUS MAGAZIN Kiadja a Debreceni Református Egyházmegye 2010 / 1. Az vagy, amit megeszel (?!) Lemondok a javadra! Vásárolok, tehát vagyok Nincs még egy bolygónk! Nemes akarat az ösztönök fölött Hitvallásunk

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1

Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 Oázis A Magyar Schönstatt Család és Ifjúság lapja 1 Hová tűnik az idő? Hajtás Mindenki lassú Időgazdálkodás Fullextrás édesanya A család szívdobogása Elidőzünk egymásnál 2014/1 2 Örömvadászat Számoljuk

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben