Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem"

Átírás

1 Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

2 Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket és a televíziós filmeket, szerzői jogának; szabadalmak, védjegyek, minták vagy modellek, tervek, titkos formulák, illetőleg eljárások használatáért, használati jogáért, valamint ipari, kereskedelmi vagy tudományos felszerelések használatáért vagy használati jogáért, továbbá ipari kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatok közléséért fizetnek. Az Amerikai Egyesült Államokkal kötött egyezmény szerint azonban nem minősülő licencdíjnak az ipari, kereskedelmi vagy tudományos felszerelések használatáért vagy használati jogáért fizetett térités.

3 Jogdíj adóztatása Magyarországon Kétféleképpen adóztatható. 1. Társasági adótörvény szerint 2. Személyi jövedelemadó törvény szerint attól függően, hogy magánszemélyről,vagy külföldi jogszabályok alapján létrejött gazdasági társaságról van-e szó. 2013/2014.

4 Illetőség, forrásország A jogdíj adóztatásának általános szabálya, hogy a jogdíj abban az államban adóztatható, ahol a jogdíjban részesülő személy illetőséggel bír. Ha azonban az egyezmény lehetővé teszi, akkor a jogdíjból származó jövedelem - korlátozottan - abban az államban is adóztatható, ahonnan származik. A korlátozás abban nyilvánul meg, hogy az egyezmény tartalmazza a forrásország által kivethető adó legmagasabb mértékét.

5 A jogdíjat abból a szerződő államból származónak kell tekinteni, ahol a jogdíjat fizető maga az érintett állam, illetve annak egyik politikai egysége, területi köztestülete vagy illetőséggel bíró személye. Ha azonban a szerződést, amellyel kapcsolatban a jogdíjat fizetik, a telephely vagy állandó berendezés céljaira kötötték és a jogdíjat a telephely vagy az állandó berendezés viseli, akkor a jogdíj abból az államból származónak tekintendő, amelyikben a telephely vagy az állandó berendezés van, függetlenül attól, hogy a jogdíj adósa egyik vagy másik szerződő államban illetőséggel bír-e vagy sem, illetve telephellyel vagy állandó berendezéssel rendelkezik-e vagy sem.

6 Az egyezmények - szinte kivétel nélkül - külön rendelkezést tartalmaznak arra az esetre, ha a jogdíj kedvezményezettje a forrásországban levő telephely útján tevékenységet fejt ki vagy állandó berendezés segítségével szabad foglalkozást űz, és a jogdíj ennek a telephelynek vagy állandó berendezésnek tudható be. Ilyenkor ugyanis a jogdíj a vállalkozási nyereség vagy a szabad foglalkozásból származó jövedelem részét képezi, és ennek megfelelően a jogdíj adózására a vállalkozási nyereség vagy a szabad foglalkozásból származó jövedelem szabályait kell alkalmazni.

7 Ebből következően, ha a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet Magyarországon telephellyel rendelkezik, és az a jog, amely után a jogdíjat fizetik, ténylegesen ehhez a telephelyhez tartozik, akkor nem a jogdíjból származó jövedelem adózására vonatkozó szabályokat, hanem a vállalkozási nyereségre megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.

8 Ki vonja le az adót? Ennek megfelelően a kifizető a jogdíjjövedelemből adót nem von le, mert az adókötelezettség a külföldi vállalkozót terheli, aki a telephely jövedelmének részeként számolja el a kapott jogdíjat. Így például, ha egy külföldi illetőségű személy telephellyel rendelkezik Magyarországon, és e telephely filmforgalmazási jogot ad egy belföldi illetőségű személynek, akkor a jogdíj belföldön adóztatható.

9 Belföldi adóztatás Ha a jogdíjjövedelmet külföldi illetőségű magánszemély szerzi meg Magyarországon, és a külföldi illetőségű magánszemély nyilatkozata vagy egyéb körülmény alapján megállapítható, hogy a magánszemély Magyarországon rendelkezik olyan állandó berendezéssel, amelynek a jövedelem betudható, akkor a jogdíjjövedelemre a szabad foglalkozásból származó jövedelem adózásának szabályait kell alkalmazni.

10 Kapcsolt vállalkozások Ha például a vállalkozások kapcsolt viszonyban állnak egymással és a jogdíj összege meghaladja azt az összeget, mint amely a kifizető és a kedvezményezett vagy haszonhúzó között - az alapul szolgáló szolgáltatáshoz mérten - ilyen különleges kapcsolat hiányában fizetendő lenne, akkor jogdíjnak csak a különleges kapcsolat hiányában fizetendő összeg minősül. Ebben az esetben a kifizetett többletösszeg mindegyik szerződő állam jogszabályai szerint adóztatható.

11 Belföldi illetőségű külföldön szerzett jogdíj jövedelem Ez a jövedelem minden esetben adóköteles, hiszen a belföldi illetőségű adózók mind a belföldről, mind a külföldről származó jövedelmük alapján adót kötelesek fizetni. Ha a Tao hatálya alá esik a belföldi illetőségű adóalany, akkor a jogdíj a vállalkozás bevételét növeli és ennek, vagyis a vállalkozás eredményének részeként adózik.

12 Kapott jogdíj adókedvezménye A Tao szerint. Az adózás előtti eredményt csökkenteni lehet az adóévben jogdíj címén kapott jövedelem 50 százalékával től új szabály, nem a bevétel, hanem a nyereség vonható le, arányosított költségelszámolás után.

13 Ha nem vontak le a forrásországban ezután a jövedelem után adót, akkor az eljárás nem különbözik egy belföldi eljárástól. Ha viszont vontak akkor az adott országgal kötött egyezmény szerint vagy mentesítésre, vagy beszámításra van lehetőség. Magánszemély külföldről kapott jogdíja után az SZJA szerint fizet adót. (Beszámítás, levonható a fizetett adó 90%-a, de maximum a magyar adókulccsal számított összeg.)

14 Licence -díj Ha egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély kapja, akkor az összevont adóalap része lesz. Ha egyéni vállalkozó kapta, akkor az egyéni vállalkozói bevétele közé számít.

15 Nemzetközi forgalom 8. cikk Nemzetközi forgalomban üzemelő járművek esetén meglehetősen nehéz lenne megállapítani, hová is tartozik az adott jármű. Igy általános szabály szerint a nyereség abban az államban adóztatható, ahol a vállalkozás tényleges üzletvezetésének helye van.

16 Szabad foglalkozás- hatályon kívül!(7.be került) Szabad foglakozás fogalma: az egyezmények általában az önálló tevékenységből származó jövedelmet értik ide, de nem sorolja fel teljeskörűen. Általában ideértik az önállóan kifejtett tudományos, irodalmi, művészeti, nevelési, vagy oktatási tevékenységet, orvosok, ügyvédek, jogászok, mérnökök, orvosok önálló tevékenységét. Általános gyűjtőfogalom: a szakmai szolgáltatás Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyeket nem alkalmazotti jogviszony keretében látnak el.

17 SZJA szerint Szabad foglalkozás helyett önálló tevékenységet használja, amelybe beletartozik minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut és nem tartozik a nem önálló tevékenységek köréhez. Mindig önálló tevékenység az ingatlan eladásából/bérbeadásából származó jövedelem, ha azzal az országgal, ahol fekszik, Magyarországnak nincs a kettős adóztatást elkerülő egyezménye.

18 Az adó alanya Az adó alanya a személy, vagyis nemcsak magánszemély, hanem személyi egyesülés is, ha az adott ország ezt a modellegyezményben felsorolja. Ezek után, ha a személyi egyesülések úgy adóznak mint a társaságok, akkor a vállalkozói nyereségre irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ha magánszemélyről van szó, akkor Magyarország esetében az SZJAt. Magyarországon szabad foglalkozásból csak magánszemélynek származhat jövedelme.

19 Hol adózik? Főszabály: az egyik szerződő államban illetőséggel bíró személy szabad foglalkozásból származó jövedelme abban az államban adóztatható, ahol a magánszemély illetőséggel bír. Akkor adóztatható a másik államban, ha ott telephelye van és a jövedelem részben annak a berendezésnek tudható be. Ebben az esetben az adóztatás joga akkor száll át oda, ha a jövedelem annak a berendezésnek tudható be.

20 Állandó berendezés fogalma Állandó berendezés: például orvosi rendelő, és annak berendezése, mérnöki, jogászi iroda. Nem állandó berendezés a hordozható személyi számítógép. Általában az állandó berendezésekről létéről csak a magánszemély nyilatkozata az irányadó.

21 Kétféle lehetőség Magánszemély a magyar SZJA szerint kétféle módon számolhatja el az így szerzett jövedelmét: 1. A megállapított jövedelemből levonhatja a számlával igazolt, kizárólag ehhez a tevékenységhez tartozó kiadásokat, tekintettel a törvény 3. mellékletében meghatározott szabályait. 2. A másik lehetőség hogy a bevételből levon 10 százalékos költségátalányt, és így állapítja meg az adót. Fontos szabály: Ha egyszer az átalányadózás választotta, akkor a szabad foglalkozásból származó bevételeinek egyikére sem alkalmazhat tételes költségelszámolást. Kisösszegű kifizetések: 15 százalékos adó, összevonni nem kell

22 Bevallás Magyar magánszemélynek minden esetben be kell vallania a külföldi tevékenysége alapján kapott szabadfoglalkozásból származó jövedelmet. Indoklás: illetőség alapján Magyarországon adóztatható, ha nincs külföldön telephelye. Ilyen esetben fel sem merül a kettős adóztatás lehetősége Ha van más országban telephelye, berendezése, akkor ott adózik, de miután a magyar SZJA teljes körű, külföldről-belföldről származó jövedelmekre előírja az adófizetési kötelezettséget, így a jövedelmet itthon is be kell vallani.

23 Kettős adózás elkerülése Ha a magánszemély jövedelme a másik országban található telephelynek tudható be, akkor ott levonják az adót. DE miután belföldi illetőségű, ezért itthon is bevallja. Mentesség: akkor adót nem viselő járandóságnak minősül, vagyis a jövedelem része az adóalapnak, de a ráeső adót nem kell megfizetni. Beszámítás:Önálló tevékenységből származó jövedelemként vallja be, az összevont adóalap adójából levonható maximum a külföldön megfizetett adó 90 százaléka. A számítás alapja az adótábla átlagos kulcsa alapján számított adó.

24 Elidegenítésből származó jövedelem-13. cikk tőkenyereség ( visszautal a 6. cikkre) Tárgya: ingatlan vagyon, telephelyhez, vagy állandó berendezéshez kötődő ingó vagyon, vagy nemzetközi forgalomban üzemeltetett tengeri hajók, légi járművek, közúti szállítást végző járművek De: az egyezmények nem határozzák meg pontosan, hogy mi is tartozik az elidegenítés fogalmába. A Modellegyezmény ajánlása szerint elidegenítésnek tekinthető: az értékesítés, a csere, a kisajátítás, apportként való rendelkezésre bocsájtás, ajándékozás, öröklés

25 Problémák Az egyezmények arról sem szólnak, hogy miként kell az elidegenítésből származó nyereséget kiszámítani. Ilyenkor problémás, hogy miként hidalják át az egyes országok joggyakorlata közti különbséget. Viszont egyértelmű a modellegyezmény egy másik kérdésben: vagyis az ingatlan vagyon elidegenítését ott kell adóztatni, ahol az ingatlan fekszik. Ha viszont egy személynek egy másik államban van telephely és ott történik az értékesítés, akkor csak a telephely értékesítésére, vagy oda tartozó ingatlan vagyonra alkalmazható ez a passzus.

26 Ingatlan a magyar adójogban Magyarországon az ingatlan vagyonból származó jövedelmet személyi jövedelemadó vagy társasági adó terheli. Ha az ingatlan vagyonból származó jövedelmet a társasági adó hatálya alá tartozó adózó szerzi meg, akkor a Tao. tv. rendelkezései alapján kell az adó-kötelezettséget teljesíteni. Az ingatlan vagyonból származó - a számviteli törvény rendelkezései alapján kimutatott - jövedelmet az adózás előtti eredmény tartalmazza.

27 Külföldi vállalat belföldön Ha a külföldi illetőséggel rendelkező - társasági adó hatálya alá tartozó -adózó Magyarországon ingatlan vagyonból származó jövedelemmel rendelkezik, akkor a jövedelem Magyarországon adóztatható a Tao. tv. rendelkezései alapján, függetlenül attól, hogy van-e a két ország között hatályos nemzetközi egyezmény. Az adóalap a bevételek és költségek különbsége. Egyezmény hiányában a külföldi adókötelezettségét a Tao. tv. azon szabálya alapozza meg, miszerint a külföldi személyt telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása, ingatlanhoz és természeti erőforráshoz kapcsolódó vagyoni értékü jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása (ingatlan hasznosítása) esetén.

28 Ilyenkor az adóalap szintén a bevételek és költségek különbsége, de ha ez az összeg kisebb az elszámolt költségek, ráfordítások együttes összegének 2 százalékánál, akkor ez utóbbi összeget kell a társasági adó alapjának tekinteni. (TAO törvény!)

29 Belföldi vállalat külföldön Ha a társasági adó hatálya alá tartozó belföldi illetőségű adózó külföldön levő ingatlan vagyonából származó jövedelmet ér el, és e jövedelem után külföldön adózik, akkor az adózás előtti eredményét növelnie kell a külföldön fizetett (fizetendő), társasági adónak megfelelő adó ráfordításként elszámolt összegével. Ezt követően a hatályos nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően vagy az adóalapot kell úgy módosítani, hogy az ne tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet, vagy a külföldön fizetett (fizetendő), a társasági adónak megfelelő adót kell levonni a ADÓZÁS társasági II. adóból.

30 Nemzetközi szerződés hiányában is van lehetőség beszámításra, vagyis a külföldön fizetett (fizetendő) társasági adónak megfelelő adó levonására. Ilyen beszámítás esetén azonban a levont összeg nem haladhatja meg az adókedvezményekkel csökkentett társasági adónak azt a hányadát, amennyit a külföldi jövedelem az adóalapban képvisel. Ha az ingatlant magánszemély hasznosítja, akkor az Szja-tv. rendelkezései alapján kell eleget tennie adókötelezettségének.

31 Belföldi magánszemély külföldi ingatlanvagyon A belföldi illetőséggel rendelkező magánszemély a külföldön levő ingatlan vagyonából származó jövedelem után - jellemzően - külföldön fizeti meg az adót, melyet a magyarországi adókötelezettség teljesítésénél vagy a két ország között hatályos, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései szerint, vagy egyezmény hiányában az Szja-tv. szabályai alapján lehet figyelembe venni.

32 Külföldi magánszemély belföldi ingatlan A külföldi illetőséggel rendelkező magánszemély esetében csak a belföldön levő ingatlan vagyonból származó jövedelem után kell az adókötelezettséget teljesíteni, mivel a külföldön levő ingatlan vagyonból származó jövedelem Magyarországon nem adózik, tekintettel arra, hogy ez a jövedelem külföldről származó jövedelemnek minősül. Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adózásánál a magánszemély már csak egyféle adózási mód maradt.

33 Külföldi vállalat belföldön bérbead Ha külföldi vállalkozás Magyarországon bérbeadási tevékenységet folytat, akkor az gazdasági célú letelepedésnek minősül, tekintettel arra, hogy a letelepedés valamely állandó üzleti hely, berendezés, felszerelés (ilyen lehet egy ingatlan is) meglétével, illetve alkalmazottak belföldi foglalkoztatásával jön létre. A letelepedés kifejezés magában foglalja továbbá azt is, hogy a vállalkozás tartós tevékenységet folytat. A bérbeadás jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló tevékenység, továbbá az ingatlan állandó üzleti berendezés, így a külföldi vállalkozásnak a tevékenység folytatásához fióktelepet kell létesítenie.

34 Új szabály 2010-től Ingatlannal rendelkező társaság: Amennyiben belföldi, vagy külföldi, de itt telephellyel rendelkező társaság kimutatott eszközeinek piaci értéke meghaladja a 75 százalékot, és nincs a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor adóköteles 2009/2010.II.

35 Ingatlan bérbeadás magánszemélyek esetében Az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adózásánál a magánszemély már csak egyféle adózási mód maradt. A jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik. Ekkor a magánszemély a jövedelmét vagy tételes költségelszámolással, vagy a 10%-os vélelmezett költségátalány levonásá-val állapítja meg, amely az összevont adóalap részeként az adótábla szerint adózik.

36 Ha nincs egyezmény január l-jétől, ha az ingatlan fekvése szerinti állammal a Magyarországnak nincs hatályos egyezménye a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén, akkor az ingatlan bérbeadásából, haszonbérbe adásából származó jövedelem a magánszemély önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül, vagyis az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem tételes költségelszámolással vagy a 10 százalékos vélelmezett költségátalány levonásával állapítható meg, és az összevont adóalap részeként adóköteles.

37 Adó 9%, Elidegenítésekor az árfolyamnyereség Kivonásakor a szerzési értéken és a szerzéshez, tartáshoz kapcsoló költségeken felül kapott pozitív összeg 2009/2010.II.

38 Nyugdíj (18.cikk) Az egyezmények általános szabálya alapján a korábbi, nem önálló munkáért fizetett nyugdíj és más hasonló térítés abban az államban adózik, ahol a nyugdíjban részesülő magánszemély illetőséggel bír. A nyugdíj adózása szempontjából az a döntő, hogy a magánszemély a kifizetéskor melyik államban bír illetőséggel, tehát nincs jelentősége annak, hogy a nyugdíj alapba történő befizetéskor hol bírt illetőséggel a magánszemély.

39 Mi a nyugdíj? Az egyezmények a nyugdíj fogalmát nem definiálják. Ennek megfelelően minden nyugdíj jellegű juttatásra alkalmazható az egyezmény jelen cikke. Ha a nyugdíj közszolgálati tevékenységből származik, akkor nem a nyugdíjra, hanem a közszolgálati térítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A nyugdíjból származó jövedelem adóztatásával kapcsolatban számos speciális rendelkezést tartalmaznak az egyezmények.

40 A Dániával, Finnországgal, az Amerikai Egyesült Államokkal, Franciaországgal, Hollandiával, Norvégiával, Luxemburggal kötött egyezmények a társadalombiztosítási jogszabályok alapján teljesített nyugdíjak és más kifizetések adóztatását annak az államnak biztosítják, ahol a magánszemély részére a kifizetést teljesítik. Az Egyesült Királysággal és az Írországgal kötött egyezmény a nyugdíjból származó jövedelemmel azonosan adóztatja az egyik szerződő államból a másik államban illetőséggel bíró személynek fizetett évjáradékot. Az egyezmények szerint az "évjáradék" kifejezés olyan meghatározott összeget jelent, amely rendszeresen, meghatározott időközökben, az élet tartama alatt, vagy megállapított, illetve megállapítandó időszakon keresztül- kötelezettség alapján - megfelelő és teljes pénzbeli vagy pénzértékű szolgáltatásért ellenszolgáltatásként fizetendő.

41 Közszolgálat (19. cikk) Közszolgálati fizetésnek - a nyugdíjak kivételével - az a térítés minősül, amelyet az érintett állam vagy annak politikai egysége, illetve helyi köztestülete a részére teljesített szolgálatért egy természetes személynek fizet. Az egyezmények általános szabálya alapján a közszolgálati térítés csak a térítést folyósító államban adóztatható, ha a természetes személy egy államnak, vagy ennek az államnak a helyi hatóságánál szolgáltatást teljesít, és ezért az állam vagy annak helyi hatósága nem nyugdíj jellegű térítésben részesíti.

42 Az általános szabálytól eltérően a közszolgálati térítés nem a folyósító államban adóztatható, ha a közszolgálatot abban a másik államban teljesítették, ahol a természetes személy illetőséggel bír, és a természetes személy ennek az államnak az állampolgára vagy nem kizárólag a szolgálat teljesítése céljából vált ebben az államban illetőséggel bíró személlyé. Ilyenkor azt az államot illeti meg az adóztatás joga, ahol a szolgálatot teljesítették. Az egyezmények nagy része külön rendelkezésben említi a közszolgálat alapján járó nyugdíjat. A szabályozás azonban nem egységes. A legtöbb egyezmény az általános elvet követi, vagyis a közszolgálati nyugdíj abban az államban adózik, ahol a magánszemély a közszolgálatot teljesítette. Ha viszont a közszolgálati nyugdíjban részesülő magánszemély nem abban az államban rendelkezik illetőséggel, ahonnan a nyugdíj származik, akkor annak az államnak van adóztatási joga, ahol a természetes személy illetőséggel bír.

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem

Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak, licencek, ingatlan elidegenítésből származó jövedelem Jogdíjak (12.cikk) jogdíjnak minősül minden olyan térítés, amelyet irodalmi, művészeti vagy tudományos művek, beleértve a mozgóképfilmeket

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Kamat, Modellegyezmény 11.cikk 2014/2015. II. ADÓZÁS II.

Kamat, Modellegyezmény 11.cikk 2014/2015. II. ADÓZÁS II. Kamat, Modellegyezmény 11.cikk Kamat adózása Magyarország a kamat jövedelmet vagy a Tao. tv. vagy az Szja-tv. alapján adóztatja, attól függően, hogy magánszemélyről vagy külföldi jogszabályok alapján létrejött

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Külföldi jövedelem adózása 2011-ben: magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adózása - Nett Külföldi jövedelem adózása 2011-ben: magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékfizetési

Részletesebben

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II.

Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények 2014/2015. II. ADÓZÁS II. Nemzetközi adózás, nemzetközi egyezmények Globalizáció A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok nemzetközivé válásával, a tőkeáramlás fokozódásával a természetes és jogi személyek, valamint az egyéb szervezetek

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK MAGÁNSZEMÉLYEK EGYES TŐKEJÖVEDELMEINEK ADÓZÁSA Budapest, 2016 Szerző: Surányi Imréné Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-514-9 ISSN 2416-2310 (Tanácsadói könyvek)

Részletesebben

Ingóság, felesleg értékesítése

Ingóság, felesleg értékesítése Horváth János. Ingóság, felesleg értékesítése Nem minősül a kereskedelmi törvény szerint kereskedelmi tevékenységnek, ha a terméket nem üzletszerű gazdasági tevékenységként értékesíti valaki. Üzletszerű

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Adótörvény változások

Adótörvény változások Adótörvény változások 2009-2010 A külföldi illetőségű társaságokkal kapcsolatos jogszabály módosítások 2009. Július 28. & I. rész Az adóelkerülés megakadályozását célzó főbb intézkedések A külföldi társaságnál

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

nem kell bevallást benyújtani?

nem kell bevallást benyújtani? SZJA bevallás 2012 nem kell bevallást benyújtani? Ha az adóévben egyáltalán nem, vagy csak olyan bevételt szerzett a magánszemély, amelyet a törvény rendelkezései szerint nem kell bevallani. Ilyenek lehetnek:

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II.

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II. Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017.. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás alá

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2009. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

1982. évi 23. törvényerejű rendelet

1982. évi 23. törvényerejű rendelet 1982. évi 23. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

1978. évi 15. törvényerejű rendelet

1978. évi 15. törvényerejű rendelet 1978. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1977.

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről

KÖZLEMÉNYE. a évi osztalék kifizetésének rendjéről Budapest, 2017. május 8. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZLEMÉNYE a 2016. évi osztalék kifizetésének rendjéről Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Társasági adózás, telephely, 2015/2016. II ADÓZÁS II.

Társasági adózás, telephely, 2015/2016. II ADÓZÁS II. Társasági adózás, telephely, Vállalkozási nyereség Az egyezmények általános szabálya szerint az egyik államban illetőséggel rendelkező vállalkozás nyeresége abban az államban adóztatható, amelyben a vállalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben