Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések.. 7 Nyesedékek elhelyezése. 8 Hasznos tanácsok Alapítványi tájékoztató... 9 Hírek röviden Beiratkozások Ovis hírek Szülők írták Családgondozói kérdőív. 14 Az Iskola életéből A Búzavirág ismét útra kelt Falunk Karácsonya. 17 A Művelődési Ház időszakos programja 17 Hasznos tanácsok szülőknek.. 18 Könyvajánló Lakossági hírlevél. 19 Sport Tisztelt Faluközösség! Szeretettel köszöntöm Önöket a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából. Ez az ünnepkör fontos szerepet tölt be a keresztény emberek életében, mely a negyven napos nagyböjttel kezdődik. Az előkészületi időszak Jézus böjtjéről emlékezik meg. Az ünnep utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig tart, mely nagyhétfőt, nagykeddet, nagyszerdát és a szent háromnapot foglalja magában. Az ünnepi ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz megfelelője és összesen hetven napot foglal magába. Ez az időszak a megtisztulás és a tavasz várásának és eljövetelének ideje, melynek jelentősége rohanó világunkban kezd elveszni. Ez a folyamat megállítható, visszafordítható, ha teszünk érte. Adjuk át gyermekeinknek az ünnep megtartó erejét és az ehhez kapcsolódó néphagyományok fontosságára hívjuk fel a figyelmüket. Meggyőződésem, hogy az a közösség erős, életképes, amely a múltjából táplálkozva a jelenben, de a jövőt szem előtt tartva él és tevékenykedik. Kívánom a faluközösség minden tagjának, hogy lélekben megtisztulva, megerősödve ünnepelje a húsvétot és az érkező tavaszt. A lányok, asszonyok fogadják szívesen a locsolkodókat, a férfiak pedig ne feledkezzenek meg erről a kedves kötelességről! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, a magam, munkatársaim, valamint Sajószöged község képviselő-testülete nevében! Tisztelettel: dr. Gulyás Mihály polgármester

2 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a NagySajó Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésére dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy azért van szükség a lakástakarék-pénztár szerződések és a kapcsolódó hitelszerződések megszüntetésére, mert megszűnt a kiegészítő állami támogatás, a meglévő hitelnek a fedezete rendelkezésünkre áll, ha továbbra is csak törlesztenénk, akkor feleslegesen fizetnénk a kamatokat. Javasolta, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze az LTP szerződések felmondását és a hitel előtörlesztését. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházás II. üteméhez kapcsoló víziközmű-társulati hitel előtörlesztésének időpontjaként április 30-át jelölte meg, és kezdeményezte az ERSTE Banknál, mint a megtakarításokról rendelkezni jogosult engedményesnél, hogy az LTP szerződéseket úgy mondja fel, hogy a 3 hónap kiutalási időszakot figyelembe véve az Önkormányzat a kölcsönszerződésből származó, az LTP-ből kiutalt összegből és az óvadéki betétből fedezett tartozást április 30-ig előtörleszteni tudja. 2./ Javaslat a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy jogszabályi változások miatt milyen érdemi változások történnek az alapító okiratban. Ezentúl az Óvoda helyes elnevezése Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda, gazdálkodási jogkör helyett gazdálkodási besorolást kell írni, a képviselő-testület nem kinevezi, hanem megbízza az Intézmény vezetőjét, illetve a tagóvoda nevét is meg kell változtatni. Javasolta, hogy az Alapító Okiratot a kiküldött előterjesztésnek megfelelően módosítsa a képviselő-testület. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot az előterjesztésnek megfelelően módosította. 3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy január 1-től ugyan állami fenntartásba kerülnek az iskolák, viszont a tanulók közétkeztetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ez a szakfeladat eddig nem volt az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában, az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az SzMSz. 5. függeléke tartalmazza, ezért ezt az 5. függeléket kiegészíti az Iskola intézményi étkeztetés szakfeladattal és javasolja a változást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetni. 1./ Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: Sajószöged önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi munkatervét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta: január 31. (csütörtök) 09:00 1./ Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető dr. Gulyás Mihály polgármester 3./ a/ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgámester 5./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 6./a/Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására. b/javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 7./ Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések 2

3 2013. február 28. (csütörtök) 09:00 1./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 2./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 3./ Javaslat a képviselő-testületi SzMSz módosítására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 4./ Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 5./ Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések március 15. (péntek) 09:00 Ünnepi testületi ülés. Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulójáról. Zászlófelvonás. Ünnepi beszédet mond: dr. Gulyás Mihály polgármester május 30. (csütörtök) 09:00 1./ Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft évi zárszámadásáról Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának értékelése Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó dr. Boros István címzetes főjegyző 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztés június 27. (csütörtök) 09:00 1./ Tájékozató a Polgárőr Egyesület működéséről Előterjesztő: Elek László Polgárőr Egyesület elnöke 2./ Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására (zárt ülés) Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 3./ Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási intézményfenntartó Mikrotársulás társulási megállapodása felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző /A január 31-ei Testületi ülés 2. napirendi pontja. Szerk./ 2./ Beszámoló Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Ládi Balázsné intézményvezető részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót, kiemelve a fontosabb rendezvényeket és azt, hogy szeretnék a már hagyományos rendezvényeket ebben az évben is megtartani. Ezután ismertette a évre tervezett programokat, célokat azzal, hogy a tervezett programok még bővülhetnek. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a.) a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. b.) a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 3

4 3./a/ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2013-ra kidolgozott üzleti tervet, kiemelve, hogy ha lehetőség adódik rá, hasznos lenne egy univerzális traktort vásárolni, amely növelné a Kft. hatékonyságát, és elmondta, hogy folytatják a járdaépítést, a csapadékvíz szikkasztó árkok építését, utcabútorok készítését. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete A Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló beszámolót elfogadta. A Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervét első olvasatban elfogadta. 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Hajdu Ferencné költségvetési szakértő részletesen beszámolt az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti eltérésekről. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét. 5./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta azzal a kikötéssel, hogy a végleges változatban külső finanszírozású hiány nem szerepelhet. 6./a/ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző javaslatára magasabb szintű jogszabályi változások miatt - Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét. b/ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint elfogadta: Sajószöged Képviselő-testülete évekre vonatkozó vagyongazdálkodási terve 1.) Az önkormányzati feladat-változások miatt az önkormányzati vagyonban bekövetkezett változásokat figyelemmel kell kísérni, az önkormányzati vagyont használó üzemeltetők beszámoltatását vagy ellenőrzését évente el kell végezni. 2.) A közterület használati díjakat és bérleti díjakat felül kell vizsgálni és szükség esetén a piaci viszonyoknak megfelelően módosítani kell. 3.) A közfeladat ellátását nem szolgáló forgalomképes vagyon értékesítését a nemzeti vagyonról szóló törvény és az önkormányzati vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadásokra kell fordítani. Sajószöged Képviselő-testülete évekre vonatkozó vagyongazdálkodási terve 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 2.) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. 3.) Elő kell segíteni munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését. 7./ Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére dr. Gulyás Mihály tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató 30%-kal megemelt ügyeleti díjban részesülhet a 43/1999. évi (III.3.) Korm. rendelet 19. (4) bekezdése értelmében. Az ügyeleti szolgálatot ellátó szervezet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, a képviselő-testület számomra felhatalmazást adhat arra, hogy egy új szerződést kössön a egészségügyi központtal, mert eddig szerződés a Tiszaújváros Városi Önkormányzat és OEP között volt, most ez változik, éppen azért, hogy ezt a 30 %-kal megemelt ügyeleti díjat megkaphassa a Rendelőintézet. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. 4

5 8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Saj(t)ó~Szögedről dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmát, ami több mint 4000 db. volt az elmúlt év folyamán. Ez komoly leterheltséget jelentett a köztisztviselők számára, de a járási hivatal felállásával a helyzet némileg javulhat. A Hivatal továbbra is a lakosság érdekeit szem előtt tartva szolgáltató közigazgatás megteremtésén dolgozik. Örömteli a Hivatal munkájában, hogy a különböző ellenőrzések hiányosságokat nem állapítottak meg, ügyészi jelzést, figyelmeztetést, felszólalást, óvást nem kaptunk. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy pályáztunk fűtés átalakításra és sikerült egy biomassza kazánt nyernünk, ami már működésbe is lépett. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete február 8-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./a/ Javaslat KEOP /A pályázat (közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére b/javaslat KEOP /B pályázat (épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére 1./a. dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a közvilágítás teljes korszerűsítésére vonatkozó pályázatot. A meglévő lámpatestek LEDes világításra cseréjével a megtakarítás közel 50%-os lenne. Mindkét pályázatnál 15%-os az önerő. A közvilágítás korszerűsítésénél ez Ft-ot jelent, az Óvoda pályázatánál pedig Ft-ot. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatokat nyújt be tárgyi ügyben az alábbiak szerint: 1. Pályázat megvalósítási helyszíne: Sajószöged Község közterületei 2. Pályázati projekt megnevezés: Közvilágítás korszerűsítése Sajószögeden 3.Pályázat konstrukció száma: KEOP /A 4. Beruházás teljes beruházási költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 5. Pályázat teljes elszámolható költsége: Ft 6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: Ft 7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. 1./b. 1. Pályázat megvalósítási helyszíne: 3599 Sajószöged, Ady E. út 37., 359 hrsz. 2. Pályázati projekt megnevezés: Épületenergetikai fejlesztés a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvodában 3.Pályázat konstrukció száma: KEOP /B 4. Beruházás teljes beruházási költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 5. Pályázat teljes elszámolható költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: Ft 7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy a pályázatokkal kapcsolatban eljárjon. A Polgármesteri Hivatal hírei Az egy hektárt, vagy annál kisebb nagyságú termőföldet használók (jellemzően zártkertesek) bejelentési kötelezettségét a termőföldről szóló törvény módosításával április 30-ig meghosszabbították. A nyilvántartásba vétel díjmentes lett, aki már bejelentette zártkertjét és ezért igazgatásszolgáltatási díjat fizetett, annak a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal visszafizeti a forintot! A bejelentést a Járási Földhivatalban kell megtenni, a kötelezően használandó nyomtatvány letölthető a Nyomtatványok menüpontból, vagy beszerezhető a földhivatalokban. Magánszemély földhasználónak csatolni kell a lakcímkártyája másolatát is, gazdálkodó szervezetnek a statisztikai azonosítóját is be kell jelentenie. A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja, ami a termőföld AK értékének ezerszerese, de minimum forint! dr. Boros István címzetes főjegyző 5

6 Megadom a szót A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) meghatározó része, valamint az önkormányzatok létét befolyásoló több más jogszabály lépett hatályba január 01.-én, melyek sok tekintetben megváltoztatták az önkormányzatok feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendszerét. Megalakultak a járási hivatalok és a korábban jegyzői vagy okmányirodai hatáskörbe tartozó feladatok egy része átkerült a járáshoz. Ezek közül leggyakrabban előforduló ügyek: alanyi jogú ápolási díj időskorúak járadéka közgyógyellátás (alanyi- és normatív jogcímen) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság egyes gyámhatósági intézkedések (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, ügygondnok, eseti gondnok kirendelése) temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés személyi adat és lakcímnyilvántartás egyes vízügyi igazgatással kapcsolatos hatáskörök (a fogyasztó kötelezése szabálytalan bekötések leszerelésére, átalakítására) a Jegyző rovata Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. (Madách Imre: Az ember tragédiája) a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés iskoláztatási támogatás folyósítása Ugyanakkor a kistérségek (körzetközpontok) megszűnése miatt jegyzői hatáskörbe került vissza a telepengedélyezési-, illetve telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos eljárás, a vásárok, piacok megtartásának engedélyezése, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési (méltányossági) jogkörbe tartozó ügyek maradjanak a települési jegyzőnél, az államigazgatási ügyekben viszont a járási hivatal járjon el, így azonos szabályozók mentén hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. Ezzel feltehetően lezárult a közigazgatás átalakítása, az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása és így a járások több mint 80 db államigazgatási feladatot látnak el a megyei szintnél alacsonyabb területi egységen. dr. Boros István címzetes főjegyző ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságkötések február 15-én kötött házasságot Dósa László és Ducsai Ildikó Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR november 25-én született Veres Szabina december 13-án született Osváth Zalán Zoltán szülei: Fakó Andrea Éva és Veres János szülei: Király Anita Emese és Osváth Gyula december 28-án született Vendler Zétény január 23-án született Ignácz Indra Szülei: Alexa Mariann és Vendler Antal szülei: Bálint Bernadett és Ignácz Károly január 31-én született Zatureczki Benett február 19-én született Németh Kristóf Szülei:Manzák Adrienn és Zatureczki István szülei: Liptai Zsófia és Németh Tamás Köszöntjük településünk legifjabb polgárait! Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Tóth Mihály elhunyt november 23-án, élt 61 évet. Molnár Vilma elhunyt december 7-én, élt 77 évet. Puskás Lászlóné elhunyt december 11-én, élt 80 évet. Tóth József elhunyt december 17-én, élt 71 évet. Vrazala Béla elhunyt január 12-én, élt 80 évet. Vigh Jánosné elhunyt február 4-én, élt 87 évet. Tóth Miklós elhunyt február 15-én, élt 67 évet. Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! 6

7 Saj(t)ó~Szögedről Beruházások~fejlesztések Kazánprogram Beüzemelesre került a Polgarmesteri Hivatal alternatív fütesi lehetoseget megvalosíto üj F60 Carborobot tipüsü 60 kw teljesítmenyü, biomasza kazan. A palyazaton nyert osszegbol valosült meg a berühazas, melynek kereteben a kiszolgalo szemelyzet bere is elszamolasra kerülhet. A kazan most fabrikett felhasznalasaval füti a Hivatal epületet. A palyazati konstrükcioban 3 települes kozosen kapott egy apríto berendezest is, így lehetoseg nyílik a nyesedek települes szintü hasznosítasara is. Kedvezo tapasztalatok eseten az Óvoda fütese is atalakítasra kerülhet. Segítség a hideg napokon Az Önkormányzattól 15 fő (család) kapott tűzifát. A Szociális Bizottság javaslata alapján a rászorulóknak a Községüzemeltetési Kft. szállította ki a téli tüzelőt. Ez ebben az évben fejenként 1 köbméter tűzifát jelentett.. Forgalmi rend változás Lakossagi kezdemenyezest tamogatott a Kepviselo-testület. Ennek ertelmeben a Sajoszoged lakott területet jelzo tabla atkerült Szoged Sajooros feloli vegen levo a büszmegallotol a temetohoz. A KRESZ-t betarto aütosok így mar csak 50 km/h sebesseggel haladhatnak az erintett ütszakaszon. Bar a keres mar regen megfogalmazodott, a külonbozo hatosagi engedelyek megszerzese miatt csak most kerülhetett sor a valtozasra. Ahogyan előzőleg beszámoltunk róla a Művelődési Ház előtt térről ellopták a virágládáinkat. A Községüzemeltetési Kft. vezetője és dolgozói úgy gondolták, hogy a hiányt saját készítésű és szükség szerint rögzíthető virág ládákkal pótolják. Készülnek is az új virágládák a falu főutcájára. Tíz darab már készen van, de még igény szerint több is készül majd. A tavaszi virágültetéssel fognak kikerülni az utcára. A 2010-es árvíz után az Önkormányzat pályázaton nyert egy nagyteljesítményű diesel szivattyút, amit 2012-ben kaptunk meg. Ezt próbálták ki február végén a Kft dolgozói. A szivattyú a várakozásoknak megfelelően működött. Reméljük, hogy árvíz miatt nem kell majd használnunk. Az oldalon található információkat és fotókat Berecz Róbert ügyvezető igazgató úr bocsájtotta a rendelkezésünkre. 7

8 Kivágott fák, ágak, gallyak elhelyezése Sajószöged Önkormányzat Képviselő Testülete döntése alapján lakossági igény kielégítésére lehetőség nyílik fás szárú kerti nyesedék elhelyezésére. Azok a sajószögedi lakosok, akik a kertjükben keletkezett nyesedéket nem tudják feldolgozni, megsemmisíteni, azt díjmentesen elhelyezhetik a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. telephelyén. Minden hét első munkanapján délelőtt (esetleg más előre egyeztetett időpontban is), először április 2-án (kedden) lehet kiszállítani a metszésből, gallyazásból, favágásból származó fás növényi részeket a Kft. telephelyére. Az odavitt anyag nem tartalmazhat egyéb háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot, fűnyírásból származó nyesedéket, stb., kizárólag fás szárú növényi részeket. A későbbiekben lesz lehetőség lágyszárú zöld hulladék (fű, falevél stb.) elhelyezésére is. Az Önkormányzat és az AVE Miskolc Kft. ennek megvalósításáról tárgyalásokat folytat, a részletek kidolgozása még folyamatban van. Az eredményről a lakosságot időben értesítés fog kapni. Köztisztaság, árkok, növények, temető, csapadékvíz Sajószöged Község Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.)sz. KT. rendelete néhány részletére fontosnak tartom felhívni a figyelmet. Ezeknek betartásával sok kellemetlenség, vita, baleset, félreértés kerülhető el. Az ingatlantulajdonosok (használók) kötelessége az ingatlanok előtti (melletti) csapadékvíz-szikkasztó árok karbantartása és tisztán tartása. A csapadékvíz-szikkasztó árkokat visszatölteni, azokba kommunális szennyvizet vezetni, hulladékot, törmeléket elhelyezni tilos. A csapadékvíz-szikkasztó árok száraz, csapadékmentes időszakban fölöslegesnek tűnik, főleg, ha a saját portánk előtt nem tudunk leparkolni a sok helyen egyébként is szűk utcákban, viszont sok bosszúságtól menthet meg minket, amikor esős időben a csapadék az árokban gyűlik össze és így nem tud befolyni az udvarunkra, garázsunkba, pincékbe. Ezért fontos, hogy minden tulajdonos tartsa rendben az ingatlanához tartozó csapadékvíz-szikkasztó árkokat akkor is, ha abból nem tud továbbfolyni az összegyűlt víz, és lehetőleg ne temesse azt be. Azok a tulajdonosok, aki előtt nincs szikkasztó árok, és véleményük szerint fontos lenne, a terep is alkalmas rá, de önállóan nem tudják azt kivitelezni, azok segítséget kérhetnek ennek elkészítéséhez. A kérelmet név, cím, elérhetőség és helyzetleírás megadásával kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba írásban dr. Gulyás Mihály polgármesternek címezve. Minden kérést megvizsgálunk és lehetőség szerint segítünk. Minden állampolgár köteles az ingatlana elé ültetett fát, bokrot, virágot a jó gazda gondosságával ápolni. Az ingatlan előtti közutat-, járdát szegélyező közterületre (e szakasz vonatkozásában a továbbiakban: közterület) gyümölcsfát ültetni tilos. A meglévő elöregedett, gondozatlan gyümölcsfákat ki kell vágni. Közterületre díszfát, bokrot, cserjét (a továbbiakban: növényzet) ültetni a polgármester engedélyével és e rendelet előírásai szerint lehet. A telepíteni kívánt fa fajtáját úgy kell kiválasztani, hogy életciklusában a koronája (hajtáscsúcsa) a villanyhálózat és a kábeltelevízió légvezetékét ne érje el, a növényzet lombja a gyalogos forgalmat ne zavarja. A közutak kereszteződésében (rálátási háromszögben) a csomóponti tengelytől mért 6 méteren belül a közút kezelője köteles gondoskodni a beláthatóság biztosításáról, ezért ide csak 2,20 méter feletti törzsmagasságú fák telepíthetők a meglevők törzsét ilyen magasságra fel kell nyesni továbbá legfeljebb 0,6 méter magasságú cserjék ültethetők, a meglévőket ilyen 8 magasságra vissza kell metszeni. A már meglévő, de e rendelet előírásainak nem megfelelő telepítés esetén az ingatlantulajdonost (használót) a polgármester felszólítja a növényzet harminc napon belüli, megfelelő helyre történő átültetésére vagy kivágására. Amennyiben az ingatlantulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, a növényzetet a polgármester a tulajdonos költségére, kivágathatja. A járdát szegélyező közterületre ültetett, illetve az ingatlan kerítésén áthajló növényzetet oly mértékben kell felnyesni, hogy a gyalogos forgalmat ne zavarja. Tavasszal elkezdődtek a kerti munkálatok, sok gondos gazda ápolja ilyenkor a kertjét, növényeit, úgy a veteményest, mint a díszkertet. A kerítésen kívül történő kertészkedésnél figyelembe kell venni, hogy az közterület, amire az előbbi szabályok is vonatkoznak. Az aranyeső szép, de ha emiatt nem látjuk be a kereszteződést, vagy a járdán haladóknak emiatt az útra ki kell menni, az bosszantó és balesetveszélyes. Ugyanúgy az útra hullott gyümölcsökön elcsúszhatunk, és az odacsalogatott darazsak megcsíphetnek minket. Előbbiek miatt is gondoljuk át, hogy mit ültetünk a ház elé, hogyan ápoljuk azt. Előzzük meg a bosszankodást és az emiatt kialakuló vitákat. Nem a fenti rendeletnek része, de szorosan kapcsolódik a témához a temetőben történő növénytelepítés és azok gondozása. Hasonló az elvárás, mint közterületen. A köztemető területén magánszemély fát, vagy cserjét nem ültethet. Kivételt képez ez alól az a sírra ültetett örökzöld, amely a teljes kifejlettségében nem magasabb másfél méternél, és az átmérője nem több, mint 0,6 méter. Fontos, hogy az általunk gondozott sírhelyről ne kerüljön semmilyen szennyeződés a járdákra, a szomszéd sírokra és a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A növényzet mellett rendszeresen ellenőrizzük a síremlékünk állapotát is. Egy többmázsás rossz állapotú emlékmű tragédiát is okozhat, ahogy azt a médiában alkalmanként hallani is lehet. Sajószöged inkább a szép, rendezett, virágos portáiról, parkjairól, közterületeiről és a gondos gazdákról, lakókról legyen híres. Felhívjuk a lakosok különös tekintettel a tóparti övezetben lakók figyelmét, hogy a csapadékvíz és a talajvíz szivattyúzása a szennyvízelveztő rendszerbe tilos! Ennek figyelmen kívül hagyásának a következmény a csatorna rendszer túlterhelődése és a szennyvíz visszaáramlása. Berecz Róbert ügyvezető igazgató

9 Saj (t) ó~szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 9

10 Rákszűrés Felhívom a tisztelt női lakosság figyelmét, hogy április 15-én óráig Rákszűrés lesz. Helye: Sajószöged, védőnői tanácsadó A rákszűrést végző orvos: Dr. Marosi Gyula A rákszűrés ingyenes, a TAJ kártyát és személyi igazolványt mindenki hozzon magával! Buda Jánosné védőnő Befejeződött a Könyvtárban a Tiop / pályázat keretében elnyert Ft felhasználása. A beruházás keretén belül sorkerült a számítógépek és az irodatechnikai eszközök cseréjére, valamint a világítás korszerűsítésére. A könyvtár szolgáltatása így tudott bővülni, mivel rendelkezésre áll a beszerzésre került 6 db számítógép, 7 db monitor, 1 db laptop, 1 db projektor, 1 db multifunkciós készülék, 2 db nyomtató, 1 db szerver, 2 db wifi, 2 db szkenner, 1 db vonalkód nyomtató, 7 db szünetmentes tápegység, valamint a hardverek működtetéséhez szükséges szoftverek. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszítozásával valósult meg. Egyházi Hírek A Római Katolikus Templom belső tere megújulás előtt áll. Az egyháztanács tagjai egy felmerült kezdeményezés hatására döntöttek arról, hogy a templom berendezési tárgyainak felújítási folyamatát elindítja. Első lépcsőként a szobrok restaurálása, javítása és újra festése történt meg, a szobortartó polcok többsége is igen rossz állapotban volt, így egységes új polcok kerültek a szobrok alá. A Húsvéti ünnep után következik a nagyobb feladat: az oltárok, szoborállványok, posztamensek restaurálási munkái. Bizonyára többen észrevették már, hogy a templomunk harangja nem mindig szól pontos időben. A harangozást vezérlő szerkezet már elavult, megérett a cserére. Remélhetőleg ezután már megbízható pontos jelzés lesz a harangszó. A felújítási munkák költségei a hívők adományaiból és a befizetett egyházadóból kerül kiegyenlítésre. Akik az újságból értesülnek erről a beruházásról és anyagi lehetőségeikhez mérten támogatni szeretnék egyházközségünket ebben a munkában, kérem juttassák el adományaikat. Elérhetőség: Vonáné Jászay Marianna , Vasút út óra után vagy a vasárnapi szentmise előtt, után. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásokkal támogatták egyházközségünket. Minden kedves Olvasónak ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok! 10 Vonáné J. M. pénztáros

11 Óvodai beiratkozás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekek óvodai beíratásának időpontja: május /kedd, szerda, csütörtök/ A beíratás helye: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged, Ady E. út 37. A felvétel az évi LXXIX törvény a közoktatásról valamint a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 11/1994. (VI.08) MKM és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik. A beiratkozáshoz szükséges: a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ - kártyája. Az LXXIX. tv a közoktatásról 24. (3). szerint a gyermek abban az évben, amelyikben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni". Mindenkit szeretettel várunk. Óvodavezetés F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: április 8-9. (hétfő, kedd) 8.00 órától óráig A beíratás helyszíne: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3599 Sajószöged Ady Endre út 20. Tanköteles, azaz augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímigazolvány) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, a gyermek TAJ-kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, a gyermek törvényes gondviselőjének személyéről szóló igazolást, bírósági végzést, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni Az általános iskola körzeteibe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük: 1. Település: SAJÓSZÖGED Általános iskolája: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3599 Sajószöged, Ady Endre út Település: SAJÓÖRÖS Általános iskolája: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3599 Sajószöged, Ady Endre út

12 OVIS HÍREK Nagykorúak lettünk Az újév küszöbét alig léptük át, a farsangi szezon kezdetét vette. Az óvoda nevelő-testülete és a szülők közössége a nagy hideg ellenére lázasan készült a hagyományos jótékonysági bálra. A mulatságot 18. alkalommal rendeztük meg. Úgy gondolom, hogy jó kezdeményezés volt a nevelőtestület és a szülők részéről, amikor hagyományteremtés szándékkal, 18 évvel ezelőtt létrehozta a jótékonysági bált. Az első bál megrendezése óta hosszú idő telt el, felcseperedtünk, nagykorúvá váltunk. Mára a bál rangot vívott ki magának, és a 18 év folyamán jó híre átlépte a község és a megye határait is. Vendégeink minden évben várják ezt az eseményt, mely sokkal több, mint egy bál. Napjainkban, ezek a rendezvények elsősorban a jótékonyságról szólnak, nemes célt szolgálnak. A gondtalan óvodai élet a feltétel biztosítása a bál bevételi forrása is. Ezúton is köszönöm, hogy adományukkal segítettek céljaink megvalósításában, és részvételükkel emelték az est fényét. Rendezvényünk sikerét a következő támogatóknak köszönhetjük: Ámor szépségszalon, fodrászt és kozmetika, Árvai Orsolya, Balsai Péter, Bendász Tamás, Bodnárné Baróczi Erika, dr. Gulyás Mihály, Gulyás Péter, Gulyásné Sallai Anna, Dr. Wirtz Ferenc és Wirtz Katalin, Dobos Beáta és Homoki Tamás, Dobosné Darida Katalin, Elek László, Erős Jánosné, Eördögh Rita, Eördögh József, Farkas Józsefné Tiszaújváros, Földiné Ács Enikő, Gályász Jánosné, Gellérfi Gábor, Györki Attila, Hajdu Ferencné, Husi húsbolt, Jenei Lóránd, Juhász István IV Béla út, Kakuk István, Karaffa Gábor, Kerékgyártó István, Koháriné Szabó Krisztina, Kovács Andrea Tiszaújváros, Ladányiné Nagy Krisztina, Ládi Balázsné, Lengyel Józsefné, Lengyel Leonóra, MAVIR Zrt, Makó István és Makóné Veres Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár, Nagy Anita, Nagy Fólia, Nagy Józsefné Tisza út, Nagy Lajos, Okváth Dezsőné, Okváthné Farkas Csilla, Orliczki Frigyesné, Ónodi Malom, Papp Mihályné Tiszaújváros, Polgárőr Egyesület, Pós Krisztián és Pósné Kanyuk Zita, ifj. Pisák Zoltán, Répási Béláné, Sikér 92 Bt, Szabó Lászlóné Jószomszéd vendégház, Szabó Ferencné Sugár út, Szilágyi Andrea, Szol-Eri Tiszaújváros, Tóth Anikó, Tóth Béla, Tóth Józsefné, Tóth Lajos a Sarki Zöldséges, Török Andrásné, UNILEVER Magyarország Kft, Varga Viktor, Vincze Dénesné Sajóörös, Zalay Géza. Köszönjük a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a 670 éves Sajószöged Községért Alapítványnak és a Sláger Duónak, hogy támogatták óvodánkat. Köszönetemet fejezzem ki az óvoda valamennyi dolgozójának, akik 18 éven keresztül aktív hozzáállásukkal, odaadó szervező és segítő munkájukkal, hozzájárultak a bál sikeréhez. A február a farsangi bálok szezonja. A gyerekek részére is megrendeztük a farsangi, kavalkádot. A gyermekek vágya teljesült, felöltözhettek az elképzelt jelmezbe, de a telet sajnos nem sikerült elűzni. A várva várt tavasz első hónapja a március, megérkezett. Szorgosan készülődtünk a Nőnapra, a fiúk köszöntötték a lányokat, anyukákat, és az intézmények Női dolgozóit. Nemzeti ünnepünkről méltó módon emlékeztünk meg. A gyermekek saját készítésű kokárdával és zászlóval ünnepeltek. A forradalom és szabadságharcról, verseket mondtunk és dalokat énekeltünk. Ebben az időszakban a tankötelessé vált gyermekek szüleit az iskolaválasztás gondolata foglalkoztatja. A nagycsoportos gyermekek szüleinek Óvodából Iskolába címmel szülői értekezletet tartottunk. Az iskolába is ellátogattunk, hogy az iskolába menők ismerkedjenek ott folyó munkával. A tavaszi ünnepkör jelentős eseménye a húsvét. Az ünnepre hangolódva, a csoportokat díszítjük, húsvéti locsoló verseket mondogatunk, tojást festünk, a hagyományt ápoljuk. Minden kedves olvasónak a magam és az intézmény dolgozói nevében Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok! Kovács Györgyné óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Az óvoda a nyári takarítási munkálatok miatt július 1.-től augusztus 2-ig zárva tart. Február 6-án a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt új élményben volt részük, mert az óvodában járt egy mesemondó. Az Aranyszőrű bárány című mesét adta elő, interaktív formában, a gyermekeket is bevonva, szereplésre késztetve. A mesés színház érdekessége az volt, hogy az előadó egyedül volt és bábok nélkül, mesemondó személyiségével bűvölte el a gyermekeket, kicsiket és nagyobbakat egyaránt. Balsai-Chriszt Réka óvodapedagógus 12

13 Szülők írták Fergeteges hangulatú összejövetelen vehettünk részt február 2-án. A Napközi Otthonos Óvoda jótékonysági bálja 18. alkalommal került megrendezésre. A rendezvény sikerességét már ez a szám is jelzi. Az idén a jelentkezők száma szintén rekordot döntött, s voltak, akik a terem nagysága miatt már nem jutottak be. Kovács Györgyné óvodavezető köszöntője után látványos műsorban volt részünk. Megcsodálhattuk a Világ Virága Művészetoktatási intézmény Pepper tánccsoportjának akrobatikus mutatványait és a Karakter Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek ügyességét. A bemutatók után a vendégeknek svédasztalos vacsora következett, A talpalávalót ebben az évben is a Sláger duó húzta. A hajnalig tartó mulatságot éjfélkor tombolasorsolás szakította meg, ahol értékes ajándékok találtak gazdára. A bál bevételét az előző évekhez hasonlóan az óvoda fejlesztésére, szépítésére szeretnék fordítani. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal segítették a rendezvény sikerességét, továbbá akik felajánlásaikkal, tombolatárgyakkal, részvételükkel hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához. Tóth Anikó szülő Kiscsoportos gyermek szüleiként első alkalommal vettünk részt óvodánk jótékonysági bálján. Kíváncsian vártuk ezt a napot, mivel ismerőseink, barátaink csak pozitívan nyilatkoztak az elmúlt évek rendezvényeiről. Biztosak voltunk abban, hogy most is jó hangulat fog uralkodni, hiszen az óvoda dolgozói is, már hetekkel előtte nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a meghatározó eseményére. A vendégeket ízlésesen feldíszített terem várta, az asztalon ötletes, kézzel készített farsangi ajándékkal, amit örömmel vittünk haza gyermekünknek. A 18. alkalommal megrendezett bált pezsgővel köszöntöttük. A nyitó tánccsoport színvonalas előadása emelte az est hangulatát. A svédasztalon megtaláltunk mindent, ami szem-szájnak ingere. Az ételek kifogástalanok voltak. Hajnalig élvezhettük az ínycsiklandozó falatotokat. A tombolán rengeteg értékes nyeremény talált gazdára, köszönhetően a támogatók nagylelkű felajánlásainak. Éjfélkor frissen sült pogácsával kedveskedtek a résztvevőknek a házigazdák. A változatos zenére a táncolni vágyó vendégek hajnalig mulathattak a zsúfolt tánctéren. A jelenlévők véleményét tolmácsolva is mondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és reménykedve abban, hogy még nagyon sokáig megőrizzük ezt a kedves hagyományt. Ezúton is szeretném megköszönni a többi szülő nevében, illetve a támogatók és a bálozók nevében is a szervezők lelkiismeretes és odaadó munkáját. Remélem jövőre még több szülővel találkozhatok ezen a bálon, hiszen ez is egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy ne csak a gyermekeink, hanem mi szülők is megismerjük jobban egymást. Mi örültünk, hogy ott voltunk és jövőre is ott leszünk! Lengyel Leonóra szülő A 2013-as Jótékonysági óvodás bál kellőképpen elérte célját, mind adományok terén, illetve kikapcsolódás céljából. A jó hangulatban telt estét a táncosok, a zenekar és nem utolsósorban a megszokott társaság generálta. Az ételek nagyon finomak voltak, melyek után jólesett a tánc, szinte mindenkinek. Remélem jövőre is megrendezik ezen eseményt, s ugyanilyen jól sikerül, mint az idei. Katona Róbert szülő 13

14 Farsang az Oviban Az óvodában farsangi maszkabált rendeztek. A készülődést, ráhangolódást már odahaza is előtte 2-3 héttel elkezdtünk. A gyerekekkel együtt készítettük, díszítettük a jelmezeket. Kata hópihe, Borka pedig pillangó jelmezt öltött magára. Végre eljött a nap! Nagyon izgatottak voltak a lányaim. A felvett a jelmezeket minden gyermek büszkén mutogatta. Voltak pillangók, hercegnők, kalózok, boszik, busó, tigris és még sokan mások. Még az óvó nénik és a szülők is maskarába bújtak, ami nagyon tetszett a gyerekeknek is. A gyerekeknek tetszett, hogy a felnőttek is kivették részüket a farsangolásból. Táncoltunk mindannyian, vonatoztunk, majd a gyerekek előadtak egy kis műsort. Jó, hogy ilyenkor mi is részesei lehetünk az ő világuknak rendezett eseményen, egy kicsit mi is gyermekekké válhattunk erre a kis időre. Kuliné Tóth Gabriella szülő Lassan tovatűnnek a hideg téli nappalok és fagyos éjszakák, eljön a tavasz ideje. A tél elmúlásával, farsangi bállal ünnepeltük az óvodában február 15-én. Az óvó nénik jobbnál jobb dalokat tanítottak, a szülők ötletes jelmezeket készítettek a csemetéknek. Minden gyermek külön kis egyéniség, épp ezért volt annyira színes és érdekes a jelmezek sokasága is. Valaki félénkebben, más gyermek bátrabban viselte jelmezét. Jó volt ez a pár óra amit, óvó nénik, szülők, gyerekek együtt töltöttünk énekelve, táncolva pár vidám percre, kiragadva az élet nagy körforgásából. Az idei álarcosbál elmúlt, de a gyermekeink már a jövő évi jelmezeiket tervezgetik! Pósné Kanyuk Zita szülő Farsang az Oviban (Itt leválasztandó) Felmérés A családsegítő szolgálat rendszeres összejövetelek szervezésével, különböző foglalkozások megtartásával szeretné színesíteni Sajószöged lakosainak életét. A programok kiválasztásához kérem véleményüket, segítő közreműködésüket. Bármilyen közérdeklődésre érdemes téma szóba jöhet (népszokások-hagyományok, szabásvarrás-horgolás-gyöngyfűzés, gyöngyszövés, színházlátogatás-kirándulás, (Budapest, Miskolc) vagy csak egy kötetlen beszélgetés a mindennapi dolgokról, nehézségekről, stb.), a lényeg, hogy a közös élmények által egy olyan összetartó kis közösség jöjjön létre, akik rendszeresen találkoznak, figyelnek egymásra, meghallgatják a másikat és segítik a bajban. Ezért kérem, hogy kitöltve juttassák vissza ezt a mini közvélemény kutatást az orvosi rendelő postaládájába legkésőbb április végéig. Minden korosztályra számítok! Téma:... Jelentkező neve, lakcíme, tel. száma: Wirtz Katalin családgondozó

15 Német verseny december 12-én iskolánk 12. alkalommal adott otthont a Német versmondó és szép kiejtési verseny -nek. A Tankerület iskoláiból 28 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A 3-4. osztályos tanulóink rövid verses megnyitója után 2 csoportban mutathatták meg a gyermekek, hogyan készültek fel erre a napra. A versenyzők oklevelet és karácsonyi mécses tartót kaptak, amit iskolánk tanulói készítettek Vonáné Jászay Marianna tanárnő vezetésével. Mindenki boldogan ígérte, ha lehetőségünk lesz a jövőben is megrendezni ezt a versenyt, szívesen jön el hozzánk újra. Tanulóink a következő eredményeket érték el: 5-6. osztályban : 7-8. osztály: 2. helyezés Bacsinszki Botond 4. helyezés Muhi Eszter 3. helyezés Smid Emese 5. helyezés Juhász Petra 5. helyezés Muntyán Viktória 6. helyezés Magyari Kata Bacsinszkiné Tari Tímea szaktanár FARSANG Lázas előkészületek után iskolánkban február 9-én tartottuk hagyományos farsangi karneválunkat. Zenészeink felhívó jelére kezdetét vette felvonulásunk. Karneválunk két Udvarhölgye Cseri Gréta és Rab Polett - köszöntötte vendégeinket. Nagy izgalommal vártuk a hercegi párt, de csak egy kis postás valamint a két kis hercegkisasszony Makrancka Szabó Alexandra és Hercehurca Tóth Mirella érkeztek meg. A hercegi pár levelet írt a tisztelt vendégeknek. Ugyanis a nagy hóviharban a hercegi Szárnyaló nem tudott felszállni, így nélkülük tartottuk meg fergeteges karneválunkat. A 4. osztályosok nyitó táncával kezdetét vette a mulatság. A 8.-os diákok keringővel zárták a felvonulást és nyitották meg a bált. A zsűri hat kategóriában értékelte a felvonulókat. A sok ötletes jelmez közül nagyon nehéz volt dönteni. A legötletesebb kategória győztese: Hőlégballon Bártfai Kristóf 2.o. és a Pingvinek Molnár Marcell, Zatureczki István, Mecsei Péter és Hegyi Dániel 3.o. A legmunkaigényesebbé: Gólya a kéményen Kakuk Sára 2.o. és Márton lúd Berecz Anna 2.o. A leghitelesebbé: Polip - Pető Boglárka 1.o.és a Pingvin: Urbán Kinga 1.o. A legmeghökkentőbbé: Félember: Györki Ádám 1.o. és az Óriás bébi Sztankó Anna 2.o. A legdekoratívabbé: Eper Stadler Bettina 3.o. és a Fáraó Cseri Ákos 1.o. A produkció kategóriában: Gangnam Style és a Balerinák A 6.o. és osztályfőnökük valamint a Táncos Gulyás Krisztián Köszönetet mondunk támogatóinknak: Okváth Dezsőné, Dorgai Erzsébet, Dobos Imre és családja, Németh Sándor, Erős Jánosné, Pharaó Szépségszalon, Sarki Zöldség és Gyümölcs bolt, Aprócska ABC, Miklósi Barnabás, Iván Ilona, Maradáné Holb Julianna, Nagy-Medgyesi Mária, Pap-Csákvári Judit, Györki Bálintné, Tószegi Judit, Smid István, Kurucz Krisztina a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat - Sajószöged. Simon Lászlóné Hejőbába, Pető és Pető bt, Bacsinszki József, Bacsinszkiné Tari Tímea, Simonné Halász Hajnalka, Sajóörösi Önkormányzat - Sajóörös, Pleszkó Réka, Pleszkó Imre, Stőhr Virágkertészet, Fichter Sándor, Fichter Sándorné, Nagycsécs Bolgár Józsefné dsp. A víz ünnepe A VÍZ élet, a VÍZ kincs. Igen megérdemli ez a szó a csupa nagybetűs írást. Nem elcsépelt szavak ezek, hanem igen tömör és lényegre törő megállapítások. Sajnos mi emberek sokszor úgy vagyunk, hogy a körülöttünk lévő kincseket természetesnek vesszük, s már csak akkor értékelődnek fel a dolgok, ha már nincsenek. Mi itt Európában bőségesen élvezzük a víz áldásait, de nem gondolunk arra, hogy a Földön 1,2 milliárd ember napi vízadagja még 10 litert sem éri el. A felső tagozatos tanulók a faliújságról sok hasonló tényről, adatról gyűjthettek ismereteket. Majd osztályonként 1-1 ötfős csapat mérte össze tudását, kreativitását és ügyességét. Ezek a világnapi rendezvények is kiegészítik a tanórai nevelési célokat, mellyel szeretnénk elérni, hogy tanítványaink majd környezettudatos felnőtté váljanak. Vonáné Jászay Marianna szaktanár 15

16 A Búzavirág Népdalkör ismét útra kelt Társaságunk az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét útra kelt. Hosszas latolgatás, tervezgetés előzte meg, hogy merre és hová induljunk, végezetül Aggtelek és környéke lett úti célunk. Október 24-én 9 órakor nekilódult velünk Németh Sándor kényelmes autóbusza. Velünk tartott Művelődési házunk vezetője, Ládi Balázsné Jutka asszony is, akivel az évek során szinte hetente találkozunk, és ő mindenben segítségünkre van. A barlang illetékes személyével megbeszélt időponthoz képest pár perc késéssel érkeztünk meg. Az arrafelé kissé zötyögős út megtétele után jólesett egy kis séta közbeni lazítás. A barlanghoz közeledve, ámulva néztük a hatalmas sziklafalat, melyen szinte eltűnt az ajtó, melyen átjutva indultunk el a tárlatvezetőnkkel a látványosnállátványosabb alakzatok megtekintésére. Ő részletesen elmesélte nekünk ezek születésének körülményeit. A túra során elérkeztünk az 1000 főt befogadó hangversenyteremhez és az előtte lévő, a természet által cseppkőképződményekkel körülvett színpadhoz. Az ismertetésből megtudtuk, hogy csodálnivaló a terem akusztikája. Ezen felbuzdulva, mint énekkarosok meg is ragadtuk az alkalmat. Elénekeltük a Magyarország az én hazám kezdetű dalt. Valóban szépen szólt, tárlatvezetőnktől elismerő tapsot kaptunk. Bemutatta nekünk a nagyon látványos színpadi fényjátékot, miközben felvételről Simándi József előadásában szólt a Bánk bánból a Hazám, hazám című ária. Összhatásában nagy élmény volt. Az őszi hónapok nappalainak rövidsége miatt szedni kellett a lábunkat, mert a tervezett időponthoz viszonyítva késésben voltunk. Így Jósvafők csak az ebéd elfogyasztásáig tartózkodtunk. Jóllakottan Szögliget felé vettük az irányt és rövidesen megérkeztünk az őszi színekben pompázó erdőkkel borított hegyek ölelésében elterülő 710 fős településre. Az ipari üzemek zajától, zümmögésétől, szennyezéstől távol csodálatosnak tűnt a csend és a jó levegő is harapnivaló volt. Néhányan tudtuk, de itt mindenki előtt kiderült, hogy Árvainé Évike ugyancsak érintett Szögligettel kapcsolatban, hiszen itt született. Bemutatta szülőházát is, amelyet faluháznak alakítottak ki. Őt is és minket is meglepett a sok-sok régi kiállított tárgy. A ház udvarán, egy dombtetőn a közeli szádvári vár makettjét vettük szemügyre. Ennek eredeti romjaihoz nem mehettünk fel az idő rövidsége miatt, de azt megtudtuk, hogy a vár 1454-ben került vissza Bebek Ferenc és fia Bebek György tulajdonába. Ők alakították ki a maketten is látható végleges formát. Érdemes megemlíteni az érdekes műszaki megoldást: a nehéz tárgyak felszállításánál lóval vontatott csigasoros kötélpályán küzdötték le a hegyoldal meredekségét. A várat komoly támadás érte. A férj György távollétében felesége, Palóczi Zsófia védelmezte hősiesen négy napon keresztül. A támadók kitartó ágyúzása következtében erősen megrongálódott várat a védők feladták, azóta csak az omladozó várfalak állnak. A kis kitérő után térjük vissza a megérkezés és fogadás Saj(t)ó~Szögedről 16 körülményihez. Az ottani népdalkör vezetője fogadott bennünket nagy-nagy szeretettel, akiről kiderült, hogy a mi Évikénk húga. Mártika kalauzolt minket településük látnivalóihoz: a római katolikus és református templomhoz, az idősek napközi otthonához, ahol énekkar vezetünk Margó és egykori sajószögedi tanítványa talált egymásra. Szívesen látott vendégei lehettünk a házigazda Duber Pista bácsi tájházának megtekintésén. Élvezetesen mesélt és mutatott az elmúlt idők alkalmazott eszközeiről. Születésnapja lévén saját termésű borával és pálinkájával kellett mindnyájunknak koccintani. Harapnivalóként finom, frissen sült mama kalácsát tálalta fel. Ezek után érkeztünk meg a helyi népdalkör összejövetelére. Tagjai egytől egyig nagy-nagy szeretettel, szinte régi ismerősként fogadtak bennünket. A bemutatkozások és üdvözlések után, a találkozás örömére koccintani kellett a helyi különlegességnek számító pájesszal és borokkal. A hangulat hamar oldódott. Felváltva, majd közösen szólt az ének citerásaink kíséretével. Az asszonyoknál folytak az eszmecserék, beszélgetések. Örültünk, hogy a helyi polgármesterasszony is megtisztelte találkozásunkat és ő is elvegyült az asztaltársasági beszélgetésekben. Az egészet nagyon finom és nagyon kiadós vacsora koronázta meg. Finomabbnál-finomabb sütemények kíséretében. Nem szívesen, de végül sátort kellett bontani. Jó házigazdához méltóan ők igyekeztek még marasztalni bennünket, de még haza is kellett érni. A buszig kísértek minket és itt búcsúztunk el tőlük a szívélyes vendéglátást megköszönve, bízva abban, hogy a közeljövőben mi is vendégül láthatjuk őket. Ránk sötétedve indul el autóbuszunk. Az ott maradó barátaink fehér zsebkendőkkel integettek utánunk. A hazafelé vezető úton jókedvű nótázással kissé elfáradva, de élményekkel gazdagon megtelt szívvel tértünk haza. Ez a kirándulás és baráti találkozás szinte valamennyiünk emlékébe mélyen bevésődött. Azóta nincs olyan összejövetelünk, hogy valaki nosztalgiaként meg ne említené valamely részletét a találkozásnak, új barátságunk alakulásának. Ezért elmondhatjuk, hogy megérte és még sok ilyet szeretnénk megérni. Siskó János a népdalkör titkára

17 Saj(t)ó~Szögedről térre. Felállítva és feldíszítve a fenyőfát is karácsonyfává varázsolták. A rendezvény rangját emelte, hogy a lakosság szépszámú megjelenésén kívül, meghívásunkat elfogadva, tiszteletüket tették az egyházközségek vezetői is, akik méltatták a karácsony jelentőségét az emberiség életében: Vatamány Albert esperes úr Jeviczki Ferenc paróchus Varga Bertalan esperes úr Dr. Varga István tiszteletes úr, akik megáldottak az újjá varázsolt teret és valamennyi jelenlévőt. A Búzavirág Népdalkör is szóhoz jutott az est folyamán. Fellépésüket kéthavi szorgos készülődés előzte meg. Betlehemi misztérium játék előadására készültünk, szívvel -lélekkel. Úgy érezzük, hogy előadásunkkal igazi karácsonyi hangulatot tudtunk teremteni a jelenlévők körében, akik velünk együtt énekelték a karácsonyi énekeket. Köszönjük! Biztosra vesszük, hogy nem csak a mi szívünket járta át a karácsony hangulata, hanem valamennyi jelenlévő embertársunkét is. Bizonyára sokunkban felébredtek gyermekkorunk élményei, emlékei. Jóleső érzéssel közöljük a fentebb említett Gizella megható szavait: ma szegényebb lennék, ha nem vagyok részese ennek a nem mindennapi eseménynek, köszönöm a Búzavirág Népdalkör tagjainak. Mi ígérjük, hogy az elkövetkezőkben is minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kedves lakosságot hasonlóan, vagy még jobb szervezéssel hangosítással kiszolgálhassuk. Végezetül azt kívánjuk minden lakos számára, hogy egész évre szólóan szálljon szeretet és béke szívünkbe. Siskó János népdalkör titkára Falunk évi karácsonya Foto: Szántay György Ez évben szakítottunk a korábbi évek hagyományaival. A volt kúria szépen kialakított parkjában került sor a karácsonyi rendezvény lebonyolítására. Ezt a jó elhatározást támasztja alá a Stefán Gizella leveléből származó idézet is: a ház méltó az alkalomhoz, az alkalom méltó a házhoz. Ahhoz, hogy december 14-ére minden eltervezett eszköz rendelkezésre álljon, szorgos emberek ötletére, tevékenységére volt szükség. A nyugdíjas klubok tagjai elkészítették a falu részére felajánlott fenyőfára a függelékeket. De született itt más meglepetés is. Dr. Gulyás Mihály polgármesterünk ötlete alapján, a Községüzemeltetési Kft. dolgozói és Berecz Róbert ügyvezető valamint Ládi Balázsné és Kakukné Bölkényi Tímea közreműködésével betlehemi istállót varázsoltak a MŰVELŐDÉSI HÁZ KULTÚRÁLIS PROGRAM TERVE április - augusztus Április Kezmüves foglalkozas. Anyak napi ajandek keszítese Április 11. Versmondo verseny iskolasoknak a A Magyar Kolteszet Napja alkalmabol. Április 30. MAJUSFA allítasa a Müv. Haz elotti teren. Majüs 01. Csaladi nap. Április minden keddi napon Nepdalkori proba Április Csüszo korong sportverseny a sportüdvarban. Május 10. Óvodai ballagas es evzaro Május 25. GYERMEKNAP a Szabadido Parkban. Majüs eves az Óvodank, Gala müsor Június. Nyilvanos Zeneiskolai Zaro vizsgaeloadas es koncert. Július. ZENE UNNEPE nyaresti zenei eloadas a Müv. Haz. elott Augusztus /Péntek- Szombat/ FALUNAPÓK. Színes es gazdag program kínalattal, amelyen a nepszerü eloado müveszek es helyi amator fellepok is kozremükodnek. Természetesen időközben ezek a programok még bővülhetnek. Rendezvényeinkhez jó szórakozást kíván! Ládi Balázsné Intézményvezető 17

18 Tíz tipp szülőknek a biztonságos Internet használatról Számítógépes játékok, sexting, online függőség, illegális tartalmak, cyberbullying számos veszély, amellyel gyerekek, fiatalok az interneten találkozhatnak. Miért jelentenek veszélyt a fenti fogalmak? Hogyan taníthatók meg gyerekeink a biztonságos internethasználatra? Milyen hatással van a média a családi szerepeinkre? 1. Fedezze fel gyermekével közösen az internetet! Keressen gyermeke e letkora nak megfelelo e rdekes e s izgalmas weboldalakat, e s fedezze k fel ezeket ko zo sen! A ko zo s tapasztalatok megko nnyítik a jo vo ben az internethaszna lattal kapcsolatos pozitív e s negatív e lme nyek megbesze le se t. 2. Használja az internetet Ön is! Ne sze gyellje, hogy nem tüd mindent! Az internet egy olyan színte r, ahol gyakran az ido sebbek tanülnak a fiatalokto l. Ha elakad, ke rjen gyermeke to l segítse get! 3. Állapodjon meg gyermekével az internethasználatra vonatkozó szabályokban! Ezek tartalmazza k pe lda ül a szeme lyes adatok ve delme t, a ma s online-felhaszna lo kkal szemben tanü sított helyes magatarta st, ill. az Ó n csala dja ban elfogadott online-teve kenyse geket. Ne feledje, a szaba lyok csak abban az esetben hata sosak, ha a gyermekek e s a fiatalok mege rtik e s elfogadja k azokat! 4. Hívja fel gyermeke figyelmét a személyes adatok körültekintő kiadására! Magyara zza el az adatok ko nnyelmü megoszta sa nak vesze lyeit! Egyszerü szaba lyke nt bevezetheto, hogy gyermeke neve t, telefonsza ma t e s fe nyke peit kiza ro lag az Ó nnel to rte no egyeztete s üta n adja ki. 5. Beszéljen gyermekével az online-ismeretségekkel történő valós találkozás kockázatairól! Az internet fantasztiküs hely ü j emberek megismere se re. A kellemetlen meglepete sek elkerü le se e rdeke ben, a llapodjon meg gyermeke vel, hogy ilyen tala lkoza sok esete n mindig legyen jelen egy ismero s felno tt, vagy legala bb egy bara tno, illetve bara t! Tala lkozo t csakis nyilva nos helyen besze ljenek meg! 6. Beszéljen gyermekével az interneten található tartalmak valóságtartalmáról! Mütassa meg gyermeke nek, hogyan lehet a tartalmak helyesse ge t ma s forra sokkal valo o sszehasonlíta s ü tja n elleno rizni! 7. Tanítsa gyermekét a helyes netikettre! A netikett az internetes informa lis viselkede si szaba lyok o sszefoglalo neve. Egyszerü bben: ami a valo s e letben megengedett, megengedett az interneten is. Ami a valo s e letben tilos, tilos az interneten is. 8. Legyen nyitott, tájékozódjon gyermeke internethasználatáról! Besze lgessen gyermeke vel arro l, hogy melyek kedvenc weboldalai e s pro ba lja meg mege rteni, mit is csina l gyermeke azokon az oldalakon! Ez leheto ve teszi, hogy gyermeke t az internethaszna lat sora n ce lzottan igazítsa ü tba. 9. Ne legyen túl kritikus gyermeke internetes felfedezőútjaival kapcsolatosan! Gyermeke ve letlenü l is ra bükkanhat nem megfelelo tartalmakra. Haszna lja ki ezt az alkalmat, besze lgessenek ezekro l a tartalmakro l, illetve a llapodjanak meg esetleges szaba lyokban! Ne fenyegesse azonban gyermeke t azonnal az internetto l valo eltilta ssal, hiszen azt szeretne, ha gyermeke a jo vo ben is Ó nho z fordülna, ha kellemetlen helyzetbe kerü l! 10. Ne feledje: Az internetnek sokkal több előnye van, mint kockázata! Az internet kitü no terep a tanüla sra, e s a szabadido s teve kenyse gekre. Ba torítsa gyermeke t az internet tüdatos haszna lata ra, e s minden pozitív leheto se g felfedeze se re! / Forra s: Ládi Balázsné Inézményvezető A KIRÁLYNŐ BESZÉDE Vujity Tvrtko lebilincselően izgalmas könyve bebizonyítja: kellő akarattal és kitartással nincs lehetetlen! Megismerhetik Weisz Fanni felemelő történetét. A bűbájos szépségkirálynőt kislánykorában sokszor megalázták, bántották, csúfolták azért, mert nem hall. Elhitették vele, hogy kevesebbet ér másoknál, ezért szégyenében soha nem szólalt meg. A királynő beszéde egy szívet melengető barátságnak és a lány elképesztő harcának krónikája, melynek végén az addig némának hitt Fanni saját hangján mondott beszédet a Parlamentben. Ezt követően Tvrtkóval nyakába vette a világot; eljutottak a Föld egyik legnyomorúságosabb helyére, a pokol szigetére, ahol minden képzeletet felülmúló kalandokba csöppentek, és megkóstolták a hírhedt haiti sárpogácsát is. A riporter nyomozásba kezdett, hogy leleplezze az afrikai levélcsalók elképesztő trükkjeit, és bemutassa a pórul járt magyarokat, akik rengeteg pénzt fizettek nem létező kameruni papagájért, namíbiai gyémántbányáért, menekülttáborban sínylődő menyasszonyért és még sok minden másért. Megismerhetik a szerelemféltésből megölt golfbajnoknő tragikus történetét, a lakásmaffia módszereit, hallhatják a parkolóhelyek barbárjainak kifogásait. A riporter elutazott a "szomorú városba", Szrebrenicába, hogy megmutassa, mire képes az ember, ha megszállja a gonosz. Különleges fejezet zárja a könyvet: Tvrtko találkozott a kéz és láb nélkül született Nick Vujiciccsal, aki őriz egy pár saját bőrcipőt arra az esetre, ha csoda történne vele. A boldogság nagykövete világszerte hirdeti, minden ember győztes lehet. Csak akarni kell! Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok! Ládi Balázsné könyvtárvezető 18

19 ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL március A betörést nem a kakas kukorékolása fogja jelezni A mindennapi tapasztalat és a bűnözés számadatai is azt mutatják, hogy a vagyontárgyaink nincsenek kellő biztonságban, azok megvédése érdekében a tulajdonosnak is erőfeszítést kell tenni. Az utóbbi években folyamatosan szigorodtak a büntető és a szabálysértési jogszabályok, melyek a hatékony hatósági fellépés számára adtak lehetőséget. Mindezek nem pótolják azt, amit a tulajdonosoknak saját védelmük érdekében meg kell tenniük, hogy megelőzzék a gyakran megtérülés nélküli károkozást. Igazán akkor lehet eredményes a bűn megelőzése, ha elővigyázatosak vagyunk és alkalmazzuk azokat a korszerű eszközöket, melyek képesek megakadályozni, illetve megnehezíteni a behatolást és jelzést adnak a jogsértésről. Az idős korosztály tagjai fokozottan célpontjai a bűnelkövetők támadásainak, kihasználva a sértetti kör gyengeségeit, a testi-szellemi leépülésből adódó kiszolgáltatottságot. A támadás érheti a vagyontárgyakat, főleg kisebb településeken, családi házas környezetben a baromfi ólat, a fáskamrát, vagy a szerszámos fészert. Előfordul, hogy élete és testi épsége kerül veszélybe, lakásában támadják meg beszakítva az ajtót, súlyos sérüléseket okozva követelik értékeik átadását. A rablást, a betörést megelőzhetjük korszerű mechanikai eszközökkel, mely kiegészítve az elektronikus jelző riasztó berendezésekkel teljessé tehetik otthonunk védelmét. Fontos a megelőzéscentrikus szemléletmód és az, hogy használjuk az előírásnak megfelelően a meglévő eszközöket, mert csak akkor garantálják a célt amiért felszerelték. Akár betörés akár rablótámadás történik fontos, hogy a jogsértésről a lehető legrövidebb idő alatt jelzést kapjanak intézkedésre képes személyek vagy hatóság, mely lehet akár közelben lakó személy, vagyonvédelmi cég diszpécsere, vagy a rendőrség. Önmagunk és vagyontárgyaink védelmét különféle technikai eszközök alkalmazásával tudjuk biztosítani. Tudjuk, hogy ma minden csak pénz kérdése és a biztonság fokozható. Ajánlatunkban olyan egyszerű kialakítású eszközöket mutatunk be, melyek beszerzése pár ezer forintból megoldható. 1. Évekkel ezelőtt S.O.S. Szomszédhívó néven került meghirdetésre ezen bűnmegelőzési program, melynek alapját képezi a vezeték nélküli kapucsengő. Ennek segítségével tud jelzést adni a környezetében élők felé a megtámadott egy gombnyomással. A kapucsengő fény és hangjelzést bocsát ki az együttműködésre vállalkozó beavatott magánszemély felé, aki telefonon értesítheti a hatóságot, és emellett megjelenésével a tettest elriaszthatja. Az eszköz általában méteres körön belül működtethető, közelben lakó közreműködésével. Beszerzési ára elérhető, a kezelése karbantartása egyszerű. (Kiskereskedelmi forgalomban 2-4 ezer Ft-ért kapható.) 2. Az utóbbi időszakban több alkalommal ajánlást tettünk egy szintén egyszerű és olcsó technikai eszköz, az elektronikus ajtóék vonatkozásában. A szerkezet ék formájú, melyet a bejárati ajtó alá, a kövezetre helyezve, annak nyitásakor működtetésbe hozza a billenő kapcsolót, és hangjelzést generál. A lakástulajdonos észlelheti ily módon a behatolást, illetve segítség érkezhet a szomszédoktól. ( Ft között áron beszerezhető, típustól függően.) 19

20 3. Elsősorban a betörések megelőzése érdekében hatásos újdonság a riasztós lakat, mely robosztus kialakítása mellett abban tűnik ki egy hagyományos lakattól, hogy 110 decibeles hangjelzést bocsát ki amennyiben erőszakos behatás vagy mozgatás éri. Időjárásálló ( víz és fagyálló), normál használat esetén megközelítőleg 2 évig működik egy garnitúra elemmel,mely a csomag része. Beszerzése Ft körül lehetséges. Használható: bicikli, tároló, motorkerékpár, hétvégi ház védelmére. A riasztós lakat jelzi az éjszakai csendes betörőt. Az idősek védelme elektronikus helyi és távjelzésre alkalmas rendszerekkel is megoldhatóak. Itt már magasabb a beszerzési érték, távjelzés esetén havi díj is tartozik hozzá. 1. Kiépítéstől függően egyes vagyonvédelmi vállalkozások diszpécsereiken keresztül vállalják az idősek személyvédelmét is, illetve vészhelyzet esetén a mentők, vagy a rendőrség értesítését. A távjelzésre alkalmas riasztójelzők gombnyomásnyi közelségbe hozzák a biztonságot. Működtetése egyszerű, a csuklón lévő pánikgomb akár kétirányú beszédkapcsolatot is lehetővé tesz. A rendszer költsége több éves hűségnyilatkozattal (előfizetéssel) jelentősen csökkenthető, 0 Ft beszerzési költség mellett, már havi Ft-tól igényelhető. 2. A helyi elektronikus riasztó drágább kategóriába tartozó eszköz, melyet az épület külső falára kell felszerelni. A magunknál tartott vészjelző megnyomásával hang és fényjelzést ad a kültéri sziréna. Ezt a közelben élők, vagy közelben tartózkodó személyek észlelhetik, segítséget nyújthatnak, vagy hívhatnak. Ha az elkövetők elvágják a vezetéket, a készülék egy beépített szünetmentes tápegységgel biztosítja a működést. (Ára kb ezer Ft készülék típustól függően.) A pénztárcák különböző vastagságúak, de az ajánlásaink elérhető közelségben vannak. Amennyiben információra van szüksége keressen bennünket, szívesen állunk a rendelkezésére. Sport A szezonnyitáshoz közeledve, több edző mérkőzés lejátszását is tervezte a csapat. Sajnos az időjárás nem mindig fogadta kegyeibe a játékosokat, így a legutóbbi Sajóörös elleni felkészülési mérkőzés el is maradt. A bajnokság jó folytatásához az alapozás fontos állomása volt a Dr Borosi László Emléktorna. A nevező csapatok nagy száma miatt, a megyei III. osztályú csapatoknak előselejtezőt kellett játszaniuk. A mieinket Miskolcon várták az ellenfelek. Ónod, Bükkalja SE Sály, Tiszabábolna, Tiboldaróc és Mezőnyárád labdarúgóival mérkőzhettünk meg. Csoportunk első helyét megszerezve csatlakozhattunk a magasabb osztályban játszó csapatok tiszaújvárosi csoportjához. Az itt mutatott játékkal sem vallottunk szégyent és jól szolgálta a felkészülést a torna két csoportjában vívott mérkőzések sorozata. Az őszi szezonban mutatott teljesítmény az Észak- Magyarország szerkesztőinek az érdeklődését is felkeltette és a sport rovat, valamint boon.hu hasábjain jelentettek meg riportot Bán Andrással a csapat edzőjével. A csapat és a szurkolók is nagyon várják már a tavaszi pontvadászat kezdetét. Terveim szerint közzé tettem volna a tavaszi mérkőzések menetrendjét, azonban a Megyei Szövetség jelezte, hogy a bizonytalan időjárási körülmények és a pályák állapota miatt elképzelhető, hogy a március 23-ra tervezett fordulót elnapolják. A végleges döntés pedig csak lapzárta után várható. Amint a mellékelt fotón is látható, a pálya rekonstrukció ugyan befejeződött, de a gyepszőnyeg még játékra alkalmatlan. Ezért az a döntés született, hogy az első forduló itthoni mérkőzését esetleg elcseréljük egy idegenbeli kezdésre, utána két idegenbeli mérkőzés következik, így a gyepszőnyegnek még egy hónap ideje lenne az erősödésre. Polgármester úr tárgyalásokat folytatott Nagycsécs polgármesterével, hogy szükség esetén igénybe vehessük a pályájukat, ha a miénk játékra még nem lenne alkalmas. Szomszédaink nem zárkóztak el a kérés elől, szükség esetén használhatjuk létesítményüket. Így a hazai mérkőzéseink ott kerülnének lebonyolításra. A mérkőzések helyszínéről és időpontjáról a szokott helyeken, plakátokon és községünk honlapján (www.sajoszoged.hu) is tájékoztatjuk a szurkolókat. Április 3-án, Tiszapalkonyán játszik a csapat a Magyar Kupa 2. fordulójában. Bízunk benne, hogy sikerül az őszi formánkat átmenteni tavaszra és eredményesen zárhatjuk a 2012/2013-as bajnokságot. Hajrá Szöged! Vona Tamás 20

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon XIX. évf. 4. szám 2009. április 24-én tartottuk a nagyigmándi óvodában a 14. Szent György napi vásárt. Ha Szent György nap, akkor mindig így kezdjük a reggelt: Süss föl nap, Szent György nap! Tesszük ezt

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Kapcsolat. Kapcsolat

Kapcsolat. Kapcsolat z ember élete az, amivé gondolatai alakítják. (Marcus urelius) Ádánd község önkormányzatának lapja Tisztelettel köszöntöm a három évnyi szünet után tartalmában és küllemében is megújulva ismét megjelenõ

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Testvérvárosi kapcsolat

Testvérvárosi kapcsolat 189. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Hétfô: Játszóház 10.00 12.30-ig Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele 18.00 20.00-ig Kedd: Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 9.00 12.00-ig

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben