J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila, Hamvas Péter, Lapos Gábor, Mezőfi Józsefné, Nagy Sándorné, Szalai István és Völgyi Lajos (10 fő) települési képviselő Démuth Pál alpolgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Édesné Busch Aranka, az önkormányzat könyvvizsgálója Lénárt Márta a beruházási és üzemeltetési osztályvezető helyett Gyulai László hatósági osztályvezető Dr. Herke Tamás városőrség osztályvezető Dr. Homolya László, a SÜDE elnöke Egyes napirendekhez: 2.,3./ és 5./(4.) napirendekhez: Eigner János, a Kapos Volán Zrt. személyszállítási igazgatója Molnár Miklós a Kapos Volán Zrt. siófoki üzemigazgatója 12./ és 13./ napirendekhez: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője a sajtó képviselői Csere Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Dr. Balázs Árpád polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelent települési képviselőket, a jegyzőt, az állandó meghívottakat és a teremben jelenlévőket is. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő települési képviselőből (polgármester és 11 fő képviselő) az ülésen jelen van 10 fő. Javasolja a kiküldött meghívóban feltüntetett napirendek megtárgyalását, kiegészítve az utólag kiküldött, ill. ülés előtt kiosztott napirendi javaslatokkal, melyeket a kiosztott napirendi lista tartalmaz a jegyző azon jelzésének figyelembevételével, hogy a zárt ülésnél az előzetesen jelzett 3./ napirendet ne vegye fel a napirendjére a testület -, az alábbiak szerint: 1./ Siófoki Közös Önkormányzata évi költségvetése Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester - Az Áht. 29. (3) bekezdése alapján meghozandó határozat a költségvetés elfogadásával kapcsolatban - A évi költségvetési rendelet elfogadása 2./ A Kapos Volán Zrt évi gazdálkodásáról beszámoló Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

2 2 3./ Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. közötti elszámolási megállapodás Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 4./(5./ )A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 43/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző 5./ (4./) Rendeletalkotás Siófok Város közigazgatási határain belül kijelölt közterületeken életvitelszerűen tartózkodás jogellenességéről Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester / Dr. Pavlek Tünde jegyző 6./ évi közbeszerzési terv Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 7./ A évi bizottsági keret felosztása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 8./ Ingyenes használati szerződés a Siófok, Hock János köz 2. sz. alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III és IV. számú irodahelyiségek vonatkozásában (SIÓKOM Kft. részére) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 9./ A Gondozási Központhoz tartozó térítési díjak megállapítása, a 12/2013. (IV. 02.) Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének módosítására Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző 10./ A Gondozási Központ Központi Orvosi Ügyeletének évi óradíjai Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető 11./ Balatoni Vasas SE MLSZ TAO pályázatán önerő biztosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 12./ FI-DO Bt. hosszú lejáratú bérleti szerződésének meghosszabbítása Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője 13./ A Balaton-parti Kft. hitelszerződésének meghosszabbítása Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője 14./ Döntés a Siófok külterület 091/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos kisajátítási eljárás megindításáról. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 15./A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző

3 3 Javaslat az önkormányzati SzMSz 19. (1) bek. b./ pontja értelmében zárt ülésen tárgyalandó napirendre: 1. A siófoki szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző, a Választási Iroda vezetője 2./ AVE Zöldfok Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásának meghosszabbítására javaslat Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester A képviselő-testület a listában felsorolt, javasolt napirendek megtárgyalásával, valamint zárt ülésen két napirend tárgyalásával is egyhangú (10 igen) szavazással egyetért. 1./ Siófoki Közös Önkormányzata évi költségvetése - Az Áht. 29. (3) bekezdése alapján meghozandó határozat a költségvetés elfogadásával kapcsolatban - A évi költségvetési rendelet elfogadása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, ahhoz hozzátartozik az Áht. kapcsán meghozandó határozati javaslat, a könyvvizsgálói jelentés, valamint a költségvetési rendelettervezet is. Dr. Balázs Árpád polgármester: Jelzi, hogy kiküldésre került a könyvvizsgálói jelentés is a rendelet tervezethez. Egyben jelzi azt is, hogy bizottságok által egyhangúan támogatott módosítási indítványról külön szavazni kell majd, mivel a költségvetés az egyetlen olyan előterjesztés, amelyet a beterjesztése (kiküldése) után az előterjesztő nem módosíthat. De, mint előterjesztő támogatja azt a módosítási javaslatot, amelyet a biztosságok is támogattak, hogy 40 millió forinttal az ÁROP szervezetfejlesztési pályázat okán - ami 100%-os támogatottságú pályázat-, emelkedjen mind a kiadási, mind a bevételi oldala a költségvetésnek. Előzetesen ennyit kívánt elmondani a költségvetéshez, később kiegészítést kíván ehhez még fűzni. Csorba Ottó,a PTB elnöke: Jelezni szeretné - és a jegyzőkönyv kedvéért is -, hogy együttes bizottsági ülést volt az ez évi költségvetés megtárgyalása tárgyában, amelyen, minden bizottság kül - és beltagja egyaránt részt vett,és a kérdések után megvitatva a költségvetést, egyhangú szavazással mindegyik bizottság javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra a beterjesztett költségvetést. Dr. Balázs Árpád polgármester: Azt mindenki tudja a sajtóból, hogy az önkormányzatokat tehermentesítette az állam azzal, hogy átvállalta minden adósságukat, ez Siófok esetében is megtörtént. Tehát jelen pillanatban minden adósság nélkül van Siófok Város önkormányzata. A pillanatnyi helyzetet tekintve a likviditási helyzet az jobb, mint tavaly ilyenkor, azon túlmenően, hogy február 28-ától megmenekült a város a további adósságszolgálattól. Amit nem tudhat a sajtó, de a könyvvizsgálói jelentés utal arra, meg egyértelműen ki is derül az anyagból - annak, aki tanulmányozta -, hogy nem is tervez a város hitelt felvenni. Tehát nem a fog történni, hogy elvitte az állam a hitelt és rögtön elkezdünk eladósodni, hanem egy

4 4 nagyon fegyelmezett gazdálkodással próbálunk nekimenni a választásoknak és remélhetőleg a képviselői és polgármesteri mandátum lejártakor úgy tudjuk befejezni a ciklust, hogy tiszta pénzügyi helyzetben ad át a testület egy fejlődő várost a következőknek. A fejlődő várost azért hangsúlyozza, mert természetesen az nagyon szép dolog, hogy stabil a költségvetés, de mi a helyzet akkor, ha nem történik semmi fejlődés ebben a városban. Rengeteg dolog történik, van folyamatban, ami nagy örömmel tölti el. Végre hozzákezdhetnek az utak, járdák, parkok rendbetételéhez is. Az nyilvánvaló, hogy nem lehet ezeknek a munkáknak a végére érni, az igényeknek a töredékét tudja csak teljesíteni a város, de nagyon szép összeget tudnak erre költeni és, ha ez az ütem a következő képviselő-testület idejében is így folytatódik, akkor reméli eljutnak odáig, hogy ha nem is mindenhol minden, de azért a fontos és nagyon szükséges dolgok a város színvonalához méltóan meglesznek, nemcsak a város központjában, hanem a város különböző részein is. Nagyon szerencsés az is, hogy a városi költségvetésen kívüli forrásból, akár költségvetési támogatással, vagy támogatás nélkül komoly beruházások zajlanak a városban, amelyek részben önkormányzati tulajdonba kerülnek majd, részben pedig állami tulajdonba kerülnek, de mindenképpen a közösség tulajdonába lesznek és az a vagyon, amely Siófok városában közösségi vagyon, az itt élő polgárok vagyonát képezi, az a korábbi éveket meghaladóan növekszik. Mondhatná úgy is, hogy egy beruházás cunami közeledik a városhoz, hiszen a vasút kétvágányúsítása kapcsán keletkező beruházások, a sportcsarnok építés, de akár az új vízmű építése is olyan hatalmas, milliárdos összegű pénzeket jelentenek, amelyek itt valósulnak meg és gyakorlatilag a mi életlehetőségeinket, komfortérzetünket javítják. Az intézmények tekintetében az önkormányzaté maradt a fenntartói szerepe, az oktatási intézmények esetében is, és szintén azt kell mondja, hogy egy jó szinten tartást lehetővé tesz a költségvetés. Néhol előrelépés lesz a közterület fenntartásban, de ennek a költségvetésnek igazából a közterületek rendben tartása a célja. Ezen belül nem tartalmazza a költségvetés azt a kiadást, amely a közmeghallgatáson szóba került, azaz a déli elkerülő utat és hadd mondja azt, hogy a város jövője és fejlődése szempontjából stratégiai kérdés ez. Elengedhetetlen, hogy megépüljön, sőt már 10 évvel ezelőtt kellett volna, hogy már megépüljön és ha akkor elkezdődik, akkor már be is fejeződött volna remélhetőleg, legalábbis azok a szakaszai, amelyek fontosak és akkor ilyen típusú aggodalmakkal, félelmekkel nem kellene szembenéznie a testületnek és megnyugtatni a lakókat, hogy higgyék el, az ő érdekükben épül mindaz, amiért itt küzdünk és harcolunk. Nagyon röviden ezzel szerette volna kiegészíteni, jellemezni ezt a költségvetést. A városüzemeltetés körében némileg nőnek a kiadások, ezek viszont közel sem elegendők arra, hogy olyan színvonalat biztosítsunk, amilyet szeretnénk, a megszokott színvonal az biztosított és remélhetőleg némi előrelépés is történik azért e téren a városban. A parkolási helyzet lényegesen javulhat a belvárosnál és a Balaton-part környezetében is. Hosszú ideje - szintén évtizedes program - a Sió utca és Sorház utca környékének a rendberakása, azon túlmenően, hogy a tervek elkészültek, az ottani kisajátítások hosszú évek óta komoly pénzeket emésztettek föl. Elő van készítve a beruházás, az építési engedélyek rendelkezésre állnak. Egyrészt megoldásra kerül egy dugóhelyzet az iskolákba menet-jövet, a szülők gépkocsival hordják ma már nagyon sokan a gyermekeiket. Ez majd már remélhetőleg kényelmesen is megtörténhet, s új parkolók is létesülnek, hiszen a kisajátított

5 5 házak helyén van egy ideiglenes murvás parkoló, de van olyan rész is, amit semmire sem használ a város jelenleg. Szintén hasonló beruházás lesz a Beszédes Iskolánál, az árok lefedésével az ott lévő parkolók számának növelése, ezek is azt gondolja, hogy nem csak kizárólag az abban az utcában élőket érintik, hanem a város egészére kihatnak, hiszen ezeket az intézményeket sokan veszik igénybe, vagy azért, mert oda jár a gyerekük, vagy azért, mert olyan rendezvények vannak ebben az intézményben, amelyre sokan ellátogatnak. A ciklus utolsó költségvetésekor azt kell mondja, hogy nyilván mindenkiben marad egy hiányérzet, hogy de jó lett volna még ezt is, azt is megcsinálni, elintézni, kiharcolni, elvégezni még nagyobb munkát, de azt kell mondja, hogy olyan helyzet még sose volt és soha nem is lesz, hogy mindig, mindenkinek és minden igényét ki tudják elégíteni. Ezt az utópisztikus vágyat, hogy minden igényt kielégítünk, azt úgy hívják, hogy kommunizmus, ami sose valósult meg, de szép álom maradt. Úgy gondolja, hogy nagyon jó munkát végzett ez a testület, s ha ezt a költségvetést sikerül odáig vinni, hogy a választások után tisztességgel tudja átadni a staféta botot és továbbvinni ezt a munkát, amit úgy hívnak, hogy Siófok város fejlesztése. Kérdések: Gömbös Katalin települési képviselő: A ma kapott anyaggal kapcsolatban magyarázatot szeretne kérni, hogy ez az első olyan költségvetés ahol - mint polgármester úr is elmondta - hitelfelvétel, vagy hiteltörlesztés nem jelenik meg a szándékok meg a tények között. Ebben viszont van egy olyan a bevétel és kiadások paragrafusban, hogy a költségvetési kiadás meghaladja a bevételt és felhalmozási hiánnyal számol a költségvetés. Erre szeretne egy tájékoztatást kérni, hogy ez mit jelent? Dr. Balázs Árpád polgármester: Szerinte a felhalmozási hiány a következőt jelenti. Kétfajta költségvetés van és abban kétfajta tétel, a felhalmozási és a működési, és itt ez azt jelenti, hogy a működési bevétel magasabb, mint a működési kiadás és a felhalmozási bevétel alacsonyabb, mint a felhalmozási kiadás. Magyarul a működési bevételből csoportosítunk át a felhalmozási kiadásokra. Ez konkrétan egy költségvetésen belüli átcsoportosítást jelent. Megnyugtatja a képviselőt - és a könyvvizsgáló asszony is és a közgazdasági osztály vezetője is bólogat, hogy jól mondja - hogy így van a költségvetési javaslatban is, amit aláírt. Kérdése, érthető volt-e a válasza? Tehát a lényege ennek az, hogy ez nem azt jelenti, hogy hiány van az önkormányzatnál, hanem azt mutatja, hogy az egyik tételnél többlet van, a másiknál hiány és oda csoportosítunk át és akkor szépen egyensúlyban lesz az egész. Még kiegészítésként elmondja, hogy ez így egy egészséges szerkezetű költségvetés, mert úgy is ki lehet egyenlíteni, hogy a felhalmozási bevételt csoportosítjuk át működésre, de ezt hívják vagyonfelélésnek és a csőd felé való tartás biztos útjának. Minél nagyobb ez az átcsoportosítás ebben az irányban, ahogy mi csináljuk, annál stabilabb, erősebb a költségvetés. Egy beruházást vagy elindítunk, vagy nem, de a működést, azt folyamatosan finanszírozni kell. Völgyi Lajos települési képviselő: Nagyon jó dolog, hogy átvállalta a központi költségvetés az önkormányzati adósságokat és azt szeretné ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy van-e olyan háttér információ, hogy a jelenlegi kormányzat következő lépcsőként az önkormányzati cégek adósságát is átvállalni szándékozik-e?

6 6 Dr. Balázs Árpád polgármester: A sajtóban olvasott Ő is egy ilyen információt, amit nem tekintene azonban konkrét ígéretnek, ebben a hírben arról volt szó, hogy még évben áttekinti a Kormány az egyes önkormányzati cégek adósságait is. Ennyit tud erről elmondani, mint válasz. Az, hogy az áttekinti a Kormány, az mit jelent: hogy áttekinti és úgy hagyja, áttekinti és beavatkozik, vagy áttekinti és át is vállalja részben, vagy egészben, erre nem tud válaszolni. Annyit hozzáfűz, hogy az önkormányzati cégek közül adóssága a Balaton-parti Kft-nek van, amit a Termofok Kft.- től örökölt adósság, amelyről már többször volt szó, hogy jelentős mértékben csökkent és csökken is, megfeleződött, tehát azért ez egy szép eredmény. Megállapítja, hogy vélemények, hozzászólások, módosítási indítványok nincsenek. Megjegyzi, hogy az együttes bizottsági ülés, ahol megtárgyalták a költségvetést, jól dolgoztak a bizottságok, jól dolgozott, készített elő a hivatal, és a polgármester sem hibázott, amikor beterjesztette a költségvetést. Lezárja a vitát. Két szavazás lesz a tárgyban, az egyik a határozat vonatkozásában, a másik a költségvetési rendeletre, a határozat magának a költségvetésnek az elfogadása, a második szavazás pedig maga a rendelet lesz. Szavazási eljárások: A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással elfogadta a határozatot a költségvetés vonatkozásában. A beterjesztett rendelet-tervezet vonatkozásában a képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal szavazott. A polgármester jelzi, hogy sajnos most jutott eszébe, hogy elkövette azt a hibát, hogy a bizottságok által is támogatott módosító indítványt azt nem szavaztatta le külön, így a szavazási eljárásokat így újra le kell folytatni ennek figyelembevételével. A bizottságok által támogatott módosítási indítvány a 40 millió Ft ÁROP Szervezetfejlesztési pályázati forrás, mindkét oldalra, tehát a kiadási-bevételi oldal millió forinttal emelkedik a beterjesztetthez képest. A határozathoz kell ez a módosítás, a kiosztott rendelet-tervezetben már e szerint van, tehát a rendelet vonatkozásában nem kell megismételni a szavazást, de az első és az azt követő szavazást igen, mert nem szeretné, hogy ha törvényességi észrevételt kapnánk és újra kellene tárgyalni. A módosítási indítványra a képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással szavazott. Ismét szavazásra bocsátja a költségvetéssel kapcsolatos határozatott - immár a módosított tételekkel együtt -, melyre szintén egyhangú ( 10 igen) szavazással szavazott a testület. A jegyző jelzi, hogy úgy lenne korrekt és teljesen rendben a dolog, ha ezek alapján a költségvetési rendeletről is újra szavazna a képviselő-testület. A polgármester a rendeletről is elrendeli újra a szavazást nehogy törvényességi szempontból kifogásolható legyen a költségvetési rendelet elfogadása -, megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással a évi költségvetési rendeletet elfogadta. A képviselő-testület a fentiekben lefolytatott szavazások alapján egyhangú (10 igen) szavazásokkal az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja:

7 7 25/2014.(III.06.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siófok Város Önkormányzata évi költségvetése c. napirend kapcsán az Áht. 29/A. a) és b) pontjai alapján az alábbi határozatot hozza: Siófok Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. a) és b) pontja alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: ezerft Megnevezés év év év SAJÁT BEVÉTELEK Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Hitel, kölcsön Értékpapír (kötvény) Hitel kamata Kötvény kamata Váltó Pénzügyi lízing Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen: Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint

8 8 A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014.(III.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, melyek felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: állapítja meg ezer Ft Költségvetési bevétellel ezer Ft Költségvetési kiadással ezer Ft Költségvetési egyenleggel ezer Ft ebből működési többlettel ezer Ft felhalmozási hiánnyal A működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait valamint a finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint fogadja el: a működési célú bevételt e Ft-ban ebből: - a finanszírozási bevételt e Ft-ban a működési célú kiadást e Ft-ban ebből: - a személyi juttatásokat e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - a dologi kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban - az egyéb működési célú kiadásokat e Ft-ban - a tartalékot e Ft-ban - a finanszírozási kiadásokat 0 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban ebből: - a finanszírozási bevételt e Ft-ban

9 9 a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: - a beruházásokat e Ft-ban - a felújításokat 0 e Ft-ban - az egyéb felhalmozási kiadásokat e Ft-ban - a finanszírozási kiadásokat 0 e Ft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 4. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4.1., 4.2., 4.3. számú mellékletek szerint állapítja meg. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5.1. és az 5.2. számú mellékletek részletezik. (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A költségvetés részletezése 3. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 20. számú melléklet részletezi. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. számú melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. számú melléklet szerint részletezi. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a számú mellékletek szerint határozza meg. (7) Az Önkormányzat a kiadások között ezer Ft általános, ezer Ft céltartalékot állapít meg. (17. számú melléklet) (8) Az Önkormányzat általános működés és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként a 18. számú melléklet tartalmazza. (9) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

10 10 (10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 22. számú melléklete tartalmazza. (11) A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 23. számú melléklet tartalmazza. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetés támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (7) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (8) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. (9) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. (10)A költségvetési szerv vezetője e rendelet 24. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (11)Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (12)A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

11 11 Az előirányzatok módosítása 5. (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre és a bizottságokra ruházza át az alábbiak szerint. (a) A Bizottságok a részükre megállapított keretösszeg felett szabadon rendelkeznek. A bizottsági alapok felosztásáról a képviselő-testület dönt. (b) A polgármester az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításában, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás ügyeiben e Ft-ig dönt önállóan. (c) A polgármester önállóan dönt a rendelkezésre álló polgármesteri keretösszeg felhasználásáról. (d) A polgármester a céljelleggel kezelt előirányzatok feladatra való lebontásáról gondoskodik. (e) A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítási ügyeiben e Ft-ig dönthet egyedileg. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. (7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor. (8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testület 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyigazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget. (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

12 12 A gazdálkodás szabályai 6. (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) Az önkormányzati közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 150 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. (7) A képviselő-testület egységesen valamennyi köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg és az ahhoz szükséges fedezetet a költségvetésben biztosítja. (8) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú mellékletében a feladat- és hatáskörök jegyzékében foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja: március 07.) A 4/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet mellékleteit ezen jegyzőkönyv 12. oldal sorszámú al oldalaként tartalmazza.

13 13 2./ A Kapos Volán Zrt évi gazdálkodásáról beszámoló Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 2./ 3./ napirend, valamint az eredetileg 5./ sorszámú napirendek tárgyalásánál jelen vannak a Kapos Volán Zrt. részéről: Eigner János személyszállítási igazgató Úr, valamint a siófoki üzem igazgatója: Molnár Miklós Úr. A Kapos Volán Zrt. képviseletében részt vevők a évi gazdálkodási beszámolót kiegészíteni nem kívánják. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadásra ajánlották. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 26/2014.(III.06.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A Kapos Volán Zrt évi gazdálkodásáról beszámoló című előterjesztést. A képviselő-testület a Kapos Volán Zrt évi gazdasági beszámolóját elfogadja. 3./ Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. közötti elszámolási megállapodás Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Balázs Árpád polgármester: A pénzügyi bizottság elnöke jelzi, hogy a bizottság tárgyalta és támogatta a beterjesztetteket. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel, módosítási indítvány nincs a témához. Mielőtt lezárná a vitát egy közbevetőleges kérdése a Kapos Volán Zrt. jelenlévő képviselőihez,hogy az utas tájékoztató rendszer beszerzésük az hogyan áll, van-e valamilyen információjuk erről, mert szebben néznének ki ezek a járművek ezzel együtt, meg hasznos is lenne. Eigner János személyszállítási igazgató: Ezzel kapcsolatosan annyit tud elmondani a testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás az folyamatban van, jelen pillanatban a két pályázónak az ajánlattételi eljárása zajlik. Bíznak abban, hogy meg tud valósulni ebben az évben, terveik szerint szeptember 30. a végső határidő. Ha egyéb más jogszabályi és beszerzéssel kapcsolatos problémák nem jelentkeznek, akkor szeretnék még ebben az évben ezt üzembe állítani.

14 14 Dr. Homolya László, a SÜDE elnöke: Egy ehhez kapcsolódóan szintén lenne kérdése, mivel úgy 2 évvel ezelőtt egy nagy összejövetel vett Ő is részt, amelyen ott voltak a MÁV, a Volán, stb. képviselői is, és akkor arról volt szó, hogy az utas tájékoztató rendszer magába foglalja majd a vasút, a volán és a hajózásra vonatkozó információkat is. Ezt a rendszert kívánja most a Kapos Volán megvalósítani, vagy egy egészen más rendszerről van szó? Vagy erre is számolni lehet majd? Eigner János személyszállítási igazgató: A jelenlegi beszerzés az egy DDOP-s pályázat keretében történik és csak a Kapos Volán autóbuszaira, a Kapos Volán által üzemeltetett autóbusz állomásokon megjelenő utas tájékoztató rendszerekre vonatkozna, azaz a MÁV és a hajózás nélkül. Dr. Balázs Árpád polgármester: A buszokon, illetve a pályaudvaron lesz ilyen elektronikus tájékoztató kiírási rendszer. Korábban valóban volt egy olyan elképzelés - ami amúgy él is még -, és az volt az elképzelés, hogy a vasúti pályaudvart és a buszpályaudvart egybevonnák, ami egyelőre azonban még nem valósult meg, úgyhogy egy ilyen típusú tájékoztató rendszert nincs hol működtetni. A vasúti közlekedésben várható komoly javulás, de ennyire azért ne menjenek előre el, mert így is már a pénzügyi megállapodás témájától messzebbre kerül a tárgyalás menete, csupán ki akarta használni az információ kérési lehetőséget, mivel megtisztelték a képviselő-testület ülését a Volán képviselői. Miután nincs több hozzászólás, a vitát lezárja, a pénzügyi megállapodásról kéri, hogy szavazzon a testület. A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 27/2014.(III.06.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. közötti elszámolási megállapodás című előterjesztést és elfogadja a Kapos Volán Zrt.-vel kötendő évi veszteség rendezéséről szóló pénzügyi megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására az előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint 4./ ( 5./) A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 43/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az lecserélésre került az ülés előtt, mivel a rendelet-tervezet mellékletében egy pontosítás került átvezetésre.

15 15 A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalta és támogatta a rendelet módosítási javaslatot. Dr. Balázs Árpád polgármester: A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása a napirendi téma (kapcsolódik a Kapos Volán Zrt-hez, ezért a 4./ és 5./ napirend tárgyalása változott sorrendiségben). Szeretné jelezni, hogy a kismama bérletek iránt feltűnően nagy az érdeklődés, hála Istennek és örül ennek az érdeklődésnek. Az első hónapban nagyon szép számban jelentkeztek már, úgyhogy remélhetőleg ez is segíti majd a Volán közlekedését, de leginkább a gyermekeket vállalókat. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014.(III.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 43/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 43/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. -ában a Polgármesteri Hivatalnak szövegrész helyébe a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalnak szövegrész lép. 2. Az Ör. 5. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (2) Az arcképes havi bérletek, a 8/A. -ban meghatározott utazási támogatás kivételével, tárgyhó 15-én pénztárzárásig 50 %-os árban visszaválthatók. 3. Az Ör. 8/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8/A. (1) Ingyenes havi autóbuszbérlet (a továbbiakban: utazási támogatás) iránti kérelmet nyújthat be, kizárólag helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez, a siófoki lakóhellyel rendelkező anya vagy apa, aki saját háztartásában 3. életévét még be nem töltött gyermeket nevel.

16 16 4. Az Ör. 8/A. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8/A. (3) Az utazási támogatás iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az a kérelmezett hónap(ok) (a továbbiakban: tárgyhó) előtti hónap 24. napjáig, amennyiben az nem munkanap az azt megelőző munkanapig, ügyfélfogadási időben beérkezzen a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatára. Az utazási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az anya vagy az apa, valamint a gyermek lakcímkártyájának, és a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát. A kérelem elbírálására átruházott hatáskörben a polgármester jogosult. 5. Az Ör. 8/A. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 8/A. (4) Az utazási támogatás tárgyhó első három munkanapján ügyfélfogadási időben vehető át a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán. Az utazási támogatás fényképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes, mely kiváltása az utazási támogatásra jogosult kötelezettsége. Az utazási támogatás átvételére meghatározott határidő elmulasztása esetén a tárgyhavi utazási támogatás kiadására nem kerül sor. 6. Az Ör. 8/A. kiegészül a következő (5) bekezdéssel. 8/A. (5) Az utazási támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletét képezi. Záró rendelkezések 7. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon a hatályát veszti. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja: március 07.) 1.melléklet az 43/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M utazási támogatás igényléséhez Alulírott..an: szül.hely, idő: szem.az.ig.okm.azonosító:...lakóhely:. szám alatti lakos nyilatkozom, hogy 3. életévét még be nem töltött gyermekemet saját háztartásomban nevelem. 3 év alatti gyermekem személyes adatai: (Amennyiben több 3 év alatti gyermeket nevel háztartásában, elegendő a legfiatalabb gyermekéről nyilatkozatot tennie.) név:..

17 17 an.:. szül. hely, idő:... lakcím: Az utazási támogatást évben a következő hónapra/hónapokra kérem: A kérelmemhez csatolásra került: 1. az anya, vagy az apa lakcímkártyájának fénymásolata 2. a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata 3. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata Tudomásul veszem, hogy az utazási támogatást (ingyenes havi helyi autóbuszbérletet) minden hónap első három munkanapján ügyfélfogadási időben vehetem át, amennyiben a meghatározott határidőt elmulasztom úgy utazási támogatás a tárgyhóra részemre nem adható. Tudomásul veszem, hogy háztartásonként 1 db utazási támogatás igényelhető vagy az anya vagy pedig az apa által, függetlenül attól, hogy a közös háztartásban hány fő 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelek, mivel a támogatás a gyermekre/gyermekekre tekintettel jár. Elfogadom, hogy az ingyenes helyi autóbuszbérlet fényképes bérletigazolvánnyal együtt érvényes, melynek kiváltásával járó kötelezettség és költség a kérelmezőt terheli. Siófok, hó nap.. kérelmező A 43/2005.(XII.16.) számú Siófok Város Önkormányzata rendeletének 8/A. (3) bekezdésében átruházott hatáskörben eljárva a kérelemnek helyt adok. a kérelmet elutasítom. iófok, hó nap (A rendelet kihirdetésének napja: március 07.).. Dr. Balázs Árpád polgármester

18 18 5./ (4./) Rendeletalkotás Siófok Város közigazgatási határain belül kijelölt közterületeken életvitelszerűen tartózkodás jogellenességéről Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Balázs Árpád polgármester: A napirendi téma: rendeletalkotás Siófok Város közigazgatási határain belül kijelölt közterületeken életvitelszerűen tartózkodás jogellenességéről. Szeretné a címben lévő szót kihangsúlyozni, tehát életvitelszerűen tartózkodásról van szó és nem arról, hogy bármely természetes személyt kitiltanánk a belvárosból. A rendelet arról szó, hogy párhuzamosan azzal, hogy a hajléktalanszálló bővítésre kerül, korszerűsítjük és komfortosabb lesz, azt kérjük nagy tisztelettel, illetve rendeljük el remélhetőleg, hogy aki nincs, nem tud hol aludni, az ne a belváros közepén próbáljon életvitelszerűen tartózkodni. Lehetőleg menjen a hajléktalanszállóra, de ha valamilyen oknál fogva nem kíván ott aludni, akkor pedig a város félreesőbb részein és ne a belvárosba, illetve ne az üdülőterületen tartózkodjon életvitelszerűen és használja a város közparkjait fürdőszobának és egyéb mellékhelyiségnek. Alapvetően erről szólna a rendelet. Azt gondolja, hogy a város képviselő-testülete nagyon humánusan kíván eljárni akkor, amikor egyrészt komoly pénzösszegeket fordít arra, hogy megfelelő szálláshelyet, életvitelszerű tartózkodási lehetőséget biztosít, ami azt jelenti, hogy nap közben, vagy a nap bármely időszakában bejöhetnek és tartózkodhatnak a belvárosban és az üdülőterületen bárkik, mint ahogy más polgár is, de a belváros rendjét, köztisztaságát, közegészségügyét ne veszélyeztessék azzal, hogy ott életvitelszerűen, lakáskénti célból tartózkodnak a nem lakás céljára szolgáló közterületen különböző személyek. Ennyit kívánt kiegészítésként elmondani annak érdekében nehogy valaki félreértse, mert nincs kitiltva senki, hanem az ott életvitelszerűen tartózkodást, ott alvást, ott mosakodást és ott mellékhelységként használandó közterület terhelést kívánja az önkormányzat szabályozni. Szalai István, az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság elnöke: Az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a képviselő-testület számára. Dr. Homolya László, a SÜDE elnöke: Egy megjegyzése van: a Balaton parton a nyári időszakban vadkempingezők is szoktak lenni, azt nem tudja, hogy hogyan sorolhatók ide Ők, de gondolkodni kell ezen is. Maga is látott már az árokparton 3-4 napig szépen fölállított sátrakat, azok is életvitelszerűen voltak ott 3-4 keresztül. Dr. Balázs Árpád polgármester: Megfejtette a saját kérdésére a választ az elnök Úr, mert hogyha azok életvitelszerűen tartózkodnak ott, akkor vonatkozik rájuk a rendelet. Hogy ha kunyhót épít valaki, vagy bármit, bármilyen technikával is, az ennek minősül, de azt gondolja, hogy ebbe ne menjenek bele jobban, mert annyiféle technikát találnak ki az

19 19 emberek egyébként, meg abba se, hogy milyen minőségű sátor, maradjanak abban, hogy az életvitelszerű tartózkodás ne valósuljon meg ott. További vélemény, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(III.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok Város közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásáról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 179/A.. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a Siófok város közigazgatási területén lévő közterületek 1. mellékletben meghatározott részére terjed ki. (2) A rendelet vonatkozásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti közterületet kell érteni. 2. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a Siófok város közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1. mellékletében meghatározott részeit jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint- jogellenes cselekménynek minősül. 3. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Pavlek Tünde sk. jegyző Dr. Balázs Árpád sk. polgármester (A rendelet kihirdetésének napja: március 07.)

20 20 1. melléklet a 6/2014.(III.07.) önkormányzati rendelethez Siófok város közigazgatási területén lévő közterületek kijelölt részei Szezonon belül (adott tárgyév május 15.-étől október 15.-éig) Egry József utca (az Ezüstpart végig), 7-es út, Sió utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Klapka György utca, 7-es út, Baross Gábor utca (az Aranypart végéig) vonalán belüli terület a strandokkal, kikötőkkel, hajóállomással, Petőfi sétány és Beszédes j. u. a Darnay térig ( északon tehát a teljes partszakasz). Szezonon kívül (adott tárgyév október 16.-ától következő év május 14.-éig) Zóna nyugati határa a Vitorlás utca, keleti határa a Herman Ottó utca, déli határa megegyezik a szezonon belüli zónáéval. Fentieken kívül, az általános funkcionalitásuk alapján, az alábbi közt szolgáló - helyekre vonatkozik a rendeleti korlátozás függetlenül attól, hogy szezonon belüli vagy kívüli időszak van : 1. A közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített vagy erre kijelölt tömegközlekedési megálló, állomás, valamint a megállóhelyeknél létesített utas váróhely, továbbá az azok jogszabály szerint meghatározott területi határától számított 50 méteres távolságon belüli terület. 2. A játszóterek, valamint az azok külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület 3. A templomok, köztemetők teljes területe, valamint az ezek külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület. 4. Köznevelési, oktatási intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan, valamint az ezek külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület. 5. A közparkok és azok külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület. 6. Nyilvános sportpályák és azok külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület. 7. Köz-vagy Államigazgatási szerv elhelyezését szolgáló ingatlan, valamint ezek külső telekhatárától számított 100 méteres távolságon belüli terület 8. Széchenyi-híd, Beszédes-híd, Baross-híd és a vasúti híd, vasúti aluljáró és felüljárók, valamint az ezek megközelítését szolgáló lépcsők. 6./ évi közbeszerzési terv Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Lengyeltóti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben