KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014"

Átírás

1 KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ K Ö Z G YŰ Y L É S BEMUTATKOZÁS május 10. Az egyesületet WWM lizing névvel 1996.február 12.-én alapították meg. Az egyesület mai neve: től. A Fővárosi Bíróságon nyilvántartás: számon, Az egyesületet azért hozták létre az alapítók, hogy ellássa tagjai képviseletét, tegyen meg mindent a BAUMAG cégek által okozott károk megtérülése érdekében és képviselje tagjait mindazokkal szemben, akik a felelősséggel tartoznak az őket ért kellemetlenlenségekért, és veszteségekért. Az asztalnál az elnökség tagjai foglalnak helyet, akiket bemutatok: AZ ELNÖKSÉG tagjai: Balassa Péterné Dénes Gáborné Dr. Ispanovits Imre Pákozdi Andrásné Tóth Mariann Dr. Vetró László Az egyesület elnöke: Szabados András Bemutatkozom, Szabados András az Egyesület elnöke vagyok.. Kalas Máriát követően 2006-ban a Kerék utca Általános Iskolá-ban megtartott közgyűlésen választottak meg erre a pozicióra. Én voltam, vagyok, aki évről-évre tájékoztató levelekkel értesítettem Önöket a Baumag ügy eseményeiről, történésekről és az egyesület pénzügyi-gazdasági helyzetéről. És tisztelettel köszöntöm, és bemutatom Önöket egymásnak, akik itt ülnek a nézőtéren, akik nélkül nincs civil szerveződés, nincs egyesület, Önök a tagság, akik elismerésre méltó türelemmel kitartottak, és ígérem, hogy rászolgálunk az Önök bizalmára, ha a jövőben is támogatnak minket, és bíztatják egymást is, ha csüggednek, a nagy közös cél, a teljes anyagi, és erkölcsi kár megtérülésének eléréséig. Együtt képviseljük a BAUMAG és az Ingatlan Szövetkezetek rendeleteket-, és joghézagokat kihasználó szélhámosai által okozott károk mérséklését, és visszaszerzését. A mienk civil szerveződés, tehát a jog eszközeit állítjuk csatasorba, és minden politikai,- és nyilvános demonstrációtól elzárkózunk. Elindítottam egyesületünk honlapját, amelynek gondozásáért köszönettel tartozom segítőimnek, Kőszeg Tibor és utódjának a folyamatosan friss híreket, eseményeket feltöltő Juhász Gábor uraknak.. Köszönöm a színház vezetőségének, Nemcsák Károly ügyvezető igazgató úrnak, Nemes Zsófiának a színház szervezési vezetőjének, hogy rendezvényünknek otthont adott. Köszönöm a színház segítő munkatársainak, hogy támogató szervezéssel, személyes közreműködésükkel, a technika biztosításával lehetővé teszik a mai közgyűlésünk lebonyolítását. Az, hogy a nekünk biztosított időkeretet, 12 óra 30-ig milyen hasznos tartalommal és milyen színvonalon, töltjük ki, már csak rajtunk, mindnyájunkat múlik. Kérem, hogy fegyelmezetten, és szigorúan a napirendi pontok mentén haladjunk, mert így mindenki felvilágosítást tud kapni azokra a kérdésekre, amikre választ vár. A mai szombat délelőtti közgyűléssel eltöltött időt, egyesületünk munkáját az itt elhangzottak után, ítéljék meg Önök. Ha kérdéseikre választ kaptak, kérem terjesszék, hogy céljaink hasznosak, munkánkat eddig eredményesnek, a jövőt illetően bíztatónak értékelik, céljainkkal egyet értenek. Mindenkit, aki a Baumag Ingatlan Szövetkezetek áldozataivá váltak, aki csatlakozni akar egyesületünkbe szeretettel várunk.

2 - 2 - EMLÉKEZZÜNK Emlékezzünk meg azokról a tagtársainkról és BAUMAG károsultakról, akik önhibájukon kívül már nem tudták kivárni, nem élhették meg a mai napig bekövetkezett eseményeket, emlékezzünk régi tagjainkra, akik a mai közgyűlésen már nem vehetnek részt. Tisztelettel kérem, hogy őrizzük meg emléküket. Kérem, egy perces felállással és néma főhajtással tisztelegjünk az eltávozottak emlékének. KÖSZÖNÖM. Akik ma megtisztelnek jelenlétükkel, akik nem tudtak eljönni, és akik még az egyesületünkön kívül, várják a csodát, egy majdan kijelölésre kerülő BAUMAG kifizető helyül kijelölt pénztárnál, kívánom, hogy nyerjenek teljes kárpótlást, de higgyék el, hogy egyénileg ma már nem tudnak sikert elérni. M E G N Y I T Ó HATÁROZATKÉPESSÉG VÁLASZTÁS LEVEZETŐ ELNÖK JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ meg. Felkérem dr. Romasz Árpád urat, az egyesületünk jogászát, hogy a határozatképességet állapítsa meg, a közgyűlést nyissa Tisztelettel köszöntöm még egyszer a megjelent egyesületi tagokat, meghívottakat, és érdeklődőket. Dr Romasz Árpád vagyok, és tájékoztatom Önöket, hogy az éves beszámoló közgyűlést május 10.-én órakor megnyitom. Az egyesület szavazatra jogosult taglétszáma: 965 fő. Aláírásával regisztrált: 256 fő A meghirdetett 1. sz meghívó alapján a közgyűlést HATÁROZAT KÉPTELENSÉG MIATT A KÖZGYŰLÉST BEZÁROM. A meghirdetett 2. sz meghívó 10 óra 30 -re hirdetett közgyűlés, a jelenlévők létszámától függetlenül HATÁROZAT KÉPES. Az közgyűlés 2. sz meghívó alapján történő megnyitás időpontja: 10 ó 30 perc. Aláírásával regisztrált : 364 fő. SZAVAZÁS Köszönöm, és szavazást kérek, a regisztrációkor kiosztott szavazó cédulával.

3 Kérem a jelenlévőket, hogy fogadják el jegyzőkönyv vezetőnek: JUHÁSZ GÁBOR urat Szavazás:.IGEN: 364 NEM: 0 TARTÓZKODÁS: 0.. Felkérek két egyesületi tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek: 1./ LIPCSIK MÁRTON 2./ PÁKOZDI ANDRÁSNÉ 1./ sz. Szavazás:.IGEN:364 NEM: 0 TARTÓZKODÁS: / sz. Szavazás:.IGEN:.364 NEM: 0 TARTÓZKODÁS: 0.. Kérem a jelenlévőket, hogy fogadják el az ülést levezető elnökének Szabados Andrást: Szavazás:.IGEN: 364 NEM: 0 TARTÓZKODÁS: 0.. A meghívót az Önök részére postáztuk, kérem, fogadják el az ott ismertetett napirendi pontokat, ami a ma délelőtti közgyűlés tárgyalásának tartalmi ismertetője: A évi mérleg és a évi költségvetési tervjavaslat beterjesztése. NAPIREND: 1./Az Elnökség írásos és szóbeli beszámolója. 1./A A évi mérleg és a évi költségvetési tervjavaslat Vita, határozathozatal. 2./ Hol tart a Baumag ügy, és mi várható? 2/A Mit tettünk az érdekérvényesítés érdekében 2./B Mit tehetünk, mi várható, az egyesület stratégiája Kérdések,- és válaszok 3./Az Elnökség választása/újraválasztása Vita, határozathozatal. Köszönöm, szavazást kérek, a regisztrációkor kiosztott szavazó cédulával. 1./Az Elnökség írásos és szóbeli beszámolója. Vita, határozathozatal. 2./Az Egyesület elnökségének választása/újraválasztása (javaslat, ez legyen 3.sz napirendi pont) Vita, határozathozatal. 3./Hol tart a Baumag ügy, és mi várható Kérdések,- és válaszok. SZAVAZÁS 1/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOKAT ELFOGADJA IGEN SZAVAZÁS 1/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOKAT ELFOGADJA NEM SZAVAZÁS 1/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS A NAPIRENDI PONTOKAT ELFOGADJA TARTÓZKODOTT Szavazás:.IGEN: 364 NEM: 0 TARTÓZKODÁS: 0.. 1/2014. sz HATÁROZAT: A közgyűlés az 1-3 sz napirendi pontokat egyhangú szavazatával elfogadta. Felkérem az egyesület elnökét, Szabados Andrást a beszámoló megtartására. Köszönöm, és kérem Önöket, hogy fogadjuk el kölcsönösen, ez legyen a mai közgyűlés alapelve. ELFOGADOTT NAPIREND SZERINTI TÁRGYALÁS 1/A. Az Elnökség írásos és szóbeli beszámolója. A évi mérleg és a évi költségvetési tervjavaslat

4 Nem úgy készültem a mai előadásra, mint Kati néni, a pletykás (elnézést minden jelenlévő Kati nénitől) a szomszéd asszony, aki a szomszédjától hallott valamit, kicsit még hozzátesz, tovább adja az ő verzióját, aztán a szomszéd is hozzátesz valamit és mire a történet visszaér, már önmaga is elhiszi a saját történetét. Ezt szubjektív véleménynek hívják. A szélhámos hiteget, a szakember a tényeket közli, és rámutat az összefüggésekre. Én nem érzem magam szélhámosnak. A mai előadás nem önökről, hanem szándékunk szerint önökért fog szólni. Mi a tényekre alapozva, objektív módon, minden festés, fényezés és kertelés nélkül fogunk beszélni. A jövő- és a mikor kérdése, ahogy azt már 2006-os közgyűlésen, és a 2008-as elnöki beszámolóban is elhangzott a jóslás kategóriája. Egyesületi tagjainknak az éves tagdíj ellenében nyújtott ingyenes szolgáltatások óta évről-évre tájékoztatjuk tagjainkat elnöki beszámolókban levél útján-, az érdeklődők kérdéseire irodánkban, személyesen-, vagy telefonon munkatársaink adnak választ. - Interneten elérhető honlapunkról folyamatosan értesülhetnek a tagjainkat, és valamennyi károsult társunkat érintő legfrissebb eseményekről. - BAUMAG ügyben jogi képviseletet, (előzetes időegyeztetéssel) ügyvédi tanácsadást adunk. - Elérhető címünkről, az Önöktől érkező leveleikre válaszolunk. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a színháztermet 12 óra 45 perckor át kell adnunk. GAZDASÁGI-és MÉRLEG BESZÁMOLÓ AZ ELNÖKSÉG ÉVI BESZÁMOLÓJA A törvényi kötelezettségének megfelelően Önök elé terjeszti az egyesület évi gazdálkodásának, és működésének beszámoló jelentését, valamint a évi költségvetés tervezetét B e v é t e l Bemutatom a bevételek és kiadások összesített tábláját as adatok T a g d í j K a m a t b e v é t e l K i a d á s Tagdíj bevétel: Kamat bevétel: Ft Ft Összes bevétel: Ft Összes kiadás: Ft ESZKÖZÖK: FT Évi mérleg ESZKÖZÖK SAJÁT TŐKE INDULÓ TŐKE TŐKEVÁLTOZÁS EREDMÉNY FORRÁSOK Saját tőke : eft Induló tőke 2012: eft Tőke vált. 2013: eft Eredmény : 261 eft december 31. bankban kamatra lekötve: Ft

5 A mienk egy évenkénti minimális megtakarítást, felmutatni tudó egyesület. Alaptőkénk évről évre emelkedik, mert gazdálkodásunk takarékos, tagjaink kitartanak mellettünk, beszélnek munkánkról, vagy csak arról, hogy létezünk, ezért újabb károsultak csatlakoznak hozzánk. A bizalmat köszönjük, elkövetünk mindent, hogy rászolgáljunk évi mérleg KIADÁSOK RÉSZLETEZVE Bérleti díj Ft Ügyvédi díj Ft Telefonköltség Ft Könyvelési díj Ft Bankköltség Ft Egyéb költségek Ft Irodaszerek Ft Postaköltség Ft Adók Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN Ft évi költségeinket, látják, amelyek évek óta szerkezetükben nem, de összegében az évek során az országos inflációval együtt nőttek, de a befizetett tagdíjakból fedeztük A tagdíj Ft/év változatlanul, amely a várható költségek fedezetére elegendő óta, egy alkalommal kényszerültünk tagdíj emelésre, mindössze 300 Ft/év mértékben. Gondolják meg, az általános infláció is ennyi volt 10 év alatt??? Kivédtük a banki tranzakciós díj fizetésének nagy részét azzal, hogy csomag váltással havonta két alkalommal ingyenesen vehetünk fel készpénzt, és fizetési kötelezettségeink többségét, határidőben a tranzakciós adót kikerülve így fizetjük. Valamennyi beérkező tagdíj befizetést a felhasználásig azonnal kamatra (ami ugyan most már csak nettó 1.1%) de lekötjük. Megköszönöm azoknak, akik tagdíjukat átutalással fizetik, mert így valóban 3800 Ft-t, és nem csak 3550 Ft-t kapunk, a postai, és banki költségek levonása után. Immár lassan 15 éve használt irodánk bérleti díja három éve változatlan, irodaszer költségeinket, posta és telefon költségünket az ésszerűség határain belül, tartottuk. Segítőink, munkatársaink a munkájukat önkéntesen, odaadó lelkesedéssel végzik. A társadalmi munkában teljesített szolgálatukért munkabért, és járulékokat nem kell fizetnünk. Köszönet, és hála nekik érte. A bemutatott gazdálkodás eredménye, hogy volt és van fedezetünk, hogy a mai közgyűlésünket ne egy iskola aulájában tartsuk több menetben, hanem egy az egyesületünk méretének, és tekintélyének megfelelő helyen, itt a József Attila színházban. 1./A. Hozzászólások a évi mérleg és 2014 évi költségvetés tervjavaslathoz: Köszönöm a hozzászólás nem volt, szavazást kérek, a regisztrációkor kiosztott szavazó cédulával. SZAVAZÁS 2/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS AZ 1./A NAPIREND GAZDASÁGI BESZÁMOLÓT, A 2013 ÉVI MÉRLEGET, EFT ÖSSZEGű ESZKÖZ ÉS FORRÁSOLDAL EGYEZőSÉGGEL, 216 EFT EREDMÉNY TARTALÉKKAL, A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉST ELFOGADJA IGEN SZAVAZÁS 2/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS AZ 1./A NAPIREND GAZDASÁGI BESZÁMOLÓT, A 2013 ÉVI MÉRLEGET, EFT ÖSSZEGű ESZKÖZ ÉS FORRÁSOLDAL EGYEZőSÉGGEL, 216 EFT EREDMÉNY TARTALÉKKAL, A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉST ELFOGADJA NEM SZAVAZÁS 2/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A KÖZGYŰLÉS AZ 1./A NAPIREND GAZDASÁGI BESZÁMOLÓT, A 2013 ÉVI MÉRLEGET, EFT ÖSSZEGű ESZKÖZ ÉS FORRÁSOLDAL EGYEZőSÉGGEL, 216 EFT EREDMÉNY TARTALÉKKAL, A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉST ELFOGADJA TARTÓZKODOTT 2/2014. sz közgyűlési határozat: A közgyűlés az 1/A napirendi pont szerint a 2013 évi gazdasági beszámolót, a mérleget, és a 2014 évi költségvetés tervezett értékeit 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta. SZAVAZÁS 3/2014. SZ. Közgyűlési határozat: KÖZGYŰLÉS 1/B. NAPIRENDI PONT: AZ ELNÖKSÉG RÉSZÉRE A FELMENTVÉNYT MEGADJA Köszönöm az elnökség, így a magam nevében is a bizalmat, és kívánom, hogy a következő ciklusra megválasztásra kerülő elnökség az Önök nem kevés, de jogos elvárását teljesítse, és kérem bizalmukkal majd úgy, minket, Őket is támogassák. IGEN

6 3/2014. SZ. Közgyűlési határozat: A közgyűlés 1/b. napirendi pont: az elnökség részére a felmentvényt igen: 364 nem: 0 tartózkodás: 0.szavazattal egyhangúan megadja / ELFOGADOTT NAPIREND SZERINTI TÁRGYALÁS MIT TETTÜNK AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ÉRDEKÉBEN? EGY KIS MESE FELNŐTTEKNEK Egyszer volt, hol nem volt fél tucat csaló az ezredforduló elején, Magyarországon, akik egy speciális jogi kiskaput kihasználva szervezett pilótajátékot indítottak. A hatóságok, nyolc éves csúszással reagálták le az eseményeket, de addigra már több tízezren megégtek. Elvileg akár még jól is elsülhetett volna egy nagyobb ingatlanbefektetés környékén, hiszen a lakossági jelzálog-hitelezés akkor futott fel, magával rántva a lakásárakat, melyek minimum megduplázódtak abban az időszakban. Alacsony kockázat kivételes befektetési lehetőség, hirdették az ingatlanszövetkezetek szerte az országban. Még egy bizalomgerjesztő iroda kellett csalinak, amire több mint ötvenezren haraptak rá. Az ingatlanszövetkezetekre speciális jogi státusz vonatkozott, semmilyen pénzügyi szervezet nem ellenőrizhette őket, így az akkoriban még eléggé csenevész P.SZ.Á.F. sem. Ezek a szövetkezetek ingatlanbefektetés céljával alakultak, a vezetést pedig az alapítók tartották kézben, annak ellenére is, hogy elvileg az egy tag egy szavazat elv érvényesült a közgyűléseken. Ráadásul a szövetkezetektől vásárolt üzletrész után kezdetben 30 százalékos személyi jövedelemadó kedvezmény járt. Az ingatlanszövetkezetek belterjes klubok voltak, akik saját tagjaiknak kínáltak befektetéseket, azaz először be kellett lépni, részjegyet vásárolni. A szövetkezetek ezt követően tagi kölcsön formájában kérték a befektetni kívánt összeget a tagjaiktól, amit a szövetkezet alapszabálya, vagy egyedi megállapodás alapján ígértek visszafizetni. A gondok akkor kezdődtek, amikor a szövetkezetek minél több pénzt szerettek volna begyűjteni, ezért fix hozamokat kezdtek hirdetni, méghozzá a bankok által felkínált százalékos kamatokkal szemben magasabb hozamot, és választható fizetési futamidőt ígérve. Az ingatlanszövetkezetek vezetői eközben túlszámlázással szivattyúzták ki a pénzt a közösből, egy- egy ingatlan megvásárlására / felépítésére papíron jóval többet költöttek a valóságosnál. A Duna Profit például a Bács Immobilyenért egymilliárddal fizetett többet, mint amennyit kellett volna. A Vertical egy befejezetlen lakóparkért fizetett ki 260 millióval többet a kelleténél, a Baumag a Gyors Újrakezdési Alapítványba Három és fél Milliárd Ft-t pumpált, az ózdi martinsalakos épületek állítólagos vizsgálatáért és az újjáépítésért, alapítványi támogatás címén Mivel új tagokat kellett beszervezni a túléléshez, a 2003-as évben a hirdetési piac meghatározó szereplői lettek az ingatlanszövetkezetek, az MTV reklámblokkjai a hozamígéreteikkel volt tele, de az interneten is aktívan megjelentek. Külön kategóriát teremtett Klivinyi Zoltán a Vertical Invest, a KHPM és a Duna Profit mögött álló üzletember. Klivinyi nem cicózott, a meglovasított pénzből egyből sajtóbirodalmat kezdett kiépíteni, egy napilappal az Esti Hírlappal az élen. Többek között ezért ebben az újságban jelentek meg a legnagyobb reklámok. Az Esti Hírlap úgy különböztette meg magát a konkurenseitől, hogy vad harcot folytatott az ingatlanszövetkezetek mellett a szakma megrökönyödését kiváltva. Naponta jelentek meg cikkek az újságban melyek ajnározták a Vertical Investet és társait, az ellenzőket pedig sunyi, feljelentgető, irigy sátánoknak festették le, akik a bank lobbi zászlaját cipelik és egyetlen céljuk a kisemberek megnyomorítása. Hisz a kisemberek egyértelmű támogatói csakis az ingatlanszövetkezetek lehetnek. Azért mert jóval magasabb hozamot adnak, mint a bankok, a kisemberek pedig megérdemlik ezt a magas hozamot. A magyar hatóságok közül elsőként a P.SZ.Á.F. (dr. Szász Károly) ébredt téli álmából, de nem voltak jogosítványai, így dr. Varga Mihály pénzügyminiszterhez, majd a kormányváltás után dr. Medgyessy Péter miniszterelnökhöz fordult törvénymódosítást és jogköröket követelve. A követelés túl hangos volt. Eztán fizetett hirdetésben Metró, Expressz - próbálta megállítani a lavinát, azaz elrettenteni az új beszállókat. Ez a mutatvány annyira bejött, hogy az összes ingatlanszövetkezetet be is döntötte.

7 Az esti meséket ismerő szülők, nagyszülők tudják, hogy a Grimm mesék vége, nem a megszokott tündér mese: Ha a vége jó, minden jó. A közel károsult futhatott a gonosz varázslók által eltüntetett MILLIÁRDJAI után. A mese tanulságai, amit mindenki saját, és más bőrén is megtapasztalt???: Ingatlanba pénzt befektetni egy kockázatos vállalkozás volt, és ma is az. Ha lehet is nyereséget előre becsülni, az akkor is inkább csak álomkép, de a tényleges csak annyi, ami az értékesítés után a saját zsebben megmarad, ez akár évekbe is beletelhet. De előre elkölteni, ami nincs?? Ezt tették velünk az ingatlanszövetkezetek vezetői, saját zsebükre, a mi pénzünkből. Fix hozamot ígértek, meg sem kezdett vállalkozások hozamának terhére, amit ráadásul, amikor csak a befektető azt akarta, akkor fizettek ki. Ezt egyetlen módszerrel tudták megtenni, mindig az új beszállók pénzéből fizettek. Világos volt, mint a nap, INGATANSZÖVETKEZET = PILÓTAJÁTÉK. Legalábbis amelyik magas fix hozamot ígért. Amelyik meg nem ígért ilyesmit, attól az ígérgetők elszipkázták a tagokat. Nézzük kikről, - mikről beszélünk, és akiket becsaptak, és áldozatul estek: INGATLANSZÖVETKEZETEK: FUNDAMENTUM XXI Károsult: 800 fő Kár: 400 millió forint Hozamígéret:17.5% CÉG: FUNDAMENTUM XXI Cégvezető: Melis János Károsult: 800 fő Kár: 400 millió Ft Hozamígéret:17.5% JOGUTÓD NÉLKÜL 2003-ban MEGSZÜNT. Ez a cég is invesztált projektekbe, az egymilliárdos tőkéből így maradt meg 600 millió. A befektetési célpontok között szerepelt egy szálóda Sárváron, illetve építései telkek Győrben, egy Nagykovácsi sorház és Nádasladányban 42 hektár, melyet átminősítettek belterületté és 32 darabra felszabdalva eladtak. A cég az Erste Bank számára végzett hitelközvetítést. INGATLANSZÖVETKEZETEK: PANNON UNIO 2003 Károsult: 1000 fő Kár: 2.4 milliárd forint Hozamígéret: 20% CÉG: PANNON UNIO 2003 Cégvezető: Papp Gábor Károsult: 1000 fő Kár: 2.4 Milliárd Ft Hozamígéret: 20% Jegyzett tőke: Ft Cégnyilvántartásból törölve:2011.július 25. A vagyonból 50M maradt, Megtérülés a kár 5,8 %-a. A cég irányultságát jól mutatja, hogy igazi szakember állt az élén a küzdősportok terén. Papp Gábor karate edző volt, az üzlethez nem értett, nem is akart. Marketing stratégiája a hozamok minél nagyobb betűmérettel történő kiemelésében merült ki. Mikor süllyedt a hajó hóna alá csapta a pénzes táskát és lelépett. Azóta is keresik. A szövetkezet két társasházi projekttel hirdette magát: egyik az Izabella a másik a Kazinczy utcában volt. Aki utánanézett az mindkét helyszínen egy egy üres telket talált, ami parkolóként funkcionált. A portfolió.hu anno felhívta a céget. Ott nem tagadták, hogy nem értenek az ingatlanpiachoz, de azzal védekeztek, hogy vannak szakember ismerőseik, akinek véleményét akár ki is kérhetik. INGATLANSZÖVETKEZETEK: CÉG: VERTICAL INVEST Cégvezető: Svecz Szabina Miss Hungary 2002-es ezüstérmese, középfokú óvónői képesítéssel VERTICAL INVEST Károsult: 1500 fő Kár: 1.5 milliárd forint Hozamígéret:23% Károsult: 1500 fő Kár: 1.5 Milliárd Ft Hozamígéret:23% Alakul: 2003, Felszámolás kezdete: áprilisban még működött. A Klivinyi birodalom ékköve. A szépségversenyt Klivinyi Penthouse magazinja támogatta. A cég 2003-ban alakult és még ez évben vége is lett a dalnak. A Vertical nem pazarolta energiáját tényleges befektetésekre, a kapott pénzt szépen mind ellopták. Bankszámlával sem igen vesződtek, mindent kp-ban intéztek. Csak működési költségük havi 80 milliót emésztett fel, többek között az országos 16 egységből álló irodahálózat miatt. Klivinyit Bécsben kapták el, összesen kilenc főt gyanúsított a rendőrség. Az ítélet: 6 év az alapítónak, 3 év a szépség királynőnek. TŐKEBEFEKTETÉSI CSALÁS.

8 INGATLANSZÖVETKEZETEK: DUNA PROFIT Károsult: 3000 fő Kár: 2.5 milliárd forint Hozamígéret:17% CÉG: DUNA PROFIT Cégvezető: Némethy András Károsult: 3000 fő Kár: 8.5 Milliárd Ft Hozamígéret:17% Ez a cég is folytatott gazdasági tevékenységet, 8 Milliárdos vagyonához képest nem is sok az a 2.5 milliárd bukó. A Duna Profit Sajóvelezdre álmodott egy ablakgyárat. Az ingatlanszövetkezet ugyanakkor bedőlt mielőtt a gyár elkezdte volna működését. A Dávodi Panzió és a Balatonlellei Hotel ugyanakkor még működött. A cég vezetői a problémák hatására bezártak négy vidéki irodát a nyolcból és bérük feléről is lemondtak. A tagság itt volt a leglelkesebb, támogatta a reorganizációt és zárt szövetezetté alakultak és még plusz pénzt is betóltak. Ha kezdettől így működnek és nincs hozamígéret, akkor nem is lett volna talán ilyen csúnya a vége. Az utolsó napok rohamai során 700 milliót vettek ki a cégtől. A rendőrség látókörébe 15 gyanúsított került. Vas megyében az ügyész kimondta: a kis befektetők csalás áldozatai, ilyen váddal kaptak jogerős ítéletet évben INGATLANSZÖVETKEZETEK: PILIS INVEST Károsult: 4000 fő Kár: 12 milliárd forint Hozamígéret:14% CÉG: PILIS INVEST Cégvezető: Tallér Károly 1998 és 2004 Károsult: 4000 fő Kár: 12 milliárd forint Hozamígéret:14% Felszámoláshoz megtaláltak: Ft-t Megtérülés felszámoláskor: 4%. TŐKEBEFEKTETÉSI CSALÁS hűtlen kezelés., a vád Piliscséven 650 hektárt birtokolt a vállalkozás, jobban mondva a vállalkozás vezetői, a cég zálogjoga ugyanis véletlenül lemaradt a tulajdoni lapról. A Kossuth téren demonstrációt tartottak, eredmény nélkül. INGATLANSZÖVETKEZETEK: Cégvezető: Balázs László BAUMAG Károsult: 12 ezer fő Kár: 31 milliárd forint Hozamígéret:12% CÉG: BAUMAG Cégvezető: Balázs László Károsult: fő Kár: Ft Átlagosan Ft/fő Hozamígéret:12% Nyolc éven át működött a pilótajáték. A Baumag 50 cégből álló nehezen átlátható csoportot hozott létre, de a cégek közül csak minden tízedik volt nyereséges, a többi csak vitte a pénzt. A BAUMAG technika a következő: a.) Tagként belép a befektető és Ft. részjegyet befizet, ezzel tagjelöltté válik, melyet a közgyűlésnek kell elfogadni (közgyűlés ilyen határozatot soha nem hozott). b.) Csak a részjegy befizetése után lehetett megtárgyalni, hogy mennyi pénzt és milyen időtartamra helyez el a befektető; c.) A részletek tisztázása után szerződéskötésre kerül sor, előbb egy Üzletrész adásvételi kerül kölcsönösen aláírásra, majd azonnal egy másik Adásvételi szerződés köttetik a visszavásárlásra, a megállapodott határidőre, kamattal növelve (BAUMAG szóhasználattal: árfolyam különbözettel, - kedvenc szóhasználatukban hozammal) növelt értékkel; d.) Amennyiben a befektető a lejáratkor nem élt a visszavásárlás lehetőségével, az ügylet meghosszabbításra került oly módon, hogy új Adásvételi szerződés került aláírásra, az alapszerződést pedig bevonták. Lehetőség volt arra is, hogy csak a kamatok/hozamok kerüljenek felvételre. A SZJA törvény alapján ekkor 20%-os forrásadót vontak le a kifizetett összegből. A pénz elvileg a szövetkezeti tag saját adószámán az APEH számlájára került? Magyarul: a későbbi károsultak csupán betétet befizető és pénzbetétjüket kifizető közötti jogviszonyt kívántak létrehozni, jóhiszeműen, a pénzüket határidőben, előre meghatározott fix kamatra kívánták elhelyezni.

9 A Szövetkezet a befizetésekből szabálytalanul üzletrész tőkét képzett, amelyet vállalkozásból származó, mint a törzstőke folyamatos növekedésének bemutatásával vezette félre a befektetésük biztonsága után érdeklődőket. BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet ALAKUL: Cégbíróság bejegyzi: ÁPTF feljelent a PmRFk-on: Nyomozás Budaörsön indul : Áttétel vissza a PmRFk-ra: 18/1998.bü.számon Pest Megyei Főügyészség ELÉVÜLÉS MIATT A NYOMOZÁST LEZÁRJA BUKÁS: márc. 21, dr. Tátrai Judit ügyész FELSZÁMOLÁS: / Megalakul én a BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezet, nagyon ügyelve a jogszabályok maradéktalan betartására. Az alapító 7 fő törvényeket tisztelő polgár, fejenként Ft vagyoni hozzájárulást, alapító saját tőkét kockáztat összesen Ft. összegben a cél megvalósításáért. ( Önök, akik itt ülnek, mennyit is fizettek be????) A BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezet nevében az alapítók felhatalmazták Balázs László akkori igazgatósági elnököt, október 12. n az alapító szándék levelet nyújtsa be, az akkori Állami Bankfelügyelethez. A kérelemre válaszolva (4 nap elteltével) az Állami Bankfelügyelet 00011/150/1995. számon, október 16. napján kelt levelében tájékoztatta, hogy a Pénzintézeti törv. 8. (2) és (4) bekezdései, valamint 86. (1) bekezdés g) pontja alapján a kérelemnek megfelelően a pénzintézeti tevékenységet is végző jogi személyekről vezetett felügyeleti nyilvántartásba a BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezetet bejegyezte, (bár némi korlátozással: a betétgyűjtést megtiltották) működés megkezdését engedélyezte. NEM ÉRDEKES? A máskor oly bürokratikus gépezet 4 azaz NÉGY nap alatt döntött. Az engedély gyors megadása után az Állami Bankfelügyelet utólag ellenőrzést tartott, mert az általa kiadott engedélyt úgy gondolta más tevékenységre állította ki, mint ami a pult mögött zajlik. A BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezet könyvelési, és tagi nyilvántartását vette alapul a vizsgálgatásánál, és megállapította, hogy március 2. napjától december 29. napjáig megközelítőleg , többségében magán-, elvétve jogi személytől kvázi tagi kölcsönt vett fel, szabálytalanul. A megállapításon kívül egyéb nem történt. A Baumag Szövetkezet közben kérte a működéséhez szükséges cégnyilvántartásba vételt is, a Cégbíróságnál aki jogalkalmazó lévén meglátván az alapító tagok által megálmodott tevékenységi jegyzéket az állami Bankfelügyelethez fordult, segítségért. A Baumag Szövetkezet cégbejegyzési kérelme ügyében gondosan eljáró Cégbíróság megkeresésére az Állami Bank Felügyelet, igazolta, hogy a Baumag Stratégiai Szövetkezetet, a pénzintézeti tevékenységet is végző jogi személyekről vezetett felügyeleti nyilvántartásba felvette.. Így a kör bezárult, minden akadály elhárult, miután a Bankfelügyelet áldását adta Cégnyilvántartásba történő bejegyezéshez. A Cégbíróság sem tétlenkedett sokáig október 24. napján, Cg /12. számú végzésével az akkor hatályban lévő jogszabálynak megfelelően (??), az alakuló közgyűlés időpontjára visszamenő hatállyal, tehát október 24.-én, márc. 1-vel bejegyezte a cégnyilvántartásba. Az Állami Bankfelügyelet jogutódjaként eljáró Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF), egy tisztviselője, ki tudja milyen sugallatra, elődjéhez hasonlóan elkezdett vizsgálódni. Egy év alapos vizsgálat után megállapította, azt, amit már 1995-ben is megállapítottak, az tényleg megalapozott, és helyt álló, valami olyan pénzmozgatás van a Baumagnál, ami a számviteli- pénzügyi szabályokkal nem összeegyezethető, mintha ilyenekre az engedély nem lenne érvényes. Láss csodát, fény gyúlt az éjszakában újabb egy év után én. megszületett a megállapítás, amelynek lényege: a BAUMAG Általános Befektetési Szövetkezet részére nyújtott tagi kölcsön elfogadása csak látszat, a valóság a Pénzintézeti trv. 4. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott engedély nélküli betétügylet, és részére tiltott pénzintézeti tevékenység, A Pest megyei Cégbíróság keresetére bírósági eljárás indult 1996-ban a BAUMAG ellen, mely 1999-ben zárult a Legfelsőbb Bíróság ítéletével, és láss csodát, egyéb hibák mellett kimondta, hogy a BAUMAG Szövetkezet üzletrész képzése jogszabálysértő.

10 A jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vétségének gyanújával feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen, amely a Pest Megyei Rendőr Főkapitányságon, kötött ki, a Btk. 298/D. - alapos gyanujával Ez helyi ügy, mondták a vizsgáló tisztek, és a cég központja miatt illetékességből átkerül az ügy a helyi, a Budaörsi Rendőr Főkapitányságra, ahol alaposan addig tanulmányozzák, amíg egy év után megállapítást nyer, hogy esetleg ez még komoly bűnügy is lehet. ÚJABB EGY ÉV telt el: án az időközben, most már, mint büntető eljárás került vissza a Pest Megyei Rendőr Főkapitányságának Vizsgálati Osztályára a gyanújuk szerint esetleg súlyos bűncselekményt is takaró Baumag ügy. A törvényesség játékszabályai szerint a nyomozás minden lépését ellenőrizni és felügyelni kell. A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG 1997-től végzi a nyomozás felett a szoros, törvényességi felügyeletet. (vajon ki a felügyelő szerv vezetője?) ÚJABB EGY ÉV telt el: A most már bűnügy gyanuját áttétel után a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya 19/1998.bü. számon, most már Balázs László és társai gyanúsítottakkal szemben a jogosulatlan pénzintézeti tevékenység vétsége mellett különösen nagy kárt okozó csalás bűntette vonatkozásában is nyomozta. ÚJABB HAT ÉV telt el: A PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG NF.2720/1997/. SZÁMÚ HATÁROZATA: a Be (1) bekezdés b) pontjának 1. fordulata alapján mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény ; a számviteli fegyelem megsértésének vétsége vonatkozásában a Be (1) bekezdés b) pontjának III. fordulata alapján mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény bizonyíték hiánya miatt, a magánokirat-hamisítás vétsége vonatkozásában a Btk. 32. b) pontjában, és a33. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból ELÉVÜLÉS MIATT, a Be ) bekezdés c) pontjának II. fordulata alapján megszüntette (2003. márc. 21, dr. Tátrai Judit ügyész) 1996-tól sem ügyészi gyanusítás, sem vádirat nem született, az ÁPTF saját hatáskörében, miután a Legfelsőbb Bíróság megállapította ítéletében, hogy nocsak, tényleg engedély nélküli pénzintézeti tevékenységről szól a történet,1999. január 1.- hatállyal betiltotta a BAUMAG Szövetkezet pénzügyi- és banki tevékenységét, de további nyoma, hogy ennek bármely hatóság érvényt szerezzen nincs EMLÉKEZZÜNK. (a kis nyuszi történetére. Ez elment vadászni, ez meglőtte, stb) BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet EZ ELMENT VADÁSZNI 7 alapító tag, fejenként Ft-tal egy kis fifikával, az ötletet jól megtámogató olyan jogász háttérrel, aki a kiskapukat átjárva minden körülmények között pontosan pártolt minden olyan újat, ami a jog emberének is hozott a konyhára. BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet EZ MEGLŐTTE A Bankfelügyelet 4 nap alatt döntött arról, hogy a Baumag Stratégia létrejöhet, és működhet, a Cégbíróság 8 nap alatt bejegyezte. Ugyanez a Bankfelügyelet egy éves utóvizsgálat után megállapította a szabálytalan működést, és újabb 3 év kellett a betiltás határozatba foglalásához, és hat év annak megállapításához, hogy szegény Balázs Lászlót és társait ártatlanul meghurcolták.

11 Innen mondjuk hangosan együtt, aki ismeri ezt a gyerek mondókát: BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet EZ HAZAVITTE BAUMAG Stratégiai Fejlesztő Szövetkezet EZ KISÜTÖTTE DR ÁBROK DR. HOROGH ÜGYV GYVÉDI IRODA KEREKECSKE, DOMBOCSKA, ITT SZALAD A NYULACSKA EZ A KICSI MIND MEGETTE között dr. Szász Károly az akkor már P.Sz.Á.F. néven működő szerepében csak hit bizományosi jogosítványokkal rendelkező műintézet elnöke leveleket küldött dr. Varga Mihály (ugye ismerős a név?) Pénzügyminiszternek, majd Medgyessy Péter miniszterelnöknek kérvén azonnali intézkedését, vagy törvénymódosítás kezdeményezését.? ÉS MIT TETT AZ EGYESÜLET? ÉS MIT TETT AZ EGYESÜLET? Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa Polgári perek (dr. Vetró László) Polgárjogi igény bejelentés Szereplés közmédiákban A bajai egyesület panasszal élt, mi pedig külön levélben tettünk bejelentést Lenkovics Barnabásnak az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának. Idézek május 7.-én keltezéssel aláírt tett bejelentésünkre lefolytatott vizsgálatából készített jelentéséből, amelyet a Felügyeleti Tanács Elnökének írt, és egyidejűleg a sajtóban is megjelent.: megállapítható, hogy a Felügyelet (és jogelődei) a korábban és jelenleg hatályos jogszabályok alapján maga dönthette volna el, hogy a Szövetkezetek tevékenysége engedélyköteles vagy sem. Mindezek alapján a Felügyelet (és jogelődjei) óta folyamatosan hozzájárultak az alkotmányos jogokkal összefüggően visszás állapot fennmaradásához azzal, hogy egymásnak ellentmondó lépéseket tett és tesz mind a mai napig törvény adta jogkörével nem él, ehelyett más hatóságokra hárítja a Szövetkezetekkel kapcsolatos törvényi kötelességeit. A jogkérdés eldöntésében módja lett volna arra, hogy a bíróság döntését kérje akár a cégeljárás során, akár pedig úgy, hogy határozatában tiltja meg a Szövetkezetek tevékenységét, amely határozatot adott esetben CSAK bíróság vizsgálhatott volna felül. A P.Sz.Á.F. sajtóközlemény formájában védte a mundér becsületét: a válasz mindössze hét nap alatt megszületett: A P.SZ.Á.F. a kifejtettek alapján sajnálatosnak tartja, hogy az Állampolgári Jogok országgyűlési biztosa megalapozatlan sajtóközleményével, illetőleg vizsgálati jelentésével azt a látszatot kelti, hogy a Felügyeletnek felelőssége van a BAUMAG Szövetkezetnél napvilágra került feltételezett visszaélések, illetőleg bűncselekmények vonatkozásában. Budapest, május 14.

12 Mátraholding, mint kijelölt felszámoló kérdésére adott P.SZ.Á.F. határozat: Miután a Felügyelet a a HITELINTÉZETEKRŐL ÉS A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOKRÓL 141. (2) bekezdés a) pontja szerint engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését jelen határozatában megállapította és erre vonatkozóan bűncselekmény gyanúja merült fel, a határozat rendelkező részében kinyilvánította, hogy e tárgyban büntetőeljárást kezdeményezett az illetékes nyomozó hatóságnál november 8. Marsi Erika s.k., a P.SZ.Á.F. főigazgatója. Ez aztán következetesség. Néhány hónap alatt is változik a világ???. Jut eszembe: Ezekben az években divat volt a Cavington szedése, tudják, ami érelmeszesedés ellen volt divatban, a memória frissen tartására. Ez a P.SZ.Á.F.-ben úgy tűnik tiltott gyógyszer volt. Elgurult a gyógyszer is, a szemüveg is, eltűnt az az íróasztal is, amiben a PSZAF elődjének kezdeményezésére ott hevert, a Legfelsőbb Bíróság már 1999-ben kihirdetett ítélete, amely már egyszer kimondta: a Baumag engedély nélküli pénzügyi szolgáltatást végez. No, de sebaj, ha még egyszer vizsgálódunk annál biztosabb, hogy talán még sincs minden rendben, de talán mégis? Addig is a sok szép irodában gyűlik a pénz, más csatornákon elfolyik, befolyik soha fel nem derített zsebekbe. ÉS MIT TETT AZ EGYESÜLET??? Több tagunk korábban önállóan elindított polgári perében ügyvédünk (dr. Vetró László) átvette a képviseletet és megpróbált precedens értékű, jogerős ítéletekhez jutni annak érdekében, hogy fizetésre tudjuk kényszeríteni a BAUMAG-ot ben egyesületünk intenzív szervezésére 113 károsultunk (összesen 1810) egyénileg polgárjogi igényt jelentett be a Budai Központi Kerületi Bíróságra, Balázs László és társai magán vagyonának biztosítására, miután alapos volt a gyanú, hogy azt a károsultak elől elrejtik. (értsd haveroknak át- vagy eladják.) A fizetésképtelenség kimondásától okt. 9-től országosan több mint ötszáz polgári perben várták a károsultak a pénzük megtérülését. Az egy időben kötött természetellenes adás-vételi szerződések kapcsolatrendszerét a bíróságok nem látták bizonyítottnak. A 2005 év folyamán született ítéletek csupán a szerződések szabálytalanságát állapították meg, azok semmisségét mondták ki. Az eredeti állapot helyreállítása ítéletükkel a károsultak a április 6.-val kinevezett felszámolóhoz a Mátraholding Zrt.-hez fordulhattak, hogy pénzük megtérítését a már kifosztott Baumag Stratégiánál érvényesítsék. (sokan így kívül estek a 40 napos, és esetenként az egy éves bejelentésnek is) és ez volt a cél, amit a hatalom biztos nem tudatosan, de ragyogóan elért. Csalás megalapozott gyanújának vádjával, ben dr. Fuér Angéla bírónő VÉGZÉSÉBEN a folyamatban lévő bűnügyi nyomozás ügyészi támogatására hivatkozással a Balázs család felderített, és lefoglalt magánvagyonát zárolja április 20. -án egy a PSZAF bátor ügyvezető igazgatója ismét nekiveselkedett, benyújtja feljelentését a P.SZ.Á.F. nevében a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Főosztály Gazdasági Főosztályára Balázs László és társai ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (Btk.) ütköző csalás és más bűncselekmény elkövetésének alapos gyanuja miatt. (említsük meg a nevét, mert megérdemli dr,. Kabai Gyula.) ÉS MIT TETT AZ EGYESÜLET??? Megkerestük a 2006 évi választások előtt a politikai élet parlamenti képviselőit, nagyon tanulságos volt. A jóérzésű politikusok sajnálkozó megnyilatkozásai részükről megadták alaphangot és a segítségnyújtás készségét: Így jár, akinek nem elég a banki által nyújtott feltétel, és kamat. A szóbeli büntető ítélet után január 11.-én az MTV 1 televíziós csatorna Ma reggel adásába meghívták a budaörsi egyesület elnökét, továbbá jogászunkat és engem. A kapott bő 20 percben beszélhettünk a BAUMAG büntető ügyéről. A TV ügyvédje műsorában igyekeztünk felhívni a közvélemény figyelmét az igazságszolgáltatás szerveinek ellentmondásos megoldásaira. Ez volt az egyetlen lehetséges fórum, ahol engedtek kérdezni: miért nem vizsgálódnak, miért nem keresik az akkor már nyilvánvalóan eltűntetett milliárdokat? Miért nem kerülnek előzetesbe, akiknek ott lenne a helyük, megakadályozva ezzel a további károkozást. Juszt László, mert Ő volt a Tévé ügyvédje műsorában úgy reagált, hogy Balázs szabadulása után boldogan él majd a lopott pénzből, amíg meg nem hal.

13 Közmunkára ítélték Juszt Lászlót beszólt a hűtlen kezeléssel, csődbűntet tel, csalással vádolt Baumagvezérnek, Balázs Lászlónak. Balázs László, mint ártatlan bárány beperelte a csúnya, a rossz rágalmazó Juszt Lászlót, akit a bírság bűnösnek talált és 12 nap közmunkára ítélte. Érdekesség, hogy a nyílt bírósági tárgyalás után a folyosón a felbőszült nyugdíjas károsultak meg akarták lincselni Balázst. Az ítéletet kimondó bíró,- és Juszt közösen védték meg Balázs L.-t, akit végül a bíróság hátsó lépcsőjén, egy mellék ajtón menekítettek ki. 4 / AZ AGENDA-H TÖRTÉNETE: AGENDA-H Vagyonkezelő Szövetkezet ALAKUL: AGENDA ÁTALAKULÁSOK: AGENDA 2030 lngatlanfejlesztési, és Egyéb Szolgáltató Szöv. Baumag Vagyonkezelő Szövetkezet AGENDA-H Vagyonkezelő Szövetkezet FELSZÁMOLÁS Az addig Csipkerózsika álmot alvó 1999-ben Ft-tal alapított AGENDA 2030 Szövetkezetet életre keltik. Először átkeresztelik 2000-ben, majd április 22-től megint, új a név, mint BAUMAG Vagyonkezelő Szövetkezet és áprilistól AGENDA-H. Egy speciális, u.n. SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS keretében 50,5.- Mrd Ft értékben immár saját tagjának juttat a BAUMAG Szövetkezet üzletrészt, melyből azonnal BAUMAG Vagyonkezelő-üzletrészt képeznek, és visszajuttatják a BAUMAG Szövetkezetnek, forgalmazásra. Más szóval: a jogszabálysértően képzett, tényleges értékkel, vagyoni fedezettel nem bíró, fiktív üzletrészekből újabb, azonos értékű üzletrész képződik és a forgalmazás vidáman megy tovább, a októberi bukásig. A semmiből képzett BAUMAG Szövetkezet üzletrésze semmilyen értéket nem képviselt, ezt a semmit juttatta a BAUMAG Vagyonkezelő Szövetkezetnek, amely a semmiből megképezte a semmit, és visszaadta a továbbra is semmit érő üzletrészt a létrehozó anyacégnek, forgalmazásra. Ezt vásárolták a BAUMAG károsultak valódi, értekkel bíró magyar forintokért. (De ezt akkor azon az ötnyolc emberen kívül, akik alapítói, és kitervelői voltak senki sem tudta október 9.-ig.) MIT TETT AZ EGYESÜLET? A Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság felé kérelmet terjesztettünk. Felhívtuk az igazságszolgáltatás figyelmét- az AGENDA, és más általuk manipulált vállalkozások átalakítását érintő valamennyi, törvénytelen jelenségre-, (szabálytalan közgyűlési határozatok, manipulált, hamisított, Cégbíróság felé szolgáltatott hamis adatok, szindikátusi szerződés stb), eredménytelenül. A cégbíróság mindent törvényesnek ítélt június 30.-i hatállyal új törvényt alkotott a Parlament, Új Szövetkezeti Törvény címen. A BAUMAG vezérkar leleményesen, és jogászi segítséggel meglovagolta az Új Szövetkezeti Törvény adta lehetőséget. Az AGENDA-H Vagyonkezelő Szövetkezet a Stratégia Szövetkezetben befizetett üzletrészünket, mint követelésünket átalakította egyszerű befektetői részjeggyé. A szövetkezeti részjegy alapvető jellemzője, hogy csak a nyereségből képezhető részesedésre ad jogot, visszavásároltatni nem lehet. (volt-e értéke vagy nincs) Mint tudjuk, soha nem volt nyereség a BAUMAG-ban, a törvény szerinti üzletrészt csak nyereségből lehetett képezni, az üzletrészeknek manipulált átalakítása azt eredményezi, hogy végleg bottal üthette mindenki a pénze nyomát.

14 MIT TETT AZ EGYESÜLET? június 25.-én egyesületünk képviseletében ügyvédünk, dr. Vetró László az Alkotmány Bírósághoz indítványt nyújtott be, a vonatkozó.-ok eltörlése, és a magánvagyonunk megvédése visszamenőleges hatályon kívül helyezése érdekében, 2009 szeptemberében kaptuk meg a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságától az elutasító döntését. A taláros testület szerint: a törvény végrehajtására adott határidő június 30. napjával lejárt, így nincs jogi lehetőség a kért törvénymódosítással szembeni intézkedésre. Bár kérelmünket június 25.-vel adtuk be, és bár a törvény hatályba lépése június 30. volt felszólalásunkat elutasították. A kiadott jogszabályt parlamentnek, mint a jogszabály megalkotójának nem küldték vissza módosításra, megakadályozva ezzel, hogy törvényes keretek között pénzünkhöz juthassunk. A döntés indoklása szerint az, hogy komoly vagyoni sérelmet szenvedtünk, nem fájt senkinek, személyiségi és állampolgári jogaink tekintetében pedig, nem képezünk olyan homogén csoportot, mely alkotmányos védelemre tarthatna igényt. Megérezvén, még gyorsabb ütemben megkezdik a pénzek kimentését. Hogy hova? Csevicevölgy Kft magánszemélyektől földterületek felvásárlása BAUMAG BEFEKTETÉSEK CSEVICEVÖLGY FALUSI TÚRIZMUS BAUMAG BEFEKTETÉSEK ÓZD GYORS ÚJRAKEZDÉSI ALAPÍTVÁNY PARÁDSASVÁR KASTÉLHOTEL Az igazságszolgáltatás azon szervei, akiknek nyomozni kellett volna, hogy hol a befizetett milliárdos vagyon, ez, mint apró részlet a figyelmét elkerülte. A Baumag-os megbízásból, komoly üzletfelet keresve a Csevicevölgy Kft ügyvezetője Hídvégi Béla autójának csomagtartójából Ausztria területén Dollár eltűnik, Parádsasvár gigantikus átépítése, a telkek adás-vétele, GYUK Újrakezdési Alapítvány, (Ózd Martinsalakos házak Számvevőszék által is bírált túlszámlázása, 200 MILL. Ft támogatás átutalása. Csevicevölgy Kft.-n átfuttatott, a földvásárlásra elköltött, de csak részben visszarakott összes pénz sorsa, a 99 évre haszonbérletbe adott földterületek bérleti díja, a Parádsasvári Hotel működéséből ma is befolyó pénz, kinek a zsebébe kerül stb Ezeket mindenki tudta, tudja, könyvszakértők a pénzmozgást, és a pénzek kivételi technikáját leírták, csak éppen, a szorosan a nyomozást szorosan felügyelő ügyészség, az akkori APEH, a Gazdasági Rendőrség nem érezte feladatának, hogy merre keressék? És be is gyűjtsék. Arról tudomásunk van, hogy az Interpol felé kiadtak egy megkeresést, de ezt titkosították valamilyen rejtélyes svájci számlákkal kapcsolatosan, a hazai illetékesek nem is próbálták a pénzt begyűjteni, lefoglalni. Egy megkeresésre kaptunk választ: a nyomozás folyik, és ennek érdekeire hivatkozva felvilágosítást nem adnak. A BÍRÓSÁGOKRÓL POLGÁRI bírósági SZAK: MIT TETT AZ EGYESÜLET A BAUMAG károsultak pénzkövetelési pereinek egységes elbírálása érdekében, (tudjuk 500 körüli a magánjogi perek száma,) annak területenként és bíróságonként hozott különböző határozatai miatt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban dr. Draskovics Tibor miniszter úrhoz címzett beadványban kértük, hogy adjanak ki egységes állásfoglalást valamennyi bíróság részére. A miniszter érzékelte a problémát, és a károsultnak és a 31 Mrd Ft súlyának megfelelően kezelte az ügyet: Baumag - ügyben bírósági, ezen belül polgári és büntetőeljárás van folyamatban, a polgári ügy másodfokon, a büntetőeljárás első fokon folyik. A jelenlegi helyzetben ezen ügyek érdemi megítélésére már csak a magyar igazságszolgáltatás jogosult. Az igazságszolgáltatást pedig a Magyar Köztársaságban az Alkotmány 45. -a alapján a bíróságok gyakorolják. A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. És az aláíró, a miniszter helyett: Ügyintéző: Dr. Szücs Krisztina Borbála (ENNYIT ÉRÜNK A HATALOMNAK)

15 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG GAZDASÁGI KOLLÉGIUMA: Előzmény: Egy magánszemély, aki a Szövetkezet egy tagja, miután lejárt szerződésének ellenértékét nem kapta vissza, máig vitatható jogalappal a Baumag Stratégiai Szövetkezet ellen, január 12-én fizetésképtelenség megállapítása iránti kérelmet terjesztettek elő. Dr. Serényi felszámoló bíró által aláírt végzést a Baumag Stratégiai Szövetkezet február 11-én megkapta. A Fővárosi Bíróság április 6.-i kezdő időponttal, határozatával megállapította a Baumag Stratégiai Szövetkezet fizetésképtelenségét és elrendelte felszámolást. Felszámolónak a polgári perben dr. Darázs Lénárd (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9.) ügyvéd által képviselt Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Rt,-t jelölte ki. A kinevezett felszámoló Wortmann György. A perben kötelezi a bíróság: II. r. Balázs László szövetkezeti elnök által képviselt AGENDA-H Vagyonkezelő Szövetkezetet - korábbi nevén BAUMAG Vagyonkezelő Szövetkezet- (2040 Budaörs, Kamaraerdei Út 11.) és III. r. - XIV. r. és XVI. r.-xix. r. alpereseket, hogy fizessenek meg 15 napon belül az I. r. alperesnek (értsd Baumag Stratégiai Szövetkezet ) ,- (Tizennyolcmilliárdhetvennégymillió-háromszázhatvankilencezer-ötszázhuszonhárom) Ft főkövetelést és a felperesnek ,- (Százhatvanegymillió-ötszáztizenegyezer-kilencszázhuszonnyolc) Ft perköltséget. Az indoklásban a nem jogerős ítélet kitér a évben aláírt szindikátusi szerződésre, amelyben a Stratégia Szövetkezet képviseletében Balázs László, és a Vagyonkezelő részéről Patonai Istvánné a semmire (az üzletrész értéke a könyvszakértők által is megerősítve NULLA FT) kötött opciós három év múlva lejáró adásvételi szerződést, 18,2 milliárd Ft összegre. JOGERŐS POLGÁRI ÍTÉLET Tévesen tette vizsgálat tárgyává az elsőfokú bíróság a Ptk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennálltát és az összefonódást megállapítva tévesen indult ki a rosszhiszeműség vélelméből, mint jogi tényből. Az ítélet kihirdetve: április 03. Fellebbezések után A JOGERŐSÍTÉS, mint minden ami Baumag ügyben, állami beavatkozást igényel, és a károsultak érdekeit sértheti, ismét megjelenik. A Fővárosi Ítélőtábla dr. Rózsa Éva Tanácsa az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését helybenhagyja. Ezt megállapítani ugye kellett a három év? Az ítélet indoklása: Az elsőfokú bíróság nem terjeszkedett túl a kereseti kérelmen a részjegy jegyzések vonatkozásában, hiszen a felperes e körben keresetében határozottan azt is kifogásolta, hogy a december 22-i jegyzőkönyvbe foglalt megállapodás (elszámolás) alapján az I. r. alperes a II. r. alperesi részjegyei helyett értéktelen I.r. alperesi szövetkezeti üzletrészeket kapott. A felperes (Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Rt) az igazságügyi szakértői véleménnyel bizonyította, hogy az I.r. alperes (Baumag Stratégia FSz) által kibocsátott szövetkezeti üzletrészek nulla Ft értékkel rendelkeztek, a II.r. (AGENDA-H) alperes által kibocsátott üzletrészek könyv szerinti értéke pedig a névérték 18,8 %-a volt. Az I. r. alperes (Baumag Stratégia FSz) vagyona a csereszerződésekkel a vagyonából kikerült II.r. (AGENDA-H) alperesi üzletrészek értékével csökkent, amiért cserébe értékkel rendelkező ellenszolgáltatáshoz nem jutott. Tévedett azonban az elsőfokú bíróság, amikor az ügy elbírálása körében a Cstv ának vizsgálata mellett a Ptk át is alkalmazhatónak tekintette. (ez arról szól, hogy amit tettek azt rosszhiszeműen tették, és felveti a bűncselekmény gyanuját. Tudjuk, szegény ártatlan Baumagos vezetőket az ág is sújtja, mert ők csak a jót akarták minden kisembernek, akik hozzájuk, mármint a pénztárukhoz fordult) A Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróság határozatának meghozatalát követően megszületett már hivatkozott 3/2008 Polgári jogegységi határozatában akként foglalt állást, a Cstv a alkalmazásában a Ptk. érvénytelen szerződésekre vonatkozó szabályai az irányadók. Tévesen tette ezért vizsgálat tárgyává az elsőfokú bíróság a Ptk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennálltát és az összefonódást megállapítva tévesen indult ki a rosszhiszeműség vélelméből, mint jogi tényből.

16 Ugyanakkor megalapozottan fogadta el az elsőfokú bíróság az elkészült szakvéleményt és az abban foglalt adatokat ítélkezése alapjául április 09. Mi a lényeg? Jár, ha van az AGENDA-H-tól a Baumag Vagyonkezelőnek 18. Mrd jó magyar Ft, de összefonódás, pláne a kisbefektetőkkel szembeni rosszhiszeműséget még csak feltételezni sem szabad hinni senkinek, senkiről. Tehát amit szerződésben, a Ptk. jogkövetkezményeit is vállalva árultak az nem is létezett, azaz csaltak, félrevezették a befektetőket, de ezt csak a szakértők mondták (dr Szebelédi, Bartha stb). Nem tudni, ha ez a megállapítás az igaz, akkor mit vett figyelembe a bíróság a szakvéleményből? Innen egyszerű lenne a dolog, mert ami nem létezik azt forgalmazni sem lehet, innen kezdve minden szerződés semmis (még a Baumag cégek közötti kamu ügyletek is), és az eredeti állapotot kell helyreállítani, az elkövetők meg viseljék, amit kiérdemeltek. (egyszerűen csaltak) Az Ítélőtábla Bírósága dr Rózsa Éva tanácsa nem ezt a megállapítást olvasta. Talán túl apró betűkkel a sokadik oldalon kerültek ezek megfogalmazásra. Amit a kisemberek a pénztárakban betétnek befizettek, azt befektetési célú kölcsönnek minősítettek - a szakértőkkel ellentétben -, és a befektetés bizony kockázat, amit mindenkinek magának kell viselnie. A Baumag cégek közötti ügyletekben pedig megképzett üzletrész, mozog, ha "szabálytalan" akkor is! A befektetésekből eredő veszteség, pedig a céget sújtja, ő a károsult. Igaz ez pláne akkor, ha mindez hibás könyvelésből adódik. Sajnos ezt az értelmezést a büntető eljárásban az ügyészség, és a bíróság is átveszi. A BÍRÓSÁGI BÜNTETŐ SZAK: Szomorú tény, hogy Magyarországon a rendszerváltás óta ez volt a legnagyobb gazdasági bűncselekmény, amely embert károsított meg, a 2003 októberében történt bukáskor, több mint 31. Mrd Ft összegben. Azóta az eltelt 11 év. Ennyi kellett a törvények alkalmazóinak ügyünk jogerős, ítélettel, de nem a kártérítéssel történő lezárásához. A károsultak kártalanítása, annak megoldásra akár csak utalása is elmaradt. A végeredmény a gazdasági perben már ismert álláspontot követte. Nem vagyunk sértettjei a Baumag ügynek, Balázsék téves könyveléssel a Baumag cégeknek okoztak vagyon vesztést. A következő időszak feladatának tekintjük, hogy bizonyítsuk: aki másnak vermet ás, maga esik bele. (nem kerülhető meg az állam felelőssége) A gazdasági perrel párhuzamosan 2007-től folyt a Fővárosi Bíróságon Balázs László és 11 társa elleni büntető per. A bírói tanács elnöke, (áldott legyen a neve) Dr. Kővári Tibor bíró úr az ügy bírája, ELSŐFOKÚ BÜNTETŐ BÍRÓSÁG aki alapos ember lévén, az eljárási szabályok betartására, - bár azok időigényesek -, kínosan ügyelt. Amiket egy bírósági tárgyalás lebonyolítási ügyrendje előír, pontosan követve járt el. Az elsőfokú eljárásban talán az ügy bonyolultsága indokolta, hogy a nem jogerős ítélet 3 év múltán csak év januárig 8.-án a szóbeli ítélethirdetéssel került kihirdetésre. A jó munkához idő kell, hát még a rosszhoz Három év után, további három hónap (április 20.-án kaptuk kézhez az írásba foglalt ítéletet) nem volt elegendő, hogy a meghozott ítélet kellően megindokolva elfogadható módon kerüljön kihirdetésre, ugyan is ennek törvényes hiánya miatt kellett az elsőfokú eljárást megismételni.

17 Egyesületünk tekintélyének köszönhető, hogy valamennyi bírósági ítéletet külön kérésünkre egyedi elbírálás után kaptuk meg AZ ÍTÉLET 1./ január 8.-án Balázs László és további 11 vádlott társa január 18.-án megkezdődött büntető ügyében a Fővárosi Bíróság első fokon nem jogerősen, 42 tárgyalási nap után ítéletet hirdetett. -Balázs László I. rendű vádlottat 7 évi, szabadságvesztésre, (zárójelben jegyzem meg, az alkalmazandó tételkeret öt évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés, a bíróság ezen belül az enyhítő körülményekre tekintettel a középmérték alatt, hét évben határozta meg a büntetést. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata a Btk. 43. a) pontja alapján börtön.) -A II. rendű vádlott Patonaynét pedig felfüggesztve 1 év 8 hónapi szabadságvesztésre, a további VI. - XII. rendű vádlottakat pedig különböző, kisebb-nagyobb pénzbüntetésre ítélte - vagy még arra sem, hanem próbára bocsátotta. -A III. - V. rendű vádlottakat felmentette, a X. rendű ellen a büntető eljárást megszüntette. Az ügyészségnek, és a bíróságnak írt levelemben felsorolt érveket: bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett csalás vádja fel sem merült, mivel erre vonatkozó ügyészi előterjesztést a bíróság nem kapott. Ilyen tartalmú elkövetéssel szembeni bűncselekményekben ezért a bíróság sem foglalt állást. Egyidejűleg a bíróság valamennyi magánfél polgári jogi igényét a törvény egyéb útjára utasította.". a bűnügyi zárlatot valamennyi lefoglalt BAUMAG vagyonra feloldotta. (ha az ügyész helyben nem tiltakozik, szóban nem nyújt be fellebbezést, ma nem kellene várni a felszámolás végére, minden elúszott volna). Legalább ennyi A három év összesen 42 tárgyalási napja után levont pártatlan bírói bölcsesség: - A magánszemélyek kezén lévő zár alá vett vagyonnal kapcsolatban a következőket kell elmondani. Balázs László I. rendű, Balázsné Mohai Éva IV. rendű vádlottak a szövetkezet alkalmazottai voltak, adat arra, hogy gazdagodásuk nem a jövedelmükből származott volna nincsen. (igen jól fizetett alkalmazottak voltak) - Szükséges hangsúlyozni, hogy a szövetkezet és a cégcsoport 8 éves működését nem lehet kizárólag a bűncselekmények sorozatával jellemezni, munka, vállalkozás folyt, ha nem is túl sikeresen. A vádlottak által megszerzett vagyonra tehát azt mondani, hogy az bűncselekményből szerzett lett volna, közvetlenül nem lehet ha lehetne, akkor minden szövetkezeti, vagy a cégcsoporthoz tartozó alkalmazotti fizetésre, sőt, végső soron a befektetők által kivett pénzre is ezt kellene mondani. - A vagyonelkobzás feltételei tehát ebben az esetben sem állnak fenn, és ez a következtetés levonható Balázs Gergő, a vádlottak kiskorú gyermekének vagyonára is. A bíróság azt sem látta bizonyítottnak, hogy ezekben az esetekben valamely, a korábbi tevékenységet folytató vagyonkimentésről lenne szó. TÉNYEK Nem tekinthető a vád tárgyának a vádban nem szereplő személy és a vádban le nem írt cselekmény, ehhez képest a bíróság a vádon túl nem terjeszkedhet Az ügyész nem kívánt erre a konkrét cselekményre külön vádat emelni, a bíróság szerint,: ha ez megtörtént volna az I. rendű vádlott felelősségének megállapítása ebben a körben semmi akadálya nem lett volna, a Be. 2. -ban foglaltak vagyis ha nincs vád, nincs ítélet a bírói ítélet erre is kiterjedt volna. (öregapámnak kereke lett volna, bicikli lett volna) ) Számunkra akkor és ott úgy tűnt, hogy a bíró, a vádlottak védője, jogi ideológiát, adva a hasonló, különösen súlyos és sok embert károsító pénzügyi bűncselekmények elkövetéséhez. Szerencsénkre az ügyész az ítélet valamennyi elemét azonnal a tárgyaláson szóban megfellebbezte és ezzel megakadályozta a korábban zárolt vagyon eltüntetését. MIT TETT AZ EGYESÜLET? - Miután a bíróság szerint nem mi a magánszemélyek, hanem csak a BAUMAG Szövetkezet "f.a." a sértett! az ítéletet érintettség hiányában megtámadni nem tudtuk. - Követeléseinket október 9.-én lejáró elévülése előtt bejelentettük a Pénzügyminisztériumban (dr. Veres János PM) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (Farkas Tamás P.SZ.Á.F.), :

18 az állam részünkre kárt okozott, és a bejelentéssel igényünket fenntartva az elévülést megszakítjuk. Írásba foglalt bejelentésünket összehangoltuk a budaörsi BAUMAG egyesület-, a PILIS INVEST-, és a DUNAPROFIT szövetkezetek károsultjait képviselő egyesületekkel, mellékelve az erre szóló tagi meghatalmazásokat. 931 tagunk, több mint 4 milliárd forint tőke és kamat iránti követelését nyújtottuk be mindkét állami szervhez. A PM mosta kezeit: Az állami szervek esetleges károkozó magatartásáért nem köteles helytállni. - Dr. Draskovics Tibor Igazságügyi és Rendészeti Miniszter úrhoz írtunk. Levelünkben, azonnali intézkedését kértük,, a jogszabályok alkalmazására kötelezett állami szerv/ek/, miután nem teljesítik, a törvényben előírt kötelezettségüket megteremtik, sőt "szentesítik", annak lehetőségét hogy a bűnös, csalárd módon szerzett vagyont folyamatosan az ügyek lezárása előtt eltüntessék. Kérjük a T. Miniszter Úr szíves állásfoglalását arra nézve, hogy kinek, mely intézménynek (volna) törvényi kötelessége ellenőrizni, de még inkább megakadályozni a feltehetően a napjainkban is zajló bűnös, a kisbefektetők pénzén folyó haszonszerzést.. A miniszter úr válaszában csak "bonyolult ügyként" értékelte a BAUMAG károsultak reparációs igényét, a független bíróság közreműködésében látta a megoldást. Megszabadulván a súlyos tehertől, amit a jog mért rájuk, szabad lábon, a bűntársakkal egymás vállán sírva mentettek mindent, és minden módon, saját hasznukra. Végelszámoltak, újabb cégeket alapítottak. Példának említem a felszámolás alatt álló Parádsasvár Hotelt, amelyet cégjogilag szétbontottak. Az épület maradt a felszámolónál, de a működés bevétele a dr. Ábrok - dr. Horog Anna iroda által jegyzett P.K.S Hotel nevű céghez vándorolt, és vándorol ma is, de csak törvényesen minden az igazságszolgáltatás védő gyűrűjében. MIT TETT AZ EGYESÜLET Miután tagjaink egy része türelmesen végigülte a tárgyalások menetét, nyilvánvalóvá vált, hogy mint a vád egyetlen képviselőjét az ügyészséget kell felkérnünk, hogy valódi tények alapján lépjen fel, ne csak a jogot konstatálja. Ítélethirdetés előtt, november 24.-én levelet írtam Dr. Bóta László Legfőbb Ügyészségi Ügyész részére:, Kértem a Baumag történések ügyészi felülvizsgálatát. Felhívtam a figyelmét összefüggéseiben, hogy: nem egyszerűen rossz könyvelés, nem felszámolással kapcsolatos vagyon eltitkolásról van szó. A BAUMAG ügy: ember kisemmizése, és kárukra, velük szemben elkövetett csoportosan, előre megfontolt nagyértékre elkövetett csalás, sikkasztás, pilóta játék. Az eredmény: Az elhangzott ítélet ellen úgy az ügyész, (aki a zárolt vagyon fenntartásáért, és súlyosbításért fellebbezett), és a vádlottak is (kérték teljes felmentésüket, ártatlanságukra hivatkoztak) fellebbeztek. Így jogerősítés helyett az ítélőtábla dr. Nehrer Péter Tanácsa az elsőfokú ítéletet (megint mondjuk ki és jól jegyezzük meg dr. Kővári Tibor tanács) felülvizsgálta ben karácsonyi ajándékként visszadobta első fokra: ( ) az Ítélőtábla megállapította, hogy a Fővárosi Bíróság a fellebbezésekkel megtámadott végzése ( ) érdemi felülbírálta ún. abszolút eljárási szabálysértés miatt alkalmatlan ( ) Az indokolási kötelezettséget súlyosan sértő, a bejelentett fellebbezés körében nem ellenőrizhető bírósági döntés ugyanis nem felel meg a jogállamiság követelményének, mert önkényes, vagy legalábbis annak a látszatát kelti. Mindezekre tekintettel a Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Bíróság végzését ( ) hatályon kívül helyezi ( ) vádlottak eljárás megszüntetésére vonatkozó indítványai tekintetében új eljárásban történő határozathozatalra utasította. A megismételt eljárásban a bíróságnak részletesen meg kell vizsgálni a vádlottak által benyújtott indítványokat. E vizsgálódás folyamatáról, a bíróság által kialakított döntés indokairól mindenre kiterjedően be kell számolni a végzés indokolásában. A határozat indokolásának pedig következetesnek, logikusnak, precíznek és érthetőnek, valamint mindenki számára meggyőzőnek kell lennie FigyelőNet. Amikor a bíró az eljárás során fokozatosan szembesült dr. Vetró azzal, László hogy a véleménye Baumag-ügy dr. Kővári Tibor ítéletéhez ezer szálon kötődik a hatalmi elithez, arra az elhatározásra juthatott, hogy olyan ítéletet hoz, melyet utóbb valószínűleg megsemmisít majd az ítélőtábla. Személy szerint megértem, hogy nem kívánt úttörő lenni. A Baumag-ügy egyesületünk károsultjait képviselő ügyvéd, Vetró László véleménye szerint "vélhetően nem sima bírói bénázásról van szó".

19 Frech Ágnes, a Fővárosi Bíróság Büntetőkollégium vezetője a Figyelő Netnek írt levelében tagadja a vádat: "Az első fokon eljárt bírói tanácsot sok minden vezette az ügy elbírálása során, de az biztosan nem, amit a károsultak ügyvédje feltételez, nevezetesen, hogy a bíró megrettenve, hogy a szálak a "hatalmi elithez" vezetnek, szándékosan rossz ítéletet hozott" - fogalmaz Frech Ágnes. A Fővárosi Bíróság és a Fővárosi Ítélőtábla közötti szakmai vitával kapcsolatban - amelynek most a Baumag-ügy károsultja látja kárát - a kollégiumvezető megjegyzi: "Arról pedig érdemes volna szakmai vitát folytatni, hogy miként viszonyul egymáshoz az igazságszolgáltatás magasabb rendű érdeke és egy szokatlan ítélet szerkesztési formából adódó indoklási hiányosság, amely végül is az ítélet teljes megsemmisítéséhez és az ügy újratárgyalásához vezetett." A MEGIMÉTELT ELSŐFOKÚ BÜNTETŐ Czine Ágnes a Fővárosi Ítélőtábla kollégiumvezetője: már az elsőfokú ítélet megsemmisítése előtt soron kívülivé minősítette a Baumag - ügyet. Ennek köszönhetően a Fővárosi Bíróság valószínűleg már március elején megkezdheti az új elsőfokú tárgyalást, amely akár egy-két tárgyalási nap, vagyis akár egyetlen hét alatt véget érhet. Az egyszerűsített eljárásnak köszönhetően nem kötelező majd tanúkat és vádlottakat meghallgatni, még csak föl sem kell olvasni a korábbi vallomásaikat, azokat elég ismertetni a megismételt eljárás során. Az ítélet írásba foglalására további maximum hatvan nap áll rendelkezésre. A megismételt eljárásban hozott határozat ellen természetesen ismét jogorvoslattal lehet majd élni. Í T É L E T E T Annak a személynek bűnösségét vizsgálja a bíróság, akit az ügyészség bűn elkövetéssel gyanusít, és megvádol. Az a bűncselekmény, amit az ügyész nem tart annak, az nincs, elkövetés gyanuja nem merült fel. Gyors, és sürgős megismételt eljárásban márc. 16. tól a Fővárosi Törvényszék ( Dr. Tóth Erzsébet tanács) 30 tárgyalási nap után egy esztendő elteltével március 12.-én hirdetett nem jogerős ítéletet A 4o4 oldalas büntető ítéletírásba foglalásához, indoklásának megalkotásához, további két hónapra volt szükség... Balázs László és társai elleni büntetőügyben. Az ítélet szóbeli indoklásában a Bírónő kihangsúlyozta, hogy: a büntetőüggyel kapcsolatban politikai befolyásoltságot nem lehetett felfedezni. politikailag nem irányított és csak kizárólagosan a feltárt azon bizonyítékok alapján született, amelyeket a bíróság annak tekintett. (ld. bírói ítélet indoklás) Az ítélet az egyes vádlottak tekintetében összesen hét vádpont alapján hozott marasztaló ítéletet, úgymint: folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, bűntette, számvitel rendje megsértése, csőd bűntett, folytatólagosan elkövetett tőkebefektetési csalás, közokirat-hamisítás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette. Balázs Lászlót a bíróság halmazati büntetésül 7 (hét) év börtönbüntetésre. 7 (hét) év közügyektől eltiltásra és 5 (öt) év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője foglalkozástól eltiltásra ítéli. Az ítélet nem jogerős a börtönbe vonulás beszámítva az előzőekben már előzetesben eltöltött sanyarú börtön, és házi őrizeti napokat ismét elmarad. A bírói testület szerint közvetlenül a BAUMAG Szövetkezet f.a mint cég, és nem mi, a pénzünktől megfosztottak, (akik csak közvetve vagyunk az ügy károsultjai) az elkövetés kárvallottjai. Nem vagyunk tehát nagy értékre, a vádlottak által bűnszervezetben elkövetett csalás áldozatai, ellenünk az elkövetők csak közvetve, áttételesen követtek el nem csalást, csak vétségeket. Az ítélet ránk vonatkozó indoklása: Az a bűnös, és az a károsult, akit az ügyészség ilyen minőségében megjelöl. Az ítélet, - szakértői vélemények alapján - ismét kimondja, a Baumag cégek működési feltételeinek és vagyonának forrása kizárólag a Baumag szövetkezeti tagok által üzletrész vásárlás útján befizetett befektetések voltak. A polgárjogi igényt és egyéb jogos követelésüket visszaigénylőket, ezzel ellentétben, mint egyéb érintetteket kizárták az eljárás érintettjei közül. A polgárjogi igényesek, akik a rendőrségen feljelentést tettek és a Baumag Stratégia FSZ fa -ba is hitelezői igényüket bejelentették egymással lefedettnek nyilvánította az ítélet. Az vádat képviselő Dr Bóta László Legfőbb ügyészségi ügyész a vádpontokban nem, csak az ítélet elleni súlyosításért, vádlottak jogi képviselői felmentésért fellebbeztek. Az Ügyészség a 6 oldalas fellebbezését 2ol2. szeptember. 11.-én nyújtotta be a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának. A magánszemélyek sérelmére elkövetett csalást, amit ellenünk, magánszemélyek ellen elkövettek, a vádat megtestesítő ügyészségi fellebbezés változatlanul nem tartalmazza,.

20 MIT TETT AZ EGYESÜLET Az Ügyészség részére án keltezett levelemben az egyesület a károsultjainak érdekében a polgárjogi igényük kedvező elbírálására kérelmet terjesztettem elő. - A Heves Megyei Hírlap febr. 11 -i cikke alapján értesültünk arról, hogy tárgyalások folynak állami intézmények, és külföldi gazdasági érdekeltségek között. A Közbeszerzési Értesítőben megjelentek szerint az eladhatóság érdekében a szükséges terep átalakítási munkálatok elvégzését és a kármentesítést a recski Lahóca-hegyi bányatérségben megrendelték. Erről jogosan vélelmezzük, hogy ezen előzmények alapján az érintett területek értékesítésre kerülhetnek, és ezzel polgárjogi igényünk teljesíthetősége sérül. Jelen panaszunkat egyben kértük feljelentésnek tekinteni arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy a zárolt vagyont ismeretlen tettes törvényellenesen feltörte. Szinte természetes, hogy még válaszra sem méltattak bennünket. A fellebbezések folytán Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma dr. Nehrer Péter tanácsához levelemben kérésekkel fordultam, a zárolt vagyon idő előtti eltulajdonlásának megakadályozása érdekében: 1./ Az elrendelt bűnügyi zárlatot a Be (1) és (2) bek. figyelemmel, a visszatartás intézményével biztosítsa. 2./ A tőkebefektetési csalás törvényi tényállását bűnszövetségben különösen nagy vagyoni kárt okozó csalás bűncselekményi minősítéssel egészítse ki. Mindkét kérésemet az ítélőtábla megvizsgálta, és a jogerős ítélet az indoklási részben reagált MÁSODFOK ÍTÉLET HIRDETÉS A jogerős ítélet november 20. A Balázs László és társai hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt folyó büntetőügyben az elsőrendű vádlottal szemben - egyebek mellett - hűtlen kezelést, csőd büntettet, jogosulatlan pénzügyi tevékenységet és tőkebefektetési csalást állapított meg a bíróság továbbá 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, soha többet nem lehet gazdasági társaság vezető tagja, 10 millió forint pénzbüntetést is kapott, amelyekhez még 170 millió 878 ezer vagyonelkobzás járult. A szabadságvesztésből a kétharmad rész kitöltése után szabadulhat ??? A tanács elnöke, dr. Nehrer Péter elrendelte Balázs László büntetésének azonnali foganatosítását, így az ítélet indoklását már bilincsben hallgatta az első rendű vádlott. Az ügyész a vádindítványt annyiban egészítette ki, hogy a büntető jogszabályok az elsőfokú ítélet kihirdetését követően, július 01. napján történt változására tekintettel a vádlottakra nézve kedvezőbb elbírálást kért a hatályos Btk. alkalmazásával. A másodfok ítéleti indoklása: A vád tartalmát azok a tények alkotják, amelyeket az ügyész a vád előterjesztésekor, vagy módosításakor, mint megtörtént eseményt előad. A bíróság köteles a vádat kimeríteni, de a vádon túl nem terjeszkedhet, hiszen kötve van a vád tartalmához nemcsak a személy, hanem a tényállás tekintetében is, Kétségtelen, hogy a vádhatóság a vádemelés során azt a megoldást is választhatta volna, hogy egyes, konkrét befektetők sérelmére elkövetett bűncselekmények (például sikkasztás, csalás) miatt is vádat emel, azonban erre nem került sor. A Be. 2. (3) bekezdés szerinti vádelv alapján a bíróságot a vád két irányban is köti: csak a megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről és csak a vádban megjelölt cselekményről lehet dönteni.

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Kézikönyv civil szervezet alapításához

Kézikönyv civil szervezet alapításához Kezikonyv(3).qxd 2006.01.07. 21:32 Page 1 Kézikönyv civil szervezet alapításához avagy Alapítvány Aranka, Egyesület Elemér és Nonprofit Olgi néni kalandjai a bürokrácia útvesztõjében Budapest Lezárva:

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl

A gyanú. árnyékában. Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés a hatékony védelemhez való jog érvényesülésérôl A gyanú árnyékában Kritikai elemzés

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS Írta: Pelle Andrea ügyvéd, a TASZ jogsegélyszolgálatának vezetôje Szerkesztette: Dénes Balázs Korrektor:

Részletesebben

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés. Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Legfőbb Ügyészség 1055 Budapest Markó u. 16. 2014. december hó 29. Tárgy: feljelentés Tisztelt Legfőbb Ügyészség! Alulírott, Juhász Péter (cím:1064, Budapest, Nagymező utca 4.) az alábbiakban kifejtett

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások

KÖZ beszerzés. kérdések és válaszok. Interjú Kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2006. OKTÓBER KÖZ beszerzés kérdések és válaszok Interjú Kérdések és válaszok A támogatásból megvalósított beszerzések Házon belüli" ( in-house") beszerzések Egybeszámítási szabályok

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. július 15. 2014. 20. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 20/2014. (VII. 3.) AB határozat A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés

Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés Hat i Csil l a * A társadalomra veszélyességben való tévedés Az új Btk. az 1978. évi IV. törvénnyel egyezően szabályozza a tévedést, mint büntethetőséget kizáró okot. Úgy vélem, hogy ez alapot adhat arra,

Részletesebben

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL Mohai Máté 1. Bevezetés A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. június 9. 2015. 13. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 14/2015. (V. 26.) AB határozat a Debreceni Járásbíróság 44.B.2111/2013/6. számú végzése és a

Részletesebben

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1

Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 Klotz Péter: Esetelemzés: Döge polgármesterének vesztes pere 1 1. Az eset Igencsak meglepődtek Döge, a kis Tisza-menti falu lakói, amikor 2007 októberében egy esti tényfeltáró műsorban hallották polgármesterüket.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

A devizahitel jogi alapkérdései

A devizahitel jogi alapkérdései 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 371 GÁRDOS ISTVÁN NAGY ANDRÁS A devizahitel jogi alapkérdései Ez a cikk a devizahitelekkel kapcsolatban az ügyfelek számára végzett gyakorlati munkánk során néhány

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben