Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések.. 7 Nyesedékek elhelyezése. 8 Hasznos tanácsok Alapítványi tájékoztató... 9 Hírek röviden Beiratkozások Ovis hírek Szülők írták Családgondozói kérdőív. 14 Az Iskola életéből A Búzavirág ismét útra kelt Falunk Karácsonya. 17 A Művelődési Ház időszakos programja 17 Hasznos tanácsok szülőknek.. 18 Könyvajánló Lakossági hírlevél. 19 Sport Tisztelt Faluközösség! Szeretettel köszöntöm Önöket a közelgő húsvéti ünnepek alkalmából. Ez az ünnepkör fontos szerepet tölt be a keresztény emberek életében, mely a negyven napos nagyböjttel kezdődik. Az előkészületi időszak Jézus böjtjéről emlékezik meg. Az ünnep utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig tart, mely nagyhétfőt, nagykeddet, nagyszerdát és a szent háromnapot foglalja magában. Az ünnepi ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz megfelelője és összesen hetven napot foglal magába. Ez az időszak a megtisztulás és a tavasz várásának és eljövetelének ideje, melynek jelentősége rohanó világunkban kezd elveszni. Ez a folyamat megállítható, visszafordítható, ha teszünk érte. Adjuk át gyermekeinknek az ünnep megtartó erejét és az ehhez kapcsolódó néphagyományok fontosságára hívjuk fel a figyelmüket. Meggyőződésem, hogy az a közösség erős, életképes, amely a múltjából táplálkozva a jelenben, de a jövőt szem előtt tartva él és tevékenykedik. Kívánom a faluközösség minden tagjának, hogy lélekben megtisztulva, megerősödve ünnepelje a húsvétot és az érkező tavaszt. A lányok, asszonyok fogadják szívesen a locsolkodókat, a férfiak pedig ne feledkezzenek meg erről a kedves kötelességről! Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, a magam, munkatársaim, valamint Sajószöged község képviselő-testülete nevében! Tisztelettel: dr. Gulyás Mihály polgármester

2 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat a NagySajó Víziközmű-társulati hitel előtörlesztésére dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy azért van szükség a lakástakarék-pénztár szerződések és a kapcsolódó hitelszerződések megszüntetésére, mert megszűnt a kiegészítő állami támogatás, a meglévő hitelnek a fedezete rendelkezésünkre áll, ha továbbra is csak törlesztenénk, akkor feleslegesen fizetnénk a kamatokat. Javasolta, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze az LTP szerződések felmondását és a hitel előtörlesztését. Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházás II. üteméhez kapcsoló víziközmű-társulati hitel előtörlesztésének időpontjaként április 30-át jelölte meg, és kezdeményezte az ERSTE Banknál, mint a megtakarításokról rendelkezni jogosult engedményesnél, hogy az LTP szerződéseket úgy mondja fel, hogy a 3 hónap kiutalási időszakot figyelembe véve az Önkormányzat a kölcsönszerződésből származó, az LTP-ből kiutalt összegből és az óvadéki betétből fedezett tartozást április 30-ig előtörleszteni tudja. 2./ Javaslat a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy jogszabályi változások miatt milyen érdemi változások történnek az alapító okiratban. Ezentúl az Óvoda helyes elnevezése Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda, gazdálkodási jogkör helyett gazdálkodási besorolást kell írni, a képviselő-testület nem kinevezi, hanem megbízza az Intézmény vezetőjét, illetve a tagóvoda nevét is meg kell változtatni. Javasolta, hogy az Alapító Okiratot a kiküldött előterjesztésnek megfelelően módosítsa a képviselő-testület. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot az előterjesztésnek megfelelően módosította. 3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy január 1-től ugyan állami fenntartásba kerülnek az iskolák, viszont a tanulók közétkeztetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ez a szakfeladat eddig nem volt az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában, az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartását az SzMSz. 5. függeléke tartalmazza, ezért ezt az 5. függeléket kiegészíti az Iskola intézményi étkeztetés szakfeladattal és javasolja a változást a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyeztetni. 1./ Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete január 31-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: Sajószöged önkormányzat Képviselő-testülete a I. félévi munkatervét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta: január 31. (csütörtök) 09:00 1./ Javaslat a Képviselő-testület I. félévi munkatervére Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 2./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető dr. Gulyás Mihály polgármester 3./ a/ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgámester 5./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 6./a/Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására. b/javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 7./ Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések 2

3 2013. február 28. (csütörtök) 09:00 1./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 2./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 3./ Javaslat a képviselő-testületi SzMSz módosítására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 4./ Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző 5./ Tájékoztató az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználásáról Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések március 15. (péntek) 09:00 Ünnepi testületi ülés. Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc 165. évfordulójáról. Zászlófelvonás. Ünnepi beszédet mond: dr. Gulyás Mihály polgármester május 30. (csütörtök) 09:00 1./ Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft évi zárszámadásáról Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető Előzetesen tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának értékelése Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó dr. Boros István címzetes főjegyző 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztés június 27. (csütörtök) 09:00 1./ Tájékozató a Polgárőr Egyesület működéséről Előterjesztő: Elek László Polgárőr Egyesület elnöke 2./ Javaslat az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására (zárt ülés) Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester 3./ Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási intézményfenntartó Mikrotársulás társulási megállapodása felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző /A január 31-ei Testületi ülés 2. napirendi pontja. Szerk./ 2./ Beszámoló Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról, javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadására, javaslat a évi községi rendezvények megünneplésére Ládi Balázsné intézményvezető részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót, kiemelve a fontosabb rendezvényeket és azt, hogy szeretnék a már hagyományos rendezvényeket ebben az évben is megtartani. Ezután ismertette a évre tervezett programokat, célokat azzal, hogy a tervezett programok még bővülhetnek. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a.) a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. b.) a Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta. 3

4 3./a/ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről b/ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervének elfogadására Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2013-ra kidolgozott üzleti tervet, kiemelve, hogy ha lehetőség adódik rá, hasznos lenne egy univerzális traktort vásárolni, amely növelné a Kft. hatékonyságát, és elmondta, hogy folytatják a járdaépítést, a csapadékvíz szikkasztó árkok építését, utcabútorok készítését. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete A Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló beszámolót elfogadta. A Községüzemeltetési Kft évi üzleti tervét első olvasatban elfogadta. 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Hajdu Ferencné költségvetési szakértő részletesen beszámolt az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat közötti eltérésekről. Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat évi költségvetésről szóló 8/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét. 5./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetés-tervezet I. fordulóban történő megtárgyalására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta azzal a kikötéssel, hogy a végleges változatban külső finanszírozású hiány nem szerepelhet. 6./a/ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Boros István címzetes főjegyző javaslatára magasabb szintű jogszabályi változások miatt - Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét. b/ Javaslat az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint elfogadta: Sajószöged Képviselő-testülete évekre vonatkozó vagyongazdálkodási terve 1.) Az önkormányzati feladat-változások miatt az önkormányzati vagyonban bekövetkezett változásokat figyelemmel kell kísérni, az önkormányzati vagyont használó üzemeltetők beszámoltatását vagy ellenőrzését évente el kell végezni. 2.) A közterület használati díjakat és bérleti díjakat felül kell vizsgálni és szükség esetén a piaci viszonyoknak megfelelően módosítani kell. 3.) A közfeladat ellátását nem szolgáló forgalomképes vagyon értékesítését a nemzeti vagyonról szóló törvény és az önkormányzati vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadásokra kell fordítani. Sajószöged Képviselő-testülete évekre vonatkozó vagyongazdálkodási terve 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 2.) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. 3.) Elő kell segíteni munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését. 7./ Javaslat a központi alapellátási orvosi ügyelet megszervezéséről szóló feladat-átadási szerződés megkötésére dr. Gulyás Mihály tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató 30%-kal megemelt ügyeleti díjban részesülhet a 43/1999. évi (III.3.) Korm. rendelet 19. (4) bekezdése értelmében. Az ügyeleti szolgálatot ellátó szervezet a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, a képviselő-testület számomra felhatalmazást adhat arra, hogy egy új szerződést kössön a egészségügyi központtal, mert eddig szerződés a Tiszaújváros Városi Önkormányzat és OEP között volt, most ez változik, éppen azért, hogy ezt a 30 %-kal megemelt ügyeleti díjat megkaphassa a Rendelőintézet. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. 4

5 8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről Saj(t)ó~Szögedről dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmát, ami több mint 4000 db. volt az elmúlt év folyamán. Ez komoly leterheltséget jelentett a köztisztviselők számára, de a járási hivatal felállásával a helyzet némileg javulhat. A Hivatal továbbra is a lakosság érdekeit szem előtt tartva szolgáltató közigazgatás megteremtésén dolgozik. Örömteli a Hivatal munkájában, hogy a különböző ellenőrzések hiányosságokat nem állapítottak meg, ügyészi jelzést, figyelmeztetést, felszólalást, óvást nem kaptunk. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy pályáztunk fűtés átalakításra és sikerült egy biomassza kazánt nyernünk, ami már működésbe is lépett. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete február 8-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./a/ Javaslat KEOP /A pályázat (közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére b/javaslat KEOP /B pályázat (épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva c. pályázat) beadására és pályázati önerő elkülönítésére 1./a. dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a közvilágítás teljes korszerűsítésére vonatkozó pályázatot. A meglévő lámpatestek LEDes világításra cseréjével a megtakarítás közel 50%-os lenne. Mindkét pályázatnál 15%-os az önerő. A közvilágítás korszerűsítésénél ez Ft-ot jelent, az Óvoda pályázatánál pedig Ft-ot. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatokat nyújt be tárgyi ügyben az alábbiak szerint: 1. Pályázat megvalósítási helyszíne: Sajószöged Község közterületei 2. Pályázati projekt megnevezés: Közvilágítás korszerűsítése Sajószögeden 3.Pályázat konstrukció száma: KEOP /A 4. Beruházás teljes beruházási költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 5. Pályázat teljes elszámolható költsége: Ft 6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: Ft 7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. 1./b. 1. Pályázat megvalósítási helyszíne: 3599 Sajószöged, Ady E. út 37., 359 hrsz. 2. Pályázati projekt megnevezés: Épületenergetikai fejlesztés a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvodában 3.Pályázat konstrukció száma: KEOP /B 4. Beruházás teljes beruházási költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 5. Pályázat teljes elszámolható költsége: Ft + Áfa, azaz bruttó Ft 6. Az önkormányzat saját erő összege és forrása 15%: Ft 7. KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: Ft A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott Ft támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy a pályázatokkal kapcsolatban eljárjon. A Polgármesteri Hivatal hírei Az egy hektárt, vagy annál kisebb nagyságú termőföldet használók (jellemzően zártkertesek) bejelentési kötelezettségét a termőföldről szóló törvény módosításával április 30-ig meghosszabbították. A nyilvántartásba vétel díjmentes lett, aki már bejelentette zártkertjét és ezért igazgatásszolgáltatási díjat fizetett, annak a B.A.Z. Megyei Kormányhivatal visszafizeti a forintot! A bejelentést a Járási Földhivatalban kell megtenni, a kötelezően használandó nyomtatvány letölthető a Nyomtatványok menüpontból, vagy beszerezhető a földhivatalokban. Magánszemély földhasználónak csatolni kell a lakcímkártyája másolatát is, gazdálkodó szervezetnek a statisztikai azonosítóját is be kell jelentenie. A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal földhasználati bírsággal sújthatja, ami a termőföld AK értékének ezerszerese, de minimum forint! dr. Boros István címzetes főjegyző 5

6 Megadom a szót A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) meghatározó része, valamint az önkormányzatok létét befolyásoló több más jogszabály lépett hatályba január 01.-én, melyek sok tekintetben megváltoztatták az önkormányzatok feladat- és hatáskörét, szervezeti és működési rendszerét. Megalakultak a járási hivatalok és a korábban jegyzői vagy okmányirodai hatáskörbe tartozó feladatok egy része átkerült a járáshoz. Ezek közül leggyakrabban előforduló ügyek: alanyi jogú ápolási díj időskorúak járadéka közgyógyellátás (alanyi- és normatív jogcímen) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság egyes gyámhatósági intézkedések (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, ügygondnok, eseti gondnok kirendelése) temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés személyi adat és lakcímnyilvántartás egyes vízügyi igazgatással kapcsolatos hatáskörök (a fogyasztó kötelezése szabálytalan bekötések leszerelésére, átalakítására) a Jegyző rovata Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen. (Madách Imre: Az ember tragédiája) a tanköteles tanulók igazolatlan mulasztásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés iskoláztatási támogatás folyósítása Ugyanakkor a kistérségek (körzetközpontok) megszűnése miatt jegyzői hatáskörbe került vissza a telepengedélyezési-, illetve telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos eljárás, a vásárok, piacok megtartásának engedélyezése, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési (méltányossági) jogkörbe tartozó ügyek maradjanak a települési jegyzőnél, az államigazgatási ügyekben viszont a járási hivatal járjon el, így azonos szabályozók mentén hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. Ezzel feltehetően lezárult a közigazgatás átalakítása, az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása és így a járások több mint 80 db államigazgatási feladatot látnak el a megyei szintnél alacsonyabb területi egységen. dr. Boros István címzetes főjegyző ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságkötések február 15-én kötött házasságot Dósa László és Ducsai Ildikó Az ifjú párnak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR november 25-én született Veres Szabina december 13-án született Osváth Zalán Zoltán szülei: Fakó Andrea Éva és Veres János szülei: Király Anita Emese és Osváth Gyula december 28-án született Vendler Zétény január 23-án született Ignácz Indra Szülei: Alexa Mariann és Vendler Antal szülei: Bálint Bernadett és Ignácz Károly január 31-én született Zatureczki Benett február 19-én született Németh Kristóf Szülei:Manzák Adrienn és Zatureczki István szülei: Liptai Zsófia és Németh Tamás Köszöntjük településünk legifjabb polgárait! Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Tóth Mihály elhunyt november 23-án, élt 61 évet. Molnár Vilma elhunyt december 7-én, élt 77 évet. Puskás Lászlóné elhunyt december 11-én, élt 80 évet. Tóth József elhunyt december 17-én, élt 71 évet. Vrazala Béla elhunyt január 12-én, élt 80 évet. Vigh Jánosné elhunyt február 4-én, élt 87 évet. Tóth Miklós elhunyt február 15-én, élt 67 évet. Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! 6

7 Saj(t)ó~Szögedről Beruházások~fejlesztések Kazánprogram Beüzemelesre került a Polgarmesteri Hivatal alternatív fütesi lehetoseget megvalosíto üj F60 Carborobot tipüsü 60 kw teljesítmenyü, biomasza kazan. A palyazaton nyert osszegbol valosült meg a berühazas, melynek kereteben a kiszolgalo szemelyzet bere is elszamolasra kerülhet. A kazan most fabrikett felhasznalasaval füti a Hivatal epületet. A palyazati konstrükcioban 3 települes kozosen kapott egy apríto berendezest is, így lehetoseg nyílik a nyesedek települes szintü hasznosítasara is. Kedvezo tapasztalatok eseten az Óvoda fütese is atalakítasra kerülhet. Segítség a hideg napokon Az Önkormányzattól 15 fő (család) kapott tűzifát. A Szociális Bizottság javaslata alapján a rászorulóknak a Községüzemeltetési Kft. szállította ki a téli tüzelőt. Ez ebben az évben fejenként 1 köbméter tűzifát jelentett.. Forgalmi rend változás Lakossagi kezdemenyezest tamogatott a Kepviselo-testület. Ennek ertelmeben a Sajoszoged lakott területet jelzo tabla atkerült Szoged Sajooros feloli vegen levo a büszmegallotol a temetohoz. A KRESZ-t betarto aütosok így mar csak 50 km/h sebesseggel haladhatnak az erintett ütszakaszon. Bar a keres mar regen megfogalmazodott, a külonbozo hatosagi engedelyek megszerzese miatt csak most kerülhetett sor a valtozasra. Ahogyan előzőleg beszámoltunk róla a Művelődési Ház előtt térről ellopták a virágládáinkat. A Községüzemeltetési Kft. vezetője és dolgozói úgy gondolták, hogy a hiányt saját készítésű és szükség szerint rögzíthető virág ládákkal pótolják. Készülnek is az új virágládák a falu főutcájára. Tíz darab már készen van, de még igény szerint több is készül majd. A tavaszi virágültetéssel fognak kikerülni az utcára. A 2010-es árvíz után az Önkormányzat pályázaton nyert egy nagyteljesítményű diesel szivattyút, amit 2012-ben kaptunk meg. Ezt próbálták ki február végén a Kft dolgozói. A szivattyú a várakozásoknak megfelelően működött. Reméljük, hogy árvíz miatt nem kell majd használnunk. Az oldalon található információkat és fotókat Berecz Róbert ügyvezető igazgató úr bocsájtotta a rendelkezésünkre. 7

8 Kivágott fák, ágak, gallyak elhelyezése Sajószöged Önkormányzat Képviselő Testülete döntése alapján lakossági igény kielégítésére lehetőség nyílik fás szárú kerti nyesedék elhelyezésére. Azok a sajószögedi lakosok, akik a kertjükben keletkezett nyesedéket nem tudják feldolgozni, megsemmisíteni, azt díjmentesen elhelyezhetik a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. telephelyén. Minden hét első munkanapján délelőtt (esetleg más előre egyeztetett időpontban is), először április 2-án (kedden) lehet kiszállítani a metszésből, gallyazásból, favágásból származó fás növényi részeket a Kft. telephelyére. Az odavitt anyag nem tartalmazhat egyéb háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot, fűnyírásból származó nyesedéket, stb., kizárólag fás szárú növényi részeket. A későbbiekben lesz lehetőség lágyszárú zöld hulladék (fű, falevél stb.) elhelyezésére is. Az Önkormányzat és az AVE Miskolc Kft. ennek megvalósításáról tárgyalásokat folytat, a részletek kidolgozása még folyamatban van. Az eredményről a lakosságot időben értesítés fog kapni. Köztisztaság, árkok, növények, temető, csapadékvíz Sajószöged Község Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.)sz. KT. rendelete néhány részletére fontosnak tartom felhívni a figyelmet. Ezeknek betartásával sok kellemetlenség, vita, baleset, félreértés kerülhető el. Az ingatlantulajdonosok (használók) kötelessége az ingatlanok előtti (melletti) csapadékvíz-szikkasztó árok karbantartása és tisztán tartása. A csapadékvíz-szikkasztó árkokat visszatölteni, azokba kommunális szennyvizet vezetni, hulladékot, törmeléket elhelyezni tilos. A csapadékvíz-szikkasztó árok száraz, csapadékmentes időszakban fölöslegesnek tűnik, főleg, ha a saját portánk előtt nem tudunk leparkolni a sok helyen egyébként is szűk utcákban, viszont sok bosszúságtól menthet meg minket, amikor esős időben a csapadék az árokban gyűlik össze és így nem tud befolyni az udvarunkra, garázsunkba, pincékbe. Ezért fontos, hogy minden tulajdonos tartsa rendben az ingatlanához tartozó csapadékvíz-szikkasztó árkokat akkor is, ha abból nem tud továbbfolyni az összegyűlt víz, és lehetőleg ne temesse azt be. Azok a tulajdonosok, aki előtt nincs szikkasztó árok, és véleményük szerint fontos lenne, a terep is alkalmas rá, de önállóan nem tudják azt kivitelezni, azok segítséget kérhetnek ennek elkészítéséhez. A kérelmet név, cím, elérhetőség és helyzetleírás megadásával kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba írásban dr. Gulyás Mihály polgármesternek címezve. Minden kérést megvizsgálunk és lehetőség szerint segítünk. Minden állampolgár köteles az ingatlana elé ültetett fát, bokrot, virágot a jó gazda gondosságával ápolni. Az ingatlan előtti közutat-, járdát szegélyező közterületre (e szakasz vonatkozásában a továbbiakban: közterület) gyümölcsfát ültetni tilos. A meglévő elöregedett, gondozatlan gyümölcsfákat ki kell vágni. Közterületre díszfát, bokrot, cserjét (a továbbiakban: növényzet) ültetni a polgármester engedélyével és e rendelet előírásai szerint lehet. A telepíteni kívánt fa fajtáját úgy kell kiválasztani, hogy életciklusában a koronája (hajtáscsúcsa) a villanyhálózat és a kábeltelevízió légvezetékét ne érje el, a növényzet lombja a gyalogos forgalmat ne zavarja. A közutak kereszteződésében (rálátási háromszögben) a csomóponti tengelytől mért 6 méteren belül a közút kezelője köteles gondoskodni a beláthatóság biztosításáról, ezért ide csak 2,20 méter feletti törzsmagasságú fák telepíthetők a meglevők törzsét ilyen magasságra fel kell nyesni továbbá legfeljebb 0,6 méter magasságú cserjék ültethetők, a meglévőket ilyen 8 magasságra vissza kell metszeni. A már meglévő, de e rendelet előírásainak nem megfelelő telepítés esetén az ingatlantulajdonost (használót) a polgármester felszólítja a növényzet harminc napon belüli, megfelelő helyre történő átültetésére vagy kivágására. Amennyiben az ingatlantulajdonos a felszólításnak nem tesz eleget, a növényzetet a polgármester a tulajdonos költségére, kivágathatja. A járdát szegélyező közterületre ültetett, illetve az ingatlan kerítésén áthajló növényzetet oly mértékben kell felnyesni, hogy a gyalogos forgalmat ne zavarja. Tavasszal elkezdődtek a kerti munkálatok, sok gondos gazda ápolja ilyenkor a kertjét, növényeit, úgy a veteményest, mint a díszkertet. A kerítésen kívül történő kertészkedésnél figyelembe kell venni, hogy az közterület, amire az előbbi szabályok is vonatkoznak. Az aranyeső szép, de ha emiatt nem látjuk be a kereszteződést, vagy a járdán haladóknak emiatt az útra ki kell menni, az bosszantó és balesetveszélyes. Ugyanúgy az útra hullott gyümölcsökön elcsúszhatunk, és az odacsalogatott darazsak megcsíphetnek minket. Előbbiek miatt is gondoljuk át, hogy mit ültetünk a ház elé, hogyan ápoljuk azt. Előzzük meg a bosszankodást és az emiatt kialakuló vitákat. Nem a fenti rendeletnek része, de szorosan kapcsolódik a témához a temetőben történő növénytelepítés és azok gondozása. Hasonló az elvárás, mint közterületen. A köztemető területén magánszemély fát, vagy cserjét nem ültethet. Kivételt képez ez alól az a sírra ültetett örökzöld, amely a teljes kifejlettségében nem magasabb másfél méternél, és az átmérője nem több, mint 0,6 méter. Fontos, hogy az általunk gondozott sírhelyről ne kerüljön semmilyen szennyeződés a járdákra, a szomszéd sírokra és a növényzet ne akadályozza a közlekedést. A növényzet mellett rendszeresen ellenőrizzük a síremlékünk állapotát is. Egy többmázsás rossz állapotú emlékmű tragédiát is okozhat, ahogy azt a médiában alkalmanként hallani is lehet. Sajószöged inkább a szép, rendezett, virágos portáiról, parkjairól, közterületeiről és a gondos gazdákról, lakókról legyen híres. Felhívjuk a lakosok különös tekintettel a tóparti övezetben lakók figyelmét, hogy a csapadékvíz és a talajvíz szivattyúzása a szennyvízelveztő rendszerbe tilos! Ennek figyelmen kívül hagyásának a következmény a csatorna rendszer túlterhelődése és a szennyvíz visszaáramlása. Berecz Róbert ügyvezető igazgató

9 Saj (t) ó~szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 9

10 Rákszűrés Felhívom a tisztelt női lakosság figyelmét, hogy április 15-én óráig Rákszűrés lesz. Helye: Sajószöged, védőnői tanácsadó A rákszűrést végző orvos: Dr. Marosi Gyula A rákszűrés ingyenes, a TAJ kártyát és személyi igazolványt mindenki hozzon magával! Buda Jánosné védőnő Befejeződött a Könyvtárban a Tiop / pályázat keretében elnyert Ft felhasználása. A beruházás keretén belül sorkerült a számítógépek és az irodatechnikai eszközök cseréjére, valamint a világítás korszerűsítésére. A könyvtár szolgáltatása így tudott bővülni, mivel rendelkezésre áll a beszerzésre került 6 db számítógép, 7 db monitor, 1 db laptop, 1 db projektor, 1 db multifunkciós készülék, 2 db nyomtató, 1 db szerver, 2 db wifi, 2 db szkenner, 1 db vonalkód nyomtató, 7 db szünetmentes tápegység, valamint a hardverek működtetéséhez szükséges szoftverek. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszítozásával valósult meg. Egyházi Hírek A Római Katolikus Templom belső tere megújulás előtt áll. Az egyháztanács tagjai egy felmerült kezdeményezés hatására döntöttek arról, hogy a templom berendezési tárgyainak felújítási folyamatát elindítja. Első lépcsőként a szobrok restaurálása, javítása és újra festése történt meg, a szobortartó polcok többsége is igen rossz állapotban volt, így egységes új polcok kerültek a szobrok alá. A Húsvéti ünnep után következik a nagyobb feladat: az oltárok, szoborállványok, posztamensek restaurálási munkái. Bizonyára többen észrevették már, hogy a templomunk harangja nem mindig szól pontos időben. A harangozást vezérlő szerkezet már elavult, megérett a cserére. Remélhetőleg ezután már megbízható pontos jelzés lesz a harangszó. A felújítási munkák költségei a hívők adományaiból és a befizetett egyházadóból kerül kiegyenlítésre. Akik az újságból értesülnek erről a beruházásról és anyagi lehetőségeikhez mérten támogatni szeretnék egyházközségünket ebben a munkában, kérem juttassák el adományaikat. Elérhetőség: Vonáné Jászay Marianna , Vasút út óra után vagy a vasárnapi szentmise előtt, után. Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásokkal támogatták egyházközségünket. Minden kedves Olvasónak ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok! 10 Vonáné J. M. pénztáros

11 Óvodai beiratkozás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekek óvodai beíratásának időpontja: május /kedd, szerda, csütörtök/ A beíratás helye: Napközi Otthonos Óvoda Sajószöged, Ady E. út 37. A felvétel az évi LXXIX törvény a közoktatásról valamint a évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 11/1994. (VI.08) MKM és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik. A beiratkozáshoz szükséges: a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím- és TAJ - kártyája. Az LXXIX. tv a közoktatásról 24. (3). szerint a gyermek abban az évben, amelyikben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni". Mindenkit szeretettel várunk. Óvodavezetés F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: április 8-9. (hétfő, kedd) 8.00 órától óráig A beíratás helyszíne: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3599 Sajószöged Ady Endre út 20. Tanköteles, azaz augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímigazolvány) és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, a gyermek TAJ-kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, a gyermek törvényes gondviselőjének személyéről szóló igazolást, bírósági végzést, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni Az általános iskola körzeteibe tartozó települések nevét az alábbiakban közöljük: 1. Település: SAJÓSZÖGED Általános iskolája: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3599 Sajószöged, Ady Endre út Település: SAJÓÖRÖS Általános iskolája: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 3599 Sajószöged, Ady Endre út

12 OVIS HÍREK Nagykorúak lettünk Az újév küszöbét alig léptük át, a farsangi szezon kezdetét vette. Az óvoda nevelő-testülete és a szülők közössége a nagy hideg ellenére lázasan készült a hagyományos jótékonysági bálra. A mulatságot 18. alkalommal rendeztük meg. Úgy gondolom, hogy jó kezdeményezés volt a nevelőtestület és a szülők részéről, amikor hagyományteremtés szándékkal, 18 évvel ezelőtt létrehozta a jótékonysági bált. Az első bál megrendezése óta hosszú idő telt el, felcseperedtünk, nagykorúvá váltunk. Mára a bál rangot vívott ki magának, és a 18 év folyamán jó híre átlépte a község és a megye határait is. Vendégeink minden évben várják ezt az eseményt, mely sokkal több, mint egy bál. Napjainkban, ezek a rendezvények elsősorban a jótékonyságról szólnak, nemes célt szolgálnak. A gondtalan óvodai élet a feltétel biztosítása a bál bevételi forrása is. Ezúton is köszönöm, hogy adományukkal segítettek céljaink megvalósításában, és részvételükkel emelték az est fényét. Rendezvényünk sikerét a következő támogatóknak köszönhetjük: Ámor szépségszalon, fodrászt és kozmetika, Árvai Orsolya, Balsai Péter, Bendász Tamás, Bodnárné Baróczi Erika, dr. Gulyás Mihály, Gulyás Péter, Gulyásné Sallai Anna, Dr. Wirtz Ferenc és Wirtz Katalin, Dobos Beáta és Homoki Tamás, Dobosné Darida Katalin, Elek László, Erős Jánosné, Eördögh Rita, Eördögh József, Farkas Józsefné Tiszaújváros, Földiné Ács Enikő, Gályász Jánosné, Gellérfi Gábor, Györki Attila, Hajdu Ferencné, Husi húsbolt, Jenei Lóránd, Juhász István IV Béla út, Kakuk István, Karaffa Gábor, Kerékgyártó István, Koháriné Szabó Krisztina, Kovács Andrea Tiszaújváros, Ladányiné Nagy Krisztina, Ládi Balázsné, Lengyel Józsefné, Lengyel Leonóra, MAVIR Zrt, Makó István és Makóné Veres Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár, Nagy Anita, Nagy Fólia, Nagy Józsefné Tisza út, Nagy Lajos, Okváth Dezsőné, Okváthné Farkas Csilla, Orliczki Frigyesné, Ónodi Malom, Papp Mihályné Tiszaújváros, Polgárőr Egyesület, Pós Krisztián és Pósné Kanyuk Zita, ifj. Pisák Zoltán, Répási Béláné, Sikér 92 Bt, Szabó Lászlóné Jószomszéd vendégház, Szabó Ferencné Sugár út, Szilágyi Andrea, Szol-Eri Tiszaújváros, Tóth Anikó, Tóth Béla, Tóth Józsefné, Tóth Lajos a Sarki Zöldséges, Török Andrásné, UNILEVER Magyarország Kft, Varga Viktor, Vincze Dénesné Sajóörös, Zalay Géza. Köszönjük a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, a 670 éves Sajószöged Községért Alapítványnak és a Sláger Duónak, hogy támogatták óvodánkat. Köszönetemet fejezzem ki az óvoda valamennyi dolgozójának, akik 18 éven keresztül aktív hozzáállásukkal, odaadó szervező és segítő munkájukkal, hozzájárultak a bál sikeréhez. A február a farsangi bálok szezonja. A gyerekek részére is megrendeztük a farsangi, kavalkádot. A gyermekek vágya teljesült, felöltözhettek az elképzelt jelmezbe, de a telet sajnos nem sikerült elűzni. A várva várt tavasz első hónapja a március, megérkezett. Szorgosan készülődtünk a Nőnapra, a fiúk köszöntötték a lányokat, anyukákat, és az intézmények Női dolgozóit. Nemzeti ünnepünkről méltó módon emlékeztünk meg. A gyermekek saját készítésű kokárdával és zászlóval ünnepeltek. A forradalom és szabadságharcról, verseket mondtunk és dalokat énekeltünk. Ebben az időszakban a tankötelessé vált gyermekek szüleit az iskolaválasztás gondolata foglalkoztatja. A nagycsoportos gyermekek szüleinek Óvodából Iskolába címmel szülői értekezletet tartottunk. Az iskolába is ellátogattunk, hogy az iskolába menők ismerkedjenek ott folyó munkával. A tavaszi ünnepkör jelentős eseménye a húsvét. Az ünnepre hangolódva, a csoportokat díszítjük, húsvéti locsoló verseket mondogatunk, tojást festünk, a hagyományt ápoljuk. Minden kedves olvasónak a magam és az intézmény dolgozói nevében Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok! Kovács Györgyné óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Az óvoda a nyári takarítási munkálatok miatt július 1.-től augusztus 2-ig zárva tart. Február 6-án a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt új élményben volt részük, mert az óvodában járt egy mesemondó. Az Aranyszőrű bárány című mesét adta elő, interaktív formában, a gyermekeket is bevonva, szereplésre késztetve. A mesés színház érdekessége az volt, hogy az előadó egyedül volt és bábok nélkül, mesemondó személyiségével bűvölte el a gyermekeket, kicsiket és nagyobbakat egyaránt. Balsai-Chriszt Réka óvodapedagógus 12

13 Szülők írták Fergeteges hangulatú összejövetelen vehettünk részt február 2-án. A Napközi Otthonos Óvoda jótékonysági bálja 18. alkalommal került megrendezésre. A rendezvény sikerességét már ez a szám is jelzi. Az idén a jelentkezők száma szintén rekordot döntött, s voltak, akik a terem nagysága miatt már nem jutottak be. Kovács Györgyné óvodavezető köszöntője után látványos műsorban volt részünk. Megcsodálhattuk a Világ Virága Művészetoktatási intézmény Pepper tánccsoportjának akrobatikus mutatványait és a Karakter Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek ügyességét. A bemutatók után a vendégeknek svédasztalos vacsora következett, A talpalávalót ebben az évben is a Sláger duó húzta. A hajnalig tartó mulatságot éjfélkor tombolasorsolás szakította meg, ahol értékes ajándékok találtak gazdára. A bál bevételét az előző évekhez hasonlóan az óvoda fejlesztésére, szépítésére szeretnék fordítani. Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal segítették a rendezvény sikerességét, továbbá akik felajánlásaikkal, tombolatárgyakkal, részvételükkel hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához. Tóth Anikó szülő Kiscsoportos gyermek szüleiként első alkalommal vettünk részt óvodánk jótékonysági bálján. Kíváncsian vártuk ezt a napot, mivel ismerőseink, barátaink csak pozitívan nyilatkoztak az elmúlt évek rendezvényeiről. Biztosak voltunk abban, hogy most is jó hangulat fog uralkodni, hiszen az óvoda dolgozói is, már hetekkel előtte nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a meghatározó eseményére. A vendégeket ízlésesen feldíszített terem várta, az asztalon ötletes, kézzel készített farsangi ajándékkal, amit örömmel vittünk haza gyermekünknek. A 18. alkalommal megrendezett bált pezsgővel köszöntöttük. A nyitó tánccsoport színvonalas előadása emelte az est hangulatát. A svédasztalon megtaláltunk mindent, ami szem-szájnak ingere. Az ételek kifogástalanok voltak. Hajnalig élvezhettük az ínycsiklandozó falatotokat. A tombolán rengeteg értékes nyeremény talált gazdára, köszönhetően a támogatók nagylelkű felajánlásainak. Éjfélkor frissen sült pogácsával kedveskedtek a résztvevőknek a házigazdák. A változatos zenére a táncolni vágyó vendégek hajnalig mulathattak a zsúfolt tánctéren. A jelenlévők véleményét tolmácsolva is mondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és reménykedve abban, hogy még nagyon sokáig megőrizzük ezt a kedves hagyományt. Ezúton is szeretném megköszönni a többi szülő nevében, illetve a támogatók és a bálozók nevében is a szervezők lelkiismeretes és odaadó munkáját. Remélem jövőre még több szülővel találkozhatok ezen a bálon, hiszen ez is egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy ne csak a gyermekeink, hanem mi szülők is megismerjük jobban egymást. Mi örültünk, hogy ott voltunk és jövőre is ott leszünk! Lengyel Leonóra szülő A 2013-as Jótékonysági óvodás bál kellőképpen elérte célját, mind adományok terén, illetve kikapcsolódás céljából. A jó hangulatban telt estét a táncosok, a zenekar és nem utolsósorban a megszokott társaság generálta. Az ételek nagyon finomak voltak, melyek után jólesett a tánc, szinte mindenkinek. Remélem jövőre is megrendezik ezen eseményt, s ugyanilyen jól sikerül, mint az idei. Katona Róbert szülő 13

14 Farsang az Oviban Az óvodában farsangi maszkabált rendeztek. A készülődést, ráhangolódást már odahaza is előtte 2-3 héttel elkezdtünk. A gyerekekkel együtt készítettük, díszítettük a jelmezeket. Kata hópihe, Borka pedig pillangó jelmezt öltött magára. Végre eljött a nap! Nagyon izgatottak voltak a lányaim. A felvett a jelmezeket minden gyermek büszkén mutogatta. Voltak pillangók, hercegnők, kalózok, boszik, busó, tigris és még sokan mások. Még az óvó nénik és a szülők is maskarába bújtak, ami nagyon tetszett a gyerekeknek is. A gyerekeknek tetszett, hogy a felnőttek is kivették részüket a farsangolásból. Táncoltunk mindannyian, vonatoztunk, majd a gyerekek előadtak egy kis műsort. Jó, hogy ilyenkor mi is részesei lehetünk az ő világuknak rendezett eseményen, egy kicsit mi is gyermekekké válhattunk erre a kis időre. Kuliné Tóth Gabriella szülő Lassan tovatűnnek a hideg téli nappalok és fagyos éjszakák, eljön a tavasz ideje. A tél elmúlásával, farsangi bállal ünnepeltük az óvodában február 15-én. Az óvó nénik jobbnál jobb dalokat tanítottak, a szülők ötletes jelmezeket készítettek a csemetéknek. Minden gyermek külön kis egyéniség, épp ezért volt annyira színes és érdekes a jelmezek sokasága is. Valaki félénkebben, más gyermek bátrabban viselte jelmezét. Jó volt ez a pár óra amit, óvó nénik, szülők, gyerekek együtt töltöttünk énekelve, táncolva pár vidám percre, kiragadva az élet nagy körforgásából. Az idei álarcosbál elmúlt, de a gyermekeink már a jövő évi jelmezeiket tervezgetik! Pósné Kanyuk Zita szülő Farsang az Oviban (Itt leválasztandó) Felmérés A családsegítő szolgálat rendszeres összejövetelek szervezésével, különböző foglalkozások megtartásával szeretné színesíteni Sajószöged lakosainak életét. A programok kiválasztásához kérem véleményüket, segítő közreműködésüket. Bármilyen közérdeklődésre érdemes téma szóba jöhet (népszokások-hagyományok, szabásvarrás-horgolás-gyöngyfűzés, gyöngyszövés, színházlátogatás-kirándulás, (Budapest, Miskolc) vagy csak egy kötetlen beszélgetés a mindennapi dolgokról, nehézségekről, stb.), a lényeg, hogy a közös élmények által egy olyan összetartó kis közösség jöjjön létre, akik rendszeresen találkoznak, figyelnek egymásra, meghallgatják a másikat és segítik a bajban. Ezért kérem, hogy kitöltve juttassák vissza ezt a mini közvélemény kutatást az orvosi rendelő postaládájába legkésőbb április végéig. Minden korosztályra számítok! Téma:... Jelentkező neve, lakcíme, tel. száma: Wirtz Katalin családgondozó

15 Német verseny december 12-én iskolánk 12. alkalommal adott otthont a Német versmondó és szép kiejtési verseny -nek. A Tankerület iskoláiból 28 tanuló jelentkezett a megmérettetésre. A 3-4. osztályos tanulóink rövid verses megnyitója után 2 csoportban mutathatták meg a gyermekek, hogyan készültek fel erre a napra. A versenyzők oklevelet és karácsonyi mécses tartót kaptak, amit iskolánk tanulói készítettek Vonáné Jászay Marianna tanárnő vezetésével. Mindenki boldogan ígérte, ha lehetőségünk lesz a jövőben is megrendezni ezt a versenyt, szívesen jön el hozzánk újra. Tanulóink a következő eredményeket érték el: 5-6. osztályban : 7-8. osztály: 2. helyezés Bacsinszki Botond 4. helyezés Muhi Eszter 3. helyezés Smid Emese 5. helyezés Juhász Petra 5. helyezés Muntyán Viktória 6. helyezés Magyari Kata Bacsinszkiné Tari Tímea szaktanár FARSANG Lázas előkészületek után iskolánkban február 9-én tartottuk hagyományos farsangi karneválunkat. Zenészeink felhívó jelére kezdetét vette felvonulásunk. Karneválunk két Udvarhölgye Cseri Gréta és Rab Polett - köszöntötte vendégeinket. Nagy izgalommal vártuk a hercegi párt, de csak egy kis postás valamint a két kis hercegkisasszony Makrancka Szabó Alexandra és Hercehurca Tóth Mirella érkeztek meg. A hercegi pár levelet írt a tisztelt vendégeknek. Ugyanis a nagy hóviharban a hercegi Szárnyaló nem tudott felszállni, így nélkülük tartottuk meg fergeteges karneválunkat. A 4. osztályosok nyitó táncával kezdetét vette a mulatság. A 8.-os diákok keringővel zárták a felvonulást és nyitották meg a bált. A zsűri hat kategóriában értékelte a felvonulókat. A sok ötletes jelmez közül nagyon nehéz volt dönteni. A legötletesebb kategória győztese: Hőlégballon Bártfai Kristóf 2.o. és a Pingvinek Molnár Marcell, Zatureczki István, Mecsei Péter és Hegyi Dániel 3.o. A legmunkaigényesebbé: Gólya a kéményen Kakuk Sára 2.o. és Márton lúd Berecz Anna 2.o. A leghitelesebbé: Polip - Pető Boglárka 1.o.és a Pingvin: Urbán Kinga 1.o. A legmeghökkentőbbé: Félember: Györki Ádám 1.o. és az Óriás bébi Sztankó Anna 2.o. A legdekoratívabbé: Eper Stadler Bettina 3.o. és a Fáraó Cseri Ákos 1.o. A produkció kategóriában: Gangnam Style és a Balerinák A 6.o. és osztályfőnökük valamint a Táncos Gulyás Krisztián Köszönetet mondunk támogatóinknak: Okváth Dezsőné, Dorgai Erzsébet, Dobos Imre és családja, Németh Sándor, Erős Jánosné, Pharaó Szépségszalon, Sarki Zöldség és Gyümölcs bolt, Aprócska ABC, Miklósi Barnabás, Iván Ilona, Maradáné Holb Julianna, Nagy-Medgyesi Mária, Pap-Csákvári Judit, Györki Bálintné, Tószegi Judit, Smid István, Kurucz Krisztina a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat - Sajószöged. Simon Lászlóné Hejőbába, Pető és Pető bt, Bacsinszki József, Bacsinszkiné Tari Tímea, Simonné Halász Hajnalka, Sajóörösi Önkormányzat - Sajóörös, Pleszkó Réka, Pleszkó Imre, Stőhr Virágkertészet, Fichter Sándor, Fichter Sándorné, Nagycsécs Bolgár Józsefné dsp. A víz ünnepe A VÍZ élet, a VÍZ kincs. Igen megérdemli ez a szó a csupa nagybetűs írást. Nem elcsépelt szavak ezek, hanem igen tömör és lényegre törő megállapítások. Sajnos mi emberek sokszor úgy vagyunk, hogy a körülöttünk lévő kincseket természetesnek vesszük, s már csak akkor értékelődnek fel a dolgok, ha már nincsenek. Mi itt Európában bőségesen élvezzük a víz áldásait, de nem gondolunk arra, hogy a Földön 1,2 milliárd ember napi vízadagja még 10 litert sem éri el. A felső tagozatos tanulók a faliújságról sok hasonló tényről, adatról gyűjthettek ismereteket. Majd osztályonként 1-1 ötfős csapat mérte össze tudását, kreativitását és ügyességét. Ezek a világnapi rendezvények is kiegészítik a tanórai nevelési célokat, mellyel szeretnénk elérni, hogy tanítványaink majd környezettudatos felnőtté váljanak. Vonáné Jászay Marianna szaktanár 15

16 A Búzavirág Népdalkör ismét útra kelt Társaságunk az elmúlt évek hagyományaihoz híven, ismét útra kelt. Hosszas latolgatás, tervezgetés előzte meg, hogy merre és hová induljunk, végezetül Aggtelek és környéke lett úti célunk. Október 24-én 9 órakor nekilódult velünk Németh Sándor kényelmes autóbusza. Velünk tartott Művelődési házunk vezetője, Ládi Balázsné Jutka asszony is, akivel az évek során szinte hetente találkozunk, és ő mindenben segítségünkre van. A barlang illetékes személyével megbeszélt időponthoz képest pár perc késéssel érkeztünk meg. Az arrafelé kissé zötyögős út megtétele után jólesett egy kis séta közbeni lazítás. A barlanghoz közeledve, ámulva néztük a hatalmas sziklafalat, melyen szinte eltűnt az ajtó, melyen átjutva indultunk el a tárlatvezetőnkkel a látványosnállátványosabb alakzatok megtekintésére. Ő részletesen elmesélte nekünk ezek születésének körülményeit. A túra során elérkeztünk az 1000 főt befogadó hangversenyteremhez és az előtte lévő, a természet által cseppkőképződményekkel körülvett színpadhoz. Az ismertetésből megtudtuk, hogy csodálnivaló a terem akusztikája. Ezen felbuzdulva, mint énekkarosok meg is ragadtuk az alkalmat. Elénekeltük a Magyarország az én hazám kezdetű dalt. Valóban szépen szólt, tárlatvezetőnktől elismerő tapsot kaptunk. Bemutatta nekünk a nagyon látványos színpadi fényjátékot, miközben felvételről Simándi József előadásában szólt a Bánk bánból a Hazám, hazám című ária. Összhatásában nagy élmény volt. Az őszi hónapok nappalainak rövidsége miatt szedni kellett a lábunkat, mert a tervezett időponthoz viszonyítva késésben voltunk. Így Jósvafők csak az ebéd elfogyasztásáig tartózkodtunk. Jóllakottan Szögliget felé vettük az irányt és rövidesen megérkeztünk az őszi színekben pompázó erdőkkel borított hegyek ölelésében elterülő 710 fős településre. Az ipari üzemek zajától, zümmögésétől, szennyezéstől távol csodálatosnak tűnt a csend és a jó levegő is harapnivaló volt. Néhányan tudtuk, de itt mindenki előtt kiderült, hogy Árvainé Évike ugyancsak érintett Szögligettel kapcsolatban, hiszen itt született. Bemutatta szülőházát is, amelyet faluháznak alakítottak ki. Őt is és minket is meglepett a sok-sok régi kiállított tárgy. A ház udvarán, egy dombtetőn a közeli szádvári vár makettjét vettük szemügyre. Ennek eredeti romjaihoz nem mehettünk fel az idő rövidsége miatt, de azt megtudtuk, hogy a vár 1454-ben került vissza Bebek Ferenc és fia Bebek György tulajdonába. Ők alakították ki a maketten is látható végleges formát. Érdemes megemlíteni az érdekes műszaki megoldást: a nehéz tárgyak felszállításánál lóval vontatott csigasoros kötélpályán küzdötték le a hegyoldal meredekségét. A várat komoly támadás érte. A férj György távollétében felesége, Palóczi Zsófia védelmezte hősiesen négy napon keresztül. A támadók kitartó ágyúzása következtében erősen megrongálódott várat a védők feladták, azóta csak az omladozó várfalak állnak. A kis kitérő után térjük vissza a megérkezés és fogadás Saj(t)ó~Szögedről 16 körülményihez. Az ottani népdalkör vezetője fogadott bennünket nagy-nagy szeretettel, akiről kiderült, hogy a mi Évikénk húga. Mártika kalauzolt minket településük látnivalóihoz: a római katolikus és református templomhoz, az idősek napközi otthonához, ahol énekkar vezetünk Margó és egykori sajószögedi tanítványa talált egymásra. Szívesen látott vendégei lehettünk a házigazda Duber Pista bácsi tájházának megtekintésén. Élvezetesen mesélt és mutatott az elmúlt idők alkalmazott eszközeiről. Születésnapja lévén saját termésű borával és pálinkájával kellett mindnyájunknak koccintani. Harapnivalóként finom, frissen sült mama kalácsát tálalta fel. Ezek után érkeztünk meg a helyi népdalkör összejövetelére. Tagjai egytől egyig nagy-nagy szeretettel, szinte régi ismerősként fogadtak bennünket. A bemutatkozások és üdvözlések után, a találkozás örömére koccintani kellett a helyi különlegességnek számító pájesszal és borokkal. A hangulat hamar oldódott. Felváltva, majd közösen szólt az ének citerásaink kíséretével. Az asszonyoknál folytak az eszmecserék, beszélgetések. Örültünk, hogy a helyi polgármesterasszony is megtisztelte találkozásunkat és ő is elvegyült az asztaltársasági beszélgetésekben. Az egészet nagyon finom és nagyon kiadós vacsora koronázta meg. Finomabbnál-finomabb sütemények kíséretében. Nem szívesen, de végül sátort kellett bontani. Jó házigazdához méltóan ők igyekeztek még marasztalni bennünket, de még haza is kellett érni. A buszig kísértek minket és itt búcsúztunk el tőlük a szívélyes vendéglátást megköszönve, bízva abban, hogy a közeljövőben mi is vendégül láthatjuk őket. Ránk sötétedve indul el autóbuszunk. Az ott maradó barátaink fehér zsebkendőkkel integettek utánunk. A hazafelé vezető úton jókedvű nótázással kissé elfáradva, de élményekkel gazdagon megtelt szívvel tértünk haza. Ez a kirándulás és baráti találkozás szinte valamennyiünk emlékébe mélyen bevésődött. Azóta nincs olyan összejövetelünk, hogy valaki nosztalgiaként meg ne említené valamely részletét a találkozásnak, új barátságunk alakulásának. Ezért elmondhatjuk, hogy megérte és még sok ilyet szeretnénk megérni. Siskó János a népdalkör titkára

17 Saj(t)ó~Szögedről térre. Felállítva és feldíszítve a fenyőfát is karácsonyfává varázsolták. A rendezvény rangját emelte, hogy a lakosság szépszámú megjelenésén kívül, meghívásunkat elfogadva, tiszteletüket tették az egyházközségek vezetői is, akik méltatták a karácsony jelentőségét az emberiség életében: Vatamány Albert esperes úr Jeviczki Ferenc paróchus Varga Bertalan esperes úr Dr. Varga István tiszteletes úr, akik megáldottak az újjá varázsolt teret és valamennyi jelenlévőt. A Búzavirág Népdalkör is szóhoz jutott az est folyamán. Fellépésüket kéthavi szorgos készülődés előzte meg. Betlehemi misztérium játék előadására készültünk, szívvel -lélekkel. Úgy érezzük, hogy előadásunkkal igazi karácsonyi hangulatot tudtunk teremteni a jelenlévők körében, akik velünk együtt énekelték a karácsonyi énekeket. Köszönjük! Biztosra vesszük, hogy nem csak a mi szívünket járta át a karácsony hangulata, hanem valamennyi jelenlévő embertársunkét is. Bizonyára sokunkban felébredtek gyermekkorunk élményei, emlékei. Jóleső érzéssel közöljük a fentebb említett Gizella megható szavait: ma szegényebb lennék, ha nem vagyok részese ennek a nem mindennapi eseménynek, köszönöm a Búzavirág Népdalkör tagjainak. Mi ígérjük, hogy az elkövetkezőkben is minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kedves lakosságot hasonlóan, vagy még jobb szervezéssel hangosítással kiszolgálhassuk. Végezetül azt kívánjuk minden lakos számára, hogy egész évre szólóan szálljon szeretet és béke szívünkbe. Siskó János népdalkör titkára Falunk évi karácsonya Foto: Szántay György Ez évben szakítottunk a korábbi évek hagyományaival. A volt kúria szépen kialakított parkjában került sor a karácsonyi rendezvény lebonyolítására. Ezt a jó elhatározást támasztja alá a Stefán Gizella leveléből származó idézet is: a ház méltó az alkalomhoz, az alkalom méltó a házhoz. Ahhoz, hogy december 14-ére minden eltervezett eszköz rendelkezésre álljon, szorgos emberek ötletére, tevékenységére volt szükség. A nyugdíjas klubok tagjai elkészítették a falu részére felajánlott fenyőfára a függelékeket. De született itt más meglepetés is. Dr. Gulyás Mihály polgármesterünk ötlete alapján, a Községüzemeltetési Kft. dolgozói és Berecz Róbert ügyvezető valamint Ládi Balázsné és Kakukné Bölkényi Tímea közreműködésével betlehemi istállót varázsoltak a MŰVELŐDÉSI HÁZ KULTÚRÁLIS PROGRAM TERVE április - augusztus Április Kezmüves foglalkozas. Anyak napi ajandek keszítese Április 11. Versmondo verseny iskolasoknak a A Magyar Kolteszet Napja alkalmabol. Április 30. MAJUSFA allítasa a Müv. Haz elotti teren. Majüs 01. Csaladi nap. Április minden keddi napon Nepdalkori proba Április Csüszo korong sportverseny a sportüdvarban. Május 10. Óvodai ballagas es evzaro Május 25. GYERMEKNAP a Szabadido Parkban. Majüs eves az Óvodank, Gala müsor Június. Nyilvanos Zeneiskolai Zaro vizsgaeloadas es koncert. Július. ZENE UNNEPE nyaresti zenei eloadas a Müv. Haz. elott Augusztus /Péntek- Szombat/ FALUNAPÓK. Színes es gazdag program kínalattal, amelyen a nepszerü eloado müveszek es helyi amator fellepok is kozremükodnek. Természetesen időközben ezek a programok még bővülhetnek. Rendezvényeinkhez jó szórakozást kíván! Ládi Balázsné Intézményvezető 17

18 Tíz tipp szülőknek a biztonságos Internet használatról Számítógépes játékok, sexting, online függőség, illegális tartalmak, cyberbullying számos veszély, amellyel gyerekek, fiatalok az interneten találkozhatnak. Miért jelentenek veszélyt a fenti fogalmak? Hogyan taníthatók meg gyerekeink a biztonságos internethasználatra? Milyen hatással van a média a családi szerepeinkre? 1. Fedezze fel gyermekével közösen az internetet! Keressen gyermeke e letkora nak megfelelo e rdekes e s izgalmas weboldalakat, e s fedezze k fel ezeket ko zo sen! A ko zo s tapasztalatok megko nnyítik a jo vo ben az internethaszna lattal kapcsolatos pozitív e s negatív e lme nyek megbesze le se t. 2. Használja az internetet Ön is! Ne sze gyellje, hogy nem tüd mindent! Az internet egy olyan színte r, ahol gyakran az ido sebbek tanülnak a fiatalokto l. Ha elakad, ke rjen gyermeke to l segítse get! 3. Állapodjon meg gyermekével az internethasználatra vonatkozó szabályokban! Ezek tartalmazza k pe lda ül a szeme lyes adatok ve delme t, a ma s online-felhaszna lo kkal szemben tanü sított helyes magatarta st, ill. az Ó n csala dja ban elfogadott online-teve kenyse geket. Ne feledje, a szaba lyok csak abban az esetben hata sosak, ha a gyermekek e s a fiatalok mege rtik e s elfogadja k azokat! 4. Hívja fel gyermeke figyelmét a személyes adatok körültekintő kiadására! Magyara zza el az adatok ko nnyelmü megoszta sa nak vesze lyeit! Egyszerü szaba lyke nt bevezetheto, hogy gyermeke neve t, telefonsza ma t e s fe nyke peit kiza ro lag az Ó nnel to rte no egyeztete s üta n adja ki. 5. Beszéljen gyermekével az online-ismeretségekkel történő valós találkozás kockázatairól! Az internet fantasztiküs hely ü j emberek megismere se re. A kellemetlen meglepete sek elkerü le se e rdeke ben, a llapodjon meg gyermeke vel, hogy ilyen tala lkoza sok esete n mindig legyen jelen egy ismero s felno tt, vagy legala bb egy bara tno, illetve bara t! Tala lkozo t csakis nyilva nos helyen besze ljenek meg! 6. Beszéljen gyermekével az interneten található tartalmak valóságtartalmáról! Mütassa meg gyermeke nek, hogyan lehet a tartalmak helyesse ge t ma s forra sokkal valo o sszehasonlíta s ü tja n elleno rizni! 7. Tanítsa gyermekét a helyes netikettre! A netikett az internetes informa lis viselkede si szaba lyok o sszefoglalo neve. Egyszerü bben: ami a valo s e letben megengedett, megengedett az interneten is. Ami a valo s e letben tilos, tilos az interneten is. 8. Legyen nyitott, tájékozódjon gyermeke internethasználatáról! Besze lgessen gyermeke vel arro l, hogy melyek kedvenc weboldalai e s pro ba lja meg mege rteni, mit is csina l gyermeke azokon az oldalakon! Ez leheto ve teszi, hogy gyermeke t az internethaszna lat sora n ce lzottan igazítsa ü tba. 9. Ne legyen túl kritikus gyermeke internetes felfedezőútjaival kapcsolatosan! Gyermeke ve letlenü l is ra bükkanhat nem megfelelo tartalmakra. Haszna lja ki ezt az alkalmat, besze lgessenek ezekro l a tartalmakro l, illetve a llapodjanak meg esetleges szaba lyokban! Ne fenyegesse azonban gyermeke t azonnal az internetto l valo eltilta ssal, hiszen azt szeretne, ha gyermeke a jo vo ben is Ó nho z fordülna, ha kellemetlen helyzetbe kerü l! 10. Ne feledje: Az internetnek sokkal több előnye van, mint kockázata! Az internet kitü no terep a tanüla sra, e s a szabadido s teve kenyse gekre. Ba torítsa gyermeke t az internet tüdatos haszna lata ra, e s minden pozitív leheto se g felfedeze se re! / Forra s: Ládi Balázsné Inézményvezető A KIRÁLYNŐ BESZÉDE Vujity Tvrtko lebilincselően izgalmas könyve bebizonyítja: kellő akarattal és kitartással nincs lehetetlen! Megismerhetik Weisz Fanni felemelő történetét. A bűbájos szépségkirálynőt kislánykorában sokszor megalázták, bántották, csúfolták azért, mert nem hall. Elhitették vele, hogy kevesebbet ér másoknál, ezért szégyenében soha nem szólalt meg. A királynő beszéde egy szívet melengető barátságnak és a lány elképesztő harcának krónikája, melynek végén az addig némának hitt Fanni saját hangján mondott beszédet a Parlamentben. Ezt követően Tvrtkóval nyakába vette a világot; eljutottak a Föld egyik legnyomorúságosabb helyére, a pokol szigetére, ahol minden képzeletet felülmúló kalandokba csöppentek, és megkóstolták a hírhedt haiti sárpogácsát is. A riporter nyomozásba kezdett, hogy leleplezze az afrikai levélcsalók elképesztő trükkjeit, és bemutassa a pórul járt magyarokat, akik rengeteg pénzt fizettek nem létező kameruni papagájért, namíbiai gyémántbányáért, menekülttáborban sínylődő menyasszonyért és még sok minden másért. Megismerhetik a szerelemféltésből megölt golfbajnoknő tragikus történetét, a lakásmaffia módszereit, hallhatják a parkolóhelyek barbárjainak kifogásait. A riporter elutazott a "szomorú városba", Szrebrenicába, hogy megmutassa, mire képes az ember, ha megszállja a gonosz. Különleges fejezet zárja a könyvet: Tvrtko találkozott a kéz és láb nélkül született Nick Vujiciccsal, aki őriz egy pár saját bőrcipőt arra az esetre, ha csoda történne vele. A boldogság nagykövete világszerte hirdeti, minden ember győztes lehet. Csak akarni kell! Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok! Ládi Balázsné könyvtárvezető 18

19 ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL március A betörést nem a kakas kukorékolása fogja jelezni A mindennapi tapasztalat és a bűnözés számadatai is azt mutatják, hogy a vagyontárgyaink nincsenek kellő biztonságban, azok megvédése érdekében a tulajdonosnak is erőfeszítést kell tenni. Az utóbbi években folyamatosan szigorodtak a büntető és a szabálysértési jogszabályok, melyek a hatékony hatósági fellépés számára adtak lehetőséget. Mindezek nem pótolják azt, amit a tulajdonosoknak saját védelmük érdekében meg kell tenniük, hogy megelőzzék a gyakran megtérülés nélküli károkozást. Igazán akkor lehet eredményes a bűn megelőzése, ha elővigyázatosak vagyunk és alkalmazzuk azokat a korszerű eszközöket, melyek képesek megakadályozni, illetve megnehezíteni a behatolást és jelzést adnak a jogsértésről. Az idős korosztály tagjai fokozottan célpontjai a bűnelkövetők támadásainak, kihasználva a sértetti kör gyengeségeit, a testi-szellemi leépülésből adódó kiszolgáltatottságot. A támadás érheti a vagyontárgyakat, főleg kisebb településeken, családi házas környezetben a baromfi ólat, a fáskamrát, vagy a szerszámos fészert. Előfordul, hogy élete és testi épsége kerül veszélybe, lakásában támadják meg beszakítva az ajtót, súlyos sérüléseket okozva követelik értékeik átadását. A rablást, a betörést megelőzhetjük korszerű mechanikai eszközökkel, mely kiegészítve az elektronikus jelző riasztó berendezésekkel teljessé tehetik otthonunk védelmét. Fontos a megelőzéscentrikus szemléletmód és az, hogy használjuk az előírásnak megfelelően a meglévő eszközöket, mert csak akkor garantálják a célt amiért felszerelték. Akár betörés akár rablótámadás történik fontos, hogy a jogsértésről a lehető legrövidebb idő alatt jelzést kapjanak intézkedésre képes személyek vagy hatóság, mely lehet akár közelben lakó személy, vagyonvédelmi cég diszpécsere, vagy a rendőrség. Önmagunk és vagyontárgyaink védelmét különféle technikai eszközök alkalmazásával tudjuk biztosítani. Tudjuk, hogy ma minden csak pénz kérdése és a biztonság fokozható. Ajánlatunkban olyan egyszerű kialakítású eszközöket mutatunk be, melyek beszerzése pár ezer forintból megoldható. 1. Évekkel ezelőtt S.O.S. Szomszédhívó néven került meghirdetésre ezen bűnmegelőzési program, melynek alapját képezi a vezeték nélküli kapucsengő. Ennek segítségével tud jelzést adni a környezetében élők felé a megtámadott egy gombnyomással. A kapucsengő fény és hangjelzést bocsát ki az együttműködésre vállalkozó beavatott magánszemély felé, aki telefonon értesítheti a hatóságot, és emellett megjelenésével a tettest elriaszthatja. Az eszköz általában méteres körön belül működtethető, közelben lakó közreműködésével. Beszerzési ára elérhető, a kezelése karbantartása egyszerű. (Kiskereskedelmi forgalomban 2-4 ezer Ft-ért kapható.) 2. Az utóbbi időszakban több alkalommal ajánlást tettünk egy szintén egyszerű és olcsó technikai eszköz, az elektronikus ajtóék vonatkozásában. A szerkezet ék formájú, melyet a bejárati ajtó alá, a kövezetre helyezve, annak nyitásakor működtetésbe hozza a billenő kapcsolót, és hangjelzést generál. A lakástulajdonos észlelheti ily módon a behatolást, illetve segítség érkezhet a szomszédoktól. ( Ft között áron beszerezhető, típustól függően.) 19

20 3. Elsősorban a betörések megelőzése érdekében hatásos újdonság a riasztós lakat, mely robosztus kialakítása mellett abban tűnik ki egy hagyományos lakattól, hogy 110 decibeles hangjelzést bocsát ki amennyiben erőszakos behatás vagy mozgatás éri. Időjárásálló ( víz és fagyálló), normál használat esetén megközelítőleg 2 évig működik egy garnitúra elemmel,mely a csomag része. Beszerzése Ft körül lehetséges. Használható: bicikli, tároló, motorkerékpár, hétvégi ház védelmére. A riasztós lakat jelzi az éjszakai csendes betörőt. Az idősek védelme elektronikus helyi és távjelzésre alkalmas rendszerekkel is megoldhatóak. Itt már magasabb a beszerzési érték, távjelzés esetén havi díj is tartozik hozzá. 1. Kiépítéstől függően egyes vagyonvédelmi vállalkozások diszpécsereiken keresztül vállalják az idősek személyvédelmét is, illetve vészhelyzet esetén a mentők, vagy a rendőrség értesítését. A távjelzésre alkalmas riasztójelzők gombnyomásnyi közelségbe hozzák a biztonságot. Működtetése egyszerű, a csuklón lévő pánikgomb akár kétirányú beszédkapcsolatot is lehetővé tesz. A rendszer költsége több éves hűségnyilatkozattal (előfizetéssel) jelentősen csökkenthető, 0 Ft beszerzési költség mellett, már havi Ft-tól igényelhető. 2. A helyi elektronikus riasztó drágább kategóriába tartozó eszköz, melyet az épület külső falára kell felszerelni. A magunknál tartott vészjelző megnyomásával hang és fényjelzést ad a kültéri sziréna. Ezt a közelben élők, vagy közelben tartózkodó személyek észlelhetik, segítséget nyújthatnak, vagy hívhatnak. Ha az elkövetők elvágják a vezetéket, a készülék egy beépített szünetmentes tápegységgel biztosítja a működést. (Ára kb ezer Ft készülék típustól függően.) A pénztárcák különböző vastagságúak, de az ajánlásaink elérhető közelségben vannak. Amennyiben információra van szüksége keressen bennünket, szívesen állunk a rendelkezésére. Sport A szezonnyitáshoz közeledve, több edző mérkőzés lejátszását is tervezte a csapat. Sajnos az időjárás nem mindig fogadta kegyeibe a játékosokat, így a legutóbbi Sajóörös elleni felkészülési mérkőzés el is maradt. A bajnokság jó folytatásához az alapozás fontos állomása volt a Dr Borosi László Emléktorna. A nevező csapatok nagy száma miatt, a megyei III. osztályú csapatoknak előselejtezőt kellett játszaniuk. A mieinket Miskolcon várták az ellenfelek. Ónod, Bükkalja SE Sály, Tiszabábolna, Tiboldaróc és Mezőnyárád labdarúgóival mérkőzhettünk meg. Csoportunk első helyét megszerezve csatlakozhattunk a magasabb osztályban játszó csapatok tiszaújvárosi csoportjához. Az itt mutatott játékkal sem vallottunk szégyent és jól szolgálta a felkészülést a torna két csoportjában vívott mérkőzések sorozata. Az őszi szezonban mutatott teljesítmény az Észak- Magyarország szerkesztőinek az érdeklődését is felkeltette és a sport rovat, valamint boon.hu hasábjain jelentettek meg riportot Bán Andrással a csapat edzőjével. A csapat és a szurkolók is nagyon várják már a tavaszi pontvadászat kezdetét. Terveim szerint közzé tettem volna a tavaszi mérkőzések menetrendjét, azonban a Megyei Szövetség jelezte, hogy a bizonytalan időjárási körülmények és a pályák állapota miatt elképzelhető, hogy a március 23-ra tervezett fordulót elnapolják. A végleges döntés pedig csak lapzárta után várható. Amint a mellékelt fotón is látható, a pálya rekonstrukció ugyan befejeződött, de a gyepszőnyeg még játékra alkalmatlan. Ezért az a döntés született, hogy az első forduló itthoni mérkőzését esetleg elcseréljük egy idegenbeli kezdésre, utána két idegenbeli mérkőzés következik, így a gyepszőnyegnek még egy hónap ideje lenne az erősödésre. Polgármester úr tárgyalásokat folytatott Nagycsécs polgármesterével, hogy szükség esetén igénybe vehessük a pályájukat, ha a miénk játékra még nem lenne alkalmas. Szomszédaink nem zárkóztak el a kérés elől, szükség esetén használhatjuk létesítményüket. Így a hazai mérkőzéseink ott kerülnének lebonyolításra. A mérkőzések helyszínéről és időpontjáról a szokott helyeken, plakátokon és községünk honlapján (www.sajoszoged.hu) is tájékoztatjuk a szurkolókat. Április 3-án, Tiszapalkonyán játszik a csapat a Magyar Kupa 2. fordulójában. Bízunk benne, hogy sikerül az őszi formánkat átmenteni tavaszra és eredményesen zárhatjuk a 2012/2013-as bajnokságot. Hajrá Szöged! Vona Tamás 20

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail: sajoszoged@gmail.com J e g yz ő kö nyv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744 E-mail: sajoszoged@gmail.com J e g yz ő kö nyv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Közbeszerzési bizottság elnökének és tagjainak megválasztása Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 70 /2014.(IX.30.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 71//2014.(IX.30.) Közbeszerzési bizottság elnökének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben