2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám Októberben figyelmünk a missziókra irányul Október a missziók hónapja, a- melynek csúcspontját a missziós világnap jelenti, a hónap utolsó előtti vasárnapján: ez évben ez október 21-re esik. Ebben a hónapban a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik, emlékeztetve minden megkeresztelt ember kötelességére, hogy együttműködjék az egyház egyetemes küldetésében. A választás Amerika felfedezéséhez kötődően esett erre a hónapra: Kolumbusz három hajója október 12-én kötött ki ezen a földrészen, amivel új fejezet kezdődött az evangelizáció történetében. A missziós világnapot 80 évvel ezelőtt hirdették meg először: április 14-én a Propaganda Fide (a Hitterjesztés Pápai Műve) javaslatára, XI. Piusz pápa engedélyezte az imanapot, amelynek célja, hogy a világ minden egyházmegyéjében, plébániáján és katolikus intézményében egy napot a missziók megünneplésének szenteljenek. A Magyar Kurír nyomán Ma is szükség van arra, hogy hithirdetőkké váljunk, a sokat szenvedett és nyugtalan emberiség körében, hogy azok, akik még nem hallottak Jézus Krisztusról, megismerhessék, akik pedig megtagadták viselkedésükkel és életükkel, azok visszatérhessenek az igaz útra. IX. Pius pápa és angyala Szívesen mesélgette IX. Pius pápa fiatalkori élményét, amely az őrangyalának csodálatos segítségét bizonyítja. Az apai ház családi kápolnájában gyerekként naponta kellett ministrálnia a szentmisén. Egyik nap, amikor az oltár legalsó lépcsőjén térdelt, míg a pap a szent cselekményt végezte, hirtelen nagy félelem és rettegés kerítette hatalmába. Nem tudta, hogy miért. Szíve gyorsabban dobogott. Önkéntelenül is segítségkérően nézett az oltár szemben lévő oldalára. Csodaszép ifjút látott ott, aki magához intette. A látványtól megzavarodva moccanni sem mert. A fényes alak erre még határozottabban hívta. Ekkor felugrott és odasietett. A jelenés eltűnt. Abban a pillanatban az oltárról leesett egy súlyos szobor, és éppen arra a helyre zuhant, ahol a kis ministráns még az imént térdelt. Gyakran mesélte el később mint pap, püspök, sőt pápa ezt a felejthetetlen gyerekkori élményét, és úgy magyarázta, mint az őrangyal rendelkezését és segítségét. Hieronymus Jaegen

2 E S E M É Y E K 2 BOLDOGASSZONY GE FEST - nemzetközi ifjúsági világtalálkozó Budapest. Egy rövid időre, mindössze 3 napra gyűltek össze a világ fiataljai a Föld minden pontjáról, hogy együtt erősödjenek meg szeretetben és békében, felekezettől Vasárnap délelőtt a fiatalok a Szent István Bazilika előtti téren gyűltek össze, hogy részt vegyenek az Erdő Péter bíboros által bemutatott hálaadó szentmisén, amely egyben a rendezvény befejezését is jelentette. függetlenül. Budapest adott otthont annak a fiatalnak, akik úgy A világtalákozón Maria Emmaus Voce, a Focolare mozgalom elnöknője is köszöntötte a fiatalokat döntöttek, hogy fáradtságot és kifogásokat nem ismerve vágnak neki az útnak. A rendezvény fő célja az egység, illetve a világbéke felé való törekvés volt. A Genfest, amely a Focolare mozgalom üzenetét közvetíti, a következő mottót tűzte ki ez alkalomból: Let s bridge! azaz Építsünk hidakat!, elsősorban a testvériség és a béke hídjait. A találkozó, ill. a mozgalom alapgondolata pedig: Azt tedd embertársaddal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A Petőfi Csarnokban már csütörtök este sor került a Genrosso együttes Streetlight című musicalének bemutatására, amelyen mintegy fiatal vett részt. Másnap a Papp László Sportarénában lett hivatalosan is megnyitva a Genfest. Itt az egyes országoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az aréna előtti téren felállított sátrak segítségével bemutassák kultúrájukat, valamint kapcsolatot teremtsenek a többi nemzet képviselőivel. Este egymást követték a különféle stílusú dalok, előadások, koreográfiák. Az igazi hídépítésre azonban csak a szombati napon került sor. Tovább folytatódtak a koncertek, de ezen kívül megható tanúságtételeket hallhattunk, amely megerősített minket abban, hogy a szeretet és az egység valóban létezik az emberek között. A késő délutáni órákban megkezdődött a fiatalok felvonulása, amely az Arénától egészen a Lánchídig tartott, s amely a találkozó csúcspontja is volt egyben. A rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a különböző országokból, kultúrákból ide érkező fiatalok vallási, faji, nemzetiségi megkülönböztetés nélkül szeretetben közeledjenek egymáshoz, egymás testvérévé váljanak, miközben hidakat építenek távoli kultúrák szülötteivel. Fantasztikus érzés volt nekünk, felvidéki fiataloknak a magyar fővárosban ünnepelni egy ilyen nagyszabású törekvést. Egyben büszkeség is töltötte el szívünket, hogy többezer külföldi vendég ismerhette meg kicsit közelebbről a magyar kultúrát és a fővárost. Egy ilyen találkozó után az ember mindig gazdagabban tér haza megszokott, hétköznapi környezetébe. Az igazán nagy feladat pedig az, hogy a lelki táplálékot, amit átadtak nekünk, azt az itthoni környezetben mi is át tudjuk adni a körülöttünk élőknek. Izgalommal várjuk a következő Genfestet. Kulcsár Dávid, Kulcsár Enikő

3 2012 Magyarok Nagyasszonya Szádudvarnok. Szeptember 9-én ismét eljött a nap, hogy megülhessük templombúcsúnkat Kisasszonyunk tiszteletére. A szentmisét Attila atya celebrálta, aki szentbeszédében a közösségről, mint egységről, egészről beszélt, amit ápolnunk kell, mind lelkiekben, mind fizikai mivoltában. Felhívta a hívek figyelmét arra, hogy a templom mindannyiunké és tennünk kell érte, hogy megmaradjunk egységnek. Mivel az időjárás is kedvezett, így az Oltáriszentséget ismét kivihettük utcáinkra. Körmenetünket a díszített ablakok még ünnepélyesebbé tették, s külön öröm volt, hogy aki csak tehette, vissza is kísérte a 3 E S E M É Y E K A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe Torna. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a tornai Infocentrum melletti helyiségben szeptember 15- én a Csemadok és a Via Nova ICS közös szervezésében. A kiállítást szentséget a templomba. Végül ünnepi áldással térhettünk haza, hogy otthonainkban is folytatódjon az ünnep. VE Újabb kiállítás: Torna múltja és jelene képekben Komjáti Attila nyitotta meg, majd Subovics Éva egy Fecsó Pál verset adott elő. Ez után egy rövid, ámde nagyon hatásos filmet nézhettek meg a jelenlevők, amelyet a megyeházáról készült képekből állított össze Surovec Róbert. A kiállítás a teljesség igénye nélkül mutatja be Torna egyes épületeit, utcarészleteit és egyéb helyeit, amelyek az idők folyamán változáson estek át. Képet kapunk az egykori Tornáról, amikor még megyeszékhelyként fénykorát élte. Vannak épületek, melyek sajnos pusztulásnak indultak. Ebben nem kis része van a hanyagságnak és a vandalizmusnak. A kiállítás arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy őrizzük meg és ápoljuk értékeinket. A kiállítás a hónap folyamán megtekinthető az Infocentrum nyitvatartási ideje alatt. KT Plébániáink is bekapcsolódtak az országos gyűjtésbe Torna és Tornaújfalu. A Páli Szt. Vince lelkiségét élő szerzetescsaládok közössége ebben az évben 9. alkalommal rendezte meg a világ éhezőinek megsegítésére hirdetett gyűjtést. Az egész Szlovákiában zajló jótékonysági gyűjtésbe az idén a tornai és a tornaújfalui plébániák egyházközségei is bekapcsolódtak az egy euróért árult mézeskalácsok megvásárlásával. A szervezők az elmúlt évben országszerte eurót gyűjtöttek össze. Ebben az évben a mi plébániáink 480 eurós pénzadománya is bővíteni fogja az éhezőknek szánt összeget.

4 E S E M É Y E K 4 BOLDOGASSZONY 90. fogadalmi búcsú A Fájdalmas Anya Skapuláré Társulat tagjainak búcsúja Áj. Szeptember 16-án, immár 90. alkalommal gyűltek össze a hívek az áji templomban, hogy a Fájdalmas Anyát köszöntsék. A Fájdalmas Anya tiszteletét Ájban Bencsik Sándor egykori tornai plébános indította el 1922-ben, amikor megszervezte az Áji Fájdalmas Anya Skapuláré Társulatot. Az idei búcsúi szentmisét Dr. Juhász Attila helyi plébános tartotta, aki a Társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánlotta fel a legszentebb áldozatot. A szentmise végén a plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal és adományukkal támogatják a sekrestye felújítását. Idén két személy kérte felvételét a Társulat tagjai közé. Sokat segít az önkormányzat Európai uniós pénzből újítják fel a falu templomát Hidvégardó. A Római Katolikus Egyházközség az év elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Vidéki Örökség megőrzése című pályázaton 37 millió 338 ezer forint ( euró) támogatásban részesült. A projekt előfinanszírozását az Egri Érseki Hivatal oldotta meg. A beruházási program keretében az ardói templom külső és belső rekonstrukciójára kerül sor. Kívülről a templom külső homlokzatát újítják fel díszítővakolat kiemelésekkel együtt, valamint süllyesztik a templomudvar szintjét, majd eltávolítják onnan a felesleges talajt, térkő járdát alakítanak ki és parkosítják a templomkertet. A külső rekonstrukció része még a templom körüli kőfal teljes felújítása és két új kovácsoltvaskapu elhelyezése. A templomon belül a nyílászárók felújítása illetve szükség szerinti cseréje és a hőlégbe- A felújítás során előkerült ablak fúvós gázfűtés helyett elektromos (hősugárzós) padfűtés kialakítása valósul meg a részleges akadálymentesítéssel és a legszükségesebb elektromos felújításokkal együtt. A munkálatok tavasszal kezdődtek és azóta a tervbe vett felújítások nagy részét már sikerült megvalósítani. A hidvégardói Önkormányzat Matusz Tamás polgármester vezetésével a pályázat megírásában és a beruházás kivitelezésében is nagymértékben segítette a plébániát. A tervek szerint még az ősz folyamán teljesen elkészülnek a plébániatemplom külső és belső felújításával.

5 2012 Magyarok Nagyasszonya 5 E S E M É Y E K Környezetünk megismerése volt a cél A Bódva-völgye magyarországi részének nevezetességei Torna. Szeptember 22-én a tornai plébánia szervezésében 53 személy kelt útra, hogy felfedezze a közvetlen környezetében lévő nevezetességeket. A trianoni békeszerződés következtében az addig természetes egységet alkotó Bódva-völgyét immár országhatár szelte ketté óta, a Schengeni övezethez való csatlakozással a Bódva-völgyében felélénkült a kapcsolattartás a magyarországi és a szlovákiai rész között. Ennek ellenére még mindig vannak felfedezetlen, ismeretlen területek mindkét részen. Gyakran maguk a helybeliek sem tudják, hogy közvetlen környezetükben milyen turisztikai látványosságok vannak. Ezt az űrt próbálta kitölteni Matusz Tamás a Levente Egylet hímzett zászlóját mutatja a jelenlegi kirándulás, amelynek első állomása Hidvégardó volt. Itt a résztvevők megtekintették a Gedeon-kúriában lévő Trianon-kiállítást és a tájházat is. A csoport tagjait Matusz Tamás polgármester fogadta, aki röviden ismertette velük a település jelenlegi helyzetét, valamint a jövőre irányuló terveiket. Nagyon kedves gesztus volt a polgármester úrtól, hogy házi túrós lepénnyel és üdítővel lepte meg a tornaiakat. Az út második állomása a freskófalu néven ismert Bódvalenke volt, majd a csoport a szalonnai Árpád-kori templomot tekintette meg. A részletes idegenvezetés után Szinpetriben a világ legnagyobb könyvét csodálva Juhász Attila plébános úr felhívta a Szinpetriben a világ legnagyobb jelenlévők figyelmét a tornai és a könyve, a Guttemberg nyomda és a szalonnai templomok közötti hasonlóságra. A jelenlévők gótikus tett. Szögligeten viszont Dobner malom sok érdekes látnivalót jelen- freskókat csodálhattak meg a rakacaszendi református templomban ményszerű beszámolójával és ven- Pista bácsi a tájházában tartott él- is, majd a szintén középkori, boldvai kolostori templomot tekintették a kirándulást. A csoport tagjai a nap dégszeretetével tette emlékezetessé meg, ahol egykor az első magyar végén leszögezték, hogy nagyon összefüggő nyelvemléket, a Halotti sok újdonsággal és látnivalóval beszédet írták. Boldváról hazafelé gazdagodtak, és újra csak meggyőződtek arról, hogy gyönyörű táj menet még két állomása volt a kirándulásnak: Szinpetri és Szögliget. a Bódva-völgye. Csoportkép Bódvalenkén, ahol a házfalak festményekkel vannak díszítve

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY Ismét együtt a Családi klubban Ismerkedés a Teremtő Isten ajándékaival Szádudvarnok. Szeptember 29-én újra együtt lehettünk a Családi klubban. Ez alkalommal a termésekkel foglalkoztunk. Köteles Anikó egy rövid, de annál tartalmasabb prezentációval indította a foglalkozást, amelyben bemutatta, hogy mi mindent készíthetünk különböző termésekből. Kellő inspiráció után a gyerekek és a szülők hozzáláttak a szebbnél szebb termésképek elkészítéséhez, amiben Simon Tímea nevelőnő nagy segítségünkre volt. Volt, aki gombát, cicát, lepkét formázott, de egy páran megpróbálkoztak a háromdimenziós változatokkal is. Jó hangulatban telt el a délután, majd miután mindenki elkészült a képekkel, átvittük azokat a templomba és elhelyeztük mindet a mellékoltárra. Ezzel arra tanítottuk gyermekeinket, hogy hálát kell adnunk Istennek az ajándékaiért. VE Terményáldás templomainkban Vetettünk és arattunk, itt az ideje, hogy hálát adjunk Szepsi. Egy eskűvő előtt álló ifjú pár újíttatta fel a templom tornyát. Az Angliából származó vőlegény eurót ajánlott fel erre a célra. Az adakozást nagyszülei emlékének szentelte. A torony festésével az esküvő időpontjára, augusztus utolsó hétvégéjére el is készültek. Ekkor az egyházközség hívei úgy döntöttek, hogy a felújított toronyban jó lenne helyreállítani a második világháború alatt tönkrement toronyórákat. Közadakozásból, az Önkormáynzat támogatásával és magyarországi forrásból 10 ezer eurót sikerült összegyűjteniük, amit négy toronyóra elkészítésére és a harangok villamosításának felújítására használtak fel. Szeptember 13-ától, minden negyedórában immár toronyórák hívják fel a járókelők figyelmét az idő múlására. Torna/Szádudvarnok. Szeptember utolsó hétvégéjén termésoltárt készítettünk templomainkban, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, ami kertjeinkben megtermett. Nem szabad megfeledkeznünk ugyanis arról, hogy a Teremtő Isten nélkül hiábavaló lenne minden törekvésünk. Az udvarnoki oltár a hívek adományaiból készült, míg a tornai terméskosárért Babarcsik Valériának mondunk köszönetet. VE égy toronyóra került a felújított toronyba

7 2012 Magyarok Nagyasszonya 7 Ö R Ö K S É G Ü K Az egykori zsarnói római katolikus plébánia I. Talán kevesen tudják, hogy egykor Zsarnón is volt plébánia. A középkor folyamán biztosan létezett, később mintegy másfél évszázadig betöltetlenül álló plébániát Torna után, 1724-ben elsőként állították helyre a környékünkön. Középkori plébánia A zsarnói plébánia középkori eredetű, de alapításának pontos ideje nem ismert. Először Sarno néven, 1332-ben jelenik meg írott formában, méghozzá a pápai tizedszedők jegyzékében. Ebben a dokumentumban az áll, hogy a zsarnói plébános, István két márkára becsülte a jövedelmét. A falu középkori temploma Szt. Márton püspök tiszteletére volt felszentelve. Hogy hol állhatott ez a templom, azt nem tudjuk. Feltételezzük, hogy a mai református templom helyén. A plébánia megszűnése A 16. században, a többi környékbeli településhez hasonlóan, a falu kegyura és őt követve a jobbágyok is áttértek a református hitre, ennek következtében a plébánia is megszűnt ben már plébános nélkül van a falu. A hívek ekkor a szentségek kiszolgáltatása végett Somodiba és Szepsibe jártak. Időközben Zsarnó lakossága is nagyon lecsökkent ban csak 11 nemes család lakott a faluban, akik mind református vallásúak voltak. Balogh György tornai- és Ruberits János hárskúti plébánosok ban vizitációt tartottak Zsarnón, de egyetlen katolikus családot sem találtak a faluban. A plébánia újjászervezése A 18. század első felében az elnéptelenedett faluba a kegyúr katolikus vallású jobbágyokat telepített, úgyhogy az esztergomi érsek ben helyreállította a zsarnói plébániát. Az újjászervezett plébánia első plébánosa Molitorisz György lett. Leányegyházként ekkor Újfalu, Horváti, Vendégi és Ardó tartozott Zsarnóhoz. Ebből az évből származik az első anyakönyvi bejegyzés is: 1724 dec. 3-án, Bán Márton és Juhász Marina Somodi lakosok János nevű gyermekét keresztelte meg a plébános. A kereszteltek Valószínűleg a katolikus temetőben állt a 18. századi templom anyakönyvében 1724 és 1744 évek között a következő zsarnói családnevek fordulnak elő: Tóth, Madácsy, Csergő, Csehy, Lengyel, Sepsi, Juhász, Gaál, Jarkovszky, Takács, Bodnár, Pásztor, Ujcsák, Duboniczky, Szabó, Skran, Borsos, Győrki, Soltész, Slosárah, Nemes, Orosz, Mastenyák, Kristóf, Jocus, Nagy. A jelenlegi templom már a harmadik katolikus templom a faluban A plébániai javadalmak A katolikusok idetelepítésének idején épülhetett fel Zsarnón a második katolikus templom, mivel az ősi templom a reformátusok birtokában volt. Ez a második templom is kőből épült, sekrestye is tartozott hozzá és egy fatoronnyal volt ellátva. A toronyban harang is volt, amelyet később átvittek Ardóba. Egy későbbi, 1753-ből származó egyházlátogatási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy a zsarnói katolikus iskolát át kell helyezni a temetőből egy más helyre. Ebből arra következtetünk, hogy a jelenlegi katolikus temetőben állhatott a 18. században épült katolikus templom és az iskola is. A plébános megélhetésének biztosítása végett földbirtokkal is ellátták a plébániát. A plébániához a következő dűlőkben tartoztak földek: Kertalja, Sárvölgy, Tornakő, Kötélárok, Feljáró, Papgát gerenda, Péderi út, Pamona, Lábföld, Csikás, Kis Réth, Nagy Réth. Juhász Attlia

8 K U L T Ú R A 8 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY ASSISI Alapítva: 1228 Hol található: Olaszország A kegytemplom felszentelése: 13. század Csodaszép hegyi város, valamint Olaszország híres zarándokhelye. Assisi Szent Ferencnek, aki ben megalapította a ferences rendet, valamint Szent Klárának, a klariszsza rend alapítójának a szülővárosa. Az itt található Assisi Szent Ferenc-bazilika és kolostor a 13. századból származó épületegyüttes, amely két nagyobb templomból áll. Építését 1228-ban kezdték, s ban fejezték be. A bazilika altemplomában őrzik Szent Ferenc földi maradványait, amelyet kőkoporsóban, az oltár felett lehet megtekinteni. A templomot Giotto, valamint az ő tanítványainak a freskói díszítik, amelyek a szent életét jelenítik meg ban IV. Miklós pápa a bazilikát pápai templom rangjára emelte ben Assisit földrengés rázta meg, aminek következtében a bazilika súlyosan károsodott, s egy A monumentális Assisi Szent Ferenc bazilika A bazilika mind a mai napig megosztja az emberek véleményét. Ezt elsősorban szépségének és monumentalitásának köszönheti, ugyanis sokak szerint az óriási épület éppen az ellentétét hirdeti annak, amit Szent Ferenc tanított. Szerintük tehát nem méltó arra, hogy a szent nyugvóhelye legyen. ideig a restaurálás miatt zárva tartották. Az itt található műalkotások megrongálódtak, a művészettörténészek már attól tartottak, hogy nem tudják azokat rekonstruálni. Végül mégiscsak sikerült. Volt kép, amelyet 120 ezer töredékből alkottak újjá. A földrengésben egy ferences barát is az életét vesztette. A várossal együtt a bazilikát ben a Világörökség részévé nyilvánították. Nem messze a templomtól található a Szent Ferenc-kolostor, amely jelenleg könyvtárként és múzeumként üzemel. A múzeumban többek között megtekinthetőek a zarándokok által hozott különféle ajándékok is. II. János Pál pápa két alkalommal is Assisiben gyűjtötte össze a világ vallási vezetőit, hogy a békéért imádkozzanak, rámutatva ezzel arra, hogy Szent Ferenc sokat fáradozott az emberek közötti békesség megteremtéséért. A várostól nem messze, a hegyek között található az a hely, ahol annak idején Ferenc társaival együtt sziklába vájt cellákban élt. Szent Ferenc kívánsága az volt, hogy aki az Assisiben található Porziuncula kegyhelyre belép, ugyanazokat a búcsúkat nyerhesse el, mint amelyekben a Szentföldön vagy akár Rómában lehet részesülni. Ezzel sikerült elérnie azt, hogy megkezdődjenek az ún. helyi búcsújárások. Kulcsár Enikő

9 2012 Magyarok Nagyasszonya 9 K U L T Ú R A PÁLI SZE T VI CE ( ) Ünnepe: szeptember 27. A Franciaország déli részén található Pouy nevezetű kis faluban született. Halála után a falut az iránta való tiszteletből St. Vincent de Paul-nak nevezték el. Szülei egyszerű parasztemberek voltak. Vincét már gyermekkorától kezdve papnak szánták, ezért apja úgy döntött, eladja az ökröket, hogy fia tanulmányi költségeit kifizethesse. Ebben a párizsi templomban található a szent sírja 1600 októberében szentelték pappá. Bár már jó ideje pap volt, mégsem érzett teljes elhivatottságot. Eleinte csak egy jól jövedelmező állásra vágyott, hogy gondtalanul élhessen. Teljes megtérését az afrikai fogságnak köszönhette, amikoris egyik hajóútja során török kalózok támadták meg s fogták el, majd Tuniszban eladták rabszolgának. Ez idő alatt több gazdája is volt, akik közül az utolsót sikerült megtérítenie. Ezután a férfi Vincét szabadon bocsátotta, s vele együtt Franciaországba ment ben egy kisebb falu plébánosa lett. Nagyon jó lelkipásztor, szónok lett belőle, hívei nagyon szerették. Prédikációi hatására sok ember tért meg. Ezen kívül leveleket is írt, A HÓNAP SZENTJE melyek száma meghaladja a 30 ezret. Mivel látta, hogy a vidéki lakosság mennyire tudatlan, úgy döntött, hogy egy szerzetet alapít, az ún. Szeretet-Testvérületet, amelynek feladata elsősorban a nép oktatása, jó papok nevelése, valamint a betegek, szegények gondozása. A fiatalok számára pedig rendszeresen tartott lelkigyakorlatokat. Ezt az egyesületet ezután több francia kisvárosban is létrehozta, 1643-tól pedig külföldön is alakultak házaik. Munkájában sokan kisegítették, s mivel társai a Szent Lázár kolostorban laktak, így később a Lazaristák elnevezést kapták. Marseille-i útja során, mikor látta, hogy az egyik gályarabot hogyan szakítják el feleségétől és gyermekétől, úgy döntött, helyet cserél vele. A rabot szabadon engedte, saját magát pedig az evezőpadhoz láncolta. Mikor azonban felfigyeltek a cserére, Vincét azonnal szabadon engedték. E tette után azon volt, hogy a gályarabok kegyetlen sorsán próbáljon enyhíteni. Rendszeresen látogatta s gondozta őket. Ezen kívül külföldre, főleg Afrikába indított missziókat, hogy a papok vigaszt nyújtsanak az ott raboskodóknak. Nem sokkal később megalapította a Szeretet Leányai társulatot, amely később Irgalmas Nővérek néven vált ismertté. A társulat tagjai olyan Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett. Páli Szent Vince Páli Szent Vince írásaiból A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre valónak kell tartanunk, és késlekedés nélkül kell teljesítenünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy segítséget kellene adni valamelyik rászorulónak, nyugodt lélekkel menjetek el hozzá és szolgálatotokat úgy ajánljátok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Ne nyugtalankodjatok lelketekben és ne legyen lelkiismeretfurdalástok a szegények szolgálata miatt elmulasztott imádságtokért. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten miatt hagyjuk abba az ő imádását azért, hogy ilyen szolgálatokat teljesítsünk. A szeretet ugyanis minden szabályt megelőz, hiszen mindenekelőtt a szeretetre kell törekednünk. szegény lányok voltak, akik hajlandóak voltak arra, hogy lemondjanak eddigi életükről, s előszeretettel gondoskodjanak szegény és beteg testvéreikről. Hét év múlva újabb intézményt alapított, amely célja az árva, valamint elmebeteg gyermekek segítése lett. Hívei már életében szentként tisztelték ben súlyos beteg lett, már járni is alig tudott. Öt év múlva, majdnem teljesen lebénulva halt meg ben boldoggá, majd 1737-ben szentté avatták. XIII. Leó pápa 1884-ben Szent Vincét a világ karitatív műveinek a patrónusává tette meg. Kulcsár Enikő

10 R Ó Z S A F Ü Z É R 10 BOLDOGASSZONY A rózsafüzér-ima hatalma A sátánistából a rózsafüzér apostola lett Boldog Bartolo Longo Bartolo Longo február 10- én született egy Brindisi környéki kisvárosban, Latianóban, mélyen hívő családban. Anyja halála után eltávolodott a hittől; egyetemistaként Nápolyban egy okkultista társasághoz csatlakozott. Szeánszokon, orgiákon vett részt, de ez nem volt elég: mindent megtett azért, hogy nyilvánosan lejárassa a kereszténységet, és sok katolikust csábított okkult szertartásokra. Mindez nem tette boldoggá: depresszió, paranoia, zavartság, idegesség lett úrrá rajta. Sátáni víziói támadtak, megromlott az egészsége, végül idegösszeomlást kapott. Kétségbeesett állapotában néhai édesapja hangját hallotta: Térj vissza Istenhez! Egy régi baráthoz fordult segítségért, aki meggyőzte, hogy hagyja el a sátánizmust. Bemutatta Alberto Radente domonkos szerzetespapnak, aki meggyóntatta és segített rendezni az életét. Egy esti séta közben Longo mély misztikus élményt élt át. Állapotomon töprengve mély kétségbeesés lett úrrá rajtam; kis híján öngyilkos lettem. Azután Alberto atya hangja kezdett visszhangozni fülemben: A pompeji kegykép Ha üdvözülni akarsz, terjeszd a rózsafüzért. Maga a Szűzanya ígéri ezt. E szavak világosságot gyújtottak lelkemben. Térdre ereszkedtem. Ha ez igaz... akkor terjeszteni fogom rózsafüzéredet idézte fel később a történteket. Longo ezt követően nyilvánosan megtagadta a spiritizmust, majd március 25-én belépett a domonkos harmadrendbe. A Rosario Szent életű személyek a rózsafüzér imáról A rózsafüzér elmondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. Boldog II. János Pál A rózsafüzér titkainak mondogatása az utcán, és napi imaként a családban, gyengéd odaadásunk kifejezése Mária felé. A rózsafüzér jelenti erőnket és oltalmunkat. Kalkuttai Szt. Teréz Anya nevet vette fel, a rózsafüzér tiszteletére. Egy karitászcsoporthoz csatlakozott; itt ismerte meg di Fusco gróf özvegyét, akit egy évvel később feleségül vett. Feleségével rózsafüzér-társulatot alapítottak, melyhez valaki felajánlott egy egyszerű, művészinek aligha nevezhető Szűzanya-képet. Rózsafüzér Királynőjét ábrázolta Szent Domonkos és Sienai Szent Katalin társaságában. Longo felújíttatta a képet, és egy szintén általa felújított pompeji templomban helyezte el 1873 októberében. Szinte órákkal a kép elhelyezése után csodákról kezdtek beszámolni az emberek. A zarándokok tódultak a templomba, ezért a nolai püspök hozzájárulásával Longo egy nagyobb templom építéséhez fogott, amelyet 1891-ben szenteltek fel, 1939-ben pedig bazilika rangjára emeltek. Bartolo Longo élete végéig töretlenül népszerűsítette a rózsafüzért és a Szűzanya tiszteletét. Szórakozóhelyeken beszélt a fiataloknak az evangéliumról és az okkultizmus veszélyeiről. A szentség hírében halt meg 1926-ban. II. János Pál pápa október 26-án boldoggá avatta. Magyar Kurír Sokat imádkozzátok a rózsafüzért! Oly kevésbe kerül és oly sokat ér! Szent Pio atya

11 2012 Magyarok Nagyasszonya 11 É L E T T É R KÁPOSZTA a legelterjedtebb zöldségünk A fejes káposzta a keresztes virágúak családjába tartozik, rokona a kelkáposzta, a kelbimbó, a karfiol, a brokkoli, a karalábé, sőt a retek és a torma is. Ma a legeterjedtebb zöldségfélék közé tartozik, fejenként húsz kiló körüli az éves fogyasztásunk belőle. Felhasználásának története A fejes káposzta az egyik legrégebben ismert és termesztett zöldségféle, kutatások szerint már a Kr. e. II. évezredben ismerték és termesztették a Földközi-tenger partvidékén. A káposztát, a szegények gyógyszerét a rómaiak daganatos betegségek gyógyítására használták, katonáik pedig sebeikre a káposzta levelét rakták. Ma a legeterjedtebb zöldségfélék közé tartozik, fejenként húsz kiló körüli az éves fogyasztásunk belőle. A népi gyógyászat a káposztát nemcsak belsőleg ajánlja, hanem például a leveleit reumatikus fájdalmak ellen, borogatásra is. Sodrófával, vagy egy üvegpalackkal kicsit megtörve használták, hogy a gyógyító nedve jobban hasson. Hatóanyagai A káposzta nagyon gazdag vitaminokban, különösen C-vitaminban (100 g káposztában 40 mg C- vitamin van), de K- és B1-, valamint E-vitaminban is. A zöld levelekben sok béta-karotin van, amely antioxidáns, a légúti daganatos megbetegedések ellen véd és segíti a látást is. Gazdag élelmi rostokban, az ásványi anyagok közül pedig a kalcium menynyisége kiemelkedő és a vasé is jelentős. A káposztában lévő, csípős ízű mustárolaj antibakteriális hatású, tulajdonképpen természetes antibiotikumnak tekinthető. Tiocianátot is tartalmaz, amely gyomorfekély esetében jótékony hatású. A kalóriaszegény étrendre szorulóknak jó hír, hogy értékes összetevői mellett száz grammjában csupán 31, a savanyú káposztában pedig még ennél is kevesebb, mindössze 20 kalória van, miközben az ajánlott napi rostbevitel egytizedét fedezi ez a mennyiség. Rákellenes hatás A káposzta sokoldalúságát bizonyítja, hogy hatásos a gyomor, a bélrendszer, a tüdő, a mell és a petefészek rosszindulatú daganatos betegségeinek megelőzésében, sőt egyes vélemények szerint bizonyos esetekben a már kialakult rákot is képes gyógyítani. A hordós káposzta - természetes probiotikum A savanyú káposzta nem más, mint tejsavas erjedéssel elkészített tartósított fejes káposzta. Hasznosságára már évszázadokkal ezelőtt rájöttek. Gyakorlatilag konzervált vitaminok tárháza. A régebbi korokban rendkívül fontos friss vitaminforrásnak számított a téli hónapok idején. A híres természetgyógyász, Sebastian Kneipp a savanyú káposztát a gyomor és a belek seprűjének nevezte. Cook kapitány a 18. századi világkörüli útján ezt adta a legénységnek: amíg a káposzta kitartott, bolyonghattak a tengeren. Jótékony hatása: olyan baktériumokat tartalmaz, amelyek a húst fogyasztó ember bélrendszerében élő, rosszindulatú baktériumokat elpusztítják. napi 2-3 alkalommal való fogyasztásával akár egy hónap alatt is megszabadulhatunk a szervezetünkben elszaporodott kandida gombától. fokozza az étvágyat, de nem hizlal. serkenti a mirigynedvek kiválasztását és ezzel elősegíti az emésztést elősegíti a máj regenerálódását. leve jótákonyan hat az asztmára A káposztát legjobb nyersen fogyasztani. Főzve vagy sülve ugyanis sokkal nehezebb megemészteni, többeknek felfúvódást okoz. és a bronchitiszre. aki a levét rendszeresen issza, annak a sebe az operáció után sokkal gyorsabban gyógyul.

12 K Ö Z Ö S S É G 12 BOLDOGASSZONY Lehet a szó simogató, mint ahogy az anyák ujja lágyan tudja érinteni lázban fekvő gyermekét, vagy ahogy a virág szirmát csókolja a napsugár. Lehet a szó ostorcsapás, vér sercenhet nyomán, kint okozhat, mély sebeket, hosszan tartó heget hagyhat, s elfeledni nem lehet, ahogy vágott, ahogy csípett. Lehet a szó gyilkos méreg indiánok nyila hegyén volt ilyen a gyilok máza, s ilyen a kigyók fogán a halálnak bizonysága. Bolondgombák lágy testében, a skorpiók fullánkjában is ez bújik alattomban. Lehet a szó fagyot hozó, megdermeszthet mindent sorra, így dermednek meg a fák is, ha viráguk késő fagyban zsugorodva semmivé lesz. Lehet a szó nehéz, súlyos, mint a ritka drága fém. Vagy csillogó és villogó, Lehet a szó mint az ékkő nők fehér nyakán. De üres is lehet, és könnyű, mint a gáz, vagy bűzös, mint csatornák vize. A szó minden lehet: élet vagy halál; remény motorja, vagy száguldó gépen a fék. Csillagok felé hajtó őserő, vagy mélybe buktató szakadék. Lehet nedvkeringés, mely fákon feszíti a kérget, ha új tavaszt csal életre a ap. De lehet aszályt hozó is, mint a sivatag fölött kélő vihar Rossz is lehet, vagy jó, - Minden lehet a szó... KÖZMONDÁSOK - BÖLCSESSÉGEK Olthat a szó. Gyujthat a szó - Erőt adhat, erőt vehet. Pedig nem tárgy, teste nincsen, mégis a szó az a fegyver, az a szerszám, amelyikkel minden ember azt csinálhat, amit tetszik - jót az egyik, bűnt a másik. S ez az oka, hogy az élet sokszor fájás mert a szóval embertelen ember játszik. agy Olivér A harag és hamis barát rossz tanácsadó. Lehetsz gazdag, fiatal és szép, de ha a lelked szegény, semmit sem érsz. Gazdagságot a lelkedben keress, azt pénzben nem mérik. Senkinek sincs a homlokára írva, hogy kicsoda. Ha valakit bántasz, neked is fog fájni. e keress ellenséget ott, ahol nincs. Jó tettért, jót sose várj. HJ KINCSÜNK A NYELVÜNK Gyimóthy Gábor: yelvlecke (2. rész) Jó lett volna szemléltetni, Botladozó, mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zamat! Aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki beslisszol elinal, Nem battyog az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...!

13 2012 Magyarok Nagyasszonya 13 I. Bibliai olimpia - II.rész - Jákob fiai Ezeket a feladatokat oldották meg sikeresen a tornai gyerekek a biblia olimpián. 1. Töltsék be a hianyzó részt Az előző szám helyes megfejtései: 1. c 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c, 7. c, 8. c, 9. c, 10. b F E J T Ö R Ő Jákob fiai tizenketten voltak, a legidősebbet Rúbennek, a legfiatalabbat Benjáminnak hívták. Pótoljátok a többi tíz nevét aszerint, ki volt az édesanyjuk: Lea fiai: Rúben S..... L... J... I Z Zilpa (Lea szolgálójának) fiai: G.. Á... Bilha (Ráchel szolgálójának) fiai: D.. N Ráchel fiai: J..... Benjamin 2. Igaz vagy hamis? Állapítsátok meg az állítások helyességét, a hamis állítások esetében pedig javítsátok ki a hibát! Segítségül aláhúzzuk, hogy melyek a kulcsszavak. a, Keresztelő János mondta: Én vízzel keresztelek, ő majd tűzzel keresztel benneteket! b, Jézus mondta: A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Istenfia ezért ura a szombatnak is. c, A farizeusok és zsidók, ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. d, Szodoma és Gomorra pusztulásakor Lót leánya sóoszloppá vál tozott. e, Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget. f, József százhúsz esztendeig élt, majd pedig bebalzsamozva Egyiptomban temették el. 3. Kenyérszaporítás - Csoportosítsátok az alábbi kifejezéseket, illetve kijelentéseket az alapján, hogy melyik kenyérszaporításban szerepelnek: A - kevés haluk is volt B - öt kenyér és két hal C - adjatok nekik ti enni D - majd elbocsátotta őket E - ötezren voltak, csak a férfiak F - vegyünk kétszáz dénárért kenyeret G - akik ettek, mintegy négyezren voltak H - három napja velem vannak I - hét kosár maradék J - tizenkét kosár maradék

14 K A P C S O L A T 14 BOLDOGASSZONY MEGEMLÉKEZÉS Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, Elváltál azoktól, akiket szerettél, Szívünkben itt él az emléked örökké. Mosolygós arcod itt marad szívünkben. Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GAJDOŠ JÓZSEF mérnökre (Áj), aki október 5-én lenne 60 éves, de 14 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket. Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét őrzi szerető felesége Irénke, fiai Radko, Mirko, szülei és testvérei. Drága Jó Szűzanya, hallgasd meg imámat, yújts vigasztalást, ha gyötör a bánat! Mutasd az utat, mely hozzád vezet, Adj erőt és hitet, Hogy róla le ne térjek! Szeretettel köszöntjük özv. DÁ IEL ROZÁLIÁT, aki október 1-jén töltötte be a 84-ik életévét Horvátiban. Ebből az alkalomból köszönti őt sok szeretettel négy gyermeke Józsi, Rózu, Erzsi és Pisti családjukkal, valamint a nyolc unoka és a hat dédunoka. Megjelentek az új naptárak Keresse a sekrestyékben! KÖZÉPKORI BÚKERGETŐ FESZTIVÁL Október 7-én, vasárnap, Tornán A fesztivál programja 16 órakor a kastély falai között: Interaktív installáció - kortárs képzőművészeti kiállítás, innen indul a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia az alsó templom utcán a futballpályára. A futballpályán: Kézműves vásár Tűzlovagok látványos tűz show A vár kivilágítása 19 órakor: a Csík zenekar koncertje A fesztivál szervezői: Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ Szepsi, Önkormányzat Torna, Csemadok Torna. Jegyárak a Csík zenekar koncertjére: elővételben 4, a helyszínen 6. Ára: 1,30 Ára: 2 Ezeken kívül egylapos falinaptár is kapható, ára: 20 cent HÉTKÖZ API SZE TMISÉK TOR Á Október elsejétől a hétköznapi szentmisék Tornán 17 órától lesznek megtartva. Gyűjtés a tornai főoltár restaurálására A tornai plébánia hivatalos gyűjtést hirdet a plébániatemplomban lévő főoltár restaurálásának anyagi támogatására. A főoltár ban készült Fuhrmann György iglói fafaragó műhelyében. A 124 éves oltár nem műemlék, ezért a Kulturális Minisztérium nem támogatja a felújítását. A restaurálással járó kiadásokat az egyházközségnek önerőből kell előteremtenie. Amíg azonban a főoltár nem lesz felújítva, nem tudjuk befejezni a szentély rekonstrukcióját. Minden adakozó nevét fel fogjuk tüntetni az oltár hátoldalán. Az OTP Bankban külön erre a célra létrehozott számlaszámunk, ahová az adományokat küldhetik: /5200

15 2012 Magyarok Nagyasszonya 15 H I R D E T É S E K TOR Á FOG FELLÉP I A KECSKEMÉTI AURI LÁ YKÓRUS Az AURIN leánykar 1998-ban alakult a Kodály Iskola MIRACU- LUM gyermekkórusának 15 év feletti lányaiból. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László. Több éves működésük alatt folytatták a már Európa hírű gyermekkar kiemelkedő sikereit; 23 nemzetközi kórusversenyen 15 első, 4 második és 4 harmadik díjat nyertek, 3 önálló CD-t készítettek az évek alatt. A lányok Európa számos országában jártak már. További információkat a kórusról honlapjukon olvashatunk: A kórus tornai fellépésnek időpontja: október 12, 17 óra. A RÓZSAFÜZÉR HÓ APJA Október hónap folyamán templomainkban ünnepélyes formában imádkozzuk a rózsafüzért. Tanácsos részt venni ezeken az ájtatosságokon minden hívőnek, de különösen a Rózsafüzér Társulat tagjainak. A rózsafüzér imádságok időpontjai: Torna: 17 órakor, szombaton és vasárnap a szentmise előtt. Áj: 17 órakor. Udvarnok: 17 órakor. Tornaújfalu: 18 órakor, vagy a szentmisék előtt. Zsarnó: 17 órakor. HÉTKÖZ API SZE TMISÉK TOR AÚJFALUBA Október 5, péntek 18:00. Október 11, csütörtök 10:00 Október 12, péntek 18:00. Október 16. kedd 16:00. Október 24. szerda 16:00. Október 26, péntek 18:00 PAPI REKOLLEKCIÓ A tornai, a jászói és a szepesi esperességek papsága Mons. Vladimír Filo megyéspüspök vezetésével papi rekollekciót tart Szádudvarnokon, október 24-én. A koncelebrált szentmise amelyre a híveket is szeretettel várják 10 órakor kezdődik. MISSZIÓS VASÁR AP Október 21-én, templomainkban a vasárnapi szentmise keretében megemlékezünk a missziókról: imádkozunk mindazokért, akik az Egyház missziós munkájában részt vesznek, és adományainkkal segítjük őket. Minden templomban gyűjtést tartunk a missziók megsegítésére. Tornán ebből az alkalomból Ft. Seman Tibor atya fogja a szentmisét celebrálni, aki miszsziós tapasztalatairól fog a szentbeszédben szólni. SEKRESTYE SZE TELÉS ÁJBA Október 6-án szombaton, a 16 órakor kezdődő szentmise keretében a plébános úr felszenteli az áji templom teljesen felújított sekrestyéjét. HIT ÉVE MEGY ITÓ PROGRAMOK Október 11, csütörtök Torna - egész napos szentségimádás. Közös kezdés: 9 órakor. Közös rózsafüzér, litánia, szentségimáldás: 16:15-kor. Szentmise 17 órakor. Tornaújfalu - egész napos szentségimádás. Szentmise 10 órakor, utána szentségkitétel. Közös rózsafüzér 17:30-kor, litánia és szentségi áldás 18 órakor. Október 13, szombat Áj - egész napos szentségimádás. Szentmise 9 órakor, utána szentségkitétel. Közös rózsafüzér 14:30-kor, utána litánia és szentségi áldás. Torna - az Aurin leánykar koncertje 17 órától. Október 14, vasárnap Torna - latin nyelvű szentmise 11 órától. FEL ŐTT HITTA OK OKTÓBERBE Időpontok: okt. 2. kedd, okt. 11 csütörtök, okt. 16 kedd, okt. 25 csütörtök, okt. 30 kedd. Minden esetben az esti szentmise után kerül sor a katekézisre, 17:45-kor. Téma: az Egyház történelme keresztény ókor. Helyszín: a tornai nyugdíjas klub CSEHSZLOVÁKIA LÉTREJÖTTE A tornai Csemadok szervezésében október 26-án, 18 órai kezdettel Balassa Zoltán író és történész tart előadást Csehszlovákia létrejöttéről a Kézműves házban.

16 M I S E R E D 16 BOLDOGASSZONY, 2012 Magyarok Nagyasszonya Ü E P I M I S E R E D A T O R A I É S T O R A - Ú J F A L U I P L É B Á I Á K O Október 6. Szombat, Évközi 27. vasárnap, előeste 16:00 Áj 17:00 Zsarnó Október 7. Évközi 27. vasárnap 8:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 13. Szombat, Évközi 28. vasárnap, előeste 18:30 Udvarnok Október 14. Évközi 28. vasárnap 8:30 Áj 8:30 Zsarnó 9:30 Bódvavendégi 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 21. Évközi 29. vasárnap 8:30 Áj 8:30 Zsarnó 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 27. Szombat, Évközi 30. vasárnap, előeste 16:00 Áj Október 28. Évközi 30. vasárnap 8:30 Bódvavendégi 8:30 Zsarnó 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna, magyar 12:00 Torna, szlovák November 1. Csütörtök, Mindenszentek 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Zsarnó 11:00 Torna A szentmisék itt ismertetett időpontjai tájékoztató jellegűek, mert mindig a templomban elhangzott hirdetés a mérvadó. A BETEGEK KE ETÉ EK SZE TSÉGE Október hónap folyamán a tornai és a tornaújfalui plébániák minden templomában kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Akik szeretnék felvenni a szentséget, előtte végezzék el a szentgyónásukat. A betegek kenetének szentségét felvehetik azok: akik már elmúltak 65 évesek akik súlyos betegek (akkor is ha fiatalok) akik érzik a betegség vagy az öregség terhét A szentség kiszolgáltatásának időpontjai: Torna október 4, csütörtök, 17 óra Tornaújfalu október 2, kedd, 17 óra Szádudvarnok október 30, kedd, 16 óra Áj október 27, szombat, 16 óra Zsarnó október 6, szombat, 17 óra Bódvavendégi október 28, vasárnap, 8:30-kor FIGYELEM! ÓRAÁTÁLLÍTÁS Október utolsó vasárnapján véget ér a nyári időszámítás. Az idei téli időszámítás kezdete: október 28-án lesz, amikor 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az óráinkat. PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Dunka Krisztina, szept. 15, Torna Ádám Samuel, szept. 22, Torna Gábor Liana, szept. 22, Torna Grundza Martin, szept. 22, Torna Krága Carlos, szept. 22, Torna Molnár Andreas, szept. 29, Torna Szentségi házasságot kötöttek Szeptember 8-án, az áji templomban: Varga orbert, Varga Ferenc és Oravecz Ágnes fia, tornai lakos és Sakala Edit, Sakala József és Mester Edit lánya, áji lakos. Az örökkévalóságba költöztek Bodnár Albertné, szül. Vass Éva, szept. 9, (53 éves), Tornaújfalu Pollák József, szept. 22, (81 éves), Torna Németh Gézáné, szül. Tóth Erzsébet, szept. 23, (83 éves), Torna Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Honlapunk: Számlaszámunk: /5200 Internetes elérhetőségünk: BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal)

VILÁGPO STA ISTEN NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE. Magyar zarándokok Latin-Amerikában (6., 16. oldal) VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. õsz Jozefa nõvér boldoggáavatása (8. oldal) ISTEN Felszentelték az új nagybecskereki püspököt (10. oldal) NAGYOBB DICSÕSÉGÉRE

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr.

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat. Interjú dr. A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIV. évfolyam, 2013/1. szám válasszátok az életet! szövetségi hírek Május végi Diáktalálkozók Szent Benedek zarándoklat Mária zarándoklat Engesztelődjetek ki szívből egymással

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben