2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám. Októberben figyelmünk a missziókra irányul"

Átírás

1 BOLDOGASSZONY Magyarok Nagyasszonya IV. évfolyam, 9. szám Októberben figyelmünk a missziókra irányul Október a missziók hónapja, a- melynek csúcspontját a missziós világnap jelenti, a hónap utolsó előtti vasárnapján: ez évben ez október 21-re esik. Ebben a hónapban a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik, emlékeztetve minden megkeresztelt ember kötelességére, hogy együttműködjék az egyház egyetemes küldetésében. A választás Amerika felfedezéséhez kötődően esett erre a hónapra: Kolumbusz három hajója október 12-én kötött ki ezen a földrészen, amivel új fejezet kezdődött az evangelizáció történetében. A missziós világnapot 80 évvel ezelőtt hirdették meg először: április 14-én a Propaganda Fide (a Hitterjesztés Pápai Műve) javaslatára, XI. Piusz pápa engedélyezte az imanapot, amelynek célja, hogy a világ minden egyházmegyéjében, plébániáján és katolikus intézményében egy napot a missziók megünneplésének szenteljenek. A Magyar Kurír nyomán Ma is szükség van arra, hogy hithirdetőkké váljunk, a sokat szenvedett és nyugtalan emberiség körében, hogy azok, akik még nem hallottak Jézus Krisztusról, megismerhessék, akik pedig megtagadták viselkedésükkel és életükkel, azok visszatérhessenek az igaz útra. IX. Pius pápa és angyala Szívesen mesélgette IX. Pius pápa fiatalkori élményét, amely az őrangyalának csodálatos segítségét bizonyítja. Az apai ház családi kápolnájában gyerekként naponta kellett ministrálnia a szentmisén. Egyik nap, amikor az oltár legalsó lépcsőjén térdelt, míg a pap a szent cselekményt végezte, hirtelen nagy félelem és rettegés kerítette hatalmába. Nem tudta, hogy miért. Szíve gyorsabban dobogott. Önkéntelenül is segítségkérően nézett az oltár szemben lévő oldalára. Csodaszép ifjút látott ott, aki magához intette. A látványtól megzavarodva moccanni sem mert. A fényes alak erre még határozottabban hívta. Ekkor felugrott és odasietett. A jelenés eltűnt. Abban a pillanatban az oltárról leesett egy súlyos szobor, és éppen arra a helyre zuhant, ahol a kis ministráns még az imént térdelt. Gyakran mesélte el később mint pap, püspök, sőt pápa ezt a felejthetetlen gyerekkori élményét, és úgy magyarázta, mint az őrangyal rendelkezését és segítségét. Hieronymus Jaegen

2 E S E M É Y E K 2 BOLDOGASSZONY GE FEST - nemzetközi ifjúsági világtalálkozó Budapest. Egy rövid időre, mindössze 3 napra gyűltek össze a világ fiataljai a Föld minden pontjáról, hogy együtt erősödjenek meg szeretetben és békében, felekezettől Vasárnap délelőtt a fiatalok a Szent István Bazilika előtti téren gyűltek össze, hogy részt vegyenek az Erdő Péter bíboros által bemutatott hálaadó szentmisén, amely egyben a rendezvény befejezését is jelentette. függetlenül. Budapest adott otthont annak a fiatalnak, akik úgy A világtalákozón Maria Emmaus Voce, a Focolare mozgalom elnöknője is köszöntötte a fiatalokat döntöttek, hogy fáradtságot és kifogásokat nem ismerve vágnak neki az útnak. A rendezvény fő célja az egység, illetve a világbéke felé való törekvés volt. A Genfest, amely a Focolare mozgalom üzenetét közvetíti, a következő mottót tűzte ki ez alkalomból: Let s bridge! azaz Építsünk hidakat!, elsősorban a testvériség és a béke hídjait. A találkozó, ill. a mozgalom alapgondolata pedig: Azt tedd embertársaddal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A Petőfi Csarnokban már csütörtök este sor került a Genrosso együttes Streetlight című musicalének bemutatására, amelyen mintegy fiatal vett részt. Másnap a Papp László Sportarénában lett hivatalosan is megnyitva a Genfest. Itt az egyes országoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az aréna előtti téren felállított sátrak segítségével bemutassák kultúrájukat, valamint kapcsolatot teremtsenek a többi nemzet képviselőivel. Este egymást követték a különféle stílusú dalok, előadások, koreográfiák. Az igazi hídépítésre azonban csak a szombati napon került sor. Tovább folytatódtak a koncertek, de ezen kívül megható tanúságtételeket hallhattunk, amely megerősített minket abban, hogy a szeretet és az egység valóban létezik az emberek között. A késő délutáni órákban megkezdődött a fiatalok felvonulása, amely az Arénától egészen a Lánchídig tartott, s amely a találkozó csúcspontja is volt egyben. A rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a különböző országokból, kultúrákból ide érkező fiatalok vallási, faji, nemzetiségi megkülönböztetés nélkül szeretetben közeledjenek egymáshoz, egymás testvérévé váljanak, miközben hidakat építenek távoli kultúrák szülötteivel. Fantasztikus érzés volt nekünk, felvidéki fiataloknak a magyar fővárosban ünnepelni egy ilyen nagyszabású törekvést. Egyben büszkeség is töltötte el szívünket, hogy többezer külföldi vendég ismerhette meg kicsit közelebbről a magyar kultúrát és a fővárost. Egy ilyen találkozó után az ember mindig gazdagabban tér haza megszokott, hétköznapi környezetébe. Az igazán nagy feladat pedig az, hogy a lelki táplálékot, amit átadtak nekünk, azt az itthoni környezetben mi is át tudjuk adni a körülöttünk élőknek. Izgalommal várjuk a következő Genfestet. Kulcsár Dávid, Kulcsár Enikő

3 2012 Magyarok Nagyasszonya Szádudvarnok. Szeptember 9-én ismét eljött a nap, hogy megülhessük templombúcsúnkat Kisasszonyunk tiszteletére. A szentmisét Attila atya celebrálta, aki szentbeszédében a közösségről, mint egységről, egészről beszélt, amit ápolnunk kell, mind lelkiekben, mind fizikai mivoltában. Felhívta a hívek figyelmét arra, hogy a templom mindannyiunké és tennünk kell érte, hogy megmaradjunk egységnek. Mivel az időjárás is kedvezett, így az Oltáriszentséget ismét kivihettük utcáinkra. Körmenetünket a díszített ablakok még ünnepélyesebbé tették, s külön öröm volt, hogy aki csak tehette, vissza is kísérte a 3 E S E M É Y E K A Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepe Torna. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a tornai Infocentrum melletti helyiségben szeptember 15- én a Csemadok és a Via Nova ICS közös szervezésében. A kiállítást szentséget a templomba. Végül ünnepi áldással térhettünk haza, hogy otthonainkban is folytatódjon az ünnep. VE Újabb kiállítás: Torna múltja és jelene képekben Komjáti Attila nyitotta meg, majd Subovics Éva egy Fecsó Pál verset adott elő. Ez után egy rövid, ámde nagyon hatásos filmet nézhettek meg a jelenlevők, amelyet a megyeházáról készült képekből állított össze Surovec Róbert. A kiállítás a teljesség igénye nélkül mutatja be Torna egyes épületeit, utcarészleteit és egyéb helyeit, amelyek az idők folyamán változáson estek át. Képet kapunk az egykori Tornáról, amikor még megyeszékhelyként fénykorát élte. Vannak épületek, melyek sajnos pusztulásnak indultak. Ebben nem kis része van a hanyagságnak és a vandalizmusnak. A kiállítás arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy őrizzük meg és ápoljuk értékeinket. A kiállítás a hónap folyamán megtekinthető az Infocentrum nyitvatartási ideje alatt. KT Plébániáink is bekapcsolódtak az országos gyűjtésbe Torna és Tornaújfalu. A Páli Szt. Vince lelkiségét élő szerzetescsaládok közössége ebben az évben 9. alkalommal rendezte meg a világ éhezőinek megsegítésére hirdetett gyűjtést. Az egész Szlovákiában zajló jótékonysági gyűjtésbe az idén a tornai és a tornaújfalui plébániák egyházközségei is bekapcsolódtak az egy euróért árult mézeskalácsok megvásárlásával. A szervezők az elmúlt évben országszerte eurót gyűjtöttek össze. Ebben az évben a mi plébániáink 480 eurós pénzadománya is bővíteni fogja az éhezőknek szánt összeget.

4 E S E M É Y E K 4 BOLDOGASSZONY 90. fogadalmi búcsú A Fájdalmas Anya Skapuláré Társulat tagjainak búcsúja Áj. Szeptember 16-án, immár 90. alkalommal gyűltek össze a hívek az áji templomban, hogy a Fájdalmas Anyát köszöntsék. A Fájdalmas Anya tiszteletét Ájban Bencsik Sándor egykori tornai plébános indította el 1922-ben, amikor megszervezte az Áji Fájdalmas Anya Skapuláré Társulatot. Az idei búcsúi szentmisét Dr. Juhász Attila helyi plébános tartotta, aki a Társulat élő és elhunyt tagjaiért ajánlotta fel a legszentebb áldozatot. A szentmise végén a plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal és adományukkal támogatják a sekrestye felújítását. Idén két személy kérte felvételét a Társulat tagjai közé. Sokat segít az önkormányzat Európai uniós pénzből újítják fel a falu templomát Hidvégardó. A Római Katolikus Egyházközség az év elején az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a Vidéki Örökség megőrzése című pályázaton 37 millió 338 ezer forint ( euró) támogatásban részesült. A projekt előfinanszírozását az Egri Érseki Hivatal oldotta meg. A beruházási program keretében az ardói templom külső és belső rekonstrukciójára kerül sor. Kívülről a templom külső homlokzatát újítják fel díszítővakolat kiemelésekkel együtt, valamint süllyesztik a templomudvar szintjét, majd eltávolítják onnan a felesleges talajt, térkő járdát alakítanak ki és parkosítják a templomkertet. A külső rekonstrukció része még a templom körüli kőfal teljes felújítása és két új kovácsoltvaskapu elhelyezése. A templomon belül a nyílászárók felújítása illetve szükség szerinti cseréje és a hőlégbe- A felújítás során előkerült ablak fúvós gázfűtés helyett elektromos (hősugárzós) padfűtés kialakítása valósul meg a részleges akadálymentesítéssel és a legszükségesebb elektromos felújításokkal együtt. A munkálatok tavasszal kezdődtek és azóta a tervbe vett felújítások nagy részét már sikerült megvalósítani. A hidvégardói Önkormányzat Matusz Tamás polgármester vezetésével a pályázat megírásában és a beruházás kivitelezésében is nagymértékben segítette a plébániát. A tervek szerint még az ősz folyamán teljesen elkészülnek a plébániatemplom külső és belső felújításával.

5 2012 Magyarok Nagyasszonya 5 E S E M É Y E K Környezetünk megismerése volt a cél A Bódva-völgye magyarországi részének nevezetességei Torna. Szeptember 22-én a tornai plébánia szervezésében 53 személy kelt útra, hogy felfedezze a közvetlen környezetében lévő nevezetességeket. A trianoni békeszerződés következtében az addig természetes egységet alkotó Bódva-völgyét immár országhatár szelte ketté óta, a Schengeni övezethez való csatlakozással a Bódva-völgyében felélénkült a kapcsolattartás a magyarországi és a szlovákiai rész között. Ennek ellenére még mindig vannak felfedezetlen, ismeretlen területek mindkét részen. Gyakran maguk a helybeliek sem tudják, hogy közvetlen környezetükben milyen turisztikai látványosságok vannak. Ezt az űrt próbálta kitölteni Matusz Tamás a Levente Egylet hímzett zászlóját mutatja a jelenlegi kirándulás, amelynek első állomása Hidvégardó volt. Itt a résztvevők megtekintették a Gedeon-kúriában lévő Trianon-kiállítást és a tájházat is. A csoport tagjait Matusz Tamás polgármester fogadta, aki röviden ismertette velük a település jelenlegi helyzetét, valamint a jövőre irányuló terveiket. Nagyon kedves gesztus volt a polgármester úrtól, hogy házi túrós lepénnyel és üdítővel lepte meg a tornaiakat. Az út második állomása a freskófalu néven ismert Bódvalenke volt, majd a csoport a szalonnai Árpád-kori templomot tekintette meg. A részletes idegenvezetés után Szinpetriben a világ legnagyobb könyvét csodálva Juhász Attila plébános úr felhívta a Szinpetriben a világ legnagyobb jelenlévők figyelmét a tornai és a könyve, a Guttemberg nyomda és a szalonnai templomok közötti hasonlóságra. A jelenlévők gótikus tett. Szögligeten viszont Dobner malom sok érdekes látnivalót jelen- freskókat csodálhattak meg a rakacaszendi református templomban ményszerű beszámolójával és ven- Pista bácsi a tájházában tartott él- is, majd a szintén középkori, boldvai kolostori templomot tekintették a kirándulást. A csoport tagjai a nap dégszeretetével tette emlékezetessé meg, ahol egykor az első magyar végén leszögezték, hogy nagyon összefüggő nyelvemléket, a Halotti sok újdonsággal és látnivalóval beszédet írták. Boldváról hazafelé gazdagodtak, és újra csak meggyőződtek arról, hogy gyönyörű táj menet még két állomása volt a kirándulásnak: Szinpetri és Szögliget. a Bódva-völgye. Csoportkép Bódvalenkén, ahol a házfalak festményekkel vannak díszítve

6 E S E M É Y E K 6 BOLDOGASSZONY Ismét együtt a Családi klubban Ismerkedés a Teremtő Isten ajándékaival Szádudvarnok. Szeptember 29-én újra együtt lehettünk a Családi klubban. Ez alkalommal a termésekkel foglalkoztunk. Köteles Anikó egy rövid, de annál tartalmasabb prezentációval indította a foglalkozást, amelyben bemutatta, hogy mi mindent készíthetünk különböző termésekből. Kellő inspiráció után a gyerekek és a szülők hozzáláttak a szebbnél szebb termésképek elkészítéséhez, amiben Simon Tímea nevelőnő nagy segítségünkre volt. Volt, aki gombát, cicát, lepkét formázott, de egy páran megpróbálkoztak a háromdimenziós változatokkal is. Jó hangulatban telt el a délután, majd miután mindenki elkészült a képekkel, átvittük azokat a templomba és elhelyeztük mindet a mellékoltárra. Ezzel arra tanítottuk gyermekeinket, hogy hálát kell adnunk Istennek az ajándékaiért. VE Terményáldás templomainkban Vetettünk és arattunk, itt az ideje, hogy hálát adjunk Szepsi. Egy eskűvő előtt álló ifjú pár újíttatta fel a templom tornyát. Az Angliából származó vőlegény eurót ajánlott fel erre a célra. Az adakozást nagyszülei emlékének szentelte. A torony festésével az esküvő időpontjára, augusztus utolsó hétvégéjére el is készültek. Ekkor az egyházközség hívei úgy döntöttek, hogy a felújított toronyban jó lenne helyreállítani a második világháború alatt tönkrement toronyórákat. Közadakozásból, az Önkormáynzat támogatásával és magyarországi forrásból 10 ezer eurót sikerült összegyűjteniük, amit négy toronyóra elkészítésére és a harangok villamosításának felújítására használtak fel. Szeptember 13-ától, minden negyedórában immár toronyórák hívják fel a járókelők figyelmét az idő múlására. Torna/Szádudvarnok. Szeptember utolsó hétvégéjén termésoltárt készítettünk templomainkban, hogy hálát adjunk Istennek mindazért, ami kertjeinkben megtermett. Nem szabad megfeledkeznünk ugyanis arról, hogy a Teremtő Isten nélkül hiábavaló lenne minden törekvésünk. Az udvarnoki oltár a hívek adományaiból készült, míg a tornai terméskosárért Babarcsik Valériának mondunk köszönetet. VE égy toronyóra került a felújított toronyba

7 2012 Magyarok Nagyasszonya 7 Ö R Ö K S É G Ü K Az egykori zsarnói római katolikus plébánia I. Talán kevesen tudják, hogy egykor Zsarnón is volt plébánia. A középkor folyamán biztosan létezett, később mintegy másfél évszázadig betöltetlenül álló plébániát Torna után, 1724-ben elsőként állították helyre a környékünkön. Középkori plébánia A zsarnói plébánia középkori eredetű, de alapításának pontos ideje nem ismert. Először Sarno néven, 1332-ben jelenik meg írott formában, méghozzá a pápai tizedszedők jegyzékében. Ebben a dokumentumban az áll, hogy a zsarnói plébános, István két márkára becsülte a jövedelmét. A falu középkori temploma Szt. Márton püspök tiszteletére volt felszentelve. Hogy hol állhatott ez a templom, azt nem tudjuk. Feltételezzük, hogy a mai református templom helyén. A plébánia megszűnése A 16. században, a többi környékbeli településhez hasonlóan, a falu kegyura és őt követve a jobbágyok is áttértek a református hitre, ennek következtében a plébánia is megszűnt ben már plébános nélkül van a falu. A hívek ekkor a szentségek kiszolgáltatása végett Somodiba és Szepsibe jártak. Időközben Zsarnó lakossága is nagyon lecsökkent ban csak 11 nemes család lakott a faluban, akik mind református vallásúak voltak. Balogh György tornai- és Ruberits János hárskúti plébánosok ban vizitációt tartottak Zsarnón, de egyetlen katolikus családot sem találtak a faluban. A plébánia újjászervezése A 18. század első felében az elnéptelenedett faluba a kegyúr katolikus vallású jobbágyokat telepített, úgyhogy az esztergomi érsek ben helyreállította a zsarnói plébániát. Az újjászervezett plébánia első plébánosa Molitorisz György lett. Leányegyházként ekkor Újfalu, Horváti, Vendégi és Ardó tartozott Zsarnóhoz. Ebből az évből származik az első anyakönyvi bejegyzés is: 1724 dec. 3-án, Bán Márton és Juhász Marina Somodi lakosok János nevű gyermekét keresztelte meg a plébános. A kereszteltek Valószínűleg a katolikus temetőben állt a 18. századi templom anyakönyvében 1724 és 1744 évek között a következő zsarnói családnevek fordulnak elő: Tóth, Madácsy, Csergő, Csehy, Lengyel, Sepsi, Juhász, Gaál, Jarkovszky, Takács, Bodnár, Pásztor, Ujcsák, Duboniczky, Szabó, Skran, Borsos, Győrki, Soltész, Slosárah, Nemes, Orosz, Mastenyák, Kristóf, Jocus, Nagy. A jelenlegi templom már a harmadik katolikus templom a faluban A plébániai javadalmak A katolikusok idetelepítésének idején épülhetett fel Zsarnón a második katolikus templom, mivel az ősi templom a reformátusok birtokában volt. Ez a második templom is kőből épült, sekrestye is tartozott hozzá és egy fatoronnyal volt ellátva. A toronyban harang is volt, amelyet később átvittek Ardóba. Egy későbbi, 1753-ből származó egyházlátogatási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy a zsarnói katolikus iskolát át kell helyezni a temetőből egy más helyre. Ebből arra következtetünk, hogy a jelenlegi katolikus temetőben állhatott a 18. században épült katolikus templom és az iskola is. A plébános megélhetésének biztosítása végett földbirtokkal is ellátták a plébániát. A plébániához a következő dűlőkben tartoztak földek: Kertalja, Sárvölgy, Tornakő, Kötélárok, Feljáró, Papgát gerenda, Péderi út, Pamona, Lábföld, Csikás, Kis Réth, Nagy Réth. Juhász Attlia

8 K U L T Ú R A 8 HÍRES BÚCSÚJÁRÓHELYEK BOLDOGASSZONY ASSISI Alapítva: 1228 Hol található: Olaszország A kegytemplom felszentelése: 13. század Csodaszép hegyi város, valamint Olaszország híres zarándokhelye. Assisi Szent Ferencnek, aki ben megalapította a ferences rendet, valamint Szent Klárának, a klariszsza rend alapítójának a szülővárosa. Az itt található Assisi Szent Ferenc-bazilika és kolostor a 13. századból származó épületegyüttes, amely két nagyobb templomból áll. Építését 1228-ban kezdték, s ban fejezték be. A bazilika altemplomában őrzik Szent Ferenc földi maradványait, amelyet kőkoporsóban, az oltár felett lehet megtekinteni. A templomot Giotto, valamint az ő tanítványainak a freskói díszítik, amelyek a szent életét jelenítik meg ban IV. Miklós pápa a bazilikát pápai templom rangjára emelte ben Assisit földrengés rázta meg, aminek következtében a bazilika súlyosan károsodott, s egy A monumentális Assisi Szent Ferenc bazilika A bazilika mind a mai napig megosztja az emberek véleményét. Ezt elsősorban szépségének és monumentalitásának köszönheti, ugyanis sokak szerint az óriási épület éppen az ellentétét hirdeti annak, amit Szent Ferenc tanított. Szerintük tehát nem méltó arra, hogy a szent nyugvóhelye legyen. ideig a restaurálás miatt zárva tartották. Az itt található műalkotások megrongálódtak, a művészettörténészek már attól tartottak, hogy nem tudják azokat rekonstruálni. Végül mégiscsak sikerült. Volt kép, amelyet 120 ezer töredékből alkottak újjá. A földrengésben egy ferences barát is az életét vesztette. A várossal együtt a bazilikát ben a Világörökség részévé nyilvánították. Nem messze a templomtól található a Szent Ferenc-kolostor, amely jelenleg könyvtárként és múzeumként üzemel. A múzeumban többek között megtekinthetőek a zarándokok által hozott különféle ajándékok is. II. János Pál pápa két alkalommal is Assisiben gyűjtötte össze a világ vallási vezetőit, hogy a békéért imádkozzanak, rámutatva ezzel arra, hogy Szent Ferenc sokat fáradozott az emberek közötti békesség megteremtéséért. A várostól nem messze, a hegyek között található az a hely, ahol annak idején Ferenc társaival együtt sziklába vájt cellákban élt. Szent Ferenc kívánsága az volt, hogy aki az Assisiben található Porziuncula kegyhelyre belép, ugyanazokat a búcsúkat nyerhesse el, mint amelyekben a Szentföldön vagy akár Rómában lehet részesülni. Ezzel sikerült elérnie azt, hogy megkezdődjenek az ún. helyi búcsújárások. Kulcsár Enikő

9 2012 Magyarok Nagyasszonya 9 K U L T Ú R A PÁLI SZE T VI CE ( ) Ünnepe: szeptember 27. A Franciaország déli részén található Pouy nevezetű kis faluban született. Halála után a falut az iránta való tiszteletből St. Vincent de Paul-nak nevezték el. Szülei egyszerű parasztemberek voltak. Vincét már gyermekkorától kezdve papnak szánták, ezért apja úgy döntött, eladja az ökröket, hogy fia tanulmányi költségeit kifizethesse. Ebben a párizsi templomban található a szent sírja 1600 októberében szentelték pappá. Bár már jó ideje pap volt, mégsem érzett teljes elhivatottságot. Eleinte csak egy jól jövedelmező állásra vágyott, hogy gondtalanul élhessen. Teljes megtérését az afrikai fogságnak köszönhette, amikoris egyik hajóútja során török kalózok támadták meg s fogták el, majd Tuniszban eladták rabszolgának. Ez idő alatt több gazdája is volt, akik közül az utolsót sikerült megtérítenie. Ezután a férfi Vincét szabadon bocsátotta, s vele együtt Franciaországba ment ben egy kisebb falu plébánosa lett. Nagyon jó lelkipásztor, szónok lett belőle, hívei nagyon szerették. Prédikációi hatására sok ember tért meg. Ezen kívül leveleket is írt, A HÓNAP SZENTJE melyek száma meghaladja a 30 ezret. Mivel látta, hogy a vidéki lakosság mennyire tudatlan, úgy döntött, hogy egy szerzetet alapít, az ún. Szeretet-Testvérületet, amelynek feladata elsősorban a nép oktatása, jó papok nevelése, valamint a betegek, szegények gondozása. A fiatalok számára pedig rendszeresen tartott lelkigyakorlatokat. Ezt az egyesületet ezután több francia kisvárosban is létrehozta, 1643-tól pedig külföldön is alakultak házaik. Munkájában sokan kisegítették, s mivel társai a Szent Lázár kolostorban laktak, így később a Lazaristák elnevezést kapták. Marseille-i útja során, mikor látta, hogy az egyik gályarabot hogyan szakítják el feleségétől és gyermekétől, úgy döntött, helyet cserél vele. A rabot szabadon engedte, saját magát pedig az evezőpadhoz láncolta. Mikor azonban felfigyeltek a cserére, Vincét azonnal szabadon engedték. E tette után azon volt, hogy a gályarabok kegyetlen sorsán próbáljon enyhíteni. Rendszeresen látogatta s gondozta őket. Ezen kívül külföldre, főleg Afrikába indított missziókat, hogy a papok vigaszt nyújtsanak az ott raboskodóknak. Nem sokkal később megalapította a Szeretet Leányai társulatot, amely később Irgalmas Nővérek néven vált ismertté. A társulat tagjai olyan Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett. Páli Szent Vince Páli Szent Vince írásaiból A szegények szolgálatát pedig mindennél előbbre valónak kell tartanunk, és késlekedés nélkül kell teljesítenünk. Tehát, ha még imádság idején is orvosságot vagy segítséget kellene adni valamelyik rászorulónak, nyugodt lélekkel menjetek el hozzá és szolgálatotokat úgy ajánljátok Istennek, mintha imádkoztatok volna. Ne nyugtalankodjatok lelketekben és ne legyen lelkiismeretfurdalástok a szegények szolgálata miatt elmulasztott imádságtokért. Nem bántjuk meg Istent, ha éppen Isten miatt hagyjuk abba az ő imádását azért, hogy ilyen szolgálatokat teljesítsünk. A szeretet ugyanis minden szabályt megelőz, hiszen mindenekelőtt a szeretetre kell törekednünk. szegény lányok voltak, akik hajlandóak voltak arra, hogy lemondjanak eddigi életükről, s előszeretettel gondoskodjanak szegény és beteg testvéreikről. Hét év múlva újabb intézményt alapított, amely célja az árva, valamint elmebeteg gyermekek segítése lett. Hívei már életében szentként tisztelték ben súlyos beteg lett, már járni is alig tudott. Öt év múlva, majdnem teljesen lebénulva halt meg ben boldoggá, majd 1737-ben szentté avatták. XIII. Leó pápa 1884-ben Szent Vincét a világ karitatív műveinek a patrónusává tette meg. Kulcsár Enikő

10 R Ó Z S A F Ü Z É R 10 BOLDOGASSZONY A rózsafüzér-ima hatalma A sátánistából a rózsafüzér apostola lett Boldog Bartolo Longo Bartolo Longo február 10- én született egy Brindisi környéki kisvárosban, Latianóban, mélyen hívő családban. Anyja halála után eltávolodott a hittől; egyetemistaként Nápolyban egy okkultista társasághoz csatlakozott. Szeánszokon, orgiákon vett részt, de ez nem volt elég: mindent megtett azért, hogy nyilvánosan lejárassa a kereszténységet, és sok katolikust csábított okkult szertartásokra. Mindez nem tette boldoggá: depresszió, paranoia, zavartság, idegesség lett úrrá rajta. Sátáni víziói támadtak, megromlott az egészsége, végül idegösszeomlást kapott. Kétségbeesett állapotában néhai édesapja hangját hallotta: Térj vissza Istenhez! Egy régi baráthoz fordult segítségért, aki meggyőzte, hogy hagyja el a sátánizmust. Bemutatta Alberto Radente domonkos szerzetespapnak, aki meggyóntatta és segített rendezni az életét. Egy esti séta közben Longo mély misztikus élményt élt át. Állapotomon töprengve mély kétségbeesés lett úrrá rajtam; kis híján öngyilkos lettem. Azután Alberto atya hangja kezdett visszhangozni fülemben: A pompeji kegykép Ha üdvözülni akarsz, terjeszd a rózsafüzért. Maga a Szűzanya ígéri ezt. E szavak világosságot gyújtottak lelkemben. Térdre ereszkedtem. Ha ez igaz... akkor terjeszteni fogom rózsafüzéredet idézte fel később a történteket. Longo ezt követően nyilvánosan megtagadta a spiritizmust, majd március 25-én belépett a domonkos harmadrendbe. A Rosario Szent életű személyek a rózsafüzér imáról A rózsafüzér elmondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával. Boldog II. János Pál A rózsafüzér titkainak mondogatása az utcán, és napi imaként a családban, gyengéd odaadásunk kifejezése Mária felé. A rózsafüzér jelenti erőnket és oltalmunkat. Kalkuttai Szt. Teréz Anya nevet vette fel, a rózsafüzér tiszteletére. Egy karitászcsoporthoz csatlakozott; itt ismerte meg di Fusco gróf özvegyét, akit egy évvel később feleségül vett. Feleségével rózsafüzér-társulatot alapítottak, melyhez valaki felajánlott egy egyszerű, művészinek aligha nevezhető Szűzanya-képet. Rózsafüzér Királynőjét ábrázolta Szent Domonkos és Sienai Szent Katalin társaságában. Longo felújíttatta a képet, és egy szintén általa felújított pompeji templomban helyezte el 1873 októberében. Szinte órákkal a kép elhelyezése után csodákról kezdtek beszámolni az emberek. A zarándokok tódultak a templomba, ezért a nolai püspök hozzájárulásával Longo egy nagyobb templom építéséhez fogott, amelyet 1891-ben szenteltek fel, 1939-ben pedig bazilika rangjára emeltek. Bartolo Longo élete végéig töretlenül népszerűsítette a rózsafüzért és a Szűzanya tiszteletét. Szórakozóhelyeken beszélt a fiataloknak az evangéliumról és az okkultizmus veszélyeiről. A szentség hírében halt meg 1926-ban. II. János Pál pápa október 26-án boldoggá avatta. Magyar Kurír Sokat imádkozzátok a rózsafüzért! Oly kevésbe kerül és oly sokat ér! Szent Pio atya

11 2012 Magyarok Nagyasszonya 11 É L E T T É R KÁPOSZTA a legelterjedtebb zöldségünk A fejes káposzta a keresztes virágúak családjába tartozik, rokona a kelkáposzta, a kelbimbó, a karfiol, a brokkoli, a karalábé, sőt a retek és a torma is. Ma a legeterjedtebb zöldségfélék közé tartozik, fejenként húsz kiló körüli az éves fogyasztásunk belőle. Felhasználásának története A fejes káposzta az egyik legrégebben ismert és termesztett zöldségféle, kutatások szerint már a Kr. e. II. évezredben ismerték és termesztették a Földközi-tenger partvidékén. A káposztát, a szegények gyógyszerét a rómaiak daganatos betegségek gyógyítására használták, katonáik pedig sebeikre a káposzta levelét rakták. Ma a legeterjedtebb zöldségfélék közé tartozik, fejenként húsz kiló körüli az éves fogyasztásunk belőle. A népi gyógyászat a káposztát nemcsak belsőleg ajánlja, hanem például a leveleit reumatikus fájdalmak ellen, borogatásra is. Sodrófával, vagy egy üvegpalackkal kicsit megtörve használták, hogy a gyógyító nedve jobban hasson. Hatóanyagai A káposzta nagyon gazdag vitaminokban, különösen C-vitaminban (100 g káposztában 40 mg C- vitamin van), de K- és B1-, valamint E-vitaminban is. A zöld levelekben sok béta-karotin van, amely antioxidáns, a légúti daganatos megbetegedések ellen véd és segíti a látást is. Gazdag élelmi rostokban, az ásványi anyagok közül pedig a kalcium menynyisége kiemelkedő és a vasé is jelentős. A káposztában lévő, csípős ízű mustárolaj antibakteriális hatású, tulajdonképpen természetes antibiotikumnak tekinthető. Tiocianátot is tartalmaz, amely gyomorfekély esetében jótékony hatású. A kalóriaszegény étrendre szorulóknak jó hír, hogy értékes összetevői mellett száz grammjában csupán 31, a savanyú káposztában pedig még ennél is kevesebb, mindössze 20 kalória van, miközben az ajánlott napi rostbevitel egytizedét fedezi ez a mennyiség. Rákellenes hatás A káposzta sokoldalúságát bizonyítja, hogy hatásos a gyomor, a bélrendszer, a tüdő, a mell és a petefészek rosszindulatú daganatos betegségeinek megelőzésében, sőt egyes vélemények szerint bizonyos esetekben a már kialakult rákot is képes gyógyítani. A hordós káposzta - természetes probiotikum A savanyú káposzta nem más, mint tejsavas erjedéssel elkészített tartósított fejes káposzta. Hasznosságára már évszázadokkal ezelőtt rájöttek. Gyakorlatilag konzervált vitaminok tárháza. A régebbi korokban rendkívül fontos friss vitaminforrásnak számított a téli hónapok idején. A híres természetgyógyász, Sebastian Kneipp a savanyú káposztát a gyomor és a belek seprűjének nevezte. Cook kapitány a 18. századi világkörüli útján ezt adta a legénységnek: amíg a káposzta kitartott, bolyonghattak a tengeren. Jótékony hatása: olyan baktériumokat tartalmaz, amelyek a húst fogyasztó ember bélrendszerében élő, rosszindulatú baktériumokat elpusztítják. napi 2-3 alkalommal való fogyasztásával akár egy hónap alatt is megszabadulhatunk a szervezetünkben elszaporodott kandida gombától. fokozza az étvágyat, de nem hizlal. serkenti a mirigynedvek kiválasztását és ezzel elősegíti az emésztést elősegíti a máj regenerálódását. leve jótákonyan hat az asztmára A káposztát legjobb nyersen fogyasztani. Főzve vagy sülve ugyanis sokkal nehezebb megemészteni, többeknek felfúvódást okoz. és a bronchitiszre. aki a levét rendszeresen issza, annak a sebe az operáció után sokkal gyorsabban gyógyul.

12 K Ö Z Ö S S É G 12 BOLDOGASSZONY Lehet a szó simogató, mint ahogy az anyák ujja lágyan tudja érinteni lázban fekvő gyermekét, vagy ahogy a virág szirmát csókolja a napsugár. Lehet a szó ostorcsapás, vér sercenhet nyomán, kint okozhat, mély sebeket, hosszan tartó heget hagyhat, s elfeledni nem lehet, ahogy vágott, ahogy csípett. Lehet a szó gyilkos méreg indiánok nyila hegyén volt ilyen a gyilok máza, s ilyen a kigyók fogán a halálnak bizonysága. Bolondgombák lágy testében, a skorpiók fullánkjában is ez bújik alattomban. Lehet a szó fagyot hozó, megdermeszthet mindent sorra, így dermednek meg a fák is, ha viráguk késő fagyban zsugorodva semmivé lesz. Lehet a szó nehéz, súlyos, mint a ritka drága fém. Vagy csillogó és villogó, Lehet a szó mint az ékkő nők fehér nyakán. De üres is lehet, és könnyű, mint a gáz, vagy bűzös, mint csatornák vize. A szó minden lehet: élet vagy halál; remény motorja, vagy száguldó gépen a fék. Csillagok felé hajtó őserő, vagy mélybe buktató szakadék. Lehet nedvkeringés, mely fákon feszíti a kérget, ha új tavaszt csal életre a ap. De lehet aszályt hozó is, mint a sivatag fölött kélő vihar Rossz is lehet, vagy jó, - Minden lehet a szó... KÖZMONDÁSOK - BÖLCSESSÉGEK Olthat a szó. Gyujthat a szó - Erőt adhat, erőt vehet. Pedig nem tárgy, teste nincsen, mégis a szó az a fegyver, az a szerszám, amelyikkel minden ember azt csinálhat, amit tetszik - jót az egyik, bűnt a másik. S ez az oka, hogy az élet sokszor fájás mert a szóval embertelen ember játszik. agy Olivér A harag és hamis barát rossz tanácsadó. Lehetsz gazdag, fiatal és szép, de ha a lelked szegény, semmit sem érsz. Gazdagságot a lelkedben keress, azt pénzben nem mérik. Senkinek sincs a homlokára írva, hogy kicsoda. Ha valakit bántasz, neked is fog fájni. e keress ellenséget ott, ahol nincs. Jó tettért, jót sose várj. HJ KINCSÜNK A NYELVÜNK Gyimóthy Gábor: yelvlecke (2. rész) Jó lett volna szemléltetni, Botladozó, mint halad, Avagy milyen őgyelegni? Egy szó - egy kép - egy zamat! Aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó hová szalad? Ki vánszorog, miért nem kószál? S aki kullog, hol marad? Bandukoló miért nem baktat? És ha motyog, mit kotyog, Aki koslat, avagy kaptat, Avagy császkál és totyog? Nem csak árnyék, aki suhan, S nem csak a jármű robog, Nem csak az áradat rohan, S nem csak a kocsi kocog. Aki cselleng, nem csatangol, Ki beslisszol elinal, Nem battyog az, ki bitangol, Ha mégis: a mese csal! Hogy a kutya lopakodik, Sompolyog, majd meglapul, S ha ráförmedsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik, erre settenkedik, Sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog, Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, Lézeng, ődöng, csavarog, Lődörög, majd elvándorol, S többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg... Franciául, hogy van ez? S hogy a tömeg miért özönlik, Mikor tódul, vagy vonul, Vagy hömpölyög, s még sem ömlik, Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, Vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, S tán csak magyarul lehet...!

13 2012 Magyarok Nagyasszonya 13 I. Bibliai olimpia - II.rész - Jákob fiai Ezeket a feladatokat oldották meg sikeresen a tornai gyerekek a biblia olimpián. 1. Töltsék be a hianyzó részt Az előző szám helyes megfejtései: 1. c 2. a, 3. b, 4. a, 5. b, 6. c, 7. c, 8. c, 9. c, 10. b F E J T Ö R Ő Jákob fiai tizenketten voltak, a legidősebbet Rúbennek, a legfiatalabbat Benjáminnak hívták. Pótoljátok a többi tíz nevét aszerint, ki volt az édesanyjuk: Lea fiai: Rúben S..... L... J... I Z Zilpa (Lea szolgálójának) fiai: G.. Á... Bilha (Ráchel szolgálójának) fiai: D.. N Ráchel fiai: J..... Benjamin 2. Igaz vagy hamis? Állapítsátok meg az állítások helyességét, a hamis állítások esetében pedig javítsátok ki a hibát! Segítségül aláhúzzuk, hogy melyek a kulcsszavak. a, Keresztelő János mondta: Én vízzel keresztelek, ő majd tűzzel keresztel benneteket! b, Jézus mondta: A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Istenfia ezért ura a szombatnak is. c, A farizeusok és zsidók, ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. d, Szodoma és Gomorra pusztulásakor Lót leánya sóoszloppá vál tozott. e, Ézsau Kánaán leányai közül vett feleséget. f, József százhúsz esztendeig élt, majd pedig bebalzsamozva Egyiptomban temették el. 3. Kenyérszaporítás - Csoportosítsátok az alábbi kifejezéseket, illetve kijelentéseket az alapján, hogy melyik kenyérszaporításban szerepelnek: A - kevés haluk is volt B - öt kenyér és két hal C - adjatok nekik ti enni D - majd elbocsátotta őket E - ötezren voltak, csak a férfiak F - vegyünk kétszáz dénárért kenyeret G - akik ettek, mintegy négyezren voltak H - három napja velem vannak I - hét kosár maradék J - tizenkét kosár maradék

14 K A P C S O L A T 14 BOLDOGASSZONY MEGEMLÉKEZÉS Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, Elváltál azoktól, akiket szerettél, Szívünkben itt él az emléked örökké. Mosolygós arcod itt marad szívünkben. Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GAJDOŠ JÓZSEF mérnökre (Áj), aki október 5-én lenne 60 éves, de 14 évvel ezelőtt örökre itt hagyott bennünket. Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét őrzi szerető felesége Irénke, fiai Radko, Mirko, szülei és testvérei. Drága Jó Szűzanya, hallgasd meg imámat, yújts vigasztalást, ha gyötör a bánat! Mutasd az utat, mely hozzád vezet, Adj erőt és hitet, Hogy róla le ne térjek! Szeretettel köszöntjük özv. DÁ IEL ROZÁLIÁT, aki október 1-jén töltötte be a 84-ik életévét Horvátiban. Ebből az alkalomból köszönti őt sok szeretettel négy gyermeke Józsi, Rózu, Erzsi és Pisti családjukkal, valamint a nyolc unoka és a hat dédunoka. Megjelentek az új naptárak Keresse a sekrestyékben! KÖZÉPKORI BÚKERGETŐ FESZTIVÁL Október 7-én, vasárnap, Tornán A fesztivál programja 16 órakor a kastély falai között: Interaktív installáció - kortárs képzőművészeti kiállítás, innen indul a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia az alsó templom utcán a futballpályára. A futballpályán: Kézműves vásár Tűzlovagok látványos tűz show A vár kivilágítása 19 órakor: a Csík zenekar koncertje A fesztivál szervezői: Bódva-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ Szepsi, Önkormányzat Torna, Csemadok Torna. Jegyárak a Csík zenekar koncertjére: elővételben 4, a helyszínen 6. Ára: 1,30 Ára: 2 Ezeken kívül egylapos falinaptár is kapható, ára: 20 cent HÉTKÖZ API SZE TMISÉK TOR Á Október elsejétől a hétköznapi szentmisék Tornán 17 órától lesznek megtartva. Gyűjtés a tornai főoltár restaurálására A tornai plébánia hivatalos gyűjtést hirdet a plébániatemplomban lévő főoltár restaurálásának anyagi támogatására. A főoltár ban készült Fuhrmann György iglói fafaragó műhelyében. A 124 éves oltár nem műemlék, ezért a Kulturális Minisztérium nem támogatja a felújítását. A restaurálással járó kiadásokat az egyházközségnek önerőből kell előteremtenie. Amíg azonban a főoltár nem lesz felújítva, nem tudjuk befejezni a szentély rekonstrukcióját. Minden adakozó nevét fel fogjuk tüntetni az oltár hátoldalán. Az OTP Bankban külön erre a célra létrehozott számlaszámunk, ahová az adományokat küldhetik: /5200

15 2012 Magyarok Nagyasszonya 15 H I R D E T É S E K TOR Á FOG FELLÉP I A KECSKEMÉTI AURI LÁ YKÓRUS Az AURIN leánykar 1998-ban alakult a Kodály Iskola MIRACU- LUM gyermekkórusának 15 év feletti lányaiból. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László. Több éves működésük alatt folytatták a már Európa hírű gyermekkar kiemelkedő sikereit; 23 nemzetközi kórusversenyen 15 első, 4 második és 4 harmadik díjat nyertek, 3 önálló CD-t készítettek az évek alatt. A lányok Európa számos országában jártak már. További információkat a kórusról honlapjukon olvashatunk: A kórus tornai fellépésnek időpontja: október 12, 17 óra. A RÓZSAFÜZÉR HÓ APJA Október hónap folyamán templomainkban ünnepélyes formában imádkozzuk a rózsafüzért. Tanácsos részt venni ezeken az ájtatosságokon minden hívőnek, de különösen a Rózsafüzér Társulat tagjainak. A rózsafüzér imádságok időpontjai: Torna: 17 órakor, szombaton és vasárnap a szentmise előtt. Áj: 17 órakor. Udvarnok: 17 órakor. Tornaújfalu: 18 órakor, vagy a szentmisék előtt. Zsarnó: 17 órakor. HÉTKÖZ API SZE TMISÉK TOR AÚJFALUBA Október 5, péntek 18:00. Október 11, csütörtök 10:00 Október 12, péntek 18:00. Október 16. kedd 16:00. Október 24. szerda 16:00. Október 26, péntek 18:00 PAPI REKOLLEKCIÓ A tornai, a jászói és a szepesi esperességek papsága Mons. Vladimír Filo megyéspüspök vezetésével papi rekollekciót tart Szádudvarnokon, október 24-én. A koncelebrált szentmise amelyre a híveket is szeretettel várják 10 órakor kezdődik. MISSZIÓS VASÁR AP Október 21-én, templomainkban a vasárnapi szentmise keretében megemlékezünk a missziókról: imádkozunk mindazokért, akik az Egyház missziós munkájában részt vesznek, és adományainkkal segítjük őket. Minden templomban gyűjtést tartunk a missziók megsegítésére. Tornán ebből az alkalomból Ft. Seman Tibor atya fogja a szentmisét celebrálni, aki miszsziós tapasztalatairól fog a szentbeszédben szólni. SEKRESTYE SZE TELÉS ÁJBA Október 6-án szombaton, a 16 órakor kezdődő szentmise keretében a plébános úr felszenteli az áji templom teljesen felújított sekrestyéjét. HIT ÉVE MEGY ITÓ PROGRAMOK Október 11, csütörtök Torna - egész napos szentségimádás. Közös kezdés: 9 órakor. Közös rózsafüzér, litánia, szentségimáldás: 16:15-kor. Szentmise 17 órakor. Tornaújfalu - egész napos szentségimádás. Szentmise 10 órakor, utána szentségkitétel. Közös rózsafüzér 17:30-kor, litánia és szentségi áldás 18 órakor. Október 13, szombat Áj - egész napos szentségimádás. Szentmise 9 órakor, utána szentségkitétel. Közös rózsafüzér 14:30-kor, utána litánia és szentségi áldás. Torna - az Aurin leánykar koncertje 17 órától. Október 14, vasárnap Torna - latin nyelvű szentmise 11 órától. FEL ŐTT HITTA OK OKTÓBERBE Időpontok: okt. 2. kedd, okt. 11 csütörtök, okt. 16 kedd, okt. 25 csütörtök, okt. 30 kedd. Minden esetben az esti szentmise után kerül sor a katekézisre, 17:45-kor. Téma: az Egyház történelme keresztény ókor. Helyszín: a tornai nyugdíjas klub CSEHSZLOVÁKIA LÉTREJÖTTE A tornai Csemadok szervezésében október 26-án, 18 órai kezdettel Balassa Zoltán író és történész tart előadást Csehszlovákia létrejöttéről a Kézműves házban.

16 M I S E R E D 16 BOLDOGASSZONY, 2012 Magyarok Nagyasszonya Ü E P I M I S E R E D A T O R A I É S T O R A - Ú J F A L U I P L É B Á I Á K O Október 6. Szombat, Évközi 27. vasárnap, előeste 16:00 Áj 17:00 Zsarnó Október 7. Évközi 27. vasárnap 8:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 13. Szombat, Évközi 28. vasárnap, előeste 18:30 Udvarnok Október 14. Évközi 28. vasárnap 8:30 Áj 8:30 Zsarnó 9:30 Bódvavendégi 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 21. Évközi 29. vasárnap 8:30 Áj 8:30 Zsarnó 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna Október 27. Szombat, Évközi 30. vasárnap, előeste 16:00 Áj Október 28. Évközi 30. vasárnap 8:30 Bódvavendégi 8:30 Zsarnó 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Torna, magyar 12:00 Torna, szlovák November 1. Csütörtök, Mindenszentek 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 9:40 Tornaújfalu 11:00 Zsarnó 11:00 Torna A szentmisék itt ismertetett időpontjai tájékoztató jellegűek, mert mindig a templomban elhangzott hirdetés a mérvadó. A BETEGEK KE ETÉ EK SZE TSÉGE Október hónap folyamán a tornai és a tornaújfalui plébániák minden templomában kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Akik szeretnék felvenni a szentséget, előtte végezzék el a szentgyónásukat. A betegek kenetének szentségét felvehetik azok: akik már elmúltak 65 évesek akik súlyos betegek (akkor is ha fiatalok) akik érzik a betegség vagy az öregség terhét A szentség kiszolgáltatásának időpontjai: Torna október 4, csütörtök, 17 óra Tornaújfalu október 2, kedd, 17 óra Szádudvarnok október 30, kedd, 16 óra Áj október 27, szombat, 16 óra Zsarnó október 6, szombat, 17 óra Bódvavendégi október 28, vasárnap, 8:30-kor FIGYELEM! ÓRAÁTÁLLÍTÁS Október utolsó vasárnapján véget ér a nyári időszámítás. Az idei téli időszámítás kezdete: október 28-án lesz, amikor 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az óráinkat. PLÉBÁ IÁI K ÉLETÉBŐL A keresztség szentségében részesültek Dunka Krisztina, szept. 15, Torna Ádám Samuel, szept. 22, Torna Gábor Liana, szept. 22, Torna Grundza Martin, szept. 22, Torna Krága Carlos, szept. 22, Torna Molnár Andreas, szept. 29, Torna Szentségi házasságot kötöttek Szeptember 8-án, az áji templomban: Varga orbert, Varga Ferenc és Oravecz Ágnes fia, tornai lakos és Sakala Edit, Sakala József és Mester Edit lánya, áji lakos. Az örökkévalóságba költöztek Bodnár Albertné, szül. Vass Éva, szept. 9, (53 éves), Tornaújfalu Pollák József, szept. 22, (81 éves), Torna Németh Gézáné, szül. Tóth Erzsébet, szept. 23, (83 éves), Torna Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Honlapunk: Számlaszámunk: /5200 Internetes elérhetőségünk: BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva!

Nyelvlecke. Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Olvassátok el a verset, majd mondjátok el, hányféleképpen van a megy, halad ige leírva! Egyik olaszóra sodrán, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy került? Elmeséltem, ahogy

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16

A Ko m á r o m i. p l é b á n i a h í r l e v e l e. Év k ö z i 27. va s á r n a p. 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 A Ko m á r o m i p l é b á n i a h í r l e v e l e 2015. október 4. III/40. szám Ter 2,18-24; Zsid 2,9-11; Mk 10,2-16 Nem jó az embernek egyedül lennie. Ebben a kijelentésben több van, mint a férfi és

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben